TRANG TRI TUONG BANG DAY LEO by cachlanhuong

VIEWS: 1,183 PAGES: 2

									TRANG TRÍ TÖÔØNG BAÈNG DAÂY LEO

Tạo hình những mảng xanh trên tường.

Tường rào kết hợp với cây leo.

Những bụi cây làm bớt đi vẻ thô ráp của bức tường gạch.

Bức tường tạo không gian xanh với dây leo bám.


								
To top