Docstoc

stur

Document Sample
stur Powered By Docstoc
					ĽUDOVÍT ŠTÚR
     Autor: Anna Vargová
    Sexta Gymnázium Gelnica
         OBSAH
•  Životopis
•  Štúr ako jazykovedec
•  Štúr ako novinár
•  Štúr ako politik
•  Štúr ako spisovateľ
•  Matúš z Trenčína
•  Fotogaléria
         ŽIVOTOPIS
 Narodil sa v roku 1815 v Zay Uhrovci v rodine učiteľa, kde
získal aj základné vzdelanie. Po štúdiách v Rábe prišiel roku
1829 na lýceum do Bratislavy. Tu sa stal členom Spoločnosti
česko-slovanskej. Absolvoval študijný pobyt v Halle a po návrate
prednášal na lýceu v Bratislave. V roku 1844 sa zúčastnil na
osvetovom spolku Tatrín, kde ho poverili vypracovaním gramatiky
novej slovenčiny. V roku 1848 sa angažuje ako politik v
revolučných udalostiach.
            Životopis
 Po revolúcií prežíval veľké sklamanie. Žil v Uhrovci, potom v
 Modre, kde sa staral o 7 sirôt svojho brata.
 V roku 1855 sa poranil na poľovačke a v roku 1856 zomrel na
 následky zranenia.
Budova evanjelického lýcea v –
Bratislave, kde študovali
štúrovci
  Štúr ako jazykovedec

Júl 1843 - fara v Hlbokom – Štúr, Hurban a Hodža – uzákonenie
 spisovnej slovenčiny.
Almanach Nitra - prvá kniha v novom jazyku
Nárečja slovenskuo a potreba písaňja v tomto nárečí – potreba
 uzákonenia spisovnej slovenčiny
Nauka reči slovenskej - hláskoslovie, morfológiu, pravopis a
 skladbu.
     Štúr ako NovINÁr
1845 - povolenie vydávať noviny.
Noviny - Slovenskje národňje novini s literárnou prílohou Orol
tatránski - prvé slovenské politické noviny - informácie o
hospodárskych a politických problémoch.
     Štúr ako PoLItIk
Od roku 1847 bol poslancom za mesto Zvolen.

Máj 1848 - Liptovský Mikuláš - Žiadosti slovenského národa -
uplatnenie slovenčiny v úradoch a školách a autonómiu Slovenska
v rámci Uhorska. Požiadavky neboli akceptované a na Štúra,
Hurbana a Hodžu bol vydaný zatykač, pred ktorým utiekli do
Čiech.

September 1848 – Viedeň - Slovenská národná rada na čele so
Štúrom, Hurbanom a Hodžom.
  Štúr ako SPISovateĽ
 Cyklus básní - Dumky večerní. Sú to smutné a pesimistické
básne.
 1853 - Spevy a piesne, ktoré nesú stopy básnikovho
sklamania po revolúcií.
O národních písních a pověstech plemen slovanských - Praha
– názory na literatúru.
Slovanstvo a svet budúcnosti, ktoré napísal po nemecky a
vyšlo až po autorovej smrti.
       Štúr ako SPISovateĽ
Smlúva Slováku - odhodlanie bojovať za Slovákov i za cenu života. ,,Ať
 padneme, však padneme, hodní svého rodu,
     vnukum našim nabudeme volnost a svobodu.“
Je to jedna z prvých revolučných básní v slovenskej literatúre.
       MatúŠ z treNČÍNA

Epos - zo zbierky Spevy a piesne - najrozsiahlejšia epická skladba
slovenskej romantickej literatúry.
Hlavná postava - Matúš Čák
Ďalšie postavy – kráľ Karol Róbert a ,,Čechov kráľ“
Dej - Matúš chce povzniesť slov. národ. Boj o moc vrcholí v hist.
Bitke pri Rozhanovciach, kde Matúšovo vojsko utrží porážku a
Matúš umiera ako bohatier, ktorý bojoval za dni našej novej
slávy.
FOTOGALÉRIA
    Použitá literatúra:
    Encyklopédia slov
      spisovateľov
    Literatúra pre 1.ročník
      gymnázií a stredných škôl
    Sprievodca dielami slov. a
      svet. literatúry

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:92
posted:8/25/2012
language:Czech
pages:11