; prijavnica_hos_2011
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

prijavnica_hos_2011

VIEWS: 24 PAGES: 9

 • pg 1
									   34. ORNITOLOŠKO PRVENSTVO
                  HRVATSKE
            u organizaciji udruge „MARJAN“ Split

  Uzgajivač:
  _____________________________________________________________________________________
  Mjesto, ulica i broj, telefon:
  _____________________________________________________________________________________
  Matični broj i naziv društva:                     Broj uzgajivača:
  ______________________________________________________________________ ______________
  Broj rezerviranih stolova za prodaju po cijeni od 100 kn ____________________

    Ispunjene prijave poslati najkasnije do 21.11.2011. na email: adnan@enel.hr, fax: 021 406 223
           RAZRED
       GRUPA
                KOLEKCIJE* I POJEDINAČNO
                OPIS


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14

* jedna kolekcija (4 ptice) upisuje se pod jedan redni broj     - organizator ne odgovara za nečitko popunjenu prijavu

- obavezan dokaz o zdravstvenom stanju ptica (klamidioza)      - prijem ptica: 06.12.2011. (utorak) od 10:00 do 18:00,
- na izložbu će se primiti samo prethodno prijavljene ptice s    gradska plaža Bačvice (uvala Bačvice), Split
urednim veterinarskim uvjerenjima
- izlaganje zaštićenih vrsta ptica i njihovih hibrida je       - kaveznina 15 kn,
dozvoljeno samo uz preslik dopuštenja držanja/uzgoja         - obvezan katalog po uzgajivaču 30 kn,
izloženih zaštićenih ptica izdan od strane Ministarstva       - uplata prema prijavi prilikom prijema ptica
- za hibride, ukoliko je jedan od roditelja strogo zaštićena ptica  - krajnji rok za prijavu je 21.11.2011. (ponedjeljak) do 24.00h,
priložiti kopiju rješenja Ministarstva kulture o           kasnije dostavljene prijave neće biti zaprimljene
uzgoju, u prijavnici navesti oba roditelja (mužjak x ženka) kako
bi bili korektno uneseni u katalog izložbe.
   Na izložbu će se primiti samo prethodno        Posebne napomene:
prijavljene ptice s urednim veterinarskim uvjerenjima
(potvrda na klamidiozu).                    Na ovu izložbu nije moguće prijaviti kanarince
   Prilikom prijema ptica, prema prethodno        pjesme timbrado (grupa C).
podnesenoj prijavi, plaća se 15 kn kaveznine po ptici,     Odlukom    organizatora,  shodno  naputku
bez obzira je li ptica donesena na izložbu i obvezni    Ministarstva kulture, zabranjuje se prodaja strogo
katalog 30 kn.                       zaštićenih ptica na prodajnom dijelu.
   Shodno očitanju Ministarstva kulture Uprave za       Biti će omogućena prodaja ptica na za to
zaštitu prirode, sa zaštićenim vrstama ptica mogu     predviđenom prostoru. Cijena jednog stola za prodaju
sudjelovati samo uzgajatelji koji su regulirali svoj    ptica iznosi 100 kn, a rezervaciju je potrebno poslati
status držatelja odobrenjem Ministarstva kulture.     prilikom slanja prijavnice.
Izlaganje zaštićenih vrsta ptica je dozvoljeno samo za     Prodaja izvan predviđenog prostora neće biti
izlagače/uzgajatelje   koji posjeduju dopuštenja     dozvoljena.
držanja/uzgoja izloženih ptica izdana od Ministarstva.     Organizator zadržava pravo odgađanja izložbe,
Kod prijema zaštićenih vrsta ptica, organizator će od   koje se može dogoditi uslijed nepredvidivih okolnosti.
uzgajatelja zatražiti presliku dopuštenja držanja izdane
od Ministarstva.                      Krajnji rok za prijavu je
   Za hibride, ukoliko je jedan od roditelja strogo     21.11.2011. (ponedjeljak) do 24.00 h
zaštićena ptica priložiti kopiju rješenja Ministarstva     za on line prijavu na
kulture o uzgoju, u prijavnici navesti oba roditelja      e-mail: adnan@enel.hr
(mužjak x ženka) kako bi bili korektno uneseni u        ili na fax: 021 406 223
katalog izložbe.
   Izlagač je odgovoran za dimenziju prstena na        Mjesto održavanja izložbe je u kompleksu
pticama, svaki iskrivljen, nečitak ili prevelik prsten   objekata na gradskoj plaži Bačvice (uvala Bačvice) –
povlači diskvalifikaciju ptice.              bit će obilježen plakatima i putokazom.
   Nakon ocjenjivanja biti će izvršena kontrola
ispravnosti prstena svih nagrađenih ptica.           Zbog smanjenje vremena čekanja prilikom predaje
                              ptica preporučamo društvima da se najave i dogovore s
                              organizatorom vrijeme dolaska.
RASPORED IZLOŽBE
                                Svečana podjela nagrada sa večerom biti će 10.12.
06.12.'11. (utorak)   10:00 - 18:00 prijem ptica     (subota) u 20:00 sati u restoranu Fabula, Zrinsko
07.12.'11. (srijeda)  od 08:00 ocjenjivanje ptica    Frankopanska 64. Cijena večere je 160 kn (uključeno:
08.12.'11. (četvrtak)  10:00 - 20:00 izložba otvorena   aperitiv, predjelo, glavno jelo, deset, piće po želji,
            za posjetitelje          kava). Zbog ograničenog broja mjesta potrebno je
09.12.'11. (petak)   10:00 - 20:00 izložba otvorena   ranije izvršiti rezervaciju - kod Tino Marjanović mob.
            za posjetitelje          091 239 7563; 099 680 4176 ili e-mail
10.12.'11. (subota)   10:00 - 20:00 izložba otvorena   marjanovictino@gmail.com., a uplatu izvršiti prilikom
            za posjetitelje          predaje ptica.
10.12.'11. (subota)   20:00 podjela nagrada i
            svečana večera             Svim zainteresiranima uzgajateljima-izlagateljima
11.12.'11. (nedjelja)  09:00 - 14:00 izložba otvorena   koji namjeravaju posjetiti izložbu preporučamo
            za posjetitelje          smještaj u hotelu „Dujam“ ili Omladinskom hostelu
11.12.'11. (nedjelja)  od 14:00 izdavanje ptica      Split. Svi posjetitelji izložbe mogu ostvariti posebnu
                              ponudu smještaja, po cijeni:
                                - hotelski smještaj – 205 kuna po osobi (noćenje
NAGRADE                              + doručak)
                                - hostelski smještaj – 120 kuna po osobi
  Nagrade će biti dodijeljene prema Pravilniku o         (noćenje + doručak)
održavanju državnog prvenstva.
                                Oba smještaja nalaze se na adresi Velebitska 27, u
                              samoj blizini centra grada, 10 min pješice do centra.
UVJETI BODOVNOG MINIMUMA                  Zbog ograničenih smještajnih kapaciteta predlažemo
                              pravovremenu rezervaciju (kod rezervacije za ostvariti
1. mjesto    - min 90 bodova pojedinačno        navedene cijene pozvati se na D. Matošića).
         - min 360 bodova za kolekciju       Rezervacije i informacije: info@hoteldujam.com; tel.
2. mjesto    - min 89 bodova pojedinačno        021/538-025; 021/538-027; fax. 021/537-258
         - min 359 bodova za kolekciju
3. mjesto    - min 89 bodova pojedinačno
         - min 358 bodova za kolekciju
GRUPA: A  Kanarinci pjeva HARZ ROLER               101  102  Izabelni crveni/ružičasti mozaički
RAZRED   prsten 1 godina                    103  104  Pastelni crni bijeli
  1    kolekcija                       105  106  Pastelni smeđi bijeli
  2    duet                          107  108  Pastelni ahatni bijeli
  3    pojedinačno                      109  110  Pastelni izabelni bijeli
                                 111  112  Pastelni crni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
                                 113  114  Pastelni smeđi žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
GRUPA: B  Kanarinci pjeva MALINO                 115  116  Pastelni ahatni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
RAZRED   prsten 1 godina                    117  118  Pastelni izabelni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
  1    kolekcija                       119  120  Pastelni crni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni
  2    duet                          121  122  Pastelni smeđi crveni/ružičasti, intenzivni i neintenziv.
  3    pojedinačno                      123  124  Pastelni ahatni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenziv.
                                 125  126  Pastelni izabelni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzi.
                                 127  128  Pastelni crni žuti/kremasti mozaički
GRUPA: C  Kanarinci pjeva TIMBRADO
                                 129  130  Pastelni smeđi žuti/kremasti mozaički
RAZRED   prsten 1 godina                    131  132  Pastelni ahatni žuti/kremasti mozaički
kol poj                             133  134  Pastelni izabelni žuti/kremasti mozaički
 1  2  Timbrado pjev                     135  136  Pastelni crni crveni/ružičasti mozaički
                                 137  138  Pastelni smeđi crveni/ružičasti mozaički
GRUPA: D  KANARINCI BOJE                     139  140  Pastelni ahatni crveni/ružičasti mozaički
                                 141  142  Pastelni izabelni crveni/ružičasti mozaički
RAZRED   prsten 1 godina
                                 143  144  Sivokrilni crni bijeli
kol poj
                                 145  146  Sivokrilni crni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
 1   2  Bjelkasti
                                 147  148  Sivokrilni crni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenziv.
 3   4  Bijeli
                                 149  150  Sivokrilni crni žuti/kremasti mozaički
 5   6  Žuti intenzivni
                                 151  152  Sivokrilni crni crveni/ružičasti mozaički
 7   8  Žuti intenzivni bijelih krila
                                 153  154  Opalni crni bijeli
 9  10  Žuti neintenzivni
                                 155  156  Opalni smeđi bijeli
11  12  Žuti neintenzivni bijelih krila
                                 157  158  Opalni ahatni bijeli
13  14  Žuti mozaički, mužjaci
                                 159  160  Opalni crni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
15  16  Žuti mozaički, ženke
                                 161  162  Opalni smeđi žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
17  18  Kremasti intenzivni
                                 163  164  Opalni ahatni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
19  20  Kremasti intenzivni bijelih krila
                                 165  166  Opalni crni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni
21  22  Kremasti neintenzivni
                                 167  168  Opalni smeđi crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni
23  24  Kremasti neintenzivni bijelih krila
                                 169  170  Opalni ahatni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni
25  26  Kremasti mozaički, mužjaci
                                 171  172  Opalni crni žuti/kremasti mozaički
27  28  Kremasti mozaički, ženke
                                 173  174  Opalni smeđi žuti/kremasti mozaički
29  30  Crveni intenzivni
                                 175  176  Opalni ahatni žuti/kremasti mozaički
31  32  Crveni intenzivni bijelih krila
                                 177  178  Opalni crni crveni/ružičasti mozaički
33  34  Crveni neintenzivni
                                 179  180  Opalni smeđi crveni/ružičasti mozaički
35  36  Crveni neintenzivni bijelih krila
                                 181  182  Opalni ahatni crveni/ružičasti mozaički
37  38  Crveni mozaički, mužjaci
                                 183  184  Feosni bijeli
39  40  Crveni mozaički, ženke
                                 185  186  Feosni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
41  42  Ružičasti intenzivni
                                 187  188  Feosni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni
43  44  Ružičasti intenzivni bijelih krila
                                 189  190  Feosni žuti/kremasti mozaički
45  46  Ružičasti neintenzivni
                                 191  192  Feosni crveni/ružičasti mozaički
47  48  Ružičasti neintenzivni bijelih krila
                                 193  194  Satenski bijeli
49  50  Ružičasti mozaički, mužjaci
                                 195  196  Satenski žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
51  52  Ružičasti mozaički, ženke
                                 197  198  Satenski crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni
53  54  Albino
                                 199  200  Satenski žuti/kremasti mozaički
55  56  Lutino/lutino kremasti, intenzivni i neintenzivni
                                 201  202  Satenski crveni/ružičasti mozaički
57  58  Rubino/rubino ružičasti, intenzivni i neintenzivni
                                 203  204  Topazni crni bijeli
59  60  Lutino/lutino kremasti mozaički
                                 205  206  Topazni smeđi bijeli
61  62  Rubino/rubino ružičasti mozaički
                                 207  208  Topazni ahatni bijeli
63  64  Crni bijeli
                                 209  210  Topazni crni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
65  66  Smeđi bijeli
                                 211  212  Topazni smeđi žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
67  68  Ahatni bijeli
                                 213  214  Topazni ahatni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
69  70  Izabelni bijeli
                                 215  216  Topazni crni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni
71  72  Crni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
                                 217  218  Topazni smeđi crveni/ružičasti, intenzivni i neintenziv.
73  74  Smeđi žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
                                 219  220  Topazni ahatni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenziv.
75  76  Ahatni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
                                 221  222  Topazni crni žuti/kremasti mozaički
77  78  Izabelni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
                                 223  224  Topazni smeđi žuti/kremasti mozaički
79  80  Crni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni
                                 225  226  Topazni ahatni žuti/kremasti mozaički
81  82  Smeđi crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni
                                 227  228  Topazni crni crveni/ružičasti mozaički
83  84  Ahatni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni
                                 229  230  Topazni smeđi crveni/ružičasti mozaički
85  86  Izabelni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni
                                 231  232  Topazni ahatni crveni/ružičasti mozaički
87  88  Crni žuti/kremasti mozaički
                                 233  234  Eumski crni bijeli
89  90  Smeđi žuti/kremasti mozaički
                                 235  236  Eumski smeđi bijeli
91  92  Ahatni žuti/kremasti mozaički
                                 237  238  Eumski ahatni bijeli
93  94  Izabelni žuti/kremasti mozaički
                                 239  240  Eumski crni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
95  96  Crni crveni/ružičasti mozaički
                                 241  242  Eumski smeđi žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
97  98  Smeđi crveni/ružičasti mozaički
                                 243  244  Eumski ahatni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
99  100  Ahatni crveni/ružičasti mozaički
245  246  Eumski crni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni   57  58  Švicarski kovrčavi melaninski
247  248  Eumski smeđi crveni/ružičasti, intenzivni i neintenziv.   59  60  Švicarski kovrčavi šareni
249  250  Eumski ahatni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenziv.   61  62  Talijanski grbavac lipokromski
251  252  Eumski crni žuti/kremasti mozaički              63  64  Talijanski grbavac melaninski
253  254  Eumski smeđi žuti/kremasti mozaički             65  66  Talijanski grbavac šareni
255  256  Eumski ahatni žuti/kremasti mozaički             67  68  Španjolski grbavac lipokromski
257  258  Eumski crni crveni/ružičasti mozaički            69  70  Španjolski grbavac melaninski
259  260  Eumski smeđi crveni/ružičasti mozaički            71  72  Španjolski grbavac šareni
261  262  Eumski ahatni crveni/ružičasti mozaički           73  74  Kovrčavi melado lipokromski
263  264  Oniksni crni bijeli                     75  76  Kovrčavi melado melaninski
265  266  Oniksni smeđi bijeli                     77  78  Kovrčavi melado šareni
267  268  Oniksni ahatni bijeli                    79  80  Belgijski grbavac lipokromski
269  270  Oniksni crni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni    81  82  Belgijski grbavac melaninski
271  272  Oniksni smeđi žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni    83  84  Belgijski grbavac šareni
273  274  Oniksni ahatni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni   85  86  Škotski polumjesec lipokromski
275  276  Oniksni crni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni   87  88  Škotski polumjesec melaninski
277  278  Oniksni smeđi crveni/ružičasti, intenzivni i neintenziv.   89  90  Škotski polumjesec šareni
279  280  Oniksni ahatni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenziv.  91  92  Japanski hoso lipokromski
281  282  Oniksni crni žuti/kremasti mozaički             93  94  Japanski hoso melaninski
283  284  Oniksni smeđi žuti/kremasti mozaički             95  96  Japanski hoso šareni
285  286  Oniksni ahatni žuti/kremasti mozaički            97  98  Minhenski lipokromski
287  288  Oniksni crni crveni/ružičasti mozaički            99  100  Minhenski melaninski
289  290  Oniksni smeđi crveni/ružičasti mozaički           101  102  Minhenski šareni
291  292  Oniksni ahatni crveni/ružičasti mozaički          103  104  Border lipokromski
293  294  Kobaltni crni bijeli                    105  106  Border melaninski
295  296  Kobaltni smeđi bijeli                    107  108  Border šareni
297  298  Kobaltni ahatni bijeli                   109  110  Fife lipokromski
299  300  Kobaltni crni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni   111  112  Fife melaninski
301  302  Kobaltni smeđi žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni   113  114  Fife šareni
303  304  Kobaltni ahatni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni  115  116  Norvički lipokromski
305  306  Kobaltni crni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni  117  118  Norvički melaninski
307  308  Kobaltni smeđi crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzi.  119  120  Norvički šareni
309  310  Kobaltni ahatni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzi.  121  122  Jorkširski lipokromski
311  312  Kobaltni crni žuti/kremasti mozaički            123  124  Jorkširski melaninski
313  314  Kobaltni smeđi žuti/kremasti mozaički            125  126  Jorkširski šareni
315  316  Kobaltni ahatni žuti/kremasti mozaički           127  128  Bernski lipokromski
317  318  Kobaltni crni crveni/ružičasti mozaički           129  130  Bernski melaninski
319  320  Kobaltni smeđi crveni/ružičasti mozaički          131  132  Bernski šareni
321  322  Kobaltni ahatni crveni/ružičasti mozaički          133  134  Španjolski dugonja lipokromski
323  322  Nove mutacije u razmatranju (bez dodjele medalje)      135  136  Španjolski dugonja melaninski
                                    137  138  Španjolski dugonja šareni
                                    139  140  Španjolski minijaturni lipokromski
GRUPA: E  KANARINCI STASA
                                    141  142  Španjolski minijaturni melaninski
RAZRED   prsten 1 godina                       143  144  Španjolski minijaturni šareni
kol poj                                145  146  Irski lipokromski
 1  2   Pariški kovrčavi lipokromski                147  148  Irski melaninski
 3  4   Pariški kovrčavi melaninski                 149  150  Irski šareni
 5  6   Pariški kovrčavi šareni                   151  152  Lankaširski s kukmom
 7  8   Veliki talijanski kovrčavi lipokromski           153  154  Lankaširski bez kukme
 9  10   Veliki talijanski kovrčavi melaninski            155  156  Krest lipokromski
11  12   Veliki talijanski kovrčavi šareni              157  158  Krest melaninski
13  14   Padovanski s kukmom lipokromski               159  160  Krest šareni
15  16   Padovanski s kukmom melaninski               161  162  Krest bez kukme lipokromski
17  18   Padovanski s kukmom šareni                 163  164  Krest bez kukme melaninski
19  20   Padovanski bez kukmom lipokromski              165  166  Krest bez kukme šareni
21  22   Padovanski bez kukmom melaninski              167  168  Gloster s kukmom lipokromski (i melaninska kukma)
23  24   Padovanski bez kukmom šareni                169  170  Gloster s kukmom melaninski
25  26   Sjeverni kovrčavi lipokromski                171  172  Gloster s kukmom šareni
27  28   Sjeverni kovrčavi melaninski                173  174  Gloster bez kukme lipokromski
29  30   Sjeverni kovrčavi šareni                  175  176  Gloster bez kukme melaninski
31  32   Fiorino s kukmom lipokromski                177  178  Gloster bez kukme šareni
33  34   Fiorino s kukmom melaninski                 179  180  Njemački s kukmom lipokromski
35  36   Fiorino s kukmom šareni                   181  182  Njemački s kukmom melaninski
37  38   Fiorino bez kukmom lipokromski               183  184  Rajnski s kukmom
39  40   Fiorino bez kukmom melaninski                185  186  Rajnski bez kukme
41  42   Fiorino bez kukmom šareni                  187  188  Portugalski harlekin s kukmom
43  44   Meringerški lipokromski                   189  190  Portugalski harlekin bez kukme
45  46   Meringerški melaninski                   191  192  Lizard plavi
47  48   Meringerški šareni                     193  194  Lizard zlatni
49  50   Južni kovrčavi lipokromski                 195  196  Lizard srebrni
51  52   Južni kovrčavi melaninski                  197  198  Nove mutacije u razmatranju (bez dodjele medalje)
53  54   Južni kovrčavi šareni
55  56   Švicarski kovrčavi lipokromski
 GRUPA: F1   DOMESTIFICIRANE EGZOTE                 DIJAMANTNA ZEBA
 RAZRED    prsten 1 i/ili 2 godine                115  116 Dijamantna zeba prirodna
kol   poj                              117  118 Dijamantna zeba smeđa
ZEBICE                                 119  120 Dijamantna zeba opalna
 1   2  Zebica siva                        121  122 Dijamantna zeba žutokljuna
 3   4  Zebica smeđa                        123  124 Dijamantna zeba ostale mutacije
 5   6  Zebica blijedoleđa siva                  125  126 Dijamantna zeba nove mutacije (bez dodjele medalje)
 7   8  Zebica blijedoleđa smeđa                  BRADATA AMADINA
 9  10  Zebica maskirna siva                    127  128 Bradata amadina prirodna
 11  12  Zebica maskirna smeđa                   129  130 Bradata amadina smeđa
 13  14  Zebica crngruda siva, smeđa, blijedoleđa, maskirna     131  132 Bradata amadina feosna (izabelna)
      Zebica narančastogruda siva, smeđa, blijedoleđa,      133  134 Bradata amadina ino
 15  16
      maskirna                          135  136 Bradata amadina nove mutacije (bez dodjele medalje)
 17  18  Zebica crno lice siva, smeđa, blijedoleđa, maskirna    ZERES AMADINA
 19  20  Zebica crnoobrazna siva, smeđa, blijedoleđa, maskirna
                                    137  138 Zeres amadina prirodna
 21  22  Zebica pastelna siva, smeđa, blijedoleđa, maskirna
                                    139  140 Zeres amadina izabelna
 23  24  Zebica topazna (ahatna) siva i smeđa, blijedoleđa
                                    141  142 Zeres amadina nove mutacije (bez dodjele medalje)
 25  26  Zebica feosna (izabelna)
 27  28  Zebica sivo i smeđe obrazna                TRŠČANA (BINZET) ASTRILDA
 29  30  Zebica bijelogruda siva, smeđa               143  144 Trščana astrilda prirodna
 31  32  Zebica bijela, sedlasta                  145  146 Trščana astrilda žute maske
 33  34  Zebica žutokljuna svih boja                147  148 Trščana astrilda pastelna
 35  36  Zebica kukmasta svih boja                 149  150 Trščana astrilda ostale mutacije
 37  38  Zebica ostale kombinacije i mutacije            151  152 Trščana astrilda nove mutacije (bez dodjele medalje)
      Zebica nove mutacije u razmatranju (bez dodjele
 39  40
      medalje)                          GRUPA: F2   EGZOTIČNE PTICE
JAPANSKI GALEBIĆI                            RAZRED    prsten 1 i/ili 2 godine
 41  42  Japanski galebić crno-smeđi                kol poj
 43  44  Japanski galebić kava-smeđi, crveno-smeđi                      FRINGILLIDIDAE
 45  46  Japanski galebić crno-sivi, kava-sivi, crveno-sivi
                                    1   2  Žutarice (rod Serinus)
 47  48  Japanski galebić pastelni
                                    3   4  Čižci (rod Carduelis)
 49  50  Japanski galebić bijela krila
                                          Zelentarke, češljugari, jurčice (rod Carduelis), rod
 51  52  Japanski galebić ino                    5   6
                                          Linergus, rod Pyrrhoplectes
 53  54  Japanski galebić perlasti sivi, smeđi
                                          Rujnice (rod Carpodacus), rod Leucosticta, rod
 55  56  Japanski galebić bijeli, sedlasti              7   8
                                          Callacathis, rod Pinicola
 57  58  Japanski galebić kukmasti svih boja
                                          Zimovke (rodovi Pyrrhula, Rhodopechys, Uragus,
 59  60  Japanski galebić ostale kombinacije i mutacije       9  10
                                          Urocynchramus
 61  62  Japanski galebić nove mut. u razm. (bez dodjele meda.)
                                          Plava zeba (Fringilla teydea), batokljuni (Haemotospiza,
RIŽARICE                                11  12  Eophona, Mycerobas, Hesperiphona, Rynchostruthus,
 63  64  Rižarica siva                             Neospiza)
 65  66  Rižarica bijela                      13  14  Mutacije razreda 1-12
 67  68  Rižarica pastelna                                   EMBERIZIDAE
 69  70  Rižarica opalna                            Strnadice (rodovi Emberiza, Calcarius, Plectrophenax,
 71  72  Rižarica feosna (izabelna)                       Melospoza, Zonotrichia, Junco), rod Passerina, rod
 73  74  Rižarica topazna                            Sicalis, rodovi Amnodramus, Spizella, Aimophila,
 75  76  Rižarica kombinacije mutacija               15  16  Calamospiza, Poocetes, Chondeste, Amphispiza,
 77  78  Rižarica nove mutacije u razmat. (bez dodjele medalje)         Torreornis, Oriturus, rodovi Pipilo, Melozone, Arremon,
GULD AMADINE                                    Arremonops, Atlapetes, Pezopetes, Pselliophorus,
 79  80  Guld prirodna crvenoglava                       Lysurus
 81  82  Guld prirodna crnoglava                        Rodovi Sporophila, Oryzoborus, rod Tiaris, rod
 83  84  Guld prirodna žutoglava                  17  18  Volatinia, rod Loxigella, rod Coryphospingus, rod
                                          Lophospingus
 85  86  Guld bijele grudi, crvenoglava, crnoglava, žutoglava
      Guld pastelna 1-faktor, 2-faktor (žute i plave klasičnih        Kardinali (Cardinalis, Pyrruloxia, Gubernatrix, Guiraca,
 87  88                               19  20
      prsa)                                 Pheucticus), Paroaria
                                    21  22  Mutacije razreda 15-20
      Guld pastelna 1-faktor, 2-faktor (žute i plave s bijelim
 89  90                                          PASSERIDAE, PLOCEIDAE
      prsima)
 91  92  Guld plava crvenoglava, crnoglava, žutoglava              Rodovi Passer, Petronia, rod Montifringilla, rodovi
                                    23  24
 93  94  Guld plava s bijelim prsima                      Ploceus, Foudia, Euplectes, Quelea
 95  96  Guld ljubičasta prsa                    25  26  Mutacije razreda 23 i 24
 97  98  Guld ostale kombinacije i mutacije                           ESTRILDIDE
 99  100 Guld nove mutacije u razmatra. (bez dodjele medalje)     27  28  Rod Pytilia, rod Mandingoa, rod Clytospiza
ŠPIC AMADINE                                    Rod Hypargos, rod Euschistospiza, rod Pyrenestes, rod
                                    29  30
101  102 Špic amadina prirodna                          Parmoptilla, rod Spermopmasa
103  104 Špic amadina smeđa                      31  32  Rod Lagonosticta, rod Nigrita
105  106 Špic amadina topaz                      33  34  Rod Estrilda
107  108 Špic amadina feo                       35  36
                                          Rod Amandava, rod Nesocharis, rod Crytospiza, rod
109  110 Špic amadina ino                             Ortygospiza
111  112 Špic amadina siva                      37  38  Rod Uraeginthujs
113  114 Špic amadina nove mutacije (bez dodjele medalje)       39  40  Mutacije razreda 27 - 38
                                    41  42  Amadine (rod Amadina)
      Srebreni kljunovi (Lonchura cantans), olovni kljunovi           Vrapci (Passeridae); vrabac domaći (Passer
43  44  (Lonchura malabarica), sivoglavi srebreni kljunovi             domesticus), španjolski vrabac (P. hispaniolensis),
      (Lonchura griseicapilla)                    31  32   poljski vrabac (P. montanus), vrabac kamenjar
45  46  Spermete (Lonchura)                            (Petronia petronia), planinska zeba (Montifringilla
47  48  Afrički čižci, galebići (Lonchura)                     nivalis)
49  50  Donacole, nonne(g Lonchura),padda koje nisu u grupi F1           Čvorak (Strunus vulgaris), crni čvorak (S. vulgaris),
51  52  Mutacije razreda 41 - 50                    33  34   ružičasti čvorak (S. roseus), kugara (Bombycilla
53  54  Dijamanti (Erythrura)                           garrulus)
      Dijamanti (Oreostruthus, Neochmia, Emblema                 Kos (Turdus merula), planinski kos (T. torquatus),
55  56                                        drozd cikelj (T.philomelos), drozd bravenjak
      Stagnopleura)
57  58  Dijamanti (rodovi Poephila, Aidemosyna)            35  36   (T. pilaris), mali drozd (T. iliacus), drozd imelaš
59  60  Combassous i udovice (rod Vidua)                      (T. viscivorus), modrokos (Monticolla solitarius),
61  62  Mutacije razreda 53-60                           kamenjar (M. Saxatilis)
                                           Čavka (Corvus monedula), crna vrana (C. Corone),
     FRUGIVORE, INSECTIVORE, NECTARIVORE
                                           siva vrana (Corvus c. Cornix), gavran (C. corax),
      Muscipacidi (merles, grives, shamas,) Sturnidi               crvenokljuna galica (Phyrrocorax phyrrocorax), svraka
63  64  (étourneaux, merles métalliques, spréos, martin,        37  38
                                           (Pica pica), šojka (Garrulus glandarius), žutokljuna
      mainates, piqueboeufs), Pychnonoctidi (bulbuls)              galica (P. graculus), modra svraka (Cyanopica cyanus),
      Corvidi (pies, corneilles, geaies, pirolles), Timalidi           kreja (Nucifraga caryocatactes)
65  66
      (Garrulax), Tyranidi (tyrans)                 39  40   Ostale ne navedene vrste
      Timalidi (leothrix, sibias, mesias, yuhina, minla), Pipridi
67  68  (manakins), Muscicapidi (gobe-mouches, cossyphes),
      Zostéropidi (zostérops), Paridi (mésanges)           GRUPA: G2      MUTACIJE EUROPSKE FAUNE
      Ramphastidi (toucans, toucanets, araçaris), Musophagidi     RAZRED   prsten 1 i/ili 2 godine
      (tourakos), Cotingidi (cotingas), Eurylaimidi         kol poj
69  70
      (eurylaimes), Trogonidi (quetzal, trogons, couroucous),     1   2   Mutacija češljugara smeđa
      Coliidi (collius)                        3   4   Mutacija češljugara ahatna
      Meropidi (guépiers), Galbulidi (jacamars), Momotidi       5   6   Mutacija češljugara izabelna
      (momots), Carocidi (rolliers), Megalaimiidi (barbus),            Mutacije češljugara satenska (sve boje), pastelna (sve
71  72
      Lybiidi (barbicans), Oriolidi (loriot), Irenidi (verdins),   7   8   boje), bjeloglava (sve boje), bijela i narančasta maska
      Emberezidi (orioles, cassiques, carouges), Picidi (pics),          i žute mutacije
      Vireonidi (viréos), Alcedinidi (martin pêcheurs, martins    9  10   Mutacija zelendura smeđa
      chasseurs), Campéphagidi (minivels)              11  12   Mutacija zelendura ahatna
      Emberezidi (tangars, euphones, callistes, sucriers,      13  14   Mutacija zelendura izabelna
73  74
      chlorophones, dacnis, parulines)                      Mutacije zelendura satenska (sve boje), pastelna (sve
      Trochilidi (svi kolibri), Nectarinidi (soui-mangas),      15  16
75  76                                        boje)
      Emberezidi (guit-guit)                     17  18   Mutacija čižka smeđa
77  78  Mutacije razreda 63-76                     19  20   Mutacija čižka ahatna
79  80  Ostale od 1 do 78 ne navedene vrste              21  22   Mutacija čižka izabelna
                                            Mutacije čižka jednostruko i dvostruko razrijeđena
GRUPA: G1            EUROPSKA FAUNA                     (sve boje) i slonova kost (ahatna, smeđa i izabelna);
                                     23  24
                                            Napomena: sve razrijeđene slonove kosti i dvostruko
 RAZRED    prsten 1 i/ili 2 godine
                                            razrijeđene su zabranjene
kol poj
                                     25  26   Mutacija juričice smeđa
       Češljugar (Carduelis carduelis), sve podvrste osim C.
1   2                                  27  28   Mutacija juričice ahatna
       caniceps i C.paropenisi
                                     29  30   Mutacija juričice izabelna
       Žutarica (Serinus serinus), zelenčica (Serinus
3   4                                        Mutacije juričice tamni faktor (sve boje), pastelni
       citrinella), korzička zelenčica (S.c. corsicanus)      31  32
                                            (sve boje) i feosni
 5  6   Zelentarka (Carduelis chloris)
                                     33  34   Mutacija zimovke smeđa
 7  8   Alpska sjeverna juričica (C. f. cabaret)
                                     35  36   Mutacija zimovke pastelna
 9  10   Europska sjeverna juričica (C. f. flammea)
                                     37  38   Mutacija zimovke smeđa pastelna
11  12   Polarna juričica (C. f. Hornemanni, exlipes)
                                     39  40   Mutacije zimovke žuta i bijela
13  14   Čižak (Carduelis spinus)
                                     41  42   Mutacija zebe smeđa
15  16   Juričica (Carduelis cannabina)
                                     43  44   Mutacija zebe ahatna
17  18   Gorska juričica(Carduelis flavirostris)
                                     45  46   Mutacija zebe izabelna
       Rujnica (Carpodacus erythrinus), Zeba trubačica
19  20                                  47  48   Mutacije zebe opalna, ahatna i smeđa
       (Bucanetes githagineus)
                                     49  50   Mutacija domaćeg i poljskog vrpca smeđa
       Zeba obična (Fringilla coelebs), sjeverna
21  22
       Zeba (Fringilla montifringilla)               51  52   Mutacija domaćeg vrpca ahatna
       Krstokljun (Loxia curvirostra), škotski krstokljun (L.    53  54   Mutacija domaćeg vrpca izabelna
23  24   scotica), veliki krstokljun (L. pytopsittacus), bjelokrili        Mutacije domaćeg vrpca feosna, opalna, bijela
       krstokljun (Loxia leucoptera)                55  56   crnooka, albinska, lutinska slonova kost, satenska,
       Batokljun (Cocothraustes cocothraustes),                 smeđa pastelna i smeđa opalna
25  26
       velika rujnica (Pinicola enucleator)             57  58   Smeđa mutacija čvorka, drozda cikelja i svrake
27  28   Zimovke ( Pyrrhula pyrrhula )                59  60   Mutacija čvorka ahatna
       Strnadice (Emberizidae); žuta strnadica (Emberiza      61  62   Mutacija čvorka izabelna
       citrinelle), crnogrla strnadica (E. cirlus), vrbova            Mutacije kosa bijela, albinska, pastelna, čvorak
                                     63  64
       strnadica (E. aureola), crnoglava strnadica                feosna, drozd albinska, satenska i šojka opalna
       (E. melanocephala), velika strnadica (E. calandra),     65  66   Ostale ne navedene mutaciji (bez dodjele medalje)
       strnadica cikavica (E. cia), vrtna strnadica
29  30
       (E. hortulana), rusobrada strnadica (E. caesia),
       močvarna strnadica (E. schoeniclus), mala strnadica (E.
       pusilla), šumska strnadica (E. rustica), bijela strnadica
       (Plectrophenax nivalis), laponska strnadica (Calcarius
       lapponicus
GRUPA: H             KRIŽANCI                     Sve čipkastokrile - normalne and opaline (uključujući
                                    39  40
RAZRED                                       žute maske u plavoj seriji)
      prsten 1 i/ili 2 godine
                                          Sve šarene recesivne, žute i bijele normalnih crnih
kol poj
                                    41  42  očiju cimetne i opaline (uključujući žute maske u
      Križanac crno-smeđi kanarinac x europski Carduelis i
 1  2                                      plavoj seriji)
      obrnuto (prirodne boje)
                                          Sve australske i holandske šarene - normalne, cimetne i
      Križanac crno-smeđi kanarinac x ostala europska fauna   43  44
 3  4                                      opaline (uključujući žute maske u plavoj seriji)
      i obrnuto (prirodne boje)
                                          Sve perlaste s 1 faktorom (1 - 26) (uključujući žute
      Križanac crno-smeđi kanarinac x egzotični Serinus i    45  46
 5  6                                      maske u plavoj seriji)
      obrnuto
                                          Sve tigrice s kukmom zelene i plave serije (1 – 46)
      Križanac crno-smeđi kanarinac x ostale egzote i      47  48
 7  8                                      uključujući žute maske u plavoj seriji
      obrnuto
                                    49  50  Sve ostale tigrice (bez dodjele medalje)
      Križanac mutacija kanarinca x europski Carduelis i
 9  10                                GRUPA: I2  PAPIGE TIGRICE BOJE
      obrnuto
      Križanac mutacija kanarinca x ostala europska fauna i    RAZRED   prsten 1 i/ili 2 godine
11  12
      obrnuto                          kol poj
      Križanac mutacija kanarinca x egzotični Serinus i      1   2  Normalne
13  14
      obrnuto                           3   4  Cimetne
15  16  Križanac mutacija kanarinca x ostale egzote i obrnuto    5   6  Opaline i opaline cimetne
      Križanac egzota x egzota (od Fringillidae i         7   8  Čistokrili i sivokrili
17  18
      Emberizidae) prirodne boje                 9  10  Perlaste
19  20  Križanac egzota x egzota (od Estrilda) prirodne boje    11  12  Šarene dominantne
      Križanac mutacija egzote x egzota (od Fringillidae i    13  14  Šarene recesivne
21  22
      Emberizidae)                        15  16  Čipkastokrile, čistotijele i falb
23  24  Križanac mutacija egzote x egzota (od Estrilda)      17  18  Ino, perlaste dvostruki faktor
      Križanac europska fauna (Loxia ili Pyrrhula) x       19  20  Sve ostale mutacije
25  26
      europska fauna (prirodne boje)
      Križanac ostala europska fauna (ostali) x ostala
27  28                                GRUPA: J  AGAPORNIS
      europska fauna (prirodne boje)
      Križanac mutacija europska fauna (Loxia ili Pyrrhula)   RAZRED   prsten 1i/ili 2 godine
29  30
      x europska fauna                      kol poj
      Križanac mutacija ostala europska fauna x ostala      1  2   Rozenkolis zeleni: zeleni, tamnozeleni
31  32
      europska fauna                       3  4   Rozenkolis s narančastim licem(NL): zeleni, tamnozeleni
      Križanac egzotični Serinus x europska fauna i obrnuto    5  6   Rozenkolis morskoplavi: plavi, kobaltni
33  34
      (prirodne boje)                            Rozenkolis morskoplavi s bijelim licem(BL)/tirkiznim:
                                    7  8
      Križanac ostale egzote x europska fauna i obrnuto           morsko plavi BL, kobaltni BL
35  36
      (prirodne boje)                            Rozenkolis - svi dvostruki faktori: maslinastozeleni,
                                    9  10
      Križanac mutacija egzotični Serinus x europska fauna i         maslinastozeleni NL, mauve,mauve BL, kobaltnoljubičasti BL
37  38                                      Rozenkolis opalin: zeleni, tamnozeleni, zeleni NL,
      obrnuto                          11  12
      Križanac mutacija ostale egzote x europska fauna i           tamnozelena NL, morskoplavi,kobaltni, plavi BL, kobaltni BL
39  40                                      Rozenkolis cimetni: zeleni, tamnozeleni, zeleni NL,
      obrnuto                          13  14
                                          tamnozeleni NL, morskoplavi,kobaltni, plavi BL, kobaltni BL
41  42  Križanac šareni (svi)
                                          Rozenkolis pastelni/blijedi: zeleni, tamnozeleni,zeleni NL,
                                    15  16
                                          tamnozeleni NL, morskoplavi,kobaltni,plavi BL, kobaltni BL
GRUPA: I1  PAPIGE TIGRICE                             Rozenkolis sivokrilni/razrijeđeni: zeleni, tamnozeleni,
 RAZRED                                17  18  zeleni NL, tamnozeleni NL, morskoplavi, kobaltni, plavi BL,
      prsten 1 i/ili 2 godine
                                          kobaltni BL
kol poj
                                          Rozenkolis sa svim dvostrukim faktorima: opalin;
 1   2  Normalne svijetlozelene                  19  20  cimetni; pastelni/blijedi; sivokrilni/razrijeđeni:
 3   4  Normalne svijetloplave                         tamnomaslinasti, tamnomaslinasti NL, mauve, mauve BL
 5   6  Normalne sivozelene                    21  22  Rozenkolis ino: svi ino uključujući i opaline NL
 7   8  Normalne sive                             Rozenkolis: ostale mutacije zelene serije: sve druge
 9  10  Normalne škriljevac (slade)                23  24
                                          mutacije i kombinacije uključujući šarene
      Normalne serije zelene i plave s tamnim faktorom (1 ili        Rozenkolis: ostale mutacije plave serije: sve druge
11  12                                25  26
      2)                                   mutacije i kombinacije uključujući šarene
13  14  Opalin zelene serije uključujući tamni faktor       27  28  Personata prirodne boje
15  16  Opalin plave serije uključujući tamni faktor        29  30  Personata mutacije zelene serije
      Normalne cimetne zelene serije uključujući tamni      31  32  Personata mutacije plave serije
17  18
      faktor                           33  34  Fišer prirodne boje
19  20  Normalne cimetne plave serije uključujući tamni faktor   35  36  Fišer mutacije zelene serije
21  22  Opalin cimetne zelene serije uključujući tamni faktor   37  38  Fišer mutacije plave serije
23  24  Opalin cimetne plave serije uključujući tamni faktor    39  40  Liliana prirodne boje
25  26  Sve žute maske klase 1 - 24 (plave serije)         41  42  Liliana mutacije zelene serije
      Sve čistokrile uključujući opaline i dugine boje      43  44  Liliana mutacije plave serije
27  28  (rainbow) (također uključujući sve čistokrile žute     45  46  Nigrigenis prirodne boje
      maske)                           47  48  Nigrigenis mutacije zelene serije
      Sve razrijeđene žute i bijele - sve sivokrile normalne i  49  50  Nigrigenis mutacije plave serije
29  30  opaline (uključujući razrijeđene žute maske i sivokrile  51  52  Taranta prirodne boje
      plave serije)                       53  54  Taranta mutacije
      Svi falbovi, normalni i opalini (uključujući falb žute   55  56  Pularia prirodne boje
31  32
      maske u plavoj seriji)                   57  58  Pularia mutacije
      Sve čistotijele Easley i teksaške - normalne i opaline –  59  60  Kana prirodne boje
33  34
      i sedlaste (uključujući žute maske u plavoj seriji)    61  62  Kana mutacije
35  36  Sve ino (uključujući žute maske u plavoj seriji)      63  64  Sve ostale mutacije u razmatranju (bez dodjele medalj.)
      Sve tigrice s dvostrukim faktorom zelene i plave serije
37  38
      (uključujući žute maske u plavoj seriji)
 GRUPA: K   AUSTRALSKE PAPIGE I VELIKE PAPIGE                 Sve ostale Bolborhynchus- Brotogeris – Psilosiagon
                                   23  24
 RAZRED                                     prirodne boje
        prsten 1,2,3 i/ili 4 godine
                                   25  26  Sve mutacije (23 – 24)
kol poj
          Neophema i Bourkii 2 god.                   Pyrrhura, Aratinga, Guarouba 3 god.
                                   27  28  Pyrrhura: prirodne boje
 1   2  Neophema splendida prirodne boje
 3   4  Neophema splendida mutacije               29  30  Aratinga, Guarouba, Nandayus: prirodne boje
 5   6  Neophema pulchella prirodne boje                  Sve ostale mutacije uključujući i Pyrrhura hypoxantha
                                   31  32
                                         (27 – 30)
 7   8  Neophema pulchella mutacije
                                       Cyanoliseus, Enicognathus, Myopsitta, itd. 3 god.
 9   10  Neophema elegans prirodne boje
                                   33  34  Cyanoliseus, Enicognathus, Myopsitta: prirodne boje
11   12  Neophema elegans mutacije
                                   35  36  Sve mutacije (33 – 34)
13   14  Neophema chrysostoma i chrysogaster prirodne boje
15   16  Neophema chrysostoma i chrysogaster mutacije
17   18  Neophema bourkii prirodne boje              GRUPA: N   PAPIGE I LORIJI
19   20  Neophema bourkii svi opalini               RAZRED   prsten 1,2,3 i/ili 7 godine
21   22  Neophema bourkii sve ostale mutacije           kol poj
            Nymphicus 2 god.                          Amazona 7 god.
23   24  Nimfa prirodne boje                    1   2  Amazona: prirodne boje
       Nimfa sve mutacije bijelog lica uključujući i perlaste       Ara, Diopsittaca, Anodorynches 7 god.
25   26
       bijelog lica                       3  4  Ara: prirodne boje
27   28  Nimfa sve perlaste mutacije (osim bijelog lica)      5  6  Diopsittaca, Anodorynches: prirodne boje
29   30  Nimfa sve druge mutacije i kombinacije boja                Cacatua, Eolophus 7 god.
     Psephotus, Cyanoramphus, Lathamus 3 god.           7  8  Cacatua, Eolophus: prirodne boje
31   32  Psephotus i Northiella prirodne boje               Poicephalus, Coracopsis, Psittacus 3 god.
33   34  Psephotus i Northiella mutacije              9  10  Poicephalus: prirodne boje
35   36  Cyanoramphus i Lathamus prirodne boje          11  12  Coracopsis, Psittacus: prirodne boje
37   38  Cyanoramphus i Lathamus mutacije                Eclectus, Nestor, Tanygnathus, Deroptyus 7 god.
          Barnardius, Polytelis 3 god.            13  14  Eclectus, Nestor, Tanygnathus, Deroptyus
39   40  Barnardius prirodne boje                        Pionites, Pionus, Trclaria 3 god.
41   42  Polytelis prirodne boje                 15  16  Pionites, Pionus, Trclaria: prirodne boje
43   44  sve mutacije 39-42                    17  18  Sve mutacije (1 - 16)
       Platycercus, Purpureicephalus 3 god.           Charmosyna, Cyclopsitta, Glossopsitta, Loriculus, Neopsittacus,
45   46  Rosela prirodne boje                      Oreopsittacus, Phigys, psittaculirostri Vini 2 god.
47   48  Rosela mutacije                     19  20  Prirodne boje
49   50  Ostali Platycercusi; Purpurcephalus, prirodne boje              Eos, Pseudos 3 god.
51   52  Ostali Platycercusi; Purpurcephalus, mutacije      21  22  Prirodne boje
     Eunymphicus, Alisterus, Aprosmictus 4 god.                    Tricoglossus 3 god.
53   54  Eunymphicus, Alisterus, Aprosmictus, prirodne boje    23  24  Tricoglossus
55   56  Sve mutacije 53-54

                                   GRUPA: O   GRLICE I EGZOTIČNI GOLUBOVI
GRUPA: L   AFRIČKE I AZIJSKE PAPIGE                RAZRED    prsten 1 i/ili 2 godine
RAZRED    prsten 1,2,3 i/ili 4 godine               kol poj
kol poj                                1  2   Geopelia cuneata; prirodna boja
      Psittacula krameri manillensis 4 god.           3  4   Geopelia cuneata; mutacije
 1  2   Psittacula krameri manillensis: prirodne boje       5  6   ostale Geopelia; prirodna boja
 3  4   Psittacula krameri manillensis: mutacije zelene serije         Rodovi Columbina (minuta, cruziana, talpacoti,
 5  6   Psittacula krameri manillensis: mutacije plave serije         passerina, buckleyi, picui, cyanopis), Metriopelia
  Sve ostale Psittacula osim P. krameri manillensis 4 god.            (ceciliae, melanoptera, morenoi, aymara), Scardafella
     Psittacula cyanocephala-roseata- hymalayna: prirodne     7   8
 7  8                                       (inca, squammata), Claravis (pretasia, godefrida,
     boje                                   mondetura), Uropelia (campetris) itd; svi prirodne
     Psittacula longicauda-alexandri-columbodies: prirodne          boje
 9 10
     boje                                   Rodovi Turtur (tympanistria, abyssinicus,afra,
11 12 Psittacula derbiana-eupatria: prirodne boje                 chalcospilos, brehmeri), Zenaida (aurita, auriculata,
                                    9  10
13 14 Sve mutacije 7-12                              macroura, graysoni, asiatica, meloda,galapagoensis),
                                          Oena capensis; svi prirodne boje
                                   11  12   Streptopelia risoria domestica; prirodna boja
GRUPA: M   FORPUS - BOLBORHYNCHUS
                                          Streptopelia risoria domestica; mutacije (feosna ,bijeli
 RAZRED    prsten 1,2,3 i/ili 4 godine               13  14
                                          ovratnik & sivi ovratnik)
kol poj                                      Streptopelia risoria domestica; mutacije (pastelna,
           Forpus coelestis 2 god.             15  16
                                          izabelna, siva, slonova kost)
 1   2   Forpus coelestis: prirodne boje                   Sstreptopelia risoria domestica; bez crteža (bijela,
 3   4   Forpus coelestis: mutacije               17  18
                                                albino, obojene glave, krem ino)
 5   6   Forpus conspicillatus: prirodne boje                 Ostale Streptopelia (tranquebarica, vinacea, decipiens,
 7   8   Forpus conspicillatus: mutacije                   capicola, semitorcata, reichenowi, bitorquata, decaocto,
 9   10   Forpus passerinus: prirodne boje            19  20   roseogrisea, chinensis, senegalensis, picturata,
11   12   Forpus passerinus: mutacije                     orientalis, turtur, lugens, hypopyrrha, risoria); sve
13   14   Svi ostali Forpusi: prirodne boje                  prirodnih boja
15   16   Svi ostali Forpusi: mutacije                     Rodovi Leptotila (verreuxi, plumbeiceps, welli,
         Bolborhynchus lineola 2 god.                   jamaicensis….), Gallicolumba (rufigula, criniger,
17   18   Bolborhynchus lineola: prirodne boje          21  22   luzonica, tristigmata, jobiensis…), Geotrygon
19   20   Bolborhynchus lineola: mutacije zelene serije            (versicolor, montana, chrysia, mystacea….); sve
21   22   Bolborhynchus lineola: mutacije plave serije             prirodnih boja
  Sve ostale Bolborhynchus osim Bolborhynchus lileola 2 god.     23  24   Rodovi Chalcophaps (indica i stephani), Phaps
      (chalcoptera, elegans, histrionica), Ocyphaps
      (lophote), Henicophaps (albifrons, foersteri),
      Petrophasa (rufipennis, albipennis), Macropygia,
      Reinwardtoena, Turacoena; sve prirodnih boja
      Rodovi Columba (aplopelia, larvata, livia, oenas,
      palumbus, trocaz, bollii, junoniae, guinea, arquatrix,
25  26
      pulchricollis, corensis….), Leucosarcia (
      melanoleuca); sve prirodnih boja
27  28  svi ostali granivori; prirodne boje
29  30  svi ostali frugivori; prirodne boje
31  32  Sve mutacije razreda 5 do 10 i 19 do 30
33  34  ostale mutacije i studije; bez dodjele medalja


GRUPA: P  PREPELICE I JAREBICE
RAZRED   prsten 1 i/ili 2 godine
kol poj
 1  2  Coturnix chinensis; prirodne boje
 3  4  Coturnix chinensis; sve mutacije
 5  6  Coturnix coturnix; prirodne boje
      ostale Coturnix (delegorguel, coromandelica,
7   8        pectoralis, ypsilophora, adamsonii); prirodne
           boje
 9  10  Coturnix japonica; prirodne boje
11  12  Coturnix japonica; sve mutacije
      Colinus virginianus uključujući C. v. ridgwai; prirodne
13  14
      boje
15  16  Colinus virginianus; sve mutacije
17  18  Callipepla (californica, gambelii); prirodne boje
      ostale Callipepla (squamata, douglasii) & Oreortyx
19  20
      pictus; prirodne boje
      Rodovi Colinus (nigrogularis, leucopoon, cristatus),
           Cyrtonyx (montezumae, ocellatus),
21  22        Dendrortyx (barbatus, macroura,
           leucophrys), Philortyx, Dactylortyx,
           Rhynchortyx; svi prirodne boje
      Rodovi Alectoris (chuka, gambra, melanocephala,
      magna, philbyl, rufa), Perdix (dauurica, hodgsoniae,
23  24  perdix), Ammoperdix (griseogularis, heyi),
      Margaroperdix (maganarensis), Melanoperdix
      (nigra), Rhizothera (lorgitoris); svi prirodnih boja
      Rodovi Arborophla (torqueola, gingica,
25  26  brunneopectus, javanica…)& Rollulus, Caloperdix,
      Haematortyx; svi prirodnih boja
      ostale Francolinus (francolinus, coqui, shelleyi,
27  28
      hartlaubi, afer…); prirodne boje
      Rodovi Perdicula (asiatica, argoondah,erythrorhyncha,
29  30
      manipurensis) & Odontophorus; svi prirodnnih boja
      Rodovi Anurophasis, Galloperdix, Xenoperdix,
31  32  Bambusicola, ptilopachus, Lerwa, Tetraophasis,
      tetraogallus; svi prirodnih boja
33  34  Sve mutacije razreda 5 do 8 i 17 do 32
35  36  ostale mutacije i studije bez dodjele medalja

								
To top