Docstoc

036 ANX 4 2010-03 aprobare buget local

Document Sample
036 ANX 4 2010-03 aprobare buget local Powered By Docstoc
					MUNICIPIUL ROMAN               BUGETUL VENITURILOR SI                 Anexa nr. 4
                         CHELTUIELILOR              la H.C.L. nr. 36 din 11.03.2010
                       EVIDENTIATE IN AFARA
                        BUGETULUI LOCAL
DENUMIREA INDICATORILOR                         Cod Indicator   Nr. rand      BUGET AN

TOTAL VENITURI                              V         1          3,460.00
I. VENITURI CURENTE                           I         2          3,460.00
C. VENITURI NEFISCALE                          C         3          3,460.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                    C2        4          3,460.00
Diverse venituri                             36.11       5          3,460.00
Taxe speciale                              36.11.06     6          1,250.00
Depozite speciale pentru constructii de locuinte             36.11.08     7          2,200.00
Fond de rulment                             36.11.10     8            10.00
TOTAL CHELTUIELI                             00        9          4,511.00
CHELTUIELI CURENTE                            01        10          1,025.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII                       20        11           125.00
Bunuri si servicii                            20.01       12           28.00
Furnituri de birou                            20.01.01     13            1.00
Apa, canal si salubritate                        20.01.04     14            2.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               20.01.08     15           10.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         20.01.09     16           15.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar                 20.05       17           25.00
Alte obiecte de inventar                         20.05.30     18           25.00
Alte cheltuieli                             20.30       19           72.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                  20.30.30     20           72.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI                        59        21           900.00
Asociatii si fundatii                          59.11       22           900.00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)                   70        23          3,486.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)                71        24          3,486.00
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)                71.01       25          2,575.00
Constructii                               71.01.01     26          2,536.00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale          71.01.03     27           39.00
Reparatii capitale aferente activelor fixe                71.03       28           911.00
TOTAL CHELTUIELI                             C         29          4,511.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA N           59.11       30           150.00
Ordine publica si siguranta nationala                  61.11       31           150.00
TOTAL CHELTUIELI                             00        32           150.00
CHELTUIELI CURENTE                            01        33           75.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII                       20        34           75.00
Bunuri si servicii                            20.01       35           28.00
Furnituri de birou                            20.01.01     36            1.00
Apa, canal si salubritate                        20.01.04     37            2.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               20.01.08     38           10.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional         20.01.09     39           15.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar                 20.05       40           25.00
Alte obiecte de inventar                         20.05.30     41           25.00
Alte cheltuieli                             20.30       42           22.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                  20.30.30     43           22.00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)                   70        44           75.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)                71        45           75.00
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)                71.01       46           75.00
Constructii                               71.01.01     47           36.00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale          71.01.03     48           39.00
Din Total Capitol:

                          Data listarii:  04.03.2010                   1/2
DENUMIREA INDICATORILOR                           Cod Indicator  Nr. rand  BUGET AN

Protectie civila si protectie contra incendiilor               61.11.05    49      150.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE                  64.11      50     1,100.00
Cultura, recreere si religie                         67.11      51     1,100.00
TOTAL CHELTUIELI                               00       52     1,100.00
CHELTUIELI CURENTE                              01       53      950.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII                         20       54      350.00
Alte cheltuieli                               20.30      55      350.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                    20.30.30    56      350.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI                          59       57      600.00
Asociatii si fundatii                            59.11      58      600.00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)                     70       59      150.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)                  71       60      150.00
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)                  71.01      61      150.00
Constructii                                 71.01.01    62      150.00
Din Total Capitol:

Servicii recreative si sportive                       67.11.05    63      950.00
Sport                                    67.11.05.01   64      950.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei          67.11.50    65      150.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUIN             69.11      66     2,350.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica                   70.11      67     2,350.00
TOTAL CHELTUIELI                               00       68     2,350.00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)                     70       69     2,350.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)                  71       70     2,350.00
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)                  71.01      71     2,350.00
Constructii                                 71.01.01    72     2,350.00
Din Total Capitol:

Locuinte                                   70.11.03    73     2,200.00
Dezvoltarea sistemului de locuinte                      70.11.03.01   74     2,200.00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunal  70.11.50    75      150.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE                        79.11      76      911.00
Transporturi                                 84.11      77      911.00
TOTAL CHELTUIELI                               00       78      911.00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)                     70       79      911.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)                  71       80      911.00
Reparatii capitale aferente activelor fixe                  71.03      81      911.00
Din Total Capitol:

Transport rutier                               84.11.03    82      911.00
Strazi                                    84.11.03.03   83      911.00
                            Data listarii:  04.03.2010             2/2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:8/23/2012
language:
pages:2