Cosma Mihai

Document Sample
Cosma Mihai Powered By Docstoc
					Web 3.0


 Concepte şi Tehnologii


              Cosma Mihai
              Master ISC sem I
Evoluţia Web-ului


      Pre-Web
      Web 1.0
      Web 2.0
      Web 3.0
Web 3.0


   Mai multe tehnologii ajunse la
   maturitate simultan
   Aceste tehnologii se ajuta
   reciproc
   Date legate (Linked Data)
Tehnologii convergente ale Web 3.0


  Conectivitatea universală
  Calcul pe reţea
  Tehnologii Deschise
  Identitate deschisa
  Web-ul inteligent
Conectivitatea universală   Adoptarea broadband-ului
   Acces mobil la internet
   Dispozitive mobile
Calcul pe reţea

 Modele software-ca-serviciu
 Interoperabilitatea serviciilor Web
 Calculul distribuit (P2P, grid
 computing, ferme de servere - „cloud
 computing” cum ar fi Amazon S3)
Tehnologii Deschise

 APIuri si protocoale deschise
 Formate de date deschise
 Platforme software open-source
 Date publice
Identitate deschisa


 OpenID
 Reputaţie deschisa
 Portabilitatea identităţii şi a datelor
 personale
Web-ul inteligent
 Tehnologii Semantic Web (RDF, OWL,
 SWRL, SPARQL, Platforme de aplicaţii
 semantice şi magazii de date bazaze
 pe declaraţii)
 Baze de date distribuite
 Aplicaţii inteligente (procesarea
 libajului natural, învăţarea maşinilor,
 raţionamentul maşinilor, agenţi
 autonomi)
Semantic Web
      VS.
       Syntactic Web
Metadata

 serveşte la indexarea paginilor Web şi
 siturilor Web
 permite altor calculatoare să
 recunoască despre ce este pagina
 Utilizarea tradiţională de metadata a
 fost adesea limitată la puţine instituţii
Ontologie
 reprezinta conceptualizarea unui
 domeniu de cunoastere intr‐un format
 destinat a fi procesat de calculator,
 format modeland entitati, atribute,
 relatii si axiome
 Subiectul ontologiei este studiul
 categoriilor de lucruri (things) care
 exista sau pot exista intr‐un domeniu
 de interes
Ontologie
 O ontologie reprezinta un set de definitii
 formulate intr‐un limbaj formal pentru
 termenii ce descriu un domeniu de interes
 (Adam Pease, 2007)
 catalog de tipuri de lucruri care se
 presupune că există într‐un domeniu de
 interes D (domain) din perspectiva unei
 persoane care utilizează un limbaj L cu
 scopul de a discuta despre D
ontologii – tipuri
 Conform nivelului de descriere oferit:
 Vocabular (schema XML)
 Taxonomie – relatii de clasificare (is a) - vedere
 ierarhica a conceptelor (clase, sub‐clase, supra‐clase)
 Tezaur = taxonomie + termeni inruditi (via relatii de
 echivalenta, ierarhii, asocieri etc.)
 Sistem relational (schema de baze de date)
 Teorie axiomatica (constrangeri ≡ axiome)
 axiomă ≡ enunț logic ce nu poate fi dedus din altele,
 dar poate fi folosit pentru demonstrarea altora
ontologii – tipuri
 Ontologii specializate (specifice
 diverselor industrii sau domenii de
 activitate)
 Ontologii generale (Cyc, OpenCyc,
 ontologia lui Sowa, SUMO -
 Suggested Upper Merged Ontology)
 Ontologii intermediare – mid-level –
 între cele anterioare MILO (MIdLevel
 Ontology)
ontologii – specificare


O ontologie va include:
 categoriile, clasele, conceptele
 fundamentale
 proprietatile conceptelor
 relatiile & distinctiile dintre concepte
Limbaje pentru descriere de
ontologii
Resource Description Framework
(RDF)
 RDF este un framework pentru
 descrierea resurselor Web, cum ar fi
 titlul, autorul, data modificării,
 conţinutul şi informaţiile de copyright
 ale unei pagini Web.
 Documentele RDF sunt scrise în XML.
 XML -> RDF/XML.
RDF

 identifică lucrurile folosind
 identificatori Web (URI)
 descrie resursele cu proprietăţi şi
 valori ale proprietăţilor
Exemplu RDF


Title       Artist     Country  Company    Price  Year

Empire Burlesque  Bob Dylan   USA    Columbia   10.90  1985

Hide your heart  Bonnie Tyler  UK    CBS Records  9.90  1988
Exemplu RDF
<?xml version="1.0"?>
  <rdf:RDF
     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:cd="http://www.recshop.fake/cd#">
     <rdf:Description rdf:about="http://www.recshop.fake/cd/Empire Burlesque">
         <cd:artist>Bob Dylan</cd:artist>
         <cd:country>USA</cd:country>
         <cd:company>Columbia</cd:company>
         <cd:price>10.90</cd:price>
         <cd:year>1985</cd:year>
     </rdf:Description>
     <rdf:Description rdf:about="http://www.recshop.fake/cd/Hide your heart">
         <cd:artist>Bonnie Tyler</cd:artist>
         <cd:country>UK</cd:country>
         <cd:company>CBS Records</cd:company>
         <cd:price>9.90</cd:price>
         <cd:year>1988</cd:year>
     </rdf:Description>
  </rdf:RDF>
RDF Schema (RDFS)
 RDF Schema oferă un framework
 pentru a descrie clasele şi
 proprietăţile specifice unei aplicaţii.
 Clasele în RDF Schema sunt
 asemănătoare cu clasele din
 programarea orientată obiect.
 Permite resurselor să fie definite ca
 instanţe ale claselor şi subclase ale
 claselor.
  Exemplu RDF-S

<?xml version="1.0"?>
  <rdf:RDFxmlns:rdf= "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:rdfs=http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
    xml:base= "http://www.animals.fake/animals#">
    <rdf:Description rdf:ID="animal">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
    </rdf:Description>
    <rdf:Description rdf:ID="horse">
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#animal"/>
    </rdf:Description>
</rdf:RDF>
rdf:Description  rdfs:Class

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf= "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs=http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
  xml:base= "http://www.animals.fake/animals#">
    <rdfs:Class rdf:ID="animal" />
    <rdfs:Class rdf:ID="horse">
         <rdfs:subClassOf rdf:resource="#animal"/>
    </rdfs:Class>
</rdf:RDF>
Web Ontology Language (OWL)


 descrie clase, proprietăţi şi relaţii
 între aceste obiecte conceptuale într-
 un mod care facilitează interpretarea
 de către calculatoare a conţinutului
 Web
 are o semantică mult mai bogată
OWL: niveluri
 OWL Lite – pentru exprimarea ierarhiilor de
 clasificare si a unor constringeri simple
 OWL DL – ofera maximum de expresivitate,
 fara pierderea completitudinii &
 decidabilitatii
 OWL Full – maximum de expresivitate si
 flexibilitate,fara a se pune problema
 completitudinii
 OWL Lite ⊂ OWL DL ⊂ OWL Full (vocabular)
OWL
Constructii pentru descrierea proprietatilor si
  claselor: relatiile dintre clase
disjunctia
 cardinalitatea – ex., “exact una”
 egalitatea/echivalenta (conceptelor,
  proprietatilor,…)
 specificarea tipurilor de proprietati -
  caracteristicile proprietatilor – ex. ,
  simetria, inversa
OWL
 O ontologie OWL este compusa din:

          clase
       instante de clase
   relatii intre instantele claselor

 nu se impune apriori o cunoastere completa
 a domeniului de interes – ipoteza open
 world
 fiecare ontologie va fi identificata de un URI
OWL

 Clase (concepte):
Class, rdfs:subClassOf, intersectionOf
 Proprietati:
rdfs:Property, rdfs:subPropertyOf, rdfs:domain, rdfs:range
 (In)egalitati:
equivalentClass, equivalentProperty,
sameAs, differentFrom, allDifferent
 Caracteristici ale proprietatilor:
inverseOf, TransitiveProperty, SymmetricProperty,
FunctionalProperty, InverseFunctionalProperty
 Restrictii de tip asupra proprietatilor:
allValuesFrom, someValuesFrom
 Restrictii de cardinalitate:
minCardinality, maxCardinality, cardinality
Semantic Web Rule Language
(SWRL)
 propunere pentru un limbaj de reguli
 pentru Semantic Web
 combină sublimbaje ale OWL (OWL
 DL şi Lite) cu cele ale Rule Markup
 Language (Unary/Binary Datalog)
 Regulile sunt de forma unei implicaţii
 între un antecendent (body) şi o
 consecinţă (head).
hasParent(?x1,?x2) ^ hasBrother(?x2,?x3) => hasUncle(?x1,?x3)


<ruleml:imp>
<ruleml:_rlab ruleml:href="#example1"/>
 <ruleml:_body>
 <swrlx:individualPropertyAtom swrlx:property="hasParent">
  <ruleml:var>x1</ruleml:var>
  <ruleml:var>x2</ruleml:var>
 </swrlx:individualPropertyAtom>
 <swrlx:individualPropertyAtom swrlx:property="hasBrother">
  <ruleml:var>x2</ruleml:var>
  <ruleml:var>x3</ruleml:var>
 </swrlx:individualPropertyAtom>
</ruleml:_body>
<ruleml:_head>
 <swrlx:individualPropertyAtom swrlx:property="hasUncle">
  <ruleml:var>x1</ruleml:var>
  <ruleml:var>x3</ruleml:var>
 </swrlx:individualPropertyAtom>
</ruleml:_head>
</ruleml:imp>
SPARQL
 pronunţat “sparkle”
 limbaj de interogare a RDF
 Simple Protocol abd RDF Query
 Language
 interogare să fie formată din
 paternuri triple, conjuncţii, disjuncţii
 şi paternuri opţionale
Exemplu SPARQL


  PREFIX abc: <http://example.com/exampleOntology#>
  SELECT ?capital ?country
  WHERE {
   ?x abc:cityname ?capital ;
    abc:isCapitalOf ?y .
   ?y abc:countryname ?country ;
    abc:isInContinent abc:Africa .
  }
Aplicatii
  Semantic desktop
  Arta
  Agenti software
  Geospatial Semantic Web

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:8/16/2012
language:
pages:36