PARCHETUL DE PE LANGA by FAQ15Hv2

VIEWS: 20 PAGES: 25

									Catre
     PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI                   DOMNULE PRIM-PROCURORSubscrisele

Asociaţia pentru Protectia si Documentarea Monumentelor si Patrimoniului din
Romania (Pro-Do-Mo), cu sediul în Bucureşti, strada Naum Râmniceanu nr. 2 et.3, ap.14,
sector 1 si sediul ales pentru comunicarea corespondentei si a actelor de procedura in
Bucureşti, OP 22 - CP 131, sector 1, reprezentată de Roxana Wring, Presedinte1

Asociatia Salvati Bucurestiul, cu sediul in Bucuresti, str. Visana nr. 3, bl. 3, sc. A, et. 6, ap.
32, sector 4 si sediul ales pentru comunicarea corespondentei si a actelor de procedura in
Bucureşti, Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 10, corp A+B et. 1, ap. 3D, sector 5, reprezentata de
Nicusor-Daniel Dan, Presedinte2

formulăm prezenta:


                      PLÂNGERE PENALĂ


cu privire la distrugerea imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 92, Bucuresti

împotriva numiţilor:

I. Proprietarul imobilului şi colaboratorii săi direcţi

  - Florin Enache, proprietar al imobilului şi beneficiar al autorizaţiei de demolare
  - SC Cam Serv SRL, societatea care a demolat imobilul
pentru săvârsirea infracţiunii de distrugere în formă agravantă, prevăzută de art. 217 aliniat (2)
C.P. si al infractiunii de distrugere de monument istoric sau constructie cu valoare
arhitecturala, prevazuta de art. 360. C.P. aliniat (1) C. P.

   -  Cezara Mucenic – istoric
   -  Andrei Molnar - arhitect cu drept de semnătură, înscris în Ordinul Arhitecţilor cu nr.
     4399

1 2
, Persoana de contact desemnata de cele doua subscrise pentru orice eventuala clarificare este dna. Dorina
Banisor, telefon 0723.596.196.
                            1
pentru complicitate la săvîrşirea infracţiunii de distrugere în formă agravantă, prevăzută de
art. 217 aliniat (2) C.P. si pentru complicitate la savarsirea infractiunii de distrugere de
monument istoric sau constructie cu valoare arhitecturala, prevazuta de art. 360. C.P. aliniat
(1) C. P.

II. Funcţionari ai Direcţia pentru Cultura, Culte şi Patrimoniului Naţional al
Municipiului Bucureşti (DCCPNMB)

   - Stefan Damian, director executiv al Directiei
   - Ioan Daniel Chereches, consilier în cadrul Directiei
   - Sergiu Luchian, consilier superior în cadrul Directiei
   - Eugen Plesca, director coordonator al Directiei
pentru complicitate la săvîrşirea infracţiunii de distrugere în formă agravantă, prevăzută de
art. 217 aliniat (2) C.P. si pentru complicitate la savarsirea infractiunii de distrugere de
monument istoric sau constructie cu valoare arhitecturala, prevazuta de art. 360. C.P. aliniat
(1) C. P., pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută
de art. 248 C.P. şi pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 289 C.P.

III. Funcţionari ai Primăriei Sector 1 Bucureşti

  -   Andrei Chiliman, Primarul Sectorului 1 Bucureşti,
  -   Bogdan Nicolae Grigorescu, secretar al Primariei Sectorului 1
  -   Vasile Meita, arhitect şef,
  -   Andrei Marinescu, arhitect şef,
  -   Cristian Gheorghe, şef serviciu,
  -   Iordache Oana Raluca, urbanist,
  -   Olivia Ciobanu Oprescu, urbanist,
  -   Tabita Muresan, urbanist,
  -   Andrei Mihail, director general al poliţiei comunitare,
  -   Nicolae Gosu, şef serviciu al poliţiei comunitare
  -   Razvan Iordan, şeful Direcţiei de Inspecţii în Construcţii din cadrul Primăriei
     Sectorului 1 Bucuresti,
pentru complicitate la săvîrşirea infracţiunii de distrugere în formă agravantă, prevăzută de
art. 217 aliniat (2) C.P. si pentru complicitate la savarsirea infractiunii de distrugere de
monument istoric sau constructie cu valoare arhitecturala, prevazuta de art. 360. C.P. aliniat
(1) C. P., pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută
de art. 248 C.P. şi pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 289 C.P.


                      MOTIVE


A. Descrierea gradului de protectie al imobilului distrus. Legislatie relevanta

Imobilul din Bd. Aviatorilor nr. 92 era opera arhitectei Henrietta Delavrancea si figura in mai
multe monografii dedicate arhitecturii Bucurestiului.

  A1. Incepand cu data de 11.12.2009, imobilul din Bd. Aviatorilor 92 avea statut de
  monument istoric


                         2
Prin decizia 2378/11.12.2009, Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul National al
Municipiului Bucuresti a declansat de clasare în regim de urgenţă ca monument istoric clasa B
pentru imobilul din Bd. Aviatorilor nr. 92.

Articolul 21 alin. (1), (2) si (4) din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
prevad
    (1) Clasarea de urgenţă este procedura excepţională prin care un bun imobil aflat în
    pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică este în clasat în grupa A sau B,
    după caz, în vederea luării măsurilor urgente pentru salvarea sa.
    (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor pot declanşa
    procedura de clasare de urgenţă din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane
    interesate. [...]
    (4) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor comunică
    imediat ăn scris proprietarului bunului imobil declanşarea procedurii de clasare de
    urgenţă a imobilului în Lista Monumentelor Istorice. De la data comunicării
    declanşării procedurii de clasare de urgenţă până la finalizarea procedurii, imobilului
    i se aplică regimul juridic al monumentelor istorice.

Prin urmare, incepand de la data de 11.12.2009, imobilul din Bd. Aviatorilor nr. 92 avea statut
de monument istoric.

  A2. Imobilul din Bd. Aviatorilor nr. 92 era situat in zona de protectie a unui
  monument istoric clasa A, prin urmare orice interventie asupra sa trebuia avizata de
  Ministerul Culturii

Anexa 2 expliciteaza grafic zonele protejate / zonele de protectie in care imobilul din Bd.
Aviatorilor nr. 92 se incadreaza.

    A2.1. Imobilul din Bd. Aviatorilor nr. 92 era situat in zona de protectie a
    monumentului istoric clasa A Parcelarea Jianu-Bordei (U.C.B.)

Monumentul istoric clasa A Parcelarea Jianu-Bordei (U.C.B.) este cuprins cu codul B-II-s-A-
17924 in Lista Monumentelor Istorice, aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor
nr. 2314/2004. Monumentul este singura parcelare din Bucureşti nominalizată în Anexa nr.3
„Valori de patrimoniu cultural de interes national”, secţiunea a III-a „Monumente istorice de
valoare nationala exceptionala” a Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional, figurand la lit.f) „Clădiri civile urbane”, punctul 70.

Potrivit art. 9 alin. 1 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice:
    Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie, delimitata pe baza
    reperelor topografice, geografice sau urbanistice, in functie de trama stradala, relief si
    caracteristicile monumentului istoric, dupa caz, prin care se asigura conservarea
    integrata si punerea in valoare a monumentului istoric si a cadrului sau construit sau
    natural.
Potrivit art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice:
    Pana la instituirea zonei de protecţie a fiecărui monument istoric potrivit art. 9 se
    considera zona de protecţie suprafata delimitata cu o raza de 100 m în localităţi
    urbane, 200 m în localităţi rurale şi 500 m în afară localităţilor, masurata de la limita
    exterioară, de jur-imprejurul monumentului istoric.


                        3
Aflandu-se la mai putin de 100 m de monumentul istoric Parcelarea Jianu-Bordei (U.C.B.),
imobilul din Bd. Aviatorilor nr. 92 se afla deci in aria de protectie a acestuia.

    A2.2. Conform Hotararii de Guvern 525/1996, autorizatiile de construire /
    desfiintare in zonele de protectie ale monumentelor istorice clasa A trebuie sa
    aiba avizul Ministerului Culturii, nu al organismului sau deconcentrat, si avizul
    Ministerului Lucrarilor Publice

Prin Hotararea de Guvern nr. 525 din 27.06.1996 republicata in MO, Partea I, nr.856 din
27.11.2002 s-a aprobat Regulamentul General de Urbanism. Potrivit art. 9 (1) si (2) al acestui
Regulament,
    (1) Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu
    cultural construit, de interes naţional, se face cu avizul conform al Ministerului
    Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
    (2) Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu
    cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre a consiliului
    judeţean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţ, subordonate
    ministerelor prevăzute la alin. (1).

Notiunea juridica de „autorizare a executarii constructiilor” se refera si la lucrari de desfiintare,
avand in vedere prevederea legala de la art. 1 (1) al Legii 50/1991 privind autorizarea
lucrarilor de constructii:
    Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de
    construire sau de desfiintare, emisa in conditiile prezentei legi[...]

Legiutorul diferentiaza intre avizele pe care trebuie sa le obtina constructiile / desfiintarile in
zonele de protectie ale valorilor de patrimoniu de interes national (aviz de la Ministerul
Culturii si Cultelor si aviz de la Ministerul Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei) si
constructiile / desfiintarile in zonele de protectie ale valorilor de patrimoniu de interes local
(avizul institutiilor deconcentrate ale celor doua ministere).

Articolul 8 alin. (1) al Legii 422/2001 precizeaza notiunea de monument istoric de interes
national / de interes local:
    (1) Monumentele istorice se claseaza astfel:
      a) în grupa A - monumentele istorice de valoare nationala şi universala;
      b) în grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural
    local.

Prin urmare, autorizatiile de construire / desfiintare in zonele de protectie ale monumentelor
istorice clasa A trebuie sa aiba:
-avizul Ministerului Culturii si Cultelor, si nu avizul structurii sale deconcentrate
-avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

    A2.3. Conform Instructiunilor Ministerului Culturii si Cultelor nr.
    5878/03.11.2004, autorizatiile de construire / desfiintare in zonele de protectie ale
    monumentelor istorice clasa A trebuie sa aiba avizul Ministerului Culturii, nu al
    organismului sau deconcentrat

O alta prevedere legala care instituie competenta unica a Ministerului Culturii de a emite avize
pentru lucrari de desfiintare a unor imobile aflate in zonele de protectie a unor monumente
istorice este Articolul 5 din Instructiunile Ministerului Culturii si Cultelor nr. 5878/03.11.2004
                         4
privind exercitarea competentelor de avizare si autorizarea executarii interventiilor la
monumentele, ansamblurile si siturile istorice din municipiul Bucuresti precizeaza conditiile
de avizare in zona de protectie a monumenelor istorice din Bucuresti:
    Art.5. – Autorizarea lucrarilor care urmeaza a fi efectuate la constructiile monument
    istoric sau in ansamblurile si siturile monument istoric se va realiza de primarul
    general al municipiului Bucuresti sau primarii sectoarelor municipiului Bucuresti,
    dupa caz, cu:
    a) avizul Ministerului Culturii si Cultelor, în cazul interventiilor la constructiile
    monument istoric din grupa valorica A sau din zona de protectie a acestora;
    b) avizul Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National a
    Municipiului Bucuresti in cazul interventiilor la constructiile monument istoric din
    grupa valorica B, respectiv din zonele de protectie a acestora, precum si in cazul
    interventiilor la constructiile monument istoric din grupa A sau din zonele de protectie
    a acestora, daca acestea reprezinta lucrari de intretinere sau reparatii curente sau
    daca pentru aceste interventii exista reglementar aprobate de Ministerul Culturii si
    Cultelor.

Conform punctului a) al acestui articol, pentru imobilele aflate in zona de protectie a unui
monument istoric clasa A, avizul de desfiintare trebuie emis de Ministerul Culturii si Cultelor
si nu de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti.

  A3. Imobilul din Bd. Aviatorilor nr. 92 era situat intr-o zona construita protejata
  care prevede grad de protectie maxim al fondului construit

Prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 279/2000 s-a aprobat Planul
Urbanistic Zonal Zone Construite Protejate.

Imobilul din Bd. Aviatorilor nr. 92 se incadra in Zona Construita Protejata nr. 55 Dorobanti.
De asemenea, fatada imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 92 era reglementata de Zona Construita
Protejata nr. 14 Aviatorilor.

Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal Zone Construite Protejate prevede pentru
aceste zone
    „f” - grad de protecţie: maxim - se protejează valorile arhitectural - urbanistice,
    istorice şi de mediu în ansamblul lor: trama stradală, fondul construit, caracterul şi
    valoarea urbanistică; sunt permise intervenţii care conservă şi potenţează valorile
    existente”.

Imobilul din Bd. Aviatorilor nr. 92 se afla de asemenea in zona de protectie a doua monumente
istorice:
  - "Casa Dimitrie Gusti" - Str. Armindenului 4 sector 1, cod B-II-m-B-18004 in Lista
    Monumentelor Istorice
  - Casa Str. Armindenului 12 sector 1, cod B-II-m-B-18005 in Lista Monumentelor
    Istorice.


B. Descrierea situatiei de fapt: relatarea pe scurt a evenimentelor din perioada
10.12.2009 -18.12.2009

Am aflat despre existenţa unei autorizaţii de desfiinţare pentru imobilul din Bd. Aviatorilor 92
din presă (Hotnews) şi din luările de poziţie ale ministrului culturii, dl. Theodor Paleologu la
                        5
Institutul Cultural Roman. Membrii ai mai multor ONG-uri semnatari sau susţinători ai
„Platformei pentru Bucureşti” al cărei obiectiv este protejarea patrimoniului cultural construit
din Bucureşti, au început imediat o serie de acţiuni pentru salvarea acestui monument.

    10.12.2009

ONG-urile au luat legătura în primul rând cu Ministerul Culturii care le-a comunicat că
autorizaţia de demolare pentru Aviatorilor 92 a fost eliberată în baza emiterii de către Direcţia
de Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional a Municipiului Bucureşti (DCCPNMB) a unui aviz
favorabil (aviz nr.1032/Z/24.09.2009), după cum vom relata în detaliu in sectiunea II.

Tocmai având în vedere pericolul în care se afla clădirea, membrii ONG-urilor au depus în
după –amiaza zilei de 10.12.2009 la Primăria sect.1, o cerere de pază a imobilului din
Aviatorilor nr.92, înregistrată cu nr.41016/10.12.2009, menţionând că a fost declanşată
procedura de clasare de urgenţa pentru acest imobil.

    11.12.2009

În urma demersurilor membrilor ONG-urilor şi la cererea expresă a Ministerului Culturii,
Direcţia de Cultură a Municipiului Bucureşti şi-a retras avizul favorabil de demolare
nr.1032/Z/24.09.2009, prin adresa nr.2387/11.12.2009.

Adresa nr.2387/11.12.2009 privind declanşarea procedurii de urgenţa şi retragerea avizului
emis de DCCPNMB, a fost comunicată de catre DCCPNMB în data de 11.12.2009
beneficiarului Florin Enache, Primăriei Generale, Primăriei Sectorului 1, Inspectoratului de
Stat in Constructii si Ministerului Culturii si Cultelor.

    12.12.2009

În ziua următoare, sâmbătă 12.12.2009 în jurul orei 12.00, am fost anunţaţi că a început
demolarea casei din Aviatorilor 92. Când am ajuns la faţa locului am constatat demolarea în
proporţie de 25% a imobilului de către firma de construcţii Cam Serv SRL.

Am înmânat decizia de clasare în regim de urgenţa reprezentanţilor acestei firme şi deci şi a
proprietarului Florin Enache, explicându-le că începând cu data de 11.12.2009 acest imobil se
afla sub protecţia Legii 422/2001, având statut de monument istoric iar distrugerea unui
monument istoric constituie infracţiune (cf. art.54, L422/2001, aliniatul (1) si (2)
    (1)Desfiintarea neautorizată, distrugerea parţială sau totală, exproprierea fără avizul
    Ministerului Culturii şi Cultelor, degradarea, precum şi profanarea monumentelor
    istorice, constituie infracţiuni şi se sancţionează conform legii. (2) În toate cazurile
    prevăzute la aliniatul (1) făptuitorul este obligat la recuperarea materialului degradat
    şi la reconstituirea monumentului sau a părţilor de monument lezat, conform avizelor
    prevăzute de prezenta lege.

Între timp la faţa locului sosise dl. Ministru al Culturii Theodor Paleologu, cosilierul său dl.
Petre Guran, reprezentanţi ai presei scrise şi televizate, ai Poliţiei Comunitare Sector 1, ai
Primariei Sectorului 1. Reprezentantul firmei Cam Serv, care ne-a spus că fuseseră angajaţi în
seara zilei precedente, a luat legătura telefonic cu proprietarul imobilului Florin Enache.
Acesta a solicitat să vorbească la telefon cu reprezentantul Politiei Locale a Sectorului 1, care a
refuzat spunând ceva de genul "că nu intră în atribuţiile lui discuţiile telefonice".

                        6
Directorului Serviciului Inspecţiei în Construcţii din cadrul Primăriei Sectorului 1, Răzvan
Iordan, i-am prezentat documentul de clasare în regim de urgenţa nr.2387/11.12.2009, precum
şi cererea de pază a imobilului adresată primăriei cu nr.41016/10.12.2009. Netinând cont de
existenta deciziei de clasare in regim de urgenta si nici de neregulile cu privire la organizatia
de santier, acesta nu a oprit lucrarile.

Între timp două dintre colegele noastre s-au deplasat la Secţia de Politie nr. 1, unde s-a
întocmit procesul verbal nr.1452896/12.12.2009 prin care s-a constatat situaţia de fapt de la
imobilul din Aviatorilor 92. Datorită prezenţei presei, a dlui.Ministru, etc…, firma Cam Serv a
oprit lucrările şi întrucât se şi înserase au părăsit locul faptei. Membrii ONG rămaşi au parcat
mai multe automobile personale în dreptul intrărilor imobilului, pentru a bloca accesul
camioanelor sau a altor tipuri de utilaje care ar fi putut fi folosite la demolarea în continuare a
casei.

    13.12.2009

A doua zi, duminică 13.12.2009, în jurul orei 10 a.m., am fost anunţaţi de către vecini că
demolarea casei a reînceput. Ne-am deplasat la faţa locului. De data aceasta Cam Serv
baricadase complet accesul pe şantier, iar excavatorul care rămăsese în curtea imobilului cu o
zi înainte lucra non stop în nişte condiţii incredibile (înclinat la peste 60 de grade, conducătorul
acestui utilaj riscându-şi realmente viaţa). Lucrarile au fost oprite de Politie, care a intocmit si
un proces verbal. In momentul opririi lucrarilor casa era demolată în proporţie de 60%.

    14.12.2009

Ziua următoare, luni 14.12.2009, a început să ningă şi după ştiinţa noastră lucrările s-au oprit
câteva zile.

    18.12.2009

Vineri 18.12.2009, am notificat prin executor judecătoresc proprietarul Florin Enache cu
privire la retragerea avizului emis de către DCCPNMB şi de declanşarea procedurii de clasare
în regim de urgenţă a imobilului din bd.Aviatorilor nr.92. Acesta nu a ţinut cont de
documentele respective, demolând într-un final toată clădirea, nu ştim exact când.

În săptămânile şi lunile următoare, membrii ONG au completat dosarul cu documentele
privind istoria distrugerii imobilului din bd. Aviatorilor 92. Analizând documentele aflate în
posesia noastră, concluzia se impune de la sine: distrugerea casei proiectate de arhitecta
Henriette Delavrancea s-a făcut cu complicitatea proprietarului, arhitectului angajat de acesta,
istoricului însărcinat cu elaborarea studiului istoric, firmei de demolare şi a angajaţilor
administraţiei publice a căror datorie legală ar fi fost să o claseze ca monument istoric şi să o
protejeze ca atare. Funcţionarii la care ne referim sunt angajaţii a două instituţii publice şi
anume: Direcţia Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional a Municipiului Bucureşti, aflată în
subordinea Ministerului Culturii şi Primăria Sector 1 Bucureşti.


I. Infractiunile savarsite de proprietarul imobilului şi de catre colaboratorii săi direcţi

Distrugerea imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 92, operă a arhitectei Henrietta Delavrancea, a
început la solicitarea proprietarului actual al imobilului, Florin Enache. În condiţiile în care
                         7
proprietarul imobilului dorea să distrugă un monument arhitectural, pentru a face loc unui
imobil nou cu multe etaje şi aducător de profit, acesta a găsit şi „soluţiile” adecvate,
asigurîndu-şi colaborarea istoricului Cezara Mucenic, a arhitectului Andrei Molnar şi a
firmei SC Cam Serv SRL .

  I.1. Proprietarul Florin Enache

Florin Enache a solicitat demolarea imobilului, incalcind articolul 39, aliniatul (4) al Legii
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
    Prevederile cu caracter director cuprinse în documentaţiile de amenajare a
    teritoriului aprobate sunt obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice,
    iar cele cu caracter de reglementare, pentru toate persoanele fizice şi juridice.

Florin Enache a dispus demolarea imobilului in momentul in care acesta avea statut de
monument istoric intrucat fusese declansata procedura de clasare (proprietarul a fost înştiinţat
de catre DCCPNMB din data de 11.12.2009 şi reprezentanţilor lui le-a fost înmânat
documentul de clasare în data de 12.12.2009) si nu s-a oprit cu distrugerea nici dupa
18.12.2009, cand a fost instiintat din nou de clasarea imobilului prin executor judecatoresc.

Conform articolului 54 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
distrugerea unui monument istoric constituie infracţiune
    Desfiintarea neautorizata, distrugerea partiala sau totala, exproprierea fara avizul
    Ministerului Culturii si Cultelor, degradarea, precum si profanarea monumentelor
    istorice constituie infractiuni si se sanctioneaza, conform legii.

  I.2. Firma demolatoare Cam Serv SRL

Demolarea imobilului a fost executată de firma SC Cam Serv SRL, începând cu data de
12.12.2009 pâna la distrugerea completă după data de 18.12.2009, în condiţiile în care am
înmânat reprezentanţilor acestei firme Decizia de clasare în regim de urgenţă, explicându-le că
începând cu data de 11.12.2009 acest imobil se afla sub protecţia Legii 422/2001, având statut
de monument istoric, iar distrugerea unui monument istoric constituie infracţiune (cf. art.54
din Legea 422/2001).

  I.3. Istoricul Cezara Mucenic, autoarea studiului istoric

Articolul 12 alin. (2) al Ordinului Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2682/2003 prevede
    In vederea clasãrii unui imobil în grupa B a monumentelor istorice este necesarã
    acordarea a cel putin trei calificative medie, cu exceptia cazurilor în care, în functie
    de zona istorico-geograficã, la criteriul vechime se acordã calificativul micã.

Studiul istoric intocmit de dna. Cezara Mucenic a gasit doua valori mari si doua valori medii,
prin urmare studiul istoric impunea clasarea ca monument istoric grupa valorica B.

Deşi Cezara Mucenic a întocmit un studiu relativ corect şi conţinând date suficiente pentru
clasarea imobilului ca monument istoric, a omis să scrie recomandarea (parte obligatorie şi
scop al unui studiu istoric) privind clasarea imobilului studiat ca monument istoric, grupa
valorică B.

Având în vedere faptul că acest studiu istoric a fost plătit de proprietarul imobilului Florin
Enache (o procedură legală, din nefericire) este greu de crezut ca dna. Mucenic nu cunoştea
                        8
intenţiile reale ale acestuia sau ale funcţionarilor care l-au „ajutat”. "Omisiunea" recomandării
finale de clasare ca monument istoric clasa B a imobilului studiat a fost primul pas într-un lanţ
de ilegalităţi şi complicităţi care a dus la distrugerea totală a unui monument istoric.

  I.4. Arhitectul Andrei Molnar, autorul documentatiei tehnice pentru demolare

Andrei Molnar este arhitect cu drept de semnatura, înscris în Ordinul Arhitecţilor cu nr. 4399,
din cadrul “Biroului de arhitectură Andrei Molnar”cu sediul în jud. Ilfov, municipiul Ciolpani,
sat Izvorani, nr. 12, complex Pacea.

Andrei Molnar a întocmit documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de
desfiinţare (DTAD) nr. 114/08.2009, (autorizaţie pe care a şi obţinut-o) cunoscând faptul că
imobilul din Aviatorilor 92 se afla in toate regimurile de protectie mentionate in sectiunea A.

Andrei Molnar a încălcat în acest fel articolul 39, aliniatul (4) al Legii 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul
    Prevederile cu caracter director cuprinse în documentaţiile de amenajare a
    teritoriului aprobate sunt obligatorii pentru toate autorităţile administraţiei publice,
    iar cele cu caracter de reglementare, pentru toate persoanele fizice şi juridice
precum şi prevederile art.3 al Codului Deontologic al Arhitecţilor
    arhitectul practician are obligaţia de a-şi exercita profesia conform tuturor
    prevederilor legale în vigoare.

Obligativitatea respectării Codului Deontologic este stipulata prin art.20 al legii 184/2001
privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
    Arhitectul cu drept de semnătură are următoarele obligaţii:
    a) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la
    exercitarea profesiei de arhitect,
    b) să respecte Codul deontologic al profesiei de arhitect şi Regulamentul Ordinului
    Arhitecţilor din România, [...]
    f) să servească interesele clientului în acord cu interesul public şi cu exigenţele
    profesionale.

Prin modul ilegal în care şi-a exercitat profesia, Andrei Molnar a contribuit decisiv la dispariţia
unui monument de arhitectură şi totodată a dezonorat breasla arhitecţilor. Depunem împotriva
lui plângere de distrugere a imobilului din Aviatorilor 92, în calitate de complice.

Un aspect care mai trebuie semnalat este faptul că demolarea s-a efectuat pe baza unei
documentaţii DTAD (autor Andrei Molnar) incomplete şi defectuoase, mai precis fără a se
indica şi prezerva elementele arhitecturale şi artistice care ar fi trebuit recuperate. În calitate de
martori ai demolării, am constatat că demolarea a fost făcută într-un mod brutal şi pe fugă,
evident fără a ţine cont de recuperarea elementelor valoroase, lucru care este de asemenea o
încălcare a prevederilor legale. Anexa 1 a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de
constructii prevede in paragraful (B)
    Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare
    (2.1)Date generale
    Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată:
    [...]- menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează
    a se preleva


                         9
Pentru toate aceste motive vă solicităm începerea urmăririi penale împotriva numiţilor Florin
Enache, proprietar al imobilului şi beneficiar al autorizaţiei de demolare, SC Cam Serv SRL,
societatea care a demolat imobilul, pentru săvârsirea infracţiunii de distrugere în formă
agravantă, prevăzută de art. 217 aliniat (2) C.P. si al infractiunii de distrugere de monument
istoric sau constructie cu valoare arhitecturala, prevazuta de art. 360. C.P. aliniat (1) C. P.

De asemenea vă solicităm începerea urmăririi penale împotriva numiţilor Cezara Mucenic ,
istoric şi Andrei Molnar, arhitect, pentru complicitate la săvîrşirea infracţiunii de distrugere
în formă agravantă, prevăzută de art. 217 aliniat (2) C.P. si pentru complicitate la savarsirea
infractiunii de distrugere de monument istoric sau constructie cu valoare arhitecturala,
prevazuta de art. 360. C.P. aliniat (1) C. P.


II. Infractiunile savarsite de functionarii Directiei pentru Cultura, Culte si Patrimoniul
Cultural National al Municipiului Bucuresti (DCCPCNMB)

  II.1. Emiterea avizului de desfiintare

Autorizatia de desfiintare a imobilului din Bd. Aviatorilor 92 s-a facut in baza avizului de
desfiintare nr. 1032/Z/24.09.2009 emis de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul
Cultural National al Municipiului Bucuresti.

Persoanele semnatare ale acestui aviz, Sergiu Luchian si Eugen Plesca, şi-au îndeplinit în
mod defectuos atribuţiile de serviciu, fapt ce a condus la pierderea unui imobil de interes
arhitectural naţional, pentru urmatoarele motive:

    II.1.1. DCCPCNMB nu avea competenta emiterii acestui aviz

Am aratat pe larg in sectiunea A2 ca DCCPCNMB nu avea competenta emiterii acestui aviz,
competenta revenind Ministerului Culturii si nu organismului sau local DCCPCNMB intrucat
imobilul se gasea in zona de protectie a unui monument clasa A.

Chiar studiul istoric in baza caruia s-a emis avizul de desfiintare preciza ca imobilul in cauza
se gaseste in zona de protecţie a unui monument clasa A.

Conform legii, intrucat imobilul se gasea in zona de protectie a unui monument clasa A,
functionarii DCCPCNMB ar fi trebuit sa puna in discutia Comisiei Zonale a Monumentelor
Istorice Bucuresti-Ilfov-Giurgiu propunerea de desfiintare, inainte de a o trimite catre Comisia
Nationala a Monumentelor Istorice. Reaua credinta a functionarilor DCCPCNMB este
evidenta: avizul de desfiintare a fost eliberat pe 24.09.2009, iar Comisia Zonala a
Monumentelor Istorice a avut sedinta pe 25.09.2009. Nu s-a dorit consultarea comisiei, pentru
ca se anticipa ca aceasta se va opune.

    II.1.2. Studiul istoric impunea concluzia declansarii procedurii de clasare ca
    monument istoric, nicidecum avizarea desfiintarii

Asa cum am aratat in sectiunea I.3, studiul istoric din august 2008 întocmit pentru imobilul din
Bd. Aviatorilor nr. 92 conţinea datele necesare pentru clasarea imobilului ca monument istoric
individual grupa valorica B. Acest lucru este cu atât mai grav cu cât în avizul de desfiinţare
nr.1032/Z/24.09.2009 se afirma că acesta a fost emis „având în vedere concluziile studiului
istoric”.
                        10
    II.1.3. DCCPCNMB si-a retras avizul, recunoscand implicit ca l-a emis ilegal

În urma demersurilor membrilor ONG-rilor şi la cererea expresă a Ministerului Culturii,
Direcţia de Cultură a Municipiului Bucureşti şi-a retras avizul favorabil de demolare
nr.1032/Z/24.09.2009, prin adresa nr.2387/11.12.2009, fapt ce denotă recunoaşterea din partea
funcţionarilor care au emis acest aviz, că prin modul defectuos în care au înţeles să-şi
îndeplinească atribuţiile de serviciu au creat o pagubă patrimoniului cultural naţional.
Trebuie menţionat faptul că prin aceeaşi adresă, nr.2387/11.12.2009, s-a declanşat şi procedura
de clasare de urgenţa ca monument istoric a imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 92.

  II.2. Emiterea avizului de construire

In afara de avizul de desfiintare nr. 1032/Z/24.09.2009, DCCPCNMB a emis si avizul de
construire nr. 1107/Z/07.10.2009, semnatari fiind Sergiu Luchian si Eugen Plesca. Pentru
aceleasi motive expuse pe larg in sectiunea A2, DCCPCNMB nu avea competenta sa emita
avizul de construire.

  II.3. Adresele care au stat la baza emiterii avizului de desfiintare contin date false

Un aspect deosebit de important ce urmează a fi reţinut în sarcina făptuitorilor Ştefan Damian
şi Ioan Daniel Chereches, vizează semnarea de către aceştia a adreselor nr.2336/11.11.2008
şi nr.1914/06.10.2009, ce au stat la baza emiterii avizului de demolare a imobilului.

Adresa nr.2336/11.11.2008 omite faptul ca imobilul este situat in zona de protectie a unui
monument de grupa A, scopul ei fiind acela de a eluda prevederile legale, referitoare la
protecţia imobilului în cauză şi de a „permite”eliberarea unui aviz de demolare, deşi
DCCPCNMB nu avea competenta de emitere, asa cum am aratat pe larg in sectiunea A2.

Adresa nr.1914/06.10.2009 către Primăria Sectorului 1, semnată de aceiasi Damian şi
Cherecheş, contine afirmatii care nu corespund adevarului, si anume se neaga existenta unei
zone de protectie a unui monument istoric de clasa A si se neaga competenta Ministerului
Culturii, Cultelor, Patrimoniului si a Comisiei Nationale a Monumentelor istorice de a decide
asupra avizarii desfiintarii imobilului.

Cei doi funcţionari şi-au depăşit cu bună ştiinţă atribuţiile de serviciu, în scopul înlesnirii
obţinerii autorizaţiei de desfiintare de către beneficiarul acesteia, Florin Enache, faptă ce
corespunde întru-totul infracţiunii de fals intelectual, atât în formă comisivă a introducerii în
cuprinsul înscrisului a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului, cât şi în formă omisivă,
de a nu insera informaţii cu privire la gradul de protecţiei al zonei, deci implicit al clădirii.


Pentru toate aceste motive vă solicităm începerea urmăririi penale împotriva numiţilor Ştefan
Damian, director executiv al DCCPCNMB, Ioan Daniel Chereches, consilier în cadrul
Directiei, Sergiu Luchian, consilier superior în cadrul Directiei şi Eugen Plesca, director
coordonator al Directiei, toţi pentru complicitate la săvîrşirea infracţiunii de distrugere în
formă agravantă, prevăzută de art. 217 aliniat (2) C.P. si pentru complicitate la savarsirea
infractiunii de distrugere de monument istoric sau constructie cu valoare arhitecturala,
prevazuta de art. 360. C.P. aliniat (1) C.P., pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu
contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 C.P. şi pentru săvârşirea infracţiunii de fals
intelectual, prevăzută de art. 289 C.P.
                        11
III. Infractiuni comise de funcţionarii Primăriei Sectorului 1 Bucureşti

Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 562/2003 pentru
aprobarea reglementării tehnice Metodologie de elaborare şi conşinutul cadru al
documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ) prevede in articolul 17
    Zonele construite protejate reprezintă zone din teritoriul administrativ al oraşelor şi
    comunelor în care construcţiile, cadrul natural şi activităţile umane prezintă calităţi
    (istorice) a căror protejare reprezintă un interes public. Aceste zone se definesc şi se
    delimitează prin studii istorice, arhitecturale, urbanistice, peisagistice, etc. Ele se
    instituie prin hotărâri ale Consiliilor Locale şi se protejează prin acţiunea acestora şi
    a celorlalţi protectori legali.
In mod evident, primariile si directiile din subordinea acestora fac parte dintre protectorii legali
prevazuti de acest ordin.

Toti functionarii Primariei Sectorului 1 mentionati in petitul plangerii au contribuit la
demolarea imobilului din Bd. Aviatorilor nr.92, asa cum vom arata mai jos.

  III.1. Emiterea certificatului de urbanism

Certificatul de Urbanism nr.1881/131/A/226359 din 07.08.2009, afirma ca este eliberat în
scopul
    Elaborarii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare totală
    a construcţiilor existente.

În conformitate cu dispozitiile articolului 6 alin. (1) pct. a) din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea lucrarilor de constructii
    Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile fac cunoscute
    solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi
    construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor
    urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, avizate si aprobate conform legii.
Articolul 26 alin.(1) pct. h al Legii 50/1991 prevede:
    Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de
    condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni (cazul nostru – n.a.):
    h. emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate…

Potrivit articolului 31 al Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, un
element obligatoriu al Certificatului de urbanism este „Regimul juridic al imobilului” care
cuprinde printre altele:
     prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra
     imobilului - zone protejate, interdicţii definitive sau temporare de construire.
Articolul 34 al Legii 350/2001 prevede
     Emiterea de certificate de urbanism incomplete, cu date eronate sau cu nerespectarea
     prevederilor cuprinse în documentaţiile de urbanism aprobate atrage răspunderea
     civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Certificatul de urbanism nr.1881/131/A/226359, întocmit de Oana-Raluca Iordache şi
semnat de Cristian Gheorghe, Vasile Meita, Bogdan Nicolae Grigorescu şi Andrei
Chiliman, conţine date incomplete, pentru a eluda prevederile legale cuprinse în
documentaţiile de urbanism aprobate.
                        12
    III.1.1. Certificatul de urbanism omite sa precizeze ca imobilul se gaseste in zona
    de protectie a unui monument clasa A

Informaţiile privitoare la situarea imobilului în zona de protecţie a unor monumente istorice,
sunt incomplete şi, „absolut întâmplător”, sunt menţionate doar monumente istorice de grad B,
în concordanţă (complicitate) cu cele scrise de funcţionarii DCCPCNMB în actele emise de ei.
Nu este mentionat faptul ca imobilul se afla si in Zona de protectie al unui monument de clasa
A (parcelarea UCB), evitand astfel solicitarea avizului de desfiintare de la Ministerul Culturii
si Cultelor.

    III.1.2. Certificatul de urbanism omite sa mentionezegradul maxim de protectie
    instituit de zonele protejate

Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 562/2003 prevede in
articolul 28:
     prin actul de aprobare a planului urbanistic pentru zona construită protejată şi a
     regulamentului aferent se conferă documentaţiei putere de aplicare, constituindu-se ca
     temei juridic în vederea autorizării construcţiilor
si
     Regulamentul reprezintă o piesă de bază în aplicarea Planului Urbanistic Zonal Zone
     Construite Protejate ale cărui prescripţii sunt obligatorii pentru autorizarea realizării
     construcţiilor pe întreaga suprafaţă a zonei.

Asa cum am aratat in sectiunea A3, regulamentul de urbanism aferent zonelor construite
protejate nr. 55 si 14 din care imobilul facea parte prevede un grad de protectie maxim al
constructiilor existente si restrictioneaza interventiile la acelea care conservă şi potenţează
valorile existente. Prin urmare, orice desfiinţare totală este exclusă, aspect ce trebuia evidenţiat
în mod obligatoriu in Certificatul de Urbanism nr. 1881/131/A/226359 din 07.08.2009.

  III.2. Emiterea autorizatiei de desfiintare nr. 199/15/A/33254 din 13.10.2009

Prin adresa nr. 947/E/29.09/2009 funcţionarii Primăriei Sectorului1 solicită precizări celor din
DCCPCNMB, în legătură cu avizul favorabil desfiinţării imobilului. Cu toate că adresa de
răspuns a DCCPCNMB către Primăria Sectorului 1 nr. 1914/06.10.2009 este un fals în acte
publice prin aducerea unor argumente necorespunzătoare adevărului, totuşi aflăm din această
adresă că instrucţiunile MCC nr.5878/2004 au fost comunicate Primăriei Sectorului1 la data de
11.11.2004. Aşadar funcţionarii din Primăria Sectorului 1 erau obligaţi să ştie că nu
DCCPCNMB este cea care are dreptul de a emite avize pentru desfiinţarea unui imobil aflat în
zona de protecţie a unui monument istoric de grup valoric A.. Funcţionarii primăriei nu sunt
scutiţi de cunoaşterea şi aplicarea legii printr-o adresă a altor funcţionari ci sunt răspunzători,
fiecare în parte, potrivit prevederilor Legii188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
pentru
     punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative.

De asemenea funcţionarii compartimentelor de urbanism din cadrul primăriei sunt obligaţi să
cunoască şi să aplice toate prevederile legale ale documentaţiilor de urbanism, inclusiv cele
privind zonele construite protejate. În cazul nostru o autorizaţie de defiinţare era imposibilă din
punct de vedere legal.


                        13
  III.3. Inaintarea catre Consiliul Local al Sectorului 1 al dosarului pentru Planul
  Urbanistic de Detaliu

Deşi demersul demolării imobilului ar fi trebuit oprit înca din faza eliberării certificatului de
urbanism, funcţionarii din cadrul Primăriei sectorului 1 Bucureşti au mers mai departe cu
ilegalităţile şi au înaintat astfel Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti un dosar incomplet
spre aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobilul din Bd. Aviatorilor nr. 92.

Dosarul înaintat spre aprobare era incomplet deoarece nu conţinea avizul Ministerului Culturii,
solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.1978/135/A/26361 şi prin Avizul de Urbanism
nr.20/15/01.09.2009.

Responsabilitatea înaintării spre aprobare a unui proiect de Hotarare a Consiliului Local,
complet si legal, revine compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate şi
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, secretarului Primăriei şi Primarului.
Dispozitiile normative relevante in acest sens sunt
  - Secţiunea a 2-a, Elaborarea proiectelor de hotărâri, art. 44-48 din Ordonanţa
    Guvernului nr.35/2002, completată şi modificată prin Legea 673/2002
  - art. 34 alin. (1) pct. i al aceleiaşi ordonanţe
  - art. 44 alin. (1), art. 48 alin. (1) şi (3) din Legea 215/2001 a administraţiei publice
    locale.

Dosarul Planului Urbanistic de Detaliu incomplet şi ilegal a fost înaintat spre aprobare
Consiliului Local de către Vasile Meita, Andrei Marinescu, Cristian Gheorghe şi Iordache
Oana Raluca, toţi funcţionari în cadrul Primăriei Sectorului 1, care datorită urgenţei cu care
trebuia demolat imobilul, nu au mai ţinut cont de nici o dispoziţie legală, depăşindu-şi astfel
atribuţiile de serviciu, în interesul obţinerii autorizaţiei de demolare, în cel mai scurt timp.

  III.4. Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Anexa 1 la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul stabileste
competentele de avizare si aprobare a documentatiilor de urbanism. Punctul 13 se refera la
    investitii din competenta de aprobare a Guvernului, a altor organe ale administratiei
    publice centrale si cele care se amplaseaza in zone protejate ori de interes deosebit
Competenta de avizare revine
    Ministerului Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei, Consiliului judetean si
    Organismelor centrale si teritoriale interesate.

De asemenea, articolul 9 din HG 525/1996, citat in sectiunea A2.2, prevede obligativitatea
avizului Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transportrilor si
Locuintei.

Aprobarea PUD-ul prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 406 din 24.09.2009
pentru imobilul din Bd. Aviatorilor nr. 92 s-a făcut în dispreţul total al legii, in special fără
avizul conform al Ministerului Culturii.

Un aspect demn de remarcat vizează faptul că în aceeaşi zi în care se aproba PUD-ul în mod
ilegal, funcţionarii din DCCPCNMB emiteau la rândul lor avizul favorabil nr. 1032/Z/
24.09.2009 pentru desfiinţarea imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 92, ceea ce demonstrează
faptul că s-a acţionat concertat şi în baza unei intenţii omogene a tuturor funcţionarilor, care au

                         14
întreprins diferite acte în vederea realizării obiectivului comun şi anume, demolarea imobilului
din Bd. Aviatorilor nr. 92.

  III.5. Emiterea autorizatiei de construire

Autorizaţia de construire nr. 709/58/A/33555 din 14.10.2009 a fost emisa cu incalcarea
acelorasi dispozitii legale mentionate pentru autorizatia de desfiintare in sectiunea III.2, prin
lipsa avizului de la Ministerul Culturii si Cultelor.

  III.6. Exercitarea obligatiilor Serviciului de Inspectie in Constructii

Menţionăm în mod special comportamentul directorului Serviciului Inspecţiei în Construcţii
din cadrul Primăriei Sectorului 1, dl. Răzvan Iordan. Acestei persoana a fost de fata la
demolarea cladirii in data de 12.12.2009 si i-a fost prezentat documentul de clasare în regim
de urgenţa nr.2387/11.12.2009. De asemenea i-am semnalat neregulile privind organizarea de
şantier (date incomplete pe panoul de identificare a investiţiei, poziţionarea panoului într-un
loc nevizibil, lipsa plaselor de protecţie etc…) cerându-i să dispună inchiderea şantierului până
la lămurirea situaţiei, întrucât la acel moment credeam cu toţii ca este vorba de o greşeala care
urmează a fi lămurită. Răzvan Iordan s-a îndepărtat de noi şi a vorbit la telefon cca 15 minute
dupa care a revenit şi ne-a spus că pentru imobilul în cauză există o autorizaţie de demolare
valabilă, drept care el nu consideră ca este cazul să oprească lucrările. I-am replicat că şi
decizia de clasare în regim de urgenţa este la fel de valabilă şi că este datoria lui de serviciu să
oprescă lucrările datorită evidentelor nereguli privind organizarea de şantier. Nu ne-a mai
răspuns, s-a urcat în maşină şi a plecat.

Sefului Serviciului de Inspecţie în Construcţii Răzvan Iordan ar fi putut să salveze imobilul
în al 12-lea ceas, dacă şi-ar fi îndeplinit corespunzător obligaţiile de serviciu. Am adresat o
plângere superiorilor ierarhici ai domnului Iordan, cerând anchetarea modului în care acesta şi-
a îndeplinit respectivele obligaţii în cazul Aviatorilor 92 şi demisia acestuia. Ni s-a răspuns cu
adresa nr.10086/773/14.01.2010, semnată de Directorul general Andrei Mihail si de Şeful de
Serviciu Nicolae Guşu. După cum se poate citi în respectiva adresă, Răzvan Iordan nici nu
este menţionat iar cererea de anchetă şi demisie sunt complet ignorate. Totuşi adresa constituie
o confirmare a faptului că la data demolării imobilului, modul de organizare al şantierului era
deficitar iar Răzvan Iordan avea suficiente motive să oprească lucrările de demolare pâna la
lămurirea situaţiei.

Reaua credinţă a acestui funcţionar (şi a şefilor lui) reiese din faptul că a ignorat total Decizia
nr. 2387/11.12.2009, de declanşare a procedurii de clasare de urgenţă ca monument istoric a
imobilului din Aviatorilor 92. În momentul în care a venit la faţa locului, lui Răzvan Iordan i-
au fost prezentate două documente legale: sus menţionata decizie şi autorizaţia de desfiinţare a
casei. În mod logic când eşti pus în faţa a două documente legal emise dar contradictorii, ştii
că s-a produs o greşeală undeva şi că unul din cele două documente a fost emis ca urmare a
unei erori. Având în vedere că unul din documente impunea protejarea iar celălalt demolarea
unei case, este normal să decizi în favoarea prezervării cel putin din motivul că demolarea este
un gest ireparabil care nu va permite stabilirea adevărului în legătură cu existenţa celor două
documente. În plus, în decizia de clasare se anunţa şi retragerea avizului favorabil DCCPNMB
dat documentaţiei care a stat la baza obţinerii autorizaţiei de desfiinţare.

Ar fi fost de datoria oricărui funcţionar de bună credinţă să oprească lucrările de demolare
până la lămurirea situaţiei privind existenţa a două documente legale contradictorii cu atât mai
mult cu cât organizarea de şantier era ilegală. Considerăm gestul lui Răzvan Iordan unul din
                        15
cele mai grave din istoria distrugerii casei din Bd. Aviatorilor nr. 92 iar încercarea de
muşamalizare (complicitate) din partea şefilor lui inadmisibilă.

  III.7. Paza imobilului

La fel de grav este şi refuzul Primăriei Sectorului 1 de a asigura paza imobilului pe care am
solicitat-o prin cererea nr.41016/10.12.2009, cu două zile înaintea demolării. În momentul
depunerii cererii am cerut să discutăm cu Primarul tocmai pentru a ne asigura că înţelege
pericolul în care se afla casa (creat de funcţionarii Primăriei, de altfel) şi că va lua toate
măsurile de care dispune şi pe care este obligat prin lege să le folosească în astfel de situaţii.

Întrucât ni s-a spus că Primarul lipseşte, am discutat cu consilierul acestuia dl. Mihai Badea.
Dl. Badea a fost foarte amabil, a părut că înţelege perfect urgenţa cererii noastre şi a promis că
va prezenta de îndată cererea noastră celor competenţi să îi dea curs. A doua zi, 11.12.2009,
secretara DCCPCNMB ne-a comunicat telefonic că a transmis Primăriei sectorului1 prin fax,
în cursul dimineţii, decizia de clasare şi de retragere a avizului dat documentaţiei autorizaţiei
de desfiinţare pentru Aviatorilor 92, astfel încât toţi cei din ONG-uri ne-am liniştit crezând că
autorităţile administraţiei publice îşi vor face datoria şi casa Henriettei Delavrancea este în
siguranţă. Ce a urmat, se cunoaşte.

Nu ştim cine sunt funcţionarii responsabili de refuzul de a asigura paza monumentului, pentru
că nimeni nu a răspuns vreodată cererii noastre. Lăsăm organelor de cercetare penală
identificarea lor dar trebuie menţionat faptul, că prin refuzul acestei instituţii de a asigura paza
imobilului pe care am solicitat-o prin cererea nr.41016/10.12.2009, cu doua zile înaintea
începerii demolării, organele de conducere se fac vinovate de complicitate la săvârşirea
infracţiunii de distrugere în formă agravantă, a unui imobil de patrimoniu naţional.


Pentru toate aceste motive vă solicităm începerea urmăririi penale împotriva numiţilor,
  - Andrei Chiliman, Primarul Sectorului 1 Bucureşti,
  - Bogdan Nicolae Grigorescu, secretar al Primariei Sectorului 1
  - Vasile Meita, arhitect şef,
  - Andrei Marinescu, arhitect şef,
  - Cristian Gheorghe, şef serviciu,
  - Iordache Oana Raluca, urbanist,
  - Olivia Ciobanu Oprescu, urbanist,
  - Tabita Muresan, urbanist,
  - Andrei Mihail, director general al poliţiei comunitare,
  - Nicolae Gosu, şef serviciu al poliţiei comunitare
  - Razvan Iordan, şeful Direcţiei de Inspecţii în Construcţii din cadrul Primăriei
     Sectorului 1 Bucuresti,
pentru complicitate la săvîrşirea infracţiunii de distrugere în formă agravantă, prevăzută de
art. 217 aliniat (2) C.P. si pentru complicitate la savarsirea infractiunii de distrugere de
monument istoric sau constructie cu valoare arhitecturala, prevazuta de art. 360. C.P. aliniat
(1) C. P., pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută
de art. 248 C.P. şi pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 289 C.P.


Îmţelegem să susţinem această plângere cu documente şi martori.


                         16
Menţionăm că declaraţiile a patru martori aflaţi pe lista din anexă (Dorina Bănişor, Ilinca
Macarie, Doina Vella şi Roxana Wring) au fost deja date la Secţia 2 Poliţie, Sector 1 împreuna
cu procesul verbal numărul 1452896/2009 întocmit de lucrătorii de poliţie din cadrul Secţiei 1
Poliţie, Sector 1, cu privire la situaţia de fapt a imobilului Bd. Aviatorilor 92. Aceste
documente au fost predate agentului Mariana Ghigianu, Secţia 2 Poliţie, Sector 1. De
asemenea am făcut o plângere penală împotriva domnului Enache şi împotriva societăţii Cam
Serv, la care nu ni s-a răspuns încă, şi care este în curs de cercetare la Secţia 2 Poliţie, Sector 1,
la agent Mariana Ghigianu.Vă rugăm să conexaţi această plângere cu cea anterioară.Anexam la prezenta urmatoarele:
   Anexa 1: Lista martori
   Anexa 2: Planşa explicativa ilustrativă a gradului de protecţie al imobilului distrus
   Anexa 3: Cerere de cercetare penală cu privire la existenţa avizului MCCPN
   nr.1090/SMI/22.09.2009
   Anexa 4: Dosar documente


Cu consideratie,Asociatia pentru Protectia si Documentarea Monumentelor si Siturilor, prin
Roxana Wring, Presedinte
Asociatia Salvati Bucurestiul prin
Nicusor-Daniel Dan, Presedinte
                         17
18
Anexa 1
la Plângerea Penală cu privire la distrugerea imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 92, Bucuresti

Lista de martori
1.   Theodor Paleologu, fost ministru al culturii
    Bucureşti, str. Armenească 34, sector 2
2.   Petre Guran, fost consilier al ministrului, director ICR "Mihai Eminescu" Chişinău
    Chişinău, strada Mateevici 79
3.   Roxana Wring, preşedinte Pro_Do_Mo
    Bucureşti, strada Naum Râmniceanu nr. 2 et.3, ap.14, sector 1
4.   Nicuşor Dan, preşedinte Salvaţi Bucureştiul
    Fagaras, strada Gheorghe Doja 60, judetul Brasov
5.   Ilinca Macarie, Pro_Do_Mo
    Bucureşti, str. Sibiu 1, bloc C5, scara D, et. 7, apt. 140, sector 6
6.   Dorina Bănişor, Pro_Do_Mo
    Bucuresti, str. Tache Ionescu 3, apt. 16, sector 1
7.   Doina Vella, Pro_Do_Mo
    Bucuresti, Strada Foisorului nr. 11, bloc F7C, ap. 49, 031173
8   Romulus-Andrei Bena, Asociaţia Prietenii Şcolii Centrale
    Bucuresti, Bd. Dacia nr, 61B ap 7 sector 1
9.   Voicu Rădescu, Green-Hours
    Bucuresti, Calea Victoriei 120, sector 1
                        19
20
Anexa 2
la Plângerea Penală cu privire la distrugerea imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 92, Bucuresti

Planşa explicativa ilustrativă a gradului de protecţie al imobilului distrus
                        21
22
Anexa 3
la Plângerea Penală cu privire la distrugerea imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 92, Bucuresti

Cerere de cercetare penală cu privire la existenţa avizului MCCPN nr. 1090/SMI/
22.09.2009

La cererea ONG-ului PRO_DO_MO adresată Primăriei sect.1, prin care se cereau explicaţii
referitoare la aprobarea PUD Aviatorilor 92 fără avizul cerut de lege al MCC, Serviciul
Reglementări Urbanistice condus de arhitectul-sef Andrei Marinescu ne răspunde cu adresa
nr.67/20.01.2010. Prin aceasta adresă suntem informaţi ca ar fi existat la data aprobării PUD-ului
un aviz al MCC nr.1090/SMI/22.09.2009, emis favorabil, în vederea construirii unui imobil cu
funcţiunea de locuire.

Ne-am adresat Ministerului Culturii cu cererea de a ne elibera o copie a acestui aviz. Ministerul
ne-a comunicat verbal în momentul inregistrarii cererii noastre că nr. de înregistrare
1090/SMI/22.09.2009 nu aparţine Ministerului Culturii ci, probabil DCCPCNMB, către care vor
transmite cererea noastră. Nu am primit un răspuns nici până în ziua de astăzi.

În legătură cu acest aviz 1090/SMI/22.09.2009 există două posibilităţi:

  1. fie acest aviz nu există şi în acest caz funcţionarii Serviciului Reglementări Urbanistice
  mint pur şi simplu. În acest caz adresăm impotriva lor plângere penală pentru săvârşirea
  infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 C.P. şi
  pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 289 C.P.

  2. fie acest aviz există, dar în acest caz el este ilegal, din motivele analizate mai jos pe care
  vă rugăm să le cercetaţi:

    a) De ce acest aviz nu este menţionat în Hotărârea nr.406 din 24.09.2009 a Consiliului
    Local a sectorului 1 pentru aprobarea PUD-ului Bd. Aviatorilor 92, nici în Autorizaţia de
    Construire nr.709/58/A/33555 din 14.10.2009? Funcţionarii responsabili cu întocmirea
    unui dosar complet şi cei însărcinaţi cu verificarea legalităţii actelor cuprinse în acest
    dosar întocmesc un dosar pe care urmau să-l supună aprobării Consiliului Local, ştiind că
    pe acel teren există un imobil protejat de un regulament de urbanism şi fără să aibă un
    document din partea Ministerului Culturii prin care acesta să fie de acord cu demolarea
    acestui imobil. Ne întrebăm de unde au ştiut aceşti funcţionari la data întocmirii
    dosarului pentru PUD- „în vederea construirii unui imobil cu funcţiunea de locuinţă”
    dacă Ministerul va fi de acord sau nu cu demolarea imobilului existent şi protejat prin
    lege?

    b) Aceeaşi întrebare este valabilă şi pentru funcţionarii DCCPCNMB. Lăsând la o parte
    faptul că nu aveau dreptul, potrivit legii (după cum am arătat mai sus) de a emite avize
    pentru Aviatorilor 92, cum pot justifica emiterea unui aviz de construire înaintea unui
    aviz de desfiinţare? În plus, erau în posesia unui studiu istoric care interzicea desfiintarea
    si sugera clasarea imobilului ca monument istoric, categoria B. Împotriva legii,
    funcţionarii DCCPCNMB emit un aviz de desfiinţare în aceeaşi zi (coincidenţă, desigur)
    cu Hotărârea CL de aprobare a PUD-ului pentru construirea unui nou imobil în bd.
    Aviatorilor 92 - 24.09.2009;
                        23
    c) Cum se poate explica adresa nr. 947/E/29.09/2009 prin care funcţionarii Primăriei
    Sectorului1 solicită precizări celor din DCCPCNMB, în legătură cu avizul favorabil
    desfiinţării imobilului? Adresa de răspuns a DCCPCNMB către Primăria 1
    nr.1914/06.10.2009 este un exemplu de minciună şi fals în acte publice, aşa încât nu
    necesită comentarii. Totuşi aflăm din această adresă că instrucţiunile MCC nr.5878/2004
    au fost comunicate Primăriei sectorului1 la data de 11.11.2004. Aşadar cum nu au ştiut
    funcţionarii din Primăria sector 1 că nu DCCPCNMB este cea care are dreptul de a emite
    avize pentru desfiinţarea unui imobil dintr-o zonă protejată? Ce anume din răspunsul
    DCCPCNMB le-a risipit nedumeririle? Sunt ei scutiţi de cunoaşterea şi aplicarea legii
    printr-o adresă a altor funcţionari sau sunt răspunzători, fiecare în parte, potrivit
    prevederilor Legii188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, pentru „punerea în
    executare a legilor şi a celorlalte acte normative”?

    d) Daca avizul 1090/SMI/22.09.2009 exista, ce rost mai are emiterea unui nou aviz de
    catre DCCPCNMB, nr.1107/Z/07.10.2009 pentru amplasarea unui imobil de locuinţe
    S+D+P+3E+R? Potrivit Legii 50/1991, republicată, art. 5,aliniatul (1) “
      avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită şi se obţin
      înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de
      construcţii la autorităţile administraţiei publice competente,
    iar din definiţia noţiunii de “aprobare” dată de aceeaşi Lege 50/1991:
      Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţii competente de însuşire a
      propunerilor din documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile,
      prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentaţiilor putere de
      aplicare,… al autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii.
    Având în vedere că doar două din avizele emise de DCCPCNMB sunt menţionate în
    Autorizaţia de Desfiinţare respectiv de Construire, credem că avizul
    1090/SMI/22.09.2009 a fost „fabricat” de Serviciul Reglementări Urbanistice ulterior, în
    scopul ascunderii faptului că au înaintat spre aprobarea Consiliului Local un dosar fără
    avizul cerut de lege. Chiar şi aşa lipsa avizului necesar ar fi trebuit sesizată de Secretarul
    Primăriei sectorului1 Bogdan Nicolae Grigorescu, responsabil de verificarea legalităţii
    dosarelor propuse spre aprobare Consiliului Local.

    e) Cum se face că pe parcursul emiterii atâtor documente ilegale, a încălcării tuturor
    dispoziţiilor legale în cazul Aviatorilor 92, nici unul din funcţionarii implicaţi direct sau
    indirect în acest caz nu a sesizat nimic? Având în vedere dreptul fiecărui funcţionar de a
    refuza să semneze actele vădit ilegale, precum şi datoria de a aduce la cunoştinţa
    superiorului ierarhic al funcţionarului care comite o ilegalitate fapta acestuia
    (Legea188/1999, art. 44), nesesizarea de către nimeni a ilegalităţilor din acest caz aduce
    mai degrabă a complicitate.

Toate aceste „omisiuni” ne-au făcut să înţelegem că istoria demolării imobilului din Bd.
Aviatorilor nr. 92 şi respectiv obţinerea autorizaţiei de construcţie a unui nou imobil de
S+D+P+3E+R este rezultatul unui plan bine elaborat şi dus la îndeplinire de funcţionari
coordonaţi din DCCPCNMB şi din Primaria sectorului1 Bucureşti.

Corespunzător rezultatelor cercetării Dvs. în cazul semnalat, formulăm împotriva vinovaţilor
plîngere penală pentru complicitate la săvîrşirea infracţiunii de distrugere în formă agravantă,
prevăzută de art. 217 aliniat (2) C.P. si al infractiunii de distrugere de monument istoric sau
constructie cu valoare arhitecturala, prevazuta de art. 360. C.P. aliniat (1) C. P., pentru săvârşirea
infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art. 248 C.P. şi pentru
săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 289 C.P.
                        24
Anexa 4
la Plângerea Penală cu privire la distrugerea imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 92, Bucuresti

Lista documentelor ataşate
1.   Copie extras Zona protejata nr. 56, conform PUZ, Zone Protejate Construite-Mun.
    Bucureşti, DGUAT-CGMB, nr. 27/99
2.   Copie extras Zona protejata nr. 55, conform PUZ, Zone Protejate Construite-Mun.
    Bucureşti, DGUAT-CGMB, nr. 27/99
3.   Copie extras Zona protejata nr. 14, conform PUZ, Zone Protejate Construite-Mun.
    Bucureşti, DGUAT-CGMB, nr. 27/99
4.   Articol Hot News, 7.12.2009
5.   Articol "Compact", 9.12.2009
6.   Cerere clasare de urgenta Pro_Do_Mo, nr. R07/9.12.2009
7.   Protocol întâlnire Ministerul culturii, din 10.12.2009, orele 12.30
8.   Protocol întâlnire DCCPNCMB, din 10.12.2009
9.   Adresa nr. 5056 din 10.12.2009, prin care Ministerul solicită DCCPNCMB retragerea
    avizului de demolare şi declanşarea procedurii de clasare.
10.  Adresa nr, 2395/11.12.2009, prin care este comunicata declansarea clasarii de urgenţă.
11.  Adresa înregistrată cu nr. 41016/10.12.2009, prin care se solicită Primăriei Sector 1 să
    asigure paza imobilului Aviatorilor 92
12.  Adresa nr. R05/9.12.2009; Contestaţie cu privire la avizul de demolare din 24.09.2009
13.  Adresa nr. 900625 din 14.07.2010, cu privire la procesul verbal intocmit la data de
    12.12.2009 la Sectia 1 Poliţie
14.  Adresa nr. R09/17.12.2009, prin care Pro_Do_Mo solicită Ministerului Culturii
    anchetarea cazului Aviatorilor 92.
15.  Notificarea nr. 358/18.12.2009, adresată lui Florin Enache prin executor judecătoresc
16.  Memoriu istoric pentru imobil Bd. Aviatorilor 92, Bucureşti, întocmit de Cezara
    Mucenic
17.  Aviz de desfiinţare nr. 1032/Z/24.09.2009
18.  Adresa nr. 5878/3.11.2004- Instrucţiuni privind exercitarea competenţelor de avizare şi
    autorizare a executării intervenţiilor la monumentele, ansamblurile şi siturile istorice
    din Municipiul Bucureşti.
19.  Adresa nr. 2336/11.11.2008
20.  Adresa nr. 947/29.09.2009
21.  Adresa nr. 1914/06.10.2009
22.  Aviz de construire nr. 1107/Z/07.10.2009
23.  Certificat de Urbanism nr. 1881/131/A/26359 din 07.08.2009
24.  Autorizaţie de desfiinţare nr. 199/15/A/33254 din 13.10.2009
25.  Autorizaţie de construire nr. 709/58/A/33555 din 14.10.2009
26.  Adresa 10086/773/14.01.2010
27.  Adresa 67 din 20.01.2010
28.  Certificat de Urbanism nr. 1978/135/A/26362 din 17.08.2009
29.  Aviz de Urbanism nr. 20/15/01.09.2009
30.  Hotărâre privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu, PUD Bullevardul
    Aviatorilor nr. 92, nr. 406 din 24.09.2009
31.  Adresa nr. D01/20.09.2010
                        25

								
To top