Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ds_MB2A_vi

VIEWS: 1 PAGES: 10

									        H-Bridge DC Motor Driver
            MB02A
                   H-Bridge Module
                     User ManualRev : 1.1
            Copyright © 2011 Titans Technology
Date: 10/2011
                www.titans.com.vn
 Hardware Revision

   • MB02 Rev 2.0 : phiên bản đầu tiên.
   • MB02 Rev 2.1 : phiên bản đầu tiên.
     o Bổ xung mạch kích riêng biệt.
     o Jumper chọn logic tích cực mức cao/thấp.
   • MB02 Rev 2.2 (MB02A) : phiên bản đầu tiên.
     o Sửa connector, sửa mạch kích bằng transistor.
     o Gộp hai chân PWM và /PWM thành một.
     o Sửa lại layout.
     o Thêm hướng dẫn cấu hình jumper


 Document Revision

   •  MB02A Datasheet Rev 1.0 : phiên bản đầu tiên
   •  MB02A Datasheet Rev 1.1 :
       o Sửa lại template rev 1.3
       o Bổ sung thông tin schematic, sơ đồ khối…
     Copyright © 2011 Titans Technology. Tài liệu này thuộc bản quyền của Titans
 Technology (www.titans.com.vn), chúng tôi hy vọng các bạn khi sử dụng với bất kì mục
 đích nào bằng bất cứ hình thức nào bao gồm sao chép, in, copy, trích dẫn… cần phải ghi
 rõ xuất xứ nguồn gốc từ trang web của chúng tôi. Hãy truy xuất trang web của chúng
 tôi thường xuyên để có những cập nhật mới nhất về các thiết bị, hay những bài viết mới
 nhất. Hy vọng sẽ cùng các bạn phát triển nền công nghiệp điện tử Việt Nam.
Rev1.1 - 10/2011                             www.titans.com.vn
                       2
   Mục lục

 1   Overview ............................................................................................................4
   1.1   Introduction ................................................................................................................... 4
   1.2   MB02A specification ..................................................................................................... 5
 2   Mô tả phần cứng................................................................................................6
   2.1   Block diagram ............................................................................................................... 6
   2.2   Layout ............................................................................................................................ 6
 3   Hướng dẫn sử dụng ...........................................................................................7
   3.1   Connector Interface ...................................................................................................... 7
   3.2   Operation ....................................................................................................................... 7
 4   Demo ...................................................................................................................8
 5   Phụ lục ................................................................................................................9
Rev1.1 - 10/2011                                                     www.titans.com.vn
                                    3
   Tài liệu này mô tả về thiết bị, cũng như các thông tin cần thiết để các bạn sử dụng
 trong quá trình tham khảo hoặc phát triển ứng dụng dựa trên sản phẩm này. Để cập nhật
 những thay đổi mới nhất, vui lòng truy cập trang web www.titans.com.vn của chúng tôi.
   Nếu có bất cứ ý kiến đóng góp cũng như cần hỗ trợ, tư vấn thêm thông tin về sản
 phẩm, vui lòng gởi mail đến địa chỉ email: support@titans.com.vn
 1  Overview
 1.1 Introduction

     MB02 is a modified revision of MB01 ( at the present, do not support anymore).
 MB02 is H-bridge module for DC motor driving. Module MB02 only uses 1 DIR pin & 1
 PWM pin, so we just need 1 PWM pins of MCU for control motor,and DIR pin can
 connect to any usual I/O of MCU. MB02 allows itself to operate PWM with logic 0 or
 logic 1 by configurating jumper. MB02 has friendly interface, easy to integrate to
 Microcontroller systems. The circuit include isolated power for stable operation and fuse
 for protecting from overload current or short circuit. In addition, MB02 has LEDs to
 indicate operation status, that helps programmers have more info about motor in
 process.

     Module BM02 là module cầu H cho phép điều khiển động cơ DC. MB02 là phiên
 bản cải tiến của MB01 (hiện không còn sản xuất) , khắc phục nhược điểm sử dụng hai
 chân PWM để diều khiển cầu H. MB02 sử dụng một chân DIR và 1 chân PWM, do đó ta
 chỉ cần một kênh điều xung để điều khiển động cơ, chân DIR có thể sử dụng các chân I/O
 thông thường. MB02 còn cho phép nó hoạt động với cả tín hiệu PWM mức thấp lẫn mức
 cao bằng jumper cấu hình. MB02 giao tiếp đơn giản, dễ dàng tích hợp với các hệ thống vi
 xử lý trong các ứng dụng điều khiển động cơ. Module có phần điều khiển cách ly công
 suất để hoạt động ổn định. Module cũng cung cấp cầu chỉ bảo vệ chống quá dòng, ngắn
 mạch. Mạch cũng có các led hiển thị trạng thái kích và tình trạng hoạt động của động cơ
 giúp cho người thiết kế có thêm thông tin về động cơ.
Rev1.1 - 10/2011                              www.titans.com.vn
                       4
             Hình 1 : MB02A – H-Bridge DC Motor Driver Module 1.2 MB02A specification

 Module MB02A bao gồm các chi tiết sau :

   •  Tích hợp cầu H cho phép điều khiển 1 động cơ DC.
   •  Điện áp 12V-36V, dòng tải tối đa 4A (tại 24V) – gắn tản nhiệt.
   •  Điện áp điều khiển 5V TTL.
   •  Opto cách ly chống nhiễu
   •  Hỗ trợ chọn PWM tích cực mức cao hoặc thấp bằng jumper
   •  Diode bảo vệ quá dòng.
   •  Led chỉ thị chiều quay của động cơ.
   •  Nhiệt độ hoạt động từ 0 tới 70oC
Rev1.1 - 10/2011                               www.titans.com.vn
                         5
 2 Mô t ph n c ng
 2.1 Block diagram
       GND
     5
       /PWM_in
     4
       PWM_in
     3
       Dir
     2
     1       5V
                                           24V
    CN2                                             2
                                           PGND
                5V                                  1
                     R1                            J1
                     10k    U?A
             PWM_in         1      2

                                              M1+
                          74HC04           H Bridge        2
                                              M1-
                        5V                           1
                          R3        1  CN1            J2
                          10k       2
             PWM_in                   3

               5V
                  R5
                  10k
             Dir                        Hình 2 : Sơ đồ khối MB02A
 2.2 Layout
                        Hình 3 : MB02A board layoutRev1.1 - 10/2011                                       www.titans.com.vn
                                 6
 3 Hư ng d n s      d ng
 3.1 Connector Interface

   • CN2 : Jumper cấu hình
     + Chọn jumper PWM , nếu tín hiệu điều khiển là PWM tích cực mức cao.
     + Chọn jumper PWM đảo , nếu tín hiệu điều khiển là PWM tích cực mức thấp.

   • CN1: Connector điều khiển


     Pin    Name  In/Out   Description
      1    GND  Power in         Nguồn 5V/3V3
      2    VCC  Power in           Mass
      3    DIR   In           Chọn hướng
      4    PWM   In           Tín hiệu PWM
      5    NC    - 3.2 Operation
               Hình 4 : Typical MB02A application
Rev1.1 - 10/2011                            www.titans.com.vn
                        7
 4 Demo
Rev1.1 - 10/2011    www.titans.com.vn
          8
 5 Ph l c
Rev1.1 - 10/2011    www.titans.com.vn
          9
Rev1.1 - 10/2011    www.titans.com.vn
          10

								
To top