sac

Document Sample
sac Powered By Docstoc
					SAÇ VE KILLARDA YAPILAN
  ADLİ ANALİZLER
       Hazırlayanlar

     Alev KAN / 050060125
   Zeynep ÖZTOPRAK / 090060242
  Tuğçe Suade HEKİMOĞLU / 090060240
KILIN ANATOMİSİ
Embriyogenez sırasında
mezenkim hücrelerinin
dermis veya subkutan
dokuya doğru, kıvrık bir
şekilde uzamasıyla meydana
gelen folikülden 'tüy (veya
kıl)' adı verilen cansız
uzantılar gelişir.

 Saç ve kılları incelemek ve
karşılaştırmak için SEM
(Scanning Electron
Microscopy) en yaygın
araçtır .
 Kıl, kese benzeri foliküllerde büyüyen
 hücrelerin sıkıca toplanması ile oluşan
 silindirik bir yapıdan meydana
 gelmektedir.

 Saçlar ; uzun, keratin içerikli yapılardır.
 Keratin tespih gibi dizilen aminoasitlerin
 birleşmesinden oluşmuş büyük dayanıklı
 bir moleküldür.
 Tek bir saç telinin çapı, kişiden kişiye
 farklılık göstermekle birlikte, 0,05 -0,09
 mm arasındadır.
 Epidermis derinin en dış tabakasıdır. Her
 saç teli epidermisteki bir çentikten çıkar.

• Saç iki bölümden oluşur:
o Kök
o Gövde

                        Kıl folikülünün şekli
Kök :
 Saç teli buradan çıkar.
 Kafa derisi içinde bulunur.
 Her bir saç kökü bir iç ve bir dış kök kılıfıyla
 çevrelenmiştir.
 Dış kök kılıfının sonlandığı yerde epidermis
 (üstderi) başlar.
 Saç kökünün çevresinde ve bitişiğinde salgı
 bezleri bulunur.
 Salgı bezleri saçları kayganlaştıran sebum
 salgılarlar.
              Saç soğanı:
Dermal papilla:      -Saç kökünün deri içindeki en uç bölümüdür.
 -Saç soğanın en dip    -Canlı ve sürekli bölünen hücrelerden oluşur.
 kısmıdır.         -Silindirik, uzun, ince saç liflerini üretirler.
              -Saça rengini veren melanin – melanositler
 -Damar yumağı içerir.
              burada bulunur.
 -Saçları besler,büyütür.  -Androjen reseptörleri burada bulunur.
Gövde :
 Saç gövdesi 3 tabakadan oluşur

  Medulla(Medula): En içteki tabakadır. Sadece
 uzun ve kalın saçlarda bulunur. Papillayı çevreleyen
 matriks hücrelerinden gelişir.

  Korteks(Cortex): Saçın orta tabakasıdır. Korteks,
 matriksten meydana gelen ve yüzeye doğru göç
 ederken keratinize olan makrofibrillerden ibaret
 korteks hücrelerden oluşur . Saç teline esneklik,
 sağlamlık ve renk veren katmandır.

  Kütikül(Cuticle): Saç gövdesinin ince ve
 yarısaydam en dış tabakasıdır. Saç korteksini
 korur.Tek veya birkaç sıra ölü hücrelerdir. Bulbusun
 üzerindeki bölgede yer alan bazı hücreler, balık pulları
 gibi birbirilerini örtecek şekilde uzayarak kılın en
 dışında yer alan ve ucundan köküne kadar uzanan,
 keratinleşmiş yassı hücrelerden oluşan 6-8 sıralı bir
 yapıyı, yani kutikülü oluşturur.
Sertleşmiş, pul pul (yılan pulu gibi) şekli türe göre farklı

keratinize tabakadan oluşmuştur ve şu desenlerdedir:


 • Taçımsı(Coronal): İnsanlarda nadir; farelerde
      yaygındır. Çok küçük çaplıdır.


 • Dikensi ,veya taç yaprağı gibi (Spious) :İnsanda
  asla olmaz. Kedi, fok balığı ,vizon da yaygındır.


  • Üstüste, yassılaşmış (imbricate): İnsanlarda
           yaygındır.
   Kimyasal Bileşenleri
Kıl, bazı kimyasal fonksiyonel gruplar (asidik, bazik ve peptit bağları) içeren çapraz
bağlı bir polimerik ağdır.

İnsan kılının %65-95’i protein, %15-35’i su
ve %1-9’u lipittir.


Kılda bulunan lipid materyali yağ bezinden salgılanan sebumdan ve apokrin salgı
bezinin salgılarından gelmektedir. Serbest yağ asitleri, mono-, di-, trigliseridler,
hidrokarbonlar ve alkolleri içerir.

 İnsan kılı kimyasal bileşenleri:
 hidrokarbon yan zincir aminoasidi (glisin)
 hidroksil yan zincir aminoasidi (treonin)
 primer amid yan zincir aminoasidi (aspartik ve glutamik asit)
 dibazik aminoasit (lizin)
 disülfit aminoasit (sistein)
 fenolik aminoasit (tirozin) içerir.
Cezai soruşturmada saçın önemi adli tıp biliminin gelişen ilk
dönemlerinde farkedildi ve bu konuyla ilgili ilk bilimsel
makale ve Fransa'da 1857 yılında yayınlanmıştır. 1900lerin
başında saçın mikroskobik incelenmesi iyi sonuçlar verdi ve
1931’de Profesör John Glaister Hairs of Mammalia from the
Medico-legal Aspect adlı standart bir referans olan
makalesini yayınladı

 Adli olayların soruşturulması sırasında, çok çeşitli fiziksel
kanıta rastlanmaktadır, bunlardan en yaygın olanı saçtır.
Şüpheli, mağdur ile fiziksel temas gösteren, ve suç
mahallinin belirlenmesi ve karşılaştırılmasında insan ve
hayvan tüyleri yararlı olabilir. Soruşturmayı yürüten görevliler
için bu kanıtlar doğru sonuca ulaşmada en değerli bilgilerdir.
        Saçın Büyüme Evreleri


Saçlar, sürekli olarak büyümezler. Her saç büyüme ve
dinlenmeyi içerecek şekilde siklik bir ritm içerisindedir. Her
saçın siklusu diğerlerinden bağımsızdır.Saç her ay yaklaşık 1 cm kadar uzar ve 2-6 yıl boyunca
büyümeyi sürdürebilir. Sonrasında 1-1,5 ay süresinde
büyüme sona erer ve saç teli ölür. Sağlıklı bir insanda
ortalama günde 100 saç teli dökülmesi normal olarak kabul
edilir.
 Anajen
Aktif büyüme
evresidir.Yaklaşık olarak 3 yıl
sürer. Bu safhada kıl deri
altındaki aktivite ile asağıdan
yukarı doğru itilerek uzar.
Büyüyen anjen saç kıl
köküne sıkıca bağlıdır.

 Katajen
Sağlıklı bir insanın saçlarının uzamasının %2’si catagen safhada
tamamlanır. Aktif büyüme evresinden sonra kıl folikülünün girdiği kısa
bir geçiş dönemidir. Bu geçiş dönemi sırasında hücre bölünmesi durur
ve kıl tabanı tamamen keratinleşir.
 Telojen
Kıl büyümesinin tamamen durduğu dinlenme ve durgunlaşma
dönemidir.Çekilerek kolayca çıkabileceği foliküler kanalın üst kısmında
yer alır ve eski kıl yeni oluşan kıl tarafından itilerek dışarı atılır.
           KIL TÜRLERİ


 Yaş, ırk, cinsiyet ve hormonların durumuna göre değişik saç
şekilleri meydana gelir. Bunun nedeni saçların, doğa koşulları
nedeniyle adaptasyona uğramasıdır. İnsan vücudunda uzunluk,
doku, renk, çap ve şekil olarak birbirinden farklı 3 tür kıl vardır.


Vellus
Terminal
Ara kıllar
Vellus
Bir ya da iki santimetre
uzunluğundaki kısa tüylerdir. Çok
az pigment içerir dolayısıyla
renksizdirler. Köklerine bitişik yağ
bezleri yoktur. Bu tüyler
gövdelerinde medulla katmanı
içermezler. İnce ve yumuşaktırlar.


Terminal
Saçlar ve çoğu insanın gövdesinde çıkan kalın kıllar bu tiptedir. Bitişik yağ
bezleri olan kıl köklerinden çıkarlar. Terminal kıllar uzun ve koyu pigmentli
kıl lifleri ve bunların ortasında yer alan medulla katından oluşmuştur.
Ara kıllar
Karma bir özellik gösterirler medullaları vardır ve terminal tiplerden daha
az olmak üzere bir miktar pigment içerirler.
    KILIN İNSANA MI HAYVANA MI AİTTİR?

Kökün sekli, yüzey deseni, renk, pigment dağılımı ve medulla çapı gibi
hususların incelenmesiyle kılın insana mı yoksa hayvana mı ait
olduğunun tespitini yapmak mümkündür.

 Bazı istisnalar olmasına rağmen birçok hayvan kılının gövde çapı
insan kıllarınınkinden daha küçüktür.

İnsanlarda medulla yaklaşık olarak kıl gövdesinin 1/3’ünü kaplarken
hayvanlarda ise 1/2’sini kaplamaktadır. Yani hayvanlarda medulla kıl
gövdesinin daha büyük bir bölgesini kaplayarak daha kalın bir
görünüme sahiptir.
 Hayvanlarda medullalar daha düzgün geometrik
sekilerde görünmesine rağmen insanlarda daha düzensiz
bir görünüme sahiptirler.

Hayvan kıllarındaki kabuk pullarının uçları kıl gövdesinden
dışarı doğru çıkıntı yapmış şekildedir ve kendi aralarında
boyut ile sekil açısından insan kıllarındakine nazaran daha
düzenli dizilmişlerdir.
Kıl İncelemesi Sonucu İnsan Irkının Tespiti
          Pigment dağılımı, yüzey tabakasının
          inceliği, gövde çapı, kesit kısımlarının
          sekli, dalga ve kıvırcıklık oranlarının
          incelenmesi ile ırk hakkında bir takım
          tespitlerin yapılabilmesi mümkündür.
 Kızılderililerini, Eskimoları
 ve Asyalıları kapsayan sarı
 ırk mensuplarında kıldaki
 pigment dağılımı siyah ırka
 nazaran çok daha düzenli
 ve eşittir. Saçın kesiti
 incelendiğinde yuvarlak bir
 şekillenme göze çarpar.

 Beyaz ırka ait kıllarda
 inceden kalına doğru bir
 pigment dağılımı söz
 konusudur. Pigmentler siyah
 ve sarı ırka nazaran çok
 daha düzgün bir dağılım
 sergilemektedirler.
 Siyah ırka ait kılların kesitleri incelendiğinde farklı kısımlarında
oval ve yuvarlak şekillenme görülür. Gövde boyunca çapta
farklılıklar vardır ve kıvırcıklık söz konusudur.
     Kılın Vücudun Hangi Bölgesine Aittir?

Kılın uzunluğunu, çapını, ucunun seklini tetkik ederek insan
vücudunun hangi kısmına ait olduğunu tespit etmek mümkündür.

 Saç kılları vücudun diğer bölgelerindeki kıllara nazaran daha az çap
değişikliği gösterirler ve daha sabit bir pigment dağılımına sahiptirler.

Sakal kılları katı ve kıvırcık bir yapıya sahiptirler ve kesit olarak
çoğunlukla üçgen seklindedirler.

Kas, kirpik, burun kılları kısa kalın bir yapıya sahiptirler ve geniş
medullaları vardır. Aniden incelirler ve genel görünümlerinden ayırt
edilebilirler.

 Kol ve bacak kılları dip kısmından uca kadar sivridirler.
Kılların Kadına Mı Erkeğe Mi Aittir?


          Kadın kıllarının boyları
         erkek kıllarına kıyasla daha
         uzundur. Kadın saçında
         medulanın bulunmaması
         kadın saçının erkek
         saçından ayırt
         edilebilmesini sağlar. Erkek
         saçlarının medulası kesik
         kesiktir.
    Kıl hangi yaştaki insana aittir?
 Saçların yaşı çapa
göre belirlenebilir.
Bebeklerin 0-18 ay
arası saçları 24-53
mikron arasındadır,
yetişkin insan saçı
ise 70-90 mikron
çapındadır.
Yaşlılarda kıl
kökündeki bulbus
kısmen doludur,
pigmenti azdır veya
hiç yoktur.
       Kıl canlı mıdır ölü müdür?

Ölmüş kıllar mikroskop altında incelendiğinde sönük ve parlak
olmayan bir görünüşe sahiptirler. Kılın gövde yüzeyinin iç kenarı
tam belirgin değildir ve normal saçlara nazaran pigmentler daha
az belirgindirler.

Aynı zamanda gövde üzerinde beyazlık oranlarında farklılıklar
göze çarpar ve daha az pigment içerirler. Şayet saç beyazladıktan
veya öldükten sonra herhangi bir büyüme meydana gelmişse kılın
doğal ucu belirgin bir şekilde bunu gösterir. İnsan saçı ayda
yaklaşık 1,5 cm büyür. Böylelikle saç beyazladıktan sonra geçen
zamanı tespit etmek mümkündür.
    Adli incelemelerde saç ve kılın analizi

Cinayet, tecavüz, adam
yaralama, araç ile vurup
kaçma gibi fiziksel teması
gerektiren bir çok şiddet
suçunun basarı ile
soruşturulmasında saç ve
kıl analizlerinin katkısı
büyüktür.
Saç ve kılın analizlerde tercih edilme nedenleri


 Kuvvetli asitlerin ve alkalilerin kıl üzerinde belirgin
 etkilerinin görülmemesi.

 Bozunma ve çözünmeye karşı dayanıklı yapıya sahip
 olmaları.
      Saç ve kılın incelenmesiyle:


 Yüzyıllar önce yaşamış insanların
 zeka düzeyleri,

 Yakalandıkları hastalıklar,


 Zehirlenip zehirlenmedikleri


 DNA,cinsiyet,kan grubu tespit
 edilir.
Kıl ve saç delillerinin toplanması
          Saç kılları veya vücudun diğer
          organlarına ait kıllar suç
          mağdurunun üstünde
          bulunabilir.
          Aynı şekilde mağdura ait bu tip
          kıllar da suç aleti veya failin
          üstünde bulunabilir.
          Bunların yanında kıllar; yatakta,
          elbiselerde, havluda, tuvalet
          klozetlerinde, fırçalarda,
          taraklarda, halılarda
          bulunabilirler.
     Delillerin toplanmasında dikkat edilecek
             noktalar
 Kıllar alınmadan önce bulundukları
  nesne üzerinde fotoğrafları
  çekilmelidir.
  Ardından kıl örnekleri pens, cımbız,
  yapışkan rulo ile toplama, vakumla
  çekme yöntemleriyle el değmeden
  nesne üzerinden alınmalıdır.Ayrıca
  kesinlikle makas ve benzeri aletler
  kullanılmadan kıllar kökleriyle birlikte
  alınmalıdır.
  Toplanan örnekler kullanılmamış
  temiz küçük naylon torbalar içerisine
  konularak ağızları bantla kapatılmalı
  ve torbaların üstü etiketlenmelidir.
  Etiketin üzerine numunenin alındığı
  yer, şahıs ve tarih mutlaka
  belirtilmelidir.
  Daha sonra zarf içerisine konulan
  numuneler mühürlenerek laboratuara
  gönderilir.
Saçta Uyuşturucu Analizi

       Saçta uyuşturucu madde
      testi, kişinin uyuşturucu
      uyarıcı madde (esrar, eroin,
      kokain, ecstasy, amfetamin,
      metamfetamin, MDMA vs.)
      kullanıp
      kullanmadığının geriye dönük
      tespiti için uygulanan bilimsel
      bir yöntemdir.
 Uyuşturucular,
 dolaşım sisteminde,
 kanla birlikte sirküle
 olurken, kıl kökünde
 tutulur ve köklerden
 dışarı doğru büyüyen
 kıl gövdesinin
 merkezinde, keratin
 dokuda hapsedilir.
  Uyuşturucunun Birikimi
İlaçların kıla geçiş yolları

(1) Termal papillayı besleyen kan akışından aktif
ya da pasif difüzyonla
 (2) Ter ya da diğer salgılardan büyüyen ya da
olgun kıl fiberlerine difüzyonla
 (3) Olgun kıl hücresine dışardan ilaç buharı ya da
tozlarının difüzyonuyla gerçekleşir.
Uyuşturucu bir kez hücre içine girdiğinde
protonlanarak plazmaya dönüşü engellenir.
Uyuşturucuların hücre proteinlerine bağlanması
da plazmaya dönüşünü engelleyici bir etki
gösterir.
Saçta uyuşturucu
analizlerinde kıl örnekleri
kafanın en çok arka üst
bölgesinden alınır.Çünkü
bu bölgede büyüyen saç
miktarı %85 oranla
sabittir.

Saçın birkaç bölümünün
analiz edilme ihtimali
yüksek olduğundan saç
tellerinin aynı hizada
olması ve saçın iyi
bağlanması çok büyük
önem arz etmektedir.
 1991 yılında gerçekleşen bir vaka saç analizlerinin
 adli incelemelerdeki önemini açıkça gözler önüne
 sermiştir. California ve Los Angeles polis teşkilatı
 benzer 3 ölüm vakasının seri katilinin izini
 sürmektelerdir. Üç kızın da sutyen askılarına aynı
 ayırt edici düğüm atılarak boğulmuş oldukları ve
 üçünün cesetlerinin de çıplak ya da yarı çıplak olarak
 şehir merkezinden uzak kırsal alanlara terk edilmiş
 halde bulundukları tespit edilmişti.1973 yılında
 benzer vakaların katili olan Jack Unterweger ’ den
 şüphelenilmektedir.Ancak henüz ispatlanmak için
 delile rastlanmamıştır.
 Prag’da gerçekleşen bir vaka yine katilin Unterweger olduğu
 yönünde şüpheleri arttırdı. Blanka Bockova isimli genç kadın
 en son erkek arkadaşıyla tartışmasının ardından biri barı terk
 ederken görüldü. Ertesi gün, cesedi ormanlıkta boğulmuş
 olarak bulundu, Unterweger’in aynı gece o civarlarda
 arkadaşıyla bulunması delil olarak yeterli olmasa da
 incelemelerde etken bir durumdu. 2 sene sonra bir garajda bu
 olayın tek tanığı olan katilin arabası bulundu. Yolcu koltuğunda
 tespit edilen saç teli DNA analizi için laboratuara gönderildi.
 Uygulanan testlerin ardından saçın Blanka Bockova’ya ait
 olduğu tespit edildi. Saçın bulunduğu arabaysa Unterweger’in
 arabasıydı.3 ülkede 11 kadının katili Unterweger ömür boyu
 hapse mahkûm edildi. Bu kararın ardından ertesi gün
 Unterweger kendini asmış olarak bulundu.
  Nötron Aktivasyon Analizi
 Bu yöntemle saç örneklerinin incelenmesi sonucunda
 saçta bulunan elementlere göre zehirlenmeler tespit
 edilir.

 Temel prensibi, kararlı bir izotopun nötronlar veya yüklü
 parçacıklarla borbardıman edilerek uyartılması sonucu
 yayınlanan ısınmaların dedeksiyonu ve bombardıman
 sonucu oluşan radyoaktif çekirdeğin parçalanma yarı-
 ömrünün tayinine dayanır.
   Aktivasyon analizi, elementlerin nicel ve niteli
  analizinde kullanılan; sıhhatli ve incelikli sonuçlar
  veren; ekonomik, süratli ve gerektiği takdirde
  numunenin yapışım bozmadan (nondestructive)
  uygulanabilen bir analiz metodudur. Tayin edilebilen
  elementler; arsenik rubidium, sezyum, baryum,
  uranium, toryum, lantanyum, lutetium, skandium,
  hafnium, europium, serium, tantal, krom ve demirdir.
       NÖTRON AKTİVASYON ANALİZİYLE SAÇ
İNCELENMESİ CİNAYETLERİN AYDINLATILMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAR:


 1958’de gerçekleşen bir vakayı incelersek,teğmen Marcus
 Marymount'un, kendisini bir başka kadınla yakalayan karısı
 Mary'yi arsenikle zehirlediği, bu şekilde ortaya çıktı. Kadının
 uzun saçlarında, dipten uca doğru belli aralıklarla arsenik
 vardı. Yani vücuduna birçok kez arsenik girmiş, yavaş yavaş
 zehirlenmişti. Kadın saçının ne hızda uzadığı ve yutulan
 arseniğin saça ne kadar sonra geçtiği nötron aktivasyon
 analiziyle belirlendi. Bu verilere dayanarak, Mary'nin hangi
 zaman dilimlerinde arsenik yuttuğu hesaplandı. Belirlenen
 zaman dilimlerinin hepsinin de teğmenin izinli olduğu günlere
 denk gelmesi teğmenin suçsuz olduğunu ispatlamaya yetmedi.
11 Şubat 2010’da açıklanan bir habere göre saç
örneğinin DNA analiziyle ilk insanın neye benzediği
belirlendi:
                Bilim adamları, 4000 yıl öncesine ait
                bir insan saçından yola çıkarak ilk
                insanların neye benzediğini saptadı.
                Bilim adamları bu saptamalara
                dayanarak ilk insanın resmini çizdi.
                BBC’nin ünlü Naturedergisinden
                aldığı habere göre,
                KopenhagÜniversitesi bilim adamları
                Grönland’ta bulunan ve 4000 yıl
                öncesine ait olduğu belirlenen bir
                insan saçının analizini yaptı. Bugüne
                kadar bulunan en eski insana ait
                olduğu açıklanan gen üzerinde
                yapılan analiz, ilk insanın kahverengi
                gözlü ve uzun saçlı olduğunu ortaya
                çıkardı.
 Araştırmayı yürüten Kopenhag Üniversitesi ekibinden Prof. Eske
Willerslev, saç analizi yapılan insanın Sibirya’dan geldiğini açıkladı.
Araştırma, Inuk’un metabolizmasının soğuk iklim koşullarında
yaşayacak şekilde değişim geçirdiğini ortaya çıkardı. Prof.
Willerslev’e göre arkeolojik kalıntılar, gen sahibinin ait olduğu
Sakkakların fok ve eniz kuşu avlayarak beslendiğini ve soğuk iklime
rağmen ince çadırlarda yaşadıklarını gösterdi. DNA analizlerinden
Inuk’un ön dişlerinin kürek şeklinde olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca
bulunan kulak kirinden yola çıkan bilim adamları, Inuk’un kulak
enfeksiyonu geçirmiş olabileceğini belirledi. Genç yaşta öldüğü
sanılan Inuk’un, kalın saçlarına rağmen kelleşmek üzere olduğu da
bilim adamları tarafından saptandı.
     KAYNAKLAR
 Murder -2 Casebook of forensic science detection
 http://http://www.adlitip.org
 http://www.kriminal.org
 http://www.pa.edu.tr/objects/assets/content/file/dergi/
 46/291–304.pdf
 http://www.bioxcin.com.tr/v2/tr-
 TR/content.asp?ctID=109
 http://www.milliyet.com.tr/
 http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/
BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
  TEŞEKKÜR EDERİZ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:8/25/2012
language:Unknown
pages:40