Docstoc

E-BLOK

Document Sample
E-BLOK Powered By Docstoc
					                          SEÇKİNEVLER SİTESİ E BLOK (01.01.2011-31.12.2
               ÖDENMES
    Devreden   ARALIK         OCAK  ŞUBAT  MART  NİSAN  MAYIS
D.NO               İ        ÖDEMESİ ÖDEMESİ ÖDEMESİ ÖDEMESİ
     Borç    AİDATI        ÖDEMESİ
               GEREKEN
 1     15.00    85.00 1,290.00   175.00   0.00  325.00  85.00  85.00
 2     195.00   100.00 1,695.00   102.00   0.00  397.00   0.00  450.00
 3      0.00   100.00 1,500.00   200.00  200.00  200.00  100.00  100.00
 4     100.00   100.00 1,600.00   100.00  100.00  200.00   0.00  500.00
 5      0.00   100.00 1,500.00    0.00  200.00  200.00  100.00  100.00
 6     167.00   100.00 1,667.00    0.00   0.00   0.00  335.00  215.00
 7      0.00   100.00 1,500.00   100.00  200.00  300.00  100.00  100.00
 8    1,100.00   100.00 2,600.00    0.00 1,860.00   0.00   0.00   0.00
 9     30.00   100.00 1,530.00   250.00  200.00   0.00  300.00   0.00
 10     0.00   100.00 1,500.00   200.00  200.00  200.00  100.00  100.00
 11     0.00   100.00 1,500.00   200.00  200.00  200.00  100.00  100.00
 12     0.00   100.00 1,500.00   200.00  200.00  200.00  100.00  100.00
 13    -100.00   100.00 1,400.00   100.00  200.00  200.00  100.00  100.00
 14     0.00   100.00 1,500.00    0.00  600.00   0.00  200.00  400.00
 15     86.00   100.00 1,586.00   200.00   0.00  200.00  197.00  100.00
 16     0.00   100.00 1,500.00    0.00  200.00  200.00  300.00  100.00
 17     0.00   100.00 1,500.00   200.00  200.00  200.00  100.00  100.00
 18     75.00   100.00 1,400.00   275.00   0.00  400.00  100.00   0.00
 19     0.00   100.00 1,500.00   200.00  200.00   0.00  300.00  200.00
 20     0.00   100.00 1,150.00    0.00  400.00   0.00  400.00   0.00
 21    100.00   100.00 1,600.00    0.00  500.00   0.00  200.00   0.00
 22    -49.00   100.00 1,451.00    0.00  100.00  220.00  200.00  100.00
 23    390.00   100.00 1,890.00    0.00   0.00  400.00  197.00  200.00
 24     0.00   100.00 1,500.00   200.00  200.00  200.00  100.00  100.00
 25     0.00   100.00 1,500.00   200.00  200.00  200.00  100.00  100.00
 26     5.00   100.00 1,505.00   200.00  205.00   0.00  200.00  100.00
 27    200.00   100.00 1,700.00    0.00   0.00   0.00   0.00  500.00
 28     0.00   100.00 1,500.00   100.00  100.00  100.00  100.00  400.00
 29    348.00   100.00 1,848.00   402.00   0.00   0.00  197.00   0.00
 30     0.00   100.00 1,500.00   200.00  200.00  200.00  100.00  100.00
 31     -3.00   100.00 1,497.00   200.00  200.00  202.00  100.00  100.00
 32    -10.00   100.00 1,490.00   200.00  200.00  200.00  100.00  100.00
 33    110.00   100.00 1,610.00   200.00  300.00  200.00   0.00  200.00
 34     0.00   100.00 1,500.00   100.00  100.00  400.00  100.00  100.00
 35     0.00   100.00 1,500.00   100.00  200.00  200.00  200.00  100.00
 36    500.00   100.00 2,000.00    0.00  770.00  497.00   0.00  207.00
     3,259.00  3,585.00 56,509.00  4,604.00 8,435.00 6,441.00 4,911.00 5,257.00
NOT1
OK (01.01.2011-31.12.2011)TARİHLERİ ARASI AİDAT ÖDEME TABLOSU

     HAZİRAN  TEMMUZ   AĞUSTOS   EYLÜL         KASIM   ARALIK  ÖDEMELER
                           Oct-11
     ÖDEMESİ  ÖDEMESİ  ÖDEMESİ   ÖDEMESİ        ÖDEMESİ  ÖDEMESİ  TOPLAMI

      85.00   85.00    0.00    0.00   270.00   85.00   85.00 1,280.00
      100.00   150.00   100.00    0.00   100.00   100.00   100.00 1,599.00
      100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00 1,500.00
      100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00 1,600.00
      100.00   100.00    0.00   100.00   100.00   100.00   300.00 1,400.00
       0.00   170.00   150.00   140.00   150.00    0.00   200.00 1,360.00
      100.00   100.00    0.00   100.00    0.00   197.00    0.00 1,297.00
       0.00   200.00    0.00   100.00   100.00    0.00    0.00 2,260.00
       0.00    0.00   230.00   370.00    0.00    0.00    0.00 1,350.00
      100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00 1,500.00
      200.00   100.00   100.00   200.00   100.00   100.00   100.00 1,700.00
      100.00   100.00   100.00   100.00    0.00    0.00    0.00 1,200.00
      100.00    0.00   100.00   100.00   100.00   100.00   200.00 1,400.00
       0.00    0.00    0.00   400.00    0.00    0.00   100.00 1,700.00
      100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00 1,397.00
      100.00   100.00   200.00    0.00   100.00   100.00   300.00 1,700.00
      100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00 1,500.00
      100.00    0.00   200.00   100.00    0.00   200.00   100.00 1,475.00
       0.00   200.00   100.00   100.00    0.00   200.00   100.00 1,600.00
       0.00    0.00   250.00    0.00    0.00   200.00    0.00 1,250.00
       0.00    0.00    0.00   400.00    0.00    0.00    0.00 1,100.00
      132.00   100.00   100.00   100.00   120.00   120.00   100.00 1,392.00
       0.00   297.00    0.00    0.00    0.00    0.00   97.00 1,191.00
      100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00 1,500.00
      200.00    0.00   200.00    0.00   300.00    0.00    0.00 1,500.00
       0.00   100.00    0.00   100.00    0.00    0.00   200.00 1,105.00
      600.00    0.00   100.00   97.00   100.00   105.00   100.00 1,602.00
      100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00 1,500.00
      197.00    0.00   202.00    0.00   102.00   200.00   601.00 1,901.00
      100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00 1,500.00
       0.00   97.00   200.00    0.00   100.00   200.00   100.00 1,499.00
      200.00    0.00   200.00    0.00   300.00    0.00    0.00 1,500.00
       0.00   200.00    0.00   200.00    0.00    0.00    0.00 1,300.00
      100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00 1,500.00
      100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00   100.00 1,500.00
       0.00   197.00    0.00   197.00    0.00   97.00    0.00 1,965.00
     3,314.00  3,296.00  3,532.00  3,904.00  3,042.00  3,104.00  3,783.00 53,623.00
GENEL    %5   ÖDENMESİ
BORÇ    gecikme  GEREKEN

  10.00   0.00    10.00
  96.00   0.00    96.00
  0.00   0.00    0.00
  0.00   0.00    0.00
 100.00   0.00   100.00
 307.00   0.00   307.00
 203.00   0.00   203.00
 340.00   0.00   340.00
 180.00   0.00   180.00
  0.00   0.00    0.00
 -200.00   0.00   -200.00
 300.00   0.00   300.00
  0.00   0.00    0.00
 -200.00   0.00   -200.00
 189.00   0.00   189.00
 -200.00   0.00   -200.00
  0.00   0.00    0.00
 -75.00   0.00   -75.00
 -100.00   0.00   -100.00
 -100.00   0.00   -100.00
 500.00   0.00   500.00
  59.00   0.00    59.00
 699.00   0.00   699.00
  0.00   0.00    0.00
  0.00   0.00    0.00
 400.00   0.00   400.00
  98.00   0.00    98.00
  0.00   0.00    0.00
 -53.00   0.00   -53.00
  0.00   0.00    0.00
  -2.00   0.00    -2.00
 -10.00   0.00   -10.00
 310.00   0.00   310.00
  0.00   0.00    0.00
  0.00   0.00    0.00
  35.00   0.00    35.00
2,886.00   0.00  2,886.00
Büyük Mükellefler V. D. Başkanlığı
481 005 8590
                      01/01/2011 - 31/12/2011 TARİHLERİ ARASINDA 1355-6601 NUMARALI VADES
                      IBAN: TR210006400000113550006601

                      Sayın SEÇKİNEVLER SİTESİ E BLOK YÖNETİCİLİĞ İ.
                      Müşteri Numarası : 209788707
                      TCKN / YKN :
                      VKN :        7580154868  İşlem Tarihi/Saati      Kanal    Şube  İşlem Tutarı*   Bakiye    Para Birimi
  29/02/2012 - 15:40:45     Diğer    1355      -403.24     152.61    TL
  29/02/2012 - 13:49:04     Diğer     115      200.00     555.85    TL
  29/02/2012 - 11:43:16    İnternet   1008      200.00     355.85    TL
  27/02/2012 - 16:09:19     Diğer    1355      -201.54     155.85    TL
  27/02/2012 - 11:13:58     Diğer     115      200.00     357.39    TL
  24/02/2012 - 15:38:47     Diğer    1355       -54.93     157.39    TL
  24/02/2012 - 14:46:11     Diğer     115      200.00     212.32    TL
  23/02/2012 - 19:29:10     Diğer    1355      -279.40     12.32    TL
  23/02/2012 - 19:29:10     Diğer    1355      219.59     291.72    TL
  23/02/2012 - 19:29:10     Diğer    1355       -84.80     72.13    TL
  23/02/2012 - 15:36:37     Diğer    1355      -201.39     156.93    TL
  23/02/2012 - 08:56:46     Diğer     115      200.00     358.32    TL
  22/02/2012 - 15:13:25     Diğer    1355      146.35     158.32    TL
  21/02/2012 - 20:04:22     Diğer    1355     -7,680.00     11.97    TL
  21/02/2012 - 20:04:22     Diğer    1355      7,037.46    7,691.97    TL
  21/02/2012 - 18:15:47    Bankamatik   112      200.00     654.51    TL
  21/02/2012 - 18:13:07    Bankamatik   112      300.00     454.51    TL
  21/02/2012 - 15:38:18     Diğer    1355      -603.87     154.51    TL
  21/02/2012 - 14:31:42    Bankamatik   112      400.00     758.38    TL
  21/02/2012 - 13:24:20     Diğer     115      200.00     358.38    TL
  20/02/2012 - 15:48:24     Diğer    1355      -384.17     158.38    TL
  20/02/2012 - 14:48:57    Bankamatik   112      185.00     542.55    TL
  20/02/2012 - 08:01:05     Diğer    1082      200.00     357.55    TL
  17/02/2012 - 15:41:58     Diğer    1355      -658.19     157.55    TL
  17/02/2012 - 15:18:52    Bankamatik   112      200.00     815.74    TL
  17/02/2012 - 09:18:58    İnternet   1217      200.00     615.74    TL
  16/02/2012 - 18:52:43    İnternet   1355     -2,000.00     415.74    TL
  16/02/2012 - 18:51:52    İnternet   1355      2,007.18    2,415.74    TL
  16/02/2012 - 17:04:06     Diğer    1290      100.00     408.56    TL
16/02/2012 - 16:17:22  Bankamatik  112   150.00   308.56  TL
13/02/2012 - 15:35:46   Diğer   1355  -493.29   158.56  TL
13/02/2012 - 15:10:11  Bankamatik  112   200.00   651.85  TL
13/02/2012 - 11:07:32   Diğer    115   100.00   451.85  TL
10/02/2012 - 16:31:53  İnternet  1355   200.00   351.85  TL
09/02/2012 - 15:32:05   Diğer   1355  -200.79   151.85  TL
08/02/2012 - 17:02:36  Bankamatik  112   200.00   352.64  TL
07/02/2012 - 15:37:26   Diğer   1355  -602.09   152.64  TL
07/02/2012 - 14:30:18  Bankamatik  112   200.00   754.73  TL
06/02/2012 - 17:41:20  İnternet  1229   200.00   554.73  TL
06/02/2012 - 16:51:50  Bankamatik  112   200.00   354.73  TL
06/02/2012 - 15:40:44   Diğer   1355  -200.64   154.73  TL
06/02/2012 - 14:48:10   Şube   1355   200.00   355.37  TL
02/02/2012 - 15:37:43   Diğer   1355  -200.45   155.37  TL
02/02/2012 - 08:44:33   Diğer    115   200.00   355.82  TL
01/02/2012 - 15:50:00   Diğer   1355  -856.25   155.82  TL
01/02/2012 - 10:55:45   Diğer    115   200.00  1,012.07  TL
01/02/2012 - 09:40:59  İnternet  1008   200.00   812.07  TL
01/02/2012 - 08:25:33   Diğer   1270   100.00   612.07  TL

31/01/2012 - 15:39:50   Diğer    115   200.00   512.07  TL
31/01/2012 - 15:27:40   Diğer    115   150.00   312.07  TL
26/01/2012 - 16:37:13   Şube   1355    -1.55  162.07  TL
25/01/2012 - 15:46:35   Diğer   1355   -36.38   163.62  TL
25/01/2012 - 11:13:46   Şube   1355   200.00   200.00  TL
25/01/2012 - 10:51:27   Şube   1355    -3.70    0.00  TL
24/01/2012 - 19:26:52   Diğer   1355   -75.70    3.70  TL
24/01/2012 - 19:26:52   Diğer   1355   72.63   79.40  TL
24/01/2012 - 19:26:52   Diğer   1355  -201.40    6.77  TL
24/01/2012 - 19:26:52   Diğer   1355   54.47   208.17  TL
24/01/2012 - 15:32:34   Diğer   1355  -600.07   153.70  TL
24/01/2012 - 10:18:01  Bankamatik  112   600.00   753.77  TL
23/01/2012 - 15:33:29   Diğer   1355  -109.07   153.77  TL
20/01/2012 - 16:56:58  İnternet  1355   100.00   262.84  TL
20/01/2012 - 15:37:20   Diğer   1355  -254.31   162.84  TL
20/01/2012 - 13:16:37   Diğer    115   200.00   417.15  TL
20/01/2012 - 08:01:10   Diğer   1082   200.00   217.15  TL
19/01/2012 - 20:09:37   Diğer   1355  -5,526.00   17.15  TL
19/01/2012 - 20:09:37   Diğer   1355  5,384.19  5,543.15  TL
19/01/2012 - 15:31:41   Diğer   1355  -308.72   158.96  TL
19/01/2012 - 13:44:53   Diğer    115   200.00   467.68  TL
19/01/2012 - 13:06:42   Diğer    115   100.00   267.68  TL
18/01/2012 - 15:31:35   Diğer   1355  -399.41  167.68  TL
18/01/2012 - 12:30:54  Bankamatik  112  400.00  567.09  TL
17/01/2012 - 15:37:58   Diğer   1355  -272.27  167.09  TL
17/01/2012 - 15:15:20  Bankamatik  112  185.00  439.36  TL
16/01/2012 - 17:04:08   Diğer   1290  100.00  254.36  TL
13/01/2012 - 15:27:12   Diğer   1355  -308.23  154.36  TL
13/01/2012 - 11:52:48   Diğer    115  100.00  462.59  TL
13/01/2012 - 08:34:14  İnternet  1229  200.00  362.59  TL
12/01/2012 - 15:26:19   Diğer   1355  -398.77  162.59  TL
12/01/2012 - 13:14:31  Bankamatik  112  200.00  561.36  TL
12/01/2012 - 08:44:54   Diğer    115  200.00  361.36  TL
10/01/2012 - 15:33:32   Diğer   1355  -199.29  161.36  TL
10/01/2012 - 11:43:03   Diğer    115  200.00  360.65  TL
09/01/2012 - 15:34:30   Diğer   1355  -199.22  160.65  TL
07/01/2012 - 13:48:00  Bankamatik  112  200.00  359.87  TL
05/01/2012 - 15:31:45   Diğer   1355  -398.05  159.87  TL
05/01/2012 - 14:03:24   Şube   1355  200.00  557.92  TL
05/01/2012 - 13:39:00  Bankamatik  112  200.00  357.92  TL
04/01/2012 - 15:32:58   Diğer   1355  -506.49  157.92  TL
04/01/2012 - 10:27:05  İnternet  1217  200.00  664.41  TL
04/01/2012 - 09:37:31   Diğer    115  300.00  464.41  TL
02/01/2012 - 15:42:25   Diğer   1355  -705.12  164.41  TL
02/01/2012 - 08:17:52   Diğer   1270  100.00  869.53  TL
01/01/2012 - 18:32:31  Bankamatik  112  202.00  769.53  TL

31/12/2011 - 15:44:06  Bankamatik  112  107.00  567.53  TL
30/12/2011 - 16:43:09  Bankamatik  112  297.00  460.53  TL
30/12/2011 - 15:38:13   Diğer   1355  -487.86  163.53  TL
30/12/2011 - 11:59:41   Diğer    115  100.00  651.39  TL
30/12/2011 - 11:15:02   Diğer    115  200.00  551.39  TL
30/12/2011 - 09:57:41   Diğer    115  200.00  351.39  TL
29/12/2011 - 15:26:48   Diğer   1355  -198.73  151.39  TL
29/12/2011 - 10:38:29   Diğer    115  100.00  350.12  TL
29/12/2011 - 09:56:49  İnternet  1008  100.00  250.12  TL
28/12/2011 - 15:26:47   Diğer   1355  -108.38  150.12  TL
28/12/2011 - 11:04:24  Bankamatik  112  100.00  258.50  TL
27/12/2011 - 15:36:50   Diğer   1355  -108.35  158.50  TL
27/12/2011 - 13:57:08  Bankamatik  112  100.00  266.85  TL
26/12/2011 - 15:15:30   Diğer   1355  162.26  166.85  TL
23/12/2011 - 19:32:44   Diğer   1355  -181.60   4.59  TL
23/12/2011 - 19:32:44   Diğer   1355  90.08  186.19  TL
23/12/2011 - 19:32:44   Diğer   1355  -71.30  96.11  TL
23/12/2011 - 15:32:57   Diğer   1355   -90.21   167.41  TL
22/12/2011 - 16:43:16   Diğer    115   100.00   257.62  TL
22/12/2011 - 15:11:53   Diğer   1355   54.04   157.62  TL
22/12/2011 - 11:03:36  İnternet  1217   100.00   103.58  TL
21/12/2011 - 20:08:14   Diğer   1355  -5,007.00    3.58  TL
21/12/2011 - 20:08:14   Diğer   1355  4,843.66  5,010.58  TL
21/12/2011 - 15:32:27   Diğer   1355  -180.34   166.92  TL
21/12/2011 - 12:49:47  Bankamatik  112   85.00   347.26  TL
21/12/2011 - 08:57:05  İnternet  1229   100.00   262.26  TL
20/12/2011 - 15:34:57   Diğer   1355   -90.15   162.26  TL
20/12/2011 - 08:01:03   Diğer   1082   100.00   252.41  TL
19/12/2011 - 15:39:57   Diğer   1355  -108.16   152.41  TL
19/12/2011 - 15:36:04   Diğer    115   100.00   260.57  TL
16/12/2011 - 15:35:19   Diğer   1355   -90.07   160.57  TL
16/12/2011 - 08:05:18   Diğer   1290   100.00   250.64  TL
15/12/2011 - 15:35:49   Diğer   1355  -108.06   150.64  TL
15/12/2011 - 08:51:54   Diğer    115   100.00   258.70  TL
12/12/2011 - 15:31:27   Diğer   1355  -305.98   158.70  TL
11/12/2011 - 14:52:19  Bankamatik  112   300.00   464.68  TL
09/12/2011 - 15:23:01   Diğer   1355  -197.86   164.68  TL
09/12/2011 - 09:22:10   Diğer    115   200.00   362.54  TL
07/12/2011 - 15:25:22   Diğer   1355  -197.77   162.54  TL
07/12/2011 - 14:00:16  Bankamatik  112   100.00   360.31  TL
07/12/2011 - 09:09:08   Diğer    115   100.00   260.31  TL
06/12/2011 - 15:27:44   Diğer   1355  -197.71   160.31  TL
06/12/2011 - 14:31:56  Bankamatik  112   100.00   358.02  TL
05/12/2011 - 17:28:14  Bankamatik  112   100.00   258.02  TL
05/12/2011 - 15:52:30   Diğer   1355  -395.34   158.02  TL
04/12/2011 - 16:18:29  Bankamatik  112   197.00   553.36  TL
03/12/2011 - 13:07:59  İnternet  1355   200.00   356.36  TL
02/12/2011 - 15:50:03   Şube   1355  -107.75   156.36  TL
01/12/2011 - 16:14:13  Bankamatik  112   100.00   264.11  TL
01/12/2011 - 15:35:06   Şube   1355  -287.26   164.11  TL
01/12/2011 - 13:02:42  Bankamatik  112   97.00   451.37  TL
01/12/2011 - 08:58:06   Şube    115   100.00   354.37  TL
01/12/2011 - 08:25:19   Diğer   1270   100.00   254.37  TL


30/11/2011 - 15:31:43   Şube    1355  -197.45   154.37  TL
30/11/2011 - 13:35:10   Şube    115   100.00   351.82  TL
30/11/2011 - 10:41:16  İnternet  1008   100.00   251.82  TL
28/11/2011 - 15:48:55   Şube    1355  -251.19   151.82  TL
28/11/2011 - 14:04:28  Bankamatik  112   200.00   403.01  TL
28/11/2011 - 14:01:08  Bankamatik  112   200.00   203.01  TL
25/11/2011 - 19:35:58   Şube   1355   -85.20    3.01  TL
25/11/2011 - 19:35:58   Şube   1355   71.63   88.21  TL
25/11/2011 - 19:35:58   Şube   1355  -234.00   16.58  TL
25/11/2011 - 19:35:58   Şube   1355   89.54   250.58  TL
25/11/2011 - 15:32:46   Şube   1355  -107.58   161.04  TL
24/11/2011 - 19:40:11  İnternet  1355  -2,500.00  268.62  TL
24/11/2011 - 19:39:24  İnternet  1355  2,506.38  2,768.62  TL
24/11/2011 - 15:32:36  Bankamatik  112   100.00   262.24  TL
23/11/2011 - 15:11:40   Şube   1355   161.08   162.24  TL
22/11/2011 - 20:13:56   Şube   1355  -3,738.00    1.16  TL
22/11/2011 - 20:13:56   Şube   1355  3,577.75  3,739.16  TL
22/11/2011 - 15:34:39   Şube   1355  -394.22   161.41  TL
22/11/2011 - 14:45:47  Bankamatik  112   197.00   555.63  TL
21/11/2011 - 16:08:27  Bankamatik  112   100.00   358.63  TL
21/11/2011 - 16:06:09  Bankamatik  112   100.00   258.63  TL
21/11/2011 - 15:33:27   Şube   1355  -304.56   158.63  TL
21/11/2011 - 14:19:57  İnternet  1229   100.00   463.19  TL
21/11/2011 - 10:19:44   Şube    115   100.00   363.19  TL
20/11/2011 - 08:00:41   Diğer   1082   100.00   263.19  TL
18/11/2011 - 15:25:03   Şube   1355  -179.05   163.19  TL
18/11/2011 - 13:58:28  Bankamatik  112   85.00   342.24  TL
17/11/2011 - 19:52:19  İnternet  1217   100.00   257.24  TL
17/11/2011 - 15:24:21   Şube   1355  -196.92   157.24  TL
17/11/2011 - 13:47:32   Şube   1355   100.00   354.16  TL
17/11/2011 - 12:51:23   Şube    115   100.00   254.16  TL
16/11/2011 - 15:32:07   Şube   1355  -322.16   154.16  TL
16/11/2011 - 09:05:01   Şube    115   100.00   476.32  TL
16/11/2011 - 08:06:02   Şube   1290   100.00   376.32  TL
15/11/2011 - 16:34:14   Şube    115   120.00   276.32  TL
14/11/2011 - 15:30:17   Şube   1355  -196.80   156.32  TL
14/11/2011 - 12:42:19   Şube    115   200.00   353.12  TL
10/11/2011 - 15:38:18   Şube   1355  -107.28   153.12  TL
10/11/2011 - 10:41:11   Şube   1355   100.00   260.40  TL
04/11/2011 - 17:03:58   Şube   1355  -303.67   160.40  TL
04/11/2011 - 15:50:10   Şube    115   100.00   464.07  TL
04/11/2011 - 14:51:30  Bankamatik  112   200.00   364.07  TL
03/11/2011 - 15:29:39   Şube   1355  -196.46   164.07  TL
03/11/2011 - 08:48:21   Şube    115   100.00   360.53  TL
02/11/2011 - 16:29:48  Bankamatik  112   97.00   260.53  TL
02/11/2011 - 15:37:52   Şube   1355  -107.15   163.53  TL
01/11/2011 - 16:28:30  Bankamatik  112   105.00   270.68  TL
01/11/2011 - 15:29:43   Şube   1355  -285.68   165.68  TL
01/11/2011 - 09:18:23   Şube   1270   100.00   451.36  TL
01/11/2011 - 08:56:12   Şube    115   100.00   351.36  TL
01/11/2011 - 08:55:06   Şube    115   100.00   251.36  TL


31/10/2011 - 15:35:07   Şube   1355  -214.22   151.36  TL
31/10/2011 - 10:40:46  İnternet  1008   100.00   365.58  TL
28/10/2011 - 13:45:14  Bankamatik  112   100.00   265.58  TL
28/10/2011 - 10:41:20   Şube   1355  -142.75   165.58  TL
28/10/2011 - 10:23:34   Şube    115   150.00   308.33  TL
26/10/2011 - 15:07:41   Şube   1355   89.08   158.33  TL
25/10/2011 - 19:27:38   Şube   1355    -9.10   69.25  TL
25/10/2011 - 19:27:38   Şube   1355   -73.30   78.35  TL
24/10/2011 - 15:25:55   Şube   1355  -214.04   151.65  TL
24/10/2011 - 13:02:34   Şube    115   100.00   365.69  TL
24/10/2011 - 09:59:43  İnternet  1229   100.00   265.69  TL
21/10/2011 - 15:24:23   Şube   1355  -588.49   165.69  TL
21/10/2011 - 10:58:37   Şube   1355   600.00   754.18  TL
20/10/2011 - 15:20:14   Şube   1355  -106.99   154.18  TL
20/10/2011 - 08:01:03   Şube   1082   100.00   261.17  TL
18/10/2011 - 15:37:47   Şube   1355  -320.90   161.17  TL
18/10/2011 - 09:54:32   Şube    115   120.00   482.07  TL
17/10/2011 - 16:09:05  İnternet  1217   100.00   362.07  TL
17/10/2011 - 16:05:42  İnternet  1217   100.00   262.07  TL
17/10/2011 - 15:49:58   Şube   1355  -303.04   162.07  TL
17/10/2011 - 14:16:12   Şube    115   100.00   465.11  TL
16/10/2011 - 08:03:40   Şube   1290   100.00   365.11  TL
14/10/2011 - 16:44:44  Bankamatik  112   102.00   265.11  TL
10/10/2011 - 15:32:40   Şube   1355  -106.87   163.11  TL
08/10/2011 - 15:27:50  İnternet  1355  -2,000.00  269.98  TL
08/10/2011 - 15:27:23  İnternet  1355  2,009.37  2,269.98  TL
08/10/2011 - 13:23:59  Bankamatik  112   100.00   260.61  TL
06/10/2011 - 15:18:42   Şube   1355  -267.06   160.61  TL
05/10/2011 - 15:27:00  İnternet  1355   270.00   427.67  TL
05/10/2011 - 15:21:37   Şube   1355  -498.43   157.67  TL
05/10/2011 - 14:47:55  Bankamatik  112   100.00   656.10  TL
05/10/2011 - 12:03:26   Şube   1355   100.00   556.10  TL
05/10/2011 - 11:56:36   Şube    115   100.00   456.10  TL
05/10/2011 - 09:28:25   Şube    115   100.00   356.10  TL
04/10/2011 - 16:35:39  Bankamatik  112   100.00   256.10  TL
03/10/2011 - 15:27:35   Şube    1355  -498.32  156.10  TL
03/10/2011 - 14:38:43   Şube    115  100.00  654.42  TL
03/10/2011 - 09:35:11   Şube    115  100.00  554.42  TL
03/10/2011 - 09:06:51   Şube    115  100.00  454.42  TL
03/10/2011 - 08:20:46   Şube    1270  100.00  354.42  TL


30/09/2011 - 19:27:16  Bankamatik  112  97.00  254.42  TL
30/09/2011 - 15:25:56   Şube   1355  -302.46  157.42  TL
30/09/2011 - 12:00:22   Şube    115  100.00  459.88  TL
30/09/2011 - 09:43:10  İnternet  1008  100.00  359.88  TL
29/09/2011 - 20:02:49  İnternet  1290  100.00  259.88  TL
29/09/2011 - 15:19:12   Şube   1355  -106.74  159.88  TL
29/09/2011 - 11:28:59  İnternet  1355  100.00  266.62  TL
28/09/2011 - 15:17:56   Şube   1355  -124.52  166.62  TL
28/09/2011 - 12:37:13   Şube    115  140.00  291.14  TL
27/09/2011 - 15:22:00   Şube   1355  -409.08  151.14  TL
27/09/2011 - 15:11:37   Şube    115  400.00  560.22  TL
27/09/2011 - 15:07:46   Şube   1355  88.81  160.22  TL
26/09/2011 - 19:38:23   Şube   1355  -10.20  71.41  TL
26/09/2011 - 19:38:23   Şube   1355  -71.80  81.61  TL
26/09/2011 - 15:26:34   Şube   1355  -106.70  153.41  TL
26/09/2011 - 13:33:57  İnternet  1217  100.00  260.11  TL
20/09/2011 - 15:28:22   Şube   1355  -604.28  160.11  TL
20/09/2011 - 15:14:39   Şube    115  200.00  764.39  TL
20/09/2011 - 14:54:19  Bankamatik  112  197.00  564.39  TL
20/09/2011 - 08:59:06   Şube    115  100.00  367.39  TL
20/09/2011 - 08:01:04   Şube   1082  100.00  267.39  TL
19/09/2011 - 15:29:00   Şube   1355  -284.34  167.39  TL
19/09/2011 - 09:43:35   Şube    115  100.00  451.73  TL
16/09/2011 - 17:47:46  Bankamatik  112  100.00  351.73  TL
16/09/2011 - 16:30:06   Şube    115  100.00  251.73  TL
16/09/2011 - 15:36:09   Şube   1355  -106.60  151.73  TL
16/09/2011 - 08:04:54   Şube   1290  100.00  258.33  TL
15/09/2011 - 15:29:42   Şube   1355  -373.04  158.33  TL
14/09/2011 - 17:45:28   Şube   1355  370.00  531.37  TL
13/09/2011 - 15:21:33   Şube   1355  -195.37  161.37  TL
12/09/2011 - 17:48:32  İnternet  1229  100.00  356.74  TL
12/09/2011 - 16:24:40  Bankamatik  112  100.00  256.74  TL
12/09/2011 - 15:25:48   Şube   1355  -106.55  156.74  TL
12/09/2011 - 15:25:28  Bankamatik  112  100.00  263.29  TL
09/09/2011 - 15:20:40   Şube   1355  -497.08  163.29  TL
09/09/2011 - 14:52:27  Bankamatik  112   100.00   660.37  TL
09/09/2011 - 13:39:53   Şube   1355   400.00   560.37  TL
07/09/2011 - 20:08:21  İnternet  1355  -1,500.00  160.37  TL
07/09/2011 - 20:06:36  İnternet  1355  1,506.85  1,660.37  TL
07/09/2011 - 15:30:02   Şube   1355  -106.49   153.52  TL
06/09/2011 - 16:55:01  Bankamatik  112   100.00   260.01  TL
06/09/2011 - 15:29:27   Şube   1355  -195.21   160.01  TL
06/09/2011 - 09:05:03   Şube    115   100.00   355.22  TL
06/09/2011 - 08:58:01   Şube    115   100.00   255.22  TL
05/09/2011 - 15:57:48   Şube   1355  -195.18   155.22  TL
05/09/2011 - 14:28:20   Şube   1355   200.00   350.40  TL
02/09/2011 - 15:27:32   Şube   1355  -212.84   150.40  TL
02/09/2011 - 13:50:38   Şube    115   100.00   363.24  TL
02/09/2011 - 08:20:16   Şube   1270   100.00   263.24  TL


29/08/2011 - 10:22:04   Şube   1355  -301.39   163.24  TL
28/08/2011 - 18:41:15  Bankamatik  112   202.00   464.63  TL
26/08/2011 - 16:56:01   Şube    115   100.00   262.63  TL
26/08/2011 - 15:31:47   Şube   1355  -194.95   162.63  TL
26/08/2011 - 13:11:42   Şube    115   100.00   357.58  TL
26/08/2011 - 12:25:22  İnternet  1008   100.00   257.58  TL
25/08/2011 - 15:33:34   Şube   1355  -354.42   157.58  TL
25/08/2011 - 13:13:03   Şube    115   250.00   512.00  TL
25/08/2011 - 10:44:49  İnternet  1217   100.00   262.00  TL
24/08/2011 - 15:13:14   Şube   1355   70.81   162.00  TL
23/08/2011 - 19:25:36   Şube   1355    -8.40   91.19  TL
23/08/2011 - 19:25:36   Şube   1355   -54.00   99.59  TL
22/08/2011 - 15:31:01   Şube   1355  -106.29   153.59  TL
20/08/2011 - 08:00:36   Şube   1082   100.00   259.88  TL
19/08/2011 - 15:40:44   Şube   1355  -106.25   159.88  TL
19/08/2011 - 14:59:42  Bankamatik  112   100.00   266.13  TL
18/08/2011 - 15:26:54   Şube   1355   -88.54   166.13  TL
17/08/2011 - 15:46:42  Bankamatik  112   100.00   254.67  TL
17/08/2011 - 15:27:11   Şube   1355  -212.45   154.67  TL
17/08/2011 - 11:04:26   Şube    115   100.00   367.12  TL
17/08/2011 - 10:23:17   Şube    115   100.00   267.12  TL
16/08/2011 - 15:35:36   Şube   1355  -690.34   167.12  TL
16/08/2011 - 08:04:24   Şube   1290   100.00   857.46  TL
15/08/2011 - 17:14:29  Bankamatik  112   100.00   757.46  TL
15/08/2011 - 17:12:08  Bankamatik  112   100.00   657.46  TL
15/08/2011 - 16:09:10  Bankamatik  112   400.00   557.46  TL
12/08/2011 - 15:23:13   Şube   1355  -159.23   157.46  TL
12/08/2011 - 10:45:28   Şube    115   150.00   316.69  TL
11/08/2011 - 15:24:21   Şube   1355   -88.45   166.69  TL
11/08/2011 - 11:24:40   Şube    115   100.00   255.14  TL
10/08/2011 - 16:29:09  İnternet  1355  -1,500.00  155.14  TL
10/08/2011 - 16:28:35  İnternet  1355  1,502.05  1,655.14  TL
10/08/2011 - 15:29:10   Şube   1355  -106.12   153.09  TL
10/08/2011 - 13:51:50  Bankamatik  112   100.00   259.21  TL
08/08/2011 - 15:30:46   Şube   1355  -194.50   159.21  TL
08/08/2011 - 12:58:14  Bankamatik  112   100.00   353.71  TL
05/08/2011 - 16:21:42   Şube    115   100.00   253.71  TL
05/08/2011 - 15:26:09   Şube   1355  -441.88   153.71  TL
05/08/2011 - 10:15:17  Bankamatik  112   100.00   595.59  TL
05/08/2011 - 09:30:57  İnternet  1229   100.00   495.59  TL
04/08/2011 - 16:43:56   Şube   1355   230.00   395.59  TL
03/08/2011 - 15:24:27   Şube   1355   -88.35   165.59  TL
03/08/2011 - 11:02:30  Bankamatik  112   100.00   253.94  TL
02/08/2011 - 15:26:20   Şube   1355  -106.00   153.94  TL
02/08/2011 - 14:08:10   Şube    115   100.00   259.94  TL
01/08/2011 - 15:31:36   Şube   1355  -688.90   159.94  TL
01/08/2011 - 09:44:37   Şube    115   100.00   848.84  TL
01/08/2011 - 09:29:16   Şube   1270   100.00   748.84  TL
01/08/2011 - 08:41:22   Şube    115   100.00   648.84  TL


29/07/2011 - 20:09:22  İnternet  1355   100.00   548.84  TL
29/07/2011 - 15:50:43  Bankamatik  112   297.00   448.84  TL
29/07/2011 - 15:25:21   Şube   1355  -105.94   151.84  TL
29/07/2011 - 09:25:28  İnternet  1008   100.00   257.78  TL
28/07/2011 - 15:23:03   Şube   1355  -105.93   157.78  TL
27/07/2011 - 15:35:01  Bankamatik  112   100.00   263.71  TL
26/07/2011 - 15:23:16   Şube   1355   -17.65   163.71  TL
25/07/2011 - 20:10:41   Şube   1355   -68.00   181.36  TL
25/07/2011 - 20:10:41   Şube   1355    -9.20  249.36  TL
25/07/2011 - 19:31:53  İnternet  1217   100.00   258.56  TL
25/07/2011 - 15:32:03   Şube   1355  -176.49   158.56  TL
25/07/2011 - 10:06:17   Şube    115   170.00   335.05  TL
20/07/2011 - 15:37:46   Şube   1355  -388.06   165.05  TL
20/07/2011 - 08:55:05   Şube    115   100.00   553.11  TL
20/07/2011 - 08:01:02   Şube   1082   100.00   453.11  TL
19/07/2011 - 17:19:51  Bankamatik  112   197.00   353.11  TL
19/07/2011 - 15:23:06   Şube   1355   -88.19   156.11  TL
19/07/2011 - 13:43:52  Bankamatik  112   85.00   244.30  TL
18/07/2011 - 15:28:52   Şube   1355  -193.99   159.30  TL
18/07/2011 - 15:04:29   Şube    115   100.00   353.29  TL
16/07/2011 - 08:03:22   Şube   1290   100.00   253.29  TL
12/07/2011 - 15:19:17   Şube   1355  -211.44   153.29  TL
12/07/2011 - 14:10:20   Şube    115   200.00   364.73  TL
11/07/2011 - 15:27:53   Şube   1355  -299.51   164.73  TL
11/07/2011 - 13:34:50  Bankamatik  112   100.00   464.24  TL
11/07/2011 - 12:00:39   Şube    115   100.00   364.24  TL
08/07/2011 - 15:39:55  Bankamatik  112   100.00   264.24  TL
08/07/2011 - 15:24:22   Şube   1355   -88.07   164.24  TL
08/07/2011 - 12:25:14   Şube    115   100.00   252.31  TL
06/07/2011 - 15:20:09   Şube   1355  -211.30   152.31  TL
06/07/2011 - 14:03:22  Bankamatik  112   100.00   363.61  TL
06/07/2011 - 10:54:34  İnternet  1229   100.00   263.61  TL
05/07/2011 - 19:02:02  İnternet  1355  -1,500.00  163.61  TL
05/07/2011 - 19:01:43  İnternet  1355  1,513.33  1,663.61  TL
05/07/2011 - 15:23:42   Şube   1355  -299.30   150.28  TL
05/07/2011 - 14:55:05  Bankamatik  112   100.00   449.58  TL
05/07/2011 - 14:29:31  Bankamatik  112   97.00   349.58  TL
05/07/2011 - 09:01:26   Şube    115   100.00   252.58  TL
04/07/2011 - 15:29:30   Şube   1355  -299.25   152.58  TL
04/07/2011 - 10:28:27  Bankamatik  112   200.00   451.83  TL
01/07/2011 - 19:49:46  Bankamatik  112   100.00   251.83  TL
01/07/2011 - 15:25:02   Şube   1355  -299.15   151.83  TL
01/07/2011 - 11:45:58   Şube   1355   200.00   450.98  TL
01/07/2011 - 08:43:32   Şube   1270   100.00   250.98  TL


30/06/2011 - 15:24:29   Şube   1355  -211.14   150.98  TL
30/06/2011 - 14:28:27   Şube    115   100.00   362.12  TL
30/06/2011 - 10:34:33  İnternet  1008   100.00   262.12  TL
29/06/2011 - 15:22:34   Şube   1355  -193.52   162.12  TL
28/06/2011 - 16:34:17  Bankamatik  112   197.00   355.64  TL
24/06/2011 - 09:08:25   Şube    115   100.00   158.64  TL
23/06/2011 - 19:33:23   Şube   1355   -26.70   58.64  TL
23/06/2011 - 19:33:22   Şube   1355   -76.70   85.34  TL
23/06/2011 - 15:10:34   Şube   1355   158.19   162.04  TL
22/06/2011 - 20:02:26   Şube   1355  -358.00    3.85  TL
22/06/2011 - 20:02:26   Şube   1355   210.91   361.85  TL
22/06/2011 - 15:16:34   Şube   1355  -105.50   150.94  TL
21/06/2011 - 19:57:50  Bankamatik  112   100.00   256.44  TL
21/06/2011 - 15:18:01   Şube   1355  -105.49   156.44  TL
21/06/2011 - 09:28:19  İnternet  1217   100.00   261.93  TL
20/06/2011 - 15:22:50   Şube   1355  -597.69   161.93  TL
20/06/2011 - 14:20:27   Şube    115   100.00   759.62  TL
20/06/2011 - 08:01:03   Şube   1082   100.00   659.62  TL
17/06/2011 - 15:38:28  Bankamatik  112   400.00   559.62  TL
16/06/2011 - 15:19:17   Şube   1355  -193.29   159.62  TL
16/06/2011 - 13:46:57   Şube    115   100.00   352.91  TL
16/06/2011 - 08:04:32   Şube   1290   100.00   252.91  TL
15/06/2011 - 15:22:20   Şube   1355  -193.27   152.91  TL
15/06/2011 - 15:18:08  Bankamatik  112   100.00   346.18  TL
15/06/2011 - 14:03:11  İnternet  1355   85.00   246.18  TL
13/06/2011 - 15:21:41   Şube   1355  -105.40   161.18  TL
13/06/2011 - 14:36:09  Bankamatik  112   100.00   266.58  TL
10/06/2011 - 15:19:29   Şube   1355  -122.94   166.58  TL
10/06/2011 - 13:43:52   Şube    115   132.00   289.52  TL
08/06/2011 - 15:21:55   Şube   1355  -193.15   157.52  TL
08/06/2011 - 09:25:13  Bankamatik  112   100.00   350.67  TL
08/06/2011 - 08:45:49  Bankamatik  112   100.00   250.67  TL
07/06/2011 - 15:21:38   Şube   1355  -702.32   150.67  TL
07/06/2011 - 14:49:19   Şube    115   100.00   852.99  TL
07/06/2011 - 08:58:08   Şube    115   600.00   752.99  TL
06/06/2011 - 15:18:52   Şube   1355  -210.66   152.99  TL
06/06/2011 - 15:02:46  Bankamatik  112   200.00   363.65  TL
03/06/2011 - 21:08:24  İnternet  1355  -2,000.00  163.65  TL
03/06/2011 - 21:08:03  İnternet  1355  2,000.14  2,163.65  TL
02/06/2011 - 15:13:47   Şube   1355  -193.03   163.51  TL
02/06/2011 - 08:44:03   Şube    115   100.00   356.54  TL
01/06/2011 - 17:11:33  İnternet  1229   100.00   256.54  TL
01/06/2011 - 15:17:17   Şube   1355  -105.28   156.54  TL
01/06/2011 - 08:22:06   Şube   1270   100.00   261.82  TL


31/05/2011 - 15:18:03   Şube   1355  -245.63   161.82  TL
31/05/2011 - 10:52:12  İnternet  1355   85.00   407.45  TL
31/05/2011 - 09:19:41  İnternet  1008   100.00   322.45  TL
30/05/2011 - 15:20:04   Şube    115   70.00   222.45  TL
30/05/2011 - 15:19:08   Şube   1355  -701.72   152.45  TL
30/05/2011 - 10:04:41   Şube    115   700.00   854.17  TL
27/05/2011 - 15:14:53   Şube   1355  -298.18   154.17  TL
27/05/2011 - 14:18:55  Bankamatik  112   200.00   452.35  TL
26/05/2011 - 17:01:38  Bankamatik  112   100.00   252.35  TL
26/05/2011 - 15:20:27   Şube   1355  -350.76   152.35  TL
26/05/2011 - 14:26:02  Bankamatik  112   100.00   503.11  TL
26/05/2011 - 13:39:35   Şube   1355   400.00   403.11  TL
25/05/2011 - 19:27:25   Şube   1355  -148.50    3.11  TL
25/05/2011 - 19:27:25   Şube   1355   52.60   151.61  TL
25/05/2011 - 19:27:25   Şube   1355   -61.00   99.01  TL
23/05/2011 - 15:06:42   Şube   1355   52.59   160.01  TL
23/05/2011 - 08:50:36   Şube    115   100.00   107.42  TL
20/05/2011 - 20:09:44   Şube   1355  -3,247.00    7.42  TL
20/05/2011 - 20:09:44   Şube   1355  2,996.39  3,254.42  TL
20/05/2011 - 20:08:46   İş Cep   1082   100.00   258.03  TL
20/05/2011 - 15:17:24   Şube   1355  -210.34   158.03  TL
19/05/2011 - 12:40:40  Bankamatik  112   207.00   368.37  TL
17/05/2011 - 15:16:17   Şube   1355  -297.91   161.37  TL
17/05/2011 - 14:40:47  Bankamatik  112   100.00   459.28  TL
17/05/2011 - 14:25:21  Bankamatik  112   100.00   359.28  TL
16/05/2011 - 19:12:13  İnternet  1217   100.00   259.28  TL
16/05/2011 - 15:19:05   Şube   1355  -508.17   159.28  TL
16/05/2011 - 15:14:02   Şube    115   200.00   667.45  TL
16/05/2011 - 12:34:38  Bankamatik  112   200.00   467.45  TL
16/05/2011 - 08:05:59   Şube   1290   100.00   267.45  TL
13/05/2011 - 15:15:47   Şube   1355  -543.15   167.45  TL
13/05/2011 - 11:40:28   Şube    115   200.00   710.60  TL
13/05/2011 - 10:27:14   Şube    115   145.00   510.60  TL
13/05/2011 - 10:26:03   Şube    115   100.00   365.60  TL
12/05/2011 - 15:19:57  Bankamatik  112   100.00   265.60  TL
10/05/2011 - 15:13:07   Şube   1355  -105.10   165.60  TL
10/05/2011 - 14:45:23  Bankamatik  112   100.00   270.70  TL
09/05/2011 - 22:46:30  İnternet  1355  -2,500.00  170.70  TL
09/05/2011 - 22:45:47  İnternet  1355  2,503.67  2,670.70  TL
09/05/2011 - 15:18:24   Şube   1355  -192.65   167.03  TL
09/05/2011 - 11:27:12   Şube    115   200.00   359.68  TL
06/05/2011 - 15:16:27   Şube   1355  -647.80   159.68  TL
06/05/2011 - 15:06:36   Şube   1355   100.00   807.48  TL
06/05/2011 - 14:42:49  Bankamatik  112   450.00   707.48  TL
06/05/2011 - 13:05:21   Şube    115   100.00   257.48  TL
05/05/2011 - 15:13:45   Şube   1355  -192.58   157.48  TL
05/05/2011 - 15:05:10   Şube   1355   100.00   350.06  TL
05/05/2011 - 14:23:21   Şube   1355   100.00   250.06  TL
04/05/2011 - 15:13:48   Şube   1355  -210.06   150.06  TL
04/05/2011 - 13:37:23   Şube    115   100.00   360.12  TL
03/05/2011 - 15:34:49   Şube    115   100.00   260.12  TL
03/05/2011 - 15:15:17   Şube    1355  -490.11   160.12  TL
03/05/2011 - 15:06:13   Şube    115   500.00   650.23  TL
02/05/2011 - 15:17:55   Şube    1355  -700.08   150.23  TL
02/05/2011 - 09:09:51  İnternet  1229   100.00   850.31  TL
02/05/2011 - 09:08:53  İnternet  1229   300.00   750.31  TL
02/05/2011 - 08:16:23   Şube    1270   100.00   450.31  TL


29/04/2011 - 17:50:08  Bankamatik  112   197.00   350.31  TL
29/04/2011 - 15:14:44   Şube   1355  -227.50   153.31  TL
29/04/2011 - 11:31:17   Şube    115   100.00   380.81  TL
29/04/2011 - 09:42:40  İnternet  1008   100.00   280.81  TL
28/04/2011 - 19:35:12  İnternet  1355  -1,338.05  180.81  TL
28/04/2011 - 19:34:01  İnternet  1355  1,364.46  1,518.86  TL
28/04/2011 - 15:12:22   Şube   1355  -699.96   154.40  TL
28/04/2011 - 12:31:35  Bankamatik  112   400.00   854.36  TL
27/04/2011 - 15:34:50   Şube   1355   100.00   454.36  TL
27/04/2011 - 15:34:33   Şube   1355   200.00   354.36  TL
26/04/2011 - 15:04:53   Şube   1355   52.47   154.36  TL
26/04/2011 - 13:36:18  Bankamatik  112   100.00   101.89  TL
25/04/2011 - 20:42:40   Şube   1355   -65.80    1.89  TL
25/04/2011 - 20:42:40   Şube   1355   52.46   67.69  TL
25/04/2011 - 20:42:40   Şube   1355  -180.80   15.23  TL
25/04/2011 - 20:42:40   Şube   1355   34.98   196.03  TL
25/04/2011 - 15:17:51   Şube   1355  -104.96   161.05  TL
25/04/2011 - 12:05:25  İnternet  1217   100.00   266.01  TL
21/04/2011 - 15:21:45   Şube   1355  -192.36   166.01  TL
21/04/2011 - 11:46:42  Bankamatik  112   200.00   358.37  TL
20/04/2011 - 15:13:54   Şube   1355  -104.92   158.37  TL
20/04/2011 - 09:19:43   Şube    115   100.00   263.29  TL
19/04/2011 - 15:14:05   Şube   1355  -122.39   163.29  TL
19/04/2011 - 12:26:46  Bankamatik  112   100.00   285.68  TL
19/04/2011 - 11:35:49  İnternet  1355   85.00   185.68  TL
19/04/2011 - 11:26:21  İnternet  1082   100.00   100.68  TL
18/04/2011 - 20:07:00   Şube   1355  -4,125.00    0.68  TL
18/04/2011 - 20:07:00   Şube   1355  3,670.15  4,125.68  TL
18/04/2011 - 16:01:06  Bankamatik  112   200.00   455.53  TL
18/04/2011 - 15:56:34  Bankamatik  112   100.00   255.53  TL
18/04/2011 - 15:18:54   Şube   1355  -297.21   155.53  TL
16/04/2011 - 08:03:29   Şube   1290   100.00   452.74  TL
15/04/2011 - 17:46:41  Bankamatik  112   100.00   352.74  TL
15/04/2011 - 15:25:55  Bankamatik  112   100.00   252.74  TL
15/04/2011 - 15:17:01   Şube   1355  -402.09   152.74  TL
15/04/2011 - 11:48:10   Şube   1355   200.00   554.83  TL
15/04/2011 - 10:18:00   Şube    115   200.00   354.83  TL
12/04/2011 - 15:12:32   Şube   1355  -262.14   154.83  TL
12/04/2011 - 14:37:18   Şube    115   240.00   416.97  TL
12/04/2011 - 13:59:24  İnternet  1355  -1,000.00  176.97  TL
12/04/2011 - 13:57:29  İnternet  1355  -1,500.00  1,176.97  TL
12/04/2011 - 13:57:05  İnternet  1355  2,515.54  2,676.97  TL
11/04/2011 - 15:14:04   Şube   1355  -297.06   161.43  TL
11/04/2011 - 14:22:38   Şube    115   95.00   458.49  TL
08/04/2011 - 16:38:02  Bankamatik  112   197.00   363.49  TL
08/04/2011 - 15:13:03   Şube   1355  -192.16   166.49  TL
08/04/2011 - 12:01:50  Bankamatik  112   200.00   358.65  TL
07/04/2011 - 15:16:35   Şube   1355  -401.76   158.65  TL
07/04/2011 - 14:54:51  Bankamatik  112   200.00   560.41  TL
07/04/2011 - 12:14:01  Bankamatik  112   197.00   360.41  TL
05/04/2011 - 15:11:55   Şube   1355  -593.81   163.41  TL
05/04/2011 - 14:37:11   Şube    115   300.00   757.22  TL
05/04/2011 - 13:59:58   Şube   1355   100.00   457.22  TL
05/04/2011 - 10:37:29  İnternet  1229   100.00   357.22  TL
05/04/2011 - 08:34:38   Şube    115   100.00   257.22  TL
04/04/2011 - 15:16:07   Şube   1355  -506.43   157.22  TL
04/04/2011 - 09:05:45   Şube    115   100.00   663.65  TL
01/04/2011 - 16:32:49  İnternet  1355   200.00   563.65  TL
01/04/2011 - 16:31:43  İnternet  1355   200.00   363.65  TL


31/03/2011 - 15:12:30   Şube   1355  -401.56   163.65  TL
31/03/2011 - 13:41:27   Şube    115   200.00   565.21  TL
31/03/2011 - 09:09:00  İnternet  1008   200.00   365.21  TL
30/03/2011 - 15:09:58   Şube   1355  -192.04   165.21  TL
30/03/2011 - 10:23:04   Şube    115   200.00   357.25  TL
29/03/2011 - 15:11:55   Şube   1355  -593.50   157.25  TL
29/03/2011 - 11:59:41  Bankamatik  112   200.00   750.75  TL
29/03/2011 - 11:53:21  Bankamatik  112   200.00   550.75  TL
28/03/2011 - 15:32:15   Şube    115   200.00   350.75  TL
28/03/2011 - 15:15:02   Şube   1355  -209.46   150.75  TL
28/03/2011 - 14:46:33  Bankamatik  112   200.00   360.21  TL
24/03/2011 - 15:23:46   Şube   1355   52.34   160.21  TL
23/03/2011 - 19:40:18   Şube   1355   -59.30   107.87  TL
23/03/2011 - 19:40:18   Şube   1355  -192.50   167.17  TL
23/03/2011 - 16:18:14   Şube    115   200.00   359.67  TL
23/03/2011 - 15:53:59   Şube   1355  -401.30   159.67  TL
23/03/2011 - 09:32:30  Bankamatik  112   400.00   560.97  TL
21/03/2011 - 16:14:25   Şube   1355  -802.42   160.97  TL
21/03/2011 - 08:51:47  Bankamatik  112   197.00   963.39  TL
19/03/2011 - 11:23:10  İnternet  1082   200.00   766.39  TL
19/03/2011 - 10:58:31  Bankamatik  112   400.00   566.39  TL
17/03/2011 - 15:29:28   Şube   1355   156.93   166.39  TL
16/03/2011 - 20:14:01   Şube   1355  -4,936.00    9.46  TL
16/03/2011 - 20:14:01   Şube   1355  4,585.37  4,945.46  TL
16/03/2011 - 15:58:15  Bankamatik  112   202.00   360.09  TL
16/03/2011 - 15:54:56   Şube   1355  -505.73   158.09  TL
16/03/2011 - 09:38:36  İnternet  1217   200.00   663.82  TL
15/03/2011 - 16:51:54  Bankamatik  112   300.00   463.82  TL
15/03/2011 - 15:55:01   Şube   1355   -87.19   163.82  TL
15/03/2011 - 08:21:25   Şube   1290   100.00   251.01  TL
11/03/2011 - 16:04:58   Şube   1355  -209.17   151.01  TL
10/03/2011 - 16:43:58  Bankamatik  112   200.00   360.18  TL
10/03/2011 - 15:54:33   Şube   1355  -540.33   160.18  TL
10/03/2011 - 13:29:06  İnternet  1355   325.00   700.51  TL
10/03/2011 - 10:21:46   Şube    115   220.00   375.51  TL
09/03/2011 - 15:43:58   Şube   1355  -209.15   155.51  TL
08/03/2011 - 16:11:12  Bankamatik  112   200.00   364.66  TL
07/03/2011 - 16:00:24   Şube   1355  -296.24   164.66  TL
07/03/2011 - 12:09:26  İnternet  1229   100.00   460.90  TL
07/03/2011 - 11:17:06  Bankamatik  112   200.00   360.90  TL
04/03/2011 - 22:13:44  İnternet  1355  -2,000.00  160.90  TL
04/03/2011 - 22:12:47  İnternet  1355  2,003.24  2,160.90  TL
04/03/2011 - 16:24:21   Şube   1355  -1,097.65  157.66  TL
04/03/2011 - 14:54:38  Bankamatik  112   202.00  1,255.31  TL
04/03/2011 - 14:50:00  Bankamatik  112   497.00  1,053.31  TL
04/03/2011 - 14:41:28  Bankamatik  112   200.00   556.31  TL
04/03/2011 - 12:56:47   Şube    115   200.00   356.31  TL
03/03/2011 - 16:06:34   Şube   1355  -209.06   156.31  TL
02/03/2011 - 17:25:33   Şube   1355   200.00   365.37  TL
02/03/2011 - 15:59:10   Şube   1355  -278.72   165.37  TL
02/03/2011 - 09:04:41   Şube    115   200.00   444.09  TL
01/03/2011 - 20:05:57  Bankamatik  112   80.00   244.09  TL
01/03/2011 - 16:04:06   Şube   1355  -313.54   164.09  TL
01/03/2011 - 09:23:12   Şube    115   200.00   477.63  TL
01/03/2011 - 00:02:08  Bankamatik  112   120.00   277.63  TL
28/02/2011 - 16:05:11  Şube   1355  -505.12   157.63  TL
28/02/2011 - 13:34:30  Şube    115   300.00   662.75  TL
28/02/2011 - 10:50:18  İnternet  1008   200.00   362.75  TL
24/02/2011 - 15:19:11  Şube   1355   156.68   162.75  TL
23/02/2011 - 19:48:20  Şube   1355   -76.60    6.07  TL
23/02/2011 - 19:48:20  Şube   1355   69.63   82.67  TL
23/02/2011 - 19:48:20  Şube   1355  -232.10   13.04  TL
23/02/2011 - 19:48:20  Şube   1355   87.04   245.14  TL
23/02/2011 - 15:46:32  Şube   1355  -766.08   158.10  TL
23/02/2011 - 08:43:08  Şube    115   770.00   924.18  TL
21/02/2011 - 16:00:46  Şube   1355  -609.32   154.18  TL
21/02/2011 - 09:32:10  İnternet  1217   200.00   763.50  TL
21/02/2011 - 09:04:15  Şube    115   200.00   563.50  TL
20/02/2011 - 21:14:35  İnternet  1082   200.00   363.50  TL
18/02/2011 - 15:53:33  Şube   1355   -87.03   163.50  TL
18/02/2011 - 14:47:57  Şube   1355   100.00   250.53  TL
17/02/2011 - 15:27:57  Şube   1355   139.22   150.53  TL
16/02/2011 - 20:12:46  Şube   1355  -4,746.00   11.31  TL
16/02/2011 - 20:12:46  Şube   1355  4,593.39  4,757.31  TL
16/02/2011 - 16:00:25  Şube   1355  -2,662.81  163.92  TL
16/02/2011 - 14:29:06  Şube   1355   500.00  2,826.73  TL
16/02/2011 - 14:27:53  Şube   1355   205.00  2,326.73  TL
16/02/2011 - 12:05:08  Şube   1355  1,860.00  2,121.73  TL
15/02/2011 - 16:08:38  İnternet  1229   100.00   261.73  TL
15/02/2011 - 15:51:29  Şube   1355  -696.12   161.73  TL
15/02/2011 - 15:25:11  Şube   1355   200.00   857.85  TL
15/02/2011 - 15:17:08  İnternet  1355  -2,500.00  657.85  TL
15/02/2011 - 15:16:31  İnternet  1355  2,504.69  3,157.85  TL
15/02/2011 - 14:22:14  Şube   1355   400.00   653.16  TL
15/02/2011 - 08:20:01  Şube   1290   100.00   253.16  TL
11/02/2011 - 15:52:40  Şube   1355  -400.15   153.16  TL
11/02/2011 - 11:53:50  Şube   1355   400.00   553.31  TL
10/02/2011 - 15:47:44  Şube   1355  -608.86   153.31  TL
10/02/2011 - 09:54:32  Şube    115   200.00   762.17  TL
10/02/2011 - 09:18:50  Şube   1355   200.00   562.17  TL
09/02/2011 - 16:04:37  Şube   1355   200.00   362.17  TL
08/02/2011 - 16:07:02  Şube   1355  -191.33   162.17  TL
08/02/2011 - 15:26:46  Şube   1355   200.00   353.50  TL
07/02/2011 - 15:52:35  Şube   1355  -800.08   153.50  TL
07/02/2011 - 14:24:56  Şube    115   200.00   953.58  TL
07/02/2011 - 14:12:07  Şube   1355   200.00   753.58  TL
07/02/2011 - 13:40:32  Şube   1355   200.00   553.58  TL
07/02/2011 - 13:39:26   Şube    1355   200.00   353.58  TL
03/02/2011 - 15:53:44   Şube    1355  -799.99   153.58  TL
03/02/2011 - 11:33:55   Şube    1355   200.00   953.57  TL
02/02/2011 - 16:34:22   Şube    1355   600.00   753.57  TL
02/02/2011 - 16:01:41   Şube    1355  -208.68   153.57  TL
02/02/2011 - 11:04:28   Şube    115   200.00   362.25  TL
01/02/2011 - 16:07:32   Şube    1355  -399.92   162.25  TL
01/02/2011 - 15:58:11   Şube    1355   200.00   562.17  TL
01/02/2011 - 12:12:39   Şube    115   200.00   362.17  TL


31/01/2011 - 16:08:07   Şube   1355  -799.85   162.17  TL
31/01/2011 - 15:47:42  Bankamatik  112   402.00   962.02  TL
31/01/2011 - 13:41:37   Şube    115   200.00   560.02  TL
31/01/2011 - 10:14:47  İnternet  1008   200.00   360.02  TL
28/01/2011 - 15:43:41   Şube   1355  -399.83   160.02  TL
28/01/2011 - 15:32:18   Şube   1355   200.00   559.85  TL
28/01/2011 - 14:28:04   Şube   1355   200.00   359.85  TL
27/01/2011 - 15:36:00   Şube   1355  -191.22   159.85  TL
27/01/2011 - 11:58:48   Şube   1355   200.00   351.07  TL
26/01/2011 - 15:19:58   Şube   1355   138.99   151.07  TL
25/01/2011 - 19:40:02   Şube   1355   -71.30   12.08  TL
25/01/2011 - 19:40:02   Şube   1355   69.49   83.38  TL
25/01/2011 - 19:40:02   Şube   1355  -211.20   13.89  TL
25/01/2011 - 19:40:02   Şube   1355   69.49   225.09  TL
25/01/2011 - 15:45:49   Şube   1355  -208.58   155.60  TL
25/01/2011 - 12:06:33   Şube    115   200.00   364.18  TL
21/01/2011 - 15:51:18   Şube   1355  -173.79   164.18  TL
21/01/2011 - 10:34:08  İnternet  1355   90.00   337.97  TL
20/01/2011 - 17:58:18  İnternet  1355   85.00   247.97  TL
20/01/2011 - 15:52:52   Şube   1355  -295.43   162.97  TL
20/01/2011 - 14:25:59   Şube   1355   100.00   458.40  TL
20/01/2011 - 09:38:40   Şube    115   200.00   358.40  TL
19/01/2011 - 15:17:12   Şube   1355   156.31   158.40  TL
18/01/2011 - 20:12:24   Şube   1355  -4,878.00    2.09  TL
18/01/2011 - 20:12:24   Şube   1355  4,619.22  4,880.09  TL
18/01/2011 - 16:08:28   Şube   1355   100.00   260.87  TL
18/01/2011 - 15:52:15   Şube   1355  -451.78   160.87  TL
18/01/2011 - 00:16:29  İnternet  1082   200.00   612.65  TL
17/01/2011 - 16:21:35   Şube   1355   250.00   412.65  TL
17/01/2011 - 15:48:23   Şube   1355  -799.25   162.65  TL
17/01/2011 - 15:44:40  İnternet  1217   200.00   961.90  TL
  17/01/2011 - 15:25:41       İnternet   1229         100.00        761.90  TL
  17/01/2011 - 11:42:44        Şube    1355         400.00        661.90  TL
  15/01/2011 - 08:10:00        Şube    1290         100.00        261.90  TL
  14/01/2011 - 15:44:19        Şube    1355        -104.23        161.90  TL
  14/01/2011 - 14:46:32      Bankamatik   112         102.00        266.13  TL
  13/01/2011 - 15:36:23        Şube    1355        -191.08        164.13  TL
  13/01/2011 - 11:42:11        Şube    1355         200.00        355.21  TL
  12/01/2011 - 23:16:51       İnternet   1355       -2,500.00        155.21  TL
  12/01/2011 - 23:16:00       İnternet   1355        2,499.54        2,655.21  TL
  11/01/2011 - 15:46:09        Şube    1355        -208.42        155.67  TL
  11/01/2011 - 15:06:10        Şube    1355         200.00        364.09  TL
  07/01/2011 - 15:53:49        Şube    1355        -190.98        164.09  TL
  07/01/2011 - 15:43:34        Şube    1355         100.00        355.07  TL
  06/01/2011 - 16:06:15        Şube    1355         100.00        255.07  TL
  06/01/2011 - 15:42:37        Şube    1355         -86.81        155.07  TL
  06/01/2011 - 11:48:06        Şube    115         75.00        241.88  TL
  05/01/2011 - 15:48:21        Şube    1355         -86.80        166.88  TL
  05/01/2011 - 14:25:52        Şube    1355         100.00        253.68  TL
  04/01/2011 - 16:01:20        Şube    1355        -104.14        153.68  TL
  04/01/2011 - 10:00:40        Şube    115         100.00        257.82  TL
  03/01/2011 - 16:12:58        Şube    1355        -208.26        157.82  TL
  03/01/2011 - 14:40:16        Şube    115         200.00        366.08  TL
* Çekilen "-" ile gösterilmiştir.


Bu Hesap Özeti / Hareketleri üzerindeki bilgilerle Banka kayıtlarının uyuşmaması halinde, Banka kayıtları esas alınacak, bu bel

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz. www.isbank.com.tr 444 02 02
355-6601 NUMARALI VADESİZ TL HESAP ÖZETİ


ÖNETİCİLİĞ İ.

          İşlem Yeri :        internet
          Belge Düzenleme Tarihi :  16/02/2012 18:54:18                       Açıklama
     OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
     AYTUG AGIC A.AGIC-SUB2011
     CEM DUYGULU - E BLOK 24 NOLU DAİRE ŞUBAT 2012 AİDATI
     OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
     RAMAZAN TOPCU RAMAZAN TOPCU SUBAT - 2012 AIDAT BEDELI
     OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
     BANU ŞALDIRDAK E BLOK DAIRE:13 ŞUBAT AYI AIDATI
     00007121764 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME F.NO:01202131356M2HTV
     VİRMAN YAT.HS/CH*23-02-12*19:29 1355 0006601 000000*ŞUBE
     00007121765 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME F.NO:01202131356KR54P
     OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
     FATİH KARADENİZ FATİH KARADENİZ
     OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
     31003530999 /IGDAS A.S./FATURA ÖDEME FT.NO:32346825
     VİRMAN YAT.HS/CH*21-02-12*20:04 1355 0006601 000000*ŞUBE
     21 ŞUB 18:15 TOK ERDAL AKT. AİDAT ÖDEMESİ-SUBAT.E.5
     21 ŞUB 18:13 TOK ERDAL AKT. AİDAT ÖDEMESİ-ARALIK.OCAK.E.5
     OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
     21 ŞUB 14:31 TURAN KIYAS AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E/25 VE E/32 SUBA
     MUSTAFA YAVUZ EROL SEÇKİN EVLER GÖKHAN EROL E BL.D:20 GÖKHAN
     OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
     20 ŞUB 14:48 GÜLER TURGAY AKT. AİDAT ÖDEMESİ-SERPİL AYDİN E 1
     SERİN ONUR E BLOK DAIRE 30 A10820522786SERİN ONUR
     OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
     17 ŞUB 15:18 AYAZ OZAN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-SUBAT AYI AIDATI
     MEHMET KÖSE TARAFINDAN GÖNDERİLEN ŞUBAT AYI AİDAT ÜCRETİ
     TR370006400000113550004858 SEÇKİN EVLER SİTE ORTAK YİNTER.AKT
     VİRMAN YAT.HS/CH*16-02-12*18:51 1355 0006601 000000*ŞUBE
     SEÇKİNEVLER SİTESİ E-BLK NO.12900204472GÜRBÜZ İLKER
16 ŞUB 16:17 JONTÜRK KADİR AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BLOK DAIRE 9
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
AYIKLI METE/0000000000000000
HASAN DILBER HASAN DILBER
ŞERMİN ERDAR ADINA YATAN AİDAT ÖDEMESİ E BLOK D26
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
08 ŞUB 17:02 ŞEKER BASRİ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-SECKIN EVLER E BL
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
07 ŞUB 14:30 KAYAALP BİRSEN AKT. AİDAT ÖDEMESİ
E BLOK D28 SUBAT AIDAT
16:51-13550034846-AİDAT ÖDEMESİ-SEDA AKAY EBRU CÜNDÜBEYOGLU D
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MÜBERRA ÜSTÜN E BL.D:11 ŞUBAT AY 1355N2000213 MÜBERRA ÜSTÜN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUAMMER ÇAKMAK E BLOK D:17 MUAMMER ÇAKMAK AİDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
VOLKAN BAĞCI E-16 ŞUBAT AYI AIDATI
CEM DUYGULU - E BLOK 24 NOLU DAİRE OCAK 2012 AİDATI
FATMA AL E BLOK D:15 AİDAT B12700552693AL FATMA

AYTUG AGIC A.AGIC-OCAK2012
MUSTAFA GENCAY BUYRUK GENCAY BUYRUK EBLOK DAIRE 6
VİRMAN CH/YAT.HS*26-01-12*16:37 CARİ / PORTFÖY VİRMANI 1355
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
BASRİ ŞEKER D:7 OCAK AYI AİDAT B 1355N2000118 SEVİLAY ŞEKER
VİRMAN CH/YAT.HS*25-01-12*10:51 CARİ / PORTFÖY VİRMANI 1355
00007121765 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME F.NO:01201091022KR03P
VİRMAN YAT.HS/CH*24-01-12*19:26 1355 0006601 000000*ŞUBE
00007121764 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME F.NO:01201091021NMH1B
VİRMAN YAT.HS/CH*24-01-12*19:26 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
24 OCA 10:18 AKÇA GAMZE AKT. AİDAT ÖDEMESİ-GAMZE AKCA E14 OCA
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
ŞERMİN ERDAR ADINA YATAN AİDAT ÖDEMESİ E BLOK D26
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
RAMAZAN TOPCU RAMAZAN TOPCU OCAK 2012 AIDAT BEDELI
SERİN ONUR E BLOK DAIRE 30 A10820522786SERİN ONUR
31003530999 /IGDAS A.S./FATURA ÖDEME FT.NO:30616826
VİRMAN YAT.HS/CH*19-01-12*20:09 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
FATİH KARADENİZ FATİH KARADENİZ
REMZI OKSUZ REMZI OKSUZ OCAK 2012 AIDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
18 OCA 12:30 TURAN KIYAS AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E/25 VE E/32 DAIR
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
17 OCA 15:15 GÜLER TURGAY AKT. ABONELİK ÜCRETİ-SERPİL AYDİN
SEÇKİNEVLER SİTESİ E-BLK NO.12900204472GÜRBÜZ İLKER
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
HASAN DILBER HASAN DILBER E BLOK D22 2012 OCAK AIDAT
E BLOK D28 OCAK AIDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
12 OCA 13:14 AYAZ SEMRA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-OCAK D31
MUAMMER ÇAKMAK E BLOK D:17 MUAMMER ÇAKMAK AİDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUSTAFA YAVUZ EROL SEÇKİN EVLER GÖKHAN EROL E BL.D:20 GÖKHAN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
07 OCA 13:47 ALTUN TEKEOĞLU OLCAY AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BLOK D
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
E BLK D:11 OCAK 2012 AİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
05 OCA 13:39 KAYAALP BİRSEN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-D:35 OCAK
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MEHMET KÖSE TARAFINDAN ÖDENEN 2012 YILI OCAK AYI AİDAT ÜCRET
DENIZ ARICAN E-33 AIDAT EKIM KASIM ARALIK
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
FATMA AL E BLOK D:15 AİDAT B12700552693AL FATMA
01 OCA 18:32 AYIKLI METEHAN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-OCAK AYI AIDAT

31 ARA 15:44 TAMKAN IŞIK AKT. AİDAT ÖDEMESİ
30 ARA 16:43 TAMKAN IŞIK AKT. AİDAT ÖDEMESİ
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
AYTUG AGIC A.AGIC-EBLOKD18
VOLKAN BAĞCI E-16 OCAK AYI AIDATI
MUSTAFA GENCAY BUYRUK GENCAY BUYRUK E-6 AIDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
HASAN DILBER HASAN DILBER OCAK 2012 AIDAT
CEM DUYGULU - E BLOK 24 NOLU DAİRE ARALIK 2012 AİDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
28 ARA 11:04 AKÇA GAMZE AKT. AİDAT ÖDEMESİ-ARALIK 2011 E14 G.
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
27 ARA 13:57 AYAZ OZAN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-ARALIK AYI AIDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
00007121764 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME F.NO:011121212479SGKJ
VİRMAN YAT.HS/CH*23-12-11*19:32 1355 0006601 000000*ŞUBE
00007121765 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME F.NO:01112121247A9KRF
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
RAMAZAN TOPCU RAMAZAN TOPCU ARALIK 2011 AIDAT BEDELI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
MEHMET KÖSE - ARALIK AYI AİDAT ÜCRETİ
31003530999 /IGDAS A.S./FATURA ÖDEME FT.NO:96171195
VİRMAN YAT.HS/CH*21-12-11*20:08 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
21 ARA 12:49 GÜLER TURGAY AKT. AİDAT ÖDEMESİ-SERPİL AYDİN
HAMDİ ANIL ÖZTEKİN - ARALIK AYI AIDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
SERİN ONUR E BLOK DAIRE 30 A10820522786SERİN ONUR
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
REMZI OKSUZ REMZI OKSUZ
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
SEÇKİNEVLER SİTESİ E-BLK NO.12900204472GÜRBÜZ İLKER
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUAMMER ÇAKMAK E BLOK D:17 MUAMMER ÇAKMAK AİDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
11 ARA 14:52 KARAKOCA CANER AKT. AİDAT ÖDEMESİ- OCAK0AGUS0S
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
BANU ŞALDIRDAK E BLOK DAIRE:13 ARALIK AYI AIDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
07 ARA 14:00 ÜSTÜN MÜBERRA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-D.11 ARALIK AYI
VOLKAN BAĞCI E-16 ARALIK AYI AIDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
06 ARA 14:31 KAYAALP BİRSEN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-D:35 ARALIK AY
05 ARA 17:28 AKAY YÜKSEL SEDA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-EBRU CUNDUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
04 ARA 16:18 TAMKAN IŞIK AKT. AİDAT ÖDEMESİ
ŞERMİN ERDAR E BLOK D:26 EKİM-KASIM 2011 AYLARI AİDAT ÖDEMES
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
01 ARA 16:14 AYIKLI METEHAN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-ARALIK AYI AID
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
01 ARA 13:02 TOKGÖZ HİLAL AKT. AİDAT ÖDEMESİ-HILALTOKGOZ EBLK
OLCAY ALTUN TEKEOGLU E BLOK D 2 MUSTAFA TEKEOGLU AIDAT
FATMA AL E BLOK D:15 AİDAT B12700552693AL FATMA


OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
AYTUG AGIC A.AGIC-EBL.D18
CEM DUYGULU - E BLOK 24 NOLU DAİRE KASIM 2011 AİDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
28 KAS 14:04 BİLGAN ASLAN BİRGÜL AKT. SELMA KOSE B28 ICRADAN
28 KAS 14:01 BİLGAN ASLAN BİRGÜL AKT. VILDAN SEVEN OKUTUCU E5
00007121765 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME F.NO:0111116130794H8T
VİRMAN YAT.HS/CH*25-11-11*19:35 1355 0006601 000000*ŞUBE
00007121764 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME F.NO:01111161307GVSEN
VİRMAN YAT.HS/CH*25-11-11*19:35 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
TR370006400000113550004858 SEÇKİN EVLER SİTE ORTAK YİNTER.AKT
VİRMAN YAT.HS/CH*24-11-11*19:39 1355 0006601 000000*ŞUBE
24 KAS 15:32 KARAKOCA CANER AKT. AİDAT ÖDEMESİ
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
31003530999 /IGDAS A.S./FATURA ÖDEME FT.NO:94626962
VİRMAN YAT.HS/CH*22-11-11*20:13 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
22 KAS 14:45 ŞEKER BASRİ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-EKIM KASIM
21 KAS 16:08 AYAZ OZAN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-KASIM AYI AIDATI
21 KAS 16:06 AYAZ OZAN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-EKIM AYI AIDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
E BL D:28 KASIM AIDAT
RAMAZAN TOPCU RAMAZAN TOPCU KASIM-2011 AIDAT BEDELI
SERİN ONUR E BLOK DAIRE 30 K10820522786SERİN ONUR
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
18 KAS 13:58 GÜLER TURGAY AKT. KİRA ÖDEMESİ-SERPİL AYDİN KASI
KÖSE MEHMET MEHMET KÖSE TARAFINDAN GÖNDERILEN 2011 YILI KAIM
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
BİRSEN KAYAALP E 35 KASIM AİDAT ÖDEMESİ KASADAN YATAN
REMZI OKSUZ REMZI OKSUZ KASIM 2011
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
BANU ŞALDIRDAK E BLOK DAIRE:13 KASIM AYI AIDATI
SEÇKİNEVLER SİTESİ E-BLK NO.12900204472GÜRBÜZ İLKER
HASAN DILBER HASAN DILBER KASIM 2011
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUSTAFA YAVUZ EROL SEÇKİN EVLER GÖKHAN EROL E BL.D:20 GÖKHAN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MÜBERRA ÜSTÜN E BL.D:11 KASIM Aİ 1355N1002103 MÜBERRA ÜSTÜN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
VOLKAN BAĞCI E-16 KASIM AYI AIDATI
04 KAS 14:51 SEZİK SEMRA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-EBRUCUNDUBEYOGLU
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUAMMER ÇAKMAK E BLOK D:17 MUAMMER ÇAKMAK AİDAT
02 KAS 16:29 TOKGÖZ HİLAL AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BLOK DAIRE 36
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
01 KAS 16:28 AYIKLI METEHAN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E 27 KASIM
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
FATMA AL E BLOK D:15 AİDAT B12700552693AL FATMA
OLCAY ALTUN TEKEOGLU E BLOK D 2 MUSTAFA TEKEOGLU AIDAT
AYTUG AGIC A.AGIC-E18


OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
CEM DUYGULU E BLOK 24 NOLU DAİRE EKİM 2011 AİDATI
28 EKİ 13:45 KARAKOCA CANER AKT. AİDAT ÖDEMESİ
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUSTAFA GENCAY BUYRUK E BLOK D 6 GENCAY BUYRUK
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
00007121764 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME F.NO:011101310146KYTS
00007121765 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME F.NO:01110131014GS21P
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
RAMAZAN TOPCU RAMAZAN TOPCU EKIM - 2011 AIDAT BEDELI
ÖZTEKİN HAMDİ ANIL EKIM AIDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
KIYAS TURAN E/25-E/32 EKİM KASIM 1355N1001958 KIYAS TURAN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
SERİN ONUR E BLOK DAIRE 30 E10820522786SERİN ONUR
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
HASAN DILBER H DILBER EKIM 2011 AIDAT BORCU YOKTUR
MEHMET KÖSE TARAFINDAN GÖNDERİLEN 2011 YILI EKİM AYI AİD
2011 DEMİRBAŞ AİDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
REMZI OKSUZ REMZI OKSUZ EKIM 2011
SEÇKİNEVLER SİTESİ E-BLK NO.12900204472GÜRBÜZ İLKER
14 EKİ 16:44 TAMKAN IŞIK AKT. AİDAT ÖDEMESİ
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
TR370006400000113550004858 SEÇKİN EVLER SİTE ORTAK YİNTER.AKT
VİRMAN YAT.HS/CH*08-10-11*15:27 1355 0006601 000000*ŞUBE
08 EKİ 13:23 AYAZ OZAN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-EYLUL AYI AIDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
SERPIL AYDIN E1 BLOK DAIRE1 AIDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
05 EKİ 14:47 ÜSTÜN MÜBERRA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E11 EKIM
BİRSEN KAYAALP EKİM AYI AİDAT ÖDEMESİ KASADAN YATAN
VOLKAN BAĞCI E-16 EKIM AYI AIDATI
BANU ŞALDIRDAK E BLOK DAIRE:13 AĞUSTOS AYI AIDATI
04 EKİ 16:35 AYIKLI DERYA.HATICE AKT. AİDAT ÖDEMESİ-EKIM AIDA
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
FATİH KARADENİZ SEÇKİNEVLER SİT E BLOK DAİRE :8 AİDAT
OLCAY ALTUN TEKEOGLU E BLOK D 2 MUSTAFA TEKEOGLU AIDAT
MUAMMER ÇAKMAK E BLOK D:17 MUAMMER ÇAKMAK AİDAT
FATMA AL E BLOK D:15 AİDAT B12700552693AL FATMA


30 EYL 19:27 AYIKLI METEHAN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-EYLUL AIDATI E
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
AYTUG AGIC A.AGIC-EYLUL2011
CEM DUYGULU E BLOK 24 NOLU DAİRE EYLÜL 2011 AİDATI
GÜRBÜZ İLKER SEÇKIN EVLER SITESI E BLOK NO:34 DEMIRBAŞ ÖDEME
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
ERDAR HASAN E BLOK D:26 YEŞİM ERDAR AİDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUSTAFA GENCAY BUYRUK E BLOK D 6 GENCAY BUYRUK
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUSTAFA SINAN OKYALAZ E BLOK DAIRE 21 AIDAT ODEMESI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
00007121764 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:011091511595F4P
00007121765 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:01109151159AEN0
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MEHMET KÖSE TARAFINDAN GÖNDERİLEN 2011 YILI EYLÜL AYI AİD
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
DENIZ ARICAN E-33 AIDAT AGUSTOS - EYLUL
20 EYL 14:54 TOKGÖZ HİLAL AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BL NO36 AGUSTO
RAMAZAN TOPCU RAMAZAN TOPCU EYLUL-2011 AIDAT BEDELI
SERİN ONUR E BLOK DAIRE 30 E10820522786SERİN ONUR
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
REMZI OKSUZ REMZI OKSUZ EYLUL 2011
16 EYL 17:47 ŞEKER BASRİ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BLOK D:7 AİDAT
HASAN DILBER BORCUM YOKTUR H DILBER E BLOK
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
SEÇKİNEVLER SİTESİ E-BLK NO.12900204472GÜRBÜZ İLKER
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
KADİR JONTURK D:9 13550006601 1355/ 394011 *MUH.HESABINDAN YA
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
ÖZTEKİN HAMDİ ANIL DAIRE 28 EYLUL AIDAT
12 EYL 16:24 KARAKOCA CANER AKT. AİDAT ÖDEMESİ
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
12 EYL 15:25 KAVALOĞLU EMRE ALİ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E-12 EYLUL
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
09 EYL 14:52 KAYAALP BİRSEN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-D:35 EYLÜL AİD
GAMZE AKÇA E BL.D:14 AĞUST.EYL.E 1355N1001758 GAMZE AKÇA
TR370006400000113550004858 SEÇKİN EVLER SİTE ORTAK YİNTER.AKT
VİRMAN YAT.HS/CH*07-09-11*20:06 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
16:55-SEMRA SEZİK/H/13550023115-AİDAT ÖDEMESİ-EBRUCUNDUBEYOGL
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
BANU ŞALDIRDAK E BLOK DAIRE:13 EYLÜL AYI AIDATI
MUAMMER ÇAKMAK E BLOK D:17 MUAMMER ÇAKMAK AİDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MÜBERRA ÜSTÜN E BLK D:11 EYLÜL 2 1355N1001729 MÜBERRA ÜSTÜN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
FATİH KARADENİZ KONUT AİDAT DAİRE 8 FATİH KARADENİZ E BLOK
FATMA AL E BLOK D:15 AİDAT B12700552693AL FATMA


OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
28 AĞU 18:41 TAMKAN IŞIK AKT. AİDAT ÖDEMESİ
VOLKAN BAĞCI E-16 EYLÜL AYI AIDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
AYTUG AGIC A.AGIC-AGUSTOS2011
CEM DUYGULU E-BLOK 24 NOLU DAİRE AĞUSTOS 2011 AİDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUSTAFA YAVUZ EROL SEÇKİN EVLER GÖKHAN EROL D BL.D:20 GÖKHAN
MEHMET KÖSE TARAFINDAN GÖNDERİLEN 2011 YILI AĞUSTOS AYI AİD
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
00007121764 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:01108111445TTFN
00007121765 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:01108111445LGF8
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
SERİN ONUR E BLOK DAIRE 30 A10820522786SERİN ONUR
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
19 AĞU 14:59 AYIKLI DERYA HATİCE AKT. AİDAT ÖDEMESİ-AGUSTOS A
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
17 AĞU 15:46 KAVALOĞLU EMRE ALİ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E.KAVALOGL
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
RAMAZAN TOPCU RAMAZAN TOPCU - AGUSTOS 2011 AIDAT BEDELI
REMZI OKSUZ REMZI OKSUZ AIDAT AGUSTOS 2011
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
SEÇKİNEVLER SİTESİ E-BLK NO.12900204472GÜRBÜZ İLKER
15 AĞU 17:14 AYAZ OZAN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-SECKINEVLER AGUSTOS
15 AĞU 17:12 AYAZ OZAN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-SECKINEVLER TEMMUZ
15 AĞU 16:09 TURAN KIYAS AKT. AİDAT ÖDEMESİ-AGUSTOS EYLUL E25
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUSTAFA GENCAY BUYRUK MUSTAFA GENCAY BUYRUK E BLOK DAIRE 6
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
HASAN DILBER HASAN DILBER AGUSTOS 2011AIDAT
TR370006400000113550004858 SEÇKİN EVLER SİTE ORTAK YİNTER.AKT
VİRMAN YAT.HS/CH*10-08-11*16:28 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
10 AĞU 13:51 KAYAALP BİRSEN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E-35 AGUSTOS
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
08 AĞU 12:58 ALTUN TEKEOĞLU OLCAY AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BLOK D
VOLKAN BAĞCI E-16 AĞUSTOS AYI AIDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
05 AĞU 10:15 SEZİK SEMRA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-EBRUCUNDUBEYOGLU
ÖZTEKİN HAMDİ ANIL D:28 AGUSTOS AYI AIDAT
KADİR JONTÜRK E9 13550006601 1355/ 394011 *MUH.HESABINDAN YAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
03 AĞU 11:02 ÜSTÜN MÜBERRA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E 11 AGUSTOS
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
BANU ŞALDIRDAK E BLOK DAIRE:13 AĞUSTOS AYI AIDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
AYTUG AGIC A.AGIC-TEMMUZ2011
FATMA AL E BLOK D:15 AİDAT B12700552693AL FATMA
MUAMMER ÇAKMAK E BLOK D:17 MUAMMER ÇAKMAK AİDAT


ERDAR HASAN E BLOK D:26 YEŞİM ERDAR
29 TEM 15:50 NAHYA ŞÜKRÜ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-AIDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
CEM DUYGULU E BLOK 24 NOLU DAİRE TEMMUZ 2011 AİDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
27 TEM 15:35 KARAKOCA CANER AKT. AİDAT ÖDEMESİ
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
00007121765 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:01107140936YJB4
00007121764 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:01107140936M1MU
KÖSE MEHMET MEHMET KÖSE TARAFINDAN GÖNDERILEN 2011 YILI TEMM
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUSTAFA GENCAY BUYRUK GENCAY BUYRUK E-6 AIDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
RAMAZAN TOPCU RAMAZAN TOPCU TEMMUZ-2011 AIDAT BEDELI
SERİN ONUR E BLOK DAIRE 30 T10820522786SERİN ONUR
19 TEM 17:19 TOKGÖZ HİLAL AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BLK DAIRE 36 H
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
19 TEM 13:43 GÜLER TURGAY AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E 1 AIDAT SERPİL
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
REMZI OKSUZ REMZI OKSUZ AIDAT TEMMUZ 2011
SEÇKİNEVLER SİTESİ E-BLK NO.12900204472GÜRBÜZ İLKER
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
DENIZ ARICAN E-33 AIDAT HAZIRAN VE TEMMUZ
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
11 TEM 13:34 ŞEKER BASRİ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E7 TEM
HASAN DILBER HASAN DILBER TEMMUZ AIDAT E-BLOK D:22 BORC YOKTU
08 TEM 15:39 KAVALOĞLU EMRE ALİ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E-12 TEMMU
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
VOLKAN BAĞCI E-16 TEMMUZ AYI AIDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
06 TEM 14:03 KAYAALP BİRSEN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E35 TEMMUZ
ÖZTEKİN HAMDİ ANIL DAIRE28 TEMMUZ
TR370006400000113550004858 SEÇKİN EVLER SİTE ORTAK YİNTER.AKT
VİRMAN YAT.HS/CH*05-07-11*19:01 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
05 TEM 14:55 ÜSTÜN MÜBERRA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E11 TEMMUZ
05 TEM 14:29 AYAZ SEMRA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-HAZIRAN E31
MUAMMER ÇAKMAK E BLOK D:17 MUAMMER ÇAKMAK AİDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
04 TEM 10:28 COŞKUN EDİP AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E8 TEMMUZ AGUSTOS
01 TEM 19:49 ERDAR ŞERMİN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E-26 HAZ
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
EBRU CUNDÜBEYOĞLU D:19 HAZİRAN TEMMUZ AİDAT ÖDEMESİ KASADAN Y
FATMA AL E BLOK D:15 AİDAT B12700552693AL FATMA


OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
AYTUG AGIC A.AGIC-HAZIRAN2011
CEM DUYGULU E BLOK 24 NOLU DAİRENİN HAZİRAN 2011 AİDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
28 HAZ 16:34 TAMKAN IŞIK AKT. AİDAT ÖDEMESİ
BANU ŞALDIRDAK E BLOK DAIRE:13 HAZIRAN AYI AIDATI
00007121764 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:011061309588314
00007121765 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:011061309586UA6
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
31003530999 /IGDAS A.S./FATURA ÖDEME FT.NO:36990087
VİRMAN YAT.HS/CH*22-06-11*20:02 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
21 HAZ 19:57 KARAKOCA CANER AKT. AİDAT ÖDEMESİ
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MEHMET KÖSE TARAFINDAN GÖNDERİLEN 2011 YILI HAZİRAN AYI AİD
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
RAMAZAN TOPCU RAMAZAN TOPCU HAZIRAN - 2011 AIDAT BEDELI
SERİN ONUR E BLOK DAIRE 30 H10820522786SERİN ONUR
17 HAZ 15:38 TURAN KIYAS AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E25-E32 HAZ TEM
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
REMZI OKSUZ REMZI OKSUZ AIDAT HAZIRAN 2011
SEÇKİNEVLER SİTESİ E-BLK NO.12900204472GÜRBÜZ İLKER
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
15 HAZ 15:18 KAYAALP BİRSEN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E35 HAZIRAN
SERPİL AYDIN E BLOK DAİRE 1
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
13 HAZ 14:36 KAVALOĞLU EMRE ALİ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E-12 HAZIR
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
HASAN DILBER HASAN DILBER DEMIRBAS AIDART BORCUM YOKTUR
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
08 HAZ 09:25 ŞEKER BASRİ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E7 HAZIRAN
08 HAZ 08:45 ALTUN TEKEOĞLU OLCAY AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BLOK D
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
VOLKAN BAĞCI E-16 HAZIRAN AYI AIDATI
NALANYILMAZ E.HAKAN YILMAZ E BLOK D:27 -SEÇKİNEVLER SİTE AİDA
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
06 HAZ 15:02 ÜSTÜN MÜBERRA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E 11 HAZ AIDAT-
TR370006400000113550004858 SEÇKİN EVLER SİTE ORTAK YİNTER.AKT
VİRMAN YAT.HS/CH*03-06-11*21:08 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
DİDEM ŞEHİTOĞLU ÇAKMAK MUAMMER CAKMAK E BLOK D:17 AİDAT
ÖZTEKİN HAMDİ ANIL E BLOK D:28 HAZIRAN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
FATMA AL E BLOK D:15 AİDAT B12700552693AL FATMA


OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
SERPIL AYDIN E1 BLOK DAIRE1
CEM DUYGULU E BLOK 24 NOLU DAİRE MAYIS 2011 AİDATI
MUSTAFA GENCAY BUYRUK EBLOK DAIRE 6 GENCAY BUYRUK AIDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
REMZI OKSUZ R.OKSUZ 200 D.BAS. 500 AIDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
27 MAY 14:18 YILMAZ EMİNE AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BLOK 23 NUMARA
26 MAY 17:01 AYAZ SEMRA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-MAYIS
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
26 MAY 14:26 ERDAR ŞERMİN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E26 MAYIS
GAMZE AKÇA NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AİDAT ÖDEMESİ KASADAN Y
00007121764 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:01105111300PH4S
VİRMAN YAT.HS/CH*25-05-11*19:27 1355 0006601 000000*ŞUBE
00007121765 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:01105111300HDU9
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
RAMAZAN TOPCU RAMAZAN TOPCU MAYIS - 2011 AIDAT BEDELI
31003530999 /IGDAS A.S./FATURA ÖDEME FT.NO:35671601
VİRMAN YAT.HS/CH*20-05-11*20:09 1355 0006601 000000*ŞUBE
E BLOK DAIRE 30 MAYIS 2011 AIDAT BEDELI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
19 MAY 12:40 TOKGÖZ HİLAL AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BLOK DAIRE 36
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
17 MAY 14:40 KARAKOCA CANER AKT. AİDAT ÖDEMESİ
17 MAY 14:25 KAVALOĞLU EMRE ALİ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-MAYIS E-12
KÖSE MEHMET MEHMET KÖSE TARAFINDAN GÖNDERILEN 2011 YILI MAYI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
HASAN DILBER DEMIRBAS ICIN 100TL 100LT DE AIDAT HASAN DILBER
16 MAY 12:34 TURAN KIYAS AKT. AİDAT ÖDEMESİ-D:25 D:32 MAYIS A
SEÇKİNEVLER SİTESİ E-BLK NO.12900204472GÜRBÜZ İLKER
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
DENIZ ARICAN E-33 DEMIRBAS ODEME N.SARIALTIN BORC KAPAMA
MUSTAFA GENCAY BUYRUK M.GENCAY BUYRUK D:6 AIDAT
MUSTAFA GENCAY BUYRUK ERKAN EKREM KARAN EBLOK D:6 DEMIRBAS
12 MAY 15:19 ŞEKER SEVİLAY AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E 7 MAYIS
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
10 MAY 14:45 KAYAALP BİRSEN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E 35 MAYIS
TR370006400000113550004858 SEÇKİN EVLER SİTE ORTAK YİNTER.AKT
VİRMAN YAT.HS/CH*09-05-11*22:45 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
DENIZ ARICAN E-33 AIDAT NISAN VE MAYIS
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
EBRU CUNDUBEYOĞLU E BL.D:19 MAYIS AİDATI KASADAN YATAN
06 MAY 14:42 ALTUN TEKEOĞLU OLCAY AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BLOK D
VOLKAN BAĞCI E-16 MAYIS AYI AIDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
EBRU CÜNDÜBEYOĞLU D:19 AİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
MÜBERRA ÜSTÜN D:11 MAYIS AYIAİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
DİDEM ŞEHİTOĞLU ÇAKMAK MUAMMER CAKMAK E BLOK D:17 AİDAT
BANU ŞALDIRDAK E BLOK DAIRE:13 MAYIS MAYIS AYI AIDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
NALANYILMAZ E.HAKAN YILMAZ E BLOK D:27 -SEÇKİNEVLER SİTE AİDA
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
ÖZTEKİN HAMDİ ANIL MAYIS AIDAT E BL D:28
ÖZTEKİN HAMDİ ANIL 3 AYLIK DEMIRBAS EBLOK D:28
FATMA AL E BLOK D:15 AİDAT B12700552693AL FATMA


29 NİS 17:50 TAMKAN IŞIK AKT. AİDAT ÖDEMESİ
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
AYTUG AGIC A.AGIC-NISAN2011
CEM DUYGULU E BLOK 24 NOLU DAİRE NİSAN 2011 AİDATI
TR370006400000113550004858 SEÇKİN EVLER SİTE ORTAK YİNTER.AKT
VİRMAN YAT.HS/CH*28-04-11*19:34 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
28 NİS 12:31 EROL SEVİM AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E20 SUBT MART NISN
YÜKSEL SEDA AKAY B BL.D:19 NİSAN AİDATI KASADAN YATAN
YÜKSEL SEDA AKAY B BL.D:19 MART AİDATI KASADAN YATAN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
26 NİS 13:36 KARAKOCA CANER AKT. AİDAT ÖDEMESİ
00007121765 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:01104141001E36Y
VİRMAN YAT.HS/CH*25-04-11*20:42 1355 0006601 000000*ŞUBE
00007121764 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:01104141001CTF1
VİRMAN YAT.HS/CH*25-04-11*20:42 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MEHMET KÖSE TARAFINDAN GÖNDERİLEN 2011 YILI NİSAN AYI AİDT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
21 NİS 11:46 TURAN KIYAS AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E/25 VE E/32 NİSA
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
RAMAZAN TOPCU RAMAZAN TOPCU NISAN - 2011 AIDAT BEDELI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
19 NİS 12:26 AYAZ OZAN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-SECKINEVLER SITESI
SERPIL AYDIN E BLOK DAIRE 1
SERİN ONUR NISAN 2011 AIDAT BEDELI
31003530999 /IGDAS A.S./FATURA ÖDEME FT.NO:34394718
VİRMAN YAT.HS/CH*18-04-11*20:07 1355 0006601 000000*ŞUBE
18 NİS 16:01 KAVALOĞLU EMRE ALİ AKT. E-12 DEMIRBAS NISAN-2011
18 NİS 15:56 KAVALOĞLU EMRE ALİ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E-12 NISAN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
SEÇKİNEVLER SİTESİ E-BLK NO.12900204472GÜRBÜZ İLKER
15 NİS 17:46 GUNDOGDU AHMET AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E7 NSN BAS SEK
15 NİS 15:25 UÇAR UMUT AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BLOK D:9 NISAN AI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
GAMZE AKÇA D:14 MART AYI AİDAT B 1355N1000903 GAMZE AKÇA
HASAN DILBER HASAN DILBER
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUSTAFA GENCAY BUYRUK MUSTAFA GENCAY BUYRUK
TR870006400000113550024037 SEÇKİN EVLER SİTESİ DEMİRİNTER.AKT
TR370006400000113550004858 SEÇKİN EVLER SİTE ORTAK YİNTER.AKT
VİRMAN YAT.HS/CH*12-04-11*13:57 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUSTAFA GENCAY BUYRUK MUSTAFA GENCAY BUYRUK
08 NİS 16:38 TOKGÖZ HİLAL AKT. AİDAT ÖDEMESİ-HILALTOKGOZ EBLO
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
08 NİS 12:01 UÇAR UMUT AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E-9 MART
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
07 NİS 14:54 KAYAALP BİRSEN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E-35 NISAN
07 NİS 12:14 AL EKREM AKT. AİDAT ÖDEMESİ-EKREM.ALEBLOKDAIRE 1
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
VOLKAN BAĞCI E-16 MART - NISAN AYI AIDATI
MÜBERRA ÜSTÜN D:11 NİSAN'11 AİDA 1355N1000831 MÜBERRA ÜSTÜN
NİSAN AIDAT D:28
DİDEM ŞEHİTOĞLU ÇAKMAK MUAMMER CAKMAK E BLOK D:17 AİDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
BANU ŞALDIRDAK E BLOK DAIRE:13 NISAN AYI AIDATI
ERDAR HASAN MUSTAFA SİNAN OKYALAZ E BLOK D:21 MART AİDATI
ERDAR HASAN ŞERMİN EDAR E BLOK D:26 MART AİDATI


OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
AYTUG AGIC A.AGIC-MART2011
CEM DUYGULU SEÇKİN EV. E BLOK 24 NOLU DAİRE MART 2011 AİDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
REMZI OKSUZ REMZI OKSUZ-DEMIRBAS ODEMESI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
29 MAR 11:59 YILMAZ EMİNE AKT. KİRA ÖDEMESİ-E BLOK DAIRE 23
29 MAR 11:53 AL EKREM AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E15 SUBAT
DENIZ ARICAN E-33 AIDAT MART
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
28 MAR 14:46 KARAKOCA CANER AKT. AİDAT ÖDEMESİ
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
00007121765 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:011031414263KYF
00007121764 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:01103141426TP9V
RAMAZAN TOPCU RAMAZAN TOPCU MART 2010 AIDAT BEDELI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
23 MAR 09:32 TURAN KIYAS AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E25-E 32 MART
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
21 MAR 08:51 TEKEOĞLU MUSTAFA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BLOK DAIRE
SERİN ONUR E BLOK DAIRE 30 - MART 2011 AIDAT BEDELI
10:58-12900204472-AİDAT ÖDEMESİ-SECKIN EVLER SIT. AIDAT ODEME
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
31003530999 /IGDAS A.S./FATURA ÖDEME FT.NO:33082581
VİRMAN YAT.HS/CH*16-03-11*20:14 1355 0006601 000000*ŞUBE
16 MAR 15:58 AYAZ SEMRA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-MART AYI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MEHMET KÖSE TARAFINDAN GÖNDERİLEN 2011 YILI MART AYI AİDAT
15 MAR 16:51 ŞEKER BASRİ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-D:7 MART
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
AİDAT BEDELİ     12900204472GÜRBÜZ İLKER
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
10 MAR 16:43 KAVALOĞLU EMRE ALİ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-MART E-12
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
SERPIL AYDIN E BLOK DAIRE 1
HASAN DILBER DEMIRBAS BORDIM NEKADAR? HASAN D.
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
08 MAR 16:11 NAHYA ŞÜKRÜ AKT. AİDAT ÖDEMESİ-KAT5 DAIRE23
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
ÖZTEKİN HAMDİ ANIL MART AIDAT D:28
07 MAR 11:17 KAYAALP BİRSEN AKT. AİDAT ÖDEMESİ-BIRSENKAYALP M
TR370006400000113550004858 SEÇKİN EVLER SİTE ORTAK YİNTER.AKT
VİRMAN YAT.HS/CH*04-03-11*22:12 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
04 MAR 14:54 COŞKUN EDİP AKT. DEMIRBAS AIDAT
04 MAR 14:50 TOKGÖZ HİLAL AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BLOK DAIRE 36
04 MAR 14:41 ÜSTÜN MÜBERRA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-MUBERRA USTUN E
VOLKAN BAĞCI E-16 ŞUBAT AYI AIDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUAMMER ÇAKMAK D:17 AİDAT 13550006601 1355/ 394011 *MUH.HESAB
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
BANU ŞALDIRDAK E BLOK DAIRE:13 MART AYI AIDATI
01 MAR 20:05 TEKEOĞLU MUSTAFA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E 2 BLOK DAI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
AYTUG AGIC A.AGIC-E18AIDAT
01 MAR 00:02 TEKEOĞLU MUSTAFA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E 2 BLOK DAI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
DENIZ ARICAN E-33 AIDAT SUBAT VE 2010 KALAN
CEM DUYGULU E BLOK 24 NOLU DAİRE ŞUBAT 2011 AİDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
00007121765 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:011021413419TK8
VİRMAN YAT.HS/CH*23-02-11*19:48 1355 0006601 000000*ŞUBE
00007121764 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:0110214134151G0
VİRMAN YAT.HS/CH*23-02-11*19:48 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
SÜLEYMAN EMİRHAN YALTI BİRİKMİŞ AİDAT BORCU
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MEHMET KÖSE TARAFINDAN GÖNDERİLEN 2011 YILI ŞUBAT AYI AİDAT
RAMAZAN TOPCU RAMAZAN TOPCU SUBAT 2011 AIDAT BEDELI
SERİN ONUR E BLOK DAIRE 30 ŞUBAT 2011 AIDAT BEDELI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
REMZİ ÖKSÜZ E BL.D:4 ARALIK AİDATI KASADAN YATAN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
31003530999 /IGDAS A.S./FATURA ÖDEME FT.NO:31819509
VİRMAN YAT.HS/CH*16-02-11*20:12 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MUSTAFA SİNAN OKYALAZ D21 GEÇMİŞ AİDAT BORCU KASADAN YATAN
ŞERMİN ERDAR D26 ŞUBAT AYI AİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
KARACA YILDIZCI AİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
ÖZTEKİN HAMDİ ANIL SUBAT E-28
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
KADİR JONTÜRK D9 ŞUBAT AYI AİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
TR370006400000113550004858 SEÇKİN EVLER SİTE ORTAK YİNTER.AKT
VİRMAN YAT.HS/CH*15-02-11*15:16 1355 0006601 000000*ŞUBE
KIYAS TURAN E/25-E/32 ŞUBAT AİDATI KASADAN YATAN
AİDAT BEDELİ     12900204472GÜRBÜZ İLKER
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
ABDULLAH GÖKHAN EROL D:20 OCAK-ŞUBAT 2011 AİDAT BEDELİ KASADA
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
HASAN DILBER HASAN DILBER AIDAT VE DEMIRBAS
E/BLOK D/7 BASRİ ŞEKER ŞUBAT 2011 AİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
E/BLOK D/12 EMRE ALİ KAVALOĞLU ŞUBAT 2011 AİDAT BEDELİ KASADA
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
OZAN AYAZ D31 ŞUBAT AYI AİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
VOLKAN BAĞCI E-16 OCAK AYI AIDATI
MÜBERRA ÜSTÜN D11 ŞUBAT AYI AİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
EBRU CÜNDÜBEYOĞLU D19 HAZİRAN EYLÜL 2010 DEMİRBAŞ BEDELİ KASA
EBRU CÜNDÜBEYOĞLU D19 ŞUBAT AYI AİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
BİRSEN KAYAALP E D:35 ŞUBAT AİDATI KASADAN YATAN
D14 GAMZE AKÇA OCAK ŞUBAT MART 2011 AİDAT BEDELİ KASADAN YATA
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
BANU ŞALDIRDAK E BLOK DAIRE:13 ŞUBAT AYI AIDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
CANER KARAKOCA E 25 OCAK AİDATI KASADAN YATAN
DİDEM ŞEHİTOĞLU ÇAKMAK MUAMMER ÇAKMAK E BLOK D:17


OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
31 OCA 15:47 TAMKAN IŞIK AKT. AİDAT ÖDEMESİ
AYTUG AGIC A.AGIC-OCAK2011
CEM DUYGULU E BLOK 24 NOLU DAİRE OCAK 2011 AİDATI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
D26 ŞERMİN ERDAR OCAK AYI AİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
D12 EMRE ALİ KAVALOĞLU OCAK AYI AİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
EKREM AL E D:15 OCAK AİDATI KASADAN YATAN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
00007121765 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:01101101349TPPR
VİRMAN YAT.HS/CH*25-01-11*19:40 1355 0006601 000000*ŞUBE
00007121764 /AYEDAŞ /FATURA ÖDEME FT.NO:01101101349MYHA
VİRMAN YAT.HS/CH*25-01-11*19:40 1355 0006601 000000*ŞUBE
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
DENIZ ARICAN E-33 AIDAT
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
KÜÇÜKKARA ABUL BURCU SERPIL AYDIN E BLOK DAIRE 1
SERPIL AYDIN E BLOK DAIRE 1
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MÜBERRA ÜSTÜN E BL.D:11 OCAK 2011 AİDAT ÖDEMESİ İLAVESİ KASAD
RAMAZAN TOPCU RAMAZAN TOPCU / E-10 / OCAK 2011 AIDAT BEDELI
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.YAT/CH.HES.VİRMANI
31003530999 /IGDAS A.S./FATURA ÖDEME FT.NO:30556727
VİRMAN YAT.HS/CH*18-01-11*20:12 1355 0006601 000000*ŞUBE
BASRİ ŞEKER E BLK D7 OCAK 2011 AİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
SERİN ONUR SEÇKIN EVLER SITESI E BLOK DAIRE 30 OCAK 2011 AID
KADİR JÖNTÜRK D:9 OCAK AYI AİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
MEHMET KÖSE TARAFINDAN GÖNDERİLEN 2011 OCAK AY AİDAT PARASI
       ÖZTEKİN HAMDİ ANIL D:46 OCAK AIDAT
       KIYAS TURAN E/25- E/32 OCAK AYI AİDAT BEDELİ KASADAN YATAN
       AİDAT BEDELİ     12900204472GÜRBÜZ İLKER
       OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
       14 OCA 14:46 TEKEOĞLU MUSTAFA AKT. AİDAT ÖDEMESİ-E BLOK DAIRE
       OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
       OZAN AYAZ E 31 OCAK AYI AİDATI KASADAN YATAN
       TR370006400000113550004858 SEÇKİN EVLER SİTE ORTAK YİNTER.AKT
       VİRMAN YAT.HS/CH*12-01-11*23:16 1355 0006601 000000*ŞUBE
       OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
       EBRU CÜNDÜBEYOĞLU E BL.D:19 OCAK AYI TESLİMATI KASADAN YATAN
       OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
       REMZİ ÖKSÜZ E BLOK DAİRE 4 ARALIK 2010 AİDATI KASADAN YATAN
       BİRSEN KAYAALP E BLK DAİRE35OCAK 2011 AİDAT KASADAN YATAN
       OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
       AYTUG AGIC A.AGIC-ARALIK2010
       OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
       E BL. DAİRE:11 MÜBERRA ÜSTÜNOCAK 2011 AİDATI KASADAN YATAN
       OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
       BANU ŞALDIRDAK E BLOK DAIRE:13 OCAK AYI AIDATI
       OTOMATİK FON ALIM TAL.İSTİNADEN.CH/YAT.HES.VİRMANI
       DİDEM ŞEHİTOĞLU ÇAKMAK MUAMMER ÇAKMAK E BLOK D:17
kayıtları esas alınacak, bu belge yazılı delil başlangıcı dahi teşkil etmeyecektir.
SEÇKİNEVLER SİTESİ E BLOK DEMİRBAŞ ÖDEME TABLOSU


                    D.BAŞ
      ÖDENEN DBAŞ ÖDENEN
D.NO                  TAKSİT
      2010    DBAŞ 2011
                    BAKİYE
    1     200.00    0.00      0.00
    2     200.00    0.00      0.00
    3     100.00   100.00      0.00
    4      0.00   200.00      0.00
    5      0.00    0.00     200.00
    6     100.00   100.00      0.00
    7     200.00    0.00      0.00
    8      0.00   202.00      0.00
    9     200.00    0.00      0.00
    10     200.00    0.00      0.00
    11     200.00    0.00      0.00
    12      0.00   200.00      0.00
    13     200.00    0.00      0.00
    14      0.00    0.00     200.00
    15     100.00    0.00     100.00
    16     200.00    0.00      0.00
    17      0.00    0.00     200.00
    18     200.00    0.00      0.00
    19      0.00   200.00      0.00
    20     200.00    0.00      0.00
    21      0.00    0.00     200.00
    22      0.00   200.00      0.00
    23     200.00    0.00      0.00
    24     200.00    0.00      0.00
    25     200.00    0.00      0.00
    26     200.00    0.00      0.00
    27      0.00    0.00     200.00
    28     200.00    0.00      0.00
    29      0.00    0.00     200.00
    30     200.00    0.00      0.00
    31      0.00   200.00      0.00
    32     200.00    0.00      0.00
    33      0.00   200.00      0.00
    34      0.00   200.00      0.00
    35     200.00    0.00      0.00
    36     100.00    0.00     100.00
        4,000.00   1,802.00   1,398.00
    SEÇKİNEVLER SİTESİ E BLOK (01.01.2012-29.02.2012)TARİHLERİ ARASI AİDAT ÖDEME TABLOSU
     Devrede OCAK   ŞUBAT   ÖDENMESİ OCAK  ŞUBAT ÖDEMELER     GENEL
 D.NO
      n Borç AİDATI  AİDATI   GEREKEN ÖDEMESİ ÖDEMESİ TOPLAMI     BORÇ
  1     10.00  170.00  170.00    350.00  185.00  185.00   370.00  -20.00
  2     96.00  200.00  200.00    496.00  200.00   0.00   200.00  296.00
  3     0.00  200.00  200.00    400.00  200.00  200.00   400.00   0.00
  4     0.00  200.00  200.00    400.00  100.00   0.00   100.00  300.00
  5    100.00  200.00  200.00    500.00   0.00  500.00   500.00   0.00
  6    307.00  200.00  200.00    707.00  150.00   0.00   150.00  557.00
  7    203.00  200.00  200.00    603.00  200.00  200.00   400.00  203.00
  8    340.00  200.00  200.00    740.00  200.00  200.00   400.00  340.00
  9    180.00  200.00  200.00    580.00   0.00  150.00   150.00  430.00
 10     0.00  200.00  200.00    400.00  200.00  200.00   400.00   0.00
 11    -200.00  200.00  200.00    200.00  200.00  200.00   400.00 -200.00
 12    300.00  200.00  200.00    700.00   0.00   0.00    0.00  700.00
 13     0.00  200.00  200.00    400.00   0.00  200.00   200.00  200.00
 14    -200.00  200.00  200.00    200.00  600.00   0.00   600.00 -400.00
 15    189.00  200.00  200.00    589.00  100.00  100.00   200.00  389.00
 16    -200.00  200.00  200.00    200.00   0.00  200.00   200.00   0.00
 17     0.00  200.00  200.00    400.00  200.00  200.00   400.00   0.00
 18    -75.00  200.00  200.00    325.00  200.00  200.00   400.00  -75.00
 19    -100.00  200.00  200.00    300.00   0.00  200.00   200.00  100.00
 20    -100.00  200.00  200.00    300.00  200.00  200.00   400.00 -100.00
 21    500.00  200.00  200.00    900.00   0.00   0.00    0.00  900.00
 22     59.00  200.00  200.00    459.00  100.00  100.00   200.00  259.00
 23    699.00  200.00  200.00   1,099.00   0.00   0.00    0.00 1,099.00
 24     0.00  200.00  200.00    400.00   0.00  400.00   400.00   0.00
 25     0.00  200.00  200.00    400.00  200.00  200.00   400.00   0.00
 26    400.00  200.00  200.00    800.00  100.00  200.00   300.00  500.00
 27     98.00  200.00  200.00    498.00  202.00  200.00   402.00  96.00
 28     0.00  200.00  200.00    400.00  200.00  200.00   400.00   0.00
 29    -53.00  200.00  200.00    347.00   0.00   0.00    0.00  347.00
 30     0.00  200.00  200.00    400.00  200.00  200.00   400.00   0.00
 31     -2.00  200.00  200.00    398.00  198.00  200.00   398.00   0.00
 32    -10.00  200.00  200.00    390.00  200.00  200.00   400.00  -10.00
 33    310.00  200.00  200.00    710.00  300.00   0.00   300.00  410.00
 34     0.00  200.00  200.00    400.00  100.00  100.00   200.00  200.00
 35     0.00  200.00  200.00    400.00  200.00  200.00   400.00   0.00
 36     35.00  200.00  200.00    435.00   0.00   0.00    0.00  435.00
     2,886.00 7,170.00 7,170.00  17,226.00 4,935.00 5,335.00  10,270.00 6,956.00NOT1
ASI AİDAT ÖDEME TABLOSU
           ÖDENMES
        %5
            İ
       gecikme GEREKEN
         0.00  -20.00
         0.00  296.00
         0.00   0.00
         0.00  300.00
         0.00   0.00
         0.00  557.00
         0.00  203.00
         0.00  340.00
         0.00  430.00
         0.00   0.00
         0.00 -200.00
         0.00  700.00
         0.00  200.00
         0.00 -400.00
         0.00  389.00
         0.00   0.00
         0.00   0.00
         0.00  -75.00
         0.00  100.00
         0.00 -100.00
         0.00  900.00
         0.00  259.00
         0.00 1,099.00
         0.00   0.00
         0.00   0.00
         0.00  500.00
         0.00  96.00
         0.00   0.00
         0.00  347.00
         0.00   0.00
         0.00   0.00
         0.00  -10.00
         0.00  410.00
         0.00  200.00
         0.00   0.00
         0.00  435.00
         0.00 6,956.00

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:40
posted:8/25/2012
language:Unknown
pages:63