CV MARIAN COVLEA - AUGUST 2012 by mariancovlea

VIEWS: 56 PAGES: 7

									           CURRICULUM VITAE
Nume: MARIAN COVLEA

Data si locul naşterii: 16.02.1957, Bucureşti.

Adresa poș tală: Str. Rîul Şoimului nr. 4, bl. 47, sc. 5, et. 1, ap. 65, sector 4,
         cod poştal 040847, Bucureşti.

Numere telefon: 021.686.76.41 acasă, 0722.331.341 mobil.

Adrese email: marian.covlea@gmail.com, mariancovlea@yahoo.co.uk

Adresă Facebook: www.facebook.com/Marian Covlea

Studii:

   medii – Bacalaureat la Liceul industrial nr. 19 RATB, Specializarea
   “Exploatare, întreţinere şi reparaţii auto” - curs de zi, promoţia 1977,
   media de absolvire 9,20 (şef de promoţie);

   superioare:

  1. Diplomă de licenţă la Academia de Studii Economice Bucureşti –
   Facultatea de Comerţ, Specializarea “Economia serviciilor de alimentaţie
   publică şi turism” - curs de zi, promoţia 1982, media de absolvire 9,76.
  2. Curs post-universitar de psiho-pedagogie la ASE Bucureşti, media de
   absolvire 10, sesiunea iulie 1999.
  3. Master în “Integrare Europeană” la Universitatea Creştină “Dimitrie
   Cantemir” – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Bucureşti,
   media 9,91 – sesiunea mai 2006.
  4. Master în “Dreptul Afacerilor” la Universitatea Creştină “Dimitrie
   Cantemir” – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative Bucureşti,
   media 10,00 – sesiunea mai 2008.
  5. Master în „Studii de Securitate şi Apărare” la Universitatea Creştină
   “Dimitrie Cantemir” – Facultatea de Ştiinţe Politice Bucureşti, media 9,92
   – sesiunea iulie 2010.


                     1
  6. Master în „Medierea Conflictelor” la Universitatea Creştină “Dimitrie
   Cantemir” – Facultatea de Ştiinţe Juridice ș i Administrative Bucureşti,
   media 9,90 – sesiunea iulie 2011.
  7. Master în “Relaț ii Politice Internaț ionale” la Universitatea Creș tină
   “Dimitrie Cantemir” – Facultatea de Ș tiinț e Politice Bucureș ti, media
   9,97 – sesiunea iulie 2012.
  8. Master în “Finanț e ș i Gestiunea Afacerilor” la Universitatea Creș tină
   “Dimitrie Cantemir” – Facultatea de Finanț e, Bănci ș i Contabilitate
   Bucureș ti, media 10,00 – sesiunea iulie 2012.
  9. Diplomă de licenț ă la la Universitatea Creș tină “Dimitrie Cantemir” –
   Facultatea de Ș tiinț e Juridice ș i Administrative Bucureș ti, Specializarea
   “Drept”, media 7,92 – sesiunea iulie 2012.

Activitatea profesională:

   din octombrie 2003 şi până în prezent: lector universitar titular la
   Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Bucureşti – Facultatea de
   Relaţii Economice Internaţionale (REI), specialităţile Contabilitate,
   Contabilitatea întreprinderii de comerţ exterior şi Finanţele
   întreprinderii, profesor de seminar la disciplinele de Contabilitate,
   Finanţele întreprinderii şi Economia turismului;
   martie 2007 – iulie 2011: lector universitar la Universitatea Wales
   România Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe, titular pentru disciplinele
   Bazele contabilităţii, Contabilitate de gestiune, Analiză-diagnostic
   economico-financiară, Audit şi Management financiar;
   octombrie 1999 - februarie 2006: lector universitar la Universitatea
   “Athenaeum” Bucureşti – Facultatea de Administraţie publică, titularul
   cursurilor de Contabilitate şi Economia şi gestiunea sectorului public şi
   profesor de seminar la disciplinele Contabilitate, Economia şi gestiunea
   sectorului public şi Analiză economico-financiară;
   2000 - 2003: director programe de pregătire în domeniul financiar-contabil
   în colaborare cu ACCA – Asociaţia Experţilor Contabili din Marea
   Britanie, şi director al Şcolii de Turism IRECSON Bucureşti;
   1995 - 2008: director general al firmei de consultanţă şi management “C
   & C Management Consulting SRL” Bucureşti;
   1994 - 1995: consilier economic al grupului de firme “TEC România”;
   1994 – şef serviciu comercial, şef punct vamal şi director comercial la
   Sucursala de Transporturi “Bucureştii Noi” din cadrul Administraţiei
   Patrimoniului Protocolului de Stat – Regie Autonomă (APPS – RA);
                    2
   1993 - şef birou Strategii, Coordonare şi Optimizare Programe la
   APPS - RA;
   1993 – director general al firmei “TOPAZ – Agenţie de Publicitate SRL”;
   1992-1993: şef birou dispecerat cazare la SC “Venus SA”, jud. Constanţa;
   1991-1992: director general al societăţii de turism “Jupiter-Aurora SA”,
   jud. Constanţa;
   1982-1991 (prin repartiţie guvernamentală): economist stagiar, economist
   principal la serviciul Agrement-Excursii-Dispecerat cazare (1982-1990),
   şef sector Turism international (1990-1991) la societatea de turism
   “Neptun – Olimp SA”, jud. Constanţa.

Alte cursuri academice şi profesionale:

    Utilizarea microcalculatoarelor – CEPECA Bucureşti (1988);
    Management turistic şi practică în Franţa la firma “UTA” Paris (1990);
    Contabilitatea societăţilor comerciale (1995);
    Cursuri de pregătire pentru examenul de expert contabil, organizate de
    Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi (1995 si 1999);
    Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii, organizat de Corpul
    Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi (CECCAR) în 1996,
    membru al C.E.C.C.A.R. – secţiunea Evaluatori;
    Evaluarea proprietăţilor imobiliare, organizat de Asociaţia Naţională a
    Evaluatorilor din România - ANEVAR (2008);
    Metode de evaluare a societăţilor comerciale, organizat de Agenţia
    Naţională pentru Privatizare (1996);
    Principii, metode şi tehnici de creditare, organizat de Institutul Bancar
    Român (1997);
    Facultatea de Teologie Pastorală (curs cu frecvenţă redusă) la Institutul
    Teologic “Timotheus“ Bucureşti (anul III);
    Posesor al brevetului de Manager al activităţii de turism şi al atestatului de
    Ghid naţional şi internaţional de turism;
    Brevet de coordonator activitate transport auto (1999);
    Curs post-universitar de experţi fiscali (IRECSON, 2000);
    Evaluator ocupaţional    (Consiliul de Standardizare şi Acreditare
    Profesională - COSA, 2000);
    Management proiecte (IRECSON, 2001);                     3
   Student la cursurile de expert financiar – contabil internaţional organizate
   de Asociaţia Experţilor Contabili (ACCA) din Marea Britanie şi
   Universitatea Oxford Brookes;
   Cursul de “Formarea formatorilor” (Training of Trainers - ToT) pentru
   afaceri, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Romaniei şi firma
   GTZ/IBD – Germania (mai 2003);
   Cursul “Managementul prin calitate – ISO seria 9000/2000”
   (IRECSON/BRACO, iulie 2003);
   Cursul de instruire pentru întocmire proiecte de finanţare internaţională
   « GET - IN », organizat de Universitatea Politehnică Bucureşti şi firma
   INOVAMAIS SA din Portugalia, iunie 2005;
   Cursurile Universităţii de Vară, în limba franceză, cu tema : « Nouvelle
   Europe elargie : perspectives et premiers resultats » (Noua Europă
   lărgită : perspective şi primele rezultate), organizate la Bucureşti de Institut
   Europeen des Hautes Etudes Internationales (Nisa, Franţa) şi Universitatea
   Creştină « Dimitrie Cantemir » în iulie 2005;
   Cursurile Universităţii de Vară, în limba franceză, cu tema : « La
   Roumanie en tant que Membre de l’Union Europeenne : Perspectives et
   premieres experiences », organizate la Bucureşti de Centre International de
   Formation Europeenne (Nisa, Franţa) şi Universitatea Creştină « Dimitrie
   Cantemir » în iulie 2007.

Limbi străine cunoscute (ascultat, scris, citit, vorbit, tradus):

   a)Engleză: nivel C1, posesor al certificatelor IELTS Academic (2007) ș i
     ICFE-International Certificate in Financial English (2011) emise de
     Universitatea Cambridge din Marea Britanie;
   b)Franceză: nivel B2;
   c)Germană: nivel A2.

Deplasări externe:

   Bulgaria: 1983-1989 (contractare turistică şi regularizare decontări-plăţi
   pentru reciprocitate excursii de 1-2 zile cu turişti străini şi însoţire grupuri
   de turişti străini);
   Franţa: 1990 (curs management agenţie turistică şi susţinere campanie de
   promovare pentru turismul românesc);                     4
   Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca: 1990 (contractare turistică
   externă);
   S.U.A.: 1990 (contractare turistică externă) şi 1994 (participarea la
   Congresul Mondial al Transportatorilor Rutieri);
   Cehia si Slovacia: 1992 - participarea la Tîrgul Internaţional de Turism de
   la Zilina (cu stand propriu al S.C. “Venus SA”) şi contractare turistică la
   Praga;
   Germania şi Austria: 1994 (contractare externă în domeniul transporturilor
   rutiere de mărfuri);
   Turcia: 1994 (rezolvare litigii contractuale şi decontări externe în domeniul
   transporturilor auto);
   Marea Britanie: 2000 si 2002 (conferinţele anuale ale Asociaţiei
   Experţilor Contabili din Marea Britanie - ACCA).

Activităţi ştiinţifice, de cercetare, publicistice şi profesionale:

   Doctorand în Contabilitate, specializarea Analiză-diagnostic şi evaluare
   economico-financiară la Universitatea „Valahia” - Târgovişte, din
   septembrie 2008;
   Doctorand în Business Administration, specializarea Financial
   Management la School of Business & Technology Management -
   NorthCentral University din Prescott Valley, Arizona (SUA), din
   septembrie 2007;
   Doctorand în Contabilitate, specializarea Analiză-diagnostic şi evaluare
   economico-financiară la ASE Bucureşti (1998 – 2006);
   Mandatarul financiar (coordonator) al candidatului independent PAVEL
   ABRAHAM în campania de alegeri europarlamentare, 8.05 – 7.06.2009;
   Activitate publicistică în reviste de specialitate şi la sesiuni de comunicări
   ştiinţifice interne şi internaţionale pe teme economice, de contabilitate,
   analiză şi evaluare economico-financiară, fiscalitate şi management al
   afacerilor;
   Membru şi colaborator permanent al portalului academic www.scribd.com;
   Membru al Centrului de Excelenţă de Cercetări Economice al Universităţii
   Creştine „Dimitrie Cantemir” – colectivul pentru „Afaceri internaţionale şi
   integrare europeană”;
   Membru al Salonului literar-artistic ș i ș tiinț ific “Dimitrie Cantemir”;
                     5
   Autor de lucrări publicate şi suporturi de curs universitare de specialitate;
   Preşedintele comisiei de cenzori la Federaţia Română de Arte Marţiale şi
   la Fundaţia Română de Arte Marţiale;
   Persoană fizică autorizată, membru CECCAR : analist, consultant şi
   evaluator de întreprinderi, active şi afaceri.

Activităţi extraprofesionale:

   Instructor de arte marţiale (6 dan Ju-Jitsu, 5 dan Judo şi Karate-Do),
   membru al Federaţiei Române de Arte Marţiale şi membru fondator al
   Fundaţiei Române de Arte Marţiale ;
   Managementul stresului (metoda Reiki);
   Lectura.

Realizări deosebite:

    Locul I pe Întreprinderea de Transporturi Bucureș ti (30.000 de salariaț i)
    la concursul de cultură economică ș i social-politică, octombrie 1974.
    Locul III pe ASE Bucureș ti la Sesiunea de comunicări ș tiinț ifice a
    studenț ilor, aprilie 1979;
    Multiplu medaliat la campionatele naț ionale ș i naț ionale universitare de
    judo (juniori ș i seniori, individual ș i pe echipe), în perioada1975-1989,
    locul V la campionatele internaț ionale – martie 1982.
    Înalt nivel de măiestrie sportivă: 6 Dan ju-jitsu, 5 Dan judo ș i karate-do.
    Locul I pe Universitatea Creș tină "Dimitrie Cantemir" (UCDC)
    Bucureș ti la concursul de eseuri pe tema vieț ii, personalităț ii ș i operei
    lui Dimitrie Cantemir (Dimitrie Cantemir, economistul), 21-23 octombrie
    2010.
    Locul III la Sesiunea de comunicări ș tiinț ifice a masteranzilor din cadrul
    Facultăț ii de Ș tiinț e Politice – UCDC, 30 martie 2012, cu lucrarea
    Provocări ale democraț iei contemporane. Un nou sistem de guvernare?
    Excelentă pregătire teoretică: în cadrul tuturor formelor de învăț ământ
    parcurse am fost ș ef de promoț ie (la liceu, la masterat), al doilea (în
    ș coala generală) ș i întotdeauna în primii 5% între absolvenț i.
    Îndelungată, solidă ș i relevantă experienț ă practică de specialitate
    economică, antreprenoriat, management, protocol ș i diplomaț ie
    corporatistă (20 de ani).
    Prodigioasă activitate de predare în învăț ământul superior, consultanț ă
    ș i training profesional (15 de ani).
                     6
    Numeroase cărț i ș i articole publicate.Lista lucrărilor publicate:

 1. Management financiar (co-autor), Editura Rentrop & Straton, Bucureşti,
   2001.
 2. Contabilitatea în comerţul exterior, Editura Pro Universitaria, Bucureşti,
   2006.
 3. Contabilitatea în comerţul exterior, ediţia a II-a, Editura Pro Universitaria,
   Bucureşti, 2007.
 4. Ghid de practică de specialitate a studenţilor, Editura Nomina Lex,
   Bucureşti, 2008.
 5. Contabilitate, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008.
 6. Evaluarea întreprinderii (co-autor), Editura Cartea Studenţească, Bucureşti,
   2008.
 7. Finanţele întreprinderii. Îndrumar practic, Editura Pro Universitaria,
   Bucureşti, 2008.
 8. Bazele contabilităţii (două ediţii), Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2008.
 9. Analiză-diagnostic economico-financiară, Editura Nomina Lex, Bucureşti,
   2008.
 10. Analiză-diagnostic economico-financiară, ediţia a doua, Editura Nomina
   Lex, Bucureşti, 2009.
 11. Contabilitate de gestiune (două ediţii), Editura Nomina Lex, Bucureşti,
   2008.
 12. Management financiar (două ediţii), Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2008.
 13. Finanţele întreprinderii, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009.
 14.Evaluarea întreprinderii. Suport de curs, Editura Pro Universitaria,
   Bucureşti, 2011.
 15.Finanţele întreprinderii, ediț ia a doua, Editura Pro Universitaria,
   Bucureşti, 2011.
 16.Finanț ele întreprinderii. Manual pentru învăț ământul cu frecvenț ă
   redusă, Editura Pro Universitaria, Bucureș ti, 2012.
                     7

								
To top