Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Globalisasi Dalam Pendidikan by ihzam

VIEWS: 22 PAGES: 20

									JABATAN ILMU PENDIDIKAN
  Menghuraikan faedah,
 1.7
 kesan dan cabaran
 globalisasi  dalam
 pendidikan(1.1)
Proses mengetepikan sekatan
 untuk mewujudkan dunia
terbuka dan tanpa sempadan
  Daya saing
  Perkembangan teknologi maklumat dan
  komunikasi
  Perkongsian sumbangan hasil
  penyelidikan tentang pengajaran dan
  pembelajaran
  Aliran tenaga buruh dari luar negara.
Mengenal pasti ciri
dalam kepelbagaian
budaya(1.1)
Cabaran kepada guru untuk
mewujudkwn satu suasana
 pembelajaran yang mesra
     budaya
  Jumlah penduduk Malaysia ialah 26.64 juta

  24.8 juta orang = warganegara Malaysia
  1.84 juta orang = bukan warganegara Malaysia.
  Kaum Melayu = 54 % ( 13.48 juta)
  Kaum bumiputera (s/drp Melayu) = 11.8 %. (2.93
  juta)
  Bumiputera = 65.8 % dari jumlah warganegara
  Kaum Cina = 25 % (6.22 juta)
  Kaum India = 7.5% (1.86 juta) ± 85% Tamil.
  Kaum-kaum lain = 1.7 % (318.9 ribu)
  AGAMA: Islam, Buddha, Daoist, Hindu, Christian,
  Sikh; Shamanism diamalkan Sabah & Sarawak
  BAHASA: Bahasa Melayu (official), English,
  Chinese dialects (Cantonese, Mandarin, Hokkien,
  Hakka, Hainan, Foochow), Tamil, Telugu,
  Malayalam, Panjabi, Thai
  Bahasa suku di Sabah Sarawak: Iban and Kadazan

  Literacy:definition: umur 15 ke atas boleh baca &
  tulis
  total population: 88.7%
  male: 92%
  female: 85.4% (2002)
  >50% populasi Sarawak dan 66% populasi Sabah
  = kaum bumiputera bukan Melayu.
  Terbahagi kpd berpuluh-puluh kumpulan etnik
  tetapi memiliki budaya umum yang sama.
  Sehingga abad ke-20, mengamalkan kepercayaan
  tradisional tetapi kini ramai yang sudah bertukar
  kepada agama Kristian atau memeluk Islam.
  Selain itu, Malaysia juga mempunyai penduduk
  yang berasal daripada Eropah yang dikenali
  sebagai "Serani" (Eurasian )dan Timur Tengah.
  Kepadatan penduduk Malaysia tidak seragam,
  dengan hampir 18 juta daripada 26 juta rakyat
  Malaysia menetap di Semenanjung Malaysia.
  Kaum Bumiputera terbesar di Sarawak ialah Iban
  ( 600,000 orang) Tinggal di rumah panjang, dan menetap di
  Sungai Rajang dan Sungai Lupar.
  Orang Bidayuh (170,000) tinggal di barat daya Sarawak.

  Orang Asli (140,000) tinggal di Semenanjung Malaysia.
  Dahulunya pengumpul hasil hutan, hidup seperti nomad,
  dan bercucuk tanam, kini sudah diserap ke dalam
  kehidupan moden Malaysia.

  Kekal sebagai kumpulan etnik yang berpendapatan
  terendah. sistem ekonomi mereka tidak bergantung
  kepada wang tunai, kerajaan menawarkan peluang
  pelajaran yang samarata dan ada di antara mereka kini
  menjawat jawatan profesional seperti doktor.
  Kemajuan fikiran, akal budi, cara berfikir dan
  berkelakuan (Kamus Dewan)
  Cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan
  tertentu. Meliputi sistem sosial, susunan
  organisasi ekonomi, politik, agama,
  kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai.
  Keseluruhan cara hidup manusia spt cara
  bertindak, berkelakuan dan berfikir.
            BUDAYA BUKAN
BUDAYA KEBENDAAN
            KEBENDAAN

  Peralatan      •  Kepercayaan
  Kelengkapan hidup  •  Adat resam
  Rumah        •  Pantang larang
  Perahu       •  Undang-undang
  senjata       •  Bahasa
            •  Agama
 Cara menyatupadukan pelajar
  pelbagai budaya termasuk
pengintegrasian kandungan sesuai
  dalam mata pelajaran Kajian
  Tempatan, sejarah, Sivik dan
Kewarganegaraan dan Pendidikan
       Moral
  Dipelajari
  Dikongsi
  Bersifat sejagat
  Diwarisi
  Berubah-ubah
  Mempunyai unsur simbolik
Menganalisis pengaruh dan
kesan perkembangan teknologi
maklumat dan komunikasi
dalam pendidikan(6.3)
 Suasanalebih kondusif
 Mudah hasilkan bahan

 Kepelbagian media

 Maklumat pelbagai
 Ubah cara kerja
 Keputusan terancang

 Mampu urus kawal selia

 Komunikasi lebih kepada
 interpersonal
  Pemerolehan maklumat berguna secara
  perpustakaan maya membantu pendidik
  dalam perkongsian ilmu dan penemuan kajian

  Rangkaian internet amat penting dari segi
  pengetahuan,perhubungan dan perkongsian
  bahan pengajaran dan pembelajaran
 Bagaimana  mendidik
 pelajar untuk
 menggunakan internet
 secara betul dan berfaedah

								
To top