iago cymru ltd gethin lloyd james by ju5Vkd41

VIEWS: 17 PAGES: 5

									              Rhestr Wythnosol o’r Ceisiadau Cynllunio a Gyflwynwyd / Weekly List of Planning Applications Submitted
                                           25/06/2012 - 29/06/2012
Rhif y Cais  Date Valid   Ardal       Math o Gais      Swyddog    Rhif  Lleoliad          Disgrifiad             Cyfeirnod  Ymgeisydd      Asiant
Applic No           Etholiadol     Application      Officer    Ffôn  Location          Description             Grid    Applicant      Agent
               Electoral Div   Type                 Tel No                                 Grid Ref
               (Cllr area)
W/26773    25/06/2012   Abergwili     Full Planning    Jonathan    01267 PENGERDDI,          EXTENSION TO EXISTING DWELLING TO 242841 222932 MR & MRS DAVID
                                   Locke      228907 GLANGWILI,         FORM DINING ROOM AND BEDROOM          JONES, PENGERDDI,
                                               CARMARTHEN, SA31      ACCOMMODATION                  PENIEL ROAD,
                                               2PP                                     GLANGWILI,
                                                                                     CARMARTHEN, SA32
                                                                                     7HR
E/26800    29/06/2012   Betws       Full Planning    Andrew     01558 9 PARC BWTRIMAWR,      PROPOSED DETACHED GARAGE     262985 211559 MR ROBERT MORRIS,
                                   Francis     825396 BETWS, AMMANFORD,                              9 PARC BWTRIMAWR,
                                               SA18 2EZ                                  BETWS,
                                                                                     AMMANFORD,
                                                                                     CARMS, SA18 2EZ

S/26770    25/06/2012   Bynea       Full Planning    Paul Roberts  01554 LAND TO THE REAR OF, DEMOLISH EXISTING DILAPIDATED       255008 199205 MR KENNETH REES,  MR JOHN HUGHES,
                                           742177 17-27 STATION ROAD, STABLES AND ERECT STEEL CLAD              51 BRYNMEAD, BRYN, WOODCOTE, 156
                                               BYNEA, LLANELLI,  DOMESTIC STORE UNIT                   LLANELLI, SA14 8QH FELINFOEL ROAD,
                                               CARMARTHENSHIRE                                        LLANELLI, SA15 3JT
W/26772    25/06/2012   Carmarthen     Outline       Stuart Willis  01267 LAND ADJACENT TO       PROPOSED DWELLING WITH INTEGRAL  241578 220955 MICHAEL MOLLOY,   TREHARNE-JONES
               North                          228956 AND WITHIN         GARAGE (BUILDING WORKS TO            C/O AGENT      ASSOCIATES LTD, 12
                                               CURTILAGE OF 17 PARC    INCLUDE DEMOLITION OF EXISTING                   CARMARTHEN ROAD,
                                               YR ONNEN,          DOUBLE GARAGE AND THE                        LLANDEILO,
                                               CARMARTHEN,         CONSTRUCTION OF A REPLACEMENT                    CARMARTHENSHIRE,
                                               CARMARTHENSHIRE,      SINGLE GARAGE TO SERVE THE HOST                   SA19 6RS
W/26790    27/06/2012   Carmarthen     Full Planning    Stuart Willis  01267 SA31VICARAGE, PICTON
                                               OLD 1ED           DWELLING) CHANGE OF USE FROM
                                                             PROPOSED             240488 219969 MR M HOWELLS & MS  ACTIVE DESIGN - MR
               South                          228956 TERRACE,          COMMERCIAL TO RESIDENTIAL            T POWELL, SUNSET  MARK DAVIES,
                                               CARMARTHEN, SA31                              HOUSE, ALLTYCNAP  RHYDHYWEL FACH,
                                               1BJ                                     ROAD, JOHNSTOWN,  CRWBIN, KIDWELLY,
                                                                                     CARMARTHEN, SA31  CARMARTHENSHIRE,
                                                                                     3QQ         SA17 5DE
W/26799    29/06/2012   Carmarthen     Full Planning    Stuart Willis  01267 45 LAMMAS STREET,  CHANGE OF USE FROM OFFICE TO FOOT 240792 220109 CELTIC PODIATRY -
               South                          228956 CARMARTHEN, CARMS, CLINIC                     MR JAMES TILLEY, 1
                                               SA31 3AL                              MORGANS WAY,
                                                                                SUMMER HILL,
                                                                                STEPASIDE,
                                                                                NARBERTH, PEMBS,
                                                                                SA67 8LW
W/26778    25/06/2012   Cenarth      Cert. Of       Stuart Willis  01267 LLYSGWYN, ABERARAD, APPLICATION FOR A LAWFUL     231592 240463 MRS H THOMAS,        ARCHISURV LTD, 5
                         Lawfulness              228956 NEWCASTLE EMLYN,  DEVELOPMENT CERTIFICATE FOR A          LLYSGWYN,          BRIDGE ST,
                         Proposed                  SA38 9DB      PROPOSED USE OR DEVELOPMENT:          ABERARAD,          NEWCASTLE EMLYN,
                                                        COMMENCEMENT OF WORKS (RE            NEWCASTLE EMLYN,       CARMARTHENSHIRE,
                                                        PLANNING PERMISSION W/12824 -          CARMARTHENSHIRE,       SA38 9DX
                                                        CONVERSION OF FIRST FLOOR GARAGE        SA38 9DB
                                                        INTO STUDIO (ANCILLARY
                                                        ACCOMMODATION TO MAIN DWELLING)
                                                        AND EXTENSION TO EXISTING GROUND
                                                        FLOOR GARAGE TOGETHER WITH NEW
                                                        VEHICULAR ENTRANCE AND HARD
                                                        STANDING)
     Gadewir corff y testun yn yr iaith y derbyniwyd y cais ynddi / The body of text is left in the language in which we received the application                          1
Rhif y Cais  Date Valid   Ardal       Math o Gais      Swyddog    Rhif  Lleoliad          Disgrifiad              Cyfeirnod  Ymgeisydd       Asiant
Applic No           Etholiadol     Application      Officer    Ffôn  Location          Description              Grid    Applicant       Agent
               Electoral Div   Type                 Tel No                                  Grid Ref
               (Cllr area)
E/26788    27/06/2012   Cynwyl Gaeo    Full Planning    Kevin Phillips 01558 GLANWERN, FFARMERS, ERECT EXTENSION TO EXISTING          265539 244330 MR C PHILLIPS,
                                           825368 LLANWRDA,     LIVESTOCK BUILDING                     GLANWERN,
                                              CARMARTHENSHIRE,                                FFARMERS,
                                              SA19 8JW                                    LLANWRDA,
                                                                                      CARMARTHENSHIRE,
                                                                                      SA19 8JW
S/26784    27/06/2012   Glan Y Mor     Outline       Robert Davies 01554 MACHYNYS CENTRAL,       DEVELOPMENT OF 35 RESIDENTIAL    250933 198236 CARMARTHENSHIRE    ARUP, 4 PIERHEAD
                                          742168 LAND TO EAST OF THE      PROPERTIES, LOCAL AREA FOR PLAY          COUNTY COUNCIL,    STREET, CARDIFF,
                                              AVENUE, LLANELLI,       AND ASSOCIATED INFRASTRUCTURE           DELTA LAKES      GLAMORGAN, CF10
                                              CARMS                                      ENTERPRISE CENTRE,  4QP
                                                                                      THE AVENUE,
                                                                                      LLANELLI, CARMS,
                                                                                      SA15 2DS
S/26796    27/06/2012   Glan Y Mor     Full Planning    Robert Davies 01554 27 BIDDULPH ESTATE, PROPOSED DEMOLITION AND RE-                    LEWIS PARTNERSHIP
                                                                               251335 198752 CHRIS WILSON, 27
                                          742168 LLANELLI, CARMS SA15 BUILDING OF EXISTING KITCHEN, WITH                LTD - BRAD MILLS, 13
                                                                                      BIDDULPH ESTATE,
                                              2BU         SLIGHTLY LARGER FOOTPRINT                    PARK CRESCENT,
                                                                                      LLANELLI, CARMS,
                                                                                         LLANELLI,
                                                                                      SA15 2BU
                                                                                         CARMARTHENSHIRE ,
                                                                                         SA15 3AE
S/26783    27/06/2012   Glan Y Mor     Full Planning    Robert Davies 01554 LAND OFF THE AVENUE, THE CONSTRUCTION OF A NEW ECO  250902 198224 CARMARTHENSHIRE ARUP, 4 PIERHEAD
                                          742168 MACHYNYS MOUND,   PARK, COMPRISING A NETWORK OF         COUNTY COUNCIL,  STREET, CARDIFF,
                                              LLANELLI, CARMS   FOOTPATHS, PONDS AND              DELTA LAKES    GLAMORGAN, CF10
                                                        LANDSCAPING INCLUDING THE           ENTERPRISE CENTRE, 4QP
                                                        OUTLINING OF THE FORMER MACHYNYS        THE AVENUE, DELTA
                                                        FARMHOUSE                   LAKES, LLANELLI,
                                                                               CARMS, SA15 2DS
W/26774    25/06/2012   Gorslas      Full Planning    Gary      01554 LAND TO THE SIDE OF,     ERECTION OF A DETACHED FOUR     254999 213778 MR KEVIN WILLIAMS,
                                   Glenister    742172 18 RHOS Y BONWEN,      BEDROOM HOUSE ON CLEAR LAND            18 RHOS Y BONWEN,
                                               CROSSHANDS,                                  CROSSHANDS,
                                               LLANELLI, CARMS, SA14                             LLANELLI, CARMS,
                                               6TF                                      SA14 6TF
W/26793    27/06/2012   Gorslas      Outline       Gary      01554 TIR BONT, CEFNEITHIN,    PROPOSED AGRICULTURAL WORKERS    254413 215532 MR P A REES, 9    MR ALAN REES,
                                   Glenister    742172 FOELGASTELL,        DWELLING                     TREVENTY ROAD,    DELFRYD, CAPEL
                                               LLANELLI, SA14 7HL                              CEFNEITHIN,      SEION, DREFACH,
                                                                                      LLANELLI, SA14 6TE  LLANELLI, SA14 7BS
S/26781    25/06/2012   Kidwelly      Advertisement    Gary      01554 GRAVELLS LTD, BANC      2 X INTERNALLY ILLUMINATED FOLDED  240889 206447 KIA MOTORS (UK)    SIGN SPECIALISTS
                                   Glenister    742172 PENDRE, KIDWELLY,      ALUMINIUM FASCIA, 1 X INTERNALLY         LTD, 2 THE HEIGHTS,  LTD - MRS DEBORAH
                                               SA17 4TA          ILLUMINATED TOTEM, 1 X NON            BROOKLANDS,      PITT, 19 OXLEASOW
                                                             ILLUMINATED DIRECTIONAL SIGN, 1 X         WEYBRIDGE,      ROAD, EAST MOONS
                                                             EXTERNALLY ILLUMINATED ENTRANCE          SURREY, KT13 0NY   MOAT INDUSTRIAL
                                                             GATE                                  EST, REDDITCH,
                                                                                                 WORCESTERSHIRE,
W/26792    27/06/2012   Laugharne     Reserved Matters Stuart Willis    01267 HERON COTTAGE,        THE APPEARANCE, SCALE AND LAYOUT  229289 212506 T SPRATT, 8 CWRT Y  B98 0RE
                                                                                                 SARNAU DESIGN -
               Township                        228956 LAUGHARNE,         OF THE SITE AND BUILDING FOR ONE         CLOCH, PENIEL,    CARL THORNTON,
                                               CARMARTHEN, CARMS      DWELLING                     CARMARTHENSHIRE,   MILFORD HOUSE,
                                               SA33 4QS                                   SA32 7HW       CORVUS TERRACE, ST
                                                                                                 CLEARS,
                                                                                                 CARMARTHENSHIRE,
                                                                                                 SA33 4LT
W/26782    25/06/2012   Llanboidy     Full Planning    Stephen     01267 DELFRYN, LLANGYNIN,     BEDROOM, BATHROOM AND STUDY     224929 220015 MRS H J MYERS,    MR J TREHARNE, 2
                                   Thomas     242458 ST CLEARS,         EXTENSION TO EXISTING BUNGALOW          DELFRYN, LLAGYNIN, HEWLETT ROAD,
                                               CARMARTHEN, SA33                               ST CLEARS,     PONTYBEREM,
                                               4JZ                                      CARMARTHEN, SA33 LLANELLI, SA15 5LU
                                                                                      4JZ
     Gadewir corff y testun yn yr iaith y derbyniwyd y cais ynddi / The body of text is left in the language in which we received the application                            2
Rhif y Cais  Date Valid   Ardal       Math o Gais      Swyddog    Rhif  Lleoliad          Disgrifiad             Cyfeirnod  Ymgeisydd      Asiant
Applic No           Etholiadol     Application      Officer    Ffôn  Location          Description              Grid    Applicant      Agent
               Electoral Div   Type                 Tel No                                 Grid Ref
               (Cllr area)
W/26779    25/06/2012   Llanddarog     Removal of      Ceri Davies   01558 LONGACRE,          REMOVAL OF CONDITION ATTACHED TO 251457 219055 MRS DELYTH REES,   IAGO CYMRU LTD -
                         Planning               825318 LLANARTHNEY,        D4/18466 (COMMERCIAL USE TO          LONGACRE,       GETHIN LLOYD JAMES,
                         Condition(s)                CARMARTHEN, SA32      DOMESTIC)                   LLANARTHNE,      CHARTERED
                                               8LD                                    CARMARTHEN,      ARCHITECTURAL
                                                                                    CARMARTHENSHIRE,   TECHNOLOGIST,
                                                                                               TROED Y BRYN,
                                                                                               LLANARTHNE,
                                                                                               CARMARTHEN,
                                                                                               CARMARTHENSHIRE,
E/26797    29/06/2012   Llandeilo     Prior Notification Andrew      01558 MANORAFON,          PORTAL FRAMED AGRICULTURAL     265274 223683 EM, JMM, WSM    AGRI 8JE
                                                                                               SA32 ANGELS - MR
                         of Agricultural or Francis      825396 BETHLEHEM,         BUILDING                     DAVIES - MR SIMON  CLED RICHARDS,
                         Forestry                  LLANDEILO, SA19 6YB                             DAVIES,       EFAIL FACH,
                                                                                     MANORAFON,     LLANDDAROG ROAD,
                         Development
                                                                                     BETHLEHEM,     CAPEL DEWI,
                                                                                     LLANDEILO, SA19   CARMARTHEN SA32
                                                                                     6YB         8AJ
E/26789    27/06/2012   Llandovery     Full Planning    Kevin Phillips 01558 ALLT CEFN CRUG,        PROPOSED TEMPORARY FORESTRY    279101 235616 MR PAUL HOOPER,
                                           825368 BRECON ROAD,         WORKER'S DWELLING FOR A PERIOD   ALLT CEFN CRUG,
                                              LLANDOVERY,         OF 3 YEARS WITH RETENTION OF    BRECON ROAD,
                                              CARMARTHENSHIRE,       EXISTING BUILDING AS A TEMPORARY  LLANDOVERY,
                                              SA20 0RG           DWELLING              CARMARTHENSHIRE,
                                                                               SA20 0RG
E/26787    27/06/2012   Llandovery     Full Planning   Kevin Phillips 01558 LLANDOVERY GAS    INSTALLATION OF NEW GAS GOVERNOR 276071 233939 WALES & WEST           REES RICHARDS &
                                          825368 GOVERNOR STATION,  REGULATOR KIOSK AND TELEMETRY         UTILITIES LTD,          PARTNERS - ALED
                                             CHURCH BANK PLAYING KIOSK TOGETHER WITH 2.4M HIGH         WALES & WEST           JONES, DRUSLYN
                                             FIELDS, LLANDOVERY, SECURITY FENCING ALONG PERIMETER        HOUSE, SPOONER          HOUSE, DE LA BECHE
                                             SA20 0BA                              CLOSE, CELTIC          STREET, SWANSEA,
                                                                               SPRINGS,             SA1 3HH
                                                                               COEDKERNEW,
E/26798    29/06/2012   Llandybie     Prior Notification Andrew     01558 CILYRYCHEN,     AGRICULTURAL PORTAL FRAMED SHED 261479 217170 MR DYFRIG LEWIS,         AGRI ANGELS - MR
                         of Agricultural or Francis    825396 LLANDEILO ROAD,                          CILYRYCHEN,           CLED RICHARDS,
                         Forestry                 LLANDYBIE,                             LLANDEILO ROAD,         EFAIL FACH,
                                             AMMANFORD, SA18 3JZ                        LLANDYBIE,            LLANDDAROG ROAD,
                         Development
                                                                               AMMANFORD, SA18         CAPEL DEWI,
                                                                               3JZ               CARMARTHEN SA32
                                                                                               8AJ
W/26775    25/06/2012   Llangunnor     Full Planning    Stuart Willis  01267 RHUAD Y MON, HEOL      PROPOSED EXTENSION TO EXISTING   242942 218979 MR STEVEN
                                           228956 LOGIN, LLANGUNNOR,     DWELLING                     ROWLANDS, RHUAD Y
                                               CARMARTHEN, CARMS,                              MON, HEOL LOGIN,
                                               SA31 2LG                                   LLANGUNNOR,
                                                                                     CARMARTHEN,
                                                                                     CARMS, SA31 2LG
S/26771    25/06/2012   Llannon      Outline       Gary      01554 FORMER FARMYARD       SITING OF DETACHED DWELLING    253326 211724 MR S HARRIS, CLOS  OWEN BANKS
                                   Glenister    742172 AND REAR OF, 88       HOUSE AND GARAGE                 Y BEDW, BETHESDA  PLANNING &
                                               BETHESDA ROAD,                                ROAD, TUMBLE,    DEVELOPMENT LTD,
                                               TUMBLE, LLANELLI,                              LLANELLI, CARMS ,  43 POTTERY STREET,
                                               CARMARTHENSHIRE,                               SA14 6LG      LLANELLI, CARMS,
                                               SA14 6LG                                             SA15 1SU
W/26777    25/06/2012   Llansteffan    Full Planning    Stuart Willis  01267 CWMISAF COTTAGE,       PROPOSED GROUND FLOOR KITCHEN   234219 214207 MISS VANESSA    LLANGAIN DESIGNS -
                                           228956 LLANGYNOG,         AND FIRST FLOOR DRESSING ROOM          WEAVER, CWMISAF   MR STEVE THOMAS,
                                               CARMARTHENSHIRE,      EXTENSION                    COTTAGE,      12 DOL Y DDERWEN,
                                               SA33 5AW                                   LLANGYNOG,     LLANGAIN,
                                                                                     CARMARTHENSHIRE,  CARMARTHEN,
                                                                                     SA33 5AW      CARMS, SA33 5BE
     Gadewir corff y testun yn yr iaith y derbyniwyd y cais ynddi / The body of text is left in the language in which we received the application                          3
Rhif y Cais  Date Valid   Ardal       Math o Gais      Swyddog    Rhif  Lleoliad          Disgrifiad             Cyfeirnod  Ymgeisydd      Asiant
Applic No           Etholiadol     Application      Officer    Ffôn  Location          Description             Grid   Applicant      Agent
               Electoral Div   Type                 Tel No                                 Grid Ref
               (Cllr area)
W/26780    25/06/2012   Llanybydder    Full Planning    Jonathan    01267 LLAIN TEIFI, 16 CAE     DEVELOPMENT OF SHED AND      259048 246706 MR R AND MRS L   CARTREF DESIGNS
                                   Locke      228907 COEDMORE, CWMANN,      EXTENSIONS TO EXISTING DWELLING         THOMAS, LLAIN    LIMITED - MR DARYL
                                               LAMPETER, SA48 8EH                             TEIFI, 16 CAE    THOMAS, CARTREF,
                                                                                     COEDMORE,      TY MAWR,
                                                                                     CWMANN, LAMPETER,  LLANYBYDDER,
                                                                                     SA48 8EH      CARMARTHENSHIRE,
                                                                                               SA40 9RB
S/26795    27/06/2012   Lliedi       Full Planning    Robert Davies 01554 LLANELLI DISTRICT       PROPOSED DEMOLITION OF EXISTING  252114 201170 LLANELLI JOINT   PEMBROKE DESIGN
                                          742168 CEMETERY, SWANSEA       SUB-STANDARD GARAGE / STORE AND         BURIAL AUTHORITY,  LTD - STEPHEN C
                                              ROAD, LLANELLI,        CONSTRUCTION OF REPLACEMENT JCB         LLANELLI DISTRICT  DUIGNAN, 5/7 PICTON
                                              CARMARTHENSHIRE,       AND EQUIPMENT STORE WITH NEW          CEMETERY, SWANSEA  PLACE,
                                              SA15 3EX           SECURE COMPOUND AND NEW SITE          ROAD, LLANELLI,   HAVERFORDWEST,
                                                             ROAD WORKS                   SA15 3EX      SA61 2LE
E/26767    25/06/2012   Manordeilo &    Full Planning    Ceri Davies   01558 OLD SCHOOL, SALEM,      PROPOSED 3 DWELLINGS     262347 226693 CRANE PROPERTY      HAROLD METCALFE
               Salem                          825318 LLANDEILO,                               MANAGEMENT, KING     PARTNERSHIP (MR
                                               CARMARTHENSHIRE,                            STREET,         ALAN JONES), 32
                                               SA19 7LY                                CARMARTHEN,       SPILMAN STREET,
                                                                                  CARMARTHENSHIRE,     CARMARTHEN,
                                                                                  SA31 1BA         CARMS, SA31 1LQ
E/26769    25/06/2012   Manordeilo &    Prior Notification Kevin Phillips 01558    TREFWRI, RHOSMAEN, NEW STEEL PORTAL FRAME BUILDING   263971 224153 MR ALUN DAVIES,
               Salem       of Agricultural or        825368   LLANDEILO,                              TREFWRI,
                         Forestry                   CARMARTHENSHIRE,                           RHOSMAEN,
                                                SA19 7AF                               LLANDEILO,
                         Development
                                                                                  CARMARTHENSHIRE,
                                                                                  SA19 7AF
S/26794    27/06/2012   Pembrey      Full Planning    Robert Davies 01554   BRYN ILLTYD NURSING NEW DWELLING            243002 201486 BRYN ILLTYD HOME,    WILLIS & HOLE LTD,
                                          742168   HOME, HEOL Y                             HEOL Y MYNYDD,      33 BANK HOUSE,
                                                MYNYDD, PEMBREY,                           PEMBREY, BURRY      HIGH STREET,
                                                BURRY PORT, SA16 0AJ                         PORT, CARMS, SA16    NARBERTH, PEMBS,
                                                                                  0AJ           SA67 7AS
E/26768    25/06/2012   Penygroes     Overhead Line    Andrew     01558  WIND TURBINE     NEW BUILD WORK IN ORDER TO    259372 212818 WESTERN POWER
                                   Francis     825396  STATION, PENYGROES, PROVIDE AN ELECTRICAL CONNECTION         DISTRIBUTION,
                                                LLANELLI, CARMS   TO A NEW WIND TURBINE              FFYNNON MENTER,
                                                                                  PHOENIX WAY,
                                                                                  LLANSAMLET,
                                                                                  SWANSEA, SA7 9HW
E/26786    27/06/2012   Quarter Bach    Outline       Andrew     01558  CEFNBRYNBRAIN C P  OUTLINE PLANNING APPLICATION TO  274296 213445 CARMARTHENSHIRE     LEWIS PARTNERSHIP
                                   Francis     825396  SCHOOL, 1 HEOL Y   REPLACE THE EXISTING DISUSED          COUNTY COUNCIL -     LTD - CHRISTOPHER
                                                YSGOL,        SCHOOL WITH APPROXIMATLEY 10 NO 3        HYWEL HUMPHREYS,     THOMAS, 13 PARK
                                                CEFNBRYNBRAIN,    BEDROOM DWELLING HOUSES ON THE         CORPORATE        CRESCENT, LLANELLI,
                                                CARMARTHENSHIRE   SITE, AND IT IS INTENDED THAT THE        PROPERTY, BUILDING    CARMARTHENSHIRE ,
                                                          PROPERTIES WILL ACHIEVE CODE          8, ST DAVIDS PARK,    SA15 3AE
                                                          LEVEL 3+ OF THE CODE FOR            JOBSWELL ROAD,
                                                          SUSTAINABLE HOMES                CARMARTHENSHIRE,
                                                                                  SA31 3HB
W/26791    27/06/2012   St Ishmael     Prior Notification Gary       01554  WEST DOWN FARM,   MODIFICATION AND EXTENSION OF   238400 208189 MR HOWELL        MR MARK STEPHENS,
                         of Agricultural or Glenister     742172  HEOL LLANSAINT,   EXISTING AGRICULTURAL BUILDING         WILLIAMS, WEST      TY PENGAU,
                         Forestry                   LLANSAINT, KIDWELLY,                         DOWN FARM, HEOL     FERRYSIDE,
                                                SA17 5JN                               LLANSAINT,        CARMARTHENSHIRE,
                         Development
                                                                                  LLANSAINT,        SA17 5UG
                                                                                  KIDWELLY, SA17 5JN
     Gadewir corff y testun yn yr iaith y derbyniwyd y cais ynddi / The body of text is left in the language in which we received the application                          4
Rhif y Cais  Date Valid   Ardal       Math o Gais      Swyddog    Rhif  Lleoliad          Disgrifiad             Cyfeirnod  Ymgeisydd      Asiant
Applic No           Etholiadol     Application      Officer    Ffôn  Location          Description              Grid    Applicant      Agent
               Electoral Div   Type                 Tel No                                 Grid Ref
               (Cllr area)
W/26785    27/06/2012   St Ishmael     Outline       Gary      01554 LLANSAINT CP SCHOOL,     OUTLINE PLANNING APPLICATION TO  238667 208435 CARMARTHENSHIRE   LEWIS PARTNERSHIP
                                   Glenister    742172 HEOL LLANSAINT,       REPLACE THE EXISTING DISUSED           COUNTY COUNCIL -   LTD - MR
                                               LLANSAINT,         SCHOOL WITH APPROXIMATELY 4 NO 3         MR H HUMPHREYS,   CHRISTOPHER
                                               CARMARTHENSHIRE       BEDROOM DWELLING HOUSES             CORPORATE      THOMAS, 13 PARK
                                                                                     PROPERTY, BUILDING  CRESCENT, LLANELLI,
                                                                                     8, ST DAVIDS PARK,  SA15 3AE
                                                                                     JOBSWELL ROAD,
                                                                                     CARMARTHEN, SA31
                                                                                     3HB
W/26776    25/06/2012   St Ishmael     Full Planning    Gary      01554 BEILI GLAS, UPLAND      PROPOSED GROUND FLOOR BEDROOM   241121 213635 MR & MRS HOCKEY,   LLANGAIN DESIGNS -
                                   Glenister    742172 ARMS, CARMARTHEN,      EXTENSION, INCLUDING NEW ROOF          BEILI GLAS, UPLAND  STEVE THOMAS, 12
                                               CARMS, SA32 8DX       OVER EXISTING EXTENSION WITH A          ARMS, CARMARTHEN,  DOL Y DDERWEN,
                                                             RECONFIGURED ROOM LAYOUT             CARMS, SA32 8DX   LLANGAIN,
                                                                                                CARMARTHEN,
                                                                                                CARMS, SA33 5BE
     Gadewir corff y testun yn yr iaith y derbyniwyd y cais ynddi / The body of text is left in the language in which we received the application                           5

								
To top