Docstoc

heroin

Document Sample
heroin Powered By Docstoc
					           Heroín
štof, herák, háčko, ejč, kompot, omietka, matroš, kameň, kakao, prach
            Peter Korpeľ
         Obsah
  Heroín
  História
  Použitie a účinky
  Užívanie
  Závislosť
  Odvykacie príznaky
  Použité zdroje
        Heroín
    Heroín, alebo diacetylmorfín je
    polosyntetický opiát, derivát alkaloidu
morfinu, z ktorého sa pripravuje acetyláciou. Biela
kryštalická forma je väčšinou jeho soľ s kyselinou
chlorovodíkovou, diacetylmorfín hydrochlorid. Je
silne návykový. Jeho trvalé užívanie spôsobuje
pomerne veľkú toleranciu v porovnaní s inými
látkami, aj keď bolo zaznamenané občasné
užívanie bez odvykacích príznakov.
                  História
  Po prvýkrát sa heroín syntetizoval v roku 1847 C. R. Alder Wright, britský chemik
  pracujúci v Londýnskej St. Mary’s Hospital Medical School. Skúmal reakcie morfínu s
  rôznymi kyselinami. Niekoľko hodín varil bezvodý morfín s acetanhydridom a získal
  tým silnejšie pôsobiacu acetylovanú formu morfínu, ktorú dnes nazývame
  diacetylmorfín. Zmes odoslal na analýzu F. M. Pierceovi z Owens College v
  Manchesteri, ktorý spravil niekoľko testov na psoch a zajacoch.

  Heroín ako liek po prvýkrát vyrobil Felix Hoffman z nemeckej farmaceutickej
  spoločnosti I.G. Farbenindustrie AG (dnes Bayer) v Elberfelde 11 dní po tom ako
  objavil aspirín. Bayer registroval heroín (pravdepodobne z nem. heroisch – heroický)
  ako ochrannú známku.

  Od roku 1898 do 1910 bol predávaný ako nenávyková náhrada
  morfínu a ako detská medicína proti kašľu. Bayer predával heroín
  ako "liek" pre ľudí závislých na morfíne do tej doby kým bolo
  objavené, že sa v črevách metabolizuje na morfín. Všetky opiáty
  sú v črevách metabolizované na identickú molekulu s odlišnou
  koncentráciou v krvi. Rovnako ako s aspirínom, Bayer stratil niektoré
  z jeho ochranných známok kvôli 1. svetovej vojne.
                                Heroín vyrábala firma Bayer ako liek
       Použitie a účinky
  Vo Veľkej Británii možno heroín dostať na lekársky
  predpis, aj keď patrí medzi prísne sledované liečivá
  (Class A drug). V súlade s britským liekopisom (British
  National Formulary – BNF) diamorfin hydrochlorid môže
  byť použitý pri liečbe akútnej bolesti, infarktu myokardu.
  Heroín (resp. všetky opiáty) sa vo Veľkej Británii
  bezplatne predpisuje drogovo závislým, aj keď od
  šesťdesiatych rokov je táto prax silne regulovaná
  Žiadúci účinok: eufória bohatá na zmyslové vnemy, pocit
  šťastia, zabudnutie na problémy, tlmenie bolesti
  (pôvodné lekárske použitie)
  Vedľajšie účinky a riziká: utlmenie mozgovej a srdcovej
  činnosti, apatia, zapálené rany po vpichoch,
  bezvedomie, zástava srdca, vysoká návykovosť,
  zníženie imunity, degradácia osobnosti
          Užívanie
  Spôsoby užívania:
  injekčne, fajčenie, vdychovanie výparov
  (z alobalu)
  Príznaky akútneho použitia:
  zúžené zreničky, vodnaté oči, letargia,
  kolembanie hlavy, zmiznutie zábran,
  nečakané správanie, spočiatku
  i zhovorčivosť a aktivita
          Závislosť
  Fyzická je extrémne silná. Po dlhšom
  pravidelnom užívaní nastávajú abstinenčné
  príznaky už po 5-15 hodinách po odňatí.
  Slzenie, výtok z nosa, potenie, rozšírené
  zrenice, tras. Kríza vrcholí 2. a 3. deň: kŕče,
  zvracanie, hnačka, plač, vzrušenie alebo ťažká
  depresia, samovražedné sklony. Ak tento stav
  prežije, pomaly nastáva úprava a príznaky
  vymiznú do 3 týždňov. Psychická závislosť,
  charakteristická neschopnosťou nájsť si inú
  radosť zo života, však pretrváva mesiace i roky
  a spôsobuje opakované recidívy.
      Odvykacie príznaky
  Nerad a Neradová v knihe Drogy a mýty menujú
  nasledovné heroínové odvykacie príznaky:
    neutíšiteľná túžba po heroíne
    nepokoj, nespavosť, úzkosť, únava, zívanie
    slzenie, slinenie, potenie
    nevoľnosť, zvracanie, hnačka
    "husia koža" (vztýčené chĺpky), studená a vlhká tvár
    zvýšený tlak a teplota, zrýchlený tep a dýchanie
    kopanie, šklbanie svalmi a bolesti vo svaloch,
    spontánny orgazmus, štikútka
    leukocytóza, narušený metabolizmus minerálov
       Použité zdroje:
  http://www.drogy.sk/drogy/heroin.htm
  http://sk.wikipedia.org/wiki/Heroín

  Obrázky: www.google.sk
Ďakujem za pozornosť

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:43
posted:8/23/2012
language:Slovak
pages:10