; dotazník 2011-2012
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

dotazník 2011-2012

VIEWS: 8 PAGES: 4

 • pg 1
									        Hodnotenie súťažného ročníka 2011-2012
Formulár vyplňujte elektronicky, teda v MS Excel.
Toto hodnotenie nie je v žiadnom prípade anonymné, tak nezabudnite vyplniť úvodnú hlavičku!
Hodnotenie je treba vyplniť samostatne za každé ligové družstvo.
Hodnotenie zaslať elektronicky na adresu Riaditeľa ŠTÚ SKoZ
marian.mitosinka@hazz.minv.sk alebo kkpobedim@zoznam.sk
Hodnotenie zaslať do 15.5.2012. Ak nebude dodržaný uvedený dátum bude uložená pokuta v súlade s
Rozpisom majstrovských súťaží pre súťažný ročník 2011-2012.

Názov družstva :
    Súťaž :

Uveďte poznakty z priebehu Súťažného ročníka 2011-2012 ?
Ako hodnotíte Spavodajcov jednotlivých súťaží ?
Ako hodnotíte rozhodcov ?
Máte požiadavku na vyškolenie rozhodcov ?
Ako hodnotíte kolkárne, ich prípravu na stretnutie, vybavenie a hrací materiál ?
Čo iné navrhujete pre súťažný ročník 2012-2013 a 2013-2014 ?
    Vyplnil :
    Dátum :
        Hodnotenie súťažného ročníka 2011-2012
Formulár vyplňujte elektronicky, teda v MS Excel.
Toto hodnotenie nie je v žiadnom prípade anonymné, tak nezabudnite vyplniť úvodnú hlavičku!
Hodnotenie je treba vyplniť samostatne za každé ligové družstvo.
Hodnotenie zaslať elektronicky na adresu Riaditeľa ŠTÚ SKoZ
marian.mitosinka@hazz.minv.sk alebo kkpobedim@zoznam.sk
Hodnotenie zaslať do 15.5.2012. Ak nebude dodržaný uvedený dátum bude uložená pokuta v súlade s
Rozpisom majstrovských súťaží pre súťažný ročník 2011-2012.

          ....................
          .....................

Uveďte poznakty z priebehu Súťažného ročníka 2011-2012 ?
Ako hodnotíte Spavodajcov jednotlivých súťaží ?
Ako hodnotíte rozhodcov ?
Máte požiadavku na vyškolenie rozhodcov ?
Ako hodnotíte kolkárne, ich prípravu na stretnutie, vybavenie a hrací materiál ?
Čo iné navrhujete pre súťažný ročník 2012-2013 a 2013-2014 ?

								
To top
;