_Aug 25_2012_ KNU's Press Release on Gov's Postponement Burmese _2_

Document Sample
_Aug 25_2012_ KNU's Press Release on Gov's Postponement Burmese _2_ Powered By Docstoc
					                  OFFICE OF THE SUPREME HEADQUARTERS
                       KAREN NATIONAL UNION
                            KAWTHOOLEI
                       www.karennationalunion.net

                 ျမန္မာအစိုးရမွ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ
           ေန႔ရက္ေရႊ႕ဆုိင္းသည့္အေပၚ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၏ သဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္


ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္၊၂၀၁၂ခုႏွစ္


ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးမွ    ျမန္မာအစုိးရႏွင့္  တတိယအႀကိမ္ေျမာက္    အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးဆိုင္ရာ       ေတြ႔ဆံု
                     ဲ
ေဆြးေႏြးပြဲကိုကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ဇြကပင္ဟိုတယ္တြင္ယခုၾသဂုတ္လ (၂၇) ရက္ မွ (၂၉) ရက္ေန႔အထိ သံုးရက္ၾကာ
က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ၫွိႏႈိင္းဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ရက္ေရႊ႕ဆုိင္းလိုက္သည့္   ၾ     ႏႈ         ၾ   ၾ
         အတြက္         ႏ  အစီအစဥ္     အထမေျမာက္ေတာ့သည့္အေၾကာင္း       သတင္းထုတ္ျပန္    အပ္ပါသည္။
 ႕                        ႏ   ၫႏႈ
ႏ ဥႏ                        ၾ      ႕    ႏ                            ႏ
ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္     ျမန္မာအစိုးရတုိ႔၏   တတိယအႀကိမ္ေျမာက္        အပစ္အခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးဆုိင္ရာ
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသတ္မွတ္သည့္ရက္ကိုယခုၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔က ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ႀကိဳတင္ၫႏႈ         အစည္းအေ၀းတြင္
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူသတ္မွတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။       ထုိ႕အျပင္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြး တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ (၆) ရက္ေန႔ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္ တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး၏ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါျဖစ္သည့္ ျပည္သူလူထု ဘ၀လံုၿခဳံမႈကို အာမခံေပးႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မ်ား
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လိုက္နာရမည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုင္းေရးဆုိင္ရာက်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား ( Code of
conduct) ကို ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းခ်မွတ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ ေဆာင္သြားမည္ဟု သေဘာတူ လက္ခံသည္ဆုိသည့္ အခ်က္
အေပၚတြင္ အေသးစိတ္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္ စီစဥ္ ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။


ေကအဲန္ယူမွအပစ္အခတ္ရပ္ဆုိင္းေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္္တိုင္းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကားယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္
သည့္အဆင့္အျဖစ္လည္း    သတ္မွတ္သည့္အေလ်ာက္      အပစ္အခတ္ရပ္ဆုိင္းေရးေအာင္ျမင္စြာ     အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးသည္
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္၏ မွန္ကန္ေသာေစတနာသေဘာထားေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။             ႕ ၾ     စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈကို          ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္မွ လုပ္ကုိင္သြားရန္ ျမန္မာအစုိးရအား တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။ဆက္သြယ္ရန္- ေနာ္ေမဦးမူေၾတာ္ - (085) 248 3013 Email: knu.nego@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:48
posted:8/25/2012
language:
pages:1