Kuloneloadasok_es_szeminariumok_idopontjai_2011_12_1_1_ by hedongchenchen

VIEWS: 11 PAGES: 2

									                      Különelőadások
         Tárgynév                 Előadó       Időpont
A kisgyermek Krisztus-képének kialakítása    Dr. Beran Ferenc    Kedd 15.00-16.00
                                    09.27-től
A modern ateizmus                Dr. Bolberitz Pál   Szerda 15.00-16.00
                                    10.05-től
Apokrif apokalipszisek I.            Dr. Perendy László   Szerda 14.00-15.00
                                    09.21-től
Házasság és család a bibliai           Dr. Rózsa Huba     Csütörtök 14.00-15.00
hagyományban
Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata I.  Dr. Kuminetz Géza   Hétfő 16.00-17.00
                                    09.12-től
Ekkleziológiák a II. Vatikáni zsinat után    Dr. Puskás Attila   Kedd 16.00-17.00
                                    10.04-től
Filozófiai hermeneutika             Dr. Rokay Zoltán    Szerda 14.00-15.00
                                    10.05-től
Görög haladó 1.                 Dr. Kocsis Imre    Hétfő 10.15-11.00
Krisztus és a keresztény erkölcs         Dr. Tarjányi Zoltán  Kedd 14.00-15.00
sajátosságai
Latin forrásolvasás               Dr. Szilágyi Csaba   Csüt. 14.00-15.00
                                    09.22-től
Latin forrásolvasás gyakorlat          Dr. Szilágyi Csaba   Csüt. 15.00-16.00
                                    09.22-től
Ókeresztény szimbólumok             Dr. Perendy László   Kedd 15.00-16.00
                                    09.20-tól
Ökumenizmus                   Dr. Kránitz Mihály   Csüt. 17.30-19.00
Spanyol állami egyházjog             Dr. Szuromi Szabolcs  Kedd 15.00-16.00
Vallásantropológia                Dr. Rokay Zoltán    Kedd 14.00-15.00
                                    10.11-től
Szerzetesjog                   Dr. Szuromi Szabolcs  Kedd 12.00-13.30
Szinoptikus bibliaolvasás            Dr. Tarjányi Béla   Péntek 8.00-9.00
Szír nyelv                    Dr. Fodor György    Hétfő 14.00-15.00
                      Szemináriumok
         Tárgynév                 Előadó        Időpont
Alapvető hittan szeminárium I.         Dr. Kránitz Mihály   Hétfő 14.00-15.00
Dogmatika szeminárium I.            Dr. Puskás Attila    Kedd 14.00-15.00
                                    10.04-től
Egyházjog szeminárium I.            Dr. Szuromi Szabolcs  Szerda 14.00-15.00
Egyháztörténelem szeminárium I.         Dr. Török József    Szerda 11.00-12.00
                                    10.05-től
Erkölcsteológia szeminárium I.         Dr. Tarjányi Zoltán   Kedd 15.00-16.00
Filozófia 1. szeminárium I.           Dr. Bolberitz Pál    Szerda 16.00-17.00
                                    10.05-től
Filozófia 2. szeminárium I.     Dr. Rokay Zoltán   Kedd 15.00-16.00
                             10.11-től
Ószövetség szeminárium I.      Dr. Fodor György   Kedd 14.00-15.00
Pasztorálliturgika szeminárium I.  Dr. Kuminetz Géza  Szerda 14.00-15.00
                             10.05-től
Patrológia szeminárium I.      Dr. Perendy László  megbeszélés:
                             09.20. 14.30
Újszövetség szeminárium I.     Dr. Tarjányi Béla  Péntek 11.00-12.00

								
To top