TRANG TRI TUONG BANG DAY LEO

Document Sample
TRANG TRI TUONG BANG DAY LEO Powered By Docstoc
					TRANG TRÍ TÖÔØNG BAÈNG DAÂY LEO

Tạo hình những mảng xanh trên tường.

Tường rào kết hợp với cây leo.

Những bụi cây làm bớt đi vẻ thô ráp của bức tường gạch.

Bức tường tạo không gian xanh với dây leo bám.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1183
posted:10/6/2009
language:Vietnamese
pages:2