News - PDF by ThitHtooLwin

VIEWS: 6,193 PAGES: 2

									ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားေျပာင္းေရႊ႕မႈ ေနာက္ဆက္တြဲ ဒုကၡမ်ား -

၂၂-၈-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘီအိုစီ ေကြ႕မွတ္တိုင္ရွိ
ေမြးျမဴေရးနွင့္ကုသေရးဝန္ထမ္း (၇၀) ဦးကို ပထမအသုတ္ စတင္၍ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ထြက္ခြါသြားရာ ည (၂) နာရီ
အခ်ိန္တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ ေမြးကုဦးစီးဌာနရံုးသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

လမ္းတြင္ ဌာနပိုင္ကားျဖင့္ထြက္ခြါခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ (၅) ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ကားပ်က္ခဲ႔ရၿပီး မိုးထဲေလထဲ တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား
ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ငိုယိုေနခဲ့ေၾကာင္း လိုက္ပါသြားသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ
သတင္းေပးပို႔မႈအရ သိရွိရပါသည္။

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ ခရိုင္ေမြးကုရံုးတြင္ (၃၅) ဦးထားရွိၿပီး ေရေလာင္းအိမ္သာ (၁) လံုးသာရွိ၍ အခက္အခဲ့ေတ႔ြေနရၿပီး၊
သံုးေရလံုေလာက္မႈမရွိပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ အိပ္စရေနရာအျဖစ္ သံုးထပ္သား ပါးပါး တစ္ခ်က္စီ စီစဥ္ေပးထားၿပီး
ရံုးသံပန္တလင္းျပင္တြင္ စုေပါင္းအိပ္ေနရပါသည္။ ျခင္ေထာင္၊ေစာင္ အိပ္ခန္းမ်ား စီစဥ္ေပးမႈမရွိဘဲ
အတင္းေျပာင္းေရႊ႕ေနမႈကို မီဒီယာမ်ားသို႔ ဝန္ထမ္းအသိုင္းအဝို္င္းမွ တင္ျပေနမႈအေပၚ ေမြးေရဝန္ၾကီး ဦးအုန္းျမင့္နွင့္
ေမြးေရညႊန္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္သန္းတို႔မွ အစာမေၾကျဖစ္ကာ ဆိုးဆိုးရြားရြား လုပ္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ႀကိမ္းေမာင္းေၾကြးေၾကာ္ေနပါသည္။

၂၃-၈-၂၀၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဝန္ၾကီးရံုးသို႔ သြားေရာက္ တန္းစီ ေရာက္ရွိလူအင္အားျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ မည္မည္ရရမရွိဘဲ မီဒီယာ ႏွင့္ ေဖ့ဘြတ္ခ္မ်ား တြင္ သတင္းႏွင့္သေဘာထား
ထုတ္ေဖာ္ထားမႈကို ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းမႈခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသတင္းေပးပို႔အပ္ပါသည္။

(ေမြးကု ဝန္ထမ္း တစ္ဦး)

၂၃-၈-၂၀၁၂ ရက္ ေန႔ ရသတင္း -

ဝန္ၾကီးနွင့္ေမြးညႊန္ ညႊန္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမင့္သန္းတို႔မွ ယခင္ ေမြးကုရံုး ေနာက္ခ်န္ ရံုးေစာင့္ (၈၀) ခန္႔ခ်န္ထားရန္
စီစဥ္ထားမႈကို မီဒီယာမ်ားအား သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ (၂၀) ဦးသာ ခ်န္၍ က်န္လူအားလံုး ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ရန္
ညႊန္ၾကားလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
                      ေမြးၿမဴေရးနွင့္ေရလုပ္ငန္း၀န္ၾကီးဌာန
                     ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား
                  ဌာန၏လုပ္ငန္းသေဘာအား ေသခ်ာစိစစ္မွုမရွိဘဲ
                  ေနၿပည္ေတာ္သို့ ခ်က္ခ်င္းေရြေၿပာင္းခိုင္းေနျခင္း
                                                  ရက္စြဲ ၂၂-၈-၂၀၁၂
ေလးစားခ်စ္ခင္အားကိုးအပ္ပါေသာနုိင္ငံေတာ္သမတၾကၤီး…ခင္ဗ်ား….


    ေမြး/ေရ၀န္ၾကီးဌာန၊ ငါးဦးစီး(ရုံးခ်ဳပ္)ေနာက္ခ်န္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုယ္စား ဤရင္ဖြင့္စာျဖင့္
နိုင္ငံေတာ္သမတၾကီးထံ အသနားခံတင္ၿပအပ္ပါသည္။
    ေမြး/ေရ၀န္ၾကီးဌာန၊ ငါးဦးစီးဌာနသည္ အၿခား၀န္ၾကီီးဌာနမ်ားနည္းတူ ေနျပည္ေတာ္သို့ ေၿပာင္းေရြ့ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ယခင႔္ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္မွစၿပီး ယေန့ထိတိုင္ေအာင္ ဌာန၏တာ၀န္ မ်ားကိုအားသြန္ခြန္စိုက္ က်ိုဳးပမ္းေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိရာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စီးဆင္းမွုသေဘာအရ ငါးဦးစီး၏လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿမန္မာနုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ့ေတာ္ၿဖစ္ေသာ
ေရ၊ ေလ၊ ကုန္းလမ္းဆုံရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ့တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ဆက္မၿပတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ယခင္ေမြး/ေရ၀န္ၾကီး ဗမခ
ေမာင္ေမာင္သိမ္းလက္ထက္မွစ၍ ငါးဦးစီးဌာန ေနာက္ခ်န္အဖြဲ႔ၿဖင့္ အလွည့္က်တာ၀န္ေပးအပ္ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။
    သို့ပါေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ငါးဦးစီးေနာက္ခ်န္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေမြးေရ၀န္ၾကိီးဦးအုန္းၿမင့္နွင့္ ေမြးျမဴေရးနွင့္
ေရလုပ္ငန္းညြႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန  ညြႊန္ခ်ဳပ္  (ဗမက)ေဒါက္တာၿမင့္သန္းတို့မွ   အတင္းဖိအားေပးကာ    ေနၿပည္ေတာ္သို့
တစ္ပတ္တြင္း ေၿပာင္းေရြ႔ၾကရန္ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန့္ခ်သည္ဟုၾကားသိရပါသည္။ ထုိျပင္ ငါးဦးစီးညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးခင္ကိုေလးနွင့္
ညြႊန္မွူး(စီမံ) ဦး၀င္းသိန္းဦးတို့မွလည္း ၀န္ထမ္းမ်ားအား အတင္းဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္ေစလ်က္၇ွိပါသည္။
    ဌာန၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္စီးဆင္းမွုသေဘာအား သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနတာ၀န္ခံမွ လုပ္ငန္းနွင့္ရင္းနွီးကြ်မ္း၀င္မွဳမရွိ
ေသာ   မိမိအထက္လူၾကီးအား     ရွင္းလင္းတင္ျပရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း    မိမိရာထူးတည္ျမဲေရးအတြက္    အတင္းဖိအားေပး
ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ မိမိတို့ဌာနနည္းတူေျပာင္းေ၇ြ့ခံ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း ရုံးထုိင္စရာ အေဆာက္အဦ၊ ေနထိုင္ရန္
အိမ္ယာမ်ားဘယ္မွာမွန္းမသိ လစာနည္း၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ားမွာ ၀င္ေငြနည္းပါးရသည့္အထဲ စားအိုး(၂)အိုးကြဲ၍ လက္ငင္း
             ဲ
မ်က္ေမွာက္တြင္ပင္အတိဒုကမလြဧကန္ပင္ေရာက္ေနပါသည္။
    ၀န္ၾကိး၊ ေမြးညြန္ညြန္ခ်ဳပ္ တို့မွ အိမ္ယာမရွိ၊ ရုံးထိုင္စရာမရွိ ဇြတ္အတင္း အာဏာရွႈင္ဆန္ဆန္ေျပာင္းေ၇ြ့ခိုင္းၿခင္း
သည္ ဒီမိုကေရစီသို့ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းမွုနွင့္ဆန့္က်င္ဘက္ၿဖစ္သလို့ ေျပာင္းေ၇ြ့ရာတြင္ ေနထုိင္စရာ ၇ုံးအေဆာက္အဦမရွိ
သၿဖင့္ မျဖစ္သင့္ဟုထင္ပါသည္။
    ေလးစားခ်စ္ခင္အားကိုးအပ္ပါေသာ      နုိင္ငံေတာ္သမတၾကီးခင္ဗ်ား…….ေက်းလက္ေဒသဆင္းရဲနြမ္းပါးမွုေလ်ာ့ခ်ေရး
နုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသလို့ မိမိတို့နုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား ဆင္းရဲ႕နြမ္းပါးစိတ္ဆင္းရဲျခင္းမွ ကင္းေ၀းေအာင္
ဒီမိုကေရစီသို့ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာနုိင္ငံ၏ၿပယုဂ္အျဖစ္ပြင့္လင္းထင္သာျမင္သာရွ္ိေအာင္     ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း
အသနားခံရင္ဖြင့္တင္ျပအပ္ပါသည္။


                                            ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ား

								
To top