Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

staj

VIEWS: 42 PAGES: 1

									                T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ            Doküman No
              AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU            Yürürlük Tarihi
                                        Revizyon Tar./No 00.00.0000/00
                STAJ BAŞVURU FORMU
                                        Sayfa No        1/1

                         İLGİLİ MAKAMA
     Aşağıda kimlik bilgileri yazılı öğrencimizin DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-
ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ’NE göre staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrencimizin
Kurumunuzda/İşletmenizde yapacağı staj talebinin değerlendirilerek uygun bulunması durumunda
bu formun tarafınızca tanzimini ve öğrenciye teslimini rica ederiz.
                                Başlangıç         …/.…/20…
       Talep Edilen Staj Tarihleri
                                 Bitiş          …/.…/20…
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ:
Adı ve Soyadı                           T.C. Kimlik No
Öğrenci No                             Telefon No
Programı                                       Sınıf ve Şube
E-posta Adresi
İkametgâh Adresi

STAJ YAPILACAK İŞYERİ BİLGİLERİ:
Ticari Unvanı
Vergi Dairesi ve Numarası
Faaliyet Alanı
Staj Yapılacak Departman
Telefon numarası
Web adresi
İşyerinde Çalışan Personel                  Stajyer Öğrenci İle İlgilenecek Birim Yetkilisi
Sayısı
Adresi

İŞYERİ YETKİLİSİNİN / İŞVERENİN:
 Adı Soyadı                          Görev/Unvan
E-posta Adresi
Tarih
İmza /Kaşe(*)


* DİKKAT: Kaşe basılması zorunludur. Kaşe basılmayan formlar kabul edilmeyecektir.
NOT: Gerçeğe uygun olmayan beyanlar, stajın geçersizliği ile sonuçlanacaktır. Formun ilgili program koordinatörüne
uygunluk kontrolünü yaptırınız. Staj yeri kabul edilen öğrenciler staj dosyalarını alıp kişisel bilgi kısımlarını
dolduracaklardır.

   Program Koordinatörü       [ ] Staj Yeri Uygundur.     [ ] Staj Yeri Uygun Değildir.
   Adı Soyadı :
   Tarih   :
   İmza    :

								
To top