Docstoc

PAG-AALAGA NG HALAMANG-DAGAT

Document Sample
PAG-AALAGA NG HALAMANG-DAGAT Powered By Docstoc
					    EMELITO T. GIBE
Regional Seaweed Action Officer
    BFAR IV-B (MIMAROPA)
  ESTADO NG INDUSTRIYA NG HALAMANG
        DAGAT
Kasaysayan
 -dekada 60, pagtuklas sa likas daming populasyon ng
 pulang halamang-dagat (Kappaphycus) sa karagatan ng
 Pilipinas
 -dekada 70, matagumpay na naitatag ang teknolohiya sa
 komersyal na pag-aalaga ng halamang dagat sa pangunguna
 nila Dr. Maxwell Doty, Mr. Vicente Alvarez at Dr. Gavino
 Trono ng UP.

Kasalukuyang Estado ng Industriya
 -patuloy ang pagtaas ng demand sa
 halamang-dagat sa pandaigdigang merkado
 -nakatutulong sa pagbigay ng hanapbuhay at alternatibong
 pangkabuhayan sa mga mangingisda
 -IKALAWANG pinakamahalagang produkto ibenebenta sa labas
 ng bansa sunod sa “Tuna” at may “export value” na
 Php 4,229,719,946.00
 -IKALAWA sa buong mundo ang Pilipinas sa larangan ng
 pag-aalaga ng halamang-dagat
BIOLOHIYA AT KAHALAGAHAN NG
HALAMANG-DAGAT
Biolohiya ng Halamang-Dagat
 Mayroong simple at primitibong
 anyo o hugis
 Walang tunay o totoong ugat,
 sanga, at dahon; tinatawag lamang
 bilang “thallus”
 “photosynthetic”
 Mga karaniwang kulay ay pula, berde,  dilaw-berde,
 kayumanggi
 Likas na tumutubo sa mga bahura
PAGPAPATULOY…

Kahalagahan at Mga Gamit ng Halamang-Dagat
 Pang-Ekolohiya
   -nagsisilbing pangunahing produser sa “marine
 ecosystem”
   -nagsisilbing tirahan at paitlogan ng mga isda at
 iba pang organismo sa ilalim ng dagat
 Pang-Ekonomiya
 -nagsisilbing pagkain ng tao
 -ginagamit bilang
  “fertilizer” o pataba
PAGPAPATULOY…
  -pinagkukunan ng “phycocoloids”
    a.)”carrageenan”-ginagamit sa mga gatas,
       panghimagas, mga inumin tulad ng beer,
       juice atbp., lotion, toothpaste, shampoo at
Carrageenan sabon.
    b.)”agar”-ginagamit bilang pampalapot, pampaalsa,
       pampadulas, mga water gel base na produkto
       atbp.
    c.)”algin”-gamit sa medisina bilang anti-
       bacterial, kapsula ng gamot at ointment.
   PALATANDAAN SA PAGPILI NG LUGAR AT
    MGA PAMAMARAAN NG PAG-AALAGA
Mga Palatandaan sa Pagpili ng Lugar
1) Ligtas sa tubig tabang gaya ng ilog at sapa
2) Ang alat ay di bababa sa 30 bbl
3) Di malakas ang alon (velocity na 20-40 metro bawat minuto
4) May reefs o kya mangrove na makatutulong pumigil sa alon
5) 0.5-1.0 metro ng tubig kung low tide para di nabibilad sa
  hangin
6) 2-3 metro kung high tide upang madali ang pagtanim at
  pag-aalaga
7) Kubli at proyektadong lagoon ‘bay’
Mga Pamamaraan ng Pag-aalaga
1) “Broadcast” na Pamamaraan
2) “Tubular” na Pamamaraan
3) “Spider Web” na Pamamaraan
4) “Bamboo Raft” na Pamamaraan
5) “Fixed Monoline” na Pamamaraan
6) “Multiple Longline” na Pamamaraan
7) “Lantay na Pamamaraan” (para sa nurseri)
8) “Triangular” na Pamamaraan

MGA KARANIWANG SAKIT AT WASTONG
 PANGANGASIWA SA TANIMAN
Mga Karaniwang Sakit
1) “ice-ice”-pinakapangkaraniwang sintomas ng pagkakasakit
       -pamumuti ng bahagi o segmento na kadalasan
       nakikita sa tangkay o sanga
       -sanhi ng mababang antas ng alat o salinity ng
        tubig, temperatura, at sikat ng araw.
2) “pitting”-pagkakaroon ng cavity o butas sa “cortical layer”
      ng halamang-dagat
Pagpapatuloy……

3) “tip darkening”-dulot ng pagtanda o “senescence “ at ng
           malamig na tubig
         -pagkawala ng kulay at pagkadurog ng mga
          dulo ng sanga
4) “tip discoloration”-dulot ng pagkalantad sa hangin at ang
            hindi pagkasanay sa mainit na tubig
5) mabagal na paglaki-dulot ng epiphytes, pagkawala ng kulay,
           paglambot ng tisyu, pagkabulok at di-
           angkop na panahon
6) “die-off”-unti-unting pagkamatay o pagkalanta
7) “micrograzers”-mga hayop na 2 sentimetro haba;nanginginain
            sa “thallus”
8) “macrograzers”-malaking hayop higit sa 5 sentimetro haba
          kumakain ng halamang-dagat

         MICRO & MACROGRAZERS
         NG HALAMANG-DAGAT
Pangangasiwa ng Taniman
a) 2-5 na katao mangangalaga sa bawat ektarya ng
  taniman
b) Ragular na alisin ang mga tumutubong halaman
c) Regular na alisin ang tumutubong hayop na kumakain
  ng tanim gaya ng salungo at starfish
d) Palitan ang mga nawala at di gaanong malusog na
  halaman
e) Higpitan ang maluwag na tali
f) Kung malakas ang alon, maglagay ng makapal na net sa
  taniman
g) Kapag nasa 1 kilo o higit pa ang bigat ng isang
  bungkos, pwede na itong anihin
PARAAN NG PAGTATANIM NG HALAMANG-DAGAT
Mga Gamit sa Pagtatanim:
 -kahoy;bakawan o kawayan na gagawing tulos; 70-80cm ang
  haba, 30-40 lapad
 -25 kilong nylon line
 -15 kilong plastik straw
 -maso
 -itak
 -banga at buslo

Paraan ng Pagtatanim

 Linisin ang pagtataniman,tangagalin ang damong dagat,
   algae at salungo na posibleng kumain sa pananim

 Gumawa ng monoline method-pagtali sa pisi ng halaman sa
    pisi na nakatali sa tulos na kahoy sa dagat
Pagpapatuloy…

Gumawa ng 4 na seksyon na may 2,500 sq.m. Maglagay ng 5
   talampakan distansya para madali ang pagbisista

Gumawa ng 3 linya ng tulos na may haba na 15 metro, 28
         na tulos kada linya.

 Sa pamamagitan ng maso, itusok ang tulos at talian ng
  nylon.0.3-0.5 metro agwat ng pisi mula sa ilalim ng
  dagat. Siguraduhin mahigpit at banat ang pagkakatali

 Ihanda ang mga binhi. Hati-hatiin ito sa 50-100 grams
  at itali sa plastik straw. Itali agad ito sa nylon
        line na nakalatag sa dagat.
PAG-AANI AT PAGMAMANTINE NG MGA
HINANGONG HALAMANG-DAGAT
 Pag-aani
    -ang halamang-dagat ay inaani at pinatutuyo makalipas
   ng 45-60 araw ng pag-aalaga
    -3 paraan ng pag-aani:
     a.)ang bawat isang halaman ay kinakalag sapagkakatali
    o ginugupit sa pagkakatali, mula sa panaling patubuan
     b.)ang bawat dulo ng panaling pananim ay kinakalag mula
sa   mga tulos
   c.)ang isang buong balsa na yari sa kawayan (bamboo raft)
    ay dinadala sa tabing-dagat
Pagmamantine ng mga Hinangong Halamang-Dagat

 Paglilinis-linisin ang mga bagong hangong halamang-dagat
       paramapanatili ang mahusay na kalidad


 Pagpapatuyo ng mga hinangong halamang-dagat
   -2 paraan ng pagpapatuyo:
    1.)ground level o pagpapatuyo sa lupa—ang mga
      ‘mat’, lambat o dahon ay maaaring gamitin.
    2.)off-ground level o pagpapatuyo na naka-
      angat mula sa lupa—papag o nakabitin na
      panali;nakapagpapabilis ng pagpapatuyo ng
      halamang-dagat

  Paglilinis ng     Ground Drying na   Off-Ground Drying
Hinangong Seaweeds      Paraan        na Paraan
  Mga bagay na dapat gawin kapag nagpapatuyo
•  Patuyuin agad ang mga halamang-dagat matapos itong hanguin
  mula sa tubig at linisin
•  Panatilihing malinis ang halamang-dagat
•  Patuyuin sa araw ang halamang-dagat sa loob ng 2-3 araw
•  Panatilihin ang moisture content o lamang tubig ng
  halamang-dagat sa antas na 35-39%

  Mga bagay na hindi dapat gawin sa paunang pagpapatuyo
  o initial drying
•  Huwag hayaang mahalo sa buhangin, dumi at alikabok
•  Iwasan singawan ng init ng tubig ang halamang-dagat dahil
  nagdudulot ito ng mabilisang pagkabulok ng ‘carrageenan’
•  Iwasan ang pagkahalo sa tubig-tabang upang hindi mabawasan
  ang taglay nitong alat            Tuyong (Dried)
                           Seaweed
  Pag-impake at Pag-iimbak
•  Isalansan sa sakong plastik
•  Timbangin at isulat sa sako ang timbang
•  Iimbak sa loob ng maikling panahon sa loob ng isang
  malinis, tuyo at mahangin o well-ventilated na lugar
                  Pag-iimpake ng Seaweed
       GGASTOS AT BALIK-PUHUNAN
      (Paraang Multiple Longline/Raft Longline, 25m x 100m)
           Gastos sa Materyales
     2 rolyo ng P.E. Rope, #18 (9mm) @Php 1,100.00/rolyo
     Php 2,200.00 15 rolyo ng P.E. Rope, #8 (4mm) @Php
240.00/rolyo   3,600.00 4 pcs. Styrofoam Floats (16” dia.)@Php
600.00/piraso   2,400.00 12 pcs. Pabilog na Styrofoam Floats (8”
diametro)         @Php 210.00/piraso
       2,520.00  5 kilo gamit na styrofoam floats @Php
20.00/kilo     100.00     10 rolyo ng soft-tie plastic
twine @Php 60.00/rolyo      600.00 30 piraso ng walang
laman na Sako @Php 8.00/sako      240.00 980 kilo ng seaweed
seedling @Php 15.00/kilo       14,700.00
                KABUUANG GASTOS          Php
26,360.00
Basic Assumptions:

 Araw ng Pag-aalaga --------------------------------- 75 na araw
 Ani kada Taon    ------------------------------- 4
 Haba ng Cultivation ------------------------------ 25 meters
 Bilang ng Linya Kada ¼ Hektarya ------------------- 100 linya
 Distansya Kada Seedlings -------------------------- 10 inches
 Distansya Kada Cultivation Line ------------------- 1 metro
 Bilang ng Seaweed Seedlings Kada Linya ------------ 98
 Bilang ng Seaweed Seedlings Kada ¼ Hektarya ------- 9,800
 Paunang Timbang Kada Seedlings -------------------- 100 gramo
 Kabuuang Timbang Kada Seedlings ------------------- 980 kilo
 Daily Growth Rate --------------------------------  5%
 Kabuuang Ani(net wt.) matapos ang 75 na araw ------ 4,655 kls
 Seedlings para sa susunod na Ani ----------------- 980 kls
 2% Biological Loss -------------------------------- 93.1 kls
 Wet to Dry Ratio ---------------------------------- 7:1
 Net Dry Weight Yield ------------------------------ 511.70 kls
 Kabuuang Ani Kada Taon-------------------------- --2,046.80 kls
 Presyo Kada Kilo (tuyo na seaweed) ---------------- P 37.00
         KABUUABG BENTA       Php 75,731.60
PAGPAPATULOY…


 BAWAS:
 Halaga ng mga Materyales ------------   Php 26,360.00
 Pagbaba ng Halaga (20% of mat’ls cost)------ 5,272.00
                   Php 31,632.00

 KABUUANG KITA              Php 44,099.00

 Balik-Puhunan (%)             139.41%
 Payback Period (Taon)           0.71 year
MGA MAHAHALAGANG BABASAHIN:

HURTADO, A.Q. and R.F. 2007 Agbayani. Pag-aalaga ng halamang-
  dagat na Kappaphycus. Ext. Manual #32 (Filipino Edition) July
  2007. SEAFDEC Aquaculture Department. Iloilo, Philippines

Seaweed Farming. Extension, Training & Communication Division
  (ETCD). Bureau of Fisheries and Aquatic Resources IV-B
  (MIMAROPA). Quezon City, Philippines.

GALICIA, A.M., Jr., et al. Introduction to Seaweed Farming.
  Seaweed Development Program (SDP). Inland Fisheries and
  Aquaculture Division. Bureau of Fisheries and Aquatic
  Resources. Quezon City, Philippines.

PAGPAPARAMI NG SEAWEEDS.www.quezon.ph.com/commerce/seaweeds
          WAKAS NA
WAKAS NA PO!     PO!
  WAKAS NA
   PO!
   SEAWEED ACTION OFFICER
WAKAS        WAKAS NA
NA PO!         PO!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:440
posted:8/19/2012
language:Unknown
pages:19