Bakalárske práce 3. ročník - pridelené témy 2011-2012

Document Sample
Bakalárske práce 3. ročník - pridelené témy 2011-2012 Powered By Docstoc
					                                           Katedra trestného práva
                          Pridelené témy bakalárskych prác pre 3. ročník Bc. štúdia v ak. roku 2011/2012

P.č.     Študent                       Téma bakalárskej práce                        Vedúci          Oponent  Št. prog.
1   Zuzana Javorová    Drogy a trestná činnosť                                  Dr.h.c.prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc.       PB4d
2   Soňa Kočíková     Niektoré kriminologické aspekty trestných činov proti životu a zdraviu           Dr.h.c.prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc.       PB4d
3   Natália Rácová     Organizovaný zločin                                    Dr.h.c.prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc.       PB4e
4   Denisa Kolpaková    Osobnosť páchateľa trestného činu                             Dr.h.c.prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc.       PB4d
5   Diana Mahrová     Počítačová kriminalita                                   Dr.h.c.prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc.       PB4d
6   Michal Imlej      Prevencia trestnej činnosti                                Dr.h.c.prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc.       PB4d
7   Norbert Pavko     Prevencia trestnej činnosti                                Dr.h.c.prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc.       PB4e
8   Alexandra Hutňanová  Alternatívne tresty                                    JUDr. Ján Mihaľov, PhD.               PB4d
9   Michaela Babiková   Medzinárodné trestné súdy                                 JUDr. Ján Mihaľov, PhD.               PB4d
10   Eva Mikulová      Obchodovanie s ľuďmi                                    JUDr. Ján Mihaľov, PhD.               PB4d
11   Pavol Lacko      Počítačová kriminalita                                   JUDr. Ján Mihaľov, PhD.               PB4d
12   Zuzana Kandurová    Prevencia kriminality                                   JUDr. Ján Mihaľov, PhD.               PB4d
13   Dominika Nagyová    Trestná zodpovednoať právnických osôb                           JUDr. Ján Mihaľov, PhD.               PB4d
14   Daniel Ždij      Alternatívne tresty                                    JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.           PB4d
15   Tomáš Alušík      Amnestia v slovenskom právnom poriadku                           JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.           PB4d
16   Terézia Kolesárová   Podmienky ukladania a výkonu trestu odňatia slobody                    JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.           PB4d
17   Marianna Tarcalová   Právna úprava zániku trestnosti v Slovenskej republike a vo vybraných európskych štátoch  JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.           PB4d
18   Terézia Žigrajová   Subjektívna stránka trestného činu                             JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.           PB4d
19   Barbora Sklenárová   Konanie o dohode o vine a treste                              doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.             PB4d
20   Michaela Orinínová   Konanie o dohode o vine a treste                              doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.             PB4d
21   Slavomír Juhász    Konanie o dohode o vine a treste                              doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.             PB4d
22   Martina Kavuličová   Odklony v trestnom konaní                                 doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.             PB4d
23   Mgr. Zuzana Kováčová Odklony v trestnom konaní                                  doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.             PB4e
24   Ing. Rasdoslav Čekan  Odklony v trestnom konaní                                 doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.             PB4e
25   Monika Jurtinusová   Osobitné spôsoby konania                                  doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.             PB4d
26   Vladimír Babin     Súd ako subjekt v trestnom konaní                             doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.             PB4d
27   Mária Rojková     Svedok v trestnom konaní                                  doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.             PB4d
28   Petra Božíková     Svedok v trestnom konaní                                  doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.             PB4e
29   Tomáš Kurec      Svedok v trestnom konaní                                  doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.             PB4d
30   Juraj Lenďák      Zásada oportunity a kontradiktórnosti                           doc. JUDr. Jozef Olej, CSc.             PB4d
31  Adrián Bačovčin    Biologické metódy identifikácie osôb                              doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.        PB4d
32  Barbora Kordová    Biologické metódy identifikácie osôb                              doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.        PB4d
33  Miloš Mika      Biologické metódy identifikácie osôb                              doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.        PB4e
34  Jana Mišenčíková   Operatívno-pátracia činnosť                                  doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.        PB4d
35  Jana Rybárová     Operatívno-pátracia činnosť                                  doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.        PB4d
36  Adriana Divoková   Podnety na začatie trestného stíhania                             doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.        PB4e
37  Štefan Ščerbák    Postavenie odborníkov a znalca v trestnom konaní                        doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.        PB4d
38  Zuzana Čopková    Postavenie odborníkov a znalca v trestnom konaní                        doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.        PB4d
39  Dominika Bauerová   Psychologické profilovanie páchateľa                              doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.        PB4d
40  Lenka Naďová     Psychologické profilovanie páchateľa                              doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.        PB4d
41  Mária Rybakovová   Psychologické profilovanie páchateľa                              doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.        PB4d
42  Bibiana Bačová    Význam kriminalistických stôp                                 doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.        Pb4e
43  Veronika Šofranková  Význam kriminalistických stôp                                 doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.        PB4d
44  Alica Štérová     Dokazovanie v trestnom konaní                                 JUDr. Peter Čopko              PB4d
45  Lýdia Boháčová    Dokazovanie v trestnom konaní                                 JUDr. Peter Čopko              PB4d
46  Martin Nazad     Dokazovanie v trestnom konaní                                 JUDr. Peter Čopko              PB4d
47  Róbert Krehlik    Dokazovanie v trestnom konaní                                 JUDr. Peter Čopko              PB4d
48  Tomáš Krestianko   Extradícia a Európsky zatýkací rozkaz                             JUDr. Peter Čopko              PB4d
49  Juraj Ohriska     Prezumpcia neviny a uplatnenie procesného donútenia                      JUDr. Peter Čopko              PB4d
50  Katarína Talpašová  Prezumpcia neviny a uplatnenie procesného donútenia                      JUDr. Peter Čopko              PB4d
51  Dagmar Vargová    Prokurátor ako strana v trestnom konaní                            JUDr. Peter Čopko              PB4e
52  Alena Kseničová    Prokurátor ako strana v trestnom konaní                            JUDr. Peter Čopko              PB4d
53  Ľubomír Blahovský   Prokurátor ako strana v trestnom konaní                            JUDr. Peter Čopko              PB4d
54  Michaela Kseničová  Uplatnenie práva na obhajobu v trestnom konaní                         JUDr. Peter Čopko              PB4d
55  Miroslava Cmarová   Zaistenie osôb a vecí podľa z.č. 171/1993 o Policajnom zbore a podľa Trestného poriadku    JUDr. Peter Čopko              PB4d
56  Michal Porubský    Zaistenie osôb a vecí podľa z.č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore a podľa Trestného poriadku  JUDr. Peter Čopko              PB4d
Košice, marec 2012                                                    Dr. h.c. prof. JUDr. Jozef Madliak, DrSc.
                                                                  vedúci katedry

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:147
posted:8/22/2012
language:Czech
pages:2