Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Tamplate-Laporan-Aktiviti-Luar-UTM

VIEWS: 15 PAGES: 11

									LAPORAN PROGRAM
NAMA AKTIVITI : Kursus Etiket dan Protokol Kolej 10

ANJURAN      : Biro Akademik dan Kaunseling, Kolej 10

TARIKH      : 20 Januari 2011

TEMPAT      : Bilik Jamuan, Dewan Sultan Iskandar
              LAPORAN PROGRAM


1.0 MAKLUMAT AKTIVITI


 1.1 Nama Program/Aktiviti
   Kursus Etiket dan Protokol.


 1.2 Anjuran
   Biro Akademik dan Kaunseling, JKM Kolej 10


 1.3 Tarikh
   20 Januari 2011


 1.4 Tempat
   Bilik Jamuan, Dewan Sultan Iskandar.


 1.5 Pegawai Pengendali
   Puan Siti Nur Azimah Binti Hassan Basri
   Timbalan Pendaftar, Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah


 1.6 Pengisian Program/Bentuk Program secara ringkas


   Kusus ini merupakan satu kursus untuk melatih dan memperkenalkan para
   peserta dengan etiket dan protokol di dalam sesuatu majlis samada majlis itu
   secara rasmi mahupun tidak rasmi. Kursus ini dihadiri oleh 70 orang peserta.
   Kursus ini dikendalikan oleh Puan Siti Nur Azimah Binti Hassan Basri selaku
   penceramah bagi kursus ini. Terdapat dua modul yang telah disentuh
   sepanjang kursus ini berlangsung iaitu, modul etiket perbualan, berpakaian,
   berkenalan  dan  modul   protokol  pengurusan   sesuatu  majlis.


 1.7 Persediaan Program/Aktiviti
   Gerak kerja telah dilakukan selama seminggu sebelum tarikh program
   dijalankan. Selain itu, penyusunan bilik jamuan di Dewan Sultan Iskandar
   dilakukan sebelum program dijalankan.

                   1
2.0 PERASMIAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN


 2.1 Majlis Pembukaan Rasmi
   Tiada perasmi untuk majlis pembukaan


 2.2 Majlis Penutup Rasmi
   Majlis penutupan dirasmikan oleh pengetua Kolej 10.


  2.2.1  Perasmi
      Prof. Madya Dr. Ab. Latif Bin Ibrahim,
      Pengetua Kolej 10, UTM


3.0 FORUM / CERAMAH


 3.1 Tajuk Forum / Ceramah
   Etiket dan Protokol


 3.2 Nama Ahli-Ahli Panel/Penceramah Yang Diundang


   Bil          Nama           Fakulti   Jawatan
   1   Pn. Siti Nur Azimah Binti Fakulti         Timbalan
      Hassan Basri           Geoinformasi dan Pendaftar
                       Harta Tanah


 3.3 Nama Pengerusi Panel / Penceramah
   Mohamad Ariff Bin Makhfudz


4.0 MASA / TARIKH PROGRAM / AKTIVITI


 4.1 Masa / Tarikh Mula Program / Aktiviti
   Masa dan tarikh program atau aktiviti tidak mengikut perancangan asal
   program.
                    2
 4.2 Masa / Tarikh Kelewatan
   Tarikah program dipinda daripada 22 Januari 2011 ke 20 Januari 2011


 4.3 Sebab Kelewatan
   Penceramah mengendalikan program lain pada tarikh asal iaitu pada 22
   Januari 2011


 4.4 Masa / Tarikh Tamat Program
   Kursus tamat pada 5.30 petang seperti yang dirancangkan dalam tentaif
   program.


5.0 PENYERTAAN


 5.1 Penyertaan Mahasiswa


  5.1.1  Peringkat Kolej
      Seramai 70 orang mahasiswa daripada kolej 10 dan Kolej 9 terlibat
      sebagai peserta Kursus Etiket dan Protokol. Peserta adalah terdiri
      daripada ahli JKM setiap kolej.


6.0 KEWANGAN


 6.1 Sumber Kewangan


   Bil           Perkara            Jumlah (RM)
   1.   Persatuan atau Kelab sendiri                     -
   2.   Sumbangan daripada ahli-ahli Persatuan /
       Kelab / JKM                             -
   3.   HEMA                              800.00
   4.   Kolej 10                            800.00
   5.   Kolej 9                             800.00
   6.   USR                                 -
                  Jumlah Keseluruhan          2, 400.00


                     3
7.0 MASALAH YANG DIHADAPI


     7.1 Masalah Yang Dihadapi Ketika Menguruskan Aktiviti / Program
         Perubahan tarikh program dan tempat.


     7.2 Kaedah / Cara Menghadapi Masalah yang Berlaku
         Tarikh dipinda ke 20 Januari 2010 (tarikh asal 22 januari 2011) dan
         tempat perancangan asal Dewan Jamuan, Bangunan Canseleri ditukar ke
         Bilik Jamuan, Dewan Sultan Iskandar.


8.0 KESAN TERHADAP PROGRAM / AKTIVITI YANG DIJALANKAN
    Tempat baru program tidak kondusif dan selesa untuk peserta kerana ruang yang
    terlalu kecil untuk memuatkan seramai 70 orang peserta.


9.0 PENCAPAIAN OBJEKTIF PROGRAM
    Sepanjang program ini berlangsung, sebanyak 3 objektif yang telah berjaya
    dicapai antaranya,
       i.   mendapat pendedahan dan pengetahuan mengenai kepentingan Etika
           dan Protokol dalam sesuatu majlis.
      ii.    Mendapat pengetahuan dan kemahiran asas yang cukup dalam bidang
           pengurusan majlis dan asas etika dan protokol majlis,
      iii.   mendapat  pendedahan   dan   bimbingan  bagaimana  caranya
           menguruskan majlis dengan cekap dan sempurna.


10.0   CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
    Program ini amatlah digalakkan untuk dilaksanakan pada masa akan datang
    kerana etiket dan protokol sesuatu majlis jika dilihat masih banyak yang perlu
    dibelajar. Masa kursus iaiti selama 8 jam masih tidak memadai bagi para peserta
    untuk mempelajari berkenaan etiket dan protokol, melainkan hanya sesi soal
    jawab sahaja yang membantu proses pembelajaran dan pengajaran. Selain itu
    juga, perancangan yang betul dan teliti serta komitmen yang jitu daripada semua
    pihak harus dititikberatkan agar program dapat berjalan dengan lancar serta
    berjaya mencapai objektif yang dikehendaki.


                        4
         JAWATANKUASA EKSEKUTIF


              PENAUNG
  Y. BHG. PROF. DATUK DR. MOHD. TAJUDIN BIN HJ. NINGGAL
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Mahasiswa dan ALUMNI (HEMA)), UTM


              PENASIHAT
         PM. Dr. AB. LATIF BIN IBRAHIM
           Pengetua, Kolej 10, UTM


            FELO PENASIHAT
       Dr NIK AHMAD NIZAM BIN NIK MALEK
          Felo Penasihat, Kolej 10, UTM


           Dr DAVID IAN FORSYTH
          Felo Penasihat, Kolej 10, UTM


           PENGERUSI KOLEJ 10
        MOHAMAD ARIFF BIN MAKHFUDZ
          Pengerusi JKM, Kolej 10, UTM
                 5
   JAWATANKUASA PELAKSANA


      PENGARAH
   MOHAMAD HAMIDI BIN SHUFI
        No i/c


    TIMBALAN PENGARAH
MUHAMAD MIZWAN HAKIMIE BIN MUSTAFA
        No i/c
         6
 LAPORAN
SETIAP UNIT
  7
UNIT PENGANGKUTAN
KETUA UNIT: Bil                 Tugasan                 Tindakan
 1   Sebelum
         Memastikan semua barang yang diperlukan telah dipinjam
         daripada kolej.
         Memastikan semua barang yang dipinjam berada dalam
         keadaan yang baik dan selamat.                 AJK
         Menyemak peralatan-peralatan yang dipinjam sebelum
         memasukkannya ke dalam bas.
    Halangan
    Cara penyelesaian
 2   Semasa
         Memastikan semua barang yang dipinjam digunakan
         sepenuhnya.
         Mengendalikan   semua  barang-barang  dengan  sebaik
         mungkin.
    Halangan
         Terdapat barang-barang yang dipinjam tidak digunakan
         sehingga menyebabkan terdapat barang-barang yang hilang.    AJK
         Terdapat peserta-peserta yang menyalahgunakan barang-
         barang kolej.
    Cara penyelesaian
         Memastikan barang-barang yang perlu sahaja yang dipinjam
         dari kolej.
         Memastikan peserta-peserta mengunakan peralatan sebaik
         mungkin seperti khemah.
 3   Selepas
         Memastikan peralatan yang dipinjam dapat dibawa pulang
         dalam keadaan yang baik.
         Menyemak peralatan yang dipinjam supaya mencukupi.
    Halangan
                                        AJK
         Terdapat peralatan yang hilang.
    Cara penyelesaian
         Cuba untuk mencari peralatan yang hilang supaya boleh
         dibawa pulang.
         Memastikan semua peralatan telah cukup.                          8
Disediakan oleh


--------------------
MOHD NOOR SHAFIQ BIN ROSLAN
No tel
KETUA UNIT PERALATAN
KEM INTEGRASI DAN LATIHAN FASILITATOR
                  9
Gambar Aktiviti
    10

								
To top