Docstoc

920-syl-Sylaby

Document Sample
920-syl-Sylaby Powered By Docstoc
					 2/2/2012
15:00 – 15:30  30 minút
15:30 – 16:00  30 minút
16:00 – 16:10  10 minút

 3/1/2012
15:00 – 15:30  30 minút
15:30 – 16:00  30 minút
16:00 – 16:10  10 minút

 3/29/2012
15:00 – 15:30  30 minút
15:30 – 16:00  30 minút
16:00 – 16:10  10 minút

 5/3/2012
15:00 – 15:30  30 minút
15:30 – 16:00  30 minút
16:00 – 16:10  10 minút

 6/7/2012
15:00 – 15:30  30 minút
15:30 – 16:00  30 minút
16:00 – 16:10  10 minút

 9/6/2012
15:00 – 15:30  30 minút
15:30 – 16:00  30 minút
16:00 – 16:10  10 minút

 10/11/2012
15:00 – 15:30  30 minút
15:30 – 16:00  30 minút
16:00 – 16:10  10 minút

 11/8/2012
15:00 – 15:30  30 minút
15:30 – 16:00  30 minút
16:00 – 16:10  10 minút

 12/6/2012
15:00 – 15:50  50 minút
15:50 - 16:00  10 minút
Keratokonus a jeho liečba              MUDr. Nadežda Valková
Operácia katarakty – najčastejší výkon v chirurgii  MUDr. Martin Maheľ
DiskusiaSyndróm bolestivého ramena              MUDr. Ľubomír Stripaj
Možnosti chirurgickej liečby obezity         MUDr. Vladimír Medvecký
DiskusiaMyokarditída                     MUDr. Dušan Kepič
Náhla kardiálna smrť                 MUDr. Peter Majer
DiskusiaAntidepresíva v liečbe chronickej bolesti      MUDr. Alena Šujanová
Diagnostika a liečba uroinfekcií v ambulantnej    MUDr. Viera Bockaničová
praxi
DiskusiaNeurológia na poliklnike ProCare Košice       MUDr. Renáta Kalafusová
Triggerpoint a možnosť ich ovplyvnenia        MUDr. Eva Poradovská
rehabilitáciou
DiskusiaKarcinóm prsníka – naše kazuistiky          MUDr. Sonja Gyöngyösiová
Kolorektálny karcinóm                MUDr. Beáta Bodnárová
DiskusiaTrombóza cestovateľov                MUDr. Helena Rusnáková
Chronická venózna insufficiencia           MUDr. Rajczyová Jana
DiskusiaNie je anestéza, ako anestéza            MUDr. Lemesányiová Frederika
Diagnostika a liečba zápalov stredného ucha     MUDr. Daniela Hurajová
DiskusiaEndometrióza                     MUDr. Kelij Igor
Diskusia

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:50
posted:8/22/2012
language:Unknown
pages:2