Оферта за дограма

Document Sample
Оферта за дограма Powered By Docstoc
					http://hirudov.com                        На вниманието на:
Sofia, Bulgaria                        Заинтересованите лица
                ОФЕРТА
                    за
Производство, доставка и монтаж на отваряеми части в съществуваща окачена фасада

Предлагаме Ви:

Производство, доставка и монтаж на отваряеми части – крила за вграждане в окачена
фасада – 4 броя.

Стъклопакет – 24 мм от едно синьо обемно и едно безцветно флоатно стъкло.

Цена:

Цена на 4 броя отваряеми части – крила за вграждане в окачена фасада, стъклопакет 24
мм от едно синьо обемно и едно безцветно флоатно стъкло: 5000 лв.

Забележка: Цената включва производство, доставка, демонтаж на фиксирани части –
стъклопакети от окачена фасада, монтаж на крилата, заскеляване.

Цената не включва ДДС.

                                       Изготвил:
                                  http://hirudov.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1371
posted:8/7/2012
language:Bulgarian
pages:1
Description: Оферта за производство, доставка и монтаж на отваряеми части в съществуваща окачена фасада.Бланка от една страница.