; voorbeeld
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

voorbeeld

VIEWS: 90 PAGES: 34

 • pg 1
									Datum vandaag:
CREDITEUREN BEHEER

Leverancier
Karwei
Praxis
 Ja
Nee
   8/24/2012                              Betallingstermijn in dagen:
                                     VERVALLEN POSTEN:


Factuur bedrag Factuur nummer Factuur datum BTW plichtig  BTW bedrag   Verval datum
    € 450.00     12345   30/03/12   Ja       € 378.15   13/04/12
    € 360.00      3456   30/03/12   Nee      FALSE      13/04/12
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
                                FALSE
Betallingstermijn in dagen:                  14     TOTAAL
VERVALLEN POSTEN:                    € 810.00


        Dagen        Betaald  Open staand bedrag Acties
               147             € 450.00    BETAALD
               147             € 360.00    VERVALLEN POSTEN
                                     TOTAAL
Excl. BTW BTW     Incl. BTW
    € 0.00  € 0.00    € 0.00
  € 680.67 € 129.33   € 810.00
  € 680.67 € 129.33   € 810.00

								
To top
;