Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

MODUL - PowerPoint

VIEWS: 10 PAGES: 29

									  Moduł
ultradźwiękowy
.
Kolejne fazy rozkruszania
i rozluźniania osadów w
obrębie filra oraz obsypki
filtracyjnej studni
Kolejne fazy rozkruszania
i rozluźniania osadów w
obrębie filra oraz obsypki
filtracyjnej studni
Kolejne fazy rozkruszania
i rozluźniania osadów w
obrębie filra oraz obsypki
filtracyjnej studni
Kolejne fazy rozkruszania
i rozluźniania osadów w
obrębie filra oraz obsypki
filtracyjnej studni
Kolejne fazy rozkruszania
i rozluźniania osadów w
obrębie filra oraz obsypki
filtracyjnej studni
Kolejne fazy rozkruszania
i rozluźniania osadów w
obrębie filra oraz obsypki
filtracyjnej studni
Kolejne fazy rozkruszania
i rozluźniania osadów w
obrębie filra oraz obsypki
filtracyjnej studni
Kolejne fazy rozkruszania
i rozluźniania osadów w
obrębie filra oraz obsypki
filtracyjnej studni
Kolejne fazy rozkruszania
i rozluźniania osadów w
obrębie filra oraz obsypki
filtracyjnej studni
Kolejne fazy rozkruszania
i rozluźniania osadów w
obrębie filra oraz obsypki
filtracyjnej studni
Kolejne fazy rozkruszania
i rozluźniania osadów w
obrębie filra oraz obsypki
filtracyjnej studni
Kolejne fazy rozkruszania
i rozluźniania osadów w
obrębie filra oraz obsypki
filtracyjnej studni
Kolejne fazy rozkruszania
i rozluźniania osadów w
obrębie filra oraz obsypki
filtracyjnej studni
Kolejne fazy rozkruszania
i rozluźniania osadów w
obrębie filra oraz obsypki
filtracyjnej studni
R
  Kolejne fazy rozkruszania
  i rozluźniania osadów w
  obrębie filra oraz obsypki
  filtracyjnej studni
Zamek kolumny studziennej
 przed ultradźwiękami
Zamek kolumny studziennej
  po ultradźwiękach
Zamek kolumny studziennej
  po ultradźwiękach
Filtr siatkowy po czyszczeniu
ultradźwiękami oraz metodą sektorową
    Złącze gwintowe kolumny
    po czyszczeniu ultradźwiękami


64.00
    Złącze gwintowe kolumny
    po czyszczeniu ultradźwiękami


64.00
    Filtr szczelinowy po czyszczeniu
    ultradźwiękami oraz metodą
    sektorową
65.00
    Filtr siatkowy po czyszczeniu
    ultradźwiękami oraz metodą sektorową


81.00
    Filtr siatkowy po czyszczeniu
    ultradźwiękami oraz metodą sektorową


78.00
Filtr szczelinowy PVC po czyszczeniu
          Koniec
ultradźwiękami oraz metodą sektorową
Koniec

								
To top