Regnskab og budget 2011

Document Sample
Regnskab og budget 2011 Powered By Docstoc
					             Budget 2011       Regnskab 2011  Regnskab 2010Kontingent           0.00          0.00      0.00
Gebyrer                                0.00
Renteindtægter                    39.15      47.66
Indtægter i alt        0.00          39.15      47.66

Generalforsamling
Ordinær          1000.00          638.25     1196.50Administration:
Gebyrer, bank, FI kort   150.00          612.00     323.75
Hjemmeside         200.00          180.00     180.00
Bestyrelsens arbejde    3000.00         1000.00     1000.00
Diverse aktiviteter    5000.00           0.00      0.00
Driftsudgifter i alt:   9350.00         1792.00     2700.25
Netto resultat      -9350.00         -2391.10    -2652.59
                          Status     Status

                         31.12.201    31.12.201
                           1        0


Aktiver:
Indestående i bank                33,391.95    37,343.05
Tilgodehavende
Aktiver totalt:                  33,391.95    37,343.05

Passiver:
Skyldige omkostninger                       1,560.00
Forudbetalinger
Hensat til fastelavn næste år
Kapitalkonto årsstart  35,783.05                 35,783.05
Driftsresultat 2010   -2,391.10        33,391.95
Passiver totalt:                 33,391.95    37,343.05
             Ishøj 28. februar 2012
                            Kim Sørensen
                              Kasserer
Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføring.
Beholdning er konstateret.
Susan Melchior                      Henrik Jensen
  Revisor                          Revisor
       Bestyrelsens forslag til budget for 2012
Kontingent          0.00      Bestyrelsen foreslår kontingentfrit år
Gebyrer
Renteindtægter
Indtægter i alt        0.00

Generalforsamling
Ordinær          1000.00       lokaleleje og forplejning

Administration:
Gebyrer, bank, FI kort   650.00
Hjemmeside         200.00
Bestyrelsens arbejde   3000.00       møder, kopiering m.v.
Diverse aktiviteter    5000.00

Driftsudgifter i alt:   9850.00

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:8/19/2012
language:German
pages:2