; Razlikovni prirucnik bolesti zivotinja u tovu
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Razlikovni prirucnik bolesti zivotinja u tovu

VIEWS: 879 PAGES: 5

 • pg 1
									                                                       Razlikovni priručnik značajnijih bolesti životinja u tovu
                                                           doc.dr.sc. Boris Antunović, dr.vet.med.


Od životinja namjenjenih za tov očekujemo visok prirast, uz optimalno iskorištenje hrane i genetske predispozicije pogodne za dobivanje kvalitetnih prehrambenih proizvoda. U uvjetima velikih očekivanja stavljenih
pred tovne životinje, posebno u uzgojima s lošijim uvjetima držanja i prehrane, stvara se pogodnost za veću učestalost pojavljivanja pojedinih bolesti u životinja. One mogu uzrokovati značajne gubitke u proizvodnji kao
rezultat smanjenog prirasta ili uginuća životinja, mogućnosti oboljenja čovjeka, troškova liječenja ili zbog obveze suzbijanja bolesti po zakonu. Stoga je izuzetno značajno da proizvođač poznaje i prepoznaje bolesti koje
se mogu pojaviti u tovu, kao i njihove posljedice, kako bi poduzeo sve preventivne mjere i time smanjio vjerojatnost njihovog pojavljivanja i širenja. U sljedećoj tablici prikazane su neke od značajnijih bolesti koje se
mogu pojaviti u životinja namjenjenih za tov.
                                                                      Pojavi       bolesti Na   bolest    ću   posumnjati   ako                  Bolest je značajna Vjerojatnost za pojavu bolesti
Naziv bolesti           Obolijevaju…         Uzročnik je…    Izvori bolesti su…     Bolest se širi…                                               Bolest traje…
                                                                      pogoduje…          primijetim…                                   zbog…       mogu smanjiti ako…


                                                                                                                                         provodim pravilnu hranidbu, pazim
                                                                   nagli prelazak i prejedanje
                                                                                                             kratko (bolest se razvija za              da udio sirove vlaknine u obroku
                                                                   hranom koja lako vrije,
                                                                                                             1 do 2 sata nakon uzimanja               junadi bude od 14 do 16%, prije
                                                                   istovremeno    uzimanje     nemir,   ogledavanje   prema   trbuhu,
                                prejedanje                                                                         zelene krme), ukoliko se                hranidbe zelenom hranom dajem
                                                    pojava    bolesti   je vode s takvom hranom,        napinjanje, povećanje obujma trbuha
Akutni nadam buraga zbog                    leguminozama,                                                                       životinji  ne   pomogne brzog  razvoja   i   obroke sijena, provodim postupan
                                        paša ili krmiva koja su individualna - ovisno o hranidba         velikim     (osobito s lijeve strane), žvakanje i gutanje
pjenušavog vrenja (pjenušavi preživači             mladom travom i                                                                      (davanje sondom na usta ili velike vjerojatnosti    prelazak s jedne vrste hrane na
                                        počela fermentirati   nasljednoj osnovi i količini količinama fino mljevenog      zraka, teško i plitko disanje, plave sluznice,
nadam)                             sl. (hranom koja                                                                      kroz trbušni zid preparata za uginuće životinje    drugu (10 do 14 dana), ne
                                                    pojedene hrane        koncentrata uz nedostatak      raširene noge, rušenje i ugibanje u grču od
                                vrije)                                                                           koji razaraju pjenu) do                napajam goveda neposredno prije
                                                                   sijena u obroku, proljeće,     ugušenja
                                                                                                             uginuća obično dolazi za 4               ili nakon ispaše, izbjegavam
                                                                   kiša, rosa, mraz, nasljedna
                                                                                                             do 8 sati                       napasivanje u sezoni cvatnje
                                                                   sklonost
                                                                                                                                         djeteline ili po rosi


                                                                                                                                       obavljam temeljitu dezinfekciju,
                 sve  kategorije svinja,  paraziti - krupni
                                                                                  mršavljenje, promjenjiv i nastran apetit,                                 odvajam podmladak od odraslih
                 najčešće   prasad   i  valjkasti crvi - u
                                                       unosom jajašca u usta                 proljev se izmjenjuje sa začepom, nadutost,                                životinja, redovito čistim objekt,
                 nazimad, mlada telad do 4  goveda Toxocara                                                                                     smanjenog prirasta,
                                                       putem hrane ili putem uvođenje     novokupljenih povraćanje, anemija, zadah iz usta po                                   hranilice i pojilice, koristim suhu
Askaridoza (glistavost)      mjeseca, najkasnije do 1   vitulorum, u konja jajašca gliste u okolišu                                                    više tjedana ili mjeseci       troškova  liječenja,
                                                       maternice na još nerođeni životinja u uzgoj      kloroformu, kašalj, ponekad i živčane                                   stelju, dehelmintiziram podmladak
                 godine  (neoaskaridoza),  Parascaris                                                                                        ponekad i uginuća
                                                       plod                         smetnje, gliste u izmetu, u teladi koža suha,                               nakon    formiranja    skupina,
                 ždrebad, psi i mačke,    equorum , u svinja
                                                                                  a dlaka duga                                               stavljam novokupljene odrasle
                 perad            Ascaris suum
                                                                                                                                       životinje u karantenu


                                                                                                                                       onemogućim dodir bolesnih svinja
                               bakterije
                                                                                 u dobi od 8-14 dana - bistar, a kasnije                                  sa zdravim, novokupljene svinje
                               (sinergetski):
                                                                                 gnojan iscjedak iz nosa s primjesama krvi,       od prvih znakova u dobi od             držim u karanteni, prasad pravilno
                               Pasteurella                                                                                        zaostajanja prasadi
                                                     zrakom    (kapljično)  -              otežano disanje, frktanje, kihanje, otresanje      8 do 14 dana do dobi od 3             hranim i održavam higijenske
                 mlada   prasad,  češće multocida,     krmače    kliconoše,                nedostatna hranidba, mala                                            u rastu i slabijeg
Atrofični rinitis svinja                                         zajedničkim     boravkom              glave i suzenje; u dobi od 5-6 tjedana -        do 4 mjeseca kada prasad              uvjete,  obavljam  dezinfekciju
                 kratkorile pasmine     Haemophilus suis, bolesna prasad                     težina pri porodu                                                prirasta  (uginuća
                                                     bolesnih i zdravih svinja                poprečni nabori kože na licu, iskrivljenje ili     prestaje kihati i bolest se            svinjca, odvajam bolesnu prasad,
                               Bordetella                                                                                        nisu česta)
                                                                                 skraćenje gornje čeljusti (često se promjene      gotovo i ne opaža                 ne   uvodim   nove   svinje
                               bronchiseptica  i
                                                                                 na rilu vide tek nakon klanja)                                       nepoznatog zdravstvenog stanja u
                               mikoplazme
                                                                                                                                       već formirani uzgoj                                                                                                                            nemogućnosti
                                                                                                                            upotrebe mesa za
                                                                                teško i bolno kretanje, cviljenje pri kretanju,                                 dajem    izbalansiranu  hranu
                 prasad u  dobi od 2 do 4                         kad se životinje hrane                                                          proizvodnju različitih
                                                                                često ležanje, slab apetit, u lakšim oblicima                                  (vitamin E i selen) s malim
                 mjeseca,   često najbolja nedostatak                   hranom koja sadrži veće visokoproizvodne                                                 mesnih prerađevina
Bolest bijelih mišića (nutritivna                                                                bolesti ne vide se promjene za života,                                      količinama masnoća (nezasićenih
                 grla u    uzgoju, mlade vitamina E i selena neizbalansirana hrana    količine masti ili hranom plemenite pasmine, veći                         tjednima ili mjesecima         (trajni i polutrajni
degeneracija)                                                                          meso zaklane životinje je bijelo, mekano i                                    masnih kiselina), izbjegavam stres
                 životinje   (telad, junad, u hrani                    siromašnom vitaminom E ili uzgoj                                                     suhomesnati
                                                                                vodnjikavo (poput bijelog mesa kokoši ili                                    u životinja, odabirem za rasplod
                 ždrebad,  katkad i perad)                         selenom                                                                  proizvodi), uginuća
                                                                                ribljeg mesa)                                                  na stres otporne jedinke
                                                                                                                            su moguća u težim
                                                                                                                            slučajevima                                                                      za pojavu bolesti u čovjeka
                                        za čovjeka - meso svinja                  -  nedovoljno   kuhano,  obično se bolest u svinja ne primijeti, samo
                                                                                                                            mogućnosti razvoja
                                        u kojemu su prisutne                    pečeno ili osušeno meso    u slučaju vrlo jakih invazija može doći do
                              larve trakavice - u                na čovjeka kada pojede                                                          odrasle trakavice u   pazimo da svinje ne dolaze u
                                        larve trakavice, za svinje                 svinja u kojemu su prisutne  paralize jezika i donje čeljusti, smetnji u larva u mišićima svinje
                 svinje, druge životinje i goveda   Taenia                meso invadirane svinje, a na                                                       crijevima  čovjeka   doticaj  s   izmetom ljudi,
Cisticerkoza                                  - izmet čovjeka u čijim                  larve trakavice, za pojavu  hodu, živčanih poremećaja, nakon klanja može ostati invazivna za
                 čovjek          saginata , u svinja                svinju kada pojede izmet                                                         koji pojede meso u    kontroliramo svinjsko meso na
                                        crijevima   parazitiraju                bolesti  u  svinja  -  mogu se naći bobice (mjehurići) od 5 do 10 čovjeka 3 do 6 godina
                              Taenia solium                   invadiranog čovjeka                                                            kojemu su prisutne    prisutnost mjehurića
                                        odrasle trakavice i njime                 mogućnost da svinja dođe   mm u mišićima svinje (za života vidljive su
                                                                                                                            larve
                                        zagađena hrana i voda                   u kontakt s izmetom      s donje strane jezika)
                                                                      čovjeka
                                                                                                                                    šteta nastalih zbog
                                 bakterije
                                                                     nakup i uvođenje bolesnih                                                  mršavljenja, većeg    izdvajam    bolesnu  prasad,
                                 Treponema                                                     povišenu temperaturu, proljev čokoladne
                                                                     svinja   u    uzgoj,                                                  utroška  hrane   i  dezinficiram staju i koristim
                                 hyodisenteriae , uz balega, zagađena hrana i brzo putem balege kroz usta                     boje s primjesama sluzi, povraćanje,
Dizenterija svinja (krvavi proljev) sve kategorije svinja                                         neadekvatan   transport,                            više tjedana                troškova   liječenja  dezinfekcijske     barijere,
                                 sinergetsko     voda, kliconoše     prasadi                               mršavljenje, gubitak apetita, jaka žeđ,
                                                                     nagla promjena hrane,                                                    (uginuća nisu česta),   izbjegavam nepotrebne ulaske
                                 djelovanje Vibrio                                                 neraspoloženost
                                                                     pokvarena hrana                                                       često  oboli   sva  stranih osoba u svinjac
                                 coli
                                                                                                                                    prasad


                                                                        vrijeme 2 do 3 dana nakon     nagla uginuća mlade prasadi, vodenast                        šteta  od   velike
                prvih dana nakon prasenja                                            prasenja,   treći tjedan    proljev prasadi u dobi do 3 tjedna uz       u   težim   slučajevima   smrtnosti u sasvim    održavam higijenu i provodim
                                 bakterije        pod, hranilice, pojilice,
                do   zalučenja,   te                                           života, razdoblje nakon      sačuvan   apetit,  grupiranje   prasadi,   nekoliko sati do 2 do 3     mlade     prasadi,  dezinfekciju, primjenjujem načelo
E. coli infekcija (kolibaciloza                 Escherichia    coli balega, kliconoše, druge putem    balege  ulaskom
                neposredno (10 do 14                                              odbića, rano odbiće, stres,    nakostriješenost, u prasadi starije od 3      dana,   kada   nastupa   zaostajanja        "svi unutra - svi van", sprječavam
prasadi)                             (određeni        vrste životinja koje ulaze uzročnika kroz usta prasadi
                dana)   nakon  odbića                                            neuravnotežena prehrana,      tjedna ili nakon zalučenja - proljev,       uginuće ili se bolest produlji  kržljavaca,   često  ulazak drugih životinja u uzgoj,
                                 serotipovi)       u svinjac
                (češće prasad nazimica)                                             loši uvjeti držanja prasadi i   nekoordinirano kretanje, zacrvenjela koža,     na više tjedana         oboli najbolja prasad   pažljivo odbijam prasad
                                                                        bređih krmača           grčevi, naporno disanje, kašalj i drhtanje                     u leglu


                                                                                                                                    mogućnosti
                                larve     pasje                                           zaostajanje u rastu, probavne poremećaje,                                        ne   dajem  psima   svježe,
                                                                                                                                    prijenosa bolesti na
                                trakavice                       hranom    ili vodom              teškoće u disanju, živčane poremećaje,                                          neprokuhane iznutrice, neškodljivo
                   ovce, koze, goveda, svinje                                        davanje   neprokuhanih                        za 5 mjeseci mjehurić u             čovjeka, smanjenog
Ehinokokoza                           Echinococcus     izmet invadiranog psa      zagađenima jajima male              nakon klanja nalaz pojedinačnih mjehura ili                                       uklanjam organe na kojima
                   ,konji i čovjek                                             komada jetre psu                            jetri je promjera 1 do 2 cm           prirasta i ponekad
                                granulosus (cistični                 pasje trakavice                  grozdastih tvorbi u jetri, plućima ili drugim                                      primijetim ehinokokne mjehure,
                                                                                                                                    prisilnih   klanja
                                stadiji)                                                organima                                                         obavljam dehelmintizaciju pasa
                                                                                                                                    životinja

                                                                                                                   tjednima ili mjesecima, u    smanjenog prirasta,
                                                           u nehigijenskim uvjetima
                                                                          povrijede kože, prisutnost   šepanje, upaljeni zglob ili više njih su otekli,  blažem     obliku   ne   prisilnog   klanja,   na vrijeme zovem veterinara kada
                                                           držanja ulaskom uzročnika
                   sve  kategorije   svinja                                         kolibaciloze, loša higijena u  topli, bolni  i  zacrvenjeli,   povišenu   primjećuju se simptomi, a    odbacivanja        primijetim  bolest,  redovito
Gnojna upala zglobova                       bakterije gnojenja  okoliš, pod          kroz pupak prasadi, putem
                   (češće svinje u tovu)                                             svinjcu, loš, istrošen, oštar  temperaturu, smanjen ili izgubljen apetit,     gnojna žarišta nalaze se tek   svinjskih  polovica   obavljam dezinfekciju svinjca,
                                                           gnojnih žarišta u drugim
                                                                          i vlažan pod          mršavljenje                    u šunki, što izaziva gađenje   prilikom   klanja,   održavam opremu i podove
                                                           dijelovima tijela
                                                                                                                   kod potrošača          ponekad i uginuća
                                                                                        blago     povišenu   temperaturu,
                                 Mycoplasma
                                                                                        neraspoloženost, kašalj (suh, a kasnije                                    popravim zoohigijenske uvjete,
Gripa  prasadi   (enzootska                  hyopneumoniae,                                                                                            smanjenog prirasta,
                                                                          neprovođenje dezinfekcije i vlažan) - osobito pri nagloj promjeni                                     hranim svinje uravnoteženom i
pneumonija  svinja,  plućna mlađe svinje i prasad       uz brojne uzročnike bolesne svinje i kliconoše zrakom                                                 više tjedana ili mjeseci            prisilnih   klanja
                                                                          odmora objekata       temperature ili kad se prasad potjera,                                    kvalitetnom hranom, obavljam
mikoplazmoza)                          sekundarnih                                                                                              (uginuća nisu česta)
                                                                                        ubrzano disanje, proljev, osip po koži,                                    nakup samo zdrave prasadi
                                 infekcija
                                                                                        zaostajanje u rastu
                                                                                                                        mogućnosti
                                                                       intenzivna   proizvodnja,                                                             na vrijeme odvojim prasad koja
                                                                                                                        iskrvarenja, pojave
                                                                       prenapučenost,    suha                                                             ispoljavaju ovu naviku iz grupe i
                                                                                                                        infekcije  repa  s
                                                                       prehrana,    nedovoljne                                                             osiguram     im   liječenje,
                                            prasad koja    ispoljava                                                cijelo vrijeme tova, ukoliko posljedičnim
Griženje  repova   u  svinja                prenapučenost,                   kao loša navika s jedne količine sirove vlaknine u raskrvarene vrške repova u jednog ili više                                        izbalansiram   hranu   (sirova
                   prasad u tovu                   loše  navike    griženja                                                se ne poduzmu mjere gnojenjem,
(kanibalizam)                          loša navika                     životinje na drugu   krmnoj smjesi, nedostatak prasadi                                                          vlaknina),   poboljšam   uvjete
                                            repova                                                           preventive          smanjenja prirasta
                                                                       mikroelemenata u hrani,                                                               držanja,  stavim   u  svinjac
                                                                                                                        zbog     stalnog
                                                                       pljesniva  hrana,  loša                                                             predmete koji mogu poslužiti za
                                                                                                                        međusobnog
                                                                       ventilacija                                                                     zabavu (lanci)
                                                                                                                        uznemiravanja


                                                                          nedovoljna    razvijenost
                                  neadekvatan                                                                                       slabih izgleda za
                                                                          probavnih organa teladi,
                                  prelazak    s                                                proljev, poremećeno opće stanje, telad                 izlječenje,              pravilno skladištim mlijeko u
                                                                          neadekvatan      sastav,
                                  napajanja  punim neadekvatan prelazak na ukoliko se uvjeti napajanja                      često liježe i ustaje, neraspoloženo je i neće u mnogim  slučajevima smanjenog prirasta i          prahu, otapam ga u vodi toplijoj od
                   telad koja se tovi za "bijelo                                         priprema ili količina mlijeka
Indigestija teladi od mlijeka                   mlijekom    na napajanje  mliječnom teladi ne promjene u skladu                      jesti, balega je tekuća, žućkasta i kiselog duže razdoblje i tvrdokorna uginuća,    većeg         380C,   održavam    higijenu
                   meso"                                                     u prahu, stres nakon
                                  napajanje     zamjenicom       s njihovim potrebama                         zadaha s grudicama neprobavljenog je                  utroška    mliječne        napajanja, ne pretjerujem u količini
                                                                          odvajanja   od   majke,
                                  mliječnom                                                    mlijeka, nadam, mršavljenje                       zamjenice, preranog          mliječne zamjenice
                                                                          transport, grubi postupak,
                                  zamjenicom                                                                                       izlučivanja iz uzgoja
                                                                          nagle promjene tlaka zraka


                                                                                                                                                 spriječavam dodir divljih ptica s
                                                                                          slabost, nakostriješeno perje, odbijanje
                                                                          vrijeme migracija u ptica                                            mogućnosti          peradi,  održavam    povoljne
                                                                                          hrane, bistri iscjedak iz nosa i očiju koji    najčešće nekoliko dana,
                                                                          selica,  prehlada, loša                                            oboljenja  čovjeka,     higijenske uvjete u peradnjaku,
                   mnogobrojne vrste ptica i             vodene  ptice,  bolesna                                kasnije prelazi u gusti iscjedak, hroptanje,    nakon    čega   nastupa
Influenca ptica (ptičja gripa)                 virusi (H1-15N1-9)                   dodirom ili zrakom, jajima  prehrana,    vremenske                                            suzbijanja bolesti po    provodim dezinfekciju, pravilno
                   peradi                       perad                                           kihanje i kašalj, disanje na otvoreni kljun    uginuće, ali bolest može
                                                                          nepogode, smanjenje opće                                             zakonu (bolest se ne     hranim piliće, suzbijam druge
                                                                                          (znakovi bolesti mogu biti slabije izraženi pri  prijeći i u kroničan oblik
                                                                          otpornosti u peradi                                               liječi)           prisutne bolesti, za uzgoj i tov
                                                                                          boljim uvjetima držanja peradi)
                                                                                                                                                 uzimam vitalne i zdrave piliće
                                      obilno hranjenje zrnjem i               prežderavanje    hranom                                                             junad    hranim   adekvatnim
                                      prekupom    kukuruza,               bogatom ugljikohidratima,                                                              količinama voluminozne krme,
                             preobilna prehrana                                                                                           smanjenog prirasta,
                                      tropom,     melasom, ukoliko se uvjeti ishrane ne nagla promjena hrane, grčeve, nemir, u težim slučajevima june se napadi grčeva traju kratko,                             pazim na higijensku ispravnost
Kisela   indigestija   (acidoza junad u tovu, krave krmivima bogatim                                                                                            trajnijih komplikacija
                                      mlinarskim   otpacima promjene   u  skladu  s premalen        udio sruši, vesla nogama, a glava i vrat su do nekoliko sati, a životinja                          ugljikohidratne hrane, kontroliram
buraga)               muzare, ovce i koze ugljikohidratima,                                                                                           (nadam,   grčevi),
                                      (krmno      brašno), potrebama junadi      voluminozne krme (sijeno), zabačeni prema natrag uz drhtanje mišića može pasti u komu i uginuti                           kiselost silaže, pazim da prijelaz s
                             pokvarena silaža                                                                                            uginuća
                                      šećernom     repom,               premali    ili prelagani                                                             jedne vrste hrane na drugu bude
                                      krumpirom i sl.                    tovljenici, nedostatak vode                                                             postepen


                                                                                                               u junadi tjednima, uginuća    smanjenog prirasta u
                   pretežno mlada goveda                                         vrijeme nakon formiranja      proljev s primjesama sluzi, kasnije krvav,                                 održavam higijenu staje, mijenjam
                                 paraziti     u                                                                     pilića mogu nastupiti nakon    junadi (uginuća nisu
                   (do 18 mjeseci), pilići (u                                      tovnih skupina (junad),      tiskanje pri baleganju, žeđ, smanjen apetit,                                stelju, onemogućavam baleganje
                                 stanicama crijeva - zagađena hrana i voda, putem   zagađene   hrane                                          2 do 4 dana bolesti, a      česta),   visokog
Kokcidioza              dobi od 3 do 12 tjedana),                                       slobodno držanje, visoka      nakostriješeno perje (u pilića), u kunića se                                u hranilice i pojilice, izbjegavam
                                 protozoi iz roda starije životinje     (proljev u hranilicama)                                             kunića nakon 4 do 15 dana     postotka   uginuća
                   kunići (u dobi od 6 do 11                                       vlažnost  u   zraku,      može pojaviti u jetrenom ili crijevnom obliku                               kontakt pomlatka s odraslim
                                 Eimeria                                                                           bolesti ili bolest traje 2 do 3  pilića (do 70%) i
                   tjedana)                                               prenapučenost           - lončasto povećan trbuh                                          životinjama
                                                                                                               mjeseca              kunića (90 do 100%)


                                                                        intenzivan   (industrijski)
                                                                        način     proizvodnje,
                                                                                                                                velikih gubitaka u    održavam povoljne higijenske
                                 mikroorganizmi                                prenapučenost, promjene
                                                      sporo u jatu - zaraženim                                                              proizvodnji   -    uvjete u peradnjaku, provodim
                   kokoši, pilići, pure i druga Mycoplasma    bolesna perad i pilići,                  temperature i vlage u
Kronična   respiratorna   bolest                                    jajima,   međusobnim                                                               smanjenog prirasta    dezinfekciju,  pravilno hranim
                   perad (pretežno mlada gallisepticum ,    u zaražena jaja i zagađen                  zraku, slaba ventilacija, kihanje, šmrcanje, iscjedak iz nosa, suzenje tjednima ili mjesecima
(CRD)                                                    dodirom,    zagađenom                                                              za 10 do 30%,      piliće, suzbijam druge prisutne
                   perad)            pura   i  M. okoliš                           nedostatak    vitamina,
                                                      hranom, vodom i zrakom                                                               smanjene kvalitete    bolesti, za uzgoj i tov uzimam
                                 meleagridis                                 prisutnost drugih zaraznih
                                                                                                                                mesa           vitalne i zdrave piliće
                                                                        bolesti, hladnije godišnje
                                                                        doba

                                                                      bolesti probavnog trakta
                                                                      (npr. crijevni paraziti), dugi
                                                                      boravak     u     staji,  neprirodni apetit, uzimanje hrane i
                                                                      jednostrana    prehrana    predmeta koje zdrava životinja ne uzima,
                   različite vrste domaćih nedostatak                                                                                             smanjenog prirasta, izbalansiramo hranu (posebno
                                          neizbalansirana prehrana ukoliko se uvjeti prehrane ne suhom     voluminoznom     lizanje zida, susjednih životinja, jasli, ruku
Lizavost (alotriofagija)       životinja - prasad, telad, minerala u hrani i                                                                      tjednima i mjesecima        pogodnosti za razvoj minerale i vitamine), organiziramo
                                          (minerali i vitamini)  poprave dulje vrijeme     krmom, prekisela hrana,      vlasnika, odjeće, nagrizanje ušiju i repova,
                   janjad...         organizmu životinje                                                                                       drugih bolesti    ispuste
                                                                      hrana    koja    obiluje   gutanje stranih predmeta, ponekad i
                                                                      bjelančevinama,          balegom uprljane stelje
                                                                      prenapučenost,      slaba
                                                                      osvijetljenost


                                                                                                                                velikog broja uginule
                                                                                                                                peradi, mogućnosti
                                                        virus je izuzetno otporan u
                                     zaražena perad koja ne                                                                                 oboljenja   čovjeka,
                                                        vanjskoj sredini i može dugo                                        obično  nekoliko dana,                  cijepim perad, spriječavam unos
                                     pokazuje      znakove                                      plavu krestu, krkljanje, obilni iscjedak iz                    brzog širenja bolesti
                                                        preživjeti u hladnoj sredini pojava bolesti u susjednim                           nakon čega u 90 do 100%                   bolesti iz zaraženih uzgoja -
Njukaslska bolest (atipična kuga kokoš i druga perad, virusi iz porodice bolesti,  divlje   ptice,                                     kljuna, proljev, ako bolest potraje i živčane                   (jedna       od
                                                        (ohlađeno   ili  smrznuto uzgojima (bolest se brzo i                           slučajeva nastupa uginuće                  izbjegavam nepotreban ulazak
peradi)             pojedine vrste ptica paramiksovirusa  leševi uginule peradi,                                        poremećaje (perad može uginuti naglo bez                     najopasnijih zaraza
                                                        meso), širi se dodirom, lako širi)                                     (u čovjeka bolest traje 3                  stranih  osoba  u  peradnjak,
                                     izmet,      zagađeni                                      ikakvih znakova bolesti)                             u peradi), obveze
                                                        trgovinom peradi ili jaja,                                         tjedna)                           održavam dezinfekcijske barijere
                                     predmeti, hrana i voda                                                                                 suzbijanja bolesti po
                                                        divljim pticama
                                                                                                                                zakonu (ne provodi
                                                                                                                                se liječenje)                                                                                                                               istovremenog
                                                                                                                                             hranim životinje ispravnom i
                                           industrijski   otpaci,                            istovremeno obolijevanje većeg broja                          obolijevanja velikog
                                                                                                                                             kvalitetnom hranom, pazim što
                                           uzgredni    proizvodi,                mlađa dob, toplije doba životinja, odbijanje hrane, otvaranje usta,                       broja    životinja,
                                                        istovremeno oboli     puno                                   životinje         mogu   uginuti              dajem životinjama kao nuzgredne
Otrovanja pokvarenom hranom     sve kategorije životinja   pokvarena hrana  užegla, pljesniva hrana,                 godine, nagla promjena škripanje zubima, povraćanje, crvenilo,                         mogućnosti uginuća,
                                                        životinja u uzgoju                                         naglo                                 proizvode, pravilo je - bolje baciti
                                           deterdženti       i                hrane          zanošenje u hodu, grčeve, temperatura                          prisilnih   klanja,
                                                                                                                                             hranu ukoliko sumnjamo u njenu
                                           dezinficijensi                                  tijela nije povišena                                  potrebnog vremena
                                                                                                                                             ispravnost
                                                                                                                               za oporavak


                                                                                                                                        objekte održavam čistim, suhim i
                                                                                                                                        prozračenim, vitaminiziram bređe
                                                                                       smanjen apetit, mršavljenje, iscjedak iz
                                                            transport, hladnoća, mlađa                                                               krave 1 mj. prije teljenja (vit. A), a
                                                                                       nosa,   suzenje, povišenu   tjelesnu   2 do 3    dana ili 1 do 2 uginuća teladi  i
Parainfluenca    goveda                                               dob  životinja,   nakup,                                                              telad prvih 7 dana po otkupu,
              telad i junad u tovu, virusi iz porodice zaražen čovjek, govedo, izravnim dodirom, kašljem,                            temperaturu, ubrzano disanje i kašalj      tjedna,   nakon čega bez junadi,  smanjenog
(Enzootska bronhopneumonija                                               unošenje   kliconoše  u                                                              izdvajam bolesnu telad, grupiram
              ponekad i odrasla goveda paramiksovirusa predmeti, hrana i voda predmetima                                    spuštene glave, otvorenih usta i raširenih   liječenja   može doći do prirasta,  prisilnog
goveda)                                                         uzgoj, promjena hrane,                                                                 telad prema dobi, težini i spolu po
                                                                                       prednjih nogu, povećanje broja bolesne     uginuća           klanja
                                                            stres                                                                          načelu "svi unutra - svi van", ne
                                                                                       teladi iz dana u dan
                                                                                                                                        pretrpavam kamione za prijevoz
                                                                                                                                        teladi, cijepim telad
                             hranidba                                                        promjene na koži - crvene točkice s
                             povećanom                                                       unutarnje strane bedara i na trbuhu koje
                                                                       mlađa   dob,      hranidba                                                       pazim da hrana ne sadrži previše
Parakeratoza svinja (nestašica pretežno prasad u dobi od količinom                        ukoliko se dulje vrijeme ne                  prelaze u kraste i rožne naslage i šire se na                   slabog     prirasta
                                          neizbalansirana hrana                   suhom           hranom                        tjednima ili mjesecima                    bjelančevina, osiguravam dovoljne
cinka)             2 do 4 mjeseca      bjelančevina                       izbalansira prehrana                     druge dijelove tijela, svrbež, ispadanje                     prasadi
                                                                       (koncentratom)                                                                količine tekuće hrane
                             životinjskog                                                      čekinja, mršavljenje, poremećaje teka i
                             porijekla                                                       probavne smetnje


                                                                          toplija      geografska
                                                                                          vioku      tjelesnu     temperaturu,
                                                                          područja, nepovoljne prilike                                                  uklanjam pogodovne čimbenike za
                                                          oboljelim   životinjama,                   neraspoloženost, kašast, vodenast, krvav
                                                                          (uvjetna   bolest),  npr.                                                  nastanak   bolesti,  osiguravam
                                                          njihovim izmetom, nosnim                     proljev, otekline na glavi, ždrijelu, plahtici
                 različite vrste divljih i bakterija        vrlo rašireni u prirodi, ali i                 prisutnost različitih drugih                          različito - od nekoliko sati uginuća, troškova izbalansiranu       prehranu,
Pastereloza    (hemoragička                                           iscjetkom,  kliconošama,                    (kod goveda), stidnici i čmaru, plavi otekli
                 domaćih životinja, perad, Pasteurella       osjetljivi  na   većinu                  zaraznih ili parazitarnih                            kada nastupa uginuće do liječenja, smanjenog izbjegavam stres za životinje,
septikemija)                                                    leševima uginulih životinja,                   jezik, kašalj, upalu pluća, iscjedak iz oka i
                 ponekad i čovjek     multocida        dezinficijensa                         bolesti,    neadekvatna                           nekoliko mjeseci       prirasta     izdvajam   bolesne    životinje,
                                                          glodavcima, nakupom novih                    nosa, sjedenje poput psa (kod svinja),
                                                                          prehrana,   loše  prilike                                                 provodim dezinfekciju nastambi i
                                                          životinja                            crvenilo kože prije uginuća, kresta i
                                                                          držanja,  fizički  napor,                                                  načelo "svi unutra - svi van"
                                                                                          podbradnjaci su plave boje (kod peradi)
                                                                          transport

                                                                          mlađa   dob   životinja,
                                različiti   tipovi               zagađenom    hranom    i                                                         pojave većeg broja
                 različite vrste divljih i              bolesne     životinje,                  nepravilna          i
                                bakterija iz roda                 vodom,     kliconošama,                                                          kržljavaca u prasadi,
                 domaćih životinja i čovjek,             iscjedak iz maternice,                    neuravnotežena prehrana,     opće poremećaje zdravlja, neraspoloženje,   do uginuća može doći za 2
                                Salmonella    (S.               zaraženim jajima, bolest                                                            uginuća, širenja u
                 pretežno mlađe životinje,              izmet,     kliconoše,                   nepovoljni uvjeti držanja i   odbijanje hrane, povraćanje, proljev, jaku   do 4 dana, a bolest može               odvajam bolesne od zdravih
                                typhimurium,    S.               nema   tendenciju  brzog                                                          uzgoju,   troškova
Salmoneloza           prasad nakon odbića,                zaražene divlje životinje,                  higijene,   transport   i  žeđ, crvenilo kože, sluzavo-gnojni iscjedak  prijeći u kronični oblik s              životinja, održavam higijenu i
                                abortusequi,    S.               širenja i prenošenja, obično                                                          liječenja      i
                 telad u dobi od 15 do 30              glodavci,  čovjek   i                  intenzivno   iskorištavanje  iz nosa, visoku tjelesnu temperaturu,     dugotrajnim proljevom i                kvalitetnu prehranu
                                abortusovis,    S.               se pojavljuje u jednom                                                             kliconoštva,
                 dana i junad, perad i druge             njegove izlučevine, jaja                   životinja, virusne bolesti,   zanošenje u hodu,               mršavljenjem
                                choleraesuis,   S.               uzgoju i u njemu dugo                                                              mogućnosti zaraze
                 životinje                      salmonelozne peradi                      kanibalizam,    prisutnost
                                enteritidis… )                   stagnira                                                                    čovjeka putem hrane
                                                                          glodavaca


                                                                                                                                              pazim da se svinje pretjerano ne
                                                                                                                                              uzbuđuju, osiguravam dovoljan
                                                                                                                                              broj mjesta na hranilici, formiram
                                                                     visoke temperature svinjca
                                                                                                                                 uginuća prije no što    grupe prasadi približno iste težine,
                                                                     u toplo doba godine, borba
                                                                                          uzbuđenje, svinja zacvili, padne na pod i                  se        uspije  osiguravam      uravnoteženu
                                                                     za hranu (prenapučenost),                                 nekoliko minuta ili nekoliko
                 svinje visokoproizvodnih zatajenje         uvjeti držanja i genetska nepovoljnim    uvjetima                      ugine, u blažim slučajevima poplavi rilo, uši                intervenirati, prase    prehranu, prije utovara prasadi
Srčana kap u svinja                                                            anemija, trovanja hranom,                                 sati, nakon čega nastupa
                 svojstava        cirkulacije        predispozicija      držanja (prenapučenost)                        i cijela glava, svinja ubrzano diše, pojavljuje               treba   zaklati  na  uskratim posljednji obrok, pravilno
                                                                     neizbalansirana   hrana,                                uginuće
                                                                                          se pjena na ustima                              vrijeme   kako   bi  transportiram prasad, selekcijom
                                                                     uzbuđenje,   veterinarski
                                                                                                                                 iskrvarilo         odabirem linije u kojih se
                                                                     zahvati
                                                                                                                                              nepojavljuje blijedo, mekano i
                                                                                                                                              vodnjikavo meso, osiguravam
                                                                                                                                              ispuste

                                                                                                                                              koristim dezinfekcijske barijere, ne
                                                                                          gubitak apetita, porast temperature, ležanje                 velikog     broja  dajem prasadi otpatke sa stola,
                                                         ulaskom uzročnika kroz usta
                                      bolesne svinje, meso,                                          i zavlačenje svinja u tamnija mjesta, gnojni                 uginuća, brzog i     pratim u kojim područjima se
                 sve svinje bez obzira na                             prasadi  -  zajedničkim
                                      otpaci sa stola, zagađeni                     promet svinjama, blizina       iscjedak iz oka, sljepljivanje očnih kapaka 7 do 10 dana ili nekoliko     lakog     širenja,  pojavljuje bolest i na vrijeme
                 spol, dob i težinu (ne virusi iz porodice                    boravkom bolesnih i zdravih
Svinjska kuga                               predmeti i sve što je bilo                     žarišta bolesti, hranjenje      (!), otežano disanje, promuklo i hrapavo tjedana ako prijeđe u        otpornosti uzročnika   prijavljujem   pojavu   bolesti
                 obolijevaju druge vrste togavirusa                        svinja, trgovinom svinja,
                                      u dodiru s bolesnim                        prasadi otpacima sa stola       glasanje, krvarenja po koži, izmjene začepa kronični oblik          na vanjske uvjete,    inspekcijskim      službama,
                 životinja niti čovjek)                              štakorima,     pticama,
                                      svinjama                                                 i proljeva, zanošenje stražnjim krajem tijela,                bolest se suzbija po   surađujem    s   veterinarskim
                                                         muhama
                                                                                          nekoordinirano kretanje                            zakonu (ne liječi se)   službama prilikom pojave bolesti
                                                                                                                                              na određenom području
                                                                         u svinja vrijeme nakon
                                                                         deratizacije   - otrovani                                                       u skladu sa zakonom uzorke mesa
                                                                         štakor   jako  žeđa   i                                                      svih zaklanih svinja odnesem na
                                                        u   divljini  međusobnim                                            u svinje oko 45 dana,
                                                                         omamljen ulazi u svinjac     u prasadi i čovjeka - porast temperature,                     mogućnosti     da trihineloskopiju,     provodim
                  veliki broj vrsta domaćih i                        proždiranjem     životinja,                                           učahurena   larva  može
                                                                         tražeći vodu, te ga svinja    povraćanje, proljev, bolnost u mišićima,                     čovjek oboli na način sustavnu deratizaciju uz obavezno
                  divljih životinja mesojeda i paraziti Trichinella meso     invadirane ulaskom štakora u uzgoj                                               preživjeti u svinji 11 godina;
Trihineloza                                                                   pojede;     u   ljudi  teže kretanje, ležanje i otežano disanje,                     da  mu   zdravlje zatvaranje otvora na staji kroz
                  svejeda i čovjek (preživači spiralis       životinje        (svinja    ga   pojede),                                           u čovjeka 2-3 tjedna, a u
                                                                         konzumiranje    sušenog   otekle noge i kapci, no pri blagoj invaziji ne                  ostane     trajno koje bi mogli ući glodavci i
                  ne obolijevaju)                              međusobnom grižom repova                                              teškim slučajevima 3-4
                                                                         mesa   i  kobasica  ili  primjećuju se nikakvi simptomi                          narušeno        prikupljanje i spaljivanje otrovanih
                                                        prasadi                                                       mjeseca
                                                                         nedovoljno     termički                                                       glodavaca, neškodljivo uklanjam
                                                                         obrađenog mesa s larvama                                                         lešine divljači
                                                                         trihinele
                                                        zagađenim okolišem tako da
                                                        svinja   unese  uzročnike
                                                        bolesti u probavni trakt,
                                                        čovjek se zarazi kada rukuje                    visoku  temperaturu,   nagli  prestanak
                                                                                                                                               cijepim prasad ukoliko se u mom
                                                        mesom    bolesne  svinje,  oslabljena otpornost na     uzimanja hrane, crveno-plavu boju kože na                     slabijeg   prirasta,
                  svinje svih pasmina, dobi i                                                                                  obično 3 dana, no prase                  području   pojavljuje vrbanac,
                                                        dovoljan je mali ubod       bolesti - loša i nedostatna   ušima, glavi, vratu i trbuhu, ožarice po koži,                  prisilnih  klanja  i
                  spola, no najčešće mlađe bakterija        bolesne svinje i njihova                                                           može uginuti u roku od 24                 izdvajam    bolesnu  prasad,
                                                        krhotine kosti da se bolest    hranidba, loši higijenski    nerado kretanje, hodanje na vršcima                        uginuća, mogućnosti
Vrbanac (crveni vjetar)       svinje u dobi do 1 godine Erysipelothrix     mokraća i balega, meso                                                            sata, a u kroničnom obliku                 dezinficiram staje, neškodljivo
                                                        prenese na čovjeka -       uvjeti, nagle promjene      papaka, glasanje tankim cičavim tonom, a                     da oboli čovjek i
                  (češće     plemenite rhusiopathiae      zaklanih svinja                                                               bolest   može  potrajati                uklanjam lešine uginule prasadi,
                                                        oteknuće na mjestu uboda     vremena,      razdoblje   ako bolest potraje i upalu zglobova,                       veliki broj drugih
                  pasmine)                                                                                            nekoliko tjedana                      održavam    optimalne  uvjete
                                                        koje se širi - obavezno      proljeće-ljeto          otpadanje vršaka ušiju i repa i srčane                      životinja -
                                                                                                                                               držanja i higijenu staje
                                                        zatražiti liječničku pomoć                     smetnje
                                                        (moguć smrtni ishod bez
                                                        liječenja, koje je uglavnom
                                                        uspješno)


                                                                                                                                  velikog     broja
                                                                                                               u pilića mlađih od 6 tjedana
                                         zaražene kokoši, njihova    brzo iz jednog uzgoja u drugi                                                            uginuća pilića u dobi
                  kokoši svih dobi, pilići u                                                          okupljanje pilića oko izvora topline, kratko i bolest je fatalnija
                                virusi iz skupine sluz pri kašljanju i      zrakom      (kapljično),                                                           do 6 tjedana (5 do cijepim perad, držim nakupljene
Zarazni bronhitis kokoši      dobi od 2 dana do 6                                            nepovoljni uvjeti držanja     kašljanje, otežano disanje na otvoren kljun nego u starijih pilića u kojih
                                koronavirusa   kihanju, kokoši kliconoše,   zagađenom hranom, vodom                                                               80%),   smanjenog piliće i pilenke u karanteni
                  tjedana                                                                    uz ispružen vrat, čučanje i ugibanje    su simptomi blaži i bolest
                                         zaražena jaja         i priborom, zaraženim jajima                                                            prirasta, smanjene
                                                                                                               traje 3 do 4 tjedna
                                                                                                                                  nesivosti


Pregled literature:

Biđin, Z. (1998): Bolesti peradi. Veterinarski fakultet, Zagreb.
Cergolj, M. (2002): Bolesti mladunčadi. Veterinarski fakultet, Zagreb.
Cvetnić, S. (1993): Opća epizootiologija. Školska knjiga, Zagreb.
Cvetnić, S. (1997): Virusne bolesti životinja. Školska knjiga, Zagreb.
Cvetnić, S. (2002): Bakterijske i gljivične bolesti životinja. Medicinska naklada, Zagreb.
Mazija, H., Prukner Radovčić, Estela (2002): Priručnik bolesti peradi. Veterinarski fakultet, Zagreb.
Pavičić Ž. (2003): Zoohigijena - Priručnik za nastavnike srednjih veterinarskih škola. PROFIL International, Zagreb.
Vučemilo, Marija, Alenka, Tofant, Ž. Pavičić (2002): Higijena smještaja i držanja preživača na obiteljskim gospodarstvima. Veterinarski fakultet, Zagreb.
Vučemilo, Marija, Alenka, Tofant (1998): Higijena držanja i smještaja, okoliš - zdravlje i dobrobit životinja. Veterinarski fakultet, Zagreb.
Wilkerhauser, T., V. Kutičić (1999): Parazitoze svinja. Pliva, Zagreb.
Župančić, Ž., Z. Modrić (1996): Zarazne bolesti domaćih životinja, Udžbenik za učenike Srednje veterinarske škole. Školska knjiga, Zagreb.

								
To top