QID Mediakit

Document Sample
QID Mediakit Powered By Docstoc
					                                  MEDIA KIT 2012
                      VAŠE NOVÉ INTERNETOVÉ REKLAMNÍ MÉDIUM
2012 © Digital Marketing Services, s.r.o.                    1
                                           MEDIAKIT 2012

                      Poslání katalogu
                      QID

                      Ambicí internetového reklamního katalogu QID je poskytnout
                      uživatelům internetu spolehlivý zdroj informací o poskytovatelích
                      produktů a služeb. Uživatelé mají možnost nejen získat kontaktní
                      údaje a přesné směrování až do provozovny konkrétního
                      poskytovatele, ale rovněž sdílet s dalšími uživateli katalogu své
                      zkušenosti s poskytovateli formou hodnocení a recenzí.
                      Díky své orientaci na koncového uživatele internetu nabízí
                      reklamní katalog QID i výjimečnou příležitost pro firmy. Ty
                      mohou katalog využít nejen pro vytvoření relevantního zpětného
                      odkazu na vlastní webové stránky, ale i jako plnohodnotné
                      reklamní médium nabízející cílenou inzerci i bannerovou reklamu

                      Firma Digital Marketing Services, s.r.o., která internetový katalog
                      QID provozuje, je produkčním centrem společnosti WSI – největší
                      globální sítě internetových konzultantů působících ve více jak 80
                      zemích po celém světě včetně České republiky. Dlouholeté
                      zkušenosti WSI nám získaly vynikající reputaci v oblasti využití
                      internetu pro podnikání spojovanou s vysokou kvalitou a
                      výborným poměrem mezi cenou a výkonem.
                      Vaše internetové reklamní médium

2012 © Digital Marketing Services, s.r.o.                                     2
                                          MEDIAKIT 2012

                      QID = přes 115.000 záznamů firem
                      aktualizovaných našimi telefonisty i
                      uživateli katalogu
                      Záznamy přebírány z důvěryhodných zdrojů - registrů justice.cz a
                      ares, a ověřovány telefonickým kontaktem.

                      QID patří mezi největší katalogy firem
                      na českém internetu
2012 © Digital Marketing Services, s.r.o.                                   3
                                            MEDIAKIT 2012

                      QID = služba pro koncového uživatele
                      internetu
                      Katalog na trhu od roku 2012, zaměřen na koncové uživatele
                      internetu, kteří hledají produkty či služby firem.

                      QID povýšil klasický internetový
                      katalog určený především
                      vyhledávačům na službu pro uživatele
                      internetu
                      Hodnotu záznamu pro firmu nestavíme na zpětném odkazu, ale
                      na uživatelských hodnoceních, které katalgo nabízí

                      80% zákazníků čte online hodnocení a
                      91% jim věří*
                      Proti tomu pouhých 14% zákazníků věří reklamě

                      Zákazníci se vždy zajímají o nové
                      produkty a služby. Reference jiného
                      zákazníka má největší vliv na vlastní
                      nákupní rozhodnutí
                      * Statistiky podle studie Harward Business Review

2012 © Digital Marketing Services, s.r.o.                                4
                                              MEDIAKIT 2012

                      QID = reklamní médium pro firmy
                      každé velikosti
                      Zhodnocujeme návštěvnost našeho portálu ve váš prospěch .

                      QID nabízí mimořádně výhodnou cenu
                      reklamního prostoru, kterou si může
                      dovolit opravdu každý
                                  Srovnání ceny pronájmu
                                  bannerového prostoru

                       vybiramenaradi.cz             2 490                         brnofirmy.cz      800                           padlo.cz                       4 200                         trucks4you.cz           2 000                         digireality.cz          2 100                             qid.cz    500


                                  0  1 000  2 000    3 000  4 000    5 000
                                          Cena v Kč2012 © Digital Marketing Services, s.r.o.                                        5
                                                                  MEDIAKIT 2012
Možnosti prezentace firmy v katalogu QID
1.   Záznam v katalogu               Logo

  zařazení až do 3 kategorií            Kontaktní údaje

  automatická geolokace dle adresy         Stručný a rozšířený popis                   2. TOP banner (468x60px)
                            Zpětný odkaz na vlastní web
                            Možnost vložit obrázky                Akceptované formáty: jpg, gif, png
                            Možnost vložit dokumenty     3. SIDE banner    Proklik na vlastní webovou stránku nebo
                            Zobrazení na mapě         (250x250px)     záznam v katalogu QID

                            Optimalizováno pro vyhledávače            Sledování počtu zobrazení

                            Uživatelská hodnocení                 Sledování počtu prokliků

                            Možnost sdílet prostřednictvím
                            emailu i sociálních sítí

                                                          Určeno pro produkty a služby
                                                          registrovaných firem
                                              4. Inzerce        Anonce inzerátu zobrazována na
                        Zobrazení na prioritních pozicích                  prioritních pozicích úvodní stránky či
                        úvodní stránky či hlavní stránky                  hlavní stránky kategorie, do níž je
   5. Představení firmy            kategorie, do níž je firma                     firma zařazena
                        zařazena
                                                          Detail inzerátu = samostatná webová
                        RSS feed pro odběr seznamu                     stránka v katalogu s vlastním URL s
                        představovaných firem                        možností hypertextových prokliků na
                                                          vlastní stránky

2012 © Digital Marketing Services, s.r.o.                                                          6
                                                                     MEDIAKIT 2012
Vlastnosti jednotlivých typů záznamu firmy v katalogu QID
Základní záznam                                   Firemní záznam
  Vlastní přístupové údaje          Možnosti ověřování záznamu      Všechny vlastnosti základního       Možnost vkládat dokumenty
  ke katalogu                 uživateli              záznamu plus:
                                                                Možnost zadávat bezplatně
  Ovládání záznamu a               Zaslání doporučení na        Logo                 inzeráty
  jeho obsahu z                  změnu                Zpětný odkaz na vlastní        Možnost zadávat bezplatně
  uživatelsky příjemného                                webové stránky            SIDE bannery
                          Vznesení námitky /
  webového prostředí
                          upozornění na zneužití        Zkrácený i detailní popis firmy    Zobrazování mezi
  Přiřazení do jedné                                                     doporučovanými firmami v
                        Zapamatování záznamu           Přiřazení až do 3 kategorií
  kategorie                                                         dané kategorii
                        uživateli
                                             Telefon, Mobil, Fax
  Kontaktní adresa                                                      Možnost zaslat odkaz na
                          Export do formátu PDF
                                             Zelená linka
  PSČ                                                            záznam emailem s využitím
                          Tisknout záznam
                                             Otevírací doba            funkce „Poslat příteli“
  Zobrazení na mapě
                          Sdílet odkaz na záznam ve
                                             Instrukce pro uživatele „Jak se    Definice klíčových slov pro
  Vlastní URL záznamu               vlastních profilech sociálních
                                             k nám dostanete“           záznam
  přívětivé z pohledu               sítí
  vyhledávačů                                     Fotogalerie              Definice meta tagů pro záznam
  Možnost hodnotit                                   Geolokace (automaticky se       pro rychlé zobrazování
  záznam uživateli                                   dopočítává po 1. zobrazení      záznamu ve výsledcích
                                             záznamu z adresy)           vyhledávačů na zvolené
                                                                klíčové slovo
                                             Email

2012 © Digital Marketing Services, s.r.o.                                                          7
                                                      MEDIAKIT 2012
Ceník služeb


         Vytvoření/prodloužení základní záznamu v katalogu QID na dobu 12 měsíců  ………………….   0,- Kč bez DPH
         Vytvoření/prodloužení firemního záznamu v katalogu QID na dobu 12 měsíců ……………….   500,- Kč bez DPH
            Včetně topování firmy v dané kategorii
            Včetně bannerové reklamy a inzerce


         Vytvoření/prodloužení záznamu se službou v katalogu QID na dobu 12 měsíců ………………. 1.000,- Kč bez DPH
            Vlastnosti firemního záznamu
            Průběžná optimalizace záznamu pro vyhledávače


         Umístění top banneru na dobu 1 měsíce                  ………………   300,- Kč bez DPH
2012 © Digital Marketing Services, s.r.o.                                        8
                                                                                          MEDIAKIT 2012
Všeobecné obchodní podmínky
1.   Rozsah platnosti               nebo potvrzení objednávky emailem. V případě,     Objednatel je povinen uhradit cenu reklamy     Poskytovatel není zodpovědný za služby
                           že nedojde k potvrzení objednávky           v katalogu QID na základě daňového dokladu     Internetu provozované jinými subjekty.
VOP upravují uveřejňování reklamy formou Top
                           Poskytovatelem a reklama je v katalogu QID       zaslaného Poskytovatelem.
bannerů, bannerů, inzerce a představení firmy
                           přesto uveřejněna, za den uzavření smlouvy je
v katalogu QID, který provozuje společnost Digital                             Splatnost daňového dokladu je vždy 7
                           považován den uveřejnění reklamy.                                     7.   Práva a povinnosti Objednatele
Marketing Services, s.r.o. se sídlem Opletalova                               kalendářních dnů od data jeho vystavení.
1417/25, 110 00 Praha 1, IČ: 241 62 141 (dále jen                                                        Objednatel nesmí užívat objednanou reklamu
                                                      Veškeré účetní doklady (daňové doklady, anebo
„Poskytovatel“).                                                                        k šíření informací, které jsou v rozporu s právním
                           3.   Zveřejnění reklamy               jiné doklady) musí odpovídat platné účetní a
                                                                                řádem České republiky nebo dobrými mravy.
                                                      daňové legislativě České republiky.
                           Zveřejnění reklamy provádí sám Objednatel po
                                                                                Objednatel nesmí provádět činnost mající za cíl
2.   Objednávka a její potvrzení          uhrazení příslušného daňového dokladu na        Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude
                                                                                narušit práva třetích osob.
                           základě zaslání přístupového jména a hesla do     stanovena podle aktuálně platné zákonné výše.
Poskytovatel přijímá požadavky Objednatele na
                           katalogu.                       Případná změna DPH ze zákona nebude
uveřejnění reklamy v katalogu QID
                                                      považována za změnu ceny.
prostřednictvím písemné objednávky, přičemž za    Po uskutečnění objednávky Poskytovatel zašle                                8.   Závěrečná ustanovení
písemnou objednávku se považuje též         Objednateli unikátní přístupové jméno a heslo do    Pro náhradu škody platí příslušná ustanovení
                                                                                Odchylná ujednání v objednávce mají přednost
objednávka učiněná emailem nebo           katalogu, a zároveň příslušný daňový doklad.      Obchodního zákoníku.
                                                                                před zněním VOP.
prostřednictvím speciálního objednávkového
                           Současně se zasláním přístupového jména a hesla    Poskytovatel je plátcem DPH.
formuláře katalogu QID.                                                                     Právní vztahy, které nejsou upraveny VOP nebo
                           obdrží Objednatel podrobný návod, jak reklamu
                                                                                objednávkou, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb.,
Objednávka musí obsahovat potřebné náležitosti    v katalogu umisťovat.
                                                                                Obchodním zákoníkem, v platném znění.
týkající se objednatele, a to jméno a příjmení,                               6.   Práva a povinnosti Poskytovatele
                           Ihned po obdržení přístupových informací může
obchodní firmu, popř. název, sídlo nebo místo                                                          Poskytovatel je oprávněn VOP kdykoliv změnit.
                           Objednatel začít v prostředí katalogu tvořit vlastní  Veškerá plnění ze strany Poskytovatele budou
podnikání, identifikační číslo a daňové                                                             Úplné a aktuální znění VOP je zveřejněno na
                           reklamu. K jejímu zobrazení dojde po uhrazení     poskytnuta s vynaložením maximální odborné
identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,                                                           stránkách www.qid.cz. V případě, že Objednatel
                           zaslaného daňového dokladu.              péče a budou odpovídat specifikaci požadavků
kontaktní osobu včetně telefonického spojení a                                                         neprojeví do 30 dnů od zveřejnění úplného a
                                                      Objednatele, platné legislativě v České republice
emailové adresy. Objednávka musí dále                                                              aktuálního znění VOP výslovný písemný
                                                      a obecně uznávaným standardům plnění.
obsahovat veškeré potřebné náležitosti týkající se                                                       nesouhlas se změnami ustanovení VOP, stává se
                           4.   Ceny reklamy
reklamy, zejména typ požadované služby,                                   Poskytovatel nese vůči Objednateli odpovědnost   nové znění VOP závazné pro uzavřený smluvní
eventuálně další údaje ohledně provedení       Ceny jednotlivých druhů reklamy v katalogu QID     za kvalitu poskytovaných služeb v rozsahu,     vztah jako změna původně sjednaných podmínek
objednávky.                     jsou podrobně stanoveny v aktuálních cenících,     v jakém ji může ovlivnit.              smluvního vztahu, a to s účinností ode dne
                           které jsou k dispozici na www.qid.cz v sekci O                               zveřejnění.
Potvrzením objednávky je mezi Poskytovatelem a                               Poskytovatel neodpovídá uživateli za nepřímé či
                           katalogu – Naše služby.
Objednatelem uzavřena smlouva o reklamě.                                  následné škody, za ušlý zisk ani za jiné
Potvrzením objednávky se přitom rozumí její                                 ekonomické ztráty, jež jsou důsledkem
                                                                                         Digital Marketing Services, s.r.o.
potvrzení oprávněným zaměstnancem                                      poskytovaných služeb.
                           5.   Platební podmínky
Poskytovatele písemně přímo na objednávku

2012 © Digital Marketing Services, s.r.o.                                                                                      9
                                                 MEDIAKIT 2012
Kontakty


Adresa katalogu: www.qid.cz
Reklamní katalog QID provozuje společnost:

Digital Marketing Services, s.r.o.
Opletalova 1417/25
110 00 Praha 1
IČ: 241 62 141
DIČ: CZ24162141

Kontaktní telefon: +420 222 362 507

Obecné otázky týkající se katalogu směrujte na emailovou adreseu: info@qid.cz

Otázky týkající se konkrétních záznamů v katalogu směrujte na emailovou adresu: podpora@qid.cz
2012 © Digital Marketing Services, s.r.o.                                  10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: katalog, firem
Stats:
views:23
posted:8/24/2012
language:Unknown
pages:10