Docstoc

excel formula

Document Sample
excel formula Powered By Docstoc
					   Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ܊e
             ô ô
         I&4GÆ
          F ã‚W Å iMxÓ \W !ixsZ
  xÓÆExcel~ Ã øL


                -
  VzŠ™yÒ iÑñgÃxÓì ÅÒ X Vƒ „gÉ(qZà Formula
           Ã


                   /Q
          t]X ǍCgz¢ÂñY{gðä ZÌ


   Excel Formulas
          By
   Alllah's Lover Zg Zi
Z
A
R
A

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:15
posted:8/18/2012
language:Japanese
pages:11
Description: excel formula in urdu language lean in urdu and easy feel