Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Esr Kitap Kısa by mrkurtbey

VIEWS: 21 PAGES: 95

Esr Kitap Kısa

More Info
									ESR: Artırılmış Cinsel Doyum       Ümit Sayın  1
      KISALTILMIŞ TANITIM
        VERSİYONU
 ARTIRILMIŞ CİNSEL DOYUM:
                ESR
     Expanded Sexual Response


   KADINLARDA ULTRA ORGAZM


          Doç. Dr. Ümit Sayın
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum  Ümit Sayın  2
      KISALTILMIŞ TANITIM
        VERSİYONU
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                    Ümit Sayın  3
içindekiler

  1.  Giriş ve Önsöz
  2.  Cinsel Araştırmaların Kısa Tarihçesi ve ESR
  3.  Kadınlarda Eski ve Yeni Cinsel Anatomi-Fizyoloji, Yeni Erojen Bölgeler
  4.  Kadınlarda Uyarılmanın ve Orgazmın Nörolojik Kontrolü ve ESR
  5.  Kadınlarda Cinsel Uyarılmanın, Orgazmın ve ESR’nin Nörokimyası
  6.  Kadınlarda Artırılmış Cinsel Doyum (ESR) ve PC-Kas Ağı
  7.  Artırılmış Cinsel Doyum (ESR): Temel Tanımlar
  8.  Kadınlarda Orgazm, ESR ve Farklı Bilinç Halleri
  9.  Kadınlarda Artırılmış Cinsel Doyum (ESR) Nasıl Sağlanır?
  10.  Uzakdoğu Cinselliği, Tantra, Taoculuk ve ESR
  11.  Kadın Orgazmlarının ve ESR’nin Geleceği
  12.  Sonsöz ve Özet
  13.  Kaynakça ve Referanslar
  14.  Tanıtımlar
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                  Ümit Sayın  4

                   Teşekkür

    ESR araştırmalarının ve çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve internet
    sitelerinin yapılması konusunda bana pek çok yönden destek olan
    Doçent Dr. Sultan Tarlacı’ya; çalışmalarda yardımcı olan ve
    Finlandiya’dan çalışmalara katkı sağlayan Marjo Ramstadius’a;
    kitabın redaksiyonunda katkıları olan sayın Hüsnü Sav’a; hem
    redaksiyonunda katkıları olan, hem de basımında ve bilimsel
    çalışmalarda destek sağlayan sayın Asiye ve Cevdet Kocatürk’e;
    sponsorluk konusunda destek olan sayın Aysun Duman Akyol’a;
    cinsel oyuncakların bilgisi konusunda destek sağlayan CENSAN
    şirketine; Patricia Taylor’a, Osmo Kontula’ya, Barry Komisaruk’a,
    Kenneth Mah’a, Janniko Giorgiadis’e, Beverly Whipple’a teşekkür
    ederim.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                        Ümit Sayın  5

    Yazar Hakkında Bilgi
     1961 yılında Muğla’da doğan H. Ümit Sayın, 1966 yılında ailesinin
İstanbul’a yerleşmesiyle ilk öğrenimini Melihat Şefizade İlkokulunda, Orta
öğrenimini Kadıköy Maarif Kolejinde tamamladı. 1979-1980 yılında İstanbul Tıp
Fakültesine girdi. 1986’da Tıbbı bitirip, 1987 yılında Cerrahpaşa Farmakoloji
Anabilim Dalında ihtisasa başladı. 1989-1990’da Kanada St. John’s’da Memorial
University of Newfoundland’de Psikoloji bölümünde bir yıla yakın eğitim gördü.
1992 yılında İngiltere Oxford Üniversitesi, Deneysel Psikoloji departmanında ve
daha sonra Hollanda Groningen Üniversitesi, Tıbbi Kimya departmanında
nörofarmakoloji ve nörotransmitterler konusunda çalıştı ve araştırma yaptı.
1993’te akademi ortamında gelişen bazı olaylar sonucu Türkiye’de bilim
yapılamayacağı kanaatine varan Sayın, 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri
Wisconsin Üniversitesi, Nöroloji bölümüne Nörobilim konusunda doktora sonrası
eğitim yapmak üzere gitti. Yaklaşık sekiz yıl ABD’de akademik kadroda nörobilim,
elektrofizyoloji, nöropsikofarmakoloji, davranış bilimleri, öğrenme, deneysel
psikoloji, epilepsinin mekanizmaları konularında çalışan Sayın 2002 yılında
Türkiye’ye dönüş yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde Doçent
olarak çalışmaktadır. Bilimsel çalışmaları arasında 50 civarında uluslararası
bilimsel yayını ve bildirisi; bu bilimsel çalışmaların refere edildiği 600 civarında
Science Citation Index sitasyonu (2011 Aralık); 4 kitap çevirisi, ‘Cinselliğin Farklı
Boyutları’ (1993-YOL Yayınları), ‘Gizli Örgütler, 11 Eylül ve Büyük Ortadoğu
Projesi’ (2006-Neden Kitap), ‘Derin Devletler, Gizli Projeler ve Kirli Gerçekler’
(2006-Neden Kitap), ‘Dünyayı Yöneten Gizli Güçler’ (2007-Neden Kitap), ‘Derin
Seks: Cinsellikte Farklı Boyutlar, Yeni Açılımlar’ (2010-Klan Yayınları), ‘Dinle Beyaz
Adam’ (2013, baskıda), ‘Neo-Tantra: Tantrik Cinselliğin Sırları, Tantranın Bilimsel
Yorumu’ (2012, baskıda), ‘Cinsel Oyuncaklar: Cinsel Oyuncakların Bilimsel Analizi
ve Cinsel Terapide Kullanılması’ (2012, baskıda) isimli, bu kitapla birlikte dokuz
kitabı vardır. Popüler bilim yazıları da yazan Sayın’ın Bilim ve Ütopya, TÜBİTAK
Bilim Teknik ve diğer dergilerde yayınlanmış yaklaşık 60 civarında popüler bilim
makalesi mevcuttur. Kadınca, Kim, Cosmopolitan, Marie Claire, Hülya, MAX gibi
kadın dergilerinde de 1991-2004 arasında 90 civarında cinsellik konusunda
bilimsel popüler cinsellik yazıları yazan Sayın, elinizde tutmakta olduğunuz
kitapta Türkiye’de ilk kez ‘Artırılmış Cinsel Doyum’ (ESR) kavramını
tanımlamakta; ve dünyadaki en son cinsellik bilgilerini hem bilimsel ve akademik,
hem de halka yönelik bir biçimde Türk okurlarına sunmakta; kadınlardaki yeni
cinsel fizyoloji ve orgazm teorilerini ele almaktadır.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum     Ümit Sayın  6
                1
           GİRİŞ VE ÖNSÖZ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                        Ümit Sayın  7

   Bu kitap yaklaşık 25 yıllık bir bilgi birikiminin, deneyimin-tecrübenin ve
bilimsel çalışmanın ürünüdür. Bundan yaklaşık 20 yıl önce yazdığım bir kitapta ve
kadın dergilerindeki makalelerimde kadın cinselliği konusunda 21. yüzyılda çok yeni
şeyler bulanacağından, yeni bir cinsel devrim yaşanacağından bahsetmiştim. Bu
söylediklerimin bir kısmı 2012 yılına geldiğimizde gerçekleşti. Kadın cinselliğinin
baştan tanımlanması gerektiği, son bulgularla ortaya çıktı. Artırılmış cinsel doyum
(ESR) hem çok yeni, hem de insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Bu kavramı
detaylarıyla tanımlayan ve olası mekanizmalarını ele alan bu kitap, sanırım türünün
tek örneğidir.


                  KESİLDİ


     Bu kitaptaki bilgiler, son 30 yıl içindeki, 120 civarında kadınla yakın iletişim;
yaklaşık 600 civarında kadınla karşılıklı mülakat ve sohbet, bilgi alışverişi; 2000-2500
civarında kadından da elde edilen anket ve veri sonuçlarına dayanılarak, son 100
yıllık cinsellik literatürünün taranması sonucunda ortaya çıkmıştır. ESR geliştirmiş
pek çok kadını ve onların “sınırlarını” ya da “sınırsızlıklarını” tanıma şansım oldu!
ESR, pek çok kişinin ilk bakışta omzunu silkebileceği gibi bir şehir efsanesi değildir!
ESR bir gerçektir! Kadınların cinsel tepkisi öyle farklı açılımlar göstermektedir ki,
2011 yılında, hiçbir genital uyarı olmaksızın gelişen, “beyin orgazmları” kavramı bile
tanımlanmıştır! Kadınların beyinleri ve cinsel tepkileri hakkında halen çok az şey
biliyoruz. Keşfedeceğimiz kıtalar var!

     Bu kitabın hem İngilizce versiyonları, hem de devamı olacaktır. Yakın bir
gelecekte yayınlanacak olan, “Neo-Tantra: Tantrik Cinselliğin Sırları, Tantra’nın
Bilimsel Analizi” bu kitabın bir devamı niteliğindedir! Neo-Tantra’da diğer pek çok
yönteme, tekniğe ve geleneksel Tantra’ya değindim. ESR kitabı oldukça yoğun
bilimsel bilgi ve bilimsel veri içermektedir. Bu bilgileri, bol resim, şema ve tablolarla
bezedim, daha kolay anlaşılabilir olsun diye! Bu kitabın, bilgiler arttıkça ve bizim
bilimsel çalışmalarımız geliştikçe yeni versiyonları ve yeni geliştirilmiş baskıları
olacaktır. Bu kitap sadece cinsellik kitabı değil, bir nörofarmakoloji, nörobilim,
psikoloji kitabıdır aynı zamanda!
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                      Ümit Sayın  8


                 KESİLDİ


     Bu kitabın temel hipotezi şudur: “Cinsel haz, cinsel tepki ve orgazm yeterli
bilgilendirme ve eğitimle, istenirse kadınlarda çok daha fazla geliştirilebilir;
kadınlar bildiklerinden, okuduklarından veya duyduklarından çok daha fazla cinsel
doyum yaşayabilirler”…

     Türk kadınları cinselliği boyutsuz veya tek boyutlu yaşamaktadırlar! Ama
isterlerse bu konularda kendilerine yeni boyutlar katabilirler. Kadınların cinselliği
aslında 3 boyutlu bir dünyada gezinen 4 boyutlu bir Hiperküpe benzer! Sadece 3
boyutlu bu dünyada onun bazı kesitlerini görebiliyoruz! Tüm dünya kadınlarına ve
Türk kadınlarına, yeni boyutlara açılabilmeleri dileğimle…

                          Doç. Dr. Ümit Sayın
                    Şubat 2012, Kızıltoprak, İstanbul
                        humitsayin@yahoo.com
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum    Ümit Sayın  9
                2
   CİNSEL ARAŞTIRMALARIN
    KISA TARİHÇESİ VE ESR
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                        Ümit Sayın
10
     ESR (Artırılmış Cinsel Doyum, Expanded Sexual Response) artırılmış
cinsellik ve daha fazla haz içeren, uzun, süreğen ve çok güçlü orgazmlar
ve/veya cinsel tatmin anlamına gelir. ESR’nin tanımı şöyledir: Literatürde
tanımlanmış klasik orgazm paternlerinden farklı olarak daha şiddetli ve
uzun gelişen, süreğenleşen ve/veya uzatılmış ve/veya status orgasmusa
dönüşebilen ve/veya art arda birçok kez gelen orgazm yaşayabilme
yeteneğine ESR (Artırılmış Cinsel Doyum-Expanded Sexual Response) adı
verilir.


                  KESİLDİ


     ESR ilk kez sistematik olarak Çinliler tarafından günümüzden 2500-
3000 yıl önce araştırılmıştır. Bu konuda çok çeşitli kitaplar ve yazılı eserler
bırakan Çinliler, cinsellik ile Tai Chi, Chi Kung, Aküpünktür, Chi enerjisi, Yin-
Yang gibi kavramları birleştirmişlerdir. Çinliler pek çok cinsel aleti ve
oyuncağı da ilk araştıran, deneyenler ve kullananlar arasındadırlar. Çin
kültürü temelde her türlü doğal gerçeği deneme yoluyla bulmaya ve
uygulamaya dayanıyordu; aküpünktür de benzer yöntemlerle bulunmuştur.
Gerek Çinliler, gerekse Hint kültürü tıbbi araştırmaları sırasında hep doğayı
örnek alırlardı kendilerine! Çinliler cinselliği, cinsel yeteneklerin sırlarını ve
cinsellikteki ekstremleri yüzyıllar öncesinden araştırmışlardır1.1
 Jolan Chang. Taocu Sevişme ve Seks, Çev: İlhan Güngören, İstanbul: YOL Yayınları, 1985.
 Jolan Chang. Sevişen Çiftlere Taocu Sevişme, Çev: İlhan Güngören, İstanbul: YOL Yayınları,
1991.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                        Ümit Sayın
11

     Çinlilerdeki benzer arayışlar ve araştırmalar, bütün Hindi Çini, Kore,
Vietnam, Burma vb. gibi Budizmin hâkim olduğu ülkelerde görülmüştür.
Tibet Budizmi ve Vajrayana Budizmi de cinsellikle uzun süre ilgilenmiştir.
Tibet tıbbından da bir kolunu alan Tantra 2.-4. Yüzyıl arasında Hint
kültüründe ortaya çıkmıştır. Tantra alt kültürü ve Tantristler aslında
Hindistan’daki aristokrat sınıfın elemanlarıydı ve Tantrik uygulamaları gizli
bir alt kültür uygulamaları olarak geliştirdiler. Bunun halka da sirayet etmesi
için birkaç yüzyıl geçti. Tantrik kültürün halka yansımış şeklinin ifade edildiği
kitaplar ise Kama Sutra ve Ananga Ranga’dır2. Aslında Tantra felsefesinin ve
Tantrik kültürün % 5’den azı cinsellik konularıyla ilgilidir. Tantra Yoga,
Yoganın bir çeşididir. Neo-Tantra ise 21. Yüzyılda ortaya çıkmış, konusunun
yaklaşık % 85-90’ının cinsellik olduğu yeni bir akımdır. Hint kültüründe üst
kast sistemleri hem cinselliği, hem de ESR’yi yüzyıllarca araştırmışlardır.
Bunun kanıtlarına Tantrik yazıtlarda, heykellerde ve Kama Sutra’da
rastlıyoruz. Uzakdoğuluların ESR’yi araştırdığına dair deliller şunlardır:

          PC-kaslarını geliştirmek ve Sahajoli (Kabbaza, Pompoir)
          yöntemlerini öğrenmek için Yeşim Yumurtası, Ben Wa topları
          ve tahta, fildişi dildoları kullanmaları.
          Erkeklerde, kadını daha mutlu edebilmek için uzun ilişki
          yöntemlerini geliştirmeleri; boşalmadan cinsel ilişkiyi


  Mantak Chia ve Douglas Abrams. The Multi Orgasmic Man, San Fransisco: Harper Collins,
1996.
 Mantak Chia ve Maneewan Chia. Kadınlar İçin Taocu Sevişmenin Sırları, İstanbul: Dharma,
2. basım, 2003.
 Mantak Chia ve Michael Winn. Erkekler İçin Taocu Sevişme Sırları, İstanbul: Dharma, 2001.
 İlhan Güngören. Yumuşak Sevişme, İstanbul: YOL Yayınları, 2003.
 İlhan Güngören. Bir Başka Gözle Bir Başka Açıdan, İstanbul: YOL Yayınları, 1988.
 Ümit Sayın. Cinselliğin Farklı Boyutları, İstanbul: YOL Yayınları, 1993.
 Ümit Sayın. Derin Seks. İstanbul: Klan Yayınları, 2010.
 Akif Poroy. Tantra: Bedensel ve Ruhsal Dokunma, İstanbul: Dharma Yayınları, 2010.
2
  Vatsyayana. Kama Sutra, Trans. by Burton R., London: Private, 1883.
  Kallayana Malla. Ananga Ranga: The Hindu Art of Love Illustrated (Trans. F.F. Arbuthnot,
Richard F. Burton), London: Citadel Press, 1964.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                   Ümit Sayın
12

          sağlamaya ait birçok yöntem geliştirmeleri. Chi Kung’da da
          bu unsurların da olması.
          Kadınların ekstatik, üst düzeyde orgazmlarını tanımlayan ve
          Tantrik Orgazm

          KESİLDİ
  BİRİNCİ BÖLÜMÜN DEVAMINI
OKUYABİLMEK İÇİN BİR ADET ESR KİTABI
      SATIN ALINIZ.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum    Ümit Sayın
13
                3
 KADINLARDA ESKİ VE YENİ
CİNSEL ANATOMİ-FİZYOLOJİ VE
      ESR:
      YENİ EROJEN BÖLGELER
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                   Ümit Sayın
14
     Son bilimsel çalışmalar ve deneyler, kadınlarda bazı anatomik
yapıların eskiden sanıldığından farklı olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle
2005 yılından sonra kadınların normal anatomileri ve “orgazmik
anatomileri” üzerine pek çok spekülasyon yapılmıştır. Son yıllarda
kadınlardaki cinsel fizyoloji hakkında da pek çok yeni buluş yapılmaktadır.
“Dört Sinir ve Altı Yolak” teorisi bunlardan birisidir (bkz. “Orgazmın
Nörolojik Kontrolü” isimli bölüm). Ayrıca kadınların orgazmında yeni erojen
bölgeler olduğu da iddia edilmiştir. Bilim genelde konservatif ve tutucu
usullerle ilerler, yani yeni bir şey ortaya atıldığında herkes ona şüpheyle
yaklaşır. İnsanlar yeni teoriye veya yeni ortaya atılanlara hemen inanmak
yerine, önce o bilgileri dışlamaya ve çürütmeye çalışırlar. Bu yeni bulgularla
ilgili yayınlar ve kanıtlar toplandıkça, bu konudaki direnç gösteren görüşler
de yavaş yavaş tükenmeye ve azalmaya başlar.


                KESİLDİ

         2000’li yılların ortalarından sonra görüntüleme, histoloji ve
 nörobilim tekniklerinin gelişmesi sonucunda, G-Noktasının varlığı ilk iddia
edildiği 1950’den yaklaşık 55 yıl sonra kabul edilmeye başlanmıştır. 1990’da
2350 kadın arasında yapılan bir çalışmada, çalışmayı yanıtlayan kadınların %
80’ni tarif edilen yerde erojen ve duyarlı bir bölge olduğunu dile getirmişler;
bu kadınların da % 40’ı işemeye benzer bir çeşit ejakülasyonun (boşalmanın)
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                        Ümit Sayın
15

orgazm sırasında gerçekleştiğini belirtmişlerdir3. Daha sonra yapılan pek çok
çalışmada kadınların yaklaşık % 30-50 civarında bir oranı, bu duyarlı bölgeye
sahip olduğunu söylemişlerdir. İngiltere’de internet üzerinden 5000 kadında
   yapılan bir çalışmada, kadınların % 75’i böyle erojen bölgeye sahip
   olduklarını söylemişler, ama bunların yaklaşık % 49’u G-Noktasının
 koordinatlarını doğru ve bilinen yere göre tarif edebilmişlerdir4. Türkiye’de
  bizim yaptığımız Kadınca Raporu (1993) ve Hülya Raporu (2003) isimli
  çalışmalarda, kadınların % 17-20 civarında bir oranı, G-Noktasına sahip
   olduklarını belirtmişlerdir5. Genelde vajinal orgazm olma oranı ile G-
 Noktasına sahip olma oranı birbiriyle paralel gözükmektedir. Batıda vajinal
 orgazm olan kadınların oranı % 34 civarında iken, G-Noktasına sahip olma
oranı % 30-40 arasındadır (Yukarıda bahsi geçen Batı anketleri, G-Noktasına
 sahip olma oranlarının en yüksek olduğu anketlerdir; başka raporlarda bu
  oran % 35-40’lara düşebilmektedir). Türkiye’de ise vajinal orgazm olma
 oranı % 15-17 civarındadır. Bu durum Whipple ve arkadaşlarının tezlerini
   güçlendirmektedir: bu teze göre vajinal orgazmların gelişmesinde G-
Noktasının büyük önemi vardır6! G-Noktası duyarsız olan ve PC-Kasları zayıf
 olan kadınlarda, vajinal orgazm gelişmesi zordur! Ayrıca pek çok çalışmaya
   göre de, PC-Kaslarının (Kegel Perineometer ile) güçlendirilmesi G-
          Noktasının ayırdındalığını artırmaktadır!


                  KESİLDİ

3
 CA Darling, JK Davidson, C Conway-Welch. Female ejaculation: perceived origins, the
Grafenberg spot/area, and sexual responsiveness. Archieves of Sexual Behavior ; 19 (1): 29–
47, 1990.

4
 http://www.orgasmsurvey.co.uk/ son ulaşım 12 Aralık 2011.
5
 Ümit Sayın. Derin Seks. İstanbul: Klan Yayınları, 2010. S:145-147.
6
 Alice Kahn Ladas , Beverly Whipple, John. D. Perry, The G-Spot and other Discoveries
About Human Sexuality, New York: Henry Holtand Company 2005, (ilk basım 1982).
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                    Ümit Sayın
16Her kadının orgazmı ve cinsel tepkisi birbirinden farklıdır! Her kadın kendine
özgüdür. Masters & Johnson’ın kadınların vajina içinde duyarlılık
bulamamalarının en önemli nedenlerinden birisi, çalışmalarını artık vajinaları
psikolojik olarak duyarlılığını kaybetmiş olan, fahişeler üzerinde
yapmalarıdır. Her yıl yüzlerce adamla yatmakta olan fahişeler için cinsel ilişki
zevksiz bir para kazanma yoludur ve beyinleri vajinal uyarılara tamamen
kendilerini kapatmışlardır. Bizim için, sürmekte olan çalışmalarımızda,
sadece % 1-5 oranındaki bir kadında A-Noktası ve O-Noktası saptanabilirse,
evrensel bir bilimsel yaklaşıma göre bu noktalar mevcuttur! Kadınların geri
kalan % 95’i biraz daha aramakla ve hazlarını artırmaya çalışmakla vakit
kaybedecekler demektir. Hiç unutulmaması gereken, bahsi geçen erojen
noktaların duyarlılığının, PC-Kasının güçlendirilmesiyle her zaman
artacağıdır. Bu hipotezin nörolojik kanıtları da vardır, çünkü PC-Kasının güçlü
aktivasyonu ile beyin pelvik sinir üzerinden geçen orgazm refleksini daha iyi
öğrenebilmektedir. A-Noktasının ve O-Noktasının da pelvik sinir, kısmı
olarak diğer sinirler ve kısmi olarak da hipogastrik sinir tarafından inerve
edildiği düşünülmektedir…….


                KESİLDİ

Klasik ve Bilinen Eski Kadın Cinsel Anatomisi
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum  Ümit Sayın
17
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                    Ümit Sayın
18

      Yeni Bilgilerle Birleştirilmiş Kadın Cinsel Anatomisi

Klitoris
Klitorisin gerçek yapısıyla ilgili son bilgiler, son yıllardaki MR (manyetik
rezonans) görüntülerinden sonra kesinleşmiş ve ortaya çıkmıştır.
    Klitoris pek çok kişinin sandığı gibi minik bir başlıktan (glans klitoris)
ibaretten değildir! Glans, klitoral kompleksin en duyarlı, en hassas ve
orgazmı en kolay tetikleyebilen bölümüdür. Klitoral kompleks şu yapılardan
oluşur ve bunların her biri haz almada ve orgazmın inşasında etkili rol oynar:

          Glans klitoris (klitoris başı)
          Klitoris başlığı….

          KESİLDİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                    Ümit Sayın
19


                  KESİLDİ


………….G-Noktası Nasıl Bulunur?

     G-Noktasını ararken öncelikle dikkat edeceğiniz nokta mesanedeki
idrarı boşaltmaktır, çünkü alttan uygulanacak olan basınç mesaneyi
sıkıştıracak ve idrarın geldiği hissini uyandıracaktır. PC kasının farkında olan
kadınlar bu kası sıkıp gevşetirlerse uyarı sırasında G-Noktasının daha fazla
hissederler.

    G-Noktasını kendi kendinize arıyorsanız, cinsel yönden uyarılmış
olmak için bunu mastürbasyon sırasında yapın. Eğer eşinizle arıyorsanız bunu
mutlaka orgazm olmaya yakın yapın. Çünkü G-Noktasının daha iyi
hissedilmesi için bu yapının da kanla dolup kabarmış olması gerekmektedir,
bu şişkinliği iki parmağınızı içeri sokup parmaklarınızın arasında
hissedebilirsiniz.


                KESİLDİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                  Ümit Sayın
20
   Kadının altta yattığı cinsel ilişki pozisyonlarında penisini hareket
yönünün G-Noktasını uyarma ihtimali çok azdır, ama erkeğin arkadan
yaklaştığı pozisyonlarda kadının da kalça hareketleri yardımıyla penisin G-
Noktasına basınç uygulama olasılığı artar. Bu pozisyonda klitoris uyarılamaz,
ama kadınların pek çoğunun böyle bir cinsel birleşmede çok güçlü orgazm
olmalarının nedeni G-Noktasının uyarılması ve orgazmı tetiklemesidir…..
                 KESİLDİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                         Ümit Sayın
21A-Noktası, O-Noktası, U-Noktası

    A –Noktası ve U-Noktası ilk kez ünlü “Çıplak Maymun” yazarının
ünlü zoolog yazarı Dr. Desmond Morris tarafından 2004 yılında ortaya atıldı.
Morris kitabında aynen şöyle yazmaktaydı7 :
                  KESİLDİ
7
 Desmond Morris. Çıplak Kadın (Naked Woman). İstanbul: İnkilap Yayınevi, 2006 (orijinal
baskı 2004). S: 292-296.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                       Ümit Sayın
22
           Kadınlarda Cinsel Uyarımın Temelleri


     Nörokimyasal açıdan bakıldığında cinsel saldırganlığı oluşturan her
iki cinsin kan dolaşımında bulunan testesteron hormonudur; kas içi
testesteron enjeksiyonları hem kadında hem de erkekte afrodizyak etki
yapar. Kadınlarda cinsel heyecanı, libido artışını ve tatmini, erkeklerde
ereksiyonu uzatır. Bu nedenle bu hormon frijidite ve iktidarsızlık
tedavilerinde kullanılmıştır. Kadınlarda orgazmın şiddetini artırdığına dair
veriler de var, ………


                 KESİLDİ

     …..Doğanın bütün erkeklerinde ise ejakülasyon (boşalma) olayı var.
Bu durum insanda kadın orgazmının evrimsel gelişime bağlı olarak,
neokorteksin (yeni beyin kabuğu) bir fonksiyonu olduğu düşüncesini
getiriyor akla, belki üst düzey primatlarda da orgazmın ilkel bir biçiminin
olması mümkün; ama insanda soyut düşünme yetisi ve hayal gücü gelişmiş
dişiler orgazm olabiliyor. Son yıllarda bu konudaki tartışmalar alevlenmişti;
biyologlar, tıpçılar, evrimciler ve nörobilimciler arasında tartışmanın konusu
şuydu: Kadınlarda orgazm olgusu neye hizmet ediyor? Evrimsel açıdan bir
değeri var mı? Tezler şöyleydi8:

8
 DA Puts, K Dawood. The evolution of female orgasm: adaptation or byproduct? Twin Res
Hum Genet; 9 (3):467-72, 2006.
  M Zuk. The case of female orgasm. Perspect Biol Med; 49(2):294-298, 2006.
  EA Lloyd. Response to Pust and Dawood’s evolution of female orgasm: adaptation or
byproduct? Twin Res Hum Genet; 9(4):603-608, 2006.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                 Ümit Sayın
23

    Tez 1: Kadınlarda orgazm evrime ve türün devamına, gelişmesine
hizmet etmektedir.
    Tez 2: Kadınlarda orgazm fenomeninin evrimle bir alakası yoktur;
kadın orgazmı evrime, doğal seleksiyona veya evrimsel değişime hizmet
etmez; tesadüfen ortaya çıkmış, evrimin bir yan ürünüdür.
    Tez 3: Kadınlarda orgazm kısmi olarak evrimin gelişimine ve doğal
seleksiyona hizmet eder, ama evrimin gerçekleşmesi için mutlaka dişilerin
orgazm olması gerekmez.


                 KESİLDİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum  Ümit Sayın
24
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum       Ümit Sayın
25     daha fazla olduğu düşünülüyor.
                KESİLDİ
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜN DEVAMINI
   OKUYABİLMEK İÇİN BİR ADET ESR
     KİTABI SATIN ALINIZ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum    Ümit Sayın
26
                4
    KADINLARDA CİNSEL
   UYARILMANIN, ORGAZMIN
   NÖROLOJİK KONTROLÜ VE
       ESR
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                          Ümit Sayın
27
     Kadınlarda cinsel uyarılmanın bileşenleri çok farklı ve çok komplike
bir biçimde hem periferik sinir sisteminde, hem de merkezi sinir sisteminde
(MSS) organize olurlar. Kadınlarda cinsel uyarım daha ziyade mental
(zihinsel) olmasına karşın, erkeklerde daha yoğun bir biçimde görseldir; yani
kadınların uyarılmasında zihinsel ve MSS ile ilgili pek çok seviyedeki ve
platformdaki faktörlerin etkisi çok fazladır. Örneğin, koku bazı kadınların
uyarılması açısından, görsel uyarılardan çok daha etkili bir uyaran
olabilmektedir9. Kadınları uyarılabilmeleri inanılmaz sayıda uyarının
sensoryal sistemde değerlendirilip, korteks tarafından yorumlanmasına
dayanan çok karmaşık bir mekanizmadır; bu sırada zihin, algı sistemi, beyin,
beyin kimyası, vücut kimyası bir uyum içinde çalışmak zorundadır. Bu uyumu
sağlayan temelde birçok ana unsur vardır:

     1. Algı sistemleri (5 duyu)
     2. Periferik sinirler (bu algıları beyne iletirler)
     3. Aksiyon potansiyelleri (sinirlerdeki bilgi iletiminin biyolelektrik
      potansiyeller tarafından beyne ve kortekse iletimini sağlarlar)
     4. Merkezi Sinir Sistemi (bu iletileri ve inputu algılar ve
      değerlendirir)
     5. Reseptörler ve nörotransmitterler (beyin kimyasının oluşmasına
      ve duygu, düşünce, algılama gibi işlevlerin gelişmesine neden
      olurlar)
     6. Beyindeki farklı bölgeler
         a. Haz merkezleri
         b. Algı merkezleri
         c. İçgüdülerden sorumlu merkezler (limbik sistem)
         d. Otonom (istemsiz) hareketleri yöneten merkezler
         e. Tepki veren merkezler
         f. Bilinç dışı ve kolektif bilinç dışı bilgiyi oluşturan ve
           kurgulayan merkezler
         g. Bilişsel yanıtları oluşturan merkezler

9
 Bakınız; Ümit Sayın. Derin Seks, İstanbul: Klan Yayınları, 2010. “Cinsel Haz Nesneleri” isimli
bölüm, S: 299-319.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                   Ümit Sayın
28

     7. Korteks (beyin kabuğu)
     8. Yan bilgi işleyen merkezler ve diğer

     Bahsi geçen merkezlerin tümü bir bütün içinde ve armoni içinde
çalışınca ortaya cinsel uyarım ve cinsel yanıt çıkar. Çevresel olarak periferik
sinir sistemi bir uyaranı algılar ve şu şekilde beyne iletir:

     a) Algı reseptörlerinde bu uyaran aksiyon potansiyeline
      dönüştürülür. (örneğin dokunma, derideki özelleşmiş
      reseptörlerde milisaniyeler içinde omurilikte ve beyinde
      işlenecek olan bir input’a (girdi sinyaline) dönüştürülür)
     b) Bu periferik sinir sistemi aracılığıyla önce omuriliğe oradan da
      derin yolaklar aracılığıyla beyne iletilir….


       KESİLDİ

Bilinçlilik ve Ayırdındalık

     Somatik sensoryal (duyularla ilgili) sinirler derimizdeki reseptörlere
bağlanmıştır; otonomik sensoryal sinirler ise iç organlarımıza
bağlanmışlardır. Bu sinirler bize derimizden dokunmakla, titreşimle,
sıcaklıkla ilgili bazı bilgileri sinirleri kat eden aksiyon potansiyelleri
(biyoelektrik potansiyeller) sayesinde taşırlar. Dokunma, titreşim, sıcaklık,
basınç, dokunmaya bağlı haz ve ağrı bize somatik sinirler tarafından iletilir.
Ama otonomik sinirler uyarıldığı zaman bize sadece basıncı ve ağrıyı iletirler.


                KESİLDİ

Her Kadın Tek ve Biriciktir!
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                    Ümit Sayın
29

    Her kadındaki nörolojik sinir ağlanması, beyin yapısı, nöro-kimya ve
beyin kimyası, bilgi işleme mekanizması birbirinden çok farklıdır. O nedenle
dünyadaki kadın sayısı kadar cinsel tepki biçimi ve orgazm biçimi
mevcuttur. Özellikle genital bölgedeki sinirlenme genetik birikimle ilgilidir ve
o kadına özeldir.


                KESİLDİ

    ……İtalya’daki L’Aquila üniversitesinden Emanuele Jannini 9 vajinal
orgazm olan, 11 vajinal orgazm olamayan kadında yaptığı ultrason
çalışmasında vajinal orgazm olanlarda kadın prostatının veya uretral
süngerimsi yapının karşılığındaki bölgede daha kalın bir doku tespit etmiştir.
Bunun G-noktası olma olasılığı çok güçlüdür. Bu örnekte görüldüğü gibi
hiçbir kadının genital anatomisi, sinirlerinin dağılımı aynı değildir ve
kadından kadına fark göstermektedir……..
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                        Ümit Sayın
30


                  KESİLDİ
             Rekleksler, Orgazm Refleksleri

    Vücutta bazı fonksiyonlar otomatik olarak gelişirler. Örneğin, bir
sıcak sobaya elimizi değdiğimiz zaman, hiç düşünmeden istemsiz olarak
hemen elimizi çekeriz; veya çarpan acıyan bir yerimizi otomatik olarak
oğuşturmaya başlarız; ya da göze doğru gelen bir obje fark ettiğimiz zaman
bizim bilincimiz devreye girmeden otomatik olarak gözümüzü kaparız. Bu
olguya refleks denir. Refleksler insanda sinir sisteminin bir olguya karşı
otomatik olarak verdiği yanıtlardır, reflekslerde bilincin kontrolü yoktur.

     Cinsellikteki pek çok unsur da refleksifdir, farklı reflekslerle gelişir.
Uyarılma, ıslanma, ilişkiye hazır hale gelebilme hep kadınlarda reflekslerle
gelişir; bu reflekslerin başlıca geliştiği yerlerden birisi de omuriliktir. Ama
cinsellikte refleksin gelişebilmesi için ayrıca beyinden verilen bir komuta da
ihtiyaç vardır.


                  KESİLDİ


     …..Yaptığımız anketler şu sonuçları göstermektedir10:


10
  Ümit Sayin, Günay Can, Marjo Ramstadius, Asiye Kocatürk, İpek Kahya. Desire in Turkish
Women: Orgasmic Behaviour Patterns in 2240 Educated Turkish Women Which Improves
with Education. 33rd NACS Conference 2011, Oslo-Norway, Nordic Association for Clinical
Sexology 33rd Congress Abstract Book (33):22, 2011.
 Asiye Kocatürk, Ümit Sayın, Gizem Y. Baş, Cevdet Kocatürk, Ayşe F, Ocakçı. Sexual
Behavior Patterns of Turkish Females at Two Universities of İstanbul in 2011: Marmara and
Bogaziçi Universities Pilot Survey Studies. 33rd NACS Conference 2011, Oslo-Norway, Nordic
Association for Clinical Sexology 33rd Congress Abstract Book (33):15, 2011. Bu posterler
www.drumitsayin.com/tr/nacs2011norwayposter adresinden indirilebilir.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                        Ümit Sayın
31

1) Türk kadınlarının büyük kısmı (% 65-70’den fazlası) cinsel ilişkiden ve
  koitustan hoşlanmamakta ve cinsel ilişkiyi bir görev gibi
  sürdürmektedirler.
2) Türk kadınlarının sadece % 13-17 civarında bir oranı vajinal orgazmı ve
  cinsel ilişkiyle gelişen orgazmı tanımaktadırlar….


       KESİLDİ

     ……Sadece ata binmek, bisiklet kullanmak bile bazı kadınlarda bu
uyarım arkını aktive edebilmektedir. Son yapılan bazı anketlere göre, bazı
kadınlar otomatik çamaşır makinelerinin üzerine oturarak bile
uyarılabilmektedirler11. Titreşim hem genital bölgelerde, hem klitoriste, hem
iç erojen bölgelerde cinsel uyarılma reflekslerini harekete geçirebilmektedir.
Aslında sanıldığının aksine kadınların uyarılabilmesi erkeklerin
uyarılmasından çok daha kolaydır. Ama kadınlar bunu bildikleri için sürekli
kendilerini böylesi uyarımlara karşı engellerler ve ket vururlar; pek çok
zihinsel inhibisyon geliştirirler…..
                    KESİLDİ
11
  Ümit Sayın. Cinsel Oyuncaklar: Cinsel Oyuncakların Tarihi, Bilimsel Analizi ve Cinsel
Terapide Kullanılması, 2012 (baskıda). Detaylı bilgi için www.the-clitoris.com sitesindeki
ankete bakınız.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                        Ümit Sayın
32
                  KESİLDİ


Orgazmik Yolaklar ve Dört Sinir-Altı Yolak Teorisi:

     Yukarda da belirttiğimiz gibi 2010 yılından sonra artık kadınların
sadece kulak memelerinin, meme uçlarının, klitoris başının, klitoris
kompleksinin, bazılarında uretranın, G-Noktasının, vajinanın ve vajinanın
çeşitli bölgelerinin (G-A-O Noktaları gibi), anüsün ve rektumun, serviksin tek
başına veya kombine olarak (ikili veya üçlü) uyarıldığında orgazmın
gerçekleşebileceği bilinmektedir. Bu konuda pek çok doküman
yayınlanmıştır12.


12
 BR Komisaruk , C Beyer-Flores, B Whipple. The Science of Orgasm, Baltimore: John Hopkins
University Press, 2006.
  Ümit Sayın. Neo-Tantra: Tantrik Cinselliğin Sırları, Tantranın Bilimsel Yorumu, 2012
(baskıda).
  Ümit Sayın. Derin Seks, İstanbul: Klan Yayınları, 2010.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                         Ümit Sayın
33

     Özellikle “G-Noktası” kitabının yazarlarından Beverly Whipple ile
Rutgers Üniversitesi nörobilimcilerinden Barry Komisaruk’un çalışmaları pek
çok yeni olguyu ve “Kadın Orgazmında Dört Sinir Teorisini” ortaya
çıkarmıştır. ESR’yi açıklayabilmek için zaten yeni bir orgazm teorisine ihtiyaç
bulunmaktaydı, var olan eski teorilerle veya iki-sinir teorisiyle (Pudental ve
Pelvik sinirler) ESR’yi açıklamak pek mümkün değildi. Bu bilimsel çalışmalar
fMRI (functional magnetic resonanc imaging), MR (magnetic resonance),
PET (positron emission tomography) gibi çok sofistike görüntüleme
tekniklerinden elde edilen bilgilerle desteklenmişlerdir13.

    Yeni ortaya konan “orgazmın dört sinir teorisi” kadınlarda orgazmı
tetikleyen dört farklı sinir olduğu iddia etmektedir. Bu sinirlerden üçü
omurilikten çıkan sinirlerin yaptığı pleksuslardan gelişen ve genital organları
inerve eden sinirler, birisi ise direkt olarak kafadan çıkan otonom sinir
sisteminin çok önemli sinirlerinden birisi olan X. Kafa çifti Vagus siniridir,
aslında bunlara bir beşinci olarak memeyi ve meme uçlarını inerve eden

  Ümit Sayın. Cinsel Oyuncaklar: Cinsel Oyuncakların Tarihi, Bilimsel Analizi ve Cinsel
Terapide Kullanılması, 2012 (baskıda).
  Patricia Taylor. PhD Thesis: An Observational and Comparative Study of Practitioners of
Expanded Orgasm: An Investigation of an Effective and Accessible Path to Transcendent
States of Consciousness, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
of Philosophy in Transpersonal Psychology, International University of Professional Studies,
Maui, Hawaii, 2000.
  Patricia Taylor. Expanded Orgasm: Soar to Ecstasy at your Lover's Every Touch, Illinois:
Sourcebooks, Casablanca, 2002.
  Desmond Morris. Çıplak Kadın (Naked Woman), Çev.: A. Aslı Özer, İstanbul: İnkilap
Kitapevi, 2006 (orjinali 2004).
13
  BR Komisaruk, G Sansone. Neural pathways mediating vaginal function: The vagus nerves
and spinal cord oxytocin. Scandinavian J Psych; 44:241-250, 2003.
  BR Komisaruk, B Whipple, A Crawford, S Grimes, WC Liu, A Kalnin, K Mosier. Brain
activation during vaginocervical self stimulation and orgasm in women with complete
spinal cord injury: fMRI evidence of mediation by vagus nerves. Brain Res; 1024:77-88,
2004.
  BR Komisaruk, B Whipple. Functional MRI of the brain during orgasm in women. Annu
Rev Sex Res; 16: 62-86, 2005.
  BR Komisaruk,C Beyer-Flores, B Whipple. The Science of Orgasm, Baltimore: John
Hopkins University Press, 2006.
   BR Komisaruk, N Wise, E Frangos, WC Liu, K Allen, S Brody. Women's clitoris, vagina,
and cervix mapped on the sensory cortex: fMRI evidence, J Sex Med; 8(10):2822-30, 2011.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                   Ümit Sayın
34

interkostal sinirleri de katabiliriz, ayrıca hem interkostal sinirler üzerinden
hem de beyin içinden gelişen 2 katlı bir oksitosin yolağı da mevcuttur:

          Pudental sinir
          Pelvik sinir…
                  KESİLDİ
                  KESİLDİ
Orgazmın Nörolojik Kontrolü

    Henüz tam olarak açığa çıkarılmamış olsa da orgazmın bazı yönleri
aydınlatılmıştır. Beverly Whipple ve Barry Komisaruk’un (Rutgers
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                        Ümit Sayın
35

Universitesi,  Newark/New    Jersey) ve  Janniko  Georgiadis’in
(Groningen/Hollanda) MR, fMRI ve PET ile yapmış oldukları çalışmalar
beyinde hangi bölgelerin uyarılma ve orgazm sırasında aktive olduğunu
ortaya çıkarmıştır. Erkekte ve kadında uyarılma ve orgazm sırasında aktive
olan bölgeler birbirinden çok farklıdır!

     Janniko Giorgiadis ve arkadaşlarının çalışmalarına göre beynin bazı
bölgeleri uyarılma ve orgazm sırasında kapanırlar, bazı bölgeleri ise daha
fazla aktive olur14. Orgazm sırasında prefrontal korteksin orbitofrontal
korteks isimli bölgesi deaktive olur15. Giorgiadis cinsel uyarılma sırasında sol
inf. parietal lobul ve sol post-sentral gyrus’un erkekte de kadında da aktive
olduğunu; ama sağ amygdala, sağ ve sol fuziform gyrus, sağ orta temporal
gyrus, inf. temporal gyrusların ise deaktive olduğunu bulmuştur. Orgazm
sırasında, sol serebellar vermis (ön lobun) hem erkekte, hem de kadında
aktive olduğunu saptamıştır. Kadınlarda orgazm sırasında sağ insula
erkeklere göre daha fazla aktive olmaktadır. Janniko Giorgiadis bölgesel
beyin kan akımını da (rCBF, regional Cerebral Blood Flow) ölçmüştür. Klitoral
uyarılma sırasında somatosensoryal korteksin sağ ve sol ikincil kısmında rCBF
artmaktadır. Klitoral orgazm sırasında, rCBF neo-kortekste, özellikle sol
lateral orbito-frontal kortekste, alt temproal gyrus’ta ve anterior temporal
lob’da azalmaktadır.    Orgazma bağlı rCBF artışları derin serebellar
çekirdeklerde, sağ nukleus kaudatus da meydana gelmektedir…….


                    KESİLDİ
     Kadınlarda Dört Sinir- Altı Yolak OrgazmTeorisi

 14
   RJ Giorgiadis, R Kortkaas, R Kuipers, A Neiuwenburg, J Pruim, AAT Simone Reinders, G
Holstege. Regional cerebral blood flow changes associated with clitorally induced orgasm in
healthy women. Eur J Neurosci; 24:3305-16, 2006.
   RJ Giorgiadis. Men versus women on Sexual Brain Function: Prominent differences
during tactile genital stimulation, but not orgasm. Hum Brain Map; 30(10):3089-101, 2009.
 15
   Kayt Sukel. Sex on the brain: Orgasms unlock altered consciousness. New Scientist
2011;   2812.  http://www.newscientist.com/article/mg21028124.600-sex-on-the-brain-
orgasms-unlock-altered-consciousness.html?full=true.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                        Ümit Sayın
36

    Kadınlarda yukarıda 12 farklı yolak saymamıza karşın, kadınlarda
orgazm temelde dört ana sinir, bir yardımcı sinir, bir oksitosin sistemi
sayesinde tetiklenebildiği için yeni orgazm teorisine “Dört Sinir-Altı Yolak”
orgazm teorisi diyeceğiz, bu teori daha ile de modifiye edilebilir ve
geliştirilebilir, yolak sayısının daha fazlalaşması mümkün olabilir16.

    Toplam beş sinirin temel etkileri sonucunda orgazm gelişmektedir. Bu
sinirler pudental sinir, pelvik sinir, hipogastrik sinir, vagus siniri ve
interkostal sinirler.

   Bunlardan sadece interkostal ve pudental sinirler sensoryal somatik
sinir ağı içinde yer alır; yani basınç, dokunma, titreşim, sıcaklık değişimi ve
ağrıyı algılar ve ilgili kaslara istemli kontrol yapar. Diğer üç sinir, pelvik sinir,
hipogastrik sinir ve vagus otonom sinir sisteminin sinirleridirler; yani sadece
basıncı, titreşimi ve ağrıyı hissederler ve iç organları kontrol ederler. Bunların
etkileri istemsiz gelişir, kişi bu sinirler aracılığıyla inerve olan kaslara istemli
hareket yaptıramaz.
16
  Ümit Sayın. Altered states of consciousness occurring during expanded sexual response
in the human female: preliminary definitions. Neuroquantology; 9 (4):882-891, 2011.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum       Ümit Sayın
37


                KESİLDİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum  Ümit Sayın
38


KADINLARDA    ORGAZMIN
NÖROLOJİK KONTROLÜ İSİMLİ
BÖLÜMÜ OKUYABİLMEK İÇİN BİR
ADET ESR KİTABI SATIN ALINIZ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum    Ümit Sayın
39
                5
 KADINLARDA CİNSEL UYARILMANIN,
   ORGAZMIN ve ESR’NİN
     NÖROKİMYASI
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                   Ümit Sayın
40
     Kadınlarda cinsel uyarılmanın bileşenleri çok farklı ve çok karmaşık
bir biçimde hem periferik sinir sisteminde, hem de merkezi sinir sisteminde
gelişir. Orgazm aslında insan dişilerinde yüksek düzeyde organize bir korteks
(beyin kabuğu) aktivitesidir. Orgazmın gelişmesinde sensoryal korteks,
prefrontal korteks, frontal lob, entorinal korteks, temporal lob, limbik sistem
(amygdala, hippokampus, hipotalamus, bazal çekirdekler), haz merkezleri,
dopaminerjik haz-ödüllendirme merkezleri (Nukleus akkumbens, ventral
tegmental alan, hipotalamus, talamus) koordine çalışırlar.
    Kadınlarda cinsel uyarımın, cinsel hazzın, orgazmın ve orgazm
sırasında gelişebilen bilinç hallerinin oluşmasını sağlayan pek çok hormon ve
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                        Ümit Sayın
41

nörotransmitter vardır. Aslında 2011’de orgazm halinin farklı bir bilinç hali
olup olmadığı tartışılmaktadır17……
     .

17
  Kayt Sukel. Sex on the brain: Orgasms unlock altered consciousness. New Scientist 2011;
2812.   http://www.newscientist.com/article/mg21028124.600-sex-on-the-brain-orgasms-
unlock-altered-consciousness.html?full=true.
  Ümit Sayın, Altered states of consciousness occurring during expanded sexual response
in the human female: preliminary definitions. Neuroquantology; 9 (4):882-891, 2011.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                   Ümit Sayın
42


                 KESİLDİ


     Orgazm Hapı

     Oksitosinin kadınlardaki genital bazı organlarda ereksiyon ve kan
göllenmesini artırıcı etki yaptığının bulunması, gelecekte çok enteresan
sonuçlara yol açabilecek bazı çalışmaları beraberinde getirmiştir. Şimdi ilaç
şirketleri kadınlar için en ideal afrodizyak ve “orgazm hapı”nın
araştırmalarına başlamışlardır. Öyle bir madde aranmaktadır ki, beyindeki
oksitosin miktarını hem nörotransmitter, hem de hormonal salınım olarak
artırabilsin. ESR’nin kadınlarda kazanılarak geliştirilmesi de bu oksitosin
yolağının biyo-feed back ile aktive edilmesi sayesinde de mümkündür;
örneğin “Tantrik ve Uzakdoğu cinsel egzersizlerinin” benzer bir mekanizma
ile tesir gösterdiği düşünülmektedir. Bahsi geçen orgazm hapının alınması
sırasında birkaç on dakika içinde beyinde ve kan dolaşımında oksitosin ve
testesteron miktarı artırılacaktır. Fakat oksitosin kanda birkaç dakika içinde
parçalanmakta ve kan-beyin bariyerini geçememektedir! Böyle bir ilacın
piyasaya çıkması önümüzdeki 10 yıl içinde kesin gözüyle bakılmaktadır. İlaç
şirketleri aynı Viagra olgusunda yaptıkları gibi, milyonlarca doları gizli
laboratuar çalışmalarına vermişlerdir. Bu ilaç aynı zamanda kadınlarda
“kimyasal ESR” de oluşturabilecektir. Bugün için toplumdaki % 15-20
civarında olabilen ESR olgusu kadınlarda çok daha artabilecek ve kadınlarda
art arda orgazm, status orgasmus, bileşke orgazmları kimyasal olarak
geliştirilebilecektir. Önemli olan ilacın etkisinin uzunca bir süre
sağlanabilmesindedir.


                KESİLDİ
Tüm Nörotransmitterler ve Hormonlar
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                     Ümit Sayın
43

  Çok kısaca özetlemek gerekirse ESR’nin gelişmesi sırasında etkili olan ve
ESR davranışının yerleşimine neden olan biyokimyasal maddeler hipotetik
olarak şöyledir:

     Dopamin (haz alma, hazza bağımlılık oluşması, orgazm, farklı bilinç
     halleri, uçma duygusu, mutluluk vb.)
     Serotonin (haz alma, farklı bilinç hali, mutluluk hali, kendinden
     geçme vb.)
     Norepinefrin (uyanıklılık ve ayırdında olma, uyarılma, haz alma,
     heyecan duyma, farklı bilinç hali vb.)
     Glutamat ve NMDA agonistleri (bilinçlilik hali, uyarılma, haz, farklı
     bilinç hali, uçma hissi, depersonalizasyon, kendinden geçme vb.)
     Asetil kolin (hafıza, bilinç, tanıma, uyanıklılık, farklı bilinç hali, haz
     vb.)…


                   KESİLDİ

     ….) (cinsel haz, orgazm, orgazm sonrası sarhoşluğu, orgazma ve
     cinsel hazza bağımlı olma, sevgiliye bağımlılık, farklı bilinç halleri,
     uçma hissi, öfori, sakinlik, mutluluk, gevşeme, orgazmın analjezik
     etkisi, süreğen haz isteği ve arayışı, kendinden geçme hali vb.)
     Vasopressin (oksitosinin benzer etkileri, cinsel haz, cinsel bağımlılık,
     hiperseksüelite vb.)….


                   KESİLDİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum  Ümit Sayın
44


   KADINLARDA ORGAZMIN
 NÖROKİMYASINI OKUYABİLMEK
 İÇİN BİR ADET ESR KİTABI SATIN
       ALINIZ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum    Ümit Sayın
45
                6
  KADINLARDA ARTIRILMIŞ
 CİNSEL DOYUM (ESR) VE PC-
    KAS AĞI (PFM)
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                       Ümit Sayın
46

    Uzak doğulu kadınlar yüzyıllardır çok farklı cinselliği geliştirici
yöntemler uygulamaktadırlar. Çin’de Taocu Sevişme prensiplerini yaratanlar
gerek Chi Kung egzersizleri sırasında, gerekse diğer geleneksel Çin sevişme
sanatı egzersizleri sırasında kadınları uzun bir eğitimden geçirirlerdi. Taocu
Sevişme ile ilgili pratikleri orijinal yazıtlarından veya bize onları nakledenlerin
yazdıklarından okuduğumuzda, hem kadın orgazmı konusunda, hem erkeğin
ejakülasyonu (boşalmayı) denetim altına alması konusunda, hem de
kadınlardaki pelvik taban kaslarını (PFM, PC-Kasları, Aşk Kasları) geliştirme
konusunda çok enteresan uygulamalar yaptıklarına şahit oluyoruz18.


                 KESİLDİ

     Artırılmış Cinsel Doyum (ESR-Expanded Sexual Response) aslında
Çin ve Uzak Doğu kültürleri tarafından 2500-3000 yıldır; Hindistan’daki
Tantrik kültür tarafından da 2000 yıldır araştırılmaktadır. ESR yeni bulunmuş
bir şey değildir. …


                 KESİLDİ


18
  Jolang Chang, The Tao of Love and Sex : The Ancient Chinese Way to Ecstasy, New York:
Dutton, 1977.
 Jolang Chang, The Tao of the Loving Couple : True Liberation Through the Tao, New York:
Dutton, 1983.
 Mantak Chia M Chia, M Abrams, RC Abrams, The Multi-Orgasmic Couple: Sexual Secrets
Every Couple Should Know, New York: Harper One, 2002.
 Mantak Chia, Healing Love through the Tao: Cultivating Female Sexual Energy, New York:
Destiny Books, 2005.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                  Ümit Sayın
47

     Bugün bile Thailand’da bu egzersizlere ve eğitimlere ait kültürel
örnekler kalmıştır. Örneğin, Thailand’da pek çok kadın, küçüklüğünden
itibaren Kabbaza (Sahajoli, Pompoir) tekniklerini öğrenmektedir. Bu
teknikler PC-Kaslarının uzun süreli eğitimine dayanmaktadır. Kabbaza
aslında Arap kültüründen gelen bir kelimedir, İmsak gibi! Arap kültüründe de
kadınlar PC-Kaslarını kullanmayı öğreniyorlardı ilk yüzyıllarda. Kabbaza
yapabilen kadınlarla ilgili bugünkü Thailand ve Singapur’daki şovları
izlediğinizde gözlerinize inanamamaktasınız, bu şovlardaki kadınlar şu
eylemleri yapabilmekteler:

       o Bu kadınlar vajina içine sıvı çekip onu hızla
        püskürtebilmektedirler.
       o Vajinaya çektikleri hava ile kağıttan yapılmış okları
        seyircilerin üzerine atabilmektedirler.
       o Vajinaya soktukları bir muzu doğranmış olarak parça parça
        dışarı çıkarabilmektedirler…

                 KESİLDİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                    Ümit Sayın
48    Çin ve Taoist kültüründe cinsel oyuncaklar deyince akla ilk gelen ve
en çok kullanılanlar Ben Wa topları ve Yeşim Yumurtasıydı. Bunların her ikisi
de 2000-2500 yıl boyunca kadınların PC-Kaslarını geliştirmek için kullanıldı.
Taocu sevişmenin, Japon seks kültürünün, Hindiçini kültürünün ve
Hindistan’daki Tantrik kültürün kaçınılmaz bir parçasıydı “PC-Kaslarının”
(Aşk Kaslarının) eğitimi.

     Ben Wa topları birbirlerine iple bağlanmış, içleri boş ve içlerinde
ağırlıklar ve ses çıkaran metal parçalar olan toplardı (bunlar sonra stres topu
olarak da kullanılmıştır);


                KESİLDİ

     bu kasları en iyi geliştirebilen aletler Kegel Perineometrelerdir.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                   Ümit Sayın
49
     PC-Kaslarının geliştirilmesi ve kadınlarda ESR oluşumunun
sağlanabilmesi için, en çok kullanılan aletlerden veya cinsel oyuncaklardan
birisi de Yeşim Yumurtasıdır (Jade Egg). Yeşim yumurtası farklı boyutlarda
yeşim taşından, yumurta biçiminde oval yapılmış ve ucunda bir halka ve ip
olan yumurtalara verilen isimlerdi. Bunların bazıları yine Ben Wa topları gibi
birbirlerine bağlı iki veya üç yumurtadan oluşurdu. Kadınlar vajina dışına
çıkan ipin ucuna farklı ağırlıklar takarak PC-Kaslarını kasarak Yeşim
Yumurtalarını içerde tutmaya, daha sonra da hareket ettirmeye çalışırlardı.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                       Ümit Sayın
50
    Batılıların 1940’larda modern tıp dahilinde önemi anlayacakları PC-
Kas eğitimi, Tantrik kültürde de çok uzun bir dönem, yaklaşık 2000 yıl
boyunca Hindistan ve çevresinde kullanıldı. Tantrik eğitimin en önemli
parçası  erkeklerde   ve  kadınlara  bu   kasların eğitilebilmesi,
güçlendirilebilmesiydi.


                 KESİLDİ


İngiletere’de PC-kası eğitimi yapmayı sağlayan Pelvic Toner isimli aleti
kullanan kadınlar arasında yapılan büyük bir internet orgazm anketinde şu
sonuçlara ulaşılmıştır19, ankete 5000 İngiliz kadın katılmıştır:19
   http://www.orgasmsurvey.co.uk/  son erişim tarihi 11 Kasım 2011.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                   Ümit Sayın
51

     Kuvvetli pelvik kaslara sahip kadınlar, buna sahip olmayanlara oranla
     iki veya üç kat daha güçlü ve daha sık orgazm olabilmektedirler.

                  KESİLDİ
Bunu vajinaya sokup etrafındaki kasların gücünü ölçebiliyor ve hastalarına
birtakım egzersizler yapmalarını öneriyordu. Vajina etrafındaki kasların
kuvvetlenip kuvvetlenmediğini perineometer ile ölçebildiği için
kuvvetlenmeleri ile stres inkontinansının düzelip düzelmediğini
gözlemleyebiliyordu.

     Sonuç beklendiğinden başarılıydı, bir ay kadar süre içinde bu kaslar
ilk gücünün 3-4 misline çıkıyor ve inkontinans kayboluyordu. Fakat Kegel hiç
beklemediği ve hesaplamadığı bir sonuçla karşılaştı; tedavi gören kadınların
çoğu tekrar Dr. Kegel’e gelip bu egzersizleri yapmaya başlayalıdan beri cinsel
isteklerinin arttığını ve orgazmlarının şiddetlendiğini, cinsel ilişkiden daha
fazla zevk aldıklarını söylüyorlardı.


                KESİLDİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                Ümit Sayın
52     Önceleri Dr. Kegel kadınların ifadelerine pek inanmadı ve bunun
sadece kendi kendine telkine bağlı olduğunu düşündü. Fakat daha önce
başarısız bir anorgazmi (orgazm olamama) tedavisi görmüş dört-beş kadın
inkontinansla birlikte anorgazminin de düzeldiğini söyleyince, konuyu
araştırmaya, ‘Kegel’ egzersizlerini kullanmaya başladı; sonuç tahmin
edildiğinden başarılıydı. ….


                KESİLDİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                       Ümit Sayın
53
      Kegel Perineometeri (Peritronu) Nasıl Kullanacaksınız?

1) “Derin Seks” isimli kitapta ve bu kitapta tarif edildiği gibi Kegel Egzersizlerinin
detaylarını okuyarak anlayın.

3) Öncelikle büyük probu ve geniş hassas monometreyi kullanarak PC-Kasınınızı
  kitapta belirtildiği gibi keşfedin. Probu alkolle temizleyerek, üzerine vazelin veya
  Johnson’s baby oil sürün. Büyük probu vajinaya sokarak, büyük göstergede en
  az 5 milibara kadar ibreyi oynaratarak PC-Kasınızın ayırdına varın.

       KESİLDİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                     Ümit Sayın
54
PC-Kaslarının Kegel Perineometer sayesinde geliştirebilen kadınlar şu
özelliklere sahip olabilirler:


     Stress inkontinansı isimli idrarını tutamama gibi bir rahatsızlıktan
   kurtulurlar.
     Doğum öncesinde bu egzersizlerin Kegel Perineometer ile yapılması
   doğumu çok kolaylaştırır. Ağrısız ve kolay bir doğum yapılmasını
   sağlayabilir.
     Doğum sonrasında bu egzersizlerin Kegel Perineometer ile yapılması
   doğum sonrası gelişen komplikasyonları azaltır, cinsel fonksiyonların
   normale dönmesini çok hızlandırır….

                 KESİLDİ

   Elektrikli PC-Kasını Otomatik Olarak Çalıştırma Aleti:
     Pasif olarak hiç Kegel egzersizleri yapmadan da PC-Kasınızı
çalıştırabilirsiniz. Bunun için geliştirdiğimiz elektrikli Kegel Aktivatör cihazını
kullanabilirsiniz. Küçük farklı boyda dildolara takılmış elektrodlar bir TENS
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                   Ümit Sayın
55

aletine bağlanabilmekte ve sizin tercihinize göre çok farklı programlarda
canınızı yakmayacak kadar küçük, belli frekanslardaki galvanik akım, PC
Kaslarınızı spontan kastırabilmektedir.


                KESİLDİ


     Bu aleti kullanmanın bir farklı yönü de vajina içindeki duyarlı diğer
bölgelerin ve noktaların keşfedilebilmesidir. Bu alet sayesinde bazı
kadınlarda spontan orgazmlar geliştiği de görülmüştür. Vajinal orgazmı ve
bileşke orgazmı reflekslerini öğrenmede bu elektrikli Kegel Aktivatör aleti
çok işe yaramaktadır.

     Kabbaza Teknikleri

     Kabbaza (Kabbazah, Sahajoli, Pompoir) Eski Arapların ve Hintlilerin
1500-2000 yıldır kullanmakta olduğu Tantrik cinsel tekniklerdir. Kabbaza’da
kadınlar PC-kaslarını çok güçlendirmişlerdir ve erkeğin lingamını (penisi)
sadece üzerine oturarak veya Lingam (penis), Yoninin (vajinanın) içindeyken
PC-Kaslarını hareket ettirerek sağarlar ve erkekleri boşaltırlar. Bunun için
Hindistan, Hindi Çini ve Arap ülkelerinde kadınlar küçük yaşlardan itibaren
PC-Kaslarına hakim olmayı öğrenirlerdi ve hem kendileri büyük zevk alırken,
kendileri Tantrik orgazmlar yaşarlarken erkeklere de güçlü orgazmlar
yaşatırlardı.
                 KESİLDİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum  Ümit Sayın
56


 PC-KASI VE ARTIRILMIŞ CİNSEL
 DOYUM (ESR) İLE İLGİLİ BÖLÜMÜ
 OKUYABİLMEK İÇİN BİR ADET ESR
   KİTABI SATIN ALINIZ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum    Ümit Sayın
57
                7
   KADINLARDA ARTIRILMIŞ
    CİNSEL DOYUM (ESR):
         TEMEL TANIMLAR
       Expanded Sexual Response
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                        Ümit Sayın
58

Artırılmış Cinsel Doyumun Tarihçesi

    Artırılmış Cinsel Doyum (ESR-Expanded Sexual Response) aslında
2500-3000 yıllık bir geçmişe sahip. İlk kez Çinliler, Taocu Seksin tanımını
yapanlar tarafından tanımlanmış, daha sonra Uzakdoğu kültürleri tarafından
farklı yönlerde ele alınmıştı20. Hindistan’da 2. Yüzyıldan itibaren Tantrik
kültür ve Tantristler ESR’yi araştırdılar ve Tantra ile ilgili pek çok gizli yazıt
yayınlandı; bunlardan en önemlilerinden birisi bir evlilik başvuru kitabı olan
Kama Sutra idi21. Kama Sutra ve Ananga Ranga isimli kitaplarda Tantrik
kültüre ait pek çok ipucu bulabiliyoruz.


                  KESİLDİ20
  Jolang Chang. The Tao of Love and Sex : The Ancient Chinese Way to Ecstasy, New York:
Dutton, 1977.
  Jolang Chang. The Tao of the Loving Couple : True Liberation Through the Tao, New York:
Dutton, 1983.
  Mantak Chia M Chia, M Abrams, RC Abrams. The Multi-Orgasmic Couple: Sexual Secrets
Every Couple Should Know, New York: Harper One, 2002.
  Mantak Chia. Healing Love through the Tao: Cultivating Female Sexual Energy, New York:
Destiny Books, 2005.
  Omar Garrison . Tantra: Seks Yogası, Çev.Nur Yener, İstanbul: Okyanus Yayınları, 2000.
21
  Vatsyayana. Kama Sutra, Trans. by Burton R., London: Private, 1883.
                                  rd
  J Mamfurd. Ecstasy through Tantra. Minnesota: Llewellyn Pub, 3 ed., 2005.
  AM Michaels, P Johnson. Tantra for Erotic Empowerment. Minnesota: Llewellyn Pub,
2008.
  Akif Poroy. Tantra: Bedensel ve Ruhsal Dokunma, İstanbul: Dharma Yayınları, 2010.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                      Ümit Sayın
59
    Fakat ne kadar uğraşıldıysa da insanlardaki haz alma motivasyonunu
sosyal yapıların getirdikleri ve tepeden indirdikleri totaliter uygulamalar
engelleyemedi. Kadınlar ve erkekler gizlice de olsa yine haz peşinde koştular.
Mastürbasyon da bunun başında geliyordu.

    1950’lerden sonra insan cinselliği bilimsel olarak incelenmeye
başlandı. 1966’da Masters & Johnson insanları laboratuarda incelediler ve
orgazmın temel fizyolojisini, pek çok unsurları bugün artık hepsi geçerli
olmasa da ortaya koydular22. İnsan ve kadın cinselliğinin ekstremleri de
deney koşullarında incelenmeye başlandı.
22
  Masters William ve Virginia Johnson. Human Sexual Response, Boston: Little Brown
Company, 1966.
  Masters William ve Virginia Johnson. Human Sexual Inadequacy, Boston: Little Brown
and Company, 1970.
  Masters William ve Virginia Johnson. Robert C. Kolodny, Human Sexuality (textbook),
New York: Harper Collins, 1995.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                         Ümit Sayın
60
     1990’lara gelinceye kadar bilim adamları ve cinsellik, Tantra
konusunda çalışanlar cinselliğin ekstremlerini pek incelemeyi düşünmediler.
İlk kez 1991’de Brauer çifti “ ESO Ecstasy Program” isminde bir program
başlattılar23. Daha sonra 1995-2000 arasında bir doktora tezi yapan Patricia
Taylor 2002 yılında tezinden yola çıkarak “Expanded Orgasm” (Artırılmış,
genişletilmiş orgazm) isimli bir kitap yazdı; bu kitap 2000’lı yılların başında
bir dönüm noktası oldu ve insanlar bir saat veya daha fazla sürebilen
orgazmları araştırmaya başladılar24. Taylor tezinde 22 çiftte çeşitli tekniklerle
nasıl orgazmın daha farklı, uzatılmış ve transandantal (aşkın) yaşanacağını
kanıtladı. Taylor aynı zamanda 2005 yılında çıkarttığı DVD’de kendi üzerinde
1 saate yakın süren uzatılmış orgazm durumlarını görüntülü olarak yayınladı.
Bu dönemlerde ve daha sonra muhtelif yazarlar “Expanded and Extended


23
  Rhodes R, Brauer AP, Brauer DJ. ESO Ecstasy Program, New York: Grand Central Pub.,
1991.
24
  Taylor P. PhD Thesis: An Observational and Comparative Study of Practitioners of
Expanded Orgasm: An Investigation of an Effective and Accessible Path to Transcendent
States of Consciousness, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
of Philosophy in Transpersonal Psychology, International University of Professional Studies,
Maui, Hawaii, 2000.
  Taylor P. Expanded Orgasm: Soar to Ecstasy at your Lover's Every Touch, Illinois:
Sourcebooks, Casablanca, 2002.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                          Ümit Sayın
61

Orgasm” (Uzatılmış ve artırılmış, genişletilmiş orgazm) konularında
makaleler ve kitaplar yazdılar25. Bu dönemlerde ise görüntüleme
tekniklerinin gelişmesi, fonksiyonel nöroanatominin görüntülenmesini
sağladı. PET, fMRI tekniklerini kullanan Barry Komisaruk ve Beverly Whipple
ekibi orgazmın beyindeki merkezlerini araştırmaya başladılar ve daha sonra
kadınların orgazmında “Dört Sinir Teorisi” ortaya çıktı.

ESR’nin Tanımı

     ESR (Artırılmış Cinsel Doyum, Expanded Sexual Response) kavramı
2010’lu yıllarda ortaya atıldı. Bu kitabın yazarı da uluslararası bilimsel
platformlarda ESR’nin, Patricia Taylor ile birlikte ilk tanımını geliştirenler ve
tıbbi literatüre sokanlar arasındadır26. ESR’in Türkçe ve İngilizce tanımlarını
burada tekrarlayalım:

    The Definition of ESR: Being able to attain long lasting and/or
prolonged and/or multiple and/or sustained orgasms and/or status25
   S Bodansky, V Bodansky. Extended Massive Orgasm, CA: Hunter House Pub, 2000.
   BR Komisaruk, C Beyer-Flores, B Whipple. The Science of Orgasm, Baltimore: John
Hopkins University Press, 2006.
   L Schwartz, B Schwartz. The One Hour Orgasm. New York: St. Martin’s Griffin, 1999.
   AK Ladas, B Whipple, JD Perry, The G-Spot and Other Discoveries About Human
Sexuality. New York: Henry Holt Co, 1982.
   K Mah, YM Binik. The Orgasm Rating Scale. In T.D. Fisher, C.M. Davis, W.L. Yarber, & S.L.
                              rd
Davis (Eds.). Handbook of Sexuality-Related Measures (3 ed.) (pp. 500-502). New York:
Routledge, 2010.
  Zdrok V. Anatomy of Pleasure, Philadelphia: Infinity Pub, 2004.
26
  Ümit Sayın and Marjo Ramstadius. Expanded Desire: The Main Parameters and New
Definitions of Enhanced and Expanded Sexual Response (ESR).33rd NACS Conference 2011,
Oslo-Norway, Nordic Association for Clinical Sexology 33rd Congress Abstract Book (33):21,
2011.
   Ümit Sayın. Altered states of consciousness occurring during expanded sexual response
in the human female: preliminary definitions. Neuroquantology; 9 (4):882-891, 2011.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                   Ümit Sayın
62

orgasmus that lasted longer and more intense than the classical orgasm
patterns defined in the literature.

    ESR’nin Tanımı: Literatürde tanımlanmış klasik orgazm
paternlerinden farklı olarak daha şiddetli ve uzun gelişen, süreğenleşen
ve/veya uzatılmış ve/veya status orgasmusa dönüşebilen ve/veya art arda
birçok kez gelen orgazm yaşayabilme yeteneğine ESR (Artırılmış Cinsel
Doyum-Expanded Sexual Response) adı verilir.

ESR geliştirebilen kadınlarda temel karakteristik özellikler ilk saptamada
şunlardır:

   1) ESR-Kadınları hem klitoral, hem de vajinal orgazm olabilmektedirler.
   2) ESR-Kadınları bileşke orgazmı olabilmektedirler (bileşke orgazmları hem
    vajinal, hem klitoral orgazmın aynı anda gelişmesidir)….

                KESİLDİ
Uzatılmış Orgazm Yaşayan Kadınlardan Örnekler
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                         Ümit Sayın
63

    Derin Seks isimli kitapta bizimle Hülya Raporu sırasında (2003)
bağlantı kuran hiperseksüel bir kadından bahsetmiştik, Yeşim K.’nın orgazm
deneyimleri şöyle özetleniyordu27:


                      KESİLDİ

ESR’nin Olası Mekanizmaları

     ESR fenomeni bilim ortamlarında henüz yeni tanımlanma
aşamasındadır. Aslında kadınlarda ESR kavramı insanlık tarihi kadar eski
olmasına rağmen, ESR’yi yaşayanların sayısı 1980’li yıllardan sonra çok daha
fazla artmıştır. Patricia Taylor da PhD tezinde birçok olgu tanımlamıştır; bir
özel program ve eğitimle, bu kadınlar ESR geliştirebilen ve farklı bilinç hali
yaşayan kişilerdir28. Bu farklı bilinç hallerinin arasında mistik deneyim,
evrenle bütünleşme, vücudundan çıkma, astral seyahat gibi deneyimler de
mevcuttur.

    ESR’nin mekanizması 10 yıla kadar daha iyi anlaşılacaktır. Fakat
temel olarak Tantrik orgazm diye adlandırılan, hatta bazı Tantristlerin
abartarak Kozmik Orgazm diye adlandırdıkları bir fenomen mevcuttur29.
ESR, yüzyıllardır bahsedilen ve gizli bir alt kültür fenomeni olarak yaşanan
Tantrik orgazmın bilimsel bir adıdır; aslında bileşke orgazmlarının tümü
ESR’dir. Mekanizmayı daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki iki şekle bakmakta

27
   Ümit Sayın. Derin Seks, İstanbul:Klan Yayınları, 2010. S:403-405.

28
  Patricia Taylor. PhD Thesis: An Observational and Comparative Study of Practitioners of
Expanded Orgasm: An Investigation of an Effective and Accessible Path to Transcendent
States of Consciousness, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
of Philosophy in Transpersonal Psychology, International University of Professional Studies,
Maui, Hawaii, 2000.
29
  Barbara Carellas. Urban Tantra: Sacred Sex for the 21st Century, Berkeley: Celestial Arts,
2007.
   Omar Garrison . Tantra: Seks Yogası, Çev.Nur Yener, İstanbul: Okyanus Yayınları, 2000.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                       Ümit Sayın
64

fayda vardır. Birinci şekil normal bir cinsel tepkiyi ve orgazmı, ikincisi ise
eğitimle, öğrenilmiş bir ESR cinsel davranışını ele almaktadır:
                 KESİLDİ


Kadınlarda ESR’nin Gelişimi

    Normal olarak ESR, kadınlarda birden fazla sinirin oluşturduğu
orgazm refleksiyle gelişen cinsel tepki ve yanıt tarzıdır. Kadınlarda ESR’nin
ve uzatılmış orgazmların temeli yukarıda sıralanan yolaklardan birden fazlası
üzerinden aynı anda orgazmın gelişmesinde yatmaktadır30. Yukarıdaki


30
  Ümit Sayın, Altered states of consciousness (ASC) occuring during expanded sexual
response (ESR) in the human female: preliminary definitions, Neuroquantology; 9:882-891
2011.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                     Ümit Sayın
65

şekilde görülebileceği gibi, örnek olarak tek bir klitoral orgazma 2 birim
dersek, bu alınan haz, derinlik, tatminkarlık açısından ESR geliştikçe 32
birime kadar çıkmaktadır (burada birimler sadece bir fikir verebilmek
açısından kullanılmaktadır, gerçek ölçümler değildir!). Tabii bu düzeye
gelmek ve bu kadar uyarılabilir olmak çok kolay sağlanabilecek bir şey
değildir. Tantra Workshopları ve Tantrik egzersizler, Kegel Perineometer ile
yapılabilecek Kegel egzersizleri bir başlangıçtır. Bazı kadınlarda bu yetenekler
zamanla, basamak basamak çok gelişebilmekte ve Tantra’da hep efsanevi
olarak tarif edilen Kozmik Orgazmlara kadar gitmektedir.


                       KESİLDİ

Kadınlarda ESR’nin Gelişiminde Merdiven Teorisi

     Kadınlarda orgazmın gelişimi belli reflekslerin öğrenilmesiyle oluşur.
Bunlardan en temel ve basit olanı klitoral orgazmdır. Klitoral orgazmı
kadınların bir kısmı mastürbasyonla kendi kendilerine öğrenirler. Bu bazı
kadınlarda çocukluk yaşlarında başladığı gibi, bazılarında ise hiç öğrenilmez.
Mastürbasyonla klitoral orgazmı öğrenemeyen kadınlarda belli bir yaştan
sonra orgazmın yaşanmasının da öğrenilmesi çok zor olur. Yapılan çalışmalar
göstermiştir ki, cinsel uyarılma ve mastürbasyonla klitoral orgazmı öğrenme
yaşı ne kadar erkense, kadınlarda cinsel tepkilerin güçlenmesi ve yaşanan
orgazmların çeşitliliğinin artması da o kadar fazladır31. Bu yaş arttıkça bu
orgazmların veya ESR orgazmlarının ortaya çıkma olasılığı azalır. Klitoral
orgazm elle uyarı, oral uyarı, vayblarla uyarı (titreşim), sürtünme, sıcak-
soğuk etkisi (basınçlı sıcak su vb.) gibi faktörlerle gelişebilir. Bu kadınlarda en
fazla öğrenilen orgazm biçimidir ve kadınların dünya genelinde % 80-90’nı
klitoral orgazmı yaşayabilmektedirler……


31
   Ümit Sayın. Derin Seks. İstanbul: Klan Yayınları, 2010.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum       Ümit Sayın
66


                KESİLDİ
Status Orgasmus
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                  Ümit Sayın
67

    Status orgasmus, art arda gelişen ve bileşke orgazmlarının
devamından oluşan, 1 dakikadan başlayıp 10-15 dakikaya süren (ya da daha
uzun) ve kadınları sürekli orgazm halinde tutan uzatılmış/arttırılmış orgazm
(expanded orgasm) halidir…..


                 KESİLDİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum    Ümit Sayın
68
                8
 KADINLARDA ORGAZM, ESR
  VE FARKLI BİLİNÇ HALLERİ
      (ASC)
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                       Ümit Sayın
69

     ESR orgazmı yaşayan kadınlarda hiç kuşkusuz ki en enteresan ortak
paydalardan birisi farklı bilinç halleridir (FBH: ASC, Altered States of
Consciousness). Aslında bazı kadınlarda tek veya çoğul vajinal ve/veya
klitoral orgazmlarda bile yaşanan FBH, uzun süredir rapor edilmektedir. Öyle
ki Fransızca’da güçlü orgazmın bir adı da “Petit Morte” dur. Bir dilde neden
orgazm olayına “küçük ölüm” denebilir ki! Çünkü küçük ölüm, ruhunu
kaybetme, yükselme, ruhun vücuttan çıkması, ölüme yakın deneyim (near
death experience), kişiliğini kaybetme, depersonalizasyon gibi subjektif
duyguların bir ifade biçimdir. Ernest Hemingway’in “Çanlar Kimin İçin
Çalıyor” romanında, orgazmlar “depreme” benzetilir.

     Özellikle kadınlarda, bazen de erkeklerde orgazm sırasında FBH
gelişebilir. FBH uzatılmış, güçlü orgazmlarda ve ESR orgazmlarında daha fazla
ortaya çıkmaktadır; daha uzun süreli olmaktadır; daha fazla farklı çeşit arz
etmektedir. Bu farklı bilinç hallerinin orgazm sırasında salınan dopamin,
oksitosin, endojen opioidler (endorfin) ve prolaktinden kaynakladığı
sanılmaktadır32. FBH’den en fazla sorumlu tutulan nörotransmitter ve
hormonlar dopamin ve oksitosindir.

    Normal orgazm hallerinde de tarif edilen FBH (ASC), ESR-
orgazmlarında çeşit, ekstremlik, farklılık, varyasyon açısından da çok


32
  Komisaruk BR, Whipple B. Love as a sensory stimulation: Physiological Consequences of
its deprivation and expression. Psychoneuroendocrinology; 8:927-944, 1998.
   Komisaruk BR, Beyer-Flores C, Whipple B. The Science of Orgasm, Baltimore: John
Hopkins University Press, 2006.
   Jill B Becker. Behavioral Endocrinology, Chicago: MIT Press, 2002.
   C. Sue Carter. Oxytocin and sexual behavior. Neuroscience and Biobehavioral Reviews;
16: 131-144, 1992.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                        Ümit Sayın
70

artmaktadır. Örneğin normal orgazmlarda bir birim şiddetinde, 5 farklı tip
FBH’ye (ASC) rastlanabiliyorsa, ESR-orgazmlarında bu 10-20 birim şiddetinde
50 farklı çeşit FBH’ye dönüşebilmektedir. Zaten yüzyıllardır literatürde ele
alınan Tantrik orgazmlarda bir ekstazi, kendinden geçiş halinden
bahsedilmektedir; ama konu henüz detaylı olarak, bilimsel bir biçimde
çalışılmamıştır. Kayt Sukel, son olarak bu konuyu New Scientist dergisinde
dile getiren bir makale yayınlamıştır33. Sukel, Barry Komisaruk ve Janniko
Georgiadis ile mülakatında, normal sıradan orgazmın bile bir FBH (ASC)
olduğunu iddia etmektedir…..


                  KESİLDİ

Patricia Taylor’ın Doktora Tezi ve ESR- FBH (ASC)

     Uzatılmış ve genişletilmiş orgazm (Expanded orgasm, EO) terimini
ilk ortaya atanlardan biri olan Dr. Patricia Taylor’ın PhD tezi, 1995-2000
yılları arasında hazırlandı ve EO terimi ilk kez ortaya atıldı. Stanislav Grof’un
takipçisi olarak “Transpersonal Psikoloji” konusunda doktora yapmakta olan
Patricia Taylor’ın hipotezi şuydu: “ Kadınlarda ve erkeklerde cinsellik
bilindiğinden daha aşkın (transandantal) bir biçimde yaşanabilir ve
kadınlarda orgazmın, süresi, genliği, şiddeti ve niteliği çok arttırılabilir,
33
  Kayt Sukel. Sex on the brain: Orgasms unlock altered consciousness. New Scientist; 2011;
2812.   http://www.newscientist.com/article/mg21028124.600-sex-on-the-brain-orgasms-
unlock-altered-consciousness.html?full=true
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                         Ümit Sayın
71

orgazmlar saatlere kadar uzatılabilir!” 34. Fakat EO terimi, ESR’de ve
uzatılmış, Tantrik, Taoist orgazmlarda yaşananları anlatmak için bilimsel bir
taban içermediği için, terim sadece paramedikal ortamlarda ve fantezi
dünyasında kullanıldı. Bilimsel hiçbir veri tabanına geçemedi. EO, ESR
fenomeninin sadece küçük bir parçasıdır. ESR tüm olguya verilen orgazm dışı
pek çok vücut yapısını, kimyasını da tanımlayan bir terimdir. Örneğin PC-
kaslarının geliştirilmesi bir ESR’dir ve EO’nun gelişmesine yardımcı olur; ya
da beyin kimyasının bilinçli olarak meditasyon veya diğer egzersizlerle, nefes
egzersizleriyle aktive edilmesi bir ESR fenomenidir, EO ise sadece ESR’nin
küçük bir alt kümesidir, sonucudur. ESR teriminin içinde, EO; bileşke
orgazmı; status orgasmus; PC-kaslarının geliştirilmesi; farklı bilinç halleri;
cinsel vücut beden uyumunun ve aşkınlığının sağlanması; ekstatik cinsellik
gibi pek çok öğe vardır. EO (uzatılmış-genişletilmiş orgazm; expanded sexual
response) ise ESR ile elde edilebilecek sonuçlardan (veya orgazm
çeşitlerinden) sadece birisidir……………


                 .  KESİLDİ
34
  Patricia Taylor. PhD Thesis: An Observational and Comparative Study of Practitioners of
Expanded Orgasm: An Investigation of an Effective and Accessible Path to Transcendent
States of Consciousness, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
of Philosophy in Transpersonal Psychology, International University of Professional Studies,
Maui, Hawaii, 2000.
  Patricia Taylor. Expanded Orgasm: Soar to Ecstasy at your Lover's Every Touch, Illinois:
Sourcebooks, Casablanca, 2002.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum       Ümit Sayın
72
                KESİLDİ
   .
 ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                             Ümit Sayın
 73      Taylor’ın Tezi-TABLO-1             Taylor’ın Tezi-TABLO-1
      Temel Bilgiler         Ortalama      Temel Bilgiler         Ortalama
    Temel Sorular (kısaltıldı)            Temel Sorular (kısaltıldı)
    Düzenli orgazmların ilk yaşı      13.9     Koitus (cinsel ilişki) ile EO   % 36.2
                       (4-27)       yaşanma oranı
 Orgazmlarda EO yaşanma oranı ve      % 66.1  Partner + bir aletler (vibratör) EO   % 3.9
        sıklığı           (10-100)       yaşanma oranı
   Yaşanan en kısa EO (dakika)       9 dk    EO’da güçlü duygulanımlar       4.1
                      (0.2-60)      yaşanma (1-5)
    Yaşanan en uzun EO (saat)      7.2 saat  EO’da çok güçlü pozitif duygular     4.4
                      (0.3-156)     yaşanma oranı (1-5)
    Partnerle EO yaşanma oranı      % 66.3   EO’da negatif duygulanımlar      1.4
                                 yaşama oranı
Mastürbasyonla kendi kendine yaşanan    % 57.4   EO’da kendine karşı artmış sevgi     4.2
         EO oranı                       (1-5)
Bir aletle (vibratör vb.) ile EO yaşanma   % 36   EO’da başkalarına veya partnere     4.2
         oranı                    karşı artmış sevgi
Oral seksle (kunilingus vb.) EO yaşanma   % 21.7
         oranı
                      KESİLDİ
    KADINLARDA ESR VE FARKLI
      BİLİNÇ HALLERİNİ
    OKUYABİLMEK İÇİN BİR ADET
     ESR KİTABI SATIN ALINIZ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum    Ümit Sayın
74
                9
   KADINLARDA ARTIRILMIŞ
   CİNSEL DOYUM (ESR) NASIL
      SAĞLANIR?
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                         Ümit Sayın
75

     ESR’nin nasıl geliştirilebileceği ve bu konudaki detaylar başka bir
çalışmamızda enine boyuna incelenmiştir35. Bu kitapta bilimsel bir bakış
açısından çok kısa olarak ESR geliştirme yöntemlerine değinmek
gerekecektir. Erkeklerde ESR geliştirilmesi çok ayrı bir çalışmanın ve kitap
dizisinin konusudur. Bu kitapta sadece kadınların cinselliğine, uzatılmış
orgazmına ve kadınlarla ilgili konulara değindik. ESR’nin kadınlarda nasıl
geliştirilebileceğini anlatmak gerekmekte çok kısa olsa da! Bu kitabı
okuyanların sadece kadınlar olmaması gerekli, çünkü kadınları iyi tanımak ve
onları tatmin etmek için, bu kitap erkekler tarafından öncelikle okunmalıdır.
Erkekler şunu unutmamalı, bir kadında ESR geliştirebilirlerse ve oksitosin
yolağını yeteri kadar uyarabilirlerse, o kadının o erkekten vazgeçmesi zordur
(diğer olumsuz nedenler olmazsa tabii!). Bu konuda seminerlere ve
workshoplara katılabilirsiniz36!

    ESR’nin geliştirilmesi için kadınların yapması gereken bir dizi çalışma,
eğitim ve kendi geliştirme egzersizi vardır. Bu bölüm erkeklere de, kadınlara
neler yapmaları konusunda kısa bir fikir vermektedir. Kadınların kendilerinde
ESR gelişmesi için yapmaları gerekenlerden bazıları kısaca şöyle
özetlenebilir:


                  KESİLDİ   1) Dört Nokta Metodu

   Bunun yapılabilmesi için erkek oral………
35
  Ümit Sayın. NEO-TANTRA: Tantrik Cinselliğin Sırları, Tantranın Bilimsel Yorumu, 2012
(baskıda).
36
  Holistik Neo-Tantra ve ESR Workshopları için bkz. : www.tantraakademi.com .
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                 Ümit Sayın
76


                KESİLDİ

   2) Derin Noktaların Uyarılması Metodu

Bazı kadınlarda bulunduğu iddia edilen A ve O Noktalarının uyarılabilmesi
için oral seks ve “Dört Nokta Metodunun” bir varyasyonu olarak derin
noktaları uyarabilen ve ucu rotasyon yapabilen vayblar kullanılabilir. …..


                KESİLDİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum      Ümit Sayın
77
                10
     UZAKDOĞU CİNSELLİĞİ,
     TANTRA, TAOCULUK
                VE ESR
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                          Ümit Sayın
78
    Diğer bölümlerde de kısaca değindiğimiz gibi Tantra, Taocu Seks ve
Uzakdoğu cinselliğinde ESR yüzyıllardan beri bilinen ve üzerinde uğraşılan bir
olgudur37. Çinliler ve Tantrist Hintliler cinselliği uzatabilmek ve hazzı
doruklara çıkarabilmek için türlü teknikler geliştirmişlerdir. İsterseniz
gözünüzde de daha iyi canlandırabilmeniz için, Huang Ti’nin Taocu sevişme
bilimi danışmanlarından biriyle, bir Taocu sevişme bilimi ustası arasında “Yü
Fang Pi Chüch” (Yeşim Odasının Gizleri) isimli kitapta yer alan söyleşiye
bakalım38:

     …“ Tsai Nü (Huang Ti’nin üç kadın Taocu sevişme danışmanlarından biri):
‘Genellikle, erkeklerin boşalmadan büyük bir haz elde ettikleri sanılı. Ama Taocu
sevişmeyi öğrenen kimse giderek daha az boşalacaktır. Bu durum sevişmeden daha
az haz duygusuna neden olur mu?’

     Pen Tsu (Huang Ti’nin en yaşlı danışmanı): ‘ Tam tersine, boşaldıktan sonra
o kimse yorgunluk duyar. Kulaklarında uğultu olur. Göz kapakları ağırlaşır, susuzluk
duyar, kolları bacakları kasılır, kollarını ve bacaklarını oynatamaz. Boşalırken pek
kısa bir süre için duyumsadığı coşkunun bedeli saatler süren bezginliktir. Bu durumu


37
 Jolan Chang. Taocu Sevişme ve Seks, Çev: İlhan Güngören, İstanbul: YOL Yayınları, 1985.
  Jolan Chang. Sevişen Çiftlere Taocu Sevişme, Çev: İlhan Güngören, İstanbul: YOL Yayınları,
1991.
  Mantak Chia ve Douglas Abrams. The Multi Orgasmic Man, San Fransisco: Harper Collins,
1996.
  Mantak Chia ve Maneewan Chia. Kadınlar İçin Taocu Sevişmenin Sırları, İstanbul: Dharma,
2. basım, 2003.
  Mantak Chia ve Michael Winn. Erkekler İçin Taocu Sevişme Sırları, İstanbul: Dharma, 2001.
  İlhan Güngören. Yumuşak Sevişme, İstanbul: YOL Yayınları, 2003.
  İlhan Güngören. Bir Başka Gözle Bir Başka Açıdan, İstanbul: YOL Yayınları, 1988.
  Ümit Sayın. Cinselliğin Farklı Boyutları, İstanbul: YOL Yayınları, 1993.
  Ümit Sayın. Derin Seks. İstanbul: Klan Yayınları, 2010.
  Akif Poroy. Tantra: Bedensel ve Ruhsal Dokunma, İstanbul: Dharma Yayınları, 2010.
  Omar Garrison. Tantra: Seks Yogası, Çev.Nur Yener, İstanbul: Okyanus Yayınları, 2000.
38
  Jolan Chang. Taocu Sevişme ve Seks, Çev: İlhan Güngören, İstanbul: YOL Yayınları, 1985. S:
42-45.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                         Ümit Sayın
79

gerçek bir zevk sayamazsınız herhalde. Buna karşın boşalmayı bir düzen içine koyup
en alt düzeye getirene kadar azaltan kimsenin bedeni güçlenir. Zihni dinginleşir,
görme ve duyma yetisi artar. O kimsenin bazı kereler boşalmadan duyulan coşkudan
kendini yoksun bırakmasına karşın kadınına karşı duyduğu şehvet artar; sanki
kadınına hiç doyamıyormuş gibi gelir o kimseye. Asıl sürekli ve gerçek haz duyumu
işte budur! Öyle değil mi?’

    Herkes yüz sevişmede ancak bir kere boşalmakla ne tür bir haz elde ettiğimi
bana sorup duruyor. Bu soruyu soranlara genellikle verdiğim yanıt şudur: Ben böyle
yaparak elde ettiğim hazzı kesinlikle sizinkiyle değişmem. Ben de sizin gibi sevişerek
ve boşalarak on iki yılımı harcadım.”…
     Hemen tüm Taocu sevişme literatürü buna benzer tasvirlerle doludur.
Çinlilerin, bugün pek geçerli olmasa bile bir sağlık ve tıp sistemleri de vardı, bu
etkileri açıklamaya çalışan. Yazıtlarda ve kitaplarda Çin ve Tantrist kültürde kadının
                                 39
orgazmına kültür tarafından ne kadar önem verildiği görülmekte :

39
 Jolan Chang. Taocu Sevişme ve Seks, Çev: İlhan Güngören, İstanbul: YOL Yayınları, 1985. S:
128-130.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                       Ümit Sayın
80

      …”Han soyu döneminde (M.Ö. 206-M.S.219) yaşamış olan Taocu sevişme
ustası Wu Hsien gene kadının isteğinin çoğaldığının belirtisi olan şu göstergeleri
sıralıyor:
      1. Kadının solukları sıklaşmış, sesinde denetleyemediği bir titreme
       başlamıştır.
      2. Kadın gözlerini kapamış, burun delikleri açılmıştır, konuşacak gücü
       kalmamıştır.
      3. Gözleri erkeğine takılıp kalmıştır.
      4. Kulakları ve yüzü kızarmıştır ama dilinin ucu hafifçe soğumuştur.
      5. Elleri ve karını sıcacıktır. Sözleri anlaşılmaz bir mırıltıya dönüşmüştür.
      6. Yüzünde büyülenmiş gibi bir görünüm vardır. Gövdesiyle kolları,
       bacakları pelte gibi yayılmıştır.
      7. Dilinin altında tükürüğü kurumuştur, gövdesiyle sıkı sıkı erkeğine
       değmekte ve sarılmaktadır.
      8. Kadın organının damar gibi attığı fark edilmektedir ve adam akıllı salgı
       salmıştır. “…
Sadece geçmişi 2000-2500 sene kadar olan Taoculukta ve Taocu sevişmede
değil, Hindistan’da aristokrat sınıflar içinde 2. Yüzyılda filizlenmiş ve daha
sonra halka da yayılmış Tantra ve Tantra Yoga akımında da uzatılmış
cinselliğe ve kadının orgazmına büyük önem verilirdi. Kama Sutra bir teorik
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                       Ümit Sayın
81

Tantra kitabı olmamasına rağmen, Tantrist alt kültürlerden ve Tantra’dan
etkilenmiş bir yatak odası başucu kitabıdır; Tantra’ya ait bilgiler de
içermektedir. Kama Sutra’da Tantrik alt kültürlere ait pek çok izlere
rastlamaktayız. Örneğin Kama Sutra tarihte kadın orgazmını ilk tarif
kitaplardan birisidir, ayrıca artırılmış cinsel doyum ve ESR’ye ait de pek çok
kanıta rastlamaktayız Kama Sutra’da


                 KESİLDİ
     .
   1) Kadın ‘lingam’ı ‘yoni’siyle kavrar. İçine doğru çeker ve uzunca bir süre içinde
    tutarsa buna kıskaç adı verilir.
   2) Cinsel birleşme sırasında kadın, ‘Yoni’sini bir tekerlek gibi yuvarlayacak
    olursa buna ‘topaç’ adı verilir. Ancak egzersizle, birçok kez deneyerek ve
    uygulayarak öğrenilir.
   3) Cinsel birleşme sırasında erkek karnını ve kalçalarını yükseltir, kadın karnı ve
    kalçalarıyla sanki bir çark çeviriyormuş gibi yuvarlak hareketler yaparsa
    buna ‘salıncak’ adı verilir.

   Kadın yorulunca alnını sevgilisinin alnına dayamalı ve cinsel birleşme
   pozisyonunda öylece dinlenmelidir. Bir süre kadın dinlendikten sonra bu kez
   dönerek üste çıkıp birleşmeyi kaldığı yerden yeniden başlatmalıdır…”
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                     Ümit Sayın
82
    Bugün Tantra konusunda internet üzerinden konuştuğumuz pek çok
Tantrist ve Tantra workshopı yapan eğitici olmuştur. Hepsinin birleştiği
görüş, Tantrik gizli bilgilerde ESR’nin geliştirilmesine ait unsurlar olduğudur.
Pek çok Tantra kitabında da böylesi uzatılmış orgazmların bu alt kültür
tarafından yaşandığına dair kanıtlar vardır. Tantra’da ve bugün de Tantra
Workshoplarında şu unsurlar işlenir ve öğretilir, aslında eski Tantra
eğitimleri tarihteki ilk “cinsel terapi” eğitimleridirler:

          Meditasyon
          Nefes egzersizleri
          Pelvis egzersizleri
          PC-Kası eğitimi ve Kegel egzersizleri
          Cinsel hazzı ve duyarlılığı erkekte ve kadında geliştirebilecek
          Yoga hareketleri, asanalar.
          Hatha Yoga


                 KESİLDİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                       Ümit Sayın
83
       Bu sıralanan yöntemlerden bazıları aslında ESR oluşturmak için
     modern bilimin de önermekte olduğu tekniklerdir. 2011 yılında Zen
     Meditasyonu ve Farkındalık egzersizleriyle, birkaç saate kadar
     kadınların orgazm olabileceğini iddia eden kitaplar yazılmıştır
     Amerika’da40! Bizim üzerinde çalışmakta olduğumuz Holistik Neo-
     Tantra Workshopları da aslında birer ESR oluşturma ve
     kadınlarda/erkeklerde ESR’yi öğretme workshoplarıdırlar.

      Internet üzerinden görüştüğümüz Avustralya’daki 17 yıllık bir
     Tantra eğitmeniyle mülakatımızı aktarmak gerekirse:

       Soru: Tantra workshoplarında neler öğretiyorsunuz öğrencilere
     ve ilgi nasıl?
       Yanıt: Bu workshoplar aslında çok transforme olmuşlardır. Eski
     Tantrik eğitimler çok uzun süre, yıllar sürerdi. Artık insanların bu
     kadar uzun süreli eğitimlere vakti yoktur. Bizim eğitimlerimiz genellik
     hafta sonları iki günlük eğitimlerden oluşan bir eğitim dizisi ve
     zinciridir. ….


                 KESİLDİ
40
 Nicole Daedone. Slow Sex: The Art of the Female Orgasm. Boston: Grand Central Life
Style, 2011.
  Claire Cavanah, Rachel Venning. Moregasms. Hong Kong: Avery-Welcher Media, 2010.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum    Ümit Sayın
84


ONUNCU BÖLÜMÜ VE TANTRA-
  TAOCULUK HAKKINDAKİ
 BİLGİLERİ OKUYABİLMEK İÇİN
 BİR ADET ESR KİTABI SATIN
      ALINIZ
                11
 KADIN ORGAZMLARININ VE
   ESR’NİN GELECEĞİ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum  Ümit Sayın
85
    KİTABIN KALAN KISMINI
   OKUYABİLMEK İÇİN BİR ADET
    ESR KİTABI SATIN ALINIZ
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum      Ümit Sayın
86
                14
             TANITIMLAR
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                            Ümit Sayın
87

                TANITIM 1: WORKSHOPLAR

   HOLİSTİK NEO-TANTRA VE ESR (Artırılmış Cinsel Doyum) WORKHOPLARI

      “Holistik Neo-Tantra ve ESR Workshopları” kadınlara ve erkeklere (ayrı ya da
karışık) verilen 3 modülden veya basamaktan oluşan workshoplardır. Kadınlar için ayrıca bir
dördüncü modül daha vardır. Neo Tantra workshoplarının amacı kadınların ve erkeklerin
kendilerinin ve birbirlerinin vücutlarını daha iyi tanıyarak; duygularını, beyin kimyalarını, vücut
kimyalarını, psikolojilerini daha iyi anlamaları; birbirine daha fazla haz vererek; daha doyum
ve mutluluk içinde bir birlikteliği paylaşmalarını sağlamaktır. Bu workshoplarda ESR (Artırılmış
Cinsel Doyum) da öğretilmektedir.

     Birinci Neo-Tantra Workshopı bir gün (Cumartesi veya Pazar), toplam 8-9 saat; ikinci
ve üçüncü Neo-Tantra Workshopları ikişer gündür (her workshop toplam 18 saat). Her
workshopı alabilmek için bir önceki workshopı daha önceden almış olmak gerekir. Her bir
workshop arasında en az 2 ay süre olmalıdır ve workshoplarda öğretilen pratik bilgiler ve
egzersizler 2 ay süreyle uygulanmalıdır. Tüm workshopların bitiminde kişilere katılım ve “Neo-
Tantra Sertifikası” verilir.

     Ayrıca Tantra eğitmeni yetiştirmek için beş modülden oluşan veya beş basamaklı
ayrı bir workshop serisi daha vardır. Bu Eğitmen workshoplarının her biri Cuma-Cumartesi-
Pazar olmak üzere 2.5 gündür (22 saat). Beş Tantra Eğitmen workshopını bitiren kişilere
Tantra Eğitmeni sertifikası verilir. Bu konudaki detaylı bilgileri edinme web adresi:
     http://www.tantraakademi.com

     iletişim adresi:
     tantraakademi@gmail.com dur.
     Workshoplara katılmak isteyenler aşağıdaki bilgileri tantraakademi@gmail.com
adresine yollamalıdırlar:
     İsim-Soyad:
     Meslek:              Eğitim:
     E-Posta 1:             E-Posta 2:
     Cep Telefonu:
     Ev Telefonu:
     Katılınmak istenen dönem veya tarih:
     Web sitesi (varsa):
     Diğer iletişim yolları:

     TANTRA
     Tantra kelimesi ‘tan’ kökünden gelir; ‘uzanmak’, ‘devam etmek’, ‘çoğalmak’
anlamlarına gelir. Tantra ‘bilgiyi geliştiren, çoğaltan’ anlamında kullanılır. Tantra felsefesinin
Vedik yazıtlarda 2. yüzyıldan beri kullanıldığı söylenmektedir. Budizmin ve Hinduizmin bir kolu
olarak doğmuştur. Tantra’da hedef vücudun haz alma yeteneklerinin yok edilmesi yerine,
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                           Ümit Sayın
88

bilenerek ve en üst hazlara ulaşarak, bilincin aşılmasıdır. Tantra, meditasyon, yoga, nefes
egzersizleri, içsel bağımsızlığın sağlanması gibi pek çok unsuru içinde barındırır. Özellikle 2.
yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında temel felsefesi ve yöntemleri geliştirilmiştir.
      Tantra cinselliğin hem erkekte, hem de kadında çok farklı boyutlarda yaşanmasını
amaçlayan bir düşünce, eylem ve esrime sistemidir. Bu günkü modern tıbbın ve modern
cinsellik teorilerinin ulaştığı noktada, 1500 yıl önce Tantristlerin cinsellikle ilgili pek çok
gerçeği gördüklerine, deneyimlediklerine şahit oluyoruz. Bugün bilim son 50 yılda insan
cinselliği ile ilgili pek çok farklı gerçek keşfetmiştir. Modern seks terapisi bile Tantra’dan ve
Tantrik cinsellikten çok şey öğrenmiş ve bunu uygulamaya koymuştur. Örneğin Masters &
Johnson’ın uyguladıkları ‘sensate focus’ (dokunmaya odaklanma) egzersizleri eski Hint ve
Tantra geleneklerinden alınmıştır.

      NEO TANTRA
      Batı bilimi ve uygulamalarıyla eski Hint ve Tantra geleneklerinin birleştirilmesi
sonucunda sentezi yapılmış yeni uygulamalar ve felsefeler bütünüdür. Bugün Avrupa ve
ABD’de binlerce Tantra okulu, eğitim atölyesi ve workshop’ı bulunmaktadır. Neo-Tantra’nın
hedefi insanlara bedenleri ve cinsellikleriyle ilgili unutmuş oldukları ve ayırdına varamadıkları
bazı unsurları ve hazları hatırlatmak, tekrar yaşatmaktır. Neo-Tantra’da, klasik Tantraya oranla
cinsellik eğitimine ve cinsellikle ilgili bilgilere ağırlık verilir.

Tantrik cinselliğin temelinde şu öğeler vardır:
Meditasyon (bilincin ve şu anın ayırdındalığını sağlama, parasempatik ve sempatik otonom
sinir sistemleri üzerinde kontrol sağlayabilme)

Yoga (Hatha Yoga, vücudun kas sistemini ve beyin-vücut bütünlüğünü sağlayabilme)
Nefes egzersizleri (doğru nefes almayı öğrenmek)
Pelvis egzersizleri
Doğru yaşamak (kendiyle barışık, tutarlı ve beden/zihin uyumunu sağlayarak yaşamak)
Cinsel potansiyeli geliştirmek.
Cinselliği ve orgazmı bilinen boyutların çok üzerinde yaşamak.
Cinselliği kutsal bir tören olarak yaşayabilmek.

      Sanıldığının aksine Tantra kuramlarının temelinde sınırsız ve rastgele seks yaşama
yoktur, cinselliği doğru yaşama vardır. Pek çok Tantrist kendi derin felsefelerinin de bir ürünü
olarak monogamik (tek eşli) bir yaşam sürmektedirler. Eşlerin birbirlerine karşı son derece
saygılı ve verici olması, cinselliği kutsal bir esrime töreni olarak yaşaması, cinsellikte ortaya
çıkarılabilecek potansiyellerin ayırdına varmaları Tantrik cinselliğin özünde olan bir
gerçekliktir. Tantrik cinsellik veya Neo-Tantra bugün Batı’da gözlemlenen ve insanları daha
çok yanlızlaştırıp, depresyona sokan aşırı cinsel yozlaşmaya karşı çıkar. Örneğin eşlerin
birbirini aldatması, rastgele cinsellik yaşaması, sürekli partner değiştirmesi Tantra felsefesine
aykırıdır.
      •Neo-Tantra’nın temelinde şunlar vardır:
      •Monogamik ve dürüst bir yaşam, cinsellikteki tüm yozlaşmaların önlenmesi.
      •Eşlerin birbirini ve vücutlarını çok iyi tanımaları.
      •Eşlerin birbirlerine maksimum düzeyde haz vermeyi sağlamaları.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                                 Ümit Sayın
89

     •Eşlerin bütünsel bir uyumu sağlayıp, birbirlerinin cinsel potansiyellerini
     geliştirmeleri.
     •Eşlerin cinselliği uzun, süreğen ve içsel potansiyelerini açığa çıkarcı bir biçimde
     cinselliği bir esrime yöntemi olarak yaşamaları.
     •Aile kurumunun kayıtsız şartsız korunması.

     HOLİSTİK NEO-TANTRA WORKSHOPLARI
     Birinci Holistik Neo-Tantra Workshopu
     • Meditasyon (Zazen)/ • Nefes alma egzersizleri / • Pelvis egzersizleri ve bazı Yoga
     egzersizleri / • Tantra ve Neo-Tantra / • Tantra’da nerdesiniz?/ • Psikometrik testler,
     ölçümler/ • Holistik cinsellik / • Uzak Doğu’da Cinsellik / • Tantrik Felsefe / • Tantrik Cinsellik /
     • Taoist felsefe ve Taoist cinsellik / • Modern bilim ve Tantra / • Vücudunu tanımak /• Erkek
     ve kadında temel cinsel anatomi ve fizyoloji / • Tantrik orgazm/ •Artırılmış Cinsel Doyum
     (ESR)/ • PC-kası / • Kegel Egzersizleri /• G-Noktası ve diğer bölgeler (yeni bulunan erojen
     noktalar) / • Orgazmın temelleri, yeni orgazm anlayışı /• Kadın cinselliği konusunda en son
     bulgular/ • Yin ve Yang uyumu; Yin ve Yang hakkında bilimin izahı / • Taocu felsefe ve
     Tantra’nın modern bilimle yorumlanması /• Kama sutra /• Beyin ve Tantra, modern bilimin
     cinsellik hakkındaki bulguları /• Cinselliği geliştiren diğer teknikler

     İNSANLARI ETKİLEME SANATI WORKSHOPLARI
     Workshop Çeşitleri:

           Erkeklerin kadınları etkileme sanatı
           Kadınların erkekleri etkileme sanatı
           Pazarlamacılıkta insanları etkileme sanatı
           Reklamcılıkta insanları etkileme sanatı
           Politikacılıkta insanları etkileme sanatı
           Kendisiyle barışık yaşama sanatı
           İnsanlarla barışık yaşama ve insanları etkileme sanatı
           Psikolojik savaş ve psikolojik savaşa karşı koyma
   1)  Birinci Workshop: Karşı Cinsin Birbirini Etkilemesi Workshopları
     Bu workshop erkek-kadın karışık 2 modüldür. Herbir modül Cumartesi-Pazar (Her
     gün 7-8 saat) olmak üzere iki gündür. Workshopın tamamı dört gündür. 2 modülü
     de tamamlayanlara “Katılım Sertifikası” verilir. Workshoplarda interaktif eğitim,
     psikometrik testler, psikodrama, oyun ve teatral öğeler de öğretilmektedir.

     Bu konudaki detaylı bilgileri edinme web adresi:
     http://www.insanlarietkileme.com
     http://www.zihinkontrolu.com dur.

     iletişim adresi:
     tantraakademi@gmail.com dur.

     Workshoplara katılmak isteyenler aşağıdaki bilgileri       tantraakademi@gmail.com
     adresine yollamalıdırlar:

     İsim-Soyad:
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                                    Ümit Sayın
90

      Meslek:              Eğitim:
      E-Posta 1:             E-Posta 2:
      Cep Telefonu:
      Ev Telefonu:
      Katılınmak istenen dönem veya tarih:
      Web sitesi (varsa):
      Diğer iletişim yolları:

   A)  İnsan psikolojisi ve beyin hakkında temel bilgiler.
       Algı fizyolojisi / Algı psikolojisi/ Subliminal psikoloji/ Bilinç dışı ve bilinç dışı psikolojisi/
       Kollektif bilinç dışı psikolojisi/Kısa beyin fizyolojisi/ Renklerin psikolojisi/ Vücut dili, vücut dili
      psikolojisi, vücut dilinden çıkarılabilecek sonuçlar/ Kişilik yapıları/ İnsanlarda kişilik
      bozuklukları/ Karakter analizi/Psikometrik testler nelerdir? Ne işe yarar?/ Karşınızdaki insanı
      anlamak için kısa psikometrik testler/ İmaj yaratmak/ Marka aratmak / EGO ve Egoya hitap
      etmek/ NLP, meditasyon, yoga, kişilik gelişim yöntemleri/Psikodrama, interaktif
      egzersizler/Diğer

   B)  Erkeklerin Kadınları Etkilemesi
      Kadınların özellikleri / Kadın fizyolojisi ve hormonlar/Kadınların BEYNİ/ Kadın psikolojisi / Kadın
      sınıflamaları /Kadınların ilgilerini ölçmek /Kadınına göre davranmak /Kadınların önemsedikleri
      unsurlar /Kadınların ilgilerini çekmek için yöntemler /Kadın cinselliği /Kadınları cinsel yönden
      daha iyi tatmin etmek/Karşınızdaki kadınları anlamak için psikometrik testler/Psikodramalar,
      oyunlar, karşılıklı skeçler, interaktif egzersizler/Diğer

   C)  Kadınların Erkekleri Etkilemesi
      Erkeklerin özellikleri /Erkek fizyolojisi/Erkek BEYNİ/Erkek psikolojisi /Erkek sınıflamaları
      /Erkeklerin ilgilerini ölçmek /Makyaj ve estetik /Kendinizi erkeklere prezante etmek
      /Erkeklerin önemsedikleri ve beğendikleri unsurlar /Erkek cinselliği /Erkekleri cinsel yönden
      tatmin edebilmek /Erkekleri anlayabilmek için psikometrik testler /Psikodramalar, oyunlar,
      karşılıklı skeçler, interaktif egzersizler/Diğer

   D)  İnsanları Etkilemede Diğer Temel Unsurlar
         Egoya hitap edin/Karşınızdaki beğenin ve beğendinizi gösterin/Karşınızdakinin
         /psikolojisini anlayın/Karşınızdakini sınıflandırın/Karşınızdaki olun, onu oynayın/Önce
         ben değil önce sen imajı/Kendi imajınızı seçin ve belirleyin/Polyanna
         olmak/Karşınızdakiyle ilgilenmek/Farklı ortak noktalar yaratmak /İnsanları
         sevmek/Karşınızdaki kişiliği belirleyin, kartları ona göre oynamak/Kendinizi farklı
         tanıtmak/İsteklerizin ayırdında olmak/Karşınızdaki insanın sizde görmek istediklerini
         keşfetmek, ona göre oynamak/Yaşam bir psikodramadır, hayatı oynayın/Diğer

   2)  İkinci Workshop: Pazarlama ve Reklamcılıkta İnsanları Etkileme Sanatı
      Bu workshop erkek-kadın karışık 2 modüldür. Herbir modül Cumartesi-Pazar (Her
      gün 7-8 saat) olmak üzere iki gündür. Workshopın tamamı dört gündür. 2 modülü
      de tamamlayanlara “Katılım Sertifikası” verilir. Workshoplarda interaktif eğitim,
      psikometrik testler, psikodrama, oyun ve teatral öğeler de öğretilmektedir. Ayrıca
      bir de ileri üçüncü modül vardır.

      Bu konudaki detaylı bilgileri edinme web adresi:
      http://www.insanlarietkileme.com
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                                  Ümit Sayın
91

    http://www.zihinkontrolu.com dur.

    iletişim adresi:
    tantraakademi@gmail.com dur.

    Workshoplara katılmak isteyenler aşağıdaki bilgileri        tantraakademi@gmail.com
    adresine yollamalıdırlar:
    İsim-Soyad:
    Meslek:              Eğitim:
    E-Posta 1:             E-Posta 2:
    Cep Telefonu:
    Ev Telefonu:
    Katılınmak istenen dönem veya tarih:
    Web sitesi (varsa):
    Diğer iletişim yolları:

    A)  İnsan psikolojisi ve beyin hakkında temel bilgiler.
     Algı fizyolojisi /Algı psikolojisi /Subliminal psikoloji / Bilinç dışı ve bilinç dışı psikolojisi
     / Kollektif bilinç dışı psikolojisi / Kısa beyin fizyolojisi / Renklerin psikolojisi/ Vücut dili, vücut
     dili psikolojisi, vücut dilinden çıkarılabilecek sonuçlar / Kişilik yapıları /İnsanlarda kişilik
     bozuklukları /Karakter analizi /Psikometrik testler nelerdir? Ne işe yarar? /Karşınızdaki insanı
     anlamak için kısa psikometrik testler /İmaj yaratmak /Marka yaratmak / EGO’yu anlamak ve
     Egoya hitap etmek / NLP, meditasyon, yoga, kişilik gelişim yöntemleri/Psikodrama, interaktif
     egzersizler/ Pazarlama psikolojisi/Reklamcılık psikoloji

    B)  Pazarlama
     Kadın cinselliği /Erkek cinselliği/Cinsellik ve pazarlama /Pazarlama nedir? /Reklamcılık
     nedir?/Pazarlama teknikleri nelerdir /İnsan psikolojisi pazarlama tekniklerinde nasıl kullanılır
     /Algı psikolojisi ve pazarlama /İnsan psikolojisinin evreleri ve pazarlama /Otonom sinir sistemi
     ve telkine yatkınlık /Hipnoz ve telkin/ İkna yöntemleri /Vücut diliyle insanları ikna yöntemleri
     /Pazarlayacağınız malı veya nesneyi en ideal nasıl paketlersiniz? Nasıl bir ğaket içinde
     sunarsınız? /Pazarlayacağınız malı nasıl ucuz gösterirsiniz? /Pazarlama yapacağınız hedef kitleyi
     nasıl saptarsınız? /Pazarlamaya yapacağınız hedef kitlenin psikolojisini nasıl belirlersiniz?
     /Pazarlama yapacağınız hedef kitledeki insanları nasıl etkiler ve ikna edersiniz /İnsanları bir
     konuda bir malı kullanmaya ve satın almaya nasıl ikna edersiniz? / Oyunlar /Psikodramalar
     /Pazarlama teknikleri ve problemler, yapay olgular /Kendinizi bir pazarlamacı olarak nasıl daha
     iyi pazarlarsınız?

    C)  Reklamcılık
    REKLAMCILIK NEDİR?/Nasıl en iyi reklamcı olunur?/En ideal reklam nedir?/Cinsellik ve
    reklamlar/İnsan algı psikolojisi reklamlarda nasıl kullanılır?/Cinsellik reklamlarda nasıl kullanılır /
    /İnsanları reklamla nasıl ikna edersiniz?/İnsanlar reklamlarla nasıl etkilenir?/Reklamlar ve zihin
    /kontrolü/Reklamlar ve beyin yıkama/Tarihteki reklamcılık örnekleri/Reklamlar ve algı
    psikolojisi/Reklamcılığın ilkeleri/Grafik reklamcılığı/Televizyon reklamcılığı/Reklamlar ve hipnoz
    nedir?/Reklamlar ve sublimal algı nedir? /Reklamlar ve telkin nedir?/Reklam
    denemeleri/Oyunlar, interaktif çalışmalar/Psiko drama/Reklam problemleri /
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum              Ümit Sayın
92

 TANITIM 2: Yakında Benzer Konularda çıkacak kitaplar (2012-2013)
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                                Ümit Sayın
93

TANITIM 3: Kegel Perineometer
     Kegel Perineometer, Kegel egzersizleri ile PC-Kaslarının (PFM) geliştirilmesi sırasında
kullanılmak üzere tasarlanmış ve PC-Kaslarının gücünü ölçen özel tıbbi bir ölçüm aletidir. Bu
alet sayesinde PC-Kaslarınınızın gücünü ölçebilir ve bir biyo-feedback (geri besleme)
mekanizmasıyla, kas gücünüzdeki gelişimi ve ilerlemeyi gözlemleyip kayıt edebilirsiniz! Kegel
Perineometer’dan edinmek için aşağıda verilen e-posta ile temas kurup, istenen bilgileri
doldurduktan sonra ısmarlayabilirsiniz.

PC-Kaslarının Kegel Perineometer sayesinde geliştirebilen kadınlar şu özelliklere sahip
olabilirler:
     Stress inkontinansı isimli idrarını tutamama gibi bir rahatsızlıktan kurtulurlar.
     Doğum öncesinde Peritron ile Kegel egzersizleri yapılması doğum komplikasyonlarını azaltır,
     doğumu kolaylaştırır.
     Doğum sonrasında Peritron ile Kegel egzersizleri yapılması doğum sonrası gelişen
     komplikasyonları azaltır, postpartum cinsel fonksiyon bozukluklarını önler.
     Vajinusmus vakalarında, cinsel hazzın ve cinsel ilişkiye alışılmasında çok önemli bir yol kat
     edebilirler.
     Kadınlarda görülen pek çok cinsel fonksiyon bozukluğunun tedavisinde Peritron ile yapılan
     Kegel egzersizleri çok önemlidir ve fonksiyon bozukluğunu yenmeye yardımcı olur.
     Orgazm olamıyan kadınların, orgazm olmayı öğrenmesi kolaylaşabilir.
     Vajinal orgazm olamayanlar, vajinal orgazm olmayı öğrenebilirler.
     Tekli vajinal orgazm olanlar, çoğul (multiple) orgazm olmayı öğrenebilirler.
     PC-Kaslarını çok geliştirmeyi başarabilenler, hiç bir uyarı olmaksızın sadece bu vajinal kasları
     sıkarak orgazm olmayı çok kolaylaştırabilirler.
     Peritron ile PC-Kaslarını geliştiren kadınlarda orgazmların kalitesi, sıklığı, sayısı ve şiddeti çok
     artar.
     Erkeklere çok daha fazla cinsel haz verebilirler.
     Arapların ünlü yöntemi Kabbazayı öğrenebilirler.
     Cinsellikten ve cinsel ilişkiden çok daha fazla zevk alabilirler
     Pek çok cinsel fonksiyon bozukluğunda bu alet, cinsel sorunları çözücü rol oynar.
     ESR geliştirebilirler.
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum                         Ümit Sayın
94

    Haberleşmeniz gereken e-posta: tantraakademi@gmail.com

    İsim-Soyad:
    Meslek:               Eğitim:
    E-Posta 1:             E-Posta 2:
    Cep Telefonu:
    Ev Telefonu:
                 TANITIM 4: Tantra Koltuk
     Tantrik veya Kama Sutra pozisyonlarının uygulanabilmesi için özel olarak ergonomik
olarak dizayn edilmiş Tantra koltuğu piyasadaki fiyatlarının yarı fiyatına
www.tantraakademi.com sitesinden tantraakademi@gmail.com adresiyle yazışarak
edinebilirsiniz. Detaylı bilgi için:
     http://www.tantraakademi.com/tr/tantra-koltuk-tantra-chair
Koltuğun üzerinin kaplamasını istediğiniz renk ile birlikte aşağıdaki bilgileri
tantraakademi@gmail.com adresine yollayınız, özel olarak imal edilip, 15-20 gün içinde
adresinize teslim edilecektir:
    İsim-Soyad:
    Meslek:                Eğitim:
    E-Posta 1:              E-Posta 2:
    Cep Telefonu:
    Ev Telefonu:
    Adres:
    Tantra koltuğun üzerinde istediğiniz renk:
ESR: Artırılmış Cinsel Doyum  Ümit Sayın
95

								
To top