72f307c738f85614c46e7d05515fd85f by cuiliqing

VIEWS: 37 PAGES: 4

									   Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .............................Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia .......................2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów przywróconych do oceny w drodze procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2010 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5
                                                                                     "Rozwój przedsiębiorczości" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


                                                                                                                                                                                       Maksymalna
                                                                                                                                                                                                          Maksymalna
                                                                                                                                                             Wnioskowana                    średnia punktów                                                 Procent
                                                                                                                                                                       Kwota      Procent               Średnia    średnia punktów   Średnia   Maksymalna suma  Suma średnich
                                                                                            Miejsce realizacji  Miejsce realizacji   Siedziba     Siedziba              Koszty     Wnioskowana   kwota z budżetu                    możliwa do                                                 maksymalnej
                                                                             kateg.    Status                                          Całkowita Wartość                           wnioskowana z  dofinansowania            punktów oceny    możliwa do    punktów    średnich oceny     oceny
Lp     Nr rejestracyjny  Nr kancelaryjny     Wnioskodawca / Beneficjent                 Tytuł wniosku                               projektu       projektu     wnioskodawcy   wnioskodawcy          kwalifikowalne w  kwota z EFRR w   państwa (nie                    uzyskania w                                                liczby punktów
                                                                             interw.  przedsiebiorstwa                                        Projektu w PLN                            EFRR + budżetu    kosztów              Horyzontalnej i   uzyskania w     oceny     strategiczej i  strategiczej i
                                                                                              (Powiat)     (Miejscowość)      (Powiat)    (Miejscowość)             PLN       PLN     zawsze wystąpi)                   ramach oceny                                                możliwych do
                                                                                                                                                                    państwa w PLN  kwalifikowalnych           Szczegółowej    ramach oceny   strategicznej  merytorycznej   merytorycznej
                                                                                                                                                              w PLN                      Horyzontalnej i                                                zdobycia
                                                                                                                                                                                                          Strategicznej
                                                                                                                                                                                       Szczegółowej                                                Wzrost konkurencyjności firmy IGNACY FIGIEL
                        IGNACY FIGIEL PRODUKCJA HANDEL        PRODUKCJA HANDEL USŁUGI 'FIRAPOL" poprzez
1    MJWPU.420-206/10    1903/10                                                          09      mikro      Powiat płocki   Maszewo Duże     Powiat płocki   Maszewo Duże   1,550,620.00  1,271,000.00    540,175.00    95,325.00    635,500.00     50.00%       60.00       51.00       35.00      27.50       95.00       78.50      82.63%
                            USŁUGI "FIRAPOL"             wdrożenie innowacyjności technologicznej,
                                                produktowej,organizacyjnej i marketingowej.


                                             Wzrost konkurencyjności firmy Inwenta poprzez stworzenie                    Powiat m. st.              Powiat m. st.
2    MJWPU.420-688/10    2180/10         Inwenta Sp. z o.o.                                        09      mikro                 Warszawa               Warszawa     2,486,917.54  1,884,757.00    801,021.73    141,356.78   942,378.50     50.00%       60.00       48.50       35.00      29.00       95.00       77.50      81.58%
                                                nowoczesnego Centrum Diagnozy i Rozwoju                          Warszawa                 Warszawa


                                               "Wzrost konkurencyjności Spółki Canexpol poprzez
                                             wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego -
                          CANEXPOL Spółka z ograniczoną
3    MJWPU.420-287/10    1830/10                           automatyzacja procesów produkcji i pakowania oraz       09     średnie     Powiat ostrowski    Komorowo     Powiat ostrowski  Komorowo     6,099,146.00  4,999,300.00   1,699,762.00   299,958.00   1,999,720.00    40.00%       60.00       45.50       35.00      30.50       95.00       76.00      80.00%
                            odpowiedzialnością
                                              dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie nowych
                                                 dodatkowych i zmodyfikowanych produktów"


                          Formmed Spółka z Ograniczoną      Powstanie nowoczesnej Kliniki Chirurgii Wad i Zaburzeń
                                                                                           Powiat warszawski
4    MJWPU.420-202/10    1910/10       Odpowiedzialnością Spółka      Rozwojowych w Babicach Nowych szansą rozwoju usług       07      mikro                Babice Nowe     Powiat m. Łódź     Łódź     2,171,800.50  1,486,179.92    631,626.47    111,463.49   743,089.96     50.00%       60.00       44.50       35.00      31.00       95.00       75.50      79.47%
                                                                                             zachodni
                              Komandytowa                  medycznych w regionie.

                         HURTOWNIA ZAOPATRZENIA I
                          ZBYTU RZEMIOSŁO SPÓŁKA Z
                                                Budowa innowacyjnego centrum rekreacyjno –                                             Powiat m.
5    MJWPU.420-405/10    1704/10         OGRANICZONĄ                                            09      małe      Powiat m. Radom      Radom                 Radom     4,581,100.00  2,291,000.00    973,675.00    171,825.00   1,145,500.00    50.00%       60.00       45.50       35.00      30.00       95.00       75.50      79.47%
                                              rehabilitacyjnego „fitness club” przez spółkę Rzemiosło                                         Radom
                         ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD
                           PRACY CHRONIONEJ


                                              Utworzenie przychodni medycznej jako wkład Spółki                                           Powiat m.st.
6    MJWPU.420-421/10    1895/10    MEDART Alicja Zielińska Spółka jawna                                    09      mikro     Powiat piaseczyński   Piaseczno               Warszawa     1,764,252.20  1,639,687.00    696,866.98    122,976.53   819,843.50     50.00%       60.00       47.00       35.00      28.50       95.00       75.50      79.47%
                                              MEDART w rozwój potencjału innowacyjnego Mazowsza.                                            Warszawa                                                              RAZEM:                                                                  18,653,836.24  13,571,923.92   5,343,127.18   942,904.80   6,286,031.96


                                             Wzrost konkurencyjności firmy BUMIS na rynku regionalnym
                        Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-                                                                        Powiat
7    MJWPU.420-467/10    1969/10                           poprzez wdrożenie nowej technologii do produkcji       09      małe      Powiat przysuski     Rdzów                Białobrzegi   7,320,000.00  3,415,000.00   1,354,713.43   239,067.08   1,593,780.50    46.67%       60.00       45.00       35.00      30.00       95.00       75.00      78.95%
                             usługowe "BUMIS"                                                                             białobrzeski
                                                      elementów murowych


                          Aleksandra Gadomska, Michał
                                               Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kostki
                         Gadomski prowadzący działalność
                                             brukowej w oparciu o wibroprasę SHP 5000 C PRO szansą
8    MJWPU.420-463/10    1914/10     gospodarczą w formie spółki cywilnej                                   09      mikro      Powiat płoński      Płońsk      Powiat płoński    Płońsk     8,824,870.00  5,933,500.00   1,699,651.08   299,938.43   1,999,589.50    33.70%       60.00       51.00       35.00      24.00       95.00       75.00      78.95%
                                               na zdobycie silnej pozycjji konkurencyjnej na rynku
                         pod nazwą ALBET Przedsiębiorstwo
                                              krajowym i międzynarodowym przez ALBET PPH S.C.
                            Produkcyjno Handlowe


                         Paweł Jankiewicz, Marcin Jankiewicz    „Podniesienie potencjału innowacyjności i zwiększenie
                        prowadzący działalność gospodarczą w    konkurencyjności technologicznej, jakościowej i cenowej
                                                                                                                   Powiat
9    MJWPU.420-476/10    1988/10    formie spółki cywilnej pod nazwą Zakład  dzięki modernizacji i organizacji linii produkcji elementów   09      mikro     Powiat pruszkowski    Pruszków                Pruszków    1,698,240.00  1,392,000.00    591,600.00    104,400.00   696,000.00     50.00%       60.00       43.00       35.00      32.00       95.00       75.00      78.95%
                                                                                                                  pruszkowski
                          Produkcji Urządzeń Grzewczych      grzejnych rurkowych z wykorzystaniem najnowszych
                            JANKIEWICZ I SYN s.c.                technologii produkcji”.


                                             Wprowadzenie najnowszych technologii i rozwiązań obróbki
                         I-Mar Przedsiębiorstwo Kamieniarskie                                                                        Powiat
10    MJWPU.420-262/10    1596/10                         kamienia mających zapewnić przewagę konkurencyjną na       09      małe     Powiat żyrardowski    Żyrardów               Żyrardów    1,372,866.00  1,125,300.00    478,252.50    84,397.50    562,650.00     50.00%       60.00       44.00       35.00      30.00       95.00       74.00      77.89%
                              Antonii Młynarski.                                                                           żyrardowski
                                                     rynku kamieniarskim.


                                              Wzrost konkurencyjności spółki GRUPA KK Kochanowski
                                              dzięki implementacji innowacyjnej technologii maszynowej                                         Powiat m.
11    MJWPU.420-539/10    1831/10    GRUPA KK Kochanowski spółka jawna                                     09      małe      Powiat m. Radom      Radom                 Radom     4,880,000.00  4,000,000.00   1,700,000.00   300,000.00   2,000,000.00    50.00%       60.00       42.50       35.00      31.00       95.00       73.50      77.37%
                                               produkcji trudnych i nietypowych prac poligraficznych                                          Radom                                               Wzrost konkurencyjności firmy Ekoprojekt poprzez
                                                                                             Powiat m.st.               Powiat m.st.
12    MJWPU.420-178/10    1748/10       EKOPROJEKT SP. Z O.O.          wprowadzenie innowacyjnej usługi projektowania        09      małe                  Warszawa               Warszawa     641,964.00   526,200.00    223,635.00    39,465.00    263,100.00     50.00%       60.00       46.00       35.00      27.50       95.00       73.50      77.37%
                                                                                             Warszawa                 Warszawa
                                                       zrównoważonego


                                                Utworzenie Strefy przechowywania, badawczo -
                                                                                                                   Powiat
                                              technologicznej weryfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa
13    MJWPU.420-487/10    1767/10     "AUTOFORUM" SPÓŁKA AKCYJNA                                        09      małe     Powiat ciechanowski  CIECHANÓW       warszawski    ŁOMIANKI     1,371,761.25   986,894.47    419,430.15    74,017.09    493,447.24     50.00%       60.00       41.50       35.00      32.00       95.00       73.50      77.37%
                                             modułów kołowych układu jezdnego pojazdów osobowych i
                                                                                                                  zachodni
                                             dostawczych przewagą konkurencyjną AUTOFORUM S.A.


                         Lech Rujna, Mieczysława Rujna, Paweł
                           Rujna prowadzący działalność     Zakup lokalu oraz wyposażenie w urządzenia i aparaturę
                                                                                             Powiat m st.                Powiat
14    MJWPU.420-636/10    2151/10     gospodarczą w formie spółki cywilnej    placówki usług medycznych„Centrum Medyczne” w         09      mikro                 Warszawa               Chotomów     7,131,670.00  6,017,670.00   1,699,720.98   299,950.77   1,999,671.74    33.23%       60.00       42.50       35.00      31.00       95.00       73.50      77.37%
                                                                                             Warszawa                 legionowski
                          pod nazwa Pamar s.c. Lech Rujna,               Warszawie
                          Mieczysława Rujna, Paweł Rujna


                                              Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy BANDI Cosmetics
                                                                                                                   Powiat
15    MJWPU.420-431/10    2016/10       BANDI Cosmetics Sp z o. o.      poprzez zakup nowoczesnego budynku produkcyjno-        09      małe     Powiat pruszkowski     Wolica               Michałowice   5,612,000.00  4,000,000.00   1,700,000.00   300,000.00   2,000,000.00    50.00%       60.00       47.00       35.00      26.00       95.00       73.00      76.84%
                                                                                                                  pruszkowski
                                                biurowego i wdrożenie innowacyjnej technologii


                                              Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa
                        Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
                                             Produkcyjno-Handlowo-Usługowego "Tartak" Import -                                             Powiat
16    MJWPU.420-251/10    1581/10    Usługowe "Tartak" Import - Export Jerzy                                  07      małe     Powiat wyszkowski   Wólka Folwark             Wólka Folwark   5,073,471.02  4,158,582.80   1,699,883.11   299,979.37   1,999,862.48    48.09%       60.00       43.00       35.00      30.00       95.00       73.00      76.84%
                                            Export Jerzy Abramczyk poprzez wdrożenie nowoczesnej                                            wyszkowski
                               Abramczyk
                                                technologii sortowania i przerobu drewna


                        Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Wzrost innowacji i konkurencyjności w PPUH Supron3 Sp. z
                                                                                                                  Powiat m.
17    MJWPU.420-363/10    1952/10      Handlowe „SUPRON 3” Spółka z    o.o. poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji      09     średnie     Powiat radomski   Jedlnia Letnisko              Radom     2,489,583.24  1,940,642.00    659,818.28    116,438.52   776,256.80     40.00%       60.00       45.00       35.00      28.00       95.00       73.00      76.84%
                                                                                                                   Radom
                          ograniczoną odpowiedzialnością   hydrantów wewnętrznych nowego typu: FIT, DN19, DN33                          Dariusz Kulisiewicz, Małgorzata
                                              Podniesienie konkurencyjności firmy TECHNI-KOR s.c.
                         Kulisiewicz prowadzący działalność                                                                         Powiat
18    MJWPU.420-462/10    1718/10                         poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych    09      mikro     Powiat pruszkowski    Moszna                Pruszków    3,946,700.00  3,215,000.00   1,366,375.00   241,125.00   1,607,500.00    50.00%       60.00       44.50       35.00      28.00       95.00       72.50      76.32%
                         gospodarczą w formie spółki cywilnej                                                                       pruszkowski
                                                        i nowych usług.
                            pod nazwąTECHNI-KOR
                                                                                                                            Strona 1 z 4
                                                                                                                                                                                   Maksymalna
                                                                                                                                                                                                      Maksymalna
                                                                                                                                                         Wnioskowana                    średnia punktów                                                 Procent
                                                                                                                                                                   Kwota      Procent               Średnia    średnia punktów   Średnia   Maksymalna suma  Suma średnich
                                                                                        Miejsce realizacji  Miejsce realizacji   Siedziba     Siedziba              Koszty     Wnioskowana   kwota z budżetu                    możliwa do                                                 maksymalnej
                                                                         kateg.    Status                                           Całkowita Wartość                           wnioskowana z  dofinansowania            punktów oceny    możliwa do    punktów    średnich oceny     oceny
Lp  Nr rejestracyjny  Nr kancelaryjny    Wnioskodawca / Beneficjent                Tytuł wniosku                               projektu       projektu     wnioskodawcy   wnioskodawcy          kwalifikowalne w  kwota z EFRR w   państwa (nie                    uzyskania w                                                liczby punktów
                                                                        interw.  przedsiebiorstwa                                         Projektu w PLN                            EFRR + budżetu    kosztów              Horyzontalnej i   uzyskania w     oceny     strategiczej i  strategiczej i
                                                                                          (Powiat)      (Miejscowość)     (Powiat)    (Miejscowość)             PLN       PLN     zawsze wystąpi)                   ramach oceny                                                możliwych do
                                                                                                                                                                państwa w PLN  kwalifikowalnych           Szczegółowej    ramach oceny   strategicznej  merytorycznej   merytorycznej
                                                                                                                                                          w PLN                      Horyzontalnej i                                                zdobycia
                                                                                                                                                                                                      Strategicznej
                                                                                                                                                                                   Szczegółowej                                          „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Polfer PI S.A.
                                           poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej
                      Polfer Podzespoły Indukcyjne Spółka
19  MJWPU.420-369/10    1974/10                           zautomatyzowanej i w pełni zintegrowanej linii      09     średnie      Powiat łosicki      Woźniki     Powiat łosicki   Woźniki     4,509,547.00  3,696,350.00   1,256,759.00   221,781.00   1,478,540.00    40.00%       60.00       43.50       35.00      29.00       95.00       72.50      76.32%
                             Akcyjna
                                          technologicznej do produkcji cewek bezrdzeniowych oraz
                                                   cewek na korpusach”

                      Wojciech Karłowicz, Iwona Porzycka-
                       Karłowicz, Przemysław Kucharski    Wzrost konkurencyjności spółki Quattro Printing poprzez
                                                                                         Powiat m.st.               Powiat m.st.
20  MJWPU.420-211/10    1700/10    prowadzący działalność gospodarczą w   wdrożenie innowacyjnej technologii druku cyfrowego i     07      mikro                  Warszawa               Warszawa     6,487,777.00  5,309,350.00   1,696,868.26   299,447.34   1,996,315.60    37.60%       60.00       42.50       35.00      30.00       95.00       72.50      76.32%
                                                                                         Warszawa                 Warszawa
                       formie spółki cywilnej pod nazwą    offsetowego oraz rozszerzenie oferty produktowej.
                          QUATTRO PRINTING
                       Sylwia Orłowska-Urbanek, Marcin
                       Urbanek prowadzący działalność    Podniesienie konkurencyjności spółki cywilnej "Prywatna
                      gospodarczą w formie spółki cywilnej Praktyka Dentystyczna S. Orłowska-Urbanek & M. Urbanek"                                          Powiat m.st.
21  MJWPU.420-526/10    1842/10      pod nazwą "Prywatna Praktyka                                    09      mikro       Powiat miński      Halinów              Warszawa     721,099.97    569,400.00    241,995.00    42,705.00    284,700.00     50.00%       60.00       41.00       35.00      31.00       95.00       72.00      75.79%
                                          poprzez zaadaptowanie pomieszczeń i wyposażenie                                             Warszawa
                      Dentystyczna Sylwia Orłowska-Urbanek          gabinetu dentystycznego
                       & Marcin Urbanek spółka cywilna"


                       Wypożyczalnia Kontener Zbigniew    Zwiększenie konkurencyjności Spółki poprzez stworzenie
22  MJWPU.420-622/10    2099/10                                                        09      małe      Powiat m. Płock       Płock     Powiat m. Płock   Płock     4,932,500.00  3,995,000.00   1,697,875.00   299,625.00   1,997,500.00    50.00%       60.00       42.50       35.00      29.00       95.00       71.50      75.26%
                         Wiktorski Spółka Jawna      własnej bazy serwisowej i zakup nowoczesnych kontenerów


                      "TOPSIL" Tomasz Padee,Teresa Mąka      Automatyzacja procesów produkcji i wdrożenie                                            Powiat m.st.
23  MJWPU.420-577/10    2090/10                                                        07     średnie     Powiat grodziski     Słubica B              Warszawa     1,127,280.00   924,000.00    314,160.00    55,440.00    369,600.00     40.00%       60.00       40.00       35.00      31.00       95.00       71.00      74.74%
                           Spółka jawna         innowacyjnych systemów kontroli jakości wyrobów "on-line"                                        Warszawa


                                            Stworzenie ultrasonograficzno-laserowej pracowni
                                           diagnostyki i leczenia skóry oraz naczyń krwionośnych                                                  Grodzisk
24  MJWPU.420-399/10    1963/10        LECZNICA "LIFE - MED"                                      09      mikro      Powiat grodziski   Grodzisk Mazowiecki Powiat grodziski           824,680.01    822,280.01    349,469.01    61,671.00    411,140.01     50.00%       60.00       43.00       35.00      28.00       95.00       71.00      74.74%
                                            poprzez zakup innowacyjnej aparatury medycznej w                                                   Mazowiecki
                                                   LECZNICY "LIFE - MED"


                                           Rozwój firmy Chirurgicum i wzrost konkurencyjności
                      CHIRURGICUM Spółka z ograniczoną
25  MJWPU.420-650/10    1832/10                        świadczonych przez nia usług medycznych poprzez zakup     09      mikro      Powiat m. Płock       Płock     Powiat m. Płock   Płock     1,039,799.60  1,039,799.60    441,914.83    77,984.98    519,899.80     50.00%       60.00       43.50       35.00      27.00       95.00       70.50      74.21%
                         odpowiedzialnością
                                            nowoczesnego i innowacyjnego sprzętu w Płocku                                          Otwarcie Niepublicznego Przedszkola Kolorowy Balonik Sp.                                        Powiat m.st.
26  MJWPU.420-257/10    1587/10       Kolorowy Balonik Sp. z o. o.                                   09      mikro     Powiat m.st.Warszawa    Warszawa               Warszawa     3,189,935.73  2,380,200.00   1,011,585.00   178,515.00   1,190,100.00    50.00%       60.00       46.00       35.00      24.00       95.00       70.00      73.68%
                                                 z o. o. w dzielnicy Targówek.                                               Warszawa


                                            TYFLOAREA - Świat dotyku i dźwięku! Czas na                                            Powiat m. st.
27  MJWPU.420-686/10    2189/10          Altix Sp. z .o.o.                                     07     średnie     Powiat zwoleński    Stara Zawada             Warszawa     5,219,810.00  4,978,500.00   1,689,727.79   298,187.26   1,987,915.05    39.93%       60.00       50.00       35.00      20.00       95.00       70.00      73.68%
                                              innowacyjną rehabilitację niewidomych.                                              Warszawa


                                          Wzrost konkurencyjności LESKO ENGINEERING na rynku
                       "LESKO ENGINEERING" LESZEK      międzynarodowym poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej                                          Powiat
28  MJWPU.420-51/10    1475/10                                                        09      małe      Powiat wołomiński     Radzymin              Radzymin     2,295,737.44  1,881,752.00    799,744.60    141,131.40   940,876.00     50.00%       60.00       42.50       35.00      27.50       95.00       70.00      73.68%
                          SEROCZYŃSKI           linii technologicznej umożliwiającej wytwarzanie nowych                                         wołomiński
                                                      produktów


                                          Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstawa CUP POLAND                                            Powiat
                                                                                       Powiat warszawski
29  MJWPU.420-263/10    1625/10      CUP POLAND Marcin Ogiński      Marcin Ogiński poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań    09      mikro                  Wawrzyszew      warszawski   Wawrzyszew    3,572,428.40  2,928,220.00   1,244,493.50   219,616.50   1,464,110.00    50.00%       60.00       43.00       35.00      27.00       95.00       70.00      73.68%
                                                                                         zachodni
                                               w działalności produkcyjnej w firmie                                              zachodni

                                           "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz
                      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów poprzez                                            Powiat
30  MJWPU.420-403/10    1904/10                                                        09      małe      Powiat garwoliński      Sokół                Sokół     4,271,975.18  3,364,019.00   1,429,708.08   252,301.43   1,682,009.50    50.00%       60.00       43.50       35.00      26.00       95.00       69.50      73.16%
                       "Sogar" Z.W.Wisniccy Spółka Jawna    zastosowanie innowacyjnej technologii oraz zakup                                            garwoliński
                                                 nowoczesnych urządzeń".

                                          Podniesienie konkurencyjności firmy GRANNA Sp. z o.o.                    Powiat m. st.               Powiat m. st.
31  MJWPU.420-166/10    1670/10         GRANNA Sp. z o.o.                                       09      małe                   Warszawa               Warszawa     4,880,000.00  4,000,000.00   1,700,000.00   300,000.00   2,000,000.00    50.00%       60.00       46.00       35.00      23.50       95.00       69.50      73.16%
                                          poprzez wdrożenie opatentowanej technologii produkcyjnej.                   Warszawa                 Warszawa

                      PPUH Budowa i Naprawa Dróg Efekt
                                            Wzrost konkurencyjności Efekt Sp. z o. o. poprzez                                          Powiat m. st.
32  MJWPU.420-598/10    2068/10        Spółka z ograniczoną                                      09     średnie     Powiat pruszkowski     Pruszków              Warszawa     9,455,000.00  7,750,000.00   1,699,575.00   299,925.00   1,999,500.00    25.80%       60.00       41.00       35.00      28.50       95.00       69.50      73.16%
                                          uruchomienie produkcji innowacyjnych mas bitumicznych                                          Warszawa
                          odpowiedzialnością


                                           Rozwój i zwiększenie konkurencyjności Spółki z o. o.                                          Powiat
                       Credomed spółka z ograniczoną                                                  Powiat warszawski
33  MJWPU.420-280/10    1880/10                        Credomed poprzez zakup lokalu użytkowego i wyposażenie     09      małe                    Błonie      warszawki     Błonie     3,793,581.52  3,596,675.72   1,528,587.18   269,750.68   1,798,337.86    50.00%       60.00       38.00       35.00      31.00       95.00       69.00      72.63%
                          odpowiedzialnoscią                                                       zachodni
                                             placówki w nowoczesny sprzęt medyczny.                                              zachodni


                                          Wzrost konkurencyjnosci firmy Auto-Gaz Centrum poprzez                                          Powiat m.
34  MJWPU.420-56/10    1572/10    Jarosław Zagożdżon Auto-Gaz Centrum                                  09     średnie     Powiat m.Radom       Radom                Radom     1,374,940.00  1,075,000.00    365,500.00    64,500.00    430,000.00     40.00%       60.00       38.00       35.00      31.00       95.00       69.00      72.63%
                                            inwestycje w innowacyjny produkt-reduktor Vito.                                            Radom


                                              Wdrożenie innowacyjnych technologii druku
                       Print & Display (Polska) Spółka z                                                 Powiat m. st.               Powiat m. st.
35  MJWPU.420-466/10    2037/10                         wielkoformatowego w firmie Print & Display (Polska) Sp. z   07      małe                   Warszawa               Warszawa     5,307,000.00  4,350,000.00   1,699,740.75   299,954.25   1,999,695.00    45.97%       60.00       38.50       35.00      30.50       95.00       69.00      72.63%
                       ograniczoną odpowiedzialnością                                                   Warszawa                 Warszawa
                                                       o.o.


                                             Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa
                      OPAKOWANIAMAX Paweł Kołaczek,       OPAKOWANIAMAX Paweł Kołaczek poprzez zakup
36  MJWPU.420-685/10    2112/10                                                        09      małe      Powiat białobrzeski    Radzanów     Powiat radomski  Krzyszkowice   3,660,000.00  3,000,000.00   1,275,000.00   225,000.00   1,500,000.00    50.00%       60.00       43.50       35.00      25.50       95.00       69.00      72.63%
                       Krzyszkowice 18, 26–650 Przytyk    urządzeń do produkcji opakowań kartonowych i utworzenie
                                              oddziału produkcyjnego w Radzanowie

                                             Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa
                      Towarzystwo Budowlane "PROBUD"       Towarzystwo Budowlane "PROBUD" S.A. poprzez                       Powiat m. st.               Powiat m. st.
37  MJWPU.420-355/10    1970/10                                                        09      małe                   Warszawa               Warszawa     3,384,647.44  2,590,651.18   1,101,026.75   194,298.83   1,295,325.59    50.00%       60.00       43.50       35.00      25.00       95.00       68.50      72.11%
                           Spółka Akcyjna          inwestycje w środki trwałe związane z działalnością                    Warszawa                 Warszawa
                                                 projektową oraz budowlaną.

                                              Zwiększenie konkurencyjności oraz rozwój
                                            przedsiębiorczości firmy Selo poprzez wykorzystania
                                                                                                              Powiat m.st.
38  MJWPU.420-215/10    1667/10        Selo Energia Sp. z o. o.       innowacyjnych rozwiązań i zaimplementowanie do      09      mikro     Powiat wołomiński      Ząbki               Warszawa     2,638,616.00  2,162,800.00    919,190.00    162,210.00   1,081,400.00    50.00%       60.00       39.50       35.00      29.00       95.00       68.50      72.11%
                                                                                                              Warszawa
                                          dotychczasowej oferty nowej usługi wynajmu kontenerowych
                                                 kotłowni wodnych i parowych.


                                           Wzrost konkurencyjości przedsiębiorstwa "Piekarnia
                       Piekarnia Cukiernia J i K Tokarscy                                                                       Powiat
39  MJWPU.420-66/10    1435/10                         Cukiernia J i K Tokarscy Spółka Jawna" poprzez zakup     09      małe      Powiat wołomiński     Wołomin               Wołomin     658,800.00    540,000.00    229,500.00    40,500.00    270,000.00     50.00%       60.00       42.00       35.00      26.00       95.00       68.00      71.58%
                            Spółka Jawna                                                                            wołomiński
                                                innowacyjnej maszyny pakującej


                                          Inwestycje przedsiębiorstwa Piwa Świata w innowacje drogą
40  MJWPU.420-112/10    1665/10      Piwa Świata Grażyna Czaplicka                                   09      mikro       Powiat miński      Sulejówek     Powiat miński   Sulejówek    1,352,845.80  1,108,890.00    471,278.25    83,166.75    554,445.00     50.00%       60.00       39.50       35.00      27.50       95.00       67.00      70.53%
                                                      do sukcesu
                                                                                                                        Strona 2 z 4
                                                                                                                                                                                   Maksymalna
                                                                                                                                                                                                      Maksymalna
                                                                                                                                                         Wnioskowana                    średnia punktów                                                 Procent
                                                                                                                                                                   Kwota      Procent               Średnia    średnia punktów   Średnia   Maksymalna suma  Suma średnich
                                                                                        Miejsce realizacji  Miejsce realizacji   Siedziba     Siedziba              Koszty     Wnioskowana   kwota z budżetu                    możliwa do                                                 maksymalnej
                                                                         kateg.    Status                                          Całkowita Wartość                           wnioskowana z  dofinansowania            punktów oceny    możliwa do    punktów    średnich oceny     oceny
Lp  Nr rejestracyjny  Nr kancelaryjny    Wnioskodawca / Beneficjent                 Tytuł wniosku                              projektu       projektu     wnioskodawcy   wnioskodawcy          kwalifikowalne w  kwota z EFRR w   państwa (nie                    uzyskania w                                                liczby punktów
                                                                         interw.  przedsiebiorstwa                                        Projektu w PLN                            EFRR + budżetu    kosztów              Horyzontalnej i   uzyskania w     oceny     strategiczej i  strategiczej i
                                                                                          (Powiat)     (Miejscowość)     (Powiat)    (Miejscowość)             PLN       PLN     zawsze wystąpi)                   ramach oceny                                                możliwych do
                                                                                                                                                                państwa w PLN  kwalifikowalnych           Szczegółowej    ramach oceny   strategicznej  merytorycznej   merytorycznej
                                                                                                                                                          w PLN                      Horyzontalnej i                                                zdobycia
                                                                                                                                                                                                      Strategicznej
                                                                                                                                                                                   Szczegółowej


                                           Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Zakładów
                       Zakłady Drzewne Zadobrze Karol       Drzewnych Zadobrze poprzez zakup maszyn oraz
41  MJWPU.420-135/10    1556/10                                                        09     średnie     Powiat radomski     Zadobrze     Powiat radomski   Zadobrze    2,403,400.00  1,970,000.00    669,800.00    118,200.00   788,000.00     40.00%       60.00       40.50       35.00      27.50       95.00       68.00      71.58%
                         Grzywacz Spółka jawna         wprowadzenie na rynek nowych i udoskonalonych
                                                      produktów


                                        Nieinwazyjne i bezkontaktowe badanie spektralne podstawą
                      "Centrum Medyczne Puławska" Spółka z                                                  Powiat m.st.                Powiat
42  MJWPU.420-422/10    2135/10                       do wdrożenia na rynek zaawansowanych, specjalistycznych      09      małe                  Warszawa               Piaseczno    1,015,370.00  1,015,370.00    431,532.25    76,152.75    507,685.00     50.00%       60.00       39.00       35.00      29.00       95.00       68.00      71.58%
                       ograniczoną odpowiedzialnością                                                    Warszawa                piaseczyński
                                                  usług okulistycznych.


                       JOŃSKA HONORATA EKOTERM-                                                                            Powiat m.
43  MJWPU.420-579/10    1845/10                            Zakup urządzeń do budowy ujęć geotermalnych       09      mikro     Powiat m. Ostrołeka   Ostrołęka               Ostrołęka    1,612,108.00  1,321,400.00    561,595.00    99,105.00    660,700.00     50.00%       60.00       41.50       35.00      26.00       95.00       67.50      71.05%
                           WIERT                                                                                 Ostrołeka


                                         Nowe na polskim rynku ekologiczne opakowania Oksy-
                      Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa biodegradowalne wytwarzane w oparciu o innowacyjną w
44  MJWPU.420-599/10    2089/10                                                        09      małe       Powiat otwocki     Karczew     Powiat otwocki   Karczew     2,759,640.00  2,262,000.00    961,350.00    169,650.00   1,131,000.00    50.00%       60.00       39.00       35.00      28.00       95.00       67.00      70.53%
                          ARTEK Artur Całka     skali świata technologię zintegrowania procesów zgrzewania
                                                    i rolowania.


                      Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe      "Zwiększenie potencjału innowacyjnego poprzez                                                    Mińsk
45  MJWPU.420-503/10    2061/10                                                        09      mikro       Powiat miński     Stojadła     Powiat miński           3,251,300.00  2,653,000.00   1,127,525.00   198,975.00   1,326,500.00    50.00%       60.00       43.00       35.00      24.00       95.00       67.00      70.53%
                             "WERG"               zastosowanie nowoczesnych technologii"                                                     Mazowiecki


                                           Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Madoń Media na
                                                                                        Powiat warszawski               Powiat     Sokołów
46  MJWPU.420-23/10    1294/10       Madoń Media Piotr Madoń       arenie międzynarodowej poprzez wdrożenie innowacyjnych    09      mikro                  Łomianki                       1,947,798.72  1,640,376.00    697,159.80    123,028.20   820,188.00     50.00%       60.00       42.00       35.00      24.00       95.00       66.00      69.47%
                                                                                          zachodni                 sokołowski    Podlaski
                                                  rozwiązań technologicznych


                                           Wszystko pod jednym dachem - kompleksowe nowoczesne
                       AXON TAX Spółka z ograniczoną                                                                        Powiat m. st.
47  MJWPU.420-668/10    2165/10                          usługi doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw -   09      mikro     Powiat m.st.Warszawa   Warszawa               Warszawa     1,890,511.03  1,514,080.00    643,484.00    113,556.00   757,040.00     50.00%       60.00       38.00       35.00      27.50       95.00       65.50      68.95%
                          odpowiedzialnościa                                                                            Warszawa
                                             projekt rozbudowy przedsiębiorstwa AXON TAX


                                           Zakup sprzetu medycznego do świadczenia nowoczesnych
                      Indywidualna Specjalistyczna Praktyka                                                                     Powiat m. st.
48  MJWPU.420-425/10    1709/10                         usług diagnostyki zaburzeń górnych dróg oddechowych oraz   09      mikro     Powiat m.st.Warszawa   Warszawa               Warszawa     933,421.47    872,854.41    370,963.13    65,464.08    436,427.21     50.00%       60.00       36.50       35.00      29.00       95.00       65.50      68.95%
                        Lekarska MML Michał Michalik                                                                        Warszawa
                                                 usług z zakresu chirurgii głowy i szyi


                                            "TU NA RAZIE JEST ŚCIERNISKO..." ROLA PETRO
                                           A.R.S. W KREOWANIU SPÓJNOŚCI MAZOWSZA DZIĘKI                                              Powiat m.
49  MJWPU.420-359/10    1911/10      Agnieszka Staręga Petro A.R.S.                                   09      mikro      Powiat m. Siedlce     Siedlce               Siedlce    2,389,980.00   920,000.00    391,000.00    69,000.00    460,000.00     50.00%       60.00       39.00       35.00      26.50       95.00       65.50      68.95%
                                            WITALIZACJI TERENÓW ROLNICZYCH NA TERENIE                                               Siedlce
                                                     SIEDLEC


                                             Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń do prac                                            Powiat
50  MJWPU.420-427/10    2019/10       "WINNICKI" Winnicki Paweł                                     09     średnie    Powiat sochaczewski   Sochaczew               Sochaczew    2,954,272.70  2,259,210.00    768,131.40    135,552.60   903,684.00     40.00%       60.00       34.00       35.00      31.00       95.00       65.00      68.42%
                                                budowlanych przez firmę WINNICKI                                              sochaczewski                         PHU MAREL WIECZOREK         Rozwój przedsiębiorczości poprzez zakup nowej maszyny                                          Powiat
51  MJWPU.420-465/10    1795/10                                                        09      mikro      Powiat kozienicki   Maciejowice             Maciejowice    1,010,000.00  1,010,000.00    429,250.00    75,750.00    505,000.00     50.00%       60.00       44.00       35.00      19.50       95.00       63.50      66.84%
                           ARKADIUSZ                     do wycinki lasu                                                   kozienicki


                       RUMET Wacław Rudzik i Wspólnicy      Podniesienie konkurencyjności spółki RUMET poprzez
                                                                                                              Powiat m.
52  MJWPU.420-157/10    1540/10         Spółka Jawna              zakup innowacyjnej linii do kucia mosiądzu       09     średnie     Powiat m. Ostrołęka   Ostrołęka               Ostrołęka    1,488,095.00  1,219,750.00    414,715.00    73,185.00    487,900.00     40.00%       60.00       35.50       35.00      28.00       95.00       63.50      66.84%
                                                                                                              Ostrołęka                      Przychodnia na Bielanach - Niepubliczny
                                                                                         Powiat m. st.              Powiat m.st.
53  MJWPU.420-549/10    2186/10    Zakład Opieki Zdrowotnej,MEDIC-RENT     Zakup obiektu i doposażenia przychodni na Bielanach    09      mikro                  Warszawa               Warszawa     1,296,700.00  1,250,500.00    531,462.50    93,787.50    625,250.00     50.00%       60.00       34.50       35.00      28.50       95.00       63.00      66.32%
                                                                                          Warszawa                 Warszawa
                        Jadwiga Dowgiałło-Smolarczyk                           Przedsiębiorstwo
                                            Podniesienie konkurencyjności firmy Bato w Pionkach
54  MJWPU.420-203/10    1759/10      Produkcyjno–Handlowo-Usługowe                                    09      małe      Powiat radomski      Pionki     Powiat radomski   Pionki     616,100.00    505,000.00    214,625.00    37,875.00    252,500.00     50.00%       60.00       46.00       35.00      16.50       95.00       62.50      65.79%
                                               poprzez inwestycje w nowe urządzenia
                         „BATO” Teodor Królikowski


                      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-    Rozbudowa potencjału firmy POLBLUME w zakresie
                                                                                                               Powiat
55  MJWPU.420-179/10    1520/10      Usługowe "POLBLUME" Zbigniew        przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i      09      małe      Powiat piaseczyński  Góra Kalwaria             Piaseczno    2,110,600.00  1,730,000.00    735,250.00    129,750.00   865,000.00     50.00%       60.00       44.50       35.00      18.00       95.00       62.50      65.79%
                                                                                                              piaseczyński
                              Miazga                    elektronicznego

                         Paweł Pietraszewski, Michał
                      Pietraszewski prowadzacy działalność
                                            Wzrost innowacyjności drukarni Algraf poprzez zakup                    Powiat m. st.              Powiat m. st.
56  MJWPU.420-339/10    1868/10     gospodarcza w formie społki cywilnej                                  07      małe                  Warszawa               Warszawa     6,136,447.21  4,000,000.00   1,700,000.01   300,000.00   2,000,000.01    50.00%       60.00       34.50       35.00      27.50       95.00       62.00      65.26%
                                              nowych maszyn i technologii poligraficznych                      Warszawa                 Warszawa
                      pod nazwą Algraf drukarnia offsetowa
                               s.c.


                                            Podniesienie konkurencyjności Przychodni „Gołąbek”
                        ARTIFEX – Urszula Bylińska,
                                           poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny i zaoferowanie                    Powiat m. st.              Powiat m. st.
57  MJWPU.420-160/10    1526/10    Przychodnia weterynaryjna „GOŁĄBEK”                                   09      mikro                  Warszawa               Warszawa     562,506.27    501,057.82    212,949.57    37,579.34    250,528.91     50.00%       60.00       37.00       35.00      24.50       95.00       61.50      64.74%
                                                     nowych usług                               Warszawa                 Warszawa
                                           Rozwój EUROPROFES Sp. z o. o. przez wprowadzenie                                           Powiat m. st.
58  MJWPU.420-594/10    2150/10       EUROPROFES Sp. z o. o.                                      09      mikro     Powiat m.st.Warszawa   Warszawa               Warszawa     1,837,550.00  1,635,000.00    694,875.00    122,625.00   817,500.00     50.00%       60.00       38.50       35.00      22.50       95.00       61.00      64.21%
                                                 nowych usług do oferty firmy                                                Warszawa
                                           Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PAS PROJEKT
                                                                                                               Powiat
59  MJWPU.420-271/10    1987/10      PAS PROJEKT ARCHI STUDIO         ARCHI STUDIO poprzez wdrożenie innowacyjnych        09      mikro     Powiat pruszkowski    Nadarzyn               Nadarzyn    980,514.00    739,700.00    314,372.50    55,477.50    369,850.00     50.00%       60.00       37.00       35.00      22.50       95.00       59.50      62.63%
                                                                                                              pruszkowski
                                               rozwiązań w działalności usługowej firmy
                      Przedsiębiorstwo Usługowe "HETMAN" Zakup nowoczesnej linii sortowniczej drogą do wzmocnienia                                          Powiat m.st.
60  MJWPU.420-312/10    1844/10                                                        09     średnie     Powiat pruszkowski    Nadarzyn               Warszawa     4,129,553.60  3,384,880.00   1,150,859.20   203,092.80   1,353,952.00    40.00%       60.00       29.00       35.00      30.00       95.00       59.00      62.11%
                             Sp. z o.o.             konkurencyjności firmy                                                     Warszawa
                                            Wdrożenie innowacyjnych procesów wytwarzania,
                                            systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych w                      Powiat m. st.              Powiat m. st.
61  MJWPU.420-374/10    1565/10      Drukarnia Art Kazimierz Jannasz                                   09     średnie                 Warszawa               Warszawa     3,328,520.84  1,975,701.03    671,738.34    118,542.07   790,280.40     40.00%       60.00       36.00       35.00      23.00       95.00       59.00      62.11%
                                           DRUKARNII ART. w Warszawie poprzez zakup offsetowej                      Warszawa                 Warszawa
                                                   maszyny drukującej.
                                                                                                                        Strona 3 z 4
                                                                                                                                                                                        Maksymalna
                                                                                                                                                                                                           Maksymalna
                                                                                                                                                              Wnioskowana                    średnia punktów                                                 Procent
                                                                                                                                                                        Kwota      Procent               Średnia    średnia punktów   Średnia   Maksymalna suma  Suma średnich
                                                                                          Miejsce realizacji  Miejsce realizacji   Siedziba     Siedziba              Koszty       Wnioskowana   kwota z budżetu                    możliwa do                                                 maksymalnej
                                                                          kateg.      Status                                           Całkowita Wartość                             wnioskowana z  dofinansowania            punktów oceny    możliwa do    punktów    średnich oceny     oceny
Lp  Nr rejestracyjny  Nr kancelaryjny     Wnioskodawca / Beneficjent                 Tytuł wniosku                                projektu       projektu     wnioskodawcy   wnioskodawcy          kwalifikowalne w    kwota z EFRR w   państwa (nie                    uzyskania w                                                liczby punktów
                                                                          interw.   przedsiebiorstwa                                         Projektu w PLN                              EFRR + budżetu    kosztów              Horyzontalnej i   uzyskania w     oceny     strategiczej i  strategiczej i
                                                                                            (Powiat)      (Miejscowość)      (Powiat)    (Miejscowość)             PLN         PLN     zawsze wystąpi)                   ramach oceny                                                możliwych do
                                                                                                                                                                     państwa w PLN  kwalifikowalnych           Szczegółowej    ramach oceny   strategicznej  merytorycznej   merytorycznej
                                                                                                                                                               w PLN                      Horyzontalnej i                                                zdobycia
                                                                                                                                                                                                           Strategicznej
                                                                                                                                                                                        Szczegółowej
                      ZAMBERS Wykonawstwo wod.-kan.c.o. Innowacyjna technologia przewiertów sterownych szansą na                                               Powiat
62  MJWPU.420-238/10    1690/10                                                         09        małe    Powiat żyrardowski   Nowe Kozłowice              Żyrardów     1,220,000.00    1,000,000.00   425,000.00    75,000.00    500,000.00     50.00%       60.00       31.50       35.00      25.50       95.00       57.00      60.00%
                        i gaz Jacek Zambrzycki     poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa ZAMBERS                                                 żyrardowski
                                                                                                                           RAZEM:     189,589,351.68   147,725,479.96  56,217,542.41   9,920,742.82  66,138,285.16

             Linia oznaczająca projekty wyczerpujące alokację


                      Analiza wykorzystania alokacji EFRR w ramach konkursu dla Działania 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości" (kurs Euro 4,1788 PLN/EURO EBC
                                             obowiązujący w dniu 27 kwietnia 2012 r.)


                                                        EURO                       PLN


                      Alokacja na konkurs RPOWM/1.5/1/2010                                                              Ilość wniosków ocenionych pozytywnie po po proteście w ramach konkursu
                                                      16,000,000.00                  66,860,800.00                                                          62
                              EFRR                                                                                  RPOWM /1.5/1/2010:

                      Środki zabezpieczone w ramach konkursu
                                                                                                     Ilość wniosków wyczerpujących środki zabespieczone na procedórę odwoławczą w
                        RPOWM/1.5/1/2010 na procedurę                1,280,000.00                   5,348,864.00                                                           6
                                                                                                              ramach konkursu RPOWM /1.5/1/2010:
                          odwoławczą 8% alokacji

                            Pozostała alokacja                  14,720,000.00                  61,511,936.00


                      Wartość projektów wyczerpujących środki                                     5,343,127.18
                                                      1,278,627.16
                      zabesapieczone na procedurę odwoławczą


                        Pozostała alokacja środków EFRR
                      przeznaczonych na procedurę odwoławczą w              1,372.84                     5,736.82
                       ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2010


                        Wartość projektów, które w wyniku
                      ponownej oceny w ramach protestu uzyskały
                       min 60% maksymalnej liczby punktów               13,453,034.94                  56,217,542.41
                      możliwych do zdobycia w ramach Działania
                               1.5
                              4.1788                                                                       4.141
                                                                                                                           Strona 4 z 4

								
To top