FORMULARZ OFERTOWY DO WYCENY by wanghonghx

VIEWS: 360 PAGES: 2

									                                         Załącznik nr 3 do SIWZ
   FORMULARZ CENOWY
   Na dostawę materiałów budowlanych

                                                            Jedn.   Cena     Wartość ogółem
                                                                jednostkow
                                                            miary           brutto (zł)
Nr                 Nazwa materiału budowlanego          Dodatkowa charakterystyka  Ilość         a
                                                                 ryczałtowa
                                                                          (4x6)
                                                                 brutto (zł)


1                       1.                      3.         4.    5.     6.        7.
1              Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-100mm,kl.II                      0.10  m3
2               bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III                      0.15  m3
3                    bale iglaste obrzynane kl.I                       0.15  m3
4               bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III                      0.15  m3
5                      Benzyny do lakierów                        80.00  dm3
6                    Blacha cynkowo-tytanowa           gr.>0,7 do1,00mm     15.00  kg
7                     blacha powlekana płaska                        40.00  m2
8                blacha stalowa ocynkowana płaska          gr.0.50-0.55 mm      50.00  kg
9                     blacha z cynku 0.65 mm            gr. 0.65 mm       25.00  kg
10                        blachowkręty                          85.00  kg
11              Blachy stalowe ocynkowane - trapezowe                       75.00  kg
12                          capon                           20.00  dm3
13               Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10                      250.00  szt
14               Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15                      1000.00  szt
15               Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20                      150.00  szt
16               Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5           workowany        3.00   t
17              Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5           workowany        3.00   t
18                 Cokoły przyścienne drewniane                        100.00  m
19                     Ćwierćwałek drewniany                        75.00  m
20             Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II                      0.50  m3
21              Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III                      0.50  m3
22              Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II                      0.35  m3
23              Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III                      0.50  m3
24         deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45 mm kl.III'''                 0.35  m3
25             Deszczułki posadz. dęb.jesion.kl.I,gr.22mm                      5.00  m2
26               Drewno na stemple okrągłe korowane                        0.88  m3
27                    Drut stal.okr.miękki ocynk.          fi 2,0-6,0mm      80.00  kg
28                   drut stalowy okrągły miękki         śr. 0.50-0.55 mm      30.00  kg
29                     drut stalowy półtwardy             śr. 2-4 mm      20.00  kg
30                  dyble do mocowania stolarki                       250.00  szt
31                  Emulsja asfaltowa izolacyjna                       20.00  kg
32                      Emulsja gruntująca                        500.00  kg
33                   farba emulsyjna elewacyjna                       150.00  dm3
34                  farba emulsyjna wewnętrzna                       1000.00  dm3
35                  Farba ftal. do grunt. og. stos.                      85.00  dm3
36                  Farba ftal. nawierzch. og. stos.                     175.00  dm3
37              Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna                       5.00  dm3
38                     farba sucha (pigment)                        25.00  kg
39               filc bituminizowany z wełny mineralnej           gr. 5 mm       45.00  m2
40                       folia izolacyjna              gr 0,4       300.00  m2
41                folia izolacyjna paroprzepuszczalna         gr.0,12-0,20mm      150.00  m2
42                   Folia poliet. bud.osłonowa,                      150.00  m2
43                   folia polietylenowa szeroka         (6 lub 12m) 0.2 mm     150.00  m2
44                       gips budowlany                          1.00   t
45                  Gips budowlany szpachlowy                         2.00   t
46                   Gotowa zaprawa tynkarska                         3.00   t
47                gwoździe budowlane okrągłe gołe                        5.00  kg
48             gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane                        6.00  kg
49         jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka                    500.00  kg
50             Kanał Spiro z blachy stalowej ocynkowanej          120-260 mm       50.00  m
51                      Keramzyt - miesz.          gr. jednofrakc. 4-8mm     5.00  m3
52          kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania                    50.00  kg
54              Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U                     30.00  kg
55                    Klej do tapet papierowych                       50.00  kg
56        kolanka spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej śr. 118 mm                  10.00  szt
57                   kołki rozporowe śred. 6mm                       7500.00  szt
58                Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm                     2500.00  szt
59                   kotwy stalowe mechaniczne                        100.00  szt.
60               Kratka wentyl.14x14 cm z kołnierzem                       50.00  szt
61            kratki wentylacyjne 18cm x 14 cm z kołnierzem                     50.00  szt
62             krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.I                      0.50  m3
63                   Kątowniki do zabudowy GK                         50.00  m
64                kształtowniki stalowe profilowane C                      250.00  m
65                kształtowniki stalowe profilowane U                      150.00  m
66                     kwas solny techniczny                         5.00  kg
67                    Lakier nitroceluloz.-podkł.                      100.00  dm3
68              Listwy i łaty igl.wymiar.dł.2,4-6,3m,kl.II                     0.35  m3
69                 listwy i łaty z drewna dębowego                       0.35  m3
70                       łaty iglaste kl. III                       0.50  m3
71                    łączniki krzyżowe Ik 60/60                      200.00  szt.
72                     łączniki rozporowe kpl.                       35.00  szt.
73                   łączniki wzdłużne Iw 60/110                       35.00  szt.
74              Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji                     50.00  kg
75            mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych                     500.00  kg
 76                Mydła techniczne                             10.00  kg
 77          Narożniki i listwy tynkarskie z siatką                       300.00  kg
 78         Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400                       25.00  m2
 79                 papier ścierny                  60,80,100,120    600.00  ark
 80    pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej                    85.00  kg
 81             pianka poliuretanowa w op.                          50.00  szt.
 82                piasek do zapraw                             10.00   t
 83             płynna folia uszczelniająca                         100.00  kg
 84        Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm                        120.00  szt
 85            płytki ceramiczne i terakotowe             podłogowe i ścienne  320.00  m2
 86        płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm                        100.00  szt.
 87          Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych               rózne grubości    2.00  m3
 88           płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5                         200.00  m2
 89            płyty pilśniowe twarde zwykłe                         100.00  m2
 90              płyty z wełny mineralnej                          15.00  m3
 91              pokost olejno-żywiczny                           47.65  dm3
 92           Preparat ogniochronny do drewna                          100.00  kg
 93          Profil ościeżnic.UA do ścian z pł. g-k                       100.00  m
 94         Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k                       100.00  m
 95         Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k                      100.00  m
 96          Profil ścienny C do rusztu pod pł. g-k                       150.00  m
 97          Profil ścienny U do rusztu pod pł.g-k                       150.00  m
 98               profile nośne 60/27                           100.00  m
 99              profile przyścienne 28/27                          50.00  m
100             rozcieńczalnik uniwersalny                          150.00  dm3
101         Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 0,8-0,9 mm                        100.00  m2
102          siatka posadzkowa z pretów fi 3mm                         150.00  m2
103               silikon w op. 0,75ml                           100.00  szt
104             Sucha miesz.tynk.gips. wew.                         1000.00  kg
105             Sucha zaprawa samopoziom                           1000.00  kg
106             Sucha zaprawa szpachlowa                           500.00  kg
107               szkło płaskie gr.4 mm                           50.00  m2
108   szpachlówka uniwersalna do drewna i metalu 2 - składnikowa                    200.00  dm3
109            Środek do odgrzybiania murów                           35.00  dm3
110     Środek do usuwania zanieczyszczeń po zaprawach                        25.00  kg
111       środki impregnacyjne i grzybobójcze - solowe                       100.00  dm3
112             Śruba stalowa zgrubna M 16               długość do 90mm    200.00  kg
113              Tapety papierowe zwykłe                           150.00  m2
114             Tapety wodoodporne gładkie                          100.00  m2
115           taśma dylatacyjna uszczelniająca                          50.00  m
116        taśma izolacyjna z poliuretanu do porofili GK                      200.00  m
117                taśma spoinowa                            1500.00  m
118  taśma uszczelniająca naroża do okładzin z płytek ceramicznych                   100.00  m
119         Wapno hydratyzowane workowane, gat. I                          1.00   t
120         Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k                        50.00  szt
121              wkręty do płyt gipsowych                           50.00  kg
122         wkręty samogwintujące typu SW do blach                         15.00  kg
123      wkręty stal. do drewna pierścieniowe fi 3,5 -6,0mm                      5.00  kg
124        Wkręty stal. do drewna stożk. fi 3,5-6,0mm                       25.00  kg
125  Wkręty stal. samowiercące do konstrukcji rusztów pod zabudiwę GK                   25.00  kg
126     wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)                        5.00  kg
127          Wylewka samopoz.- sucha mieszanka                          500.00  kg
128         Zaprawa cementowa - sucha mieszanka                          2.00  m3
129      zaprawa cementowo-wapienna - sucha mieszanka                         1.50  m3
130                zaprawa klejąca                            600.00  kg
131          zaprawa murarska - sucha mieszanka                         192.54  dm3
132         zaprawa spoinująca - sucha mieszanka                         100.00  kg
133                  akryl w op.                             50.00  szt
134       taśma malarska szer. 2-5 cm w rolkach 25 mb                        75.00  szt.
                                                          RAZEM WARTOŚĆ
                                                          BRUTTO OFERTY:

   Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

								
To top