Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

zal_9_inst._kultury

VIEWS: 0 PAGES: 3

 • pg 1
									                                                             Załącznik Nr 9
                                                  do Sprawozdania z wykonania budżetu
                                                      Województwa Mazowieckiego
                                                              za 2011 rok
Plan i wykonanie dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury za 2011 rok


                                         źródło
Dział  Rozdział             Nazwa                          Plan      Wykonanie     % wykonania
                                       finansowania

          Kultura i ochrona dziedzictwa
921        narodowego                                  147 807 056   147 781 193.21     99.98%
    92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury                       995 000     969 137.21      97.40%
          Wystawa "Gabriela Zapolska. Zbuntowany
          talent", Przygotowanie i otwarcie wystawy
          "Pimpuś Sadełko na 102.Maria Konopnicka in
          memoriam", "Wystwa "Leonor Fini/Konstanty        dotacja celowa od
          Jeleński. Portret podwójny"/Muzeum Literatury      jednostek samorządu
          im. Adama Mickiewicza                  terytorialnego       120 000     117 353.35     97.79%

          "Bibliografia z zakresu historii i krytyki literatury
          dla dzieci, bibliotekarstwa i czytelnictwa
          dziecięcego za rok 2009" (tytuł             dotacja celowa od
          roboczy)/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-      jednostek samorządu
          Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego       terytorialnego         5 500     5 486.24     99.75%
          Cięcie- interdyscyplinarny projekt edukacyjno-
          animacyjny w ramach projektu ShortCut 2011/       dotacja celowa od
          Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w         jednostek samorządu
          Warszawie                        terytorialnego       50 000      50 000.00     100.00%

                                      dotacja celowa od
          Festiwal Chopiniana - 9. Dni Fryderyka         jednostek samorządu
          Chopina/Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki      terytorialnego       120 000     120 000.00     100.00%

          Festiwal Zespołów Kameralnych 2011-Muzyka na dotacja celowa od
          Trakcie Królewskim i Koncerty          jednostek samorządu
          Królewskie/Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki terytorialnego           120 000     120 000.00     100.00%

                                      dotacja celowa od
          "Grafika Warszawska 2011"/Mazowieckie          jednostek samorządu
          Centrum Kultury i Sztuki                terytorialnego       100 000     100 000.00     100.00%

          Katalog wystawy "Polska-Europie"/Biblioteka       dotacja celowa od
          Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna       jednostek samorządu
          Województwa Mazowieckiego                terytorialnego       22 000         0.00     0.00%

          Kongres ShortCut Europe Warsaw 2011/          dotacja celowa od
          Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w         jednostek samorządu
          Warszawie                        terytorialnego       150 000     150 000.00     100.00%

          "Mazowieccy Liderzy Kultury" i "MULTIPOLIS:       dotacja celowa od
          Mazowsze/Warszawa / Mazowieckie Centrum         jednostek samorządu
          Kultury i Sztuki                    terytorialnego       75 000      74 569.62     99.43%
          "Pełniący obowiązki...Sokrates Starynkiewicz w
          Warszawie". Zeszyt XX serii:Sesje
          Varsavianistyczne (tytuł roboczy)/Biblioteka      dotacja celowa od
          Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna       jednostek samorządu
          Województwa Mazowieckiego                terytorialnego       14 500      14 500.00     100.00%

          Realizacja programu imprez kulturalnych pod  dotacja celowa od
          nazwą "Stolica Kultury Mazowsza"/ Mazowieckie jednostek samorządu
          Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie     terytorialnego            200 000     199 228.00     99.61%
                                    Strona 1 z 3
                                                          Załącznik Nr 9
                                               do Sprawozdania z wykonania budżetu
                                                   Województwa Mazowieckiego
                                                           za 2011 rok

                                       źródło
Dział  Rozdział            Nazwa                        Plan     Wykonanie     % wykonania
                                     finansowania

          XXI Sesja Varsavianistyczna poświęcona
          jubileuszowi 90-lecia Towarzystwa Bibliofilów
          Polskich w Warszawie, wraz z wystawą" Rara et
          curiosa bibiofilów warszawskich/Biblioteka     dotacja celowa od
          Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna     jednostek samorządu
          Województwa Mazowieckiego              terytorialnego      18 000     18 000.00    100.00%
    92106   Teatry                                  45 389 996   45 389 996.00    100.00%

          Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru
          Muzycznego im.Jana Kiepury w Warszawie       środki własne     3 658 447    3 658 447.00    100.00%

          Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego
          im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku         środki własne     4 768 814    4 768 814.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w
          Warszawie                      środki własne     15 822 500   15 822 500.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Teatru Praga w
          Warszawie                      środki własne     2 227 000    2 227 000.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery
          Kameralnej w Warszawie               środki własne     18 913 235   18 913 235.00    100.00%
    92113   Centra kultury i sztuki                          10 948 389   10 948 389.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum
          Artystycznego im. Fryderyka Chopina w
          Sannikach                  środki własne          452 520     452 520.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum
          Kultury i Sztuki w Warszawie         środki własne         8 456 527    8 456 527.00    100.00%

          Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum
          Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu środki własne         2 039 342    2 039 342.00    100.00%
    92114   Pozostałe instytucje kultury                       12 167 592   12 167 592.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana
          Pawła II w Warszawie                środki własne     2 438 539    2 438 539.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu
          Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze"
          im.Tadeusza Sygietyńskiego             środki własne     9 729 053    9 729 053.00    100.00%
    92116   Biblioteki                                14 948 828   14 948 828.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej
          m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej
          Województwa Mazowieckiego              środki własne     14 048 828   14 048 828.00    100.00%
          Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej
          dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki
          Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej    dotacja celowa od
          Województwa Mazowieckiego z Miasta St.       jednostek samorządu
          Warszawy                      terytorialnego      900 000     900 000.00    100.00%
    92118   Muzea                                   63 247 251   63 247 251.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku
          w Warszawie                     środki własne     1 894 318    1 894 318.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii
          Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie        środki własne     2 086 258    2 086 258.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka
          Malczewskiego w Radomiu               środki własne     4 807 720    4 807 720.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w
          Warszawie                      środki własne     3 931 454    3 931 454.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury
          Kurpiowskiej w Ostrołęce              środki własne     2 051 466    2 051 466.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im.
          Adama Mickiewicza w Warszawie            środki własne     3 541 500    3 541 500.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych
          Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu         środki własne      896 424     896 424.00    100.00%

                                   Strona 2 z 3
                                                        Załącznik Nr 9
                                             do Sprawozdania z wykonania budżetu
                                                 Województwa Mazowieckiego
                                                         za 2011 rok

                                    źródło
Dział  Rozdział            Nazwa                       Plan     Wykonanie     % wykonania
                                  finansowania

          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego
          w Płocku                    środki własne      5 580 460    5 580 460.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości
          w Warszawie                  środki własne      5 684 898    5 684 898.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w
          Siedlcach                   środki własne      2 048 536    2 048 536.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w
          Opinogórze                   środki własne      2 050 350    2 050 350.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i
          Turystyki w Warszawie             środki własne      2 698 375    2 698 375.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty
          Mazowieckiej w Ciechanowie           środki własne      2 488 912    2 488 912.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi
          Mazowieckiej w Sierpcu             środki własne      4 318 522    4 318 522.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi
          Radomskiej w Radomiu              środki własne      3 890 614    3 890 614.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na
          Zamku w Liwie                 środki własne       867 980     867 980.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum
          Archeologicznego w Warszawie          środki własne      8 504 484    8 504 484.00    100.00%
          Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum
          Etnograficznego w Warszawie          środki własne      5 904 980    5 904 980.00    100.00%
    92195   Pozostała działalność                          110 000     110 000.00    100.00%

                                 pomoc finansowa od
                                 jednostek samorządu
          Organizacja III Jarmarku Tumskiego w Płocku  terytorialnego       100 000     100 000.00    100.00%

                                 pomoc finansowa od
          Zakup eksponatu/eksponatów dla Muzeum     jednostek samorządu
          Mazowieckiego w Płocku             terytorialnego       10 000     10 000.00    100.00%
          SUMA                                 147 807 056  147 781 193.21     99.98%
                                 Strona 3 z 3

								
To top