Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ab+diger

VIEWS: 1 PAGES: 2

									                                                                   PROJEYİ
SIRA                                                                            BAŞLANGIÇ
    PROJE TÜRÜ            PROJENİN ADI             FAKÜLTE      BÖLÜM-BİRİM     KURUM    DESTEKLEYEN                  YÜRÜTÜCÜ        DURUM    DİĞER
 NO                                                                              YILI
                                                                    KURUM
                      BaSeFood
                                                  Gastronomi ve          AB 7.ÇERÇEVE
                Sustainable exploitation of bioactive     Güzel Sanatlar
 1   Araştırma Projesi                                      Mutfak Sanatları   AB      PROGRAMI         2009     Prof. Dr. Bike Kocaoğlu   AKTİF
                components from the Blsck Sea Area        Fakültesi
                                                    Bölümü           FP7-KBBE-2008-2B
                     traditional foods
                                                                                                           Universite
                                                                  AB 7.ÇERÇEVE
                                                   Genetik ve                                                    de la
    Coordination and          N€UROM€D              Mühendislik ve                      PROGRAMI
 2                                                 Biyomühendislik    AB                  2009      Doç. Dr. Işıl Kurnaz    AKTİF   mediterran
    Support Action    Mediterranean Neurosicences Network      Mimarlık Fakültesi                   SP-4 Capacities
                                                    Bölümü                                                      ee
                                                                 FP7-REGPOT-2009-2
                                                                                                           France
                   31P_SPECTRA_3T
                                       Mühendislik ve     Biomedikal            AB 7.ÇERÇEVE
 3   Araştırma Projesi  Phosphorus MR Spectroscopic Imaging of                            AB                  2009     Yrd. Doç. Dr. Esin Öztürk   AKTİF
                                      Mimarlık Fakültesi   Mühendisliği           PROGRAMI
                   Brain Tumors at 3T
                                                   Genetik ve
              Rhizobacteria for Reduced Fertiliser Inputs in  Mühendislik ve                     AB 6. ÇERÇEVE
 4   Araştırma Projesi                                      Biyomühendislik    AB                  2007     Prof. Dr. Fikrettin Şahin  AKTİF
                       Wheat             Mimarlık Fakültesi                    PROGRAMI
                                                    Bölümü
                                       Mühendislik ve      Bilgisayar          AB 6. ÇERÇEVE
 5   Araştırma Projesi        Embedded-Wisents                                 AB                  2006    Prof. Dr. Şebnem Baydere    BİTTİ
                                      Mimarlık Fakültesi    Mühendisliği           PROGRAMI
                                                   Rehberlik ve
              From Tradition to European Future Through                                AB COMMENIUS               Yrd. Doç. Dr. Yasemin
 6   Araştırma Projesi                           Eğitim Fakültesi     Psikolojik     AB                  2006                    BİTTİ
                        Art                                          PROGRAMI                   Alptekin
                                                   Danışmanlık

                                                                   PROJEYİ                                 YEDİTEPE
SIRA                                                                            BAŞLANGIÇ
    PROJE TÜRÜ            PROJENİN ADI             FAKÜLTE      BÖLÜM-BİRİM     KURUM    DESTEKLEYEN                  YÜRÜTÜCÜ        DURUM ARAŞTIRM
 NO                                                                              YILI
                                                                    KURUM                                   ACISI
               Novel Therapeutic Strategies for Tissue
                                                   Genetik ve                                                   Doç. Dr.
              Engineering of Bone and Cartilage Using     Mühendislik ve               AB     AB 6. ÇERÇEVE               Prof. Dr. Vasıf Hasırcı
 1   Araştırma Projesi                                      Biyomühendislik                       2004                    BİTTİ   Gamze
              Second Generation Biomimetic Scaffolds"     Mimarlık Fakültesi             DİĞER    PROGRAMI DİĞER              ODTÜ, Biyolojik Bilimler
                                                    Bölümü                                                    Torun Köse
                    EXPERTISSUES-
             BioPolySurf "Engineering advanced polymeric
              surfaces for smart systems in biomedicine,                 Genetik ve          AB 6. ÇERÇEVE                                  Doç. Dr.
                                       Mühendislik ve               AB                          Prof. Dr. Vasıf Hasırcı
 2   Araştırma Projesi biology, material science and nanotechnology:               Biyomühendislik          PROGRAMI         2004                    BİTTİ   Gamze
                                      Mimarlık Fakültesi             DİĞER                         ODTÜ, Biyolojik Bilimler
              A cross-disciplinary approach of Biology,                 Bölümü            Marie Curie RTN                                 Torun Köse
                  Chemistry, and Physics"

AB DİĞER diye adlandırılan kategori, yürütücüsü Yeditepe Üniversitesi dışında bir üniversite olup, Yeditepe Üniversitesi akademisyeni olan öğretim elemanlarının yardımcı araştırmacı olarak çalıştıkları projeler içindir.

								
To top