Docstoc

VajdaViliam

Document Sample
VajdaViliam Powered By Docstoc
					 KASSETTS - inovatívny IKT
nástroj pre optimalizáciu prepravy

       Viliam Vajda, Radovan Dráb
         Logistika v EÚ
  Nedostatočná úroveň elektronických služieb v logistike

  Neefektívnosť nadnárodnej prepravy

  Rozptýlenosť dopytu po prepravných službách

  Nevyťaženosť prepravných vozidiel a zaťaženie
  životného prostredia
      Projekt KASSETTS
  Projekt KASSETTS je realizovaný v rámci
  programu CENTRAL EUROPE a financovaný
  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
  Stabilná európska elektronická sieť logistických
  brokerov
  Logistický broker, ako služba, umožňuje
  výrobným podnikom kolaboráciu
  s poskytovateľmi prepravných služieb
  Logistický broker
                      ...zbieranie denných
                     prepravných príkazov od
                        výrobných firiem
      ...ich agregovanie a optimalizácia
       regionálnych a EU logistických
    reťazcov na báze destinácie/možstva/doby
       prepravy zásielky v dynamickej
      kooperácii,s ostatnými brokermi
    …priradenie týchto
optimalizovaných príkazov
  zvoleným logistickým
  operátorom (cestná a
  intermodálna doprava)

   Obrázok 1: Schéma logistického brokera
       Interné testovanie PL
   POZNAŃ
                     D1
                    R5              R12             R7
                      D4   R9
                                 D2

                          R11   R8
                          R3
                   R4     R10
                    R6    R13
                 R1
                   R2
                                   R14


                   D3
                                    Legend :
                                       Distributors
                                       Receivers


Obrázok 2: Lokalizácia distribútorov a odberateľov v pilotnom testovaní Zdroj: (ILIM)
       Interné testovanie PL II
           Bez spolupráce        Spolupráca s využitím Kassetts riešenia

Distribúto                    Priemerné náklady na
  ri
       Priemerné náklady na   Počet              Percentuálne   Počet
                          prepravu jedného
       prepravu jedného boxu  využitých              zníženie   využitých
                             boxu
           [PLN]      áut [Ks]             nákladov [%]  áut [Ks]
                            [PLN]

  D1        6,57        1        5,02        23,6

  D2        6,87        1        5,32        22,6
                                             1
  D3        5,26        1        3,70        29,5

  D4        8,29        1        6,73        18,7


Celkovo       6,85        4        5,29        22,7     1


  Tabuľka 1: Výsledky simulácie pri analyzovaných spôsoboch Zdroj: (ILIM)
   Interné testovanie PL III
  Zníženie priemerných prepravných
  nákladov o 22,7%
  Zníženie počtu prepravných vozidiel zo 4
  na 1
  Absencia nákladov na samotného brokera
  Absencia kalkulácie mýta (napr: SR)
          Závery
  Úspora

  Efektívnosť

  Ekologickosť

  Transparentnosť
Ďakujem za pozornosť

  Viliam.vajda@tuke.sk
  Radovan.drab@tuke.sk

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:8/25/2012
language:Slovak
pages:9