Docstoc

Arsmotena 1941-

Document Sample
Arsmotena 1941- Powered By Docstoc
					                Stockholms Motionsserieförening
                   MOTIONSSERIEN
                 Motionsseriens årsmöten 1941 –

År   Tidpunkt         Lokal           Årsmötesordförande/Förbund etc.           Årsmötessekr.
1941  F 25 April 20.00 Stockholms-Tidningen
1942
1943  M 19 April 19.30 S:t Göransgården
1944  Ti 2 Maj 19.30 Tysta Mari
1945
1946  M  29  April  19.30 Stockholms-Tidningen    Gustaf Fäldt    Motionsserien          Curt Söderberg
1947  F  25  ”      -”-            -”-         -”-               -”-
1948  Ti  24  Febr.  20.00 -”-            Karl-Albert Rabén  -”-               K-G Nyström
1949  F  18  Mars  19.30 -”-            -”-         -”-               Ebbe Holm
1950  Ti  28  ”   20.00 -”-            Gustaf Fäldt    -”-               K-G Nyström
1951  F   6  April  20.00 -”-            -”-         -”-               -”-
1952  F  18  ”   19.30 -”-            Karl-Albert Rabén  -”-               -”-
1953  F  20  Mars  19.30 -”-            Curt Söderberg   -”-               -”-
1954  F  19  ”   19.30 -”-            -”-         -”-
1955  F  18  -”-   19.30 -”-            -”-         -”-               Åke Dunér
1956  F  23  ”   19.30 Lillienhoffska huset    -”-         -”-
1957  F  29  ”   19.00 -”-
1958  F  28  ”   19.30 Medborgarhuset
1959  F  20  ”   19.00 -”-            Curt Söderberg   Motionsserien          Folke Jenerot
1960  To  17  ”   19.00 -”-            -”-         -”-               -”-
1961  F  24  Mars  19.30 Hovslagargatan 2      -”-         -”-               -”-
1962  O  21  ”   19.15 -”-            -”-         -”-               -”-
1963  F  22  ”   19.30 -”-            -”-         -”-               -”-
1964  F  20  ”   19.30 -”-            -”-         -”-               -”-
1965  F  19  ”   19.30 -”-            -”-         -”-               -”-
1966  F  25  ”   19.00 -”-            -”-         -”-               -”-
1967  F   7  April  19.00 -”-            Sven Kjellman    -”-               -”-
1968  F  22  Mars  19.00 Stockholmsidrottens Hus  -”-         -”-               -”-
1969  F  28  ”   19.00 -”-            Nils Spännare    Stockholms Fotbollförbund    -”-
1970  To  2  April  19.00 -”-            Sven Kjellman    Motionsserien          -”-
1971  F   2  ”   19.00 -”-            Erik Steijner    Stockholms Idrottsförvaltning  -”-
1972  To  6  ”   19.00 -”-            Hans-Eric Roxne   Stockholms Fotbollförbund    Bengt Larsson
1973  To  29  Mars  19.00 -”-            Åke Lundberg    -”-               Folke Jenerot
1974  To  4  April  19.00 -”-            Karl-Albert Rabén  Motionsserien          -”-
1975  F   4  ”   19.00 Restaurant Loen      Erik Steijner    Stockholms Idrottsförvaltning  -”-
1976  To  25  Mars  19.00 Stockholmsidrottens Hus  Allan Adolfsson   Svenska Handbollförbundet    -”-
1977  To  24  ”   19.00 -”-            Sven Jihammar    Stockholms Bandyförbund     -”-
1978  To  30  ”   19.00 -”-            Bengt Sevelius   RF               -”-
1979  O  28  ”   19.00 -”-            Bengt Adamsson   Stockholms Fotbollförbund    -”-
1980  O  26  ”   19.00 -”-            Sven Kjellman    Motionsserien          -”-
1981  O  25  ”   19.00 -”-            -”-         -”-               -”-
1982  O  24  ”   19.00 -”-            Bror Axelsson    Vin- & Spritcentralen      -”-
1983  O   6  April  19.00 -”-            Åke ”X-et” Erixon  Svenska Fotbollförbundet    -”-
1984  O   4  ”   19.00 -”-            Bror Axelsson    Vin- & Spritcentralen      -”-
1985  Ti  16  ”   19.00 -”-            -”-         Motionsserien          -”-
1986  To  10  ”   19.00 -”-            -”-         -”-               -”-
1987  To  9  ”   19.00 van der Nootska Palatset  -”-         -”-               -”-
1988  To  7  ”   18.00 Restaurant Städet     Sven Kjellman    -”-               -”-
1989  To  13  ”   18.00 -”-            Bror Axelsson    -”-               -”-
1990  Ti  3  ”   18.00 -”-            -”-         -”-               Bengt Larsson
                                  1
Motionsseriens årsmöten 1941 – (forts.)

År   Tidpunkt       Lokal           Årsmötesordförande/Förbund etc.             Årsmötessekr.
1991  Ti  9 April 18.00 Restaurant Städet     Sven Kjellman     Motionsserien           Bror Axelsson
1992  Ti  7 ”   18.00 -”-            -”-          -”-                -”-
1993  M   5 ”   18.00 -”-            -”-          -”-                -”-
1994  M  11 ”   18.00 -”-            -”-          -”-                -”-
1995  M   3 ”   18.00 -”-            -”-          -”-                Bengt Larsson
1996  M  25 Mars 18.00 -”-             Stig Bengtsson     -”-                -”-
1997  M  17 ”   18.00 Astrids Catering      Bror Axelsson     -”-                -”-
1998  M  16 ”   18.00 -”-            Bengt Sevelius     RF                -”-
1999  M  15 ”   18.00 -”-            -”-          -”-                -”-
2000  M  20 ”   18.00 -”-            Stig Bengtsson     Motionsserien           -”-
2001  O  21 ”   18.00 -”-            Sven Kjellman     -”-                -”-
2002  Ti  19 ”   18.00 Fertig Konsult Catering  Bengt Sevelius     RF                -”-
2003  O  19 ”   18.00 -”-            -”-          -”-                -”-
2004  O  17 ”   18.00 -”-            Björn Hallman     Motionsserien           -”-
2005  To  17 ”   18.00 Jasminen konferens     Bengt Sevelius     RF                -”-
2006  O  22 ”   18.00 -”-            -”-          -”-                -”-
2007  To  22 ”   18.00 -”-            -”-          -”-                -”-
2008  O  12 ”   18.00 -”-            -”-          -”-                -”-
2009  O  18 ”   18.00 -”-            -”-          -”-                -”-
2010  O  24 ”   18.00 -”-            -”-          -”-                -”-
2011  O  23 ” *) 18.00 -”-             -”-          -”-                Bo Kruse
2012  O  14 ”   18.00 -”-            -”-          -”-                Bengt Larsson
*) Årsmötet 2011, utlyst till kl.18.00, började först kl.19.30 pga trafikförseningar,
varvid kamratmåltiden i stället intogs först.
Samtliga årsmötessekreterare tillhörande Motionsseriens organisation.

Lägesbeskrivningar på årsmöteslokaler (övriga – se under Årsmötessupé):
Stockholms-Tidningen  Klara Östra Kyrkogata 5
S:t Göransgården    Stadshagsvägen 6
Tysta Mari       Jakobsgatan 32
Lillienhoffska huset  Götgatan 48 vid Medborgarplatsen
Hovslagargatan 2    = Motionsseriens kansli aktuella år
Stockholmsidrottens Hus S:t Göransgatan 153

Årsmötessupé:
1941-53, 55 ?                  1971 Restaurant Pilen, Bryggargatan
1954 Den Gyldene Freden             1972-73 ?
1956 Lillienhoffska huset            1974-76 Restaurant Loen, Jakobsgatan 22
1957 Gillet                   1977-86 ?
1958-67 ?                    1987 van der Nootska Palatset, S:t Paulsgatan 21
1968 Hotell Kristineberg            1988-96 Restaurant Städet, S:t Eriksgatan 121
1969-70 Restaurant Hörnan, Fleminggatan 65   1997- Astrids Catering/Fertig Konsult Catering/Jasminen konferens, Dalagatan 27

Prisutdelare där det inte varit representant från Motionsserien eller inbjuden person som Årsmötesordförande:
1946: Hans Karlsson, Svenska Korporationsidrottsförbundet.
1996: Ewa Eriksson, Trygg-Hansa, 41 Terränglopp i Motionsserien sedan 1952 och det 50:e och sista sprang Ewa 2004.
Övriga år som regel årsmötesordförandena, dock för vart 5:e jubileumsår 1950 - 1990 så ägde prisutdelning rum för
aktuella idrotter vid särskild jubileumsfest i november det aktuella året med speciell inbjuden prominent person som
prisutdelare.
För mer närmast fullständig statistik över prisutdelare vid årsmötena: Se Prisutdelare för Bandy- o Rinkbandytävlingarna.
Anm. 1990 var den ”sista” stora jubileumstillställningen – Motionsserien 50 år.
Sedan bedömdes det inte meningsfullt att slå på stora trumman och arrangera storslagna fester, då dels
deltagarantalet i idrotterna minskat samt att det inte låg i tiden att samla stora skaror till dylika festarrangemang.
                                 2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:8/21/2012
language:Swedish
pages:2