Tablo 716 Taşıt Tablosu by cuiliqing

VIEWS: 16 PAGES: 3

									Rev:1.5

     Tabloyu Dolduran
     Adı Soyadı
     Unvanı
     Çalıştığı Birim
     Telefon
     E-posta

     Kamu İşletmesine Ait Bilgiler
     Tam Adı
     Pay Sahibi Kamu Birimi
     Vergi No

     Tablo Bilgileri
     Tablo Adı            Taşıt Tablosu
     Tablo Kodu           T716
     Ait Olduğu Gün
     Ait Olduğu Ay
     Ait Olduğu Yıl
     Veri Türü            Gerçekleşme


     Eklenecek Notlar
Rev:1.0

 TABLO 716: TAŞIT TABLOSU

        TAŞITIN CİNSİ                                                SAYISI
  T-1a (*)  Binek Otomobil
  T-1b (**)  Binek Otomobil
    T-2   Binek Otomobil
    T-3   Station-Wagon
    T-4   Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik)
    T-5   Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
    T-6   Kaptı-Kaçtı (Arazi)
    T-7   Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)
    T-8   Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)
    T-9   Panel
   T-10   Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
   T-11   Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik)
   T-12   Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg
   T-13   Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg
   T-14   Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg
   T-15   Ambulans (Tıbbi donanımlı)
   T-16   Ambulans arazi hizmetleri için
   T-17   Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere
   T-18   Motorsiklet en az 45-250 cc.lik
   T-19   Motorsiklet en az 600 cc.lik
   T-20   Bisiklet
   T-21-a  Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.)
   T-21-b  Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.)
  Toplam                                                            0

 (*) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere
 Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için
 (**) 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için

 Açıklamalar:
 1) Tablo ilgili yıl ilgili yıl Temmuz ayı sonu itibarıyla hazırlanır.
Tablonun doldurulması sırasında dikkat edilecek hususlar :

İrtibat için Tel
204 61 87
204 61 90
204 61 87
204 62 11
204 61 88
204 60 84

Taşıt tablosu ilgili yıl Temmuz ayı sonu itibarıyla hazırlanır ve 15 Ağustos tarihine kadar gönderilir.

Anahtar Sayfası Örnek:

Tabloyu Dolduran
Adı Soyadı                                          İlyas TUFAN
Unvanı                                            Uzman
Çalıştığı Birim                                       Yılık Programlar ve Koordinasyon Dairesi
Telefon                                           0312 204 61 87
E-posta                                           ilyas.tufan@hazine.gov.tr

Kamu İşletmesine Ait Bilgiler
Tam Adı                                           Tabloyu gönderen kamu işletmesinin tam adı girilecektir.
Pay Sahibi Kamu Birimi                                    ............ Büyükşehir Belediyesi/TOKİ/TMSF
Vergi No                                           .... Vergi Dairesi No:...............

Tablo Bilgileri
Tablo Adı                                          Gelir Tablosu ve Bilanço
Tablo Kodu                                          T703
Ait Olduğu Gün                                        31
Ait Olduğu Ay                                        12
Ait Olduğu Yıl                                        2008
Veri Türü                                          Gerçekleşme

Eklenecek Notlar
Bu bölüme tabloya ilişkin olarak açıklanmasında fayda görülen hususlar yazılacaktır.

								
To top