Docstoc

Format Umum Rancangan Pengajaran Harian _RPH_ Pendidikan Jasmani

Document Sample
Format Umum Rancangan Pengajaran Harian _RPH_ Pendidikan Jasmani Powered By Docstoc
					       FORMAT PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  Mata Pelajaran     : Pendidikan Jasmani
  Tunjang         :
  Tajuk          :
  Sub-Tajuk/ Kemahiran  :
  Tarikh         :
  Masa          :
  Tahun          :
  Bil. Murid       :
  Hasil Pembelajaran
      Psikomotor    :
      Kognitif     :
      Afektif     :
  Pengalaman sedia ada  :
  Penerapan Nilai     :
  KBKK          :
  Penggabungjalinan    :
  Kesepaduan       :
  Alatan         :
  Kajian Masa Depan    :
  ICT           :

Bhgn/ Masa    Aktiviti    Fokus       Organisasi  Catatan/
                 Pembelajaran/   Pengurusan  Alatan
                 Butir-butir    Kelas
                 mengajar
PERMULAAN  Peningkatan
       KDN
       Kelonggaran
       Regangan
PERKEMBANGAN Gerakerja                     Nilai murni -
       kelas                       kerjasama
       Permainan
KEMUNCAK   kecil/
       Pertandingan/
       Persembahan
       Gerak kendur
PENUTUP   Lembaran kerja
       Perbincangan
       Rumusan
       Organisasi
       alatan/
       pesanan/
       Meninggalkan
       kelas

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:41
posted:8/13/2012
language:Malay
pages:1