Docstoc

QBasic

Document Sample
QBasic Powered By Docstoc
					Algoritam i pseudokod

    Algoritam je proizvoljno definirani i konačni niz naredbi kojim rješavamo neki problem.
    Proizvoljan je jer određeni problem možemo riješiti na više načina (duži i kraći) i konačan zato
    jer ne možemo računalu dati beskonačno dug set naredbi (memorija je ograničena).


    Primjer 5:                    Primjer 6:
    Algoritam za kuhanje kave            Algoritam za pravljenje vina

    1.  Uliti vodu u đezvu               1. Ubrati grožđe
    2.  Nadodati šećera po želji            2. Staviti grožđe u presu
    3.  Kuhati vodu dok ne proključa          3. Dodati šećere i ostaviti grožđe na
    4.  Dodati 2 žličice kave               zraku
    5.  Promješati i servirati             4. Nakon fermentacije procijediti vino
                              5. Flaširati vino

    Pseudokod je algoritam napisan na našem prirodnom jeziku tako da ga možemo lakše
    razumjeti i primjeniti. Međutim da bi računalo razumilo i riješilo neki algoritam on mora biti
    napisan pomoću programskog jezika.


    Zadatak 1:                      Zadatak 2:
    Napiši algoritam koji unosi dva različita      Napiši algoritam koji unosi dvije
    broja i ispisuje onaj veći.             hipotenuze trokuta i ispisuje njegov opseg.

    Unesi broj1                     Unesi a
    Unesi broj2                     Unesi b

    Ako je broj1 > broj2 onda              c = a*a + b*b
      Ispiši broj1                   c = sqrt (c)
    Inače                        o=a+b+c
      Ispiši broj2                   Ispis „Opseg trokuta iznosi: “ o


    Varijabla je vrijednost koja služi za bilježenje vrijednosti za vrijeme izvođenja algoritma i
    može se mijenjati, odnosno poprimati nove vrijednosti. Inicijalizirati varijablu znači pridodati
    joj neku vrijednost, ako joj ne pridodamo nikakvu vrijednost ona je nula.
    Komentari su posebno označene linije koda koje računalo ne izvršava u sklopu algoritma već
    kao što im ime kaže opisuju izvođenje neke radnje. Kod za komentare je riječ REM (eng
    Remark) ili znak ' iza kojeg slijedi tekst.


    Zadatak 3:                      Zadatak 4:
    Napiši koje će vrijednosti poprimiti         Napiši koje će vrijednosti poprimiti
    varijable a, b, c nakon izvršenja slijedećeg     varijable d, e, f nakon izvršenja slijedećeg
    algoritma (13, 4, 5)                 algoritma. (16, 10, 21)

    a=3                         e=5
    b= 4                         d = d + 6 (6)
    c=8                         f = d – e (1)
    c = c – a (5)
                              d = d + 2*e (16)
    Ako je a > c onda                  f = d + e (21)
      b = b*b                          Ako je e > f onda
    Inače                               d = d*d
      b = b + b (8)                       Inače
      a = c + b (13)                        e = e + e (10)
Dijagram toka

     Dijagram toka je grafički prikaz izvođenja algoritma. Pomoću elemenata dijagrama tokoga
     reprezentiramo izvođenje pojedinih radnji i tok programa.

     Elementi dijagrama toka

          Element                       Grafički oblik
         POČETAK, KRAJ           UNOS           OBRADA            ISPIS           UVJET
Primjer 7.                      Zadatak 5:
Napiši algoritam i pripadajući dijagram toka koji  Napiši algoritam i pripadajući dijagram toka koji
će unositi 3 broja te ispisati aritmetičku sredinu  će unositi četri vrijednosti a, b, c i d te ispisati da
ili međusoban umnožak ovisno koji ima manju     li je umnožak prve dvije (a, b) veći od umnoška
vrijednost.                     druge dvije (c,d).

                           e=5
Pocetak                       d = d + 6 (6)
                           f = d – e (1)
 unesi a, b, c
A = (a+b+c) / 2                   d = d + 2*e (16)
U=a*b*c                       f = d + e (21)
                                Ako je e > f onda
 ako je A < U onda                        d = d*d
     ispisi A                       Inače
 inace                              e = e + e (10)
     ispisi U
 Kraj
Zadatak 6:                     Zadatak 7:
Napiši algoritam i pripadajući dijagram toka koji  Napiši algoritam i pripadajući dijagram koji će
unosi broj a. Ako je broj a pozitivan onda ga    unjeti tri stranice trokuta broja a, b, c. Te na
treba uvećati 10 puta, odnosno ako je negativan   temelju Heronove formule izračunati njegovu
umanjiti 5 puta i kao takvog ispisati.       površinu koja ako je manja od 100 se neće
                          ispisati. P = sqrt(s(s-a)(s-b)(s-c)), s = (a+b+c)/2

Pocetak                       Pocetak

 unesi a                       unesi a, b, c
                           s = (a+b+c)/2
 ako je a > 0 onda                 P = sqrt(s(s-a)(s-b)(s-c))
     a = a * 10
 inace                        ako je P > 100 onda
     a=a/5                        ispiši P

 ispisi a                       Kraj

 Kraj
    Operatori korišteni pri programiranju
QBasic    Matematika
>        Veće od
<        Manje od
=        jednako
<>        različito
*        množenje
/        dijeljenje

Zadatak 8:
Napiši algoritam i pripadajući dijagram toka koji
unosi varijable t i v te racuna i udaljenost koju
prede automobil za vrijeme (t) sa brzinom (v).
Ako je udaljenost manja od 100 km program ce
ispisati „osobni automobil“ inace ce ispisati
„sportski automobil“.

Pocetak

 unesi t
 unesi v

 s=t*v
 ako je s < 100 onda
     ispiši „osobni automobil“
 inače
     ispisi „sportski automobil“

Kraj
Praksa 1.

Naredbe:
CLS
REM, (')
INPUT
PRINT

Praksa 2.

Naredbe:
IF uvjet THEN
  Naredba1
ELSE
  Narebda2
ENDIF

  1. Napisi algoritam koji unosi 2 varijable a i b te ispisuje vrijednost one veće.

    CLS
    INPUT “Unesite varijablu a“, a
    INPUT “Unesite varijablu b“, b

    IF a>b THEN
        PRINT „Vrijednost vece varijable je: “ a
    ELSE
        PRINT „Vrijednost vece varijable je: “ b
    ENDIF

  2. Napisi algoritam koji unosi dvije varijable c i d racuna slijedece operacije i ispisuje varijablu
   koja u dijeljenju sa 5 daje veci ostatak.
   C = C + 20
   D = C -3
   C = C*D

    CLS
    INPUT “Unesite varijablu c“, c
    INPUT “Unesite varijablu d“, d

    C = C + 20
    D = C -3
    C = C*D

    IF c MOD 5 > d MOD 5 THEN
        PRINT “Rezultat: “ c
    ELSE
        PRINT “Rezultat: “ d
    ENDIF
    PRINT “Rezultat: “ d MOD 5
    // Sto bi se desilo da smo napisali
Klasicno uvjetovanje

Pri programiranju u Qbasic programu koristimo IF-ELSE strukturu pomocu koje ispitivamo uvjet.
Uvjetom odredujemo dajljni tok izvrsavanja programa na temelju vrijednosti koje on moze poprimiti,
a to ISTINA ili LAZ.

Pseudokod                       QBasic
...                          ...
Ako je uvjet onda                   IF uvjet THEN
  naredba1                       naredba1
  naredba2                       naredba2
Inace                         ELSE
  naredba3                       naredba3
  naredba4                       naredba4
                           ENDIF

Primjer 1.

Za slijedeci algoritam napisi pseudokod i dijagram toka. Algoritam unosi dvije brojcane varijable a i b,
usporeduje ih, te ispisuje poruku sa vecom varijablom. Npr; Varijabla a je veca.
Ovdje je vazno primjetiti da uvjet sluzi za ispitivanje uvjeta a>b te koji ce ispisati a u slucaju da je
uvjet TRUE odnosno b ako je vrijednost uvjeta FALSE.

Zadatak 1.
Unesi 2 brojcane varijable c i d. Ako je njihov zbroj veci od 12 program treba ispisati poruku „Doba
dana je popodne“ inace ako nije „Doba dana je jutro“.

Zadatak 2.
Unesi 1 brojcanu varijablu a manju od 10. Sada neka tvoj prijatelj sjedne za racunalo i pokusa
pogoditi koji si broj unio, ako pogodi, program treba ispisati „Bravo, pogodio si!“ inace ispisati „Nisi
pogodio, tocna vrijednost je “ broj.
// Hint: iza unosa treba napraviti CLS kako bi se skrila unesena vrijednost

Zadatak 3.
Program unosi 3 broja a, b, c. Ako je zbroj a i b veci od broja c program ce ispisati „Zbroj a i b je veci
od c“ inace „Zbroj a i b nije veci od c“.

Zadatak 4.
Program unosi 4 broja a, b, c i d. Ako je razlika brojeva a i b manja od razlike brojeva c i d program ce
ispisati varijablu a, u suprotnom varijablu c.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:150
posted:8/24/2012
language:Serbo-Croatian
pages:5