Bakalárske práce- schválenie - 2. ročník ak. r. 2011-2012 by cuiliqing

VIEWS: 34 PAGES: 1

									                                 Katedra finančného práva a daňového práva
                      Pridelené témy bakalárskych prác pre 2. ročník Bc. štúdia v ak. r. 2011/2012

P.č.      Študent               Téma bakalárskej práce                      Vedúci           Oponent  Št. prog.
1.   Barbara Demianová   Právna úprava dane z príjmov právnických osôb           Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.       PB3e
2.   Matúš Kuchta      Rozpočtové pravidlá na Slovensku                  Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.       PB3e
3.   Alexandra Zajacová   Clo, jeho podstata a funkcie                    Prof. h.c.doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.        PB3e
4.   Ing. Patrik Pavličko  Clo, jeho podstata a funkcie                    Prof. h.c.doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.        PB3e
5.   Milan Kusák      Daňové exekučné konanie                      Prof. h.c.doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.        PB3d
6.   Viktor Švirk      Finančná kontrola ako dôležitá súčasť reformy verejných financií  Prof. h.c.doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.        PB3e
7.   Lukáš Peti       Právna úprava miestnych daní a ich právno-aplikačné problémy    Prof. h.c.doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.        PB3d
8.   Mária Križalkovičová  Rozpočty v Slovenskej republike a problémy ich tvorby       Prof. h.c.doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.        PB3d
9.   Igor Podlubný     Manažérske prístupy a ich vplyv na výsledok hospodárenia      Ing. Karolína Červená, PhD.                PB3d
10.  Ing. Mária Dohňanská  Daňové raje a ich základná charakteristika             JUDr. Michal Kočiš                    PB3e
11.  Lívia Bicáková     Postavenie a pôsobnosť Európskej centrálnej banky         JUDr. Michal Kočiš                    PB3d
12.  Adrián Popovič     Rozpočtové zásady                         JUDr. Karin Prievozníková, PhD.              PB3d
13.  Katarína Semanová   Vymedzenie vzťahu daňového práva a finančného práva        JUDr. Karin Prievozníková, PhD.              PB3d
14.  Ondrej Šarník     Európska centrálna banka- postavenie, úlohy a právomoci      JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.               PB3d
15.  Mgr. Tomáš Bync    Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad finančných trhom   JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.               PB3e
16.  Richard Legát     Právo finančného trhu v systéme práva               JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.               PB3e
    Košice, marec 2012                                    Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
                                                        vedúci katedry

								
To top