Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak by AuzaniMansor

VIEWS: 143 PAGES: 23

									 PERTUMBUHAN DAN
PERKEMBANGAN KANAK-
    KANAK
   DISEDIAKAN OLEH : HASMIDAR SAWI
                  1
       ?
KONSEP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN KANAK-
          KANAK
         ?
PRINSIP-PRINSIP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
          KANAK-KANAK                        2
Konsep Pertumbuhan

• Karl E. Garrison : Perkembangan individu dalam
 bentuk saiz badan iaitu perubahan otot, tulang,
 kulit, rambut dan kelenjar.

• Atan Long : Perubahan yang dapat diukur dari satu
 peringkat ke satu peringkat yang lain dari semasa
 ke semasa.

• D.S Wright & Ann Taylor : Pertambahan dalam
 pelbagai sifat luaran seseorang (sifat jasmani
 saiz, tinggi, berat badan dan lain-lain).


                           3
Pertumbuhan ialah :• Perubahan bersifat kuantitatif (perubahan saiz dan struktur
 dalam aspek fizikal, mental untuk mencapai kemuncak bila
 individu matang.)
• Iaitu perubahan struktur dan fisiologi yang berlaku kepada
 tulang, otot, kelenjar, sistem saraf dan semua organ-organ
 yang lain dalam badan sehingga mencapai kematangan.
                                4
Konsep Perkembangan

• Crow & Crow : Perubahan secara kualitatif serta
 cenderung ke arah yang lebih baik dari segi
 pemikiran, rohani, moral dan sosial.

• Karl E. Garrison : Perkembangan terhasil daripada
 tindakan yang saling berkaitan antara
 perkembangan jasmani dan pembelajaran. Semua
 perkembangan adalah mengikut urutan semula jadi
 dan bersifat sejagat.

• D.S Wright & Ann Taylor : Perkembangan ialah
 perubahan berlaku dalam warisan hayat.                           5
Perkembangan ialah :

• Perubahan bersifat kualiti, tidak dapat diukur secara tetap
 tetapi dapat dilihat dari perubahan sifat.
• Iaitu proses berterusan yang berlaku dalam pola kelakuan,
 kebolehan mental dan personaliti seseorang individu hingga
 matang.
                                6
  Perbezaan Pertumbuhan dan Perkembangan
 Aspek     Pertumbuhan         Perkembangan
Jasmani  Pertumbuhan saiz, berat, gigiBertambah kemahiran
                    menggunakan anggota
                    seperti merangkak,
                    berjalan, berlari dan
                    melompat
Mental  Bertambah keupayaan berfikir Berkembangnya
                    kemahiran menggunakan
                    perkataan, bahasa,
                    angka, pemikiran,
                    mengingat, menaakul,
                    analisis
Emosi   Perasaan seronok, gembira,  Kemahiran mengawal
     sedih , takut        perasaan dalam situasi
                    tertentu
Sosial  Meluaskan perhubungan,    Kemahiran mendisiplin
     komunikasi, bergaul dengan  dan sesuaikan diri dalam
                                7
     orang lain          pergaulan
                   Diana Baumrind
  Jean Piaget

               Ahli Teori :
            Perubahan tingkah laku
              Kanak-kanak
Arnold Lucuis Gesell                 8
            Perkembangan Afektif
Perkembangan Fizikal
              dan Psikologi


       Pertumbuhan dan
      Perkembangan Kanak-
       kanak Terbahagi
        Kepada 4 :


Perkembangan Kognitif  Perkembangan Sosial                        9
  Perkembangan Fizikal
• Perubahan saiz fizikal, kadar pertumbuhan bahagian-
 bahagian badan, fungsi anggota-anggota badan dan
 perawakan manusia.
• Ini merujuk kepada tumbesaran saiz badan dan organ-organ
 fungsi sistem fizikal dan kordinasi kemahiran motor yang
 halus dan kompleks.
                             10
  Perkembangan Kognitif

• Menurut Siti Hawa Munji dan Ma’rof Redzuan dalam
 penulisan buku beliau, Pengantar Psikologi, perkembangan
 kognitif dikatakan sebagai perkembangan fikiran dan intelek
 manusia.
• Dalam kata lainnya, proses ini melihat kepada kemampuan
 kanak-kanak dalam menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti
 penyelesaian masalah di samping memahami dan
 menganalisa masalah tersebut.
                              11
 Perkembangan Afektif dan Psikologi

• Menurut Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel dalam buku
 Perkembangan Kanak-kanak membincangkan
 perkembangan emosi ialah aspek kemahiran mengurus dan
 mengawal emosi.
• Ia melibatkan keupayaan dan kebolehan kanak-kanak
 bergaul , berinteraksi dan meluahkan perasaan mereka.
                             12
  Perkembangan Sosial

• Aspek perkembangan sosial pula menurut buku
 Perkembangan Kanak-kanak membincangkan kemahiran
 menjalin perhubungan sosial dan menunjukkan perlakuan
 baik dan sesuai mengikut norma-norma masyarakat.
• Kebolehan individu untuk menjalin hubungan dengan orang
 lain, membentuk persahabatan dan ikatan.
                              13
  Prinsip-prinsip Pertumbuhan dan
  Perkembangan
 Terdapat 7 prinsip-prinsip utama seperti mana telah
 digariskan oleh Ruffin (2001) :

1) Perkembangan Berlangsung Dari kepala Ke Bawah.
2) Perkembangan Berlangsung Dari Tengah Badan Ke
  Bahagian Luar.
3) Perkembangan Bergantung Pada Kematangan Dan
  Pembelajaran.
4) Perkembangan Berlangsung Daripada Mudah (Konkrit)
  Kepada Yang Lebih Kompleks.
5) Tumbesaran Dan Perkembangan Adalah Satu Proses Yang
  Berterusan.
6) Tumbesaran Dan Perkembangan Berlangsung Daripada
  Umum Ke Spesifik.
7) Kadar Tumbesaran Dan Perkembangan Tersendiri.
                            14
  Perkembangan Berlangsung Dari
  Kepala Ke Bawah

• Kanak-kanak bermula mengawal diri mulai dari kepala,
 kemudian tangan dan kemudian kaki.
• Bayi berkembang bermula dengan kawalan di bahagian
 kepala, kemudian kawalan di bahagian tangan di mana
 mereka mempelajari untuk memegang objek-objek.
• Kemudian mereka akan membina kekuatan dan kawalan
 pada bahagaian kaki dan bermula merangkak, berdiri atau
 berjalan.
                              15
  Perkembangan Berlangsung Dari
  Tengah Badan Ke Bahagian Luar


• Saraf tunjang berkembang dahulu daripada bahagian-
 bahagian badan yang lain.
• Bahagian lengan kanak-kanak berkembang dahulu daripada
 bahagian telapak tangan dan bahagian tangan dan kaki
 berkembang dahulu daripada jari-jari.
                              16
  Perkembangan Bergantung Pada
  Kematangan Dan Pembelajaran

• Kanak-kanak akan bertambah baik dalam pemikiran (kognitif)
 dan kemahiran psikomotor (fizikal) mereka apabila otak dan
 sistem saraf berkembang dengan pembelajaran baru yang
 berterusan daripada persekitaran.
• Kanak-kanak mesti matang ke satu tahap tertentu sebelum
 mereka dapat kemahiran baru. Contohnya seorang bayi
 empat bulan tidak boleh berbahasa kerana sel-sel otak bayi
 untuk bahasa belum matang lagi.
                              17
  Perkembangan Berlangsung Daripada
  Mudah (Konkrit) Kepada Yang Lebih
  Kompleks

• Kanak-kanak hanya boleh memahami contoh-contoh konkrit
 semasa awal zaman kanak-kanak dan mereka hanya
 memahami konsep-konsep yang abstrak dan kompleks
 apabila mencapai zaman keremajaan.
• Kanak-kanak menggunakan kemahiran kognitif dan bahasa
 yang mudah dalam zaman awal kanak-kanak untuk memberi
 sebab-musabah dan menyelesaikan masalah.
                            18
  Tumbesaran dan Perkembangan
  Adalah Satu Proses Yang Berterusan

• Kanak-kanak membina pengetahuan dan kemahiran-
 kemahiran baru berdasarkan apa yang mereka telah ketahui
 atau peroleh iaitu berdasarkan pengetahuan yang lalu seperti
 blok binaan, kanak-kanak membina dan mengumpul
 pengetahuan beransur-ansur, sedikit demi sedikit.
                               19
  Tumbesaran Dan Perkembangan
  Berlangsung Daripada Umum Ke
  Spesifik

• Kanak-kanak sudah boleh menggenggam objek dengan
 keseluruhan tangan barulah mereka boleh belajar mengguna
 ibu jari dan jari telunjuk sahaja. Tumbesaran berlaku daripada
 pergerakan otot besar kepada pergerakan otot yang lebih
 seni (kecil).
                               20
  Kadar Tumbesaran Dan
  Perkembangan Tersendiri

• Setiap kanak-kanak berbeza dan kadar tumbesaran mereka
 berbeza-beza.
• Terdapat satu julat umur peringkat tumbesaran bagi setiap
 kanak-kanak. Contohnya perkembangan intelek seseorang
 kanak-kanak mungkin maju lebih cepat daripada
 perkembangan emosi dan sosialnya.
                               21
  Kesimpulan
• Pertumbuhan dan perkembangan seseorang kanak-kanak di
 pengaruhi oleh peranan ibu bapa dan guru.
• Ibu bapa atau guru seharusnya seiring dan bekerjasama
 dalam merancang sesuatu perkara bagi membantu
 pencapaian pertumbuhan kanak-kanak secara optimum ,
 supaya tahap perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak
 berkembang seiring.
• Perkembangan dan pertumbuhan seseorang kanak-kanak
 juga di pengaruhi oleh persekitaran. Jika baik persekitaran
 yang di bina maka pertumbuhan dan perkembangan
 seseorang kanak-kanak juga baik.
                              22
SEKIAN, TERIMA KASIH
            23

								
To top