Docstoc

Scoala cu clasele I-Cerere

Document Sample
Scoala cu clasele I-Cerere Powered By Docstoc
					Scoala cu clasele I-VIII Nr.108
“Alexandru Obregia”
Adresa:Str.Vatra Dornei,Nr.8
Sector4,Bucuresti
Tel/Fax:461.00.39                       Nr._________/_____              Doamna Director,

  Subsemnatul(a)______________________________domiciliat(a)in____________
Strada________________________,nr.____,Bl.____,Sc.______,Etj.______,ap._____
Sector_____,telefon___________ va rog sa aprobati inscrierea fiului meu/fiicei mele
_____________________________________ in clasa I, Anul scolar 2007-2008


Date personale ale copilului
Numele si prenumele____________________________________
Data nasterii : an_______,luna______________ zi__________
Locul nasterii _____________________
C.N.P _________________________

PARINTII:
TATA:
Nume si prenume ________________________________
Profesie _______________________
Locul de munca _____________________________
Telefon mobil __________________

MAMA :
Nume si prenume ________________________________
Profesie _______________________
Locul de munca _____________________________
Telefon mobil __________________

    Cunoscand regulamentul scolii si oferta educationala ma angajez sa colaborez
cu scoala si sa respect recomandarile privind parcursul scolar al fiului meu/fiicei
mele.

Anexez urmatoarele :
              Copie certificat nastere copil
              Copie B.I / C.I parinti
              Adeverinta medicala cu mentiunea « apt pentru scoala »
              Fisa psihopedagogica (eliberata de gradinita)
              Fisa medicala (eliberata de gradinita)

Data_______________                 Semnatura _________________

Doamnei director Creanga Mariana

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:30
posted:8/20/2012
language:Latin
pages:1