Docstoc

BANDING BEZA ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIOANAL DAN MODEN

Document Sample
BANDING BEZA ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIOANAL DAN MODEN Powered By Docstoc
					BANDING BEZA ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIOANAL DAN MODEN

                  Konsep              Matlamat pendidikan            Tumpuan
                            TRADISIOANAL
                                                    Kurikulum: Bidang
                                                    kemanusiaan dan
           Secara semulajadi, ciri manusia
                               Mengajar ilmu dan nilai bersifat sejagat  kesusasteraan
  PERENIALISME   bersifat sejagat dan tidak berubah-
                               dan abadi.                 Guru: Penyampai ilmu
           ubah.
                                                    Kaedah mengajar: Ditaktor
                                                    Murid: Penerima ilmu
                                                    Kurikulum: Kemahiran asas.
                                                    Guru: Penyampai ilmu yang
           Penekanan diberi kepada perkara-    Mengajar ilmu dan budaya yang bersifat   pakar
  ESENSIALISME
           perkara asas.              asas sahaja.                Kaedah mengajar: Ditaktor
                                                    Murid: Penerima ilmu yang
                                                    bersifat pasif
                              MODEN
                                                    Kurikulum: Kebebasan
                                                    untuk memilih mata
                                                    pelajaran.
                               Menghasilkan individu yang sedia
           Manusia berupaya menyesuaikan diri                         Guru: Pembimbing dan
  PROGRESIVISME                       menghadapi perubahan dalam
           terhadap perubahan.                                pengurus
                               kehidupan seharian.
                                                    Kaedah mengajar: Induktif
                                                    Murid: Mencari ilmu dan
                                                    bersifat aktif
                                                    Kurikulum: Sains sosial
                                                    Guru: Agen Perubahan
   SOSIAL     Sekolah merupakan landasan untuk                          Kaedah mengajar:
                               Mengasaskan corak budaya baru.
 REKONSTRUKTIVISME  membentuk masyarakat baru.                             Berpusatkan murid
                                                    Murid: Berani mencuba dan
                                                    bersifat aktif
                                                    Kurikulum: Bidang estetik
                                                    dan falsafah
                                                    Guru: Pemangkin ilmu
           Manusia bertanggungjawab ke atas                          Kaedah mengajar:
 EKSISTENTIALISME                      Tidak digariskan
           diri sendiri                                    Berpusatkan murid dan
                                                    aktiviti
                                                    Murid: Penerima ilmu yang
                                                    bersifat pasif
                                                         ISL M3 (16/1-20/1)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:8/22/2012
language:Malay
pages:1