Bo Bergman Chalmers by 4il60c93

VIEWS: 15 PAGES: 17

									         Processorientering
         Nyckeln till framgång i
           näringslivet

                      ?
      Bo Bergman
      SKF Professor Quality Sciences
      Department of Quality Sciences
      Chalmers University of Technology
      SE-412 96 Gothenburg, Sweden
      Phone: +46 31 772 8180
      E-mail: bo.bergman@mot.chalmers.se
Ouality
S ciences
               Bo Bergman SKF professor
                            1
         Vad är Processorientering?
          Procedo         Processus
          Gå framåt         Förlopp
              Process

                 i

      Samhällsvetenskap         Snarast fokus på det unika

      Teknik och naturvetenskap      Fokus på det repetitiva


                     !
Ouality
S ciences
                Bo Bergman SKF professor
                                     2
             Shewhart
         Från produkt till process
           Statistisk jämvikt
          Ständig förbättring
      Kundfokus (Human Wants and Needs)
         En modern kvalitetsagenda
Ouality
S ciences              …
           Bo Bergman SKF professor
                                3
                        Shewhart (1931, 1939)
         Kvalitetsutveckling
         Ett historiskt perspektiv
                 Japansk kultur
                    industri           Ishikawa
                   Zen                +…

Stenåldern……..   Industrialismen..              Japanska undret   Nu
                  Shewhart: enhet -> Process
                  Variation, PDCA, Deming
                                          Sex Sigma
                                           Lean
                                           TPM

                      Juran +…..
Specialisering   Hantera            Ständig            Utmärkelser
   =>       Variation          Förbättring             RCM
 Kvalitet    Toleransgränser       Värdeströmmar/             process-
   &                      Processer            orientering
Produktivitet    Kontroll          Statistik; SPS             BSC
           Taylor         Försöksplanering            DfSS
                       Robust konstr.
Ouality
S ciences                   Kanomodellen
             Bo Bergman SKF professor
                                            ….4
                Processen
      • Utgångspunkt för reducering av variation
       – plocka bort urskiljbara orsaker till variation
       – Reagera inte på den naturliga variationen
      • Utgångspunkten för förbättring

      • Processen – det som knyter ihop framtiden
       med historien
Ouality
S ciences
               Bo Bergman SKF professor
                                 5
          Behov av
         INTEGRERING
          70-80 tal i svensk industrin
         Flödesgrupper i tillverkningen
      Processen som repetitiva flöden av
       aktiviteter som skapar värde för
              kunden

Ouality
S ciences
             Bo Bergman SKF professor
                          6
            Core processes                   Sales to Delivery

    Customer   Product                   Customers
     need   Development

                       Service Delivery
Ouality
S ciences
               Bo Bergman SKF professor
                                       7
      Product Development Process          Pre-development      Continuous Introduction
       Scania
                            Product Follow up
       Product
       Development
       Process
Ouality
S ciences
              Bo Bergman SKF professor
                                      8
            Quality work in the whole value chain!

       FQ info and
                  Continuous
      parts directly!                     Information in real
                 improvements
                                    time to/from
                                     workshop.
                                         Can handle
  Same possibility                                handle his /
  to produce high        Certified.       Certified. Has got   her´s Scania.
 quality as internal      Integrated in      technical back-up
   suppliers.        quality work.       in sales activities

Ouality
S ciences
                  Bo Bergman SKF professor
                                            9
        Kvalitetsutmärkelser
       Baserade på processtänkande


  Hur gör Du –
    ( I vilken omfattning) –
       Hur utvärderar och förbättrar Du
          Särskilt fokus på
    Huvudprocesser och Stödprocesser

Ouality
S ciences
            Bo Bergman SKF professor
                         10
 Lönar det sig?


        Kvalitetsutmärkelser, ”Organisational Excellence”

 % growth       Operating Sales     Total Emp-  Return Return on
           Income         Asset loyees on sales assets
 Award Winner       91     69     79     23  8      9
 Control Firms       43     32     37     7  0      6
      •  Kevin Hendricks (Cornell Univ) & Vinod Singhal (Georgia Inst Tech)
      •  QP April 1999
      •  Henrik Eriksson har likartade resultat för svenska företag
      •  Dahlgaard et al för Europeiska
Ouality
S ciences
                 Bo Bergman SKF professor
                                       11
       Processorientering
       Nyckeln till framgång i
         näringslivet

      För dem som är tidiga
        i sin bransch!
       Annars är det en
       överlevnadsfråga!
Ouality
S ciences
          Bo Bergman SKF professor
                       12
        Problem med förändringsinitiativ
      Bäddat för misslyckanden:
      • Aktivitets fokus i stället för
       resultatfokus
      • Stora övergripande koncernprogram
       (Beer et al. )
      • Bristande kunskap!
                          !
Ouality
S ciences
            Bo Bergman SKF professor
                            13
         Ytterligare en varning
                  !


      Kartor är förenklingar av en komplex
             verklighet

            Komplexitet!
            Variation!
            Osäkerhet!
Ouality
S ciences
            Bo Bergman SKF professor
                          14
            Ett nytt Initiativ
        Sahlgrenska Universitetssjukhuset
           Sahlgrenska Akademin
              Chalmers


      Centre for
   Health Care                 Centrum för
                         kvalitetsdriven
   Improvement               verksamhetsutveckling
    A Research and
                        Forskning och utbildning
   Education Agenda
Ouality
S ciences
             Bo Bergman SKF professor
                                  15
         Forskning och utbildning
        som katalysator för förändring
                            Teoretisk Kunskap
                      Abstrakta
                 begrepp och generaliseringar
                      Forskning


           Observation             Testa implikationer
           och Reflektion             av nya begrepp
                              i nya situationer
  Reellt behov
                   Konkret erfarenhet

 Reell förändring
                            Praktisk Kunskap


Ouality
S ciences
               Bo Bergman SKF professor
                                         16
      Vinna-Vinna
Ouality
S ciences
        Bo Bergman SKF professor
                     17

								
To top