Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

borang_order_mag2012

VIEWS: 17 PAGES: 2

									           MAG ALKITABAH ENTERPRISE (001924539-K)
           68 JALAN KESUMA 5/12C, BANDAR TASIK KESUMA,                                        *SEMENTARA STOK
           43700 BERANANG, SELANGOR
           TEL/FAKS : 03-8727 1381, H/P: 013-3883 685
                                                                           MASIH ADA
           E-Mail : magalkitabah@yahoo.com
           Laman Web http://magalkitabah.webstarts.com/index.html                           BORANG TEMPAHAN/PESANAN


 NAMA PEMOHON       : .........................................................................................................................................................

 ALAMAT SEKOLAH      : .........................................................................................................................................................
               .........................................................................................................................................................
               .........................................................................................................................................................
 NO. TEL SEKOLAH      : ..............................................................FAKS :.................................................................................

 NO. H.P          : ................................................... E-MAIL : .......................................................................................

BIL  TAJUK                                                                HARGA       KUANTITI      JUMLAH
                                                                      SEUNIT                 RM
 1.  NOTA RINGKAS NAHU BAHASA ARAB ‫المذكرة الموجزة لقواعد اللغة العربية‬                                  RM 5.50
 2.  KAMUS MINI – ASAS PERBUALAN & PERKATAAN (ARAB-MELAYU-ARAB)                                      RM 5.50
 3.  NOTA AJAIB FUYOO BAHASA ARAB ‫المذكرة العجيبة للغة العربية‬                                      RM 9.90
 4.  ANA WA AL-HAYAH (MEMBANTU PELAJAR MEMBUAT AYAT MUDAH BAHASA ARAB)                                  RM 3.30
 5.  LATIH TUBI INTENSIF NAHU BAHASA ARAB – TING 1, 2 & 3                                         RM 4.50
 6.  KARANGAN PENDEK B.ARAB (PANDUAN MENULIS & 100 SAMPEL) ‫المقاالت القصيرة‬                                RM 9.90
 7.  KAD IMBASAN BAHASA ARAB (KEHIDUPAN SEHARIANKU) )‫البطاقة الومضية (حياتي اليومية‬                            RM 5.50
 8.  KAD IMBASAN BAHASA ARAB (KISAH SAYA) )‫البطاقة الومضية (قصتي‬                                     RM 5.50
 9.  UJIAN ALA PMR BAHASA ARAB TING 1 FORMAT TERKINI                                           RM 7.90
 10. UJIAN ALA PMR BAHASA ARAB TING 2 FORMAT TERKINI                                            RM 7.90
 11. UJIAN ALA PMR BAHASA ARAB TING 3 FORMAT TERKINI                                            RM 7.90
 12. 500 SOALAN LATIHAN BERFOKUS BAHASA ARAB PMR                                              RM 9.90
 13. UJIAN ALA SPM BAHASA ARAB TING 4 (FORMAT TERKINI 2012)                                        RM 7.90
 14. UJIAN ALA SPM BAHASA ARAB TING 5 (FORMAT TERKINI 2012)                                        RM 7.90
 15. LATIH TUBI GEMPAK B. ARAB SPM TING 5                                                 RM 7.90
 16. KAD CARTA NAHU BAHASA ARAB           ‫بطاقة نحو اللغة العربية‬                                RM 2.50
 17. KAD CARTA BALAGHAH (TING 4 & 5)              ‫بطاقة البالغة‬                                RM 2.00
 18. PRAKTIK BAHASA ARAB CARA MUDAH & SERONOK                   ‫ممارسة اللغة العربية‬                  RM 6.90
 19. KAMUS MINI (AL-HABIB) FULL COLOR ‫القاموس الصغير - الحبيب‬                                       RM 5.90
 20. NAHU BAHASA ARAB (SATU PENDEKATAN MUDAH MEMAHAMINYA)                                         RM 5.90
 21. KAMUS KATA KERJA (MELAYU – ARAB)                                                   RM 10.90
 22. KAMUS KATA KERJA (ARAB – MELAYU)                                                   RM 10.90
 23. BUNTING BAHASA ARAB (HALATU AL-ISM) ‫حاالت االسم‬                                            RM 35.00

 24. BUNTING BAHASA ARAB (AL-JUMLAH) ‫الجملة‬                                                RM 35.00


 1|Page
  25. BUNTING BAHASA ARAB (TASRIF AL-AF’AL) ‫تصريف األفعال‬                           RM 35.00

  26. BUNTING BAHASA ARAB (AHMIYYATU AL-LUGHAH AL-ARABIAH)              ‫أهمية اللغة العربية‬   RM 35.00

  27. BUNTING BAHASA ARAB (ADAWATU AL-ISTIFHAM) ‫أدوات اإلستفهام‬                        RM 35.00

  28. BUNTING BAHASA ARAB (HURUF AL-JAR) ‫حروف الجر‬                              RM 35.00

  29. BUNTING BAHASA ARAB (AL-SIFAT & AL-MAUSUF) ‫الصفة والموصوف‬                        RM 35.00

  30. BUNTING BAHASA ARAB (ALHIKAM WA AL-AMSAL 1) 1 ‫الحكم واألمثال‬                      RM 35.00

  31. BUNTING BAHASA ARAB (ALHIKAM WA AL-AMSAL 2) 2 ‫الحكم واألمثال‬                      RM 35.00

  32. BUNTING BAHASA ARAB (ALHIKAM WA AL-AMSAL 3) 3 ‫الحكم واألمثال‬                      RM 35.00

  33. BUNTING BAHASA ARAB (AL-BALAGHAH – ILMU AL-BAYAN) ‫علم البيان‬                      RM 35.00

  34. BUNTING BAHASA ARAB (AL-BALAGHAH – ILMU AL-MAANI) ‫علم المعاني‬                      RM 35.00

  35. BUNTING BAHASA ARAB (AL-BALAGHAH – ILMU AL-BADIK) ‫علم البديع‬                      RM 35.00

  36. BUNTING BAHASA ARAB (ASMAUL ISYARAH) ‫أسماء اإلشارة‬                           RM 35.00

  37. BUNTING BAHASA ARAB (ADAD TARTIBIY) ‫العدد الترتيبي‬                           RM 35.00

  38. BUNTING B.ARAB (AL-MUFRAD WA AL-MUSANNA WA AL-JAMAK)              ‫المفرد والمثنى والجمع‬  RM 35.00

  39. BUNTING BAHASA ARAB (AL-MAF’ULU BIH)          ‫المفعول به‬                    RM 35.00

  40. BUNTING BAHASA ARAB (AL-IDHAFAT)‫اإلضافة‬                                 RM 35.00

  41. BUNTING BAHASA ARAB (NASAB & JAZAM FEIL MUDARI’)                            RM 35.00

  42. BUNTING BAHASA ARAB (AL-‘ADAD WA AL-MA’DUD)                               RM 35.00

  43. BUNTING BAHASA ARAB (AL-FAIL)                                      RM 35.00

  44. BUNTING BAHASA ARAB (NAIB AL-FAIL)                                   RM 35.00

  45. BUNTING BAHASA ARAB (AL-HAL)                                      RM 35.00

  46. BUNTING BAHASA ARAB (AL-ASMA’ AL-KHAMSAH)                                RM 35.00

  47. BUNTING BAHASA ARAB (KANA WA AKHAWATUHA & INNA WA AKHAWATUHA)                      RM 35.00

    Kos Pos Mengikut Kadar Pos Malaysia Terkini (kiraan lain)                        TOTAL
                                                        RM
Pilih bentuk bayaran :

  Bersama-sama ini disertakan Cek berjumlah RM ...................................... termasuk kos pos atas nama MAG
  ALKITABAH ENTERPRISE untuk pesanan buku yang tersebut di atas.

  *Saya/pihak kami akan membuat pembelian dengan cara LOCAL ORDER (LO), sila hantar pesanan di atas
  bersama dengan Invois berkenaan, & kami akan menghantar dokumen LO serta Cek dengan cara pos (bagi luar
  kawasan), dan pihak MAG ALKITABAH hendaklah kembalikan semula Borang LO yang telah ditandatangan & cop
  resmi pembekal/syarikat kepada kami/sekolah.

  Saya/pihak kami akan membuat bayaran dengan cara TUNAI / BANK IN, sila hantar pesanan di atas bersama
  dengan Invois berkenaan.  Tanda tangan pemohon                            Disahkan oleh Pengetua/PK & Cop
                                        (Sekiranya berkenaan)
  (                  )                  (                       )  2|Page

								
To top