8 - razred - planovi

Document Sample
8 - razred - planovi Powered By Docstoc
					Dragi učitelji!

Pred Vama je ispis planova za sve naredne nastavne godine.

Prema potrebi izmijenite stavke godišnjeg plana.
     Ako želite možete izmijeniti Stavke godišnjeg plana te tako plan prilagoditi svojim potrebama. Ako za tim nema potreb

       Izmjene u postojećoj tablici.
       Sadržaj polja slobodno možete mijenjati.
       Pokraj stavki programskih jezika u stupac Jezik upišite o kojem je programskom jeziku riječ. Ostale stavke (koje nisu pro
       Satnica programskih jezika mora biti ista.
       Stavke BASICA su uvijek na kraju popisa.
       Nakon eventualnih izmjena tablicu sortirajte uzlazno prema stupcu Pretraživanje.

       Dodavanje redaka u postojeću tablicu.
       Prikažite skriveni stupac M - Pretraživanje.
       Formulu u stupcu Pretraživanje kopirajte povlačenjem ručice za kopiranje na novo dodane retke u tablici.
       Nakon eventualnih izmjena tablicu sortirajte uzlazno prema stupcu Pretraživanje.

Ispis operativnog i izvedbenog plana.
      U polje D3 upišite naziv škole.
      U polju D5 odaberite programski jezik.
      U polju D6 odaberite godinu.
      U polje D7 upišite Ime i prezime.
      Podatci iz operativnog plana kopiraju se u izvedbeni plan, mjesečni plan i plan za pano.

Ispis mjesečnog plana
      U polju D13 odaberite mjesec.
      Ćelijama D16 - D19 pridružite nastavne sate koje želite ispisati.
      Ako u tekućem mjesecu ima samo manje od prikazanih tjedana tada obrišite vrijednost Broja sata.
      Naknadnim klikom na polje možete nanovo dodati Broj sata.

Ispis planova za pano
      Mjesečni plan kopira se u plan za pano.

Napomene
       Prije ispisa prilagodite visinu redaka tablice!
ti svojim potrebama. Ako za tim nema potrebe prijeđite na Ispis operativnog i izvedbenog plana.
mskom jeziku riječ. Ostale stavke (koje nisu programski jezik) nemaju popunjen ovaj stupac.
e na novo dodane retke u tablici.
šite vrijednost Broja sata.
Mjesec     Cjelina    Sati  Broj sata           Tema
                        Upoznavanje s nastavnim      planom i
 rujan   0. Uvodni sat   2    1.2    programom,popis   projektnih  zadataka,
                        ponavljanje gradiva.

                        1.1. Logičke izjave (izborna tema)
                        Što su logičke izjave?
                        1.2. Kraće zapisivanje logičkih izjava i
 rujan   1. Osnove IKT-a  10    3.4    njihovih vrijednosti, logičke funkcije
                        (izborna tema)
                        Jednostavne logičke funkcije, Tablica
                        istinitosti, Složene logičke funkcije

                        1.3. Osnovne logičke funkcije (izborna
                        tema)
                        Funkcija  IDENTITETA,   Funkcija NE
                        (NEGACIJE),   Funkcija  I  (AND,  ^,
 rujan   1. Osnove IKT-a      5.6    KONJUKCIJA), Funkcija ILI (OR,         ,
                        DISJUNKCIJA)
                        1.4.  Uporaba  logičkih  funkcija u
                        programiranju (izborna tema)
                        QBASIC, Logo

                        1.5. Elektronički logički sklopovi i
                        registry
                        Elektronički logički sklopovi, Logički sklop
                        NE (NOT), Logički sklop I (AND), Logički
 rujan   1. Osnove IKT-a      7.8    sklop ILI (OR), Kombinirani elektronički
                        sklopovi, Kako računalo pamti podatke?,
                        Kako procesor obrađuje podatke?, Kako
                        komponente    računala   komuniciraju
                        međusobno?


                        1.6. Paralelni i slijedni ulazno-izlazni
                        pristupi računala
                        Pretvaranje bitova u električke veličine
                        (analogne vrijednosti), Kako se prenose
                        podatci?,  Slijedni  (serijski) prijenos
                        podataka., Paralelni prijenos podataka, USB
listopad  1. Osnove IKT-a      9,10
                        priključak
                        1.7. Svojstva računala
                        Brzina rada računala, Kapacitet radnog
                        spremnika, Kapacitet osnovnog pomoćnog
                        spremnika tvrdog diska, Brzina prijenosa
                        podataka
                         1.8.  Pohranjivanje    multimedijskih
                         sadržaja, obrada zvuka
listopad   1. Osnove IKT-a       11.12  Kako računalo pohranjuje sliku?, Formati
                         slika, Obrada zvuka, Pretvorba zvuka iz
                         analognog u digitalni oblik.


                         Ponavljanje gradiva
listopad     Projekti      2  13.14  Izrada i predstavljanje plakata i referata.
                         Praktični radovi učenika.
      Ponavljanje i pisana         Ponavljanje gradiva
listopad               2  15.16
         provjera             Pisana provjera
                         2.1.   (A)    Primjeri   rekurzivnog
studeni      2. Logo      10  17.18  programiranja
                         Simetrično ili binarno stablo, Fraktali
                         2.2. (A) Grafičke naredbe u programu
                         Stvaranje i brisanje prozora, Stvaranje i
studeni      2. Logo         19,20
                         brisanje gumba, Klizne trake, Okvir s
                         tekstom

                         2.3. (A) Procedure i programske funkcije
                         Procedure i funkcije, Što su naredbe?,
                         Primjeri ugrađenih funkcija, Primjeri vlastitih
studeni      2. Logo         21.22
                         funkcija
                         2.4. (A) Primjena programiranja u nastavi
                         matematike – 1. dio

                         2.4. (A) Primjena programiranja u nastavi
                         matematike – 2. dio
studeni      2. Logo         23.24
                         2.5. (A) Primjena programiranja u nastavi
                         fizike i kemije – 1. dio
                         2.5. (A) Primjena programiranja u nastavi
prosinac     2. Logo         25.26  fizike i kemije – 2. dio
                         Ponavljanje gradiva
                         Ponavljanje gradiva
prosinac    Ponavljanje     2  27.28
                         Praktični radovi učenika
                         Ponavljanje gradiva
prosinac  Zaključivanje ocjena   2  29,30
                         ZAKLJUČIVANJE OCJENA
                         3.1. Baza podataka
                         Što su baze podatka i kako su nastale?,
      3. Baze podataka 2003 i
siječanj               6  31.32  Zašto povezujemo podatke u tablicama?,
          2007
                         Jesmo li se već susreli s bazama podatka?,
                         Koji su osnovni objekti baze podataka?
      3. Baze podataka 2003 i        Tablica podataka, Kako upisati podatke u
siječanj                 33.34
          2007             tablicu?, Kako se kretati tablicom?
                         3.2. Upisni obrasci i pretraga
      3. Baze podataka 2003 i        Izrada obrasca, Unos i pregled podataka,
siječanj                 35.36
          2007             Oblikovanje obrasca, Sortiranje i izdvajanje
                         podataka
                         Ponavljanje gradiva
veljača      Projekti      2  37.38  Izrada i predstavljanje plakata i referata.
                         Praktični radovi učenika.
                         4.1. Uređivanje glavnog slajda
                         Prikazivanje matrice i mogućnosti matrice,
      4. Microsoft PowerPoint
veljača               6  39,40  Logotip, Alatna traka Pogled matrice slajda,
         2003 i 2007
                         Spremanje predloška dizajna, Zaglavlje i
                         podnožje


                         4.2. Veze između slajdova
      4. Microsoft PowerPoint
veljača                  41.42  Hiperveze u prezentaciji, Dodavanje
         2003 i 2007
                         hiperveze na tekst ili sliku, Akcijski gumbi


                         4.3. Prikazivanje prezentacije
                         Kako pripremiti prezentaciju?, Kako
      4. Microsoft PowerPoint        prezentirati sadržaj?, Koje su mogućnosti
veljača                  43.44
         2003 i 2007           PowerPointa u izvedbi prezentacije?,
                         Spremanje prezentacije, Prikazivanje
                         prezentacije
                         Ponavljanje gradiva
ožujak      Projekti      2  45.46  Izrada i predstavljanje plakata i referata.
                         Praktični radovi učenika.

                         5.1. Timska izrada Web stranica razreda
                         Što je timski rad i zašto ga primjenjujemo?,
ožujak       5. Web      10  47.48
                         Formiranje timova, Bilješke, Planiranje
                         izrade budućeg web mjesta


                         Izrada sjedišta u FrontPageu, Postavke web
                         mjesta, Pogledi na web mjesto, Uređivanje i
ožujak       5. Web         49,50  oblikovanje web stranica, Navigacija,
                         Navigacijska traka, Navigacijska struktura,
                         Teme
                         5.2. Tehnike objavljivanja
                         Što je web poslužitelj?, Kako odabrati web
ožujak       5. Web         51.52
                         poslužitelj za objavu web mjesta?
                         Objavljivanje web stranica
                         5.3. Objavljivanje web mjesta
                         Objava web mjesta iz FrontPagea, Objava
travanj      5. Web         53.54
                         web mjesta iz programa za FTP prijenos,
                         Prijava web mjesta na tražilici Google
                        5.4. Pokretni dijelovi stranica
travanj     5. Web        55.56  Što je animacija?, GIF animacije, Kako
                        izraditi animaciju, Microsoft GIF Animator
                        Ponavljanje gradiva
travanj     Projekti     2  57.58  Izrada i predstavljanje plakata i referata.
                        Praktični radovi učenika.
      Ponavljanje i pisana        Ponavljanje gradiva
svibanj              2  59,60
        provjera            Pisana provjera

                        6.1. Kritički odnos prema Internetu
svibanj    6. Internet    6  61.62
                        Budite oprezni, Kako se zaštititi?


                        6.2. Sudjelovanje u Internetskim
                        projektima
                        Što je projekt?, Internetski projekti,
svibanj    6. Internet       63.64  Volonterski Internetski projekti, Sponzorirani
                        projekti, Komercijalni projekti
                        6.3. Školski Internetski projekti
                        Hrvatski i međunarodni projekti
                        Projekti u okviru razreda i škole
svibanj    6. Internet       65.66
                        Praktični radovi učenika
                        Ponavljanje gradiva
 lipanj     Projekti     2  67.68  Izrada i predstavljanje plakata i referata.
                        Praktični radovi učenika.
                        Ponavljanje gradiva
 lipanj    Zaključivanje    2  69,70
                        ZAKLJUČIVANJE OCJENA
                        2.1. (B) Potprogrami
                        Glavni program i potprogram, Kako
studeni     2. BASIC     10  17.18
                        prepoznati i napisati potprogram?, Načini
                        pozivanja potprograma
                        Vrste potprograma, Funkcija, Rekurzivne
studeni     2. BASIC        19,20
                        funkcije

                        2.2. (B) Primjena programiranja u nastavi
studeni     2. BASIC        21.22
                        matematike


                        2.3. (B) Primjena programiranja u nastavi
studeni     2. BASIC        23.24
                        fizike i kemije

prosinac    2. BASIC        25.26  Ponavljanje gradiva
O  V U     Obrazovna postignuća        Ključni pojmovi


2   2
    Oblikovati logičke izjave kojima
    se uspoređuju brojevi, oblikovati logička izjava, istinitost,
1  1 2
    logičke izjave kojima se određuje lažnost.
    abecedni redoslijed.
    oblikovati jednostavne logičke
                       logičke varijable, vrijednosti
    izjave i jednostavne logičke
                       logičkih varijabli, vrijednosti
1  1 2 funkcije.oblikovati složenije
                       bita.NE- funkcija, I- funkcija,
    sudove iz dva jednostavna
                       ILI- funkcija.
    logička suda.
                       ispitivanje višestrukih uvjeta
      pojednostavljivati programe u
1  1 2                   u programima, oblikovanje
      kojima se pojavljuje grananje.
                       jedne logičke izjave.
    opisati neke primjere (primjerice,
                       paralelni pristup, serijski
    kućanski aparati) gdje se
                       pristup, pretvaranje bitova u
    ugrađena računala koriste u
                       električke veličine, očitavanje
1  1 2 upravljačkim
                       stanja tipki.brzina procesora,
    napravama.nabrojati osnovna
                       kapacitet spremnika, brzina
    svojstva računala i mjere za
                       prijenosa podataka.
    njihovu usporedbu.
                      spremnički prostor za
                      pohranjivanje slika i filmova i
     ocijeniti veličine datoteka za  zvuka, brzine prijenosa i
1  1 2 pohranjivanje multimedijskih    obrade multimedijskih
     sadržaja.            sadržaja, analogno –
                      digitalna i digitalno –
                      analogna pretvorba.


  2 2

1  1 2
    prepoznati i pokazati dijelove
                      pojmovi višestruke rekurzije,
    krivulja pomoću kojih se
1  1 2                  crtanje stabla, crtanje
    rekurzivno crtaju složenije
                      rekurzivnih krivulja.
    krivulje.

     upotrijebiti osnovne grafičke  naredbeni gumbi, klizne
1  1 2
     naredbe grafičkim kontrolama.  trake, okviri s tekstom.
     upotrebljavati u programima neke programska funkcija,
1  1 2
     unaprijed pripremljene funkcije. ugniježđene funkcije.    upotrebljavati računalo kao
                      crtanje kvadratne funkcije,
    pomagalo pri rješavanju
  2 2                  crtanje funkcije drugog
    jednostavnih geometrijskih
                      korijena.
    zadataka.
    upotrebljavati računalo kao    primjena u kinematici,
    pomagalo pri rješavanju      simulacija kosog hitca,
  2 2
    jednostavnih geometrijskih     primjena za osnovna
    zadataka.             kemijska izračunavanja.
  2 2

1  1 2


     stvoriti jednostavnu tablicu u  baza podataka, tablica
1  1 2 nekom programu za upravljanje   podataka u bazi, upis u polja
     bazama podataka.         tablice.


1  1 2
                        izrada upisnog obrasca,
    upisivati podatke u priređene
                        vizualno oblikovanje upisnog
1  1 2 baze podataka, pretraživati ih,
                        obrasca, ažuriranje podataka
    ažurirati i brisati.
                        s pomoću obrasca.


  2 2     izraditi jednostavni glavni slajd s  glavni slajd, logotip,
1  1 2
     logotipom i podnožjem.        podnožje slajda.


    postaviti hiperveze između
    slajdova; postaviti akcijske      hiperveze između slajdova,
    gumbe na slajd i odrediti njihova    hiperveze između
1  1 2
    osnovna svojstva; postavljati      prezentacije i drugih
    veze između slajdova pri izradi     dokumenata, akcijski gumbi.
    kviza i sl.


                        izvedba prezentacije,
    pripremiti prezentaciju za
                        postavljanje trajanja slajda,
1  1 2 izvođenje i obaviti njezino
                        izrada neprekidne
    izvođenje.
                        prezentacije.  2 2


                        dogovor i podjela uloga u
                        skupini, obrada sadržaja,
1  1 2 surađivati u skupini.
                        provjera uspješnosti i
                        ispravak.
1  1 2                        prijenos datoteka (FTP),
     znati objaviti svoje vlastite Web
1  1 2                     Web publiciranje,
     stranice.
                        sinkronizacija.

                        Web mjesto, lokalno
                        predstavljanje Web mjesta,
1  1 2 objaviti svoj Web uradak.
                        objavljivanje Web mjesta
                        (publiciranje).
                      datoteka s animiranim
    izraditi animaciju i umetnuti je na
1  1 2                   sadržajima, program za
    Web stranicu.
                      animaciju.


  2 2

1  1 2

                         izbor kvalitetnih sadržaja,
     ocjenjivati sadržaje dobavljene
1  1 2                     popularizacija domaćih
     Internetom.
                         sadržaja.


                         besplatni volonterski projekti,
                         sponzorirani projekti,
     prijaviti se i sudjelovati aktivno u
                         komercijalni
1  1 2 Internet projektu.potaknuti
                         projekti.upoznavanje učenika
     stvaralačko predlaganje i kritiku.
                         s projektima u školi, izbor
                         željenog projekta.


  2 2

  2 2

1  1 2
    napisati jednostavniju proceduru
    (sa ili bez parametara) te je
1  1 2                 pojam potprograma.
    pravilno pozvati u programu
    (Izborni sadržaj - rekurzivne
    procedure).
1  1 2
    upotrebljavati računalo kao
                         crtanje kvadratne funkcije,
    pomagalo pri rješavanju
  2 2                     crtanje funkcije drugog
    jednostavnih geometrijskih
                         korijena.
    zadataka.
    upotrebljavati računalo kao       primjena u kinematici,
    pomagalo pri rješavanju         simulacija kosog hitca,
  2 2
    jednostavnih geometrijskih        primjena za osnovna
    zadataka.                kemijska izračunavanja.
  2 2
Suodnos  Jezik
(A) , Logo
(A) , Logo
(A) , Logo
(A) , Logo
(A) , Logo
(B) , BASIC


(B) , BASIC


(B) , BASIC
(B) , BASIC


(B) , BASIC
Moj portal
Vrsta plana:               Godišnji operativni plan
Broj sati:                    70

Naziv škole:               6. osnovna škola Varaždin
Predmet:                 Informatika
Razred:                 8.
Programski jezik:            (A) , Logo
Godina:                 2010./2011.
Ime i prezime učitelja:

Potpis:

1. obrazovno razdoblje

 Mjesec      Cjelina    Sati   Broj sata            Tema              O  V U      Obrazovna postignuća           Ključni pojmovi        Suodnos
                            Upoznavanje s nastavnim planom i
 rujan     0. Uvodni sat   2     1.2    programom,popis projektnih zadataka,         2  0  2
                            ponavljanje gradiva.

                            1.1. Logičke izjave (izborna tema)
                            Što su logičke izjave?                     Oblikovati logičke izjave kojima se
                            1.2. Kraće zapisivanje logičkih izjava i njihovih       uspoređuju brojevi, oblikovati
        1. Osnove IKT-a  10     3.4                              1  1  2                      logička izjava, istinitost, lažnost.
                            vrijednosti, logičke funkcije (izborna tema)          logičke izjave kojima se određuje
                            Jednostavne logičke funkcije, Tablica istinitosti,       abecedni redoslijed.
                            Složene logičke funkcije


                            1.3. Osnovne logičke funkcije (izborna tema)
                            Funkcija IDENTITETA, Funkcija NE (NEGACIJE),
                                                            oblikovati jednostavne logičke izjave  logičke varijable, vrijednosti
                            Funkcija I (AND, ^, KONJUKCIJA), Funkcija ILI (OR,
                                                            i jednostavne logičke          logičkih varijabli, vrijednosti
                       5.6    Ú, DISJUNKCIJA)                  1   1  2
                                                            funkcije.oblikovati složenije sudove  bita.NE- funkcija, I- funkcija, ILI-
                            1.4. Uporaba logičkih funkcija u programiranju
                                                            iz dva jednostavna logička suda.    funkcija.
                            (izborna tema)
                            QBASIC, Logo                            1.5. Elektronički logički sklopovi i registry
                            Elektronički logički sklopovi, Logički sklop NE
                            (NOT), Logički sklop I (AND), Logički sklop ILI                             ispitivanje višestrukih uvjeta u
                                                            pojednostavljivati programe u
                       7.8    (OR), Kombinirani elektronički sklopovi, Kako    1  1  2                      programima, oblikovanje jedne
                                                            kojima se pojavljuje grananje.
                            računalo pamti podatke?, Kako procesor                                  logičke izjave.
                            obrađuje podatke?, Kako komponente računala
                            komuniciraju međusobno?
                            1.6. Paralelni i slijedni ulazno-izlazni pristupi
                            računala
                            Pretvaranje bitova u električke veličine (analogne
                                                            opisati neke primjere (primjerice,   paralelni pristup, serijski
                            vrijednosti), Kako se prenose podatci?, Slijedni
                                                            kućanski aparati) gdje se ugrađena   pristup, pretvaranje bitova u
                            (serijski) prijenos podataka., Paralelni prijenos
                                                            računala koriste u upravljačkim    električke veličine, očitavanje
listopad                    9,10  podataka, USB priključak              1   1  2
                                                            napravama.nabrojati osnovna      stanja tipki.brzina procesora,
                            1.7. Svojstva računala
                                                            svojstva računala i mjere za njihovu  kapacitet spremnika, brzina
                            Brzina rada računala, Kapacitet radnog
                                                            usporedbu.               prijenosa podataka.
                            spremnika, Kapacitet osnovnog pomoćnog
                            spremnika tvrdog diska, Brzina prijenosa
                            podataka


                                                                               spremnički prostor za
                            1.8. Pohranjivanje multimedijskih sadržaja,
                                                                               pohranjivanje slika i filmova i
                            obrada zvuka                          ocijeniti veličine datoteka za
                                                                               zvuka, brzine prijenosa i obrade
                        11.12  Kako računalo pohranjuje sliku?, Formati slika,   1  1  2 pohranjivanje multimedijskih
                                                                               multimedijskih sadržaja,
                            Obrada zvuka, Pretvorba zvuka iz analognog u          sadržaja.
                                                                               analogno – digitalna i digitalno
                            digitalni oblik.
                                                                               – analogna pretvorba.

                            Ponavljanje gradiva
           Projekti       2  13.14  Izrada i predstavljanje plakata i referata.     0  2  2
                            Praktični radovi učenika.
                            Ponavljanje gradiva
      Ponavljanje i pisana provjera  2  15.16                            1  1  2
                            Pisana provjera
                                                            prepoznati i pokazati dijelove     pojmovi višestruke rekurzije,
                            2.1. (A) Primjeri rekurzivnog programiranja
studeni       2. Logo        10  17.18                            1  1  2 krivulja pomoću kojih se rekurzivno  crtanje stabla, crtanje
                            Simetrično ili binarno stablo, Fraktali
                                                            crtaju složenije krivulje.       rekurzivnih krivulja.

                            2.2. (A) Grafičke naredbe u programu
                                                             upotrijebiti osnovne grafičke    naredbeni gumbi, klizne trake,
                        19,20  Stvaranje i brisanje prozora, Stvaranje i brisanje  1  1  2
                                                             naredbe grafičkim kontrolama.    okviri s tekstom.
                            gumba, Klizne trake, Okvir s tekstom

                            2.3. (A) Procedure i programske funkcije
                            Procedure i funkcije, Što su naredbe?, Primjeri
                                                             upotrebljavati u programima neke   programska funkcija,
                        21.22  ugrađenih funkcija, Primjeri vlastitih funkcija   1  1  2
                                                             unaprijed pripremljene funkcije.   ugniježđene funkcije.
                            2.4. (A) Primjena programiranja u nastavi
                            matematike – 1. dio
                            2.4. (A) Primjena programiranja u nastavi           upotrebljavati računalo kao
                                                                               crtanje kvadratne funkcije,
                            matematike – 2. dio                      pomagalo pri rješavanju
                        23.24                           0   2  2                    crtanje funkcije drugog
                            2.5. (A) Primjena programiranja u nastavi fizike i       jednostavnih geometrijskih
                                                                               korijena.
                            kemije – 1. dio                        zadataka.
                                                            upotrebljavati računalo kao      primjena u kinematici,
                            2.5. (A) Primjena programiranja u nastavi fizike i
                                                            pomagalo pri rješavanju        simulacija kosog hitca, primjena
prosinac                    25.26  kemije – 2. dio                  0   2  2
                                                            jednostavnih geometrijskih       za osnovna kemijska
                            Ponavljanje gradiva
                                                            zadataka.               izračunavanja.
                            Ponavljanje gradiva
          Ponavljanje       2  27.28                              2  2
                            Praktični radovi učenika
                            Ponavljanje gradiva
        Zaključivanje ocjena    2  29,30                           1  1  2
                            ZAKLJUČIVANJE OCJENA

2. obrazovno razdoblje

                            3.1. Baza podataka
                            Što su baze podatka i kako su nastale?, Zašto        stvoriti jednostavnu tablicu u nekom
                                                                             baza podataka, tablica podataka
 siječanj  3. Baze podataka 2003 i 2007  6  31.32  povezujemo podatke u tablicama?, Jesmo li se    1  1  2 programu za upravljanje bazama
                                                                             u bazi, upis u polja tablice.
                            već susreli s bazama podatka?, Koji su osnovni        podataka.
                            objekti baze podataka?


                            Tablica podataka, Kako upisati podatke u
                        33.34                           1  1  2
                            tablicu?, Kako se kretati tablicom?


                            3.2. Upisni obrasci i pretraga                                    izrada upisnog obrasca,
                                                           upisivati podatke u priređene baze
                            Izrada obrasca, Unos i pregled podataka,                               vizualno oblikovanje upisnog
                        35.36                           1  1  2 podataka, pretraživati ih, ažurirati i
                            Oblikovanje obrasca, Sortiranje i izdvajanje                             obrasca, ažuriranje podataka s
                                                           brisati.
                            podataka                                               pomoću obrasca.
                            Ponavljanje gradiva
 veljača       Projekti       2  37.38  Izrada i predstavljanje plakata i referata.    0  2  2
                            Praktični radovi učenika.
                            4.1. Uređivanje glavnog slajda
                            Prikazivanje matrice i mogućnosti matrice,
       4. Microsoft PowerPoint                                         izraditi jednostavni glavni slajd s  glavni slajd, logotip, podnožje
                      6  39,40  Logotip, Alatna traka Pogled matrice slajda,    1  1  2
          2003 i 2007                                            logotipom i podnožjem.         slajda.
                            Spremanje predloška dizajna, Zaglavlje i
                            podnožje

                                                           postaviti hiperveze između slajdova;
                                                                               hiperveze između slajdova,
                            4.2. Veze između slajdova                  postaviti akcijske gumbe na slajd i
                                                                               hiperveze između prezentacije i
                        41.42  Hiperveze u prezentaciji, Dodavanje hiperveze na 1   1  2 odrediti njihova osnovna svojstva;
                                                                               drugih dokumenata, akcijski
                            tekst ili sliku, Akcijski gumbi               postavljati veze između slajdova pri
                                                                               gumbi.
                                                           izradi kviza i sl.


                            4.3. Prikazivanje prezentacije
                            Kako pripremiti prezentaciju?, Kako prezentirati                           izvedba prezentacije,
                                                            pripremiti prezentaciju za izvođenje i
                        43.44  sadržaj?, Koje su mogućnosti PowerPointa u     1  1  2                     postavljanje trajanja slajda,
                                                            obaviti njezino izvođenje.
                            izvedbi prezentacije?, Spremanje prezentacije,                            izrada neprekidne prezentacije.
                            Prikazivanje prezentacije

                            Ponavljanje gradiva
 ožujak       Projekti       2  45.46  Izrada i predstavljanje plakata i referata.    0  2  2
                            Praktični radovi učenika.
                            5.1. Timska izrada Web stranica razreda
                                                                               dogovor i podjela uloga u
                            Što je timski rad i zašto ga primjenjujemo?,
           5. Web        10  47.48                           1  1  2 surađivati u skupini.          skupini, obrada sadržaja,
                            Formiranje timova, Bilješke, Planiranje izrade
                                                                               provjera uspješnosti i ispravak.
                            budućeg web mjesta
                           Izrada sjedišta u FrontPageu, Postavke web
                           mjesta, Pogledi na web mjesto, Uređivanje i
                       49,50                          1    1  2
                           oblikovanje web stranica, Navigacija,
                           Navigacijska traka, Navigacijska struktura, Teme

                           5.2. Tehnike objavljivanja
                           Što je web poslužitelj?, Kako odabrati web            znati objaviti svoje vlastite Web   prijenos datoteka (FTP), Web
                       51.52                            1  1  2
                           poslužitelj za objavu web mjesta? Objavljivanje         stranice.               publiciranje, sinkronizacija.
                           web stranica

                           5.3. Objavljivanje web mjesta                                     Web mjesto, lokalno
                           Objava web mjesta iz FrontPagea, Objava web                              predstavljanje Web mjesta,
travanj                    53.54                            1  1  2 objaviti svoj Web uradak.
                           mjesta iz programa za FTP prijenos, Prijava web                            objavljivanje Web mjesta
                           mjesta na tražilici Google                                       (publiciranje).

                           5.4. Pokretni dijelovi stranica                                    datoteka s animiranim
                                                            izraditi animaciju i umetnuti je na
                       55.56  Što je animacija?, GIF animacije, Kako izraditi   1  1  2                     sadržajima, program za
                                                            Web stranicu.
                           animaciju, Microsoft GIF Animator                                   animaciju.
                           Ponavljanje gradiva
          Projekti       2  57.58  Izrada i predstavljanje plakata i referata.     0  2  2
                           Praktični radovi učenika.
                           Ponavljanje gradiva
svibanj  Ponavljanje i pisana provjera  2  59,60                            1  1  2
                           Pisana provjera
                                                                               izbor kvalitetnih sadržaja,
                           6.1. Kritički odnos prema Internetu               ocjenjivati sadržaje dobavljene
          6. Internet      6  61.62                            1  1  2                     popularizacija domaćih
                           Budite oprezni, Kako se zaštititi?                Internetom.
                                                                               sadržaja.


                           6.2. Sudjelovanje u Internetskim projektima                              besplatni volonterski projekti,
                           Što je projekt?, Internetski projekti, Volonterski                           sponzorirani projekti,
                                                           prijaviti se i sudjelovati aktivno u
                           Internetski projekti, Sponzorirani projekti,                              komercijalni
                       63.64                            1  1  2 Internet projektu.potaknuti
                           Komercijalni projekti                                         projekti.upoznavanje učenika s
                                                           stvaralačko predlaganje i kritiku.
                           6.3. Školski Internetski projekti                                   projektima u školi, izbor
                           Hrvatski i međunarodni projekti                                    željenog projekta.


                           Projekti u okviru razreda i škole
                       65.66                            0  2  2
                           Praktični radovi učenika
                           Ponavljanje gradiva
lipanj       Projekti       2  67.68  Izrada i predstavljanje plakata i referata.     0  2  2
                           Praktični radovi učenika.
                           Ponavljanje gradiva
         Zaključivanje      2  69,70                            1  1  2
                           ZAKLJUČIVANJE OCJENA
Moj portal
Vrsta plana:               Izvedbeni plan
Broj sati:                    70

Naziv škole:               6. osnovna škola Varaždin
Predmet:                 Informatika
Razred:                  8.
Programski jezik:             (A) , Logo
Godina:                  2010./2011.
Ime i prezime učitelja:               0

Potpis:

1. obrazovno razdoblje

       Cjelina       Sati   Broj sata                          Tema                          O  V U

      0. Uvodni sat      2     1.2    Upoznavanje s nastavnim planom i programom,popis projektnih zadataka, ponavljanje gradiva. 2        0  2

                            1.1. Logičke izjave (izborna tema)
                            Što su logičke izjave?
     1. Osnove IKT-a     10     3.4                                                        1  1  2
                            1.2. Kraće zapisivanje logičkih izjava i njihovih vrijednosti, logičke funkcije (izborna tema)
                            Jednostavne logičke funkcije, Tablica istinitosti, Složene logičke funkcije

                            1.3. Osnovne logičke funkcije (izborna tema)
                            Funkcija IDENTITETA, Funkcija NE (NEGACIJE), Funkcija I (AND, ^, KONJUKCIJA), Funkcija ILI (OR,
                       5.6    Ú, DISJUNKCIJA)                                         1      1  2
                            1.4. Uporaba logičkih funkcija u programiranju (izborna tema)
                            QBASIC, Logo
                            1.5. Elektronički logički sklopovi i registry
                            Elektronički logički sklopovi, Logički sklop NE (NOT), Logički sklop I (AND), Logički sklop ILI (OR),
                       7.8                                                        1  1  2
                            Kombinirani elektronički sklopovi, Kako računalo pamti podatke?, Kako procesor obrađuje
                            podatke?, Kako komponente računala komuniciraju međusobno?

                            1.6. Paralelni i slijedni ulazno-izlazni pristupi računala
                            Pretvaranje bitova u električke veličine (analogne vrijednosti), Kako se prenose podatci?,
                            Slijedni (serijski) prijenos podataka., Paralelni prijenos podataka, USB priključak
                       9,10                                                       1  1  2
                            1.7. Svojstva računala
                            Brzina rada računala, Kapacitet radnog spremnika, Kapacitet osnovnog pomoćnog spremnika
                            tvrdog diska, Brzina prijenosa podataka
                            1.8. Pohranjivanje multimedijskih sadržaja, obrada zvuka
                       11.12   Kako računalo pohranjuje sliku?, Formati slika, Obrada zvuka, Pretvorba zvuka iz analognog u      1  1  2
                            digitalni oblik.
                            Ponavljanje gradiva
       Projekti        2    13.14                                                       0  2  2
                            Izrada i predstavljanje plakata i referata. Praktični radovi učenika.
                            Ponavljanje gradiva
  Ponavljanje i pisana provjera  2    15.16                                                       1  1  2
                            Pisana provjera
                            2.1. (A) Primjeri rekurzivnog programiranja
       2. Logo       10    17.18                                                       1  1  2
                            Simetrično ili binarno stablo, Fraktali
                            2.2. (A) Grafičke naredbe u programu
                       19,20                                                       1  1  2
                            Stvaranje i brisanje prozora, Stvaranje i brisanje gumba, Klizne trake, Okvir s tekstom

                            2.3. (A) Procedure i programske funkcije
                       21.22   Procedure i funkcije, Što su naredbe?, Primjeri ugrađenih funkcija, Primjeri vlastitih funkcija     1  1  2
                            2.4. (A) Primjena programiranja u nastavi matematike – 1. dio
                            2.4. (A) Primjena programiranja u nastavi matematike – 2. dio
                       23.24                                                       0  2  2
                            2.5. (A) Primjena programiranja u nastavi fizike i kemije – 1. dio
                            2.5. (A) Primjena programiranja u nastavi fizike i kemije – 2. dio
                       25.26                                                       0  2  2
                            Ponavljanje gradiva
                            Ponavljanje gradiva
      Ponavljanje       2    27.28                                                         2  2
                            Praktični radovi učenika
                            Ponavljanje gradiva
    Zaključivanje ocjena     2    29,30                                                       1  1  2
                            ZAKLJUČIVANJE OCJENA

2. obrazovno razdoblje
                          3.1. Baza podataka
  3. Baze podataka 2003 i 2007    6  31.32  Što su baze podatka i kako su nastale?, Zašto povezujemo podatke u tablicama?, Jesmo li se već 1   1  2
                          susreli s bazama podatka?, Koji su osnovni objekti baze podataka?
                      33.34  Tablica podataka, Kako upisati podatke u tablicu?, Kako se kretati tablicom?          1   1  2
                          3.2. Upisni obrasci i pretraga
                      35.36                                                   1  1  2
                          Izrada obrasca, Unos i pregled podataka, Oblikovanje obrasca, Sortiranje i izdvajanje podataka
                          Ponavljanje gradiva
       Projekti         2  37.38                                                   0  2  2
                          Izrada i predstavljanje plakata i referata. Praktični radovi učenika.
                          4.1. Uređivanje glavnog slajda
4. Microsoft PowerPoint 2003 i 2007  6  39,40  Prikazivanje matrice i mogućnosti matrice, Logotip, Alatna traka Pogled matrice slajda,      1  1  2
                          Spremanje predloška dizajna, Zaglavlje i podnožje
                          4.2. Veze između slajdova
                      41.42                                                   1  1  2
                          Hiperveze u prezentaciji, Dodavanje hiperveze na tekst ili sliku, Akcijski gumbi
                          4.3. Prikazivanje prezentacije
                      43.44  Kako pripremiti prezentaciju?, Kako prezentirati sadržaj?, Koje su mogućnosti PowerPointa u    1  1  2
                          izvedbi prezentacije?, Spremanje prezentacije, Prikazivanje prezentacije
                          Ponavljanje gradiva
       Projekti         2  45.46                                                   0  2  2
                          Izrada i predstavljanje plakata i referata. Praktični radovi učenika.
                          5.1. Timska izrada Web stranica razreda
       5. Web         10  47.48  Što je timski rad i zašto ga primjenjujemo?, Formiranje timova, Bilješke, Planiranje izrade    1  1  2
                          budućeg web mjesta

                          Izrada sjedišta u FrontPageu, Postavke web mjesta, Pogledi na web mjesto, Uređivanje i
                      49,50                                                   1  1  2
                          oblikovanje web stranica, Navigacija, Navigacijska traka, Navigacijska struktura, Teme

                          5.2. Tehnike objavljivanja
                      51.52  Što je web poslužitelj?, Kako odabrati web poslužitelj za objavu web mjesta? Objavljivanje web  1  1  2
                          stranica
                          5.3. Objavljivanje web mjesta
                      53.54  Objava web mjesta iz FrontPagea, Objava web mjesta iz programa za FTP prijenos, Prijava web    1  1  2
                          mjesta na tražilici Google
                          5.4. Pokretni dijelovi stranica
                      55.56                                                   1  1  2
                          Što je animacija?, GIF animacije, Kako izraditi animaciju, Microsoft GIF Animator
                          Ponavljanje gradiva
       Projekti         2  57.58                                                   0  2  2
                          Izrada i predstavljanje plakata i referata. Praktični radovi učenika.
                          Ponavljanje gradiva
  Ponavljanje i pisana provjera   2  59,60                                                   1  1  2
                          Pisana provjera
                          6.1. Kritički odnos prema Internetu
      6. Internet        6  61.62                                                   1  1  2
                          Budite oprezni, Kako se zaštititi?
                          6.2. Sudjelovanje u Internetskim projektima
                          Što je projekt?, Internetski projekti, Volonterski Internetski projekti, Sponzorirani projekti,
                      63.64  Komercijalni projekti                                       1  1  2
                          6.3. Školski Internetski projekti
                          Hrvatski i međunarodni projekti
                          Projekti u okviru razreda i škole
                      65.66                                                   0  2  2
                          Praktični radovi učenika
                          Ponavljanje gradiva
       Projekti         2  67.68                                                   0  2  2
                          Izrada i predstavljanje plakata i referata. Praktični radovi učenika.
                          Ponavljanje gradiva
      Zaključivanje       2  69,70                                                   1  1  2
                          ZAKLJUČIVANJE OCJENA
Moj portal
Vrsta plana:             Mjesečni plan

Naziv škole:             6. osnovna škola Varaždin
Predmet:               Informatika
Razred:               8.
Programski jezik:          (A) , Logo
Godina:               2010./2011.
Ime i prezime učitelja:             0

Potpis:

Mjesec:  rujan

 Mjesec        Cjelina     Broj sata            Tema              O    V U     Obrazovna postignuća           Ključni pojmovi        Suodnos
                          Upoznavanje s nastavnim planom i
 rujan       0. Uvodni sat    1.2    programom,popis projektnih zadataka,         2  0  2
                          ponavljanje gradiva.

                          1.1. Logičke izjave (izborna tema)
                          Što su logičke izjave?                       Oblikovati logičke izjave kojima se
                          1.2. Kraće zapisivanje logičkih izjava i njihovih         uspoređuju brojevi, oblikovati
          1. Osnove IKT-a    3.4                              1  1  2                      logička izjava, istinitost, lažnost.
                          vrijednosti, logičke funkcije (izborna tema)            logičke izjave kojima se određuje
                          Jednostavne logičke funkcije, Tablica istinitosti,         abecedni redoslijed.
                          Složene logičke funkcije


                          1.3. Osnovne logičke funkcije (izborna tema)
                          Funkcija IDENTITETA, Funkcija NE (NEGACIJE),
                                                           oblikovati jednostavne logičke izjave  logičke varijable, vrijednosti
                          Funkcija I (AND, ^, KONJUKCIJA), Funkcija ILI (OR,
                                                           i jednostavne logičke          logičkih varijabli, vrijednosti
                     5.6    Ú, DISJUNKCIJA)                  1   1  2
                                                           funkcije.oblikovati složenije sudove  bita.NE- funkcija, I- funkcija, ILI-
                          1.4. Uporaba logičkih funkcija u programiranju
                                                           iz dva jednostavna logička suda.    funkcija.
                          (izborna tema)
                          QBASIC, Logo                          1.5. Elektronički logički sklopovi i registry
                          Elektronički logički sklopovi, Logički sklop NE
                          (NOT), Logički sklop I (AND), Logički sklop ILI                              ispitivanje višestrukih uvjeta u
                                                           pojednostavljivati programe u
                     7.8    (OR), Kombinirani elektronički sklopovi, Kako    1  1  2                      programima, oblikovanje jedne
                                                           kojima se pojavljuje grananje.
                          računalo pamti podatke?, Kako procesor                                   logičke izjave.
                          obrađuje podatke?, Kako komponente računala
                          komuniciraju međusobno?
Ime i prezime učitelja:                                  0
Godina:                2010./2011.
Mjesec:                rujan
Programski jezik:           (A) , Logo
     Cjelina     Broj sata            Tema                    Obrazovna postignuća           Ključni pojmovi        Suodnos
                   Upoznavanje s nastavnim planom i
   0. Uvodni sat     1.2    programom,popis projektnih zadataka,
                   ponavljanje gradiva.

                   1.1. Logičke izjave (izborna tema)
                   Što su logičke izjave?                  Oblikovati logičke izjave kojima se
                   1.2. Kraće zapisivanje logičkih izjava i njihovih    uspoređuju brojevi, oblikovati
   1. Osnove IKT-a    3.4                                                    logička izjava, istinitost, lažnost.
                   vrijednosti, logičke funkcije (izborna tema)       logičke izjave kojima se određuje
                   Jednostavne logičke funkcije, Tablica istinitosti,    abecedni redoslijed.
                   Složene logičke funkcije


                   1.3. Osnovne logičke funkcije (izborna tema)
                   Funkcija IDENTITETA, Funkcija NE (NEGACIJE),
                                                oblikovati jednostavne logičke izjave  logičke varijable, vrijednosti
                   Funkcija I (AND, ^, KONJUKCIJA), Funkcija ILI (OR,
                                                i jednostavne logičke          logičkih varijabli, vrijednosti
              5.6    Ú, DISJUNKCIJA)
                                                funkcije.oblikovati složenije sudove  bita.NE- funkcija, I- funkcija, ILI-
                   1.4. Uporaba logičkih funkcija u programiranju
                                                iz dva jednostavna logička suda.    funkcija.
                   (izborna tema)
                   QBASIC, Logo                   1.5. Elektronički logički sklopovi i registry
                   Elektronički logički sklopovi, Logički sklop NE
                   (NOT), Logički sklop I (AND), Logički sklop ILI                         ispitivanje višestrukih uvjeta u
                                           pojednostavljivati programe u
              7.8    (OR), Kombinirani elektronički sklopovi, Kako                          programima, oblikovanje jedne
                                           kojima se pojavljuje grananje.
                   računalo pamti podatke?, Kako procesor                              logičke izjave.
                   obrađuje podatke?, Kako komponente računala
                   komuniciraju međusobno?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:164
posted:8/22/2012
language:Croatian
pages:22