more - Download as DOC

Document Sample
more - Download as DOC Powered By Docstoc
					                        Fenomén na druhú
               (Sargasové more a na jeho časti ležiaci Bermudský trojuholník)

                           Golfský, Severoatlantický a Severný rovníkový prúd ohraničujú more
                           rozprestierajúce sa medzi Bermudami a Azorami – Sargasové more. Laicky
                                                  2
                           by sme ho mohli definovať ako 4 milióny km vody, okolo ktorej budete
                           breh hľadať asi márne, je to totiž „more bez brehu“. Vieme si však odvodiť
                           jeho pomenovanie vďaka obrovskému plávajúcemu spoločenstvu –
                           zelenohnedým riasam rodu Sargassum natans. Tieto riasy tu nerástli
                           odjakživa, ich prítomnosť v oblasti centrálneho Atlantiku má na svedomí
                           Golfský prúd. Ten ich sem zaniesol až z pobrežných oblastí Karibiku a USA.
                           Hustota riasového porastu je natoľko veľká, že sa vraj po ňom dá aj chodiť,
                           v dobe plachetníc tu dokonca niektoré lode aj na dlhší čas uviazli (už pri 1.
                           plavbe r. 1492 tento úkaz popísal Kolumbus). Toto miesto je ale ideálnym
                           rajom pre vedcov zaoberajúcich sa riasami a sinicami, Sargasové more
                           totiž paradoxne obsahuje nedostatok látok na ich existenciu. O tom svedčí
kobaltovomodrá farba mora signalizujúca minimálnu prítomnosť
minerálnych a biogénnych látok, inak povedané – je tu púšť.
Napriek tomu sa Sargassum natans dokázali adaptovať na tieto
púštne podmienky oceánu. Všetky živiny použili hlavne na stavbu
DNA , vytvorili si membrány neobsahujúce živiny (žiadny fosfor ani
dusík, iba síra) a stali sa endemickým druhom, ktorý sa vyvinul
priamo na tomto mieste, kde oceán dosahuje veľkú salinitu
(slanosť), až 37 ‰ . Jeho priemerná hĺbka je tu 5000 metrov,
priehľadnosť až 60 metrov a teplota povrchových vôd približne 18
až 20°C. Sargasové more je rajom s teplou vodou vhodnou pre
reprodukciu sladkovodných úhorov. Dospelí jedinci migrujú až 7000 kilometrov z európskych riek. Cesta im trvá 1,5 roka a počas
                      tohto obdobia neprijímajú žiadnu potravu. Tu sa prvýkrát, ale aj poslednýkrát
                      rozmnožia a uhynú. Mladé plôdiky sú pomocou Golfského prúdu 3 až 4 roky
                      unášané k Európe a tu sa až menia na monté (maličké úhory), ktoré ostanú
                      v ústiach riek (brakická voda – zmes sladkej a slanej prímorskej vody), alebo
                      migrujú ďalej do vnútrozemia. Zaujímavé je aj to, že sladká voda vraj stimuluje
                      vývoj samičích pohlavných orgánov, kým slaná voda vývoj samčích orgánov, preto
                      sa v brakických vodách poväčšine vyvinú samce a v sladkých vnútrozemských
                      samice.

V obklopení Bermúd, Miami a ostrova San Juan v
              2
Portoriku leží 8000 km veľký trojuholník smrti,
diabolský trojuholník, diablovo more, smrteľné
náručie, prístav zmiznutých lodí, alebo len
jednoducho Bermudský trojuholník. Na tomto
cintoríne Atlantiku svoju smrť našlo už viac ako 50
lodí a 30 lietadiel, čo predstavuje viac ako tisícku ľudí.
Nevysvetliteľné zmiznutia sa v minulosti vysvetľovali,
ba aj dnes ešte stále niekedy vysvetľujú ako niečo
paranormálne. Vedci sa však pokúsili objasniť aj túto
bizarnosť logickými zdôvodneniami. Uvádzajú, že
príčinou všetkých nešťastí môže byť Golfský prúd,
vzhľadom na svoju rýchlosť vytvárajúci vodné víry, čo
by objasnilo aspoň sčasti stratenie sa toľkých lodí, podobne ako aj tzv. Modré jaskyne nachádzajúce sa v okolí, ktoré ťahajú lode
pod vodu, ako keď vytiahneme zátku z vane. Vedci potvrdili aj to, že v oblasti sa môžu vyskytnúť magnetické anomálie, lebo v
momente, keď je Mesiac najbližšie k Zemi, môže dochádzať pod hladinou oceánu k pohybom ionizovanej magmy, čo znemožňuje
prácu navigačných prístrojov. Dokázaným faktom je aj to, že miesto sa vyznačuje nielen vodnými, ale aj vzdušnými prúdmi, od
miernych turbulencií až po hurikány, a to by zdôvodňovalo „vyparenie“ sa lietadiel. Otázkou však ostáva, prečo sa nedajú nájsť
žiadne pozostatky katastrof. Bermudský trojuholník je skrátka miestom, ktoré sa oplatí skúmať len z pohodlia nášho domova.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:8/24/2012
language:Slovak
pages:2