http by O66fE6

VIEWS: 8 PAGES: 59

									                            ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
  ‫علم النبات يثبت تحريف الكتاب - الجزء األول‬
      ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
‫2‬         ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
          ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                                         ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬


                                  ‫الفهرس‬
‫المقدمة .................................................................................................................................................... 4‬
‫ما هي أصغر البذور على األرض أيها النصارى؟ ................................................................................................ 4‬
‫التحليل اللغوي للشاهد األول ..................................................................................................................... 6‬
‫التحليل اللغوي للشاهد الثاني : ................................................................................................................. 11‬
‫نتائج التحليل اللغوي .............................................................................................................................. 41‬
‫الخردل رؤية علمية ............................................................................................................................... 51‬
‫‪15 ................................................................................................................................ Brassica nigra‬‬
‫‪16 .................................................................................................. Brassica hirta or Sinapis alba‬‬
‫‪17 ........................................................................................................................... Brassica juncea‬‬
‫‪18 ............................................................................................................................... Brassica rapa‬‬
‫‪18 ..................................................................................................... Brassica tournefortii Gouan‬‬
‫‪19 .......................................................................................................................... Sinapisa rvensis‬‬
‫ما هو أصغر حجم لبذرة الخردل وما هو أكبر حجم لنبات الخردل ؟ ............................................................. 02‬
‫ما هي أصغر البذور في العالم ؟ .............................................................................................................. 12‬
‫عنوان المفاجاءة ومفاجاءة العنوان ........................................................................................................... 22‬
‫مقارنات ال مقارنة ! ............................................................................................................................... 52‬
‫بذور أصغر من بذور الخردل .................................................................................................................. 62‬
‫) ‪26 .................................................................................................... Striga asiatica ( witchweed‬‬
‫الدخان ( التوباكو ) ............................................................................................................................ 92‬
‫البيجونيا ........................................................................................................................................... 03‬
‫البيت ونيا ............................................................................................................................................ 03‬
‫نباتات بالجملة بذورها كالتراب ........................................................................................................... 13‬
‫بحث أصغر البذور يسبب توتر للنصارى في منتدياتهم................................................................................. 33‬
‫تفنيد بعض التبريرات من خالل التحليل اللغوي ................................................................................................. 63‬
‫1- المقصود من جملة أصغر كل البذور على األرض أي أرض إسرائيل ! ............................................................ 63‬
‫2- المقصود هو أكبر األعشاب وليس أكبر األشجار ....................................................................................... 63‬
‫3- المقصود هو أكبر الخضروات وليس أكبر األشجار .................................................................................... 73‬
‫4- المقصود هو أكبر البقول . ................................................................................................................... 83‬
‫5- كلمة ‪ δένδρων‬تعنى شجرة وشجرة في المعاجم العربية تعنى أي شيء متشعب ومنتشر ..................................... 14‬
‫6- المقصود هو أكبر األشجار ونبات الخردل هو أكبر األشجار حيث أن هناك من المراجع من يقول ذلك ! .................... 54‬
‫7- المقصود من المأوى ليس أن يقيم بل مجرد يحط على النبات ! ....................................................................... 74‬
‫8- يسوع ليس مدرس أحياء .................................................................................................................... 94‬
‫9- الكتاب قال من أصغر البذور ولم يقل أصغر كل البذور والخردل من أصغر البذور إذا ليس هناك مشكلة !.................. 05‬          ‫ِ‬
‫11- اليهود أنفسهم لم يعترضوا على تعبير أصغر البذور فليس من المنطقي أن تعترض أنت أيها المسلم ! ...................... 15‬
‫11- ( وإن كان مثقال حبة من خردل ) ....................................................................................................... 15‬
‫21- صيغة التفضيل المطلقة ................................................................................................................... 25‬
‫31- أنتم تقولون أن أصغر البذور هي بذور األوركيد ونبات األوركيد ليس أكبر األعشاب أو الخضروات أو البقول ............. 35‬
‫41- أنتم أيها المسلمون ال تستخدمون التفسيرات المسيحية ثم أن الكتاب يقصد معنى روحي نفهمه نحن النصارى ................ 45‬
‫دعونا نطبق المثال المادي على المعنى الروحي ................................................................................................. 65‬
‫تحميل البحث وردود أهل الكتاب وتفنيدها ........................................................................................................ 85‬
‫3‬                            ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                              ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                       ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
               ‫علم النبات يثبت تحريف الكتاب - الجزء األول‬

                    ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬


                          ‫المقدمة‬


  ‫بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا محمد صلى هللا عليه وعلى آله المبعوث رحمة للعالمين الذي به أكمل الدين‬
  ‫وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك فاللهم اهدي إلى رسالته من كان في قلبه حبة‬
  ‫خردل من حب لك . نكمل مع سلسة بحوث علمية تثبت تحريف الكتاب ونبدأ في استكشاف علم النبات من‬
‫خالل رؤية كتابية أو استكشاف الكتاب من خالل رؤية علمية وهذه المرة ستكون رؤية علمية زراعية ونبدأ‬
                         ‫بسؤال ألهل الكتاب يتمحور حوله موضوع طرحنا أال وهو :‬


                ‫ما هي أصغر البذور على األرض أيها النصارى؟‬  ‫وعندما نسأل ضيف نصراني هذا السؤال ستكون إجابته إنها بالطبع حبة الخردل وإذا سألناه من أين لك هذه اإلجابة‬
‫فسيقول إنها من الكتاب المقدس وإذا سألناه على لسان من هذه اإلجابة سيقول إنها على لسان هللا يسوع المسيح وإذا عدنا‬
                      ‫وسألناه ما هي الشواهد الكتابية لذلك فسوف يبدأ في سرد الشواهد اآلتية :‬

 ‫متى 31 : 13 – 23 ( قدم لهم مثال آخر قائال . يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في‬
 ‫حقله . 23 وهي أصغر جميع البزور . لكن متى نمت فهي اكبر البقول . وتصير شجرة حتى ان طيور السماء‬
                                    ‫تأتي وتتآوى في اغصانها )‬

 ‫مرقس 4 : 13- 23 ( وقال بماذا نش بّه ملكوت هللا أو بأي مثل نمثله 13 . مثل حبة خردل متى زرعت في‬
‫األرض فهي أصغر جميع البزور التي على األرض . 23 ولكن متى زرعت تطلع وتصير اكبر جميع البقول‬
               ‫وتصنع اغصانا كبيرة حتى تستطيع طيور السماء ان تتآوى تحت ظلها (‬

 ‫لوقا 31 : 81 – 91 ( فقال ماذا يشبه ملكوت هللا وبماذا اشبهه . 91 يشبه حبة خردل اخذها انسان والقاها‬
               ‫في بستانه فنمت وصارت شجرة كب يرة وتآوت طيور السماء في اغصانها (‬

‫لوقا 71 : 6 ( فقال الرب لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في‬
                                          ‫البحر فتطيعكم )‬

 ‫وألننا ال نحاكم مجرد ترجمات بل نحاكم الكتاب بمفرداته التي هي عبارة عن مخطوطات ونصوص نقدية‬
 ‫وترجمات وغيرها ف نحن هنا ال نعتمد على ترجمة واحدة مختارة من هنا أو هناك ونحب أن نشير إلى أن‬


 ‫4‬                   ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                      ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
  ‫الذين يتهموننا بأننا نختار بعض الترجمات التي تخدم أغراضنا هم غير منصفين وإال فليحددوا لنا مفردة‬
                ‫من مفردات الكتاب سواء ترجمة أو مخطوطة أو نص نقدي لنستخدمه عند‬

‫محاكمة الكتاب أما إذا قالوا كعادتهم أن كل المخطوطات وكل الترجمات وكل النصوص النقدية هي الكتاب‬
  ‫المقدس فلنا الحق أن نختار أحد هذه المفردات لنحاكم الكتاب من خاللها في موضع ما ومع أن هذا من‬
‫حقنا إال أننا في أطروحاتنا نعتمد منهج هام جدا سنستعرضه بالتفصيل في طرح خاص ولكن نحب أن نشير‬
‫إليه باختصار قبل البدء في استعراض النصوص والترجمات فنحن نعتمد في أطروحتنا على عناصر أهمها‬
                                             ‫هي :‬

 ‫* التحليل اللغوي : ولألسف قليل ممن أستخدمه بعد ذلك مؤخرا من أهل الكتاب لم يفهم معناه فهو عبارة‬
 ‫عن مقارنة للشاهد من نصوص وترجمات مختلفة من لغات مختلفة وهذا وظيفت ه أن نستبعد االعتماد على‬
 ‫مجرد ترجمة خاطئة هنا أو هناك فمن خالل الترجمة إلى أكثر من لغة نستطيع معرفة المعنى الذي فهمه‬
  ‫المترجمين وخاصة القدماء منهم أمثال القديس جيروم ونعتقد أن هؤالء أقدر على فهم معنى الكلمات في‬
 ‫النص العبري أو اليوناني أو اآلرامي أكثر من طلب ة في عصرنا حتى ال يفقهون لغة واحدة من هذه اللغات‬
  ‫ومع ذلك يفسرون ويختارون ما هو الزم للدفاع عن كتاب مجمعين على فساده ومختلفين على تحريفه .‬

    ‫ونكمل التحليل اللغوي بالقواميس والمعاجم ومعظم األدوات المستخدمة في علم الفيلولوجي ‪Philology‬‬
     ‫لمحاولة استكشاف المعنى ا لمقصود في مرحلة مبكرة قبل أن تستفحل عملية نسج النصوص وقبل أن‬
                                  ‫تشوهها أيدي حائكي العقائد .‬

  ‫* االستخدام الكتابي المحلل لغويا : وهذه األداة هي من أهم األدوات التي نستخدمها وهي أداة صعبة جدا‬
   ‫وال نعتمد فيها على قواميس أو مواقع والنتائج التي تستخدم في الطرح عادة تكون جزء صغير جدا من‬
     ‫عمل طويل وصعب فنحن أوال نبدأ بالبحث عن الكلمة وخاصة في اللغة األصلية ( أقدم لغات النص‬
 ‫المتوفرة ) وأحيانا في الترجمات ويجب الحذر عند استخدام هذه األداة في الترجمات وبعد أن نحصل على‬
 ‫نتائج البحث نبدأ في دمج األداة األولى والتي هي التحليل اللغوي مع األداة الثانية وهي االستخدام الكتابي‬
   ‫بنسخ النصوص والترجمات لكل عدد حصلنا عليه في البحث عن الكلمة ونضعها في ملف وحدها ويأتي‬
   ‫العمل المضني بعد ذلك باستعراض وتأمل هذه األعداد عدد عدد ثم الخروج بنتيجة واستبعاد الشاذ منها‬
‫وعليه نبنى قناعتنا بالمعنى ال مراد من الكلمة أو الجملة فليس هناك أقوى من هذه األداة من وجه نظرنا لفهم‬
‫المعنى المقصود ألنها تعتمد فهم معنى الكلمة من خالل مواقف وأسفار كتابية مختلفة وأيضا فهم المترجمين‬
                                     ‫للمعنى وخاصة القدماء منهم .‬

  ‫وكما وعدنا سوف نستعرض منهجنا في البحث في طرح منفصل أجلناه حتى يتعلم أبنائنا استخدام أدوات‬
‫أساسية مثل استخدام برنامج ‪ e - sword‬وكيفية استخدام رقم االسترونج نمبر لكسر حاجز اللغات األصلية ثم‬
  ‫استخراج النصوص من المخطوطات واستخدام صورة المخطوطة والنتائج كانت مبشرة بفضل هللا وحده‬
                   ‫الذي يتولى سبحانه تيسير الدعاة لدعوته بفضل منه ورحمة بالعباد .‬

‫ودعونا نستعرض الترجمات العربية وغير العربية والنصوص اليونانية لنتأكد هل قال الكتاب أن يسوع قال‬
                                ‫هذا أم أن هناك من أدعى عليه ذلك .‬                       ‫التحليل اللغوي‬

  ‫5‬                 ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                    ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                       ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬

                        :‫الشاهد األول‬

                http://scripturetext.com/mark/4 - 31.htm

                                                31 : 4 ‫مرقس‬

        . ‫( مثل حبة خردل متى زرعت في األرض فهي أصغر جميع البزور التي على األرض‬SVD)
  ، ‫( إنه يشبه ببزرة خردل ، تكون عند بذرها على األرض أصغر من كل ما على األرض من بزور‬ALAB)
    ، ‫( هو مثل حبة من خردل ، تكون عند زرعها في األرض أصغر كل ما في األرض من الحبوب‬GNA)
       . ‫( إنه مثل حبة خردل : فهي، حين تزرع في األرض ، أصغر سائر البزور التي في األرض‬JAB)


(KJV+) It is like 5613 a grain 2848 of mustard seed, 4615 which, 3739 when 3752 it is sown 4687 in 1909
the 3588 earth, 1093 is 2076 less 3398 than all 3956 the 3588 seeds 4690 that 3588 be 2076 in 1909 the 3588
earth: 1093


(GNT-WH+) ως 5613 ADV κοκκω 2848 N-DSM σιναπεως 4615 N-GSN ος 3739 R-NSM οταν 3752 CONJ σπαρη 4687
V-2APS-3S
     επι 1909 PREP της 3588 T-GSF γης 1093 N-GSF μικροτερον 3398 A-NSN-C ον 1510 V-PAP-NSN παντων 3956
A-GPN
   των 3588 T-
GPN
  σπερματων 4690 N-GPN των 3588 T-GPN επι 1909 PREP της 3588 T-GSF γης 1093 N-GSF(NA26)ὡς κόκκῳ σινάπεως, ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερον ὂν πάντων τῶν
σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς,G4615
σ ναπι
sinapi
sin'-ap-ee
        σ νομαιsinomai (to hurt, that is, sting); mustard
(the plant): - mustard.

     . ‫ أي الخردل‬mustard ‫ ويترجم إلى الكلمة االنجليزية‬σιναπεως ‫اسم النبات في اللغة اليونانية هو‬


G3398
μικρ ς, μικρ τερος
mikros mikroteros
mik-ros', mik-rot'-er-os


  6                  ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     www.sheekh-3arb.net
                                   ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
Apparently a primary word, including the comparative (second form); small (in size,
quantity, number or (figuratively) dignity): - least, less, little, small.

                                 . ‫ تعني صغير‬μικροτερον ‫هنا الكلمة‬

G3956
π ς
pas
pas
Including all the forms of declension; apparently a primary word; all, any, every, the
whole: - all (manner of, means) alway (-s), any (one), X daily, + ever, every (one, way), as
many as, + no (-thing), X throughly, whatsoever, whole, whosoever.

            . ‫ تع نى كل وهو ما يقطع أن النص يعنى أصغر كل البذور‬παντων ‫كما نرى كلمة‬

G3588
 , ,τ


ho, hay, to
The masculine, feminine (second) and neuter (third) forms, in all their inflections; the
definite article; the (sometimes to be supplied, at others omitted, in English idiom): - the,
this, that, one, he, she, it, etc.G4690
σπ ρμα
sperma
sper'-mah
F   G4687;     ng wn,     i ,  d (including     l “    ”); by i  lic i n
offspring; specifically a remnant (figuratively as if kept over for planting): - issue, seed.
G1909
ἐπ
epi
ep-ee'
A primary preposition properly meaning superimposition (of time, place, order, etc.), as a
relation of distribution [with the genitive case], that is, over, upon, etc.; of rest (with the
dative case) at, on, etc.; of direction (with the accusative case) towards, upon, etc.: - about
(the times), above, after, against, among, as long as (touching), at, beside, X have charge of,
(be-, [where-]) fore, in (a place, as much as, the time of, -to), (because) of, (up-) on (behalf
of) over, (by, for) the space of, through (-out), (un-) to (-ward), with. In compounds it
retains essentially the same import, at, upon, etc. (literally or figuratively).
  7                ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                    www.sheekh-3arb.net
                                     ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬


G1093
γῆ
g
ghay
Contracted from a primary word; soil; by extension a region, or the solid part or the whole
of the terrene globe (including the occupants in each application): - country, earth (-ly),
ground, land, world.

     ‫( כגרגר של־חרדל אשר יזרע באדמה והו א קטן מכל־הזרעים אשר על־הארץ׃‬HNT)


(FDB) Il est semblable à un grain de moutarde, qui, lorsqu'il est semé sur la terre, est la
plus petite de toutes les semencesqui sont sur la terre ;(Vulgate) sicut granum sinapis quod cum seminatum fuerit in terra minus est omnibus
seminibus quae sunt in terra
                                   : ‫الترجمات الغيرعربية‬


(ALT) "[It is] like a grain of mustard [or, a mustard seed], which, whenever it is sown on
the earth, is smaller than all of the seeds on the earth.(ASV) It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown upon the earth, though it be
less than all the seeds that are upon the earth,(BBE) It is like a grain of mustard seed, which, when it is put in the earth, is smaller than
all the seeds on the earth,(Bishops) It is like a grayne of mustarde seede, whiche when it is sowen in the earth, is
lesse then all seedes that be in the earth.(CEV) It is like what happens when a mustard seed is planted in the ground. It is the
smallest seed in all the world.
  8                ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                   www.sheekh-3arb.net
                                     ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
(Darby) As to a grain of mustard seed , which, when it is sown upon the earth, is less than
all seeds which are upon the earth,(DRB) It is as a grain of mustard seed: which when it is sown in the earth, is less than all
the seeds that are in the earth:(EMTV) It is like a mustard seed, which whenever it is sown on the ground, is smaller than
all the seeds on the earth;(ESV) It is like a grain of mustard seed, which, when sown on the ground, is the smallest of
all the seeds on earth,(Geneva) It is like a graine of mustarde seede, which when it is sowen in the earth, is the
least of all seedes that be in the earth:(GNB) It is like this. A man takes a mustard seed, the smallest seed in the world, and
plants it in the ground.(GW) It's like a mustard seed planted in the ground. The mustard seed is one of the
smallest seeds on earth.(ISV) It is like a mustard seed planted in the ground. Although it is the smallest of all the
seeds on earth,(KJVA) It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than
all the seeds that be in the earth:(KJVR) It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than
all the seeds that be in the earth:(LITV) It is like a grain of mustard, which, when it is sown on the earth , it is lesser than all
the seeds of those on the earth.


  9                ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                   www.sheekh-3arb.net
                                       ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
(MKJV) It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than
all the seeds that are in the earth.(Murdock) It is like a grain of mustard seed which, when it is sown in the earth, is the least
of all seeds sown on the earth;(RV) It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown upon the earth, though it be
less than all the seeds that are upon the earth,(Webster) It is like a grain of mustard-seed, which, when it is sown in the earth, is less than
all the seeds that are in the earth.(WNT) It is like a mustard-seed, which, when sown in the earth, is the smallest of all the
seeds in the world;(YLT) As a grain of mustard, which, whenever it may be sown on the earth, is less than any
of the seeds that are on the earth;

 the smallest of all the seeds in ‫كما ترى كل الترجمات الغير عربية تؤكد نفس المعنى وتستخدم تعبير‬
                      ً
  ‫ إذ ا فبذرة الخردل هي أصغر سائر البذ ور في‬the smallest of all the seeds on earth ‫ أو‬the world
                                    . ‫العالم أو على األرض قاطبة‬
   ‫وأهل الكتاب دائما يحاولون التملص من وجود تحريف والتالي هي محاوله يائسة من الترجمة العالمية‬
                                   : ‫ لحل المعضلة العلمية‬NIV

http://www.biblica.com/bible/verse/index.php?q=mark+4%3A31&submit=+Lookup+Verse+&niv=yes&tniv=yes&
nivuk=yes&nirv=yes&nvi=yes&v_mode=on&t_mode=on
  10                 ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     www.sheekh-3arb.net
                                     ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
 ‫و هنا رغم أن هذه ثالث إصدارات من نفس الترجمة إال أنك سوف ترى نظرية التطور التحريفية ببساطة‬
    ‫من خالل تطور التحريف في هذه اإلصدارات فقد حاول المترجم أن يضيف كلمة )‪ ( you‬في إصدارة‬
                                          ‫‪ NIV‬ولكن لماذا ؟‬
   ‫السبب هو أن المعنى بعد إضافة هذه الكلمة سيكون جميع البذور التي تزرعونها ومعنى ذلك أنها ليست‬
‫أصغر جميع البذور كلها . ولكنها محاوله تنهار أمام النص اليوناني المترجم عنه هذه الترجمات كما حللناه‬
           ‫سابقا موضحين كل كلمة وداللتها قاطعين الطريق على مثل هذه المحاوالت الفاشلة .‬                     ‫الشاهد الثاني :‬

             ‫‪http://scripturetext.com/matthew/13 - 32.htm‬‬

                                             ‫متى 31 : 23‬

 ‫)‪ (SVD‬وهي أصغر جميع البزور . ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى إن طيور السماء‬
                                      ‫تأتي وتتآوى في أغصانها .‬
   ‫)‪ (ALAB‬فمع أنها أصغر البذور كلها ، فحين تنمو تصبح أكبر البقول جمي عا، ثم تصير شجرة ، حتى إن‬
                               ‫طيور السماء تأتي وتبيت في أغصانها .‬
  ‫)‪ (GNA‬هي أصغر الحبوب كلها ، ولكنها إذا نمت كانت أكبر البقول، بل صارت شجرة ، حتى إن طيور‬
                                 ‫السماء تجيء وتعشش في أغصانها .‬
 ‫)‪ (JAB‬هي أصغر البزور كلها ، فإذا نمت كانت أكبر البقول، بل صارت شجرة حتى إن طيور السماء تأتي‬
                                         ‫فتعشش في أغصانها .‬
 ‫11‬                ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                   ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                       ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬

                         . ‫وهنا الترجمات العربية تؤكد أنها أصغر جميع البذور كلها‬


(KJV+) Which 3739 indeed 3303 is 2076 the least 3398 of all 3956 seeds: 4690 but 1161 when 3752 it is
grown, 837 it is 2076 the greatest 3187 among herbs, 3001 and 2532 becometh 1096 a tree, 1186 so that 5620
the 3588 birds 4071 of the 3588 air 3772 come 2064 and 2532 lodge 2681 in 1722 the 3588 branches 2798
thereof. 846(GNT-WH+) ο 3739 R-NSN μικροτερον 3398 A-NSN-C μεν 3303 PRT εστιν 1510 V-PAI-3S παντων 3956 A-GPN
των 3588 T-GPN σπερματων 4690N-GPN οταν 3752 CONJ δε 1161 CONJ αυξηθη 837 V-APS-3S μειζον 3173 A-NSN-C
των 3588 T-GPN λαχανων 3001 N-GPN εστιν 1510 V-PAI-3S και 2532 CONJ γινεται 1096 V-PNI-3S δενδρον 1186 N-
NSN
  ωστε 5620 CONJ ελθειν 2064 V-2AAN τα 3588 T-APN πετεινα 4071 N-APN του 3588 T-GSM ουρανου 3772 N-GSM
και 2532 CONJ κατασκηνουν 2681 V-PAN εν 1722 PREP τοις 3588 T-DPM κλαδοις 2798 N-DPM αυτου 846 P-GSN


(NA26)ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τῶν λαχάνων
ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς
κλάδοις αὐτοῦ.


G3588
 , ,τ


ho, hay, to
The masculine, feminine (second) and neuter (third) forms, in all their inflections; the
definite article; the (sometimes to be supplied, at others omitted, in English idiom): - the,
this, that, one, he, she, it, etc.


G3398
μικρ ς, μικρ τερος
mikros mikroteros
mik-ros', mik-rot'-er-os
Apparently a primary word, including the comparative (second form); small (in size,
quantity, number or (figuratively) dignity): - least, less, little, small.

                               . ‫ ومعناها أصغر‬μικρ ς ‫وهنا الكلمة اليونانية‬
G3956
π ς
pas
pas
Including all the forms of declension; apparently a primary word; all, any, every, the
  12                 ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     www.sheekh-3arb.net
                                      ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
whole: - all (manner of, means) alway (-s), any (one), X daily, + ever, every (one, way), as
many as, + no (-thing), X throughly, whatsoever, whole, whosoever.

                    . ‫ تعني كل وهذا يؤكد معنى أنها أصغر كل البذور‬π ς ‫وهنا الكلمة‬

G3173
μ γας
megas
meg'-as
 ncluding       l ng d   ,   in μεγ λη     g l , lu   l μ γ λοιmegaloi, etc.; compare
also G3176, G3187], big (literally or figuratively, in a very wide application): - (+ fear)
exceedingly, great (-est), high, large, loud, mighty, + (be) sore (afraid), strong, X to years.

  . ‫ تعني عظيمة أو قوية مما يعني أنه ا تكون شجرة ضخمة أو قوية حسب الكلمة اليونانية‬μ γας ‫هنا الكلمة‬

G3588
 , ,τ


ho, hay, to
The masculine, feminine (second) and neuter (third) forms, in all their inflections; the
definite article; the (sometimes to be supplied, at others omitted, in English idiom): - the,
this, that, one, he, she, it, etc.


G3001
λ χανον
lachanon
lakh'-an-on
F    λαχα νωl c  in (to dig); a vegetable: - herb.

   . ‫ تعني خضروات أو أعشاب وليس بقوليات كما ترجمتها بعض الترجمات العربية‬λ χανον ‫وهنا الكلمة‬

G1186
δ νδρον
dendron
den'-dron
  b bly     δρ ςdrus (an oak); a tree: - tree.

   ‫( והוא קטן מכל־הזרועים וכאשר צמח גדול הוא מן־הירקות והיה לעץ עד־אשר יבאו‬HNT)
                              ‫עוף השמים וקננו בענפיו׃‬


  13                ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                    www.sheekh-3arb.net
                                       ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
‫‪(FDB) lequel est, il est vrai, plus petit que toutes les semences; mais quand il a pris sa‬‬
‫‪croissance, il est plus grand que les herbes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du‬‬
‫.‪ciel viennent et demeurent dans ses branches‬‬‫‪(Vulgate) quod minimum quidem est omnibus seminibus cum autem creverit maius est‬‬
‫‪omnibus holeribus et fit arbor ita ut volucres caeli veniant et habitent in ramis eius‬‬

                               ‫وها هي الكلمة من موقع ‪ crosswalk‬المشهور :‬
‫5164=‪version=kjv & http://bible.crosswalk.com/Lexicons/Greek/grk.cgi?number‬‬

‫‪mustard, the name of a plant which in oriental co untries grows from a very small seed and‬‬
‫‪attains to the height of a tree, 10 feet (3 m) and more; hence a very small quantity of a‬‬
‫.‪thing is likened to a mustard seed, and also a thing which grows to a remarkable size‬‬

    ‫وسوف نكتشف الحقا انه حتى قواميس الكتاب تحرف في تعريفها لكلمات عامه ( تعبيرات غير دينية )‬
   ‫وليست فقط تعبيرات دينية كتابية مما يجعلنا ال نستطيع أن نلتمس لهم العذر على أساس أنها مفاهيم دينيه‬
                                  ‫خاصة أو غيره غير ذلك من األعذار .‬
   ‫فهنا يعرف الخردل على أنه شجرة طولها ثالثة أمتار أو أكثر وهذا بالطبع كما سنرى أفك وبهتان ولكن‬
                                        ‫دعونا ال نسبق األحداث .‬

                      ‫نتائج التحليل اللغوي‬

                        ‫1- الكتاب يحدد النبات المقصود في الشواهد بأنه الخردل .‬
     ‫كما رأينا وجدنا من خالل التحليل اللغوي للشواهد أن الكلمة اليونانية المستخدمة للتعبير عن النبات‬
 ‫‪S‬‬   ‫‪ng’ H b w nd G‬‬     ‫المقصود هي ‪ σ ναπι‬والتي تحمل رقم 5164‪ G‬في قاموس ‪k Dic i n i‬‬
    ‫والتي تترجم في االنجليزية إلى كلمة ‪ mustard‬والتي بدورها تعنى الخردل في العربية مما يؤكد أن‬
                            ‫النبات المقصود هو بعينه الخردل وليس نبات آخر .‬

   ‫2- الكتاب يوصف هذا النبات الذي سماه الخردل أنه أصغر جميع البذور على األ رض حيث أنه استخدم‬
                    ‫تعبير واضح وهو : ‪μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων‬‬
   ‫أي أصغر كل البذور و يتكامل التعبير السابق مع تعبير ‪ επι της γης‬أي على األرض ويكون المعنى في‬
             ‫اليونانية بصورة جلية ال تقبل التشكيك هو ( أصغر جميع البذور على األرض ).‬

                ‫3- الكتاب يصف هذا ا لنبات بأن له أغصان عظيمة ‪. κλάδους μεγάλους‬‬

     ‫4- الكتاب يصف هذا النبات بأنه أكبر الخضروات أو األعشاب ‪. μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων‬‬

                      ‫5- الكتاب يصف هذا النبات أنه شجرة كبيرة ‪. δενδρον μεγα‬‬   ‫41‬                ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                        ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
 ‫6- الكتاب يصف هذا النبات أنه يكبر لدرجة أن يكون مكان لسكن العصافير ‪ κατεσκήνωσεν‬وهذه الكلمة‬
 ‫تتكون من كلمتين الكلمة األولى كلمة ‪ κατ‬والتي تعنى على والكلمة الثانية وهي كلمة ‪ σκην ω‬والتي‬
                                ‫تعنى يخيم أو يتخذ مسكن أو يقيم .‬

 ‫وبعد أن أكدنا على الجمل والكلمات التي ذكرت في النص مثل الخردل ومعناه وأصغر البذور على األرض‬
 ‫واكبر ج ميع أشجار البقول على حد تعبير الترجمات وبعد أن استعرضنا قواميس الكتاب وتعريفها الذي‬
 ‫يظهر مدى استخفافها بالعقل لدرجة أنها تعرف الخردل على انه شجره طولها أكثر من ثالث أمتار وأن‬
                     ‫بذورها صغيره جدا دعونا نرى ماذا يقول العلم والواقع .‬   ‫والجزء القادم من البحث للع قالء فقط فعلى الذين قرروا أن يفتحوا قلوبهم ويغلقوا عقولهم مراعاة فرق‬
              ‫التوقيت العقلي وربط أحزمة األمان على العقول ألننا سنقلع في رحلة علمية .‬

                       ‫الخر دل رؤية علمية‬


                                         ‫أوال : تصنيف الخردل نباتيا‬

‫13=‪http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=BRNI&display‬‬
                    ‫مجموعة صور توضح أشكال نبات الخردل وبذوره بأنواعها المختلفة :‬

                        ‫‪Brassica nigra‬‬
                        ‫‪black mustard‬‬
‫‪http://plants.usda.gov/gallery/standard/brni_002_svp.jpg‬‬
  ‫51‬                  ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                      ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                         ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Black - mustard - seeds.jpg
http://plants.usda.gov/java/largeImage?imageID=brni_003_ahp.tif
                   Brassica hirta or Sinapis alba
                 Yellow mustard ( White mustard )
http://en.w ikipedia.org/wiki/File:Sa_yellow_mustard.jpg
  16                  ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                      www.sheekh-3arb.net
                                       ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
http://plants.usda.gov/java/largeImage?imageID=brhi2_001_ahp.tif
                      Brassica juncea
                       India mustard


http://plants.usda.gov/java/largeImage?imageID=brju_003_ahp.tif
http://plants.usda.gov/java/largeImage?imageID=brju_002_ahp.tif
  17                  ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     www.sheekh-3arb.net
                                            ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
                           Brassica rapa
                            field mustard


http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=BRRA&photoID=brra_ 1h.jpg
http://plants.usda.gov/java/largeImage?imageI D=brra_001_ahp.tif
                     Brassica tournefortii Gouan
                            Asian mustard


  18                      ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                          www.sheekh-3arb.net
                                         ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
http ://florabase.calm.wa.gov.au/browse/photo/3000
http:/ /plants.usda.gov/java/largeImage?imageID=brto_001_ahp.tif
                       Sinapisa rvensis

                        charlock mustard
http://plant - life.org/Brassicaceae/large/sinap_arve_lg.htm
http://plants.usda.gov/java/largeImage?imageID=siar4_002_ahp.tif
  19                   ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                       www.sheekh-3arb.net
                                              ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
                               . ‫وهذه صورة توضح حج م بذور ألنواع مختلفة من الخردل‬

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/35/Mustard.png
            ‫ما هو أصغر حجم لبذرة الخردل وما هو أكبر حجم لنبات الخردل ؟‬


White mustard seeds are hard round seeds, usually around 1 to 1.5 millimetres in diameter


DAV D T. BALKE nd LEVENTE L. D OSADY; “R              id qu  u  x    c i n  u cilage from whole white
 u    d  d”; F  dR     c  n  n  i n l; Jun 2000; 33 (5):    . 347 -356.

                                                    : ‫الترجمة التفسيرية‬

                         . ‫الخردل األبيض بذور كروية صلبة عادة حجمها من 1 : 5.1 مليمتر‬

http://www.henriettesherbal.com/eclectic/kings/sinapis.html
                                                    : ‫الترجمة التفسيرية‬


   20                     ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                          www.sheekh-3arb.net
                                     ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
 ‫الخردل األصفر ( الخردل األبيض ) نباتات حوليه ذات أ فرع دقيقة عليها شعيرات قاسية طولها يتراوح‬
                 ‫بين 2 : 5 قدم أي 16 : 5.251 سنتيمتر ( أي ال تتعدى متر ونص (.‬
                                           ‫الترجمة التفسيرية :‬

 ‫الخردل األ سود أيضا من النباتات الحولية وفروعه مدورة ملساء مخططة طولها يتراوح بين 3 : 6 قدم (‬
                                ‫أي 19 : 181 سنتيمتر تقريبا )‬
                                           ‫الترجمة التفسيرية :‬
       ‫ً‬
‫حجم بذور الخردل األبيض حوالي 2 مليمتر ....... حجم بذور الخردل األسود حوالي 1 مليمتر . إذ ا ف يُفهم مما‬
‫سبق أن الخردل هو نباتات حولية والمتخصص يعرف أن النباتات الحولية ال يمكن أن تكون أشجار ولكنها‬
 ‫على أقصى تقدير شجيرات إذا لم تكن أعشاب ويجب أن أشير إلى أن النبات ات الحولية معناها أنها تستمر‬
  ‫سنة واحدة أو موسم واحد ثم تموت ويجدد زراعتها مرة أخرى في الموسم القادم وال أعرف كيف لنبات‬
 ‫حولي صغير أن يكون شجرة عظيمة ‪ δ νδρον μ γα‬أو ذات أغصان كبيرة ‪ κλάδους μεγάλους‬أو أن‬
  ‫طيور السماء ‪ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ‬تعشش فيها ‪ ( κατασκηνοῦν‬تتخذه مأوى ) وكيف يجتمع كل‬
                ‫ذلك مع كلمة ‪ τῶν λαχάνων‬التي تعني أعشاب أو خضروات كما يقول الكتاب .‬
                 ‫ما هي أصغر البذور في العالم ؟‬


 ‫12‬                ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                   ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                        ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬

   ‫دعنا نسأل هذه المرة السؤال للعلماء ومتخصصين علم النبات سواء من المسلمين أو النصارى ويا حبذا‬
                     ‫المحايدين منهم وسوف تكون اإل جابة المنطقية والمتوقعة هي :‬


                         ‫نبات األوركيد‬

                 ‫وإذا كنا في مجال الكالم علميا وأكاديميا فيجب أن نبدأ بتقسيم النبات علميا .‬

                                            ‫تصنيف األوركيد نباتيا :‬
‫13=‪http:// plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=IPSPO2&display‬‬
 ‫و كما نرى من خالل التقسيم نستطيع أن نفهم أن األ وركيد من النباتات ذات البذور ‪ Spermatophyta‬ومن‬
 ‫النباتات المزهرة ‪ Magnoliophyta‬وأن بذورها من ذوات الفلقتين ‪ Magnoliopsida‬وأنه ينتمي لعائلة‬
  ‫‪ Polemoniaceae‬وفهم هذا يوفر على المتخصصين كثير من الجدل غير المتخصص كمن يعتقد أن‬
 ‫األوركيد من الزهور والخردل من البقول إلى آخر ذلك من ترهات ال يمكن التجاوب معها عندما يكون‬
                 ‫الموضوع علمي متخصص .‬                    ‫عنوان المفاجأة ومفاجأ ة ا لعنوان‬


  ‫وتحت عنوان ‪ what is the smallest seed in the world‬أي ما هي أصغر البذور في العالم تجد مايسر‬
                                             ‫قلبك .‬
‫/‪http://diogenesii.wordpress.com/2007/06/22/what -is-the-smallest-seed-in-the-world‬‬
  ‫22‬                  ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                      ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                       ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
                                              ‫الترجمة تفسيرية :‬
                                   ‫ما هي أصغر البذور في العالم ؟‬
                                       ‫إنها ليست بذور الخردل .‬
‫بذرة األوركيد هي أصغر ال بذور في العالم وهي ال تحتوى على اندوسبيرم بداخلها ولكن تحتوى على جنين‬
   ‫في مرحلة تطور .. وهي من أسرة األوركيدا بالمناطق االستوائية البذور طولها 1 / 113 من البوصة 58‬
    ‫ميكرو وال ترى بالعين المجردة ( ترى تحت الميكروسكوب ) والبذرة الواحدة وزنها 1 / 11153 من‬
                                    ‫األونص ( 18 .0 ميكروجرام ) .‬
    ‫بذور األوركيد تنتشر في الهواء مثل الغبار وتستقر تحت األشجار االستوائية حيث تبدأ في النمو .‬
‫62=‪http://fusion.sas.upenn.edu/cater pillar/index.php?action=viewslide&image_id=1105&lecture_id‬‬
                                             ‫الترجمة التفسيرية :‬
                                            ‫أصغر البذور .‬
‫ثمرة األوركيد تحتوي على ماليين ال بذور وكل منها اكبر قليال جدا من حبة رمل وتسقط من الثمرة الناضجة‬
                                 ‫وهي تتطاير مع الهواء مثل الغبار .‬
           ‫كما ترى أن بذرة األوركيد مثل الغبار ولكن دعونا نكمل ببعض الصور للتوضيح .‬
‫52=‪http://fusion.sas.upenn.edu/caterpillar/index.php?action=highres&image_id=1052&lecture_id‬‬
  ‫32‬                  ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                       ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
‫52=‪http://fusion.sas.upenn.edu/caterpillar/index.php?action=highres&image_id=1053&lecture_id‬‬
 ‫و هكذا يتضح األمر بما ال يدع مجال للشك من خالل األرقام قبل الصور أن بذور الخردل هي ليست أصغر‬
                                ‫البذور ولكنها بذور األوركيد .‬
  ‫42‬                 ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                       ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
                      ‫مقارنات ال مقارنة !‬

   ‫وها هي المقارنة التي اختصر النصارى طرحنا فيها ومازلنا نترك الحكم للمسافر على خطوطنا العقلية‬
                                    ‫للوصول إلى بالد الحقائق :‬

‫‪http://waynesword.palomar.edu/plfeb96.htm‬‬
  ‫كما ترى في الصورة هذه مقارنه بين بذور الخردل وبذور األوركيد وبجانبها بعض األشياء للمقارنة مثل‬
                            ‫حبات الملح والحكم نتركه للباحث عن الحقيقة .‬


‫وهذه مقارنة أخرى بين بذور نبات ‪ witchweed‬وبذرة نبات التوباكو ( الدخان ) وبذور نبات الخردل وطبعا‬
              ‫شعرة إنسان للمقارنة ( نتمنى أال يكون االعتراض على الشعرة هذه المرة ).‬
‫‪http://www.invasive.org/eastern/species/4706.html‬‬
‫‪http://www.invasive.org/eastern/images/768x512/1148124.jpg‬‬
  ‫52‬                  ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                       ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
    ‫كما نرى فحبة الخردل هي أكبر ما في الصورة يأتي بعدها في الحجم بذرة نبات الدخان ( التوباكو )‬
                       ‫وأصغرهم بذرة نبات ‪ witchweed‬وطبعا الشعرة للتوضيح .‬


                   ‫بذور أصغر من بذور الخردل‬


  ‫البعض راح يلهث وراء األوركيد متهما إياه باتهامات عدة وكأن األوركيد لو تنازل عن مكان ته كأصغر‬
 ‫البذور لحل ذلك مشكلة الكتاب مع الخردل ولم يدرك هؤالء أن النباتات التي تحتل بذورها مكانها بجدارة‬
  ‫كبذور أصغر من الخردل والتي ادخرناها كاستثمار ليوم نحتاج فيه إلنهاء األمر نهاية لن نرد على أحد‬
               ‫بعدها إال إذا كان اعتراضه من الجدية بمكان بحيث يستحق أن ن تفاعل معه .‬
                                        ‫ودعونا نبدأ بالسؤال :‬
                           ‫هل هناك نباتات بذورها أصغر من بذور الخردل ؟‬
  ‫واإلجابة هي نعم بالطبع هناك الكثير والكثير من النباتات التي يقل حجم ووزن بذورها عن حجم ووزن‬
 ‫بذور الخردل وسوف نستعرض بضع منها على أن نجمل البعض اآلخر لمن يحب أن يجرى حولها بحث‬
 ‫ي ؤكد له أنه ال مجال لتبرئة الكتاب من تهمة التحريف إال باتهام رب العزة سبحانه وتعالى بصفات البشر‬
                 ‫من محدودية العلم وحاشاه سبحانه فهو العليم الخبير بكونه الذي خلق .‬
‫قبل استعراض أول النباتات التي سنستعرضها والتي عادة سنبدأ فيها بشكل النبات ثم نعرض حجم البذرة‬
  ‫من مرجعية علمية ثم نعرض صور للبذرة مما يجعل األمر واضحا تماما وقبل أن نبدأ في ذلك نحب أن‬
   ‫نشير إلى أن هناك من يعتقد أننا نقول أن هذا النبات أو ذاك هو النبات المقصود في الكتاب وهذا غير‬
‫صحيح فالكتاب نصه على أقل تقدير فاسد كما يعتقد أهله الدارسين للنقد النصي و هو محرف كما نعتقد نحن‬
   ‫بالحجة والدليل وعندما يتعارض الكتاب مع نفسه ومع الحقيقة العلمية ( ال نتحدث عن نظريات ) فإن‬
  ‫المشكلة تكون في تحريف البشر للكتاب وترك آثار الجريمة وهي عبارة عن صفة بشرية وهي محدودية‬
 ‫العلم ومحدود العلم البشرى وصف نبات خيالي سماه الخردل يح مل صفات ال تجتمع في نبات واحد سواء‬
 ‫الخردل أو غيره وعلى هذا فنحن ال نبحث عن النبات المقصود مدعين أنه هذا أو ذاك بل نوضح بالحجة‬
   ‫والدليل أن هذا النبات الخيالي هو دليل تحريف الكتاب لتناقضه مع ما يخبرنا به علم النبات من حقائق‬
                                                ‫علمية .‬
                  ‫) ‪Striga asiatica ( witchweed‬‬

                        ‫شكل النبات‬
‫‪http://www.invasive.org/eastern/images/768x512/1148167.jpg‬‬
                        ‫حجم البذرة‬
  ‫62‬                 ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                         ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬

 ‫فضلنا أن يكون مرجعنا هنا لتوضيح حجم البذرة هو بحث علمي يتكلم عن عالقة حجم ووزن وعمر بذرة‬
 ‫هذا النبات على عالقته التطفلية وموضوع البحث وإن كان يبدو بعيدا عن موضوعنا إال أننا فضلناه ألنه‬
 ‫يعطى مدى لحجم ووزن بذور هذا النبات ويستطيع من يريد تحميل البحث كامال أن يفعل ذلك من الرابط‬
                                            ‫التالي :‬

‫‪http://http//sheekh - 3arb.info/Library/books/En/research/Phyto74n09_1074.PDF‬‬
                                            ‫الترجمة التفسيرية :‬
                              ‫تم تصنيف البذور إلى 7 مجموعات عمرية كالتالي :‬
                                                ‫سنة واحدة‬
                                                  ‫سنتين‬
                                               ‫ثالث سنوات‬
                                               ‫أربع سنوات‬
                                               ‫ست سنوات‬
                                               ‫سبع سنوات‬
                                               ‫ثمان سنوات‬

                     ‫وتم تصن يف البذور إلى 5 مجموعات حسب الحجم والوزن كالتالي :‬
               ‫مجموعة البذور الكبيرة ( أكبر من 941 ميك رون ) وثقيلة ( وزنها اكبر من 1 )‬
                           ‫مجموعة البذور الك بيرة والخفيفة : وزنها أصغر من 1‬
                        ‫مجموعة البذور الصغيرة ( أصغر من 521 ميكرون ) وثقيلة‬
                                   ‫مجموعة البذور الصغيرة والخفي فة :‬
                       ‫مجموعة البذور العشوائية : خليط ما بين أحجام مختلفة للبذور‬
 ‫ومعنى ذلك أن حجم بذرة هذا النبات يتراوح بين 941 ميكرون و 521 ميكرون ونستطيع أن ندرك أن حجم‬
  ‫بذرة األوركيد أقل منه 58 ميكرون وإذا علمنا أن الميكرون هو 1 / مليون من المتر نعلم أن حجم الخردل‬
                  ‫ال ذي يتراوح من 1 : 2 مليمتر هو حجم عمالق بالنسبة لهذه البذرة .‬

‫1414?‪http://www.ars - grin.gov/~sbmljw/cgi - bin/dispturl.pl‬‬

  ‫72‬                   ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                       ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                         ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
                 : ‫لمزيد من الصور التوضيحية لحجم بذور هذا النبات تجدها في الرابط التالي‬
http://sheekh - 3arb.info/html/seeds - img.htm


         . ‫ وحجم بذور الذرة وحجم بذور السورجم‬Striga ‫وهذه مقارنة توضح الفرق بين حجم بذور‬
http://www.parasiticplants.siu.edu/Scrophulariaceae/images/Striga.seed1.JPEG
seeds compared to maize and Sorghum. Each seed is only 0.2 X 0.3 mm in size. Photo by C.
Parker, from "Striga Identification and Control Handbook" (Inf o.Bull. No. 15, ICRISAT,
Patancheru P.O. Andhra Pradesh 502324, India).

                 . ) 0.2 X 0.3 mm ( ‫وسنجد أن بذور نبات حجمها 81 من األلف من المليمتر‬

   ‫وهذه المقارنة عرضناها سابقا ونعيدها مرة أخرى كمثال يجمع بين بذور الخردل وبذور الدخان وبذور‬
                                          . witchweed
http://www.invasive .org/eastern/species/4706.html
  28                   ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                       www.sheekh-3arb.net
                                         ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬


                         ‫الدخان ( التوباكو )‬

  ‫أيضا بذور نبات الدخان من البذور الصغيرة جدا حجما ووزنا فالجرام يحتوى تقريبا 11111 بذرة ومن‬
 ‫يعمل في سلطنة عمان أو لبنان سيعرف مدى صغر هذه البذور ألنها من البذور التي تذرع هناك لألسف .‬
‫‪http://www.archive.org/stream/cultivationoftob00brewrich/cultivationoftob00brewrich_djvu.txt‬‬
‫‪CULTIVATION OF TOBACCO IN THE PHILIPPINE ISLANDS‬‬
‫‪http://www.harunyahya.com/books/science/seed/seed4.php‬‬
‫‪http://www.victoryseeds.com/tobacco/images/tobacco_tn86_seed_doc_1 00303.jpg‬‬
                 ‫لمزيد من الصور التوضيحية لحجم بذور هذا النبات تجدها في الرابط التالي :‬
‫‪http://sheekh - 3arb.info/html/seeds - img.htm‬‬
  ‫92‬                   ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                       ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                        ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
                          ‫البيجونيا‬

‫وهي من الزهور الجميلة ويعرفها المتخصصين في تنسيق الحدائق جيدا والجرام يحتوى على 11116 بذرة‬
                                       ‫من هذه البذور .‬
‫‪http://www.hortusgroup.com/begonia.htm‬‬
                ‫لمزيد من الصور التوضيحية لحجم بذور هذا النبات تجدها في الرابط التالي :‬
‫‪ht tp://sheekh - 3arb.info/html/seeds - img.htm‬‬

                          ‫البيتونيا‬

 ‫أيضا من الزهور الرائعة المتنوعة في ألوانها وخاصة األنواع الجديدة منها ويحتوى الجرام على 1159 :‬
                                          ‫11111 بذرة .‬
‫‪http://www.green - seeds.com/ PDF/petunia_cultural.pdf‬‬
  ‫03‬                  ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                      ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                         ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬

‫/ ‪http://www.flickr.com/photos/11145365@N00/281876148/in/photostream‬‬
                 ‫لمزيد من الصور التوضيحية لحجم بذور هذا النبات تجدها في الرابط التالي :‬
‫‪http://sheekh - 3arb.info/html/seeds - img.htm‬‬
                      ‫نباتات بالجملة بذورها كالتراب‬

                     ‫هذه مجموعة كبيرة من النباتات كلها بذورها أصغر م ن بذور الخردل .‬

‫‪http://theseedsite.co.uk/seedsize1.html‬‬


                     ‫‪Dust-like & Tiny Seeds‬‬
  ‫13‬                   ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                       ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                      ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
‫23‬  ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
    ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                      ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬


             ‫بحث أصغر البذور ( سلسلة اعتراف األهل واألصحاب )‬

                ‫يسبب توتر للنصارى في منتدياتهم _ بالصور‬


 ‫و بعد إقامة الحجة والبينة وحتى تكتمل الفائدة دعونا نستعرض بعض ردود األفعال التي حدثت عند عرض‬
 ‫هذا الموضوع في بعض المنتديات والتي لخصها أحد تالميذنا نسأل هللا أن يجعل ه في ميزان حسناته ونسأل‬
   ‫هللا الكريم رب العرش العظيم أن يجعل كل جهود الدعاة إلى هللا في ميزان حسناتهم يوم تبيض وجوده‬
                        ‫وتسود وجوه ويمكن متابعة ذلك من خالل الرابط التالي :‬

‫0846=‪http://www.elforkan. com/7ewar/showthread.php?t‬‬


                             ‫وعموما ستجد أن معظم الردود هي من هذا النوع :‬
   ‫وهو ما يدل أوال على عدم قراءة البحوث بصورة جيدة أو ع دم قرأتها تماما وثانيا تدل على جهل بلغة‬
                                          ‫الكتاب قبل كل شىء .‬
 ‫وكان األولى أن يسأل من يريد المشاركة في مثل هذه المواضيع أحد المتخصصين في هذا المجال فلن يعدم‬
‫أن يجد واحدا في كنيسة هنا أو هناك يسأله هذا إن كان من الصعب أن يجد واحدا في الجامعات المتخصصة‬
   ‫وبالعودة إلى البحث تجد أن الكلمة اليونانية ‪ λ χανον‬تعني الخضروات أو العشبيات وأما ترجمتها إلى‬
   ‫بقوليات فهي ال تعني كما يفهم عامة النصارى البقوليات على أنها الفول والعدس ولكن بمعنى البقل أي‬
   ‫األعشاب أو النباتات الحولية كما تخبرنا المعاجم العربية أما عن تصنيف نبات األ وركيد على أنه بذور‬
  ‫زهور فتصنيف النبات مذكور في البحث أعاله وعلم تصنيف النباتات ‪ TAXONOMY‬ويعرفه من درسه‬
                  ‫جيدا أما عن القرد الزاحف فهذا لم يعد مجاال للتعليق عليه بعد البيان .‬

                         ‫وهناك من ال يعرف إال أن كالم ( أنت الفادي ) مظبوط :‬
  ‫33‬                 ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                    ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                                            ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
                                                              ‫أما الصخور فلها أراء قاطعة :‬
   ‫وكما ترى وكأن السائل لم يذكر في سؤاله مرقس 4 : 13 ( مثل حبة خردل متى زرعت في األرض فهي‬
                            ‫أصغر جميع البزور التي على األرض )‬

 ‫أيضا تجد مسألة حجم نبات الخردل كأنه شيء منتهي وكأن الشجرة هي من أكبر األشجار وهذا ما تستطيع‬
                            ‫استكشافه بسهولة من خالل الصور السابقة .‬


 ‫أما التعبير السائد في اليهودية فهو ليس سائد في اليهودية فقط بل في اإلسالم أيضا بل واألكثر من ذلك أن‬
‫َ َ َ ُ‬
‫القرآن الكريم ضرب به المثل في الصغر في قوله تعالى في سورة األنبياء اآلية السابعة واألربعون { و ن ض ع‬
   ‫الْ م و از ين الْ ق ِ س ط ل ِ ي و م الْ ق ِ ي ا م ةِ فَ ال تُ ظ ل َ مُ ن ف سٌ ش ي ئ ا ً و إ ِن ك ان م ث قَ ا ل ح ب ةٍ مِّنْ خ رْ د ل أ َ ت ي ن ا ب ِ هَ ا و ك في بِ ن ا‬
    ‫َ‬    ‫َ َ‬      ‫َ َ ٍ ََْ‬          ‫َ َ ِ ْ َ َ َّ‬         ‫َْ َ‬       ‫ْ َْ‬    ‫َ‬   ‫َ َ‬      ‫َْ ِ‬
                                                                          ‫ْ َ‬     ‫ََ ِ َ‬
       ‫َ َ َّ ِّ َ َ ٍ َ ُ‬
   ‫َ ُ ِ قَ ا ل ح ب ةٍ م نْ خ رْ د ل فَ ت ك ن ف ِي‬ ‫ح ا س بِ ين } وفي سورة لقمان اآلية السادسة عشر ( ي ا بُ ن ي إ ِنَّ ه ا إ ِن ت ك م ثْ‬
                                    ‫َ َ َّ َ‬                                         ‫َ ِ َ‬
                         ‫ص خ ر ةٍ أو ف ِي ال س م او ا ت أو ف ِي األر ض ي أ ْت ب ِ هَ ا هللا ُ إ ِنَّ هللا َ ل َ طِ يفٌ خ ب ِ ي ر ).‬
                            ‫َ ٌ‬          ‫َّ‬      ‫َّ‬      ‫َ ِ‬             ‫َّ َ َ ِ‬            ‫َ ْ َ‬

‫و مثل حبة الخردل معروف وال غضاضة في أن يضرب به المثل في الصغر ولكن الغضاضة والذي ال يقبل‬
  ‫أن يقال أنها أصغر جميع البذور على األرض وهذا ما يخالف العلم وهذا مدار طرحنا الذي بدأ بالجانب‬
             ‫اللغوي للتأكيد على هذا المعنى ومن ثم الجانب العلمي إلثبات خطأ هذا الطرح .‬

‫وطبعا هناك من الشخصيات التي نستطيع أن نسميها شخصيات إدارة األزمات التي مهمتها غير التكريز هو‬
   ‫تشتيت ردود األفعال على البحوث التي تطرح مواضيع من الصعب الرد عليها في المنتديات اإلسالمية‬
  ‫وتوجيه الحوار إلى مواضيع تم استهالكها ومن ثم االختفاء فجأة والظهور عند وجود أزمة أخرى وهكذا‬
          ‫ناهيك عن التكريز للتثبيت في المنتديات الغير إسالمية بعد كل موضوع من هذا النوع .‬
   ‫43‬                            ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                                 ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                     ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
                        ‫أما رد الفعل المضحك المبكى فهو ردود مثل الرد التالي :‬
 ‫وبصراحة هناك من يمثل عبأ على عقيدته في حين يفترض أن يكون خادما لها ويمثل دعوة لعقيدة أخرى‬
               ‫في حين المفترض أن يكون مفندا لها وهذا ما يبدو من خالل التفسير السابق .‬
‫فهل يعقل أن يكون الدليل أن المقصود بأصغر البذور هو أصغرها في اليهودية هو أن يسوع اإلله لم يسافر‬
            ‫خارج اليهودية إال لمصر ولذلك فهو ال يعرف عن أصغ ر البذور خارج اليهودية ؟ !‬


‫وهذا ما يطرح سؤال الهوتي وهو هل عندما سافر إلى مصر تخلى الهوته عن ناسوته؟ أم انه لم يتخلى عنه‬
                                         ‫طرفة عين ؟‬ ‫53‬                ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                   ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                       ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
  ‫وماذا عن الوصف للشجر ة الهائلة الحجم نقال عن الراباى ‪ Simeon Ben Chalaphta‬والسؤال هو أليس‬
 ‫حجم نبات الخردل موضوع علمي ؟ فلم ن نعود في هذا الموضوع ؟ إلى الراباى أو إلى القمص أو األنبا ؟‬
   ‫أم إلى المتخصصين في علم النبات ؟ أال نستطيع كبشر متعلمين أو المفترض أن نكون كذلك أن نتناول‬
 ‫مصادر استشهدنا بالتدقيق أم يجب أن نبقى كالببغاوات نعيد ما يقوله هذا الراباى أو هذا االسم المشهور أو‬
 ‫ذلك الموقع الرائج ؟ ونظرة على الصور السابقة في البحث لحجم نبات الخردل يجعل كالم الراباى والناقل‬
  ‫عنه هباء منثور تذروه رياح العقل والموضوعية في مقابر الجهل والتقليد األعمى وفي حقول الجهل التي‬
  ‫تقام فيها الحجج بأخيلة المآ ته التي تنصب لطرد طيور الفكر والعقالنية ومن ع أصوات نغم العقل الذي هو‬
                              ‫مدار تكليف البشر ومدار البحث عن الحقيقة .‬                ‫تفنيد بعض التبريرات من خالل التحليل اللغوي‬


                  ‫1- المقصود من جملة أصغر كل البذور على األرض أي أرض إسرائيل !‬

                          ‫ونقول‬
 ‫و لتفنيد ذلك نقول كلمة ‪ γης‬معرفة بأداة التعريف ‪ της‬مما يعنى أن المقصود من جملة ‪ ἐπὶ τῆς γῆς‬هو األرض‬
    ‫بصورة عامة وليس أرض إسرائيل ( كما يقول البعض ) وعندما يريد الكتاب تحديد أرض معينة يستخدم تعبيرات‬
‫‪ γῆ‬كما في متى‬         ‫‪ γῆν‬مثال في متى 2 :12 و متى 2 : 12 أو ارض نفتاليم‬     ‫‪ρ‬‬   ‫كأرض إسرائيل‬
 ‫4 : 51 أو ‪ γῆ Ἰούδ‬أرض يهوذا أو ‪ γῇ Σοδό ων κ ὶ Γο όρρων‬أرض سدوم وعمورة ولكن عندما يريد‬
  ‫الكتاب أن يعمم فيستخدم تعبير األرض بالتعريف كما في متى 5: 5 ( طوبى للودعاء ألنهم يرثون األرض ) وهنا‬
   ‫يستخدم تعبير ‪ τὴν γῆν‬وال نستطيع أن نفهم أن الودعاء سيرثون قطعة من األرض بل سيرثون األرض كلها وال‬
 ‫نستطيع أن نفهم أن جزء من األرض سوف يزول إذا زالت حرف أو نقطة من الناموس كما متى 5 : 81 ( فإني الحق‬
 ‫أقول لكم: إلى أن تزول السماء واألرض ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل ) حيث أنه‬
 ‫استخدم كلمة ‪ γῆ‬وهي معرفة بأداة التعريف ‪ ἡ‬ومع ذلك فنحن نعرف طبعا أن لفظة األرض المعرفة قد تستخدم أحيانا‬
‫للداللة على األرض عندما يقع عليها اإلنسان مثال وليس من المعقول أن يقول انه وقع على أرض و يفهم ذلك من خالل‬
 ‫السياق كما في مرقس 9: 12 ( فقدموه إليه. فلما رآه للوقت صرعه الروح فوقع على األرض يتمرغ ويزبد) ‪ἐπὶ τῆς‬‬
  ‫‪ . γῆς‬والشاهد هنا ليس فقط األرض المعرفة بأداة التعريف بل االستخدام الكتابي الذي يضيف كلمة أرض إلى اسم‬
  ‫المكان عندما يقصد أرض معينة وعليه ال يمكن أن يكون المقصود هو أرض إسرائيل بأي حال من األحوال وهناك‬
                                  ‫الكثير من األمثلة ليس هناك مجال لطرحها هنا.‬
                ‫2- المقصود هو أكبر األعشاب وليس أكبر األشجار وبالتالي ليس هناك مشكلة !‬

  ‫63‬                 ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                          ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
                            ‫و نقول‬
 ‫‪ δ νδρον‬ووصفه أنه له‬     ‫تعنى أعشاب فإن وصف نفس النبات بأنه شجرة عظيمة ‪γ‬‬           ‫إذا اعتبرنا كلمة ‪νον‬‬
 ‫‪ κ άδους‬يتناقض من وجهة نظر علم النبات بشدة مع وصفه أنه أعشاب وخاصة كلمة‬           ‫أغصان كبيرة ‪γά ους‬‬
‫أغصان كبيرة حيث أن علم النبات يقسم النباتات حسب طبيعة نموها إلى أعشاب وشجيرات وأشجار ونباتات متسلقة (‬
 ‫مع مالحظة أن هذا التقسيم على أساس نوعية الساق و ليس على أساس طول النبات فقط كما يعتقد البعض فهناك مثال‬
              ‫ما يسميه الناس شجرة موز وهو في الحقيقة يصنف عشب وبالمناسبة فهو أكبر األعشاب ) .‬
   ‫أي له ساق عشبية.‬     ‫إذا فكون النبات شجرة ‪ δ νδρον‬بمفهوم أن له ساق خشبية يتناقض مع كونه عشب ‪νον‬‬


                ‫3- المقصود هو أكبر الخضروات وليس أكبر األشجار وبالتالي ليس هناك مشكلة !‬

                            ‫و نقول‬
   ‫هي خضروات فهذا مبدئيا يناقض كونه شجرة حيث أن الخضروات تتراوح من‬            ‫إذا اعتبرنا ترجمة كلمة ‪νον‬‬
‫أعشاب إلى شجيرات وحتى إن وجدت خضروات عبارة عن أشجار مثل نبات ‪ Moringa oleifera‬وهو نبات معروفة‬
  ‫أوراقه في الخليج حيث يستخدمه سكان شرق أسيا وخاصة الهنود في عمل أنواع من المأكوالت وأيضا يستخدموه في‬
‫تتبيل الفول السوداني وأنواع من الشعرية التي تتبل بالكاري مع هذا النبات بعد تحميصه وطحنه وهذا النبات عبارة عن‬
                                 ‫شجرة تستخدم أوراقها كما يتضح من الصور التالية :‬
‫‪http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sonjna_(Moringa_oleifera)_trunk_at_Narendrapur_W_IMG_4175.jpg‬‬
‫‪http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sonjna_(Moringa_oleifera)_at _Jayanti,_Duars,_West_Bengal_W_IMG_5250.jpg‬‬
  ‫73‬                   ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                       ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                         ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
‫‪http://waynesword.palomar.edu/ww0601.htm‬‬
     ‫وهي على أقل تقدير ال تخص طرحنا هذا ( إال في طعم أوراقها الخردلي ) وبالمناسبة نستطيع تصنيفها أطول‬
 ‫الخضروات ( مع كونها حاله شاذة ) ثم أن تعبير ‪ ικρότ ρον ὂν πάντων τῶν π ρ άτων‬أصغر كل البذور‬
 ‫على األرض يعطى انطباع أنه يتحدث عن كل النباتات أما وجود التناقض العلمي في الوصف الكتابي للنبات فهو يؤكد‬
                                   ‫عنوان الطرح علم النبات يثبت تحريف الكتاب .‬


                                         ‫4- المقصود هو أكبر البقول .‬
                            ‫و نقول‬
                                            ‫هذا جهل من جوانب عدة :‬
                                          ‫األول: جهل بلغة الكتاب اليونانية‬
   ‫فعندما يقول احدهم في الرد على هذه النقطة أن الخردل هو من البقول بالمعنى الذي يفهمه أهل الكتاب أو العامة‬
 ‫تعنى خضروات أو أعشاب .‬       ‫(العدس و الفول .......) فهو ال يعلم أي شيء عن لغة الكتاب اليونانية فكلمة ‪νον‬‬
                                             ‫الثاني: جهل باللغة العربية‬
‫يعتقد البعض أن المقصود بالبقول هنا هو العدس و الفول وغيره و لألسف الشديد هناك من يتهكم على لغة العرب متمثال‬
  ‫في حديث الرسول صلى هللا عليه وعلى آله و سلم متهما إياهم بالجهل باللغة العربية و هم من أصلوا لقواعد هذه اللغة‬
                          ‫أي وضعوا القواعد التي تصف كيف يتكلم العرب و يقول المتهكم :‬
  ‫83‬                   ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                       ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                          ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
     ‫وكعادة بعض أهل الكتاب الجدد يبحثون في جوجل أو برنامج ما ومن ثم عندما يجدوا جملة تخص الكلمة موضع‬
 ‫االستدالل يضعونها بدون أي تدقيق والمدهش والصادم لنا أنهم حتى ال يستطيعون فهم الجملة التي نقلوها و تعالوا نحلل‬
                                          ‫ما ذهب إليه صاحب االستدالل أعاله.‬
‫وأول جمله تقول ( العرب تقول للخضر من البقول : الخضراء ) فماذا نفهم من ذلك ؟ هل نأخذ جزء من لسان العرب ثم‬
‫نسقط جزء من ثقافتنا العامية لتعريف البقول ؟ أم من المنطق أن نبحث عن تعريف البقل أو البقول في لسان العرب نفسه‬
       ‫؟ بالطبع يجب أن نعرف ما هي البقل ومن ثم نفهم ما هو المقصود من الجملة وهذا هو لسان العرب يتكلم :‬
‫‪http://lexicons.sakhr.com/openme.aspx?fileurl=/html/7078437.html‬‬
            ‫بالطبع وضعنا رابط حتى ال يتهمنا هواة االتهام بالتدليس بغير دليل أو دليل واهي ال يقنع غيرهم .‬
‫وكما نرى من تعريف البقل أنه تعبير عام يطلق على مجموعه كبيرة من النباتات العشبية الحولية و عليه نفهم أن العرب‬
‫تطلق لفظ الخضراء على كل ما له لون أخضر من هذه النباتات العشبية و عليه يكون الفهم الفضائي ( الفارغ ) للحديث‬
  ‫هو مشكلة صاحبه و ليس مشكلة الحديث و ال أهل اللغة الذين أصلوا لقواعدها توصيفا لكيفية حديثهم ويكون البصل و‬
            ‫الثوم و الكرات من البقل حسب التقسيم الرباني و نترك التقسيم الفضائي ألصحاب العقل الفضائي.‬
‫وبعد هذا التعريف نستطيع أن نفهم انه إذا كان المترجم إلى العربية يقصد البقل بمفهوم النباتات العشبية فهذا يدين الكتاب‬
  ‫أكثر ألنه كما يقول التعريف أن البقل هو ما ليس بشجر دق و ال جل و إذا كان الكتاب قال أن هذا النبات شجرة كبيرة‬
  ‫فال يمكن وصفه بالبقل باللغة العربية و بالطبع نحن ال نلوم المترجم إلى العربية فهو يترجم ما يجده في الكتاب و إن‬
                                                    ‫كان متناقضا .‬
                                   ‫الثالث : جهل بعلم تقسيم النبات ‪TAXONOMY‬‬


  ‫93‬                    ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                        ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                         ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
‫فعندما يتكلم احد في موضوع ذو طابع علمي معتقدا انه يتكلم بأسلوب علمي فيجب أن يكون ذو عقلية علمية فعال فعندما‬
      ‫يتكلم عن تقسيم النباتات ‪ Classification for Kingdom Plantae‬يجب أن يعرف انه يتكلم عن علم‬
 ‫‪ TAXONOMY‬وهذا علم له قواعده فال استطيع أن اقسم حسب ما أرى إلى زهور وبقول وما إلى ذلك ولكن كما‬
‫سنرى تبدأ العالقات من المملكة مرورا بالعائلة إلى النوع وهكذا وألنه إذا كان المقصود هو البقول فهناك تناقض علمي‬
     ‫‪ δ νδρον‬أي شجرة عظيمة وكل من يعلم شيء بسيط عن علم‬          ‫شديد في الجملة حيث استخدمت كلمة ‪γ‬‬
‫‪ TAXONOMY‬يعرف التقسيم على أساس طبيعة النمو إلى أعشاب وشجيرات وأشجار ونباتات متسلقة فما هو عشب‬
 ‫ال يكون شجرة وما هو شجرة ال يكون عشب و إذا كان البقول هنا مقصود بها النباتات العشبية فهذا يتناقض بشدة مع‬
                                                ‫تعبير شجرة كبيرة .‬
  ‫ورغم ذلك فنحن ال نريد أن نحاكم الكتاب على دقة األلفاظ العلمية حتى ال يرد البعض انه ليس كتاب علمي رغم أن‬
‫الكتاب المقدس يجب أن يكون دقيق األلفاظ أو على األقل مجمل بدقة وليس مفصل بتناقض ألنه إن كان مقدسا فيجب أن‬
 ‫يكون منزها عن الخطأ وإن كان موحى به من هللا فيجب أن يعبر عن حكمة هللا في خلقه وليس مناقضا لما خلق هللا من‬
                                                    ‫خلق سوي.‬

                                             ‫الرابع : جهل بالكتاب نفسه‬

 ‫فالكتاب يفرق بين البقل ( أي النباتات العشبية ) والشجر سواء في العهد القديم أو الجديد و سوف نتناول أمثله لذلك في‬
                                                  ‫النقطة التالية .‬
                 ‫وحتى تكون الحجة جليه فنبات ‪ Entada gigas‬هو أكبر البقول في حدود علمي :‬
                              ‫وللقدر السعيد بذرتها ليست أصغر البقول بل أكبرها :‬
 ‫04‬                  ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                       ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
 ‫5- كلمة ‪ δένδρων‬تعنى شجرة وشجرة في المعاجم العربية تعنى أي شيء متشعب ومنتشر ومتوغل حتى ولو‬
    ‫كان مجهريا فشجرة ال تدل على حجم حتى أن كلمة ‪ Dendrite‬تعنى شجرة وتطلق على جزء في الخلية‬
                                           ‫العصبية !‬

                           ‫ونقول‬
    ‫أغرب الغرائب أن يعتمد أهل الكتاب على المعاجم العربية وكأن كتابهم تلقوه عن الرسل بالعربية ! وإذا حاكمنا‬
  ‫الترجمات قالوا إنها مجرد ترجمة وهذا يذكرني بمن ينقض قواعد النحو والصرف في الترجمات العربية للكتاب من‬
  ‫المسلمين ! يا أهل الكتاب كتابكم ليس عربيا وإذا أردتم أن تفهموه فيجب عليكم فهمه من أقدم لغة نقل بها إليكم وإذا‬
 ‫أردتم أن تفهموا ماذا يعنى بهذه الكلمة أو ذاك فهناك وسائل وإن كنتم تعتقدون أن هذه الوسائل تختصر في التفسيرات‬
 ‫فهذا غير صحيح فهناك االستخدام الكتابي والتحليل اللغوي فاللغة وسيط لنقل الفكرة وعن طريق أدوات اللغة نفهم ما‬
‫أراد مرسل الرسالة أن يوصله لنا من أفكار حتى تصبح عقائد بعد اعتناقها ثم ندافع عنها بعد ذلك وليس أن نعتنقها نقال‬
‫عن أحبار ورهبان ثم نبحث في الكتاب عما يدعمها .وهنا نعود مرة أخرى للفضائي المتهكم على حديث النبي ومع أننا‬
‫غير مطالبين بالرد على هرطقته في اللغة العربية ألنها ال تمت للكتاب بصلة إال أننا لن نترك طريقة إلقامة حجة هلل إال‬
                         ‫و سوف نبينها إن شاء هللا و هنا نجد جهل من عدة جوانب أيضا :‬
                                            ‫أوال : جهل باللغة العربية‬
                                 ‫فنجده يأتي بتعريف الشجرة من المعاجم كما يلي :‬
‫وكما نرى فتعريف المعاجم للشجرة ال تخدم استدالله بل تنسفه نسفا فخالصة هذا التعريف أن الشجرة هي ما كان على‬
  ‫ساق أي كل ما سما ( أي عال ) بنفسه سواء كان رفيعا أو غليظا وهذا ما شرحناه بلغة علمية عندما فرقنا بين الساق‬
 ‫14‬                  ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                        ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
 ‫الخشبية و التي يسمو النبات بها والساق العشبية والتي ال يستطيع نبات أن يعلوا بها وإن عال كما في الموز يكون عن‬
                 ‫طريق قواعد األوراق و ليس الساق و لهذا فرغم أن ارتفاعه كبير إال أنه عشب .‬
  ‫أما ما ينسف استدالله بالمرة فهو تعريف البقل في المعاجم و الذي أقتبس منها على استحياء ظنا منه أن ذلك سيخدم‬
                                            ‫استدالله وهذا هو التعريف :‬
                   ‫‪http://lexicons.sakhr.com/openme.aspx?fileurl=/html/7078437.html‬‬  ‫لسان العرب:‬
                   ‫‪http://lexicons.sakhr.com/openme.aspx?fileurl=/html/2055620.html‬‬  ‫محيط المحيط:‬
                     ‫واآلن لنتأمل هذه الجملة ( البقل من النبات ما ليس بشجر دق و ال جل ) .‬
                   ‫هل يكفى هذا كي يغلق كل من يريد فتح باب اللغة العربية على الكتاب فمه ؟‬
                                   ‫هل يسبب هذا أي حرج لصاحب االستدالل ؟‬
                         ‫هل يعتقد صاحب االستدالل أنه يستحق رد منفرد على ما يكتب ؟‬
          ‫هل يكفى هذا إلثبات تحريف الكتاب حتى من اللغة العربية أم ستعود الترجمات مجرد ترجمات ؟‬
‫ولكن لألسف ال نتوقع فهما ممن يقول متمثال من كتابه ( أفهمتم هذا كله؟ ) فمن ال يفهم ما يقول من الصعب أن يفهم ما‬
                                                        ‫يقال.‬

                              ‫وأنا أسألكم باهلل هل الفهم التالي ألحدهم هو فهم مستقيم ؟‬
 ‫24‬                  ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                        ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
 ‫هل هنا المعجم يقرر أن نبات القفعاء هو بقول و هو شجر ؟ أم أنه عرف النبات أنه حشيشة من البقول ( أي األعشاب‬
 ‫الحولية ) ثم قال كلمة يفهمها كل من يفهم اللغة العربية وهي كلمة ( قيل ) وهذه الكلمة عندما يقولها العالم فمعنى ذلك‬
                ‫أنها أوال ليست تقريرا من العالم و ثانيا ما يأتي بعدها رأى في الغالب رأى مخالف .‬
‫فهل يفهم صاحب العقل المؤهل للفهم أن صاحب هذا المعجم يطلق لفظي بقول و شجرة على نفس النبات و كيف يكون‬
                                 ‫هذا وهو نفسه يعرف البقل أنه ما ليس بشجرة دق‬
‫وال جل ؟ و لكنه العقل الفضائي مفرغ من كل فهم و يصدق فيه تحذير الكتاب في مزمور 23: 9 ( ال تكونوا كفرس أو‬
                                ‫بغل بال فهم. بلجام وزمام زينته يكم لئال يدنو إليك .)‬

    ‫ونرجو ممن يستحسن أسلوب هؤالء وكأنها لعبة أطفال أن يتأمل هذه الكلمات من رومية 1: 82: 23 ( وكما لم‬
  ‫يستحسنوا أن يبقوا هللا في معرفتهم أسلمهم هللا إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما ال يليق. مملوئين من كل إثم وزنا وشر‬
     ‫وطمع وخبث مشحونين حسدا وقتال وخصاما ومكرا وسوءا نمامين مفترين مبغضين هلل ثالبين متعظمين مدعين‬
  ‫مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين بال فهم وال عهد وال حنو وال رضى وال رحمة. الذين إذ عرفوا حكم هللا أن‬
             ‫الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت ال يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون! )‬


 ‫وهللا إن األمر عظيم و يستحق أن نكرس له حياتنا و نتحلى بأكبر قدر ممكن من الحيادية و المنهجية احذروا العثرة في‬
 ‫النفس و ليس في حبة الخردل إنها الخلود في بحيرة النار و الكبريت أيها النصارى . من يعتقد أنها مبارة كرة يشجع‬
 ‫فيها فريقنا فهو مخطئ فهو خلود في نعيم أو جحيم وانقطاع أمل و العياذ باهلل و سوف نتقابل جميعا في يوم شديد يشفق‬
  ‫على نفسه منه كل عاقل وفي هذا اليوم يحكم هللا بيننا جميعا فدعونا نتوب هلل جميعا و نعلن له أنا له سبحانه و تعالى‬
                                                     ‫مسلمون .‬

                                                ‫ثانيا : جهل بالكتاب‬
                        ‫الكتاب يفرق بين الشجرة واألعشاب سواء في العهد القديم أو الجديد.‬
  ‫في العهد القديم كما في تكوين 1: 92 ( وقال هللا: «اني قد اعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل االرض وكل‬
      ‫شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما. ) و قد عبر عن البقل هنا بالكلمة العبرية עׂשב والتي تعنى‬
  ‫34‬                  ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                      ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                     ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
  ‫عشب ونالحظ نطقها في العبرية والذي يعبر عن معناها في اللغة العربية وقد ترجمت في السبعينية إلى ‪ όρτον‬أي‬
 ‫عشب أما كلمة شجر فقد عبر عنها في العبرية بكلمة עץ والتي ترجمت في السبعينية إلى كلمة ‪ ξύ ον‬وتعنى أشجار‬
                                                      ‫أو أخشاب .‬
  ‫في العهد الجديد كما في رؤيا 8: 7 ( فبوق المالك األول، فحدث برد ونار مخلوطان بدم، وألقيا إلى األرض، فاحترق‬
                                        ‫ثلث األشجار واحترق كل عشب أخضر. )‬
‫‪κ ὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κ τ κάη, κ ὶ πᾶς όρτος‬‬            ‫.‪ωρὸς κ τ κάη‬‬
                             ‫نجد تفريق بين األشجار ‪ τῶν δένδρων‬واألعشاب ‪. όρτος‬‬
  ‫رؤيا 9: 4 ( وقيل له أن ال يضر عشب األرض وال شيئا أخضر وال شجرة ما، إال الناس فقط الذين ليس لهم ختم هللا‬
                                                     ‫على جباههم.)‬
‫‪κ ὶ ἐρρέ η ὐτ ῖς ἵν‬‬       ‫‪ὴ ἀδική ου ιν τὸν όρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν‬‬         ‫‪ωρὸν οὐδὲ πᾶν‬‬
‫‪δένδρον, ἰ ὴ τοὺς ἀν ρώπους οἵτιν ς οὐκ ἔ ου ι τὴν‬‬             ‫‪ρ γῖδ τοῦ‬‬   ‫‪οῦ ἐπὶ τῶν‬‬    ‫.‪τώπων‬‬
                              ‫نجد تفريق بين األشجار ‪ δένδρον‬واألعشاب ‪. τὸν όρτον‬‬
                    ‫مرقس 6: 93 ( فأمرهم أن يجعلوا الجميع يتكئون رفاقا رفاقا على العشب األخضر )‬
‫‪κ ὶ ἐπέτ ξ ν ὐτοῖς ἀν κ ῖν ι πάντ ς υ πό ι‬‬             ‫‪υ πό ι ἐπὶ τῷ‬‬    ‫.‪ωρῷ όρτῳ‬‬

          ‫وال يمكن أن نفهم أنهم جلسوا على األشجار وهناك أمثله كثيرة لتفريق الكتاب بين األشجار واألعشاب.‬
 ‫لو كان كتابكم بالعربية لما المكم أحد إذا ذهبتم لتفهموا معانيه من معاجم اللغة العربية ولكن أال تروا أن هذا كمن ضاع‬
  ‫منه مبلغ من المال في الظلمة فذهب ليبحث عنه في النور وحجته في ذلك أن البحث في النور هو أسهل من البحث في‬
                                                        ‫الظلمة ؟‬

                                               ‫ثالثا : جهل باللغة اليونانية‬
   ‫كلمة ‪ Dendrite‬هي كلمة مأخوذة عن كلمة ‪ δένδρον‬اليونانية وليست كلمة مساوية لها بمعنى أنها ال تطلق على‬
                             ‫الشجرة الحقيقية بل على ما يشبه الشجرة كما في الخلية العصبية.‬


‫‪http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrite‬‬
  ‫44‬                     ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                         ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                            ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
                                    ‫وأيضا كما نقول هذا الشكل شجيري كما في البلورات.‬
‫)‪http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrite_(crystal‬‬
   ‫أو كما نقول هذا الثوب مشجر وهكذا فليس معنى أن أقول أن الشيء شجيري أو مشجر أنه أصبح شجرة تتآوى عليها‬
                                                     ‫طيور السماء .‬


     ‫6- المقصود هو أكبر األشجار ونبات الخردل هو أكبر األشجار حيث أن هناك من المراجع من يقول ذلك !‬
                          ‫و نقول‬
 ‫أوال: أثبتنا أن الخردل ليس شجرة وأيضا أثبتنا في – شجرة اآلراك الخردلية علة الكتاب وصدق الرسالة المحمدية – أن‬
 ‫ما اعتقد النصارى أنها شجرة خردل هي مجرد شجرة آراك أو سواك تثبت علة الكتاب وتثبت صدق الرسالة المحمدية .‬

                           ‫ثانيا: أكبر األشجار هي مجموعة من األشجار هذه هي أطوالها وأقطارها‬

   ‫54‬                      ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                          ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                           ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
 http://en.wikipedia.org/wiki/Sequoia#Largest_trees
http://www.conifers.org/cu/se/
                             : Sequoia sempervirens ‫وهذه صورة واحدة منهم وهي شجرة‬

 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coastal_redwood.jpg
   46                    ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                         www.sheekh-3arb.net
                                       ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
                       ‫7- المقصود من المأوى ليس أن يقيم بل مجرد يحط على النبات !‬

                          ‫ونقول‬
     ‫الكلمة المستخدمة في الشواهد هي كلمة ‪ κ τ κήνω ν‬وهذه الكلمة تتكون من كلمتين الكلمة األولى كلمة‬
  ‫‪ κ τ‬والتي تعنى على والكلمة الثانية وهي الشاهد المهم هي كلمة ‪ κην ω‬والتي تعنى يخيم أو يتخذ مسكن أو‬
 ‫يقيم وهكذا يتضح األمر أن التعبير الكتابي هو بالعربية يقيم مسكن فهل رأي احد يوما ما نبات الخردل يقيم فيه عصفور‬
                                       ‫( ناهيك عن الطيور األكبر ) عشا ؟‬
 ‫أما المضحك المبكى هو هذا النموذج من الردود الذي يتباهي به النصارى والمضحك المبكى فيه أن يدلس أحدهم بكل‬
          ‫وسائل التدليس فيدعى أن صورة هذا الطائر الخائف المسكين دليل على أن الخردل مأوى للطيور.‬
   ‫ويعتقد أن التدليس سيمر على القارئ ببساطة عندما ينقل بعض الكلمات من الموقع لعل القارئ يكتفي بما نقله فمن‬
‫الطبيعي أن القارئ لن يدخل كل رابط وخاصة لو تبرع الناقل بنقل اإلحساس أن ما تريده أيها القارئ منقول لك بدون أن‬
                                                ‫تبذل أي مجهود.‬  ‫74‬                  ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                          ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
                 ‫وهذا هو الموقع بغض النظر عن مصداقيته العلمية من عدمها لنستعرض كيفية التدليس:‬
‫‪http://dqhall59.com/chukar.htm‬‬
                                    ‫كما نرى هذا النصراني نقل فقط الجمل السفلى .‬
‫‪This is one type of ground nesting bird that lived in terrain where the mustard plant was common. The‬‬
‫‪chukar hid under the cover of plants to avoid being detected by the hawks soaring above‬‬
                                            ‫وهذه هي ترجمتها إلى العربية:‬
      ‫هذا النوع من الطيور المعششة على األرض والتي تعيش في األرض حيث يكون نبات الخردل عادة. طائر‬
              ‫‪ chukar‬يختفي تحت غطاء من النباتات لتفادى معرفة الصقور التي تحلق في السماء لمكانه.‬
                          ‫وبالطبع لم يشأ أن ينقل الجمل العليا والتي يقول فيها المصور معلقا:‬

‫‪I took this photo on April 21, 2005 above Bethsaida near the hexagonal pool through the open window of‬‬
‫.‪my car. The birds were trying to hide near the edge of the road. I moved my car forward and walked back‬‬
‫‪I saw a partridge by the side of the road and got a few photos before it hopped up and flew behind a pile of‬‬
‫.‪stones‬‬

                                         ‫وهذه هي ترجمة هذه الجمل للعربية :‬

  ‫التقطت هذه الصورة في 12 إبريل 5112 فوق بيت صيدا بالقرب من الحوض السداسي من خالل نافذة سيارتي. هذه‬
  ‫الطيور كانت تحاول االختفاء قرب حافة الطريق. حركت سيارتي إلى األمام ومشيت إلى الخلف ورأيت طائر الحجل‬
          ‫بجانب الطريق واستطعت أن التقط له بعض الصور قبل أن يقفز ويطير لالختباء وراء كومة أحجار.‬

  ‫84‬                   ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                       ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                          ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
                                                   ‫ً‬
‫إذا فهذه الطيور ليست معششة في الخردل ولكنها خائفة من المصور ومختبئة خلف حافة الطريق ويا للعجب على هؤالء‬
   ‫الذين تعثروا في أنفسهم فلم يبقى لهم إال أن يتوبوا إلى هللا طالبين منه النجاة باحثين عن الحق بكل ما يملكون قبل أن‬
  ‫يبدءوا في الدعوة إلى ما ال يدركون أما من يطلب مجد نفسه فقال فيه الكتاب ( ألنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد‬
                                                       ‫هللا ) .‬
       ‫أما هذه الطيور الجميلة والمسماة الحجل ‪ Partridge‬ومنها أنواع كثيرة على سبيل المثال ‪. The Chukar‬‬
‫وهي طيور معروفة أنها تعشش في األرض فهي تعد أعشاشها على األرض وبيضها مختلف العدد تحتضنه اإلناث حتى‬
  ‫يفقس وفي فصل الربيع من كل عام تضع أنثى الحجل نحو 51 بيضة في عش هو عبارة عن حفرة في األرض تحت‬
 ‫الشجيرات واألعشاب أو بالقرب منها وهذا الطائر يفضل الجري على الطيران لكنه عند الشعور بالخطر يطير بعيداً وله‬
‫قدرة كبيرة على التخفي والتمويه بين الصخور واألحجار ويساعده في ذلك لونه الرمادي والبني الذي ال يختلف عن لون‬
                           ‫البيئة المحيطة وعند الشعور بالخطر يصدر أصوات تحذير مميزة.‬
 ‫ومعنى ذلك أن هذا الطائر يعشش في األرض فما عالقة ذلك ببعض أعواد الخردل التي تتواجد بجانب الطريق ؟ وهل‬
  ‫لو كان يعشش تحت أغصان الخردل فهل هذا يحقق الصورة الذهنية التي يصفها الكتاب قائال ( وصارت شجرة كبيرة‬
                                         ‫وتآوت طيور السماء في اغصانها ) .‬
            ‫ونختم هذه النقطة لهذه الصورة من موقع مصري عن طائر الحجل مع تعليق جميل مع الصورة.‬
‫‪http://www.biomapegypt.org/biodiversity/Ar/Habitats/GebelElba02.html‬‬
       ‫8- يسوع ليس مدرس أحياء ولذلك لن يعامل الناس كطلبة بمعلومات علمية بل بأمثلة يفهمونها ومطالبته‬
                                         ‫بمخاطبتهم من الموسوعات !‬
                            ‫ونقول‬
     ‫هذا صحيح نعم يسوع سواء كان نبيا كريما كما نعتقد أو كان إلها مفترضا كما يعتقد بعض أهل الكتاب فهو ليس‬
‫مدرس أحياء وال حتى مطالب بكتاب علمي ولكن أليس من المنطقي والعقلي أنه إن كان نبيا أو إلها فال يجب أن يقول ما‬

  ‫94‬                   ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                       ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                          ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
  ‫يتناقض مع الحقائق العلمية وال نقول النظريات العلمية ؟ أيحتاج عدم تضليل الناس بمعلومات خاطئة مدرس أحياء أو‬
                                                         ‫غيره ؟‬
  ‫و اآلن عندما يخبرنا الكتاب أن يسوع قال أن بذور الخردل هي أصغر كل البذور في العالم فهذا يناقض حقيقة علمية‬
  ‫وهذا ال يحتاج إلى مدرس أو طلبة ولو قال يسوع أنها من أصغر البذور لما كان هناك أي مشكلة ( فعال الحرف يقتل‬
 ‫ويحي ) وعندما يقول أنها عندما تنمو تصبح أكبر ( البقول أو األعشاب أو الخضروات أو األشجار ) فهذا يناقض حقائق‬
  ‫علمية وهذا أيضا ال يحتاج لمدرسين بل يحتاج لتوضيح فهل يسوع اإلله المفترض ال يعلم أنه يجب أن يكون دقيق في‬
 ‫كالمه ألن هناك من البشر من سيأتي بعد ذلك مستدال بالعلم على تحريف الكتاب وناسبا الجهل للبشر ومنزها هللا ورسله‬
                                                 ‫عن كل كذب وتناقض ؟‬
 ‫ونسأل أهل الكتاب هل من ينسب الكذب والتضليل إلى هللا هو المضلل أم من ينزه هللا عن ذلك وينسبه لتحريف البشر ؟‬


   ‫9- الكتاب قال مِن أصغر البذور ولم يقل أصغر كل البذور والخردل من أصغر البذور إذا ليس هناك مشكلة !‬

                             ‫و نقول‬

   ‫هل يخدع هؤالء أنفسهم أم البسطاء ؟ إذا كانوا يخدعون أنفسهم فهذا شأنهم ولينتظروا إنا معهم منتظرون لنتقابل يوم‬
  ‫القيامة ليحكم هللا بيننا وإذا كانوا يحاولون خداع البسطاء فهذه الحجة والبينة والدليل بعيدا عن األلفاظ النابية فليس ألحد‬
                         ‫حجة على هللا بعد ذلك فليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة.‬ ‫إذا افترضنا جدال أن لغة الكتاب هي العربية فهنا يكون جهل المتحدث باللغة واضحا فأسم التفضيل له حاالت عدة منها‬
         ‫أن يكون مضافا ً إلى معرفة كما في النص العربي للكتاب ( أصغر البزور ) هنا يمتنع مجيء ( مِن ) .‬
                         ‫أما ما قاله الكتاب ويفهمه من يقرأ العربية واليونانية واإلنجليزية فهو:‬
        ‫مرقس 4: 13 ( مثل حبة خردل متى زرعت في األرض فهي أصغر جميع البزور التي على األرض. )‬

 ‫,‪ικρότ ρον ὂν πάντων τῶν π ρ άτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς‬‬
‫‪is less than all the seeds that be in the earth‬‬


 ‫متى 31 : 23 ( وهي أصغر جميع البزور. ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي‬
                                                ‫وتتآوى في أغصانها». )‬
‫‪ὃ ικρότ ρον έν ἐ τιν πάντων τῶν π ρ άτων‬‬
‫‪Which indeed is the least of all seeds‬‬

  ‫05‬                   ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                       ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                              ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
                              ‫هذه كلمة جميع أو ‪ πάντων‬أو ‪ all‬فأين قال الكتاب مِن أصغر البذور ؟‬


      ‫11- اليهود أنفسهم لم يعترضوا على تعبير أصغر البذور فليس من المنطقي أن تعترض أنت أيها المسلم !‬

                                   ‫و نقول‬
                            ‫هل أساسا اليهود يعترفون بالعهد الجديد ؟ وهل يؤمنون أن يسوع قال هذا ؟‬
                                                     ‫غريب هذا المنطق أيها النصارى !‬


   ‫11- ( وإن كان مثقال حبة من خردل ) هو تعبير يدل على أصغر شيء وهو مستخدم في القرآن وبالتالي كيف‬
                                           ‫تلوموا الكتاب !‬
                        ‫و نقول‬
                                                   ‫إن رب العزة يقول في كتابه العزيز:‬
                                                         ‫ْ ُ َْ َ َ ٍ َ‬
                  ‫{إِنَّ هللا الَ َيظلِم مِثقال ذرَّ ة وإِن َتك حس َنة يضَاعِ فها ويُؤت مِن لَّد ْنه أَجْ راً عَظِ يما ً } النساء14‬
                                  ‫ُ ُ‬     ‫ْ َ َ ْ ِ‬    ‫ُ َ َ ً ُ‬                 ‫َّ‬
                                                          ‫َ ْ َْ َ َ ٍ َ‬
                                                ‫{فمن َيعْ مل مِثقال ذرَّ ة خيْراً َيرهُ }الزلزلة7‬
                                                      ‫َ‬                 ‫ََ‬
                                                           ‫َ ْ َْ َ َ ٍ َ‬
                                                ‫{ومن َيعْ مل مِثقال ذرَّ ة شرّ اً َيرهُ }الزلزلة8‬
                                                      ‫َ‬                 ‫َ َ‬                                ‫ُ َ َْ َ َ ٍ‬       ‫ُ ِ َّ َ‬
 ‫{قُل ادعُوا الَّذِين زعمتم مِّن دون هللاِ ال َيمْ لِكون مِثقال ذرَّ ة في السماوات وال في األرض وما لَهم فيهما مِن شِ رْ كٍ وما لَه‬
 ‫َ َ ُ‬         ‫َ َ ُْ ِ َ‬       ‫َّ َ َ ِ َ َ‬                        ‫َ َ َُْ‬      ‫ِ ْ‬

                                                                ‫َ ِ ٍ‬
                                                            ‫م ْنهُم مِّن ظهير }سبأ22‬
                                                                        ‫ِ‬

                                         ‫فهل نفهم أن صغير النمل هو أخف ما يعرفه العرب ؟‬

                       ‫وهل نفهم أن من يعمل عمل مثقاله أصغر من صغير النمل فهو لن يحاسب عليه ؟‬

                                         ‫وهل قال هللا أن صغير النمل هو أقل وزن في الكون ؟‬

                                                 ‫بالطبع ال والدليل أن رب العزة قال أيضا:‬

   ‫{وقال الَّذِين كفرُ وا ال َتأْتِي َنا السَّاعة قُل َبلَى وربِّي لَ َتأْتِ َينكم عالِم الغ ْيب ال َيعْ زبُ ع ْنه مِثقال ذرَّ ة في السماوات وال في‬
     ‫َّ َ َ ِ َ َ‬  ‫َ ُ َْ ُ َ ٍ‬     ‫ُ‬    ‫َّ ُ ْ َ ِ ْ َ ِ َ‬         ‫َ َ‬    ‫َ ُ ْ‬          ‫َ‬   ‫َ ََ‬    ‫َ َ َ‬
                                ‫األرض وال أَصْ غرُ مِن ذلِك وال أَك َبر إِال في ك َتاب مُّبين }سبأ3‬
                                    ‫ِ ٍ ِ ٍ‬          ‫َ َ َ َ ْ ُ َّ‬        ‫َ‬    ‫َ َ‬
‫{وما َتكونُ في شأْن وما َت ْتلُو م ْنه مِن قُرْ آن والَ َتعْ ملُون مِنْ عمل إِالَّ كنا علَ ْيكم شهُوداً إ ِْذ تفيضُون فيه وما َيعْ زبُ عن رَّ بك‬
‫ِّ َ‬  ‫َ‬  ‫ُ‬    ‫َ ِ َ َ‬   ‫ُ‬       ‫ُ َّ َ ُ ْ ُ‬     ‫َ َ ٍ‬  ‫َ َ‬      ‫ٍ َ‬      ‫ِ ُ‬       ‫َ ٍ َ َ‬    ‫َ َ ُ‬
                                                                 ‫َْ ِ َ ٍ‬
             ‫مِن مِّثقال ذرَّ ة في األرض والَ في السماء والَ أَصْ غر مِن ذلِك وال أَك َبر إِالَّ في كتاب مُّبين }يونس16‬
                  ‫َِ ٍ ِ ٍ‬        ‫ْ َ‬     ‫َ َ َ‬  ‫َ َ‬      ‫َّ َ َ‬       ‫َ‬  ‫15‬                        ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                            ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                                    ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
  ‫ومعنى ذلك أنه سبحانه استخدم تعبير ( مثقال كذا ) ثم استخدم نفس النوع من المثقال بتعبير ( مثقال كذا أو أقل )‬
‫ونفهم من ذلك أن استخدام تعبير ( مثقال كذا أو إن تك مثقال كذا ) ال يدل على أن هذا الشيء هو أصغر األشياء بل يدل‬
 ‫على أنه من أصغر األشياء وهناك فرق كبير فأصغر الطلبة هو أقلهم سنا وهو من أصغر الطلبة يعنى انه صغير ولكن‬
                                                   ‫يشاركه في هذا الصغر طلبة آخرين .‬

                                                        ‫وعليه عندما يقول رب العزة :‬
                               ‫َ َ ْ َ َ َ َّ ٍ‬       ‫َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ََ ُ ْ ُ َْ‬
     ‫{و َنضعُ الموازين القِسْ ط لِ َيوم القِ َيامة فال تظلَم نفسٌ شيْئا ً وإِن كان مِثقال حبة مِّنْ خرْ دَ ل أَ َت ْي َنا بها وكفي بِ َنا حاسِ بين‬
     ‫َ ِ َ‬       ‫َِ َ َ‬       ‫َ ٍ‬               ‫َ َ‬
                                                                    ‫}األنبياء74‬
‫{ َيا بنيَّ إ َِّنها إِن َتك مِثقال حبة مِّنْ خرْ دَ ل ف َتكن في صخرة أ َْو في السماوات أَ ْو في األرض َيأْت بها هللا ُ إِنَّ هللاَ لَطِ يفٌ خبيرٌ‬
  ‫َِ‬      ‫َّ‬      ‫ِ ِ َ َّ‬           ‫َّ َ َ ِ‬     ‫َ ْ ٍَ‬  ‫َ ٍ َ ُ‬       ‫ُ ْ َ َ َ َّ ٍ‬   ‫َ‬     ‫َُ‬
                                                                 ‫}لقمان61‬
 ‫فمعنى ذلك أنه ال يعنى أنها أصغر األشياء بل من أصغرها وإال لم يقل سبحانه عن صغير النمل ( والَ أَصْ غر مِن ذلِك )‬
  ‫َ َ‬    ‫َ َ‬        ‫َ‬
                                                             ‫َْ َ َ ٍ‬
                                                           ‫بعد أن قال (مِثقال ذرَّ ة ) .‬

 ‫وكما قلنا سابقا التمثيل بحبة الخردل للصغر في الحجم ليس به أي غضاضة وهو معروف في القرآن والسنة وفي كالم‬
          ‫العرب واليهود ولكن كل الغضاضة هي في أن نقول أن حبة الخردل هي أصغر كل البذورعلى األرض.‬


   ‫21- صيغة التفضيل المطلقة تستخدم كصيغة تفضيل نسبية كما يقول بن حجر والسيوطي وهذا يكفي للرد على‬
                                            ‫المعترضين !‬
                         ‫و نقول‬
                            ‫هذا هو كالم السيوطي في كتاب ( الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )‬
   ‫أي صيغة تفضيل أيها النصارى هل تكلم يسوع بالعربية وهل أصبح وهم أن كتابكم بالعربية مسيطر عليكم إلى هذا‬
                                                                        ‫الحد؟‬
                                             ‫ناهيك عن سيطرة الوهم الكتابي أو الرغبة فيه.‬

                                    ‫هل نقول لكم هلم نتحاجج كما قال الرب ونحاكم الكتاب لغويا ؟‬
        ‫و هللا لو فعلنا ولن نفعل ( الن هذا درب من المبالغة وال نقول الجور في محاكمة الكتاب ) لندمتم أشد الندم.‬
  ‫25‬                        ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                            ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                      ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
 ‫يا أهل اللغة هل الكلمة تأخذ الفعل الناقص ( كان ) لغويا كما في يوحنا 1: 1 ( في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند‬
                                                      ‫هللا وكان الكلمة هللا ).‬
                              ‫وننصح بمراجعة كتاب ‪.The Bible in Arab Christianity‬‬
‫و ما معنى كلمة هه في مزمور 53: 12 ( فغروا علي أفواههم. قالوا: [هه هه! قد رأت أعيننا] ) . وهال أفدتمونا في أي‬
                                                     ‫معجم نجد هذه الكلمة ؟‬
 ‫وفي أي لغة عربية تستخدم كلمة ساله أيها الراغبون في فتح باب اللغة العربية على كتابكم أم انكم بجهل ستقولون أنها‬
                  ‫ْ‬
  ‫نفسها كلمة (سالهُ) والتي يقول عنها القاموس المحيط : وعنه كدَ عاهُ ورضِ َيه س ْلواً وسلُوا وسُلوانا ً وسلِيا َنسِ َيه وأسْ الهُ‬
       ‫ُ‬     ‫ُ ًّ‬       ‫ُ ًّ‬    ‫ُ َ‬   ‫َ َ َ َ‬                        ‫َ‬
                                                    ‫ُ َْ‬
                                               ‫عنه ف َتسلَّى واالسْ م السَّلوةُ ويُضم.‬
                                                ‫َ ُّ‬             ‫َ َ‬
‫أيها النصارى ال تفتحوا هذا الباب على كتابكم فعندنا من جهابذة اللغة من سيجعلكم تندمون على هذا وما االختالف الذين‬
   ‫تجدوه بين أهل اللغة في التفسير وغيره إال علم غزير يقول العالم فيه ويدلل على ما قال ويختلف معه العالم اآلخر‬
                                           ‫ويسرد دليله كما في كل العلوم األخرى .‬

  ‫والخالف بين العلماء ليس دليل عجز فقليل العلم لن يجد ما يختلف عليه بحجة ودليل ولكن غزارة العلم والتأصيل له‬
 ‫على مر العصور هو ما يجعل هناك من تنوع الرأي الذي يحترم لدليله وليس لشخص قائله وإن كان علم العالم يشهد له‬
                                      ‫عندما يضطر إلى حوار الجاهل مع كراهته لهذا .‬

‫أما ما قاله السيوطي فسوف نوضح ما قاله في الرد على مجموعة االفتراءات المبنية على الجمع بين األحاديث التي‬
‫ظاهرها التعارض والتي كان اإلمام ابن خزيمة رحمه هللا - وهو ممن اشتهر عنه الجمع بين األحاديث التي ظاهرها‬
‫التعارض يقول ( ال أعرف حديثين متضادين ومن كان عنده فليأتني به ألؤلف بينهما ) وأيضا ابن قتيبة الدينوري‬
‫صاحب كتاب ( تأويل مختلف الحديث ) وكثير من العلماء منهم السيوطي نفسه صاحب الكتاب الرائع ( تدريب الراوي )‬
‫والذي ذكر أقسام الترجيح السبعة كالترجيح بحال الرواة ووجوه التحمل وكيفية الرواية ولفظ الخبر والترجيح بأمر‬
                                         ‫خارجي إلى غير ذلك من وجوه الترجيح .‬
    ‫31- أنتم تقولون أن أصغر البذور هي بذور األوركيد ونبات األوركيد ليس أكبر األعشاب أو الخضروات أو‬
                              ‫البقول إذا ليس هو النبات الذي يقصده الكتاب !‬

                              ‫ونقول‬
                       ‫من قال أننا نحاول أن نثبت أن النبات الذي يقصده الكتاب هو األوركيد ؟‬

  ‫35‬                     ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                        ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                       ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
    ‫من عنوان طرحنا وهو - علم النبات يثبت تحريف الكتاب - نفهم أن المقصود هو إثبات تحريف الكتاب و‬
   ‫الكتاب المحرف أي الذي تم حرفه بالحذف واإلضافة والتعديل والتغيير والنتيجة هي تناقض ما به من أفكار‬
‫ومعلومات ويترتب على ذلك أن المعلومة التي تساق فيه متناقضة تحمل الشيء ونقيضه وهذا ما حدث في مثال‬
   ‫النبات الذي سماه الكتاب الخردل ووصفه أن بذوره هي أصغر كل البذور على األرض ومع ذلك عندما ينمو‬
‫يكون شجرة كبيرة أغصانها عظيمة تأوي إليها طيور السماء وبالطبع بعد قراءة ما سبق وجدنا أن هذا الوصف‬
‫ال ينطبق على نبات معين بل تتوزع هذه الصفات على نباتات عدة مما يعنى أن النبات الذي ذكره الكتاب أفضل‬
                        ‫تسمية مناسبة له هي -النبات الخيالي- ال الخردل وال األوركيد .‬


     ‫41- أنتم أيها المسلمون ال تستخدمون التفسيرات المسيحية ثم أن الكتاب يقصد معنى روحي نفهمه نحن‬
                                ‫النصارى و هذا يكفي ألن الحرف يقتل !‬


                          ‫و نقول‬
              ‫وهل تناقضنا مع التفسيرات الكتابية ؟ هذه هي عينة من التفسيرات الكتابية العربية .‬
‫‪http://sheekh - 3arb.info/html/tafser.htm‬‬

    ‫ودعونا نسوق بعض الجمل من هذه العينة في جدول يوضح المعاني المادية ( النصية ) والمعاني الروحية‬
                                             ‫المقابلة لها:‬

                   ‫المعاني الروحية‬                    ‫المعاني المادية‬

                    ‫* كعمالق حيّ‬                    ‫* شجرة عظيمة‬
 ‫* كان بذرة في تواضع جسده وشجرة في قوّ ة عظمته‬                    ‫* فتظهر شجرة عظيمة‬

            ‫* وإنما ينجذب نحوه الكثيرون‬                     ‫ُ‬
                               ‫* وال يرتفع كشجيْرة بل كشجرة تأتي طيور السماء‬
                                            ‫لتسكن في أغصانها‬
   ‫* ومن ساق الشجرة تخرج أغصا ًنا؛ فبطرس غصن‬
                ‫وأيضًا بولس مثله‬                     ‫* إنها تصير شجرة‬

                 ‫* وشجرة عندما قام‬
 ‫* وهو شجرة حين يقوم، إنه الشجرة التي تعطي ظالً‬
                     ‫للعالم!‬

          ‫* وهو شجرة حين يقوم إلى السماء‬
             ‫* ويقوم شجرة حياة في قلبنا‬

             ‫* انظر إليه فتجده أكبر الكل‬

    ‫* يشير للمؤمن الفرد إذ تنمو كلمة هللا في داخله‬

‫45‬                   ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                                          ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
             ‫ويتحول لشجرة يأوي إليها اآلخرون‬

            ‫* ولكنها نمت في العالم كله وانتشرت.‬

       ‫* نأوي في أغصان كنيسته كطيور محلّقة في‬                    ‫* يكون كشجرة تضم داخلها طيورً ا كثيرة، على‬
                ‫السماوات، ونستظل تحته‬                   ‫أغصانها تتراقص متهلّلة بالتسابيح المقدسة، وتقيم‬
                                                 ‫ّ‬
                                                           ‫أعشاش فتأتي بصغار‬
 ‫* وكما اَعتقد أن أغصان الشجرة اإلنجيليّة التي تنبت‬
         ‫ّ‬         ‫ّ‬
 ‫عن بذرة الخردل إنما هي التعاليم المقدسة المتنوّ عة،‬                     ‫* لتصير شجرة تجذب إليها الطيور لتأوي فيها‬
        ‫التي يقال عنها أن الطير يجد فيها راحته.‬
                                                      ‫* في هذه الفروع تجد الطيور راحتها‬
    ‫* تحمل قوّ ة في داخلها قادرة على جذب الكثيرين‬
                       ‫للملكوت‬                ‫* تأوي طيور السماء، ويستظل تحتها حيوانات البرّ يّة‬

               ‫ّ‬
  ‫* لكي نحتمي في ظالل القديسين من حرّ هذا العالم،‬
        ‫فنسكن بسعادة في سالم هذا الميناء األكيد‬
                  ‫ً‬
                  ‫* ظهر هللا الكلمة كصغير جدا‬                             ‫*وهي أمرّ البذور وأصغرها‬

 ‫* بذرة اإلنجيل هي أصغر البذور، ألن التالميذ كانوا‬                    ‫* حبة خردل صغيرة تنمو وتزداد وتصبح شجرة‬
                     ‫ً‬
 ‫أكثر حياء من غيرهم، لكنهم يحملون فيهم قوّ ة عظيمة‬                                     ‫كبيرة‬
 ‫* إن كان المسيح هو حبّة الخردل، ففي أي شيء هو‬
              ‫َ‬
           ‫أصغر البذار؟ وكيف ينمو؟‬
                 ‫* أتريد أن تراه أصغر الجميع؟‬     ‫وكما نرى فالمعاني المادية ( أي ما يعنيه النص بصورة مباشرة ) ال تختلف مع الصورة الذهنية التي‬
   ‫وضحناها في طرحنا من خالل أقدم لغات الكتاب وهذا يرد على المعترضين على عدم استخدامنا للتفسيرات‬
    ‫الكتابية ووجدنا أيضا أن المعاني الروحية مترتبة على المعاني المادية و هذا يدخلنا مباشرة إلى اعتراض‬
                               ‫النصارى أن النصوص تعنى معاني روحية .‬

‫ودعونا نفترض صحة ذلك و نسأل سؤال هل يمكن أن نعطى مثال روحي لمعنى النقاء الروحي بالماء العكر أو‬
                            ‫الكرم باليد المغلولة ؟ أو للبخل باليد المبسوطة ؟‬


 ‫و اإلجابة المنطقية التي نتوقعها من كل منصف نجدها في كالم هللا المقدس الذي لم تعبث فيه يد البشر بالتغيير‬
                ‫فجاء مثاله الروحي مثاال منطقيا و دقيقا فقال سبحانه و تعالى في كتابه العزيز:‬
  ‫{ وقالَت ال َيهُود َيد هللا مغلُولَة غلَّت أَ ْيدِيهم ولُعنو ْا بما قالُو ْا َبل َيدَ اهُ م ْبسُوط َتان يُنفق كيْف َيشاء ولَ َيزيدَنَّ كثِيراً‬
       ‫َ‬    ‫َ ِ ِ ُ َ َ َ ُ َ ِ‬          ‫َ‬    ‫ْ‬     ‫ِْ َ ُِ َِ َ‬            ‫َ َ ِ ْ ُ ُ ِّ َ ْ ٌ ُ ْ‬
‫م ْنهُم مَّا أُنزل إِلَيْك مِن رَّ بِّك طغ َيانا ً وكفراً وأَ ْلق ْي َنا َب ْي َنهم العدَ اوة وال َبغضاء إِلَى َيوم القيامة كلَّما أَ ْوقدو ْا َناراً لِّ ْلحرْ ب‬
‫َ ِ‬           ‫ْ ِ ْ َِ َ ِ ُ َ َ ُ‬        ‫ُُ َْ َ َ َ ْ ْ َ‬          ‫َ ُْ َ َ‬        ‫َ ُْ‬      ‫ِ َ َ‬          ‫ِّ‬
                                    ‫َ‬  ‫ْ ُْ‬       ‫ُ‬     ‫ِ َ َ َ ّ‬
                             ‫رْ ض فساداً وهللاُ الَ يحِبُّ المفسِ دِين }المائدة46‬        ‫أَطفأَها هللا ُ و َيسْ ع ْون فِي األَ‬
                                                                   ‫َْ َ ّ َ َ َ‬
‫55‬                            ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                              ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                   ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
 ‫و حتى ال يقول البعض أننا نستدل بالقرآن و هو ال يؤمن به فدعونا نضرب مثال شعبي للذين يحبون البساطة‬
   ‫عندما نقول المثل الشعبي ( العين بصيرة واليد قصيرة ) ماذا يفهم المستمع من ذلك ؟ هل يمكن أن يفهم أننا‬
                                    ‫نقصد قلة الحيلة أم القدرة الكاملة ؟‬
   ‫بالطبع نفهم أن المقصود هو قلة الحيلة ألن المثال المادي يجب أن يمثل المعنى الروحي وال يتناقض معه.‬
‫واآلن إلى مثال ملكوت هللا ولنحاول اآلن تغيير المعاني المادية حسب الصورة الذهنية التي أثبتها طرحنا (وليس‬
               ‫الصورة الكتابية الذهنية المشوهة) ونغير معها المعاني الروحية بما يتناغم معها.‬                ‫دعونا نطبق المثال المادي على المعنى الروحي‬


                   ‫المعاني الروحية‬                    ‫المعاني المادية‬

                    ‫* كقزم حيّ .‬                  ‫* كشجيرة صغيرة .‬

   ‫* كان بذرة في تواضع جسده وشجيرة ضعيفة في‬                  ‫* فتظهر شجيرة صغيرة .‬
                   ‫ضعفه .‬
                                              ‫ُ‬
                             ‫* و يرتفع كشجيْرة ال تستطيع طيور السماء أن تسكن‬
          ‫* وإنما ال ينجذب نحوه الكثيرون .‬                    ‫في أغصانها .‬

     ‫* ومن ساق الشجيرة الضعيفة تخرج أغصا ًنا‬               ‫* إنها تصير شجيرة صغيرة .‬
       ‫ضعيفة؛ فبطرس غصن وأيضً ا بولس مثله .‬
            ‫* وشجيرة ضعيفة عندما قام .‬
     ‫* وهو شجيرة ضعيفة حين يقوم، إنه الشجيرة‬
          ‫الضعيفة التي ال تعطي ظالً للعالم!‬
    ‫* و هو شجيرة ضعيفة حين يقوم إلى السماء .‬

        ‫* ويقوم شجيرة ضعيفة للحياة في قلبنا .‬

      ‫* انظر إليه (يسوع) فتجده ليس أكبر الكل .‬
    ‫* يشير للمؤمن الفرد إذ تنمو كلمة هللا في داخله‬
   ‫ويتحول لشجيرة ضعيفة ال يأوي إليها اآلخرون .‬

      ‫* ولكنها لم تنمو في العالم كله ولم تنتشر .‬

 ‫* يكون كشجيرة ال تستطيع أن تضم داخلها طيورً ا وال * ال نأوي في أغصان كنيسته كطيور غير محلّقة في‬
             ‫السماوات، وال نستظل تحته.‬ ‫تستطيع على أغصانها أن تتراقص متهلّلة بالتسابيح‬
                                               ‫ّ‬
                          ‫المقدسة، وال تستطيع أن تقيم أعشاش فتأتي بصغار.‬
 ‫* وكما اَعتقد أن أغصان الشجيرة الضعيفة اإلنجيليّة‬
   ‫ّ‬        ‫ّ‬
 ‫التي تنبت عن بذرة الخردل إنما هي التعاليم المقدسة‬ ‫* لتصير شجيرة صغيرة ال تستطيع أن تجذب إليها‬

‫65‬                   ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                         ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
‫المتنوّ عة، التي يقال عنها أن الطير ال يجد فيها راحته.‬                   ‫الطيور لتأوي فيها.‬

    ‫* تحمل ضعف في داخلها غير قادرة على جذب‬             ‫* في هذه الفروع ال تجد الطيور راحتها.‬
                ‫الكثيرين للملكوت.‬
                              ‫* ال تأوي طيور السماء، وال يستظل تحتها حيوانات‬
       ‫ّ‬
  ‫* لكي ال نستطيع أن نحتمي في ظالل القديسين من‬                          ‫البرّ يّة.‬
 ‫حرّ هذا العالم، فال نسكن بسعادة في سالم هذا الميناء‬
                     ‫الضعيف.‬

               ‫* ظهر هللا الكلمة كصغير‬             ‫*وهي أمرّ البذور وليست أصغرها.‬

 ‫* بذرة اإلنجيل هي ليست أصغر البذور، ألن التالميذ‬      ‫* حبة خردل صغيرة تنمو وتزداد وتصبح شجيرة‬
                  ‫ً‬
    ‫كانوا أكثر حياء من غيرهم، لكنهم يحملون فيهم‬                      ‫صغيرة.‬
                   ‫ضعف عظيم.‬
 ‫* إن كان المسيح هو حبّة الخردل، ففي أي شيء هو‬
             ‫َ‬
        ‫ليس أصغر البذار ؟ وكيف ينمو؟‬

          ‫* أتريد أن تراه ليس أصغر الجميع؟‬


   ‫أظن األمر أصبح واضحا اآلن و كل عاقل يعلم أن تغير المعاني المادية التي تمثل الصورة الكتابية الذهنية‬
   ‫المشوهة أدى إلى تغير غير مقبول في المعاني الروحية التي تقابلها . بالطبع لم يعد يستوي المعنى الروحي‬
                        ‫عندما اختل المثل المادي و اختلت أوجه التشابه والتمثيل بينهما.‬
                     ‫وعلى هذا فيجب أن يتناغم المثل المادي مع المعنى الروحي المقصود.‬
   ‫أما عن الحرف الذي يقتل فهو الحرف المحرف بالحذف الذي قيل عنه في سفر الرؤيا 22 : 91 ( وإن كان‬
   ‫أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف هللا نصيبه من سفر الحياة، ومن المدينة المقدسة، ومن المكتوب‬
   ‫في هذا الكتاب) و الذي هدد يسوع قائال بزوال السماء و األرض إذا أزيل في متى 5: 81 ( فإني الحق أقول‬
    ‫لكم: إلى أن تزول السماء واألرض ال يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. )‬

   ‫الحرف الذي يقتل هو الحرف الذي يزاد في كتاب هللا المنزل والذي قيل عنه في رؤيا 22: 81 ( ألني أشهد‬
    ‫لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب:إن كان أحد يزيد على هذا يزيد هللا عليه الضربات المكتوبة في هذا‬
                                                ‫الكتاب. )‬
‫أما الحرفية التي تقتل فهي حرفية الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا بأن جعلوا ما نقل عنهم من‬

                                            ‫عقائد بديل عن الحق.‬
   ‫والحرفية التي تقتل هي حرفية اليهود الذين حملوا الناس أحماال ولم يحملوها والذين تمسكوا بالذبائح والنذور‬
                   ‫وتركوا المعنى الروحي الذي هو طاعة رب العالمين والتسليم له سبحانه .‬
‫75‬                   ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                     ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                                              ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
      ‫والخالصة أن الكتاب يصف نبات بذوره أصغر البذور على األرض وعندما ينمو يصبح أكبر األشجار أو‬
   ‫األعشاب أو الخضروات أو البقول و سمى هذا النبات الخردل وقد أثبت علم النبات أن هذا الوصف ال ينطبق‬
                            ‫على نبات الخردل بأي حال من األحوال وألننا ننزه هللا عن الخطأ والنسيان .‬
                  ‫إذا كان ذلك كذلك فال يكون أمام أهل الكتاب إال أن يختاروا من االختيارات اآلتية :‬

         ‫1- يسوع ليس إله ألنه ال يعرف عن الكون الذي خلقه معلومات بسيطة يعرفها المزارعون البسطاء.‬
                              ‫2- القديس متى ولوقا ومرقس أدعوا على المسيح كذبا.‬
‫3- القديس متى ولوقا ومرقس بريئون براءة الوحش من دم ابن يعقوب ومتى لم يكتب إنجيل متى ولوقا لم يكتب إنجيل‬
                                       ‫لوقا ومرقس لم يكتب إنجيل مرقس.‬
                           ‫4- الكتاب كله محرفا وتختاروا كتابا جديدا وتسموه مقدسً ا.‬
   ‫5- أن تؤمنوا بكتاب مقدس أصال وأقترح عليكم القرآن ألنه كتاب هللا الغير مبدل والغير محرف والغير متناقض.‬                            ‫تحميل البحث وردود أهل الكتاب وتفنيدها‬


 ‫‪PDF Word Ipaper Htm‬‬                                                   ‫1 - أصغر البذور وأكبر األشجار‬
       ‫‪PDF‬‬                                 ‫رد الدكتور هولي بايبل على أصغر البذور وأكبر األشجار‬
 ‫‪PDF Word Ipaper Htm‬‬                                 ‫2 - أصغر البذور بين العلة والمعلول(تفنيدا للرد السابق)‬
        ‫‪PDF‬‬                              ‫رد الدكتور هولي بايبل على أصغر البذور بين العلة والمعلول‬
 ‫‪PDF Word Ipaper Htm‬‬            ‫3 - شجرة اآلراك الخردلية علة الكتاب وصدق الرسالة المحمدية(تفنيدا للرد السابق)‬
  ‫‪PDF Word Ipaper Htm‬‬                        ‫4 - وهم الرغبة والرغبة في الوهم (تفنيدا لبعض ردود أهل الكتاب)‬
                                               ‫فتعالوا إلى كلمة سواء أال نعبد إال هللا كما قال عز وجل :‬


‫{قُل َيا أهل الك َتاب َتعالَ ْو ْا إلى كلَمة سواء ب ْين َنا و َب ْي َنكم أَالَّ َنعْ بُدَ إِالَّ هللاَ والَ نشرك به شيْئا ً والَ يتخِذ َبعْ ضنا َبعْ ضا ً أَرْ َبابا ً مِّن‬
               ‫َُ‬   ‫ّ َ ُ ْ ِ َ ِ ِ َ َ َ َّ َ‬                  ‫َ َ ٍ ََ َ َ َ ُْ‬                 ‫ِْ ِ َ‬           ‫ْ‬
                                                       ‫دون هللاِ فإِن تولَّ ْو ْا فقُولُو ْا اشهدو ْا بأ ََّنا مُسْ لِمُون }‬
                                                        ‫َ‬         ‫ْ َُ ِ‬       ‫َ‬     ‫ُ ِ ّ َ ََ‬


                             ‫وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين‬

  ‫85‬                              ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                                 ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬
                                     ‫أصغر البذور وأكبر األشجار‬
‫هذا البحث ملك لكل إنسان مسلم وغير مسلم ويستطيع نقل جزء أو كل البحث بدون اإلشارة لمنتدى أو شخص وكل ما‬
                  ‫نطلبه منكم الدعاء بظهر الغيب‬
 ‫95‬                ‫دار الشيخ عرب لدراسة الكتب السماوية‬
                   ‫‪www.sheekh-3arb.net‬‬

								
To top