De STICHTING SVS is een belangenorganisatie voor vrouwen met ... - DOC by z93WNG82

VIEWS: 2,508 PAGES: 294

									  De STICHTING SVS is een belangenorganisatie voor vrouwen met vragen over en/of

         This word document was downloaded from http://www.worddocx.com/
         please remain this link information when you reproduce , copy, or use it.
           <a href='http://www.wordwendang.com/en'>word documents</a>

problemen door siliconenimplantaten. Zij geeft telefonische en schriftelijke voorlichting en biedt
opvang. Tevens onderzoekt zij de mogelijkheden voor preventie en medicatie. De SVS streeft
naar een verbod op ongelimiteerd gebruik van silicone-gel gevulde borstimplantaten, het
bevorderen van onderzoek, een hulpprogramma voor de zieken en preventie.


                      Silicone-Gate
                 Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
             6e Jaargang, September 1999, Nummer 3

Index
- Redactioneel
- Veel Klachten over Inzage Dossiers
- Rectificatie WeWi - Weet wat u Slikt
- Lek in KunstBorst wordt vergoed (Algemeen Dagblad)
- Voor U Gelezen: Allemaal als herboren (De Telegraaf)
- Artikel: Lastige Luis in de (medische) Pels
- Universiteit van Amsterdam: Afstudeerscriptie Borstimplantatenen
- Brievenbus: Ingezonden reacties van Lezeressen
- Adverterende misleiding & Dubieuse medische handeling
- Kris Kras ingezonden reakties
- Bericht uit Amerika:
. Epidemiologisch onderzoek
. Implants: Brief Review of History and Research
- Minister Borst: Privé-kliniek mag


Redactioneel
[Dow Corning is the leading global silicones supplier]
Weer hebben we 'n nieuwe uitputtingsslag achter de rug. Nog steeds moeten we maar afwachten
en nog steeds staan we "op de barricade" met onze neus overal bovenop. Wees daar maar van
overtuigd. De aanhouder wint is en blijft mijn slogan. WU ZULLEN WINNEN, We will win! Het
enige nieuws vanuit Amerika is dat Dow Chemical, een van de ouders van de "failliete" Dow
Corning, voor heel veel geld een groot chemisch bedrijf (Union Carbide Corp.) gekocht heeft. In
Amerika wordt gefluisterd dat er zoveel claim-geld teruggevloeid is of terug gaat vloeien dankzij
de vele J A-stemmers, dat dit financiële hoogstandje hierdoor mogelijk was. Over de
verschillende claim-procedures zelf is nog niets bekend. Maar, we geven de moed niet op, we
hebben toch weer het blad redelijk vol en op tijd bij iedereen in de bus gekregen.


Veel Klachten over Inzage Dossiers
( Bron - Vrouw en Gezondheid, juli/augustus 1999 )
In 1998 zijn bijna 20.000 vragen en klachten ontvangen bij de regionale Informatie- en
Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG's) en het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LIP).
Opvallend is het aantal vragen en klachten (796) over het inzagerecht van patiënten. Patiënten
hebben volgens de wet op de Geneeskundige Behandelings-overeenkomst recht op inzage in hun
eigen dossier en recht op correctie van onjuiste informatie. In de praktijk blijken zorgverleners
nogal eens "moeilijk te doen" als een patiënt het eigen dossier wil inzien, er een kopie van wil of
fouten gecorrigeerd wil hebben.


Rectificatie
Uitleg op verzoek van WeWi, Wetenschapswinkel i......... Geneesmiddelen te Utrecht.
Wewi@pharm.uu.nl
Zie de Stille Kracht 2/99, pag. 4, artikel - Weet wat u slikt :
Diclofenac is niet een van de namen van siliconen, maar een pijnstiller die siliconen bevat. Dat
stond op de bijsluiter en is door mij aan dit lijstje toegevoegd. Heeft u medicijnen,
voedingsmiddelen of gebruiks-artikelen (shampoo, body-lotion, etc.) waar volgens de bijsluiter
siliconen in zit, geef dat dan even door. Dan kunnen we daarvan melding maken in De Stille
Kracht.


Lek in KunstBorst wordt vergoed
( Bron - Algemeen Dagblad, 4-8-1999 )
Den Haag. Op medische indicatie moet een particuliere ziektekostenverzekeraar de verwijdering
van een lekkend borstimplantaat vergoeden. Dat stelt de Ombusman Zorgverzekeraars in het
jaarverslag over 1998. De Ombusman, oud-minister Gardeniers, doet geen stellige uitspraak over
de vraag of de verzekeraar ook een nieuw implantaat moet betalen. Ze vindt dat er duidelijke
afspraken over de vergoeding moeten worden gemaakt. Gezien de levensduur van implantaten
verwachten zorgverzekeraars de komende jaren veel exemplaren te moeten vervangen.


Voor U Gelezen
Allemaal als Herboren
( Bron - TV weekeinde nummer 30, LEgging en R.Hammink. De Telegraaf, 24 juli 1999 )

Samenvatting - De cosmetische industrie is een gouden industrie. Niet voor niets rijden de
meeste plastische chirurgen in grote dure auto's en wonen ze in kasten van huizen. Een
gemiddelde behandeling kost 10.000 gulden, jaarlijks worden een kleine 1000 operaties
uitgevoerd. Een simpele rekensom leert dat het gaat om een omzet van 10 miljoen gulden en dat
is slechts een deel van de markt. Men kan zich voorstellen dat veel klanten door de bomen het bos
niet meer zien. Nederland telt inmiddels zo'n 15 privé-klinieken. Bovendien is er ook in het
buitenland aanbod van ingrepen. We vragen ons af of daadwerkelijk over onafhankelijk advies
kan worden gesproken als de bemiddeling op contractuele basis wordt betaald door de klinieken.
Hoewel wij onze vraagtekens blijven houden, zeggen de bemiddelings-bureaus: " We helpen de
klant de weg te vinden binnen het land der privé-klinieken. We bekijken wat de wensen zijn en
men krijgt vervolgens een gratis advies. Wij weten precies welke chirurgen bepaalde operaties het
beste in de vingers hebben. Neem bijvoorbeeld de endoscopi-sche borstvergroting. Via de navel
wordt een opblaasbaar implantaat ingebracht in de borst, die daarna wordt gevuld met zout water.
Voordeel is dat men geen vervelende littekens overhoudt aan de ingreep. (Note SVS -
Nadeel/risiko wordt niet vermeld. Dit is een omstreden techniek.)

Niet iedere chirurg voert de borst-vergrotende operatie op deze manier uit. (Gelukkig maar!)
Onze nieuwsgierigheid is gewekt en we besluiten om eens een kijkje te nemen achter de
schermen van de wereld der privé-klinieken. De omgeving is mooi, de is mooi, de laan is mooi,
de villa is mooi en de Porsche, de BMW en de MG (alle van het type cabrio) zijn mooi. Drie
cliënten zitten als
versteend te wachten op wat komen gaat. De tijd verstrijkt zonder dat bladzijden van de
tijdschriften worden omgeslagen. Verder, zo te zien, niets mis met deze mensen. Toch zitten ze
hier voor één of andere ingreep, die hun uiterlijk zal veranderen. "We hebben het liever over
verbeteren", zeggen 2 dames in koor vanachter hun enorme bureau. Het tweetal mag zich
directeur noemen van het instituut waar jaarlijks honderden cosmetische ingrepen worden gedaan.
Nee, zelf zijn ze nog niet onder het mes geweest. Alles is echt en natuurlijk. We beginnen meteen
over de duizenden guldens die het nieuwe denken over het uiterlijk onvermijdelijk kost. "Onzin.
Denken jullie nu werkelijk dat zich bij ons alleen VIP's uit het bedrijfsleven of van het Gooise
Matras melden? Het tegendeel is waar. We hebben bijvoorbeeld opvallend veel cliënten van het
platteland. Opmerkelijk is dat zij het heel normaal vinden om iets aan hun uiterlijk te laten doen."

Met een jaarlijkse stijging van 15% nieuwe aanmeldingen lijken de Nederlanders hun gêne om
hun uiterlijk via chirurgische ingrepen te verbeteren, langzaam te overwinnen. Waar in de
Verenigde Staten dergelijke operaties schering en inslag zijn, was deze industrie in Nederland tot
voor kort een onontgonnen terrein. De kliniek veranderde in twee jaar tijd in een toonaangevend
instituut met twee heuse operatiekamers, acht bedden, dure apperatuur en een handjevol medische
specialisten uit de omgeving. "Hoe gewetensvol je ook te werk gaat, een privé-kliniek is heel
kwetsbaar. Daarom gaan we ontzettend zorgvuldig te werk, in de nazorg, maar ook al bij de
intake-gesprekken, waar we de cliënten tot in detail wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid",
aldus de directeur.

Gehuld in ok-outfit vertelt 'n plastisch chirurg over zijn geweldige vak, dat tijdens de Tweede
Wereldoorlog, vanwege de vele oorlogs-wonden, in Engeland opkwam. "We werken van kruin
tot tenen. Er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen ingrepen op medische gronden en die met
een cosmetische achtergrond. Voor iemand met een brandwond of een vervelende kankersoort in
het gezicht, is een ingreep een lichamelijke noodzaak. Maar vergeet niet hoeveel last mensen
psychisch kunnen hebben van flaporen, een kromme neus of dikke dijen. Dat wil niet zeggen dat
we met ieder verzoek akkoord gaan."

( Note SVS - Uit "praktische overweging" heeft de redaktie van SVS alle namen uit dit artikel
geschrapt )


Lastige Luis in de (medische) Pels
Komkommertijd noemen ze dat.
De periode waarin alles stil ligt en alles, ook belangrijke zaken, op de lange termijn verschoven
worden. Daarna, opeens, moet alles gisteren gebeurd of geregeld zijn. De eigen vertrouwde
planning wordt zo weer helemaal overhoop gegooid. Maar ja, zoals dat heet: we gaan rustig door
met ademhalen. Wat ikzelf het frustrerendste vind is dat ik overal achteraan moet blijven jagen,
zodat gemaakte afspraken ook nagekomen worden. Soms is het pas 'n halfjaar later voor er
respons komt.
Uche uche uche....
Over jagen gesproken! Wij zijn wekenlang op safari geweest. Duizenden beesten hebben we
gezien en geflitst. Nee, het was géén foto-safari, maar het waren wel bloeddorstige monsters.
Langpoten, muggen, grote en kleine spinnen, wespen, etc. Elke keer zagen we ze weer op de
bekende, bij ons geliefde lokaties. Steeds als je denkt dat je alles gehad hebt en je huis weer
"vleesvrij" is, voel je weer zo'n zoemer langs je oren of kriebelpoten in je nek. Ja, lach maar! Ik
ben echt wel 'n dieren liefhebber, hotdogs bv. ben ik gek op, maar dit....!
Leugenaars
Buiten deze moordpartijen ben ik verder redelijk braaf gebleven hoor. Een paar "jongens" heb ik
openlijk leugenaar genoemd, wat me niet in dank is afgenomen, maar wat wel de waarheid is. Als
je dan weer (terug)hoord hoe ze op mij (SVS) reageren, KOSTELIJK! Wat laten ze zich kennen,
die helden. En wat kunnen ze konkelen en kronkelen met vele gezichten ! Eerlijkheidshalve moet
ik wel zeggen dat steeds meer artsen beginnen na te denken en terughoudender zijn met het
gebruik en adviseren van siliconen-gel gevulde prothesen.
Sprookjes
Daarentegen worden de sprookjes die de industrie probeert te verkopen steeds meer in de
overtreffende trap gesteld. Maar, laat ze elkaar maar lekker afslachten! Ze prijzen zichzelf de
markt uit met hun fabels. Geen weldenkend mens zal deze tegenstrijdigheden nog geloven. Het
door hun opgetrokken rookgordijn kan echt het grote vuur daarachter niet meer verdoezelen.
Hoelang nog...?
Voor ons blijft de vraag: "Hoelang nog, mevrouw de minister en hoeveel nog?" Hoeveel vrouwen
moeten er nog besodemieterd worden en hoeveel vrouwenlevens verknald? Hoe zit het met de
verantwoordelijkheden van gekozen functionarissen? Hoelang nog blijft, ook in de medische
gezondheidszorg, het sorry beleid van kracht?
RIVM
Terwijl ik dit schrijf, (half augustus reeds) zit ik nog steeds "te wachten" op de enquêtes van
RIVM en Ministerie VWS waar ik in het vorige blad melding van gemaakt heb. Na verzending
van blad 2, met daarin de kennisgeving, zou ik ze ter verspreiding ontvangen. Oh, ik weet het al,
er is niet gezegd in welk jaar na blad 2! Wel, mocht u dit jaar de enquête nog binnen krijgen, vul
hem meteen secuur in en stuur hem meteen terug. Er wordt namelijk een hele kleine groep
vrouwen geselecteerd voor het onderzoek.
Belletje rinkelen
Blijf schrijven naar de verschillende afdelingen van zorgdragers. Laat horen hoe het met u gaat,
wat uw ervaringen zijn en uw toekomstverwachtingen als er niets gebeurd. Blijf aan de bel
trekken! EEN enkele brief zegt niet veel, maar bij 100 gelijk luidende brieven moet er toch ergens
een belletje gaan rinkelen! Maar, nog belangrijker: Blijf hopen en vertrouwen op jezelf ! De eigen
helende kracht is een alles overwinnende OER-KRACHT !


Enquete Nieuws Universiteit van Amsterdam (UVA)
Vakgroep Sociologie -
Samenvatting van de afstudeerscriptie: 'Verzorging en Beleid' - Borstimplantatenen
K.C en E.G - April 1999

Alweer een tijd geleden, om precies te zijn in november en december, hebben 'n tiental vrouwen
met ons een gesprek gehad over het onderwerp borstimplantatenen wat daarbij de ervaringen zijn
geweest. Dit was voor onze afstudeerscriptie aan de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn op dit
moment reeds afgestudeerd en hadden beloofd om de resultaten die uit dit onderzoek naar voren
gekomen zijn, op te sturen. Onze keuze is gevallen op een beknopte samenvatting van onze
scriptie omdat het makkelijker leesbaar is en de scriptie een dik boekwerk is geworden.

De titel is -
Ontboezemingen omtrent borstimplantaten
Ervaringen van vrouwen; een verhaal zonder einde ...?

Onze Probleemstelling luidde als volgt - Welke overwegingen hebben vrouwen bij hun besluit
om tot borstvergroting over te gaan. Zijn hierin bepaalde patronen te herkennen en hangen deze
overwegingen samen met de ideeën die vrouwen hebben over hun eigen lichaam?

Ze zijn er in alle vormen en maten. Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben we vrouwen
uitgenodigd om in eigen woorden te vertellen wat zij hebben meegemaakt. Uit die gesprekken is
gebleken dat er aan het besluit om borstimplantaten te nemen een heel proces vooraf gaat.

Allereerst werden er vele manieren van het moeite hebben met de proporties van het lichaam
aangegeven, om precieser te zijn de borsten. Om dit met een woord aan te geven hebben wij dit
"lijden" genoemd. Hier werd op verschillende wijzen mee omgegaan. Dit gegeven hebben wij
"werk" genoemd. Het duidt aan dat vrouwen op verscheidene manieren aan hun persoonlijke
ideale lichaamsbeeld willen voldoen. Verder hebben wij in de gesprekken gelet op en gevraagd
naar de redenen waarom er uiteindelijk besloten werd tot het laten implanteren van
borstimplantaten. Dit hebben wij "rechtvaardigingen" genoemd. Tenslotte hebben wij gekeken
naar de beïnvloeding vanuit de omgeving bij het nemen van borstimplantaten. Deze beïnvloeding
hebben wij "wisselwerking" genoemd. Met deze gege-vend wilden wij onze probleemstelling
beantwoorden en kijken of hier daadwerkelijk patronen in te herkennen waren en of deze
samenhingen met het beeld die onze vrouwen hadden van hun lichaam.
Ons is duidelijk geworden dat er in de groep vrouwen waar wij gesprekken mee hebben gevoerd,
drie groepen vrouwen waren die allemaal op een andere wijze omgingen met de termen die wij
zojuist hebben aangegeven (lijden, werk, rechtvaardigen en wisselwerking). De ervaringen zijn
uiteraard niet per groep precies hetzelfde maar er is een lijn in te herkennen die we nu aan de orde
zullen stellen.
De eerste categorie vrouwen hebben we A genoemd, het waren de vrouwen die minder dan acht
jaar hun implantaten hadden en in één geval was er zelfs een vrouw die nog geen implantaten
had. Zij gaven aan dat zij voor het nemen van de implantaten moeite hadden met het feit dat ze
zich vergeleken met andere vrouwen.

Een andere oorzaak was dat zij na het krijgen van een kind niet meer tevreden waren met hun
borsten. Dit resulteerde in het feit dat zij middeltjes gingen gebruiken om te camoufleren dat zij
borsten hadden waarmee zij niet tevreden waren (werk}. Zo werd geprobeerd een ideaalbeeld na
te streven. De redenen voor deze groep vrouwen om borstimplantaten te nemen waren dat zij het
voor zichzelf deden en niet voor anderen. En tevens gaven de vrouwen die na hun zwangerschap
andere borsten had- • den gekregen dit als reden aan (rechtvaardigingen). De vrouwen in deze
groep vertelde dat ze niet werden beïnvloed door anderen in hun besluit. We zien dat uit de
gesprekken is gebleken dat deze groep zich duidelijk heeft laten informeren, dat ze exact wisten
hoezij eruit wilden zien met borstprothesen.

Vervolgens de tweede groep die we groep B hebben genoemd. Deze vrouwen hadden al langer
dan 15 jaar hun eerste siliconen borstprothesen. Zij vertelden moeite te hebben met het feit dat ze
niet de borsten hadden die zij wilden. Bijna alle vrouwen hadden een vorm van mastopathie
gehad op jonge leeftijd. Zij vertelden dat hun borsten waren veranderd nadat de goedaardige,
maar pijnlijke knob-beltjes waren verwijderd. Als reden om borstimplantaten te nemen gaven zij
aan dat zij hun borsten weer terug wilden zoals ze waren vóór de periode dat zij mastopathie
hadden en tevens voelden zij zich zonder borsten niet functioneel genoeg in de rol van
echtgenote. De vrouwen in deze groep vertelden dat toen zij voor het eerst borstimplantaten
namen er weinig over bekend was en dat zij daarom vertrouwden op de medici. Na een aantal
jaren kregen de vrouwen in deze groep klachten als vermoeidheid, concentratiestoomissen en
gewrichtsklachten. De klachten werden volgens hen veroorzaakt door de lekkage van siliconen uit
de implantaten. Zij werden hierin echter miskend door artsen. Toen de prothesen na een aantal
jaren vervangen dienden te worden, besloten zij nieuwe prothesen te nemen, maar dan van ander
materiaal. In dit laatste besluit hebben zij een assertievere houding aangenomen en zich minder
laten leiden door artsen. Zij zochten zelf informatie op over waar de klachten vandaan kwamen.
Op het moment van het gesprek wachtten zij af hoe de klachten na verloop van tijd zullen zijn en
of er een verbetering zou gaan optreden.

Tenslotte hebbeb we groep C, de vrouwen die ook al langer dan 15 jaar hun eerste
borstimplantaten hadden. Deze vrouwen vertelden dat zij zich zonder borsten niet volmaakt
voelden als echtgenoten en ook in hun directie omgeving. Zij vonden dat zij in hun omgeving een
persoon dienden te zijn mét borsten. De ideeën die zij over hun lichaam hadden werden dan ook
opgelegd door familie, vrienden en andere mensen die zij tegen kwamen in het dagelijks leven.
Evenals groep B, kregen de vrouwen in groep C ook met klachten te kampen, die zij toeschreven
aan de lekkage van siliconen uit de
implantaten. De vrouwen besloten echter in tegenstelling tot groep B geen nieuwe implantaten te
nemen. Deze beslissing hadden zij zelfstandig genomen en zij lieten zich daarbij niet beïnvloeden
door anderen, met name niet door plastisch chirurgen die liever wilden dat er direct nieuwe
implsntaten werden geplaatst. Er kwam duidelijk naar voren dat zij hun borsten met implantaten
niet meer vonden passen bij de positie die zij nu innamen.

Tot zover de resultaten van ons onderzoek. Wij hebben getracht inzicht te krijgen in de
overwegingen die vrouwen hadden om borstimplantaten te nemen. Uit de gesprekken bleek dat er
drie groepen vrouwen waren te analyseren die allen weer anders met hun keuzen omgingen. Het
bleek dat hierin bepaalde patronen waren te vinden en dat de overwegingen die de vrouwen
hadden samenhingen met de ideeën die zij hadden over hun lichaam.

Een van de aanbevelingen die wij hebben gedaan is dat vrouwen, voordat zij besluiten
borstimplantaten te nemen, goed moeten worden voorgelicht. Hulpverleners kunnen hen voor een
eventuele operatie doeltreffende informatie verschaffen, waardoor de problematiek van de laatste
twee groepen vrouwen kan worden vermeden. De vrouwen die nog bezig zijn met hun
besluitvormings-proces krijgen zo de kans een betere, weloverwogen keuze te maken. Vervolgens
zijn zij zich beter bewust van de risico's die zij aangaan. Wij hebben gezien dat de vrouwen in de
eerste groep hier een voorbeeld van zijn.

Hopelijk heeft u een beetje inzicht gekregen in het onderzoek wat wij hebben gedaan en kunt u
zich in meer of mindere mate vinden in de resultaten die er zijn uitgekomen. Wij willen u
nogmaals hartelijk danken voor de medewerking en de tijd die u voor ons genomen heeft. Tevens
willen wij de vrouwen die met klachten kampen, een hart onder de riem steken.

Wij hopen dat zij zich in de strijd naar erkenning serieuzer genomen voelen worden door medici.
Dit kwam duidelijk naar voren in ons onderzoek.

Met vriendelijke groet,
E.G en K.C


Brievenbus

(1) Mijn Verhaal ! - Siliconen

Hallo Mensen,
Het valt niet mee om er over te schrijven, toch wil ik de mensen vertellen over wat en hoe ik alles
verwerkt heb. Je beleeft alles weer opnieuw nu je het schrijft. En dat doet zo'n pijn! Maart 1997
zijn de prothesen eruit gehaald. Er zijn veel pijnen aan vooraf gegaan, maar daar zal ik niet over
uitwijden. Ik moest bij de chirurg komen want die moest kijken hoe alles eruit zag. "Waar klaagt
u toch over?" Alles had ik hem verteld over mijn klachten. "Laat maar kijken. Zo zo, er zit nog
genoeg siliconen in
om het op te trekken." "Wat zei u? Er zit wat te rotten in mijn huid wat eruit moet. En u vindt dat
er genoeg "troep" in zit om op te trekken? Mooi niet! Er komt niets meer in." Weet u dat zeker?
Ja, nou en of. Wat wilt u dan? Wat ik wil is die troep eruit Er wordt bij mij niets opgetrokken!
Dat doet u maar bij uw vrouw. ERUIT, die troep! Maar dan bent u misvormd! Dat ben ik nu toch
ook al, al
vele jaren. Volgens mij is die troep stuk. Hij (m'n chirurg) vond dat ik te veel boekjes had
gelezen. Mijn lichaam heeft al die jaren die troep afgestoten en hij wilde het alsnog optrekken.
Het is myn lijf.!!

Zakkenvullers zijn het. (Bijna) Alle dokters verdienen goud aan die troep. Het werd een spoed
operatie. Toen ik wakker werd waren ze eruit. Die siliconen borsten wilde ik terug. Er was voor
betaald en ze waren mijn eigendom. Ik kreeg toch wel te horen dat ik gelijk had, ze zaten te rotten
aan/in m'n huid. Ook werd mij verteld dat er zo goed mogelijk was uitgezogen, er zat niets meer
in. Ja ja, dat kan je nu zeggen. Het is voor mij te laat, genezen kan ik niet meer. De
verrottingslucht was tenminste weg. Wat gaat er nu verder met mij gebeuren? Ja, dat weet ik niet,
verder mankeert u niets! U kunt makkelijk kletsen dokter, maar ik ben siliconen slachtoffer,
ontken het maar niet. De klus was geklaard en ik kon naar huis. Daar zit je dan met je goede
gedrag. Wat moetje, wéér sta je alleen! Wie helpt mij nu verder? Zelfs m'n huisarts wist niets,
zelfs nu nog niet. Ik vind: Wie siliconen inplant bij mensen zijn zakkenvullers. Lc hou u wel op
de hoogte hoe het verder met me gaat. Ik ben nu te moe. VECHTEN BLIJVEN MENSEN, AL IS
DE WEG ZWAAR.
Groeten van Xxx Xxxx


(2) Mijn Verhaal

Lieve vrouwen,
Gisteren sprak ik een kennisje, zij had een losse siliconen zakje in haar BH. Die is per ongeluk
gevallen en er zat meteen een barst in. De ben pas geopereerd aan darmkanker en wilde mijn
prothesen er meteen uitgehaald hebben. Er werd niet geluisterd, wel gelachen! Nu heb ik een
chemokuur, dat duurt een halfjaar, daarna kunnen ze eruit gehaald worden. Nu weet ik niet of de
kanker van de siliconen komt, maar eerlijk gezegd vind ik de onwetendheid hierover veel erger
dan dat ik dat zeker zou weten. Dat die zakjes stuk gaan bewijst het hierboven geschrevene wel.
Ik heb na veel moeite een echografie van de borsten gekregen. Daar was op te zien dat de 20 jaar
oude zakjes nog heel waren. Dat zei de internist. Ik zag het ook, maar dat was alleen de voorkant.
En het lekken en zweten dan? In ieder geval weiger ik 'n mammografie met zulke oude zakjes.
Sterkte voor iedereen.


Adverterende misleiding & Dubieuse medische handeling
Onderstaande brief heb ik in meerdere vormen ontvangen, samen met een grote hoeveelheid
knipsels. Eerst dacht ik: "Negeren die troep" (niet de vrouwen natuurlijk maar die advertenties),
omdat zelfs antireclame, reclame is dus onterechte gratis aandacht. Maar de vrouwen zijn zo
kwaad over deze misleiding plus dubieuse medische handeling, dat wij met z'n allen hier iets aan
moeten doen. Zelf moeten de vrouwen met 'n gescheurd implantaat wegens tijd- en plaats gebrek
één a twee jaar op opname wachten . Maar 'n borst vergroting kan binnen 2 weken! St SVS stuurt
deze advertenties door naar de bevoegde instanties. OOK DOEN!!!


Hallo Marlou,
Boos is niet het goede woord. Razend is net te veel, maar ergernis in extreme vorm klopt
ongeveer. Het gaat me om de volgende advertenties, van een privé-kliniek, de ander van 'n 1
'bemiddelings-burean-(Mag ik een emmertje, a.u.b.) In de eerste advertentie staan zelfs de namen
van de plastisch chirurgen vermeld. Volgens mijn niet zo bescheiden mening mag dit niet. Een
arts mag toch geen reclame maken? Mijn vraag aan jou: Zou jij dit willen controleren en als het
werkelijk niet mag, wfl je dan een oproep plaatsen in ons blad zodat ik (wij, de vrouwen van
SVS) kunnen protesteren tegen deze "ongein". Ik neem aan dat dit de Reclame Code Commissie
is en 't Ministerie van Volksgezondheid en/of De Gezondheidsraad. Helaas heb ik daar geen
adressen van. (Zie onder)
De andere advertentie is nog veel ergerlijker). Daarin wordt reclame gemaakt voor
boistvergroting met natuurlijke vulling. Er staat "vaste polysaccbaride". Hier wordt toch gewoon
met suikerwater gevulde siliconen prothesen bedoeld? Of niet soms!

Valt siliconengel ook onder de "natuurlijke vullingen? Hoe durven ze! En daaronder staat ook
nog, hou je vast: GEEN LEKKAGES. Dat is één van de redenen waarom ik zo boos ben! In een
andere recente advertentie las ik zelfs weer een levenslange garantie op de siliconen gelei gevulde
kwaliteits-prothesen. (Nog een emmertje, graag!) Weer anderen hebben het over 10 of 20 jaar
garantie, op operatie en lekkage.

Probeert "de industrie" zichzelf en elkaar te overtreffen? Beginnen de heren zonder hoofdletter nu
weer opnieuw met vrouwen blij te maken met een dooie mus? En dingen te beloven die niet waar
te maken zijn? Het lijkt wel of we weer terug zijn bij af! Doe hier iets mee, graag. Iets tegen
bedoel ik eigenlijk. Bedankt. Veel liefs en 'n kusje van
Een ongerust OORTJE

De beloofde adressen -
Reclame Code Commissie
t.a.v. Bestuur
Paasheuvelweg 15
1105 BE Amsterdam

Ministerie van Volksgezondheid
t.a.v. Dhr. H.L. Timmer
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

GezondheidsRaad
t.a.v. Dhr. K. Groeneveld
Postbus 16052
2500 BB Den Haag
Kris Kras ingezonden reakties

(1) Toen ik, op jouw advies, opmerkte dat het zo jammer was, zoveel tijd en energie verspilling,
om dan via mijn advokaat mijn medische gegevens boven tafel te krijgen waren ze opeens wel
aanwezig en kon ik ze mee krijgen. Bedankt voor die tip.

(2) Eerst was ze heel vriendelijk en begrijpend. Toen ik zei dat ik écht géén nieuwe prothesen
wilde maar eerst m'n lichaam tot rust wilde laten komen, werd 't opeens een heel ander mens. Wat
een heks...! Dan denk je bij een vrouwelijke arts beter af te zijn !

(3) Wil jij zorgen dat ik ook aan dat onderzoek deel kan nemen? Daar heb ik recht op, vind ik.
Weet je wel hoe ziek ik ben en wat ze mij hebben aangedaan.'

(4) De heb toch zo iets geks met m'n ogen de laatste tijd. De hoef maar, in 'n flits, in 'n lamp te
kijken en ik krijg hele irritante vlekken en flikkeringen voor m'n ogen. Hebben jullie dat wel
vaker gehoord ?

(5) Verschillende malen heb ik gelezen over obstipatie (verstopping), maar zelden of nooit over
diarree, waar ik zelf zo'n last van heb. Komt dat ook voor in verband met siliconen natuurlijk,
weet jij daar iets van ?

(6) Vier maanden geleden is m'n prothese vernieuwd. Ik heb nu een nieuw Dow Corning
implantaat, lees ik in m'n papieren. Nooit geweten dat die weer op de markt zijn !

(7) Mijn prothesen van 15 jaar oud zijn stuk. Nu sta ik op de opnamelijst en dat kan wel l a 2 jaar
duren. Doodsbenauwd ben ik! Zelfs de urgentie-lijst is een halfjaar tot 'n jaar. Zolang wachten is
toch niet verantwoord! Waarom doet onze minister hier niets tegen? Schandalig en misdadig!
Wat voel ik me bedrogen.

(8) Je kan nu wel makkelijk zeggen: "Gewoon aangeven datje dit of dat wilt hebben of nodig hebt
in plaats van vragen of je asjeblieft....... mag", maar dat durf ik niet. Ik ben veel te bang dat ze
kwaad worden en slecht werk afleveren.

(9) Mijn prothesen zijn in goede staat verwijderd, vertelde m'n arts. Zelf heb ik ze (helaas) niet
gezien. Ook vertelde hij dat hij erg heeft moeten schrapen. Twee dagen heb ik om de twee uur
morfine gehad tegen de pijn. Ergens klopt er iets niet!

(10) Wat ben ik blij met al die dingen die je me vertelde en wat heb ik er veel aan gehad tijdens
m'n consult! Dankzij die kennis was ik 'n stuk rustiger en zekerder en ik werd ook serieus
genomen door de specialist.
(11) Echt, elke stap van de komende ingreep heeft m'n dokter uitgelegd, ook waarom hij nu nog
geen nieuwe implantaten wilde plaatsen. Het leek wel of ik jou hoorde praten. Hij vond trouwens
ook dat jullie goed werk deden.

(12) Hoe zou het toch komen dat vrouwen alles, beter gezegd: alle negatieve reacties van
buitenaf, maar blijven accepteren en zichzelf daarmee maar blijven pijnigen. Waarom zijn we
daar zo gevoelig voor? Willen we dan echt zo graag aan andermans beeld voldoen?

(13 Ik word wéér kwaad als ik terugdenk aan die klojo met z'n: " Nee hoor liefje, dat kan echt
niet, daar kan je geen pijn hebben". Later realiseerde ik me dat die Eikel me eigenlijk voor
leugenaar uitmaakte en dat ik dat slikte! De heb me dus wéér laten overdonderen.

(14) Is er nu eindelijk al iets bekend over het advies van de Gezondheidsraad aan de minister?
Waarom moet 't in vredesnaam zo lang duren? De zal maar weer 'ns schrijven en vertellen hoe
veel zieker ik de afgelopen jaren geworden ben.

(15) Weet je, ik heb eens zitten denken, althans een poging daartoe gedaan. Toen het zo warm
was, was er sprake van botu-lisme. Ik weet, dat komt voor bij stilstaand water op een "leuke"
temperatuur. Hoe zit dat eigenlijk bij de zoutwater prothese?

(16) Ik zit in een afkeuringsprocedure met het risico van bijstand, omdat de GAK-arts mijn
gezondheidsproblemen als chronische vermoeidheid en fibromyalgie niet erkent als
arbeidsbeperkend. Heeft het zin en zijn er manieren om daartegen in beroep te gaan?

(17) Ik hoor niets meer van/over dokter Kurk en Vermeulen. Doen ze niets meer voor ons. Ze zijn
toch niet bang geworden?

(18) Fijn dat jullie zo vaak verschillende alternatieve mogelijkheden bespreken in de Stille
Kracht. De heb daar meer baat bij en meer vertrouwen in dan in het traditionele medische cirquit.

(19) Met tranen in m'n ogen heb ik de verhalen van X. en X.X gelezen. Knap hoor, zoals die
knokken. De heb 'n kaarsje voor ze opgestoken, voor kracht.

(20) "Wat een placebo al niet kan doen", was de geringschattende opmerking van m'n specialist
toen in vertelde door homeopathie zoveel opgeknapt te zijn.

(21) Is het niet mogelijk om een fonds op te richten voor de minder draagkrachtigen, zodat ze
tenminste vitamines kunnen kopen die zo belangrijk zijn? Ik stel 'n gedeelte van mijn claim
hiervoor beschikbaar. Wie volgt???

(22) Ik ben gestopt met Carnitine, maar heb hier nog verschillende dozen liggen. Weten jullie
iemand die ik daar een plezier mee kan doen?* Nu we het najaar weer naderen met meer griep
risiko zou het misschien 'n goed idee zijn om de oproep weer te herhalen van: Geen griep-injectie
bij 'n siliconen belasting. (Bij deze dus!)
(23) Het moderne "sorry beleid"; toegeven dat je fout bent geweest en dan gewoon weer
dóórgaan, daar kan ik zo razend om worden!

(24) Eén prothese was helemaal weg en volgens deze dokter had er nooit iets ingezeten, was het
weefsel "maagdelijk!" De heb daar wel sinds 25 jaar een groot litteken, zo'n halve maan. Is het
logisch en terecht dat ik ongerust ben of zit óók dit tussen m'n oren?

(25) Mijn prothesen zijn uitgelopen, allemaal witte vlekken waren zichtbaar op de foto. Nu wil
mijn arts de prothesen leeg-zuigen en de envelop met kapsel laten zitten. Hij is bang het weefsel
te veel te beschadigen. Moet ik daarmee akkoord gaan ?


Bericht uit Amerika


Epidemiologisch Onderzoek
Veelomvattende epidemiologische onderzoek naar de mate waarin A-typische symptomen
voorkomen bij vrouwen met implantaten volgend voorjaar gepubliceerd worden. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam onder leiding van het hoofd van de afdeling Milieu
Epidemiologie van het National Cancer Institute, dr Louise Brinton. De onderzoekers zijn bezig
met een diepgaand onderzoek naar de gezondheidstoestand van 16.000 geïmplanteerde vrouwen.
( Bron - The Command Trust Network: Silicone Breast )


Implants
Brief Review of History and Research
West Los Angeles, Calif., 9 nov.1998
Implantaten en de FDA:
Een kort Overzicht van Geschiedenis en Onderzoek
Sinds 1991 vermelden de fabrikanten in de bijsluiters van hun producten dat siliconengel
borstimplantaten na l O jaar vervangen dienen te worden. Gedurende bijna dertig jaar zijn de
implantaten echter in feite verkocht met een levenslange garantie. Dit ondanks het feit dat uit
interne documenten van bedrijven bleek dat er sprake was van lekkage van siliconen en dat de
implantaten in de loop van de tijd in het lichaam konden desintegreren. Voorts was er geen lange
termijn onderzoek gedaan betreffende de veiligheid van siliconen in het lichaam.

Het afgelopen jaar is door onderzoekers, verbonden aan het National Institute of Health (NIH),
het National Cancer Institute (NCI) en de U.S. Food and Drug Administration (FDA), in
vakbladen gesteld dat er sprake is van niet-controversiële gezondheidsproblemen, in relatie tot
implantaten. Zij hebben een hoog scheurgehalte van de producten genoteerd, ernstige weefsel-
complicaties als misvormingen, branderige huiduitslag, spierdisfunctie en ontbindend
borstweefsel. Ook hebben ze bekende rapporten aangehaald waarin melding werd gemaakt van
siliconen die zich door het hele lichaam verspreiden tot in vitale organen.
Deze onafhankelijke onderzoekers in dienst van de overheid, hebben tevens met stelligheid
verklaard dat de tot dusver gedane onderzoeken niet toereikend zijn om te kunnen stellen dat er
geen verband bestaat tussen het gebruik van implantaten en het optreden van andere slopende
systemische ziektes.

Naar verwachting zullen de resultaten van het eerste veelomvattende epidemiologische onderzoek
naar de mate waarin A-typische symptomen voorkomen bij vrouwen met implantaten volgend
voorjaar gepubliceerd worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam onder
leiding van het hoofd van de afdeling Milieu Epidemiologie van het National Cancer Institute, dr
Louise Brinton. De onderzoekers zijn bezig met een diepgaand onderzoek naar de
gezondheidstoestand van 16.000 geïmplanteerde vrouwen.

(1) 1960's - In California en Nevada worden wetten aangenomen tegen siliconen injecties, als
zijnde misdadig.

(2) 1962 - De FDA, gealarmeerd door de gevaren die siliconen opleveren voor de gezondheid,
stelt strenge regels op ten aanzien van siliconen injecties.

(3) 1963 - Dow Corning begint met de verkoop van borst implantaten (vloeibare siliconen in
dunne zakjes) onder de naam "Silastic", echter zonder lange termijn onderzoek naar de veiligheid
te hebben verricht en zonder daarbij een systeem te ontwikkelen voor het volgen van de vrouwen
die een dergelijk implantaat hebben ontvangen. Goedkeuring van de FDA was niet vereist,
aangezien deze instelling toendertijd geen bevoegdheden bezat voor wat betreft medische
hulpmiddelen.

(4) 1991 - De FDA verzoekt de fabrikanten om veilig-heids gegevens, naar aanleiding van
klachten over de prothesen.

(5) 1992 - Een onafhankelijk onderzoekspanel brengt een vrijwel unaniem advies uit aan de FDA
om beperkingen te stellen aan het gebruik van siliconen gelgevulde borst implantaten, omdat er
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn betreffende de veiligheid.

(6) 1992 - De FDA beperkt de verkoop van siliconen borstprothesen die nu alleen ten behoeve
van klinische proeven gebruikt mogen worden bij vrouwen na een borstamputatie of ter
vervanging van een beschadigd implantaat.

(7) 1996 - Voormalig FDA commissaris David Kessler en een team van onderzoekers publiceren
een overzicht van de onderzoeken waarin wordt vastgesteld dat de bestaande studies niet hebben
kunnen aantonen dat implantaten veilig waren.
(Silverman, Kessler e.a., Annals of Intemal Medicine, april 1996)

(8) 1997 - De FDA bekijkt opnieuw het verbod op algemene verkoop en besluit tot handhaving
van dit verbod, omdat er nog steeds geen adequate gegevens beschikbaar zijn ten aanzien van de
veiligheid.
Scheuren van het Product

In een door Dow Corning gefmancieerd onderzoek kwamen wetenschappers van de
Universiteit van Toronto en het Wellesley Hospitaal tot de conclusie dat na 6 jaar 40% van de
implantaten en na 12 jaar 95% van de implantaten scheuren vertoonden. (Peters e.a., Canadian
Journal of Plastic Surgery http://www.pulsus.com/PLASTICS/home.htm , voorjaar 1996)

FDA-wetenschapper S. Lori Brown maakte vorig najaar melding van het feit dat 95% van de
vrouwen met 2 implantaten kunnen verwachten dat na 20 jaar geen van beide implantaten nog
intact is. (Brown e.a., Lancet, november 1997)

Uit het literatuur overzicht van Kessler (Hoofd FDA) in 1996 bleek dat minstens 70% scheuren
vertoonden binnen 10 jaar. (Silverman, Kessler e.a., Annals of Internal Medicine
http://www.annals.org/ , april 1996)

Tijdens een presentatie deze zomer voor het Institute of Medicine werd door Dr. Lu Jean Feng
(Case Western Reserve University) toegegeven dat in 60-70% van de gevallen binnen 10 jaar
sprake is van scheurvorming, dit is bevestigd bij explantatie. Tijdens dezelfde bijeenkomst
meldde Dr. Michael S. Middleton (UC San Diego) dat met behulp van MRI-scans was
vastgesteld dat bij 50% van de implantaten, binnen 10 jaar na implantatie, sprake was van
scheurvorming. (Verslag van de conferentie van het Institute of Medicine http://www.iom.edu/
over de veiligheid van siliconen borst—implantaten, juli 1998)

Onderzoekers van 2 ondernemingen die nog steeds implantaten maken en op de markt brengen,
kwamen tot een scheuringspercentage van 2 tot 5% na 2 tot 4 jaar. Dit sluit aan bij andere
gegevens, waaruit blijkt dat met het ouder worden van de implantaten het scheuringspercentage
sterk toeneemt. Interessant genoeg bleek ook uit deze gegevens dat één op de drie vrouwen die
aan het onderzoek deel namen binnen de eerste 5 jaar na de implantatie, vrijwillig om
verwijdering hiervan vroegen. (Zelfde Conferentie, zie boven)

Topfunctionarissen van Dow Coming waarschuwden 20 jaar geleden al voor het probleem van
scheuren van de implantaten. In een memo van het bedrijf uit 1977 wordt gesteld: "Heden kan
geconstateerd worden dat het probleem in buitensporige mate blijft terugkomen".

Zelfs wanneer implantaten intact blijven, is er sprake van "lekkage" van siliconen door de wand
naar buiten. Reeds in 1961 werd de directie van Dow Corning door het eigen Center for Aid to
Medical Research van dit probleem op de hoogte gesteld. Uit interne documenten blijkt dat
verkopers van Dow Corning later het advies kregen om het olie-achtige gevoel van de
implantaten af te vegen alvorens de implantaten aan de klant te presenteren.

Siliconen in het Hele Lichaam aangetroffen

In een vorig jaar gepubliceerde studie van het Nationaal Kanker Instituut http://www.nki.nl/
wordt gesteld dat lekkage van siliconen "alomtegenwoordig" is en dat "nog vastgesteld moet
worden tot hoever de onaangename gevolgen hiervan zich uitstrekken". (Brinton en Brown,
Journal of the National Cancer Institute http://jncicancerspectrum.oxfordjournals.org/jnci/ ,
september 1997)

Door onderzoekers van de Harvard Medical School http://www.hms.harvard.edu/ en van het
Massachusetts General Hospital http://www.mgh.harvard.edu/ werden sporen van siliconen
aangetroffen in vitale organen zoals de lever. (Pfleiderer en Garrido e.a., Magnetic Resonance
Medicine, 1995)

Bij een serie proeven met laboratorium-muizen trof een team van Baylor University
http://www.baylor.edu/ eveneens siliconen aan in alle onderzochte organen. De onderzoekers van
Baylor schreven in hun rapport dat ze zich zorgen maakten over de "nadelige biologische
effecten". (Leiberman e.a., American Journal of Pathology http://ajp.amjpathol.org/ , maart 1998)

In het onderzoeksrapport van Dr. Brown wordt beschreven hoe siliconengel zich van de borst
van een vrouw naar haar hand had verplaatst, waar deze pijn, zwelling, gevoelloosheid en
blijvende littekenvorming tot gevolg had. (Brown e.a., Lancet, november 1997)


Privé-kliniek mag
Van onze parlementaire redactie DEN HAAG, zaterdag
Ruim 40 zogenaamde privé-klinieken krijgen binnenkort zeer waarschijnlijk een officiële
vergunning van minister Borst (Volksgezondheid). Het gaat daarbij om bestaande zelfstandige
klinieken die handelingen uitvoeren die normaal gesproken worden vergoed door het
ziekenfonds, zoals bijvoorbeeld oogheelkunde. Borst besloot vorig jaar dat een speciale
vergunning nodig was, waarvoor de klinieken moesten kunnen aantonen dat hun activiteiten de
bestaande wachtlijsten duidelijk zouden verkorten.

                     Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
             6e Jaargang, December 1999, Nummer 4

Index
- Redactioneel
- 39 chemicaliën gevonden in borstprothesen
- Lastige Luis in de (medische) Pels
- Oproepen
- Brievenbus: Ingezonden reacties van Lezeressen
- Vergoeding zelfzorggeneesmiddelen
- Borstvergroting vraagt grondige voorlichting (advies Gezondheidsraad)
- Persbericht SVS (reactie op advies Gezondheidsraad)
- De Telegraaf 'SVS hekelt papieren studie Gezondheidsraad'
- Brief van het Europees Parlement (Kievr. E. Witteveen)
- Europees Parlement: Artikel voor Vrouw en Politiek (Ria Oomen-Kuijten)
- Bericht uit Amerika:
.Epidemiologie
.Bewijsmateriaal van een Nieuwe "A-Typische" ziekte
.Immunologische Problemen
.Siliconen Borstimplantaten - Kinderen
- Vervolg brievenbus
- Herhaling van alle tips


Redactioneel
De allerlaatste Stille kracht van deze eeuw ligt nu voor u. Ik denk dat we allemaal zo'n beetje gek
geworden zijn van alle tegenstrijdige berichten die in de dagbladen verschenen zijn. Iedereen
verwoordde de persberichten op zijn eigen manier, de een nog "mooier" en afwijkender dan de
ander. Daarom, als extra toevoeging, de originele persberichten van de Gezondheidsraad en van
SVS in deze uitgave. Verder wordt er ruime aandacht geschonken aan de vele binnengekomen
brieven waardoor de 'Kris-Kras' rubriek deze keer komt te vervallen. Lieve vrouwen, partners,
vrienden en familieleden, ik hoop dat het jaar 2000 voor iedereen een vreugdevolle en gelukkige
toekomst met zich mee zal brengen. Met minder pijn en verdriet en een betere gezondheid.
Namens St. SVS
Marlou


39 Chemicaliën gevonden in Borstprothesen
( Bron - United Silicone Survivors of the World (USSW), sept. 1996 )

Onderstaande lijst is slechts 'n samenvatting van m.n. in Nederland bekende stoffen en de effecten
bij toediening c.q. blootstelling in hogere dosering. Wat precies de effecten zijn bij langzaam
vrijkomen qua gezondheid en milieu, is onbekend. Met dank voor de uitleg, bewerking en
vertaling aan -
Prof. L. Reijnders lucas.reijnders@ou.nl , l.reijnders@uva.nl - Stichting Natuur en Milieu
http://www.onderzoekinformatie.nl/en/oi/nod/onderzoeker/PRS1236602/
en Apotheker J. Koster.
http://www.apotheekkoster.nl/pages/sitepage.asp?articleid=24980:24982&token=29134661MidT
ffSaOdeQidNa

(1) - Metyl ethyl Ketone: Inhalatie veroorzaakt Centrale Zenuwstelsel effecten (CZS) zoals:
Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken. Bij langdurig contact zenuwbeschadiging.
(2) - Cyclohexaan: CZS effecten
(3) - Aceton: CZS effecten zoals: Hoofdpijn, rusteloosheid, vermoeidheid. In ernstige gevallen:
Coma (flauwvallen) en ademhalingsdepressie.
(4) - Polyvinyl chloride: (PVC) Milieu gevaarlijk
(5) - Ethylacetaat: CZS effecten
(6) - Benzeen: CZS effecten als hoofdpijn, duizeligheid, gestoorde visie, opwinding, coma
(flauwvallen). Bij langdurige blootstelling: Afwijkingen aan beenmerg en bloed. Verdacht
kanker-verwekkend.
(7) - Tolueen: Zoals benzeen, maar in lichtere mate
(8) - Xyleen: Zoals Benzeen, maar in lichtere mate
(9) - Hexaan: CZS effecten, Parkerson-achtige ziektebeelden
(10) - Isopropyl alcohol: Werking ongeveer als gewone alcohol
(11) - Dichloormethaan: CZS effecten als hoofdpijn, duizeligheid, long-oedeem, coma
(flauwvallen) en verschijnselen van koolmonoxide vergiftiging. Ook milieu gevaarlijk
(12) - Formaldehyde: Bij inname: Aantasting van slijmvliezen van slokdarm en maag/darm
wand. Verdacht kankerverwekkend.
(13) - Talk: Alleen problemen bij inhalatie bekend.
(14) - Phenol: CZS effecten als ademhalings-depressie en bloedcirculatiestoornis.
(15) - Metaalreiniger: Milieu gevaarlijk.
(16) - Zink oxide: Onoplosbaar in water.Probleem bij opname niet bekend. Milieu gevaarlijk.
(17) - Freon: = Chloorfluor koolwaterstof: Milieu gevaarlijk

De andere toevoegingen hebben we helaas niet verder of duidelijker kunnen localiseren, behalve
nog drukinkt en soldeervloeistof. Ook zijn er rapporten waarin melding wordt gemaakt van het
vinden van arcenicum (rattengif) en diverse zware metalen als platinum, kobalt, nikkel, chroom,
in de envelop en/of de gel van de prothesen.

[ Note SVS - U zult kunnen begrijpen dat ik lang geaarzeld heb of deze lijst wel of niet in het
blad geplaatst kon worden. Ik vond uiteindelijk toch dat deze schrikbarende informatie u NIET
onthouden mocht worden. Het kan zoveel duidelijkheid geven ! Speciaal vanwege de vele
onverklaarbare klachten, zoals b.v. chloor, ammoniak of aceton ruiken. ]


Lastige Luis in de (medische) Pels

Geen inspiratie !
Het laatste blad van deze eeuw en absoluut geen fut, energie of inspiratie. Wat een ramp
Dagen zit ik al met pen en papier voor m'n neus, maar het papier blijft wit. Het lijkt wel of "de
rek" eruit is, hopeloos gewoon ! De deadline is al verstreken en ik heb al/pas 2 van de 20 pagina's
klaar, terwijl er genoeg kopij ligt om wel 2 bladen te vullen denk ik, als ik zo naar de stapel kijk.
Moe
Nu, met de nieuwe eeuw voor de deur, moet ook ik toegeven dat ik precies hetzelfde ben/reageer
als alle andere vrouwen. Ik ben moe. Niet zomaar moe, maar doodmoe! Ik wil slapen en slapen,
maar ik moet nog zoveel van mezelf.
Razend !
Met het Persbericht van de GezondheidsRaad (zie bijlage) kan je echt alle kanten op, zelfs de
goede, maar ...... wat hebben ze me laten schrikken met het uitgebrachte advies naar de minister!
Ik voelde me zo misleid en gebruikt, razend was ik. De eerste dagen kon ik absoluut niet meer
helder denken, laat staan het 70 pagina's tellende bijbehorende rapport bestuderen.
Groen licht
Gelukkig wordt de noodzaak van serieus onderzoek wel benadrukt in dit rapport, net zoals de
plicht van uitgebreide voorlichting. Verder zijn er nog meer onduidelijkheden gesignaleerd dan er
al waren. Een reden te meer om terughoudender te zijn in plaats van ogenschijnlijk het groene
licht te geven. De krantenkoppen: "Wel problemen maar geen risico voor auto-immuunziekten en
kanker", is bijzonder misleidend en zelfs gevaarlijk.
Help
Onze minister gaat pas over 3 maanden, februari ongeveer, antwoord geven. Help de minister bij
het nemen van haar besluit c.q. antwoord! Stuur je "verhaal", wat siliconen gedaan heeft met
jouw lichaam en leven, met dat van je gezin en/of partner, naar mevrouw Borst. Hoe méér
brieven hoe beter.

Ministerie VWS
t.a.v. Mevr. E. Borst
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Persbericht
Het door SVS uitgebrachte Persbericht verwoordt duidelijk de grote onvrede met deze
verwoording, dubbel omdat het RIVM onderzoek nog van start moet gaan. Nogmaals, méér
terughoudendheid qua advies zou op z'n plaats geweest zijn. De enquête's zijn inmiddels door
SVS verstuurd en hopelijk weer door iedereen meteen uitgebreid ingevuld teruggestuurd naar het
RIVM zodat ze daar de komende weken van werk verzekerd zijn. De medewerkers van het RIVM
gaan er heel serieus mee om, dat was ook duidelijk merkbaar in hun begeleidend schrijven.
Privé kadootjes
Via via is mij 'n schitterende brief in handen gekomen waarin een bedrijf "leuke geldbedragen"
aanbood aan artsen en klinieken als ze hun materialen gebruikten. Wel werd de prijs van de
borstimplantaten met 100 gulden verhoogd, maar dat betaalde "de klant" tenslotte! Per gebruikte
prothese ƒ 125,- zwart in je zak is geen kattendrek tenslotte, toch? Ik vraag me af of dat zomaar
kan en mag. Voor zover ik weet mag een arts privé géén "relatiegeschenken" boven de ƒ 75,-
accepteren. Het aanbod van ƒ 20.000,- bij gebruik van 201 of meer implantaten per jaar voor PR
of advertentiekosten is natuurlijk ook bijzonder lucratief en komt extra boven het privé gebruik.
Uiteraard is deze brief, met naam en toenaam, doorgegeven aan media en verantwoordelijke
instanties.
Tweespraak
Er zijn hele leuke reacties binnen gekomen, niet zoveel helaas, betreffende mijn geintje met die
twee zwervers in de vorige Stille Kracht. BEDANKT! DE winnares vindt geen acceptgiro voor
2000 in dit blad. Ha, ha, toch nog even een luizenstreekje van mij op de valreep.


Oproep Oproep Oproep Oproep

WIE ....oh wie herkent dit ?
Na mijn operatie, verwijdering van m'n siliconen prothesen, (juni '99) heb ik nog steeds last van
malaise en futloosheid. Maar ook van spierpijnen, vooral bij de schouders. Dat geeft dan weer
zo'n schrijnend schraal gevoel, net of er spelden in geprikt worden, afschuwelijk gewoon! En dan
heb ik bij m'n schouders, net of er een strakke band zit, een zwaar gevoel. Graag wil ik in contact
komen met iemand die hier ook last van heeft. U kunt mij bellen of schrijven.
M.S., Den Haag

Wie zit er met datzelfde "hopeloze" gevoel?
Ik ben C.R, ben getrouwd met 'n Spanjaard en woon in Spanje. Ook ik gaf mijn zaak in handen
van de Consumentenbond. Regelmatig ontving ik vrij positieve berichten over de nieuwe
ontwikkelingen van onze zaak en de advocaat van de CB in Amerika. Opeens werden de
berichten minder optimistisch en bleken zij (CB) niets over "mijn zaak" te weten. Weg sprankje
hoop! Toch hoor je regelmatig verhalen dat Amerikaanse vrouwen, dankzij 'n goede advocaat
miljoenen uitgekeerd hebben gekregen. Er moeten in Holland toch genoeg siliconen vrouwen zijn
die dat wachten en de onzekerheid over 'n (beetje) compensatie BEU zijn en er eindelijk eens een
definitieve streep onder willen zetten ! Zijn er zoals ik nog meer siliconen vrouwen (mannen)
ontevreden over de trage gang van zaken betreffende de aanpak van de Consumentenbond en
HOE hebben zij dat aangepakt??
Alvast bedankt voor eventuele reacties en adviezen.
Telefoonnummer: xxxxxxxxx in Barcelona, Spanje

[ Note SVS - C.R. schreef mij 'n hele lange lieve, maar ook verdrietige brief. Een gezellig kaartje
of briefje vanuit "het verre vaderland" zou ze erg op prijs stellen. Stuur 't maar naar mij. ]


Brievenbus

(1) Mijn Verhaal ! - Siliconen
Deel 3 siliconen en (over) leven
Ja, moe of niet, pijn of geen pijn, je leven gaat verder. Na een paar keer controle hoefde ik niet
meer terug te komen. De dokter deed geen correctie bij me. Dat wilde ikzelf ook niet, dat zou
weer veel operaties betekenen. Nee, ik bedank ervoor! Het is mooi geweest. Elke dag heb ik nog
veel pijn. Heel vaak kan ik niets doen, zelfs geen pen vasthouden. Huilen? Ach kom, je hebt alles
zelf gewild, wordt er vaak gezegd. Dus niet klagen maar dragen. Veel mensen zijn heel dom en
weten niet waar ze over praten, hebben meteen een oordeel. "Allemaal leven we met 'n pijntje zus
en 'n pijntje zo, dus mondje dicht maar. Om zes uur lig ik vaak al in m'n bed. Als ik maar slaap,
dan voel je niets meer. Je wordt toch wakker met pijn. Zo erge pijn dat je niets kan doen, ook niet
naar het toilet. Als ik in bed lig dan huil ik bloed tranen. Wat moet ik nu doen? Vechten en nog
eens vechten!! Mijn benen weigeren heel vaak, soms voel ik niet eens dat ik sta of loop. Een jaar
massage heb ik gehad om het bindweefsel los te maken, dat moest na de operatie. Ben er mee
opgehouden, had er op het laatst ook geen zin meer in. Te moe en veel pijn. Ik waarschuw nu veel
mensen die borstvergroting willen. "Ja", dan hoor je: "Wat 30 jaar geleden onbekend was is nu
allemaal veranderd. Alles wordt je verteld en het is veiliger." Dan vraag ik: "Wie garandeert jou
dat?" "Ach, jullie zeggen slachtoffer te wezen, dat geloof ik niet. Jullie willen alleen maar geld".
Ruzie dus! Op het laatst hou je je mond maar. In deze tijd zijn/lijken de mensen nog dommer
terwijl ze meer weten dan wij toentertijd. Wij willen toch ook vrouw wezen, blijven ze zeggen!
Inwendig huil ik, want ze weten niet wat ik voel, maar luisteren doen ze toch niet. Dus zwijgen
maar. Ik kan haast niet meer, maar wil toch dit afschrijven. Mijn handen zijn krom van de pijn.
Reumapijnen, moe, slaperig, kapot. Toch ga ik door! Wij vechten door, hè vrouwen?
Groeten van Xxx Xxxx


(2) Mijn Verhaal
Hallo mensen,
een brievenbus-oproep van mij! In de vorige Stille Kracht vroeg iemand iets over een vette huid.
Ik zit daar ook al een hele tijd mee. Erg vette gezichtshuid en veel onderhuidse vetophopingen,
gerstekorrels. Ik heb het vermoeden dat het met het innemen van de Carnitene-drank in verband
staat. Ik kan het middel echter niet laten staan, omdat ik dan allerlei klachten krijg. Dr. Kurk heeft
mijn laatste afspraak, die ik door omstandigheden moest verplaatsen, per telefoon vier maanden
opgeschoven. Is iemand anders dat ook wel eens overkomen ? Het heeft trouwens weken geduurd
voor ik hem aan de telefoon had. De informatie over/uit Amerika is erg summier.

Wat kregen de JA-stem-mers? Ik heb NEE gestemd, maar verder nooit iets gehoord. Snappen doe
ik er allang niets meer van. Van onze advocaat mevrouw Brasser is de informatie helemaal O.
Hoe gaat dat nu verder ? [ Note SVS - Volgens de laatste berichten heeft de meerderheid van de
vrouwen JA gestemd en daarmee "de afkoop" geaccepteerd. Begin december wordt een nieuwe
uitspraak verwacht ] Is er iemand die een goed adres weet van een arts-natuurgeneeskundige die
verstand heeft van siliconen-vergiftiging en van ernstige voedselallergieen ? Ik woon in
xxxxxxxx en heb geen eigen vervoer. Dus niet te ver weg, graag, anders is regelmatig bezoek niet
te doen. Ik verdraag steeds minder voeding en kan geen enkel chemisch medicijn slikken. De
reguliere artsen weten geen raad met iemand die geen medicijnen verdraagt. Ikzelf word er steeds
radelozer van, want wat moet er gebeuren als ik eens "echt ziek" word!!
J. - Graag uw reactie/tips sturen naar: xxxxx xx, xxxx xx, xxxxxxx


(3) Mijn Verhaal
Ik heb in 1976 siliconen prothesen gekregen omdat ik haast geen borsten had en altijd met watjes
in mijn BH liep. Op doktersadvies kreeg ik een paar siliconen borsten. Gelijk daarop kreeg ik
gezondheidsklachten, zoals extreme vermoeidheid. Ik gaf heel wat signalen bij de artsen als bv.:
"Dokter, ongeacht of ik geslapen heb of niet ben ik zo moe". "Als ik naar bed ga en er weer uit
kom, ben ik ook moe", was zijn reactie. M.a.w., de bijverschijnselen werden vanaf het begin
ontkend. Vanaf 1980 kreeg ik een druk in mijn hoofd, alsof een band mijn hoofd omklemt, dag en
nacht Ik kreeg daar jarenlang medicijnen voor, gevolg: een onverhoopte verslaving. Toen
medicijnen om af te kicken, ook dat heeft jaren geduurd.

M'n klachten werden steeds heftiger. Spier- gewrichts-pijnen, concentratiestoomissen,
maag/neus/oor en oogklachten, korte momenten geheugenverlies, oververmoeidheid, etc.Al deze
klachten werden "opgelost" door een veelvoud aan pillen, zalfjes en verdere kwakzalverij-
middeltjes. Nog even en ik was een lopende drogisterij geworden en gebleven. En dan niet te
vergeten de dokters- en de receptkosten. In 1995 zag mijn man 'n aantal fragmenten op de TV
over siliconen implantaten. Het betrof Amerikaanse vrouwen die gezondheidsproblemen hadden
van implantaten. Ik kon mezelf identificeren met deze vrouwen, er was enige gelijkenis in het
klachtenpatroon. Tijd voor mij om in actie te komen !

Mijn huisarts wist zich geen raad. Toen van specialist naar specialist! Ook een verwijskaart
gevraagd voor de specialist die mij destijds had "geholpen". Die wimpelde alles af en voegde er
aan toe dat ik na een periode van 19 jaar niet bang hoefde te zijn voor mijn prothesen. Ik kon er
wal 100 mee worden.

Conclusie - We worden niet serieus genomen, ontkenning en onwetendheid ! De klachten konden
nooit van de siliconen afkomstig zijn, maar uiteraard "de overgang"! Een typerende reactie qua
standaard diagnoses van de geconsulteerde specialisten. Een paar maanden later .... een heel stuk
in de krant over siliconen. Hieruit bleek dat wij wel degelijk ziek waren en dus zeker niet als gek
betiteld mochten worden. Ik heb deze 2 onderzoekers opgespoord en één van de 2 heeft mij te
woord gestaan. Wat bleek: als implantaten worden geplaatst, worden de siliconen door het
lichaam ingekapseld, een normale reactie. Het immuunsysteem zet zich af tegen deze indringer,
het implantaat. Wat ik ook nog te horen kreeg van die onderzoekers was dat als de implantaten
eruit zijn, het niet zeker is datje er beter van zal worden, want overal zitten die siliconen-deeltjes.
De implantaten waren reeds "doorgezweten".

Toch werd besloten de prothesen te verwijderen, dat gebeurde 15 dec. 1995. Het werd nu de
hoogste tijd om die "rotdingen" eruit te laten halen. Heb daarvoor een andere chirurg
geraadpleegd. Wederom sporen van ontkenning en onwetendheid. Maar wat hij wel wist te
vertellen wat dat de prothesen er al geruime tijd uit hadden moeten wezen! Nota bene een paar
maanden daarvoor stuurde de chirurg die ze geplaatst had mij weer naar huis.

Geruime tijd later kreeg ik een uitnodiging voor het landelijk bevolkingsonderzoek. Ik vroeg of ze
wilde kijken of er nog siliconen te zien waren. Tot mijn grote schrik was het onverhoopt toch te
zien. Ik vroeg of ik na het onderzoek de foto's hebben mocht. Ik moest daar heel veel moeite voor
doen, maar ik heb ze toch bemachtigd! Met deze foto's ben ik naar m'n chirurg terug gegaan. Hij
zat niet meer in 't ziekenhuis, maar in z'n privé kliniek. Op mijn vraag of "mijn specialist"
toentertijd de implantaten compleet/intact uit mijn lichaam had gehaald, was het antwoord
ontkennend! Hij typeerde mijn binnenste als een zootje !

Bij het verwijderen van de implantaten zou de rechter prothese "stuk" zijn geweest. De siliconen
zaten door het weefsel heen. Ik had "gewoon" een siliconen vergiftiging! Acht maanden later (al)
volgde de reactie van de desbetreffende chirurg: "dat ik door hem niet meer verder zou worden
behandeld".
Door zelf het heft in handen te nemen heb ik een consult geëist bij de immunoloog. Diverse
(bloed)-onderzoeken waren het gevolg. Hier wees uit dat zelfs de lymfosyten te hoog waren, dat
zou eventueel kanker kunnen veroorzaken. Toch .... licht aan de horizon!!
(Wordt vervolgd)
J.T.


Wetenswaardigheden
Vergoeding zelfzorggeneesmiddelen
( Bron - Uitgave van het college voor zorgverzekeringen (CVZ), aug. '99. Postbus 396 1180 BD
Amstelveen, http://www.cvz.nl )

Zelfzorggeneesmiddelen (ZZG) zijn geneesmiddelen die u zonder doktersrecept kunt kopen bij
apotheker of drogist. Sommige ZZG worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Vanaf l sept.'99
worden ZZG voor kortdurend gebruik niet meer vergoed, alleen bij een chronische aandoening
blijft een aantal ZZG wel vergoed. Uw arts schrijft dan chronisch gebruik op het recept. (Let daar
op!)
Het eerste recept (15 dagen) komt in principe voor uw eigen rekening. Geneesmiddelen die alleen
op doktersrecept verkrijgbaar zijn, blijven vergoed volgens de regels van uw zorgverzekeraar en
het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS).

Met deze nieuwe regeling wil de minister van VWS "het zinnig en zuinig gebruik van
geneesmiddelen bevorderen". Bovendien wordt hierdoor de ongelijkheid weggenomen tussen
mensen die ZZG halen en betalen en mensen met ZZG op doktersrecept. Daarbij worden mensen
die langdurig ZZG moeten gebruiken ontzien. DE VERGOEDING van (ZZ)G per l-10-'99

Als u ziek bent heeft u soms een geneesmiddel nodig. Er zijn dan 3 mogelijkheden:
1 - Een ZZG zonder doktersrecept
2 - Een ZZG met doktersrecept
3 - Een geneesmiddel dat uitsluitend op recept verkrijgbaar is bij de apotheek.

De vergoeding verschilt per situatie. Deze nieuwe regeling voor ZZG geldt voor alle
ziekenfondsverzekerden en de meeste mensen met een particuliere ziektekostenverzekering.
Heeft u nog vragen? Bel de Postbus 51 Infolijn! 0800 8051 = gratis. U kunt ook contact opnemen
met uw eigen zorgverzekeraar.


Borstvergroting vraagt grondige voorlichting
(Gezondheidsraad / Health Council of the Netherlands, 1999/26, 26 oktober 1999)

Siliconen-borstimplantaten kunnen weliswaar problemen geven, maar het is niet aannemelijk dat
ze auto-immuunziekten of kanker veroorzaken. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag
verschenen advies aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Complicaties zoals
defect rakende implantaten of kapselschrompeling maken regelmatige controle en een landelijke
registratie van draagsters wenselijk. Vrouwen die implantatie overwegen, moeten gedegen
worden voorgelicht alvorens te beslissen.

Er zijn in Nederland naar schatting dertigduizend draagsters van siliconen borstimplantaten;
wereldwijd gaat het om één tot twee miljoen vrouwen. Ongeveer acht op de tien hebben
implantaten laten plaatsen ten behoeve van borstvergroting, de overige twintig procent na het
verwijderen van borstweefsel wegens kanker of andere aandoeningen. In de jaren tachtig is
ongerustheid ontstaan over een mogelijk verband tussen siliconen-implantaten en het optreden
van auto-immuunziekten. Vooral in de Verenigde Staten heeft dit geleid tot sterk gepolariseerde
discussies en tot beperkende maatregelen van de overheid. Ook in ons land zijn er draagsters met
soms ernstige gezondheidsproblemen die zij aan hun implantaat toeschrijven.

Volgens de Gezondheidsraad duiden de beschikbare wetenschappelijke gegevens niet op
verhoging van de kansen op auto-immuunziekten of borstkanker bij draagsters. Borstimplantaten
kunnen echter wel degelijk complicaties geven. Zo ziet het ernaar uit dat nogal veel implantaten
in de loop van de tijd kapot gaan. Een ander probleem, dat vaak noopt tot heroperatie, is
samentrekking van het weefsel dat zich door een normale lichamelijke reactie rond het implantaat
vormt ('kapselschrompeling'). De Gezondheidsraad pleit voor regelmatige controle en voor een
landelijke registratie van alle draagsters. Zo'n registratie kan ook de ontwikkeling begunstigen
van methodes ter voorkoming van defecten en complicaties.

Van groot belang is, aldus het advies, gedegen voorlichting aan elke vrouw die borstvergroting
overweegt. Die voorlichting moet volledige informatie bevatten over alle bekende en denkbare
risico's, inbegrepen de gezondheidsproblemen die sommige draagsters hebben. Alle draagsters
met klachten verdienen serieuze aandacht. Die aandacht moet niet alleen gericht zijn op het
verlichten van de klachten maar ook op het achterhalen van hun oorzaken.

De publicatie 'Gezondheidsrisico's van siliconen-borstimplantaten', nr 1999/26,
is verkrijgbaar bij -
Secretariaat van de Gezondheidsraad
fax (070) 340 75 23
E-mail order@gr.nl
Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt dr K Groeneveld, tel. (070) 3405688.


Persbericht
Reactie van St. SVS op Persbericht van de Gezondheidsraad,
d.d. 26 oktober 1999 'Borstvergroting vraagt grondige Voorlichting'

Lelystad, l november 1999

Stichting SVS, het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen implantaten, reageert met klem tegen
het uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad aan de minister van Volksgezondheid
betreffende de problematiek van siliconen borstimplantaten. De opmerkingen: " Niet aannemelijk
dat ze kanker of auto-immuunziekten veroorzaken", getuigd van 'n onzorgvuldige benadering en
onvoldoende kennis van de "veld"problematiek. Het is een misleidende vorm van rookgordijn
ontwikkeling of rookgordijn in stand houden. Door deze onzorgvuldige verwoording wordt de
indruk gewekt dat deze materialen 100% veilig zouden zijn, daarmee de gebruikmakers een
vrijbrief gevend om ongelimiteerd door te blijven gaan met omstreden praktijken. Een wildgroei
aan klinieken en "alles belovende" advertenties voor borstvergroting op afbetaling, wordt zo
alleen maar geactiveerd. Maar ook de privé kortingen die producenten aan artsen en klinieken
geven zijn hiervan een schrijnend voorbeeld.
St. SVS vindt de aanwezigheid van plastisch chirurgen in het panel van de Gezondheidsraad een
slechte zaak. Deze specialisten kunnen nooit een onafhankelijk en objectief beeld geven zonder
gezichtsverlies te lijden, mede gezien hun bekende voorkeur voor dit materiaal. Hier is duidelijk
sprake van belangen verstrengeling. De eis tot betere voorlichting is een wassen neus en zal
gegarandeerd het beroemde "natte vingerwerk" blijven. De Mammon gaat nog steeds boven de
mens.

Ieder mens is bang voor kanker! Er is inderdaad géén verhoogd risico op borstkanker.
De vindkans op 'n tumor wordt wel verkleind. Per jaar worden door siliconen implantaten 6.000
beginnende tumoren gemist, aldus de wetenschappelijke verwoording van de oprichter van het
Landelijke Borstkanker Onderzoek. Ook zijn er kanker verwekkende stoffen in de implantaten
gevonden met risico voor andere kankervormen. Hiervan wordt in de medische literatuur
uitgebreid melding gemaakt. Waarom in dit onderzoek de klemtoon op kanker is komen te liggen
in plaats van op de veelvoud aan gezondheids problemen en de (on)veiligheid van de materialen,
is volstrekt onduidelijk. Dat er geen auto-immuun ziekten gevonden zijn is logisch. De vrouwen
hebben te maken met een immuun ziekte! Het lichaam zet zich niet aftegen de eigen organen en
weefsels, maar tegen de vreemde indringers, de siliconen partikeltjes, die zich daarin bevinden.
Die verspreiden zich door het hele lichaam waardoor elke functie verstoord kan raken.

Het panel van de Gezondheidsraad heeft geen patiënt gezien of onderzocht. Dit was slechts een
papieren studie. De vele brieven van de zieke vrouwen zijn genegeerd, ondanks de
gelijkluidendheid en de vaak duidelijke grenslijn van voor en na het implantaat. Dit geldt ook
voor moeders die kinderen kregen na de implantatie.

Het RIVM onderzoek in opdracht van de minister van VWS moet nog opgestart worden. Ca. 600
vrouwen uit het SVS-bestand worden via een uitgebreide enquête benaderd, waaruit een kleine
groep geselecteerd gaat worden voor verder onderzoek. De oude, gebruikte siliconen implantaten
zijn niet onderzocht of geanalyseerd op samenstelling qua chemische toevoegingen en zware
metalen. Niemand in Nederland heeft de werking van deze combinatie in het menselijk lichaam
ooit onderzocht.

Officieel is bevestigd dat siliconen borstimplantaten nooit getest zijn geweest/geworden op het
gebruik in het menselijk lichaam. Ook hebben de fabrikanten tot op heden de veiligheid niet
kunnen bewijzen, vandaar de verlenging van het moratorium besluit van 1992 door de
Amerikaanse FDA (Food & Drug Administration) tot tenminste 2008.

Bij uitgebreid bestuderen van het 70 pagina's tellende adviesrapport van de Gezondheidsraad naar
de minister zijn er zo vreselijk veel tegenstrijdigheden, nieuwe vraagtekens en onbeantwoorde
vragen in dit boekwerk naar buiten gekomen dat de slotconclusie:

Wel problemen maar geen risico, volstrekt onbegrijpelijk en onverantwoord is. Een
moratoriumprocedure, een verbod op het ongelimiteerd gebruik van siliconen borstimplantaten,
zou meer op zijn plaats geweest zijn. Niet omdat St. S VS tegen borsten of borstimplantaten is,
maar tegen de ziekmakende effecten van (zwerf)siliconen in het lichaam en inmiddels 14.000
maal hetzelfde verhaal gehoord heeft van ziek geworden vrouwen en kinderen, onnodig
verminkte lichamen, verknalde relaties en onleefbare levens. De Internationale Rechten van de
mens, het recht op een leefbaar leven, wordt deze grote groep gedupeerden willens en wetens
onthouden.
Een zorgwekkende zorgonthouding van onze zorgdragers !
LIEVER PLAT DAN PLANT !, is de trieste SVS slogan

Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten
Secr, Marlou Boots


Steunpunt Vrouwen met Siliconen implantaten
hekelt papieren studie Gezondheidsraad
Advies stimuleert wildgroei"
(De Telegraaf, door Anita Zijlstra, chef redactie VROUW, redactie@Telegraaf.nl )

LELYSTAD — Onzorgvuldig, misleidend en onverantwoord. Zo noemt de stichting Steunpunt
voor Vrouwen met Siliconen implantaten (SVS) het advies over siliconen borstprothesen dat de
Gezondheidsraad onlangs aan minister Borst van Volksgezondheid heeft uitgebracht.
De in opspraak geraakte implantaten kunnen wel problemen geven, maar leveren geen risico's, zo
concludeert de raad in een zeventig pagina's tellend rapport. De SVS is echter op veel
tegenstrijdigheden gestuit.

Zo bestaat er geen verhoogde kans op borstkanker, zo stelt de raad. Maar volgens S VS-secretaris
Marlou Boots is dat ook niet zo verwonderlijk. „De vindkans op een tumor wordt door de
siliconen implantaten verkleind: per jaar worden er maar liefst 6000 beginnende tumoren gemist!
Daarbij zijn er kankerverwekkende stoffen in de prothesen aangetroffen, die de ontwikkeling van
andere vormen van kanker kunnen stimuleren." Ook ziet de raad geen verband tussen auto-
immuunziekten en de prothesen. Marlou Boots: „Ze hebben geen auto- maar een ímmuunziekte.
Hun lichaam zet zich niet af tegen de eigen weefsels en organen maar tegen de vreemde
indringers, de silicone n d eelt j es. Die verspreiden zich door het hele lichaam, waardoor elke
functie verstoord kan raken."

Marlou Boots probeert al sinds begin jaren negentig het verband tussen siliconen en lichamelijke
klachten erkend te krijgen. Marlou Boots, die de afgelopen jaren zo'n 14.000 vrouwen met
klachten heeft gesproken, snapt niet dat de Gezondheidsraad zich heeft laten leiden door een
papieren studie. „Er is geen patiënte gehoord of onderzocht." De SVS ziet het advies dan ook als
een vrijbrief voor een wildgroei aan klinieken en veelbelovende advertenties voor borst
vergrotingen. Marlou Boots laat een schrijven van een importeur aan een kliniek zien. „Indien u
de mamma implantaten blijft betrekken, dan kunnen wij u tegemoet komen in de kosten voor uw
reclame/pr-budget. Tot en met 50 stuks ƒ 2500; vanaf 2000 ƒ 20,000 op jaarbasis", citeert Marlou
Boots. „Het tweede voorstel: 'de huidige verkoopprijs per implantaat wordt verhoogd met ƒ 100
exclusief btw. Wij zullen aan het einde van ieder kwartaal ƒ 125 per gekocht exemplaar extra op
de reeds vermelde bedragen bij bovenstaand voorstel aan u vergoeden'. Mag dit zou maar ?
Er bestaan toch wettelijke regels voor cadeautjes aan artsen?" vraagt Marlou Boots zich verbaasd
af. „De SVS vindt dit een misleidende vorm van verkoop van siliconen-implantaten !" Ze slaakt
een diepe zucht. „Het zou meer op zijn plaats zijn geweest als de Gezondheidsraad de minister
het advies had uitgebracht om het ongelimiteerde gebruik van süiconen-borstim-plantaten aan
banden te leggen."Brief van het Europees Parlement
Ref. EW / cor / 99.09.02
                                   Brussel, 10 september 1999

Geachte mevrouw Boots,

Graag houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen t.a.v. een eventueel verbod op
siliconentransplantaties. Zoals u reeds bekend is heeft de commissie petities van het parlement
nav. uw petitie opdracht gegeven aan STOA (onderzoeksinstrument van het Europees parlement)
om de problematiek te bestuderen. De bedoeling van de studie is het inventariseren van de
moeilijkheden omtrent implantaties in het algemeen en borstimplantaties in het bijzonder. De
uitkomst van de studie zal duidelijk maken in hoeverre een algeheel verbod op borstimplantaties
tot de mogelijkheden behoort. Het project heeft officieel toestemming gekregen en is van start
gegaan. De duur ervan is nog niet bekend. Aan de hand van de uitkomst van de studie, die dan in
de plenaire vergadering gestemd wordt, zal het parlement beslissen of zij de commissie zal
vragen actie te ondernemen tot eventuele Europese wetgeving. Zo is op dit moment de stand van
zaken. Wij zullen regelmatig informeren hoe het ermee staat en u daarvan op de hoogte houden.

Met vriendelijke groeten
Kievr. E. Witteveen (medewerkster)


Europees Parlement: Artikel voor Vrouw en Politiek
Brussel, 19 november 1999
Onderwerp - Siliconen borstimplantaten

Al jaren is er veel te doen over siliconen borstimplantaten. Nederland telt naar schatting
dertigduizend draagsters met implantaten. Wereldwijd gaat het om één tot twee miljoen vrouwen.
Het gaat hier om zowel esthetische ingrepen (borstvergroting), maar ia belangrijke mate ook om
borstconstructies voor vrouwen die vanwege borstkanker een borstamputatie moesten ondergaan.
In de jaren 80 is er, met name in de Verenigde Staten, grote ongerustheid ontstaan over een
mogelijk verband tussen het dragen van borstimlantaten en het ontstaan van auto-immuunziekten
en kanker. Al deze klachtenzijn uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Hoewel weten schappelijk
niet direct bewezen was dat er causaal verband bestond tussen het dragen van borstimplantaten en
schadelijke risico's en ziektebeelden, vormde de ernst van de klachten voor de klachten voor de
Verenigde Staten reden om voorzichtigheid te betrachten. In 1992 werd dan ook besloten tot de
instelling van een moratorium. Dat houdt in dat gestopt wordt met het gebruik van siliconen
implantaten, zolang niet is aangetoond dat er géén gezondheidsrisico's bestaan.

Een en ander heeft voor minister Borst van Volksgezondheid ven om in 1997 de
Gezondheidsraad
om een wetenschappelijk advies over de problematiek te vragen. Onlangs, eind oktober,
publiceerde de Nederlandse Gezondheidsraad dit advies. De raad concludeert daarin dat siliconen
borstimplantaten weliswaar problemen kunnen geven, maar dat het niet aannemelijk is dat ze
auto-imuunziekten of kanker veroorzaken. Complicaties zoals defect rakende implantaten of
kapselverschrompeling maken volgens de raad echter regelmatige controle en een landelijke
registratie van draagsters wenselijk. Tenslotte moeten vrouwen die een implantatie overwegen
grondig worden voorgelicht voordat zij over de ingreep beslissen.

Het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen implantaten (SVS) is niet gelukkig met de uitkomst
van het onderzoek en bestrijdt deze met klem. Niet alleen zet het Steunpunt haar vraagtekens bij
de gehanteerde onderzoeksmethoden en het volgens haar te beperkte terrein, maar ook wordt er te
weinig aandacht besteed aan algemene de gezondheidsklachten. Bovendien zou er in het
onderzoek door de Gezondheidsraad geen enkele vrouw zijn gehoord. Dit is wel het geval bij een
onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), wederom in opdracht
van de minister, binnenkort zal uitvoeren.

Niet alleen in de afzonderlijke landen, maar ook op Europees niveau wordt er gesproken over de
mogelijke gezondheidsrisico's. Naar aanleiding van een petitie, aangeboden door onder andere het
Steunpunt voor Vrouwen met Siliconenimplantaten, heeft de commissieverzoekschriften van het
Europees Parlement een onderzoek gelast. Dit onderzoek wordt gedaan door STOA, een
wetenschappelijk onderzoeksbureau van het Europees Parlement. Er zal een inventarisatie
worden gemaakt van de klachten in de verschillende Europese lidstaten. De resultaten van dit
onderzoek worden in het voorjaar van 2000 verwacht. Naar aanleiding van die resultaten zal
worden beslist of het onderwerp een punt wordt op de Europese politieke agenda. U ziet, er is
volop beweging op dit gevoelige en belangrijke terrein. Ik zal de ontwikkelingen rond de
verschillende onderzoeken met aandacht volgen.

Ria Oomen-Ruijten
roomen@europarl.eu.int
http://www.oomen-euro.org/

[ Note SVS - Van de Schotse parlementsvertegenwoordiger Bill Milller is een uitgebreid rapport
binnengekomen bij SVS over de werkwijze van de STOA en de toevoeging dat er ook
vertegenwoordigers van de diverse Steungroepen gehoord zullen worden ]


Bericht uit Amerika

Epidemiologie
- * Een door de NIH (Nationaal Instituut voor Gezondheid) benoemd panel van onafhankelijke
wetenschappelijke onderzoekers komt tot de conclusie dat de tot dusver beschikbare
epidemiologische onderzoeks-resultaten niet toereikend zijn om het gebruik van implantaten als
veilig te betitelen. Men vraagt om extra onderzoek, in het bijzonder naar de a-typische invloed
van gezondheids ondermijnende symptomen zoals deze bij tal van vrouwen zijn waargenomen.
(Samenvatting van de werkgroep a-typische reumatische ziekten en siliconen borstimplantaten,
april 1997)

- * In een studie door het Nationaal Kanker Instituut en FDA onderzoekers wordt gesteld dat het
tot dusver gepleegde epidemiologisch onderzoek tekortkomingen vertoont, waardoor het niet
mogelijk is op grond van dit onderzoek de kans op systemische ziekten uit te sluiten. (Brinton en
Brown, Journal of the National Cancer Insti-tute, september 1997)

- * In een onderzoeksrapport van een FDA wetenschapper wordt gesteld dat verder onderzoek
nodig is voordat definitief vastgesteld kan worden of er een verband bestaat tussen
borstimplantaten en systemische ziekten. (Brown e.a., Lancet, november 1997).

- * De vooraanstaande NCI epidemiologe Dr Louise Brinton stelt ten overstaan van een
wetenschappelijk panel dat onderzoeken, waarvan algemeen werden aangenomen dat ze
borstimplantaten van alle blaam zuiveren, statistisch gezien te beperkt van omvang zijn om de
mogelijkheid van het optreden van ziektes uit te kunnen sluiten. (Verslag van de conferentie van
het Institute of Medicine, over de veiligheid van siliconen borstimplantaten, juli 1998)


Bericht uit Amerika
Bewijsmateriaal van een Nieuwe "A-Typische" ziekte

- * De afgelopen jaren heeft de wetenschappelijke discussie ten aanzien van borstimplantaten zich
toegespitst op rapporten waarin wordt gesteld dat vrouwen met borstimplantaten symptomen
vertonen die normaal niet in combinatie met elkaar voorkomen. Talrijke artsen hebben de
gevonden gezondheids ondermijnende symptomen gerapporteerd, de meest voorkomende zoals
gewrichtspijn, syndroom van Raynaud, vermoeidheids-verschijnselen die normaal functioneren
onmogelijk maakt en andere neurologische stoornissen in een groot aantal verschillende
samenstellingen. (Solomon, Seminars in Arthritis and Rheumatism, augustus 1994)

- * Twee door de industrie gefinancierde onderzoeksteams hebben bewijzen gevonden dat er
verband bestaat tussen de aanwezigheid van siliconen borstimplantaten en het voorkomen van
ongebruikelijke symptomen. Een team van de Universiteit van Michigan heeft melding gemaakt
van het feit dat bij vrouwen met siliconen implantaten de kans op het voorkomen van "niet te
differentiëren" bindweefsel symptomen driemaal zo groot is als bij vrouwen zonder implantaat.
Een team van de Universiteit van Galgary kwam tot de bevinding dat er sprake was van een hoog
gemiddelde van "perifere" neuropathie (=het geheel van hersen- en ruggemergzenuwen),
cognitieve disfunctie en myalgie bij vrouwen met borstimplantaten. (Schottenfield e.a. Uittreksel
aangeboden tijdens de bijeenkomst van het American College of Rheumatology, oktober 1996, en
Edworthy e.a., Journal of Rheumatology, 1998)
- * Een team van de UCLA kwam eveneens tot de bevinding dat er sprake is van een verhoogd
risico ten aanzien van het optreden van cognitieve disfunctie en perifere neuropathie bij patiënten
met implantaten. (Greenland en Finkle, Annals of Epidemiology, juli 1998)

- * In een vorig jaar gepubliceerd onderzoeksrapport van het National Cancer Institute wordt
geconcludeerd dat er "nog geen oplossing is gevonden" met betrekking tot a-typische ziektes.
(Brinton en Brown, Journal of the National Cancer Institute, september 1997)

- * Uit eigen intern onderzoek van Dow uit de zestiger en zeventiger jaren blijkt dat de
mogelijkheid bestaat dat siliconen het immuunsysteem stimuleren.
( Bron - The Command Trast Network, 9 Nov.'98 PRN/Newswk.)


Bericht uit Amerika
Immunologische Problemen

- * Er is goed gedocumenteerd medisch bewijsmateriaal voorhanden dat onder bepaalde
omstandigheden chronische ontstekingen kunnen leiden tot een toestand die aan auto-immuniteit
doet denken. Bovendien roepen nieuwe onderzoeken de gedachte op dat siliconen stoornissen in
het immuunsysteem kunnen veroorzaken.

- * Dr Lightfoote, assistent-directeur verbonden aan het Center for Devices and Radiologie Health
van de FDA, rapporteerde afgelopen zomer dat uit haar onderzoekswerk blijkt dat siliconen als
katalysator optreden bij immuunreacties bij dieren. (Verslag van de Conferentie van het Institute
afMaüdne over de veiligheid van siliconen borstimplaHUtai, juli 1998)

- * In een onderzoek 1997 dat is gepubliceerd in de Annals of Allergy and Imunology wordt
vastgesteld dat bij vrouwen met implantaten sprake was van een overdreven sterke reactie op
bindweefsel proteïnen, wat doet denken aan het mogelijke bestaan van een mechanisme waarbij
siliconen immuun-systeem problemen kunnen veroorzaken (Atkinson e.a, Annals af Allergy and
Immunology), In 1997 Meldde een team van de Louisiana State Univer-sity en de Tulane
University het bestaan van een verband te hebben ontdekt tussen geïmplanteerde vrouwen met
hoge aantallen anti-polymere antistoffen (een indicatie voor immuun-systeem problemen) en
vrouwen met ernstige a-typische auto-immuun symptonen. (Garry, et al, Lancet, februari 1997)

- * Onderzoekers van de Wayne State University die een experiment begeleidden van siliconen
effecten op het immuunsysteem van muizen, zeiden ook dat ze bewijzen hadden gevonden van
overstimulatie van het immuunsysteem. (Schaefer, et al, Arthritis and Rheumatism, juni 1997)

- * Deze nieuwe informatie sluit aan bij eerder bewijsmateriaal, afkomstig van intern onderzoek
van Dow Corning. Van de vier honden bij wie in een experiment in 1970 siliconen werden
geïnjecteerd, ging er één dood en bij de andere drie ontwikkelde zich een chronische ontsteking
die wees op een storing in het immuunsysteem.
- * In een rapport van Dow uit 1995, dat geheim werd gehouden tot het bedrijf tijdens een proces
gedwongen werd dit openbaar te maken, wordt gesteld: "De grote hoeveelheid beschikbare
diergegevens doet eveneens denken aan de mogelijkheid dat de aanwezigheid van siliconen een
rol speelt bij immunologische aandoeningen".


Bericht uit Amerika
Siliconen Borstimplantaten - Kinderen
28 juni 1999 - Douglas Shanklin dshanklin@utmem.edu , MIX, FJtSM

Een groot aantal vrouwen is tot het besef gekomen dat het krijgen van kinderen na het laten
inbrengen van siliconen implantaten een gezondheidsrisico inhoudt voor deze kinderen.
Aangezien zij hierover vooraf niet zijn geïnformeerd, hoeven zij hierover geen schuldgevoelens
of wroeging te voelen. Wel zouden zij met grote vastberadenheid moeten proberen uit te vinden
waar hun kinderen precies aan toe zijn en eraan bij te dragen dat meer kennis over dit onderwerp
beschikbaar komt, zulks in het belang van al deze kinderen. De gezondheidstoestand in de
toekomst van kinderen geboren uit
moeders met siliconen implantaten blijft onduidelijk en geeft reden tot zorg.

Het is inmiddels 5 jaar geleden dat in de medische literatuur het eerste rapport over deze
aandoening werd gepubliceerd (Levine, et al. Betr. Slik- en slokdarm klachten bij kinderen na
borstvoeding met implantaten. Med.Assoc. 271:213-216, 1994) Recentere gegevens wijzen erop
dat het waarschijnlijker is dat migratie van chemische afbraakproducten door de placenta-
barrière de belangrijkste manier van overprikkeling is, waarbij het nog niet volledig ontwikkelde
systeem van de foetus wordt aangetast. (Smalley e.a., Immunobiol. 196: 567-574, 1996/97)
Hieruit kan worden opgemaakt dat er sprake is van een kans op secundaire, hernieuwde
prikkeling van het immuunsysteem door moedermelk waarin organosilicon-stoffen aanwezig zijn.

[ Note S VS - Tot zover een kleine samenvatting van hoofdpunten uit een zwaar-technisch
Engelstalig rapport ]


Brievenbus (vervolg)

(4) Mijn Verhaal
Heb toch maar pen en papier gepakt om je even iets te vragen. Het gaat over die siliconen
borsten. Ik lees er regelmatig over in de krant, ook jouw stukjes. Ik heb ook nogal last van
chronische aandoeningen en gewrichtspijnen. Ik heb nooit controle gehad na die borstoperatie,
dat vind ik niet op z'n plaats, alleen om de zoveel jaren een borstonderzoek via de gemeente. Ik
vraag me ook wel eens af of die klachten niet van die borsten komen. Heb nu ook last van m'n
schildklier en moet regelmatig bloedprikken. Weet jij ook iets over hormoonpleisters? Die
gebruik ik al 31/2 jaar onafgebroken, geen controle, kreeg ze via de vrouwenarts. Als ik vraag of
ik hiermee kan stoppen krijg ik als antwoord dat ik dat zelf kan beslissen. Toch te gek eigenlijk!
Ook heb ik last van puistjes op m'n hoofd en rug. Of dit daarvan of van medicijnen komt, weet ik
niet. Mijn hart-specialist zei dat dat niet kon, maar antwoord krijg ik niet. Veel dokters zijn
tegenwoordig ook nogal gemakkelijk, vind ik en werken ook veel langs elkaar heen is mijn
ervaring. Wel, bedankt voor het lezen.
T.J


(5) Mijn Verhaal
Mijn naam is P., ik ben 53 jaar en heb in 1977 siliconen implantaten laten inbrengen. In eerste
instantie was ik daar erg gelukkig mee. Al snel kreeg ik er echter last van. Kapselvorming, wat
erg pijnlijk was. Na een jaar moest ik terug voor controle. De chirurg heeft toen het gevormde
kapsel met zijn handen, met veel kracht, kapot gedrukt. Ik kan je verzekeren dat het erg pijnlijk
was. Door de jaren heen ben ik afwisselend heel erg blij, maar ook teleurgesteld geweest,
voornamelijk vanwege de pijn als gevolg van nieuwe kapselvorming. Een paar jaar na de
implantatie kreeg ik last van cysten in mijn rechter borst en op de echo was dat duidelijk te zien.
M'n arts hoopte dat deze vanzelf zouden verdwijnen, wat gelukkig ook gebeurde. Het alternatief
was doorprikken, met risico het implantaat lek te prikken.

Mijn gezondheid ging steeds verder achteruit. Ik heb al jaren last van chronische vermoeidheid,
spier- gewrichts- klachten, concentratie problemen en het korte termijn geheugen. Mijn nieuwe
huisarts kon maar geen aanwijsbare oorzaak vinden, maar dat kon ik haar niet kwalijk nemen. Ze
was namelijk niet op de hoogte van mijn borstprothesen. Omdat ik zelf na 'n poos dacht dat het
klachten richting reuma waren, ben ik doorverwezen naar een reumatologe, die door middel van
pijnpunten vaststelde dat ik fibromyalgie had. Ik had me daar aardig bij neergelegd, tot ik via een
programma op TV en diverse tijdschriften ontdekte dat dezelfde klachten voorkwamen bij
vrouwen met siliconen implantaten. Ik werd steeds angstiger voor lekkage, voornamelijk omdat
ze er al 22 jaar inzaten, ook was ik ban dat ze tijdens 'n bevolkingsonderzoek stuk gedrukt zouden
zijn. Die mammografieën waren erg pijnlijk.

Het laatste zetje dat ik nodig had, kwam van jullie informatie. Dat heeft ertoe geleid dat ik
stappen ben gaan ondernemen. Via m'n huisarts naar 'n plastisch chirurg C.in het Diakonessen te
Utrecht. Deze was, zonder problemen te maken, bereid te opereren en gelukkig kon hij de oude
littekens gebruiken. De dokter had gelukkig begrip voor mijn situatie en stelde zelfs voor om
geen nieuwe prothesen te plaatsen, ondanks het feit dat hij zelf nog steeds siliconen prothesen
gebruikt.

Na het lezen van jullie brochure dacht ik rekening te moeten houden met een chirurg die ik moest
overtuigen mij te helpen, dat hij alleen maar tegenargumenten zou aanvoeren waarom het anders
moest dan ik graag wilde. Dat hij zelf voorstelde geen nieuwe prothesen te plaatsen, had ik
helemaal niet verwacht. Het moet mij van het hart dat een chirurg blijkbaar ook vol begrip en
respect voor de eigen wensen kan zijn, zonder zijn eigen zin en visie door te drijven. Gelukkig
zijn er wel positief denkende en werkende artsen!

Ik had geen hoge verwachting van het eindresultaat, maar dokter C. stelde mij gerust door te
zeggen dat het wel mee zou vallen. Gelukkig is dat ook zo gebleken. De prothese rechts bleek
tijdens de operatie inderdaad lek te zijn, gelukkig was ie goed ingekapseld. Daardoor kon het
helemaal verwijderd worden, ondanks wat meer chirurgisch werk. Een geluk bij een ongeluk. Na
de operatie had ik nog wel veel pijn, maar ik war tegelijkertijd heel erg blij dat mijn angst nu
weggenomen was. Omdat ik met de jaren behoorlijk was aangekomen en ook mijn borsten dikker
geworden waren, is er na de operatie een voldoende grote cup-maat overgebleven, zowel ikzelf
als de chirurg zijn tevreden met het eindresultaat.

Ondanks dat het dan afgesloten zal zijn, vind ik het vreemd dat de medische wetenschap "oud-
patiënten" 22 jaar lang rond laten lopen met prothesen waarvan men al jaren weet dat deze
medische problemen kunnen veroorzaken. Medische dossiers worden blijkbaar niet getoetst aan
de laatste stand van de medische wetenschap en patiënten worden niet op de hoogte gebracht van
nieuwe inzichten en feiten die ervoor kunnen zorgen dat zij grote gezondheidsrisico's vroegtijdig
kunnen vermijden of voorkomen. De toekomst moet uitwijzen of ik minder klachten zal hebben
na verwijdering.
P.S.


(6) Mijn Verhaal
Hoi,
Ik sluit me volmondig aan bij "de Ode aan Marlou", hoewel ik me jou nooit anders heb
voorgesteld dan als "fragiel", lichamelijk dan! Dankzij en door jullie en dokter Kurk ben ik niet in
het verpleeghuis beland, maar veel heeft het niet gescheeld. Ik kan me niet eens vóórstellen wat er
gebeurd zou zijn zonder jullie hulp. Elke keer als ik denk dat ik weer 100% kan geven, in m'n
werk bv., word ik teruggefloten door mijn lijf! "Néé, rustig aan", want drie dagen fulltime
betekend ook minstens drie dagen uitgeteld daarna! Ik blijf moeite houden om dat te accepteren.
D.


Herhaling van alle tips

(A) TIP - Voor u 'n injectie of infuusnaald ingebracht krijgt éérst de naald even af (laten) vegen
met alcohol.

(B) TIP - BELANGRIJK Vanuit Amerika (Prof. B. Patten) komt de volgende waarschuwing in
verband met het GRIEP-SEIZOEN. GEEN GRIEP-INJECTTE voor siliconen belaste vrouwen.'
Dit, in verband met nog méér risico voor de gezondheid.

(C) TIP - Géén mammografie met prothesen.' Vragen om 'n uitgebreide echografie of MRI scan.
Ook geen mammo meer laten maken als de prothesen al verwijderd zijn. Door de druk kunnen
ingekapselde siliconen restjes vrij komen (en gaan zwerven = storen).

(D) TIP - Geen organen, bloed of moedermelk doneren als u prothesen heeft (gehad).

Q-MEDICAL - Waar een klein bedrijf groot kan zijn !!!
Q-medical is een erkend bedrijf voor -buiten-prothesen, op maat gemaakt en silicone-vrij.
- * Een maatprothese wordt voor u persoonlijk vervaardigd aan de hand van een afdruk van het
lichaam.
- * Het prothese-materiaal bevat geen siliconen en is afwasbaar.
- * Een reserve-prothese is bij de pry's inbegrepen.
- * Informeer by uw verzekering hoe de vergoeding geregeld is.

Q Medical Prothese Centrum
Lilianne Willems-Boelen
Burg. Cortenstraat 162
6226 GX Maastricht
Tel: 043-36 36 711 (+31 433636711) - Wel graag even een afspraak maken -
Vermeld op uw codicil: "Bevat siliconen, niet geschikt voor her-gebruik."
http://www.kellysearch.nl/nl-company-901659226.html


(E) TIP - Als u (onregelmatig "vreemde" oogklachten heeft als: brandende ogen, wisselend
(wazig) zicht, stuurloze ogen of dansende vlekken/strepen voor de ogen, laat dan eens even 'n
verlengde GTT bloedtest uitvoeren. Dat kan duidelijkheid geven. Oogkassen cirkelend masseren
wil ook nog wel eens helpen om de ogen weer enigszins tot rust te krijgen.

(F) TIP - Omdat ik geen BH om m'n lijf kan verdragen prik ik m'n (watten) noodprothese met 'n
veiligheidsspeld (= design) of broche aan m'n T-shirt of hemdje vast om toch "gelijk" te lijken.
Bevalt me prima zo en ik kan alles dragen wat ik wil, ook lage topjes!

(G) TIP - In "het alternatieve circuit" wordt het principe gehanteerd: Mazelen tegen mazelen,
roodvonk tegen roodvonk, etc, etc. Een goede en beproefde gedachte. Maar, bestrijdt geen
siliconen met siliconen! Dat gaat absoluut fout......' Siliconen is 'n chemisch inert materiaal,
lichaamsonvriendelijk. Als het lichaam zich hier al tegen afzet, is elke toevoeging een nieuwe
aanslag. En elke aanslag is 'n behoorlijke stap achteruit in functioneren en gezondheid.

(H) TIP - Ondanks het vele plassen 's-nachts: blijf water drinken. (Géén bubbeltjes water!) Dit
om te voorkomen dat wij (= onze cellen) echt/nog meer uitdrogen, ook al hebben we
vochtophopingen in ons lichaam.

(I) TIP - Schapenvacht zooitjes in schoenen, sandalen, slippers, etc. kunnen verlichting geven bij
gezwollen en pijnlijke voetzolen.

(J) TIP - Bij twijfels over de suikerspiegel: Eet regelmatig 'n beetje. Kauw goed en
beperk/vermijdt het gebruik van suiker of zoetigheid.

                     Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
               7e Jaargang, maart 2000 , Nummer l

Index
- Een Mooi Duo: Physiocee marine dermocosmetology en AfterLaser
- Lastige Luis in de (medische) Pels
- Brief van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
- Brievenbus: Ingezonden reacties van Lezeressen
- Standpunt minister Els Borst
- Persbericht SVS: Reactie op Standpunt minister
- Brief aan Tweede Kamer t.a.v. Standpunt minister
- Veel gehoorde vragen c.q. opmerkingen
- Kort antwoord op de meest gestelde vragen
- Roep om controle: minister Borst
- Wetenswaardigheden
- Dossier Consumentengids
- Voorzorgsmaatregelen i.v.m. medicijn-combinaties
- Test uw kennis over uw rechten als patiënt
- Geknipt en verknipt:
.Veel ziekenhuizen hebben te maken met artsen die continu slecht functioneren.
.Inspectie gezondheid werkt slecht


Een Mooi Duo
Physiocee Marine Dermocosmetology en AfterLaser
Het concept houdt in dat het lichaam voor de medische ingreep in optimale conditie wordt
gebracht en na de operatie de huid en bet lichaam natuurlijke ingrediënten worden toegediend die
het genezingsproces aanzienlijk kunnen bespoedigen. De methoden en producten van Physiocee
marine dermocosmetology en AfterLaser vormen de basis voor dit succesvolle concept. De
Physiocee producten danken hun optimale werking aan een uitgebalanceerde selectie en
combinatie van ingrediënten uit de zee en van extracten uit zeewieren en planten. De producten
zijn door onafhankelijke laboratoria zowel dermatologisch en klinisch als farmacoklinisch getest.

Het farmacoklinisch onderzoek heeft de doelmatige werking van de ingrediënten uit de zee en de
zeewierextracten in de diverse producten aangetoond. De klinische testen hebben de effectiviteit
bewezen van de betreffende producten. Zo was na het gebruik van drie weken een duidelijk
waarneembare verbetering te zien van de conditie van de huid. Afterlaser kan zonder enig
probleem gebruikt worden voor de "open" verzorging van de huid. Het bespoedigt het
genezingsproces, hierdoor wordt de korstvorming aanzienlijk versneld. De spray werkt
pijnstillend, verzachtend en verkoelend. (= siliconen vrij) Het specifieke van de korstvorming
berust hierop dat, afgezien van de anti-septische (antibiotische) werking, enerzijds bacteriën-
fütratie van buiten naar binnen verhinderd wordt en anderzijds het wondvocht kan afvoeren. Ook
lucht kan daardoor bij de wond. Het totaal effect is een veel snellere en bovenal veiligere
genezing.
C. M.
[ Note SVS - Deze producten lijken me ideaal voor onze vrouwen met een overgevoeligheid
voor pleisters en plakverband. Verder kunnen ze een positieve herstellende werking hebben bij 'n
droge / uitgedroogde huid, kelloide- en (lelijke) littekenvorming ]


Lastige Luis in de (medische) Pels
FOOI
Een nieuwe eeuw, een nieuw geluid! Wij rekenen erop dat onze stemmen gehoord gaan worden,
luid en duidelijk weerkaatsen ze de hele wereld rond. Het recht zal zegevieren! Dat heeft niets
met de uitbetaalde Amerikaanse fooi te maken. Maar alles met de erkenning van een wereldwijd
probleem ten koste van onschuldige vrouwen en kinderen. Maar ook met de minachting van
"geldmakers" wiens enige zorg hun eigen inkomen is.
NVCP
Graag wil ik een klein stukje citeren uit de laatste Nieuwsbrief van de NVPC, de Nederlandse
Vereniging voor Plastische Chirurgie (jaargang 3 nummer 4), titel: PLASTEN1UM PROOF: "Ja,
er breken grote en nieuwe tijden aan en het is zaak dat wij als plastisch-chirurgische gemeenschap
de koppen koel bij elkaar steken. We moeten niet alleen zorgen dat we de best betaalde en hoogst
gekwalificeerde artsen in Nederland blijven, maar ook dat wij ons niet laten verwarren door
ziekenhuis-directeuren, jaloerse collega's of de lange wachtlijsten van misvormde burgers."
MAMMON-MENTALITEIT
Ook al is dit artikel vermoedelijk humoristisch bedoeld, het is wel tekenend voor de "Mammon
mentaliteit". De Geldgod gaat heel duidelijk boven de mens. Hier zijn WIJ wel aan overgeleverd!
Wat een schijnheiligheid! Woorden schieten me te kort. Op z'n Hollands gezegd: Hier zakt m'n
broek van af !
WANDELGANG GEHEIMEN
Het zal natuurlijk nooit de bedoeling (geweest) zijn dat SVS deze Nieuwsbrief in handen zou
krijgen. Maar deze hoogst gekwalificeerde artsen zouden inmiddels toch moeten weten dat SVS
alles in handen krijgt en van alles op de hoogte is, zelfs van "wandelgang-geheimen". Het "leuke"
van de hele situatie is dat ze zich niet realiseren dat ze "under cover spionnen" in hun eigen
gelederen hebben. (Nu dus wel, dat kan leuk worden, ha ha!)
SPROOKJE
Zo kreeg ik onlangs vanuit Canada een goed onderbouwd analyse-rapport binnen over die veilige
compacte prothese die niet zou kunnen lekken. Ook dit sprookje kunnen we naar het Rijk der
Fabeltjes verbannen. Hij zweet, lekt en schilfert net zo veel als alle andere siliconen bevattende
implantaten, met dezelfde bekende gevolgen voor ons afweersysteem.
BEFEHL IST BEFEHL !
Wist u trouwens dat de beroemde/beruchte "Befehl ist Befehl" mentaliteit in enkele ziekenhuizen,
door sommige hoge bazen, nog steeds gehanteerd wordt? En wedden dat deze bazen beslist die
andere beroemde zin (die de ouderen onder ons zich wel zullen herinneren) zullen gaan herhalen
c.q. hanteren als het gebruik van siliconen aan banden gelegd is: "Wir haben es nicht gewüszt".
"De vrouwen willen implantaten!" De klant is koning, toch, zolang ze maar goed betalen. Wat
een hypocriete wereld! Wat ben ik blij dat ik daar niet bij hoor.
GEZONDE SEX
Ach mensen, "zolang we ons beperken tot gezonde sex met onze partners en onze dure hobby's in
ere (kunnen) houden, voldoen we aan het vroegere gereformeerde padvinders motto: Rust,
Reinheid en Regelmaat", aldus het eerder geciteerde artikel van de P.C. vereniging. Dit slaat
beslist niet op geweten en zielerust.
PLASTENIUM-PROOF
Om Plastenium-proof in deze nieuwe eeuw te kunnen overleven, zullen we buitengewoon
weerbaar en mondig moeten worden. Wat fijn dat onze kwaliteiten zo gewaardeerd worden en
schokbestendig zijn !


Onderzoek in dienst van mens en milieu
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bilthoven - 13 januari 2000
Ons kenmerk- 014 / 2000 LPI WdJ / km
Onderwerp - Voortgang Siliconenonderzoek
Tel. nr. - 030-2742311

Geachte Mevrouw Boots,
Als allereerste de beste wensen voor het zojuist begonnen milleniumjaar 2000. Hierbij een kort
overzicht over de stand van zaken betreffende de door de SVS uitgezonden vragenlijsten voor het
RIVM onderzoek naar een eventuele interactie tussen het immuunsysteem en
siliconenborstimplantaten. Op 5 november zijn via de SVS de enquêteformulieren verstuurd. De
tussenstand op 10 januari 2000 is als volgt:

Verstuurd - N=577
Terug ontvangen wegens onjuiste adressering - N=3
Totaal verstuurd aan SBI (oud)draagsters - N=574
Totaal terug ontvangen tot l O jan. 2000 N=370 (64%)
Toestemming voor benadering huisarts- N=299 (81 %)
Uitgezonden naar huisartsen - N=299
Terug ontvangen van huisartsen tot 10 jan. 2000 - N=186 (62%)

Op zich dus een goede respons op zowel de enquête als voor de de toestemming van het
benaderen van de huisarts. Thans worden de antwoorden van zowel de vrouwen als de huisartsen
in een databestand opgenomen waarna op basis van de beschikbare informatie een selectie van 50
vrouwen zal plaatsvinden. De planning is om vanaf half maart 2000 te beginnen met het oproepen
van de vrouwen met een siliconenborstimplantaat voor bloedafname en het klinisch onderzoek.

Nogmaals hartelijk dank voor de medewerking van de SVS aan dit onderzoek.
Met vriendelijke groet.
Dr. W.H. de Jong


Brievenbus
Ingezonden reacties van Lezeressen

(1) Siliconen verhaal
Hallo mensen,
Hier volgens afspraak het beloofde stukje over mijn positieve ervaring. 23 December '99 heeft Dr
K. bij mij de bevredigend! siliconen prothesen verwijderd. Op 22 jarige leeftijd heb ik ze laten
plaatsen en nu (inmiddels ben ik 46) zijn ze er dus uit! Ik voel me enorm opgelucht en het
resultaat van mijn kleinere borsten is zeer bevredigend. Het is allemaal zeer voortreffelijk gegaan,
zo goed zelfs dat ik me gelijk, nadat ik thuis was gekomen, enorm in moest houden om niet direct
"bij wijze van spreken" de grote schoonmaak te gaan doen. Hopelijk hebben diegenen die deze
operatie nog moeten ondergaan, steun aan mijn verhaal.
Met vele groetjes, G.


(2) Mijn verhaal Siliconen en (over)leven
Ja, ik ben op zoek gegaan, via via, om die zakkenvullers (2 van "mijn specialisten") te vinden.
Maar tot nog toe geen spoor! Ze hebben zo veel geld verdiend dat ze niet meer hoeven te werken.
Heel veel geld hebben ze verdiend, die ratten! Ik zit met alle ellende en dat wordt steeds erger. De
huisartsen weten niets, echt helemaal niets van siliconen, beweren ze. Daar heb je ook geen barst
aan. Ik moet maar naar een acupuncturist of homeophatisch arts gaan, die zouden me kunnen
genezen!
Ach man, laat me niet lachten. Als ik gewoon al bij je kom vraag je al "wat is er en hoe komt
dat?" Strooplikkers! Maar helpen, ho maar ! "Ga maar naar huis en neem een aspirientje, dan gaat
het morgen wel weer beter". Wel dokter, bij jou misschien, bij mij niet hoor en toneelspelen doe
ik niet. Ik ben huisvrouw, op het toneel staan is niets voor mij. Medelijden met mezelf heb ik echt
niet, want dan ben je echt verloren. Er kan toch niets meer aan gedaan worden, dus waarom
zelfmedelijden? Dat heb ik nog nooit gehad, je schiet er ook niets mee op en hebt er alleen jezelf
maar mee!
Wat mij pijn blijft doen zijn de antwoorden van heel veel domme mensen. Heel vaak ben ik boos
op de dokters en het Kabinet. Allemaal meepraters en meelopers! Lijnen en slijmen! En Els
borst? Zal die ons helpen? wanneer dan wel? Ze komt toch uit de medische hoek maar weet zelf
over siliconen ook niets. Ik heb haar persoonlijk eens geschreven. Nou, mooi geen reactie van
haar, is ze te "mooi" om voor zichzelf een pen vast te houden. Zij heeft geen pijn, dus kan ze
makkelijker schrijven. Of heeft ze daar ook iemand voor ?
(Wordt vervolgd)
Veel liefs E.M.


(3) Mijn verhaal
Oktober 1988 heb ik siliconen laten plaatsen. In okt.'92 kreeg ik last van m'n rechterborst, die is
weer in orde gemaakt. Vanaf 1996 liep ik te sukkelen, terwijl ik ieder jaar mijn borsten liet
controleren en mijn klachten aan die man vertelde. (Mierengekriebel/gedruppel, ontstekingen op
mijn rug, etc.) Antwoord chirurg: "Alles is in orde. Als het goed zit, zit het goed." Dan ga je maar
weer. Je denkt: " Zal dan wel de overgang zijn of grieperig." Na drie jaar kwam ik erachter dat er
een goedaardig tumor-tje ontdekt is in de hypofyse, Ik ben helemaal door de molen geweest,
foto's, echo's, de hele mikmak. Juli 1998 heb ik de oude prothesen eruit laten halen en nieuwe
erin. (Stom van me!) Ik had een zwetende prothese, werd me verteld. Bingo! Ik had goed naar
mijn lichaam geluisterd en dacht dat het nu wel beter zou gaan met mijn nieuwe.Twee maanden
na plaatsing heb ik Marlou gebeld en alles aan het rollen gezet om ze weer te laten verwijderen.
Dat is in juni'99 gebeurd. Wat een ellende ik had toen ik de prothesen nog had, ik kon nog maar
één uur functioneren. Toen ze eruit waren kon ik zelfs weer werken, twaalf uur per week.

Toch heb ik nog steeds de naweeën van al die troep. In mijn rug, m'n spieren, erg vermoeid, etc.
Kan dat nog, zoveel maanden na verwijdering dat ik nu nog last kan hebbeb van die zwetende
prothese? Zijn er andere vrouwen die daar ook nog last van hebben ? [ Antw. SVS - Natuurlijk.
De prothese is wel weg, maar de rest-deeltjes zitten nog wel in het lichaam en blijven storen.]
Heb ik nog een vraagje: Wat is nu precies fibromyalgie en kan dat ook met siliconen te maken
hebben? Ik hoop op antwoord. Voorlopig neem ik maar een jaartje rust. Nou, rust roest, gewoon
relaxed en dan maar hopen dat ik "de oude" weer wordt. Dat hoop ik voor alle vrouwen die
slachtoffer zijn.
Groetjes van M. St.

(4) Mijn verhaal - Herbalife
Hallo mensen,
Een positieve ervaring met het (dure) produkt Herbalife. Mijn naam is J.T., 55 jaar jong en
getrouwd met xxxxxx. Nadat ik al heel veel wanhopige pogingen met andere natuurproducten
had gedaan, om mij lichamelijk weer beter te voelen, maakte ik enige maanden geleden kennis
met de producten van HERBALIFE die ik ben gaan gebruiken. Ik ben nl. ook siliconen-patiënt
met veel lichamelijke klachten door zwetende siliconen implantaten. In 1976 heb ik deze
implantaten gekregen en direct daarna zijn de klachten begonnen. De klachten zijn o.a.:
Chronische vermoeidheid, druk in het hoofd, spier- en gewrichtspijnen, concentratie stoornissen,
(korte momenten) geheugenverlies, oververmoeidheid en pijnaanvallen in de rug, zere krakende
nek, droge en branderige ogen, neus en oren. Ook had ik hele dagen last van een onmenselijk
koud gevoel over mijn hele lichaam, maar dat is nu over.

Volgens de artsen, specialisten en zelfs de psycholoog komen deze klachten alleen maar van
spanningen! Maar 19 jaar later moest ik in de krant lezen dat het "de siliconen-ziekte" is. Mijn
lichaam verzwakte steeds meer en er vormden zich ook steeds meer klachten. In de reguliere
gezondheidszorg werd er niets bewezen, dus was ik volgens hen niet ziek. Geen erkenning, dus
geen hulp ! In een siliconen informatieboekje had ik iets gelezen over een vrouw die al 10 jaar
aan bed en bank gekluisterd was. Nadat deze vrouw de producten van Herbalife was gaan
gebruiken knapte ze behoorlijk op en kon ze weer redelijk functioneren. Daarom ben ik dat spul
ook gaan gebruiken, al geloofde ik er niet in. Op dat moment woog ik 90 kilo en had kledingmaat
48.

Hoe ik ben gaan reinigen!!!!! Tot nu toe ben ik 14 kg aan gewicht verloren en dat gaat nog steeds
door. Mijn man moest wel 20 keer komen kijken in de wc-pot wat voor vuil mijn lichaam aan het
afstoten was! Dat kwam natuurlijk door Herbalife. En een energie weer, niet te beschrijven!
Moest ik eerst 's avonds vroeg naar bed, nu zegt mijn man om 23.00 uur "Nu ga je naar bed."
Opeens kreeg ik wel aandacht van de artsen. Er werd een uitstrijkje, echoscopie en een urine-
onderzoek gedaan.
In woorden valt natuurlijk niet te beschrijven wat er in mijn leven door Herbalife is veranderd. Ik
merk wel dat de siliconen langzaam aan uit mijn lichaam gaan door al dat reinigen. Nu laat ik de
moed nooit meer zakken !
J.T


Standpunt minister Els Borst
31 januari 2000
Een overzicht van de belangrijkste stukken uit het 5 pagina's tellende rapport van de minister naar
de voorzitter van de 2e kamer der Staten Generaal. Het advies (als Persbericht) van de
Gezondheidsraad naar de minister toe en de reactie van St. SVS, kunt u nalezen in de laatste
Stille Kracht van vorig jaar. (Nummer 4,1999.)

Draagsters met gezondheidsklachten
Het is niet uit te sluiten dat het laten plaatsen van siliconen implantaten incidenteel zal leiden tot
gezondheidsproblemen. De commissie kan echter geen wetenschappelijk bewezen verband
vinden tussen borstimplantaten en de -mogelijk ernstige- klachten die sommige draagsters
hebben. De commissie bepleit, hoe dan ook, voor draagsters met klachten een serieuze
benadering die erop is gericht de oorzaak van de klachten te achterhalen en te verlichten.

Standpunt
Het advies van de Gezondheidsraad biedt waardevolle aanbevelingen. Ondanks het feit dat de
wetenschappelijke literatuur geen verband laat zien tussen siliconen borstimplantaten en de
ernstige gezondheidsklachten die sommige draagsters ervaren, wil ik met klem benadrukken dat
ik grote betekenis hecht aan de door de Gezondheidsraad voorgestane serieuze aanpak om deze
klachten zo mogelijk weg te nemen of te verlichten. Ik onderschrijf het belang van een serieuze
benadering van draagsters van siliconen borstimplantaten (SBI) met gezondheidsklachten. Deze
benadering dient op de volgende manier gestalte te krijgen.

Voorlichting en Preventie
De voorlichting aan vrouwen die overwegen over te gaan tot implantatie van SBI dient op een
aantal punten verbeterd te worden. Goede voorlichting kan een vrouw ondersteunen een
zorgvuldige en weloverwogen beslissing te nemen om zich al dan niet te laten opereren. Om tot
deze beslissing te komen hebben deze vrouwen adequate informatie nodig. Bij niet-noodzake-
lijke ingrepen, zoals bij cosmetische operaties vaak het geval is, dient aan de informatie -
verstrekking hogere eisen te worden gesteld dan bij andere medische behandelingen. Deze
informatie moet verstrekt worden door de behandelend arts of in sommige gevallen door de
huisarts. Al te vaak wordt er in het contact tussen de vrouw en de arts vanuit gegaan dat er al een
beslissing tot opereren is genomen. Het is juist belangrijk dat de behandelend arts in een vroeg
stadium de vrouw adviseert bij het nemen van een juiste beslissing. Daarbij dient zij volledige,
objectieve en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde informatie over de implantaten, de
operatie en de ernst van lokale complicaties te ontvangen. Ook moet er worden gewezen op
bestaande alternatieven.
In het licht van het bovenstaande zal ik nogmaals bij de Nederlandse Vereniging voor Plastische
Chirurgie aandacht vragen voor het nut en de noodzaak van gerichte voorlichting aan vrouwen
die overwegen over te gaan tot SBI. Nagegaan zal worden op welke wijze de beroepsgroep van
plastisch chirurgen (en eventueel de huisartsen) in samenwerking met belangengroepen de
voorlichting rond SBI verder kan optimaliseren. Ik ben van mening dat het zinvol is om het
voorlichtingstraject vast te leggen in een voorlichtingsprotocol. Daarbij dient aandacht te worden
geschonken aan het tijdstip van het starten van de voorlichting, fasering van het
voorlichtingsproces en de rol van de huisarts.

Ter ondersteuning van de voorlichting aan vrouwen die overwegen om over te gaan tot het laten
implanteren van SBI zal er een voorlichtingsfolder worden uitgebracht. Deze folder dient de
vrouw te faciliteren bij het nemen van een besluit om zich al dan niet te laten opereren. In de
folder zal in ieder geval aandacht besteed moeten worden aan de onderstaande aspecten die de
commissie in het advies heeft genoemd:

(1) - De verschillende types implantaten
(2) - Het lekken van siliconen uit de implantaten en de mogelijkheid dat beschadiging van het
implantaat optreedt
(3) - Kapselvorming en niet uit te sluiten complicaties, zoals kapsel|schrompeling en de
mogelijkheid dat hierdoor her-operatie noodzakelijk wordt
(4) - Mogelijke consequenties van het geven van borstvoeding
(5) - Het tijdelijk of blijvend verlies van gevoel in de tepels
(6) - Ingegaan moet worden op de -overigens niet verhoogde - kans op borstkanker en de
eventuele problemen bij screening op deze ziekte
(7) - De voorlichting over de systemische gevolgen moet zich uitstrek ken tot de gezondheids-
problemen die sommige draagsters aan hun implantaten wijten, zoals autoimmuunziekten en
daarmee
verband houdende ziekte verschijnselen, ook al is er geen wetenschappelijk bewijs voor een
dergelijk verband.

Ook de verschillende belangengroepen zijn van grote waarde bij de overdracht van informatie
over SBI en de gevolgen daarvan. Daarom zullen de belangengroepen gevraagd worden om op
basis van hun ervaringsdeskundigheid een bijdrage te leveren aan het maken van de
voorlichtingsfolder.
Onderzoek

De commissie staat positief tegenover het werk van Tenenbaora en medewerkers, die in het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) wordt verricht. In de literatuur zijn er twee van
immunologische reacties geclaimd bij vrouwen met een SBI vette geassocieerd worden met de
MüOMriling aan siliconen en wel de vumuae van anti-polymeer antistoffen (ARA) en T-cel
activiteit tegen siliconen antigenen. Ik heb het RIVM verzocht om de interacties tussen SBI en het
immuunsysteem te onderzoeken.

Bij het RIVM bleek de APA test met positieve en negatieve referentie sera reproduceerbaar te
functioneren. In een tweede studie bleek de gebruikte selectiemethode niet toereikend. Voor het
vervolgonderzoek dat in november 1999 van start is gegaan is bij de selectie van vrouwen
behorend tot de subgroep met ernstige ziekteverschijnselen, veel aandacht besteed aan de
selectiecreteria opdat inderdaad een groep vrouwen met ernstige gezondheidsklachten wordt
geselecteerd. De onderzoekspopulatie voor het lichamelijk onderzoek en het bloedonderzoek
wordt geselecteerd uit een populatie van vrouwen die een SBI hebben of hebben gehad en die
zich gemeld hebben bij het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen implantaten (SVS).

De SVS verleent haar medewerking aan het onderzoek. Na toestemming van de respondenten zal
aan de huisarts (dan wel behandelend arts) van de vrouwen worden gevraagd hoe groot zij de
ernst van de ziekte beoordelen. Dit om de kans voor selectie van een groep vrouwen met ernstige
ziekteverschijnselen zo groot mogelijk te maken. Alleen indien in de groep vrouwen met ernstige
gezondheidsklachten een verhoogde APA-waarde waargenomen kan worden, is het zinvol het
onderzoek uit te breiden met de vraag of er een relatie is tussen een verhoogde APA-waarde en
blootstelling aan een siliconen borstimplantaat. Naar verwachting zal het RIVM in het najaar van
2000 kunnen rapporteren over de resultaten van dit onderzoek. Zodra de resultaten beschikbaar
zijn zal ik de Kamer hierover informeren.

Registratie
In lijn met de waarde die de commissie hecht aan een centrale registratie van draagsters met SBI,
onderken ik de rol die een implantatenregister kan spelen niet alleen in het kader van post
marketing surveillance (PMS), traceability, recall en vigilance in de hulpmiddelenvoorziening in
de zorg. Het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) is daarom gevraagd om met een
haalbaarheidsstudie inzicht te geven in de mate van commitment van belanghebbende partijen en
de randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om een implantaten-register op te zetten en te
onderhouden. Naar verwachting zal het NNI in september 2000 kunnen rapporteren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Dr. E. Borst-Eilers


Reactie St. SVS
n.a.v. het standpunt van het ministerie betreffende de siliconen problematiek.
Lelystad, 2 februari 2000

Dit standpunt is wel weer erg summier, veel woorden maar weinig echte inhoud. "Een pleistertjc
op een wond die gehecht had moeten worden", is de eerste indruk van St. SVS. Hoe lang moet dit
nog door blijven gaan zo ? De minister gaat wéér voorbij aan het persoonlijk leed, de vele
verknalde levens, van de vrouwen en hun familie. Ook is er beslist geen sprake van incidenteel
(ziekmakend) gevolg. Wetenschappelijk is bevestigd dat l op de 4 vrouwen met een siliconen
borstimplantaat binnen 5 jaar problemen van diverse aard kunnen verwachten. Wereldwijd
vertellen de vrouwen hetzelfde verhaal, ongeacht taal, cultuur of opleiding c.q. maatschappelijke
status.

De siliconen industrie betaald voor niets grote sommen geld uit aan beschadigde vrouwen !
Wordt er nu echt gedacht dat een groep zakenlui informatie zal verstrekken die ten koste van hun
portemonnee gaat? Is de minister nu echt zo naïef om dat te geloven en/of daarop te vertrouwen ?
Het paard wordt weer achter de wagen gespannen door de minister van volksgezondheid. Een
ernstige en trieste ontwikkeling, vindt St. SVS.

Marlou Boots
Namens duizenden siliconen belaste vrouwen en kinderen.


Brief aan Tweede Kamer
De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 E A Den Haag

Betreft - Advies Gezondheidsraad, 26-10-1999
Standpunt minister Borst, 31-01-2000 Siliconen borstimplantaten

                                     Lelystad, 8 februari 2000
Geachte Mevrouw,

Via dit schrijven wil ik uw aandacht vestigen op de zeer summiere, eenzijdige en gevaarlijke
ontwikkelingen betreffende boven vermeld advies en standpunt in verband met de siliconen
problematiek. Wéér is er niet geluisterd naar de signalen vanuit de gebruikershoek, worden de
klachten van duizenden genegeerd en gebagatelliseerd ! "De vrouwen mogen ziek gemaakt
worden, want ze zijn in de toekomst traceerbaar", lijkt de minister in haar standpunt te zeggen.
Denkt de minister nu echt dat een groep zakenlui (artsen, industrie) adequate voorlichting c.q.
informatie zal verstrekken die mogelijk ten koste van hun eigen portemonnee gaat ?

Dat er preventief gewerkt gaat worden met registratie van vrouwen en materialen en een betere
voorlichting over alle mogelijke risico's, is een goede zaak. Hoe dat in de praktijk zal werken
moet de toekomst leren. Hopelijk worden hiervoor onafhankelijke experts aangetrokken. Grotere
terughoudendheid in het gebruik van siliconen borst implantaten, zoals bv. een moratorium- of
pre-market-aproval procedure (zoals in Amerika sinds 1992), zou meer op zijn plaats zijn
geweest, gezien de vele vraagtekens en wereldwijd identieke verhalen van gedupeerden.

Als vertegenwoordigster van St S VS. het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen implantaten
vind ik het een bijzonder slechte zaak dat minister Borst nonchalant voorbij gaat aan het
persoonlijk leed van duizenden vrouwen en hun familie. Zij noemt de ziekmakende effecten en
complicaties door siliconen bevattende implantaten " slechts incidenteel" en verschuilt zich achter
twijfelachtige publicaties van afhankelijke onderzoekers die "wetenschappelijk" niets kunnen
bewijzen en bij rotte appelen naar de oorzaak va* perarot zoeken.

De volksziekte REUMA heeft ook een wetenschappelijk onvindbare reden, toch staat Reuma
wereldwijd in de top 5 op de ranglijst van invaliderende gezondheidsproblemen! Is deze houding
van ontkenning, niet wetenschappelijk bewezen dus bestaat het niet, dan niet erg dubieus en
tegenstrijdig?
De schatting is dat in Nederland circa 30.000 vrouwen een Siliconen Borstimplantaat (SBI)
hebben.
Wetenschappelijk is bevestigd dat één op de vier vrouwen binnen 5 jaar met complicaties van
diverse aard worden geconfronteerd die een her-operatie noodzakelijk maken. Dat is 25% van
deze populatie, een behoorlijke last op het ziektekosten budget.

Van de bij St. SVS geregistreerde vrouwen (ruim 4.000) geeft 84% aan ernstige gezondheids-
klachten ontwikkeld te hebben NA implantatie, ruim 3.000 dus! Dat is absoluut niet incidenteel
meer te noemen, maar ontoelaatbaar veel. Nergens in het standpunt van de minister, noch in het
advies van de Gezondheidsraad staat enig hulpprogramma vermeld voor deze grote groep ernstig
zieken die traditioneel niet behandelbaar zijn, mede omdat de klachten A-typisch zijn. De
symptomen lijken op die van bekende kwalen, maar zijn het niet. De chemische toevoegingen in
de traditionele medicijnen voor deze bekende kwalen werken averechts bij een siliconen
belasting. De vrouwen worden alleen maar zieker. Hun wordt het recht op een normaal
menswaardig bestaan onthouden, een onthouding die in strijd is met de Internationale Rechten
van de mens! Een ernstige en trieste ontwikkeling, is de mening van St. SVS.

Dat het RIVM onderzoek, in opdracht van minister Borst, eindelijk van start is gegaan is een
prima gegeven maar, vooraf was al bekend dat dit APA onderzoek geen siliconen belasting kan
aantonen en eigenlijk al achterhaald is, maar hooguit een (over)gevoeligheid voor chemische
(polymeren) stoffen kan aantonen. Deze verhoogde AP A-waarde zal dus ook bij de
controlegroep zonder SBI getraceerd kunnen worden. Het is een belangrijke eerste stap, maar de
siliconen belaste vrouwen zullen hier weinig mee opschieten en waarschijnlijk weer tussen wal en
schip geraken en gedumpt worden in de psychische hoek.

Mevrouw de Voorzitter, ik hoop dat u serieuze aandacht aan deze problematiek zult schenken
waardoor mevrouw Borst haar standpunt zal heroverwegen ten bate van de vrouwen van nu en
morgen. Maar ook van de nog ongeboren kinderen van deze vrouwen die risico lopen om door
zwerfsiliconen in de baarmoeder belast te raken, met dezelfde ziekmakende effecten.
Hopende u van dienst geweest te zijn met deze trieste "veldgegevens" kijk ik uit naar uw reactie.
Als u meer wilt weten kunt u altijd even contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet namens St SVS,
Marlou Boots. Secretaris/Coördinator


Veel gehoorde vragen c.q. opmerkingen:

(1) - M'n borsten zijn heel mooi van vorm gebleven, dan lekken ze toch niet ?

(2) - M'n Specialist wil wel de prothesen vernieuwen, niet alleen verwijderen. Hij zegt steeds:
"Weet je wel hoe lelijk je dan word, kindje? Ik ga géén jongetje van je maken.   Ik maak alleen
mooi!". "Maar ook ziek", zei ik en toen werd hij kwaad. Hij neemt me niet serieus. Ik wil geen
prothesen meer. Wat nu ?
(3) - M'n hernia heeft toch niets met m'n prothesen te maken ?

(4) - Na 9 jaar zijn m'n prothesen verwijderd, 3 maanden later werd ik opeens weer ongesteld na 4
jaar. Ik ben bijna 36. Hebben jullie dat vaker gehoord ?

(5) - Ik heb de erfelijke vorm van Reuma gediagnosteerd gekregen maar dat komt helemaal niet in
m'n familie voor. De dokter begrijpt dit ook niet, maar het kan niet van de prothesen komen, zegt
hij !

(6) - Ca. 7 maanden geleden zijn m'n prothesen vernieuwd. Ik had ze 15 jaar. Ruim 3 maanden
ben ik klachtenvrij geweest, maar nu kan ik bijna niets meer. Ik lig de hele dag en moet veel
pijnstillers slikken. M'n arts zei dat hij veilige nieuwe prothesen had gebruikt die niet ziek
maakte.

(7) - Ik slaap slecht en moet soms wel elk uur m'n bed uit om te plassen, ook als ik 's avonds niets
drink. Logisch toch dat ik zo moe ben! Dat komt dan toch niet van de prothesen?

(8) - Het lijkt soms wel alsof er duizend mieren in of over m'n lichaam lopen. Komt dat irritante
"gekriebel" wel vaker voor ?

(9) - Wie moet ik nu geloven? M'n dokter heeft er toch voor geleerd ! Hij zegt dat alles onzin is,
een hetze van vrouwen die op geld uit zijn en dat hij met siliconen blijft doorwerken zolang de
Overheid het niet verbiedt. Ik heb wel klachten, maar die komen daar niet van, zegt hij. Terwijl ik
van jullie dezelfde klachten hoor.

(10) - Ik vind mezelf vaak zo stom hè, ik kan niets meer onthouden. Moet alles opschrijven en
vergeet dan waar ik 't briefje neergelegd heb !

(11) - Ik heb angst. Mijn chirurg wil de prothesen onder plaatselijke verdoving verwijderen,
daarna mag ik meteen naar huis. Ik heb m'n prothesen ruim 19 jaar, m'n gezondheid is niet al te
best en ik woon alleen. Kan/mag dit zomaar?

(12) - Bij 'n bemiddelings-bureau waar ik informatie vroeg over borstvergroting, kreeg ik 'n
Penthouse of Playboy in handen gedrukt met de mededeling: "Zoek maar uit hoe groot je ze wil",
en "Kijk eens liefje hoe mooi 't wordt" Toen trok die mevrouw haar T-shirtje omhoog.

(13) - Voor ik 't me realiseerde had ik het adres van een bank waar ik geld kon lenen en 'n
operatieafspraak voor a.s. zaterdag. Aflossing vanaf ƒ 150,- per maand.

(14) - Ik zag m'n chirurg voor het eerst kort voor de operatie. "Ik zal er 'n mooie mannenband vol
van maken", zei hij. Mij vroeg hij niets! (En toevallig ben ik niet in mannenbanden
geïnteresseerd!)
(15) - Op de TV zie je alleen maar groot en groter...! Dat wilde ik ook wel toen ik zag dat m'n
vriend dat zo leuk vond. Het deed veel pijn en ze werden al snel als tennisballen zo hard. Dat
risico was maar l a 2 %, zei de dokter. Waarom juist IK???

(16) - Ik wilde alleen maar borsten die bij m'n figuur pasten. Gewoon een B-cup ! Niet de grote C
waarmee ik wakker werd. Ik voel me bedonderd! Wat moet ik nu doen? Het heeft me bijna ƒ
7.000,- gekost.

(17) - Ik wilde 'n water of soya prothese maar, omdat ik geen keuze had (dacht ik) heb ik voor
gel-prothese getekend. Kan ik terug?? [ Note SVS - Soya is inmiddels verboden ]

(18) - Ik ben zwanger. Volgens m'n dokter kan ik de baby rustig zelf voeden. Is dat zo? Er zit toch
iets "vreemds" in m'n borst ! Krijgt de kleine dan geen siliconen mee naar binnen? Ik denk dat ik
maar geen extra risico neem, geen borstvoeding dus.

(19) - Ik heb 4 maanden prothesen nu en m'n borsten zijn steeds warm en ontstoken. Verleden
week heeft de dokter de prothesen schoongemaakt en meteen weer terug gezet. Is dat niet
gevaarlijk? 20- Die nieuwste implantaten, de Monobloc, zijn daar al meer gegevens over
bekend ?


Kort antwoord op de meest gestelde vragen:

(1) - Prothesen zweten altijd, ook al zijn de borsten (nog) mooi.

(2) - BLIJF JEZELF TROUW! Het gaat om jouw lichaam, leven en gezondheid. De houding c.q.
opmerking van jouw arts is mensonwaardig en tegen alle ethiek in. Het lijkt me 'n goed idee om
een klacht te deponeren bij het ziekenhuis en het Provinciaal Patiënten IGachten bureau.

(3) - De mogelijkheid van een EN - EN situatie is heel groot.

(4) - JA! Ook het hormonale circuit kan verstoord raken door (zwerfjsiliconen. Net zo als
onverklaarbare onvruchtbaarheid, miskramen en zelfs baarmoeder problemen veel voorkomen in
deze groep vrouwen.

(5) - De gewrichtsklachten lijken op 'n reuma-vorm, maar zijn het meestal niet. Wel hebben we
veel van de op reuma lijkende symptomen. Die zijn echter aangekweekt, niet aangeboren.
Behalve bij kinderen van süicooen-moeders.

(6) - Veilige prothesen bestaan niet, wel minder gevaarlijke. Bij een verstoord systeem zet het
lichaam zich zwaarder af, ca 3 tot 6 maanden na 'n nieuwe ingreep, 'n nieuw implantaat. Veel van
de reeds bestaande klachten komen dan "dubbelzwaar" terug, lijkt wel.

(7) - Veel Siliconenvrouwen nebben een verstoorde "vochthuishouding" die juist in rust opspeelt.
Dat geeft een bepaalt tekort aan in bet lichaam. Veel (water) drinken is en blijft belangrijk.
(8) - JA! De uiterste zenuwvaatjes zijn dan geïrriteerd. Een watertherapie kan verlichting brengen.
Heet bad douche - stevig afborstelen - weer heet bad/douche - zo koud mogelijk afdouchen.

(9) - Silicone Releated Disease (SRD) is een nieuwe ziekte die niet in de studieboeken
beschreven staat. Onbekendheid wil niet zeggen dat een probleem niet bestaat. Terughoudendheid
in gebruik is op z'n plaats en siert de goede arts. Wereldwijd zijn de klachten hetzelfde, maar
niemand heeft tot nog toe enige compensatie ontvangen.

(10) - Ook dat is helaas een vaak gehoord probleem, daar is niets stoms aan. Maar óók dat kan
verbeteren na verwijdering van de prothese.

(11) - Beter niet! Je angst is terecht! De prothese moet goed verwijderd worden. Dat is een
zwaardere ingreep met 'n grotere kans op 'n nabloeding. Een opname van l a 2 nachten na de
operatie is dan gebruikelijk. Gaat je arts hiermee niet akkoord, zoek 'n ander!

(12) - Voor dit soort praktijken hebben we geen goed woord over. Dat zijn gewoon misleidende
MAFFIA verkooptechnieken. Misbruik maken van andermans "tekort", zonder de verplichte
uitgebreide voorlichting over mogelijke risico's. Jammer dat vrouwen hier nog steeds intrappen.

(13) - SCHANDE! Dat, terwijl zieke vrouwen met bewezen gescheurde prothesen, wegens plaats-
en tijdgebrek soms wel 'n jaar op de wachtlijst staan.

(14) - Een opmerking dk een goede arts onwaardig is (en maakt) en een bijzonder hypocriete
manier om met de eed van Hippocrates om te gaan.

(15) - Wel lief van je dat je zoveel pijn en ellende voor je vriend over hebt, maar natuurlijk ook
wel erg naïef! Zou jij hem minder lief of niet goed genoeg vinder als hij maar 3 cm. zou hebben ?
Kapselvorming, hard worden van de prothesen, is een normale reactie van het lichaam. 16 * Net
als bij elke andere "aankoop" heeft de klant garantie EN recht van verweer. De klant is koning,
ook in nachtpon! Als er duidelijke afspraken zijn gemaakt zou je arts dit gratis moeten herstellen.

(17) (18) - JA. Je hebt recht van vrije keus. Het is niet de persoonlijke voorkeur van de dokter die
geldt. De melk-toevoer kan gewoon op gang komen met extra druk voor de prothese. Door het
geven van borstvoeding kan de baby dubbel belast raken. Heel verstandig om géén extra risico te
nemen.

(19) - JA! Gevaarlijk EN verboden vanwege het grote bacterie gevaar. Prothesen zijn voor
éénmalig
gebruik.

(20) - Ja! De binnengekomen cijfers en bevindingen klinken zeer positief. Niemand kan
natuurlijk koffiedik kijken of voorspellen hoe een persoon erop zal reageren.
Roep om controle: minister Borst
Steeds meer politieke partijen willen dat minister Borst maatregelen gaat nemen tegen privé-
klinieken. Zo wordt er gepleit voor een vergunningsplicht, kwaliteitsprotocollen en een
aanscherping voor het opzetten van particuliere klinieken. De maatregelen moeten een einde
maken aan de stroom van excessen rondom de cosmetische chirurgie, waarvan de media de
laatste tijd steeds weer melding maken. Jaarlijks belanden ongeveer 20 mensen na een
cosmetische behandeling met infecties en verminkingen op de intensive care.

De Gezondheids Inspectie heeft op veel klinieken geen zicht, omdat ze niet onder de reguliere
zorg vallen. SP-Kamerlid Kant liet in een reactie op de problematiek het volgende weten: "Deze
beunhazerij laat opnieuw zien dat de commercie niet thuishoort in de gezondheidszorg.
Commerciële belangen tellen dan zwaarder dan medische belangen." Dit komt mede doordat dit
terrein is ontgonnen door zakenmensen die geen enkele medische achtergrond hebben. Ze zien de
cosmetische chirurgie als big business.

Er is een verschil tussen een plastisch en een cosmetisch chirurg. De plastisch chirurg is opgeleid
voor het verrichten van hand- en reconstructieve chirurgie, bijvoorbeeld bij mensen die
brandwonden in het gezicht hebben opgelopen. Plastisch chirurg is een beschermde titel,
waarvoor een jarenlange studie is gevolgd. Daarnaast, op beperkte schaal, verrichten ze
cosmetische chirurgie. Er zijn ook plastisch chirurgen die zich in particuliere klinieken volledig
op de cosmetische chirurgie hebben gestort. Een cosmetische chirurg is een basisarts die zich
heeft bekwaamd in "verfraaiïngs chirurgie". Dit is geen beschermde titel en er is geen opleiding
voor. Dus iedere arts kan zich cosmetisch chirurg noemen.

Een heleboel mensen hebben een schoonheids-ideaal. Dit ideaal is vaak niet te verwezenlijken
omdat dit duizenden guldens kan kosten. Ook hierop is de markt ingesprongen. In veel
tijdschriften staan lovende en uitnodigende advertenties met prachtige, met de computer bewerkte
foto's met verbluffende resultaten. Naast de schitterende foto's mag de prijs ook geen bezwaar
zijn. Vanaf honderd gulden per maand is het mogelijk de borsten te vergroten.

Cosmetische operaties worden vrijwel nooit door de ziektekostenverzekering vergoed, een groot
deel van de mensen die zich in de particuliere klinieken melden weten dat wel. Echter, ze melden
zich daar soms ook met aandoeningen die gewoon onder een medische indicatie vallen. Het is
bekend dat niet alle particuliere klinieken deze mensen terug verwijzen naar reguliere klinieken.
Het gevolg is dat de kosten van de operatie worden betaald, terwijl men voor de kosten van deze
ingreep verzekerd is.
Zo zullen er ongetwijfeld veel meer misstanden binnen de cosmetische chirurgie te vinden zijn.
De vraag moet echter wel worden gesteld hoe het mogelijk is dat deze bedrijfstak uiterst
succesvol is. Een aantal redenen zijn aan te voeren. Het Taboe op plastische chirurgie is snel aan
het verdwijnen en de economische groei maakt het mogelijk dat steeds meer mensen geld over
hebben om hun schoonheidsideaal te verwezenlijken en dat is hun goed recht.

Echter, de in ons land werkzame plastisch chirurgen zijn bij lange na niet in staat al deze
verlangens te vervullen. Ze hebben genoeg ander werk en beschikken over een lange wachtlijst.
Vraag en aanbod zijn niet in evenwicht en dat biedt mogelijkheden om "creatief' met de
regelgeving om te gaan.
Artsen mogen géén reclame maken voor hun werk. Door een slimme constructie wordt deze
gedragslijn omzijld. In de glossy-tijdschriften,waarin prachtige advertenties zijn te lezen, staan
telefoonnummers. Deze nummers verwijzen naar klinieken, maar in de praktijk zit achter dit
nummer enkel een belbureau. Zij bemiddelen bij welke plastisch chirurg of kliniek men terecht
kan. Bij een geslaagde aanmelding van een nieuwe klant krijgen ze een deel van de opbrengst.
Achter deze constructie is geen vinger te krijgen. De Inspectie voor de volksgezondheid spreekt
hier dan ook van een "lastig te bestrijden kwaad".

Wat te doen om deze wildgroei binnen de gezondheidszorg te beteugelen? Duidelijk is wel dat de
zelfregulatie binnen deze wereld een illusie is. Nadrukkelijker moet worden gepleit voor een
vergunningsstelsel. Op deze manier is het mogelijk dat de overheid randvoorwaarden voor
cosmetische klinieken kan afdwingen.


Wetenswaardigheden
In nummer 4 van 1998 (pag. 13) staat per provincie de telefoonnummers van de IKG's, de
Informatie en Klachtenbureaus Gezondheidszorg Nederland. Bij deze bureaus kunt u terecht met
vragen en klachten betreffende verzorging, houding, behandeling, etc. van arts/specialist,
therapeut en/of ziekenhuis. Voor vrouwen (en mannen) die verder willen/zoeken in hun strijd
voor RECHT, hieronder de adressen van de Regionale Tuchtcolleges in Nederland met, als
aanvulling, nog 'n paar andere nuttige telefoonnummers. Bewaar deze pagina goed, kan altijd van
pas komen.

(1) Centraal tuchtcollege voor de Volksgezondheid
Secretariaat: Postbus 20302 2500 EH Den Haag Tel: 070 - 38 13 700 Fax: 070 - 38 11 597
(2) Regionaal Tuchtcollege Amsterdam
Secretariaat: Postbus 84500 1080 BN Amsterdam Tel: 020 - 54 12 776 Fax: 020 - 54 12 775
(3) Regionaal Tuchtcollege Den Haag
Secretariaat: Postbus 97831 2509 GE Den Haag Tel: 070 - 35 00 973
(4) Regionaal Tuchtcollege Eindhoven
Secretariaat: Postbus 840 5600 AV Eindhoven Tel: 040 - 23 595 40/41
(5) Regionaal Tuchtcollege Groningen
Secretariaat: Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen Tel: 050 - 31 40 640 Fax:050-3144672
(6) Regionaal Tuchtcollege Zwolle
Secretariaat: Postbus 10067 80000 GB Zwolle Tel: 038 - 42 89 411

( Bron: Geneeskundig Adresboek, Nijgh Periodieken )

WAA: Werkgroep Artsen Advocaten
voor medische fouten, letselschade, etc. Secretariaat: Postbus 10730 2501 HS Den Haag Tel: 070
- 38 88 867 Fax:070-3888033
Korrelatie Gezondheidslijn
Tel: 0900 -14 50 (( 0,30 p.m.)
Geneesmiddelen Infolijn
Tel: 0800 - 099 88 77
Hoofdpijnlijn
Tel: 0800 - 023 06 11
Spierziekten Infolijn
Tel: 0900 - 548 04 80
Reuma Informatielijn
Tel: 0900 - 20 25 110 ( 0,44 p.m.)
De MS Telefoon
Tel: 0900 - 82 12 108 (0,20 p.m.)
LCBB, Begeleiding borstkanker patiënten
Tel: 0488 - 41 22 63
St. ME en Arbeidsongeschiktheid
Tel: 050 - 549 29 06 / 541 88 71


Voorzorgsmaatregelen in verband met medicijn-combinaties.
Aanvulling op artikel: ZELF DOKTEREN.
( Bron: Consumentengids, november 1999 )

Vraag uw apotheker om een gratis geneesmiddelen-paspoort. Hierin vermeldt hij alle medicijnen
die u gebruikt. Laat ook de middelen die u zonder recept koopt hierin opschrijven. Haal
medicijnen bij uw ''eigen" apotheker. Als dat niet mogelijk is, laat dan uw geneesmiddelen-
paspoort invullen en meldt het "gastgebruik" bij uw eigen arts/apotheker. Vertel uw arts.
specialist en apotheker altijd welke andere medicijnen u gebruikt (ook de zonder recept
verkrijgbare). Kijk in de bijsluiter met welke middelen uw medicijn een wisselwerking
(interactie) heeft. Vraag aan uw arts of apotheker naar de laagst mogelijke, op uw persoon en
leeftijd toegesneden, dosering. Vraag uw arts of en wanneer u kunt stoppen met het medicijn.

BOTSING tussen medicijn en dagelijkse voeding.
(Lees altijd de bijsluiter en vraag uitleg bij onduidelijkheden.)
Weet, medicijnen zijn af en toe nodig. Eerst wat eten en dan pas slikken vermindert de irriterende
werking op de maag die veel medicijnen hebben. Maar soms is een combinatie van eten en
slikken slecht voor de gezondheid. Een flinke tussenpauze kan de risico's wegnemen, maar een
enkele keer zit er tijdens de kuur niets anders op dan een lekker hapje of drankje te laten staan.
Een aantal specifieke conbinaties van voeding en medicijnen kan meer dan alleen nare
bijwerkingen geven. Bijsluiters verzwijgen soms risico's of omschrijven ze cryptisch.

Als het mis gaat !
Wie is er verantwoordelijk wanneer een medicijn-combinatie ernstige gevolgen heeft ? De
voorschrijvend arts of specialist is altijd verantwoordelijk, ook al heeft de apotheker verzuimd het
gevaar te melden aan de patiënt of voorschrijver. De apotheker heeft de wettelijke plicht om een
etiket en fabrieksbijsluiter te leveren bij de medicijnen. De beroepsvereniging KNMP voegde
daar een controle- en informatieplicht aan toe.
De Consumentenbond ziet graag dat de apotheker toezicht houdt op de interacties en daarvoor
verantwoordelijk is. Bij zelfzorgmiddelen zijn de risico's klein, maar als er een vervelende
bijwerking optreedt met een medicijn die u zelf (op eigen initiatief heeft gekocht, staat u er
doorgaans alleen voor. Slechts wanneer de fabrikant een slechte of onvolledige bijsluiter heeft
geleverd, kan hij aansprakelijk worden gesteld.


Test uw kennis over uw rechten als patient
( Bron - Nieuwsbrief ZorggebruikersBundeling Flevoland, december 1999 )

(1) - Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. U moet er vanuit
kunnen gaan dat alles wat u met uw hulpverlener bespreekt geheim blijft. Hulpverleners moeten
vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. De zwijgplicht van een hulpverlener geldt niet: (kies één
antwoord)
A - Tegenover andere hulpverleners
B - Tegenover familie van de patiënt
C - Tegenover medebehandelaars van de patiënt
D - In een gerechtelijke procedure

(2) - Voor ieder onderzoek of iedere ingreep die een hulpverlener uitvoert, is toestemming van de
patiënt vereist. U bent niet verplicht om behandeld te worden. Het kan dus voorkomen dat u géén
toestemming geeft voor een onderzoek of ingreep. Voorbeeld - De tanden van het ondergebit van
een 16-jarig meisje zijn verschoven. De tandarts zegt dat dit met een beugel gemakkelijk kan
worden verholpen. De ouders van het meisje willen graag dat zij een beugel gaat dragen, het
meisje zelf wil dat niet. Ze worden het niet eens. Kan het meisje de behandeling weigeren ? (Kies
één antwoord)
A - Nee, want ze is nog geen 18
B - Nee, de tandarts zou het gebit extra moeten controleren wegens een verhoogde kans op
gaatjes omdat haar tanden te dicht op elkaar staan.
C - Ja, ze mag de behandeling met een beugel weigeren

(3) - Als iemand vraagt om inzage in zijn persoonlijk dossier, kan een arts dat weigeren als hij
denkt dat dit de patiënt psychisch zal schaden. De arts beroept zich dan op de "therapeutische
uitzondering". Voorbeeld - Een cliënte verzoekt haar behandelend psychiater om een afschrift van
haar dossier. De psychiater weigert een kopie te verstrekken omdat zij volgens hem dan in de war
zal raken. Mag de psychiater weigeren het afschrift aan zijn cliënte te verstrekken ?
A - Ja, want dat is in het belang van de cliënt
B - Nee, de cliënt heeft recht van inzage in haar dossier
C - Ja, als hij naar aan de cliënt uitlegt 'waarom".

(4) - Een huisarts wil de relatie met een patiënt uit zijn praktijk verbreken omdat hij de patiënt
een wanbetaler vindt. Deze geeft toe dat hij twee rekeningen nog niet heeft betaald. Mag de
huisarts om deze reden de patiënt uitschrijven uit zijn praktijk en zo de relatie verbreken ?
A - Ja, de huisarts mag dat doen! Hij heeft weliswaar een zorgplicht, maar daar staat tegenover
dat de patiënt een
betalingsplicht heeft waar hij zich aan moet houden.
B - Nee, geldzaken kunnen hier geen reden zijn om de patiënt niet meer toe te laten. C - Ja, mits
de huisarts zijn patiënt herhaaldelijk heeft aangesproken op zijn betaalgedrag en mits hij hem de
tijd
gunt om een andere huisarts te zoeken. D - Nee, want de relatie tussen huisarts en patiënt mag
alleen worden opgezegd op grond van gebrek aan vertrouwen.

Goede antwoorden - 1-C , 2-C , 3-B , 4-C


Geknipt en verknipt:
Veel ziekenhuizen hebben te maken
met artsen die continu slecht functioneren.
(Geschillencommissie Ziekenhuizen, 9 juli 1997, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1998/317)
Van onze medische redactie UTRECHT, vrijdag - Specialisten falen twee keer zo vaak in de
communicatie met anderen als in de technische uitvoering van hun vak. Meestal wordt bij
aanhoudend slechte resultaten, waarbij ook slachtoffers onder patiënten vallen, de arbeidsrelatie
verbroken. In circa één op de vijf gevallen lukt dat echter niet.   Dat blijkt uit een enquête van
het artsen tijdschrift Medisch Contact onder een aanzienlijk aantal ziekenhuizen. Vrijwel alle
algemene ziekenhuizen (57 procent) kampen met „structureel slecht functionerende" specialisten.
Bij de gespecialiseerde ziekenhuizen is dat 56 procent ! Het gaat om langdurig niet goed
functioneren. Een slordige bejegening van patiënten is een belangrijke bron van klachten. Hoe
attent moet een arts eigenlijk zijn? De Databank Klachtopvang geeft aan de hand van concrete
situaties aan wat wel of niet door de (tucht)rechter wordt gesanctioneerd. De Databank
Klachtopvang is een uit gave van de NP/CF en voor vertegenwoordigers van patiëntenbelangen
verkrijgbaar tegen de kostprijs (ƒ100,-). Een folder is te verkrijgen bij de informatiedesk van de
NP/CF, tel. (030) 297 03 03.


Inspectie gezondheid werkt slecht
( Vrouw Gezondheidszorg maart/april 1999 )
De Algemene Rekenkamer vindt dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar werk niet goed
doet. De onder VWS ressorterende dienst werkt hapsnap en controleert nauwelijks of haar
inspecties tot verbetering leiden. De inspecties zijn bovendien eenzijdig, want voornamelijk
gebaseerd op gesprekken met directeuren en zorgverleners van zorginstellingen. De minister van
Volksgezondheid kan zo onmogelijk een goed beeld krijgen van de kwaliteit van de
gezondheidszorg. Wel zijn er plannen om de werkwijze te verbeteren, maar daar komt nog maar
weinig van terecht. Minister Borst zei in een reactie dat zij de belangrijkste conclusie van de
Rekenkamer verwerpt.

                     Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
    Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
             Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
               7e Jaargang, juni 2000 , Nummer 2


Index
- Lastige Luis in de (medische) Pels
- Etiketten ABC: Een verklarende woordenlijst.
- Brievenbus: Ingezonden reacties van Lezeressen
- Borst blijft gespaard
- Brief van Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Trilucent prothese
- Oproep: Wie heeft (trilucent) Soya Implantaten ?
- De Telegraaf: Alarm om borstprothesen met sojaolie
- Verslag Hoorzitting Europees Parlement


Lastige Luis in de (medische) Pels
Soms word ik er helemaal gallisch van en dan heb ik "maar" te maken met drie talen. Heb ik uren
zitten zweten op een Engels-talige brief, gaat de telefoon en moet ik Duits koeterwalen. Geloof
me, elk derde woord is dan weer Engels en/of verbasterd Hollands. Soms amusant, maar ook vaak
irritant, voor mij dan. Je bent helemaal uit je concen tratie dan.
VWS
Ook VWS hult zich in stilzwijgen. Van de minister is nog steeds geen definitieve reactie
gekomen n.a.v het advies van de Gezondheidsraad. Van de 2e Kamer der Staten Generaal komen
slechts ontvangstbevestigingen en de mededeling dat de brieven van St. SVS "ter inzage" van de
leden zijn gelegd.
A.B.N
Om de frustratie dan nog groter te maken is het volgende gesprek met een bekakte ABN
(Algemeen Beschaaft Nederlands) stem van een arrogante dokters assistente die mij wel even zou
inpakken. Nee dus, ha, ha ! De bekende kreet: "Dat heb ik niet geweten", wordt verschillende
malen herhaald, zelfs de excuses zijn niet van de lucht. Typisch Hollands natuurlijk, maar toch
geeft het de burger weer moed.
Europees Parlement
Niet bepaald bemoedigend is de stilte vanuit het Europees Parlement. Van de Nederlandse
afgevaardigden had ik eerlijk gezegd meer reacties en ondersteuning verwacht. 31 Brieven met de
Hollandse feiten en cijfers heb ik naar 31 parlementsleden gestuurd. Slechts van 2 kreeg ik een
reactie terug. [ Note: NIEMAND van de Nederlandse Europarlementariërs was aanwezig bij de
zitting op 23 mei ]
STOA
Wekenlang hebben de verschillende groepen in Europa het STOA comité (Onafhankelijk
onderzoekspanel van de E.P.) gebombardeerd met stapels documentatie om ze de urgentie van de
situatie te doen inzien. Kapitalen aan postzegels heeft dat gekost. Af en toe kregen we een weinig
zeggend briefje terug gestuurd die we dan weer prompt aan elkaar door faxten om daarna over de
volgende stap te brainstormen. Wie doet/stuurt wat en hoe: Genuanceerd, technisch of gevoelig.
Maar, alle gekheid op een stokje, volgens kwaadsprekers zit ik lekker de hele dag thuis te niksen
en heb ik een té goede echtgenoot die alles voor me doet en op wiens schouders alles neerkomt,
zelfs het opvangen van de werl ster. (= Thuiszorghulp ) Ik denk dan altijd maar, en dat is een
typisch Amsterdam; uitdrukking: Zolang ze over me ouwehoeren, hoeven ze n van me vreten".
Heerlijk toch! Het lijkt wel of er nooit een eind aan komt, de perikelei in en om m'n huis, bedoel
Onlangs moest m'n werkkamer al weer gerenoveerd worden en dat binnen twee jaar! Zoveel
vlekken, strepen, kringen en blokken, afschuwelijk! Tijdens de bouw was deze kamer té vochtig
gespoten, dus verkeerd opgedroogd. M'n arme mannetje heeft week lang als acrobaat te alle
archiefmappen en ander
SVS materiaal staan balanceren. Omdat hij ook wel eer het zonnetje gezet mag worden, deze
mooie actiefoto. Cor, bedankt !
Vakantie
Zo, nu dit klaar is, gaan we lekker op vakantie. Een hè maand als zigeuners door Engeland
zwerven. Van camping naar pub, van pub naar camping! Zalig even helemaal niets. Energie
opbouwen voor de komende tijd/strijd.


Etiketten abc: Een verklarende woordenlijst.
Anti-oxidanten, emulgatoren en stabilisatoren klinken niet bepaald eetbaar, maar zitten wel in
veel etenswaren.
- Anit-oxidant - Een additief dat voorkomt, dat het vet in producten door inwerking –van
zuurstof ranzig wordt.. Daarnaast voorkomt het verkleuring.
- Antiklontermiddel - Gaat het samenklonteren van poeéervonnige levensmiddelen tegen. Een
hulpstof.
- MM - Dit is een. afkorting die staat voor: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. Dit is een.
standaardboeveelheid die aangeeft wat a ongeveer dagelijks van die voedingsstof nodig heeft.
Beschermende atmosfeer Dit wil zeggen dat de lucht in de verpakking vervangen is door een
ander gas.. Hierdoor is het product langer houdbaar.
- Caroteen Camteen - pro-mtamine A en geeft de karakteristieke kleur aan rode en oranje
groenten. Het wordt vaak gebruikt als kleurstof.
- Conserveermiddel - Een additief die de groei remt van bacteriën, schimmels en gisten.
Hierdoor blijven voedingsmiddelen langer houdbaar.
- Dieet - Het voedingsmiddel past in een bepaald dieet, Er moet bij worden aangegeven welk
dieet wordt bedoeld, NB: Dieetnargarine is even vet als gewone
- 'e' - De eerste letter van het engelse woord "estimate'dat 'ongeveer' betekent. Staat er
bijvoorbeeld op een pak melk: Inhoud I liter e, dan betekent dit dat er gemiddeld l één liter in het
pak zit. Een beetje meer of minder is wettelijk toegestaan.
- Emulgator - Maakt bet mogelijk vet en water te mengen. Zonder dit additief zouden ze niet in
elkaar oplossen. Een 'Voorbeeldvan een veelgebruikte emulga-tor is: ledthine,
- E-nummers - Alle hulpstoffen oftewel additieven in etenswaren herkent u aan de E-nummers.
Als een stof een E-nummer beeft is deze goedgekeurd door de Europese Unie. Alle hulpstoffen
met een £-nummer zijn door de overheid beoordeeld op hun nul en veiligheid.
- Fenylalaminc - Dit is een aminozuur dat voorkomt in zoetstoffen (aspartaam). Eiwitten zijn
opgebouwd uit aminozuren.
- Gemodificeerd - Staat deze aanduiding voor een ingrediënt, bijvoorbeeld "gemodificeerd
zetmee" dan is dit meel afkomstig van gewassen die van genetische verandering tot stand komen.:
- Light - Als deze term op een verpakking staat dan wil dat zeggen dat het product ten tenminste
eenderde winder calorieën, suiker of vel bevat u. producten waar geen ligbt op staat.
- Linksdraaiend en/of rechtsdraaïenil melkzuur - Of de- toegevoegde melkzuurbacteriën
links- of rechts-draaiend zijn hangt af van de chemische structuurs en is alleen onder een
microscoop te zien. In gewone yoghurt zitten ze allebei. Sommigen beweren rechts-draaiend beter
is omdat bet sneller verteert, maar dat is niet wetenschappelijk bewezen..
- Rijsmiddel - Deze hulpstof zorgt ervoor dat deeg zonder gist kan rijzen.
- Smaakversterker - Dit additief zorgt ervoor dat de smaak van een product heter uitkomt.
- Stabilisator - Wordt gebruikt om een product stabiel te houden. Deze hulpstof voorkomt
bijvoorbeeld dat zwaardere deeltjes in vloeibare producten naar de bodem zakken.
- Voedingszuur - Maakt producten zuurder waardoor ze frisser van smaak en soms langer
houdbaar zijn. Is ook een hulpstof.
- Verdikkingsmiddel - Een hulpstof die de producten dikker en steviger maakt.
- Voedingsvezels - Dit zijn de onverteerbare delen van plantaardige producten. Zorgen voor een
goede werking van de darmen.
- Zoetstof Genen - een zoete smaak aan een product maar levert bijnageen calorieën. Is een
additief.
- Zuurteregelaar - Een additief dat de zuurtegraad van een product regelt waardoor andere
stoffen, efficiënter kunnen werken.

Met dank aan het Voedingscentrum.
Yoor meer informatie: de voedingstelefoon: 070-3068810
(iedere werkdag van 12.00 tot 16.00 uur )
Machteld Leistra


Brievenbus:
Ingezonden reacties van Lezeressen

(1) Bijbetalen: Ik zou wel eens willen weten.
Weten jullie hoe dit gaat ? Mijn verzekering vergoedt de hele operatie met nieuwe implantaten.
Alles lijkt dus in orde. Maar, nu zegt mijn arts dat, als ik de Monobloc wil, ik wel ƒ 750,- in een
envelop mee moet brengen als ik word opgenomen. Pas later bedacht ik: "Hoe kan dat nou en
waarom? Mijn verzekering vergoedde toch alles!" Is het gebruikelijk dat je zelf moet bijbetalen?
Daar zou mijn verzekering dan toch melding van gemaakt hebben, of in elk geval mij hiervan op
de hoogte gesteld hebben, lijkt mij zo. Dit was een onaangename verrassing. Wat moet ik doen?
Oh ja nog iets. mijn oude implantaten waren tijdens de verwijdering gescheurd, vertelde de
dokter. De had ze 24 jaar enne ..... één overnachting in het ziekenhuis kostte 825,- gulden! Wist je
dat? Geef mij het Hilton maar ! Ik ben (volgens advies van...) die envelop "per ongeluk"
vergeten!
A. v.d. W.
(2) Borstvergroting: Ik snap het niet ....
Als ik vrouwen op de TV zie, zie ik meestal meteen wat echt en wat nep is. Ik snap echt niet
waarom ze dat zo mooi vinden en zo graag willen. Zeg, weten jullie hoe dat nu zit ? Ik heb bij
zo'n kliniek wat informatiemateriaal opgevraagd omdat ik graag borstvergroting wil. Kreeg ik in
één envelop van 2 verschillende soorten/bedrijven brochures met dezelfde naam, 'n ander adres en
over hele verschillende implantaten. Ik had gedacht dat het concurrenten waren die elkaar bijna
naar het leven stonden. Het was die prothese waar jullie het over hadden en eentje van siliconen.
Dat kan toch niet samen? Ik vind dat een vrouwenlichaam zo mooi, zo vloeiend kan zijn, juist een
geleefd" lichaam! Dat verteld mij iets over die unieke vrouw die daarin "woont" Klein en niet
altijd even fijn maar wel helemaal uniek (van) mezelf, zeg ik altijd maar. Voor mij geen
polonaise dus.
P.


(3) VWS - RIVM onderzoek
Wat een afschuwelijke, kille, ongeïnteresseerde vertoning daar in Utrecht bij dat VWS
onderzoek! Het leek wel of ze de opdracht hadden 't zo onaangenaam mogelijk te maken!
Onduidelijke, verkeerde aanduiding waar je precies moest wezen, lange afstanden lopen, alles erg
gehaast en kortaf. Na 17 buisjes bloed kon er niet eens een kopje koffie af, terwijl ik erg slap en
duizelig was. Ja, ik had 't zelf kunnen kopen, overal stonden automaten, maar dat is toch weer
drie en een halve gulden. En dan die arts!!! Met 5 minsten stond ik weer buiten. Echt, lulligheid
troef* Ondanks m'n zere verkrampte handen kon er geen hulp geboden worden bij het moeilijke
uit- en aankleden. Toen ik eindelijk klaar was kreeg ik te horen dat ze toch eigenlijk wel m'n
borsten (de restanten dan) had moeten zien. "Ach nee, laat maar, ik weet 't wel", zei ze toen. Echt,
geen greintje warmte of menselijke interesse. Zelfs het declaratieformulier voor de reiskosten was
te veel moeite om meteen te regelen. Moest ik maar opsturen. Ik moet het wel van m'n
bijstandsuitkering ophoesten en hoe lang duurt het nu voor ik mijn reisgeld weer terug heb ?
Hadden we "hier nu echt onze hoop op gevestigd? Nou vrouwen, vergeet het maar! Puur een
nieuw zoethoudertje. We worden weer, Hollands gezegd, in de zeik genomen !
R.A.

(4) Open brief aan de Minister.
Wel, mevrouw de Minister van Volksgezondheid, zie hier het resultaat na gescheurde
implantaten.
u zegt ? Voor de implantatie was ik een gezonde actieve vrouw, daarna ziek, hulpeloos en
afhankelijk. Ook zijn er verschillende operaties nodig geweest om de siliconen knobbels te
verwijderen. Mijn leven en dat van mijn partner is verknald, realiseert u zich dat wel?
Zonder dank,
W.

(5) Hoera ik ben ze kwijt
Ziehier 'n foto van mijn 23 jaar oude prothesen. Blij dat ik ze kwijt ben. Volgens het
operatieverslag waren ze niet stuk, maar wel duidelijk zichtbaar aan het doorzweten. Mijn arts
heeft het kapsel eromheen verwijderd en de wond goed uitgespoeld. Dr Tan is een arts van weinig
woorden, maar ik ben blij dat ik bij hem geweest ben.
I.Brief van Staatstoezicht op de Volksgezondheid

SVS - t.a.v. mw. M. Boots

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 16119
2500 BC 's-Gravenhage

Ons kenmerk - FMT / MT-U 00 / 05670
Onderwerp - Trilucent prothese
Inlichtingen bij - Mw. A. van Sliedregt
Doorkiesnummer - (070) 340 6934

                                   's-Gravenhage, 18 mei 2000

Een paar weken geleden heeft u mij opgebeld over de Trilucent prothese. U heeft in dat gesprek
twee onderwerpen ter sprake gebracht. Het ene onderwerp betrof de informatievoorziening over
de recall van de Trilucent prothese en het andere onderwerp betrof informatie die u in uw bezit
heeft over de Trilucent prothese. In deze brief geef ik op beide onderwerpen een reactie.

U zei dat vrouwen niet geïnformeerd zijn over de recall van de Trilucent borstprothese. Uw
mening berust op uw veronderstelling dat, wanneer ze wel geïnformeerd zouden zijn, u dat dan
geweten zou hebben. Ik heb u in het telefoongesprek geantwoord dat deze recall in het voorjaar
van 1999 door de fabrikant is uitgevoerd en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
(NVPC) toen geen reden zag voor explantatie van reeds geïmplanteerde borstimplantaten. De
NVPC heeft aan de artsen die deze implantaten hebben gebruikt aangegeven dat het verstandig is
de vrouwen te controleren en te informeren. Het is aan de behandelend arts om daar invulling aan
te geven. Recente navraag bij de NVPC geeft mij geen reden om te twijfelen aan de
zorgvuldigheid van de handelwijze van de artsen. Ik vind dat ik geen argumenten heb om het
beleid, zoals dat tot nu toe gevoerd is, te wijzigen.

U heeft mij verteld dat u informatie in uw bezit heeft over een onderzoek dat is uitgevoerd op de
Trilucent borstprothese. Deze informatie heb ik inmiddels van u ontvangen en doorgelezen. Het
betreft een onderzoek naar een prothese nadat die is geëxplanteerd. Ik zie geen reden om op basis
van onderzoek aan één prothese van het standpunt van de NVPC af te wijken.

Wel heb ik van de Engelse overheid gehoord dat er deze zomer informatie is te verwachten over
een groot onderzoek naar de Trilucent prothese. Wanneer deze informatie beschikbaar is en dit
aanleiding vormt voor nader overleg dan zal ik me tot u wenden. Ik kan me voorstellen dat dit
niet het antwoord is waarop u gehoopt had. Het mag duidelijk zijn dat ik u en de informatie die u
mij stuurde serieus neem. Verzoeke ons kenmerk, dagtekening en onderwerp in uw antwoord te
vermelden.

De Inspecteur voor de medische technologie,


Oproep: Wie heeft (trilucent) Soya Implantaten ?
Volgens een woordvoerder van het Ministerie van VWS, afdeling Inspectie Gezondheidszorg,
hebben alle plastisch chirurgen een schrijven ontvangen, een zogenaamd re-call, in verband met
de SOYA implantaten die geruisloos van de markt gehaald zijn. Ruchtbaarheid hieraan zou niet
nodig zijn. Dat zou ten eerste "alleen maar" onnodig paniek zaaien en, ten tweede de vrouwen
zouden jaarlijks terugkomen voor controle, is de Inspecteur door de plastisch chirurgen
verzekerd ! Vraag - Is dat inderdaad zo ? Is uw soya prothese elk jaar gecontroleerd en zoja,
HOE ? Laat dat even weten, graag ! Vermeld ook wanneer u dit implantaat gekregen heeft. Stuur
uw reactie naar het secretariaat van SVS.

Ook zou 99% van de in voorraad liggende implantaten inmiddels teruggestuurd zijn naar de
fabrikant waardoor er niet meer mee gewerkt kan worden. Gezien de inmiddels wetenschappelijk
bevestigde problematiek van de soya implantaten, vinden wij dit niet voldoende. St. SVS vindt
dat dit bekend gemaakt had moeten worden, ook de reden waarom. Namelijk dat 50% na vier jaar
al zodanig poreus bleek te zijn dat dit ernstige gevolgen voor de draagster kan opleveren. Ook
vinden wij dat de vrouwen willens en wetens wéér belangrijke informatie onthouden is. Het
dringende advies van een onafhankelijke onderzoeker en beëdigd FDA-getuige is dan ook een zo
snel mogelijke verwijdering en secure reiniging van het omringende weefsel. Ook mag er
pertinent géén mamografie gemaakt worden. Dit om breuk en verdere uitloop te voorkomen.
Zwangerschap en borstvoeding worden ook ten zeerste afgeraden met een soya implantaat.
Vrouwen, blijf allert op uw eigen functioneren. U bent DE expert! Vertrouw de eigen
waarnemingen en ga naar een goede arts die uw twijfels en problemen serieus neemt.


Alarm om borstprothesen met sojaolie
( De Telegraaf, door Anita Zijlstra, donderdag 8 juni 2000 )

LONDEN/DEN HAAG - Borstimplantaten gevuld met sojaolie moeten uit voorzorg worden
verwijderd. Deze Triculent-prothesen kunnen kanker veroorzaken en schade aan het ongeboren
kind als gevolg van giftige stoffen die kunnen vrijkomen. Dit adviseert de Britse overheid, nadat
vrouwen zwellingen in de borst kregen. In enkele gevallen is het implantaat ranzig geworden en
verspreidt het een geur. Ook in Amerika is grote onrust ontstaan. De Amerikaanse producent
Inamed heeft gisteren bijna 250 miljoen toegezegd om de in opspraak geraakte prothesen op zijn
kosten te laten verwijderen.

Sinds 1995, toen de Triculent-implantaten op de Europese markt kwamen, zijn ze ook in ons land
toepgepast. Ze leken een goed alternatief voor siliconen prothesen die wereldwijd tot ernstige
gezondheidsklachten hebben geleid. Omdat de borstvergrotende operaties vaak in particuliere
klinieken worden uitgevoerd, is het echter niet bekend hoeveel vrouwen deze prothesen dragen.
Consumentenbond Het ministerie van Volksgezondheid was reeds op de hoogte van het Britse
onderzoek naar het product en is in afwachting van het advies van de Nederlandse
beroepsvereniging van plastisch chirurgen, de NVPC. Ook de Consumentenbond buigt zich
momenteel nog over het kersverse rapport. "We hebben inmddels contact gehad met de
Inspecteur voor de Gezondheidszorg en er is ons medegedeeld dat er geen direct gevaar voor de
volksgezondheid dreigt", aldus de voorlichter van de bond. De Britse overheid daarentegen heeft
vrouwen inmiddels afgeraden borstvoeding te geven of zwanger te worden, zolang zij de
prothesen nog dragen.

De implantaten zijn gevuld met triglyceriden, een natuurlijke stof uit soja-olie. De ontdekking
werd omschreven als lichaamsvriendelijk en stond door de transparantheid in tegenstelling tot
siliconen prothesen het maken van mammogafieën om borstkanker op te sporen niet in de weg.
Dr. Rahim Karjoo, directeur van American Medical Diagnostic Laboratories (AMDL) wees
echter direct op de gevaren van het destijds alom geprezen nieuwe product. Ook de olie, die in
een siliconen omhulsel zit, kan immers gaan lekken. "Het is bekend dat oliën in het lichaam
calcium opnemen. Hierdoor staat de draagster bloot aan het risico van een bloedstolsel dat tot de
dood kan leiden." Ook kan soja-olie in het lichaam de groei van tumoren bevorderen, zo
waarschuwde de arts al.

( BRON - http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20000608/index.html )Hoorzitting Europees Parlement
Korte impressie van SVS-PR vrouw H.B.
23 mei 2000, Brussel

European Parliament
Directorate General for Rsearch
Directorate A Division of Industry, Research and Energy
STOA Scientifïc and Technological Options Assessment

Na een vermoeiende autorit van 2_ uur kwam ik met m'n echtgenoot Jan om half 10 in Brussel
aan. Het vinden van een parkeerplaats bij het EEG-gebouw is bijzonder moeilijk, we moesten dus
een stuk lopen naar de plaats van bestemming. (Een slecht begin voor mij dus.) Na een grondige
inspectie van tas-inhoud en controlepoortjes mochten we door. Toen bij de receptie melden en
paspoort of rijbewijs laten zien. Een nieuw probleem, aangezien ik die niet bij me had. De vorige
keer, bij de aanbieding van de Petitie, was dit niet vereist. Enfin, na lang over en weer praten met
eenzeer onaangename receptioniste,konden we door (dankzij m'n badge).

Inmiddels was de hoorzitting al begonnen en Cosima uit Zwitserland (de afgevaardigde van de
Duitstalige landen) had zich al ernstige zorgen zitten maken: "Wo istlbleibt Sieja doch?" Het hele
STOA rapport werd voorgelezen door professor José Martin-Moreno uit Spanje met de extra
vermelding dat "dit werkdocument van het STOA Panel geen officiële publikatie van de STOA is
en dat dit document niet noodzakelijkerwijs de mening van het Europese Parlement
vertegenwoordigd." De tolken hadden volop werk! Hierna kwamen Zwitserland (Cosima),
Engeland (Christine) en Nederland ( Ik = H.), als officieel genodigde en geregistreerde
spreeksters, aan de beurt om in de toegestane 5 minuten hun mening te verwoorden. Andere
aanwezige Europese landen/afgevaardigden die geen spreektijd hadden aangevraagd, kwamen
niet aan het woord.

--------------------
Mijn lezing had ik in het Nederlands en Engels voorbereid, gelukkig maar !
Hier, samenvattend, de Nederlandse versie -

Mijn naam is H. B. en ik vertegenwoordig de Nederlandse St.SVS, een Steungroep voor vrouwen
met (vragen over en/of problemen door) Siliconen implantaten. De situatie in Nederland is niet
anders dan de rest van Europa, of de rest van de wereld. De vrouwen reageren wereldwijd
hetzelfde op siliconen borstimplantaten. in Nederland hebben ca. 30.000 vrouwen siliconen borst
prothesen, elke week komen er + 40 bij. 25% Krijgt binnen 5 jaar complicaties van diverse aard.
4.000 Van deze vrouwen zijn geregistreerd bij St.SVS en 85% daarvan heeft ernstige
gezondheidsklachten. Ook hebben we ca. 120 kinderen op kaart met gezondheidsproblemen die
overeenkomen met de klachten van de vrouwen.

Dit zijn statistieken en zeggen, zeker in Europees verband, genoeg om aan te tonen dat er iets aan
de hand is! Maar tot nu toe heeft de Nederlandse overheid en het Europees Parlement de
commercie voor de gezondheid laten gaan. Het enige argument wat gebruikt wordt is "dat het
niet wetenschappelijk aangetoond is, dus het bestaat niet !" Wel, reuma heeft wetenschappelijk
ook een onvindbare reden, terwijl dat wel een erkende serieuze ziekte is! Dit is een dubbele
bonding van ontkenning en tegenstrijdigheden.

Hoeveel vrouwen moeten er nog ernstige aandoeningen krijgen of zelfs sterven, voordat het
probleem serieus genomen wordt er eindelijk een verbod wordt uitgevaardigd op het gebruik van
siliconen gevulde borstimplantaten ? Alleen zo wordt voorkomen dat nog meer vrouwen "als
onbehandelbaar" in de psychische hoek worden gedumpt. Het is absoluut noodzakelijk dat er een
Europees verbod komt. Niet alleen voor de vrouwen van nu, maar óók voor de vrouwen van
morgen. Ik hoop van harte dat het Europees Parlement zijn verantwoording neemt en er serieus
iets aan (tegen) gaat doen.
Ik dank u.
-------------------

Nadat wij uitgesproken waren ontstond er een levendige discussie. De Duitse en Italiaanse Euro-
afgevaardigden trokken bijzonder fel van leer. Zij zijn absoluut tegen het gebruik van siliconen
implantaten, mede gezien de verstrekkende gevolgen voor de gebruiksters en hun families. Op
verzoek van Cosima hadden wij (SVS) haar een doosje met "mooie" foto's en gescheurde /
gebruikte implantaten gestuurd. DAT WAS EEN KLAPPER ! Men is zich rot geschrokken.
Niemand had ooit gescheurde, plakkerige prothesen "in het echt" gezien. Dat zei méér dan 1000
woorden ! De voorzitter van de Petitie afdeling besloot na overleg met zijn collega's elkaar over 6
maanden in Brussel weer te treffen. Hij raadde verder onderzoek en studie betreffende het
siliconen probleem aan en beloofde in november een uitspraak te doen over het wel of niet
verbieden van deze implantaten. Na op de gang nog met diverse Europarlementariërs en "de
meiden" gesproken te hebben zijn we richting huis gegaan. Jammer dat we geen tijd meer hadden
om samen nog even wat te drinken en na te praten. Om half 5 was ik weer thuis, dodelijk
vermoeid ! Enfin, het is/was voor een goede zaak. SILICONEN ABSOLUUT NIET .. TÉ VEEL
ZIEKEN EN VERDRIET

Zou ik bijna vergeten te vertellen dat alle landen van de EEG aanwezig waren, alleen, u raad het
al, NIEMAND VAN NEDERLAND ! Geen enkele van onze Nederlandse partijen, onze
afgevaardigden in het Europees Parlement heeft interesse getoond door aanwezig te zijn, terwijl
ze per telefoon, brief en fax ruim van te voren op de hoogte gebracht waren omtrent data, plaats,
etc. en stapels informatie van St.SVS en de siliconen problematiek toegestuurd hebben gekregen.
Ik vond en vind dat een GROF SCHANDAAL !

Namens St.SVS gaat onze speciale dank uit naar de Schotse Parlementarier Bill Miller voor zijn
jarenlange inzet voor onze zaak. Daar kunnen de Nederlanders een voorbeeld aan nemen.

Tot horens, H. B..

PS -
Zelf kunt u ook naar het Europees Parlement schrijven, ter attentie van Dr Martin-Moreno. Er zijn
tolken genoeg, u kunt dus rustig in het Nederlands schrijven. Hoe meer persoonlijke verhalen er
binnenkomen, hoe duidelijker de omvang van het probleem wordt voor de mensen achter de
bureaus. Het adres is -

STOA Program EU-Parlement
t.a.v. Dr J.M. Martin-Moreno
Directorate A, Room SCH 04 A 034
Schuman Building
KIRCHBERG L 2929
Luxembourg

                    Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
              7e Jaargang, september 2000, Nummer 3


Index
- Redactioneel
- Diverse oproepen
- Lastige Luis in de (medische) Pels
- Kabinets standpunt 'Gezondheidsrisico's van siliconen-borstimplantaten': brief van de Minister
van VWS, E. Borst-Eilers
- Tweede Kamer: Verslag schriftelijk overleg over siliconen-borstimplantaten
- Brief naar de Minister President Dhr. W. Kok,11 juli 2000
- Brief naar de Minister President Dhr. W. Kok, 30 juli 2000
- Bevindingen Europees Parlement, 30 augustus 2000
- Bericht uit Amerika: Gezondheidsproblemen - Zoutwater borstprothesen
- Kris - Kras. ingezonden reakties
- Brievenbus: Ingezonden reacties van Lezeressen
- Pijnlijke Waarheden
- Artikel in Flair: Onbekwame Artsen
- Artikel uit de Alternatieve Hoek: Natuurgeneeskundig Therapeut
- Open brief aan Specialist / behandelend arts, 23-7-2000


Redactioneel
Het lijkt er steeds meer op dat De Stille Kracht één groot postboek wordt met steeds meer
Nederlandse brieven van en naar "De Overheid", onze niet altijd even zorgvuldige zorgdragers.
Wees ervan verzekerd dat we die niet plaatsen omdal het zo interessant staat, al die dure logo's en
beroemde personen die zich de moeite getroosten hun naam onder de antwoorden te plaatsen!
Belangrijk is dat u op de hoogte bent van de diverse stappen van SVS om uw belangen te
behartigen en dit keer staat Nederland zelf "in het zonnetje" Ook u kunt uw steentje bijdragen !
Schrijf, Schrijf en blijf schrijven !!


Lastige Luis in de (medische) Pels
PLOOI
Echt, niets kan meteen goed gaan hier, je houdt het niet voor mogelijk ! Haalt m'n man z'n nieuwe
pantalon op die iets vermaakt moest worden, zit er 'n extra plooi op z'n k..., eh, zitvlak. Behalve
dat het niet zat, kon hij er ook niet mee zitten.
PARTY-TENT
Omdat we nog geen zonwering hebben en het toch wel erg heet werd in de patio, had ik zo'n
party-tentje gekocht. Een blauwe, paste goed bij de kozijnen. Gaan we 'm opzetten in het
weekend, ja hoor, BINGO! Alle verbindingsstukken ontbreken en dat in een keurig verpakte
doos! Lach niet!!!
VOEDSELVERGIFTIGING
Eten we onderweg een eenvoudig broodje, krijgen we alle twee voedselvergiftiging !
HEKS !
Wat denk je dat Cor over dit alles tegen mij zegt? "Jouw schuld, HEKS die je bent!" (Ha ha)
Die meneer van de Keuringsdienst van Waren legde me uit dat bv. een "simpele"
voedselvergiftiging een zodanige kettingreactie kon veroorzaken dat elke functie van slag kan
raken. Toen ik hem vertelde van onze siliconen problematiek en de reactie op de zwerfmaterialen,
vond hij dat heel logisch en begrijpelijk. Hij kende deze problematiek en was helemaal niet
verbaasd. Zijn advies was om contact op te nemen met hun non-food team. Daar wordt dus ook
aan gewerkt. Ik heb dan wel een paar heksjes in m'n kamer hangen, maar zo erg is dat toch niet?
Ik heb ook Boedha's in m'n kamer staan en Hindoe-beeldjes, maar ook 'n verzameling stenen en
foto's van de kleinkinderen. Géén idee wat hij dus bedoeld.
KOMKOMMERTIJD
Eigenlijk is het best moeilijk om "de Luis" vol te krijgen. Ik ben zo zoet en braaf de laatste tijd,
saai gewoon. Komkommertijd heet dat. Alleen maar onkruid wieden, vrouwen "opstoken",
muggen killen en brieven sturen naar "de Instanties" om te laten weten dat we er nog zijn en géén
maandenlang zomerreces hebben.
LEUGENAARS
Ook heb ik via verschillende bewijsstukken diverse afdelingen van VWS kunnen aantonen dat
niet ik/wij de leugenaars zijn, maar dat die te vinden zijn in een bepaalde vakgroep. Tot nog toe
heb ik hierover nog geen enkele reactie ontvangen, laat staan een excuus. Een lid van leze
vakgroep, die als Don Quichot geen slecht figuur zou slaan, verwoordde laatst in zijn
maandelijkse column in 'n roddelblad de siliconen problematiek als zijnde een ongeveer 10 jaar
oude hetze waardoor er bij tevreden patiënten toch onrust ontstaat. Deze meneer schijnt niet in te
kunnen of willen zien dat duizenden "toch tevreden patiënten" ernstig ziek zijn geworden na
implantatie.
GEHEIM VOGELTJE
Volgens m'n informatiebron is de Europese vereniging van plastisch chirurgen niet zo erg gerust
over de ontwikkelingen bij de STOA en het Europese Parlement. Mijn geheime vogeltje vertelde
dat schijnbaar alle registers opengetrokken zijn om hun lucratieve bron van inkomsten veilig te
stellen door de "benefits" van siliconen te accentueren. Een op de vier vrouwen kan binnen 5 jaar
problemen verwachten, dan zijn er toch 3 gelukkige vrouwen, dus is het een goed materiaal !


Brief van de Minister van VWS - E. Borst-Eilers
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal - 31 januari 2000
met kabinetsstandpunt inzake advies 'Gezondheidsrisico's van siliconen-borstimplantaten'
(Gezondheidsraad) - 9 februari 2000 26800 XVI, nr. 69 Kamerstuk 1999-2000, Nr. 69
http://parlando.sdu.nl/cgi/showdoc/session=anonymous@3A2168856765/action=doc/query=3/po
s=6/KST43732.pdf


Tweede Kamer, VWS
Verslag schriftelijk overleg over siliconen-borstimplantaten
" De fabrikanten hebben nooit de veiligheid van siliconen kunnen aantonen, wel is voor de
rechtbank bevestigd dat siliconen nooit getest zijn op gebruik in het menselijk lichaam "
10 mei 2000 - 26800 XVI, nr. 93 Kamerstuk 1999-2000
In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bleek er bij enkele fracties
behoefte te bestaan een aantal vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over haar brief van 31 januari 2000 inzake het advies van de
Gezondheidsraad over silliconenborstimplantaten (26 800 XVI, nr. 69). Deze vragen, vergezeld
van de door de minister bij brief van 9 mei 2000 verstrekte antwoorden, zijn hieronder afgedrukt.
http://parlando.sdu.nl/cgi/showdoc/session=anonymous@3A2168856765/action=doc/query=3/po
s=5/KST45500.pdf
(1) Kopie brief van SVS naar de Minister President
Partij kantoor P. v.d. A.
t.a.v. Minister President Dhr. W. Kok
Stationsweg 10 B
2515 BN Den Haag

Betreft:- Verbod siliconen borstimplantaten
                                      Lelystad, 11 juli 2000

Geachte heer Kok,

Omdat na vele jaren hard knokken met de diverse overheidsinstanties er niet of nauwelijks enig
resultaat of zelfs maar begrip opgebracht schijnt te kunnen worden voor de problematiek
veroorzaakt door siliconen borstimplantaten, richt ik me expliciet tot u als zijnde de hoogste
gezagsdrager.Uitleg, cijfers, feiten en achtergronden staan omschreven in de diverse bijlagen.

Een bijzondere trieste en ontoelaatbare situatie die door de Nederlandse overheid nog steeds blind
getolereerd wordt, ondanks de indrukwekkende signalen vanuit de gebruikershoek; de vele
ernstig ziek geworden mensen, de ontwrichte en zelfs moederloze gezinnen. Het wordt de
hoogste tijd dat de minister van Volksgezondheid haar verantwoordelijkheden en de mogelijke
consequenties daarvan serieus gaat nemen.

Meneer Kok, ik hoop dat u al uw invloed zult willen aanwenden zodat er eindelijk een verbod op
het ongelimiteerd gebruik van siliconen borstimplantaten van kracht wordt
Uitkijkend naar uw reactie, met vriendelijke groet namens St. SVS.

Marlou Boots

(2) Kopie brief van SVS naar de Minister President
Partij kantoor P. v.d. A.
t.a.v. Minister President Dhr. W. Kok
Stationsweg 10 B
2515 BN Den Haag

Betreft: Silicone-Gate
Referentie: mijn schrijven, d.d. 11-7-00
                                      Lelystad, 30 juli 2000

Geachte meneer Kok,
Kort voor het zomerreces heb ik u per fax en post benaderd in verband net de siliconen
problematiek. Om u adequaat verder te informeren doe ik u een paar Kontaktbladen van St SVS
(De Stille Kracht) toekomen. Omdat bij mij de indruk gewekt is dat u niet of nauwelijks over de
omvang van deze problematiek geïnformeerd bent, wil ik uw speciale aandacht vestigen op de
diverse rubrieken met "geluiden vanuit de gebruikershoek" in deze bladen en de bijzonder
ongeinteresseerde houding van de verantwoordelijke instanties.

Ik hoop dat al deze informatie uw vakantie niet al te veel heeft verstoord en dat u genoeg energie
heeft kunnen opbouwen om, "ten bate van ...", zo snel en krachtig mogelijk aan de noodrem te
trekken. Uw ingrijpen kan veel onnodig leed en lijden voorkomen.

Uitkijkend naar uw reactie, met vriendelijke groet namens St. SVS,
Hoogachtend,
Marlou Boots
Secretaris/Coördinator


Bevindingen Europees Parlement
                                    Brussel, 30 augustus 2000
Geachte mevrouw Boots,

Te de commissievergadering van afgelopen maandag (28 augustus) heeft er een
gedachtewisseling plaatsgevonden met de rapporteur Catherine Stihler. Allereerst heeft mevrouw
Stihler een korte uiteenzetting gegeven van haar bevindingen tot nu toe. Deze bevindingen zijn
met name gebaseerd op bet u welbekende STOA-rapport. STOA toont in haar rapport geen
verband aan tussen siliconen-implantaten en serieuze risico's voor ziekten zoals kanker en
weefselaandoeningen. Er is echter volgens mevrouw Stihler niet gekeken naar de lange termijn en
ook niet naar de verschillende soorten siliconen-implantaten. Het STOA rapport noemt drie opties
-
- ( Optie l ) Status quo, geen verbod, toepassing huidige wetgeving
- ( Optie 2 )Verbod op siliconenimplantaten wegens gebrek aan informatie over de risico's em
wegens petities door belangenorganisaties.
- ( Optie 3 ) Geen volledig verbod, maar verbetering van de voorlichting, controle, opsporing en
onderzoek naar alternatieven.

In de commissievergadering werd duidelijk dat de meerderheid van de aanwezige
parlementsleden optie l niet aanvaardbaar achten. Ook optie 2 wordt niet wenselijk geacht., met
name vanwege de mogelijkheden die siliconen-implantaten bieden voor borstreconstructie voor
bijvoorbeeld kankerpatiënten. De psychische gevolgen van een verbod zijn voor deze vrouwen
groot. Tot nu toe zijn er nog geen betere alternatieven voor siliconen.

Mevrouw Stihler en de meerderheid van de aanwezigen achten optie 3 wenselijk. Vrouwen
moeten zelf goed geïnformeerde keuzes kunnen maken. Om een dergelijke keuze te kunnen
maken is er een noodzaak tot -
(1) - Diepgaander onderzoek naar de risico's van siliconen-implantaten
(2) - Onderzoek naar veilige alternatieven
(3) - Toezicht door nationale autoriteiten
(4) - Europese standaardisering van voorlichting
(5) - Kwaliteitsgarantie
Concluderend is er in deze vergadering naar voren gekomen dat het Parlement er zich van bewust
is dat er gezondheidsproblemen kunnen zijn die verband houden met siliconen-implantaten en dat
de belangen van de patiënten het zwaarst wegen. Mevrouw Stihler zal haar advies aan de
commissie verzoekschriften afronden in september De commissie verzoekschriften zal in
november met een rapport komen. De verwachting is verder dat de Europese Commissie aan het
eind van dit jaar met een voorstel komt. Ik hou u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Marielle Hart


Bericht uit Amerika

Gezondheidsproblemen, als gevolg van de zoutwater prothesen.
Bijdrage van - Patricia Lieberman: stafonderzoeker aan het Nationaal Centrum voor Gedrags
onderzoek voor vrouwen en hun families, een non-profit denktank in Washinton D.C.

Vrouwen kunnen niet op de FDA rekenen. De goedkeuring van de zoutwater gevulde (saline-
ulied) borstimplantaten brengt levens in gevaar en negeert serieuze problemen. De FDA (de
Amerikaanse Keuringsdienst van waren) is wereldwijd bekend om zijn strenge
veiligheidsmaatregelen. Helaas verlaagde ze vorige maand hun norm door de zoutwater gevulde
implantaten goed te keuren. Deze beslissing kan van invloed zijn voor de levens van de circa
150.000 (Amerikaanse) vrouwen en tieners die jaarlijks zo'n implantaat krijgen. Maar, als de
fabrikanten hun zin zouden krijgen, zou de FDA in de toekomst aan de meer gezondheids-
ondermijnende siliconen implantaten hun toestemming moeten verlenen.

Om de goedkeuring voor hun saline implantaten te "winnen", presenteerde twee in San Barbara
gesitueerde corporaties aan de FDA de resultaten van hun studies betreffende vrouwen die 3 a 4
jaar geleden saline's gekregen hadden. Zij beweerden dan hun patiënten tevreden waren, maar
rapporteerden serieuze problemen zoals gebroken implantaten, borstpijn, infecties vervorming en
meerdere operaties om deze problemen op te lossen.

De fabrikanten smokkelde over de veiligheid van hun implantaten en werden hierin gesteund
door de plastisch chirurgen die de FDA vertelden over de prachtige resultaten in hun praktijken.
Zoals in zoveel sprankjes vonden alle chirurgen dat de complicaties veel beter waren dan "het
gemiddelde" en dat die lager dan het onderzoek had gevonden en patiënten enthousiaster waren
over de veranderingen door het implantaat (Het gelukkige vrouwtje!)

Tot nog toe hebben onderzoekers van de FDA aangetoond dat de fabrikanten en de artsen de ware
aantallen van complicaties hebben onderschat. Gebruikmakend van, door fabrikanten verzamelde
gegevens, berekende de FDA dat van een merk (Mentor) 43% van de vrouwen die een
borstvergroting hadden ondergaan tenminste een complicatie optrad binnen 3 jaar. Voor
mastectomy-patiënten (borstverwijdering i.v.m. goedaardige, pijnlijke knobbels) bleek het nog
erger. Binnen 3 jaar kreeg 73% van de vrouwen met implantaten ten minste een complicatie en
27% heeft hun implantaat laten verwijderen.

De statistieken waren zelfs nog verontrustender voor de implantaten van Mc Ghan Medical. De
FDA verklaarde dat voor beide merken de complicatiecijfers nog wel zouden stijgen voordat de
studies afgerond waren, dus de lange termijn gezondheidsrisico's zijn

(1) - De FDA hoorde hartbrekende verklaringen van vrouwen met.gezondheidsproblemen van de
zoutwaterprothesen.
(2) - Ze hoorde van vrouwen die ziek waren geworden en te arm waren door de hoge medische
rekeningen om hun implantaten te laten verwijderen.
(3) - Ze hoorde van vrouwen die door de ziekteverzekering geweigerd waren in verband met een
verhoogd risico als gevolg van hun implantaten en mogelijke complicaties.
(4) - Ze hoorde van vrouwen wiens symptonen niet verbeterden, tot nadat de implantaten
verwijderd waren.

DE FDA NEGEERDE DEZE VERSCHRIKKELIJKE VERHALEN COMPLEET !!!

Ook hoorde de FDA een radiologisch expert getuigen dat borstimplantaten een mammografie
kunnen belemmeren. De kans om kanker tijdig te ontdekken is 2x kleiner voor vrouwen met
implantaten. Van de 1,5 a 2 miljoen vrouwen in Amerika met implantaten is het waarschijnlijk
dat de borstkanker diagnose bij 20- tot 40.000 vrouwen vertraagd zullen worden omdat hun
implantaat een tumor verborgen.

VROUWEN KUNNEN NIET OP DE FDA REKENEN

Zo'n oponthoud kan dodelijk zijn ! Als borstkanker is ontdekt en behandeld in een vroeg stadium,
is 90 tot 95% van deze vrouwen 10 jaar later gezond. Als de kanker verder gevorderd is leeft
slechts 40% tien jaar. Niet gescheurde zoutwater prothese. Let op de zwammen en schimmels en
zwamvorming in de prothese.

Ofschoon de gezondheidsricico's duidelijk de "cosmetische baten" voor de meeste vrouwen en
tieners overtroffen, keurt de FDA de zoutwater gevulde implantaten toch goed. De FDA stelt de
eis dat de fabrikanten gedetailleerde informatie leveren over de risico's voor patiënten, maar wat
bedoelen ze daar precies mee ? Zullen bedrijven die een verkeerde voorstelling gaven van hun
gegevens (bevindingen) naar het bureau (FDA) een realistisch beeld geven van de risico's aan hun
toekomstige klanten? Dat lijkt niet aannemelijk! (Note SVS: Een bakker zal nooit zijn eigen
brood als slecht verkopen, toch!) In plaats daarvan kijken de fabrikanten uit naar meer omzet.

Nadat de FDA zijn goedkeuring had gegeven aan de saline implantaten, pochte Mc Ghan dat ze
ook goedkeuring voor de silicone-gel gevulde inplantaten probeerde te verkrijgen. Het eigen
onderzoek van de FDA bewees dat dit een tragische vergissing zou zijn. Wetenschappers
ontdekten dat ook onder vrouwen die geen medische hulp hadden gezocht voor problemen met de
implantaten, bijna 80% tenminste één kapot implantaat had na 10 tot 15 jaar. Nog zorgwekkender
is dat de siliconen bij 21% van deze vrouwen door het lichaam zwerven. De FDA deed geen
enkele poging om deze resultaten te publiceren ! In plaats daarvan verstrekten zij geen
waarschuwingen en staan nog steeds de verkoop toe van niet goedgekeurde silicone-gel
implantaten.

De consumenten (wij vrouwen dus) zouden de zekerheid moeten hebben dat de term "FDA
goedgekeurd" betekend dat een produkt grondig is getest en veilig bevonden is. Helaas, wat de
borstimplantaten betreft, legt de FDA de verantwoordelijkheid bij de vrouwen. Vrouwen moeten
zigzaggen tussen plastisch chirurgen en schitterende promotie-brochures van fabrikanten om de
informatie te vinden die ze nodig hebben. We kunnen hiervoor niet langer op de FDA rekenen !

Diana Zuckerman,
Ph.D Executive Director
National Center for Policy Research for women and Families Washington, DC
http://www.center4research.org/who1.html


Van alles Wat !
Kris - Kras Ingezonden reakties

(1) ... Ik heb een zware medische achtergrond en moet dagelijks veel medicijnen slikken. De
opname (voor verwijdering prothese) zou om die reden langer zijn dan gebruikelijk. Kom ik bij
die arts, wat denk je .....? Dagopname, 's middags naar huis! Géén vooronderzoek, geen
bloedafname, filmpje of wat dan ook. Aan deze arts durfde ik me echt niet over te leveren. Hij
vond eigenlijk alles maar belachelijk.

(2) ... Via Internet heb ik jullie gevonden. Wat ben ik geschrokken, maar ook ..., wat ben ik blij!
Ik ken jullie niet, maar "mijn verhaal" stond daar ! Mijn klachten en mijn pijn. Onvoorstelbaar !

(3) ... Ben ik jarenlang door de medische molen gehaald, zonder resultaat natuurlijk maar wel
steeds met nieuwe potten met pillen. Ook zonder resultaat, natuurlijk !

(4) ... Wat ben ik blij met die naam die jullie gaven. Ik vertrouwde die dokter meteen. Geen poes-
pas, heel concreet, maar ook heel lief en begripsvol voor mijn onzekerheid.

(5) ... Snap jij dat? Ik mankeer niets, ben kerngezond volgens alle uitslagen maar moet wel alle
mogelijke en onmogelijke pillen slikken. Ik word alleen al ziek als ik de bijsluiters lees.

(6) ... Ik kreeg bij een aangevraagde folder 'n visitekaartje met daarop McGhan, CUI, Monobloc,
XXXS, Collagen. Dat kan toch helemaal niet samen ?! Het mag er dan allemaal mooi en duur
uitzien, maar 't voelt niet betrouwbaar zo.

(7) ... Bij deze zeg ik mijn lidmaatschap op. Ik word alleen maar bang als ik het blad lees. Mijn
prothesen heb ik 5-6 jaar en ze zijn prachtig. "Niets mee aan de hand", zegt mijn chirurg. Hij kan
het weten, tenslotte.
(8) ... Mijn zusje moest huilen omdat ik zo ziek was geworden na de implantatie. Het gekke en
dubbele is dat ik er eigenlijk zo gelukkig mee was, met m'n vollere uiterlijk dan. Zelf heeft ze ze
nu een paar jaar en is best wel ongerust. Ik heb haar gezegd dat de SVS moest bellen.

(9) ... Bij mij zijn onlangs nieuwe prothesen geplaatst, geribbelde. Mijn dokter vertelde dat ze bij
kapselvorming dan opgevuld of glad getrokken werden. Goed hè? Ik weet niet welke vulling ze
hebben, ben ik vergeten te vragen.

(10) ... Ik heb een goed idee! TNO is toch een onafhankelijk bedrijf ? Kunnen ze daar geen
onderzoek doen naar de samenstelling van de implantaten uit jouw "verzameling" ? Kijken welke
chemische stoffen erin zitten en wat de lange termijn gevolgen voor de mens daarvan zijn. En
natuurlijk een methode om die stoffen uit het lichaam af te voeren.

(11) ... Plaats eens een speciaal bloemetje voor de heer en mevrouw N. van de firma Vita. Ik kan
altijd bij ze terecht met m'n vragen en ze bellen me terug om me verder te helpen. J. en T.: Bij
deze BEDANKT namens de vrouwen van SVS.

(12) ...Durf jij dat te plaatsen, Marlou? Ik vind mevrouw Dr. Kappel een schatje ! Ze is echt een
lot uit de loterij. Wees maar zuinig op en met haar.

(13) ... Ik vertel iedereen dat jullie mijn leven hebben gered. Gelukkig dat jullie er zijn! Niet
opgeven hoor, jullie doen zo goed werk !

(14) .. Die advertenties met die implantaten die niet kunnen lekken, zijn misleidend. Wist je dat?
Ik had er een in m'n hand en liet hem vallen. Hij schuurde langs m'n broek en er bleef een waas
van schilfertjes op m'n broek achter. Die zaten trouwens ook onder m'n nagels omdat ik
geprobeerd had 'm op te vangen. Dan krijg je misschien geen lekkage in je lichaam, maar wel al
die siliconen schilfertjes.

(15) .. Mijn implantaten zijn tijdens de verwijdering gescheurd, vertelde mijn arts. Daarom had
hij ze meteen weggegooid. Maar, dan snap ik niet waarom de operatie dan zo lang geduurd heeft
en hij zo lang bezig is geweest met schoon maken, zoals de zuster mij vertelde. Ik kan het niet
controleren maar vertrouwen die ik het niet! Denken ze echt nog steeds dat we achterlijk zijn ?

(16) ... Voor m'n verwijderoperatie kwam ik op een zogenaamde short-stay afdeling te liggen.
Volgens mij betekende dat ook less-care! Het verplegend personeel had nauwelijks aandacht voor
me, terwijl ik erg verdrietig was.

(17) ... Echt, ik snap onze ministers niet ! Het ene geldverspil-lende idee na het andere wordt
doorgedrukt en als het dan weer te duur uitvalt wordt er gewoon op gezondheid bezuinigd. Wat
een wereld !

(18) ... Van mij mag je best de naam noemen van die Dodo die mij zo verknald heeft. Die ging
écht "met de botte bijl te werk". Wat een slager !
(19) ... Hoe zit het eigenlijk met de Dow Corning claims ? Ik dacht dat ze nu eindelijk deze zomer
zouden uitbetalen ? Ik wil ook wel eens luxe op vakantie. (Ha ha!)

(20) ... Mijn excuses dat ik zo laat was met betalen van mijn abonnement. Helemaal vergeten,
terwijl ik altijd zo naar De Stille Kracht uitkijk. Die herkenning geeft erg veel steun en troost. Als
dank en bijdrage voor de extra gemaakte kosten heb ik een kleine donatie overgemaakt.
Nogmaals sorry.

(21) ... Siliconen heb ik niet genomen, maar zout water. Die zijn door de Amerikaanse FDA wel
goedgekeurd, vertelde mijn specialist. Maar èh, dat klinkt misschien dom, dat water wordt toch
niet los ingespoten! Hoe zit dat eigenlijk ?

(22) ... Die waarschuwing voor de griep injectie, geldt die ook voor tetanus? Kan dat óók een
reactie opleveren? Het zijn natuurlijk ook vreemde en misschien wel chemische stoffen die daar
in zitten.
In elk geval ben ik nu al weer wekenlang beroerd, anders dan anders.

(23) ... Mijn schoonmoeder heeft in 1972 prothesen gekregen en ze heeft nergens last van. Ikzelf
kreeg ze 20 jaar later en kreeg binnen het jaar vreemde klachten. Begrijp jij dat ?

(24) ... Halle-luja, wat zijn ze mooi! Mijn eigen kleine zachte borstjes. Echt weer helemaal van
mij.
Ik begrijp niet waarom ik ooit zo ongelukkig was met deze schatjes ! Ik heb ze maar eens lekker
verwend met een mooi kanten BH-tje.

(25) ... Heb jij nog méér trucken in je doos? Hoe doe je dat allemaal? Jij bent toch ook ziek, net
als wij allemaal. Een complimentje voor je goed verwoorde brieven heb je wel verdiend. Ik kan
dat niet, mijn geheugen en concentratie zijn daarvoor te slecht (geworden). Zelfs een
boodschappenlijstje lukt niet eens meer, 'k vergeet de helft.


Brievenbus
Ingezonden reacties van Lezeressen

(1) Man steunt Vrouw
Bedankt, SVS
Ik, een man (55 jr), verloor na een huwelijk van 20 jaar m'n eerste vrouw aan borstkanker. Ik ben
hertrouwd (kon niet tegen het alleen zijn, moest wat te verzorgen hebben) met een Braziliaanse
advocate, die "naar eigen zeggen" dacht te kleine borsten te hebben. Ze wilde deze laten
vergroten. Praten hielp niet! Het moest gewoon. Gelukkig heeft ze overal geïnformeerd en ikzelf
las een stuk over deze Stichting in een dagblad. Uw blad heeft haar gelukkig overtuigd om deze
suïcidale operatie NIET te laten uitvoeren. Mijn dank hiervoor ! Tips voor mannen die hun
partner lief hebben: Ga niet proberen te overtuigen dat een borstvergroting voor u niet hoeft.
Wees begripsvol en zorg voor informatie.Zorg voor pro's en contra's en zoek het juiste
(romantische) moment uit om haar deze voor te leggen. Laat de keuze aan haar! Angst voor de
implantaten onzerzijds is een slechte adviseur. Wij (mannen) hebben geen borsten en weten niet
hoe het voelt om te leven met "te kleine borsten". Mijn schoonmoeder heeft prothesen en
ondervindt hiervan al jaren de gevolgen. Ze weigert echter te geloven dat de klachten veroorzaakt
worden door de "lekkende" prothesen en overweegt weer nieuwe te nemen, ook haar dochter
(mijn vrouw) kan haar niet overtuigen. Hetzij zo!

M. M. , echtgenoot van S.


(2) Huivering
Geachte lezer,
Al jaren loop ik met de gedachte rond om mijn borsten te laten vergroten. Nadat ik alle zalfjes en
pillen al zonder resultaat geprobeerd heb, blijkt er geen andere mogelijkheid om resultaat te
krijgen.
Ik heb echter met veel huiver een dagboek gelezen van een Amerikaanse vrouw die implantaten
had met heel veel bijwerkingen. Ik ben al een keer op intake geweest in een ziekenhuis, maar de
dokter was alleen maar geïnteresseerd om een operatiedatum te prikken. Ook was ik bij een open
dag van de afdeling plastische chirurgie. Daar verzekerde de arts me dat siliconen geen kwaad
kunnen, "waarom zijn er dan zoveel vrouwen gelukkig met hun implantaten", en "dat slechts 10%
last krijgt van harde kapselvorming, het tennisbal effect". Deze doktoren staan echt voor hun
eigen kerk te preken! Wilt u me verder helpen, zodat ik eindelijk na 10 jaar de beslissing kan
maken "wal doen of gewoon vergeten". Kunt u me wat informatie sturen over de ervaringen die
vrouwen zelf hebben met siliconen implantaten ?
Hartstikke bedankt alvast
M. B.


(3) Kwaaltjes
Hallo Redactie,
Even een dipje en misschien kopij voor het blad. Mijn dappere beslissing om afstand te doen van
mijn borstprothesen blijkt niet zo stoer als ik dacht. Nadat ik al jaren "vage ziektes" had
ontwikkeld en steeds meer kwalen erbij kreeg besloot ik na 30 jaar mijn vullingen te laten
verwijderen. Ik word een dagje ouder en het is niet meer zo urgent om mooie borsten te hebben,
dacht ik.
Half augustus was het zover! Ik stond er helemaal achter. Dan maar wat minder, vond ik.

De operatie verliep voorspoedig en verwachtingsvol trok ik na een paar dagen het verband van
mijn lijf. Wat ik toen aantrof, is met geen pen te beschrijven! Geschokt staarde ik naar twee
gedeukte pannenkoeken, die eens mijn pronte tieten waren geweest. Nu, een week later, ben ik de
klap nog steeds niet te boven. Ik kan de hele dag wel huilen, de tranen vloeien als vanzelf uit mijn
ogen. Ik
verkeer in een depressie, hoewel ik mezelf streng toespreek. Ik heb tenslotte een "luxe probleem".
"Je hebt geen kanker en het is niet levensbedreigend, dus: stel je niet aan", Niemand kan me
troosten, want er is niemand aan wie ik het heb verteld. Mijn man zegt dat hij het niet erg vindt,
omdat mijn gezondheid vóór gaat en begrijpt mijn depressie niet. Wat zo dapper begon, blijkt een
grote mentale klap waar ik snel uit moet zien te komen.

Gezondheid gaat voor, maar je weet niet echt zeker of het wel van de siliconen komt en leven met
zo'n verminking is afschuwelijk! Misschien valt er nog iets aan bij te schaven, in de toekomst.
Maar als ik de diepe deuk zie, vraag ik me af hoe dat ooit zou kunnen! Mijn gedachten dwalen
stiekem af naar de Monobloc. Zou dat misschien iets zijn voor de toekomst? Maar eerst wacht ik
af. Als ik opknap, is het een duidelijke zaak en moet ik maar met die pannenkoeken zien te leven.
Maar stel dat ik even moe blijf als voorheen! Stel dat al mijn rare kwalen blijven! De weet het
niet meer. Ik ben ziek, moe, depressief en verminkt ! Mijn dapperheid is verdwenen. Heeft
iemand hiermee ervaring of misschien suggesties?
J. K

(4) regeling Soya-Implantaten
Aan het Secretariaat van SVS,
Naar aanleiding van uw oproep wil ik u mededelen dan ik sinds januari 1997 soya implantaten
heb.
De plastisch chirurg achtte het niet noodzakelijk om een jaarlijkse controle te houden. Inmiddels
heb ik contact opgenomen met het ziekenhuis en via de secretaresse te horen gekregen "dat de
dokter het niet nodig achtte om zijn patiënten een re-call te geven. Daar ik overweeg om de soya
implantaten te laten verwijderen, heb ik toch een afspraak gemaakt. Via de Consumentenbond
heb ik vernomen dat er een regeling door de fabrikant is getroffen om de soya implantaten voor
hun kosten te laten verwijderen. Graag zou ik vernemen of u op de hoogte bent van het bestaan
van deze regeling?
Mevr. E. K.

[Note SVS - De huidige eigenaar Mc ghan (niet de fabrikant dus) heeft de lusten en lasten
overgenomen met alle daarbij horende verplichtingen, dus ook verwijder kosten en 'n eventueel
herstel. Daar heeft u menselijk gezien recht op, vinden wij. Het beste kunt u contact opnemen met
dat bedrijf in Breda, SUKSES! tel 076 - 573 55 73 ]


Pijnlijke Waarheden
( Bron - Command Trust Network West Los Angeles, CA )

Borstimplantaten zijn Gebrekkige producten.
Wat iedere vrouw TOCH moet weten over borstimplantaten.

(1) Complicaties zijn Gewoon.
Een Mayo Kliniek studie toont aan dat een op de vier vrouwen, meerdere operaties nodig hebben
als gevolg van medische complicaties met hun implantaten. Deze veelvoud aan ingrepen is niet
ongewoon. Deze zogenaamde gelokaliseerde problemen variëren van lichamelijke verminkingen
tot chronische pijnen, rottend borstweefsel en migratie van het implantaat vanuit het borstgebied.
Zoutwater van gescheurde implantaten verspreiden zich ook door het lichaam, soms nadat ze in
het lichaam met schimmels geïnfecteerd zijn. (Soort botulisme)
(2) Scheuring en Lekkage van Implantaten
Er is geen twijfel mogelijk dat borstimplantaten in kwaliteit afnemen en uiteen vallen in het
lichaam. Talrijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de dunne siliconen envelop
waar de siliconen-gel in verpakt zit, verslechteren, zwakker worden in de loop der jaren. Na tien
jaar begint de helft van de siliconen gel implantaten uiteen te vallen en te lekken. (Vaak al eerder)
Na 20 jaar zijn bijna alle implantaten kapot. Ook als de implantaten intact lijken, zullen de
siliconen toch door de envelop heen zweten en in het lichaam verdwijnen. Het scheurgehalte van
saline's, de zoutwater gevulde implantaten, is zelfs nog hoger.

(3) Verspeiding van Siliconen.
Een groot aantal studies hebben aangetoond dat de materialen die uit de gescheurde of lekkende
implantaten sijpelen vanuit de borstholte door het hele lichaam van de vrouw kunnen zwerven.
Bij proefdierlijk onderzoek vonden wetenschappers de hoogste siliconen concentraties in de
hersenen, baarmoeder, eierstokken en longen. Veel vrouwen ondergaan momenteel soms
meerdere pijnlijke operaties om de siliconen uit hun lichaam te verwijderen.

(4) Andere Symptomen.
- Pijnlijke complicaties.
- Slijtage en doorlekken
Siliconen verspreiding door het lichaam

Dit zijn vaststaande feiten ! Voor veel (voornamelijk gezonde) vrouwen die cosmetische
implantaties overwegen, zouden deze feiten alleen al overtuigend moeten zijn. Bij tienduizenden
vrouwen met borstimplantaten openbaren zich een aanhoudende en alarmerende rij van andere
lichamelijke symptomen, o.a. extreme pijnen, geconcentreerd in gewrichten en spieren,
uitputtende vermoeidheid, angsten en verontrustende geheugen stoornissen, droge ogen,
nachtzweten en chronische ontstekingen. Het verschijnen van deze verschillende
gezondheidsproblemen bij vrouwen met implantaten, doet denken aan een verscholen probleem.
Helaas is er niet genoeg onderzoek gedaan. Volgens de laatste gegevens kiezen vrouwen in
toenemende mate weer voor alle soorten borst implantaten, misschien in slaap gesust door een
overvloed aan recente nieuwe artikelen, in de veronderstelling dat de veiligheid van deze
materialen nu definitief bevestigd zijn

DAT IS ABSOLUUT NIET HET GEVAL ! WAAROM ???
Voornamelijk omdat fabrikant Dow Corning zelf het meeste van die onderzoeken bekostigde.
(Zo'n 30 miljoen dollar). Dow geeft nu toe dat ze eerst elk gefinancierd onderzoek door hun
advocaten liet controleren om "hun waarde/belang vast te stellen", ter verdediging bij
gerechtelijke processen rond implantaten. De meeste onderzoeken bleven beperkt tot een kleine
groep vrouwen gedurende een te korte tijd om lange termijn gezondheidseffecten door
blootstelling aan siliconen te kunnen meten.

Een te korte periode ook om veel vrouwen met gescheurde implantaten hierbij op te nemen,
omdat een scheuring na 10 jaar in het lichaam duidelijk(er) kenbaar wordt. Er is aanzienlijk
bewijs van een systematische auto-immuun reactie op siliconen in veel geïmplanteerde vrouwen.
Kortgeleden rapporteerden onderzoekers van het Baylor College of Medicine (Houston, TX) dat
een injectie met een siliconen-samenstelling zoals gebruikt wordt in implantaten, in sommige
gevallen dodelijke schade veroorzaakten aan lever en longen bij muizen. Of je nu onder de 20%
vrouwen valt die implantaten overwegen voor medische redenen, onder de 80% die ze om
cosmetische redenen krijgen, of bij de geschatte l miljoen Amerikaanse vrouwen (30.000
Nederlandse vrouwen!) die ze al hebben, je moet iets van de pijnlijke waarheid weten.

DIT KOMT NIET ALS EEN VERRASSING !
De biologische gevolgen van siliconen deeltjes op het immuun systeem waren bij Dow Corning
goed bekend (maar stilgehouden), die in werkelijkheid siliconen testten als zowel een mogelijk
insekten bestrijdingsmiddel (kakkerlakken) en een middel om het afweersysteem te stimuleren.
Dr. Louise Brinton (National Cancer Institute) en andere toponderzoekers zijn samen in het
laatste stadium van het grootste onderzoek tot nog toe over het vraagstuk van implantaten en
andere lichamelijke symptomen. De resultaten van haar studie zullen hopelijk de zo nodige
duidelijkheid bieden. Intussen dringen we er bij alle vrouwen op aan, alsmede bij het grote
publiek en de nieuws media, zich van een mening te onthouden en deze middelen met gepaste
terughoudendheid te bekijken.


Artikel in Flair: Onbekwame Artsen
Cosmetische chirurgie is prachtig wanneer het wordt uitgevoerd door integere, bekwame
artsen, J. kwam echter in verkeerde handen terecht: eerst onderging ze een
borstverkleining, die mislukte. Daarop volgde een vergroting, die ook verkeerd afliep. Later
kreeg ze siliconenprothesen ingeplant. Ze gingen lekken en J. werd niet alleen erg ziek,
maar het ziet er eveneens naar uit dat haar beide borsten zullen moeten worden
geamputeerd...

 "Alle ellende begon toen ik zo rond mijn twaalfde hele flinke borsten begon te krijgen. Het
gewicht bezorgde me hoofdpijn en een lastige stijfheid in mijn nek. Natuurlijk werd ik flink
gepot. Ik was een verlegen kind en als een paar vervelende knullen op het schoolplein hé, jij met
je grote borsten!' riepen, wist ik niet boe ik me moest verdedigen. De jaren gingen voorbij, maar
ik werd er niet gelukkiger op. Ik was inmiddels vijfden en voelde me doodongelukkig met mijn
grote borsten. Mijn moeder opperde toen of ik mijn borsten met wilde laten verkleinen. Ik wist
niet eens dat zo'n operatie bestond. Maar dat v» «iel precies wat ik wilde. De zomervakantie
kwam eraan en ik zou het fantastisch noden om straks het nieuwe schooljaar met een mooi figuur
te beginnen. Dus ging ik met mijn moeder naar een plastisch chirurg.. In het ziekenhuis keek die
vluchtig naar mijn borsten. Vervolgens verklaarde hij dat hij 'er wel wat moois' van zou maken
C* noteerde de datum van de operatie in zijn agenda. moeder vroeg hem hoe zo'n ingreep precies
verliep, maar hij zei dat dat vlak voor de operatie nog wel zou worden besproken.

Op de dag van de operatie lag ik 's ochtends in mijn ziekenhuisbed te wachten op de komst van
de chirurg . Mijn moeder zat naast me. Zonder dat ik de arts nog te zien kreeg, kwam de
verpleegster me halen om me naar de operatiezaal te brengen. Mijn moeder vroeg nog hoe het dan
zat met het informatieve gesprek, maar volgens haar was dat helemaal niet nodig; er kon toch
niets misgaan. Een paar uur later werd ik wakker uit de narcose. Mijn vader zei dat ik veel bloed
had verloren. Mezelf omdraaien in bed ging niet, elke ademhaling was een marteling. Pas de
volgende ochtend kwam een ver pleegster naar me kijken en ze vroeg rne verbaasd waarom ik
geen steunverband aanhad. Wist ik veel. Ze wikkelde het verband eraf en toen zag ik mijn
verminkt borsten. Ik had geen borsten meer, zelfs geen piepkleine, ik was zo plat als een jongetje.
Mijn tepels stonden veel te dicht bij elkaar. Rode, bloedende littekens kepen van onder mijn borst
tot bijna op mijn rug. Tussen mijn borsten zat een wond.

Totaal radeloos bekeek ik de ravage. De verpleegster zag mijn gezicht en vroeg of ik de operatie
dan niet had gewild. Ik begon te huilen en zei haar dat ik nooit had verwacht dat ik nog maar zo'n
kleine borsten zou overhouden en dat ik zo veel littekens zou hebben. Toen de chirurg ook een
kijkje kwam nemen, verklaarde hij dat wat hem betrof, alles okay was. De littekens zouden
wegtrekken en mijn borsten zouden niet zo klein blijven omdat ik nog in de groei was. Toen hij
wegwas, haalde mijn moeder twee beha's uit haar tas, de ene een AA-cup, de andere een B-cup.
De AA-cup hing als een overbodig stukje stof op mijn platte borsten. Op dat moment zei mijn
vader dat hij de arts een proces zou aandoen.

Acht andere vrouwen die net als ik door deze chirurg voor het leven waren verminkt, want zo
ervaar ik het, voerden samen een proces tegen hem. Ik sloot rne bij hen aan. Het proces sleepte
jaren aan, maar geen van ons won. De man was schijnbaar onschendbaar. Een paar weken na de
operatie narn ik rnijn leven weer op - als vijftienjarige ben je nog enorm flexibel. De eerste dag
op school wierp een meisje in de klas een nieuwsgierige blik op de plek waar vroeger mijn zware
boezem zal en riep 'dit is wel echt het andere uiterste!' Maar het pesten was voorbij en mijn hoofd
en nek deden geen pijn meer. Ondertussen ontweek ik angstvallig de aanblik van mijn borsten: als
ik me bijvoorbeeld waste, keek ik nooit naar mijn borsten of mijn spiegelbeeld. Als je vijftien
bent. ben je meestal nog niet zo ge interesseerd in het mannelijke geslacht en kun je wel leven
met een verminking. Maar een jaar later begon ook ik jongens met andere ogen te bekijken. Maar
hoe kon ik een vriendje ooit mijn borsten laten zien? Hij zou er vast op afknappen. Op een dag
liep ik een hulpverleningscentrum voor jongeren binnen en vroeg daar om raad. Daar kreeg ik het
advies om een eventueel vriendje eerst goed te leren kennen en hem pas dan te vertellen wat er
was gebeurd. Ik was al zeventien toen ik een jongen ontmoette aan wie ik het durfde te vertellen
en twee jaar later had ik een vriend aan wie ik mijn borsten durfde te laten zien.

Het was ook in die tijd dat ik met mijn ouders bij een andere plastisch chirurg informeerde of er
iets kon worden gedaan aan de vreselijke littekens. Hij schrok erg toen hij mijn borsten zag en
adviseerde ons om niet alleen de littekens te laten behandelen, maar ook om mijn borsten iets te
vergroten. Ik wist niet wat ik hoorde. Kon dat dan? Het kon inderdaad en hij liet me de prothesen
zien. Het waren silkonenprothesen en volgens hem konden die niet kapotgaan of • lekken. Er
bestond wel een risico op inkapseling - dat betekende dat de huid rondom de prothesen hard zou
kunnen worden - en dan «ouden ze er weer uit moeten. Deze arts leek me heel betrouwbaar, dus
haalde ik diep adem en stemde toe in een operatie.

Voor de tweede keer ging ik onder het mes. Deze keer kon ik glimlachen toen ik mijn
spiegelbeeld zag. Mijn tepels zaten nog steeds te veel naar het midden toe, maar de operatie had
me weer borsten gegeven en de littekens waren wat minder gezwollen. Met hernieuwd
zelfvertrouwen keek ik naar mijn toekomst. Ik wilde verpleegkundige worden in een instelling
voor verstandelijk gehandicapten en begon aan een opleiding waarbij ik deeltijds ook meteen aan
het werk mocht. Maar naarmate de maanden verstreken, werd ik uitzonderlijk moe.
Oorspronkelijk weet ik mijn vermoeidheid aan het feit dat ik tegelijkertijd werkte en studeerde.
Op een ochtend zag ik in de badkamerspiegel dat er zich vreemde bulten in mijn borsten
vormden. Mijn borsten voelden ook slapper aan.Terug naar de chirurg dus. Volgens hem waren
de bulten afkomstig van littekenweefsel. Op de vraag waarom mijn borsten zo waren gaan
hangen, zei hij dat ik ouder was geworden. En dat terwijl ik net 22 was geworden. Ik vroeg hem
ook of de prothesen niet de oorzaak konden zijn van mijn enorme vermoeidheid, volgens hem
was dat niet het geval.

Tijdens de jaren die volgden, werd ik gekweld door intense vermoeidheid en plotse
koortsaanvallen. Volgens de huisarts was het klierkoorts en het zou vanzelf weer overgaan. Maar
op een dag steeg de koorts tot 40 graden. Ik was enorm verzwakt, had al dagen amper kunnen
eten of drinken. Deze keer was het ernstig, ik moest naar het ziekenhuis. Mijn bloed werd
onderzocht en daaruit bleek dat mijn leverfunctie was gestoord, maar het was niet duidelijk of dit
door de klierkoorts kwam. De koorts zakte weer en ik mocht naar huis. Ondertussen doken hier
en daar verhalen op in de pers over lekkende borstprothesen en ik begon een verband te leggen
tussen de bulten in mijn borsten en mijn ziekte. De chirurg trachtte me steeds weer te overtuigen
dat de kans op lekkage haast onbestaande was. Hij zag wel dat de vorm was veranderd, maar hij
zei dat hij niet begreep hoe dat kwam. Hij stelde voor om het nieuwste model borstprothesen te
nemen in plats van de prothesen die ik had, omdat ik er ongetwijfeld minder last van zou hebben.
Ik twijfelde, maar hij legde toch al een datum vast. Toen ik thuiskwam, besefte ik ineens intuitief
dat ik met de nieuwe prothesen alleen nog maar meer ellende op mijn hals zou halen.

Mager, spierwit en met donkere wallen onder mijn ogen belandde ik uiteindelijk bij een
psychotherapeut. Geen arts die nog wist wat hij met me aan moest vangen, ze konden geen
verklaring vinden voor mijn gezondheidstoestand. De therapeut luisterde naar mijn verhaal en
verklaarde resoluut dat er me geestelijk niets mankeerde, mijn klachten leken hem van puur
lichamelijke aard. Daar zat ik in een klein huurkamertje zonder inkomen en zonder fut. Maar ik
bleef hopen op genezing.

Op een dag belde ik de consumentenbond en informeerde waar ik terecht kon met een klacht over
borstprothesen. Van hen kreeg ik het telefoonnummer van Marlou van het Steunpunt voor
vrouwen met siliconen implantaten. Voor het eerst was er iemand die écht naar me luisterde. Ze
raadde me aan om de prothesen eruit te laten halen en gaf me de naam van een goede plastisch
chirurg. Deze arts schrok vreselijk toen ze mijn borsten zag. Ze constateerde ook dat mijn
prothesen waren gaan lekken en raadde me zeker geen nieuwe prothesen aan. Maar daar twijfelde
ik al niet meer over. En dus ging ik weer onder het mes. De operatie was niet simpel: de
prothesen waren wel degelijk gaan lekken en mijn borstholten waren één grote plakboel.

Thuis keek ik naar het resultaat. Mijn borsten waren er niet mooier op geworden, ze hadden geen
ronding meer. Sinds die laatste operatie heb ik geen relatie meer gehad, ik wil eerst wachten tot ik
mijn borsten zelf kan aanvaarden. Mijn lichamelijke klachten zijn nog niet verdwenen; er plakken
nog klonters siliconen in mijn borstweefsel en mijn chirurg, adviseerde me laatst voorzichtig om
mijn borsten te laten amputeren. Het was alsof de hemel verging en het lukte me niet om dit op
een nuchtere manier te overwegen. Ik eet massa's groenten en fruit en blijf hopen dat ik ook
zonder amputatie wel weer gezond zal worden


Artikel uit de Alternatieve Hoek
Praktijk ervaring

VERBAZING
In mijn natuurgeneeskundige praktijk ben ik in contact gekomen met vrouwen welke allerlei
klachten hadden en hebben nadat ze een siliconen implantaat hadden laten aanbrengen. Omdat
mij bleek welke enorme gevolgen dat heeft voor het menselijk lichaam, heb ik me verdiept in de
gevolgen van deze implantaten. Het heeft tot gevolg gehad dat er een enorme alarmbel gaat
rinkelen op het moment dat een van de hulpvragers in mijn praktijk overweegt een siliconen
implantaat te laten aanbrengen.
Zo kwam er een mevrouw in mijn praktijk die ik het voorlichtings-materiaal heb gegeven van
SVS. Ze was, om voor haar zwaarwegende reden, er niet van af te brengen om enkel een
cosmetische reden, over te gaan tot aanschaf van implantaten. Ik heb haar verzocht het
informatie-materiaal van SVS mee te nemen alvorens ze naar de privé kliniek zou gaan waar ze
de operatieve ingreep zou laten verrichten. Een boos telefoontje van de kliniek werd mijn deel.

Het ging ongeveer als volgt: "Hoe komt u er bij dat siliconen implantaten gevaarlijk zijn ? daar is
absoluut geen bewijs voor. Waar haalt u die wijsheid vandaan ? " "Beste meneer", zei ik, "Dat
blijkt wel uit het feit welke enorme gevolgen het heeft wanneer zo'n prothese gaat lekken en
wanneer het uw interesse heeft: een aantal van mijn cliënten heeft mij duidelijk gemaakt dat ze
grote gezondheidsproblemen ondervinden ten gevolge van deze implantaten." "Dat is geen
bewijs! Datgene wat u zegt is niet wetenschappelijk bewezen.".......??

Het gesprek ging nog even door, maar wat is veel belangrijker? Tot op de dag van vandaag wordt
in het studie-materiaal voor geneeskunde het standpunt overeind gehouden dat; een diagnose
stellen als vakman belangrijker is dan je te laten leiden door de hulpvrager. Het heeft dan ook wel
eens tot gevolg dat artsen en therapeuten te weinig luisteren naar de patiënt. Soms lijkt men
stokdoof te zijn als honderden, nee. duizenden vrouwen klagen over de gevolgen van siliconen
implantaten. Daar staat tegenover dat er ook veel hele deskundige artsen en therapeuten zijn die
in staat zijn goed te luisteren naar de cliënt en daarna prima hun vak verstaan om hen met hun
kennis en vakmanschap te helpen. Dat je dan daarbij informatie aangereikt krijgt vanuit
bijvoorbeeld het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen implantaten, kan er voor zorgen dat je
goed naar je cliënt luistert en bovendien goed geinformeerd bent.

F.B
Natuurgeneeskundig Therapeut


Open brief naar behandelend arts
23-7-2000
Geachte dokter,

Na het laatste telefoontje met u voelde ik me zwaar belazerd ! Eerst ben je wel ziek en dan ineens
is alleen iets in het bloed niet goed. Je word al door geen enkele arts serieus genomen en dit was
voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. Ik ben zó ziek en kan dagen lang niets meer.
Ook mijn spieren en gewrichten geven het op. Ik laat alles uit mijn handen vallen. Wel heb ik 4
ellebogen aan elke arm en die zijn ook nog eens blauw en dik. De polsen zijn ook blauw en dik !
Niets werkt meer goed ! Last van m'n darmen en heel veel last van mijn ogen. Ik zie vaak nog
wazig ook ! En bulten bij vagina en anus, etc. Het gaat de verkeerde kant uit enne, als ik dan om
papieren vraag voor m'n huisarts, dan krijg ik ze niet. Ik heb er wettelijk wel recht op. Mijn
huisarts weigert gewoon overal aan mee te werken en kijkt nergens naar als ik kom. Ook als ik 'n
verwijskaart nodig heb, weigert hij die.

Maar kom ik bij 'n specialist of chirurg, dan draait het meestal uit op een operatie. Inmiddels zijn
dat: 2x 'n buik operatie, 4x aan voet en 6x 'n pols of hand operatie. Bij de pols zitten steeds
knobbels die op de zenuwen vast gegroeid zijn. Bloed laten prikken is er bij de huisarts ook niet
meer bij, zelfs niet voor m'n suiker. Ik heb één geluk! Ik heb een goede plastisch chirurg en 'n
orthopedisch chirurg die wel begrip hebben en willen helpen. Van de orthopedisch chirurg moet
ik nu naar een chirurg die gespecialiseerd is in voeten. Afgelopen winter heb ik op blote voeten
gelopen omdat ik geen schoenen meer aan kon. ook geen slippers of sloffen ! Zo kan ik nog wel
even doorgaan, maar dat doe ik niet. Maar het vertrouwen in u ben ik wel kwijt. Voor mij hoeft
het niet meer, u zult mij dan ook niet meer zien of horen.

Een verdrietige C. V.


                     Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
              7e Jaargang, december 2000, Nummer 4


Index
- Redactioneel
- Kerstgedachte - Kijktip
- preparaat EXCHEM: Waterzuivering
- Lastige Luis in de (medische) Pels
- Recente ontwikkeling Europees Parlement: Catherine Stihler
- Reactie SVS naar Brussel
- Europees Parlement: Ontwerp-resolutie Siliconen Implantaten
- Brief: US DOW-claim procedure, advokate Melissa R. Ferrari (Nederlands)
- Letter: US DOW-claim procedure, Attorneys at Law (English)
- Kris - Kras. ingezonden reakties
- Bericht uit Brussel (2)
- Flesspenen en fopspenen
- Weet wat u eet !: Siliconen-verbindingen
- Belangrijke vitaminen en Mineralen
- Casus, D.B., Natuurgeneeskundig therapeut, vertelt: VITA
- Artikel uit de Alternatieve Hoek: Geneeskunde Plus X ?


Redactioneel
Sinterklaas is alweer met stille trom vertrokken, weer mochten wij niet mee naar Spanje, en de
Kerstman heeft luid en duidelijk zichtbaar zijn intrede gedaan. Vrolijk verlichte huizen, bomen en
straten, overvolle winkels en verwachtingsvolle harten. Kerstmis, voor velen het feest van
VREDE en LICHT, van verwachting en hoop. Wat zal het ons brengen ?
- Eindelijk de erkenning en daardoor een hulpmogelijkheid voor ons probleem?
- Eindelijk een preventieve bescherming voor onze schoon/klein-dochters?
- Tevredenheid van de unieke vrouw met haar eigen lichaam?
- Geen criminele, verminkende praktijken meer tegen vrouwen?
- Een echte verzorgende en zorgdragende Staat?
Oh, dat deze eenvoudige wensen in het Nieuwe Jaar bewaarheid mogen worden !


Kerstgedachte
Je kunt een schouder zijn voor de mens in verdriet, kwaadheid en verlorenheid.
Je kunt een arm zijn voor een mens in de kou van het dagelijks bestaan.
Je kunt een oor zijn voor de mens in nood die niet gehoord wordt.
Je kunt een vuur zijn voor een mens verkild in het leven.
Je kunt een licht zijn voor de mens struikelend in het donker
Houdt van jezelf zoals je van anderen houd
Dan kan jij dat baken zijn !

BLIJF SCHRIJVEN
NAAR DE MINISTER,
NAAR DE POLITIEK EN
HET EUROPEES PARLEMENT!

(Herhaling is de kracht van de reclame)
Een Bloemetjes.... voor onze donateurs

Met dank, namens SVS
Dankzij uw gaven kunnen wij dóór blijven werken Maar ook een bloemetje als "hart onder de
riem
stekertje" voor al die moedige vrouwen die voor de moeilijke beslissing staan of die al genomen
hebben om de prothesen te laten verwijderen en / of misschien zelfs nu in het ziekenhuis liggen.
STERKTE...!


Preparaat EXCHEM: Waterzuivering
EXCHEM neutraliseert chemicalien in groente, fruit en ander voedsel.
Ook inwendig. (Sano-Exchem Liquidum, 50 ml a ƒ 19.-)

Het feit dat chemicalien een bedreiging voor de gezondheid vormen, is allang geen onbekend
gegeven meer. Insecticiden, pesticiden en herbiciden hebben daarin een niet gering aandeel. Door
de tegennatuurlijke landbouwmethodes wordt men ertoe gedwongen in grote mate
bestrijdingsmiddelen toe te passen. Sommige chemicalien worden in het ene land toegelaten,
terwijl deze in het andere land worden verboden. Uit verschillende studies en onderzoeken is
gebleken dat pesticiden een groot probleem vormen. Bij veel mensen uiten de symptomen zich al
kort nadat zij met deze stoffen in aanraking zijn geweest. Astma, eczeem, darmproblemen,
hoofdpijn, etc.

Bij anderen zijn de gevolgen van een dagelijkse dosis gif pas jaren later merkbaar. Vermoeidheid,
ondefinieerbare pijnen, allergieen en leveraandoeningen zijn de meest voorkomende reacties.
Het is dus voor onze gezondheid van het allergrootste belang het contact met chemicalien zoveel
mogelijk te miniseren. Het is immers gemakkelijker om voedsel-additieven te vermijden, dan de
onzichtbare sporen van pesticiden.

Een van de methodes die in de blo-energetische geneeskunde toegepast wordt ten einde de
negatieve uitwerkingen van chemicalien, pesticiden en andere additieven te neutraliseren, is het
gebruik van het preparaat EXCHEM. Dit preparaat onderscheidt zich van elk ander preparaat daar
het zowel preventief als therapeutisch toegepast kan worden, (double effect) waardoor het uniek
is in zijn soort. Het verschil tussen EXCHEM en andere alternatieven zoals o.a. hydrogeen
peroxide berust hierop dat EXCHEM niet loxisch is, maar daarentegen samengesteld is volgens
een homeo-electro-magnetische formule. Op basis van deze uitgebalanceerde samenstelling is
EXCHEM in staat chemicalien te neutraliseren en tegelijkertijd het ontgiftigings-proces van het
lichaam te ondersteunen. Dit voorkomt bio-accu-mulatie van giftige stoffen in het lichaam.

INDICATIE:
Ter neutralisatie van fruit, groente en andere levensmiddelen vóór gebruik. Tevens ter
neutralisatie van rest-loxi-nen die ten gevolge van blootstelling en/of inname van chemicalien,
zoals voedsel-additieven, insectiden, pesticiden en herbiciden, in het lichaam achtergebleven zijn.
(2-3 maal daags 5 druppels oraal)

GEBRUIKSAANWIJZING -
Gebruik 20 druppels EXCHEM op 5 liter water.
Verdeel de te behandelen levensmiddelen in groepen.
(1) Groenten - Bladgroenten minimaal 10 minuten. Overige groentesoorten 15-20 minuten.
(2) Fruit - Fruit met een dunne schil minimaal 10 min.
- Perziken, abrikozen, pruimen, etc. Fruit met een dikkere schil, 15-20 min.
- Appels, citrusvruchten, ananas, mango 's, papaya 's, bananen, etc.
(3) Eieren (met schaal) 30 minuten.
(4) Vlees, ook diepvries, 10-15 minuten. De sappen van ontdooid vlees blijven bewaard.
Diepvries gevogelte in het bad laten staan totdat het ontdooid is.
GEBRUIK VOOR ELKE GROEP VERS WATER!


Lastige Luis in de (medische) Pels
LAATSTE LOODJES
De beroemde "laatste loodjes" eisen hun tol, ook bij mij! Al die grauwe, trieste, natte dagen zijn
niet bepaald inspirerend om een "aardige" column aan elkaar te breien. Maar gauw weer 'n kaarsje
aansteken voor 'n vriendelijk lichtpunt in huis en 'n lekker muziekje opzoeken. Helpt altijd!
20 KILO!
Als "goed voornemen" voor het nieuwe jaar heb ik 'n poging gewaagd om m'n kantoorkamer
eindelijk eens op te ruimen (alweer!) Oh my dear, waar ben ik aan begonnen? Nadat ik 20 kilo
oud papier voor de maandelijkse ophaal-dienst in een grote doos had verzameld, was er absoluut
nog geen verbetering zichtbaar. Ergo, de puinhoop op m'n bureau leek verdubbeld!
Echt, overal stapels papieren (nog steeds ongesorteerd) en geen stukje bureau zichtbaar.
Nu kan ik echt niets meer vinden. Ja, ik weet 't, ik ben een ramp! En ik doe 't allemaal zelf, m'n
eigen schuld, moet ik 't maar meteen opbergen, etc.
KAKKERLAKKEN
Tussen alle paperassen vond ik een leuk artikeltje betreffende kakkerlakken. Het ging over een
proef om een nieuw insec-tenwerend middel te testen. Dat was in de 50-er jaren. Een schaaltje
met een voor deze beestjes lekker ruikende insecticide (bij alle kakkerlakken bekend) en een
schaaltje met de veilige siliconen-olie. Uiteraard kozen de kakkerlakken massaal voor het laatste !
Helaas, ze kwamen daarna niet verder dan drie pasjes buiten het schaaltje, daar lagen ze allemaal
met hun pootjes omhoog!
GANZEN
De overstap naar ganzen is niet groot. Ik hoorde van een journaliste die met achtergrond research
bezig is, dat het haar was opgevallen dat vrouwen die een esthetische ingreep willen ondergaan,
zo weinig vragen stelden over het hoe en wat. En om het aantal vragen nog meer te beperken had
een kliniek stereotiepe vragen alvast op papier gezet, hoefden de gansjes nog muider na te
denken! Wel, ze zijn tenslotte goed "geinformeerd" en tekenen blind het informed consent als
bewijsstuk dat ze van alle pro's en contra's op de hoogte zijn. Eerlijk gezegd erger ik me meer aan
al die lege praatjes en loze beloftes die gedaan worden, maar nooit nagekomem. "Regel ik
meteen" - "Gaat nu op de posf' - "Bel u morgen terug". Rekbaar natuurlijk! Het is altijd weer
morgen! Vanaf elk niveau krijgt men dit als voorbeeld, toch? Denk maar aan het "sorry, foutje-",
of "manana-beleid" van onze Overheid! Ik vind het wel knap van onze ministers dat ze, bij
calamiteiten waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn, meteen weten dat het geen gevaar
voor de volksgezondheid heeft opgeleverd. Zoals ze ook zeker weten dat onze
gezondheidsklachten, waarvoor niemand een verklaring kan geven, absoluut niet door siliconen
komen. Dat is nu het klassieke voorbeeld van "kakelen als 'n kip zonder kop!"
MOPPEREN
Oh, wat lekker toch om even ongecensureerd te kunnen mopperen en daar "neutraal" de halve
pluimvee-stapel bij te halen. Ik had nog 'n schitterend plaatje met: "Dit is gewoon bij de wilde
zwijnen af', of eentje met 'n stel makke schapen. Altijd beter nog dan gekke koeien of "verpeste"
varkens. Hoe dan ook, geen van allen geschikt voor de Kerstdis. Om doodziek van te worden !
PISSY SISSY
Echt een Pissy Sissy, zoals Party uit Amerika me vaak noemt. Ze heeft nog wel meer bijnamen
voor me, maar die zijn niet voor herhaling of publicatie geschikt, helemaal nu niet, bijna onder de
kerstboom.
VREDIGE FEESTDAGEN,
EEN GENOEGLIJKE JAARWISSELING
EN EEN GOED, BETER NIEUWJAAR!


Recente ontwikkeling Europees Parlement
Door Catherine Stihler, Rapporteur.
(Zie Stille Kracht september 2000, nr.3, voor achtergrond en duidelijkheid.)

CONCLUSIE -
Er moet actie worden ondernomen om de ongerustheid weg te nemen en de status quo (optie 1) is
geen acceptabele optie. De rapporteur beveelt aan voorstellen te doen op basis van optie 3 van
het STOA-rapport. Optie 3 houdt in - " Geen volledig verbod, maar goedkeuring en
tenuitvoerlegging van strenge specifieke maatregelen ter verbetering van de patienten-
voorlichting, opsporing en controle, kwaliteitscontrole en bewaking en onderzoek."

In het rapport wordt verder voorgesteld te streven naar -
(1) Consensus over een toestemmingsformulier voor borstim-plantaten, met informatie over
alternatieven, voordelen en risico's.
(2) Streng toezicht op de handel van borstimplantaten om onjuiste en misleidende informatie te
vermijden.
(3) Betere certificatie, technische normen en regelgeving.
(4) Opstellen van klinische richtlijnen, zorgnormen en de ontwikkeling van kwalitatief veilige
systemen.
(5) Consensus over, bevordering en ondersteuning van effectieve controlesystemen om
bijwerkingen en lange-termijn-effecten te registreren.
(6) Hogere prioriteit voor siliconen implantaten en meer middelen voor EU-onderzoeks
programma's, die met name gericht moeten zijn op de tekortkomingen in het onderzoek dat tot
dusver is verricht.
(7) Bevordering van tolerantie en zelfbewustzijn en andere alternatieven voor borstimplantaten, in
samenwerking met groeperingen die op dit terrein actief zijn.

De rapporteur beveelt verder aan dat de volgende punten in nieuwe wetgeving worden
opgenomen.
(1) Alle patienten moeten vrij toegang hebben tot uitvoerige informatie.
(2) Advertenties voor "cosmetische borstimplantaten" moeten een tekst bevatten dat relevante
informatie beschikbaar is.
(3) Advertenties voor borstimplantaten moeten duidelijke waarschuwingen bevatten dat
implantaten schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.
(4) "Voor en na foto's" mogen in dergelijke advertenties niet worden vertoond.
(5) Gegevens over borstimplantaat-operaties moeten in de EU worden geregistreerd door de
nationale borstimplantaten-registratiekamer van elke lidstaat.
(6) Fabrikanten mogen alleen leveren aan chirurgen die zich aan het Europees register houden.
(7) In de kosten van borstimplantaten zouden de volgende zaken inbegrepen moeten worden:
- Voorgesprek met de betrokken chirurg
- Duidelijke afweging van de consequenties van het hebben van borstimplantaten
- Een afkoelingsperiode van ten minste twee weken
- advies en follow-up na het aanbrengen van de implantaten.
(8) Er moeten uitvoerige nationale lijsten worden aangelegd van plastisch chirurgen die ervaring
hebben met aanbrengen van borstimplantaten.

[ NOOT SVS - Interessant nog om te weten is dat de Euro-Parlementariers toch wel geschrokken
waren van "de griezelige overeenkomsten in de verhalen van de vrouwen uit 6 verschillende
lidstaten."
DUS - BLIJF SCHRIJVEN !! SVS kreeg dit rapport binnen met de mededeling dat: "Als we
wilden reageren, alleen over de laatste 8 punten, dan moest dat binnen 24 uur gebeuren ! Wel, om
half een 's-nachts, sorry, 's-ochtends, lag "onze" reactie in Brussel met een redelijk positief
resultaat de volgende dag (zie hieronder) ]


Reactie SVS naar Brussel
                                  Lelystad. 13 September 2000
Ter attentie van Marielle Hart,
medewerkster van Ria Oomen - Ruijter (CDA)

Betreft - Silicone-Gate

Geachte mevrouw,

Bij deze de door u geadviseerde reactie en aanvulling van St. SVS op de 8 aanbevelingen van het
ontwerpadvies.
(1) ..... Door ONafhankelijke deskundigen opgesteld, om belangen-verstrengeling te vermijden
en ondertekend door patient EN arts.
(2) ..... Duidelijke informatie over pro's EN contra's dus ook over de ziekmakende effecten en
vermelding van de nationale Steungroepen in de verschillende lidstaten. Ook op Internet.
(3) ..... Voor zowel de vrouw als haar na implantatie geboren kinderen. Borstvoeding wordt
afgeraden. (Advies SVS: Beter eerst gezinnetje compleet! Geen onbekend risico nemen )
(4) ..... Correct! Foto's zijn gemanipuleerd en misleidend. Ook via Internet.
(5) ..... Ingevuld en verwerkt door onafhankelijke deskundigen, NIET door de behandelend /
opererend arts. (Om het beroemde "natte vinger werk" te voorkomen.) Ik -was jaren lid van het
registratiecomitee en weet hoe dat te werk gaat. Het werkt n.l NIET.
(6) ..... HOE en door WIE wordt dat gecontroleerd? Het grijze en zwarte circuit is groot.
Sancties in het vooruitzicht stellen als boete, schorsing etc.
(7) ..... Een jaarlijkse follow-up, niet alleen voor het implantaat, ook betreffende de algehele
conditie. Ook een uitgebreide anamnese vooraf is noodzakelijk en zou opgenomen moeten
worden in dit amendement, juist om 'n "risico-vrouw" tijdig te traceren en onnodig lijden te
voorkomen
(8)..... Belangrijk is ervaring in goed verwijderen van oude, lekkende of gescheurde implantaten
inclusief kapsel en goed schoonmaken van het omringende weefsel. Ook 'n lijst van ziekenhuizen
en geregistreerde prive klinieken. Hierin is veel wildgroei !

Ik mis een paar belangrijke punten bij deze aanbevelingen, t.w.:
(a) De zorg voor de reeds zieke vrouwen en kinderen
(b) Research gericht pathologisch onderzoek van weefsel en organen van vrouwen die overlijden.
Dit zou officieel geregistreerd moeten worden van elke vrouw die een siliconen implantaat heeft
of heeft gehad, ten bate van lange termijn onderzoek naar effecten van zwerfsiliconen.
(c) De zorg voor de vrouwen en kinderen die ziek worden na deze nieuwe wetgeving.

Met vriendelijke groet
Marlou Boots


Europees Parlement:
Ontwerp-resolutie Siliconen Implantaten
14 september 2000, PE 293 664
Amendement op het ontwerp VERSLAG / ADVIES van C.Stihler
Ontwerp-resolutie over siliconen implantaten, ingediend door: Ria Oomen-Ruijter.
(1) Alle patienten moeten vrij toegang hebben tot uitvoerige en door onafhankelijke deskundigen
opgestelde informatie.
(6) Fabrikanten mogen alleen leveren aan chirurgen die zich aan het Europees register houden.
Dit moet gecontroleerd worden door een onafhankelijke controlecommissie, waarbij de resultaten
van de controles openbaar gemaakt zijn. *
(7) In de kosten van borstimplantaten zouden de volgende zaken inbegrepen moeten worden.
- Voorgesprek met betrokken chirurg
- Duidelijke afweging van de consequenties van het hebben van borstimplantaten
- Een afkoelingsperiode van ten minste twee weken
- Een uitgebreide anamnese vooraf
- Advies en jaarlijkse follow-up na het aanbrengen van de implantaten.
(8) Er moeten uitvoerige nationale lijsten worden aangelegd van geregistreerde prive klinieken en
plastisch chirurgen die ervaring hebben met het aanbrengen van borst implantaten en het
deskundig verwijderen van oude, lekkende of gescheurde Implantaten.


Brief: US DOW-claim procedure, advokate Melissa R. Ferrari
(Nederlands)
Van de in Duitsland werkende Amerikaanse advocate Melissa Ferrari, kreeg ik onderstaande
uitleg betreffende de DOW (uitputtingsslag) claim. Met dank aan de vertalers uit Oude Pekela die
zwaar technisch Duits in begrijpelijk Nederlands hebben omgezet. De brief hiernaast is recente
aanvulling, in "simple English" verwoord en speciaal voor onze abonnees.

Dit schrijven is bedoeld om u met de huidige stand van zaken in de verschillende processen in
Amerika tegen fabrikanten van borstimplantaten vertrouwd te maken.

2 Processen zijn nu nog niet afgesloten.
(1) Ten eerste het MDL proces, betreffende veel verschillende fabrikanten. Dit wordt behandeld
door de Claims Admi-nistration in Houston, Texas.
(2) De ander is het Dow Corning -Reorganisation proces, betreffende de fabrikant Dow Corning
en is aanhangig in de US-staat Michigan.

Nederlandse schuldeiseressen die in het MDL proces geregistreerd zijn, kregen reeds geruime tijd
geleden een registratie nummer toegewezen, bijvoorbeeld: NET-90-0133. Eiseressen in dit proces
zullen ondertussen de hun toegezegde compensatie ontvangen hebben.

Het proces dat nu voor ons van belang is, is het Dow Corning Reorganisatie proces, dat niet in
Texas maar in de staat Michigan loopt. Eiseressen die in dit proces geregistreerd werden, hebben
een wit kaartje ontvangen met hun Dow Corningregistratie nummer die, in tegenstelling tot de
MDL registratie nummers niet uit een serie van cijfers en letters samengesteld is, maar slechts een
7 of 9 cijferig getal bevat, bv. 012- 3456 of 012-3456-01. Enkele eiseressen kregen aanvullend
nog een registratie nummer toegewezen, het formulier NI 12345, als eerste bewijs dat de
bevoegde instanties hun aanvraag op verlate registratie voor het Dow Corning Reorganisatie
proces ontvangen hebben.
Terwijl een verlate registratie in het MDL proces helaas niet meer mogelijk is, bestaat deze
mogelijkheid in het DC proces in principe wel, doch alleen met toestemming van de in Amerika
bevoegde rechtbanken.

Mocht u dus alsnog tot deze stap besluiten, dan zouden wij u dringend aanraden u ter
ondersteuning van rechtsbijstand te verzekeren. Het DC Reorganisatieplan betreft in de eerste
plaats die eiseressen die door Dow Corning gefabriceerde implantaten hebben/hadden. Maar ook
draagsters van implantaten van andere fabrikanten kunnen in aanmerking komen omdat Dow
Corning onderdelen voor implantaat-fabricage, zoals bv. siliconen-gel, ook aan andere
fabrikanten geleverd heeft.

Nadat de faillisementsrechter tot 30 nov.'99 het reorganisatieplan van DC had goedgekeurd,
werden vanuit zeer verschillende gronden beroepsklachten ingediend, deels ook door
buitenlandse eiseressen.
Het voor beroepszaken bevoegde districtsgerecht heeft in april 2000 een 2-daagse hoorzitting
gehouden. Wanneer echter de beroepsrechtbank een besluit neemt c.q. bekend maakt, is helaas
nog niet bekend. Er moet echter wel op gewezen worden dat ter afsluiting van de nu nog
aanhangige beroepsprocessen door de betrokkenen, er nog twee andere instanties opgeroepen
kunnen worden.
Ter afsluiting van de lopende en mogelijk nog volgende beroepsprocessen, er van uit gaande dat
het DC Reorganisatieplan zal ook na het hoger beroep verder gaan, dan zal aan iedere
geregistreerde omvangrijk informatie materiaal en een veelvoud aan formulieren toegestuurd
worden. Als u deze formulieren ontvangt, moet u in alle gevallen de verleiding weerstaan deze in
te vullen en/of te ondertekenen en terug te sturen, zonder u vooraf, mogelijk door raadpleging van
een rechts-expert, op de hoogte gesteld te hebben. U kunt ervan uitgaan dat deze formulieren niet
absoluut ondubbelzinnig (dus ABSOLUUT dubbelzinnig) zijn opgesteld en zelfs voor rechts-
experts veel valstrikken bevatten. Mocht u bv. het verkeerde formulier opsturen of het juiste
formulier op het verkeerde tijdstip, dan loopt u het gevaar al uw rechten onherroepelijk en
definitief te verliezen.
Als laatste wil ik er u op wijzen dat op grond van de waarschuwingen vanuit Engeland, het
Trilucent implantaat, ook die met SOYA vulling, een gevaar voor de draagsters kunnen
opleveren.

Ons advokatenbureau heeft van meerdere dames aanvragen tot vertegenwoordiging in een
mogelijk civiel proces ontvangen. Mocht u hieromtrent vragen hebben, dan kunt u zich
rechtstreeks tot ons bureau richten. (Duits of Engels)

Met vriendelijke groet,
Melissa R. Ferrari


Brief: US DOW-claim procedure van advokatenbureau
(English)
O'Haire & Fiore
Attorneys at Law
Walter W. O'Haire, RObert J. Fiore, Melissa R. Ferrari
Frankfurt am Main
Germany
                                        November 16, 2000
Dear Members of the SVS,

With this letter we will explain the status of the American silicone breast implant cases in simple
English. There are two separate proceedings :
(1) the Dow Corning proceeding in Michigan, and
(2) the MDL or FSP (Foreign Settlement Plan) covering implants made by Bristol, Baxter and
3M, run by the Claims Administration in Houston, Texas.

On November 13, 2000, the US District Court in Michigan announced its decision that the
bankruptcy judge was right in confirming the plan. The plan is OK. The Court did not agree with
the argument on appeal that it is unfair for European women to get only 60 % of the amount
American women will receive. (If you voted 'NO' on the blue ballot, you may still participate in
the plan.)
There will probably be more appeals to the 6th Circuit Court of Appeals in Cincinnati, Ohio.
Everyone must have patience because no money will be paid until all the appeals are over,
unfortunately. At the end of all the appeals, a big envelope will be mailed to each woman who has
registered with Dow Corning containing lots of complicated forms. When you get this, be very
careful; if you send in the wrong form, or the right form too soon, you could lose some or all of
your rights !

If you are registered in Dow Corning, you should have gotten a white postcard in the mail that
says "CL#" followed by numbers only, for example, 0408888 or 0708888 - 01. If your postcard
has a number like NI 12345 this means that Dow Corning has received your notice that you want
to file late. There is no chance of filing anymore in the second proceeding, the FSP. There is still
a chance of registering late in the Dow Corning case, but only with the Court's OK. If you want to
file late, we recommend that you get the help of an attorney.

The Dow Corning bankruptcy reorganization plan provides benefits for women with implants
made by Dow Corning. The amount of money you will get depends upon many things such as
how sick you are, whether or not your implant ruptured, and whether or not your implant has been
taken out. Because Dow Corning also sold silicone gel to other companies, women whose
implants were not made by Dow Corning also have a chance of getting money from the Dow
Corning proceeding.
If you don't have them yet, we recommend you get copies of your operative reports, implant
labels and pathology reports for each implantation, implant removal, or change of implant
surgery.

Regarding the 2nd proceeding, the FSP : everyone who registered years ago with Houston, Texas,
has a claim number with letters and numbers, like NET - 90 - 0001. This number does NOT count
for Dow Corning! Women whose implants were made by Bristol, Baxter and 3M (including lots
of implant names like Ashley, Surgitek and Natura! Y) are a part of this group. All women whose
implants were made by these companies should have received their money, or at least part of it,
from Claims Administration in Houston already. If you did not get money from the FSP, a
different company (like Dow Corning) may have made your implants, or perhaps you did not file
all the papers you needed to file by June 1999 in order to prove the manufacturer. After the
British Medical Devices Agency issued a warning in June 2000 that TRILUCENT (soy oil filled)
implants may be dangerous, women have asked our firm about the implants. If you have
questions, you may contact our firm directly.

Sincerely,


Van alles Wat !
Kris - Kras Ingezonden reakties

(1)..... Twee jaar geleden heb ik mijn prothesen laten verwijderen i.v.m. gezondheidsklachten.
Daarna ben ik ook 15 kg afgevallen, met als resultaat, je snapt het al, twee erwten op een plankje.
Via via kwam ik in contact met xxxx, een lingeriezaak in Rotterdam. De leuke vrouw daar is
bekend met onze problemen. De zaak is uitermate goed gesorteerd met verschillende gevulde
BH's. Je weet niet wat je ziet! Zolang je je BH aanhebt, voel je je net een filmster. Nu alleen nog
hopen dat ik geen lekke band krijg! Nee echt, het is de uitvinding sinds het wiel. Alles is goed
betaalbaar, een water BH b.v. kost ƒ 69,95 en vrouwen die "de Stille Kracht" laten zien krijgen
10% korting bij de kassa.....

(2) ..... Of meneer DOW die brieven van zijn eigen vrouw, zusters en dochters leest?? Al die
dames in zijn familie namen implantaten voor zijn verjaardag. Hoe vind je dat.....

(3) ..... Hierbij wil ik graag enige informatie. Is er bij jullie Stichting informatie beschikbaar over
symptomen als gevolg van siliconen lekkage? En weten jullie de juiste medicijnen en dokter die
in staat is de symptomen als zodanig te herkennen? Is er ook enige begeleiding om het ongeloof
weg te halen? Ik heb in 1988 siliconen implantaten gekregen. In'92 kreeg ik last van m'n benen.
Na jaren onderzoek bij huisarts en specialisten is er niets uitgekomen, op een gegeven moment
had ik eindelijk een afspraak in het ziekenhuis voor verwijdering van de prothesen. Het
ziekenfonds was het er niet mee eens omdat er geen bewijzen waren dat mijn "ziekte" afkomstig
was van mijn borsten.....

(4) ..... Met mij gaat het nu redelijk goed, de ene dag beter dan de andere. Ik wil je nog bedanken
wat je er voor mij was tijdens mijn moeilijke periode voor en na de operatie. Het was voor mij
een hele steun, jij begreep me. Ik heb totaal geen spijt dat ik de implantaten heb laten
verwijderen, had eigenlijk jaren eerden moeten gebeuren, dat besef ik nu heel goed. Ik heb nu
mijn eigen borsten waar ik heel trots op ben. Wat ik over heb ga houden valt 100% mee.....

(5) ..... Ik heb inmiddels in beide borsten een Monobloc. Helaas is het resultaat niet zoals ik
verwacht had. In overleg met de chirurg hadden we voor een C-cup gekozen. Maar helaas is de
rechterborst kleiner dan de linker, er is te weinig ruimte voor een grotere prothese. Links had ik
meer borstklier-weefsel. Doordat ik silicone lekkage had, moest er bij explantatie veel
borstweefsel verwijderd worden. Nu is de linkerborst aangepast aan rechts, dus een veel kleinere
cup. Het resultaat is niet bevredigend en ik loop weer met uitwendige prothesen. Hopelijk weet jij
misschien een oplossing, ik ben namelijk een beetje radeloos.....

(6) ..... Een tijdje geleden las ik in Flair een artikel over een vrouw met siliconen implantaten.
Omdat ik zelf graag een borstvergroting wil, leek het mij een goed idee om eerst goede informatie
hierover in te winnen. Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen. Ik ben nu 21 jaar. Toen ik 17
was ben ik hiermee voor het eerst bij m'n huisarts geweest. Hij zei dat ik terug moest komen als
ik 18 was, omdat ik dan redelijk uitgegroeid zou zijn. Toen ik terug ging, was mijn huisarts
veranderd en nam me niet (meer) serieus ! Hij wilde me wel doorverwijzen, maar raadde het mij
af omdat het er vaak niet mooier van werd en er veel risico's aan verbonden zijn. Ook zei hij dat
ik het in ieder geval niet vergoed zou krijgen van het ziekenfonds, alleen misschien als ik
hierover een jaartje bij de psychiater zou gaan huilen. Ik zou dus graag van jullie willen weten of
het inderdaad zo risicovol is, of het eventueel toch vergoed wordt en of jullie misschien een
goede plastisch chirurg weten. Kunnen jullie mij verder advies geven over verschillende
prothesen ....

(7) ..... Mijn plastisch chirurg vindt de hele toestand maar onzin, ook om ze na 10 jaar te
vervangen. Binnen m'n familie en kennissenkring is alles onbespreekbaar. Ik probeer verder te
gaan, maar schrik iedere keer weer als er informatie uit Amerika of van jullie komt. Toch wil ik
zeker wel op de hoogte blijven. Ook blijf ik mijn gezondheid goed in de gaten houden.....

(8) ..... In mei'96 heb ik de zoveelste borstoperatie gehad. Er werd mij gezegd: "Er zijn nieuwe op
de markt met sojaolie, daar kan niets fout mee gaan. Als die gaan lekken verdwijnt het gewoon
weer uit het lichaam." In mei 2000 zijn ze om medische redenen verwijderd.Nu las ik laatst in de
Stille Kracht dat deze prothesen kanker kunnen veroorzaken. Ik weet niet meer wie ik nog kan
vertrouwen, ik word er zo moedeloos van! Al 15 jaar ben ik geen dag zonder pijn. Mijn prothesen
zijn.nooit jaarlijks gecontroleerd.....

(9) ..... Ik zou graag een beroep op jullie, als vereniging, willen doen. Jullie kennis is inmiddels zo
uitgebreid! Ik overweeg mijn implantaten te laten verwijderen, ze zitten er al veel te lang in. In
een borst zit kapselvorming en knobbels en is behoorlijk pijnlijk. Ik heb zo goed als geen borsten
als de implantaten verwijderd worden, dus vraag ik me af of er een alternatief is. Zijn jullie op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen? Is er een mogelijkheid die jullie me kunnen aanbevelen en
zo ja, weten jullie een chirurg die de problematiek van siliconen erkent.....

(10) ..... Zo'n 6 jaar geleden zijn m'n prothesen vervangen wegens kapselvorming. Tijdens de
ingreep bleek dat een prothese gebarsten was, waardoor de ingreep veel langer duurde. Ik was
daarna ook in een schoktoestand geraakt, waarschijnlijk vanwege mijn hypoglycemie die
toentertijd nog niet geconstateerd was. Nu blijkt dat een prothese weer is gaan lekken en weer
vervangen moet worden. Ik wil liever niet dat er weer prothesen ingezet worden. Hoe kan de
plastisch chirurg eigenlijk weten dat de prothese is gaan lekken zonder dit op een mammografie
of MRI-scan te kunnen zien? En kunnen de borsten bij complete verwijdering van de prothesen
op zo'n manier "opgelapt" worden, dat ze niet echt lelijk blijven .....

(11) ....Ik heb op mijn 23e implantaten gekregen en heb ze een jaar of 6 geleden laten vervangen
omdat ze hard werden. Klachten, behalve het hard worden en daardoor pijn, had ik eigenlijk
nooit. Ook nu niet, behalve een gevoel van "druk" hier of daar. Maar, ik ben nooit voor controle
opgeroepen, vroeger niet en nu ook niet. Is dat normaal? Moet dat door de betreffende chirurg
uitgevoerd worden of kan/mag een ander dat ook doen? Trouwens, diegenen die met mijn lijf
geconfronteerd worden (bedrijfsarts, vrienden), vinden het "heel goed gedaan" .....

(12) ..... TV OPNAME SBS - Verslag van onze filmster E. -
Uren zijn ze hier geweest! Eerst de verslaggever voor achtergrond informatie, met poep aan zijn
schoen en gebak voor bij de koffie. Toen, een paar weken later kwam het opnameteam van SBS
met de presentator van "met TON", Ton zelf dus. Hij had zich goed voorbereid. Maar wat was het
moeilijk en zwaar voor mij! Ik ben echt door het luit gegaan en heb heel veel gehuild, maar ook
gelachen. Ze waren zo lief en bezorgd voor me, zo attent ! Eindelijk, na al die jaren kon ik mijn
verhaal kwijt, vertellen hoe siliconen mijn lichaam en leven verknald hebben. Hoe ik als siliconen
slachtoffer moet vechten om te overleven. Er zijn ook buitenopnames geweest, de markt over en
'n kledingzaak in voor grote en moeilijke maten. Eerlijk gezegd had ik gehoopt dat ik, als dank
voor mijn inzet en medewerking, daar iets zou mogen uitzoeken. Helaas niet dus! Dan maar
hopen dat ze SVS een "leuke" donatie sturen, SBS is tenslotte een commerciële zender met veel
geld. Dat heb ik ze ook gezegd, hoor. Je weet wat voor een doerak ik ben. Jij hebt er toch ook
hard voor gewerkt en ze veel informatie doorgegeven? Trouwens, veel van wat ik ze vertelde,
hadden ze al van jou gehoord, dus ik vind dat SVS het eerlijk heeft verdient. Ze vertelden ook dat
ze met nog een
paar vrouwen van SVS contact hadden voor opnames e.d. Als ze daar ook overal zoveel uren
insteken, moet het een klasse opname/uitzending worden. Ik ben benieuwd wat ze er in totaal van
maken. Ergens in januari zal de uitzending zijn.

[ Note SVS - Een toepasselijk plaatje als dank voor alle filmsterren die aan deze opname hebben
meegewerkt. Hopelijk krijgen jullie nu geen "ster-allures".Lieve moedige vrouwen, BEDANKT !
KIJKTIP - Hou in Januari TV zender SBS 6 in de gaten. Vermoedelijk op een woensdagavond,
het programma "Met Ton". ]


Bericht uit Brussel
Verdere achtergrond uitleg en gegevens over de procedures in het Europees Parlement.
(Zie Stille Kracht september 2000, nr.3 en hierboven, voor achtergrond en duidelijkheid.)

Een ander lid van het EP, Frau Margot Kessler is het niet eens met de Optie 3 beslissing. Zij heeft
een geschreven verklaring uitgestuurd op een algeheel verbod, optie 2 dus. Deze verklaring moet
door de helft +1 (314) van de Europarlementariërs ondertekend worden. De verschillende
Europese Steungroepen hebben geprobeerd zo veel mogelijk van de eigen afgevaardigden te
benaderen met het dringende verzoek de verklaring van Margot Kessler te ondertekenen.
Afwachten maar weer !

Europees Parlement - Brussel. 29 augustus 2000 - Samenvatting
Environment Committee: Opinies over siliconen-gel borstimplantaten.

In mei 2000 heeft Dr Martin-Moreno en Mevr. Wisbaum van het Spaanse Nationale
Gezondheidsinstituut in Madrid, hun studie aan het Petitie Committe gepresenteerd. "Gezond-
heids risico's door siliconen implantaten in het algemeen, met een speciale referentie naar borst
implantaten".

Siliconen implantaten zijn jarenlang gebruikt voordat er veiligheidsregels of controle was op het
gebruik. Onrust betreffende de gezondheid over het gebruik van siliconen-gel borstimplantaten
(SBI), ontwikkelde zich in de 80-er jaren in Amerika en Canada en verspreide zich rond 1990 in
Europa. Sinds 1992 zijn in Amerika en Canada SBI alleen beschikbaar voor vrouwen {met
speciale medische nood) die een borstreconstructie nodig hebben en bereid zijn jarenland deel te
nemen aan een klinische studie van de Amerikaanse FDA (Food and Drugs Administration).
Zoutwater gevulde implantaten (Saline's) zijn toegestaan.

Alle Europese lidstaten, behalve Frankrijk, hebben geen beperkingen op het gebruik van SBI.
In Frankrijk is sinds 1992 een beperking opgelegd en in 1995 zijn alle borstimplantaten, behalve
de zoutwater gevulde verboden. Chirurgen moesten toestemming vragen voor een specifieke
medische toepassing, in geval van reconstructie, om SBI te mogen gebruiken.
De aandacht voor siliconen implantaten sinds de jaren negentig heeft geleid tot veel
epidemologische studies die allen hebben aangetoond dat er geen bewijs is van een groot gevaar
voor ernstige aandoeningen. Omdat het onderzoek recentelijk is verricht kan er echter geen
uitspraak gedaan worden over de langere termijn. Er is alleen gekeken naar bepaalde specifieke
ziekten, met name kanker en bindweefsel aandoeningen. Er is geen onderscheid gemaakt tussen
verschillende soorten implantaten. Honderden verschillende types zijn op de markt gebracht en
gebruikt sinds ze in 1962 geïntroduceerd werden.

Naast de medische studies is er een aanzienlijke groep vrouwen die beweren last te hebben van
symptomen die zij in verband brengen met hun implantaten. Vanuit deze "ingewikkelde realiteit"
worden in het recente STOA rapport de volgende beleidskeuzes genoemd:

- (Optie 1): Status quo: Geen verbod, handhaving huidige wettige regelgening.
- (Optie 2): Verbod op siliconen implantaten in verband met het ontbreken van informatie over de
risico's en de verzoekschriften van sommige groepen.
- (Optie 3): Geen volledig verbod, maar goedkeuring en tenuitvoerlegging van strenge specifieke
maatregelen ter verbetering van de patienten-voorlichting, opsporing en toezicht, kwaliteits-
controle en bewaking onderzoek.

De zelfhulpgroepen van vrouwen die aangeven problemen te hebben die in verband zijn gebracht
met siliconen implantaten, maken zich ongerust over verschillende zaken als: • Gebrek aan
informatie over mogelijke risico's van borstimplantaten. Op 2 kritieke vlakken is er te weinig
informatie. Patienten moeten weten dat implantaten niet levenslang meegaan en vervangen of
verwijderd moeten worden. Scheuren komt erg veel voor, zo tussen de 5-51% volgens de studies.
Sommige studies wijzen op een scheuringspercentage van meer dan 50% na 7-10 jaar en meer
dan 95% na 20 jaar.

(1) - Veel vrouwen hebben implantaten om cosmetische redenen en de zelfhulp groepen beweren
dat minder vrouwen een siliconen implantaat gekozen zouden hebben, als ze voor de operatie
meer informatie hadden ontvangen over risico's en gevolgen.
(2) - Het ontbreken van "Implantregistratie" in Europa betekend dat het niet bekend is hoeveel
vrouwen een implantaat hebben.
(3) - Veel vrouwen vermelden dezelfde onverklaarbare ernstige symptomen. In het STOA-rapport
staat dat de verklaringen van vrouwen uit 6 verschillende Europese landen "griezelig op elkaar
lijken".
(4) - Het bestaande onderzoek vertoont tekortkomingen, zoals lange-termijn gegevens, geen
overzicht over aantal implantaten en het mixen van verschillende soorten implantaten in studies.

Bij het opstellen van de aanbevelingen heeft de Rapporteur (Catherine Stihler) getracht rekening
te houden met de standpunten van de leden van zelfhulp groepen, plastisch chirurgen, met
vrouwen die borstimplantaten kregen voor reconstructie of om cosmetische redenen. Ook heeft ze
rekening gehouden met de meningen die de leden van de verschillende Commissies tijdens de
eerste gedachtewisseling over dit onderwerp, in augustus hebben geuit.
Ze is verheugd dat de Commissie haar eerder standpunt "dat er niets ondernomen hoefde te
worden " heeft herzien en ze heeft verklaard dat ze nieuwe regelgeving op wil stellen op basis van
optie 3 van het STOA-rapport.

[ Note SVS - Ergens delen wij die "vreugde": Fijn dat er iets veranderd ! Wij vinden dit niet
vergaand genoeg. Toch blijven we hoop houden. In 1990 was de situatie identiek aan die nu in
Europa, twee jaar laten werd alsnog een verbod ingesteld ]


Flesspenen en fopspenen
Veiligheid is nummer een

De voordelen van siliconen in een oogopslag. Siliconen -
(1) - worden aanbevolen op grond van resultaten door medisch onderzoek
(2) - worden sinds jaren met veel succes in de hartchirurgie toegepast - zijn in hygienisch opzicht
onovertroffen
(3) - hebben een transparant, glad oppervlak en worden minder snel poreus
(4) - hebben gemiddeld een langere levensduur
(5) - kunnen gemakkelijk uitgekookt word

Fopspenen kalmeren niet alleen kinderen. Ook moeders moeten gerust kunnen zijn, dat hun
tevreden zuigend kindje hiervan geen nadelige gevolgen ondervindt. Het materiaal beantwoordt
aan de internationale normen en bevat geen vreemde stoffen en wordt minder snel poreus, zodat
er zich geen bacterien kunnen ontwikkelen. Goed, dat bibi besloten heeft alleen nog flesspenen en
fopspenen van siliconen te gebruiken, waardoor invloeden van buitenaf voorkomen worden.
Siliconen verouderen niet en worden niet poreus bij regelmatig uitkoken. Zij behouden hun
elasticiteit gedurende de gehele gebruiks-periode. Het gesloten oppervlak blijft hygienisch. HOE
VEILIG IS VEILIG ? Veilige siliconen spenen, maar.....: "BI] beschadiging direct vernieuwen !"
WAAROM, als dit materiaal zo veilig is


Wat eten wij ?
Het voorkomen van "siliconenverbindingen" in voedingsmiddelen.
( Samenvatting uit Stille Kracht nummer l, maart 1997 )

Voedsel-overgevoeligheid is een overkoepelende term voor alle ongewenste reacties tegen
voedingsmiddelen. Twee vormen die tot voedsel-overgevoeligheid gerekend worden zijn voedsel-
allergie en voedsel-intolerantie. Als er sprake is van voedselallergie, betekend dit dat het lichaam
antistoffen vormt tegen eiwitten uit voedingsmiddelen. Komen de antistoffen in aanraking met de
stof waartegen het is aangemaakt, dan treed een reactie op. Er komen allerlei stoffen vrij die
mediatoren genoemd worden. Deze mediatoren zorgen voor allergische verschijnselen.

In geval van voedselallergie zijn de antistoffen gericht tegen bepaalde eiwitten in de voeding, bv.
tarwe-eiwitten. De eiwitten waar de antistoffen tegen worden aangemaakt, worden allergenen
genoemd. Verbindingen met siliconen die als additief in bepaalde voedingsmiddelen mogen
worden gebruikt (polydimethylsiloxaan, siliciumdioxide en de verschillende silicaten) bevatten
geen eiwitten. Stoffen die geen eiwitten bevatten kunnen geen allergische reactie geven. (Aldus
het voorlichtings-bureau voor voeding, LIVO. Mogen wij hier vraagtekens bijzetten???)

Naast voedselallergie is ook voedsel-intolerantie een vorm van voedsel-overgevoeligheid.
Bij een voedselintolerantie reageert het lichaam ook op bepaalde bestanddelen in de voeding.
Het afweersysteem is hierbij, in tegenstelling tot bij voedselallergie, niet of nauwelijks betrokken.
Bij voedselintolerantie wordt gereageerd op bijv. bepaalde natuurlijke bestanddelen in
voedingsmiddelen of op stoffen die hieraan worden toegevoegd, zoals bepaalde additieven. De
stoffen waar een voedselintolerantie voor kan bestaan worden triggers genoemd.

In de wetenschappelijke literatuur zijn geen intoleranties bekend voor verbindingen met siliconen
zoals gebruikt in voedingsmiddelen. Aangezien er verschillende soorten siliconen bestaan en het
niet bekend is welke siliconen in implantaten gebruikt zijn, is niet aan te geven of siliconen-
verbindingen in voedingsmiddelen identiek zijn. (Note SVS: Wij denken dat het basisprincipe
hetzelfde is, mede gezien de overgevoeligheid van veel vrouwen voor bepaalde
voedingsmiddelen met boven vermelde additieven.)

Polydimethylsiloxaan wordt met name als antischuim- en antiklontermiddel in de
voedingsmiddelen industrie gebruikt. Dit zijn stoffen die in geringe concentratie de ongewenste
vorming van schuim verhinderen of gevormde schuimen snel kunnen wegnemen en/of zorgen dat
poeders niet aan elkaar gaan kleven. In de huidige Richtlijnen van het Europees Parlement en van
de Raad betreffende Voedingsnriddelen-additatieven staat beschreven hoeveel
polydimethylsiloxaan in voeding voor mag komen. Deze richtlijnen zijn in de Nederlandse
Wetgeving opgenomen.

Produkten waar maximaal 10 mg per kilo polydimethylsflozMB (E 900) mag voorkomen zijn:
(1) - Vruchten en groentenconserven in blik of glas
(2) - Jam, gelei en marmelade en soortgelijke smeerbare produkten
(3) - Beslag, soep en bouillon, braadolie en braadvet
(4) - Niet alcohol-houdende gearomatiseerde dranken (Max. 10 mg per liter)
(5) - Suikerwerk, behalve chocola
(6) - Ananassap (10 mg per liter) en kauwgom (100 mg per kilo)

Andere siliconenverbindingen die volgens de richtlijnen van het Europees Parlement in
voedingsmiddelen zijn toegelaten zijn:
(1) - Siliciumdioxide E 551
(2) - Calciumsilicaat E 552
(3) - Magnesiunsilicaat E 553a
(4) - Talk E 553b
(5) - Natriumaluminiumsilicaat E 554
(6) - Kaliumaluminiumsilicaat E 555
(7) - Calciumaluminiumsilicaat E 556

De bovengenoemde stoffen mogen aan de volgende voedingsmiddelen toegevoegd zijn:
(1) - Gedroogde levensmiddelen in poedervorm (max. 10 gr per kilo)
(2) - Zout en zoutvervangers (max. 10 gr per kilo)
(3) - Voedingssupplementen (Geen maximale hoeveelheidsaanduiding)
Voedingsmiddelen in tablet- of drageevorm
(geen maximale hoeveelheidsaanduiding)
(4) - Gesneden harde kaas en gesneden smeltkaas (max 10 gr per kilo)
(5) - Emulgatoren en kleurstoffen (max. 5% van de hoeveelheid in het voedingsmiddel)
In andere voedingsmiddelen dan in de bovengenoemde mogen volgens de wet geen siliconen-
verbindingen voorkomen.

Een promotieboekje vanuit de industrie vermeldt het volgende onder de kop:
SILICONEN EN CONSUMENTEN PRODUKTEN

De meesten van ons gebruiken siliconen dagelijks in de een of andere vorm via diverse andere
consumenten produkten als voorverpakte pudding en cakemix, dagelijkse gebruiks- en
verzorgingsartikelen. Alle anderen consumeren het regelmatig via koolzuurhoudend bronwater en
maagzuur-bindende medicijnen in de vorm van simethicone. Simethicone wordt zelfs gebruikt in
geneesmiddelen tegen kolieken voor baby's.

Een andere vorm van siliconen, dime-thicone, wordt veel gebruikt in produk-ten voor
persoonlijke verzorging. In lippenstift, rouge, handlotions wordt siliconen gebruikt als moistuiizer
(moisture = vocht, vochtigheid) Zonnebrandolie, insektwerende middelen, aftershave lotion,
scheercreme, deodorant, shampo, haarspoelingen en haarspray bevatten veelal een bepaalde soort
siliconen.
Beddenlakens, kleding en gelaatstissues voelen vaak zacht aan omdat ze met siliconen zijn
behandeld. Siliconen wordt ook gebruikt als waterafstotende laag in paraplu's, regenjassen en in
was. (Note SVS: Daar lijkt het mij ideaal voor, buiten het lichaam ! Ook voor kitwerk voor
badkamer en ramen) Labels zijn gemakkelijker te verwijderen indien zij met siliconen zijn
behandeld.

Siliconen wordt óók gebruikt in leidingwater (kraan dus goed laten doorlopen) en in
geheugenchips van computers. Dit is slecht een kleine opsomming van de meest bekende
toepassingen van siliconen in consumenten produk-ten.

Reactie SVS promotieboekje -
Verder wordt in dit boekje de vele medische gebruiks-mogelijkheden van siliconen de hemel
ingeprezen! Inderdaad, te veel om op te noemen, zoals ze zelf verwoorden. Ik denk dat voor veel
van "onze " vrouwen een stukje duidelijkheid ontstaan is na het lezen van deze informatie. Veel
vrouwen zullen nu begrijpen waarom ze zich zo raar of naar voelen na het nuttigen van bepaalde
voedingsmiddelen, waarom hun huid in brand staat na die "lekkere" shampo of lotion, of waarom
ze "hun bed uitzwemmen " terwijl ze net schone lakens hebben.

En wat denk je van die zere handen na 'n huishoudelijke schoonmaakbeurt of de druipneus als je
de krant leest? Ook daarin worden dezelfde of verwante chemische polymere stoffen gebruikt.
Of..!
Beroemd is inmiddels het schapen-vachtje om mijn telefoonhoorn en de zooitjes in m'n schoenen.
VROUWEN, WEESALLERT OP WAT JE EET OF GEBRUIKT ! Hou voor jezelf bij watje
gebruikt hebt, controleer het en hou onsAUB op de hoogte van de bevindingen, met naam en
toenaam graag. Daar kunnen we anderen weer mee op weg helpen. Bedankt.


Belangrijke vitaminen en Mineralen
( Bron - Apotheek en Gezondheid )
Voor bijna alle denkbare processen in het lichaam zijn vitaminen en mineralen nodig. Het is dus
noodzakelijk deze stoffen dagelijks in voldoende mate binnen te krijgen. Is dat het geval, dan
functioneerd het lichaam niet alleen goed, maar bestaat er ook minder kans op ziekten.

Vitamine - Komt voor in - Functie:

A
- Lever, boter, margarine, eieren, wortelen, gele groenten.
- Nodig voor de lichaams-membranen, inclusief het oognetvlies, de wanden van de longen en het
spijsverterings-kanaal. Ook nodig voor botten en tanden.

B (Thiamine)
- Volkorenprodukten, bruine rijst, varkens en rundvlees, gevogelte
- Zorgt voor een goede verbranding van de koolhydraten.

B2 (Riboflavine)
- Kaas, (karne)melk, bladgroente, volkorenprodukten, eieren
- Hebben cellen nodig voor levering energie.

B3 (Nicotinamide)
- Vlees, granen, peulvruchten.
- Helpt cellen brandstof en zuurstof goed te gebruiken.

BS (Panthoteenzuur)
- Vrijwel alle voedingsstoffen.
- Noodzakelijk bij energieproduktie van de cellen.

B6 (Pyridioxine)
- Mager vlees, bananen, noten, groene bladgroenten, volle granen
- Onmisbaar voor rode bloedcellen en zenuwen.

B7 (Biotine)
- Eigeel, groenten, melk.
- Belangrijk voor de huid en het bloedcirculatie-systeem.

B12 (Cyanocobalamine)
- Vlees, vis, eieren, melk, melkprodukten.
- Helpt bij produktie van rode bloed-lichaampjes in beenmerg. Ook nodig voor het zenuwstelsel.

C
- Fruit, groene bladgroenten, aardappelen, kool, tomaten
- Nodig voor botten en tanden, en hersenweefsel.

D
- Margarine, boter, eigeel, tonijn, zalm
- Belangrijk voor goede beender-structuur.

E
- Plantaardige oliën, noten, groenten, volle granen
-Nodig voor verwerken van vettige substanties.

K
-lever, groene bladgroente
-Speelt belangrijke rol in de bloedstolling

Mineralen - Komt voor in - Functie:

CALCIUM
- Zuivelprodukten, graanprodukten.
- Belangrijk bij goede opbouw van het skelet

JODIUM
- (Zee)vis, brood, jodium-houdend keukenzout.
- Onmisbaar voor de schildklier

KOPER
- Groenten, thee, noten, chocolade, rozijnen.
- Belangrijk element in de stofwisseling

MAGNESIUM
- Melk, granen, noten, peulvruchten.
- Speelt rol bij de verwerking van enzymen

MANGAAN
- Thee, cacao, gember.
- Nodig voor goede stofwisseling.

MOLBDEEN
-peulvruchten, biergist, graanprodukten.
-belangrijk element in de stofwisseling

SELENIUM
- Gevogelte, vis, vlees, ei, graanprodukten, noten
- Nodig voor een goede stofwisseling

IJZER
- Lever, vis, granen, erwten, bladgroeten, gedroogd fruit.
- Nodig voor zuurstoftransport naar de cellen.

ZINK
- Schaal- en schelpdieren, kaas, granen, kwark.
-Speelt rol bij eiwit-opbouw in het lichaam


CASUS, D.B., Natuurgeneeskundig therapeut, vertelt -
Mevrouw E.V. kwam met haar man bij mij met nogal wat klachten. Klachten die veel siliconen-
vrouwen hebben. Veel pijn door haar hele lichaam en altijd moe en nog eens moe........uitgeput !

Daarbij nog de frustratie dat zij zich door niemand serieus genomen voelde. Ook dat schijnt bij
siliconen-vrouwen te horen. Ik heb haar uitgebreid getest en de energiewaarde van haar organen
gemeten. Behalve een zeer lage hormoonspiegel was er nogal wat aan de hand. In overleg
besloten wij het lichaam eerst maar eens te ontgiften met Vita-Chlorofyl. Daarbij, om het lichaam
weer wat weerbaarder en sterker te maken, het vrouwensupplement Gynogeen. Dit supplement
bevat n.l. alle vitaminen en mineralen die een vrouwenlichaam nodig heeft en is van zeer hoge
kwaliteit. De ontstekingen die zo kenmerkend zijn voor siliconen-vrouwen werden behandeld met
Eliminatio (B.R.E.)

E. en ik hadden elke drie weken contact zodat wij de voortgang in de gaten konden houden. Zij
voelde zich na verloop van enige tijd al heel wat beter. Uiteindelijk besloot ik haar SILICON
(B.R.E.) te geven, het middel dat siliconendeeltjes verdrijft via de uit-scheidingsorganen. Hoewel
de meeste vrouwen hier weinig of niets van merken ging het bij E. aanvankelijk weer wat minder.
Het lichaam moest zich nl. aanpassen aan het afvoeren van alle toxische stoffen en dat bracht
vermoeidheid met zich mee. Bij elke meting die eens in de drie weken werd gedaan bleek er
minder siliconendeeltjes in het lichaam aanwezig te zijn en dat gaf moed om door te gaan. Zoals
ik haar nu meemaak is E. totaal anders dan toen zij voor de eerste keer bij mij kwam. Het is fijn
dit te zien gebeuren ! Het was een goede samenwerking daar zij zich volledig inzette en zich
tevens hield aan de voedingsvoorschriften.

Gedurende de gehele behandelperiode heb ik alles in- en meegevoeld. Ik ben zelf n.l. ook een
siliconen-vrouw en ongeveer vijf jaar geleden door dezelfde Vita producten weer geheel de oude
geworden en voel mij daarom bevoorrecht hiermee andere vrouwen te kunnen helpen.

E.V.vertelt -
Ik wil graag wat vertellen over de supplementen van Vita Produkten en de behandeling door D.B,
die mij in een paar maanden tijd van mijn klachten hebben afgholpen. Voordat ik mij liet
behandelen werd ik geplaagd door allerlei klachten, zoals: duizeligheid, vermoeidheid, pijnen
door het hele lichaam, concentratieproblemen, sterk wisselende stemmingen, behoefte aan eten en
zoetigheid, dorst en darmklachten. Na verschillende bezoeken aan de huisarts ben ik op zoek
gegaan naar andere mogelijkheden tot genezing. Via het contactblad "De Stille Kracht" van het
steunpunt voor vrouwen met siliconenimplantaten ben ik met D.B. in contact gekomen. Ik ben
samen met mijn man bij haar geweest en zij heeft toen door middel van testen bepaald hoe zwaar
mijn siliconen-belasting was en de stand van zaken van de organen. Naar aanleiding daarvan
heeft zij bepaald welke supplementen voor mij noodzakelijk waren en welke voedingsinstructie
ik mee zou krijgen. Zonder dat laatste werkt het namelijk niet optimaal.

Nadat mijn organen op peil waren heeft D. mij SILICON (B.R.E.) geadviseerd om de
siliconendeeltjes uit mijn lichaam te verdrijven. Dit alles heeft ca. vier maanden in beslag
genomen.
Al met al voel ik mij een stuk beter en ik gebruik nu bijna geen supplementen meer en hoef mij
niet meer strikt aan de voedingsvoorschriften te houden. Ik vind dit voor iedereen die soortgelijke
klachten heeft aan te bevelen.Artikel uit de Alternatieve Hoek

Geneeskunde Plus X ?
Wonderen in de geneeskunde / Artsen vóór genezing langs geestelijke weg.
Door H.H.

AMSTERDAM - Het is nog steeds iets bijzonders wanneer artsen tijdens een internationaal
medisch symposium spreken over "Genezing langs geestelijke weg - een bouwsteen voor de
medische wetenschap van de toekomst?" Toch krijgt dk thema in de publiciteit steeds meer
aandacht. Meer dam 400 toehoorders volgden op 16 september jl. in de Aula van de Vrije
Universiteit te Amsterdam met grote interesse de lezingen van 11 sprekers uit Nederland, Belgie,
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Artsen overwinnen grenzen
Matthias Kamp, arts en leider van de Medisch Wetenschappelijke Vakgroep van de Bruno
Gröning Vriendenkring waartoe meer dan 4.000 artsen en andere mensen met een medisch beroep
behoren.
"Steeds meer collega 's interesseren zich voor genezing langs geestelijke weg door de leer van
Bruno Gröning. Deze leer kan tot hulp van grote betekenis dienen als aanvulling op de reguliere
geneeswijzen. Ik geloof dat de medische wereld van de toekomst niet zonder deze bouwsteen kan.
"

Hopeloosheid leren te overwinnen
Alles goed en wel. Dat zegt de geinteresseerde, maar waar zijn de bewijzen? Maar de aanwezige
twijfel bij sommige bezoekers van het symposium werd door indrukwekkende
genezingsberichten weggenomen. De genezing van een vrouw, die jarenlang leed aan osteoporose
(botontkalking) en na veel vergeefse moeite door het opnemen van de door Bruno Gröning als
"heilstroom" betitelde goddelijke kracht, hulp en genezing heeft ervaren, stemt niet alleen tot
nadenken maar wekte ook bij vele mensen in de zaal hoop. Commentaar van de arts Dr H.
Hagemoser: "Volgens de reguliere medische wetenschap onverklaarbaar, maar de
indrukwekkende bewijzen van voor- en na-onder-zoek laten zien dat het werkelijk is gebeurd."

Vermeldingswaardig op het gebied van genezing langs geestelijke weg is het feit, dat blijkbaar de
zogenaamde ontwikkelingslanden van Azie en Afrika wat dit betreft juist flinke
ontwikkelingshulp voor de "vooruitstrevende" industriele westerse landen bieden. Dr N. Joshi,
directeur van een universiteit uit India en geinteresseerd toehoorder, bevestigt: "Hulp en genezing
langs geestelijke weg wordt in mijn geboorteland in alle lagen van de bevolking volledig
geaccepteerd. Onze kinderen worden reeds met dit geestelijk •weten over de samenhangen van
deze wijze van genezing vertrouwd gemaakt."

Waarom is het voor de gestudeerde westerse wereld zo moeilijk dingen te accepteren die men niet
kan kopen, niet zwart op wit kan zien? Misschien ligt de oorzaak in de gewoonte dingen te kopen
die men nodig heeft om te leven. Ook de gezondheid hoort intussen daarbij. Een andere manier
van denken in de algemene wijze van leven betreffende de gezondheid, kost allemaal veel meer
moeite dan naar de arts te gaan en enkele pillen in te nemen. Het gezondheidswezen in Europa
staat voor een bijna onmogelijke opgave. Nooit waren de kosten zo hoog en nooit was het aantal
zieke mensen zo groot. Een duidelijke tegenstrijdigheid?

Een verrijking voor de medische wetenschap.
Nuchtere, neutrale uitleg over serieuze mogelijkheden betreffende geestelijke genezing, is in de
tegenwoordige tijd een gebod van de verantwoordelijkheid en kan, zoals de genezen personen in
het openbaar op dit symposium vertelden, levens redden. Ondanks sekten-hysterie en campagnes
die genezing langs geestelijke weg tot middeleeuws bijgeloof wilden bestempelen, is de
informatie-behoefte onder de bevolking zeer groot. De bezoekersaantallen van de internationale
serie vaklezingen van de Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep bevestigen dit en zijn
indrukwekkend.

Tegen de achtergrond van een moderne wereld vol apparatuur, de kosten-explosie van de
medische zorg en de steeds luider wordende roep om een modern en financierbaar
gezondheidssysteem, kan de vraag die op het symposium centraal stond, met een eenduidig "ja"
worden beantwoord. ~Hulp en genezing langs geestelijke weg is een bouwsteen voor de medische
wetenschap van de toekomst."

Wilt u meer weten, neem dan contact op met -
Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep
Postbus 2319,
6040 DB Roermond
Tel: 0475 - 32 60 68 / 58 29 85
Fax: 0475 - 32 94 37
www.bruno-groening.org /nederlands

                     Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
              8e Jaargang, Maart 2001, Nummer 1


Index
- Redactioneel
- Soms....
- The Body shop: Eigenwaarde versus Ideaalbeeld
- Kris - Kras. ingezonden reakties
- Geneeskunst of Geneeskunde ?
- "Twee theezakjes vol deuken, en altijd maar pijn, pijn, pijn..." ( Het verhaal van J.B. )
- "Medisch Taboe op Siliconen-Klachten" (Het verhaal van C.V )
- Het verhaal van Marlou Boots en SVS
- "Ik leefde op een Tijdbom - Ik wilde niet meer !" (Het verhaal van J.)
- Het tegengestelde is waar ! - De Doofpot gaat Barsten vertonen .....
- Grotere borsten als verjaardagscadeau
- Explosie treft Toni Braxton
- Letter European Parliament, Catherine Stihler


Redactioneel
"Ik zou wel eens willen weten ....." WAAROM .........
Duizenden waarom vragen die altijd en alleen een daarom antwoord hebben. Niet loskoppelbaar
en niet omkeerbaar. Wat een filosofie en dat in de eerste uitgave van alweer een nieuw jaar.
Ondanks heel veel negativiteit blijven we positief denken en rustig doorgaan op de ingeslagen
weg, er van uitgaande dat de waarheid en daarmee de erkenning boven tafel zal komen. De
internationale slogan: W.W.W. = We Will Win (wij zullen winnen) blijft als een tam-tam over de
wereld gonzen.


SOMS ..
trek ik me terug op een eilandje zonder weg of brug
Soms ... in de koelte van het water denk ik met angst aan later
Soms... in de warmte van het gras hoop ik op iets dat nog nooit was
Soms ... in de luwte van de struiken droom ik over onderduiken
Soms ... in de ijlte van de lucht verlang ik naar het eind van mijn vlucht
Steeds ... in die stille harmonie vind ik weer nieuwe energie!
I.B.
The Body Shop: Eigenwaarde versus Ideaalbeeld
Het ideaalbeeld van de hedendaagse vrouw dat ons wordt voorgespiegeld door de media klopt
vaak van geen kanten. Je hoeft geen supervrouw te zijn om gewaardeerd te worden. Probeer niet
iemand te zijn die je niet bent. Je bent zelf bijzonder genoeg !
"Mam, mag ik een neuscorrectie voor m 'n verjaardag?"
" Mijn vriend zegt steeds dat ik hangborsten heb, ik wil hem niet kwijt. Dus wil ik een
borstverstevigende operatie. Ja, zoiets als dat Baywatch meisje. "
"Als ik loop wiebelen mijn billen zo raar, kunt u er wat vet uithalen?"
Door de eeuwen heen zijn de lichamen van vrouwen altijd onderworpen geweest aan de laatste
modegril. We zijn ingesnoerd, opgepompt, hebben ons in corsetten gewurmd en ons haar een
meter hoog op ons hoofd gedragen. Nu wordt onze huid gebleekt, worden ribben verwijderd en
vet afgezogen. Siliconen worden geïnjecteerd en onze boezem is van groot naar klein en vice
versa gegaan. Zou je niet liever beoordeeld worden op je individualiteit, je gedachten en je plezier
in het leven ? Laat zien wie (wat en hoe) je werkelijk bent !


Van alles Wat !
Kris - Kras Ingezonden reakties
(1) ... Heeft u ervaring met vrouwen die helemaal geen borstontwikkeling hebben? Zijn er voor
jonge meisjes met dit probleem alternatieven, gezien de negatieve berichten over borst prothesen.
Een hormoonkuur misschien of eigen vet van 'n andere plaats? Welke specialist heeft daar
verstand van.

(2) ... Ik kreeg 12 jaar geleden, na amputatie, een Dow Corning implantaat. De pijn en ellende,
het lekken, heeft mijn hele leven volkomen ondermijnd. Veel ontstekingen en problemen, ach, de
klachten zijn bij jullie bekend. In totaal ben ik zo'n 28 x geopereerd. Om dan nog "zonnig" door
het leven te gaan is soms een onmenselijke opgave. Het liefst was ik dood.

(3) ... Hierbij verzoek ik u mijn vrouw niet meer uw verontrustende informatie te sturen. Daar is
ze weken door van slag. Wij houden ons liever aan de uitspraken van de behandelend arts.

(4) ... Hierbij hartelijk dank voor de snelle afwerking. Ik had bij toeval de prothesen op een
bruine envelop gelegd en de volgende dag zat er 'n vettig laagje op. Voor mij geen implantaten
meer, hoewel ik er heel erg gelukkig mee was en ze, naar mijn idee, toen ook heel hard nodig had.
Tja, je bent jong en onzeker en hebt vaak een verkeerd zelfbeeld.

(5) ... Graag wil ik meer informatie met betrekking tot siliconen borst-implanta-ten. Ik heb ze
vanaf 1990 en kwakkel sinds een paar jaar nu met m'n gezondheid.

(6) ... Nooit of te nimmer ga ik nog onder zo'n scan! Nooit meer! Ik stikte zowat onder die
smalle lage scanner. In voelde me heel raar worden, kreeg 'n dikke tong en had 't gevoel dat ik
niet meer kon ademen. Ik heb last van claustrofobie! En dan 'n half uur op m'n buik, m'n borstjes
in die gaten en m'n armen op m'n rug. Nog smaller dan een doodkist. Daarin lig je tenminste nog
op je rug !
(7) ... Even wat afschrijven ....! Ik ben precies één week thuis na ziekenhuisopname, want 7.. ik
heb hen laten verwijderen. Echt waar ...! Ik ben nu prothese-loos en ik ben dol- en dolblij. Jullie
uitspraak: "liever plat dan plant", kan ik alleen maar beamen.

(8) ... Jarenlang heb ik met plezier prothesen gehad, echt waar. Later werden de prothesen snel
hard en de pijn onhoudbaar. Een dagopname en "kraken" van het kapsel volgde, waarna de vorm
veranderde. Rare ballen die vreemd van m'n lichaam afstonden. Na veel omwegen kwam ik op 'n
wachtlijst voor vervanging van de prothesen. Mijn arts stelde verwijdering voor en daarna een
reconstructie. Wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb! Zoek een goede plastisch chirurg en blijf
zoeken. Met 'n beetje geluk kan hij er meer van maken dan je denkt.

(9) ... Door de inkapseling van de prothesen heb ik al 2 jaar geen mammografie gehad, terwijl er
borstkanker in mijn familie voorkomt. Bij een onderzoek in een speciale kliniek vertelden ze me
dat ik op latere leeftijd 80% kans zou hebben om ook borstkanker te krijgen. Ik schrok me rot en
had maar één gedachte: "Die prothesen moeten eruit!" Ik kan geen zelfcontrole doen, geen
mammografie, misschien zit er al 'n knots van 'n tumor onder.

(10) ... Bedankt voor het luisteren naar mijn verhaal en de informatie die ik van jullie heb
gekregen. Door deze informatie heb ik besloten om geen siliconen te nemen maar 'n
"buiten"prothese of een borst van eigen materiaal. Ik heb 'n zware mastopathie-achtergrond. Ik
ben overtuigt dat mij, dankzij jullie informatie, een hoop ellende bespaard is gebleven.

(11) ... Hartelijk dank voor de kopieën. Het leek alsof ik mijn eigen verhaal las. Ondanks de vele
pijnen blijf ik hoop voor de toekomst houden. Al is het soms heel moeilijk. Ik voel zuiver de
trillingen in m'n aderen, vooral in m'n benen. Ik ben altijd bezig om op alternatief gebied een
goede arts te vinden die mij en mijn klachten serieus neemt en mijn pijnen kan verlichten.....

(12) ... Ik heb die SBS uitzending gezien. Wat moedig van dat jonge meisje en die Coby om zo
naar buiten te durven komen. Zo ik nooit durven! Goed hoor! Ik denk dat ze daarmee heel veel
anderen helpen of geholpen hebben. En wat een afschuwelijke "uiers op steeltjes" heeft die
giechelmeid gekregen hè? Beslist anti-reclame voor borstvergroting

(13) .. Weten jullie hier iets van? Ik heb sinds kort een nieuwe bril en sindsdien bovenaan een
opgezette zere neus en dikke wallen onder m'n ogen. De neusvleugels zijn volgens de opticien
niet van siliconen gemaakt maar van het natuurlijke kiezelzuur. Wat is het verschil ?
SILICONEN,

Geneeskunst of Geneeskunde ?
Wat is het nu, geneeskunst of geneeskunde ? In beide gevallen weten we waar we het over
hebben.
( Bron: PP/CP Friesland nr. l januari 2001 )
„De geneeskunde heeft zo'n enorme ontwikkeling doorgemaakt dat er nagenoeg geen gezond
mens meer is." Marielle Wouters, TU Eindhoven.
RECHTEN en PLICHTEN.
Moeten we in de toekomst een overeenkomst tekenen voor in het ziekenhuis? In 2001 zal de
regering een standpunt moeten innemen. Gewezen wordt op de centrale aansprakelijkheid van de
ziekenhuizen. Een belangrijk punt: Doktoren en verpleegkundigen zijn niet meer aansprakelijk.
Er mag niet van de wet afgeweken worden. De patiënt is in de wet de opdrachtgever.
RECHTEN
De patiënt heeft recht op informatie over ziekte, een behandeling, onderzoek, mogelijke gevolgen
en risico of andere mogelijkheden. De informatie moet begrijpelijk zijn en kan zo nodig ook
schriftelijk gegeven worden. Mondelinge informatie wordt vaak toegelicht met folders e.d.
TOESTEMMING
De patiënt moet toestemming geven voor een behandeling. In geval van een spoedbehandeling.
bij een ongeval, is dit niet altijd mogelijk.
DOSSIERVORMING
Alle gegevens van de patiënt, ziekte, uitgevoerde verrichtingen, etc. worden vastgelegd. Deze
gegevens dienen minimaal 10 jaar of langer bewaard te blijven. De patiënt heeft recht op inzage
van zijn gegevens. Als privacy bescherming mag geen informatie aan anderen gegeven worden,
zonder toestemming van de patiënt.
 GENEESMIDDELEN en BIJWERKINGEN: Weet wat u slikt!
Het rijtje bijwerkingen op de bijsluiter is soms lang. Blijkbaar is er geen geneesmiddel zonder
bijwerking. Dat komt doordat het medicijn ook werkt op plaatsen in het lichaam waarvoor het
eigenlijk niet bedoelt is. Helaas moet men constateren dat alle mogelijke neveneffecten niet
compleet op de bijsluiter kunnen staan. Tijdens de testfase van een medicijn openbaren zich
alleen de meest voorkomende bijwerkingen. Pas wanneer grotere groepen mensen het medicijn
gebruiken, duiken de zeldzamere neveneffecten op. Bijwerkingen zijn in twee groepen te
verdelen. Het gemakkelijkste zijn de A-bijwerkingen. Deze bijwerkingen zijn het uitvloeisel van
het gebruik van deze medicijnen. Een kanker-werend middel bv. grijpt in op de snel groeiende
cellen. Geen wonder dus dat de haren ten gevolge van dit medicijn uitvallen. Dan zijn er het type
B-bijwerkingen. Ze zijn afhankelijk van de gevoeligheid van de individuele gebruiker. Deze
overge-voeligheden kunnen zich uiten op verschillende manieren, bv. een huidreactie,
longproblemen of een verminderde werking van de lever.

Wanneer ongewilde reacties van hel medicijngebruik worden onderkend, dan is het probleem snel
opgelost. De kwaal kan misschien met een ander medicijn worden behandeld dat die bijwerking
niet heeft. Als er geen vervangend medicijn is, dan wordt een medicijn gegeven dat de bijwerking
weer aanpakt. Bijvoorbeeld plastabletten kunnen het kaliumgehalte in het bloed zeer
verminderen. De arts schrijft dan tevens kaliumtabletten voor om een te laag gehalte te
voorkomen. Toch ziet de arts regelmatig patiënten met klachten die wel eens te maken kunnen
hebben met hun medicijn gebruik. Artsen weten soms het antwoord ook niet op deze klachten. Zo
wees een verkenning onder Amerikaanse ziekenhuizen uit dat bijna een vijfde van alle opnamen
verband hield met door medicijnen veroorzaakte klachten. Foutieve medicatie, onjuiste dosering
en het verkeerd of zelfs helemaal niet gebruiken van de voorgeschreven medicijnen kunnen een
rol spelen.

[ Note SVS - Maak een lijstje van alle medicijnen en vraag uw apotheker of dat wel bij elkaar kan
en welke effecten dit kan hebben. ]
'Twee theezakjes vol deuken, en altijd maar pijn, pijn, pijn...'
Al op haar twaalfde heeft J.B. (27) BH-maat cup C.

Het tengere en kleine meisje is in de brugklas het mikpunt van pesterijen. Het gaat van 'grote
tieten dit' en 'grote tieten dat'. Bovendien heeft J. last van pijn in haar nek en krijgt schuurplekken
van haar BH. Paardrijden, wat ze zo graag doet, is helemaal uit den boze met die pompeus
flapperende dingen. Als haar moeder voorstelt een borstverkleining te laten doen, is J. zo blij als
een kind. Op haar vijftiende bezoekt ze een plastisch chirurg in het ziekenhuis in Enschede. De
man doet haar truitje omhoog, werpt een snelle blik op haar inmiddels nog grotere borsten en
zegt: 'O, ja. Daar gaan we wel wat moois van maken.' Een voorgesprek schiet er bij in. J. weet
totaal niet wat haar te wachten staat. Zelfs de cupmaat wordt niet van tevoren besproken. Zonder
dat de chirurg haar borsten voor de operatie aftekent, wordt ze onder narcose gebracht en de OK
opgereden.

Als J. - uren na de operatie - bijkomt is het eerste wat ze voelt pijn, pijn, pijn. Ze kan zich
nauwelijks bewegen. 'Toen ik naar mijn borsten keek, schrok ik me een ongeluk. Er was zó
weinig van over! Maar ik zat strak in het verband. Misschien dat het daardoor kwam. Pas toen het
verband verschoond werd, merkte ik dat er iets mis was. Ik zag twee piepkleine borsten tussen
ontelbaar veel grote hechtingen. Ik was zo overdonderd dat ik niets anders kon dan huilen.'

Cup AA
Na vijf dagen beginnen de hechtingen te ontsteken. J.'s littekens zijn zeker een halve centimeter
dik, paarsblauw van kleur - en trekken niet weg. De arts blijft echter volhouden dat al les prima
in orde is. 'Ik ging naar huis met ultra-kleine borsten waarvan de tepels veel te veel naar boven en
te ver naar binnen zaten. Ik kon geen BH aan. Bij cup AA hield ik ruimte over. Ik was van het ene
uiterste naar het andere gegaan. Pas later realiseerde ik me dat de chirurg waarschijnlijk uit zijn
losse pols heeft staan snijden tot ver in mijn zij.'

J.'s ouders zijn zó kwaad dat ze een zaak tegen de chirurg aanspannen. Het blijkt dat zij niet de
enigen zijn, maar bij gebrek aan bewijs wordt de zaak geseponeerd. Na twee jaar zoekt J.
opnieuw contact met een plastisch chirurg. De man houdt zich op de vlakte, maar is van mening
dat 'hier toch echt wel iets aan moet gebeuren'. Hij stelt voor haar een borstprothese te geven en
tijdens de operatie de littekens te corrigeren. 'Het enige risico volgens de chirurg was dat mijn
lichaam de implantaten niet zou accepteren en deze met de aanmaak van harde plakjes bind-
weefsel zou gaan inkapselen. In dat geval zouden de zakjes er weer uit moeten. Zoals hij het
vertelde, leek de hele onderneming voor honderd procent veilig. Met geen woord repte de arts
over lekkages. Het enige wat hij nog zei was dat ze na dertig jaar vervangen moesten worden.
Deze uitspraak heeft hij trouwens later ontkend.'

Bulten
Op haar zeventiende gaat J. weer onder het mes. Als ze het resultaat ziet, is ze dolgelukkig. Oké,
de littekens zijn nog zichtbaar. De tepels zitten niet op hun plek. Maar alles is beter dan een
jongens-torso. Als J. op haar negentiende bulten onder haar borsten krijgt, wuift de chirurg haar
bezorgdheid weg met de verklaring 'littekenweefsel'. Dat ze honds- en hondsmoe is wijt ze aan
haar drukke baan in de verpleging. 'Na verloop van tijd begon de vorm van mijn borsten te
veranderen. Het werden vierkantjes. Af en toe schoten de siliconenzakjes van hun plaats en moest
ik ze weer in het gareel brengen. Ik voelde me continu ziek. Na elke inspanning had ik koorts. Zo
sukkelde ik door tot mijn 25ste. Ik was te moe om nog mijn bed uit te komen. Te ziek om nog te
kunnen werken. Ik dacht dat ik overspannen was, totdat ik mezelf eens goed in de spiegel bekeek.
Ik was zo mager als een lat, spierwit en had donkere kringen onder mijn ogen. De huisarts zei dat
ik de ziekte van Pfeiffer had. Toen begon ik te twijfelen. Dat was drie jaar eerder ook al
geconstateerd, toen de eerste verschijnselen van die overmatige vermoeidheid zich aandienden.
De arts van het GAK vond het een vreemde zaak. Toen ik vertelde dat ik siliconenimplanta-ten
had, werd hij woedend. 'Had dat dan meteen gezegd!', brulde hij. 'Die zijn waarschijnlijk gaan
lekken! '

In eerste instantie lacht J. de foeterende arts van het GAK heimelijk uit. Ze heeft - vanwege haar
klachten - inmiddels immers al vier second opinions gehad. 'Alles is in orde. Je borsten voelen
soepel aan en technisch zit het zaakje goed in elkaar', is haar telkens voorgehouden. Eén van de
plastisch chirurgen zegt haar zelfs nog dat 'lekkende implantaten een verzinsel van overspannen
huisvrouwtjes zijn'. Dus als de arts van het GAK J. sommeert 'die dingen er uit te halen', is ze met
stomheid geslagen. 'Ik ging informatie verzamelen en kwam bij het SVS terecht. Ik wilde het
eigenlijk niet geloven. Je wilt dat het niet waar is. Hoe zou ik er uitzien als ik mijn implantaten
liet verwijderen?'

Via het SVS krijgt J. het adres van een betrouwbare plastisch chirurg in het Nijmeegse Radboud
Ziekenhuis. Aan de buitenkant kan de arts niet zien of J.'s implantaten lekken, maar dat ze niet
goed zitten is duidelijk. De dokter raadt aan de protheses te verwijderen en een jaar rust te nemen
om te kijken of de klachten verdwijnen. Als J. na haar derde grote operatie bijkomt, ziet ze haar
implantaten op het voeteneind van haar ziekenhuisbed liggen. Er blijken inderdaad minuscule
scheurtjes in te zitten. De arts vertelt haar veel werk te hebben gehad aan het schoonmaken van de
holte waar de zakjes hebben gezeten: 'Het was een zooitje. Het leek wel gesmolten kaas. Je hebt
ze niet voor niets laten weghalen.' Of er nog siliconen in haar lichaam zijn achtergebleven weet J.
niet. Soms bekijkt ze zichzelf vertwijfeld in de spiegel. Waar zouden ze zitten?

Amputatie
Bijna twee jaar na haar laatste operatie kampt J. nog steeds met gezondheidsklachten. Na een
geringe inspanning is ze uitgeteld en vergaat van de spierpijn. Elke dag heeft ze koorts. Ze heeft
last van opgezette en pijnlijke borstklieren en van het littekenweefsel. Om van de pijn af te
komen is er maar één oplossing: amputatie. 'Wat ik over heb, kan ik nauwelijks borsten meer
noemen. Het zijn twee hangende theezakjes met deuken en littekens. Maar het is tenminste nog
wat. Ik loop met opgevulde BH's, meestal met schoudervulling. Dat is voor mij een manier om te
ontkennen wat er is gebeurd. Waarschijnlijk wil ik het zelf gewoon nog niet accepteren. Want als
ik mijn nachtjapon aan heb - en dus geen BH draag - durf ik niet eens in de spiegel te kijken. De
leef bij de dag, hoop dat ik me beter zal gaan voelen. Een relatie? Ik moet er voorlopig nog even
niet aan denken. Hoe vertel je zoiets?'


Medisch Taboe op Siliconen-Klachten
Verhaal van C. (53):

'Ik weeg nog maar 44 kilo; de siliconen vreten langzaam al mijn weefsel weg!' Na een slecht
uitgevoerde sterilisatie laat C.V. (53) op 33-jarige leeftijd op advies van de arts haar baarmoeder
verwijderen. Het overmatige vloeien houdt op, maar omdat de dokter nalaat C. aanvullende
hormonen te geven, is ze na een jaar zo plat als een dubbeltje. Op haar 35ste gaat ze naar de
plastisch chirurg. Hij zegt: 'Nou meid, daar gaan we wat moois van brouwen. Je bent van jezelf
nogal slank, dus ik vul het alleen maar op. We gaan er geen dienblad van maken !'

C. is dolgelukkig met haar siliconenimplantaten. De chirurg heeft zijn werk uitstekend gedaan. Er
zijn nauwelijks littekens te zien en C.'s borsten zijn geheel in overeenstemming met haar postuur.
'Een jaar na de operatie ging ik sukkelen. Ik had overal pijn en kreeg op de meest vreemde
plaatsen ontstekingen. Mijn gezondheid holde achteruit, maar niemand kon wat vinden. De
doktoren zeiden 'dat het wel psychisch zou zijn'. Maar er was niks psychisch! Ik was moe-moe-
moe. Ik kon niets meer, kroop over de vloer van de pijn. Mijn lichaam was één grote ravage.'

Homeopaat
Als C. iets hoort over een Natuurcentrum in Den Haag, staat ze onmiddellijk op de stoep. De daar
werkzame homeopaat constateert onder andere dat haar lever niet goed functioneert, haar
bloedplaatjes aan elkaar zitten geplakt en dat zij last heeft van een hardnekkige schimmel in haar
darmen. 'Voor het eerst werd toegegeven dat ik wat mankeerde! De arts zei dat mijn lichaam was
vervuild. Ik kreeg medicijnen en een zwaar dieet. In eerste instantie voelde ik me beter, maar na
verloop van tijd keerden mijn klachten terug. Bovendien nam de altijd al aanwezige pijn in mijn
borsten met de dag toe. Er zaten daar allemaal vreemde bulten, die af en toe wegschoten tot onder
mijn oksels.'

C. zoekt opnieuw haar heil bij de plastisch chirurg. Hij knijpt eens in haar borsten en zegt: 'O ja,
ik voel het al. Hij is kapot. Maar mevrouwtje, dat is helemaal niet erg hoor. Ik zet er wel weer
nieuwe in. Over vier maanden bent u aan de beurt.' Gedesillusioneerd verlaat C. het ziekenhuis en
denkt: 'Voordat ik geopereerd ben, ben ik dood.'

Alles eruit
Per toeval leest C. een artikel over de risico's van siliconenimplantaten en neemt contact op met
Marlou Boots van het SVS. Als C. goed is geïnformeerd, weet ze nog maar één ding zeker: die
implantaten moeten er uit - en wel zo snel mogelijk. 'De plastisch chirurg zag geen enkele
noodzaak mijn implantaten op korte termijn te verwijderen. Het enige wat hij met alle geweld
wilde was nieuwe protheses inbrengen. Hij behandelde me als een kind op de kleuterschool!' C.
raadpleegt een andere plastisch chirurg en binnen vier weken zijn haar implantaten verwijderd.
Als ze haar protheses in handen krijgt, ziet ze dat een van de twee zakjes helemaal leeg is. De
plastisch chirurg zegt haar dat hij er in ieder geval geen nieuwe in wil zetten. Haar lichaam is 'van
binnen een puinzooi'. C.. 'De vermoed dat mijn ene borst al zeker acht jaar lekte.'

Dat C. na haar operatie een figuur als een plank heeft, kan haar niet schelen. Ze wil 'niets meer er
in en verder geen flauwekul' - dus ook geen opgevulde BH. 'Wat anderen daar van vinden zal me
worst wezen. Als ze het niet willen zien, doen ze hun ogen maar dicht. Het enige wat ik wil, is
opknappen. Maar ik vrees dat het voor mij eigenlijk al te laat was. Mijn klachten worden steeds
erger. Mijn handen groeien krom, mijn pezen plakken aan elkaar, ik heb knobbels op mijn
vingers, gewrichtspijnen en overal bulten. Zeker achttien keer ben ik geopereerd, maar eigenlijk
hebben mijn klachten geen naam. De een zegt artrose, de ander zegt reuma. En zo hobbel ik van
dokter naar dokter. Al mijn botten en gewrichten groeien uit, mijn kraakbeen verdwijnt en de
gaten vallen in mijn lichaam, ü weeg nog maar 44 kilo. De siliconen vreten al mijn weefsel weg.'

Taboe
Bij elke nieuwe arts waar C. komt, zegt ze tegenwoordig dat ze 'chemisch belast is'. Want als ze
meteen over siliconen begint, staat ze binnen tien minuten weer op straat - is haar ervaring. 'Mijn
lichaam heeft moeite om met die siliconenoverbelasting - dat gif - normaal zijn werk te doen. En
siliconen kun je nu eenmaal niet zomaar uit je lichaam lepelen. Dat begrip is er niet bij de
specialisten. Er rust in de medische wereld een taboe op klachten die veroorzaakt worden door
siliconen. Dat de doktoren niet precies weten wat je mankeert, vind ik niet erg. Maar dat je als
halve zool wordt behandeld, pik ik niet! Het zit niet tussen mijn oren! Ik ben het zat om van het
kastje naar de muur gestuurd te worden. Zolang ik kan, blijf ik knokken. Ik heb medelijden met al
die siliconenslachtoffers die lijdzaam op hun dood wachten. Als je op de bank gaat zitten, red je
het niet. Dan ben je zó vertrokken. Daar pas ik voor. Ik moet door. Ik wil leven!'

Het verhaal van Marlou Boots en SVS
'Implantaten lekken altijd'
Van de 3000 implantaten per jaar gaat het bij 780 vrouwen geheid mis. Na 18 operaties liet de
destijds meer dood dan levende Marlou Boots in 1991 haar laatste zak siliconen verwijderen. Ze
knapte aanzienlijk op en begon zich te verdiepen in de siliconenliteratuur. Al snel werd haar
duidelijk wat de oorzaak van haar 'verloren jaren' was geweest en ze plaatste in de krant een
oproepje waarin ze lotgenoten zocht. De reacties waren overweldigend en in 1992 richtte Marlou
het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconenim-plantaten (SVS) op.

Minstens 18.000 telefoontjes heeft ze sinds die tijd beantwoord, ze heeft een verzameling
implantaten in 'diverse staten van ontbinding' waar je eng van wordt en opereert met de SVS
inmiddels op internationaal niveau. 'Het is jammer dat vrouwen zich zo'n negatief zelfbeeld laten
aanpraten. Mijn motto is: liever plat dan plant.' Het grondbestanddeel van siliconen is
silicaatgesteente (zand). Voor de vulling van protheses ondergaat dit een chemische behandeling
waardoor er een substantie ontstaat die vergelijkbaar is met Bison Kit.

Marlou: 'In principe kun je stellen dat implantaten altijd doorzweten. Daardoor worden de hele
kleine deeltjes van die 'Bison Kit' via ons lymphatisch stelsel door het lichaam gedistribueerd. Bij
het doorzweten gaat het om geringe hoeveelheden, maar als de implantaten gaan lekken komt er
een overdosis siliconen in je lichaam. Vergelijk dit maar met een flinke klodder Bison Kit op je
vloerbedekking. Het is niet meer schoon te krijgen.' Siliconen 'zweven'; ze verspreiden zich door
het hele lichaam. In dat opzicht zijn ze te vergelijken met een waas van woestijnzand: pas als je
'de korrels' bij elkaar zou vegen, zou je ze zien. Marlou: 'Bij pathologisch onderzoek bij vrouwen
zijn er siliconen in elk weefsel en elk orgaan gevonden. Heel soms verlaten de siliconen je
lichaam via de huid. Er zijn ook vrouwen die zandkorreltjes in hun urine hebben gevonden. Maar
over het algemeen blijven ze in het lichaam zitten. De moleculen zijn te groot om via het
niermembraam afgevoerd te kunnen worden.'

De siliconenziekte (Silicone Related Disease) is een aandoening die je immuunsysteem aantast.
Vrouwen die aan de kwaal lijden vertonen onder meer de volgende klachten. Wisselende spier-
en gewrichts-pijnen (lijkend op reuma), slopende vermoeidheid (lijkend op ME),
geheugenstoornissen, rugklachten, neurologische klachten, schildklier- en pancreasstoornissen,
huidverdikkingen en allergieën. 'Artsen zoeken zich suf naar de oorzaak van deze klachten, maar
ze zijn vrijwel nooit traceerbaar en dus ook niet behandelbaar. Het enige wat de artsen zeker
weten is dat de klachten NIET worden veroorzaakt door siliconen.'

Siliconen zouden veilig zijn, omdat ze inert zijn. Dat wil zeggen: niet werkzaam. Chemisch
gezien klopt dit inderdaad, maar biologisch gezien zijn siliconen wél werkzaam. 'Het is
wetenschappelijk bewezen dat siliconen biologisch niet inert zijn en dus stoornissen in het
lichaam opleveren. Bovendien zitten er door het chemische bewer-kingsprocédé (van silicaat naar
siliconen) 39 chemicaliën (onder andere tolueen, aceton, formaldehyde, benzeen,
dichloormethaan) en 8 zware metalen (onder andere barium, zilver, nikkel, chroom) in de
implantaten 'verstopt'. Wat precies de boosdoener is - de chemicaliën of de siliconen - is op dit
moment nog niet duidelijk. Maar de stoffen komen altijd in combinatie met elkaar je lichaam
binnen. En hoe reageert je lichaam daar op?'

Zelf denkt Marlou dat élke vrouw met implantaten er vroeg of laat last van krijgt. Maar als
vrouwen pas op latere leeftijd klachten krijgen ('De incubatietijd kan 20 jaar omvatten') worden
de klachten op de leeftijd afgeschoven. Klachten van jongere vrouwen zitten volgens de artsen
veelal 'tussen de oren'. Marlou: 'Gemiddeld worden er 3000 implantaten per jaar gezet. 26 procent
kijgt binnen vijf jaar dusdanige complicaties - met name de lokale complicaties als inkapselen,
vervormen en verschuiven - dat er een heroperatie nodig is. Na zes tot acht jaar krijgen de meeste
vrouwen wisselende, soms nog vage gezondheidsklachten. Van alle in Nederland ooit
geopereerde vrouwen heeft zich inmiddels al tien procent bij de SVS als siliconenslachtoffer
gemeld. Bij sommige vrouwen treedt er na verwijdering van de implantaten meteen een extreme
verbetering in de gezondheid op. De grootste groep heeft twee tot vijfjaar nodig om enigszins te
herstellen. Voor een kleine groep is helaas het 'point of no return' bereikt - en deze vrouwen
sterven een raadselachtige dood, die wordt afgedaan met verklaringen als 'de leeftijd' of andere
nooit vastgestelde ziektes.'

Vrouwen die implantaten krijgen zijn daar altijd gelukkig mee. Ze denken niet aan de eventuele
gevolgen of willen er niet aan denken. 'Zolang de artsen nog niet worden gestraft, blijven ze
ontkennen dat die zakjes op den duur gaan lekken en er daardoor problemen kunnen ontstaan.
Vind je het dan gek dat een vrouw zich niet realiseert waar ze aan begint ?

Zelfs de zogenaamd veilige zoutwaterprotheses zijn linke soep. Die waterzakjes zitten om te
beginnen verpakt in een envelopje van - juist, ja - siliconen. Bovendien raakt dat stilstaande water
op een 'leuke' temperatuur in combinatie met de werking van je lichaam heel makkelijk
geïnfecteerd met bacteriën. Het siliconenen-velopje ademt immers.' De bacteriën kunnen zelfs
tijdens het vullen of het inbrengen op de OK al in het water komen. Het gevolg Iaat zich raden:
schimmels en zwammen in je zakje! En lekkages hiervan kunnen dodelijke gevolgen hebben.
Hoewel de hele medische wetenschap van al deze zaken op de hoogte is - en het gebruik van
siliconen in Amerika zelfs al sinds 1992 verboden is - hullen de heren doktoren zich hier in
stilzwijgen. Er is een chirurg die keihard heeft gezegd: 'Als borstvergrotende operaties om vijf
uur vanmiddag verboden worden, dan zet ik om vijf voor vijf nog mijn laatste implantaat.' En dat
is nu precies de reden waarom bijna iedere plastisch chirurg zijn mond houdt: het zetten van
implantaten betekent goud geld.'


Ik leefde op een Tijdbom - Ik wilde niet meer !
J. (38): '43 kilo, 1100 pillen per maand, en mijn begrafenis is al geregeld'

In 1992 wordt bij de destijds 29-jarige J. borstkanker geconstateerd. Met de tact van een
tandartsboor zegt de arts botweg: 'Je borsten gaan er allebei af.' Als J. bijkomt uit de narcose
merkt ze tot haar grote verbazing dat ze - ongevraagd - is opgezadeld met een paar
siliconenborsten. 'Vanaf het begin was ik daar al niet blij mee. Ik kon mijn armen niet meer
omhoog krijgen van de pijn. Ik was misselijk, viel zienderogen af, was hondsmoe en had het
vreselijk benauwd. Ook leek het wel dat het siliconenspul aan de binnenkant van mijn huid
drupte. De arts zei dat dit onmogelijk was. Ik moest gewoon 'die knop' omdraaien.' Na een half
jaar vraagt J. een second opinion bij een andere chirurg. Hij ziet meteen dat haar implantaten
lekken en wil er nieuwe inzetten - van geruwd materiaal met een dikkere wand. 'Je bent zo
gefrustreerd dat je het weer probeert. Ik had vertrouwen in die arts.'

Na de operatie heeft J. veel pijn. Ze voelt zich met de dag slechter worden. Na anderhalf jaar
sukkelen consulteert J. een derde plastisch chirurg. Hij zegt: 'Ze gaan er uit - je kunt er niet tegen.
En je krijgt geen nieuwe.' Een tijdje maakt J. gebruik van o.p.-protheses. Maar die dingen piepen
er steeds uit. 'Ik schaamde me dood voor mijn eigen lichaam. Zelfs mijn man mocht me niet zien.
Totdat hij op een dag mijn voor mijn borst gekruiste armen los trok. Toen hebben we samen
gehuild. Het zag er zó eng uit. Mijn borsten bestonden uit niet meer dan kuilen met een velletje
en een tepel.'

Tramflappe
Op aanraden van de arts maakt J. een jaar later een afspraak voor een dubbelzijdige tramflappe.
Bij deze operatie worden er borsten gemaakt van je eigen buik. De buikspieren worden
aangewend voor de ronding van de borsten en voor de opvulling gebruikt men buikweefsel. 'Er
ging een wereld voor me open! De operatie was niet riskant omdat er met lichaamseigen
materiaal werd gewerkt. Het enige nadeel zou zijn dat ik moeilijker op kon staan - omdat mijn
buikspieren werden weggehaald. Ter versteviging van de buikwand zouden ze een teflon mat in
mijn buik plaatsen.'

Dat J. door haar siliconenerfenis wel eens overgevoelig voor andere implantaten zou kunnen zijn
(verstoord immuunsysteem) wordt genegeerd In augustus 1994 wordt ze geopereerd. Een paar
dagen later ziet ze tot haar grote schrik dat naar navel zwart begint te worden. Het zwarte weefsel
wordt wég-geschraapt. Ook over haar borsten is ze niet helemaal tevreden. 'De linkerborst was
heel mooi. Maar de rechterborst leek nergens naar. Ze waren weefsel tekort gekomen.'
Buikpijn
Vijf maanden na de operatie krijgt J. hevige pijn in haar buik, die opzwelt alsof ze zwanger is. De
arts constateert een breuk in het littekenweefsel en zet opnieuw het mes in haar buik. Nog geen
drie maanden later loopt J. echter weer krom van de buikpijn. Haar buik begint op science fiction-
achtige manier uit te puilen. Gedurende vier jaar gaat J. van arts naar arts, die haar klachten veelal
als 'psychisch' afdoen. Anorexia. Incestslachtoffer. Iedereen weigert haar buik weer open te
maken. Op een gegeven moment slikt J. 1100 pillen per maand, waarvan morfine nog niet eens de
zwaarste is. 'Ik kreeg corsetten aangemeten om het spul bij elkaar te houden. Mijn buik was een
plumpudding. Als ik mijn corset uitdeed, plofte hij er uit. Ik voelde me zó vies! Ik woog nog
maar 43 kilo, mijn buik was opgeblazen als een ballon en de littekens werden steeds breder. Ik
wist niet meer waar ik het zoeken moest. Uiteindelijk kwam ik terecht bij een arts die de ernst van
de situatie inzag. Hij zei: 'Daar kun je niet meer in snijden. Het risico dat het mis gaat is te groot.
Je buik staat op knappen. Het is een aflopende zaak.'

Zonder dat ze daar van tevoren over is ingelicht staat er een paar dagen later al een
uitvaartverzorger voor de deur - om haar eigen begrafenis te regelen. Geheel overdonderd kiest J.
voor een witte kist, zoekt de bloemen en de muziek uit en schrijft een gedicht voor haar eigen
rouwkaart. Haar achtjarige dochtertje schrijft alvast een afscheidsbrief -omdat ze wil dat J. die
leest voordat ze dood gaat. 'Ik leefde op een tijdbom. Ik was bang dat mijn dochters me op een
dag met een geëxplodeerde buik zouden vinden. Tegen mijn man zei ik dat hij maar een andere
vrouw moest zoeken. De pijn was niet meer te dragen. Ik kon niet meer. Ik wilde niet meer.
Huilend ben ik op een avond in mijn auto naar het kanaal gereden. Ik wilde in één keer weg zijn.'

Op het nippertje
Ten einde raad wendt J. zicfa tot een haar via het SVS aangeraden arts in Keulen. Als zij haar
corset losknoopt schrikt de man zich zichtbaar te pletter. 'Mijn buikwand was totaal verdwenen.
Er zat een gat zo groot als een kinderhoofd in mijn buik. De ingewanden puilden uit. De arts
stelde voor met donorweefsel mijn buikwand te dichten, de buikspieren uit mijn borst weer op
hun plaats te zetten en vervolgens de losbungelende spieren hier weer aan te hechten. Ik had niets
meer te verliezen. Voordat ik onder narcose ging, zag ik nog hoe de chirurg een kruis sloeg.'

Op het nippertje wordt J. van de dood gered. Als het verband na de operatie van haar buik afgaat,
voelt ze voor het eerst sinds vijf jaar geen pijn meer. Na twee jaar is ze aanmerkelijk opgeknapt.
Maar: de oude wordt ze nooit meer. 'Ik heb een buik met kwabben - ezelsoren noem ik ze. Mijn
rechter borst is langzaam aan het afsterven. Ik heb allerlei kwalen en ben beperkt in mijn
mogelijkheden -waarschijnlijk als gevolg van alle medicijnen en de siliconen. Ik was ten dode
opgeschreven - had al afscheid genomen. Pas nu begin ik te beseffen wat het leven betekent. Het
is alleen zo verdomde moeilijk om daar nu - na alle gebeurtenissen - weer een beetje mee in
balans te komen.'


Het tegengestelde is waar !
(Note SVS: Na 7 jaar bleek al 60% kapot te zijn, na 20 jaar 95%.)
Alarmerend, overduidelijke bewijs werd in oktober vrijgegeven, toen de FDA een kenmerkende
studie van geïmplanteerde vrouwen publiceerde, waaronder veel vrouwen nog zonder
symptomen.
Dit objectieve werk toonde aan dat 77% van deze vrouwen ten minste een gescheurd implantaat
had, de meeste zonder dit te weten, terwijl de gemiddelde tijd van implantatie minder dan 11 jaar
was.
Andere studies hadden al aangetoond dat de scheurkans binnen 20 jaar op 90% ligt. Nauwelijks
het "levenslange" product dat beloofd was.
De Doofpot gaat Barsten vertonen .....
Dr David Feigal, een van de directeuren bij de FDA zei expliciet: "Wanneer het jou overkomt is
het scheurgehalte 100%."

Rond januari 2000 hadden ruim 127.000 vrouwen naar de FDA geschreven over hun serieuze
complicaties als gevolg van hun siliconen gel implantaten. Het tragische is dat men zelfs nu nog
geen goede medische behandeling kan krijgen omdat de meerderheid van de doktoren weigeren in
de samenhang te geloven. Erger nog is dat artsen geen flauw idee hebben hoe ze het aangetaste
immuunsysteem moeten behandelen en vrouwenlichamen de vele gevaarlijke stoffen die in de
implantaten gevonden zijn kunnen kwijtraken, (o.a. platium, silica, formaldehyde, weekmakers en
organische oplossingen)

De implantaten werden regelmatig veranderd, de envelop en gel werden dikker gemaakt, dan
weer dunner, weer dikker en vervolgens als "nieuw en verbeterd " steeds weer verkocht en de
handelaren in siliconen hun eigen sprookje geloofden. In de 80-er jaren kregen 100.000 vrouwen,
als "het" antwoord tegen kapselvorming, implantaten met een polyurethane schuimlaagje om de
envelop. Niet alleen dat het schuim uiteen viel, soms was dat al binnen een paar weken na
implantatie, het kon zich omzetten in TDA, een bekend carcinogeen (kankerverwekkende
eigenschap). Deze vrouwen behoren tot de ziekste groep en zelfs toen deze gevaarlijke
implantaten in 1991 hals over kop van de markt gehaald werden, werden de geïmplanteerde
vrouwen op geen enkele manier gewaarschuwd of terug geroepen.

De meest recente implantaatramp was geëxporteerd naar Europa, waar meer dan 5.000 vrouwen,
voornamelijk in Engeland, waren geïmplanteerd met soyaolie inplantaten, oneerbiedig "Tofu
tietjes" genoemd. Het Amerikaanse protocol voor dit product vereiste dat deze nieuwe ronde
vrouwelijke "laboratorium ratten" de vruchtbare leeftijd gepasseerd moesten zijn, maar ergens
onderweg boven de oceaan, verdween deze eis. Gezondheids advocaten en voorzichtige
wetenschappers waarschuwden over serieuze mogelijke gevaren, maar ze werden genegeerd en
"de experts" verdienden goud door zelfs hele jonge vrouwen te implanteren. Hun "luchtbel"
barstte toen schokkende en ranzige olie uitlekte in het voorjaar van 2000 en alle vrouwen het
advies kregen de soya implantaten zo snel mogelijk te laten verwijderen. Bij velen was de schade
al aangericht.
Uw Toekomst? Inderdaad, in hun handen!


Grotere borsten als verjaardagscadeau voor tiener
vervult Britten met afschuw
Van onze correspondent, LONDEN, vrijdag
Britse doktoren en politici zij n unaniem in hun afkeer van het plan van een moeder om haar
dochter Jenna voor haar 16de verjaardag een borstvergrotingsoperatie cadeau te geven. Het
voornemen heeft gisteren heel Groot-Brittannië in rep en roer. Moeder Kay Franklin (40). die zelf
twee keer zo'n operatie onderging, beloofde haar dochter als verjaarsgeschenk maximaal 17.500
gulden voor de operatie te betalen. Jenna is 16 augustus jarig. Volgens haar moeder zal de
kwaliteit van haar leven door de borst-vergroting toenemen. „Ik wil dat Jenna zich zelfverzekerd
voelt over hoe zij eruit ziet. Als dit een borstopera-tie betekent of nieuwe tanden of iets anders,
dan steun ik haar", aldus Kay.

Jenna vertelde gisteren dat zij al vanaf haar twaalfde naar een gevulder figuur verlangt. „Iedereen
die je op tv ziet, heeft implantaten. Kijk maar .naar Pamela Anderson of De-mi Moore. Zij zijn
beroemd. Als ik succesvol wil zijn en dat wil ik, heb ik ook borstvergro-tirig nodig", vindt Jenna.
Medische experts zien er niets in. Zij vinden dat het meisje eerst volwassen moet worden.
Conservatief parlementslid Anne Widdecombe noemt het cadeau „schandelijk". Plastisch chirurg
dr. Christopher Khoo: „Ik begrijp niet waarom een 15-jarig meisje zoiets wil. Als zij haar imago
niet ziet zitten, is een operatie geen oplossing." Maar moeder Kay ziet er echter helemaal geen
kwaad in. JEf zijn zoveel jonge meisjes depressief over de manier waarop zij eruit zien. Als wij
er wat aan kunnen doen, moeten wij dat niet nalaten", stelt zij. Kay en haar man runnen al 20 jaar
een adviesbureau voor cosmetische chirurgie. De moeder is geen fan van piercings. Wel heeft zij
zelf een borstvergroting gehad, haar neus laten verkleinen, nieuwe tanden laten inzetten, haar
buik- en heupomvang via liposuctie laten verminderen en haar wangen met laserstralen laten
bewerken. „Ik wil volgend jaar mijn ogen laten liften en als ik 45 ben mijn hele gezicht." Haar
11-jarige dochter Jordan Maria kan op dezelfde steun rekenen als Jenna. kondigde Kay alvast aan.


Explosie treft Toni Braxton
Toni Braxton, de sexy zangeres, heeft onlangs de uitreiking van de Mobo Music Awards gemist
omdat een van haar borstimplantaten spontaan was geëxplodeerd. Toni was vol afschuw dat deze
ramp nou uitgerekend haar moest overkomen. Eerst wendde ze nog een verjaardag en vervolgens
een ernstige ziekte voor om haar afwezigheid op deze uitreiking te verklaren. Maar later bleek dat
de 33-jari-ge zangeres versteend van angst thuis was gebleven. Door het incident was ze zo van
slag, dat ze haar vlucht naar Engeland om de awards show bij te wonen, miste. Inmiddels maakt
Tony het weer goed. Ze is herstellende en hoopt zo iets ellendigs nooit meer mee te maken.


Letter European Parliament
FROM - the committee chairman
Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy Commission
TO - Nino Gemelli, chairman of the {PETI}Committee on Petitions

Dear Mr Gemelli,

The {ENVI}Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy considered the
above subject at its meetings of 29 August 2000 and …
At the latter/last meeting it adopted the following conclusions.

In March 1999 after many years of campaigning, two petitions calling for an immediate European
Parliament ban on silicone implants were tabled by self-help groups of women who claimed to be
suffering adverse effects from silicone-gel breast implants. The Parliament has now responded by
asking for formal replies to the Petitions Committee and seeking the counsel of the Environment
Committee, the Committee on Women's Rights and the Committee on Research. This Opinion
from the Environment Committee is presented in the form of a letter to the Petitions Committee.
It gives a brief subject background; notes the policy options identified in the recent STOA
research report; and the concerns expressed by self-help groups of sufferers from problems linked
to silicone implants. Recommendations for action are given in the Rapporteur's Conclusions.

In May 2000 Dr Martín-Moreno and Ms Wisbaum of the Spanish National School of Health in
Madrid presented their study, 'Health risks posed by silicone implants in general with a special
reference to breast implants' to the Committee on Petitions.

Silicone implants were used for years before there was regulation or surveillance of their use.
Health concerns about the use of silicone–gel breast implants surfaced in the US and Canada in
the 1980s, spreading to Europe in the 1990s. Since 1992 in the US silicone breast implants are
only available for women with special medical needs who need breast reconstruction and are
willing to become part of a clinical trial approved by the US Food and Drugs Administration
(FDA). In Canada a moratorium on the marketing and use of silicone-gel filled breast implants
was passed in 1992. Saline-filled breast implants are available.

All EU member states – except France – have no restrictions on the use of silicone-gel breast
implants. In France since 1992 silicone breast implants have been restricted. In 1995, all breast
implants except saline-filled implants were banned. Surgeons must apply for exemptions in the
case of specific medical needs (reconstruction after mastectomy) for silicone implants.

The focus on silicone-gel implants since the 1990s has led to many different epidemiological
studies which have consistently showed no evidence of serious risk for major diseases. However,
as the studies have started so recently, most cannot look at long-term effects, have mainly focused
on links with certain systemic diseases, especially cancer and connective tissue diseases, and have
not always controlled for the different types of implants. Hundreds of different types have been
marketed and used since they were introduced in 1962. Alongside the medical studies a
significant body of women claimed to be experiencing symptoms which they think are linked
with their implants.

In the light of this 'complex reality' the recent STOA report identified three possible policy
options, as follows:

'Option 1: Status quo; no ban; keep application of current legal framework.
Option 2: Ban on silicone breast implants due to lack of complete information regarding risks and
petitions by some groups.

Option 3: no complete ban, but the adoption and implementation of critical specific measures to
improve information for patients, tracking and surveillance, quality control and assurance and key
research'.

The concerns expressed by self-help groups of sufferers from problems linked to silicone
implants are varied but include:

A lack of information on the potential risks with breast implants. Information was lacking in two
critical areas. Patients need to know that implants are not for life and may need to be replaced or
removed. Rupture occurs significantly, from 5-51% according to studies. Some studies point to a
rupture rate of 50% after 7-10 years and up to 95% after 20 years. Many women have implants for
cosmetic purposes and self-help groups argue that if fuller information on risks and implications
was given before surgery fewer women would opt for implants. Lack of registration of implants
in Europe means that the overall numbers of women with implants are unknown. Many women
report the same inexplicable serious symptoms. The STOA study found information from women
in six different European countries 'remarkably, eerily similar'. There are shortcomings of the
existing research, e.g., lack of long-term data, no figures for numbers of implants, mixing of
different implant types in studies.

In drafting the recommendations below the Rapporteur has tried to balance the views of members
of self-help groups, plastic surgeons, and women who have had breast implants either after
mastectomy or due to breast deformity and for cosmetic purposes. She also noted the views
expressed by colleagues on the Environment Committee in the initial exchange on this topic in
August. She welcomes the Commission's revision of its earlier view that nothing need be done
and its stated intention to introduce new regulations on the basis of Option 3 of the STOA report.

Conclusions

Action must be taken to meet the concerns raised and the status quo (Option 1) is not an
acceptable option. The Rapporteur recommends the introduction of proposals on the basis of
Option 3 in the STOA report. Option 3 calls for 'no complete ban, but the adoption and
implementation of critical specific measures to improve information for patients, tracking and
surveillance, quality control and assurance and key research'.

The further measures proposed by the report include the following:

(1) To facilitate consensus on a breast implant consent form, including information relating to
alternatives, benefits and risks.
(2) Guaranteed marketing control over breast implants to avoid incorrect and misleading
information.
Improved certification, technical standards and regulation.
(3) Promotion of elaboration of clinical guidelines, standards of care and the development of
quality assurance systems.
(4) To facilitate consensus, promotion and support of effective surveillance systems to report
adverse effects and long-term effects.
(5) To consider silicone breast implants a health priority and make funds available in the EU
research programmes, specifically focusing on the shortcomings of some of the research to date.
(6) To foster tolerance and self-esteem and other conceptual alternatives to breast implants, in
collaboration with active groups in this field.

The Rapporteur further recommends that the following points are incorporated into new
regulations:

(7) All patients should have access to free, comprehensive information.
(8) Advertisements of 'cosmetic surgery' breast implants should contain a statement that relevant
information is available.
(9) Advertising of 'cosmetic surgery' breast implants should carry clear bold health warnings.
(10) 'Before and after' pictures should not be used in such advertisements.
(11) Details of breast implant operations should be recorded in the EU by compulsory National
Breast Implant Registration in each member-state.
(12) Manufacturers should supply only to surgeons who observe the European register.

The cost of breast implants should include the following – pre-meeting with the surgeon
involved; clear informed discussion of the implications of having implants; a cooling-off period
of no less than two weeks, post-implant counselling and review.
There should be comprehensive national lists of trained plastic surgeons expert in breast implant
surgery.

Yours sincerely,

Catherine Stihler, Rapporteur
Caroline Jackson, Chairman


                     Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
               8e Jaargang, juni 2001 , Nummer 2


Index - 8e Jaargang, juni 2001 , Nummer 2
- De lastige luis in de (medische) pels
- Auto-immuunziekte, wat is dat?
- Het lymfestelsel, De "soldaatjes"in ons lichaam
- Bericht uit Brussel: Ooggetuige verslag ontmoeting met het Petitie Comité
- Vanuit het Europese Parlement: Notulen van het Petitie Comité
- Gedicht: Leven
- Brievenbus: Ingezonden reacties
- Bericht uit Amerika: "Borst Implantaten: Amerika's 'Stille' Epidemie"
- Wat weten we van Reuma ?
- Voor de jongelui: Geheimschrift
- Uit de alternatieve hoek: Reiki


Lastige Luis in de (medische) Pels
HOERA !
Weer een stapje verder! Een nieuwe omslag, een nieuwe Drukker en lay-out verzorger, maar
helaas ook een hogere nota. Het lijkt wel of de papier- en benzineprijs aan elkaar gekoppeld zijn!
Steeds weer dat rot geld! Straks komt daar ook nog de veranderingen bij door de Euro, dan wordt
het helemaal een puinhoop qua prijzen, berekeningen en verhogingen. Wel, we kunnen onze borst
(of de restanten daarvan) weer nat maken!
GEBAKKEN LUCHT
Onlangs las ik een citaat van Professor Galjaard dat op elke manier vertaalbaar is, maar hoe dan
ook wel de spijker op z'n kop slaat: "Veel conclusies van wetenschappelijk onderzoek zijn
gebakken lucht." Of te wel "het beroemde natte-vinger werk!" Wel, daar weten wij alles van,
toch? Dat publiciteit ook positieve resultaten kan opleveren, is ook wetenschappelijk bewezen en
nog waar ook!
AKTUEEL
Het Aktueel artikel is daarvan een bewijs. Wat een (meestal) positieve reacties! Zelfs veel
bedankjes van vrouwen die siliconen implantaten zouden krijgen omdat er "echt niets mee aan de
hand was en ze nu 100% veilig zijn." Dat artikel had hun leven gered, zeiden ze. Wat had en heb
ik een schik als ik me bedenk dat er hierdoor een paar jongens een leuk bedrag door hun neus is
geboord! Heerlijk hè, dat leedvermaak ! Het is en blijft triest dat de vrouwen nog steeds zo
misleid worden of zich laten misleiden, mede omdat ze er van uit gaan dat een dokter eerlijk is,
ten bate van de mensheid werkt en geen dubieuze materialen zou gebruiken. Oh Hypocratiau !
Wat leven we eigenlijk in een verziekte wereld!
GOUDEN NAALD
Maar wat fijn dat er gelukkig ook nog goede artsen, hulpverleners e.d. bestaan die echt de zorg
voor hun medemens hoog in het vaandel dragen. Dat zijn de zeldzame gouden naalden in de
hooiberg van het leven. Daarop kan je echt bouwen en vertrouwen. Dat zijn de mensen die, als
ze iets toezeggen, ook hun belofte of afspraak nakomen, die belangeloos voor je gaan wroeten,
duiken, spitten of graven om de beste oplossing te vinden. Die kunnen en mogen echt hun handen
in onschuld wassen.
COMMERCIE....
Dat de commercie hoogtij blijft vieren, ervaar ik bijna dagelijks als de post weer in de bus ligt. De
ene uitnodiging voor 'n duur congres na de andere. De prijzen daarvoor liggen gemiddeld rond de
duizend gulden, inclusief lunch en 'n drankje achteraf. Allemaal ter attentie van de Directeur of
Eindredactie van de Stille Kracht. Laatst zelfs een uitnodiging voor een Uitgevers Congres op een
schitterende locatie. Ook ontving ik een serie persberichten voor nieuwe boeken en lezingen over
alle mogelijke vormen op gezondheidsgebied, ruim voorzien van commerciële advertenties. Hoe
ze aan het adres van SVS komen is mij een raadsel. Ach, het goede doel: De oud papier
ophaaldienst vaart er wel bij!


Auto-Immuun Ziekte
Wat is dat en is dat het gezondheidsprobleem waar wij mee te kampen hebben?
Bij auto-immuunziekten maakt het afweersysteem antistoffen aan tegen de eigen lichaamscellen
of organen, terwijl het afweersysteem alleen zou moeten optreden tegen indringers van buitenaf.
Bijna elk orgaan kan worden getroffen door een auto-immuunziekte.

Vaak is niet duidelijk waarom dit gebeurt. Wel is al duidelijk dat erfelijkheid soms een rol speelt.
Over het algemeen komen auto-immuunziekten vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.
- Auto-immuunziekten kunnen bij de schildklier een tekort aan schildklierhormonen geven.
- Een aanval op het gewrichtskraakbeen geeft reuma.
- De ziekte kan bij de alvleesklier (pancreas) suikerziekte doen ontstaan,
- Bij de maag vitamine B-1 tekort met bloedarmoede.
- Ook de huid kan worden getroffen door tal van aandoeningen.

Auto-immuunziekten genezen meestal niet spontaan. Vaak worden de klachten bij perioden erger,
om vervolgens weer een tijdje te verminderen, te veranderen of uit te blijven. Heel herkenbaar
dus voor de vrouwen met een chemische (over)gevoeligheid of belasting, opgebouwd na een
siliconen implantaat. Zo gauw we weer in contact komen met deze stof of een daaraan verwante
chemische verbinding, neemt ons lichaam zijn natuurlijke afweerhouding weer aan met een (voor
ons) vervelende reactie. Toch, of juist daarom, is in onze situatie de term "Auto-
immunziekte" niet terecht!
Een immuunziekte is een betere verwoording.

In ons lichaam worden bepaalde antistoffen aangemaakt tegen die"vreemde indringers" die ooit in
ons lichaam geïmplanteerd zijn en die microscopische kleine deeltjes afgeven en doorlaten. Deze
deeltjes kunnen zich door het hele lichaam verspreiden, waardoor het afweersysteem vroeg of laat
overbelast raakt. Ons lichaam zet zich niet tegen het eigen weefsel en / of organen af, maar tegen
die vreemde indringers daarin. Deze deeltjes zwerven, nestelen zich ergens vast en gaan
vervolgens weer zwerven. Vandaar de diversiteit aan klachten en het wisselende daarvan.

In de medische literatuur worden onze symptomen dan ook als A-TYPISCH omschreven.
Door de onbekendheid van en met dit nieuwe fenomeen, een "nieuwe ziekte"die niet in de
studieboeken van artsen voorkomt, is een correcte diagnose en gerichte behandeling nog niet echt
beschikbaar. Wij vertonen wel symptomen van bekende ziektes, maar we hebben die ziektes niet!
Vandaar dat veel van de traditioneel voorgeschreven medicijnen niet of nauwelijks werken. Ergo:
hoe meer medicijnen, hoe zieker de mensen vaak worden.
Het lymfestelsel
De "soldaatjes"in ons lichaam
( Bron: Voorlichtingsbrochure Nederlandse kankerbestrijding )
Het systeem van bloedvaten is u waarschijnlijk wel bekend. Hoe het lymfes-telsel eruit ziet en
werkt, weten minder mensen. Daarom volgt hier nu een beschrijving van dit stelsel. Het
lymfestelsel bestaat uit lymfevaten en lymfeweefsel (klieren en andere organen). Op de tekening
is schematisch weergegeven waar de belangrijkste vaten en klieren zich bevinden.
LYMFEVATEN
Lymfevaten vormen de kanalen van het lymfestelsel. Deze kanalen worden vanuit het weefsel
gevuld met een kleurloze vloeistof, de lymfe. In de lymfe worden afvalstoffen uit het lichaam
opgenomen. Ook bevinden zich witte bloedcellen in de lymfe. Via steeds grotere kanalen komt
dit weefselvocht uiteindelijk in de bloedbaan terecht. Voordat de lymfe in het bloed komt passeert
hij tenminste één lymfeklier.
LYMFEKLIEREN
Lymfeklieren zijn de zuiveringsstations van het lymfestelsel. Daarin worden ziekteverwekkers,
met name bacteriën en virussen, onschadelijk gemaakt. Verder worden daar afvalstoffen uit de
lymfe gefilterd. De lymfeklieren bevinden zich op verschillende plaatsen in ons lichaam, zoals de
hals (A), in de oksels (B), langs de luchtpijp (C), bij de longen (D), bij de darmen en achter de
buikholte (E), in de bekkenstreek (F) en in de liezen (G).
LYMFE WEEFSEL
Lymfeweefsel bevind zich, behalve in de lymfeklieren, ook in andere organen, onder andere in de
keelholte, in de luchtwegen, in de milt en in de wand van de darm. In het lymfeweefsel bevinden
zich bepaalde witte bloedcellen, de lymfo-cyten. Evenals de andere bloedcellen worden de
lymfocyten in het beenmerg aange-_ maakt. Deze lymfocyten circuleren in de lymfe en in het
bloed. Zij spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van ziekteverwekkers en in de productie
van afweerstoffen.

[ Note Redactie SVS - Ik denk dat het nu voor iedereen duidelijk is waarom deze functie bij de
siliconen belaste vrouwen meestal zo verstoord is ]


Bericht uit Brussel
Ooggetuige verslag van de voorbereidingen en de ontmoeting met het Petitie Comité in Brussel,
21 maart 2001, onder voorzittersschap van Dhr. E. Liikanen uit Finland.

Eindelijk kon ik 'de meiden "persoonlijk ontmoeten. Na veel heen en weer gebel en gefax naar
Zwitserland, Engeland, Duitsland en België, maar ook Frankrijk en Luxemburg, hadden we met
elkaar goede afspraken gemaakt over wie wat zou zeggen, om eensgezind op onze eigen manier te
pleiten voor option 2, een complete ban voor silicone gel gevulde implantaten. Maar ook voor
bescherming van onze zieke vrouwen en kinderen van nu en voor in de toekomst. Na heel veel
overleg met de Duitse afgevaardigde de heer Elting, op advies van Frau Margot Kessler en met
ondersteuning van de Schotse Bill Miller, werden de vertegenwoordigers van de Duitstalige
landen, Cosima uit Zwitserland en Inge van Duits-België, de Engelse Christine en ik voor
Holland en Vlaams België, toch officieel uitgenodigd (op eigen kosten) om in Brussel in 5
minuten spreektijd onze stelling te verdedigen. Maar ook om het Comité op de hoogte te brengen
van de situatie in de verschillende Europese lidstaten.

Wel, het was heel hectisch! Ik had mijn speech voorbereid in het Engels en het een paar keer ter
correctie naar Engeland gefaxt met de vraag: " Is dit duidelijk? Niet te krom en niet te veel
steenkool-Engels?" Na verschillende (hele kleine) correcties heb ik m'n speech meteen naar
verschillende EU-bureaus en landen doorgefaxt, waren ze alvast op de hoogte! En wisten ze ook,
dat ik een paar "schitterende" implantaten wilde laten zien.

Als er plaats is zal ik een samenvatting onderaan dit artikel zetten, samen met mooie foto's van de
SVS verzameling. Ik had m'n lezing gewoon in het Nederlands kunnen houden, er zaten genoeg
tolken die alles meteen vertaalden. Maar het risico dat de essentie niet goed verwoordt zou
worden, daarvoor was ik al gewaarschuwd en het feit dat iedere Europarlementariër voldoende
Engels verstaat, heeft mij toch voor de Engelse taal doen kiezen.

Na 250 km. in fikse regen- en sneeuwbuien afgelegd te hebben en 2 maal de binnenring van
Brussel rond gegaan te zijn, vonden we (mijn man als mijn privéchauffeur en ik) eindelijk het
beroemde gebouw, een stad op zich, waar het Europees Parlement gevestigd is. Er was gelukkig
voor ons een parkeerplaats gereserveerd onder het gebouw, maar om dat aan de alleen maar Frans
sprekende parkeerwacht uit te leggen, was een nieuwe ramp. Eindelijk, na vele jaren intens
telefonisch contact, kon ik "de meiden" persoonlijk begroeten. Cosima, Melissa, Christine en Inge
waren precies zoals ik gedacht (en gehoopt) had. Hartelijk en spontaan. Heerlijk was dat! De twee
andere aanwezige Duitse vrouwen kende ik nog niet, maar het ijs was gauw gebroken. We hadden
tenslotte allemaal hetzelfde verhaal, dezelfde achtergrond en dezelfde strijd voor ons. Eindelijk,
HET GROTE MOMENT Eerst keurige uitleg over de werking van de functie-knoppen, welke
taal/vertaler onder welk nummer. Klasse hoor! Daarna de zenuwen! Het spektakel ging beginnen.

Na het welkoms- en openingswoord van de heer Liikanen werden door diverse
Europarlementariërs duidelijke en soms zeer felle speeches gehouden voor goede en ook
preventieve Europese richtlijnen van deze dubieuze medische hulpmiddelen. De door ons
allemaal gestuurde informatie was duidelijk goed bestudeerd. Dat er veel en ernstige problemen
door de implantaten waren, daar was iedereen het over eens. Ook dat er iets moest gebeuren en
dan wel op korte termijn. De commissieleden zaten met erg veel interesse te luisteren en
aantekeningen te maken, waarna ze gerichte vragen stelde aan de spreeker/ster van dat moment.
Het geheel kwam heel serieus over. Daarna waren wij, "de siliconen Vrouwen" aan de beurt. De
aanwezige Melissa, als advocate vertegenwoordigster van veel zieke vrouwen kreeg, ondanks
eerder gemaakte afspraken, geen spreektijd.

Gelukkig heeft ze na de vergadering, in de beroemde wandelgang, met alle belangrijke
Parlementariërs kunnen spreken over de omvang van de siliconen problematiek en de situatie in
Amerika betreffende de claim procedures en ontwikkeling. Het is de bedoeling dat zij ook in
Nederland een bureau gaat openen, op kosten van Dow Corning, om de Hollandse vrouwen te
ondersteunen.

Inge, Cosima en Melissa
Even een kleine commotie, het was meneer Liikanen niet duidelijk dat de Duitse Inge niet het
woord zou voeren, maar dat namens de Duits sprekende landen de Zwitserse Cosima dat zou
doen. Na uitleg van Cosima dat zij geen advocate was maar ook een vrouw met een siliconen
achtergrond, kreeg zij de gelegenheid haar perfect verwoorde pleidooi te houden.

TOEN...... Mocht ik mijn zegje zeggen !
Na me voorgesteld te hebben begon ik uiteraard eerst met de Hollandse gegevens sinds het
bestaan van St. SVS. De cijfers en feiten die ik vermeldde, werden zeer aandachtig beluisterd.
Het aantal zieke vrouwen en kinderen en de ernst van veel van de klachten maakte indruk. De
wist dat "men" de voorkeur gaf aan Option 3, geen verbod vanwege de "benefits", de keuze
vrijheid en het psychische belang van het (weer) hebben van borsten na bv. amputatie, maar wel
bepaalde beperkingen en eisen. Daarom had ik mijn speech extra gericht op de nog grotere
risico's voor deze groep vrouwen. Juist omdat ze al zoveel achter zich hebben en het ons aller
taak is om gezonde mensen te creëren en niet de ene tumor vervangen door een andere ! Ik heb
ook heel duidelijk benadrukt dat we niet tegen borsten zijn of tegen borstvergroting, we zijn tegen
de ziekmakende effecten van siliconen implantaten.

Er zijn andere mogelijkheden en/of alternatieven, juist omdat borsten zo belangrijk zijn voor
vrouwen. Maar een goede gezondheid is je allergrootste rijkdom en recht. En dat mocht niet in de
waagschaal gesteld worden door dubieuze materialen. Daarna verwees ik de Panelleden naar de
tafel waar mijn verzameling gebruikte implantaten tentoongesteld stonden, met daarbij de
waarschuwing ze niet met hun blote handen aan te raken, wat wel enige commotie gaf.

Een fotograaf van Reuter heeft daarna uitgebreid en griezelend foto's van deze "horror collection"
gemaakt. Ze dachten eerst dat ik een doos rotte aardappelen bij me had. (Ha ha!) Deze zichtbare
bewijzen waren steekhoudender dan duizend woorden, heel effectief dus. Toen werd ik, tot mijn
grote schrik, door meneer Liikanen erop gewezen dat mijn tijd om was, maar ik was nog niet
klaar ! Goede raad was duur, wat zou ik overslaan voor ik afsloot? De belangrijkste feiten had ik
gelukkig al vermeld, bleef over de dubieuze redenen voor Option 3, met name de voordelen van
implantaten: Al die gelukkige vrouwen!

Natuurlijk zijn de vrouwen gelukkig met hun nieuwe borsten, die ze altijd met reden gekregen
hebben, het mag geen gevolgen hebben voor de gezondheid van de vrouwen en hun toekomstige
kinderen. Wetenschappelijk is bevestigd dat één op de vier vrouwen, om precies te zijn 26%,
binnen 5 jaar complicaties kunnen verwachten die een heroperatie noodzakelijk maakt. Maar ook
dat na 7 jaar al 60% van de implantaten kapot bleken te zijn of zichtbaar lek.

Een beetje schamper vervolgde ik: "Natuurlijk, dat betekend dat er (zolang als dat duurt), drie
gelukkige vrouwen zijn en die ene zieke schijnt de extra hoge zieken- en verzorgingskosten
waard te zijn." Maar wat als er sprake is van l miljoen zieke vrouwen onder elke 4 miljoen? Wat
wordt er voor deze groep vrouwen gedaan? Voor deze vrouwen is er geen hulp, geen medicatie en
geen behandeling. Hoe minder siliconen teruggevonden tijdens de explantatie, hoe meer ziek!
Help ons om deze misdaad tegen onschuldige vrouwen en kinderen te stoppen. Ik Dank u!
PPPpppffffffuu ! Een ballon kon niet sneller leeglopen dan ik. Gelukkig was de zitting hierna snel
afgelopen en konden we ons eindelijk even ontspannen. In de grote ontmoetingsruimte waren
heel veel verslaggevers en fotografen uit alle landen (behalve Nederland) aanwezig, terwijl ik
toch de grootste kranten geïnformeerd had. Ergens wel jammer, maar aan de andere kant wel zo
rustig voor mij. Na nog even lekker met elkaar bijgetankt en gelachen te hebben, ging ieder weer
richting eigen land en huis. Oh, oh, die Belgische wegen, wat een ramp! Nergens konden we de
aanduiding snelweg Antwerpen vinden. We hebben Brussel bij nacht aan alle kanten bewonderd
voordat "het wonder" zich voltrok en ook wij echt richting huis waren. LACH NIET!


Amerikaans Internet bericht:
Amerikaanse Support groep
European Petition Meeting - Man* 21* 2001
European Campaigning Co-ordinators have worked conti-nuously on the petitions to the
European Parliament in Brussels. The key figures; all of whom spoke at the meeting in Brussels
were: Marlou Boots (Holland), Christine Williamsom (United Kingdom), Cosima Meyer
(Switserland) and Ingeborg Vurgun-Kern (Germany) We hear that MEP's were very attentive
during petitioners speeches. No ban will result from this but it is a step in the right direction to be
archived. The greatest supporting MEP now in the European Petitions initiative is Frau Margot
Kessler. Our special thanks go to Petitioners who gave their time and money and efforts to do
such valuable job in Brussels. * MEP's = Member of Parliament, Parlementslid.
Vertaling
De coördinators van de Europese Steungroepen hebben onafgebroken gewerkt aan de petities naar
het Europees Parlement in Brussel. De sleutelfiguren die op deze bijeenkomst in Brussel spraken,
waren: Marlou Boots (Holland), Christine Williamson (Verenigd Koninkrijk), Cosima Meyer
(Zwitserland) en Ingeborg Vurgun-Kent (Duitsland). We hoorden dat de Parlementsleden erg
aandachtig luisterden tijdens de speeches van de petitie-aanbieders. Een verbod zal hiervan niet
het resultaat zijn maar het is een belangrijke stap in de goede richting. De meest ondersteunende
Parlementslid nu bij het Europese petitie initiatief is mevrouw Margot Kessler. Onze speciale
dank gaat naar de Petitie-aanbieders die hun tijd, geld en inspanning gaven tijdens hun
waardevolle werk in Brussel.

Vanuit het Europese Parlement
Van Mariëlle Hart, de medewerkster van Ria Oomen-Ruijten.
Notulen van het Petitie Comité, d.d. 21 maart 2001, betreffende siliconen implantaten

Tijdens de vergadering van het Petitie Comité (verzoekschriften commissie) van 21 maart is er
opnieuw over de siliconen implantaten gesproken, ditmaal in aanwezigheid van Eurocommissaris
Liikanen (ondernemingsbeleid en informatiemaatschappij). De heer Liikanen verklaarde dat de
Europese Commissie een mededeling aan het voorbereiden is over de informatievoorziening met
betrekking tot de mogelijke gevolgen van siliconen implantaten voor cosmetische doeleinden.

De heer Liikanen was het eens met parlementsleden dat informatie zou moeten worden verstrekt
door officiële instanties en niet alleen door industrie en privéklinieken. Sommige parlementsleden
drongen er bij de Europese Commissie op aan om in plaats van een mededeling, een aanbeveling
voor te bereiden, zodat nationale wetgeving vereist is om burgers te beschermen tegen
advertenties voor de zogenaamde "veilige behandeling" met siliconen implantaten.

De verzoekschriften commissie heeft besloten om een resolutie op te stellen die in mei aan de
plenaire vergadering van het Europees Parlement zal worden voorgelegd. Over de
ontwerpresolutie zal op 25/26 april in verzoekschriften commissie gestemd worden. Als
rapporteur is mevrouw Fourtou van de EVP-fractie (Christen-Democraten) benoemd.

[ Note SVS - Zodra de ontwerp resolutie binnen is, wordt het ontwerp naar SVS doorgefaxt, is
mij beloofd. De rapporteur, mevrouw Fourtou heeft inmiddels van SVS een groot pakket
achtergrond informatie ontvangen met daarbij 'n paar "schitterende"foto's van de SVS
verzameling gebruikte implantaten ]

Brievenbus
Ingezonden reacties van Lezeressen

(1) Mijn Verhaal

Lieve mensen,

met mijn verhaal wil ik graag de mensen nog eens benadrukken goed naar hun lichaam te
luisteren en niet zomaar af te gaan op wat artsen zeggen. Mijn problemen begonnen in 1994. Ik
bemerkte dat ik abnormaal moe werd van iedere handeling die ik deed. Ik heb dat een poosje
aangekeken, maar het werd alleen maar erger. Ik kwam via de huisarts bij een Internist en deed
mijn verhaal. Zo kwam ook ter sprake dat ik in 1978 borstvergroting had laten doen. De Internist
raadde mij aan dit zo snel mogelijk te laten verwijderen.

Zo kwam ik bij een Plastisch chirurg in Amsterdam die zei dat hij de oude prothesen wilde
verwijderen en er gelijk nieuwe in wilde plaatsen, maar gezien mijn klachten durfde ik dat niet
aan. Voor de operatie vond hij het nodig een mammografie te doen. Dat deed ontzettend veel
pijn! Later is ook gebleken dat een prothese uit elkaar geknapt was, zodat de siliconen vrijwel
door mijn hele lichaam zijn gelekt. Na de operatie werden de drains zo hard uit mijn borsten
getrokken dat ik gegild heb van de pijn, terwijl ik toch echt wel pijn gewend ben.

Na de operatie knapte ik niet op. Mijn rechterborst zat vol met harde bobbels, ook had ik
ontzettend pijn in mijn rug. Een aantal keren ben ik terug gegaan naar die plastisch chirurg. Hij
zei de eerste keer dat die bobbels bloedstolsels waren en dat die vanzelf weg zouden gaan. Er
ging niets weg
en mijn klachten bleven. Hij vond mij alleen maar zeuren !

Na een aantal keren liet hij een CT-scan maken, maar daar was niets op te zien, zei hij. Ook, dat
hij verder niets meer kon doen. Ik begon aan mezelf te twijfelen. Na 2 jaar liet de huisarts voor
andere klachten foto's van mijn longen maken. In het ziekenhuis dachten ze eerst dat de foto's
mislukt waren, maar nadat er nieuwe gemaakt waren, zagen ze duidelijk iets van metaal in mijn
borst. Daarmee ben ik naar een andere plastisch chirurg in Haarlem gegaan. Die zag meteen dat er
een gaas met een loden draad in mijn borst zat. Ook heeft hij die CT-scan opgevraagd en daarop
was het al duidelijk te zien! Het is zo snel mogelijk verwijderd. Ik heb er wel 2 jaar mee gelopen!
Het was een grote bol, want het was helemaal ingekapseld, dus nog meer uit mijn borst!

Mijn gezondheid is er niet op vooruit gegaan. Elke dag is een nieuw gevecht om door te komen.
Ik heb vooral een schuldgevoel naar mijn kinderen toe dat ik zo vaak op bed lig en heel weinig
met ze kan doen. Maar ik geef niet op en vecht door ! Daarom, lieve mensen: Luister naar je
eigen lichaam en laat je niet wegsturen, want het is wel jouw lichaam!

M.W.

(2) Mijn Verhaal
Mijn naam is P.S. Ik ben 53 jaar en heb in 1977 siliconen implantaten laten inbrengen. In eerste
instantie was ik daar erg gelukkig mee. Al snel kreeg ik er echter last van. Het bleek om
kapselvorming te gaan, wat erg pijnlijk was. De chirurg heeft het kapsel met zijn handen met veel
kracht kapot gedrukt. Ik kan je verzekeren dat het erg pijnlijk was. Ik ben indertijd in het A.Z.U.
geopereerd, maar zoals zoveel vrouwen in die tijd niet op de hoogte gebracht van mogelijke
complicaties. Er is toen ook niet gesproken over de levensduur van siliconen implantaten. Ik
dacht dat het mijn verdere leven kon blijven zitten.

Door de jaren heen ben ik afwisselend heel blij, maar ook heel teleurgesteld geweest,
voornamelijk vanwege de pijn die ik regelmatig ondervond als gevolg van nieuwe kapselvorming.
Een paar jaar na de implantatie kreeg ik last van cysten in mijn rechter borst, die op de echo
duidelijk te zien waren. De arts hoopte dat deze vanzelf zouden verdwijnen, wat gelukkig ook
gebeurde. Het alternatief was doorprikken, maar de arts vond het risico te groot i.v.m. eventuele
lekkage van het implantaat als deze geraakt werd. Mijn gezondheid ging steeds verder achteruit.
Ik heb al jaren last van chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, concentratie
problemen en het korte geheugen. Mijn nieuwe huisarts kon maar geen aanwijsbare oorzaak
vinden, maar dat kon ik haar niet kwalijk nemen. Ze was n.l. niet op de hoogte van mijn borst
prothesen.

Omdat ikzelf na een poos dacht dat het klachten in de richting van reuma waren, heeft ze me
doorverwezen naar een reumatologe die door middel van pijnpunten vaststelde dat ik
fibromyalgie heb. Ik had mij daar al aardig bij neergelegd toen ik, via een programma op de TV
en diverse tijdschriften, ontdekte dat dezelfde klachten voorkwamen bij vrouwen met siliconen
prothesen. Ik werd steeds angstiger voor lekkage, voornamelijk omdat ze er al bijna 22 jaar in
zaten. Bij het bevolkingsonderzoek waren al 2 mammografieën gemaakt, wat heel pijnlijk was,
maar alles zag er heel natuurlijk uit. Ook was ik bang dat ze tijdens dat onderzoek de prothesen
stuk gedrukt hadden, wat waarschijnlijk ook is gebeurd.

Het laatste zetje dat ik nodig had, hebben jullie mij gegeven door middel van de informatie uit de
brochures. Dat heeft ertoe geleidt dat ik stappen ben gaan ondernemen. Mijn huisarts heeft mij
naar een plastisch chirurg in Utrecht doorverwezen. Deze was, zonder problemen te maken,
bereid te opereren en gelukkig kon hij de oude littekens gebruiken. De dokter had gelukkig begrip
voor mijn situatie en stelde zelf voor om géén nieuwe prothesen te plaatsen, ondanks het feit dat
hijzelf nog steeds siliconen prothesen gebruikt. Na het lezen van jullie brochure dacht ik rekening
te moeten houden met een chirurg die ik moest overtuigen mij te helpen, dat hij alleen maar
tegenargumenten zou aanvoeren waarom het anders moest dan ik zelf graag wilde. Dat hij zelf
voorstelde geen nieuwe prothesen te plaatsen, had ik al helemaal niet verwacht.

Het moet mij dus van het hart, dat een chirurg blijkbaar ook vol begrip en respect voor de
eigen wensen kan zijn zonder zijn eigen zin en visie door te drijven. Ik had geen hoge
verwachtingen van het eindresultaat, maar de dokter stelde mij gerust door te zeggen dat het wel
mee zou vallen. Gelukkig is dat ook zo gebleken. De prothese in mijn rechterborst bleek tijdens
de operatie inderdaad lek te zijn, maar gelukkig bleek het goed ingekapseld te zijn. Daardoor kon
het helemaal verwijderd worden, ondanks wat meer chirurgisch werk. Een geluk bij een ongeluk!
Na de operatie had ik nog wel veel pijn, maar ik was tegelijkertijd heel blij dat mijn angst nu
weggenomen was. Omdat ik met de jaren behoorlijk ben aangekomen, en ook mijn borsten dikker
geworden zijn, is er na de operatie een voldoende grote cupmaat over gebleven. Zowel ikzelf als
de chirurg zijn tevreden met het eind resultaat.

Ondanks dat het dan afgesloten is / zal zijn, vind ik het vreemd dat de medische wetenschap
"oud-patiënten" 22 jaar lang rond laten lopen met prothesen waarvan men al jaren weet dat deze
medische problemen kunnen veroorzaken. Medische dossiers worden blijkbaar niet getoetst aan
de laatste stand van de medische wetenschap en patiënten worden niet op de hoogte gebracht van
nieuwe inzichten en feiten die ervoor kunnen zorgen dat zij grote gezondheidsrisico’s vroegtijdig
kunnen vermijden of voorkomen. De toekomst moet uitwijzen of ik minder klachten zal hebben
na de verwijdering van de siliconen prothesen.

P.S.

Bericht uit Amerika:
Borst Implantaten: Amerika's 'Stille' Epidemie
Met dank aan Marjet voor de vertaling.

IS SALINE, (zoutwater gevuld) DE OPLOSSING???
Vanuit haar rolstoel sprak ene Jackie Strange tijdens hoorzittingen bij het Institute of Medicine
voor Wetenschap in Washington, over de vernieling van haar leven. Infecties, zenuwpijnen en
beperkingen en een veelvoud aan auto-immuun klachten, namen zienderogen toe na implantatie
van haar zoutwater gevulde siliconen implantaten. Fabrikanten en plastisch chirurgen in Amerika
zorgen nog steeds voor een "multimedia circus" door zoutwater gevulde implantaten via grote
reclameborden, trendy tijdschriften en TV aan te prijzen, met advertenties als: "You've come a
long way, baby", waarin jonge vrouwen hun implantaten aanprijzen en plastisch via het "talk
show circuit" de vrouwen verzekerden dat zoutwater gevulde implantaten "natuurlijk" waren en
lekkage ongevaarlijk.

In de lente van 2000 nam de FDA de noodlottige beslissing om hun waardevolle handtekening te
zetten voor een "safety approval" (veiligheidskeurmerk) voor 2 merken zoutwater borst-
implantaten als zijnde veilig genoeg! Dat, ondanks de meer dan 50.000 meldingen van serieuze
nadelige reacties van de water gevulde implantaten.
HOE IS DIT MOGELIJK?
De eigen onderzoeken van de fabrikanten tonen aan dat al binnen de eerste 3 jaar, ongeveer 40%
van de amputatie patiënten meerdere operaties hebben moeten ondergaan door deze implantaten.
De kans op complicaties bij vrouwen na een amputatie, ligt rond de 80% binnen vier jaar. Na het
constateren van kanker volgt een zware, ingrijpende operatie om de tumor(en) te verwijderen,
vaak gevolgd door bestralingen en/of chemotherapie. Het lichaam is, simpel gezegd, niet sterk
genoeg meer om tegen deze nieuwe vreemde indringer (het implantaat), op te treden. Zelfs onder
vrouwen die hun eigenwaarde wilden opvijzelen door een borstvergroting, zijn de complicatie
percentages schrikbarend: Een Glamour Magazine publiceerde in hun november 2000 uitgave een
hele veelzeggende fotopagina van een zoutwater implantaat, pikzwart, met zwammen en
schimmels.

BORSTKANKER EN IMPLANTATEN:
Geen eenvoudig antwoord ! Bij ongeveer 200.000 Amerikaanse vrouwen; onze zusters,
moeders, dochters, geliefden, vrienden, etc., zal dit jaar (elk jaar) kanker geconstateerd worden.
(In Nederland zal dat verhoudingsgewijs hetzelfde liggen, l op 10.) Kanker en implantaat
overlevende, gepensioneerd Professor of Health Education, Henrietta Faber, verwoordde onlangs
de gevoelens van velen die weten: "De kanker was een uitdaging. De implantaten doodden
me bijna." (The cancer was challenging. The implants almost killed me.) Terwijl de fabrikanten
verwoed persberichten vrijgeven dat "het proces tegen implantaten mislukt is" en proberen dit
smerige hoofdstuk in de medische geschiedenis af te sluiten, hebben de vrouwen die zich
inmiddels verenigd hebben, zijn een plan. Met de gezondheid van de vrouwen en hun nageslacht
voor ogen verwoordde Martha Murdoch * dit het allerbeste: "It's not over 'titt we win!"
*Martha is mede oprichtster van de Steungroep in Dallas, the National Silicone Implant
Foundation. Vier generaties van haar familie zijn aangetast door een silicone belasting.

RISICO'S VAN BORSTIMPLANTATEN
(1) De implantaten kunnen scheuren, kapot gaan, door een mammografie.
(2) Borstimplantaten bemoeilijken zelfonderzoek en mammografie. Meerdere röntgenfoto's zijn
noodzakelijk, waardoor meer straling in het lichaam iedere keer.
(3) Gescheurde of lekkende implantaten kunnen jarenlang onopgemerkt blijven, terwijl van
siliconen bekend is dat het door het lymfatisch stelsel dringt en gevonden is bij de geïmplanteerde
vrouwen in de hersenen, ruggenmerg, baarmoeder, lever en andere organen
(4) Implantaten gaan geen leven lang mee en moeten binnen de 10 jaar vervangen worden. (Zelfs
zonder dat er gezondheidsproblemen zijn.)
(5) Er zijn altijd infecties mogelijk, inclusief schimmels en antibiotisch resistente bacteriën.
(6) Gevoelsverlies van de borst, speciaal rond de tepels en het tepelhof zijn vermeld, net zoals
overgevoeligheid bij aanraking.
(7) Kapsel samentrekking (hard geworden borst) kan zeer onaangenaam aanvoelen, van bijzonder
pijnlijk tot misvormingen.
(8) Veel vrouwen hebben verschillende afstotingsverschijnselen, necrose, meegemaakt en andere
vormen van borstweefsel verlies.
(9) Veel vrouwen hebben serieuze afweersysteem ziekten ontwikkeld als reuma, M.S., Lupus,
etc., soms al kort na de implantatie. Vrouwen met een verzwakt afweersysteem zijn nu
gewaarschuwd en kunnen beter implantaten vermijden.
(10) Grote aantallen vrouwen met implantaten hebben neurologische en bekende complicaties
gemeld, maar ook hormonale verstoringen, inclusief baarmoederverwijdering en miskramen
(11) Veel kinderen, geboren na implantatie, bleken dezelfde afweersysteem klachten te hebben,
iets wat nog onvoldoende bestudeerd is.
(12) Borstimplantaten hebben vaak een negatief effect op de melkproductie bij het geven van
borstvoeding. Borstvoeding met implantaten wordt ten zeerste afgeraden.
(13) Ziekenkoster verzekeraars weigeren geroutineerd kosten te vergoeden voor de
geïmplanteerde en geëxplanteerde vrouwen.

[ Note SVS - Ook dit was een artikel van Ilena Rosenthal, het "hoofd" van de grootste silicone
support groep in de wereld ]


Wat weten we over Reuma !
Wat is Reuma ?
Reuma is de verzamelnaam van maar liefst 200 reumatische aandoeningen. Aandoeningen aan
het bewegingsapparaat die niet het gevolg zijn van een ongeluk. De oorzaak van het ontstaan van
reuma is nog steeds niet bekend. Met andere woorden: • Wetenschappelijk is nog steeds niet
bewezen wat precies reuma veroorzaakt. Reumatische ziekten komen meer bij vrouwen voor dan
bij mannen.

Knap dat ze wel zeker weten dat reuma niet door zwerfsiliconen veroorzaakt wordt, mede daar
99% van de bij S VS aangemelde vrouwen met gezondheidsklachten reuma-achtige
gezondheidsklachten hebben ontwikkeld na implantatie en daarvoor specifieke reuma - medicatie
voorgeschreven hebben gekregen.
WAT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE VORMEN VAN REUMA?
De meest voorkomende reumatische aandoeningen zijn in 4 hoofdgroepen te verdelen.
(1) ARTRITIS, de Latijnse naam voor gewrichtsontsteking. Tot deze groep worden gerekend:
- Reumatoïde Artritis: een chronische ontsteking van gewrichten, vooral van handen en voeten.
- De ziekte van Bechterew: een ontsteking van de wervels van de wervelkolom, die uiteindelijk
kan verstijven. Dit is de enige reumatische aandoening die vooral bij mannen voorkomt.
- Jicht: een reumatische aandoening, maar in feite een stofwisselingsziekte. Jicht ontstaat wanneer
door verstoring van bepaalde lichaamsprocessen urinezuurkristallen zich ophopen in gewrichten
en weefsels, waardoor er ontstekingen ontstaan.
(2) ARTROSE, in de volksmond ook wel (gewrichts)slijtage genoemd. Artrose komt veel bij
oudere mensen voor. Bij deze aandoening gaat de kwaliteit van het gewrichtskraakbeen langzaam
achteruit. Het meest gevoelig voor Artrose zijn de nek, de onderrug, de knieën, de heupen en de
duim. Bij het breder worden van de botuiteinden bij de gewrichten, kunnen er-vergroeiingen
ontstaan.
WEKE-DELENREUMA, ook bekend als FIBROMYALGIE: pijnen en ontstekingen aan de
spieren, pezen en slijmbeurzen. (Vaak is dit de 'vergaarbak' van niet echt traceerbare
aandoeningen.)
Zogenaamde SYSTEEMZIEKTEN: ontstekingen die zich in het hele lichaam kunnen bevinden,
ook in de ledenmaten, waardoor het tot de reumatische ziekten moet worden gerekend. Een
voorbeeld van een systeemziekte is Sclerodermie. Daarbij krijgt de patiënt een verharde,
verstrakte huid en gewrichtsontstekingen. Ook inwendige organen, zoals slokdarm, kunnen
verstarren.


Uit de Alternatieve Hoek: Reiki
Reiki, wat is dat en zou dat wat voor ons, onze zieke vrouwen kunnen zijn ?
De universele levensenergie voor totale genezing van onszelf en van anderen.
Van: Martha van den Heuvel, Valkenswaard

Het woord REIKI betekent universele levensenergie. Het is de vitale kracht die door al het
levende stroomt. Het is een duizenden jaren oude Japanse methode van Natuurlijk Genezen, die
door de inzet en de overgave van dokter Mikao Urui in de vorige eeuw opnieuw is ontdekt. Door
begeleiden van een Reiki-therapeut(e) kan de helende kracht spontaan in geconcentreerde vorm
door het lichaam en de geest stromen; krijgt het lichaam de gelegenheid zelf te herstellen, het
vermogen vernieuwde energie te hervatten.

Een kleine impressie van mijn ervaringen:
Om de lering van de Universele Levensenergie verder uit te diepen, ben ik in China in een
centrum geweest waar je de diepgang van deze filosofie leert uitdiepen. Tibet heeft me het inzicht
gegeven van verdraagzaamheid, acceptatie in je leven. India: een zijn met de natuur, leven met
blijheid, vol zelfvertrouwen. In Japan: het leven op het platteland, de stilte, een worden met
lichaam en geest.

Als Reiki-meester heb ik veel zien veranderen, kleine wondertjes zien gebeuren! Dit mede door
de inzet van de mens zelf. Mijn aandacht werd gevestigd op het probleem siliconen implantaten
omdat er mensen op mijn weg kwamen die hun leven aan zich voorbij zagen gaan door de
siliconen ziekte. Daardoor heb ik meer inzicht gekregen naar de behoeften die onder de mensen
leeft om een leefbaar leven te leiden. Energie behandeling is een begrip. Deze
heelmakingstechniek in haar eenvoud, laat liefdevolle energie moeiteloos door het hele lichaam
stromen. Om een energie behandeling te kunnen begrijpen, is het nodig je gevoelens, gedachten,
wilskracht en zwakte te leren kennen. Je moet bereid zijn aan jezelf te durven werken.


                    Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
              BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
    Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
             Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
             8e Jaargang: September 2001, Nummer 3
Index - 8e Jaargang: September 2001, Nummer 3
- Redactioneel
- De Lastige Luis in de (medische) Pels
- Vanuit het Europees Parlement:
.Faxbericht vanuit Zwitserland
.Resolutie van het Europees Parlement
- Doorgeslagen Plastische Fantasieen, of een nachtmerrie.....??
- Brievenbus: Ingezonden reacties
- Mooie gedichten van dappere vrouwen
- 7 Miljoen voor onderzoek ME (Telegraaf, 20 augustus 2001)
- 'Hoe ontwijk je de WAO ?': Stichting Mind atWork
- Zijn pijnstillers verslavend ?


Redactioneel
Hoera, het is echt waar!
Zonder problemen met mijn handen heb ik alle omslagen voor de Stille Kracht kunnen vouwen.
Géén gezwollen, rode, kromme en pijnlijke handen meer! Wat kunnen die chemische stoffen ons
toch onnodig veel kwaad doen en wat is het moeilijk om de oorzaak, de boosdoener, te
vinden.Het lijkt wel of we elke dag/keer opnieuw "het wiel" moeten uitvinden! Maar, wat geeft
het een voldoening ! Hopelijk is er voor in het volgende blad weer nieuws uit Amerika over de
Dow Corning claim procedure. Het enige dat ik weet is dat ze wéér een stapje hoger zijn bij weer
een ander Gerechtshof (nummer 14, geloof ik) en dat ze waarschijnlijk in het volgende jaar tot
uitbetalen zullen overgaan. Hadden we dat al niet vaker gehoord ?De Lastige Luis in de (medische) Pels
Pistool
Van de week hoorde ik toch zo'n mooi verhaal! Heel erg gemeen van mij, maar ik moest er
vreselijk om lachten. Ik kon me dit zo goed indenken ! Een vrouw was zo boos en gefrustreerd
door de resultaten na 13 borst operaties, dat ze haar pistool op haar behandelend chirurg leeg
schoot. Uiteraard was dit in Amerika, daar schijnt dit enkele keren per jaar voor te komen. Nu is
er in Amerika een regel ingesteld dat iedere toekomstige "patiënt" eerst psychisch gekeurd moet
worden voordat zij op de operatietafel mag plaatsnemen. Wie is er nu gestoord ?????


Vanuit het Europees Parlement

Faxbericht vanuit Zwitserland
Voor iedereen die het aangaat, betreffende de Europese Petitie van Zelfhulpgroepen voor een
verbod op siliconen borstimplantaten. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Europese
Gemeenschap dat een petitie, aangeboden door burgers uit Nederland en België, Engeland en
Duitsland, met ondersteuning van "gast"landen als Zwitserland en Amerika, in een speciaal
daarvoor uitgeschreven algemene vergadering behandeld wordt.
Een mijlpaal waar we echt wel trots op mogen zijn !
Dankzij de gezamenlijke inzet van deze groepen c.q. vrouwen hebben wij een belangrijke stap in
de goede richting gezet. Over de amendementen is op hoog Europees niveau gestemd en op een
na zijn ze allemaal aangenomen om t.z.t. als officiële wet bij de diverse lidstaten gelegaliseerd te
worden. Onze dank gaat uit naar die Europarlementariërs die zich zo intens hebben ingezet voor
onze zaak.
Een andere heel belangrijke stap van het Petitie Comité is de officiële uitnodiging geweest om,
onder supervisie van dhr. C. Brekelman, aan te geven wat wij, als ervaringsdeskundigen vanuit
"het veld" belangrijke informatie vonden voor artsen en vrouwen die een borst implantaat
overwegen.
(Ook dit was nog nooit in de geschiedenis van het Europees Parlement voorgekomen.)

Welke punten moesten er op informatiebulletins en voorlichtingsbrochures vermeld worden, hoe
vonden wij dat er met voorlichting omgesprongen moest worden , wat vonden wij belangrijke en
noodzakelijke ondersteuning, etc. Ruim vier uur lang hebben wij onafgebroken heel intens
hierover gediscussieerd, iedereen had zijn/haar eigen in- en aanvulling, waarbij wij een perfecte
samenwerking tentoon stelde. En, wat ook erg fijn was, we werden als serieuze gesprekspartners
gezien en geaccepteerd. Ook dit maal was de "horror" verzameling van SVS een overtuigend
bewijs. Een pluim op de hoed van meneer Brekelman en zijn team.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Wat vrouwen moeten weten over implantaten en hoe artsen er mee om zouden moeten gaan.

(1) Neem geen onbekend risico voor je ongeboren baby's. Beter wachten met borstvergroting tot
het gezin compleet is.

(2) Borstvoeding geven met een implantaat wordt ten zeer ste afgeraden.

(3) Niet meteen na amputatie een reconstructie met een '.. borstimplantaat of expander. Laat eerst
het lichaam tot rust komen, minstens een jaar na de laatste behandeling. Hoe beter de conditie,
hoe minder snel complicaties

(4) Bij een zwakkere gezondheid, zoals bevattelijkheid, ontstekingsgevoelig, astma, allergieën,
reuma, familiebe lasting, e.d., is er een verhoogd risico op afweerreacties van het lichaam.

(5) Een uitgebreide anamnese voor de implantatie kan veel leed voorkomen bij vrouwen met een
verhoogd risico.

(6) Een jaarlijkse controle betreffende de algehele conditie, met standaard bloedonderzoek,
opgeslagen in een centraal archief, kan complicaties tijdig traceren

(7) Géén mammografie laten maken met implantaten, ouder dan 5 jaar. Het risico van extra
lekkage of scheuren is te groot.
(8) Kapselvorming, het hard worden en vervormen van de borst, is een vervelende maar normale
reactie van het lichaam.

(9) Implantaten moeten gemiddeld elke 10 jaar vernieuwd worden. Adviezen vanuit Amerika zijn
al na 8 jaar. Dit is meestal voor eigen rekening en gaat altijd ten koste van eigen weefsel.

(10) Bij verwijdering of vernieuw ing van een implantaat moet de locatie, de borstholte, goed
schoongemaakt worden. Ook dient het kapsel verwijderd te worden.

(11) De meest voorkomende gezondheidsklachten na een borstimplantaat zijn: Spier- en
gewrichtsklachten, chronische vermoeidheid, concentratie en geheugen stoornis- sen. (97-99%)

(12) Er is nog geen medicatie tegen zwerfsiliconen in weef- sel en organen.

Deze lijst is de bijdrage van St. SVS. Ik had hem in 2 talen aangeleverd, zodat alle aanwezigen
het later nog eens konden doorlezen en makkelijker doorgeven aan hun achterban. Al met al een
bijzonder zware, vermoeiende maar ook boeiende bijeenkomst die. in elk geval voor de
toekomstige prothese draagsters, een betere preventie biedt. Preventie is natuurlijk heel belangrijk
maar, hoe verder voor en met de reeds zieke vrouwen en kinderen? Daarover is het laatste woord
echt nog niet gesproken Traditie getrouw weer even lekker samen bijtanken, sorry, evalueren, in
een gezellige Belgische kroeg. Op kosten van ...........!


Europees Parlement Zitting 2000-2001
Resolutie van het Europees Parlement
over de ontvankelijk verklaarde verzoekschriften over siliconenimplantaten
(verzoekschriften 470/1998 en 771/1998) (2001/2068(INI))

BRIEF - 114042
Mevrouw Marlou Boots
Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-Implantaten
Lelystad
25.06.2001

Geachte Mevrouw,
Het Europese Parlement heeft tijdens zijn vergaderperiode van 11 tot 14 juni 2001, op grond van
een verslag van zijn Commissie verzoekschriften, een resolutie over de ontvankelijk verklaarde
verzoekschriften over siliconenimplantaten (verzoekschriften 470/1998 en 771/1998)
aangenomen en besloten de tekst van de resolutie te doen toekomen aan de indieners van de
verzoekschriften.
Namens de Voorzitster van het Europees Parlement zend ik u hierbij bovengenoemde resolutie.
Met de meeste hoogachting,
Julian Priestley
Uittreksel uit het Document 'Aangenomen Teksten'
van de Vergadering van 13 juni 2001
Verzoekschriften over siliconenimplantaten A5-0186/2001

Het Europees Parlement,
- gezien de verzoekschriften 470/1998 en 771/1998,
- gelet op artikel 175, leden l en 4 van zijn Reglement inzake de behandeling van
verzoekschriften,
- gelet op de artikelen 21 en 194 van het EG-Verdrag waarin het recht van verzoekschriften is
neergelegd,
- gezien het rapport van STOA (Scientific and Technological Options Assessment) van mei 2000
over "Health risks posed by silicone implants in general with special attention to breast
implants"36,
- gezien het verslag van de Commissie verzoekschriften en de adviezen van de Commissie
milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid en de Commissie rechten van de vrouw en
gelijke kansen (A5-0186/2001),

- (A). overwegende dat de indieners van de verzoekschriften ernstige problemen aan het licht
hebben gebracht,
- (B). overwegende dat de Commissie een mededeling over siliconenimplantaten voorbereidt
(programmanummer: 2001/261 van de in 2001 te nemen maatregelen),
- (C). overwegende dat de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid en
de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen op initiatief van de Commissie
verzoekschriften hun advies hebben uitgebracht,
- (D). overwegende dat deze commissies in hun advies aanbevelen optie 3 van het STOA-rapport
goed te keuren, d.w.z. geen volledig verbod op siliconenimplantaten, maar goedkeuring en
tenuitvoerlegging van specifieke maatregelen ter verbetering van de patiëntenvoorlichting en -
bewaking, alsmede van de kwaliteit van de producten en fundamenteel onderzoek,
- (E).overwegende dat lichaamsvreemd materiaal bij steeds jongere mensen geïmplanteerd wordt
en dat plastische chirurgie steeds meer voorkomt,
- (F).overwegende dat stelselmatige analyse van implantaten tot dusver ontoereikend is,

(1). juicht het toe dat de Commissie van plan is om in 2001 in een mededeling maatregelen over
implantaten voor te stellen om ervoor te zorgen dat deze zo veilig mogelijk en van zo hoog
mogelijke kwaliteit zijn;    ,
(2). wijst erop dat bij siliconenimplantaten de aandacht vooral moet uitgaan naar de veiligheid en
kwaliteit van de producten die de patiënt worden aangeboden en de procedure die bij de
chirurgische ingreep moet worden gevolgd;
(3). beveelt in het bijzonder aan bij de voor te stellen maatregelen rekening te houden met de
volgende punten:

- (a) alle patiënten moeten toegang hebben tot uitvoerige en gratis informatie die door
onafhankelijke deskundigen is opgesteld,
- (b) advertenties voor cosmetische borstimplantaten in het kader van plastische chirurgie moeten
waarschuwingen bevatten over de aan een dergelijke chirurgische ingreep verbonden mogelijke
gevaren, restrisico's en gevolgen voor de gezondheid,
- (c) personen bij wie een implantaat is aangebracht, moet een paspoort worden overhandigd
waarin de bijzondere kenmerken van het implantaat en de voorzorgsmaatregelen zijn vermeld die
na de operatie in acht moeten worden genomen; dit paspoort doet dienst als
toestemmingsformulier en moet de handtekening van zowel de chirurg als de patiënt dragen,
- (d)gedetailleerde gegevens over borstimplantaatoperaties, noodzakelijke vervolgoperaties en
andere daarmee verband houdende maatregelen moeten in de EU worden geregistreerd via de
verplichte invoering van nationale borstimplantatenregistratiekamers in iedere lidstaat,
- (e) dit patiëntenregister moet een databank voor onderzoek op lange termijn naar
siliconenimplantaten vormen. De registratiekamer is gehouden het beginsel van vertrouwelijkheid
en het respect van het privé-leven van de patiënt in acht te nemen,
- (f) bij een implantatenoperatie moet de volgende procedure worden gevolgd: een voorafgaande
ontmoeting met de chirurg die de operatie zal uitvoeren, een duidelijke voorlichting over de
restrisico's en mogelijke neveneffecten van een implantaatoperatie en alternatieve oplossingen,
een toereikende afkoelingsperiode, een uitgebreide anamnese vooraf en jaarlijks advies en
onderzoek na het aanbrengen van de implantaten;
- (g) borstimplantaten in het kader van plastische chirurgie dienen niet plaats te vinden bij
patiënten van jonger dan 18 jaar.

(4). wijst erop dat het noodzakelijk is onderzoeksprogramma's uit te voeren teneinde erop toe te
zien dat een Europese wetgeving tot meer en betere maatregelen leidt voor een betere
bescherming van de gezondheid van personen bij wie implantaten zijn aangebracht en voor een
betere certificering en afzet van en controle op implantaten;
(5). beveelt de voortzetting van het wetenschappelijk en klinisch onderzoek aan waarbij met
name de nadruk wordt gelegd op enkele tot dusver veronachtzaamde aspecten:

- gevolgen op lange termijn, systemische gevolgen voor de gezondheid op andere plaatsen dan de
plaats van implantatie (niet uitsluitend auto-immune afwijkingen en kanker) en mogelijke
effecten op de gezondheid van kinderen en vrouwen met implantaten;
- betrouwbare technieken voor het meten van siliconenconcentraties in lichaamsvocht en
weefsels, en reacties van het weefsel op de aanwezigheid van siliconen;
- plaatselijke complicaties, met inbegrip van plaatselijke gevolgen op de plaats van de
implantatie;

(6). doet de aanbeveling dat personen die het slachtoffer zijn geworden van een slecht uitgevoerd
siliconenimplantaat worden behandeld en gevolgd volgens de nieuwste, door onderzoek
verkregen inzichten.
(7). is van mening dat de Commissie in dit verband alles in het werk moet stellen om haar
werkzaamheden af te stemmen op de onderliggende filosofie van het Europese
voorzorgsbeginsel;
(8). verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de
indieners van de verzoekschriften.
Doorgeslagen Plastische Fantasieën, of een nachtmerrie.....??
Niemand hoeft meer lelijk te zijn. Als je geld hebt .......!

Zelfs de meest slappe vrouwenborsten worden ferme Bay-watchers met wat siliconen opvulsels.
Met een kleine cosmetische operatie worden rare smalle bovenlippen zwoele zoenzuigers. En
sleept uw hangkont achter uw hielen aan over de vloerbedekking? Geen nood! Na een beetje
snijwerk in een van de vele privé-klinieken, kunnen de bandenlichters voortaan achterwege
blijven als de strakke stretch spijkerbroek aangetrokken wordt. Drie meter moest ie worden. Drie
meter werd ie! Oh, wat was ik blij toen ik in die privé kliniek wakker werd. Drie meter penis lag
netjes opgerold op mijn buik. En ........ het werkte .....! Want toen de zuster binnen kwam kreeg ik
een erectie en zwiepte gelijk alle TL-balken uit het plafond.

Later, in een café, zag ik een vrouw waarop ik spontaan verliefd werd. Ik word namelijk op alle
vrouwen verliefd. Ik stond tegenover haar, de hormonen begonnen weer te gieren en als een Huik
knapte mijn ferme geslachtsdeel uit mijn broek en sloeg haar bewusteloos tegen de vloer. Ik
draaide me verschrikt om en mijn zwiepend lid sloeg alle glazen van de belendende tafeltjes. God
zij dank vatte mijn schaamhaat vlam, wat de hormonendans een beetje temperde. De erectie
verdween en ik kon met een opgerolde plasser onder mijn arm het café uitsnellen. Geen enkele
vrouw wilde meer met mij naar bed. Het vooruitzicht van een verbrijzeld strottenhoofd sprak de
dames niet zo aan. En zo ben ik wéér eenzaam ! Waar maar weer eens mee bewezen is dat
schoonheid van binnenuit komt.

Zelfs mannen die behept zijn met iets miezerigs kleins, op dat punt waar de benen elkaar in de
haren vliegen, kunnen worden geholpen. Zo een man ben ik dus! Mijn penis was slechts
anderhalve centimeter lang! Gierden de mannelijke hormonen als een tornado door mijn
schonkige fysiek, nadat mijn montuur een strak vrouwenkontje had waargenomen, dan kwam
daar nog één centimeter bij en stak mijn lid zijn kopje even boven het schaamhaar uit als ware het
een verbaasd om zich heen kijkend eekhoorntje in hoog gras. Menige meisjeslach schaterde als
een slijptoldoor mijn verliefdheid heen als "het dingetje" tussen het schaamhaar gezocht moest
worden teneinde die lang verwachte wip te kunnen maken. Toen las ik in een advertentie van het
bureau'tje: "Snel en gewis een nieuwe penis". Dit bureau zou mijn penis kunnen verlengen tot elk
gewenst formaat ! Ik besloot de zaken rigoureus aan te pakken.


Brievenbus - Ingezonden reacties

(1) Bevolkingsonderzoek
Tot mijn grote spijt draag ik al 27 jaar borstprothesen. 2 Jaar geleden zijn deze vervangen. Liever
had ik ze helemaal laten verwijderen, maar dit werd mij ten zeerste door de chirurg afgeraden.
In mei kreeg ik een oproep voor het bevolkingsonderzoek. Ik heb telefonisch gereageerd en
verteld dat ik prothesen draag, dat er in de loop der jaren al eerder een paar keer foto's gemaakt
zijn met als resultaat steeds een volgende oproep omdat ze iets gezien zouden hebben wat niet
goed zou kunnen zijn. Een maal zelfs hebben ze 3 keer 'n foto gemaakt, omdat de belichting
steeds niet goed bleek te zijn. Dat kwam door de prothesen, zei men. (Geen pretje, gezien de hoge
dosis straling, om van het ongemak nog maar niet te spreken.)

Dus was mijn vraag, of het voor mij wel zin had om van de oproep gebruik te maken, terecht. Als
antwoord kreeg ik hierop dat de meningen omtrent foto's maken bij borstprothesen erg uiteen
liepen en dat ik beter met de huisarts kon afspreken eens in de 2-3 jaar een echo te laten maken in
het ziekenhuis. Met als gevolg dat ik een afspraak maakte bij de röntgenafdeling met een
verwijzing van mijn huisarts.

Tot mijn grote verbazing was de dienstdoende arts erg geïrriteerd. Hij vroeg me waarom ik een
echo liet doen en waarom ik geen foto's liet maken. Na hem bovenstand uitgelegd te hebben,
kreeg ik als antwoord en ik citeer letterlijk; dat hij geen echo wilde maken zonder dat er eerst
foto's gemaakt waren, want dat zou geen enkele zin hebben. Hij kon mij, met alleen een echo,
geen garantie geven dat er niets zou zitten. "Bovendien", zo zei hij, "hebben ze bij die
bevolkingsonderzoeken schrik voor prothesen, want het gebeurt wel eens dat die tijdens zo'n
onderzoek springen en daar zijn ze niet voor verzekerd. Ze beginnen daar liever niet aan en
daarom geven ze het advies een echo te laten maken. Gaat u maar terug naar uw huisarts". Ik zei:
"Dus als ik het goed begrijp, wilt u mij niet helpen en kan ik mij weer aankleden", waarop de man
in kwestie zei dat ik dat goed begrepen had. Erg prettig als je met een drukke baan tijd vrij
gemaakt hebt om dan onverrichter zake op te moeten hoepelen na een dergelijk onaangenaam
gesprek.

Het lijkt toch nergens op dat de mening van deze man zo doorslaggevend mag zijn dat een
verwijzing van de huisarts de prullenbak in gaat! Dit is een kwalijke zaak! Ik krijg hierbij het
onprettige gevoel, als patiënt, aan de goden overgeleverd te zijn. Na zelf enkele jaren als
verpleegkundige in de gezondheidszorg gewerkt te hebben kan ik mij niet herinneren dat ik ooit
mijn eigen mening zodanig voorop stelde, dat de patiënt hiervan de dupe werd. Bovendien vind ik
het niet passend dat de communicatie tussen de verschillende instanties zo slecht is, dat dit over
de rug, c.q. borsten van een patiënt uitgevochten moet worden. De patiënt mag nooit tussen de
wal en het schip raken!

Géén 100% garantie is beter dan helemaal geen onderzoek, zoals nu bij mij het geval is geweest.
Ik kom maar voor één ding: gecontroleerd te worden en heb altijd gedacht dat preventie in de
gezondheidszorg hoog in het vaandel stond. Dat schijnt dus een misvatting te zijn! Het hangt er
blijkbaar vanaf, met wie je te maken krijgt. Willekeur, arrogantie en vooral machtsvertoon. Ik
hoop dat mijn reactie niet alleen war mijzelf. maar ook voor al die andere vrouwen van nut is.
W.K.


(2) Zwanger
Ik heb ongeveer 13 jaar siliconen implantaten en ben nu 7 maanden zwanger. Ik heb nooit
klachten gehad. Ik wil graag borstvoeding gaan geven en heb op jullie website gelezen dat u daar
tegen bent. De redenen zijn duidelijk. Ik wil mij graag laten onderzoeken op eventueel lekken van
de prothesen. Graag zou ik van u namen van doktoren hebben die dat doen. Ik hoop dat u mij dat
snel kan geven In ieder geval vast bedank voor de moeite.
S.


(3) Therapeute / Acupuncturiste
Enige tijd geleden las ik in het weekblad Aktueel een artikel van mensen die, op welke manier
dan ook, met siliconen in aanraking waren gekomen en de soms desastreuze gevolgen daarvan.

Hieronder mijn bijzonder onprettige ervaring:
Ongeveer 5 jaar geleden heb ik mij laten verleiden tot het injecteren van siliconen, teneinde wat
rimpels boven en rond de mond te doen herstellen. Deze behandeling werd uitgevoerd door een
aan een instituut in het zuiden des land verbonden "arts". Twee ampullen waren hiervoor nodig
De siliconen kwamen derhalve direct in de bloedbaan. Reeds na enkele maanden kreeg ik diverse
klachten en besloot contact op te nemen met mijn huisarts met de vraag "of een en ander iets te
doen zou kunnen hebben met genoemde injecties." Zijn antwoord was kort en bondig: "Ik kan het
er niet voor u uithalen " Ook een later door mij benaderde internist leverde niets op. Via een
goede relatie met identieke klachten, kwam ik in contact met een ervaren therapeute / acupunctu-
riste die ook gebruik maakt van de zo genaamde "Baunscheidt"- methode, waarbij ik nog steeds
onder behandeling ben. Alhoewel ik niet in eerste instantie het gevoel had al direct van mijn
regelmatig terugkerende klachten verlost te zijn, is zij er niettemin in geslaagd mij na diverse
behandelingen van alle negatieve effecten te genezen.

Mochten er lezers zijn die met de desbetreffende therapeute contact willen opnemen, hieronder,
met
haar toestemming, haar naam en telefoonnummer, t.w.: Mevr. E.G., Tel. 010-xxxxxxx
Mevr. A.D.


(4) Positief briefje
Hier weer een briefje van mij, N. uit B. Ik hoop Marlou dat het met jou heel goed gaat, ik heb
zoveel aan jou te danken. Voor in blad l, pag. 6, heb ik mijn ervaring in kunnen sturen. Ik dacht
dat dokter Kappel mij na een jaar een borstlift zou geven. Tot mijn grote blijdschap bleek dat na
een halfjaar al te kunnen. Inmiddels is de operatie uitgevoerd en ben ik nu aan het opknappen. Het
is een wonder wat dr. Kappel er van heeft kunnen maken! Ik keek, toen ik uit de narcose kwam,
tegen
twee heuveltjes aan. Van bovenaf gezien dan. Dat maakte mij al blij! De littekens vielen mee.
Voor het eerst in mijn leven zitten mijn borsten op normale hoogte. Ik ben hier zo gelukkig mee!
Voor de rest van mijn lichamelijke (siliconen)klachten kan ik niets meer doen, doch één ding is
zeker: zieker worden kan nu niet meer omdat ik geen prothesen meer wil. Dit positieve briefje
mag natuurlijk weer in de Stille Kracht geplaatst worden.
Liefs en groeten van N.


(5) Mijn Verhaal
Eindelijk was het dan zover; mijn siliconen implantaat werd verwijderd. Ik zal in het kort nog
even vertellen hoe het allemaal is gegaan. Ik ben op 16 jarige leeftijd aan mijn borsten geopereerd
omdat mijn linkerborst niet mee wilde groeien. Deze werd opgevuld met een siliconen
implantaat. Er werd mij en mijn ouders niks verteld over eventuele risico's en de levensduur van
dit implantaat. Vier jaar geleden las ik in een Margriet een stukje over siliconen implantaten en
heb toen bij jullie informatie aangevraagd. Daarna een afspraak gemaakt bij die dokter in
Amsterdam die mij, door middel van bloedonderzoek, wist te vertellen dat het implantaat niet
meer intact zou zijn. Daarna volgde een jarenlange strijd met mijn ziektekosten verzekeraar die
een hersteloperatie niet wilde vergoeden.

Ik heb een echo + MRI-scan laten maken, een advocaat in de arm genomen, naar een psychiater
gegaan voor een verklaring dat ik psychisch emotioneel belast zou zijn door het siliconen
implantaat, etc., etc......! Dit heeft allemaal niet mogen baten en ik ben dit jaar overgestapt naar
een andere ziektekosten verzekeraar. Vervolgens heeft Mevr. Kappel daar opnieuw een aanvraag
ingediend, vanuit de Middellaan Kliniek, omdat in het Radboud Ziekenhuis een wachttijd is van
+ 2,5 jaar!!! Maar mijn nieuwe verzekeraar heeft geen contract afgesloten met die kliniek, dus
kwamen de kosten voor mijn rekening. Ik heb overigens wel bezwaar gemaakt tegen deze
beslissing. Na 4 jaar vechten met de verzekeraars waren mijn man en ik het zat om te leven met
een tijdbom in mijn lichaam en hebben we besloten om die ƒ9.450,- zelf maar te betalen, ook
omdat wij al jaren een kinderwens hebben en ik bijna 30 ben. Blijft natuurlijk de vraag of het wel
wil "lukken", de leeftijd gaat ook een rol meespelen.

Op 26 juni '01 werd ik eindelijk geopereerd. Ze zijn met mij 3.5 uur bezig geweest omdat de
prothese verstopt zat achter de borstspier. Maar een compleet aangename verrassing was dat hij er
helemaal intact is uitgehaald!!! Ik heb het in een plastic zakje bewaard, kleven dat ie doet! Ik zie
dus met eigen ogen wat er bedoeld wordt met zweten!!!!! Mijn rechterborst is verkleind naar wat
er van de linkerborst is overgebleven. Voor de operatie had ik cupmaat 95c/90d en nu heb ik,
tijdelijk vanwege mijn wonden, 90b. Ik heb dus genoeg overgehouden, zoals Mevr. Kappel mij
voorspelt had.

Na een overnachting ben ik met drains en een recept voor antibiotica naar huis gegaan, de drains
werden er drie dagen later uitgehaald. Toen kreeg ik mijn borsten te zien. Ze waren bont en
blauw, bijna zwart en onder de vocht- en bloed- blaren. Een week later moest ik
terugkomen voor controle, waar Mevr. Kappel toch wel schrok van mijn huid. Ik kreeg een
recept voor vette gazen en absorberend verband mee, om mijn borsten na het douchen te
verschonen, en een week later moest ik weer terug komen. Toen kreeg ik opnieuw een antibiotica
recept mee, want mijn huid zag er niet uit! Ik heb een zeer droge huid en exzeem-astma. Voor
mijn astma heb ik in april nog Prednison gebruikt. Hierin zou de oorzaak gevonden moeten
worden dat sommige huiddelen aan het necrotiseren zijn. Begin augustus heb ik weer een
afspraak met de dokter, dan zal de huid opnieuw bekeken worden en eventueel op haar advies een
huidtransplantatie worden overwogen.

Mijn vraag: - (1) Komt dit vaker voor, deze verstoorde wondgenezing en heb je nog adviezen?
- (2) We hebben het er nog niet over gehad, maar wie zou de kosten moeten betalen voor een
eventuele huidtransplantatie ? Als dit moet gebeuren omdat de huid niet dicht wil groeien, OK,
maar ik laat het, denk ik, niety doen —' voor litteken correctie want hoe lang moet je dan weer
wachten voor je zwanger mag worden? Volgens dr. Kappel zou het verstandig zijn om nog 6
maanden te wachten. Ze heeft de melkklieren gespaard tijdens de operatie en mijn implantaat is er
wel heel uitgekomen. Geldt dan toch ook bij mij het advies liever geen borstvoeding ?
R. B.


Een paar mooie gedichten:
opgestuurd door moedige vrouwen.

(1) RUGZAK
Ieder mens draagt in zijn leven een onzichtbare rugzak mee,
bergt daarin zijn vreugde en zorgen, verzameling van wel en wee.
Soms is de rugzak zwaar van stenen en verdriet,
dan weer is hij vederlicht en blijft er ruimte over.
Maar dikwijls kan hij niet meer dicht.
KLEM
Wanneer je in de klem raakt
En alles tegen je werkt
Tot het lijkt alsof je
Het geen minuut langer
Kunt volhouden ......
Geef dan vooral niet op
Want dat is precies de plaats EN het tijdstip
Dat het tij zal keren.


(2) TROTS
Trots sla ik nu mijn vleugels uit
Stevig op mijn eigen kracht
Niets ..
dat mij weer buiten sluit ?
Het einde
Van een donk're nacht!

(3) SOMS
Soms denk ik wel eens even
Was ik maar
In dat andere leven
Maar,
dan denk ik weer,
dat kan ik niet maken
Want,
Ik zou er te veel mensen
Die van mij houden
Mee kunnen raken.
Bijna 7 Miljoen voor onderzoek ME
Telegraaf, maandag 20 augustus 2001
Van onze medische redactie.
Amsterdam. Het ministerie van Volksgezondheid heeft 6,7 miljoen gulden beschikbaar
gesteld voor onderzoek naar het chronisch vermoeidheidssyndroom, ook wel ME genoemd.
Dat heeft het ME-Fonds bekend gemaakt. Het besluit van het ministerie wordt gezien als een
erkenning van de ziekte. "Tot nu toe werden ME-patiënten niet altijd serieus genomen", aldus
fondsdirecteur Jacqueline van Male. In Nederland lijden bijna 30.000 mensen aan het chronisch
vermoeidheidssyndroom. De ziekte ontstaat meestal heel plotseling. Patiënten verliezen van de
ene op de andere dag meer dan de helft van hun energie, spierkracht en vitaliteit. Daarbij kunnen
ook geheugen- en concentratieverlies, hoofdpijn en slaapproblemen optreden. Sommige mensen
kunnen zelfs geen vijf meter meer lopen. Wereldwijd is veel onderzoek gedaan naar de
aandoening en de oorzaken. Gedacht wordt aan infecties, hormonale veranderingen, voeding,
milieu en erfelijkheid.
Vooralsnog tasten de onderzoekers echter in het duister. Met het geld dat nu wordt uitgetrokken
hoopt het ME-Fonds antwoord te krijgen op de vele vragen rondom de ziekte, die door vele artsen
nog altijd wordt afgedaan als een probleem dat zich tussen de oren bevindt. Reden voor de
financiële injectie vormt een vorig jaar gehouden studie naar de maatschappelijke kosten die ME
met zich meebrengt. Uit de resultaten bleek dat ME de Nederlandse samenleving jaarlijks maar
liefst tussen de 560 miljoen en 1,43 miljard gulden kost.

Note SVS -
Ook wij, de siliconen belaste vrouwen hebben met het ME-syndroom te maken en kosten de
samenleving ook vele miljarden. Misschien is het een goed idee ons allemaal ook aan te sluiten
bij de ME Stichting. Het adres is: Kapittelweg 397, 1216 JC Hilversum, Tel: 035 - 62 11 290


Hoe ontwijk je de WAO ?
( Bron - Stichting Mind atWork.Voor meer informatie: Jeanette Plantenga en Elly Zeef telefoon
036 5469S70 )
Acht tips om aan het werk te blijven:
(1) Probeer positief te zijn: zet op een rijtje wat je wél kunt, maak een lijstje van behaalde
successen.
(2) Sta open voor suggesties van anderen, geef toe dat een ander gelijk kan hebben.
(3) Luister naar signalen van je lichaam: wissel in- en ontspanning af, las pauzes in, wees zuinig
op jezelf.
(4) Verwen jezelf regelmatig, neem de tijd van dingen te genieten,dat maakt herstel mogelijk.
(5) Probeer de relatie met de werkgever goed te houden; vraag en luister naar de feedback van
anderen over je (taak)- gedrag.
(6) Zoek nieuwe vrienden onder lotgenoten, onderhoud je hobby's en contacten met familie.
(7) Overdenk regelmatig wat je precies wilt en hoever je daarin gevorderd bent.
(8) Maak gebruik van subsidiegelden, bijvoorbeeld via de Wet Reïntegratie
Arbeidsgehandicapten (REA).
Zijn pijnstillers verslavend ?
Hardnekkig misverstanden over pijnbestrijding

Pijn is voor iedereen vervelend. Wie pijn heeft, is minder actief, heeft weinig trek in eten en
slaapt slecht. Goede pijnbestrijding is dus belangrijk. Maar hierover bestaan hardnekkige
misverstanden. We zetten er een paar op een rij.

Misverstand 1: pijnstillers zijn ongezond
Eén van de misverstanden is dat pijnstillers ongezond zouden zijn en dat we ze maar het beste zo
min mogelijk kunnen gebruiken. Dit is niet waar. Pijnstillers blijken juist een gunstig effect te
hebben op degene die ze slikt. Met goede pijnbestrijding voelen mensen zich beter. Ze worden
weer actief, slapen beter en zijn minder moe. Dit heeft weer een goede uitwerking op de pijn.
[ Bron - Misverstonden voorkomen.Vooiiichting en educatie over pijn en pijnbestrijding van
Riannc de Wit en Erica Witkamp, Pijnkenniscentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Artikel in: Verpleegkunde Nieuws 29 juni 2000 ]

Misverstand 2: pijnstillers zijn verslavend
Nog zo'n bekend misverstand is dat pijnstillers verslavend zouden zijn. Anders gezegd: we
zouden afhankelijk kunnen worden van pijnstillers en ze nodig hebben om ons prettiger te voelen.
Ook dit is niet waar. Uit onderzoek blijkt dat we niet verslaafd kunnen raken aan pijnstillers. Wel
went het lichaam aan pijnstillers, waardoor mensen na een paar dagen minder last hebben van de
bijwerkingen. Alleen obstipatie is een bijwerking die meestal niet verdwijnt, maar dit effect kan
goed bestreden worden. Ook het gebruik van morfine-achtige middelen is niet verslavend. Als
iemand meer morfine nodig heeft, dan komt dat vrijwel altijd omdat de pijn toeneemt en niet
omdat de morfine minder goed werkt.

Misverstand 3. pijnstillers slik je pas als je (weer) pijn hebt
Pijnstillers werken het beste als er steeds een bepaalde hoeveelheid in het bloed aanwezig is. Het
is dus niet zo dat u eerst moet wachten tot de pijn terug is voordat u de volgende pijnstiller
inneemt. Mensen die pijnstillers op vaste tijden gebruiken, blijken uiteindelijk minder pijnstillers
nodig te hebben dan mensen die eerst wachten tot de pijn terugkomt. Zij moeten de pijn immers
eerst weer onderdrukken en hebben daarvoor meer pijnstillers nodig.

Wat kunt uzelf doen?
Als u last heeft van pijn, kan pijnbestrijding helpen. Zorg dat u weet welke pijnstillers in uw
geval het meest effectief zijn. U kunt hiervoor terecht bij uw huisarts, apotheek of specialist. Bij
chronische pijn kunt u ook terecht bij een van de vier kenniscentra voor pijn in Groningen,
Nijmegen, Maastricht en Rotterdam. U kunt ook contact opnemen met:
Stichting Pijn en Hoop,
Honthorstlaan 32
1816 TA Alkmaar

                     Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
              8e Jaargang: December 2001, Nummer 4


Index
- Redactioneel
- De Lastige Luis in de (medische) Pels
- Heeft U ook Margriet nummer 45 gelezen ?: Reactie aan de Redactie
- Van de Claim-Administrator: Dow Corning Settlement Plan
- Bericht uit Amerika: Dr. Diana Zuckerman Ph.D
- Toxische oorzaken van M.E.: Sarah Myhill, M.D.
- Voedsel allergieen
 - Brievenbus: Ingezonden reacties
 - Mijn Verhaal: Gevolgen implanteren van borstprothesen
 - Belangrijke telefoonnummers etc. (Klachtenbureaus, med. Tuchtcommissies etc.)
 - Even lachen
 - Terugblik: Grootste medische ontwikkelingen
- Voor U Gelezen: Geknipt - Verknipt


Redactioneel
Kerstgedachte ! Tijd van vrede en bezinning, licht en verdraagzaamheid.
Een moeilijk te verwoorden gevoel terwijl de hele wereld in oorlogsangst leeft en duizenden
mensen geen kans hebben op een normaal menselijk bestaan. Toch blijven we moed en hoop
houden en
blijven we streven naar een betere wereld. Ook wij proberen ons steentje bij te dragen, op
onze manier ! De Nederlandse gulden mag dan verdwijnen, ook nooit meer "een heitje voor een
karwijtje". We kunnen niet meer met een kwartje de wereld rond of voor een dubbeltje op de
eerste rij zitten Ook veel verworven rechten zijn met voeten betreden en met hand en tand
bestreden (zie maar eens hoe zorgeloos er hier met b.v. zorg wordt omgegaan), St. SVS is nog
niet van plan het bijltje erbij neer te gooien maar blijft tegen alle verdrukking en ontkenning in
doorvechten. Al 10 lange jaren ! Helaas zijn we nog steeds noodzakelijk en ziet het er niet naar
uit dat onze taak volbracht is.


De Lastige Luis in de (medische) Pels
Bedankt !
Ja, lieve vrouwen, bedankt voor de vele lieve en fijne verjaarsat-v tenties waarmee ik blij verrast
en verwend ben. Het maakt me wel altijd weer extra verlegen. Ik doe toch wat ik moet doen!
Enne ...... wat mijbetreft zal ik beslist welouder, maar niet wijzer worden. Ik blijf tegen de draad
ingaan, vertrouw daar maar op.
2e Lustrum
Hoera, St. SVS bestaat al weer 10 jaar ! Wat is er veel gebeurd in die jaren en wat hebben we veel
gelachen en gehuild met elkaar. Helemaal de vrouwen "van het eerste uur" kunnen daarover
meepraten. Wat zijn we met elkaar toch gegroeid!!! Dat doet me denken aan een oud gedichtje
die ik vroeger eens gemaakt heb.
Groeien
Wat kan je als mens toch groeien,
wanneer je bewust bezig bent.
Niet meer tegen de stroom oproeien,
maar duidelijk present.
Niet meer stil, onzeker in je hoekje zitten ...
Maar duidelijk laten horen wat je voelt en weet
Geen capaciteiten meer laten onderspitten
Maar weer bewust van de plaats die je bekleed.
Raadgever
Ha ha, als lastige Luis ben ik me daar regelmatig van bewust Maar ook, dat ik niet meer met me
laat sollen en (vaak) luid en duidelijk laat horen wat ik voel en weet Geloof me, het was een hele
moeilijke leerschool ! Wij allemaal kunnen op onze eigen waarnemingen vertrouwen, als we
onszelf maar vertrouwen. Onze •tmtie is de allerbetrouwbaarste raadgever, altijd !
Margriet
Oh, wat was ik kwaad toen ik Margriet 45 in handen kreeg. Razend ! Alles over plastische
Chirurgie, 100 vragen met antwoorden als:
- Siliconen zijn veilig
- Niet ziekmakend, nooit bewezen
- Geen risico voor kinderen
- Gaan 15 a 20 jaar mee
Zelfs herplaatsen van gebruikte implantaten werd vermeld. Maar dan werden ze wel eerst
even schoongemaakt, hoor ! Levensgevaarlijk en absoluut verboden! (Vraagje: Zouden er wél
nieuwe bij de verzekering gedeclareerd worden?)
Aasgieren
Wat een sprookjes, sorry, leugens zijn er weer verteld! En dat nog wel door een "jongen" die
verschillende zieke vrouwen met gescheurde implantaten gezien en behandeld heeft, dus donders
goed weet HOEVEEL schade en leed dit materiaal kan veroorzaken. Dit riekt echt naar een
aasgierenpraktijk.
Jakhalzen
Nu de Europese Richtlijnen nog steeds niet officieel van kracht zijn, proberen die jakhalzen nog
even gauw een vet financieel slaatje te slaan voordat de dan opgelegde wettelijke beperkingen, in
verband met siliconen implantaten, van kracht worden.
Puur Gif
Ik was zo des duivel's dat ik niet in staat was een goede scherpe, maar toch beleefde brief te
schrijven. Alle kladjes werden puur gif, kokend van venijn. Helaas, als coördinator van ..... kan en
mag ik me dat niet veroorloven. Dat zou onze goede zaak en onze zieke vrouwen alleen maar
meer schade berokkenen. Maar ook, ik zou me dan verlagen naar een niveau dat absoluut niet de
mijne is en eerlijk gezegd, ver onder mijn stand zou zijn.
Afsluiter
Een mooie afsluiter van deze column en van een bewogen, zwaar, maar ook boeiend jaar. Ik wens
iedereen veel geluk en een rustig, mooi en zo gezond mogelijk 2002.


Heeft U ook Margriet nummer 45 gelezen ?
100 Vragen over Plastische Chirurgie met uiteraard evenzovele antwoorden ! Uiteraard kon S VS
dit niet zomee over haar kant laten gaan, er moest een reactie komen. Wel, ziehier het resultaat.
Deze brief is niet alleen doorgefaxt en verzonden naar de Margriet Redactie, maar ook doorgefaxt
naar het algemene nummer van het ziekenhuis waaraan deze arts verbonden is.

Redactie MARGRIET
Betreft - Margriet 45,
'100 Vragen Plastische Chirurgie, Antwoorden i.v.m. Siliconen', door Gijs van Selms, PI. Ch.

Geachte Redactie,

Bij deze de reactie van St. SVS betreffende de antwoorden van Dhr.v. Selms over
borstimplantaten. Hoe haalt Gijs van Selms het in zijn hoofd om deze dubieuze c.q. omstreden
materialen, wat siliconen borstimplantaten zijn, op deze misleidende manier voor een veelgelezen
blad als de Margriet te schrijven.

Ter uwer informatie:
De fabrikanten hebben nooit de veiligheid van siliconen kunnen bewijzen. Het vrije gebruik van
siliconen borstimplantaten (om cosmetische redenen) is in Amerika nog steeds verboden. Alle
implantaten zweten, lekken door, kunnen verteren of gewoon stuk gaan. De gemiddelde leeftijd
van een implantaat is ± 10 jaar. De adviezen vanuit Amerika zijn: binnen 8 jaar vernieuwen.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat na 7 jaar al 60% van de implantaten kapot
was. Er zijn ernstige twijfels in verband met risico's voor baby's en de ontwikkeling van kinderen.
Advies: wachten met borstimplantaten tot de kinderwens vervuld is. Geen borstvoeding geven
met implantaten. Ook geen moedermelk doneren.

Wereldwijd zijn duizenden vrouwen ziek geworden NA een borstimplantaat. EEN op de vier
vrouwen kan binnen 5 jaar dusdanige complicaties verwachten waardoor een her-operatie
noodzakelijk is. Een implantaat MAG NOOIT hergebruikt worden. Door infectiegevaar kan dat
levensbedreigend zijn. "Schoonmaken" en terugplaatsen is in strijd met de wet en als zodanig een
strafbare handeling.

Hoe heeft Margriet aan dit artikel kunnen meewerken terwijl er in het verleden genoeg reportages
over de siliconen problematiek gepubliceerd zijn, inclusief de trieste verhalen van veel
slachtoffers. U kunt zo van uw lezeressen toekomstige silicone slachtoffers maken, beseft u dat
wel?
Margriet heeft een grote verantwoordelijkheid op haar nek geladen door deze bijzonder
misleidende en gevaarlijke "sprookjes" aan te bieden aan een groot publiek dat wekelijks vol
vertrouwen dit tijdschrift leest.
Echt, ik begrijp niet hoe Gijs van Selms deze leugens kan blijven verkopen terwijl hijzelf in zijn
praktijk meerdere zieke vrouwen met gescheurde en/of lekkende implantaten gezien en behandeld
heeft. Ach ja, ik begrijp het eigenlijk wel. Zolang de Europese Richtlijnen nog niet officieel
bekrachtigd zijn willen de aasgieren nog even de laatste vette graantjes meepikken. Een
bijzondere hypocriete manier om met de eed van Hippokrates om te gaan. Namens de vele zieke
vrouwen reken ik op een duidelijke rectificatie.

Marlou Boots,
Secr. St. SVS
Member United European Silicone Supportgroup


Van de U.S.-Claim administrator
Korte samenvatting - recentste ontwikkelingen bij de Dow Corning claim procedure.
Dow Corning Settlement Plan
Het Dow Corning Settlement plan waarvoor u destijds heeft gestemd, is met een meerderheid van
95% aangenomen en in november 2000 is het als zodanig door de rechter aanvaard.
In een aantal zaken lopen nog beroepsprocedures, daarvan is nog niet bekend wanneer een
definitieve uitspraak volgt. Het plan kan pas worden uitgevoerd als alle beroepszaken zijn
afgehandeld. Tot die datum kunnen dan ook nog geen uitbetalingen worden gedaan.
Wat kunt u alvast doen.
Zorg ervoor dat wij (of uw advocaat als u die heeft) over de meest recente informatie beschikken,
zoals uw correcte naam, adres en telefoonnummer.
(1) - Neem contact op met uw arts en/of ziekenhuis en probeer kopieën te krijgen van uw
medische status met betrekking tot uw implantaten. Het beste is een operatieverslag met daarop
de naam van het implantaat.
(2) - Als uw implantaat is verwijderd, probeer een kopie te krijgen van het operatie verslag van de
verwijdering van het implantaat, inclusief de ziekenhuisverslagen. Als uw implantaat gescheurd
was dan moet dat hierop duidelijk aangegeven zijn.
(3) - Als u wilt claimen voor een aandoening (alleen voor borstimplantaten), zorg er dan voor dat
u alle verslagen hebt met indicatie, symptoom, bevinding of onderzoeksresultaat dat verwijst naar
een van de voor vergoeding in aanmerking komende ziektes of condities.
(4) - Als u wilt claimen voor een van de medische condities, zoals gebrekkige implantaten (voor
wie andere merken heeft dan Dow Corning), moet u vragen naar medische rapporten waarin dit
gebrek duidelijk staat.
Veel gestelde vragen.
(1) Kan ik alvast een claim indienen voor het uitbetalen van een vergoeding?
Antw.: NEE. U ontvangt te zijner tijd een claim formulier waarop duidelijk staat wat u moet doen
en wanneer uw gegevens binnen moeten zijn.
(2) Wanneer kan ik een uitbetaling verwachten? Antw.: Er kan pas worden uitbetaald als alle
zaken die nu nog in beroep lopen aangaande dit plan zijn afgehandeld, daarna kan het plan in
werking treden. Voor die tijd kan er niets worden uitbetaald.
(3) Hoe kom ik er achter welke verschillende vormen van vergoeding er zijn? Antw.: Als u
internet heeft kunt u kijken op http://www.dcsettlement.com maar deze informatie wordt u ook
toezonden met uw claimformulier.
(4) Ik wil geen deadline missen, zijn er al deadlines waar ik over moet weten?
Antw.: NEE. Er zijn nog geen deadlines voor het indienen van uw claim.
(5) Wanneer ontvang ik een claimformulier?
Antw.: De rechter heeft beslist dat de claimformulieren op 8 januari 2002 klaar moeten liggen
voor verzending aan de gedupeerden. Ze moeten pas daadwerkelijk aan de gedupeerden
verzonden worden op een nader te bepalen datum die zal worden beslist door de District Court.
(6) Wat kan ik alvast doen?
Antw.: Bekijk de bovenstaande gegevens bij "wat u alvast kunt doen"! Als u nog geen kopieën
heeft van de gegevens die u straks nodig hebt, begin dan nu met het verzamelen.

U heeft hierboven kunnen lezen dat u schriftelijk moet bewijzen wanneer de operatie(s) heeft /
hebben plaats gehad en van welk merk. Wanneer u deze bewijzen nog niet heeft, moet u daar zelf
achteraan. Het beste kunt u eerst bij uw huisarts langsgaan. Huisartsen krijgen altijd een kopie
van de onderzoeken en operaties vanuit het ziekenhuis. Zij bewaren die vaak langer dan de
ziekenhuizen zelf. Eventuele kosten voor het verkrijgen van de kopieën uit uw dossier komen
voor uw eigen rekening.
SUCCES!!!!

Tel. USA 001 713 - 874 6099
E-mail info@sfdct.com
P.O. Box 52429, Houston, TX 777052

Belangrijke adressen Settlement Facility:
Internet   http://www.dcsettlement.com
Postadres   Settlement Facility - Dow Corning trust,


Bericht uit Amerika
Door Dr. Diana Zuckerman Ph.D, President, National Research Center for Women & Families
http://www.center4research.org/who1.html
Oktober 2001

Zijn Borstimplantaten veilig ?
Meer vrouwen dan ooit nemen tegenwoordig borstprothesen. In 2000 waren dat in Amerika totaal
203.310 vrouwen voor borstvergroting en 82.975 vrouwen voor reconstructie na b.v. amputatie in
1999. Het aantal vrouwen en teenagers die voor borstvergroting kozen is meer dan verdubbeld
tussen 1997 en 2000. Deze dramatische toename is het gevolg van een groeiende economie en
andere factoren, inclusief het wijd verspreide geloof dat borstimplantaten veilig zijn voor lange
termijn gebruik. Dit "geloof' wordt mede staande gehouden door persberichten betreffende een
groot analyse onderzoek naar auto-immuun ziektes en de wijd verspreide publicaties van het
IOM. Beiden concludeerden dat implantaten vermoedelijk geen bindweefsel ziekten
veroorzaakten. Het is daarom niet vreemd dat medische tijdschriften hieruit opmaken dat
implantaten veilig zijn en dat siliconengel gevulde prothesen weer vrij beschikbaar moeten zijn
voor iedereen die dat wil.
Gezondheids risico's: Lokale complicaties
Het IOM (Institute of Medicine), Amerikaans Instituut van Geneeskunde, concludeert dat locale
complicaties de eerste gezondheidsklachten zijn bij borst implantaten. De meest voorkomende
complicaties, zoals littekenvorming, asymmetrie, gevoelsverlies, pijn, hard worden en de
noodzaak van vervolg operaties, zijn gewoonlijk niet levensbedreigend maar kunnen wel
gevolgen hebben voor de leef kwaliteit. En aangezien implantaten slechts bedoeld zijn om de leef
kwaliteit te verbeteren, mag deze complicatie niet onderschat worden. Alle implantaten zijn
lichaamsvreemd en het lichaam reageert door het vormen van een kapsel of litteken- weefsel rond
het implantaat dat erg kan samentrekken. Als dat voorkomt kan de borst erg hard of misvormd
worden wat zeer onaangenaam kan zijn of erg pijnlijk. Deze complicatie, kapselvorming, is
overal bekend. Het twistpunt is: Hoe vaak gebeurt dit en hoe serieus is het. De meest voor de
hand liggende behandeling is het verwijderen en vernieuwen van de implantaten, maar uit
onderzoek van de fabrikanten blijkt dat vernieuwing van implantaten waarschijnlijk zelfs meer
complicaties kunnen veroorzaken dan de ouden.

Scheurgevaar
Operatie risico's zijn niet een eenmalig risico, aangezien borst implantaten uiteindelijk kapot
kunnen gaan en verwijderd en mogelijk herplaatst moeten worden. Saline (zoutwater gevuld)
implantaten worden verwijderd omdat ze makkelijk leeglopen. Silicone-gel gevulde implantaten
moeten vaak verwijderd worden omdat siliconen uiteindelijk gaat doorzweten en de gel buiten het
borstgebied kan gaan zwerven. Er zijn berichten dat sommige implantaten gedurende de eerste
paar maanden of jaren al gescheurd waren, en sommige bleven langer dan 15 jaar goed.

Het IOM rapport geeft aan dat implantaten niet levenslang meegaan, maar trok geen conclusie uit
het hoge scheur gemiddelde. Een studie onder leiding van FDA onderzoekers, die na het IOM
rapport gepubliceerd is, vond uit dat er onder "tevreden" vrouwen geen behoefte was om hun
implantaten te laten verwijderen. De meeste hadden al ten minste l gescheurd implantaat binnen
15 jaar. MRI-scans toonden aan dat siliconen buiten het borstkapsel rondzwierven bij 21% van de
vrouwen die gescheurde implantaten hadden, zelfs als de vrouwen geen behandeling hadden
gezocht voor het probleem.

Hoewel de gezondheidsrisico's van een gescheurd implantaat het onderwerp van tegenspraak zijn,
zijn de "lokale" complicaties als ontstekingen en pijn erg goed gedocumenteerd. Als siliconen
zich buiten het kapsel verspreidt, kan het gezond borstweefsel vernietigen. Vrouwen met
gescheurde siliconen implantaten kunnen door de verwijderoperatie borstweefsel verliezen. In
sommige gevallen kan het effect gelijk zijn als na borstamputatie, maar er zijn geen gegevens
gepubliceerd over hoe vaak dit voorkomt.

Hoe Wetenschappelijk is Wetenschappelijk
Auto-immuun ziekten
De IOM rapport analyse van 17 epidemiologische studies en 20 hieraan gerelateerde herziene
andere studies, allemaal van voor 1999, concludeerde dat implantaten waarschijnlijk geen extra
verhoogd risico bevatten voor deze ziekten. Maar, een zorgvuldige beoordeling van deze studies
tonen aan dat verschillende hiervan nooit gecontroleerd waren en de meeste nooit expliciet
bedoeld voor onderzoek naar ongewone ziektes of naar ziekten met een lange incubatietijd. (Een
ziekte die pas jaren later uitbreekt)
Enige voorbeelden:
5 van de 20 studies, vermeld in de na-analyse waren niet gepubliceerd in medische tijdschriften.
In plaats daarvan waren het papieren gepresenteerd op wetenschappelijke bijeenkomsten of niet
gepubliceerde doctoraal scripties. De studies die opgenomen waren in het IOM rapport en de na-
analyse verschaffen geen uitgebreide evaluatie van ziekten onder patiënten met borstimplantaten.
De meeste omschreven een paar bindweefsel ziekten, inclusief zulke weinig voorkomende
ziekten als scleroderma. Slechts 6 van deze studies bekeken de A-typische bindweefselziekte of
fibromyalgie-achtige symptomen die zoveel patiënten rapporteerden. De grootste van deze studies
vond een aanmerkelijk hoger risico voor vrouwen met implantaten in vergelijk met de controle
groep. Slechts een van de studies was gebaseerd op een medisch onderzoek.

De meeste van deze studies daar en tegen vertrouwden op medische gegevens (papieren
onderzoek), wat vage klachten kon uitsluiten die vermeld zouden zijn in het vroege stadium van
ziek zijn. Verschillende studies vertrouwden op zelf- rapportage, maar slechts die ene studie die
een extra verhoogd risico rapporteerde in verband met implantaten, was veroordeeld door het
IOM omdat die gebaseerd was op zelfrapportage. Het tegendeel, studies die vertrouwden op
zelfrapportage, "of een vrouw implantaten had of wanneer ze implantaten kreeg", werd niet
bekritiseerd als potentieel inaccuraat, zelfs niet toen het "Havard Verpleegsters Onderzoek"
rapporten toevoegde van vrouwen die al sinds de 50-er jaren implantaten zouden hebben, een
tiental jaren voordat borstimplantaten waren uitgevonden.

2 Van de studies vertrouwden op ziekenhuis gegevens, toch is er geen ziekenhuisopname nodig
bij de meeste immuunsysteem ziekten in het beginstadium. Feitelijk omvatte al deze studies
vrouwen die vaak nog heel kort implantaten hadden, slechts enkele maanden of jaren. Een van de
meest "geprezen" studies, de Harvard Nurse Study, had zelfs vrouwen inbegrepen die pas een
maand implantaten hadden.

Een andere studie bevatte slechts 250 vrouwen die implantaten hadden sinds gemiddeld 30
maanden. Als implantaten bindweefsel ziektes veroorzaken, dan zou je verwachten dat de ziekte
zich over een jarenlange periode ontwikkelt. Daarom zou een goed onderbouwde studie vrouwen
met implantaten van tenminste 10-15 jaar moeten bevatten en geen van de studies in de na-
analyse of het IOM rapport bevatte zo een populatie. Oudere implantaten (1964 - 1975) werden
gemaakt met een dikkere envelop dan de nieuwere. Deze oude implantaten leken minder
siliconen door te lekken en gingen minder snel kapot, (maar verteerden) Daarom dat er weinig
respons werd verwacht van studies met vrouwen die heel lang implantaten hadden, edoch, het
gebrek aan respons werd vertaald als nog meer bewijs dat implantaten geen systeem ziekten
veroorzaken.

De meeste studies hebben niet gespecificeerd of vrouwen "met implantaten" deze nog hebben of
ze al hebben laten verwijderen. In ten minste een van de studies waren vrouwen opgenomen,
zelfs, als ze hun implantaten al kort na plaatsing weer hadden laten verwijderen. De andere
studies maken er geen melding van of vrouwen, die waren geïdentificeerd aan de hand van
medische rapporten als implantaat-draagster, deze jaren later nog steeds hadden. Deze nalatigheid
beïnvloedt mogelijk de bevindingen omdat vrouwen die de implantaten verwijderd hebben niet
aan hetzelfde blootstaan, als vrouwen die onafgebroken implantaten hebben.

Dit overzicht van vroegere studies onderschrijft het inzicht dat de meeste vrouwen niet ziek
worden van de welbekende autoimmuun ziektes na een korte periode. Zinnige conclusies over
lange termijn veiligheid van de implantaten in termen van systeem ziekten zijn prematuur.
Dus: Geen antwoord op de hamvraag !


Toxische oorzaken van Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CFS of ME).
Herkenning van het probleem en de typerende symptomen.
Door Sarah Myhill, M.D.
[ Editor's Note: Sarah Myhill is een Britse arts die zowel in de Nationale Gezondheidszorg
(NHS) werkzaam is als in een eigenpraktijk. Ongeveer 10% van de NHS patiënten lijden aan ME
en ca. 70% van haar privé patiënten. Dr. Myhill is medisch adviseur van de nationale steungroep
voor CFS/ME patiënten in Engeland en heeft de afgelopen jaren veel gepubliceerd over de vele
aspecten van het chronisch vermoeidheid syndroom (van diagnose en oorzaak tot behandeling) ]

Toen ik begon met de behandeling van CFS-patiënten was de oorzaak compleet onduidelijk. Nu
realiseer ik me dat de vele "ik weet niet" antwoorden, vergiftigingsgevallen waren veroorzaakt
door onder andere fosfaten, siliconen, carbon monoxide, formaldehyde, etc. Bovendien
vermoedde ik dat veel van deze patiënten met post virale ME klachten in werkelijkheid vergiftigd
waren door de een of andere chemische stof die het afweersysteem zo verzwakte dat deze niet
meer in staat was adequaat op te treden tegen latere infecties. De soorten problemen die ik aantrof
waren CFS/ME verschijnselen na:
- Het schapen wassen (sheep dipping)
- Besproeiing met landbouw chemicaliën, verspreid door tractor of vliegtuig
- Spuiten van insecticiden tegen ongedierte
- Herhaalde hoofdluis behandelingen
- Ontsmetten van huizen
- Insecten plagen in warme landen met DDT
- Inhaleren van bepaalde stoffen (OPS)
- Golf oorlog (syndroom)
- ETC., etc.

Er zijn heel veel beroepen waar mensen blootgesteld worden aan chemicaliën, maar ongevallen
worden snel vergeten. In de diergeneeskundige wereld zijn reacties op belastende materialen goed
gedocumenteerd, dit is NIET het geval in de medische wereld ! Betreffende siliconen kijk ik niet
alleen naar de voor de hand liggende borst- implantaten of siliconen injecties. Veel andere
prothesen hebben biologisch actieve materialen, zoals testikel implantaten, lens implantaten,
Norplant anticonceptie middel (siliconen staafje), gezicht's implantaten (neus, kin), "matje" ter
versteviging, etc.

Öók vraag ik altijd naar het arbeidsverleden: werken met chemische stoffen in brede zin,
oplosmiddelen in verf, nieuwe vloerbedekking, bloemen industrie, drukkerijen, kunstlicht (Big
building syndroom), etc. Deze patiënten vertonen het chronisch vermoeidheid-syndroom en het is
overduidelijk dat dit ze verhinderdom om aan het arbeidsproces deel te nemen. Hoe dan ook. deze
chemicaliën zijn bijzonder giftig voor andere lichaamsdelen en kunnen klachten veroorzaken als:
SCHADE AAN
(1) - het centrale zenuwstelsel (psychologische / psychiatrische problemen; slaap stoornissen,
"mistig", niet helder in het hoofd, etc.)
(2) - het autonome zenuwstelsel (transpireren, temperatuur wisselingen, hyperventileren. etc.)
(3) - Het perifere (uiterste) zenuwstelsel gevoelloosheid, stijfheid, tintelingen, etc.)
(4) - de botten (osteoporose, abnormale botafbraak en ontkalking)
(5) - het afweersysteem (Allergieën, overgevoeligheid voor chemische stoffen, auto-immuun
stoornissen en natuurlijk CFS)
(6) - het hart (b.v. hartritme stoornis)
(7) - Hormoonstelsel als hypothalamus, schildklier
(8) - vermoedelijke aan de lever
(9) - de ongeboren baby
In principe kan elke functie verstoord raken.

Voedsel allergieen
Bij een voedselallergie maakt het lichaam te veel histamine (een eiwit) aan; deze overgevoelige
reactie doet de bekledende weefsels in het lichaam zwellen, zodat de longbuisjes zich vernauwen
en er zelfs een stremming in de bloedsomloop kan optreden. Bij allergieën zoals astma,
hooikoorts, ernstige dermatitis (huidontsteking) of gastro-enteritis (ontsteking van de maag en de
darmen of de ingewanden) worden grote hoeveelheden slijm geproduceerd als, reactie op een
prikkelende stof; de longen, de neus en de kaakholten raken dan verstopt en overtollig slijm gaat
de darm in. In deze gevallen mag men weinig zuivelproducten gebruiken, aangezien deze het
slijm dikker maken, en moet men veel vers fruit en verse groente en bronwater nuttigen om
overtollig slijm kwijt te raken.
Allergische reactie
Soms reageert het immuunsysteem te sterk op ogenschijnlijk onschuldige stoffen (allergenen). Bij
sommigen maakt het immuunsysteem een antilichaam aan, de immunoglobuline I (IgE), dat een
hoofdrol speelt bij een allergische reactie. De moleculen van deze globuline bedekken het
oppervlak van mestcellen. De IgE-moleculen hebben allemaal een receptor, waaraan een
allergeen (een stof die het lichaam overgevoelig maakt) gekoppeld kan worden; allergenen
kunnen afkomstig zijn van pollen, veren, haren of stofmijten. Vervolgens laten korrels in de
mestcel de ontstekingsstoffen prostaglandine en histamine vrij. Deze stoffen roepen de allergische
reactie op.


Brievenbus: Ingezonden Reacties

(1) Klacht: Platina eikel voor de Consumentenbond
Zou ik nog een klacht kunnen indienen over de houding c.q. (mis)handeling van mijn plastisch
chirurg? Na hoeveel jaar is zoiets verjaard? Ik had mijn prothesen 13 jaar toen ze handmatig (op
de poli) "eventjes" gekraakt werden door de dokter. Zonder enige waarschuwing over wat hij ging
doen. "Ga maar even liggen meisje." Mijn lieve God, wat deed dat een pijn! Geen woordje van
begrip of steun, "ik wilde toch mooie zachte borsten!" Daarna werd ik zo naar huis gestuurd.
Buiten, op de stoep ben ik flauw gevallen en door de politie naar huis gebracht. Eigenlijk een
levensgevaarlijke situatie. De daarop volgende jaren kreeg ik klacht op klacht, ook veranderde
mijn borst van vorm. "Niets aan de hand hoor, het ziet er prachtig uit", Kreeg ik bij een van de
volgende controles te horen. En ik geloofde dat, vertrouwde die arts! Tot ik bij een andere
specialist na onderzoek te horen kreeg dat mijn implantaten "flink uitgelopen" waren en er
dringend uit moesten. Ik voelde me zo besodemieterd, misleid, in de maling genomen, etc., dat ik
die eerste jongen wel kan wurgen! Door zijn schuld heb ik jarenlang onnodig met pijn gelopen en
heb ik nu een verfrommelde borst en een verknalde toekomst.
Chantage
Zijn ze daar bij de Consumenten Bond nu helemaal van de pot gerukt??? Ik ben razend, echt
waar! Wat een smerige manier van chantage is die brief van ze. "Als ik binnen een maand geen
ƒ180,- overmaak, sluiten ze mijn dossier in die Amerikaanse claimprocedure." Geen weerwoord
mogelijk! Als ik telefonisch om uitleg wil vragen, zijn ze niet bereikbaar. Je krijgt de voice-mail
die je kan inspreken, maar waarop ze niet reageren of de verbinding wordt "zomaar" verbroken.
Ik dacht altijd dat ze (de CB) voor de consument werkte. Nou, vergeet dat maar! Ze "werken "
alleen maar voor hun eigen portemonnee! Is dit nu weer een nieuwe manier om slapend rijk te
worden (over onze rug)? Ik ben al verplicht al die jaren lid van ze voor steeds hogere
abonnementskosten.

Ook heb ik een paar jaar geleden nog eens extra ƒ100,- moeten dokken als ik wilde dat de
consumentenbond mij vertegenwoordigde ik de Amerikaanse claim-procedure. Ik heb toen een
papier met een bindende afspraak moeten ondertekenen waar zij nu weer zeer eenzijdig van
afwijken. Nu dus dit weer ! Waar haal ik zo gauw ƒ180,- vandaan??? En, wat bedoelen ze met
een kostendekkende bijdrage? 10% ?? - 80% ????? Heb ik dan alleen maar plichten en geen
rechten? Wat heeft de CB tot nog toe voor mij gedaan? Toch geen r... , sorry, malle moer !
Trouwens, nog een vraagje ... Ik sta toch al in Amerika geregistreerd, ik heb dat kaartje met
registratienummer van de claim - administrator. Als ik nu niet (weer) betaal en zij, netjes
verwoordt - mijn dossier sluiten - (minder netjes: mij uit hun bestand sodemieteren), kunnen ze
dan t.z.t. mijn check verdonkeremanen? Of heeft hun "bemiddeling" daar niets mee te maken en
wordt een eventuele check op naam naar mij persoonlijk toegestuurd ? Oh, wat een smerig zooitje
toch eigenlijk hè? Ik ben nog steeds razend! Zelfs deze brief schrijven helpt niet. Ik denk dat ik
een klacht ga indienen bij de Ombudsman, kranten ga bellen, naar Radar, Breekijzer en Ook Dat
Nog schrijven en naar alles en iedereen die ik me maar kan bedenken. Iedereen mag, beter gezegd
moet weten dat de consumentenbond niet zo goed en aardig is als ze iedereen wil laten geloven.
Volgens mij scoren ze het hoogst voor de platina eikel !

Namens velen, S.V. te S.

(2) Een vraagje
Waar komt toch steeds al dat vocht vandaan? Ik snotter en snuif me rot, stapels zakdoeken gaan
er per dag door. Mijn ogen tranen ontzettend en ik moet zo ongeveer elk uur plassen, dag en
nacht. OK, ik ben (en blijf) natuurlijk een snotneus en een oude zeikerd, maar toch ....! Horen
jullie dit wel vaker enne ... hoe gaan andere vrouwen hier mee om?? Hoe komt het toch dat ik
jullie wel geloof en vertrouw en die arts waar ik bij geweest ben niet, terwijl jullie me dingen
vertelden die ik niet leuk vond en ook eigenlijk helemaal niet wilde horen! Die dokter vertelde
me dingen die ik heel graag wilde horen en toch durf ik niet met hem in zee te gaan. Gek hè, maar
het klonk allemaal té mooi! Ook de foto's en implantaten die hij me apetrots liet zien. Al met al
een glad verkooppraatje, leek mijn autodealer wel !

Hoera, ik heb ze in een potje en niet meer in mijn lijf ! Waarom heb ik het ooit gedaan? Ik snap
het zelf echt niet! Mijn eigen borsten nu zijn heel mooi en zo lekker zacht. Hoe heb ik ooit, door
onzekerheid oven m'n uiterlijk, mezelf zo kunnen misleiden? En mezelf zoveel schade kunnen
toebrengen door m'n vele vage klachten als zijnde "eigen schuld" te negeren ? Het klinkt
misschien raar, m'n borsten waren best mooi geworden na de vergroting en op mijn manier was ik
er ook wel trots op, maar toch ....! Op de een of andere manier was 't nooit echt van mij, van
mezelf. De moest mezelf ook altijd verdedigen, vond ik, uitleggen dat ik een 'kunstgreep" had
laten toepassen.

Ach, zoals dat heet.- "Verstand komt met de jaren", eindelijk heb ik naar mijn lichaam geluisterd
en ben ik dankzij jullie bij een betrouwbaar arts terechtgekomen. Voor wie dit weten wil, de
'bolletjes" lijken intact, zijn flinterdun en plakken als de hel! Plakt de hel eigenlijk wel? Rare
uitdrukking! Ik ben ervan overtuigd dat ik er niet veel langer zonder risico mee had kunnen
doorlopen en ook dat mij veel leed is bespaard gebleven. Nu kijk ik weer vol vertrouwen mijn
toekomst tegemoet.

Verkooppraatje
Bedankt voor de tijd die je voor me hebt genomen. Ook al wilde ik al jaren een borstvergroting,
ik ben hoe dan ook kritiser geworden en realiseer me nu ook dat het om mijn lichaam, leven en
toekomst gaat. Als ik bel...... Iedere keer als ik je bel sta ik verbaasd over de vragen die jij stelt.
Net of je al weet wat mij stoort of dwars zit. En dan de antwoorden die je geeft ..... Zo gericht! En
functioneel. Ik heb mijn eetpatroon gewijzigd en inderdaad, ik voel dat mijn energie nu veel beter
verdeeld is. M'n flauwtes zijn minder en ook mijn wisselende oogklachten. Ik vind dat jij ook een
bloemetje verdient. Je helpt mij en ik weet zeker - anderen ook, zo goed op weg. Elke keer wéér!
Fijn dat je er bent en zorg goed voor jezelf zodat je er blijft ! Waag het niet om dit niet te plaatsen


Mijn Verhaal: Borstprothesen
(In telegramstijl)
Hieronder de gevolgen voor mij door het laten implanteren van borstprothesen.
Mijn naam is E. en ik ben 43 jaar jong.
le Operatie: december 1991
Toen heb ik in een privé kliniek in Amsterdam borstprothesen laten plaatsen door dokter Raaf.
Daar zijn toen 2 prothesen geplaatst op waterbasis, 175 cc. Ik wou gewoon mijn "oude" borst-
omvang terug omdat er, na mijn 2 kinderen gevoed te hebben, weinig meer van over was. Alles
verliep goed en ik werd daar ook goed verzorgd. De kosten waren voor mijn eigen rekening, want
het was voor mij "niet psychisch genoeg" vond mijn particuliere verzekering (ook al was ik zo
plat als een kleine skischans).
2e Operatie: maart 1992
Binnen 3 maanden was mijn linker prothese lek, dit werd na een maand pas verholpen. (Ik heb
een maand lang gelopen met een zak watten in mijn BH.)
3e Operatie: oktober 1993
Nu was mijn rechter prothese lek. Deze werd reeds na 2 weken vervangen. De kosten zouden
voor mijn eigen rekening komen, omdat dit nog NOOIT was voorgevallen in zo'n korte termijn!
Mooi niet dus!!!
4e Operatie: oktober 1996
U RAADT HET AL ! Na 3 jaar weer mijn rechter prothese lek. Na veel vijven en zessen werd dit
opnieuw verholpen, dankzij veel aandringen en "vriendelijke verzoeken" van mijn kant. Weer zou
ik de kosten zelf moeten betalen, dus niet hè!
5e Operatie: november 1996
U MAG 3 KEER RADEN !! Circa 6 jaar na de eerste behandeling was nu weer mijn linker
prothese lek. Ik was ten einde raad en heb nu nog vriendelijker dan de vorige keren verzocht deze
nu totaal te verwijderen en andere implantaten te plaatsen. Er zat elke keer een grote scheur bij de
aansluiting van het vulprofiel. Nu moest ik de kosten van de operatie en prothese in het geheel
zelf betalen. Na dreiging met de consumentenbond en veel contact / steun van SVS, heb ik alleen
de meerprijs van de nieuw geïmplanteerde soya prothesen hoeven te betalen, iets wat ik wel
redelijk vond.

De behandeling verliep goed, maar mijn rechterborst was heel gevoelig, irritant pijnlijk zelfs. De
tepel kon niet aangeraakt worden en het was of hij "dood" was (zoals je wel eens bevroren
vingers hebt). Maar de plastisch chirurg zei dat dit wel weer over zou gaan. Tot op heden is hij
nog steeds erg gevoelig. Door veel pijnlijke massage die ik zelf heb toegepast is er mee te leven,
maar goed is het niet. Later zei de chirurg dat er misschien wel een zenuw geraakt was.
FOUTJE !

NU HOEFT U NIET MEER TE RADEN ... Maar, na l? maand kreeg ik een ontsteking links, in
het litteken. De hechtingen kwamen eruit groeien. Mijn huisarts heeft er 2 draadjes uitgehaald,
terwijl het oplosbare hechtingen zouden zijn (van de binnenwond). De klachten gingen niet over,
ik kon geen BH of strakke trui op mijn huid verdragen, elke keer prikte er een soort naald in mijn
huid. Weer een operatie. Nu werd de huid om het litteken een stukje weggesneden en opnieuw
gehecht. Nu, weer enige jaren na deze laatste behandeling is het litteken nog steeds blauw en erg
zichtbaar. Er van uit gaande dat ik nu méér plezier heb van deze prothesen, zal ik het toch in het
geheel weer overdoen omdat ik persoonlijk toch meer zelfvertrouwen heb gekregen. Opmerking
van de plastisch chirurg over mijn geval: "GEWOON PECH !"

Nu heb ik een tijdje terug gelezen dat soya implantaten gevaarlijk kunnen zijn en dat er
geadviseerd wordt ze te laten verwijderen. Momenteel heb ik nergens last van en ben ik er zeer
tevreden mee.
WAT NU?????


Belangrijke telefoonnummers
van Tuchtcolleges, IKG's, (Informatie en Klachtenbureaus Gezondheidszorg) en andere
hulpverlenende instanties in Nederland. Bij deze bureaus kunt u terecht met vragen en klachten
betreffende verzorging, houding, behandeling, etc. van arts/specialist, therapeut en/of ziekenhuis.
Bewaar deze pagina goed, kan altijd van pas komen.

Tuchtcolleges
Centraal tuchtcollege voor de Volksgezondheid
Secretariaat:
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Tel: 070-38 13700
Fax: 070 - 38 11 597
Regionaal Tuchtcollege Amsterdam
Secretariaat:
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
Tel: 020 - 54 12 776 ,
Fax:020-54 12775
Regionaal Tuchtcollege Den Haag
Secretariaat:
Postbus 97831
2509 GE Den Haag
Tel: 070 - 35 00 973
Regionaal Tuchtcollege Eindhoven
Secretariaat:
Postbus 840
5600 AV Eindhoven
Tel: 040 - 23 595 40/41
Regionaal Tuchtcollege Groningen
Secretariaat:
Oude Ebbingestraat 91
9712 HG Groningen
Tel: 050-31 40 640
Fax:050-31 44672
Regionaal Tuchtcollege Zwolle
Secretariaat:
Postbus 10067
80000 GB Zwolle
Tel: 038-42 89 411
( Bron - Geneeskundig Adresboek, Nijgh Periodieken )

Telefoonnr's IKG's Regionaal ( Nov. 2001 )
Groningen (Gro) - 050 - 573 56 56
Leeuwarden (Fri) - 058 - 215 76 00
Rolde (Dre) - 0592 - 24 37 07
Hengelo (Ove) - 074 - 291 35 97
Lelystad (Fle) - 0320 - 25 55 20
Apeldoorn (Gld) - 055 - 541 46 18
Nijmegen (Gld) - 024 - 373 04 79
Utrecht (Utr) - 030 - 261 62 91
Amstelveen (N.H) 020 - 643 41 53
Amsterdam (N.H) 020 - 577 79 99
Bussum (N.H) - 035- 6910210
Den Helder (N.H) - 0223-618284
Purmerend (N.H) - 0299 - 42 98 98
IJmuiden (N.H) - 0255 - 51 82 79
Zaandam (N.H) - 075- 6176600
Delft (Z.H) - 015 - 214 64 33
Den Haag (Z.H) - 70 - 363 12 07
Dordrecht (Z.H) - 078 - 617 7111
Gouda (Z.H) - 0182 - 51 27 77
Leiderdorp (Z.H) - 071 - 589 66 20
Rotterdam (Z.H) - 010 - 465 90 84
Goes (Zeel) - 0113 - 24 94 90
Sittard (Lmb) - 046 - 420 80 79
Breda (Bra) - 076 - 522 83 39
Rosmalen (Bra) - 073 - 613 47 49
Eindhoven (Bra) - 040 - 211 38 76
Tilburg (Bra) - 013 - 542 10 35

Diversen
WA A: Werkgroep Artsen Advocaten
voor medische fouten, letselschade, etc.
Secretariaat:
Postbus 10730
2501 HS Den Haag
Tel: 070 - 38 88 867
Fax: 070 - 38 88 033
St. de Ombudsman
Postbus 1700
1200 BS Hilversum
Tel.: 035 - 67 22 722
Korrelatie Gezondheidslijn
Tel: 0900 - 14 50 (U 0,30 p.m.)
Geneesmiddelen Infolijn
Tel: 0800 - 099 88 77
Hoofdpijnlijn
Tel: 0800 - 023 06 11
Spierziekten Infolijn
Tel: 0900 - 548 04 80
Reuma Informatielijn
Tel: 0900-20 25 110 (U 0,44 p.m.)
De MS Telefoon
Tel: 0900 - 82 12 108 (U 0,20p.m.)
B.V.N. Borstkanker Vereniging Nederland
Tel .Secr.: 030-2917222 Lotgenoten: 030 - 291 72 20
St. ME en Arbeidsongeschiktheid
Tel: 035-62 11290
Ministerie VWS Inspectie Gezondheid
Tel.: 070-3406934


Even lachen
Najaren huwelijk geeft een man zijn vrouw het advies iets aan haar borsten te laten doen. Hij
vindt ze toch aan de kleine kant De vrouw laat zich met tegenzin informeren en, thuisgekomen
vraagt de echtgenoot wat ze heeft besloten. De vrouw pakt haar man bij de schouders, draait hem
om en knijpt in zijn billen. Hij is verbaasd en vraagt wat ze mankeert. De vrouw kijkt hem aan en
zegt: "Jaren heb ik tegen deze kleine billen aangekeken! Wanneer jij grotere borsten wilt, wil ik
dikkere billen." Wat uiteindelijk besloten is weet ik niet, maar ze leven nog steeds lang en
gelukkig.


Terugblik:
Wat waren de grootste ontdekkingen in de vorige eeuw ?
( Bron: Achmea Health nr. 5 nov. 2001 )
Radio- en chemotherapie (1895 -1950)
Behandelmethoden voor mensen met kanker. Bij radiotherapie maakt men gebruik van een heel
nauwe bundel sterk gerichte röntgen- stralen (bestraling) om kwaadaardig tumor- weefsel te
beschadigen en te vernietigen. Bij chemotherapie moeten chemische stoffen, de zogenaamde
cytostatica, voor de vernietiging zorgen. Cytostatica hebben niet alleen invloed op kankercellen,
maar ook op gezonde cellen. Bijwerkingen zijn dan ook onvermijdelijk. Een chemokuur wordt
vaak als aanvullende behandeling gegeven. Bijvoorbeeld voor of na een behandeling met
chirurgie of radiotherapie. Door deze therapieën is de kans op genezing bij een aantal soorten
kanker veel groter geworden.
Elektrocardiogram (1906)
Oftewel ECG. Met dit "hartfilmpje" kan de elektrische activiteit van het hart buiten het lichaam
zichtbaar worden gemaakt op papier of een monitor. Het wordt vanaf 1906 gebruikt, b.v. op de
intensive care, waar het een van de meest gebruikte bewakingsinstrumenten is. Maar ook in de
operatiekamer, op de afdeling spoedgevallen en in de ambulance.
Insuline (1921)
Deze uitvinding betekende een enorme verandering voor mensen met diabetes. Het lichaam van
diabetespatiënten maakt onvoldoende insuline aan. Door kort- of langwerkende insuline in te
spuiten, kunnen diabetici de insulineproductie zelf regelen. Insuline werd voor het eerst in 1921
in Toronto toegepast.
Penicilline (1928)
Een belangrijk medicijn dat bepaalde bacteriën doodt. In 1928 werd het ontdekt door de Schot
Alexander Fleming, die er in 1945 de Nobelprijs voor de geneeskunde voor kreeg. Penicilline
wordt ontwikkeld uit schimmels. Veel bacteriën zijn intussen resistent (= ongevoelig) geworden
voor de penicilline van Fleming. Daarom zijn er steeds nieuwe antibiotica ontwikkeld, maar door
wereldwijde toepassing ervan worden hele groepen bacteriën resistent. Een zorgelijke
ontwikkeling, omdat er de laatste jaren weinig echt nieuwe antibiotica zijn bijgekomen.
Immunologie (+1940)
Ook wel "leer van de afweer" genoemd. Ons afweersysteem is het verdedigings-mecha-nisme van
het lichaam tegen bacteriën, virussen, gifstoffen en parasieten. In het bloed zitten afweerstoffen
die binnen dringende schadelijke stoffen afbreken. Met deze kennis werd het mogelijk mensen
immuun te maken voor bepaalde ziektes door middel van vaccinaties. Een klein beetje van de
ziekteverwekkers wordt in het lichaam gebracht, zodat het immuunsysteem er antistoffen tegen
maakt. De volgende keer dat de ziekteverwekker het lichaam probeert binnen te dringen, kan het
immuunsysteem het direct onklaar maken; je bent immuun voor de ziekte geworden.
Computertomografrafie (1971)
Ook wel CT-scanning genoemd. Met een CT-scan kan op een monitor doorsneden van een
bepaald lichaamsdeel worden gemaakt. De chirurg kan aan de hand hiervan waardevolle
informatie krijgen over bijvoorbeeld de hoogte en de grootte van een afwijking en of het verkleeft
is met de omgeving. Vanaf 1985 wordt ook vaak gewerkt met MRI-scans (Magnetic Resonance
Imaging). Hierbij maakt men geen gebruik van röntgenstralen, maar van een magneetveld en
korte radiogolven. Voor zover bekend levert deze techniek geen gevaar op voor de gezondheid.


Voor U Gelezen: Geknipt - Verknipt

Veel bureaucratie in gezondheidszorg
RIJSWIJK - Het wordt steeds bureaucratischer in de gezondheidszorg, maar dat kan minder.
Volgens het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is het bijvoorbeeld niet nodig dat artsen en
verpleegkundigen zoveel machtingsformulieren en andere papieren moeten invullen. Dan houden
ze meer tijd over voor hun eigenlijke werk. Het bespaart jaarlijks ook nog eens minstens 50 tot
100 miljoen gulden.

Homeopathie:
Bedankt, Els Borst, voor je grote inzet tot gezondmaking van de farmaceutische industrie. Die
blokkade op homeophatische medicijnen is een meesterzet. Wij kunnen die extra omzet best
gebruiken. Die homeopathie was ons al jaren een dooi in het oog. Veel te goedkoop. Dat drukt de
prijs van onze medicijnen en bovendien werkte dat spul ook nog vaak goed. Dat kunnen we niet
nebben. Stel je voor zeg, medicijnen zonder bijwerkingen, het moet niet mooier worden...

Borst op matje
Van onze parlementaire redactie DEN HAAG, zaterdag - De VVD roept minister Borst
(Volksgezondheid) op het matje over een afspraak tussen specialisten en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg om medische missers onder de pet te houden 'en dossiers zo nodig te
vernietigen.

Bristol-Meyers
Squibb is volgens ingewijden een stapje dichter bij de overname van dé geneesmiddelendivisie
van DuPont voor tussen de $ 7,5 miljard en $ 8 miljard. Gisteren stemde Du-Pontin met
exclusieve onderhandelingen met Bristol-,Meyers, teneinde de komende .dagen overeenstemming
te bereiken.

Zwakke slagaders kunnen gerepareerd worden met siliconen
DELFT - Verzwakte slagaders hoeven niet meer te worden vervangen door een kunststof ader,
maar kunnen worden gerepareerd met siliconen. De aders krijgen door het snelhardende
vulmiddel een nieuwe harde binnenwand. De opmerkelijke techniek is ontwikkeld door de
Delftse prof. J. van Turnhout en zijn medewerkers. Dit meldt de TU Delft gisteren in haar orgaan
Delft Integraal. Verzwakte slagaders die uit eindelijk knappen, zijn nu doodsoorzaak nummer tien
.
Tuchtcollege berispt chirurg
Een chirurg uit het Sint Lucas Ziekenhuis in Winschoten heeft van bet Regionaal Tuchtcollege in
Zwolle een berisping gekregen. Deman sneed in februari vorig jaar een flink deel van de borst en
de lymfeklieren van een patiënte weg, hoewel dit niet was afgesproken. Het weefsel bevatte geen
kwaadaardige tumor. De patiente dacht dat de arts alleen een piinctie zou doen.

Second opinion
Volgens schatting van de academische ziekenhuizen vraagt vijf tot veertig procent van de
poliklinische patiënten een tweede mening aan een arts. Zij hebben vooral behoefte aan zekerheid
en informatie. Patiënten hebben door overvolle spreekuren het gevoel dat hun arts weinig tijd
heeft voor opvang en vragen. Dit blijkt uiteen onderzoek dat de Daniël den Hoed Kliniek in
Rotterdam uitvoerde onder tweehonderdvijfenveertig mensen met kanker die tussen 1996 en 1998
de kliniek bezochten. Ook blijkt dat zeven procent van de tweede meningen resulteert in een
nieuwe prognose en behandeling. In een kwart van de gevallen wordt de behandeling gewijzigd.
Bij ruim de helft is de tweede mening precies gelijk aan de eerste.

Mannendroom
LONDEN, zaterdag - 'Een vrouw met minder weelderige vormen heeft al jaren de push-up beha
tot haar beschikking, terwijl er voor de klein geschapen man niet anders op zat dan te berusten in
zijn lot. Jeansfabrikant Lee Cooper maakt aan die ongelijkheid een einde met een moderne versie
van de 'Packit'- jeans, die ook al in de jaren zeventig werd verkocht. De oorspronkelijke versie
van deze jeans was zeer populair bij popartiesten als Bruce Springsteen en Jon Bon Jovi. De
nieuwe uitvoering is gemaakt van een lichaamsvriendelijke denimstof.

Dow Chemical waarschuwt
ROTTERDAM - Het Amerikaanse chemieconcern Dow Chemical heeft laten weten dat zijn
resultaten in het lopende kwartaal onder de verwachtingen zullen blijven. Eerder had het concern
gezegd een winst per aandeel van 25 a 35 dollarcent te verwachten. De voor september verwachte
opleving van de vraag is uitgebleven, aldus het concern.

                    Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
              BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
               9e Jaargang: Maart 2002, Nummer 1


Index
- Oproep tot Actie ! Actie ! Harde Actie !!!
- De Lastige Luis in de (medische) Pels
- Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
- Bericht uit Amerika: Dr. Diana Zuckerman, Ph.D.,
- Borst Implantaten: Het Sprookje / De Werkelijkheid: Ilena Rosenthal
- Brievenbus: Ingezonden Reacties
- Brief aan voorzitter Tweede Kamer, Kamerfracties en privenr. Minister Borst
- Hersenscan toont aan: Fibromyalgie niet "tussen de oren"
- Brief aan redactie Margriet ' Antwoorden i.v.m. Siliconen', Gijs van Selms, PI. Ch.
- Reactie van Margriet / Reactie SVS


Oproep tot Actie ! Actie ! Harde Actie !!!
DAMES, Lieve Vrouwen, Meiden en iedereen die betrokken en geïnteresseerd is. Het is tijd voor
ACTIE! We moeten onze overheid wakker schudden. Wie heeft een goed actie-idee en wie wil
helpen dit te realiseren ? Mijn idee is: Stuur naar SVS een duidelijke foto van je "verminkte" lijf,
zonder hoofd natuurlijk maar wel met je voornaam eronder. Vertel in een paar regels, zeg ± 75
woorden, je achtergrond. Alleen dit wordt dan gepubliceerd in een van onze Stille Krachten en
overal naar toe gestuurd. Verdere privé-gegevens blijven gegarandeerd geheim, daar kunt u van
op aan. Hoe meer foto's en verhalen, hoe beter! Wij maken er een "PRACHT" collage van. Help
jezelf, help elkaar en help onze dochters en kleindochters, de vrouwen van de toekomst! Help
voorkomen dat zij de nieuwe generatie siliconen slachtoffers worden! Meteen DOEN!!!!!


De Lastige Luis in de (medische) Pels
Harde Arbeid
Daar gaan we weer! We moeten blijven knokken! Zelfs de kleinste overwinning is het resultaat na
een uitputtingsslag van dagen, weken, maanden of zelfs jaren harde arbeid. Maar, de slogan: "De
aanhouder wint", hoe frustrerend ook, houdt de moed erin!
Tam-tam .....
Ik heb de afgelopen periode weer behoorlijk moeten "tam-tammen" naar overheid, artsen en
media.
Zo'n kleine 100 ziekenhuizen waar plastisch chirurgen werken zijn door SVS geïnformeerd over
de nieuwe Europese Borstimplantaat Regeling waarvan ze nog niet op de hoogte waren gesteld
door VWS. Dat was bijna twee maanden na de officiële ondertekening (15 november 2001).
    _ UREN ben ik hiermee zoet geweest! Ach, houd me van de straat, nietwaar en van het
slechte pad!
Embargo?
De media reageerde ook helemaal niet op de toegezonden informatie. Die blijven wachten op het
officiële persbericht. Het lijkt wel of er een embargo op dit onderwerp gelegd is. Of zijn wij
vrouwen niet interessant genoeg voor ze? De miljoenenclaims zijn nog steeds niet uitbetaald en
ook zijn er niet nog meer beroemdheden overleden, alleen "maar" een paar onbekende vrouwen.
Niks schokkends dus! Dat kan mij echt hels maken! (Waar zijn m'n duivelshoorntjes?) Hoe dan
ook, er zijn beperkingen aan het vrije gebruik van siliconen implantaten opgelegd en dat is toch
weer een belangrijke stap in de goede richting.
Eigen kracht
Als ik wil, kan ik best wel lief zijn, maar meestal probeer ik gewoon mezelf te zijn (en te blijven).
Doen wat m'n hart me ingeeft, daarmee kom je het verste heb ik ontdekt. Maar ook: naar jezelf
luisteren en op jezelf, je eigen kracht, durven vertrouwen. Dat zijn de belangrijkste waarden in het
leven waardoor je voor jezelf weer meer leefruimte kan krijgen. Ook belangrijk: genieten van de
mooie dingen, de zonnestraaltjes, die elke dag toch weer meebrengt.
Sneeuwklokjes
Zoals b.v. een verdwaald roodborstje in je kamer, die weer vrolijk naar buiten fladdert en in het
vogelhuisje een blij "dank je wel" tjilpt. Maar ook de eerste sneeuwklokjes in de tuin. Of de
overvliegende zeemeeuw die nu eens naast je auto of je pas gelapte ramen zijn beroemde flodder
laat vallen in plaats van er bovenop. Ach, er zijn genoeg mooie dingen om van te genieten of over
te filosoferen, als je het maar wilt (en kunt) zien. "Het zijn de kleine dingen die het 'm doen",
zong mijn moeder altijd.
Stille Kracht
Maar genoeg gefilosofeerd. De kop is er weer vanaf en de eerste Stille Kracht ligt weer bij u in de
bus, boordevol belangrijke en interessante informatie. Het was dit keer echt een heel karwei om
alle
binnengekomen informatie zodanig te verwerken dat er voor iedereen wel iets nuttigs in te vinden
zou zijn. Plezier er mee!


Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid bestaat sinds november 1994 en bestaat uit
vrijwilligers van wie een groot deel zelf ook ME/CVS (CFS) heeft.
http://www.leefwijzer.nl/steungroep-me

Doelstellingen
De Steungroep biedt steun aan mensen met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS, ook
wel ME genoemd) die als gevolg van deze ziekte problemen ondervinden op het gebied van werk,
onderwijs, arbeidsongeschiktheid, uitkeringen en voorzieningen. Zij zet zich in tegen uitsluiting
van arbeidsongeschikte ME-patiënten van arbeids- ongeschikt-heidsuitkeringen. Ook komt zij op
voor het recht van mensen met ME/CVS op die voorzieningen en hulpmiddelen die zij als gevolg
van hun beperkingen nodig hebben. De Steungroep streeft ernaar dat voor ME-patiënten werk en
onderwijs beschikbaar komt dat is aangepast aan hun mogelijkheden. Daarnaast is de Steungroep
van mening dan een algehele verbetering van de positie van chronisch zieken, gehandicapten en
arbeidsongeschikten in de samenleving noodzakelijk is.
Problemen bij keuringen
ME-patiënten zijn door hun ziekte vaak niet, of maar zeer beperkt, in staat om te werken. Toch
worden zij soms uitgesloten van een arbeidsongeschiktheids-uitkering (ZW-, WAO-, WAJONG-
en WAZ uitkeringen), net zoals sommige andere chronische zieken met onverklaarbare klachten.
Bij de keuring worden hun beperkingen soms genegeerd of onderschat, zodat zij geen of een te
lage uitkering ontvangen. Niet alleen met arbeidsongeschiktheids-uitkeringen ondervinden zij
problemen.

(1) - Zij kunnen bovendien geconfronteerd worden met de stop zetting van loonbetaling tijdens
het eerste ziektejaar.
(2) - Ontslag wegens werkweigering zonder recht op WW.
(3) - De weigering van de particuliere arbeidsongeschiktheids verzekering om uit te betalen.
(4) - Uitsluiting van voorzieningen op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)
of de Wet op de Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (REA).
(5) - Het niet toekennen van een invaliden parkeerkaart.
(6) - Verlagen of intrekken van een bijstandsuitkering wegens het niet voldoen aan de
sollicitatieplicht.
(7) - de onmogelijkheid van arbeidsreïntegratie omdat er geen rekening wordt gehouden met de
aanwezige beperking van de belastbaarheid.
(8) - Uitsluiting van het recht op nabestaandenpensioen.

Bij de WAO-herkeuringen zijn degenen die in het verleden wel een arbeidsongeschiktheids-
uitkering hadden deze vaak kwijtgeraakt. Het komt zelfs voor dat leerplichtambtenaren
schoolverzuim van kinderen met ME niet accepteren. Bij ME worden in veel gevallen geen
lichamelijke afwijkingen of afwijkende uitslagen van laboratoriumtests gevonden. De oorzaak
van de ziekte is nog niet bekend. Bij een deel van de artsen, met name
verzekeringsgeneeskundigen, en bij de rechters leeft de misvatting dat ziekte en beperkingen
alleen "medisch objectief' kunnen worden vastgesteld wanneer lichamelijk onderzoek of
laboratoriumtests afwijkingen aan het licht hebben gebracht die de klachten kunnen verklaren.
Volgens hen kunnen de ziekte ME/CVS en de beperkingen in het functioneren die daar het
gevolg van zijn, niet medisch objectief worden vastgesteld, hoe reëel en ernstig de
gezondheidsproblemen van ME-patiënten ook zijn. Dit is echter een onjuiste opvatting!

Willekeur en rechteloosheid
Voor het recht op een arbeidsongeschiktheids-uitkering is niet een specifieke diagnose of de
aanwezigheid van afwijkingen van belang, maar het feit dat de ziekte beperkingen in het
functioneren op het gebied van werk met zich meebrengt. Dit is vastgelegd in de "Richtlijn
Medische Arbeidsongeschikt-heids-criterium". Maar deze richtlijn voor verzekeringsartsen wordt
niet altijd nageleefd. Daardoor blijven arbeidsongeschikte ME- patiënten bij keuringen het risico
lopen dat zij arbeidsgeschikt beschouwd worden en dus geen uitkering krijgen. Beroep
aantekenen had bij sommige Arrondissementsrechtbanken wel kans van slagen. Maar de kansen
om in hoger beroep te winnen bij de Centrale Raad van beroep waren klein. De misstanden bij
keuringen werden door de Centrale Raad van Beroep in feite gelegitimeerd. Gevolg is dat veel
ME-patiënten zijn uitgesloten van sociale zekerheid. Zij zijn veroordeeld tot een marginaal
bestaan, financieel afhankelijk van bijstand of partner. Sommige krijgen niets en moeten hun
eigen huis of pensioenvoorziening "opeten". Ook mensen met een andere "moeilijk
objectiveerbare" ziekte kunnen hiermee te maken krijgen. (Wij dus, de siliconen belaste vrouwen)

De Steungroep ME zet zich actief in om een eind te maken aan deze rechteloosheid. Een
belangrijk resultaat is het "Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten" (juli 2000), waarmee
de essentie van de "Richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium" wettelijk is vastgelegd.
Ook de Centrale Raad van Beroep is hieraan verbonden. Er komen dan ook steeds meer
uitspraken waarin ME-patiënten in het gelijk worden gesteld. De Steungroep is van mening dat
nu ook de beslissingen ten aanzien van diegenen die in het verleden op onterechte gronden geen
WAO-uitkering hebben gekregen moeten worden herzien.

Activiteiten
Veel mensen met ME hebben behoefte aan informatie en praktische adviezen op sociaal-juridisch
gebied. De Steungroep wil in die behoefte voorzien. Een belangrijke activiteit van de Steungroep
is het verzorgen van een telefonische informatie- en adviesdienst en het verspreiden van
schriftelijk informatie materiaal.* ME-patiënten en hun hulpverleners kunnen, behalve met
problemen met betrekking tot arbeidsongeschiktheids-uitke-ringen, ook met problemen op het
gebied van andere uitkeringen, werk, school en studie, ontslag en voorzieningen voor
gehandicapten terecht bij de Steungroep.

Daarnaast onderhoudt de Steungroep informatieve contacten met onder andere organisaties van
arbeidsongeschikten, gehandicapten en chronisch zieken en met (organisaties van) juristen en
artsen.
Verder probeert zij invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming en op het
uitvoeringsbeleid van de betrokken instanties.

Als u een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop toestuurt aan de Steungroep, ontvangt
u het algemene informatieblad waarin alle uitgaven van de Steungroep vermeldt staan. Het adres
is: Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
Kleine Raamstraat 23
9711 CG Groningen
Tel: 050 549 29 06
Fax: 050 549 29 56
Voor algemene informatie over ME/CVS kunt u terecht bij de ME Stichting,
Kapittelweg 397
1216 JC Hilversum
Telefoon: 035 - 62112 90


Bericht uit Amerika
Door Dr. Diana Zuckerman, Ph.D.,
President, National Research Center for Women & Families
http://www.center4research.org/who1.html

Zijn Borst implantaten veilig ? De Rol van de FDA
[FDA = Food and Drugs Administration. (Amerikaanse Overheidsinstantie, soort Keuringsdienst van waren ]
Borstimplantaten werden voor het eerst verkocht rond 1960, in een tijd toen er nog geen
staatsregels waren voor implantaten of veel andere medische hulpmiddelen. Toen de FDA
uiteindelijk in 1976 met de regulatie begon, waren borstimplantaten nog betrekkelijk zeldzaam en
het bureau werd geconfronteerd met een enorme achterstand van hulpmiddelen die bekeken
moesten worden. De meeste hulpmiddelen kregen permissie om "op de markt" te blijven totdat de
herwaarderingen compleet waren. Borstimplantaten waren in het algemeen omschreven als "veel
lagere prioriteit" dan de mogelijke levensreddende middelen dan hartkleppen en omleidingsvaten.

Rond 1990 hadden ongeveer een miljoen vrouwen borstimplantaten en dit aantal groeit
aanzienlijk.
Maar de FDA had nog niet van de fabrikanten geëist om de veiligheid van implantaten aan te
tonen, ook waren er geen onderbouwde studies gepubliceerd betreffende de effecten op de
menselijke gezondheid. In 1991, onder druk van Congres hoorzittingen en media rapportages
over ziekten en complicaties, eiste de FDA eindelijk van de fabrikanten van borstimplantaten om
veiligheidsstudies ter beoordeling te overleggen. Als onderzoeker van het Congres had ik toegang
tot al deze studies en tot interne FDA documenten die daarop betrekking hadden.

FDA onderzoekers toonden aan dat de studies ontoereikend waren. Zij omvatte weinig vrouwen,
vrouwen die pas heel kort implantaten hadden en veel vrouwen waren verdwenen zonder follow-
up. De wet vereist dat producten bewezen veilig en effectief zijn om in de Verenigde Staten
verkocht te mogen worden, maar de FDA kon niet besluiten of de implantaten wel of niet veilig
of effectief waren, dankzij tekortkomingen van de onderzoekingen. (Het is niet vereist om
bewezen onveilige producten van de markt te halen.) Hoe dan ook, er was een enorme druk om
borstimplantaten op de markt te houden door borstkanker patiënten en hun
Parlementsvertegenwoordigers. Maar ook in hoge mate door openbare PR -campagnes die royaal
gefinancierd werden door de fabrikanten en de verenigingen van plastisch chirurgen.

Als compromis werden implantaten toegestaan om op de markt te blijven als een "noodzakelijk
gezondheidsmiddel". In 1992 beperkte de FDA hun beschikbaarheid tot klinische
onderzoeksstudies; alleen voor vrouwen na borst amputaties, borst misvormingen en voor
vrouwen die hun gel-implantaat wilden vernieuwen, (implantaten, voor borstvergroting, geplaatst
voor deze beperkingen van 1992) Iedere vrouw die siliconen implantaten kreeg vanaf 1992 is
verplicht om regelmatig gecontroleerd te worden door haar plastisch chirurg, als onderdeel van de
studie om zo veiligheidsgegevens te verschaffen. De fabrikanten willen die weer gebruiken om de
FDA goedkeuring te verkrijgen. Momenteel kunnen ook een selecte groep vrouwen voor de eerste
borstvergroting siliconen implantaten krijgen, als onderdeel van deze klinische onderzoekstudies.

Tien jaar zijn voorbij gegaan sinds de fabrikanten inadequate studies over silicone-gel
borstimplantaten ter beoordeling voorlegden aan de FDA. De fabrikanten hebben de
verantwoordelijkheid om nieuwe veiligheidsstudies voor te leggen aan de FDA, als onderdeel van
de "premarked Approval" (PMA) procedure, om de implantaten goedgekeurd te krijgen. De FDA
heeft niet de verplichting gesteld om nieuwe studies voor te leggen en de fabrikanten hebben daar
dus ook niet voor gekozen. Siliconen implantaten, maar ook andere medische producten, kunnen
niet worden goedgekeurd totdat studies door de FDA zijn beoordeeld en herzien. Deze beslissing
is niet genomen op basis van artsen of patiënten meningen, of op onderzoeken op implantaten die
niet meer op de markt zijn. Het is een besluit die, overeenkomstig de wet, gebaseerd moet zijn op
objectieve herziening van de FDA van nieuwe studies betreffende specifieke implantaten die
verkocht gaan worden en kan alleen in werking treden als de fabrikanten besluiten hun studies
voor herziening voor te leggen. Het lijkt prematuur om te speculeren over deze beslissing totdat
ze die rapporten gezien hebben. Hoe dan ook, de informatie die we tot nu toe hebben geeft
ernstige redenen tot bezorgdheid.

(1) Staff Report. The FDA Refulation of Silicone Breast Implants: Human Resources and
Intergovernmental Relations Subcommittee of the Committee on Government Operations, US
House of Representatives, 1992.
(2) Flanders L. Is it real ... Or is it Astroturf? PR firm finds "grassroots" support for breast
implants. Extra Magazine, July/August 1996. Available at: http://www.fair.org/extra/9608/breast-
implants.html. Accesed October 18, 2001.


Borst Implantaten: Het Sprookje / De Werkelijkheid
Door Ilena Rosenthal, Director, The Humantics Foundation for Women, San Diego, CA
Ilena communicates daily with thousands of women whose lives and health have been destroyed
by this known defective medical device. Their illnesses and injuries can be traced to one common
demoninator -- defective, non-FDA approved breast implants.
http://www.BreastImplantAwareness.org , http://www.humanticsfoundation.com/

Het Sprookje
Het is niet gevaarlijk om zwanger te worden of je baby te voeden als je borstimplantaten hebt.
De Werkelijkheid
Voor de 90-er jaren was slechts één studie gedaan om de effecten van siliconen op "de 2e
generatie' te onderzoeken. De aan de vrouwen gegeven garanties waren nooit gebaseerd op enig
wetenschappelijk of zelfs maar anekdotisch bewijs. Sommigen hebben dat omschreven als zijnde
een wensgedachte. "Wishful Thinking". Onderzoeken tonen aan dat siliconen door het systeem
migreren, de placenta barrière passeren, is aangetoond in moedermelk en nageslacht. Studies
brengen nu aan het licht dat kinderen van geïmplanteerde vrouwen scleroderma-achtige
symptomen hebben zoals slikmoeilijkheden (esophageal dysmobilities), ernstige
ademhalingsproblemen, reumatische verschijnselen en andere systematische
gezondheidsklachten. Ze zijn vaak kleiner en hebben aanzienlijk meer gezondheidsproblemen
dan hun voor de implantatie geboren broertjes en zusjes.

Kinderartsen vragen zelden aan de moeders of ze implantaten hebben en krijgen daardoor weinig
of geen informatie om een mogelijke link te onderzoeken tussen de ziektes van de kinderen en de
implantaten van hun moeders. Een hoog aantal miskramen is gerapporteerd. Sommige dokters
raden zwangerschap met implantaten ten zeerste af, omdat de antilichamen in het bloed van de
vrouwen doorgegeven worden aan hun kinderen, zelfs als zij (nog) geen symptomen hebben.
Deze antilichamen kunnen beschadiging van het zenuwstelsel veroorzaken. Er zijn nu studies
bezig om de eerste bevindingen te onderzoeken.
Ondanks dat La Leché en andere Borstvoeding verenigingen nog steeds publiceren en promoten
dat de voordelen van borstvoeding belangrijker zijn dan een mogelijk gevaar. Welk risico, welk
percentage (nog steeds onbekend) is "acceptabel", als het de gezondheid van onze kinderen
betreft?
De FDA (Food and Drugs Administration) adviseert officieus de Amerikaanse Moedermelk Bank
(HMBA) om melk van vrouwen met implantaten te weigeren. In 1994 vaardigt de HMBA een
richtlijn uit, verklarend dat "moeders met siliconen borstimplantaten niet langer als donors
geaccepteerd zullen worden."

Referenties:
(1) Bennet,Don R. et. al., Editors, 2,6-cis-Diphenylhexamerhylcyclotetra-siloxane Chemistry,
Analytical, Biological Effects and Excretion, Acta Pharmacologica et Toxicologica, vol. 36,.
(2) Teuber, S.S. et. al., Autoantibodies and Clinical Rheumatic Complains in Two Children of
Women with Silicone Gel Breast Implants, Int. Arch. Allergy Immunol, vol 103. 1994, pp. 105-
108.
(3) Welch, R.M. et. al. Excretion of Drugs in Human Breast Milk, Drug Metab Rev. Vol 12,
1981, pp.261-277
(4) Levine, J.J. et. al., Sclerodermalike Esophageal Disease in Children Breastfed by Mothers
with Silicone Breast Implants, JAMA, January 19, 1994, vol.271, pp. 213-216.
(5) Smalley, D.L. et. al., Immunologie Stimulation of Lymphocytes in Silicone Gel Breast
Implant Patients and Their Children, Ass. ofMedLab Immunologists, Boston, July 14, 1994.
(6) Flick, Jonathan A., et. al., Silicone Implants and Esophageal Dysmobility: Are Breast-fed
Infants at Risk? JAMA 27a, January 19, 1994, p.240.
(7) Russano, Jama, Preliminary Findings Show Effects of Breast Implants on Children, AS-IS
Newsletter, June 1995.
(8) Lewy, Robert Ira, M.D. The Breast Implant Reference Book, 1995, pages l and 3
(9) Dr. Britta Ostermeyer-Shoaib from Revealed, The Breast Implant Story1995


Brievenbus: Ingezonden Reacties

(1) psychiater
Ik kreeg mijn Ie Implantaat op 28 jarige leeftijd na een verwaarloosde borstontsteking. Drie jaar
en 7 operaties later werd Reumatoïde Artritis gediagnosticeerd, de erfelijke RA vorm die niet in
mijn familie voorkomt. Daarna volgde nog een hele serie borstoperaties en verschillende
diagnoses (LE, MS, ME) met uiteraard als gevolg de verwijzingen naar RIAGG en psychiater
omdat mijn klachten niet overeen kwamen met de medische bevindingen. Sinds 1991 is dit
"maanlandschap" het onnodige resultaat van 18 experimentele en onverantwoorde plastische
ingrepen.

(2) Gouden Tip: Breekijzer
Jullie tip om half hardop de verzuchting te slaken dan maar contact op te nemen met Breekijzer,
Storms of Ook Dat Nog, was een gouden tip! Bedankt!!! Binnen 'n halfuur werd ik terug gebeld
en kon alles op een normale manier geregeld worden. Dat was niet omdat ik "agressief met actie
dreigde" hoor, maar omdat ze een uitzondering voor mijn situatie terecht vonden (Ha ha!)
Ondanks het trieste van de hele situatie moest ik wel lachen. Wat een voldoening geeft het om
assertief te zijn, om voor jezelf op te komen en dóór te knokken voor je gelijk. Echt, de
aanhouder wint! Enne, wie niet sterk (meer) is, moet creatief en slim zijn. Bedankt meiden van
SVS, ga zo door!

(3) Verademing
Ik ben in Nijmegen geweest, wat een verademing! Voor het eerst werden mijn klachten serieus
genomen. Die arts daar is echt goud waard! Jammer dat er zulke lange wachtlijsten zijn, ongeveer
anderhalfjaar. Gelukkig heb ik een goede ziekenzorgverzekering, de Zwolse Algemene. Ik mag
in die kliniek geopereerd worden en alles wordt vergoed.

Reactie SVS
Lieve vrouwen, laat je toch niet misleiden ! Deze implantaten zijn niet zo nieuw! Ze zijn al jaren
op de markt maar worden nu extreem gelobbyd. Ze zijn harder, compacter, je kan ze inderdaad
doorsnijden zonder dat de vulling uitloopt, wat een leuk verkooppraatje is, maar dat is beslist
geen veiligheidsgarantie op lange termijn. Ook de 25 jaar schriftelijke garantie is een sprookje !
85% van de olie is eruit gelaten, de resterende 15 % kan net zoals bij alle andere prothesen
doorzweten en problemen in het afweersysteem veroorzaken. Van de geruwde envelop
(omhulsel) kan je zo met je nagels schilfertjes afkrabben. Ook als je hem over je kleren wrijft
blijven er schilfertjes aan je kleding plakken. Je kunt je indenken dat dit ook in het lichaam
gebeurt door de wrijving van weefsel op materiaal. Het is en blijft 100% siliconen, met dezelfde
chemische samenstelling en dezelfde lange termijn effecten. Een arts die zegt dat siliconen veilig
zijn, is foutief en misleidend bezig. Het is nooit wetenschappelijk bewezen dat siliconen veilig
zijn, zelfs niet door de fabrikanten. Wel is wetenschappelijk bewezen dat wereldwijd veel
vrouwen, gemiddeld 6-8 jaar na implantatie, met dezelfde vreemde A-typische
gezondheidsklachten geconfronteerd werden. Waarom de een al snel, binnen enkele jaren en de
ander "pas" na 15-20 jaar, is nog onbekend. Conditie en constitutie (achtergrond) spelen mee.
Maar ook hierover is nog weinig bekend.

(4) Nooit Bewezen
Heel veel dank voor uw luisterend oor en de toegezonden gegevens, Hierdoor werd alles
duidelijk. Echter niet voor de arts. "Nooit bewezen!" Ik ben er voor mezelf nog niet helemaal uit,
sta wel voor opname genoteerd. De aanvraag voor de verzekering is ook weg, duurt 6 weken voor
antwoord. Volgens een andere arts zijn er nieuwe prothesen die je zelfs door kunt knippen zonder
dat ze lekken. Mijn huisarts acht (etappe) 2 keer opereren, gezien de andere operaties voor mijn
ooglid die ook ophanden zijn, niet aan te raden. Beter gelijk die nieuwe soort. Ik word er wel zo
langzamerhand gek van! Alles weg! Wat houd ik over?? Of toch nieuwe??? De aanvraag voor de
verzekering is voor "gelijk nieuwe". Weet u van anderen wat de ervaringen hiermee zijn? Of
heeft u een telefoonnummer van iemand die dit heeft laten doen ? Bij voorbaat dank.

[ Reactie SVS - In verband met lange wachtlijsten: Vraag wachtlijstbemiddeling aan bij uw
zorgverzekeraar. U heeft daar recht op! Wijs uw verzekeraar op het advies van de minister om, bij
lange wachtlijsten, operaties in klinieken te vergoeden, om voorziene complicaties en hogere
kosten te voorkomen ]
(5) Struisvogel
Ik heb altijd gedacht dat ik tot de gelukkigen behoorde, zonder borstklachten, na ruim 25 jaar
borstimplantaten. Echt, ik had géén klachten met mijn borsten, ik was (en ben) er ook heel
gelukkig mee. Ze waren ook al zo lang bij en met mij, het hoorde gewoon bij me. Maar, als ik
"alles" toen had geweten, had ik het zeker nooit gedaan ! Ik ben al jaren onder behandeling voor
Fibromyalgie en loop ook bij een pijnkliniek. Ik heb daar vermeld dat ik al heel lang implantaten
heb, maar die hadden niets met mijn klachten te maken, werd mij verzekerd. Anders was dat al
veel eerder begonnen. Er is nooit wetenschappelijk bewezen dat siliconen borstprothesen
gezondheidsklachten veroorzaken, vertelde de specialist mij, ze zijn al zo lang op de markt.
Leeftijd, weetje wel, en overgang! Daardoor konden ze ook nooit echt iets vinden bij onderzoek,
al die veranderde hormoontjes! Ik wilde dat zo graag geloven! Struisvogel, hè?

Diep van binnen wist ik eigenlijk wel beter, maar wilde er niet aan, tot........ Nu, sinds afgelopen
december heb ik vreselijk pijn in en op mijn borst, zelfs hartklachten lijkt wel. Ook viel me
opeens op dat één borst er toch wel erg verfomfaaid uitzag. Aan die kant zit ook de meeste pijn,
doortrekkend naar nek, arm en schouder. Wat nu? Ze moeten weg natuurlijk. Waar kan ik heen,
wie is betrouwbaar? Nog 'n vraagje, iets waar ik nu steeds aan moet denken, wat steeds door m'n
hoofd maalt. Is er eigenlijk ooit wetenschappelijk bewezen wat Reuma of Fibromyalgie
veroorzaakt? Of kanker? Nee hè! Knap dan dat ze wel zeker weten dat deze ziektes NIET door
siliconen implantaten veroorzaakt kunnen worden! Waar is deze wetenschap op gebaseerd? Hoe
wetenschappelijk (lees: betrouwbaar) is wetenschappelijk onderzoek?

(6) Verdwenen klachten
Ruim 3 jaar geleden heb ik mijn prothesen laten verwijderen, wat heel keurig is gedaan. In eerste
instantie wilde ik het niet geloven, maar het bewijs stond op mijn nachtkastje. (Ik had ze terug
gevraagd.) Mijn arts vertelde dat mijn borst en spierweefsel nog intact was. Ik heb zelfs dezelfde
cupmaat eraan overgehouden, maar was inmiddels wel bijna 20 kilo aangekomen. Ik heb mijn
prothesen acht jaar gehad. Mijn klachten van fibromyalgie zijn zo goed als verdwenen en ik
beoefen sinds vorig jaar Reiki op mezelf toe. Hierdoor is er een stuk rust in mezelf ontstaan.
Achteraf gezien heb ik reuze geluk gehad na zo'n lange lijdensweg te hebben afgelegd. Ik wens
jullie allemaal heel veel liefde, licht, kracht en Reiki toe voor de toekomst.

(7) Moeder met zorgen
Ik ben een moeder en oma die zich heel erg veel zorgen maakt. Mijn dochter heeft ruim 10 jaar
geleden een prothese gekregen. Na een TV uitzending over siliconen ben ik met mijn dochter
daarover gaan praten, zij had die uitzending ook gezien en zei: "Als ik er last van krijg, laat ik ze
eruit halen". Verder wilde ze er nooit meer over praten. Ze is ook nooit over de nadelen ingelicht
vóór de operatie en hoefde ook nooit terug te komen voor controle. Ik heb toen alle folders bij
jullie besteld en ze aan mijn dochter gegeven om te lezen, maar ze gaf ze gelijk weer terug en
wilde niet dat ik me zorgen maakte. Mijn dochter heeft nu 2 dochtertjes, 6 en 9 jaar. Ze hebben
slechts 3 dagen borstvoeding gehad, maar ze hebben wel de klachten die in folder 3 staan, over
kinderen. Mijn dochter kreeg een paar maanden geleden ineens pijn in haar siliconen borst en
allemaal blauwe plekken. Er is toen een mammografie gemaakt, ondanks dat ze zei een prothese
te hebben. De uitslag was goed, niets aan de hand!. Maar ze had zich helemaal niet gestoten of zo.
Ze zegt dat ze nergens last van heeft, maar ze heeft wel veel klachten die ze niet in verband
brengt met siliconen. Terwijl uitslagen van onderzoeken altijd goed zijn, nooit iets te vinden, ook
niet bij de kinderen die ook deze siliconen klachten hebben. Hoe moet dat later, als ze misschien
nog meer klachten krijgen en arbeidsongeschikt worden? Ik vind het moedig en lief van u dat u
ondanks uw eigen slechte gezondheid zoveel vecht voor andere lotgenoten en ook zo vrolijk en
positief blijft.
Dank u wel, lieve Oma.


Brief ter attentie van de Voorzitter van de 2e Kamer
[ Note - Deze brief is ook naar de verschillende Kamerfracties gefaxt EN naar het privé nummer
van minister Borst ]

Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten
Betreft: Info - Vragen voor Kamerleden / Siliconen problematiek
Bijlagen: 5 pagina's
                                    Lelystad, 15 januari 2002

Geachte Mevrouw,

Als coördinator van St. SVS, het Steunpunt voor vrouwen met siliconen implantaten, wil ik
wederom uw aandacht vragen, c.q. vestigen op de omvang van de siliconen problematiek. (Zie
bijlage l : Dutch facts) Na diverse schokkende overlijdensberichten (3 in 2 dagen tijd) van nog
jonge vrouwen, is het de hoogste tijd om hard aan de bel te trekken en te blijven trekken. (Zie
bijlage kopie 2). Dit kan zo niet langer meer getolereerd worden. Té veel mensenlevens staan op
het spel. Bij St. SVS staan ruim 3000 vrouwen geregistreerd die aangaven ernstige
gezondheidsklachten ontwikkeld te hebben, gemiddeld 6-8 jaar na borstimplantatie. Dat is 10%
van de geschatte populatie.

Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken u rechtstreeks enige vragen te stellen in
verband met de, sinds 15 november 2001 van kracht zijnde, Wettelijke Europese Richtlijnen
borstimplantaten. (Zie bijlage 3)

(1) Heeft u kennis genomen van deze Wettelijke Richtlijnen vanuit de Europese Commissie
(2) Welke stappen zijn er inmiddels ondernomen
(3) Wanneer en hoe komt deze berichtgeving officieel naar buiten
(4) Geeft de overheid brochures uit in verband met risico's en benifits
(5) Bij ja, door welke professie zijn deze brochures samengesteld
(6) Is daarbij gewaakt voor belangenverstrengeling
(7) Welk criteria op Nationaal vlak word hierbij gehanteerd
(8) Bestaat er een systeem patiënt consent
(9) Bestaat er een systeem informed patiënt consent
(10) Zo nee, hoe en door wie gaat dat geregeld worden
(11) Is de informatie die artsen aan vrouwen moeten gaan geven nationaal geregeld, of ieder voor
zich
(12) Hoe is de controle daarop geregeld
(13) Bestaat er een wetgeving ten aanzien van publiciteit borstimplantaten
(14) Is de medische professie geoorloofd om reclame te maken voor borstvergrotende ingrepen
(15) Wordt daarbij onderscheid gemaakt in leeftijd
(16) Is er al een begin gemaakt met inventarisatie ten behoeve van de registratie
(17) Welk hulpprogramma is er voor de zieke vrouwen opgesteld. Heeft u misschien al
overwogen een centraal gelegen (= goed bereikbare) kliniek voor deze grote groep, veelal
onbehandelbare zieken, te starten met daaraan verbonden de voor deze vrouwen belangrijke
specialismen.

Uitkijkend naar uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,                          .
Marlou Boots.secretaris St. SVS


Hersenscan toont aan: Fibromyalgie niet "tussen de oren"
[ Bron: Reuters Medical news - for the professional ]

Hersenscans tonen toenemende pijngevoeligheid aan bij fibromyalgie.
San Francisco (Reuters Health), 16 nov. 2001
Hersenscans hebben aan het licht gebracht dat vrouwen met fibromyalgie verschillen van
depressieve vrouwen in hun pijnbelevenis, aldus onderzoekers tijdens de jaarlijkse bijeenkomst
van het Amerikaanse College van Reumatologie. Omdat ongeveer de helft van de fibromyalgie
patiënten in hun leven wel eens een depressie (inzinking) heeft gehad , beschouwden sommige
doktoren de gesteldheid als een psychische uiting van een onderliggende gevoelsstoornis, aldus
Dr. Leanne R. Cianfrini, een psychologie onderzoeker van de Alabama universiteit te
Birmingham "Omdat fibromyalgie geen duidelijke oorzaak heeft interpreteren veel reumatologen
hun pijnen als een simpele psychische uiting van een onderliggende depressie", zegt zij, "dat kan
frustrerend zijn en dat kan averechts werken voor patiënten".

Om te zien of er psychische verschillen zijn tussen patiënten met fibromyalgie en patiënten met
depressies, vergeleken de onderzoekers pijndrempels en hersenactiviteit onder 21 vrouwen met
fibromyalgie, 8 vrouwen met depressies en 22 gezonde vrouwen. Dokter Cianfrini en collegae
oefenden een berekende druk uit, een graadje hoger dan de pijngrens, op drie plaatsen op de
lichamen van de vrouwen. De vrouwen werd gevraagd de waarde van hun pijn te bepalen. De
onderzoekers gebruikten ook hersenbeelden om de bloedstroming te meten gedurende de pijn
rapportage.

De onderzoekers ontdekten dat vrouwen met fibromyalgie een lagere pijndrempel hadden en meer
pijn rapporteerden na drukprikkels dan de gezonde vrouwen. Fibromyalgie patiënten vertoonden
ook een grotere hersenactiviteit bij pijn. De pijngrens en beleving van pijn onder de depressieve
vrouwen was gelijk aan die van de gezonde vrouwen, aldus de studie. "We kunnen niet ontkennen
dat een depressie geassocieerd is met fibromyalgie en deze kan het verergeren", zegt Dr.
Cianfrini. "Maar depressies lijken geen noodzakelijke factor." In een soortgelijk onderzoek
presenteert Dr. Richart H. Gracely (onderzoekspsycholoog aan het Nationaal Gezondheid
Instituut) bevindingen hoe de hersenen van fibromyalgie patiënten reageren op pijn.

Dr. Gravely en zijn collegae gebruikte functionele MRI om fibromyalgie patiënten en gezonde
patiënten met elkaar te vergelijken tijdens pijnbeleving. Het onderzoeksteam ontdekte dat
patiënten met fibromyalgie, die slechts een lage pijndruk prikkel gekregen hadden, gelijk leken te
reageren op pijn en de daarop volgende hersenactiviteit als de gezonde mensen die aan een hogere
pijnprikkel blootgesteld waren. "Een van de grootste strijdpunten van pijnpatiënten is de
geloofwaardigheid. Zij hebben niet de luxe van lichamelijke signalen, niemand geloofd dat ze
hebben wat ze zeggen", verteld dokter Gravely. Hoe dan ook, deze bevindingen zorgen voor
fysiek bewijs en bevestigen wat fibromyalgie patiënten rapporteren, voegt hij eraan toe.

Noot SVS:
Omdat veel van "onze" (siliconen belaste) vrouwen de diagnose fibromyalgie opgeplakt gekregen
hebben, leek me dit een belangrijk artikel die mee kan helpen aan de acceptatie van de omgeving
voor dit probleem. Eindelijk weer iets wetenschappelijk bevestigt ! Onze pijn is ECHT, lieve
vrouwen! Meer weten over fibromyalgie?
Nationale Vereniging voor Fibromyalgie patiënten,
FES
Postbus 58066
1040 Amsterdam
Tel: 020 - 589 64 80 (Werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur)
Fax: 020 - 618 26 53


Brief aan redactie Margriet
Betreft:
100 Vragen Plastische Chirurgie. 'Antwoorden i.v.m. Siliconen'
door Gijs van Selms, PI. Ch.
Margriet 45

Geachte Redactie,

Bij deze de reactie van St. SVS betreffende de antwoorden van Dhr.v. Selms over
borstimplantaten. Hoe haalt Gijs van Selms het in zijn hoofd om deze dubieuze c.q. omstreden
materialen, wat siliconen borstimplantaten zijn, op deze misleidende manier voor een veelgelezen
blad als de Margriet te schrijven.

Ter uwer informatie:
(1) De fabrikanten hebben nooit de veiligheid van siliconen kunnen bewijzen.
(2) Het vrije gebruik van siliconen borstimplantaten (om cosmetische redenen) is in Amerika nog
steeds verboden.                   .
(3) Alle implantaten zweten, lekken door, kunnen verteren of gewoon stuk gaan.
(4) De gemiddelde leeftijd van een implantaat is ± 10 jaar. De adviezen vanuit Amerika zijn:
binnen 8 jaar vernieuwen.
(5) Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat na 7 jaar al 60% van de implantaten kapot
was
(6) Er zijn ernstige twijfels in verband met risico's voor baby's en de ontwikkeling van kinderen.
Advies: wachten met borstimplantaten tot de kinderwens vervuld is.
(7) Geen borstvoeding geven met implantaten. Ook geen moedermelk doneren.
(8) Wereldwijd zijn duizenden vrouwen ziek geworden NA een borstimplantaat.
(9) EEN op de vier vrouwen kan binnen 5 jaar dusdanige complicaties verwachten waardoor een
her-operatie noodzakelijk is.
(10) Een implantaat MAG NOOIT hergebruikt worden. Door infectiegevaar kan dat levens
bedreigend zijn. "Schoonmaken" en terugplaatsen is in strijd met de wet en als zodanig een
strafbare handeling.

Hoe heeft Margriet aan dit artikel kunnen meewerken terwijl er in het verleden genoeg reportages
over de siliconen problematiek gepubliceerd zijn, inclusief de trieste verhalen van veel
slachtoffers.
U kunt zo van uw lezeressen toekomstige silicone slachtoffers maken, beseft u dat wel ? Margriet
heeft een grote verantwoordelijkheid op haar nek geladen door deze bijzonder misleidende en
gevaarlijke "sprookjes" aan te bieden aan een groot publiek dat wekelijks vol vertrouwen dit
tijdschrift leest. Echt, ik begrijp niet hoe Gijs van Selms deze leugens kan blijven verkopen
terwijl hijzelf in zijn praktijk meerdere zieke vrouwen met gescheurde en/of lekkende
implantaten gezien en behandeld heeft. Ach ja, ik begrijp het eigenlijk wel. Zolang de Europese
Richtlijnen nog niet officieel bekrachtigd zijn willen de aasgieren nog even de laatste vette
graantjes meepikken. Een bijzondere hypocriete manier om met de eed van Hippokrates om te
gaan. Namens de vele zieke vrouwen reken ik op een duidelijke rectificatie.

Marlou Boots,
Secr. St. SVS
Member United European Silicone Supportgroup

Reactie van Margriet
Geachte mevrouw Boots,
Naar aanleiding van uw telefonisch contact met één van onze redactieleden omtrent plaatsing van
de informatiepunten uit uw e-mail van 11 november, moeten wij u helaas mededelen dat wij deze
informatiepunten niet kunnen plaatsen in Margriet 50 aangezien dit nummer al klaar ligt bij de
drukkerij. Tevens moeten wij u berichten dat het onderwerp borstimplantaten voorlopig niet in
onze planning past. Het spijt ons zeer dat we u hiermee niet terwille kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten.
Margriet informatiecentrum

Reactie SVS
T.a.v. - Margriet Informatiecentrum
Betr.- Uw schrijven d.d. 4 december 2001 n.a.v. Reactie St. SVS, 00 vragen over plastische
chirurgie

                                     Lelystad, 6 december '01
L.S.,

Met afgrijzen heb ik kennis genomen van uw houding betreffende de siliconen problematiek door
het niet plaatsen van deze belangrijke aandachtspunten, u geleverd door St. SVS. U schijnt de
ernst van de situatie niet in te zien of in te willen zien. SCHANDE ! U onthoudt uw lezeressen
objectieve informatie die van levensbelang kan zijn. Heeft Margriet dusdanige financiële /
commerciële belangen bij de cosmetische industrie dat het belang van de abonnee ondergeschikt
is geworden? U werkt willens en wetens mee aan pure misleiding. Nogmaals, dat kan
mensenlevens kosten en daar bent u mede verantwoordelijk aan.

Gezien onze vorige ervaring met "de Margriet"; het "kuisen" van de verhalen van siliconen
slachtoffers, het niet plaatsen van het zwaarste verhaal noch van de gemaakte foto's onder het
mom van: "daar schrikken de vrouwen te veel van", is eigenlijk al tekenend voor het niveau van
dit eens zo betrouwbare weekblad. Ik betreur ten zeerste mijn verspilde energie door misplaatst
vertrouwen. Namens duizenden zieke vrouwen en kinderen en ter nagedachtenis aan de reeds
overleden siliconen vrouwen, teken ik,

Marlou Boots,
Oprichtster en secretaris Stichting SVS
Member United European Silicone Supportgroup

                    Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
              BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
    Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
             Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
               9e Jaargang: Juni 2002, Nummer 2

Index - 9e Jaargang: Juni 2002, Nummer 2
- De Lastige Luis in de (medische) Pels
- Achtergrond SVS naar Volksvertegenwoordigers
- Siliconen; verschil tussen Amerika en Europa.
- Latex allergie
- Medische missers
- Brievenbus: Ingezonden reacties
- Osteoporose: Meer over botontkalking
- Vragen en klachten over de gezondheidszorg: IKG
- Uitslag RIVM onderzoek / rapport
- Brief / Reactie van St. SVS op rapport RIVM: Ministerie VWS
- Mijn Verhaal: Nooit meer implantaten !
- Voor u gelezen: De Friesland wees implantaat te snel af
De Lastige Luis in de (medische) Pels

Gratis vitamine
Uren later zat ik nog te grinniken. Lachen is gezond, zegt men en een belangrijke aanvulling op
de dagelijkse dosis vitamine. Mijn portie had ik zo dus maar weer gratis binnen! Wat we hier ook
weer gratis binnen gaan krijgen is een overdosis ongevraagde proteïne en daar kan ik niet zo om
lachen.
Muggen en spinnen
Ja, inderdaad, de muggen komen weer in grote wolken om (en in) ons heen zwermen en de
meerderheid blijft heel behendig buiten de plakdraden van de vele spinnenwebben die als een
heksengordijn de carport opsieren en de deuren barricaderen. Heerlijk hè, buiten wonen en dan
ook nog zo lekker dicht bij open water! Dat waren lachvitamientjes voor jullie allemaal, helemaal
gratis en voor niets.
Euro
Alles is tenslotte al moeilijk en duur genoeg geworden door de Euro. Het is mij opgevallen dat
heel veel vrouwen moeite hadden met de eerste Euro acceptkaart van SVS en daarom maar als
zijnde gemakkelijker denk ik, een oude (gulden) overschrijvingskaart gebruikte, terwijl iedereen
een bijna compleet ingevulde kaart had ontvangen. Gelukkig maakte andere vrouwen dit weer
"goed" door een extra donatie bij te schrijven en blijft SVS in elk geval financieel gezond het
komende jaar. Lieve gulle vrouwen, bedankt!
Vakantie
Iedereen die op vakantie gaat wens ik heel veel mooi weer. Dit geldt uiteraard ook voor de
thuisblijvers! Geniet ervan mensen, waar u ook bent en kom graag compleet en uitgerust weer
terug.
Ramp
Erg hoor, nu ben ik weer alle losse aantekeningen kwijt die ik wekenlang verzameld had met
diverse anekdotes die ik in deze rubriek wilde gebruiken. Echt, ik ben en blijf een RAMP!
Geen internet
Het enige dat correct geordend is, is de ledenadministratie van SVS geloof ik. Dat gaat meteen
keurig in de map na verwerking in de computer. En vanwege al die (privé) gegevens in de
computer ben ik, uit veiligheidsoverweging, niet aangesloten op internet of E-mail, maar m'n fax
en de post zijn geduldig.
Reclamegekte
De gekste reclamefolders, persberichten en enquêtes van bedrijven en klinieken krijg ik zo
binnen.
Anti-rimpel middeltjes en littekenbehandelingen die de veilige siliconenolie bevatten en via
onuitsprekelijke termen getest zouden zijn. Borstvergrotingen via alle denkbare en ondenkbare
methodes, de een nog veiliger en natuurlijker dan de ander. Verschillende manieren om snel veel
geld
te verdienen, maar ook om nog sneller veel geld kwijt te raken. De ultieme manier om heel
gezond
vreselijk oud te worden als ....... etc.
Arbouw
Maar de mooiste enquêtebrief kwam deze keer van de Arbouw, kwaliteitsonderzoek
bedrijfsgezondheidszorg van de bouw. Hoeveel timmerlui, metselaars, stratenmakers, etc. we in
dienst hadden. Hoe vaak en hoe lang waren ze door ziekte afwezig? Wel, een heleboel van dit
soort vragen. Na mijn verbazing en een heerlijke lachbui ben ik maar even serieus in de pen
geklommen voor ze. Ik heb beleefd uitgelegd dat we behoorlijk aan de weg timmeren, dagelijks
door betonnen muren proberen heen te breken, veel renoveren, slopen en indien nodig opbouwen,
maar als patiëntensteungroep absoluut geen bouwvakkers in dienst hebben. Ik had hun gezichten
wel een willen zien toen ze mijn fax onder ogen kregen.

Achtergrond SVS naar Volksvertegenwoordigers
Lelystad, 4 april 2000

Ter attentie van de Nederlandse Volksvertegenwoordigers
Betreft - Zitting Petitie Comité,
17 en 18 april 2000 te Brussel Cijfers en feiten Nederlandse situatie 2002.
Herzien; 10 maart 2002

Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten

ACHTERGROND ST.SVS
Naar schatting (er is nooit registratie geweest) hebben 30.000 Nederlandse vrouwen siliconen
borstimplantaten om esthetische, psychische of medische redenen. Over het hele land genomen
komen er per week ca. 40 bij. De vrouwen worden absoluut niet adequaat voorgelicht over
mogelijke risico's voor hun gezondheid en die van hun ongeboren kinderen. Ergo, via
advertenties in weekbladen wordt borstvergroting op afbetaling binnen een week aangeboden,
zelfs door niet gespecialiseerde c.q. gekwalificeerde basisartsen. Zonder enige uitleg over
mogelijke consequenties of medisch vooronderzoek. Een ernstige en levensgevaarlijke situatie.

Stichting Steunpunt voor vrouwen met (vragen over en/of problemen door) siliconen
borstimplantaten, St. SVS, is een steunpunt voor en door lotgenoten. St. SVS heeft niet alleen een
steunende en informatieve taak, ook een preventieve. Sinds het officiële bestaan van St. SVS (7
mei 1992) zijn er alleen al bij het secretariaat ruim 19.000 telefoontjes binnen gekomen van
vrouwen met vragen over hun siliconen borstimplantaat, van vrouwen die na implantatie met
vreemde gezondheidsklachten geconfronteerd werden en van vrouwen die vreemde klachten
constateerden bij hun kinderen die nadien geboren waren. De moeders gaven grote verschillen
aan tussen hun kinderen van voor en na hun implantatie en vrezen voor de toekomst en
mogelijkheden van deze kinderen.
Triest genoeg zijn de verhalen van de vrouwen, de moeders en de kinderen, dus ook de
symptomen, identiek. Maar ook veel vrouwen die borstvergroting of reconstructie wilden c.q.
kregen, hebben contact met SVS gezocht, op zoek naar eerlijke informatie.

Volgens de ervaring van SVS en de beschikbare medische literatuur van onafhankelijke
onderzoekers is de gemiddelde tijd dat er gezondheidsklachten optreden 6-8 jaar, variërend van l
maand tot zelfs 15/20 jaar, na implantatie. Ook is wetenschappelijk bevestigd dat binnen 5 jaar
één op de vier vrouwen door lokale problemen een her-operatie moeten ondergaan.

MATERIAAL
De gemiddelde leeftijd van borstprothesen is 10 jaar. Alle prothesen lekken, zweten door,
vanwege het laag moleculair gewicht van de siliconen envelop (omhulsel). Dat is een ademend
materiaal, een fijnmazig netje die ook schilfers afgeeft. Deze partikeltjes zijn biologisch niet
afbreekbaar, dus ook niet afvoerbaar. Recent onderzoek heeft aangetoond dat na 7 jaar al 60%
gescheurd was, waardoor de gel vrijkwam in het lichaam, hetgeen in sommige situaties tot
complete amputaties leidde.

CIJFERS ST.SVS
(1) - Een kleine 5.000 vrouwen heeft via St. SVS informatie opgevraagd.
(2) - 83% van deze groep gaf aan vreemde, niet te diagnoseren gezondheidsproblemen te hebben.
Dat is meer dan 10% van het geschatte aantal prothesen-draagsters.
(3) - 14% Vroeg informatie over borstvergroting of reconstructie na amputatie of mastopathie.
(4) - 1% Had vragen en/of problemen in verband met andere siliconen bevattende medische
hulpmiddelen als b.v. testikel / penis prothesen, kunstheupen en gewrichten, injectienaalden,
chirurgische anti-rimpel behandeling.
(5) - 2% van de vrouwen gaven aan geen gezondheidsklachten of verandering in het algehele
functioneren te hebben.
(6) - Ca 120 kinderen met gelijkluidende klachten staan op de kaarten van hun moeders.
(7) - De ziekteverschijnselen van de vrouwen zijn wereldwijd identiek met als enige verschil de
taal. Opvallend is de hoge score chronische vermoeidheid c.q. "griepgevoel", algehele malaise,
diverse functionele stoornissen, spier- en gewrichtspijnen en concentratie / geheugen stoornissen.
(8) - 15 a 20 van onze vrouwen zijn momenteel medisch onbehandelbaar, tegen het terminale
aan, zonder duidelijke diagnose. Zo ook de 17 vrouwen waarvan wij een overlijdensbericht
ontvangen hebben.
(9) - Bij 7 vrouwen is een tumor te laat ontdekt.

PETITIE
Met Schotland als coördinator hebben de verschillende Europese Siliconen Steungroepen
(Engeland, Schotland, Zwitserland, Duitsland, België en Nederland) op 25 maart 1998 een petitie
aangeboden aan het Europese Parlement, via de Schotse afgevaardigde Bill Miller.
.
Wij eisen op Europees niveau een verbod op het ongelimiteerde gebruik van siliconengel gevulde
borstimplantaten. Deze eis is ook bij de Wereld Gezondheidsraad (W.H.O.) te Genève
gedeponeerd. Vanuit Nederland zijn 1146 handtekeningen aangeboden om de eis tot dit verbod
kracht bij te zetten. 17 - 18 April 2000 komt het Petitie Comité in Brussel weer bijeen voor
verdere bespreking. De Nederlandse afgevaardigden in het Europees Parlement hebben tot nog
toe niet of nauwelijks iets bijgedragen ter ondersteuning om deze eis kracht bij te zetten en zo
meer menselijk lijden te beperken c.q. voorkomen. Uitgaande van de wetenschappelijk bevestigde
gegevens dat l op de 4 vrouwen met/door een siliconen borstimplantaat binnen 5 jaar problemen
van diverse aard kunnen verwachten, vindt St. SVS het blijven tolereren van dit omstreden
materiaal onverantwoordelijk en onbegrijpelijk ! 15 November 2001 zijn in Brussel officieel de
Europese Richtlijnen Borstimplantaten ondertekend waar de lidstaten zich aan moeten houden.
Reactie Nederlandse overheid: "We zullen ons hierover gaan oriënteren,"

ZIEKTEKOSTEN BUDGET
Ook de onnodig extra ziektekosten, als her-operaties, (fysio)therapie, medicaties en alle andere
mogelijk bijkomende zorgkosten voor deze grote groep ziek gemaakte mensen, is een zware last
op het ziektekostenbudget en gaat ten koste van de kwaliteit in de Nederlandse gezondheidszorg.
Maar gezien de consequente misleiding op dit gebied zijn dit wel noodzakelijke iatrogene
ingrepen en/of behandelingen.

STOA
Het onlangs uitgebrachte 'Draft Final (23-4-'00) van de Stoa .commissie,: de research afdeling van
het E.P. is, volgens de Europese Steungroepen, finaal voorbij gegaan aan de geleverde
"veldgegevens" door deze zelfhulpgroepen. Heeft "men" nog steeds niets geleerd vanuit de
medische geschiedenis? Het wetenschappelijk (nog) niet kunnen vinden van de reden van een
probleem maakt het probleem, door de ontkenning daarvan, alleen maar groter. Dat wil niet
zeggen dat er geen probleem is! Niemand weet wat Reuma of kanker veroorzaakt, dat geheim is
wetenschappelijk nog steeds niet achterhaald, toch zitten ze in de top 5 van volksziekten op de
wereldranglijst.

F.D.A.
De Amerikaanse Food en Drugs Administration heeft al sinds 1992 een verbod op siliconen
borstimplantaten. Dit verbod is eind 1997 weer voor 10 jaar verlengd. Ook diverse andere landen,
waaronder Frankrijk, heeft het gebruik van deze materialen verboden c.q. aan banden gelegd. De
fabrikanten hebben nooit de veiligheid van siliconen kunnen aantonen, wel is voor/door de
rechtbank bevestigd dat siliconen nooit getest zijn geworden op gebruik in het menselijk lichaam.
De "inflatable" (vulbare) zoutwater prothese heeft nu in Amerika een pre-marked approval
opgelegd gekregen gezien de vele klachten over het hoge scheurgehalte en gevonden bacteriën,
zwammen en schimmels in het implantaat. Slechts 2 Amerikaanse firma's van zoutwater
implantaten zijn "approved" en mogen onder strikte voorwaarden op de markt blijven.

NEDERLANDSE HOUDING
St. SVS betreurt het ten zeerste dat de Nederlandse overheid medische hulpmiddelen blijft
tolereren die wereldwijd zoveel commotie en vraagtekens oproepen. Er wordt nog steeds niet
geluisterd naar de signalen vanuit de gebruikershoek. Is er dan niets geleerd? Terugkijkend in de
medische geschiedenis zijn er meerdere medische hulpmiddelen geweest met vérstrekkende lange
termijn gevolgen, (DES hormoon, Dalcon schildje, Softenon) die met veel tegenstand en
ontkenning door de gedupeerden naar buiten zijn gebracht. Moet Silicone-gate de topper worden
op de lijst van medisch
falende hulpmiddelen met een record aantal slachtoffers? St. SVS vindt dat de Nederlandse
overheid ernstig tekort schiet in haar zorgdragende taak. Een zorgwekkende zorgonthouding. Er
is nog steeds geen erkenning voor dit probleem, dus ook geen medicatie. Vanwege de ontkenning
en de vaak vreemde A-typische en tegenstrijdige gezondheidsklachten, weigeren veel artsen de
klachten van de zieke vrouwen serieus te nemen, waardoor de vrouwen onverantwoord lang met
lekkende of gescheurde prothesen rondlopen. Hoe meer siliconen in het lichaam, hoe meer
medicijnen ze voorgeschreven krijgen, hoe zieker ze worden. Behalve dat dit een extra druk geeft
op het ziektekostenbudget, versterkt het ook onnodig psychisch en medisch lijden.

RECHTEN VAN DE MENS
De internationale rechten van de mens - Het recht op adequate medische zorg en het recht op een
menselijk bestaan - wordt door deze zorgonthouding met voeten betreden. Ook met de (bij wet
geregelde) plicht tot voorlichting over pro's EN contra's wordt niet serieus omgegaan.

EXPLICIET VERZOEK
St. SVS spreekt de hoop uit dat u al uw invloed zult aanwenden die tot een Europees verbod
kunnen leiden. ledere dag komen er in Nederland acht potentiële slachtoffers bij.

Met vriendelijke groet namens St. SVS,
Marlou Boots


Waarom Amerika zout en Europa siliconen verkiest.
Siliconen; verschil tussen Amerika en Europa.
Door een plastisch chirurg geschreven.

Wie op internet naar borstcorrectie websites surft, zal vast al gemerkt hebben dat de overgrote
meerderheid, vooral Amerikaanse sites, het heeft over watergevulde ronde en vaak gladde
implantaten onder de borstspier geplaatst. Als je in Nederland en België een plastisch chirurg
raadpleegt, raadt die je vaak ruwe druppelvormige siliconen implantaten boven de borstspier aan.
Precies het tegenovergestelde dus. Hoe komt dit nu? Weten de Amerikanen niets van implantaten
of hebben de Europeanen het bij het verkeerde eind?

Om het fenomeen borstvergroting in Amerika te kunnen begrijpen, moet je eerst iets meer weten
over het medische rechtssysteem in Amerika. Daar is het toegestaan dat advocaten werken
volgens het "no cure — no pay" principe. Dit betekent dat een advocaat met een cliënt kan
afspreken dat, als hij de rechtzaak verliest, er niets aan de advocaat betaald hoeft te worden. Dit is
in Europa verboden. Het "ereloon" van een advocaat mag hier niet gekoppeld worden aan de
uitslag van het proces. In Amerika betekent dit dat je, als je ook maar een kleine kans ziet op
schadevergoeding, je gewoon naar een advocaat stapt om een rechtszaak aan te spannen. Als je
het proces verliest, kost het je in principe toch niets.

Vandaar dat in Amerika veel patiënten vaak "groot geld" zien in het voeren van een proces tegen
hun arts. Uiteraard is het succes van een dergelijke mentaliteit van korte duur en kreeg de patiënt
in de VS het deksel op zijn neus. Artsen doen enkel nog dingen waarvan ze bijna zeker zijn dat er
geen proces gevoerd kan worden. Niet de beste behandeling, maar de behandeling met het laagste
"procesrisico" wordt steevast gekozen. Daarbij komt nog dat de artsen zich op een soms ridicule
(= belachelijke) manier proberen in te dekken.

Bij de ingang van een ziekenhuis in Washington , afdeling spoedgevallen, zaten 24 uur per dag 2
advocaten van het ziekenhuis. Met b.v. een gebroken been moest je eerst langs de advocaat om te
tekenen dat je op de hoogte bent en weet dat gips afklemming van de bloedvaten kan veroorzaken
en dat de kans bestaat datje door het gips je been kan verliezen.
Begin 1990 zagen een aantal patiënten groot geld in hun siliconen prothesen. Ze beweerden
namelijk dat je er kanker, gewrichtsaandoeningen, huidaandoeningen, etc. van kreeg. Nu is het
zeer moeilijk om te bewijzen dat zonder de prothesen deze aandoeningen ook zouden zijn
opgetreden en dat de associatie louter toeval was. Een aantal dames kreeg dan ook een fikse
vergoeding toegewezen.
Gezien de vele claims die daarop volgden, is er dan uiteindelijk een moratorium voor siliconen
gevulde prothesen afgekondigd.

Siliconen gevulde prothesen zijn dan ook sinds 1992 verboden in Amerika. (Note SVS: Om
cosmetische redenen) Vandaar dat alle Amerikaanse sites enkel over water-gevulde prothesen
spreken. Intussen werden gigantische studies uitgevoerd op siliconen. Siliconen is heden dan ook
ongeveer het meest onderzochte product voor geneeskundig gebruik. Geen enkele studie kon een
verband met kanker of andere aandoeningen aantonen. De medische wereld is er nu dan ook van
overtuigd dat siliconen volledig veilig zijn.

Heden lopen er massa's claims binnen in Amerika over leeggelopen zoutwater prothesen. Er gaan
dan ook stemmen op in Amerika om over te schakelen op cohesieve gel-gevulde prothesen in
plaats van water gevulde. Zo zie je maar dat de keuze van de prothesen niet altijd op medische
basis maar vaak op basis van juridische overweging wordt bepaald in Amerika. Het originele
artikel is naar VWS doorgefaxt met de vraag: "Onder welke noemer zal dit artikel vallen?"
(1) - Objectieve voorlichting
(2) - Creatieve misleiding
(3) - Verdraaiing van feiten
(4) - Klinkklare leugens
Kan en mag een arts dit zomaar plaatsen?
(Geen enkele reactie!)


Wetenswaardigheden
Eindelijk latexvrij - Latex Allergie

Een vrij nieuwe, maar tevens explosieve toename, is de laatste jaren die van de latex allergie.
Door de angst voor aids is het gebruik van rubberhandschoenen enorm gestegen. Alleen in de
Verenigde Staten al steeg het gebruik van een miljard handschoenen naar 8 keer zoveel een jaar
later. Een toename in het contact met runner is de oorzaak van een verhoogd risico op een
allergie.

Enigszins opmerkelijk is de combinatie van gevoeligheid voor tropische vruchten als kiwi,
banaan, avocado en voor rubber. Mensen, allergisch voor latex, blijken in ongeveer de helft van
de gevallen ook gevoelig voor deze vruchten. Privé stuiten mensen die last hebben van deze
allergie op de volgende problemen: rubber handvaten en de binnenband van de fiets, ballonnen,
roltrapleuningen, condooms en elastiek in de kleding zijn zo een paar voorbeelden.

Het leek even op een modeshow van trouwjurken gistermiddag in de Zwolse Isalaklinieken, maar
in werkelijkheid was het een afscheidsreceptie. De medewerkers namen afscheid van latex en
gaven het jawoord aan handschoenen, infuuszakken slangen en andere medische artikelen die
latexvrij zijn. Het rubber is verbannen om te voorkomen dat men een 'latexallergie' oploopt.
Hierbij ontstaan allerlei rode en jeukende plekken op de huid.

Om het jawoord te symboliseren had kunstenares Hinke Luiten uit Deventer een speciale latex-
trouwjurk gemaakt waarin ze langs alle afdelingen toog. Het lijfje was gebreid van stroken latex
en de jurk was genaaid uit de vierkant geknipte 'polsjes' van de handschoenen. Het vestje dat ze er
over heen droeg bestond uit 7000 'vingers' die ze dakpansgewijs over elkaar heen had genaaid.
Lang zal ze het niet hebben aangehouden want door het vele rubber woog het jasje alleen al 10
kilo.

Ook binnen ziekenhuizen moet steeds meer en uitvoeriger op dit probleem worden ingespeeld.
                                               ;
Bloeddruk meetbanden, beademingskappen en bijvoorbeeld injectiespuiten zijn niet altijd
latexvrij. Daarom moet tegenwoordig in ieder ziekenhuis een protocol aanwezig zijn, waarop is
aangegeven welke artikelen latexvrij zijn en hoe te handelen bij een onverwachte latex allergie.
Preventie is de kreet welke het allergieprobleem moet oplossen zolang er geen genezend medicijn
voorhanden is.


Medische Missers ?
( Bron: PP/CP Friesland )

In ziekenhuizen kunnen jaarlijks 1000 tot 1500 medische fouten met fatale afloop voorkomen.
Ook het aantal van duizenden patiënten dat jaarlijks overlijd aan ziekenhuis infecties en
complicaties, kan met een kwart tot de helft worden terug gebracht. Een onderzoekster
concludeerde dat ziekenhuizen veel te weinig doen om de veiligheid van patiënten te waarborgen.
"In ziekenhuizen heerst de mentaliteit dat daar geen fouten worden gemaakt", zegt ze en: "Er is
een cultuur verandering nodig om medische fouten bespreekbaar te maken ". De medische wereld
wordt razendsnel ingewikkelder, kennis wordt specialistischer en de computer en medische
apparatuur spelen een steeds grotere rol. De noodzaak van systematische gegevens uitwisseling
neemt navenant toe, om medische fouten te voorkomen als bijvoorbeeld een patiënt van afdeling
verandert of een ploeg personeel wordt afgelost.
"Een gebrekkig georganiseerde administratie is dan ook de belangrijkste oorzaak van vermijdbare
fouten en sterfgevallen in ziekenhuizen ". In de samenleving bestaat volgens de onderzoekster ten
onrechte de opvatting dat medische fouten voornamelijk het gevolg zijn van slechte artsen.


Brievenbus: Ingezonden reacties

(1) Vergoeding Zilveren Kruis / Achmea
..... Mijn man had bij onze Zorgverzekering (Zilveren Kruis / Achmea) een nota ingeleverd voor 2
"nood"prothesen, totaalbedrag 85 gulden, E 38, 57. Tot onze grote verbazing kwam die nota
terug, de kosten werden niet vergoed, want " in uw ziektekostenverzekering is geen vergoeding
opgenomen voor deze kosten. Ik moet uw nota helaas afwijzen." Is dat niet belachelijk?
Ik kan dure buitenprothesen aanschaffen of een nog veel duurdere reconstructie krijgen, maar de
meest simpele (en voordelige) en voor mij enige oplossing, krijg ik niet terug betaald terwijl ik
hiermee mijn verzekering vele honderden guldens, sorry Euro's per jaar bespaar. Het eerste meisje
aan de telefoon was heel aardig en meelevend. Ze kon zich indenken dat deze afwijzing mij erg
verdrietig had gemaakt, mede gezien mijn zware medische achtergrond en mijn allergische reactie
op siliconen en aanverwante chemische stoffen. Voor mij zijn dit geen "nood" prothesen, maar
noodzakelijke prothesen. Wel, ik zou teruggebeld worden De dame die me terug belde was echt
zo'n star oogkleppen "befehl ist befehl" mens. "Nee mevrouw, dat zijn de regels. Om deze
hulpmiddelen vergoed te krijgen heeft u altijd een medische indicatie van uw huisarts nodig". Ik
kon praten en uitleggen als Brugman, geen enkel effect. Als ik mijn geld terug wilde, moest ik
maar naar mijn huisarts stappen om die indicatie te regelen, zo niet, dan geen geld terug. Ik ga
hier natuurlijk tegenin, maar wat moet ik nou? Het gaat mij om het principe, ik heb er recht op!

[ ..... Nagekomen bericht i.v.m. afwijzing declaratie. Omdat ik boos en verdrietig was heb ik mijn
medische achtergrond kort samengevat en een foto van het "eindresultaat" naar Achmea
opgestuurd. Een paar dagen later werd ik opgebeld door een vriendelijke meneer vol excuses en
begrip. Alles is positief geregeld, voor nu en voor de toekomst. Jammer datje haar op je tanden
moet hebben, maar inderdaad, de aanhouder wint! Kom voor jezelf op, vrouwen! ]

(2) Met spoed verwijderen: 1/2 jaar
.... Ik heet R. en heb sinds juli 1981 siliconen implantaten. Vorige week is er ontdekt dat de
implantaten ingekapseld zijn en een ervan lekt. Advies is: "Met spoed verwijderen". Dat "met
spoed" is denk ik ongeveer nog een halfjaar wachten. Eerst toestemming ziekenfonds en dan op
de wachtlijst voor de operatie. Tevens willen ze me dan op een wachtlijst zetten voor een
reconstructie, waarvan ik nog niet eens weet of ik dat wel wil. Mijn vraag is; is er een
mogelijkheid om de aanvraag bij het ziekenfonds te omzeilen ofte bespoedigen? Ik ben namelijk
behoorlijk ziek van die vreemde stoffen in mijn lijf. Een van de klachten is "niet verklaarbare"
rusteloosheid, depressief om niets en ga zo maar door. Het lijkt mij zinnig dat de prothesen snel
verwijderd worden en pas daarna eens te gaan zien wat er verder moet. gebeuren.

(3) Niet wetenschappelijk bewezen
..... Hebben jullie die nieuwste advertentie ook gezien van borstvergroting met "prachtige" voor -
na foto's? Lekker gezwollen nog zo kort na de operatie. Het is dan wel met het monobloc, maar
toch ....! Nu al binnen een week mogelijk! Daar maak ik me zo kwaad om. Ik sta al 8 maanden op
de wachtlijst met bewezen gescheurde implantaten en ben voorlopig nog niet aan de beurt. Ook
als ik zeg dat ik steeds meer klachten krijg en steeds minder kan functioneren , krijg ik te horen
dat "er niets wetenschappelijk bewezen is en dat deze klachten niet door mijn kapotte implantaten
kunnen komen", en dat ik rustig op mijn beurt moet wachten. Het kan geen kwaad! Nee, niet in
hun lijf, wel in de mijne! Hebben jullie ook die andere advertentie gezien, van hetzelfde
bemiddelingsbureau, die erboven stond? Schaamlipcorrectie, in hele grote dikke zwarte letters!
Wat moet ik me daarbij indenken? Daar hadden ze best foto's van bij mogen plaatsen, kan ik een
beetje een idee krijgen. Nee hoor, dat meen ik niet. Ik vind het walgelijk. Is penisvergroting niet
gelukt, een zwak punt bij de heren, zijn de vrouwen weer de klos en moeten we ons andere
mondje maar laten corrigeren. Is er dan niets meer heilig en veilig in Nederland? Wat een ethiek!
In mijn ogen is dit pure pornografie.

(4) Schriftelijke garantie
..... Hallo, ik wil graag weten bij welke arts ik mijn borsten kan laten vergroten. Wie doet dat het
beste, in welk ziekenhuis of kliniek en hoeveel kost dat? Volgens een informatielijn zijn siliconen
nu helemaal veilig en het betrouwbaarste wat er is. Ze geven zelfs 25 jaar schriftelijk garantie,
wist u dat al? Complicaties of gezondheidsrisico's waarover ik wel eens iets gelezen heb, waren
er alleen maar vroeger, met oude implantaten, nu niet meer. Nu zijn ze goed. Dat moeten jullie de
vrouwen vertellen in plaats van paniek te zaaien.

(5) Stampei
..... Meiden, bedankt! Ik heb me toch 'n stampei gemaakt in dat ziekenhuis en bij elke denkbare
instantie tegen die onnodig lange wachtlijst! Wel beschaaft hoor, maar heel consequent
vasthoudend en het is gelukt! Geen jaar of langer nog op de wachtlijst voor verwijdering van mijn
20 jaar oude implantaten, maar opname binnen 6 weken! De datum is officieel vastgesteld. Het
kan dus wel, maar het kost wel veel energie om dat voor elkaar te krijgen. De secretaresse loopt
nog steeds met een grote boog om me heen. Die arme meid zal het best even moeilijk gehad
hebben door mij, maar het gaat wel om mijn lichaam, mijn leven en mijn toekomst.

(6) Treurig
..... Het is toch hoogst treurig dat er nog steeds borst implantaten worden geplaatst. Onlangs stond
er een groot artikel in een plaatselijke krant waarin een plastisch chirurg er zich op beroemde dat
hij alleen de "beste" implantaten gebruikte, n.l xx xxx (merknaam). Het waren juist deze
implantaten die mijn vrouw tijdens haar leven de grootste moeilijkheden bezorgden. Ze moesten
dan ook vrij snel weer verwijderd worden. Ik zal dat artikel opzoeken en naar jullie doorsturen Ik
wens u en het Steunpunt veel succes.

(7) Ongerust
..... Via mijn plastisch chirurg kreeg ik een exemplaar van uw contactblad de Stille Kracht. Zelf
heb ik in 1991 siliconen implantaten gekregen die eind juni 2001 zijn vervangen omdat beiden
prothesen lekten. Dit bleek pas na een MRI scan. Aan de buitenkant voelde zowel de huisarts als
de plastisch chirurg niets. De klachten die ik via uw website en in uw blad lees maken me
ongerust omdat ze me bekend voorkomen. De operatie zelf, door een andere arts, is bijzonder
mooi gedaan, vind ikzelf. Maar de voorlichting vooraf was heel summier. Als ik bijvoorbeeld van
tevoren had geweten dat vervanging na 10 jaar raadzaam is, dan had ik het nooit gedaan. Ik heb
zelf nog nooit een siliconen implantaat gezien, alhoewel ik daar diverse malen om gevraagd heb.
Mijn huidige specialist, waarnemer van "mijn eigen" arts, gaf mij duidelijke en heldere informatie
maar helaas kon ook hij mij
geen prothese laten zien. Graag zou ik hierbij een abonnement willen aanvragen op uw blad.

(8) Erkenning
..... U laat me wel altijd schrikken als ik u aan de telefoon heb, maar alles wat u zegt klopt wel.
Na de eerste schrik ben ik toch altijd wel weer blij omdat u zo eerlijk en open alles uitlegt,
nergens omheen draait, duidelijk heel veel kennis heeft en vanuit uw hart met mensen omgaat.
Het stukje erkenning doet me zo veel goed en geeft mij de kracht om, inderdaad, mezelf trouw te
blijven. Op mezelf, mijn eigen waarneming te vertrouwen. Niet altijd even makkelijk natuurlijk,
helemaal niet als ik weer bij een dokter geweest ben, maar het gaat wel steeds beter. Ik kan steeds
beter zeggen wat ik wil of juist niet wil. En vooral mijn huisarts luistert nu beter naar me en wil
zelfs wat meer van jullie weten. Goed hè?

(9) Siliconen maffia
..... Bedankt voor vele jaren Stille Kracht. Vaak heb ik aan alle verhalen steun gehad. Alle
vrouwen hadden gemeen dat ze slachtoffers zijn. Ook ik dus! Maar ik sluit het af, ik kan er niet
meer tegen om te (blijven) zoeken naar bewijzen. Het lijkt net of de dokters betaald krijgen om
alles zoek te maken. Dokter weg, kliniek weg, bewijzen weg! Ook mijn laatste implantaten waren
zo stuk, dat er geen merk meer te zien was, volgens de arts. Raar hè, allemaal? Enfin, mijn
zenuwgestel moet rust hebben en ik probeer alles te vergeten. Ik kan echt niet meer, misschien
kan ik dan weer slapen. Als ik alle woede tegen fabrikant en artsen kwijt raak, kan ik misschien
toch weer verder, zelfs ziek. Nu niet, ik stik erin. Het is beter voor mij als ik de Stille Kracht niet
meer lees, denk ik, vandaar dat ik opzeg.
Veel succes en sterkte voor iedereen en kracht bij de strijd tegen de siliconen maffia.


Osteoporose: Meer over botontkalking
Preventie moet !
( Bron.- Informatiebulletin PP/CP )

Het aantal Nederlanders met een heup- en wervelfractuur zal de komende 40 tot 50 jaar
verdubbelen. Voor het overgrote deel van deze fracturen is osteoporose verantwoordelijk. Dat
blijkt uit een rapport van de Europese commissie dat onlangs openbaar is gemaakt. Osteoporose
is een röntgenologische afname van de bot-hoeveelheid, afgezet tegen het voor de leeftijd van de
patiënt normaal geachte röntgenbeeld. Momenteel breken jaarlijks 16.000 mensen een heup-en
net zoveel lopen een polsfractuur op. Ziekenhuizen registreren 14.500 wervelfracturen per jaar.
Volgens deskundigen is dit slechts een topje van de ijsberg, omdat in de meeste gevallen een
breuk van een wervel niet wordt geregistreerd.

Fracturen van de bovenarmen en ribben zijn ook mogelijk, maar ze zijn zeldzamer. De totale
behandelkosten worden momenteel geraamd boven de 200 miljoen euro. Volgens de werkgroep
van de Europese commissie dwingt dit de lidstaten tot een gezamenlijke aanpak. Preventie en
goede voorlichting verdienen daarbij prioriteit. Osteoporose was in 1991 ook het onderwerp van
een advies van de Gezondheidsraad. Sindsdien is de kennis van osteoporose sterk toegenomen.
Bijgewerkt cijfermateriaal en verbeterde wetenschappelijke inzichten vormen de basis voor een
nieuw rapport dat onlangs aan de minister van Volksgezondheid is aangeboden.

In dit recentste advies staat de volgende vraag centraal: "Op welke manier is liet mogelijk om de
kwalijke gevolgen van osteoporose te verminderen en dit aan het grote publiek duidelijk te
maken?"
Bot is geen dode massa. In de botten komen veel, meestal in de lengterichting lopende
bloedvaatjes voor, waaromheen in lagen kalkzouten zijn afgezet. Bot wordt voortdurend
opgebouwd en afgebroken. Dit niet alleen ten tijde van een ziekte, maar ook onder normale
omstandigheden kunnen kalkzouten aan het bot worden onttrokken. Dit kan een groot gevaar
voor de structuur van het bot opleveren. Zijn er veel kalkzouten verloren gegaan dan wordt er
gesproken van een lage botmineraaldichtheid. De botmineraaldichtheid kan worden gemeten en
heeft een voorspellende waarde voor het ontstaan van fracturen. Een lage waarde is een
risicofactor voor het krijgen van een fractuur.

Het breken van de heup is de belangrijkste uiting van osteoporose. Het breken van de heup heeft
een enorme impact op de gezondheid van de (oudere) mens. Mensen die de heup breken moeten
vrijwel altijd worden geopereerd. De helft van de patiënten krijgt na de heup -fractuur de oude
beweeglijkheid niet terug. Hierdoor ontstaat een verlies van de onafhankelijkheid en vaak
langdurige zorg in verpleeg- of verzorgingshuis. De leeftijd en de gezondheidstoestand vóór het
breken van de heup zijn belangrijke factoren na de fractuur behandeling. Het gevaar van
osteoporose is dus het breken van een bot. Wil men de kosten die voortvloeien uit de osteoporose
in de hand houden, dan moet de preventie van deze fracturen aandacht krijgen. Dit kan op een
aantal manieren.

(1) - Ten eerste kan door lichaamsbeweging de botmassa toenemen, althans het is de manier om
ervoor te zorgen dat de botmassa niet verder afneemt. In verband hiermee dienen op de diverse
leeftijdgroepen gerichte voorlichtingsprogramma's ontwikkeld te worden om de
lichaamsbeweging op een verantwoorde manier te bevorderen.
(2) - Ten tweede moeten er maatregelen worden genomen om de kans op vallen te verminderen.
Dit kan door vergroting van de spierkracht, verbetering van het coördinatievermogen, het zorgen
voor een bril met de juiste glazen en het verminderen van medicijnen die het alert zijn
beïnvloeden. Ook het aanbrengen van goede verlichting is van belang.
(3) - Ten derde is een gevarieerde voeding die voldoendekalk en vitamine D bevat essentieel voor
de botstofwisseling.

De kalkinname in Nederland is relatief gunstig, zodat aanvullende maatregelen weinig effect
zullen hebben. Vitamine D wordt onder invloed van het zonlicht in de huid aangemaakt. Dit
vermogen van de huid neemt bij ouderen af, evenals de mate van blootstelling aan zonlicht.
Toediening van vitamine D is daarom gewenst. Medicijnen als oestrogeen en kalkzouten hebben
een bewezen gunstige invloed op de botten.

Gezien de financiële en gezondheidsaspecten zou het logisch zijn osteoporose door middel van
een bevolkingsonderzoek op te sporen. Dit zou kunnen door het verrichten van een botmineraal
dichtheidsmeting bij gezonde vrouwen in de menopauze. Volgens de Gezondheidsraad biedt de
huidige stand van wetenschap onvoldoende argumenten voor screening bij vrouwen omstreeks de
overgang. Het herkennen door medische behandelaars van personen met een toegenomen
fractuurkans is thans de beste mogelijkheid om te komen tot een risicobeoordeling. Hierbij is van
belang dat medici precies weten welke, in brede kring aanvaarde richtlijnen zij moeten hanteren.
Tenslotte vraagt de commissie nadrukkelijk aandacht voor de behandeling van mensen met reeds
bestaande osteoporose. Ze vinden, dat met het beschikbaar komen van nieuwe farmaceutische
middelen het niet meer is te rechtvaardigen
[ Note S VS - Veel van "onze vrouwen" worden al op jongere leeftijd geconfronteerd met
botontkalking. Volgens onderzoekgegevens uit de jaren 80, van Dr. Nir Kossovsky, heeft dat in
onze situatie te maken met het z.g. "hapten effect", het opeten van ...... waardoor de botten brozer
worden en een versnelde afname van de bothoeveelheid bevorderd. ]

Vragen en klachten over de gezondheidszorg: IKG
Wanneer u gebruik maakt van de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening is het
mogelijk dat u daar vragen of klachten over heeft. (1) - Bijvoorbeeld hoe u een tweede mening
kunt vragen over een voorgestelde behandeling (second opinion). (2) - Of u zoekt contact met
mensen die een zelfde ziekte hebben. (3) - Mogelijk vermoedt u dat er fouten zijn gemaakt in de
medische behandeling. U denkt erover een klacht in te dienen en u wilt weten hoe u dat moet
doen. Met zulke vragen en klachten kunt u terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau
Gezondheidszorg (IKG).
Wat is het IKG?
Het IKG is een onderdeel van het Provinciaal Patiënten / Consumenten Platform (PC/PF) en is
onafhankelijk van de zorgsector
Wat doet het IKG?
Bij het IKG kunt u terecht voor:
(a) - Informatie, bijvoorbeeld over uw rechten als patiënt of over patiëntenorganisaties
(b)- Advies, bijvoorbeeld over de manier waarop u een klacht kunt indienen.
(c)- Ondersteuning, bijvoorbeeld door u te helpen bij het opstellen van een klachtbrief of het
voorbereiden van een gesprek.
De medewerkers van het IKG kunnen geen medische vragen beantwoorden en doen ook geen
uitspraak over de vraag of uw klacht gegrond is.
Wat doet het IKG verder met uw klacht?
Door alle vragen en klachten te registreren krijgt het bureau een beeld van de knelpunten in de
gezondheidszorg binnen de regio. Deze gegevens worden door het Patiënten / Consumenten
Platform besproken met organisaties van instellingen, zorgverleners en zorgverzekeraars. Uw
persoonlijke gegevens blijven hierbij volledig geheim.
Wie kan bij het IKG terecht?
Iedereen die gebruik maakt van een vorm van zorg, ook familie, vrienden of anderen die namens
u vragen of klachten hebben over zorg, kunnen contact opnemen met het IKG. De dienstverlening
is gratis.
( Zie Stille Kracht 4/01, pag. 13, voor IKG's in uw eigen regio )


Uitslag RIVM Onderzoek
Rapportnummer 640700003
http://www.rivm.nl
RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is vast te stellen of er in Nederland een
populatie vrouwen met een siliconen borstprothese bestaat met ernstige ziekteverschijnselen en
een hoge prevalentie van antipolymeer antistoffen (APA). De aanwezigheid van deze anti-
polymeer antistoffen is in de literatuur beschreven bij vrouwen met ernstige ziekteverschijnselen
en een siliconen borst implantaat (SBI) en bij ernstige fibromyalgie patiënten. Of deze anti-
polymeer antistoffen geïnduceerd zijn op basis van een immunologische antigeen specifieke
reactie is niet bekend, dus de term polymeerbindende immunoglobulinen lijkt meer van
toepassing.

Eerder werd reeds onderzoek verricht naar de prevalentie van APA bij vrouwen met een SBI en
ernstige ziekteverschijnselen. Deelneemsters werden geselecteerd middels een vragenlijst op
basis van zelfgerapporteerde klachten. De ernst van de ziekteverschijnselen werd hierna klinisch
vastgesteld tijdens de studie. Toen werd bij slechts drie van de 42 onderzochte vrouwen met een
SBI een positieve waarde voor de APA test gevonden. Vrouwen met ernstige ziekteverschijnselen
vormden echter slechts een klein deel van de onderzoeksgroep. Eerder gepubliceerde resultaten
betreffende de aanwezigheid van polymeer bindende antistoffen bij vrouwen met een SBI en
ernstige ziekte- verschijnselen, konden derhalve noch bevestigd noch ontkend worden.

In het hier gepresenteerde onderzoek werd een meer uitvoerige vragenlijst gebruikt met vragen
over spieren gewrichtspijn, vermoeidheid, en vragen over het lichamelijke en psychosociale
gevoel van welbehagen. Bovendien heeft de huisarts of de behandelend specialist een oordeel
gegeven over de klinische symptomen van de SBI vrouwen gedurende de laatste 12 maanden
voor het onderzoek. De criteria voor opname in de studie waren gebaseerd op de bereidheid tot
deelname van de vrouw en de klinische evaluatie van de huisarts of behandelend specialist.

Het doel was om minimaal 50 vrouwen met een SBI of blootstelling aan een SBI en ernstige
ziekte -verschijnselen in de studie op te nemen. Omdat dit aantal niet bereikt werd met de
vastgestelde selectiecriteria, werd een gedeelte van de vrouwen in de studie groep uitgenodigd op
basis van de ernst van de klachten zoals door hen aangegeven op de vragenlijst. In totaal namen
42 vrouwen deel aan de studie. De leeftijd varieerde van 31—73 jaar. 21 Vrouwen werden in de
studie opgenomen op basis van gegevens van de huisarts / specialist En 21 vrouwen op basis van
de vragenlijst. De gemiddelde blootstelling aan een SBI was 16 jaar. Bij de vrouwen werd
klinisch onderzoek uitgevoerd en bloed afgenomen. Tevens werden bloedmonsters onderzocht
van 80 vrouwen uit de algemene bevolking in dezelfde leeftijdscategorie (studiegroep plus of min
5 jaar), met een leeftijd van 26 - 69 jaar.

De studiegroep werd ingedeeld in 4 subgroepen met respectievelijk minimale, geringe, matige en
ernstige ziekteverschijnselen. De onderverdeling vond plaats op basis- enerzijds de afname van
functionele capaciteit (zelfredzaamheid,wat kan men nog wel en niet meer doen in het dagelijkse
leven), en anderzijds de algemene; beoordeling door de studie-arts wat betreft de "ziekte-activiteit
en een algemene schatting van de pijn. De meeste vrouwen met een SBI (31 van de 42) werden
ingedeeld in de groep met minimale ziekteverschijnselen.

Zes van de 42 vrouwen met SBI werden ingedeeld in de groep met geringe, twee in de groep met
matige en drie in de groep met ernstige ziekteverschijnselen. Vijf van de 42 SBI draagsters
(11.9%, 95% betrouwbaarheidsinterval 4.0%-25.6%) hadden een positieve waarde voor de
aanwezigheid van polymeerbindende immunoglobulinen (APA) in het serum. Alle APA positieve
reacties werden waargenomen bij vrouwen in de groep met minimale ziekteverschijnselen. Bij
vier BSI draagsters werd een zwak positieve waarde gevonden. Een van de drie vrouwen
ingedeeld in de groep met ernstige ziekteverschijnselen had een zwak positieve APA waarde. In
de controle groep werd bij vijf van de 80 vrouwen (6.3%, 95% betrouwbaarheidsinterval 2.1-
14.0%) een positieve APA waarde waargenomen, en bij één een zwak positieve waarde.

Het geringe verschil tussen de SBI draagsters en de controle groep is statistisch niet significant.
Dit onderzoek kan de resultaten van Tenenbaum over de aanwezigheid van "anti-polymeer
antistoffen" in het bloed bij vrouwen met een SBI en ernstige symptomen noch bevestigen noch
ontkennen. Het feit dat het niet mogelijk bleek in twee studies voldoende vrouwen met een SBI
en ziekteverschijnselen op te nemen, geeft aan dat het aantal vrouwen met een SBI en ernstige
symptomen in Nederland gering is. Ook bij een normale populatie Nederlandse vrouwen wordt er
een behoorlijk aantal vrouwen met een positieve waarde voor anti-polymeer antistoffen in het
bloed gevonden. Dientengevolge kan het gebruik van de "anti polymeer antistof' test niet
aanbevolen worden als hulpmiddel bij de klinische evaluatie van vrouwen met een SBI en
ernstige klachten / symptomen.

Brief / Reactie van St. SVS:
na bestudering van het complete rapport RIVM
(Zie internet - http://www.rivm.nl )

Ministerie VWS
Betreft - RIVM rapport 640700003/2002
Uw Kenmerk - GMT/MT 2270651
Lelystad, 4-4-2002

Geachte mevrouw,

Bij deze een korte reactie van SVS op het RIVM rapport. Dat dit onderzoek niet het (door ons)
beoogde effect zou hebben, n.l. het vinden van een antwoord op de vraag: "waarom zijn deze
vrouwen zo ziek", was vooraf al bekend. Wéér is er bij rotte appelen naar perenrot gezocht. Weer
zijn de vrouwen met een dode mus blij gemaakt, is er valse hoop gekweekt en weer zijn ze tussen
wal en schip terechtgekomen. Een in en in trieste zaak! Wat nu? Er IS een groot probleem. De
cijfers van SVS zijn bij u bekend. Ruim 10% van de geschatte prothesen populatie staat bij SVS
genoteerd met een variëteit aan klachten van vervelend en vaag tot bijzonder zwaar en
invaliderend, mede afhankelijk van implantaatleeftijd, aantal her-operaties en eigen constitutie.
Dat is beslist géén gering aantal.

De klachten van de vrouwen zijn traditioneel wetenschappelijk niet of nauwelijks traceerbaar.
De symptomen lijken op die van een bekende ziekte, maar zijn het niet. Ook dit is/was al jaren
bekend. Uiteraard zijn de "APA's" ook bij niet SBI draagsters, zoals de controlegroep, vindbaar.
Deze polymeren stoffen worden zeer breed toegepast voor dagelijks gebruik in
voedingsmiddelen, verzorgingsartikelen, medicijnen, etc. Men wordt er chronisch aan
blootgesteld. Iedereen kan hier een overgevoeligheid of zelfs een allergie voor opbouwen in de
loop der jaren met verstrekkende gevolgen voor het algemene functioneren. Het wordt tijd dat er
echt geluisterd gaat worden naar de mensen zelf, die vanuit de praktijk de "veldgegevens" kunnen
aanleveren, in plaats van zich blind te staren op statistieken en protocollen die niet realistisch of
praktijkgericht zijn. Het gaat om mensen, om mensenlevens !

In vertrouwen dat deze brief tijdens de bijeenkomst voorgelezen wordt aan de aanwezigen, met
excuses en begrip voor mijn afwezigheid (mijn gezondheid laat dat niet toe), kijk ik uit naar een
reactie uwerzijds.
Vriendelijke groet namens alle aangeslotenen van SVS,
Marlou Boots,
Secretaris St. SVS


Mijn verhaal
Ik ben inmiddels geopereerd, de implantaten zijn verwijderd en niet vervangen. Ik heb ze ondanks
mijn vraag echter niet te zien gekregen. De implantaten zouden "slechts" hebben doorgezweet (na
15 jaar!) Wat over is gebleven is een A-cup. De bovenzijde van mijn BH blijft vrij leeg, maar met
de tegenwoordige BH's is dat niet zo'n probleem. De moet nog een paar keer terug voor controle
en om te besluiten of ik te zijner tijd weer nieuwe implantaten wil. Het antwoord daarop weet ik
inmiddels voor 100% zeker. Nooit meer!

Van mijn huisarts heb ik het advies gekregen vitaminetabletten van 'n goed merk, Constant-C
(met geleidelijke afgifte) van 500 mg te slikken, aangevuld met vitamine B-complex forte. Dit,
omdat mijn lichaam alle energie nodig had/heeft om zich tegen die troep te verweren en er dus
voor de normale functies weinig energie overbleef, waardoor ik bijna alle klachten van de lijst
had. Voor mijn ogen slikte ik al Retoxil. Bij al deze vitamines heb ik erg veel baat. Ik knapte met
de dag meer op. Voor de operatie was ik hierdoor erg aangesterkt, de meeste klachten waren al
sterk afgenomen. Ik kan nu niet meer begrijpen dat ik "ooit" (25 jr. geleden) zo stom heb kunnen
zijn. Mijn omgeving kent me en het maakt voor hen totaal niet uit of ik wel of geen borsten heb.
Maar verstand komt met de jaren, zegt men en dat blijkt ook nu weer. Deze implantaten hebben
in ieder geval bij mij zeker niet tot een gelukkiger of beter leven geleid.

L.


Voor u Gelezen
De Friesland wees implantaat te snel af
( Leeuwarder Courant, 30 april 2002 )
Leeuwarden. Zorgverzekeraar De Friesland heeft bij het afwijzen van een vergoeding voor het
vervangen van siliconen borstimplantaten onvoldoende onderzoek verricht. In een
beroepsprocedure, die door een inwoonster van Leeuwarden aanhangig was gemaakt, fluit
bestuursrechter Pieter Wijtsma de ziektekostenverzekeraar terug. Bij de vrouw werden in 1979
siliconen borstprothesen geïmplanteerd. Na lichamelijke klachten zijn die eind februari 1996
vervangen door prothesen die met fysiologisch zout waren gevuld. Driejaar later werden deze
prothesen als gevolg van psychische klachten verwijderd en kreeg de inwoonster van Leeuwarden
opnieuw siliconen borstimplantaten. In de loop van 2000 meldde zij zich ziek. Zij had last van
extreme vermoeidheid en gewrichtsklachten. Volgens haar kwam dat. doordat de "oude" of de
huidige siliconen implantaten waren gaan lekken. Zij verzocht om een vergoeding voor het
vervangen van de in 1999 ingebrachte borstimplantaten.

Volgens een onderzoek van een psychiater was er geen oorzakelijke relatie tussen de klachten van
de vrouw en de siliconen implantaten. Naar het oordeel van de deskundige hielden haar klachten
verband met ernstige neurotische depressieve stoornissen. Een plastisch chirurg van het A.Z.
Nijmegen Sint Radboud erkent dat er wetenschappelijk nog steeds geen verband is vastgesteld
tussen het hebben van borstimplantaten en klachten als extreme vermoeidheid en
gewrichtsklachten. Hij is echter wel bereid om de huidige implantaten van de vrouw door een
ander soort implantaten — monobloc prothesen - te vervangen. De bestuursrechter vindt dat de
zorgverzekeraar had moeten nagaan of de behandeling die de Nijmeegse plastisch chirurg
voorstaat in medische kringen al dan niet gebruikelijk is. De Friesland dient zich opnieuw te
buigen over het verzoek van de inwoonster van de Friese hoofdstad.

                    Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
              BRON - Tijdschrift De stille kracht
             'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
    Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
             Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
             9e Jaargang, September 2002, Nummer 3


Index - 9e Jaargang: September 2002, Nummer 3
- Even voorstellen: De nieuwe minister Bomhoff
- De Lastige Luis in de (Medische) Pels
- Artikel OPZIJ: Terriers
- Diverse tips
- Een jaar later: eerbetoon aan Sylvia Millecam
- Brief naar minister Bomhoff
- Brievenbus: Ingezonden reacties
- Kris Kras: Ingezonden reacties
- Medische Shiadsu
- Soja-implantaat in borst vervangen (De Telegraaf)
- Belangrijke adressen US-claim
- Kankeronderzoek / mammografie bij siliconenborsten zinloos en gevaarlijk
- Studenten Uit de school geklapt: Interview
- Cosmetisch Masker: Vanessa, Martin Janssen - Plastisch Chirurg, Marijke Heiwegen


EVEN VOORSTELLEN: DE NIEUWE MINISTER
Heeft weinig te verliezen
De nieuwe minister van Volksgezondheid, Eduard Bomhoff is geen onbekende in Den Haag, al
was het maar vanwege zijn meestal erg kritische verhalen over het regeringsbeleid. Van Paars
moest deze ex-P vd A'er weinig hebben. Maar ook kan hem het financieel strakke regeerakkoord
weinig bekoren. Hij is voor veel meer investeren in zorg, onderwijs en politie dan in het
regeerakkoord staat, maar waarvoor hij nu wel getekend heeft. Ook vindt hij het eigenlijk onzin
dat er thans geen begrotingstekorten meer mogen zijn. Bomhoff was hoogleraar economie aan de
universiteiten van Rotterdam en Nijenrode en was oprichter/directeur van het
onderzoeksinstituutnyfer, een particuliere tegenhanger van het Haagse CPB. Hij heeft enkele
boeken op zijn naam staan en schreef tientallen wetenschappelijke artikelen. Over zowat elk
onderdeel van het kabinetsbeleid heeft hij wel eens iets geschreven wat straks ongetwijfeld tegen
hem wordt gebruikt.

In de nationale politiek heeft hij zelf zo goed als geen ervaring. Hoe hij zijn rol als vi-ce-premier
invulling gaat geven is onduidelijk. Bomhoff had belangstelling voor het ministerschap nu hij,
naar eigen zeggen, op het einde van zijn werkzaam leven weinig te verliezen heeft. De van huis
uit monetair-econoom is een solist die niet gewend is zich aan anderen te onderwerpen. Of hij die
eigenschap soepel in overeenstemming weet te brengen met zijn lidmaatschap van de
ministerraad zal moeten blijken.

De heer Eduard Bomhoff mag dan weinig te verliezen hebben, wij daarentegen een heleboel!,
Hoelang zal het gaan duren voordat hij de dossiers betreffende de siliconen problematiek onder
ogen krijgt en eventuele stappen kan ondernemen? Een jaar, twee jaar? Langer ?? Zoveel tijd
hebben wij niet meer, laten we proberen hem eerder op weg te helpen zodat er eindelijk iets voor
ons gedaan gaat worden vanuit Den Haag. Stuur je verhaal over je achtergrond, je verknalde
leven, gezondheid en lichaam, je verdriet en pijn door siliconen implantaten, zo uitgebreid
mogelijk naar onze nieuwe minister van volksgezondheid. Spreek de verwachting uit dat hij naar
je luistert, je klachten serieus neemt en stappen onderneemt om méér leed te voorkomen.

Wacht niet af, maar schrijf.....! ALLEMAAL !

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ter Speciale attentie van Dhr. E. Bomhoff
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Tel: 070 340 79 11 / Fax: 070 - 340 78 34


DE LASTIGE LUIS IN DE (MEDISCHE) PELS
UITVERKOOP !
Heeft u ook die grote advertenties gezien voor borstvergroting binnen een week, op afbetaling
met ook nog eens 200 Euro korting in de maand juli? UITVERKOOP!!!
ONZIN !
Een artikeltje van een andere plastisch chirurg maakte melding van het feit dat er met
vrouwengroepen als siliconen survivors niet te praten is / zou zijn. "Zij bleven maar bij hun
standpunt dat de reuma en suikerziekte waaraan ze leden, veroorzaakt was door siliconen." "Zelfs
na 30 jaar heeft geen enkele onderzoeker een relatie tussen ziekte en siliconen kunnen aantonen.
In ons ziekenhuis bieden we daarom alleen siliconen implantaten aan", aldus deze arts.
DERDE PLAATJE
En dan die "schitterend" gemanipuleerde foto's erbij, walgelijk, super misleidend en tegen de
Europese richtlijnen die ook door Nederland ondertekend zijn. Dus eigenlijk in strijd met de wet!
Als de kat van huis is .......! Zoals ik op de radio in Plein Publiek openlijk verwoordde: "Het derde
plaatje, hoe het eruit kan zien als het fout gaat, wordt niet getoond".
TAM - TAM ...
Ik ben weer lekker aan het tam-tammen geweest, zoals dat nu internationaal genoemd wordt.
Diverse afdelingen van VWS hebben een kopietje van deze uitverkoop-actie ontvangen (geen
reactie), maar ook onze nieuwe minister en natuurlijk het Europees Parlement en de Reclame
Code Commissie. In Brussel hadden en hebben ze er geen goed woord voor over. Ze zijn daar
ook helemaal niet te spreken over de houding, of beter gezegd: het gebrek aan houding, in
Nederland. Ik ben benieuwd! Een mooie taak voor onze nieuwe regering.
REKENFOUTJE !
Kunnen ze ook paal en perk stellen aan de vele commerciële TV uitzendingen, die ook verkapte
reclame zijn. Zoals dat "Watje" laatst die vol trots zijn nieuwe boek promootte en even "en
passant" vermeldde dat het aantal borstvergrotingen in Nederland met rnaar liefst 240% was
toegenomen. Zijn becijfering was als volgt: 5.000 per jaar in 1995, nu in 2002 zijn dat er 12.000.
Wel, hij mag dan misschien wel leuk kunnen praten en aardig schrijven, het eenvoudige
cijferwerk heeft hij beslist niet onder de knie. Terug naar de schoolbanken.
BEDENKINGEN !
Uiteraard hebben wij daar onze vraagtekens en bedenkingen bij, mede dankzij de veelvoud aan
bevestigende rapporten in ons archief en de overeenkomsten in de verhalen van duizenden
vrouwen over de hele wereld. Het enige verschil is de taal. Wij hebben redenen te over om bij ons
standpunt te blijven.
OPROERKRAAIERS
Kostelijk zoals er vaak op SVS gereageerd wordt als tijdens het consult onze naam ter sprake
komt. "Die vereniging? Oproerkraaiers!!! Daar moetje niet naar luisteren ". Vaak wordt daarna
zo'n gesprek ook heel anders en is "pappie" dokter niet meer zo aardig en begrijpend. (De goeden,
die er echt ook zijn, niet te na gesproken.) Komisch eigenlijk! Wat laten die "helden" zich in de
kaart kijken. Duidelijk bang voor dit (lieve) kleine huisvrouwtje. (Ha ha!)
KENNIS IS MACHT
Het is juist goed dat de vrouwen, dankzij eerlijke voorlichting, steeds beter voor zichzelf op
(durven) komen en gerichtere vragen kunnen stellen. Maar ook weten en aangeven dat een
antwoord niet correct is. Kennis is tenslotte een stukje macht en zekerheid wat weer ten goede
komt aan het zo belangrijke zelfvertrouwen. Ga zo door vrouwen, volg je intuïtie !


ARTIKEL OPZIJ: TERRIERS
( bron - tijdschrift OPZIJ, augustus 2002, tekst Femke van Zeijl )

ZE WILLEN NIET DAT HET JOU OOK OVERKOMT. DAAROM VECHTEN ZE MET ALLE
KRACHT DIE ZE (NOG) HEBBEN. VIER TERRIËRS OVER HUN STRIJD: WAAR ZU ZICH
IN HEBBEN VASTGEBETEN EN DIE HEN NOOIT LOSLAAT.
Tegen siliconenimplantaten
Bij alles denk ik: hoe lang heb ik nog?'

Marlou Boots (58) richtte tien jaar geleden het Steunpunt voor Vrouwen met
Siliconenimplantaten op en zet zich sindsdien in voor betere informatie en regelgeving op het
gebied van borstimplantaten
" Mijn eerste implantaten kreeg ik op mijn achtentwintigste, na een zwaar verwaarloosde
borstontsteking. Schitterend was het volgens de artsen, een wondermiddel. Als je op je tachtigste
overlijdt, staan je borstjes nog fier overeind, dat soort verhalen. Binnen drie jaar kon ik echter
naar een aangepaste woning. In totaal heb ik achttien borstoperaties achter de rug. Gescheurde en
lekkende implantaten hebben mijn gezondheid naar de knoppen geholpen. Het heeft ook mijn
gezin een hoop schade aangedaan. Mama was altijd ziek, je kon nooit met haar stoeien. Maar ik
kan het tenminste nog navertellen.

Per week komen er in Nederland veertig vrouwen bij die borstprotheses krijgen van siliconengel.
In de Verenigde Staten zijn siliconenimplantaten allang verboden. En hier gaan we gewoon door.
Terwijl er nu zoveel bekend is over de schadelijkheid van siliconen: er hoeft maar een fractie van
vrij te komen of je hele immuunsysteem slaat op tilt. In de begintijd zijn artsen ook misleid door
mooie praatjes. Ik was in Nederland de eerste die het probleem aan de orde stelde. In 1991 heb ik
alles radicaal laten verwijderen. In die tijd plaatste ik een oproepje in De Telegraaf om contact te
krijgen met lotgenoten. De reacties waren overweldigend: artikelen in de krant, tv-uitzendingen.
Dat iedereen het woord siliconen nu kent, komt omdat ik destijds keihard aan de bel heb
getrokken.

Het steunpunt heb ik tien jaar geleden opgericht. Sindsdien heb ik een tiendaagse werkweek,
bijna alles draait op mij. Vier keer per jaar geef ik een blad uit met daarin onder meer vertalingen
van artikelen uit het buitenland. Ik houd contact met vergelijkbare organisaties in andere landen,
probeer aandacht voor het onderwerp te krijgen bij politici. Het zwaarst is nog dat de vrouwen die
je kent via de stichting, doodgaan omdat ze door hun implantaten in de vernieling zijn gedraaid.
Met name als ik ze beter heb leren kennen, is dat heel erg moeilijk. Zoals niet zo lang geleden
iemand die thuis zou komen uit het ziekenhuis na haar zoveelste operatie, helaas thuiskwam in
een kist. Of drie jaar geleden toen een nog jonge vrouw zelfmoord pleegde, omdat ze niet door
wilde met de pijn en haar verminkte lichaam.

Op dit moment ken ik zo'n vijftien vrouwen die in de terminale fase zijn. Er zijn erbij bij wie ik
het uitstel ze te bellen, bang om te horen dat ze al dood zijn. Dat is heel moeilijk, ook omdat ik
natuurlijk bij dit alles denk: hoe lang heb ik nog? Want het gaat ook om mijn leven. Ik moet
boven wel een paar engeltjes hebben die me steunen, anders kon ik dit nooit volhouden. Mijn
omgeving heeft me altijd gesteund. Het legt natuurlijk nogal een claim op je privéleven. Mijn
man zegt weieens: "Alles gaat altijd over borst, borst, borst." Maar hij weet dat vrijwilligerswerk
niet vrijblijvend is. Bij hem ging het vroeger altijd over voetbal. Ik heb met hem afgesproken dat
ik ga afbouwen. Over twee en een half jaar gaat hij zelf met pensioen, dan ben ik twaalf en een
half jaar bezig geweest en is het mooi geweest. Ik heb al veel bereikt. Nieuwe richtlijnen vanuit
Brussel, die voorzien in een bedenktijd van een maand en die betere voorlichting tot gevolg
moeten hebben, zijn een hele stap vooruit. Het liefst zou ik een verbod zien op het gebruik van
siliconenimplantaten voor esthetisch gebruik, net als in de Verenigde Staten. Maar dat is helaas
op dit moment niet bereikbaar.

Ik word weieens moedeloos, maar weet me altijd weer op te peppen. Dan ga ik even stalken: dan
fax ik iedereen die er politiek mee te maken heeft, bijvoorbeeld de reclame van een instituut dat
adverteert met borstvergrotingen met zogenaamd veilige siliconen. Om te laten zien dat het nog
steeds
gebeurt. Als ik me dan heb uitgeleefd, voel ik me weer wat beter. Ik moet doorgaan, ben nog niet
klaar met mijn taak. Ik heb mezelf die grens gesteld van nog twee en een half jaar. Maar het laat
me natuurlijk niet los. Als ik ten onder ga, is het strijdend, en niet hulpeloos afwachtend.'


DIVERSE TIPS

(1) TIP - Omdat ik geen BH om m'n lijf kan verdragen, prik ik een (watten) noodprothese met
een veiligheidsspeldje of broche aan m'n T-shirt of hemdje vast om toch optisch "gelijk" te
lijken. Dat bevalt me prima zo en ik kan alles dragen wat ik wil, ook lage topjes. (Zie foto) Deze
foto is gepubliceerd naast het OPZIJ artikel

(2) TIP - Beter geen griepinjectie voor siliconen belaste vrouwen. Er kunnen stoffen inzitten
waar wij verkeerd op reageren, waardoor het middel erger is dan de kwaal. Bespreek dit met de
behandelend arts.

(3) TIP - Als u een injectie- of infuusnaald ingebracht krijgt; éérst de naald even af (laten) vegen
met alcohol. Dit, in verband met onze overgevoeligheid voor het chemische glijmiddel op de
naald.

(4) TIP - Als u pot- of blikgroente wilt eten: Kook het niet in het eigen vocht. Spoel de groente
uitgebreid af tot er geen schuim meer op ligt voor u verder gaat met het verwerken. Vermijdt ook
scherpe kruiden en specerijen, die kunnen voor een onrustige nacht zorgen.

(5) TIP - Weet wat u eet en slikt. Lees altijd de bijsluiters en etiketten. Veel medicijnen,
voedings- en gebruiksartikelen bevatten siliconen of chemisch verwante stoffen.

(6) TIP - Een goede en natuurlijke remedie tegen hoog cholesterol is visolie (3 theelepels per
dag) en/of elke dag 2 teentjes knoflook. Andere goede eigenschappen: Bloedzuiverend en
bloeddruk verlagend. Traditionele cholesterolverlagende medicijnen werken (voor ons verkeerd)
op de spieren, net zoals de bekende reuma -medicijnen. Vraag uw apotheker om uitleg
betreffende samenstelling, werking en mogelijke alternatieven


EEN JAAR LATER:
EERBETOON AAN SYLVIA MILLECAM
Eerbetoon aan Sylvia Millecam
(en de andere moedige vrouwen in deze situatie)
Voorgelezen op de Goede Vrijdag Healing bij Jomanda LM. augustus 2001 - 2002

Wat doe je, als je een knobbeltje voelt in je borst en al weet dat je niet kiest voor chemo en
opereren. Ach, je wordt voor gek verklaard door iedereen, die niet verder wil kijken dan zijn of
haar neus lang is. Gelukkig zijn er ook mensen die je willen begrijpen en willen ondersteunen op
de weg die je wilt bewandelen zoals je gevoel je ingeeft. Natuurlijk zijn er momenten van
doodsangst geweest, momenten van boosheid, je radeloos voelen en twijfels. Toch steeds
opnieuw wist je, datje het goed deed. Dat gevoel kwam ergens vandaan, heel diep van binnen, uit
een gevoelswereld die in contact staat met een wereld waarin je altijd geloofde.

De twee werelden van Sylvia Millecam. Het leven als succesvolle comédienne en het leven van
een vrouw die leerde voor zichzelf te kiezen. Sylvia Millecam, een levende legende. Op haar
sterfbed zei ze nog: "k had zo graag een boodschap willen uitdragen en ik heb altijd vertrouwd,
maar ik ben oh zo bang geweest voor hetgeen ze nu zeggen." Natuurlijk weet ik en met mij nog
een aantal mensen, welke boodschap ze heeft. In de eerste plaats voor jezelf kiezen en je niet
laten leiden door opmerkingen die je onzeker maken, waardoor je iets gaat doen waar je later spijt
van krijgt. Als we op aarde komen krijgen we een lichaam waar we goed voor moeten zorgen ....

Probeer geen relatie te redden door siliconen in je borsten aan te laten brengen. Siliconen,
oorzaak en gevolg, nemen letterlijk bezit van je lichaam. Commerciële uitvindingen, die gretig
worden opgepakt door de reguliere artsen. Er wordt dan niet aan gedacht dat er een misdaad
wordt gepleegd op het menselijk lichaam. Hoe vaak hoor je niet dat mensen bacteriën oplopen in
ziekenhuizen tijdens ingrepen van verschillende aard. Ach, het maakt allemaal niet uit. De mens
kiest er toch zelf voor!

Reguliere artsen verschuilen zich achter hun titel. Arts zijn is een prachtige roeping, als je dat
bent vanuit je hart en mee wilt denken met de gevoelswereld van een patiënt. Sylvia heeft gedaan
wat ze moest doen. Ze dwingt daarmee respect af en is een voorbeeld voor velen. Knoop deze
waarheid goed in je oren.


BRIEF NAAR NIEUWE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
T.a.v. Dhr. E. Bomhoff
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Betreft - Silicone-Gate
Bijlagen - 4x

Steunpunt voor Vrouwen Met siliconen-implantaten
                                      Lelystad, 23 juli 2002
Geachte meneer Bomhoff,

Allereerst hartelijk gefeliciteerd met uw benoeming als minister van VWS. Heel veel succes
toegewenst op deze moeilijke, maar dankbare plaats. Als secretaris / coördinator van St. SVS, het
steunpunt voor vrouwen met (vragen over en/of problemen door) siliconen borst implantaten, wil
ik via dit schrijven een dringend beroep op u doen, in de hoop eindelijk erkenning en behandeling
te verkrijgen voor een zwaar medisch gecreëerd probleem waar duizenden Nederlanders dagelijks
onder te lijden hebben. (Zie bijlage: Feiten en cijfer)

Ondanks deze voor u hectische tijd richt ik me juist nu tot u met een expliciet verzoek om hulp
voor deze grote groep ernstig ziek geworden vrouwen (maar ook kinderen en mannen),
veroorzaakt door siliconen bevattende medisch hulpmiddelen als borstimplantaten en de daarin
voorkomende chemische stoffen. (Zie bijlage: Chemicalien)

Willens en wetens wordt deze groep de noodzakelijke zorg onthouden, mede door onbekendheid
en/of ontkenning van het probleem. In deze situatie werd helaas ook op hoog niveau de "doofpot
mentaliteit" gehanteerd en slechts geluisterd naar de gebruikmakers (= belangenverstrengeling) in
plaats van maar de gebruikers, de ziek geworden vrouwen. (Zie bijlage: Brief reactie na RIVM
rapport)

Zelfs de nieuwe Europese Richtlijnen (15 nov. 2001) zijn niet via de officiële kanalen naar buiten
gebracht en zelfs niet in werking gesteld. Misleidende advertenties met gemanipuleerde foto's
voor borstvergroting binnen een week verschijnen nog regelmatig in dag- en weekbladen. (Zie
bijlage: Kopie advertentie)

Het onthouden van eerlijke informatie aan belanghebbenden en het toe blijven staan van
misleiding wordt op deze manier door Den Haag gesteund. Een bijzonder ernstige ontwikkeling,
vindt St. SVS en een groot hiaat in de zorgplicht van de Nederlandse overheid. Als ik eerlijk mag
zijn, acht jaar Paars "sorry, foutje" beleid heeft veel mensenlevens gekost en verknalt. Op onze
regelmatige vraag naar minister Borst en de diverse afdelingen van VWS: "Hoe lang nog, hoe
veel nog", kregen we soms wel eens een antwoord als: "er is niets wetenschappelijk bewezen",
maar meestal hoorden we helemaal niets. Hopelijk gaat hierin nu ook verandering komen.

Van u zou ik graag willen vernemen wat u voor deze grote groep, de zieken door siliconen
implantaten van nu en van de toekomst, zou kunnen en willen doen. Heeft u meer informatie
nodig, dan wil St. SVS u daarmee graag van dienst zijn. Ons archief en onze kennis is bijzonder
uitgebreid. In de hoop op korte termijn van u te horen, verblijf ik,

Met vriendelijke groet namens St. SVS,
Marlou Boots, Secretaris / Coördinator St. SVS
Member United European Silicone Supportgroup


BRIEVENBUS - INGEZONDEN REACTIES
(1) OORTJE -
..... Allereerst een bericht van "OORTJE" Coby, als "hart onder de riem stekertje".

Hallo lieve mensen,
sommigen van jullie zullen mij wel kennen, over me gehoord hebben of me aan de telefoon
gehad. Zelf ben ik ook en siliconen slachtoffer. Wat ik nu ga zeggen moeten jullie goed
onthouden: Laat niet over je heen lopen door artsen! Al een paar maanden heb ik last van mijn
keel, opgezet en pijn. Ook aan de buitenkant is het waar te nemen. Mijn huisarts zei: "Kom nog
maar eens binnenwandelen als hij nog dikker wordt". Wel heeft ze slikfoto's laten maken.
Gelukkig is er één specialist in mijn leven die me al zo'n 20 jaar steunt. Hij gaf me een
verwijskaart zodat ik naar de KNO-arts kon. Die was ook wel aardig en na verschillende
onderzoeken kwam er uit dat ik een cyste had en wat slijm rond de longen die wat uitgerekt
waren. Naar de longarts vond hij eerst nodig en toen weer niet. Ook mijn huisarts vond dit niet
nodig. Wel moest ik naar logopedie. Daar zeiden ze weer: "Ga toch maar eerst naar KNO-arts 2
voor een second opinion ". Maar bij mijn huisarts kon ik niet terecht. Weer kreeg ik van mijn
bevriende arts de noodzakelijke verwijskaart.

Die 2e KNO-arts vertelde dat ik een tongamandel ontsteking had en dat die slikfoto's niet nodig
waren geweest. Wel, zo ging het gejojo nog even door. Ja - nee, ja - nee, ik mankeerde niets! Ik
weer naar mijn bevriende arts die ik op zijn verzoek het hele verhaal vertelde, ook dat ik niet naar
de longarts mocht. Hij werd woedend en vroeg me of er al eens gekeken was of er siliconen in de
longen aanwezig waren. Ik zei nee. Hij heeft wederom voor een verwijskaart gezorgd en meteen
een afspraak gemaakt. Binnen 2 weken kan ik terecht. Die andere artsen heb ik hierover niets
verteld. Mijn tijd kont nog wel! Als ik verder iets meer weet, krijgen zij dat op hun boterham.

Ik weet uit ervaring dat het heel moeilijk is als je met siliconen te maken hebt om serieus
genomen te worden. Ik heb geluk gehad dat die bevriende arts als een vader voor mij is en me
serieus neemt.
Wat ik wil zeggen met dit verhaal is: "Mensen, laatje niet in een hoek duwen. Kom voor jezelf,
voor je rechten op". Je gezondheid gaat voor alles!

(2) MIJN VERHAAL -
..... Toen ik een baby was heeft mijn kindermeisje een ketel kokend water over de rechterkant van
mijn lichaam heen laten vallen. Toen ik 16 was heeft een plastisch chirurg de eerste operatie
gedaan om e.e.a. weer recht te trekken. In de zeventiger jaren hoorde men veel over siliconen.
Najaren van minderwaardig voelen had ik besloten mijn borsten daarmee te laten corrigeren. Ik
hoefde echt geen grote borsten, maar links had ik niet veel en rechts was helemaal omlaag
getrokken door die brandwond. Na de operatie kon ik letterlijk en figuurlijk mijn rug rechten. En
dan wordt je vijftig ..... en wordt je opgeroepen voor een borstkanker onderzoek.

Toen ik voor de eerste keer in die bekende bus zat, voelde ik me best rot. Tot 3x toe ben ik naar
binnen geroepen omdat de foto's niet goed waren. Toen ik eindelijk kon vertrekken dacht ik nog:
"Het zou me niets verbazen als e.e.a. kapot is gedrukt". Begin dit jaar kreeg ik een 2e oproep en
weer moest ik tot 3x toe aan- en uitkleden. En toen begon de ellende ..... Ik werd opgeroepen door
de huisarts, die vertelde dat ik me moest melden omdat een prothese is gaan lekken. Het
bevolkingsonderzoek had hem daarvan bericht. Volgens de arts waarnaar ik doorgestuurd was,
was dit de eerste keer dat een vrouw zich met zoiets in zijn praktijk meldde .... De afspraak is:
Beide prothesen eruit en geen nieuwe meer! Balen doe ik er wel van !


KRIS KRAS: INGEZONDEN REACTIES

(1) INFO. -
 ..... Mijn complimenten voor het uitstekende stuk in de laatste OPZIJ. Zoals dat heet: "De stilte
verbroken en de schaamte voorbij". De juiste woorden gevonden. Knap werk! ..... Naar aanleiding
van een recent gelezen artikel wil ik graag informatie over de schadelijke gevolgen van siliconen.
Er zijn tegenwoordig ook zoutwater implantaten. Hebben jullie daar ook informatie over ?

(2) OPERATIE -
..... Vijfjaar geleden kreeg ik implantaten. Iets was niet goed. Na twee jaar aan het lijntje
gehouden te zijn, bleek er een operatie noodzakelijk. Gelukkig kon het een borstbesparende
operatie worden. De implantaten zijn blijven zitten. Daarna volgde bestraling en chemo. Nu zijn
mijn borsten erg hard, maar dat komt niet van de bestraling, zegt mijn oncoloog. Ook zou er geen
sprake van kapselvorming zijn, volgens hem. Maar wat is het dan wel? Wat moet ik doen? (Note
S VS: Géén bestraling met Implantaten. Dat kan en mag niet, nooit!) Een vraagje nog: Kan
siliconen kanker veroorzaken? ..... Enige tijd geleden las ik iets over stichting S VS in de krant.
Na amputatie van een van mijn borsten, vorig jaar, denk ik nu over een eventuele reconstructie
na. Daarom wil ik informatie vragen en eventuele ervaringen van jullie op dit gebied.

(3) PLAT -
..... Ik heb nooit veel problemen gehad met het feit dat ik weinig borstontwikkeling had. Maar, na
3 kinderen gevoed te hebben, ben ik echt "plat". Toen in met de kinderen tijdens de vakantie in
het zwembad was en daar mezelf in de spiegel zag, ben ik met m'n armen voor m'n borst, alsof
het koud was, terug gelopen. Op dat moment wist ik zeker dat ik hieraan écht iets wilde laten
doen. Mijn huisarts begreep mijn vraag direct. Volgens hem zie je maar zelden vrouwen die zo
weinig borstvorming hebben. (???) Hoe gaat zo'n operatie in z'n werk, wat gebeurt er allemaal.
Wat zijn de mogelijkheden? Welke risico's zijn er aan verbonden, ook in de toekomst, etc. Graag
veel info!

(4) BORST-BUIK -
..... In februari 1994, ik was toen 30, heb ik borstkanker gekregen, mijn rechterborst is er toen
afgehaald. In febr.'98 is mijn buikspier omhoog getrokken en in mei heb ik een buikcorrectie
gehad. Mijn buik is nu mijn borst geworden. Ik heb 7 weken in het ziekenhuis gelegen. (Her)

(5) LACHEN -
..... Gek mens! Jouw opmerking dat je niet één plastisch chirurg kent met siliconen borstjes die
vanuit eigen deskundigheid kan praten, is me uit het hart gegrepen. In mijn verbeelding zag ik
mijn chirurg voor me en ik moest toch lachen!! Ik voelde me meteen een stuk beter. Bedankt !
Blijf je humor houden.
(6) NIET SERIEUS -
..... Door de hele siliconentoestand in mijn lichaam ben ik aardig in de problemen gekomen.
Doktoren die zogenaamd niets kunnen vinden. Doktoren die zeggen: "Ach mevrouwtje, u bent zo
gezond als een vis". Het GAK neemt me ook al niet serieus. Knokken moet je om geloofd te
worden. Ik vecht als een tijger! Ik zie (lees) dat er veel vrouwen in dat zelfde schuitje zitten, die
ook zo bot en ongeloofwaardig behandeld worden als ik. Blijf knokken, mensen, de aanhouder
wint! ..... Ik droeg sinds 5 jaar waterprothesen. Bij metingen met een Biotensor werd een van de
twee maandenlang aangewezen als zijnde nadelig voor mijn lichaam. Daar ik toch plannen had
voor een definitieve verwijdering, heb ik daar toen werk van gemaakt. De dokter die mij de
laatste keer in Maastricht geopereerd had, bleek nu in het A.Z. in Brugge (B) te werken. Bij hem
kon ik vrijwel direct een afspraak maken en na goedkeuring door de verzekering (V.G.Z.), waar
wel een aantal weken overheen ging, binnen 14 dagen geopereerd worden.

(7) SCHATJE -
..... Ik kwam via wachtlijstbemiddeling bij een Belgische dokter in Genk. Wat een schatje! "Allé
dan vrouwke" zei hij op mijn vraag hoe ik er na verwijdering uit zou komen te zien: "Kende ge
die Afrikaanse vrouwkes met die hanglapkes?" Hoe triest ik me ook voelde, ik moest wel lachen.
Het klonk zo ....

(8) GRENS OVER -
..... Mijn specialist vindt de houding van zijn Nederlandse broeders niet zo geslaagd en in de
garanties die ze gaven konden ze zich wel eens lelijk verslikken, was zijn persoonlijke mening.
teder eigenlijk.
Hoe dan ook, ik ben "over de grens" snel, goed en zorgvuldig behandeld. Iets voor andere
vrouwen ?

(9) KLAPBAND -
..... Na 23 jaar implantaten zonder klachten (denk ik) ben ik toch maar eens naar m'n dokter
gegaan om ze te laten controleren. Je hoort er zoveel over. "Ach", zegt ie "kom maar terug als je
klachten hebt. Tot zolang hoefje niets te doen". Eigenlijk een antwoord van "Lik-me-vestje" vond
ik. Ik kom juist om mogelijke klachten te voorkomen, voor te blijven. Toen kreeg ik een
schitterend idee en vroeg hem heel onschuldig of hij in z'n auto met gladde banden doorreed tot
hij 'n klapband kreeg of ze tijdig liet vervangen om problemen te voorkomen. Je had zijn snoet
moeten zien! Maakte m'n dag weer goed.


MEDISCHE SHIATSU EN MASTOPATHIE
Medisch shiatsu (shi = vinger, atsu = druk) is een drukpuntmassage-techniek die zijn oorsprong
heeft in Japan. Men gaat er bij deze techniek van uit dat storingen in het organisme zich
openbaren in de meridianen, een netwerk van lijnen op het hele lichaam, waar de ki (= levens- of
lichaamsenergie) doorheen stroomt. Op die meridianen bevinden zich bepaalde punten die
tsubopunten genoemd worden. Via de huid wordt met de vingers en handen op die tsubopunten
druk uitgeoefend, om de verstoorde energiestroom te corrigeren. Zo worden niet alleen de
klachten en de ziekteverschijnselen verminderd, maar wordt ook de algehele conditie van het
organisme verbeterd.
Er kunnen niet medisch shiatsu zeer uiteenlopende klachten worden behandeld: sportblessures,
hoofdpijn, rug-, nek- en Schouderklachten, maag-en darmklachten, hormonale en
menstruatieklachten, bekkeninstabiliteit, allergieën, mastopathie, en allerlei vormen van
disharmonie ten gevolge van stress en andere psychische factoren. Verder wordt het toegepast als
specifieke zwangerschapsbegeleiding en als ondersteuning bij chemotherapie. Het kan zowel bij
volwassenen, als bij baby's en kinderen worden toegepast.

Anders dan in Nederland, wordt medisch shiatsu in Japan niet beschouwd als een alternatieve
vorm
van behandeling, maar als een weten schappelijk erkende therapeutische methode. Dat blijkt wel
uit de erkenning van het Japanse Shiatsu College van Tokujiro Namikoshi door het ministerie van
Volksgezondheid in Japan. Pijn in de borsten, goedaardige knobbels en andere
onregelmatigheden het borstklierweefsel, ook wel mastopathie genoemd, is met medisch shiatsu
zeer goed en gericht te behan-delen.

Na een uitvoerige nek- en schouder-massage wordt de patiënte behandeld op specifieke
drukpunten voor pijn-verlichting en voor het verminderen van spanning in de borsten. Deze
punten zijn een sedatiepunt van de maag en een sedatiepunt van de lever (sedéren = tot rust
brengen). De maagmeridiaan beheerst namelijk de borsten en de levermeridiaan beheerst de
tepels. Als er bovendien sprake is van emotionele depressie, dan leidt die tot stagneren van de
leverenergie en tot toename van de maaghitte.

In overleg met de patiënte bepaalt de therapeute vervolgens welke andere drukpunten zullen
worden toegepast voor pij n verlichting, leder pijnpunt kan in verbinding staan met een bepaalde
meridiaan. Daarnaast kan zij speciale 'trigger points' toepassen ora het pijngebied te verzachten.
Vervolgens krijgt de patiënte een behandeling van de tussenribspieren ofwel * intercostaal
massage. De therapeute kan de behandeling afsluiten met specifieke drukpunten van extra
energieverbindingsbanen om geestelijke spanningen te regule-ren, opdat blokkades in de
energies-tromen niet zullen leiden tot psycho-somatische klachten. Paula Kobayashi

* De intercostaal massage is ook heel goed uit te voeren als zelfmassage: een beschrijving van
deze techniek met illustraties, vindt u hiernaast. Medisch shiatsutherapeuten zijn door heel
Nederland gevestigd. Voor de adressen kun u terecht bij: de Nippon Nederlandse Werkgroep
Shiatsutherapeuten, tel. 072 571J 977, of bij mijn praktijk: Paula Kobayashi, Donizettihof 16,
2402 EK Alpen aan de Rijn, tel. 0172 430^87, fax: 0172 434835


SOJA-IMPLANTAAT IN BORST VERVANGEN
( Bron - Telegraaf 6 Juli 2002. Door Ina Eggink, Groningen )

GRONINGEN - Vrouwen met borstimplantaten van sojaolie moeten deze laten vervangen. Die
wereldwijde oproep doet de internationale plas-tisch-chirurgenorganisatie EQUAM vanuit
Groningen. In Nederland zijn 20 vrouwen met soja-implantaten. Het type met sojaolie wordt
inmiddels niet meer geïmplanteerd. Artsen vinden het materiaal gevaarlijk.
KANKERRISICO BIJ SOJA-IMPLANTAAT.
Borstimplantaten die met soja-olie zijn gevuld, kunnen giftige stoffen afscheiden en zo kanker of
andere ziekten veroorzaken. Vrouwen met dergelijke borstimplantaten moeten zich melden bij
hun arts om deze gevaarlijke producten de laten verwijderen. Dat is gisteren (5/7) bepaaldop een
internationaal congres in Groningen aan de hand van de meest recente onderzoeksgegevens.
Hoogleraar plastische chirurgie professor dr. J.P.A. Nicolai van het Academisch Ziekenhuis
Groningen: "Uit onderzoek is gebleken dat de soja-olie het omhulsel verteert waardoor giftige
stoffen het lichaam binnendringen. Het gif kan cellen veranderen of zelfs massaal doden. Het is
niet uitgesloten dat hierdoor kanker in de borst kan ontstaan. Enkele jaren geleden was er in
Groot-Brittannië al de nodige ophef rond soja-olie implantaten. Destijds werd niet alleen
uitgegaan van risico op kanker. Tevens werd gewaarschuwd dat de giftige stoffen bij
zwangerschap gevaar op konden leveren voor het ongeboren kind. Nederland volgde twee jaar
geleden niet het advies van de Britse autoriteiten om de implantaten te laten verwijderen.

[ Note S VS - De huidige eigenaar van de Collagen soja implantaten, AB medicalprs te Breda
(Tel. 076 - 573 55 73), is verantwoordelijk voor alle kosten. Ze hebben toentertijd niet alleen de
lusten, maar ook de lasten gekocht.


BELANGRIJKE ADRESSEN IN AMERIKA
(Informatie Claimprocedures)

(1) Tort Claimants Committee (TCC) -
P.O. Box 61406
Houston, Texas 77208-1406
Tel.: 001 713- 5472271
TCC website: www.tortcomm.org

(2) Dow Corning -
website: www.implantclaims.com

Voor andere claim procedures (geen Dow Corning):
(3) MDL Claims Center -
P.O. Box 56666
Houston, Texas 77256
Tel.: 001 713-951 9106

Naam of adreswijziging
(Naar deze beide adressen moet dit schriftelijk gebeuren)

(4) Settlement Facility DCT -
P.O. Box 52429
Houston, Texas 77052
Tel.: 001 713 - 874 6099
(5) Bankruptcy Claims Administration Facility -
P.O. Box 7500
Midland, MI 48641-7500


SPECIALE APPARATUUR NODIG BIJ SILICONEN
'Kankeronderzoek bij siliconenborsten zinloos en gevaarlijk'
Door Helma van den Berg Utrecht

Voor vrouwen met siliconenborsten is het bevolkingsonderzoek op borstkanker zinloos en
gevaarlijk. De meesten weten niet dat protheses geen röntgenstralen doorlaten en dat eventuele
tumoren onzichtbaar blijven: Bovendien kunnen de protheses bij het onderzoek knappen. Het gaat
om ongeveer 40.000 vrouwen in Nederland. Dat stelt radioloog D. Dronkers, een van de
grondleggers van het bevolkingsonderzoek bij vrouwen. Bij hoeveel vrouwen daardoor
borstkanker te laat wordt ontdekt, is niet bekend. Volgens Dronkers is het hoog tijd voor betere
voorlichting. De uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek zou uitdrukkelijk moeten vermelden,
dat vrouwen met siliconen-protheses zich op een andere manier moeten laten onderzoeken.

Woordvoerder Boots van het Steunpunt voor Vrouwen met Süiconenimplantaten: „Het gros van
de vrouwen met protheses weet niet dat die geen straling doorlaten. De meesten hebben op jonge
leeftijd hun borsten laten opereren, en ze worden pas op latere leeftijd opgeroepen voor een
borstonderzoek" Hans van der Zwaan van Mentor Benelux, leverancier van silico-
nenimplantaten, bevestigt dat het standaardröntgenonderzoek funest kan zijn voor de protheses.
„Dat moet elke vrouw die zich laat opereren, weten."

Borstonderzoek naar kanker bij vrouwen met een implantaat is alleen mogelijk met speciale
technieken. Bij het gebruikelijke bevolkingsonderzoek is de kans zeer groot dat tumoren
onontdekt blijven. Volgens radioloog J. Deurenberg van Preventicon in Utrecht, de stichting die
het bevolkingsonderr zoek naar borstkanker in Midden-Nederland organiseert en uitvoert, is het
bij medici 'allang bekend' dat het onderzoek bij silico-nenprotheses 'geen volledig beeld geeft'.
Volgens hem is dat niet bij iedere vrouw met borstprotheses bekend. Radioloog D. Dronkers,
grondlegger van het bevolkingsonderzoek, noemt dat onderzoek dan ook zinloos. „Siliconen laten
geen röntgenstralen door. Als de protheses diep in de borst zijn geplaatst, kun je dus niet zien wat
er achter zit."

Volgens Dronkers is preventief onderzoek naar kanker voor vrouwen met siliconenprotheses wel
mogelijk. „Maar dan moeten er, met een speciale techniek en vanuit verschillende kanten,
meerdere röntgenfoto's worden gemaakt. Daar is bij het bevolkingsonderzoek geen tijd voor.
Deze vrouwen moeten, via de huisarts, bij het ziekenhuis aankloppen." Bij 'het Steunpunt voor
Vrouwen mét Süiconenimplantaten (SVS) in Lelystad, hebben zich inmiddels wel een kleine
5.000 Vrouwen met uiteenlopende klachten gemeld. Volgens woordvoerster Boots gebeurt het
geregeld dat implantaten bij borstonderzoek worden vernield. „Ook is zo'n onderzoek voor
vrouwen met implantaten erg pijnlijk."
Onder hen is Yvonne (52) uit Amersfoort. Zij kreeg op haar achttiende, op medische indicatie,
borstprotheses. Na een bevolkingsonderzoek kreeg Yvonne zoveel lichamelijke klachten, dat zij
de protheses liet verwijderen. „Ik was altijd sterk en fit. Nadien leek het alsof ik steeds griep had."
Via het Steunpunt in Lelystad vernam zij dat lekkende siliconen deze klachten kunnen
veroorzaken. „Bij zo'n röntgenonderzoek worden je borsten met ge* weid plat gedrukt. Ik heb er
toen niet bij stil gestaan, maar het kan natuurlijk dat één of beide protheses toen geknapt zijn."

Volgens het College voor Zorgverzekeringen, verantwoordelijk voor het landelijke
borstonderzoek, is een folder met waarschuwing voor vrouwen met borstprotheses in de maak.
Maar problemen ziet het College niet Tijdens het onderzoek zou vrouwen worden gevraagd of zij
een borstope-ratie hebben ondergaan, waarna een waarschuwing zou volgen. Een alternatief voor
siliconen waren korte tijd borstprotheses van sojaolie die wel röntgenstralen doorlaten. Begin
deze maand maakte de internationale plas-tisch-chirurgenorganisatie EQUAM in Groningen
bekend dat dit materiaal gevaarlijk is. Daarentegen zouden siliconenprotheses niet schadelijk zijn.
Het Steunpunt betwist dat. Volgens.SVS veroorzaken siliconen auto-immuun-ziekten en kanker.
Yvonne uit Amersfoort heeft in elk geval spijt dat zij een borstvergroting heeft laten doen: „Toen
was ik er blij mee. Maar als ik de consequenties geweten had, was ik er nooit aan begonnen."

Géén mammografie met implantaten ! - Vraag om een uitgebreide echografie of een MRI scan.
Ook geen mammo meer laten maken als de prothesen al verwijderd zijn. Door de druk kunnen
ingekapselde siliconen restjes vrij komen en gaan zwerven = storen.


STUDENTEN: UIT DE SCHOOL GEKLAPT !

Er komen steeds vaker studenten (van elke leeftijd en alle soorten opleidingen), zowel jongens als
meisjes, die een werkstuk willen maken over siliconen: de voors en tegens, de hoe's en waarom's,
etc. Als aanvulling op een interview moest ik onderstaand vragenlijstje, dat vertederend was/is
door zijn eenvoud en taalgebruik, zo kort en eenvoudig mogelijk beantwoorden. Oordeel zelf.

SILICONEN, OH ZO MOOI - MAAR OOK: OH ZO GEVAARLIJK.
Dankzij het uitgebreide gesprek bij mij thuis, een bakje met 2e hands implantaten, veel foto's en
schriftelijke informatie, kreeg deze studente een dikke 9 met pluim van haar docent en dank met
toezegging "dit nooit te laten doen" van haar klasgenootjes.

VRAAG
(1) - Wat houden siliconen eigenlijk in ?
Antw. - Een chemisch polymeren stof die in het lichaam een vreemde reactie aangaat.

(2) - Wat zijn nadelen van siliconen ?
Antw. - Het zwerft door het lichaam en tast het afweersysteem aan.

(3) - Wat zijn de voordelen van siliconen ?
Antw. - Ideaal als kitmiddel of waterdicht maker.
(4) - Hoe denkt uw familie hierover ?
Antw. - Mamma is er weer ! Beter plat dan plant.

(5) - Hoe staat u in het leven ?
Antw. - Met beide benen! Ik ben géén zombie meer.

(6) - Hoe bent u op siliconen gekomen ?
Antw. - Per ongeluk ontdekte ik dat het mij ziek maakte.

(7) - Vertrouwt u op God ?
Antw. - Ik weet dat er meer is, ik geloof in een hoger wezen. Maar ik heb ook geleerd op mezelf
te vertrouwen.

(8) - Bent u bang voor de dood ?
Antw. - Nee, als ik ten onder moet gaan, is het strijdend !

(9) - Wat raadt u vrouwen aan die siliconen willen ?
Antw. - Wees gelukkig met je unieke ZELF.

(10) - Is er nog 'n andere optie dan implantatie ?
Antw. - Push-up Bh's, een losse (buiten)prothese of geintje, de opgerolde sok of zakdoek.

(11) - Wat voor onderzoek gaat er vooraf ?
Antw. - Niets! Er worden alleen maar sprookjes verteld.

(12) - Hoe vaak word je gecontroleerd na de operatie ?
Antw. Hooguit een maal na ca. 6 weken en verder niet.

(13) - Voert de arts een goed gesprek voor de operatie ?
Antw. - Nee, helemaal niet. Je krijgt plaatjes te zien hoe mooi het wordt en verder zeggen ze
niets.

(14) Als je siliconen hebt en je denkt dat het fout zit, hoe kun je dat zien ?
Antw. - Aan oude foto's van jezelf van kort na de operatie. Met de gezondheidsklachten kom je
bij andere dokters terecht.

(15) Zijn er ook mannen die dit doen ?
Antw. - Ja, bv. voor bodybuilder-spieren, kaken, billen, penisvergroting, etc.

(16) Hoelang vecht u al met deze ziekte ?
Antw. - In 1972 kreeg ik mijn eerste implantaat en in 1975 werd ik ziek. In 1990/91 wist ik pas
wat de oorzaak van mijn ziekte was, de siliconen dus.

(17) Zijn er veel dingen die u niet kunt ?
Antw. - Echt schoonmaken, potten of blikken openen, beperkt met lopen, geen telefoon opnemen
zonder schapenvachtje er omheen, ik slaap slecht.

(18) Steunt uw familie u ?
Antw. - Ja. Het is ook hun leven dat hierdoor erg anders is geworden.


COSMETISCH MASKER

VANESSA
Hoe is het mogelijk dat een volgespoten siliconenpop als Vanessa Breukhoven is uitgenodigd om
te zingen voor Bush en Clinton en daarbij «ook nog eens wordt vergele-"ken met de
legendarische Ma-rilyn Monroé. Hadden we even niets beters in huis? Bush en Clinton zullen
zich straks te pletter schrikken bij zoveel Made uit Holland.

PLASTISCH
Ik ben blij met uw commentaar op het vreselijke mens dat zich ambassadrice van de plastische
chirurgie noemt. Voor mij als plastisch chirurg is het ook onbegrijpelijk dat mijn
beroepsvereniging (www.nvpc.nl) er niets tegen doet, ondanks een eerder verzoek hiertoe. Even
een misverstand uit de weg ruimen: door het relatieve tekort aan plastisch chirurgen en
budgetteringen van de ziekenhuizen en de grote vraag naar dit soort behandelingen zijn er steeds
meer beunhazen te vinden in deze sector. Er is slechts één medisch specialistenopleiding die
esthetische chirurgie tot haar vakgebied heeft en dat is de plastische chirurgie. In de media wordt
Schoemacher ten onrechte gezien als plastisch chirurg, want hij is (evenals zijn vader) slechts
basisarts. Ik kan u ook meedelen dat ik de betreffende dame in het verleden heb geweigerd te
behandelen. Je bent pas een goede chirurg wanneer je je mes in je zak kunt laten zitten.

MARTIN JANSSEN, PLASTISCH CHIRURG
Martin Janssen, de enige plastisch chirurg in Nederland die géén contract met een regulier
ziekenhuis heeft kunnen sluiten en die gewerkt heeft voor het in opspraak geraakte kliniekje
Beautiful People te Rotterdam - dat inmiddels door de Inspectie van de Volksgezondheid is
gesloten- meldt u dat ik bij hem op consult ben geweest. Ook zegt hij dat hij mij daarna heeft
afgewezen voor een operatie. Hiermee treedt hij niet alleen alle regels van fatsoen met voeten,
maar bovenal schendt hij het Medisch Beroepsgeheim! Ik zal hem hiervoor ter verantwoording
laten roepen door het Medisch Tuchtcollege. Overigens ben ik degene die na dit consult heeft
afgezien van verdere behandeling, omdat Janssen op mij onvoldoende betrouwbaar overkwam.

MARIJKE HEIWEGEN: LEVEN MET DE VIJAND
Nee, we kijken niet naar Jiskefet. Deze mevrouw, Marijke Heiwegen (53), is echt. Nou ja, echt...
Heiwegen is 'ambassadrice cosmetische chirurgie', een beroep dat eruit blijkt te bestaan andere
vrouwen ervan te overtuigen dat allerlei chirurgische ingrepen noodzakelijk zijn, willen ze op hun
leeftijd nog meetellen. Haar opponent is de journaliste Wil Merkies (70) die fel tegen dit soort
ingrepen is. Zij gaat de confrontatie aan met Heiwegen in de eerste, veelbelovende aflevering van
Leven met de vijand. In deze documentaireserie worden twee personen met totaal verschillende
opvattingen en/of levensstijlen enige tijd tot el-kaars gezelschap veroordeeld. De 'ambassadrice'
vertelt wat er zoal aan haar uiterlijk is gedaan, en dat is niet mis: borstvergrotiög, lipvergrc-ting,
ooglidcorrectie, facelift en liposuctie. Het resultaat van al deze ingrepen is schokkend. Met name
het opgespoten mondje en de opgerekte ogen geven het gezicht een uitdrukking die een beroemde
sketch van Koot en Bie in herinnering roept: Koot heeft zijn gezicht strak laten trekken door het
vel achter zijn oren vast te laten nieten, en klaagt erover dat hij constant zo verbaasd kijkt. Zo ook
onze leeftijdloze Barbie. We volgen haar in haar missiewerk, wanneer ze een aantal
geïnteresseerde dames vertelt hoe de oogleden 'weggesneden en met de laser dichtgeschroeid'
worden. Erger nog: we zijn getuige van zo'n operatie. Absoluut hoogtepunt is de scène waarin we
Marijke van-
achter een wc-deur door de telefoon hysterisch tekeer horen gaan tegen Roberto, haar kapper. Het
is of ze even haar cosmetische masker laat vallen. Wanneer de nuchtere Wil Merkies stelt:
'Doorleefde mensen zijn de interessantste mensen,' werpt Heiwegen tegen dat het er toch vooral
om gaat representatief te zijn. Met haar kunstmondje probeert ze het woord zo goed mogelijk uit
te spreken. Interessant fenomeen: naarmate de film vordert, wordt het doorleefde gezicht van de
oude journaliste steeds mooier.
I.K.

                     Silicone-Gate
                 Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
              9e Jaargang, December 2002, Nummer 4


Index - 9e Jaargang, December 2002, Nummer 4
- Silicone-Gate: Hoe het begon........
- De Lastige Luis in de (Medische) Pels
- Verhaal voor onder de kerstboom: Implantaten verhaal van Bladina
- Strijd tegen implantaten (Wegener Dagbladen, 1 oktober 2002 )
- Brief van Ministerie van Volksgezondheid
- Brief aan Ministerie van Volksgezondheid (Reactie St. S VS)
- Brievenbus: Ingezonden reacties
- Blijf van die Borsten
- Symptomen en Complicaties van Siliconen-gel Borstimplantaten (Samenvatting van onderzoek
op implantaten van Inamed, door Diana Zuckerman )


SILICONE-GATE: HOE HET BEGON.......
Een kort overzicht van de Problematiek
( Bron - Silicone Time Line, rapport USA, 1993 )
- 1930 - Siliconen wordt ontwikkeld, een lang, flexibel polymeer, gemaakt van zich herhalende
moleculen. Ze weten niet precies wat ermee te doen, dus blijft het jarenlang een laboratorium-
curiositeit.

- '40 - Begin jaren is siliconen als smeermiddel en koelmiddel in gebruik in de industrie.

- 1945 - Amerikaanse onderzoekers ontdekken dat in Japan losse siliconen geinjecteerd wordt in
de borsten van de 'pleziermeisjes'

- 1962 - Onderzoekers van Dow Corning (Cronin en Gerow) ontwikkelen een borstimplantaat in
een siliconen omhusel (envelop)

- 1965 - Testresultaten tonen aan dat polyurethaan foam (schuim) operatief ingebracht bij ratten,
bij 15% van de dieren kanker veroorzaakt.

- 1972 - Mc Ghan Corp. brengt het eerste implantaat o pde markt met vloeibare siliconen-gel,
dunner dan de rubberachtige versie die in de 60er jaren verkocht werden.

- 1972 - Experimenten met siliconen door Dow Corning tonen aan dat siliconen het lymfestelsel
en diverse organen van het immuunsysteem binnendringen, maar deze informatie wordt niet
bekend gemaakt. In plaats van deze resultaten te publiceren begint Dow Corning zijn eigen versie
van siliconen gel gevulde implantaten te ontwikkelen.

- 1973 - Japanse onderzoekers berichten dat siliconen immuunziektes kunnen veroorzaken

- 1974-1975 - Onderzoekers van Dow Corning onthullen tumorontwikkeling in proefdieren. Na
verder onderzoek bleek 80% van de proefdieren kwaadaardige tumoren ontwikkeld te hebben.

- 1975 - Een Dow Corning dierstudie toont aan dat de nieuwe siliconen borstprothesen lekken en
de siliconen zich verspreiden. Dow houdt deze informatie geheim omdat ze zelf hun eerste
silicone gel gevulde implantaat op de markt hebben gebracht.

- 1976 - Dow Chemical bereikt klachten van artsen die verschillende ernstige ontstekingsreacties
en verspreiding van siliconen melden bij vrouwen met implantaten. Dow Chemical's
stafmedewerker sinds 24 jaar, Thomas Talcon, neemt ontslag als hoofd technische service en
ontwikkeling die verantwoordelijk is voor testen op implantaat onderdelen. Hij doet dat uit
protest tegen de Compagnie's veiligheidspraktijken. Zijn mening is: "Dow Corning en de
plastisch chirurgen hebben een massaal experiment uitgevoerd op vrouwen, onder het mom van
verkoop van een commercieel produkt".

- 1977 - Een Dow Corning medewerker geeft in een interne memo toe dat hij gelogen heeft tegen
plastisch chirurgen die hij verzekerden dat er enige veiligheidsstudies onderweg waren.
- 1978 - De FDA is van plan om borstimplantaten in een andere categorie te plaatsen zodat
hogere veiligheidstesten vereist zijn. Dit wordt tegengewerkt door industrie en plastisch
chirurgen.

- 1980 - Polyurethaan foam wordt geintroduceerd door Cooper Surgical als een coating voor de
Meme ( = 'n merk ) siliconen gel implantaten. Scotfoam, de leverancier van polyurethaan, neemt
aan dat de foam voor industriele doeleinden wordt gebruikt.

- 1982 - De FDA doet wederom een poging na bevindingen van "een mogelijk onbekend risico
voor schade" Toch wacht de FDA nog meer dabn 6 jaar om deze reclassificatie bij wet vast te
leggen.

- 1983 - In een aantekening maakt een Dow Corning onderzoeker bekend dat het bedrijf geen
deugdelijke gegevens kon aantonen die de veiligheid kunnen bewijzen betreffende lange-termijn
gebruik van siliconen gel gevulde implantaten.

- 1984 - Een Federale Rechtbankjury in San Fransisco concludeert dat Dow Corning zich
schuldig heeft gemaakt aan fraude bij het op de markt brengen van implantaten als zijnde veilig.
US districtsrechter Patel vond in een beroepsproces dat de bewijzen aantoonden dat Dow
Corning's implantaten bijzonder zwak waren en bevestigde de uitspraak van de jury dat Dow
Corning fraude had gepleegd.

- 1985 - Als vervolg op die rechtzaak veranderd Dow Corning zijn product's literatuur en voegt
een waarschwuing bij met de verwachting dat dokters die doorgeven aan hun patienten. Die
bijlage vermeldde de mogelijkheid van een immuunsysteem gevoeligheid en de mogelijkheid van
verspreiding van siliconen na scheuren van het implantaat.

- 1985 - Dow Corning leidt een studie op ratten, geinjecteerd met siliconen gel. De bevindingen
tonen aan dat de aanwezigheid van siliconen tumoren veroorzaken in 25% van de geteste dieren.
De ontstane kanker is fataal in 85% van de geinfecteerde dieren. Dow probeert de testresultaten
buiten beschouwing te laten onder het mom van "dat deze kankervorm niet bij mensen
voorkomt".

- 1986 - Scotfoam, de leverancier van polyurethaan foam ontdekt voor het eerst dat zijn
industriele chemische product geimplanteerd is in het kankergevoelige weefsel van de
vrouwelijke borst. Scotfoam informeert de firma Cooper Surgical dat de carinogene TDA, het
afbraakproduct in foam, niet wordt aanbevolen voor gebruik in menselijke implantaten.

- 1987 - Dow Corning publiceert een 'position statement' waarin immuunsysteem problemen
ontkend worden.

- 1988 - De FDA erkent dat siliconen gel gevulde borstimplantaten allemaal langzaam door de
envelop gel doorzweten naar het omringende weefsel. Een FDA stafmedewerker concludeert dat
er genoeg redenen zijn om siliconen te verdenken van kankervorming in mensen.
- In de jaren die volgen komen via ex-medewerkers van Dow Corning telkens weer gegevens in
de publiciteit over de nonchalante houding van dit bedrijf ten aanzien van de veiligheid van
siliconen borstimplantaten.

- Dr. Pier Blais, werkzaam voor de Canadese 'Health Protection Branch' stelt vast dat de
polyurethaan foam, gebruikt in Meme-implantaten, NIET geschikt is voor implantatie en dat
vrouwen met zulke implantaten "dubbele" kanker kunnen verwachten. Een door de siliconen gel
en de ander door deze foam. Hij krijgt de opdracht zijn orginele aantekeningen te vernietigen en
de stukken te schrappen waarin hij vermeldt dat polyurethaan foam niet geschikt is voor
implantaten.

- 1989 - Dr. Blais wordt ontslagen omat hij blijft aandringen dat de foam-gecoate polyurethaan
implantaten van de markt gehaald moeten worden. (Note SVS - Dit gebeurd pas in 1995 !
Niemand wordt terug geroepen)

- 1991 - De FDA behandeld een studie over Meme en Replicon implantaten, gemaakt door
Surgitec, een dochter maatschappij van Bristol-Meyers. Meer dan 70.000 vrouwen hebben deze
polyurethaan implantaten gekregen. Onderzoekers van de FDA concluderen dat de polyurethaan
foam afbreekt in het borstweefsel en het kanker veroorzaakende TDA vrijkomt. Een FDA
onderzoeker schat het risico op kankerontwikkeling door polyurethaan op 1 uit 50. Evenwel,
onderzoeken uit de vroege jaren '60 gaven te kennen dat TDA kanker kon veroorzaken bij 1 op de
6 dieren die operatief bloot gesteld waren aan deze gifstof.

- 1991 - Bristol Meyers haalt zijn implantaten van de markt maar blijft volhouden dat de
polyurethaan foam coating intact blijft. Terwijl de FDA daarentegen rapporteert dat de foam
direct, na plaatsing in het lichaam, door de lichaamstemperatuur oplost.

- November 1991 - Een FDA panel van experts en commisaris David Kessler, hoofd FDA,
vinden de veiligheidsgegevens, voorgelegd door de fabrikanten, onvoeldoende voor FDA
goedkeuring. Toch blijft het FDA panel siliconen implantaten op de markt toestaan onder het
mom van "algemeen belang".

- Een US district rechtbank beveelt de FDA de honderden dierstudies vanaf de '60er jaren, die
Dow Corning de FDA gegeven had, openbaar te maken. Deze studies waren de FDA in handen
gekomen onder een "strikt vertrouwelijk" procedure.

- januari 1992 - Dr. Kessler laat het FDA panel weer bijeen roepen om te beslissen of de "public
health need" voor implantaten zwaarder weegt dan de risico's geindiceerd door nieuwe informatie
over implantaten. Een wetenschappelijk panel herziet deze nieuwe informatie en Dr. Kessler eist
een vrijwillig "moratorium" (beperkt verbod) op de verkoop van alle siliconen gel gevulde
implantaten.

- maart 1992 - Dow Corning stopt met de productie van siliconen borst implantaten en sluit zijn
deuren [De productieafdelingen van diverse andere bedrijven wijken uit naar o.a. (luilekkerland)
Europa] Volgens Dow Corning is dat zuiver een economische beslissing. [Er wordt surseance
aangevraagd, een vreemde, maar tactische creatieve stunt aangezien de omzet van siliconen
implantaten slechts 1% van de totale jaaromzet bedraagt]

- april 1992 - De FDA verbiedt in Amerika het vrije gebruik van siliconen gel implantaten.
Alleen voor gelimiteerde klinische studies (gecontroleerd en geregistreerd) mogen ze nog
gebruikt worden, zoals vrouwen die reconstructie willen / nodig hebben.


DE LASTIGE LUIS in de (MEDISCHE) PELS

CHEMISCHE STOF
Alweer een jaar ten einde met - alweer - heel veel ups en downs achter ons. Toch komen we
gevoelsmatig steeds dichter bij ons doel: erkenning, bescherming en zorg voor "onze" vrouwen
en kinderen. Het gaat langzaam maar toch wordt al steeds vaker erkend dat een heleboel vrouwen
een bijzondere (overgevoeligheid ontwikkeld hebben voor een bepaalde chemische stof. Om
andere allergische reacties te voorkomen zal ik de algemene gebruiksnaam van deze stof niet
noemen. Het is tenslotte bijna Kerstmis!
HEKS
Ik had zoveel goede voornemens, maar het duiveltje in mij (of moet ik zeggen: heksje*) blijft
"opstoken", waardoor ik overal tegenin moet gaan en steeds opnieuw aan de bel blijf trekken.
Ergens bijzonder frustrerend, aan de andere kant krijg ik er wel steeds weer energie door, zodat ik
verder kan gaan. *Mijn kinderen vinden trouwens ook dat ik "heksneigingen" heb. Van twee van
hen kreeg ik een heksenbezem voor m'n verjaardag, waarop de derde vroeg: "Hé, heeft mamma
visite", toen hij die 2 bezems voor de deur zag staan. Ja, lach maar! Van je familie moetje het
hebben, toch ?
WORDT VERVOLGD...
Het herhaalde schrijven van SVS naar de Overheid heeft in elk geval één ontvangstbevestiging en
één brief terug namens de minister, sorry, ex-minister opgeleverd. Wordt vervolgd ..... zullen we
maar denken.
GEEN KORTING
Ook de misleidende advertenties in kranten en tijdschriften zijn iets minder opvallend en in elk
geval een stuk kleiner, zonder korting nu maar nog steeds binnen een week mogelijk.
CRIMINEEL GEDRAG
Waar nog steeds geen of nauwelijks verandering (lees: verbetering) in is, is de houding van
sommige artsen. (Goddank niet allen) Daar heb ik echt géén goed woord voor over! Amputeren
en meteen implanteren, bestralen met implantaten, vrouwen als leugenaars bestempelen, hun
eigen materiaalvoorkeur opdringen, chanteren, kleineren en intimideren, ongevraagd (nieuwe)
implantaten plaatsen onder de noemer: "esthetisch verantwoord", implantaten schoonmaken en
weer terugplaatsen, liegen, bedriegen en sprookjes verkopen voor eigen gewin. Wel, een troost!
Ze krijgen hun trekken wel thuis, zoals dat heet. Ongestraft kan niemand een ander willens en
wetens zoveel schade berokkenen zonder consequenties.
INTERNATIONALE SLOGAN
W.W. W. = We Will Win, wij zullen winnen. De internationale slogan van de verschillende
siliconen steungroepen waarmee we wereldwijd bergen verzetten en HET DOEL zullen bereiken.
EEN MOOI VERHAAL VOOR ONDER DE KERSTBOOM
HET IMPLANTATEN-VERHAAL VAN BLADINA

29 april 2002 -
Steken in een borst. Ik voel, ja, een dikke knobbel richting oksel. De volgende dag is die knobbel
er nog. Wat er dan door je heen gaat, kun je wel denken ! Alles dus, zonder borsten; leven of
dood, angst voor kanker....!

1 mei 2002 -
Ik zet mijn angst om in actie. Neem contact op met de huisarts en zet die onder druk om snel
foto's te kunnen laten maken. Dat lukt, nog dezelfde dag naar het ziekenhuis. Ik realiseer me, ik
heb zelf niet goed nagedacht en vertel over mijn implantaten. (Al 25 jaar. Lange tijd geen last, de
laatste jaren wel) Men doet toch een mammografie. Mijn angst voor kanker is zo sterk dat ik
denk: "Dat moet dan maar!" Er blijkt niets te zien, ook niet onder een echo. Waarschijnlijk
lekkende implantaten. Ik heb vreselijk pijn in mijn borsten, kan nog nauwelijks lopen. Toch voel
ik me goed, het idee van kanker zakt weg.

6 mei 2002 -
Ik bel het Steunpunt SVS. Heel fijn, goede tips. Bel dan de ziektekosten verzekeraar en vraag om
een snelle operatie. Waar kan het ? Desnoods in Belgie ! In Nederland zijn lange wachtlijsten.
Een ziekenhuis in Nederland blijkt binnen enkele maanden een mogelijkheid te hebben maar een
in Belgie binnen twee weken. Beiden gebeld en besluit voor Genk (B). Mijn man steunt mij
enorm, hij is erg bezorgd voor mijn gezondheid en psyche. Ik krijg veel steun van vriendinnen en
vertel het ook alle buren. Ik ben ineens erg "open" over mijn implantaten.

6 juni 2002 -
Samen met mijn man naar Genk (Tel. 0032(0)89-325151) Mooi ziekenhuis, vriendelijke mensen.
Dokter Van den Hof nam mij heel serieus. Geen mooie verhalen, alles werd ons duidelijk
uitgelegd. Op mijn vraag: "Wat hou ik over na deze operatie" was zijn antwoord "gelijk een
negerin, van die lege zakskes". Heldere taal en heel vriendelijk. Alles werd meteen doorgefaxt
naar mijn verzekeraar. Nu werd er niet meteen meegewerkt en moest ik heel vaak bellen om de
zaak (groen licht voor de operatie in Genk) te bespoedigen. Veel verdriet, zomaar angst en nog
steeds veel pijn aan mijn borsten. Mijn "dingen", zoals ik ze noem, voelen zo hard als staal aan.
Ik word 's-nachts wakker van de pijn. Almaar bellen naar de verzekeraar, het maakt me boos. Ik
voel me eindeloos moe. Ik bel van ellende gewoon weer naar Genk. Ze hebben veel begrip en
maken een afspraak voor 2 juli als mogelijke operatiedatum. Ik begin me nu beter te voelen. Waar
ik voorheen altijd had gezwegen, praat ik er nu met iedereen over, zonder schaamte. Het voelt
heel goed.

19 juni 2002 -
Ik tref de goede persoon bij de verzekeringsmaatschappij, de medisch adviseur. Hij is heel
verbaasd dat ik niet meteen ben gehoord, gezien mijn leeftijd en die van de implantaten, had dat
zeker gemoeten. Ik wil dat nog dezelfde dag zwart op wit hebben. Hij is vriendelijk en beloofd
mij zijn bevindingen direct naar het ziekenhuis in Genk te faxen. Ik bel naar Genk, opgewekt en
krijg de vriendelijke assistente van de chirurg die me zegt dat ik hem zelf die avond mag bellen.
Dat doe ik om 9 uur. Heel spannend, maar ik krijg te horen dat hij nog aan het opereren is.

20 juni 2002 -
Ik beleef een rusteloze nacht en heb me verslapen. Om half 10 bel ik naar Genk en vraag of ik
alstublieft nog diezelfde dag kan komen en jawel, het kan ! Mijn vriendin gaat mee en onderweg
pikken we nog een terrasje, heel gezellig. Het is belangrijk om het toch ook aangenaam te maken.
In Genk worden we opnieuw heel vriendelijk ontvangen. De arts legt alles opnieuw uit, heel
aardig en geduldig. Of ik ook goed heb nagedacht over zijn vraag in het eerste gesprek; of ik nog
overwoog kleinere implantaten in te brengen - of ik het psychisch aan zou kunnen met lege
borsten ? Hij vertelde ook dat ze dan elke 8 tot 10 jaar vervangen zouden moeten worden en, dat
ook bij hem, 3% van de operaties niet lukt. Op mijn beurt vertel ik hem dat mijn vader 99 jaar is,
als ik zo oud word moet ik nog vaak terugkomen. We hebben er samen plezier om. Ik ben
duidelijk: niets meer terug plaatsen. Ik heb er heel goed over nagedacht. Ben ik vrouw met alleen
maar mooie borsten of is er meer ? Gaat het om andere zaken ? Eigenlijk wel leuk om daarover
na te denken. Mijn werd duidelijk dat borsten slechts een klein onderdeel zijn van mijn vrouw-
zijn. Het gaat ook om goed verzorgd zijn, om een blije-uitstraling. Nog veel andere dingen maken
mij tot vrouw. Dokter Van den Hof vertelde over de operatie de avond ervoor. Iemand had 3
vingers in een machine gestopt en hij mocht proberen dat te repareren. Ik dank hem voor dat
bericht, hij is verbaasd. Waarom ? Ik vertel hem dat in mijn beroep, beeldhouwster, vingers heel
belanrgijk zijn. Ik heb liever 10 vingers en platte borsten. Opeens was ik heel dankbaar dat het
"slechts" daarom ging, ik was echt blij. Ik begreep zijn prioriteit, maar ik kende nu de mijne. In
mijn blijdschap vroeg ik hem of de operatie ook eerder kon. "Allee, we gaan eens effe kijken." Ja
hoor, in een ander ziekenhuis (Lanaken) waar hij ook opereert. Woensdag, 26 juni 2002. Snel
bloed prikken, longfoto's maken en spreken met de anesthesist. Helemaal blij koffie drinken in
Genk. Dan ontdek ik dat er nog 'n ECG gemaakt moet worden. Laat dat de volgende morgen
(onder druk) in Tilburg doen.

25/26 juni 2002 -
De nacht voor de opname heel ontspannen geslapen. Ik heb groot vertrouwen in dat alles goed zal
gaan. Uitgerust en blij ga ik naar Lanaken met mijn man. Ik moest vanaf middernacht nuchter
zijn. Een klein, wat ouder ziekenhuis, mooi gelegen in de bossen van Lanaken. Het gaat er
gezellig en enigszins rommelig aan toe. De begeleiding is vriendelijk. Ik voel me ontspannen en
lui. Mijn man blijft fijn bij me tot ik word weggehaald om half een. De narcotiseur zegt dat de
narcose zo wordt aangepast dat je niet misselijk wordt. Ik vertel hem dat dat de eerste keer zou
zijn. Volgens de buurvrouw (twee persoonskamer) ben ik om vier uur teruggebracht. Ergens vaag
hoor ik zeggen dat alles goed is gegaan en dat in beide borsten de implantaten lek waren.

27 juni 2002 -
Ik ben jarig. 55 jaar! Ik voel platte borsten, pijnlijke borsten. Alles doet pijn, ik heb veel last. Nek
en overal spierpijn. Ik kan alleen maar op mijn rug liggen. Mijn lieve man is er al om half ten. We
gaan naar de kantine. We hebben toch veel te vieren. Het infuus wordt verwijderd, heerlijk ! Als
mijn man om 12 uur naar huis gaat, ben ik erg moe. Af en toe kijken ik in de spiegel en zie steeds
hele platte borsten. Ze zijn ook helemaal plat afgebonden met een soort rubber tape. Buiten het
pijnlijke gevoel is het al lekker zacht en voelt het al weer natuurlijk. De drains worden eruit
gehaald, heel vervelend. In de middag komt een van de kinderen op bezoek. Hij heeft drie uur
moeten rijden. Voor hem is het vreemd om zijn altijd actieve moeder zo stilletjes te zien. 's-
avonds hoor ik dat de dokter om half tien gebeld heeft en gezegd dat ik de volgende dag naar huis
mag. Die nacht weet ik niet hoe ik kan slapen. Alles doet pijn, ook mijn rug. Om vier uur sta ik
op en haal uit mijn handtas nog een pijnstiller en val in slaap.

28 juni 2002-
Ik ga veel lopen, oefeningen doen, mediteren en kijk wel tien keer in de spiegel. Om halftwaalf
halen twee lieve verpleegsters de "rubber pakking" eraf. Voor het eerst zie ik iets van mijn
natuurlijke borsten. Het valt wel mee, niet van die "lege zakskes". Er wordt onder mijn borsten
nog verband aangebracht. Ik voel me heel tevreden ! Ik ga oefenen, rechtop lopen, een nieuwe
houding vinden. Trap op, trap af. Ik wil graag "lekker vrouwelijk" lopen als mijn man komt.
Heerlijk om elkaar weer te zien. Trots toon ik mijn nieuwe borsten en hij is het er helemaal mee
eens. Samen gan we meteen mooie bh's kopen. Ook gaan we keer uit eten, we hebben reden om te
feesten ! Natuurlijke borsten, geen kanker, nie tziek.

30 juni 2002 -
Met kinderen en buren thuis mijn verjaardag gevierd. Ze konden kennis maken met mijn nieuwe
figuur. Ik was / ben erg trots en gelukkig over hoe alles is gegaan. Als ik die week, 's-avonds, naar
mijn arts in Genk bel, weet hij meteen wie ik ben. Ik vraag hem 'hoe' ik mag bewegen. Hij vertelt
'hoeveel rommel' hij heeft moeten verwijderen uit mijn borsten. Ik mag nog niet wild doen, in
verband met mogelijke verschuivingen en bloedingen. Mijn huisarts doet de nazorg (verband
wisselen, enz.)

11 juli 2002 -
We gaan naar Genk voor een controle afspraak. Deze keer is het even wachten. Dr. Van den Hof
zegt ook nieuwsgierig te zijn naar hoe het eruit ziet. Hij vraagt hoe het met mij gaat, even
bijpraten, alles prima. De pleisters onder mijn borsten worden verwijderd. Het ziet er goed uit !
Een raar gevoel, zo losjes, geen spanning meer. Ik vertel hem van de nieuwe gevoelens in mijn
borsten. Dat ik nu, voor het eerst na jaren, bijvoorbeeld kippenvel voel, prikkelingen. Ze "leven"
weer ! Er zijn nog enkele knobbels blijven zitten, inkapselingen onder de huid. De arts geeft aan
dat hij erop vertrouwt dat mijn lichaam daarmee kan leven. "U bent erg gezond. U bent niet ziek,
ik vermink niet graag uw borsten als dat niet nodig is". Hij laat op de computer foto's zien van de
operatie. Borsten die open liggen, eronder een vies, leverkleurig zakje met lekkende gel, als
slijmdraden. Volgens hem is dat de troep waar je zo ziek van kunt worden. Het is raar daar zo
naar te kijken. Ik ben nog steeds erg opgelucht dat het voorbij is. Het voelt zoveel beter dan
daarvoor ! Ik ben ook heel tevreden met hoe het nu is en voel me vrouwelijker dan voorheen,
alsof er iets "ouds" is weggenomen. Ik kijk terug op het hoe en waarom ik ooit (25 jaar geleden)
deze implantaten heb laten plaatsen. Was ik op de hoogte van mogelijke nadelen ? Wisten de
artsen daarvan ? Niet echt, realiseer ik me nu. Zoals het nu is, zie ik als een ervaring in mijn
leven. Zoals zoveel, maakt het deel uit van mijn ZIJN.

Wacht geen jaar -1,5 jaar met twijfelachtige ofte oude implantaten. Vraag uw zorgverzekeraar om
wachtlijstbemiddeling, desnoods in België. Het telefoonnummer van het ziekenhuis in Genk is:
00 32 (0) 89 - 32 51 51. SUCCES !
STRIJD TEGEN DE IMPLANTATEN
( Wegener Dagbladen, 1 oktober 2002 - Door Nico Hoffer )

Tien jaar bestaat het landelijk Steunpunt voor Vrouwen met siliconenimplantaten (SVS). Bijna
5000 vrouwen met 'ernstige klachten' staan ingeschreven bij secretaris en woordvoerder Marlou
Boots (58) in Lelystad. 'Elke dag krijgen zo'n 40 vrouwen in ons land nieuwe (borst)implantaten
ingebracht. Minstens tien van hen lopen binnen vijf jaar gegarandeerd grote
gezondheidsproblemen op. Ik wil het wel van de daken schreeuwen: "Vrouwen van Nederland,
doe het niet".'

Dertig jaar geleden kreeg Marlou Boots zelf haar eerste borstimplantaten, 'noodzakelijk' na een
zwaar verwaarloosde borstontsteking. 'Ik had jaren last van etterende, ontstoken borsten. Altijd
pijn. De chirurg van toen bezwoer me dat hij me beter zou maken en dat ik nieuwe borsten zou
krijgen die op mijn tachtigste nog fier rechtop zouden staan.' Ze ging op het aanbod in. Dertig jaar
later en achttien operaties verder - 'drie aan mijn linkerborst, vijftien rechts' - weet Marlou
intussen beter. 'Mijn lichamelijke gezondheid is knudde geweest, al die jaren. Chronische
vermoeidheid, reumatische aandoeningen; oogklachten, maagklachten, huidproblemen,
ontstekingen, verhuizen naar een aangepaste woning. "Mama was altijd ziek", herinneren zich
mijn drie kinderen. Ik had nooit aan die siliconenrotzooi moeten beginnen.'

STOM
Marlou noemt zichzelf een 'slechte, een stomme leerling': 'Ik heb nooit naar mijn eigen intuitie
geluisterd. Die zei me: doe het niet, het is te vroeg. Het kan niet, het is lichaamsvreemd materiaal,
begin er niet aan ! Maar toch liet ik hen ('de' chirurgen) begaan, liet ik me inpakken. Waarom ?
Ze zeiden allemaal, stuk voor stuk, dat het kon, dat er geen risico's aan verbonden waren. En ik,
stomme trut, geloofde hen, vertrouwde hen. Omdat ik zo graag mijn lichaam terug wilde, weer
compleet wilde zijn. Het is mijn grootste fout geweest. Nu weet ik beter, ik had mezelf moeten
vertrouwen. Dat vertel ik nu ook aan alle vrouwen die me benaderen.' In 1990 liet Marlou Boots,
niet voor de eerste keer, een gescheurd siliconen-implantaat uit haar rechterborst verwijderen. Ze
liet een nieuw implantaat 'zetten'. Na twee maanden begon het nieuwe implantaat te lekken. 'Ik
ben door een hel gegaan, voor de zoveelste keer. Operatie na operatie, altijd die onzekerheid, de
angst. Gaat het nu wel goed ? In '91 heb ik alles, alles weg laten halen. Kijk dit is het resultaat.
Mooie foto's he. Cynisme, zelfspot, humor houd me overeind. Maar in werkelijkheid is mijn
voorkant nu een platte mislukte pannenkoek, een maanlandschap, afschuwelijk om te zien,
pijnlijk om te hebben. Een grote berg en een diepe kuil. Maar ik leef tenminste nog. Er zijn ook
vrouwen die er niet meer tegen konden. Zelfmoord. Ze verdroegen de pijn niet meer, gruwden bij
de aanblik van hun verminkte lichaam. Ik ken nu, vooral door de telefoon, zo'n vijftien vrouwen
met siliconen-implantaten die in de terminale fase van hun leven zijn. Ja, er is een oorzakelijk
verband, ben ik van overtuigd. Sommigen durf ik nauwelijks te bellen, maar ik doe het toch. We
moeten elkaar helpen.'

GROEP
Tien jaar geleden plaatste 'terrier' Marlou Boots een oproep in kranten: 'Vrouwen met
siliconenimplantaten, als u klachten heeft, meld ze.' Er kwamen veel reacties, heel veel, herinnert
Marlou Boots zich. Zelfs ook van mannen die testikel-implantaten hadden laten aanbrengen of
hun penis hadden laten vergroten wat 'later' tot allerlei klachten leidde. Maar vooral vrouwen
reageerden. Hun 'vaak intrieste ervaringsverhalen' gevoegd bij Marlou's eigen kennis die ze dag
na dag uitbreidt met 'vrijwillige werkweken van tien dagen', hebben haar gesterkt in de
overtuiging dat het gebruik van siliconenimplantaten 'levensgevaarlijk' kan zijn. 'Wereldwijd
gezien zijn er miljoenen vrouwen met grote problemen; we hebben veel en warme internationale
contacten. Elke vrouw moet uiteindelijk zelf beslissen of ze - m esthetische of andere redenen -
haar borsten wil laten vergroten, haar lippen wil inspuiten of haar dijen wil verstevigen. Maar ik
zou het wel van de daken willen schreeuwen: vrouwen van Nederland, doe het niet. Doe het in
elk geval niet meteen na een borstamputatie. Wacht minstens een jaar; breng eerste je
lichamelijke conditie weer op orde. Zorg dat alle chemo- en narcosegassen uit je lichaam zijn en
orienteer je dan pas op een mogelijke borstprothese met siliconen, of met eigen
lichaamsmateriaal. Laat je voorlichten, niet alleen door de plastisch chirurg, maar zoek contact
met gebruikers zelf, met vrouwen dus zoals wij van SVS die er uit eigen ervaring over mee
kunnen praten. En om esthetische redenen zou ik dus al helemaal nooit (meer) een siliconen-
implantaat nemen, zeker niet als er nog ee n kinderwens is. Het is vragen om moeilijkheden,
ondanks alle schone beloftes van de industrie.'

MACHT
Tien jaar Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten hebbe volgens Marlou Boots 'zeker
wel' winst opgeleverd. 'Er wordt meer wetenschappelijk onderzoek verricht, zij het nog te weinig.
De plastische chirurgie en industire hebben te veel macht, verdienen er ook kaptitalen aan. De
gebruiksters zelf worden nog altijd teveel genegeerd. Maar goed, de wetgeving is, Europees
gezien, in elk geval iets verbeterd. In november vorig jaar zijn in Brussel nieuwe richtlijnen
aangenomen, bijvoorbeeld een langere bedenktijd voor vrouwen die het aangaat, een verbod op
misleidende reclame, een plicht tot betere voorlichting. We zijn er nog lang niet; een verbod op
siliconen-implantaten krijgen we er waarschijnlijk nooit doorheen, maar we moeten wel blijven
vechten voor meer veiligheid, meer voorlichting en dan vooral door een onafhankelijke, kritische
instantie.' 'Veilige implantaten ? Volgens mij bestaan zijn niet, het is altijd lichaamsvreemd
materiaal. Ik vertrouw niks meer. Wat mezelf betreft: ik ben op deze weg gezet om er iets mee te
doen. Alle ervaringen, pijn en verdriet van mijn eigen leven heb ik positief kunnen omzetten in
steun aan andere vrouwen. Ik ben geen slachtoffer meer, maar een overlevende. Als slachtoffer zit
je in e verdomhoek en dat verdom ik.'


BRIEF VAN -
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie

Aan - Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen implantaten T.a.v mevrouw M. Boots
Ons kenmerk - GMT / MT 2318547
Inlichtingen bij - drs. J.M. Puiman
Doorkiesnummer - 0703405357
Bijlagen - 1
Uw brief - 23/7 en 27/8 2002
                                  Den Haag, 20 september 2002

Geachte mevrouw Boots,

Hartelijk dank voor uw brieven van 23 juli 2002 en 27 augustus 2002. In verband met de
vakantieperiode heeft de beantwoording van uw brieven langer geduurd dan gebruikelijk,
waarvoor mijn excuses. Met betrekking tot de siliconen problematiek vraagt u wat ik kan en wil
doen, nu en in de toekomst.

De Commissie van de Europese gemeenschappen heeft op 15 november 2001 een 'Mededeling
van de commissie inzake communautaire en nationale maatregelen in verband met
borstimplantaten' uitgebracht. In deze mededeling werd aangegeven dat naast een invulling op
bestaande regelgeving ten aanzien van technische vereisten en een aanscherping van het
beoordelingsregime er specifieke maatregelen genomen dienen te worden teneinde garanteis voor
de gezondheidsbescherming te waarborgen. Zo dienen er maatregelen te worden getroffen om
patiënten gepast en volledig te informeren. Ook dient er gestreefd te worden naar een verbetering
van klinische functionaliteit van borstimplantaten, een verbeterde kennis van de kwaliteit van
borstimplantaten en een beter inzicht in de gezondheidseffecten op korte en langere termijn van
borstimplantaten en een betere kennis van bijwerkingen. Naar aanleiding van deze mededeling
heeft uw Steunpunt voor vrouwen met siliconen implantaten (SVS) de voormalige minister van
VWS en de Voorzitter van de Vaste Commissie voor VWS van de Staten Generaal gevraagd
welke stappen er in Nederland zijn ondernomen. De Minister heeft toen geantwoord dat zij van
plan is om een voorlichtingsfolder te laten maken in overleg met de SVS en de Nederlandse
Vereniging voor Plastische Chirurgie (zie bijlage).

Het is belangrijk dat vrouwen die overwegen om een borstimplantaat te laten implanteren serieus
worden genomen. Het is nodig dat deze vrouwen kunnen beschikken over volledige, objectieve
en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde informatie over de implantaten, de operatie en de
ernst van lokale complicaties. De ervaringen van de SVS kunnen belangrijk zijn bij het maken
van een weloverwogen beslissing om wel of niet tot implantatie over te gaan. Ik waardeer het dan
ook zeer dat u bereid bent om ons van dienst te zijn. Binnenkort zal mevrouw Puiman contact met
u opnemen om over de inhoud van de folder te overleggen.

Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de Directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie,


BRIEF AAN -
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
Ministerie van VWS
T.a.v. Dhr. E. Bomhoff / Dhr. L.J.S. Wever
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Uw kenmerk - GMT / 2318547

Betreft: Silicone-Gate
                                  Lelystad, 29 september 2002

Geachte heer,

Mijn dank voor uw brief van 20 september die mijn laatste brief, t.a.v. de Voorzitter van de 2e
Kamer, gekruist heeft. Te uwer informatie voeg ik een kopie bij. Helaas moest ik constateren dat
u in uw antwoord finaal aan de inhoud van mijn brieven voorbij bent gegaan en slechts met oude
gegevens op de proppen kwam.

Uiteraard zijn we van de EU-richtlijnen van 15 nov. perfect op de hoogte. Dankzij de
onbaatzuchtige inzet sinds 1998 van diverse Europese Steungroepen, waaronder St. SVS en
gemotiveerde Europarlementariërs, zijn deze richtlijnen tot stand gekomen. Het Ministerie van
VWS, m.n. mevr. Puiman maar ook de minister zelf, waren hiervan vanaf het begin op de hoogte.
Wij hebben benadrukt dat b.v. een voorlichtingsfolder door een ONafhankelijke instantie opgezet
zou moeten worden, juist om belangenverstrengeling te voorkomen en objectieve informatie te
kunnen bieden. De houding van veel van de plastisch chirurgen (niet allen gelukkig!) is die van
de beroemde "met 2 maten meten" en "het winkeltje gesloten houden". Niet bepaald een houding
die de gezondheidszorg ten goede komt. Een voorbeeld: De literatuurselectie door betrokken
artsen, n.a.v. het advies van de Gezondheidsraad (okt.1999) is hiervan het schrijnende voorbeeld.
De door onafhankelijke onderzoekers en St. SVS aangeleverde literatuur / lectuur /
onderzoeksresultaten en veldgegevens zijn stelselmatig genegeerd. Ook bij het RIVM onderzoek
( R.nr. 640700003) werd star vastgehouden aan een verouderd = achterhaald protocol. Bij dit
onderzoek was bij voorbaat al bekend "dat er niets gevonden zou worden", omdat ook mensen
zonder implantaat, maar met een chemische belasting, deze APA-concentratie zouden vertonen.
Wederom zijn de onafhankelijke ervaringsdeskundigen genegeerd.

Er is in Nederland tot nog toe geen enkele stap ondernomen ! St. SVS heeft de plastische
chirurgen (via fax) geïnformeerd over de nieuwe EU-richtlijnen. Moeten wij nu dan echt blij zijn
met het "plan" van de ex-minister van VWS om een voorlichtingsfolder te laten maken ?
Wanneer ? Over welke termijn spreken we dan ? Wij werken zelf al bijna 11 jaar met bijzonder
gerichte informatie voor de verschillende doelgroepen over alle denkbare pro's en contra's. Wij
bieden ondersteuning op een breed gebied. Te uwer informatie; dat plan van mevr. Borst betrof de
zeer uitgebreide Australische voorlichtingsbrochure, inclusief een pagina "informed consent" ten
ondertekening door arts en patiënt. St. SVS heeft vele dagen besteed aan het bestuderen en
aanvullen van deze brochure voor de Nederlandse vrouwen relevante informatie. Resultaat: Geen
enkele reactie terug !

U draait, in de laatste alinea van pag. 1 van uw brief, de feiten om. Of vergeet een belangrijk
punt. Het is belangrijk dat vrouwen die borstimplantaten hebben en aangeven hierna ziek te zijn
geworden of er andere problemen door hebben gekregen, dat DIE SERIEUS worden genomen.
Dat er naar vrouwen geluisterd wordt, dat hun klachten serieus worden genomen. Dat ze niet
worden afgescheept met de opmerking "dat het allemaal tussen de oren zit" voor ze gedumpt
worden in de psychische hoek omdat traditioneel onderzoek niets aan kan tonen.... Nog
belangrijker; dat er een hulpprogramma voor hen wordt opgezet, gericht op de A-typische
symptomen van deze nieuwe, nog onbekende ziekte. De medische zorg schiet duidelijk te kort
voor deze grote, TE grote groep. Maar inderdaad, vrouwen die vandaag de dag borst implantaten
overwegen hebben ook recht op volledige, objectieve informatie over pro's en contra's, materialen
en alternatieven, juist om nog meer leed te voorkomen. Preventie is uiteraard ook een belangrijke
taak van St. SVS, waarna vrouwen zelf de ja - nee keuze maken. Maar toezicht van de overheid
op het naleven van B.v. de Europese Richtlijnen, om misleidende advertenties, gladde
verkooppraatjes e.d. tegen te gaan, is onontbeerlijk. Hierin wordt namelijk nog steeds behoorlijk
de hand gelicht.

Uw reactie tegemoet ziend, verblijf ik,
Hoogachtend,
Marlou Boots, Secretaris / Coordinator St. SVS
Member United European Silicone Supportgroup


BRIEVENBUS - INGEZONDEN REACTIES

HARDE BALLEN
..... Het klinkt misschien gek, maar mijn lichaam nu, na verwijdering van de implantaten, is mij
meer vertrouwd dan al die jaren met...! Mijn lichaam is weer van mij, ook al zijn mijn borsten
nog wat hobbelig. Die implantaten zaten altijd raar hoog en waren net harde ballen.

FOUTJE
..... Ondanks mijn duidelijke verzoek vooraf: "Alleen verwijdering" vroeg die arts toch, toen ik al
op de brancard lag nota bene: "welke maat ik nu eigenlijk wilde hebben". "Niets meer! Je zou een
jongetje van me maken", zei ik boos en al behoorlijk suffig. Hij verbaast, keek toch maar even in
zijn papieren en ... SORRY, FOUTJE! Bleek dat ie me verwisseld had met iemand die naast me
lag en borstvergrot-ing wilde! Erg hè? Je moet toch overal op letten! Stel je voor dat ik al té suf
was geweest om te reageren ...!

BELGIE
..... De dochter van mijn vriendin heeft eind vorig jaar in België die veilige siliconen laten
plaatsen. Wat ik vreemd vond was dat ze vooraf cash 160.000 francs moest betalen. Zwart,
vermoedt mijn vriendin. Heeft dat meiske nou, bij calamiteiten, dan nog wel 'n poot om op te
staan? Kan ze legaal terug met klachten? Gebeurt dit nu ook in Nederlandse klinieken?

TROTS
..... Laatst met zappen zag ik toevallig bij de business TV een stukje over een Nederlands bedrijf
die o.a. borst- en . testikel prothesen maakte. Apetrots! Ze gingen de productie van
borstprothesen verhogen van 80.000 naar 150.000 per jaar. Hun grootste maat ging "maar" tot
800 cc. Het idee, ruim 3 pakken koffie per borst! Ik moet er niet aan denken. Wat een extra
gewicht (op de weegschaal!) Oh ja, nog iets, "de gel was in de oven ' uitgehard en kon niet lekken
", zeiden ze. Geloven ze dat zelf of is het oude sprookje in een nieuw jasje gestoken?

WEER LEVEN
..... Ik ben nog steeds erg moe en heb ook nog dezelfde spierpijnen, maar toch voel ik me beter.
Of moet ik zeggen: minder slecht. In elk geval zie ik er beter uit, volgens mijn "omgeving". Mijn
ogen leven, glanzen weer.

18+
..... Volgens mij heb ik ooit eens ergens gelezen dat aan jongeren onder de 18 geen
borstimplantaten verkocht mogen worden, is dat zo? En zo ja, is dat dan strafbaar? Moeten die
meisjes zich legitimeren? Ik vraag dat omdat het vriendinnetje van m'n zoon, net 17, opeens van
een mooie vloeiende B in een dubbel D- cup is veranderd. Volgens mij was ze er niet eens zo
gelukkig mee, ze geneerde zich zichtbaar.

PLASTICITEIT
.....In een oud boekje van 1995 las ik een stukje over een voorlichtingsavond Borstimplantaten.
Wat mij heel erg schokte was, ik citeer: "Uit onderzoek onder plastisch chirurgen is gebleken dat
zij niet de bijwerkingen, maar de medische geruchten over de vermeende schadelijkheid van
siliconen borstimplantaten als grootste boosdoener beschouwen". Denken, vinden zij dit nu nog
steeds? Juist dankzij die geruchten is mijn leven gered, heb ik weer leefruimte en mijn gezin een
normaal functionerende vrouw en moeder in plaats van het wrak dat ik was !

GELUKKIG
..... Ik heb nu 24 jaar implantaten die één keer, na 10 jaar, vernieuwd zijn omdat ze hard waren. Ik
wilde u laten weten dat het ook goed kan gaan. Ze zijn niet hard geworden of vervormd. Ik heb
geen klachten en ben er nog steeds erg gelukkig mee.

STEUN
..... Word jij het nu nooit zat? Al dat gezeur van verdrietige en/of boze mensen die van jou
oplossingen verwachten die ze zelf ook wel zouden kunnen bedenken. Sorry hoor, dat klinkt
misschien hard maar is echt niet zo bedoeld. Ik weet, als je zo hulpeloos bent wil je graag even
horen, bevestigt krijgen, watje inderdaad zelf ook wel weet. Ga zo door, meid, je bent 'n echte
hulp; de steun en toeverlaat van velen! (Pppffff, zo kan ie wel weer!)

CHEMISCHE TIJDBOM
..... Wisten jullie dat gebruikte implantaten als chemisch afval vernietigd moet worden?
Chemisch afval, bij ons, bij mij in mijn lichaam! Na verwijdering lagen mijn prothesen in een
verzegeld bakje naast m'n bed. Ik mocht er naar kijken, maar aankomen niet, ook niet open
maken en uiteraard niet
mee naar huis nemen. "Bacteriegevaarlijk", zei de dokter. Dat plaatsen ze zomaar in het menselijk
lichaam. Ik begrijp dat niet! Ben ik nou een chemische tijdbom, gevaarlijk voor mijn omgeving?
Kan ik iemand besmetten, infecteren, omdat er beslist stoffen uit deze implantaten nog in mijn
lichaam
zitten? Kan ik mijn kinderen nog wel gewoon knuffelen? Een prothese was half leeg zag ik, of
moet ik zeggen half vol, de ander leek opgeblazen en beiden waren bruinachtig van kleur met
sliertjes erin. Wat ben ik blij dat ze weg zijn !

GELUKKIG 2
..... Volgens mij ben ik een van de eerste met implantaten in Nederland, ruim 32 jaar geleden nu.
Ik ben er nog steeds heel erg gelukkig mee en heb geen gezondheidsklachten, maar ik vind wel
dat het eens tijd wordt om ze te laten controleren. Laatst las ik in de krant dat er geen
mammografie gemaakt mag worden met implantaten. Zien ze voldoende met een echografie of is
het beter om een MRI scan te vragen?

KUNDIGE ARTS
..... Hoera ...! Klaar en weg! Prima gedaan door een fijne en kundige arts. Ook respecteerde hij
mijn wens "even niets anders." Hij had alle begrip voor mijn angst en nam alle tijd voor uitleg.
Als ik het wil (of nodig vind) kan ik volgend jaar terugkomen voor "verfraaiing", zoals hij dat
noemde, zonder probleem met de verzekering.

E-MAIL
..... Ik snap niet waarom SVS. jij dus. geen E-mail adres hebt, dat is veel makkelijker! Zo kan je
toch ook niet internetten? Er staat zo vreselijk veel op internet over borsten, implantaten,
klinieken, noem maar op. Dat lijkt me voor SVS juist heel belangrijk, speciaal de .Amerikaanse
sites.

[ Note SVS - Helemaal mee eens. maar ....! Er staan ±5.000 namen in mijn PC. waar ik héél
voorzichtig mee om ga. In drie verschillende landen zijn "hackers" aan het sodemieteren geweest
in de bestanden van de Siliconen Steungroepen. Alles overhoop gehaald en bekeken! Het is
onmogelijk je daartegen afdoende te beveiligen. Een tweede computer zou een oplossing zijn
maar ...... dat kan bruintje trekken noch plaatsen ]

RECES IN DEN HAAG
..... Weet je wat mij opviel? Het zomerreces in Den Haag is voorbij en opeens zijn die idiote
advertenties voor "veilige" borstvergroting stukken kleiner, wel 75% en minder opvallend
geplaatst. Opvallend hoor! Maar uitverkoopkorting blijft, zonder tijdslimiet nu krijg je 250 Euro
retour! Nu weer 10% Kerstkorting. Kunnen ze meteen de eerste pot noodzakelijke vitaminen
aanschaffen. Ach, sorry, dat klinkt gemeen! Ik begrijp niet dat vrouwen daar nog steeds intrappen,
terwijl er zoveel bekend is over gemanipuleerde foto's en ziekmakende effecten. Ik vond het een
goede van je datje zei dat het derde plaatje nooit getoond werd! Dat is toch zo en zien we alleen
maar zelf.

VRIENDINNEN
..... Al mijn vriendinnen hebben in de afgelopen 5 jaar ,„ borstvergroting gedaan en bij de
meeste ziet het er schitterend uit. Mij trekt dit ook wel, maar ...... ik aarzel nog steeds. Ik heb
hierover zoveel gehoord en gelezen en blijf, ondanks mijn grote wens, toch twijfelen. Hoeveel
verbeterd ook, het is en blijft een lichaamsvreemd voorwerp en de reactie van het lichaam is niet
te veranderen lijkt mij zo. Mijn eigen gezondheid is niet optimaal. Als ik wel implantaten zou
nemen, loop ik dan een hoog / hoger risico?

DIT SOORT VROUWEN
..... Houden jullie toch eens op met dat eeuwige gemopper over dokters en implantaten. Ze doen
het mooi en ze zijn mooi! Dat jullie niet tevreden zijn, zal wel aan jezelf liggen. Dat vindt en zegt
mijn dokter ook. "Dit soort vrouwen", zegt hij "willen steeds maar meer en meer en als ze door
hun slechte leefgewoonte ziek worden proberen ze via een dikke claim nog méér te krijgen".
Jullie moeten je schamen om zoveel moois en goeds in diskrediet te brengen. Niet wij die
gelukkig zijn met en trots op onze nieuwe borsten.

LAST VAN OGEN
..... Ik krijg steeds meer last met mijn ogen, door licht bedoel ik. Lampen, zonlicht, scherpe lucht
en zelfs kaarsvlammetjes. Ik krijg dan vlekken en strepen voor m'n ogen, daarna 'n soort weeïg
gevoel van misselijkheid en 'n gekke hoofdpijn. Hebben jullie daar vaker van gehoord? Zo ja, wat
zou ik daartegen kunnen doen? Zonnenbril en gordijnen dicht kan ik zelf ook wel bedenken. Wie
weet raad!

GOED ARTIKEL IN DE OPZIJ
Hallo Dames, felle terriërs,
De informatie die jullie me gestuurd hebben, wauwww ...... wat breed en wat uitgebreid. En ook
zo gericht! Het sloot volledig aan bij de vragen die ik eerder gesteld had, zelfs over vergeten
vragen vond ik een antwoord dat mijn eigen (eindelijk ontwaakte) vermoeden bevestigde. Ik was
bijzonder onder de indruk door deze goed onderbouwde documenten en sta nu klaar om ook
(voor mezelf eerst) op de barricaden te klimmen. Dankzij al die kopieën heb ik al een aardig
vragenlijstje voor mijn specialist opgesteld. Maar ook dankzij het fijne gesprek. Ik weet nu
precies wat ik kan doen of zou moeten doen, waarop ik moet letten en wat ik persé moet
weigeren. Vreemd eigenlijk hè, ik zit zelf "in de onderzoeks-hoek", kan heel gericht en analytisch
denken en weet hoeveel graafwerk er nodig is om iets duidelijk uiteen te zetten, maar voor mezelf
was ik hartstikke blind. Nooit heb ik de link gelegd tussen mijn implantaten en mijn vervelende
klachten. Dacht altijd maar dat het door m'n werk kwam, verkeerde houding, te druk, stress, etc.
Zelfs m'n computer gaf ik de schuld! Hebben jullie nog geen contact met de overheid of andere
instanties om deze "beerput" naar buiten te brengen en te laten stoppen? Vrouwen hebben toch
ook recht op bescherming? Wel, ik zit dicht bij het vuur, als ik opgeknapt ben wil ik hier wel aan
meewerken. Ik ken wel wat achterdeurtjes.

Graag !!! Siliconen, absoullut niet....te veel zieken en verdriet !

VERTROUWENS ARTS ?
Wat mij nou is overkomen..! Onlangs ontmoette ik een oude schoolvriendin bij de ingang van de
poli plastische chirurgie. Ik ging naar buiten, enigszins overstuur en zij naar binnen. Ze was nog
wat vroeg, dus we konden even babbelen. We bleken alle twee borst implantaten te hebben,
ongeveer vanuit dezelfde tijd, bij dezelfde plastisch chirurg en...., met dezlefde soort
(pijn)klachten te worstelen. Gek he ? Terwijl onze borsten er best wel mooi uitzien en we er alle
twee erg gelukkig mee waren. De mijne moesten eruit, volgens de dokter, daarom was ik
overstuur. Toen ik ze kreeg had hij gezegd dat ze mijn "leven lang meegingen en nu waren ze
kapot", zei hij en daar zouden mijn klachten van kunnen komen. "Tsja liefje", zei hij heel
vaderlijk bezorgd, "in al die jaren van mijn praktijk heb ik dit nog nooit meegemaakt. Ik zal je
weer mooi maken, hoor ! Maak maar een afspraak bij de balie." Oh oh heb ik dat weer ? De enige
in Nederland met kapotte prothesen, in elk geval in zijn praktijk ! Gassie, ik krijg weer de
bibbers ! Mijn oude vriendin was aan de beurt en.... kwam met een vertrokken gezicht naar
buiten. Zij had precies hetzelfde verhaaltje te horen gekregen !!! Twee unieke figuren, binnen een
half uur ! Wat een G..... Wat voelden wij ons bedrogen, besodemieterd en in de zeik genomen ! Is
er dan niemand meer te vertrouwen, zelfs de dokter niet ?

Gelukkig dat we elkaar zo onverwachts hebben terug gevonden, zijn we tenminste samen alleen
en uniek. Als ik wel eens die verhalen las in de krant of zo dacht ik altijd: ach, overdreven
sensatieverhaal! Echt roddelpers, zoiets doet een dokter niet. Dokters zijn eerlijk, ze liegen niet
tegen hun patiënten en ze gebruiken geen ondeugdelijke materialen om mee te opereren. Ze
hebben een eed afgelegd en profiteren niet van een gouden industrie zoals in de zakenwereld.
Jullie zijn de onrustzaaiers, dacht ik, zeker jaloers op onze mooie borsten. Sorry hoor, maar dat
dacht ik echt! Naïef hè? Wat kan ik, wat kunnen wij doen? Welke stappen moeten we zetten en
hoe kunnen we een klacht indienen?

" Wanneer men de hoop varen laat, vaart men zelf met haar mee "
< Jean dé Boisson >

" Is het handelsinstinct om geld te verdienen eenmaal een deel van je systeem geworden, dan laat
datje NOOit meer los "
< Oscar van Leer >


BLIJF VAN DIE BORSTEN !
Sommige berichten zijn zo hilarisch, datje ze zelf niet zou kunnen verzinnen. Neem nu het
volgende nieuwtje dat uit Amerika kwam overwaaien en dat we je absoluut niet willen
onthouden.
" De hond van zangeres en actrice Courtney Love heeft het leven gelaten, en wel omdat hij zich te
goed had gedaan aan één van de borstimplantaten van zijn baasje. Courtney had onlangs haar
implantaten laten weghalen maar ze bewaard als souveniers. Haar hond vond er één, peuzelde het
op en het arme beest bleef erin. Probeer zoiets maar eens op een serieuze manier uit te leggen, als
iemand vraagt hoe je viervoeter om het leven is gekomen. De geschiedenis bestaat voor het
grootste doel uit de ellende, over de wereld gebracht door trots, eerzucht, hebzucht, wraak,
Genotzucht, opstandigheid, huichelarij fanatisme en alle mogelijke andere tomeloze begeerten.
Edmund Burke


SYMPTOMEN EN COMPLICATIES VAN SILICONEN-GEL
BORSTIMPLANTATEN
2003.11 Inamed Research - Symtoms and Complications.doc
Samenvatting van onderzoek op implantaten van Inamed.
FDA, oktober 2003
Door Diana Zuckerman, Ph.D. http://www.center4research.org/who1.html , Elizabeth Santoro,
R.N., M.P.H. en Nicole Hudak


Op 14-15 oktober 2003 hield de FDA (Food & Drug Administration = Amerikaanse keuringswet
van waren ) een openbare vergadering om te discussieren over Inamed's nieuwe onderzoek op hun
siliconen gel gevulde implantaten. Het bedrijf vraagt de FDA hun implantaten goed te keuren als
zijnde veilig en effectief, maar het eigen onderzoek toont een aanzienlijk complicatie gemiddelde
aan en 'n zorgwekkende toename van symptomen bij vrouwen die hun implantaten gebruiken.
Deze beknopte editie van de FDA-analyse is gebaseerd op onderzoek van Inamed.

COMPLICATIES, door patienten met borstvergroting ervaren, binnen 3 jaar.
Er waren 494 patienten met borstvergroting opgenomen in Inamed's "Core-study" van siliconen
borst implantaten. 90% van deze 494 patienten namen deel aan de follow-up na 2 jaar en 81%
voltooide de follow-up na 3 jaar.

Complicaties binnen 3 jaar - Percentages
- Her-operatie        - 21%
- Kapselvorming, Baker 3-4 * - 8%
- Littekenvorming      - 8%
- Verwijdering / Vernieuwing - 8%
- Pijnlijke borst      - 6%
- Verandering gevoeligheid tepels - 3%
- Gescheurd implantaat    - 1%
- Infecties         - 1%
( bron - FDA, dia #39)
* Baker 3-4 kapselvorming is een pijnlijke verharing van het weefsel rond de implantaten,
waardoor de borsten hard en vervormd worden.

GEZONDHEIDSSYMPTOMEN, gerapporteerd door patienten met borstvergroting
Deze groep patienten werd in de "Core-study" gevraagd naar verschillende
gezondheidssymptomen van voor en 2 jaar na de siliconen borsten. In het algemeen waren er
aanzienlijke stijgingen bij het aantal borstvergroting patienten die vermoeidheid, pijn,
gewrichtsproblemen en andere symtpomen aangaven. In sommige gevallen waren de cijfers van
voor de operatie 2 jaar later verdriedubbeld.

Symptomen       - Voor implantatie  - 2 jaar later
- Spierklachten    - 75 (20%)      - 108 (28%)
- Gewrichtsklachten - 50 (13%)       - 85 (22%)
- Neurologische klachten - 158 (41%)    - 180 (47%)
- Spierpijn      - 34 (9%)       - 57 (15%)
- Gewrichtspijn    - 10 (3%)       - 26 (7%)
- Morgen stijfheid  - 39 (10%)      - 70 (18%)
- Vermoeidheid    - 33 (9%)       - 101 (26%)
- Algemene Pijn   - 8 (2%)        - 19 (5%)
(bron - FDA dia #45)

COMPLICATIES, ervaren door reconstructie patienten binnen 3 jaar
Er waren 221 borstkanker reconstructie patiënten opgenomen in de "Core-study" van siliconen
gel gevulde borst implantaten. 95% van deze 221 patiënten namen deel aan de follow-up na 2
jaar, maar velen hadden de 3 jaar nog niet vol afgemaakt toen de analyses voltooid werden.

Complicaties binnen 3 jaar - percentage
- Her-operatie         - 46%
- Verwijdering / Vernieuwing - 25%
- Kapselvorming, Baker 3-4 * - 16%
- Gescheurd implantaat     - 6%
- Necrose van weefsel/huid **- 6%
- Littekenvorming       - 6%
- Pijnlijke borst       - 6%
- Infecties          - 2%
( bron - FDA, dia #49)
** Necrose is een pijnlijke en misvormende lichaamsreactie waardoor huid en weefsel afsterft

GEZONDHEIDSKLACHTEN, gerapporteerd door reconstructie patienten.
De reconstructie patienten in de "Core-study" werden gevraagd naar verschillende
gezondheidssymptomen van voor ze geimplanteerd werden en 2 jaar na de siliconen borsten. In
het algemeen waren er aanzienlijke stijgingen bij het aantal reconstructie patienten die
gewrichtspijn, neurologische klachten, haar verlies, huiduitslag en ochtend stijfheid aangaven.
Symptomen       - Voor implantatie - 2 jaar later
- Huidproblemen incl.
haarverlies en uitslag - 20 (12%)      - 35 (22%)
- Spierklachten    - 56 (35%)      - 65 (40%)
- Gewrichtsklachten - 69 (43%)        - 94 (60%)
- Neurologische klachten - 78 (48%)     - 97 (60%)
- Gewrichtspijn    - 17 (11%)      - 31 (19%)
- Morgen stijfheid   - 39 (10%)      - 70 (18%)
(bron - FDA dia #55)

COMPLICATIES, ervaren door "herstel" patienten na 3 jaar
Er waren 225 herstel patiënten opgenomen in de "Core-study" van siliconen gel gevulde borst
implantaten. Deze vrouwen hadden nieuwe borstimplantaten gekregen als vervanging van
"probleem" implantaten. Hun complicatie gemiddelde was in het algemeen hoger dan bij
borstvergroting patiënten, maar lager dan bij reconstructie patiënten. 87% van deze 225 patiënten
namen deel aan de follow-up na 2 jaar, en 83% voltooiden de follow-up na 3 jaar.

Complicaties binnen 3 jaar - percentage
- Her-operatie        - 33%
- Verwijdering / Vernieuwing - 13%
- Kapselvorming, Baker 3-4 * - 10%
- Littekenvorming      - 9%
- Pijnlijke borst      - 7%
- Kreukelen, plooien     - 5%
- Gescheurd implantaat    - 4%
- Infecties         - 3%
( bron - FDA, dia #59)

GEZONDHEIDSKLACHTEN door "herstel" patienten gerapporteerd.
De "herstel" patiënten in de "Core-study" werden gevraagd naar verschillende
gezondheidssymptomen, voor en nadat ze geïmplanteerd waren, en na 2 jaar met siliconen gel
gevulde borst implantaten. Ook hier rapporteerden aanzienlijk meer patiënten verergering van
huid-, spier-, gewrichts- en neurologische symptomen.
Symptomen       - Voor implantatie - 2 jaar later
- Huidproblemen incl.
haarverlies en uitslag - 13 (8%)       - 24 (19%)
- Spieren       - 46 (29%)      - 62 (40%)
- Gewrichten      - 41 (26%)      - 56 (36%)
- Neurologische klachten - 59 (38%)     - 78 (50%)
- Algemene klachten - 55 (35%)        - 66 (42%)
(bron - FDA dia #65)

KORTE SAMENVATTING HOOFDPUNTEN: Complicaties en Symptomen
(1) - De meest voorkomende complicatie is her-operatie. Dat betekent dat de meeste vrouwen die
borst implantaten krijgen, meer dan een operatie nodig hebben en vaker de dokter bezoekt.
(2) - De meeste implantaten verwijderd worden om complicaties te behandelen. De meest
voorkomende reden voor her-operatie is kapselvorming. Dat is de meest voorkomende
complicatie en kan erg pijnlijk en misvormend zijn.
(3) - Auto immuun ziektes, signalen en symptomen, nemen in de loop der jaren toe
( bron - FDA dia #69)

VERHOGEN BORSTIMPLANTATEN DE LEEFKWALITEIT ?
Inamed gebruikt ook verschillende maatstaven over lichamelijke en geestelijke gezondheid om
leefkwaliteit van implantpatienten te evalueren, voor en na de implantatie. Gemiddeld rapporteren
de vrouwen een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid na de implantatie.
(1) Bijna elke vorm van emotionele en lichamelijke gezondheid, inclusief sociale relatie en
eigenwaarde, namen af na het krijgen van borst implantaten. De enige verbeteringen waren zelf-
gerapporteerde seksuele activiteiten.
(2) De meeste patienten die bestudeerd waren 2 jaar na het krijgen van borst implantaten,
vermeldden tevreden te zijn met hun siliconen borsten. Echter, ze waren meer tevreden meteen
NA het krijgen van de implantaten, dan 2 jaar later.


                    Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
               10e Jaargang, Maart 2003, Nummer l


INHOUD - 10e Jaargang, Maart 2003, Nummer l
- Redactioneel
- De Lastige Luis in de (Medische) Pels
- Diverse Reuma soorten
- Knipselkrant: Melding van borstimplant vaak nagelaten
- Knipselkrant: Geen registratie Borstimplantaties
- Vanuit het Europees Parlement
- Ingezonden reacties
- Kris-Kras: Ingezonden reacties
- MCS, Multiple Chemical Sensitivity: Ziek worden van een geur, kan dat ?
- Alles over vitaminen
- Siliconenborst vergt apart onderzoek
- Risico's van borstimplantaten.
- Brief naar Ministerie VWS
- Hernieuwde kennismaking met D.


REDACTIONEEL
De 10e jaargang al weer. Wat gaat de tijd toch snel ! Een zwaar en dik nummer dit keer. Zo dik,
dat er een heleboel post is blijven liggen, excuses daarvoor. Maar, wat in het vat zit, verzuurt niet
hoor, volgende keer dus.Er wordt zo langzamerhand toch wat beter naar ons, de
ervaringsdeskundigen vanuit "het veld", geluisterd. Het zittingsdocument van de Europese
Commissie is daarvan het goede voorbeeld. Nu maar (blijven) hopen dat onze eigen Overheid
hier ook meer rekening mee gaat houden. Maar "Den Haag" wordt door SVS nauwlettend in de
gaten gehouden en we reageren acuut als iets niet door de beugel kan, hoeveel tijd en extra werk
dat ook kost.Gelukkig dat we nu, dankzij de aangescherpte Europese Richtlijnen een stuk sterker
staan. Helemaal tevreden zijn we nog niet, er is nog steeds geen hulp programma voor de vele
zieke, ziek gemaakte mensen, maar ook daaraan blijven we werken. Neem dat maar van me aan !


DE LASTIGE LUIS in de (MEDISCHE) PELS
SUBSIDIE
Ja hoor, het gerucht klopt! Onze "aardige zorgdra gende" Overheid heeft de capaciteituitbreiding
(van 80.000 naar 120.000 implan taten per jaar) van de groot ste implantaat producent met een
wereldmarktaandeel van 70%, inderdaad gesubsi dieerd. De afdeling Foreign Invest-ment Agency
van het Minis terie van Economische Zaken in Den Haag heeft dat bedrijf zo ongeveer "aan het
handje meegenomen", aldus de zegsman van dat bedrijf. Onze Belastingcenten ! Subsidie van
onze belastingcenten nota bene ! Terwijl het hoofdbedrijf in Amerika over 2001 een omzet had
van 321 miljoen dollar en de vrouwen in de claim procedure afgescheept zijn met 'n fooi van
$ 750, - door datzelfde bedrijf. KAN het gekker? Wederom gaat de MAMMON boven de
MENS ! Ach, dat gebeurde in het verleden eigenlijk ook al niet, denk maar aan de polyurathane
gecoate prothese, de Trilucent soya prothese en nog 3 of 4 andere soorten die bijna geruisloos van
de markt verdwenen. Hoeveel slachtoffers zullen die bij elkaar al gemaakt hebben hier in
Nederland?
PANIEK
Een daarvan is tenslotte onze eigen Sylvia Millecam. Als zij op tijd was teruggeroepen toen haar
soort implantaat van de markt werd gehaald, had ze nu misschien nog geleefd. Maar 1700
vrouwen terugroepen zou teveel paniek veroorzaken en nog meer vragen oproepen waar "men"
liever geen antwoord op geeft ! Liever betalen ze de hoge extra ziekte- en revalidatiekosten voor
die korte tijd dat die vrouwen er nog zijn.
ZOOITJE
Weer worden we geplukt, met medewerking en toestem ming van de overheid. Maar voor een
goede gezondheidszorg en adequate hulp voor de vele ziek-gemaakte vrouwen is geen geld. Ja,
nu begrijp ik ook waarom! Aan ons valt niets meer te verdienen nu, terwijl we jarenlang zowel de
industrie als de overheid gespekt hebben. Heerlijk zooitje! Wat wonen we toch in een zwaar
verziekt land vol hypocriete huichelaars.
GESJOEMEL
En dan ook nog dat gesjoemel met de registratie van borstimplantaten! Volgens de laatste cijfers
zijn 10612 verkochte implantaten "vermist"! Het lucratieve duis tere circuit lijkt dus nog groter
dan vermoedt. En wij vrouwen zijn wederom vogelvrij. Bij calamiteiten met bewezen
ondeugdelijke implantaten is niemand traceerbaar, dus niemand kan teruggeroepen worden.
DOORGAAN
Zoals u merkt, ik kan me hier toch zo vreselijk kwaad over maken! Helaas helpt dat weinig of
niets en kost het mij energie die ik niet missen kan. Energie die ikzelf zo hard nodig heb om te
overleven, net als jullie allemaal. Maar, dóórgaan zullen we en de waarheid zal ook boven tafel
komen.
DUIZEND WIELEN
Er wat zal de nieuwe regering ons brengen? Zullen wij wederom duizend keer het wiel voor ze
moeten uitvinden voordat ze begrijpen hoe groot het siliconen probleem is en dat de lucratieve
inkomsten niet opwegen tegen de langdurige hoge uitgaven? Laten we maar positief blijven
hopen!
ZEEMEEUWEN EN AALSCHOLVERS
Het voorjaar staat weer voor de deur en de eerste sneeuwklok jes bloeien al in mijn tuin. Dat staat
zo lief tussen mijn oude (witgeschilderde) kaboutertjes, m'n bleekscheetjes, onder de grote nu nog
kale lariksboom. De echte voorbode van nieuw leven en hoop, een betere toekomst. Heerlijk,
straks het zonnetje weer, een zwoel windje en de zeilbootjes op het water achter me. En niet te
vergeten de sier lijke duikvlucht van de zeemeeuwen en aalscholvers. Daar kan ik me nu al echt
op verheugen. Dan denk is wel eens: Tja, Nederland mag dan verziekt zijn, de schitterende natuur
compenseert een heleboel! Genoeg om je toch weer gelukkig te voelen.


REUMA, WAT IS DAT ?
Met dank aan het Reumafonds voor alle geleverde informatie.
De bij ons meest gehoorde vormen van REUMA (in vogelvlucht)

REUMATOIDE ARTRITIS
Reumatoïde Artritis, ofwel RA, is een ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door chronische
gewricht ontstekingen. Artritis is het Griekse woord voor gewrichtsontsteking, chronisch
betekent: een ziekte die langer dan zes maanden duurt. RA komt op alle leeftijden voor, iets vaker
bij vrouwen dan bij mannen. De ziekte kent een grillig verloop: periodes waarin de ziekte actief
en rustig is, wisselen elkaar af.

WAT IS EEN GEWRICHT ?
Een gewricht bestaat uit 2 botuiteinden, die ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. De
botuiteinden zijn bekleed met kraakbeen. Dit zorgt voor schokdemping en een soepele beweging.
De botuiteinden worden bij elkaar gehouden door een gewrichtskapsel en gewrichtsbanden. De
binnenzijde van het gewrichtskapsel is bekleed met een slijmvlies-laagje, het zogenaamde
synovia. Het synovia produceert gewrichtsvocht dat het gewricht smeert. De gewrichtsbanden
zorgen voor de stevigheid van een gewricht.

WAT GEBEURT ER BIJ GEWRICHTSONTSTEKING ?
Bij een gewrichtsontsteking wordt het slijmvlieslaagje dikker, produceert extra gewrichtsvocht en
vormt uitstulp-ingen. Dit leidt tot pijn, warmte en zwelling van het gewricht. In een later stadium
van de ziekte kunnen ook het kraakbeen en het bot zelf beschadigt raken. Niet alleen de
gewrichten, maar ook pezen en spieren kunnen in het ziekteproces betrokken raken. Net als de
gewrichtskapsels zijn peesscheden (dit zijn tunnels waar de pezen doorheen lopen) bekleed met
een laagje slijmvli escellen. Ook deze kunnen ontstoken raken, waardoor de pees niet meer vrij
kan bewegen.

ARTROSE
Artrose is een reumatische aandoening, waarbij hetgewrichtskraakbeen in kwaliteit achteruit gaat.
Het kanzich in alle gewrichten voordoen. Toch zijn er bepaaldegewrichten waarin het vaker
voorkomt. Dit zijn de nek, deonderrug, de knieën, de heupen en de duimbasis.Artrose is een
chronische, langzaam progressieve aandoen ing, Dat wil zeggen dat het niet voorbij gaat en dat
hetverval van het kraakbeen langzaam erger zal worden. Vaakis de kwaliteit van het kraakbeen al
enige tijd aan hetachteruit gaan, voordat er klachten optreden. Van alle reumatische aandoeningen
komt artrose het meeste voor. Het is een heel andere aandoening dan Reumatoïde Artritis. Ook
heeft het niets te maken met botontkalking (Osteoporose). Artrose komt vaker voor bij vrouwen
dan bij mannen en
kan zich op elke leeftijd voordoen. De kans erop wordt wel groter naarmate iemand ouder wordt.
In de volksmond wordt artrose vaak in een adem genoemd met veroudering en slijtage, alsof
degene die eraan lijdt versleten is. Deze woorden doen echter geen recht aan de werkelijkheid.
Ook suggereren woorden als slijtage dat behandeling geen zin zou hebben en dat is niet het geval.

WAT GEBEURT ER BIJ ARTROSE ?
Bij artrose raakt het kraakbeen, om wat voor reden dan ook, beschadigd en gaat in kwaliteit
achteruit. Het wordt ruw aan de oppervlakte en er kunnen spleten in komen. Het beschadigd
kraakbeen kan zich niet herstellen. Op den duur kan het geheel verdwijnen. De botuiteinden
kunnen minder glad en soepel bewegen. De belasting van de botten onder het kraakbeen
verandert, er komt meer kracht op. Het bot tracht deze grotere belasting op te vangen, door wat
breder te worden. Aan de rand van het bot kunnen zich benige uitsteeksels vormen.

De veranderingen in het gewricht, de afname van hetkraakbeen en het breder worden van het
botuiteinde, kanleiden tot een andere stand van het gewricht of totmisvormingen. Artrose wordt
daarom ook wel aangeduidmet de Latijnse naam "Artrosis Deformans".Dat betekent een
vervorming van de gewrichten. Debeschadigingen zijn onomkeerbaar. Dat wil zeggen
datkraakbeen of bot dat van vorm is veranderd, zich niet meerhersteld naar de oude, gezonde
staat.Naast de veranderingen in het gewricht, kunnen zich ookontstekingen in de gewrichten
voordoen. Dit wordtveroorzaakt door de vrijgekomen kraakbeendeeltjes, die inde gewrichtsholte
terecht komen. Het laagje slijmvlies cellen (synovia) wordt ertoe aangezet om dit afval op
teruimen. Het kan ontstoken raken en overvloediggewrichtsvocht gaan produceren, waardoor het
gewrichtdikker wordt. .

FIBROMYALGIE
Bij fibromyalgie komen verschillende klachten, pijn, stijfheid, vermoeidheid en soms
stemmingswisseling, tegelijkertijd voor. De pijn komt vooral voor in de spieren, het bindweefsel
en in en rondom de gewrichten. Iedereen heeft hier wel eens last van, bijv. door een verkeerde
houd ing, overbelasting of een griepje, maar dan gaat het gewoon weer voorbij. Bij mensen met
fibromyalgie blijven deze klachten bestaan, zonder dat er een duidelijke oorzaak voor is te
vinden. Letterlijk betekend fibromyalgie: pijn in bindweefsel en spieren. Dit zijn onderdelen van
ons bewegingsapparaat. Het bewegingsapparaat bestaat uit harde en beweegbare delen. De harde
delen, de botten, zorgen voor de stevigheid. Spieren, pezen en gewrichten zorgen ervoor dat de
botten kunnen bewegen. Gewrichtsbanden en bindweefsel verlenen de gewrichten extra steun en
stevigheid. Aandoeningen aan het bewegingsapparaat, die niet door ongeval of blessure worden
veroorzaakt, worden aangeduid met de verzamel naam "Reumatische aandoeningen".
Fibromyalgie is een aandoening van de weke delen van het bewegingsapparaat; spieren, de plaats
waar pezen aanhechten aan het gewricht, gewrichtsbanden en bindweefsel. Daarom wordt deze
vorm weke-delen reuma genoemd.

WAT IS LUPUS ERYTHEMATODES (LE) ?
Lupus Erythematodes is het gevolg van een stoornis in het afweersysteem. Het lichaam maakt
antistoffen die zich tegen het eigen lichaam richten. Zij kunnen zo overal tot ontstekin gen leiden;
in huid en gewrichten, maar ook in organen zoals nieren, zenuwstelsel, hart. longen en
bloedvaten. Karakteristiek is een vlindervormige huidafwijking in het gezicht. Sommige zien in
de huidafwijking een wolvenkop. Daaraan dankt de ziekte haar naam. Lupus betekent wolf en
erythematodes heeft betrekking op de huid- afwijkingen. In het algemeen kan de ziekte op elke
leeftijd ontstaan, maar de eerste verschijnselen worden meestal gezien in de leeftijd van 20-40
jaar. Er zijn twee vormen van LE. Bij de ene vorm treden huidafwijkingen op de voorgrond. Bij
de andere vorm zijn de verschijnselen meer algemeen, systemische LE of te wel SLE. Deze vorm
kan gepaard gaan met ontstekingen in het hele lichaam. Ook komen vaak algemene
verschijnselen voor zoals moeheid, gebrek aan energie, koorts en gewichtsverlies.
HOE ONSTAAT LE ?
De oorzaak van LE is nog niet duidelijk, waarschijnlijk spelen meerdere factoren een rol. Zo zijn
er aanwijzingen dat omgevingsfactoren (bijv. zonlicht), hormonen en infecties invloed hebben op
de ziekte. Prikkeling van bepaalde witte bloedcellen (lymfocyten) speelt een belangrijke rol.
Hierdoor ontstaan auto-antistoffen in het lichaam die zich richten tegen bestanddelen van het
lichaam zelf of onderdelen van celkernen, bijv. DNA. Zij worden door het bloed vervoerd en
zetten zich in de organen af. Daar kunnen de antistoffen ontstekingen veroorzaken, met
ziekteverschijnselen als gevolg.

HET FENOMEEN VAN RAYNAUD: WAT IS DAT ?
Het fenomeen van Raynaud is het verschijnsel dat onder sommige omstandigheden vingers en
tenen slecht doorbloed zijn. Het is genoemd naar een Franse arts die het voor het eerst beschreef.
De toestand, die regelmatig terugkeert, wordt meestal veroorzaakt door kou of als reactie op
spannende gebeurte nissen. Hoewel het vaak voorkomt bij anderszins gezonde mensen, kan het
een syndroom zijn van een reumatische ziekte en daarmee in verband staan.

WAT GEBEURT ER ?
Tijdens een aanval worden de bloedvaten in vingers of tenen gedurende een korte tijd nauwer,
waardoor het bloed niet normaal kan doorstromen. Als dit gebeurt, veranderen de betreffende
vingers of tenen van kleur. Eerst worden ze wit als ze zonder bloed zijn, blauw als het bloed in de
aderen achterblijft zonder doorstroming en rood of paars zodra het bloed weer normaal gaat
stromen. De vinger of teen die meedoet kan verdoofd en koud aanvoelen en soms pijn doen.
Zodra het bloed terugkomt treden er tinteling, zwelling en toename van de pijn op. Het kan een
kwestie van minuten zijn, maar ook van uren voordat de bloed-doorstroming weer normaal is.
Kou of gevoelens van sterke emotie, zoals nervositeit of opwinding, kunnen vernauwing van
bloedvaten veroorzaken en dan tot een aanval leiden. Bij sommige mensen komen de klachten
slechts sporadisch voor, terwijl anderen last van ernstige aanvallen hebben. Bij deze laatste is
verder onderzoek en eventueel behandeling nodig om weefselschade te voorkomen.

WAT IS HET SYNDROOM VAN SJOGREN
Dat is een ziekte waarbij klieren ontstoken raken. De ontstekingen zijn chronisch en variëren van
mild tot zeer ernstig. De aandoening is vernoemd naar een Zweedse oogarts, die er in 1933 als
eerste een diepgaande studie naar heeft gedaan. Het syndroom van Sjögren wordt tot de
reumatische aandoeningen gerekend en kan samen met andere reumatische aandoeningen
voorkomen. Als dit het geval is spreekt men van het secondaire syndroom van Sjögren. Als men
alleen het syndroom van Sjögren heeft, spreekt men van het primaire syndroom van Sjögren. Bij
het secondaire syndroom staat de andere reumatische aandoening vaak meer op de voorgrond en
zal bepalend zijn voor iemands verdere situatie.

ONTSTEKINGEN VAN DE KLIEREN
Bij het syndroom van Sjögren raken klieren ontstoken. Door de ontsteking gaan ze minder goed
werken, produc eren minder kliervocht en het vocht dat ze produceren is meestal van mindere
kwaliteit. Meestal reken de traan- en speekselklieren ontstoken. Dit leidt tot droge ogen en een
droge mond. Ook andere klieren in het lichaam, bijv. slijm vliezen in de huid en vagina, maar ook
inwendige organen zoals nieren en lever, kunnen ontstoken raken.
WAT IS SCLERODERMIE ?
Sclerodermie, ook wel systemische sclerose genoemd, is een reumatische aandoening waarbij het
lichaam steeds meer bindweefsel gaat maken. Bindweefsel komt in het hele lichaam voor. Het
zorgt ervoor dat de cellen van onze huid, gewrichten, spieren en organen bij elkaar gehouden
worden. Het woord Sclerodermie is samengesteld uit de Griekse woorden "scleros" en "derma".
Het eerste betek end hard, het tweede huid. Letterlijk betekend Sclerodermie dus harde huid. Een
toename van bindweefsel kan zich echter overal in het lichaam voordoen waar bindweefsel is.
Ook spieren, gewrichten en organen, zoals slokdarm, longen, hart en nieren, kunnen in het
ziekteproces betrokken raken.

Tot zover deze samenvatting van de 7, bij "onze vrouwen " meest voorkomende reuma-achtige
aandoeningen.


MELDING BORSTIMPLANTAAT: VAAK NAGELATEN
(Van een verslaggever) AMSTERDAM - Ziekenhuizen melden slechts een fractie van de
siliconen borstimplantaties. Als naderhand blijkt dat vullingen niet veilig zijn en lekken, is het
vrijwel ondoenlijk alle vrouwen binnen korte tijd naar het zieken huis terug te roepen. Dat
schrijven professor Chantalvan (ter Horst, hoogleraar plastische chirurgie irt het Amster damse
AMC, en Steven Klein, student .geneeskunde, in MedischCwSirt. Sinds 1995 wordt plas tisch
chirurgen gevraagd na het plaatsen van een siliconen borstimplantaat een standaardformulier op
te sturen. 'Er is een opmars van levende barbiepoppen gaande. We mogen niet meer op een
natuurlijke manier oud worden' In de praktijk blijkt echter het aantal meldingen niet overeen te
komen met het aantal verkochte implantaten. In 1999 werden 1354 implantaties geregistreerd,
tegenover 11.966 verkochte siliconen borstimplantaten aan privé-klinieken en ziekenhuizen. De
onderzoekers stellen voor registratie verplicht te stellen. Siliconen borstimplantaties worden
sinds 1963 toegepast. Na dat diverse producten niet betrouwbaar waren gebleken, ver bood in
1992 de Amerikaanse Food and Drug administration het gebruik van siliconen borst implantaten.


GEEN REGISTRATIE BORSTIMPLANTATIES
AMSTERDAM - Nederland voldoet niet aan de Europese verplichting sinds 2001 om alle
borstimplantaties te registreren. Per augustus 2002 is de registratie zelfs gestopt wegens
geldgebrek en beëindiging van subsidies, Uit dit onderzoek bleek dat in 1999 meer dan 10.000
siliconenimplantaten zijn verkocht, die niet terug te vinden zijn. Wetenschappers beschouwen
siliconen als ongevaarlijk waardoor de noodzaak van registratie om gezondheidsredenen niet
groot is.EUROPEES PARLEMENT
Zittingsdocument Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
DEFINITIEVE VERSIE * A5-0008/2003, 23 Januari 2003
HOERA ! ALLES AANGENOMEN
* Al deze amendementen zijn door de commissies aangenomen, maar moeten nog wel ter
goedkeuring aan het Europees Parlement worden voorgelegd.

VERSLAG
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie inzake
communautaire en nationale maatregelen in verband met borstimplantaten. (COM(2001) 666 -
C5-0327/2002 - 2002/2171(COS) - Rapporteur: Catherine StihlerRapporteur voor advies: Ria
Oomen - Ruijten voor de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen RR\487277NL.doc
PE 319.380

ONTWERPRESOLUTIE
Het Europees Parlement, overwegende dat:
A. Er gebrek aan voorlichting bestaat over het mogelijke gevaar van borstimplantaten.
B. Duizenden vrouwen zich met een verzoekschrift tot het Europees Parlement hebben gericht
opdat het zich zou uitspreken over de risico's die zijn verbonden aan de inplanting van siliconen
borstimplantaten.
C. Het Europees Parlement zich in de resolutie van 13 juni 2001 met name heeft uitgesproken
over de veiligheid en kwaliteit van de aangeboden producten en de voor- en na- operatieve zorg,
en daarbij heeft gepleit voor een reeks specifieke maatregelen op zowel communautair als
nationaal niveau.
D. Patiënten zich bewust moeten zijn dat de levensduur van implantaten bij een deel van de
patiënten beperkt is en dat ze eventueel moeten worden vervangen of verwi jderd, en dat de
patiënten moeten worden geïnformeerd over kwaliteit van de implantaten en over de geschik
theid daarvan voor de desbetreffende patiënt.
E. Breuken vaak voorkomen, namelijk 5-51%, afhanke lijk van de studies, en dat sommige
onderzoeken tot een breukpercentage van 50% na 7 - 10 jaar en zelfs tot 95% na 20 jaar komen.
F. Veel vrouwen implantaten laten plaatsen uit schoonheidsoverwegingen en dat
zelfhulpgroepen van mening zijn dat bij betere voorlichting vooraf over gevaren en gevol gen van
deze ingrepen, minder vrouwen zouden kiezen voor implantaten.
G. Het ontbreken van registratie van implantaten in Europa betekent dat het aantal vrouwen met
implantaten onbek end is.
H. Het huidige onderzoek tekortkomingen kent zoals het gebrek aan lange termijn gegevens,
geen cijfers van de aantallen implantaten, terwijl in studies geen onder scheid wordt gemaakt
tussen verschillende types implan taten en er onvoldoende voorlichting is over de levens duur van
implantaten.

HET EUROPEES PARLEMENT
1. Dringt niet aan op een volledig verbod maar op het nemen en ten uitvoer leggen van gerichte,
strenge maatregelen ter verbetering van patiënten voorlichting, traceerbaarheid, controle,
kwaliteitscontrole en -garantie en intensief onderzoek naar siliconen implantaten en hun
componenten, en een klinische evaluatie nadat ze op de markt zijn gebracht, met name in verband
met
- de levensduur van implantaten
- betere bescherming van de gezondheid van personen bij wie implantaten worden aangebracht,
en
- degelijke beoordeling van de gevolgen voor de gezondheid en de risico's.
2. Beveelt aan implantatie bij vrouwen jonger dan 18 jaar alleen toe te staan om medische
redenen.
3. Streeft naar controlewaarborgen op marketing voor borstimplantaten om onjuiste en
misleidende voorlicht ing te vermijden.
4. Beklemtoont de noodzaak de consensus en de bevorde ring en ondersteuning van
doeltreffende controlesyste men te stimuleren, zodat negatieve en lange termijn effecten worden
gerapporteerd.
5. Uit zijn voldoening over het feit dat de Europese Commissie zich naar aanleiding van al deze
problemen heeft uitgesproken voor een communautair beleid op dit gebied en in haar mededeling
aan het Parlement nader heeft aangegeven welke communautaire en nationale regelingen er op dit
gebied reeds van toepassing zijn.
6. Is ingenomen met het feit dat de Europese Commissie nagenoeg alle suggesties van het
Parlement heeft overgenomen, met name die met betrekking tot promotie- en informatiemateriaal
voor patiënten, de voornaamste kwaliteitsgaranties voor implantaten en het opzetten van
nationale registers.
7. Ondersteunt de voorgestelde nieuwe classificatie van implantaten als producten van Klasse
III, in het kader van Richtlijn 93/42/EEG over medische hulpmiddelen, omdat dit als positief
gevolg de aanscherping van de evaluatieprocedure zal hebben.
8. Meent dat siliconen borstimplantaten een prioriteit voor de volksgezondheid moeten zijn en
verzoekt om beschik baarstelling van kredieten in het kader van de onder zoeksprogramma's van
de Unie, die met name gericht dienen te zijn op de lacunes in het onderzoek dat tot dusverre heeft
plaatsgevonden.
9. Is van mening dat de etikettering van siliconengel implantaten een waarschuwing moet
bevatten over mogelijke gezondheidsrisico's.
10. Is ingenomen met de voorstellen van de Commissie over grotere consensus voor een
toestemmingsformulier voor borstimplantaten, met voorlichting over alternatieven, voordelen en
gevaren.
11. Is van mening dat alle potentiële patiëntes toegang moeten hebben tot uitgebreide kosteloze
informatie die afkomstig is van onafhankelijke deskundigen en merkt op dat artsen en
verpleegkundigen een bijzondere verant woordelijkheid hebben met betrekking tot het verschaf
fen, schriftelijk en in voor patiënten begrijpelijke taal, van betrouwbare, objectieve, volledige en
aan de nieuw ste stand van de wetenschap aangepaste informatie over alle bijzonderheden van
hun implantaten (identifica tienummer, volume en type) en dat zij moeten worden betrokken bij
de nazorg teneinde deze te vergemakke lijken, en verzoekt de autoriteiten van de lidstaten om
normen vast te stellen voor het bieden van voorlichting.

12. Is van mening dat bij het publiek het besef van de mogelijke gevaren van siliconen-gel
borstimplantaten moet worden vergroot, en dat met name vrouwen er zich van bewust moeten
zijn dat borstimplantaten bij een deel van de patiënten moeten worden vervangen na een bepaalde
tijdsduur, die per patiënt kan verschillen. Vrouwen, ook jonge vrouwen moeten uitvoerig en op
adequate wijze worden geïnformeerd over het feit dat mogelijke gevolgen of genotoxische
gevaren in geval van zwangerschap of voor moeders die borstvoeding geven, niet volledig
kunnen worden uitgesloten.

13. Wenst dat jaarlijks een verplicht nazorgonderzoek plaatsvindt, waarvan het resultaat ter
beschikking moet worden gesteld voor onderzoek en verdere ontwikkeling met betrekking tot
veiligheid en afstotingsmechanismen.

14. Erkent dat patiëntes die al borstimplantaten hebben laten aanbrengen, behoefte kunnen
hebben aan voorlichting, advies en medische controle teneinde hen te controleren op kanker en
rupturen van intra- en extracapsulaire liga menten. Merkt op dat het daartoe gebruiken van medi
sche beeldtechnieken, zoals scannen, magnetische reso nantie en echografie, kan bijdragen tot de
kwaliteit van de controle en de nauwkeurigheid van de diagnose.

15. Is voorstander van het stimuleren van acceptatie en het gevoel van eigenwaarde en andere
conceptuele alter natieven voor borstimplantaten, in samenwerking met groepen die op dit terrein
actief zijn.

16. Dringt er bij de lidstaten op aan om veeleer het beeld van vrouwen zoals zij echt zijn en de
acceptatie daarvan te bevorderen via positieve campagnes, i.p.v. het toelaten van
ongecontroleerde advertentiepraktijken die een schoonheidsideaal als norm opdringen.

17. Wenst dat meer bekendheid wordt gegeven aan alter natieve operatiemethoden voor het
behoud van borsten d.m.v. eigen weefsel, en dat deze worden bevorderd.

18. Wijst erop dat lidstaten minimumleeftijden toepassen voor het plaatsen van implantaten,
maar dat herstelope raties op medische gronden soms op jonge leeftijd nodig zijn.

19. Dringt er bij de lidstaten op aan om (naar het voorbeeld van Frankrijk) reclame voor
borstimplantaten resp. borst-implantatie zelf (heelkundige ingreep) die gericht is op het grote
publiek, te verbieden, en in plaats daarvan zelf objectieve niet-commerciële informatie te
verstrekken in het kader van het nationale volksgezondheidsstelsel, o.m. - maar niet uitsluitend -
via het Internet.

20. Ter voorkoming van onjuiste en misleidende informatie is het in ieder geval noodzakelijk dat
de reclame, die de vraag naar implantaten aanwakkert zonder dat even wichtige informatie wordt
verstrekt, in een aantal lidstaten aan banden wordt gelegd, en stelt voor dat reclame voor het
plaatsen van borstimplantaten uit cosmetische overwegingen een vermelding moet bevat ten dat
relevante voorlichting beschikbaar is en duidelijke en onverbloemde waarschuwingen moet
bevatten over gezondheidsrisico's. Dringt erop aan dat in dergelijke reclame boodschappen geen
"voor en na"- foto's worden gebruikt.

21. Dringt erop aan dat bijzonderheden over het plaatsen van borstimplantaten in iedere lidstaat
verplicht moet worden opgenomen in een nationaal borstimplantaten -register. Verzoekt de
lidstaten deel te nemen aan het internationaal register voor borstimplantaten (IBIR) en de kosten
die verbonden zijn aan de nationale deelname aan het internationale register, voor hun rekening te
nemen.

22. Is van oordeel dat nationale borstimplantaten-registersessentieel zijn voor de traceerbaarheid
zowel t.a.v.producenten als t.a.v. patiënten (met name in geval vangebreken van implantaten is
het essentieel dat deze na deingreep getraceerd kunnen worden bij de betrokkenpatiënten). Wijst
erop dat in deze terdege rekening moet worden gehouden met bestaande bepalingen tot
bescherming van de persoonlijke leverssfeer m.b.t. verwerking van persoonsgegevens, dat de
toegang tot de registers beperkt moet worden en de inhoud vertrouwelijk moet worden behandeld.

23. Stelt voor dat fabrikanten alleen leveren aan chirurgen die het Europees register gebruiken en
dat een onafhan kelijke controle-instantie hierop toezicht uitoefent en de resultaten van de
controle openbaar worden gemaakt.

24. Verlangt voorts een passende certificerings - procedure voor artsen ter vermindering van
gezondheidsproblemen door ondeskundig uitgevoerde operaties.

25. Is van mening dat niet alleen fabrikanten van implan taten aansprakelijk moeten worden
gesteld, maar dat de patiënten daarnaast ook garanties moeten krijgen voor wat betreft de
betrokken chirurgen en klinieken.

26. Stelt voor dat in de kosten van borstimplantaten de volgende elementen moeten zijn
opgenomen:
- Pre-operatief gesprek met de behandelend chirurg:
- Voorlichting en discussie over de gevolgen van het plaatsen van implantaten, en over
alternatieven, in aanwezigheid van een goed opgeleide en bevoegde, onafhankelijke adviseur die
geen financieel belang heeft bij het bestuit van de patiënt.
- Een bezinningsperiode van ten minste vier tot zes weken, bij bijzonderheden over de
ziektegeschiedenis,
- Postoperatief advies en periodieke controle.

27. Meent dat er uitgebreide internationale lijsten van specialisten plastische chirurgie.
Onderdeel van dit specialisme is ook het plaatsen van borstimplantaten, waaronder ook het
deskundig verwijderen van oude en defecte implantaten valt.

28. Dringt er bij de lidstaten op aan degelijke en frequente controles uit te voeren, ten aanzien
van met name privé -j klinieken die borstimplantatie - operaties uitvoeren, door de nationale /
regionale inspecties van de volksgezond heid.

29. Dringt er bij de Commissie op aan binnen drie jaar een overzicht op te stellen van nationale
maatregelen die in verband met deze mededeling zijn genomen. Verzoekt zijn Voorzitter deze
resolutie te doe toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

Met dank aan Euro- Parlementariër
Ria Oomen - Ruijten
en haar medewerkers
voor alle inzet, steun en informatie
waar we heel blij mee zijn.

INGEZONDEN REACTIES

(1) MIJN VERHAAL .....: Van klein naar GROOT leed.
Na forse problemen met mijn gezondheid door een dystrofie die met veel pijn en beperkingen
gepaard ging, is een nieuw even wicht gevonden. In de spiegel kom ik een getekende toet tegen,
beslist niet passend bij mijn leeftijd van half de dertig. Erg, niet iedereen hoeft te zien dat ..... Het
leven gaat verder. Een advertentie waarin een blijvende oplossing wordt gebo den, doet me
reageren. De arts gebruikt siliconenolie: een inert materiaal, dus risico is er niet aan verbonden.
Inkapseling doet plooien blijvend vullen. Er volgt een injectie in mijn elleboogsplooi en ik moet
die plaats 6 weken in de gaten houden, want sporadisch komt een allergische reactie voor.

Het gaat goed en zo worden bij herhaling definitieve inspuitingen in frons- en bovenliprimpels
gedaan. Dan heel lang niets en de zaak raakt in het vergeetboek. Zo'n 12 jaar later komen er rare
dingen. Kaakontstekingen, die niet op conservatieve behandeling reageren en tot 6 keer toe
beland ik op kaakchirurgie om de haarden te laten verwijderen. Vervolgens verschijnen er rond
mijn ogen ontstekingen. Geen enkele verdwijnt spontaan, prednison werkt niet en suikerziekte
heb ik evenmin.

Deze narigheid wordt verantwoordelijk voor in de veertig kleine ingrepen rond mijn ogen. Dan
houdt ook dat op. Tijdens een korte narcose treedt een niet te verklaren epilep tisch insult op. Nog
nooit heb ik zoiets gehad en herhaling volgt niet. Wel treden andere klachten op. Mijn haar valt
spectaculair uit. Opeens kan ik me helemaal niet goed voelen; doodmoe, misselijk, rode,
opgezette oogleden en zeer slecht zien, terwijl mijn helderheid van geest fors te wensen overlaat.
Ook krachtverlies is opvallend. Het enige dat nog een beetje helpt, is slapen, eindeloos veel!

Regelmatig raadpleeg ik m'n huisarts die het, omdat het stan daard bloedonderzoek niets uitwijst
en ik nogal wat meegemaakt heb, in de psychische hoek zoekt. Zelf geloof ik daar niet in, het is er
of het is er niet. Mijn stemming heeft er niets mee te maken. Het wordt al gekker en gekker. Ik
ben aan het winkelen en begin te zwalken. Wat ik ook doe, ik heb geen macht over mijn lopen.
Achter me hoor ik zeggen; "Die is nu al dronken" (14.00 uur). Met veel moeite bereik ik een
bloembak en ga even zitten. De schrik is enorm geweest en opnieuw ga ik naar de huis arts. Die
zegt nu dat ze het niet meer begrijpt en, gezien het vreemde beeld, ook niet weet naar wie te
verwijzen.

Ik modder verder en doe het allernoodzakelijkste. Daarna lukt het niet meer. Dan ben ik met de
auto op pad en valt mijn zicht praktisch geheel weg. De auto krijg ik met veel moeite aan de kant,
de wegenwacht brengt me thuis. De volgende dag zie ik weer gewoon. Twee weken later laten
mijn ogen me ineens weer in de steek en maak ik enorme brokken. Dit wordt te gek!

Het zicht blijft slecht, ik ga naar de opticien die me onder zoekt. De man is zo ontdaan dat hij
meteen een kliniek opbelt voor een spoedconsult bij een oogarts. Die onderzoekt me en als ze
klaar is vertelt ze me dat het heel ernstig is en dat ik voor verder onderzoek naar het
oogziekenhuis moet. Aldaar word ik er niet vrolijker van. Het zicht is 10%.

Van deze uitslag word ik echt verdrietig, temeer daar er geen behandeling mogelijk is en men niet
zo goed snapt waar de narigheid vandaan komt. De auto gaat eruit en ik ben verder afhankelijk
van fiets en zeer slecht openbaar vervoer. Nog meer raak ik geïsoleerd.

Uiteindelijk kom ik een kennis van vroeger tegen die arts is. Hij vindt me erg veranderd en vraagt
of ik wel in orde ben. Van het een komt het ander en dan vraagt hij pardoes "of ik iets van
siliconen in mijn lichaam meedraag". Op mijn ja, vertelt hij me dat de betreffende olie nog veel
gevaarlijker is dan wat voor prothese dan ook. omdat hij vrij is en zich kan gaan verplaatsen. Ook
kunnen partikeltjes van de ingekapselde olie na verloop van tijd door het kapsel heen komen.
Doordat het in mijn voorhoofd aangebracht is, bestaat er gevaar voor mijn hersenen en ogen.

Via internet kom ik aan informatie, waaruit blijkt dat ik wel erg veel klachten heb die kunnen
wijzen op een siliconenbelasting. Ook vind ik een arts in een academisch ziekenhuis die zich met
het siliconen-probleem bezighoudt. Mijn huisarts wordt op de hoogte gebracht, krijgt een kopie
van de betreffende informatie en ik vertel haar dat ik op eigen initiatief wil laten onderzoeken of
alle rare dingen te maken hebben met siliconen. Ze gelooft er niet erg in, maar houdt me ook niet
tegen.

Een afspraak wordt gemaakt en, eenmaal op consult blijk ik het typische uiterlijk van een
siliconen-patiënt te hebben. Men neemt bloed af dat naar Amerika gaat, omdat men in Nederland
op dit gebied geen onderzoek verricht. Een "gewoon" onderzoek laat de afwijkingen niet zien,
vertelt ze me.
In mijn geval kan de troep niet operatief verwijderd worden, het zijn immers kleine "zwerfkeitjes"
en geen vastomlijnde hoeveelheden. Ze stelt mijn huisarts in kennis van haar bevindingen. Ook
raadt ze mij aan verder te gaan met een gespecialiseerde natuurtherapeut, omdat die. in geval van
zwervende siliconen-deeltjes, soms goede resultaten bereikt. Gevaar kan het in elk geval niet. Ik
krijg een lijst met adressen en ga huiswaarts.

Veel keus heb ik niet, dus zoek ik contact, hetgeen tot een behandeling leidt. Inmiddels ben ik na
anderhalfjaar therapie een stuk opge knapt, al ben ik er nog niet. Het bed zie ik op gezette tijden,
net als ieder ander, mijn zicht is terug voor 75% en ik heb weer een autootje. Bijna normaal,
heerlijk! Wel heb ik af en toe nog een terugval, maar dat komt steeds minder voor. Iets wat
onverteerbaar blijft is, dat ik het mezelf aangedaan heb, weliswaar onwetend, maar toch! Het was
niet nodig geweest. Gelukkig weet niemand van de oorzaak, behalve huisarts, specialist en
therapeut. In mijn omgeving zou ik bij bekendheid ervan op andere wijze geen leven meer
hebben.
N.


(2) EN DIT IS MIJN VERHAAL ...!
Ik zou je op de hoogte houden omtrent de siliconen die ik van de dokter na de verwijderoperatie
terug heb gekregen. (Splinternieuw!) De huisarts wilde hier niet aan meewerken want. zo zei hij
"het is een erge aantijging tegen deze man datje denkt dat het nieuwe zijn. Je beticht hem
eigenlijk van fraude en daar wil ik niet aan meewerken ". De artsen hebben natuurlijk zelf een eed
af moeten leggen en die kunnen ze niet in de waagschaal leggen. Dat begrijp ik best. Het enige
wat hij wel nog zei. met een knipoog was: "Ga naar de ConsumentenBond" Zodoende heb ik een
brief gezonden naar de C.B. die sinds 1992 de belangen behartigt van de siliconen slachtoffers. Ik
ben gelukkig lid van de Bond, dus ik word nog opgenomen. Afwachten maar! Voor de rest gaat
het goed met mij. De klachten zijn weliswaar nog niet weg, maar ik zie het positief tegemoet.
Mijn borsten zijn heel mooi, ze moeten nog wel wat slinken, maar ik heb nog steeds DD. Bij mij
was het dan ook meer opvulling dan vergroting, dus de omvang van de borsten blijft vrij groot.

Op 30 dec. 2002 heb ik de siliconen implantaten die ik sinds 1992 had, in Brugge (B) laten
verwijderen. Die dokter daar bleef volhouden datje niet ziek kan worden van de implantaten. Dat
"zit tussen de oren ".' Ik heb vanaf juni '02 energetische middelen geslikt en die hebben goed
geholpen, want de dokter vertelde dat de implantaten goed los zaten en nog zo mooi schoon
waren.
Dat is ook zo, maar zakjes die 10 jaar in je lichaam hebben gezeten ZIEN er niet als nieuw uit en
ik ben niet van niets ziek geworden. Dat zit echt niet tussen mijn oren.

Ik wil nu alleen zeggen: "Vrouwen, laat ze zo snel mogelijk verwijderen! Als je maar enigszins
"rare" klachten krijgt, laat je niet afschepen! Liever nog: Iaat ze helemaal niet plaatsen". Ik blijf
positief en word BETER, maar dat heeft wel even tijd nodig. Jullie horen nog wel van mij. Ik
vertelde je ook, dat mijn partner zo ziek is geworden, een auto-immuunziekte die niet te
lokaliseren is. We hebben het 10 januari aan zijn specialist voorgelegd en die zei dat het klopt dat
deeltjes die niet te traceren zijn in het bloed dit kan veroorzaken. Zij wist toen nog niet van mijn
siliconen achtergrond, nu wel dus. Nu worden er nieuwe onderzoeken gedaan naar dit fenomeen.
Ik heb haar ook de informatie van Dr. Shankling laten lezen. Zij kende die man en zijn
onderzoeken en wordt daarvan regelmatig op de hoogte gehouden. Dus we blijven hopen!
J.

KRIS-KRAS: INGEZONDEN REACTIES

(1) ... Wat moedig, die foto in de krant. Trots je hoofd omhoog! "Dit ben ik". Steeds als ik het
blad opensla, zie ik de kracht van jou, Marlou. Je openheid (ook naar de media toe) en de warmte
waarmee jij de vrouwen steunt. Daar bewonder ik je om.

(2) ... Hebben jullie Youp van het Hek ook gezien op oude jaarsavond? Ik moest zo lachen om
zijn opmerking over een hele mooie meid die " zo duidelijk geen lid was van het lekkende
siliconen gilde". Zo bekend zijn wij/jullie al. Klasse! Veel meer cabaretiers zouden hier aandacht
aan moeten schenken. Misschien dat dan de waarschuwing binnenkomt.

(3) ... Sinds enige tijd heb ik last van knobbeltjes. Mijn arts vertrouwde het niet en wilde foto's
laten maken. Dankzij jullie informatie kon ik hem heel rustig en duidelijk uitleggen welke risico's
dat voor mij en mijn implantaten kon opleveren en welke gevolgen dat kon hebben. Hij nam me
heel serieus en verwees me naar een ander ziekenhuis waar wel een scan gemaakt kon worden. Ik
kan daar al binnen een week terecht. Goed hè!
(4) ... Ik vind die cartoons die je altijd gebruikt zo leuk. Dat gekke mannetje en die gerichte
tekeningen van Dunya. Goed hoor! Mijn complimenten. Deze plaatjes maken "ons Blad" echt
lekker leesbaar.

(5) ... Toch wel opvallend, of moet ik zeggen frappant, dat al die verhalen zo gelijk luidend zijn.
Echt, ik heb het nooit willen geloven, misschien juist omdat ikzelf al 8-9 jaar erg trots en
gelukkig ben met mijn "nieuwe" borsten en eerlijk gezegd graag "mijn kop in het zand steek" en
daarom niet wil erkennen dat ik het laatste jaar toch ook wel regelmatig met vreemde, steeds
wisselende klachten bij m'n huisarts zat. Ook al wil ik blijven dromen, jullie hebben me toch
"wakker" (lees alert) gemaakt. Bedankt! Ik ga toch de nodige stappen ondernemen.

(6) ... Ik had de laatste tijd zo'n raar opgezwollen en pijnlijk gezicht als ik mijn leesbrilletje op
heb. Speciaal bovenaan, bij het neusbot. Toen me dat ging opvallen heb ik dat bril letje eens goed
bekeken en ........ het kwartje viel! Siliconen neusvleugels! Weg daarmee! En, hoera ...,"•" ook de
klacht was en bleef weg. Wisten jullie dat?

(7) ... Zullen ze vanuit Amerika OOIT tot uitbetaling komen van ons smartengeld? En, als ik er
dan niet meer ben, ik ben nu over de 70, zijn mijn nabestaanden, mijn kinderen, dan automatisch
erfgenaam of moet ik dat speciaal officieel vast laten leggen? Zo ja, waar en bij wie?

(8) ... Ongeveer acht jaar ben ik ziek nu. Volgens mijn specialist kan dat niet door mijn 11 jaar
oude implantaten komen. "Ik moest maar naar de psychiater", vond hij. Maar. als ik dat persé
wilde, kon hij ze wel verwijderen en meteen nieuwe plaatsen. Verwijderen wilde ik wel, nieuwe
niet. "Dan is de wachttijd 52 weken", vertelde hij. En, om het nog bonter te maken, mijn
verzekering heeft zijn aanvraag afgewezen. Ik zou dus niet voor vergoeding in aanmerking
komen. Ik vraag me af hoe die aanvraag verwoord was. Is dit nu een vorm van passieve
tegenwerking of actieve sabotage?

(9) .. Kunnen we deze keer van de Politiek iets verwachten? Iets positiefs, bedoel ik. Of zal het
weer hetzelfde ANTI - anti beleid worden met muggenziftende, geld verspillende heksenjachten?
Wie het weet, mag het zeggen!

(10) ... Ik heb bewezen lekkende prothesen en sta nu al heel lang op de wachtlijst voor een \
erwijderoperatie. Mijn borsten zien er best wel goed uit. maar met mij gaat het steeds slechter. De
arts die ze toen geplaatst heeft, is er niet meer. De arts die er nu zit, vertrouw ik niet. Hij wilde me
meteen een paar nieuwe aanpraten die ikzelf dan wel moest bijbetalen. Toen ik aangaf dat ik dat
echt niet wilde, werd het gesprek opeens minder vriendelijk en snel beëindigd.

(11) ... Het woord siliconen alleen al doet me rillen. Wat ben ik uiteindelijk blij met de "traniflap"
*, maar er is wel veel verdriet en pijn aan voorafgegaan. Ik, of beter gezegd mijn lichaam en
littekens, reageerden heel slecht op die (te zware) siliconen buitenprothese. (* Borstreconstructie
met buikweefsel.)
(12) ... Hoe zit het nu uiteindelijk met die Europese Richtlijnen vanuit Brussel? Is het echt waar
dat Nederland zich daar zo slecht aan houdt? Het lijkt wel of die advertenties kleiner worden,
"slechts" 1x2 foto's en minder opvallend geplaatst. Maar die foto's zijn wel allemaal nog steeds
hetzelfde, welke advertentie van welke kliniek je ook bekijkt. Wie besodemietert nu WIE?


MCS: MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVITY
ZIEK WORDEN VAN EEN GEUR, KAN DAT?

De meeste mensen zullen er gedachteloos aan voorbij gaan dat het, waar je ook komt, altijd wel
ergens naar ruikt. Loop je langs een huis dat geschilderd wordt, dan ruik je verf. Steekje een
drukke straat over, dan ruik je uitlaat gassen. In het ziekenhuis ruikt het naar
ontsmettingsmiddelen en bij de kapper naar permanentvloeistof en haarlak. Kortom, geur is
overal. Thuis hebben we onze zepen, shampoos en parfums, schoon maakmiddelen, geurkaarsen,
etc. De krant ruikt naar drukinkt en bij het tanken ruik je benzine. De hele dag door worden
mensen blootgesteld aan chemische luchtjes. Voor de groeiende groep MCS- patiënten betekenen
al die geuren een ramp. Zij worden er ziek van.

WAT IS MCS ?
MCS staat voor Multiple Chemical Sensitivity. Dat betekent: meervoudige chemische
overgevoeligheid. Mensen die hieraan lijden, reageren op geuren en chemische stoffen. Vaak ook
op voeding, andere stoffen uit de omgeving en electro magnetische straling. Bij voortzetting van
de blootstelling aan stoffen waar men niet tegen kan, gaat men op steeds meer stoffen reageren,
stoffen die chemisch vaak niets met elkaar te maken hebben. Sommige MCS- patiënten hebben
hun overgevoeligheid te wijten aan een eenmalige blootstelling van een hoge concen tratie
chemische stof of geur. Anderen aan een jarenlange blootstelling met een lage concentratie van
een of meerdere stoffen. De meeste MCS- patiënten ontwikkelen en uiterst scherp reukvermogen.
Wie wil weten wat een MCS- patiënt ervaart bij het ruiken van bijv. tabaksrook of parfum, moet
eens proberen zijn neus boven een fles ammonia te houden. Het is té veel, té scherp té indringend.
In een woord: onhoudbaar!

Bij MCS- patiënten treden bovendien vaak sterke lichamelijke reacties op. De verschijnselen
kunnen heel heftig zijn en worden soms zelfs als levensbedreigend ervaren. Symptomen kunnen
zowel per stof als per patiënt anders zijn. Van ademhalingsmoeilijkheden, benauwdheid,
duizeligheid en flauwval neigingen tot spier- en gewrichtspijn of ernstige diarree. Ook
concentratiestoornissen, huidproblemen, bran- derige ogen en complete wanorde in het hoofd
komen veel voor. Het is wel zo dat een patiënt op een bepaalde stof steeds met dezelfde
symptomen reageert.

MEER WETEN ?
Neem dan contact op met de Zelfhulpgroep voor MCS-patiënten: Geerteke de Haas, Tel: 0317 -
61 26 10. Ook kunt u folders aanvragen bij: MNGM, Regulierenring 9, 3981 LA Bunnik. Tel:
030 - 24 30 872.
REGISTREREN
Om inzicht te krijgen in het vóórkomen van MCS is het van belang dat u uw
gezondheidsklachten, die uitgelokt worden door stoffen uit het milieu laat registreren bij het
MELDPUNTNETWERK Gezondheid en Milieu. Centraal meldnummer: 010 - 45 58 201. Dit
kan ook via een elektronisch vragenformulier op de inter net site: www.mngm.nl. Op deze site
vindt u ook meer informatie over MCS.


BELANGRIJKE VITAMINEN EN MINERALEN
( Bron - Apotheek en Gezondheid )

Voor bijna alle denkbare processen in het lichaam zijn vitaminen en mineralen nodig. Het is dus
noodzakelijk deze stoffen dagelijks in voldoende mate binnen te krijgen. Is dat het geval, dan
functioneerd het lichaam niet alleen goed, maar bestaat er ook minder kans op ziekten.

Vitamine - Komt voor in - Functie:

A
- Lever, boter, margarine, eieren, wortelen, gele groenten.
- Nodig voor de lichaams-membranen, inclusief het oognetvlies, de wanden van de longen en het
spijsverterings-kanaal. Ook nodig voor botten en tanden.

B (Thiamine)
- Volkorenprodukten, bruine rijst, varkens en rundvlees, gevogelte
- Zorgt voor een goede verbranding van de koolhydraten.

B2 (Riboflavine)
- Kaas, (karne)melk, bladgroente, volkorenprodukten, eieren
- Hebben cellen nodig voor levering energie.

B3 (Nicotinamide)
- Vlees, granen, peulvruchten.
- Helpt cellen brandstof en zuurstof goed te gebruiken.

BS (Panthoteenzuur)
- Vrijwel alle voedingsstoffen.
- Noodzakelijk bij energieproduktie van de cellen.

B6 (Pyridioxine)
- Mager vlees, bananen, noten, groene bladgroenten, volle granen
- Onmisbaar voor rode bloedcellen en zenuwen.

B7 (Biotine)
- Eigeel, groenten, melk.
- Belangrijk voor de huid en het bloedcirculatie-systeem.
B12 (Cyanocobalamine)
- Vlees, vis, eieren, melk, melkprodukten.
- Helpt bij produktie van rode bloed-lichaampjes in beenmerg. Ook nodig voor het zenuwstelsel.

C
- Fruit, groene bladgroenten, aardappelen, kool, tomaten
- Nodig voor botten en tanden, en hersenweefsel.

D
- Margarine, boter, eigeel, tonijn, zalm
- Belangrijk voor goede beender-structuur.

E
- Plantaardige oliën, noten, groenten, volle granen
-Nodig voor verwerken van vettige substanties.

K
-lever, groene bladgroente
-Speelt belangrijke rol in de bloedstolling

Mineralen - Komt voor in - Functie:

CALCIUM
- Zuivelprodukten, graanprodukten.
- Belangrijk bij goede opbouw van het skelet

JODIUM
- (Zee)vis, brood, jodium-houdend keukenzout.
- Onmisbaar voor de schildklier

KOPER
- Groenten, thee, noten, chocolade, rozijnen.
- Belangrijk element in de stofwisseling

MAGNESIUM
- Melk, granen, noten, peulvruchten.
- Speelt rol bij de verwerking van enzymen

MANGAAN
- Thee, cacao, gember.
- Nodig voor goede stofwisseling.

MOLBDEEN
-peulvruchten, biergist, graanprodukten.
-belangrijk element in de stofwisseling
SELENIUM
- Gevogelte, vis, vlees, ei, graanprodukten, noten
- Nodig voor een goede stofwisseling

IJZER
- Lever, vis, granen, erwten, bladgroeten, gedroogd fruit.
- Nodig voor zuurstoftransport naar de cellen.

ZINK
- Schaal- en schelpdieren, kaas, granen, kwark.
-Speelt rol bij eiwit-opbouw in het lichaam

NOTE SVS - Bijna alle vrouwen met een siliconen belasting of chemische overgevoeligheid
hebben een chronisch vitamine tekort. Dat is niet of nauwelijks aan te vullen, hoe gezond je ook
eet. Maar gelukkig wel redelijk stabiel te houden door aanvulling met een goed multi vitamine
supplement, zonder chemische toevoegingen.

van vitaminegebrek
Symptomen
Mogelijk gebrek
Mogelijke gevolgen Orgaan / Functie

1 - Algemeen
2 - Zenuwstelsel
3 - Ogen
4 - Mond
5 - Lippen
6 - Huid
7 - Hart en Bloedsomloop

SYMPTOMEN:
1 - Vermoeidheid, besluiteloosheid, onpasselijk gevoel, depressie.
2 - Gevoelloosheid, branderige huid, veranderingen in de persoonlijkheid, ongecontroleerde
bewegingen.
3 - Nachtblindheid, "waterig" zien, droog gevoel.
4 - Ruwe en pijnlijke lippen en mondhoeken, verminderde smaak, bloedend tandvlees.
5 - Droge, ingescheurde mondhoeken 6Kleine bloeduitstortingen, droge huid. 7 -
Ademhalingsmoeilijkheden, benauwd.

MOGELIJK GEBREK:
1 - Veel vitaminen, vooral van de B-groep
2 - Vitamine B l ofB2
3 - Vitamine A, vitamine B
4 - Vitamine C
5 - Vitamine B2
6 - Vitamine C of K, vitamine A
7 - Vitamine BI


SILICONENBORST VERGT APART ONDERZOEK
( Uit de krant geknipt voor u, Door Helma van den Berg )

VELP - Onderzoek naar borstkanker bij vrouwen met een implantaat is alleen mogelijk met
speciale technieken. Bij het gebruik lijke bevolkingsonderzoek is de kans zeer groot dat tumoren
niet worden ontdekt. Volgens radioloog J.Deurenberg van Preventicon in Utrecht, de stichting die
het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Midden-Nederiand organiseert en uitvoert, is het bij
rnedici allang bekend' dat het onderzoek bij siliconenprotheses 'geen vol ledig beeld geeft'.
Volgens hem is lang niet bij iedere vrouw met borstprotheses bekend dat het onderzoek zinloos
en gevaarlijk is. Radioloog D. Dronkers uit Velp, grondlegger van het bevolkingsonder zoek,
noemt dat onderzoek ook zinloos. "Siliconen laten geen röntgenstralen door. Als de protheses
diep in de borst zijn geplaatst kun je dus niet zien wat er achter zit.
.
Volgens Dronkers is preventief onderzoek naar voor vrouwen met siliconen-protheses wel
mogelijk. "Maar dan moetener, met een speciale techniek en vanuit verschillende kanten,
meerdere röntgenfoto's worden gemaakt. Daar is bij het bevolkingsonderzoek geen tijd voor.
Deze vrouwen moeten via de huisarts, bij het zieken huis aankloppen," Bij het Steunpunt voor
Vrouwen met Siliconenimplantaten (SVS) in Lelystad hebben zich inmiddels wel een kleine 5000
met uiteenlopende klachten gemeld. Volgens woordvoerster Boots gebeurt het geregeld dat
implantaten bij borstonderzoek worden vernield. "Ook is zo'n onderzoek voor vrouwen met
implantaten erg pijnlijk." Onder hen is Yvonne (52) uit Amersfoort. Zij kreeg op haar achttien de,
op medische indicatie, borstprotheses die nadien een keer zijn vervangen. Na een
bevolkingsonderzoek kreeg Yvonne zoveel lichamelijke klachten, dat zij de protheses Het
verwijderen. "Ik was altijd sterk en fit. Nadien leek het alsof ik steeds griep had." Via het
steunpunt in Lelystad vernam Yvonne dat lekkende siliconen in de borst deze klachten kunnen
veroorzaken. "Bij zo'n röntgenonderzoek worden je borsten met geweld plat gedrukt. Ik heb er
toen niet bij stil gestaan, maar het kan natuurlijk zo zijn dat een of misschien wel beide prothe ses
toen geknapt zijn."

Hoeveel vrouwen in Nederland een borstprothese hebben, is bekend. Leverancier Mentor schat
hun aantal op ruim 40.000. Het aantal cosmetische operaties zou nu tussen de 4.500 en 5.500 per
jaar liggen. Toch vermeldt Preventicon in de folder en uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek
niet dat voor vrouwen met protheses een ander onder zoek nodig is. Volgens het College voor
zorgverzekeringen, verantwoordelijk voor het landelijke borstonderzoek, is een nieu we folder in
de maak. Daarin staat wel een waarschuwing voor vrouwen met protheses. Maar problemen ziet
het College niet. Tijdens het onderzoek zou vrouwen worden gevraagd of zij een borstoperatie
hebben ondergaan, waarna een waarschuwing zou volgen.


RISICO'S VAN BORSTIMPLANTATEN
- 1 De implantaten kunnen scheuren, kapot gaan, door een mammografie.
- 2 Borstimplantaten bemoeilijken zelf onderzoek en mammografie. Meerdere röntgenfoto's zijn
noodzakelijk, waardoor meer straling in het lichaam iedere keer.
- 3 Gescheurde of lekkende implantaten kunnen jarenlang onopgemerkt blijven, terwijl van
siliconen bekend is dat het door het lymfatisch stelsel dringt en gevonden is bij de geïmplanteerde
vrou wen in de hersenen, ruggenmerg, baar moeder, lever en andere organen.
- 4 Implantaten gaan geen leven lang mee en moeten binnen de 10 jaar vervangen waden (zelfs
zonder dat er gezondbeidsproblemen zijn)
- 5 Er zijn Altijd infecties mogelijk, inclusief schimmels en antibiotisch resistente bacteriën.
- 6 Gevoelsverlies van de borst, speciaal rond de lepels en het tepelhof zijn ver meld, net zoals
overgevoeligheid bij aanraking.
- 7 Kapsel samentrekking (hard geworden) borst) kan zeer onaangenaam aanvoelen, van
bijzonder pijnlijk tot misvormingen.
- 8 Veel vrouwen hebben verschillende afstotingsverschijnselen, necrose, meege maakt en andere
vormen van borstweefsel verlies.
- 9 Veel vrouwen hebben serieuze afweèrsysteemziekten ontwikkeld als reu:ma,M.S., Lupus, etc.,
soms:;al kort na explantatie; Vrouwen met een verzwakt afweersysteem zijn nu gewaarschuwd en
kunnen beter implantaten vermijden.
- 10 Grote aantallen vrouwen met implantaten hebben neurologische en bekende complicaties
gemeld maar ook hormonale verstoringen; inclusief baarmoederwijdering en miskramen.
- 11 Veel kinderen, geboren • bleken dezelfde afweersyseem klachten te hebben, iets wat nog
onvoldoende bestudeerd is.
- 12 Borstimplantaten negatief effect op het geven van Borstvoeding ten zeerste afgeraden..
- 13 Ziektenkostenverzekeraars weigeren geroutineerd kosten te vergoeden voor de
geïmplanteerde en geëxplanteerde vrouwen.


BRIEF AAN MINISTERIE VAN VWS
Deze brief is naar VWS en Brussel gestuurd n.a.v. de niet correct verwoorde (concept)
voorlichtingsbrochure.

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie;
T.a.v. Dhr. L.J.S Wever en Mevr. J. Puiman S;.j
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

Betreft - Voorlichting Siliconen Borstimplantaten Reactie St. S VS:
8 pagina's totaal, Steunpunt voor Vrouwen, Uw schrijven, d.d. 15 januari 2003

                                    Lelystad, 24 januari 2003
Geachte mevrouw, meneer,

Bij deze de reactie en belangrijke aanvulling van St. SVS, betreffende het door u toegezonden
concept van de voorlichtingsbrochure siliconen borstimplantaten Ik heb de indruk dat u nog niet
op de hoogte bent van het feit dat de door alle Lidstaten op 15 november 2001ondertekende
Richtlijnen vanuit het Europese Parlement, op 12 december 2002 zijn aangescherpt, om zodoende
een betere veiligheid voor de vrouwen te garanderen. Wederom werd benadrukt dat het
voorlichtingsmateriaaldoor een onafhankelijke instantie opgesteld moest zijn c.q. worden en, ook
al is "het wetenschappelijk bewijs"nog niet geleverd, de door Steungroepen aangegeven en
ervaren risico's en complicaties van borstimplantaten mogen niet genegeerd worden

Het moet mij dan ook van het hart dat aan deze eis niet voldaan wordt in het concept. Het is
overduidelijk dat deze brochure niet door een onafhankelijk persoon, na bestudering van alle
informatie, tot stand is gekomen maar duidelijk gesouffleerd is door "belanghebbenden". De
rapportages en publicaties van onafhankelijke onderzoekers als: Shanklin, Blais, Patten, James,
Myhill, Vasey, Garry en nog vele anderen, zijn wederom helemaal genegeerd. Net zoals de
"veldgegevens" die St. SVS u heeft doen toekomen. Weer wordt een risicovolle medische ingreep
gepromoot ten bate van "het gouden kalf'. Niet bepaald een hoopvolle ontwikkeling voor de
vrouwen van nu en van de toekomst. Triest, dat de grote groep vrouwen met implantaten die
binnen 5 jaar complicaties kunnen verwachten (26%), op deze manier "officieel" misleidt mogen
en kunnen worden. Om dan nog maar te zwijgen over de onschuldige kinderen die hierdoor ziek
op de wereld komen.* Een bijzonder zorgwekkende zorgonthouding !

* Onze eigen inventarisatie onder de vrouwen, met vragen over hun kinderen van voor en na hun
borstimplantaat, was choquerend genoeg om uiterste voorzichtigheid te betrachten en ernstige
waarschuwingen toe te voegen, specifiek voor jonge vrouwen die borstvergroting wilden.
Deze houding is niet alleen in strijd met de Europese Richtlijnen, maar ook tegen de Nederlandse
veiligheids norm en recht op zorg en bescherming. Twee pijlers onder de noemer: Normen en
Waarden. Hierbij, verwoord per pagina, alinea en regel, de voor St. SVS en alle betrokken
vrouwen belangrijke aanvulling voor in deze brochure, plus extra achtergrondinformatie voor de
schrijver.

Ik vertrouw op een serieuze verwerking hiervan en kijk uit naar uw antwoorden.
Hoogachtend,

Marlou Boots
Secretaris St. SVS
Member United European Silicone Supportgroup


HERNIEUWDE KENNISMAKING

Beste Lotgenoten,

Wellicht hebben jullie mijn naam zien staan bij de therapeuten met VITA -producten (misschien
ook niet) en dat zou een reactie kunnen oproepen als: RECLAME .....! Wat mij betreft is dat niet
het geval. Al eerder heb ik in dit blad geschreven over mijn eigen siliconen geschiedenis.
Wellicht is het handig dit weer even te doen, ook in verband met bovenstaande.
Ik ben D.B.(sinds jaren SVS "oortje"), ik woon in het centrum van Sneek en heb een praktijk voor
Natuurgeneeskunde. De opbouw van deze praktijk is niet zonder slag of stoot gegaan, omdat ik
net als jullie behoorlijk ziek ben geweest. Door, inderdaad de siliconen. Veel operaties, nutteloze
onderzoeken, geen gehoor (of verkeerd gehoor) bij artsen, internisten en vooral plastisch
chirurgen. Als je 15 jaar ziek bent en ernstige lichamelijke klachten hebt weetje, als zelf-
deskundige, dat er iets mis is. Al zei men "dat het tussen m'n oren zat". Altijd moe, altijd pijn.

Door het niet serieus nemen van de artsen heb je zelfde neiging te gaan twijfelen. Is het dan toch
psychisch? NIETS ER VAN! Op een toevallige manier kwam ik in aanraking met de mensen
achter de VITA-producten, die mij vertelden (door middel van een testmethode) wat er met mij
aan de hand was. De oorzaak van alle klachten was een gigantische siliconen belasting!

Allereerst werd Chlorofyl ingezet om het lichaam te ontgiften van alle toxische stoffen (geen
siliconen nog). Daarna werden de ontstekingen aangepakt en door meerdere producten werd heel
langzaam de weerstand van mijn lichaam opgebouwd. Vervolgens werd Silicon ingezet,
waardoor de siliconen uit mijn lichaam werden verdreven. Binnen een klein halfjaar was ik zover
dat ik weer van alles
kon doen. Ik ging weer studeren en nog verder studeren om nu zelf "siliconen vrouwen" te
kunnen helpen. En anderen met andere klachten. Elke siliconenvrouw reageert anders, dat is niet
te voor spellen. Maar één ding weet ik zeker: Het is belangrijk HOOP te houden. Verlies de moed
niet en geef NIET op!

Het verdriet en de pijn van het gemis kan niemand van je afnemen. Dat kon ook niemand voor
mij doen. Dat is een proces van acceptatie. WEL kun je je lichamelijk en geestelijk veel en veel
beter
voelen en dan noem ik mezelf een levend voorbeeld. Alles wat er nu weer mogelijk is na 15 jaar
ziek te zijn geweest.

Mijn beroepsvereniging, de V.B.A.G,. is wel of niet aange sloten bij je Ziekenfonds of
verzekering. Dat is na te vragen. Enkelen vergoeden alles, anderen niets. De Zwolse Algemene
vergoedt wel alles. (Je kunt op Internet kijken.) Kijk watje met deze infor matie wilt doen en
beschouw het als niet geschreven als je hier niks mee kunt. Bel desnoods VITA op voor meer
informatie, maar laat je niet wijsmaken datje zo ziek moet BLIJVEN. Ik wilde graag mijn eigen
verhaal weergeven om aan te tonen dat er soms meer mogelijk is dan je denkt. Alle goeds voor
allen, met " vriendelijke groet,
D.B.


                     Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
               10e Jaargang, Juni 2003 , Nummer 2


INHOUD - 10e Jaargang, Juni 2003 , Nummer 2
- Artrose: 5 Grote misverstanden. Vita medicatie en Therapeuten
- Bericht uit Amerika: Informed Consent
- NRC Handelsblrad: Vaker zelfmoord bij siliconenborsten
- Ingezonden Reactie aan NRC: Vaker zelfmoord bij Siliconenborsten
- Brief van een hooggeplaatste Nederlandse professor
- Brievenbus: Ingezonden reacties
- Het immuunsysteem: Verschil tussen eigen en vreemd
- Waarom zijn enzymen zo belangrijk
- Een bloemetje voor onze dappere vrouwen
- Waarom vindt er bloedonderzoek plaats ?
- Het belang van water
- Uit de Alternatieve hoek: Bevindingen van Jolanda
- Voor U Gelezen: Geknipt - Verknipt:
.Borstvergroting schaadt gezondheid
.Weduwe beschuldigd
.God geneest, en de dokter strijkt het honorarium op


WETENSWAARDIGHEDEN:
ARTROSE - 5 GROTE MISVERSTANDEN
( Bron - Dagblad van het Noorden, 26 november 2002 )

Artrose is een van de vele vormen van reuma. (Zie blad 1/03, pag. 4) Het is een gewrichtsziekte
die ons kraakbeen aantast en daardoor ernstige lichamelijke beperkingen met zich mee brengt.
Van alle reumatische aandoeningen komt artrose het meest voor. Er bestaan nogal wat
misverstanden. Voor een patiënt kan dat heel vervelend zijn.

# Misverstand 1. Artrose is een ouderdomsziekte -
FOUT! Artrose kan zich op elke leeftijd voordoen. De kans op deze aandoening is wel groter
naarmate men ouder wordt. Het komt ook bij jonge mensen voor, met name in de gewrichten van
de nek en de onderrug.

# Misverstand 2: Artrose is slijtage -
Velen met artrose krijgen te horen "ach, u bent versleten". Dat is in zijn algemeenheid onjuist.
Artrose is geen slijtage, maar een reumatische aandoening. Bij artrose neemt de kwaliteit van het
gewrichtskraakbeen geleidelijk af. Tenslotte kan het kraakbeen geheel of gedeeltelijk verdwijnen.

# Misverstand 3. Artrose is niet te behandelen -
Artrose is nog niet te genezen, maar behandelingen zijn juist zinvol. Er zijn medicijnen tegen pijn
en ontstekingen. Oefentherapie gaat de stijfheid tegen en helpt de spieren sterk en soepel te
houden. In het uiterste geval kan een operatieve ingreep noodzakelijk blijken.
# Misverstand 4: Artrose is chronische gewrichtsreuma -
Chronische gewrichtsreuma oftewel reumatoïde artritis (RA) is weliswaar ook een aandoening
van de gewrichten, maar kent een heel ander ziekteverloop dan artrose. Bij artrose gaat de
kwaliteit van het kraakbeen achteruit, bij reumatoïde artritis is er sprake van gewrichtsontsteking.

# Misverstand 5: Gewrichten slijten door bewegen -
ONJUIST. Bewegen is juist noodzakelijk om gewrichten soepel te houden. Fietsen, zwemmen,
wandelen, ook al gaat het maar om kleine afstanden, kunnen bijdragen tot vermindering van
klachten.

Meer weten? Bel de Reumalijn, 0900 - 20 30 300 (E 0,10 per minuut)
Of via internet, http://www.reumafonds.nl


BERICHT UIT AMERIKA
( bron - National Center for Policy Research (CPR)for Women and Families )
Oproep voor een Informed Consent (toestemming na goede voorlichting) voor siliconen
implantaten of een verkoopverbod. - Diana Zuckerman, Ph. D., President, National Research
Center for Women & Families http://www.center4research.org/who1.html

Wanneer vrouwen gediagnosticeerd zijn met borstkanker, zullen zij zich niet realiseren dat een
van hun reconstructie-mogelijkheden, siliconen gel-gevulde implantaten, nooit door de FDA
(Amerikaanse keuringsdienst van waren) als veilig en effectief erkend zijn. In feite weten de
meeste artsen en patiënten waarschijnlijk niet eens dat er opvallend weinig studies gepubliceerd
zijn óver de veiligheid van siliconen borstimplantaten voor kanker patiënten. Het National Center
CPR voor vrouwen en families wil een verbod op de verkoop van siliconen gel implantaten totdat
de FDA kan verzekeren dat alle vrouwen die implantaten overwegen, volledig op de hoogte zijn
van risico's en alternatieven.

Vrouwen waren duidelijk niet op de hoogte van risico's toen de implantaten, aanvankelijk
ontworpen voor borstvergroting, voor het eerst verkocht werden in 1960. De implantaten waren
volkomen ongereguleerd. (Niet aan regels of wetten onderworpen). Het was niet voor 1976 dat
een nieuwe wet vereiste dat de FDA moest bepalen welke medische hulpmiddelen veilig en
effectief waren. Anderen middelen kregen voorrang en de FDA verlangde tot 1991 geen
veiligheids-gegevens van de SBI fabrikanten. (Siliconen Borst Implantaten)

In 1992 concludeerde de FDA dat de studies betreffende implantaten te summier waren om te
kunnen bewijzen dat implantaten veilig waren. De wet vereist dat fabrikanten bewijzen dat een
medisch product veilig is. Niet kunnen aantonen dat een product gevaarlijk is, is niet voldoende.
Desalniettemin besliste de FDA dat borstimplantaten voldeden aan een "algemene
gezondheidsbehoefte" en maakte daarom een uitzondering. Ze verboden het gebruik voor de
meeste borstvergrotingen (cosmetisch), maar bleven de verkoop toestaan als zijnde onderdeel van
grote klinische studies voor kanker patiënten, vrouwen met misvormde borsten en vrouwen met
kapotte gel implantaten. Sindsdien zijn de fabrikanten daar mee bezig.
Acht jaar later is nog geen enkel onderzoekresultaat gepubliceerd. Ironisch genoeg, hoewel de
"algemene gezondheidsbehoefte" voor siliconen implantaten in eerst instantie gebaseerd was op
de wens om kanker patiënten te helpen, is er nog steeds bijna helemaal geen onderzoek
betreffende de veiligheid van reconstructie met siliconen of watergevulde borstimplantaten. De
meeste gepubliceerde epidemiologische implantaat studies sloten kanker patiënten uit of, als ze
wel bij 'n onderzoek betrokken werden, dan slechts als 'n klein onderdeel van de studie. In dit
soort studies zal geen enkel, door borstkanker patiënten ervaren probleem, van enige statistische
betekenis zijn.

De weinige studies van amputatie patiënten met gel implantaten (zoals een door Mc Ghan
Medical) toonde aan dat binnen het eerste jaar een op de vier vrouwen tenminste een extra
implantaat gerelateerde operatie moest ondergaan, en een op de vier had tenminste een implantaat
verwijderd binnen twee jaar. Omdat dit onderzoek nooit gepubliceerd was, is deze informatie
voor de meeste artsen en patiënten niet beschikbaar. Het zicht op een borsttumor tijdens een
mammografie kan beperkt, waardoor een mogelijke borstkanker diagnose wordt vertraagd. Zelfs
met speciaal getrainde technici blijven sommige tumoren verborgen door de implantaten.
Kennelijk hebben doktoren en implantaat makers financiële belangen om te helpen bewijzen dat
de patiënten tevreden zijn en implantaten veilig en probleemloos. Ondanks vragen van het
Congres zijn er nooit veiligheidsstudies voor borstkanker patiënten behandeld door het Nationale
Kanker Instituut. Maar als het Congres dit zou horen van de kiezers, zouden deze studies
uiteindelijk toch uitgevoerd worden.

Voor meer informatie - http://www.center4policy.org/siliconegel.html
Stille Kracht 5


VAKER ZELFMOORD BIJ SILICONENBORSTEN
( Door onze redactie wetenschap )

Rotterdam, 7 maart - Bij vrouwen die om schoonheidsredenen een borstimplantaat laten plaatsen
komt driemaal zo vaak zelfmoord voor als bij leeftijdgenotes zonder implantaten. Ook de sterfte
aan longkanker is hoger onder vrouwen met vergrote borsten. Dit blijkt uit onderzoek van
Nederlandse en Zweede epidemiologen. De epidemiologen schrijven in The British Medical
Journal dat daarom „chirurgen die kandidaten voor een borstimplantaat evalueren, moeten letten
op subtiele signalen van psychiatrische problemen". Het onderzoek naar de sterfte onder vrouwen
die hun borsten lieten vergroten is uitgevoerd door epidemiologen van de Universiteit Utrecht en
het Karo-linska Instituut in Stockholm.

Onderzoekster dr. Nicole Koot: „In de tweede helft van de jaren negentig was er veel aandacht
voor de gezondheidsklachten van draagsters van siliconenimplantaten. Het is dan logisch om ook
naar de sterfte te kijken, maar dat was nog nooit gedaan." Uit grote onderzoeken naar ziekte bleek
dat vrouwen met siliconenimplantaten niet vaker aan chronische ziekten lijden dan
leeftijdgenotes.
Het sterfteonderzoek is gedaan met gegevens van Zweedse patiënt- en overlijdensregisters. In
Zweden lieten tussen 1965 en 1993 ruim 3.500 vrouwen om cosmetische redenen hun borsten
vergroten. Vrouwen die na een borstamputatie een implantaat kregen, bleven in het onderzoek
buiten beschouwing.

NEGATIEF ZELFBEELD BIJ BORSTIMPLANTATIES
Koot: „Bijna alle implantaten waren een siliconenimplantaat waar zoveel gezondheidsdiscussie
over is." De vrouwen die hun borsten lieten vergroten waren op het moment van de operatie 15
tot 69 jaar oud. Statistisch gezien was te verwachten dat inmiddels 59 vrouwen waren overleden,
maar het overlijdensregister meldde 85 doden; 15 vrouwen hadden zelfmoord gepleegd, terwijl er
maar 5 'verwacht1 konden worden. Arts-epidemiologe Nicole Kopt: „Plastische chirurgen die we
erover spraken zeggen dat ze in de opleiding al veel meer dan vroeger aandacht aan
psychiatrische problemen besteden. Ze zijn er op gericht om mensen met een negatief zelfbeeld te
herkennen."

„In een vraaggestuurde gezondheidszorg waarin de marktwerking voorop komt te staan, is niet te
verwachten dat een patiënt die om borstvergroting vraagt eerst naar een psycholoog wordt
gestuurd," zegt psychiater Joost a Campo. Hij werkt aan een proefschrift over mensen die hun
uiterlijk veranderen. „In een Japans onderzoek uit 1998 onder mensen die om een cosmetische
operatie vroegen, bleek 48 procent een psychiatrische stoornis te hebben. De vraag om
verandering van uiterlijk kan een symptoom van een psychiatrisch probleem zijn. Operatie is niet
de oplossing."


INGEZONDEN REACTIE
Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten

Redactie NRC Handelsblad
Fax:010-4066967
Betreft: Vaker zelfmoord bij Siliconenborsten d.d. 7-3-2003

                                     Lelystad, 10 maart 2002

Geachte heer, mevrouw,

Als secretaris van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen borstimplantaten, St. SVS, en als
vertegenwoordigster van duizenden door dit materiaal ziek geworden vrouwen, wil ik via deze
weg ten stelligste protesteren tegen dit onterecht opgelegde stigma. Het idee alleen al dat vrouwen
met borstimplantaten per definitie psychische problemen zouden hebben, waarom zouden ze ze
anders "genomen" hebben, is op zich al bijzonder kwetsend en vernederend. Heel vaak zijn deze
materialen de vrouwen aangepraat door omgeving, partner of zelfs werkgever.

De meerderheid van de vrouwen wil alleen maar zichtbaar vrouw zijn, met een duidelijk verschil
tussen voor en achterkant. Of, na amputatie, weer een compleet lichaam. Gemiddeld een op de
vier kan binnen 5 jaar problemen verwachten. Dat is een officieel wetenschappelijk cijfer. De
gezondheidsklachten kunnen variëren van vervelend of pijnlijk tot zwaar invaliderend. Niemand
is gewaarschuwd voor mogelijke risico's zoals de ziekmakende effecten door lekkende,
doorzwetende implantaten en de genotoxische gevaren voor nadien geboren kinderen. Dit is een
nieuw gezondheidsprobleem die (nog) niet in de studieboeken beschreven staat. De
verschijnselen zijn vaak A-typisch. De symptomen lijken op een bekende kwaal, als bijv. reuma,
maar bloedonderzoeken bevestigen dat niet.De trieste realiteit is: wat de arts niet weet, zit bij de
patiënt tussen de oren !

Hierdoor worden, helaas, vele doodzieke vrouwen in de psychische hoek gedumpt in plaats van
de medische zorg te krijgen die ze zo hard nodig hebben. Een trieste vorm van zorgonthouding
Dat ze dan, uit pure wanhoop, een eind aan hun ondraaglijk geworden leven (willen) maken is
begrijpelijk. De beweegredenen van de onderzoekers van dit rapport om de feiten zo te verdraaien
vind ik onbegrijpelijk en, eerlijk gezegd, zelfs schandalig. Zal er in deze wetenschapsgroep
sprake zijn van psychische problemen, waardoor ze vrouwen zo kunnen en durven stigmatiseren.
Misschien een goede aanbeveling om bij wetenschappers goed te letten op mogelijke psychische
problemen voor ze 'n onderzoek starten. Erop vertrouwend dat u deze reactie niet zult negeren
verblijf ik, met vriendelijke groet namens St. SVS

Hoogachtend,
Marlou Boots


BRIEF VAN HOOGGEPLAATSTE NEDERLANDSE PROFESSOR
Vanuit Riga, Letland, kreeg ik een bijzondere brief van een hooggeplaatste Nederlandse professor
(waar ik al enige jaren contact mee heb). Ziehier een samenvatting.

Bedankt voor je zeer lange fax. Ik heb het rekwest met mijn schoonzoon doorgenomen. Hij vond
jouw werk zo important dat hij veel materiaal meegenomen heeft om op de Riga Universiteit door
de leerlingen te laten vertalen, als les en om er wat van op te steken. Het merendeel van zijn
studenten zijn jonge vrouwen tussen de 16 — 26 jaar. Ook zal hij vertalingen van de gevonden
chemicaliën in siliconen implants doorsturen naar diverse vrouwenclubs en de Riga's Women
Business Society. Die hebben contacten over heel Latvia (Letland) in politiek en hospitaals. Dat
houdt wel in dat de kans bestaat dat er vragen gesteld gaan worden van hogerhand, maar ik weet
dat jij daarop wel passende antwoorden zal hebben. Probeer of er Letlandse vrouwen in Holland
zijn die willen vertalen, voor het geval je jullie blad in de Letlandse taal moet gaan verspreiden of
mogelijk zelfs in het Russisch.

Ik hoop dat dit gegeven een goede stimulans zal zijn voor jullie en dat die kopstukken die de
verantwoording dragen voor het welzijn en de gezondheid van hun kiezers, ook werkelijk dat
doen waarvoor zij die baan hebben. En dat zij erop toezien dat alle doktoren conform hun
dokterseed het
welzijn van hun patiënten voorop stellen en niet hun mond gesloten houden, omdat dan die
geldkraan van de chemie dicht gaat en omdat ze bang zijn elkaar af te vallen. May the Lord bless
all of
you in Peace, Love and Harmony.
BRIEVENBUS: INGEZONDEN REACTIES

OUDE IMPLANTATEN
(voor jou) Hallo Redactie,
Ik wil reageren op het artikel van het Europese Parlement uit de vorige Stille Kracht. Heel fijn en
positief, deze ontwikkeling, maar ......... Wat ik nu zo gek vind en dus ook niet kan begrijpen is
het volgende: "Men" zegt dat siliconen implantaten NU veilig zijn. Vroeger, ja, die oude
implantaten, die konden problemen geven en daar weten wij ook alles van (nietwaar?), maar die
van nu ..., die zijn goed! Waarom dan NU die waarschuwingen, beperkingen en jaarlijkse
controles ? Dat is dan toch niet nodig als de implantaten nu zo veilig zijn. Ik vind dit wel heel erg
tegenstrijdig zo. En dan nog iets waar ik mee worstel; die van NU, van vandaag de dag dus, die
zijn morgen toch ook oud! Hoe zal het met die vrouwen gaan over 5, 10 jaar? Zullen die vrouwen
dan weer tegen hetzelfde moeten opboksen als wij? Maar ook, als die van vroeger zo onveilig
waren en dat wordt dus nu toegegeven, waarom dan alleen preventief werken voor de toekomst
en waarom is er niets ontwikkelt, geen behandeling, therapie of wat dan ook, om al die mensen
die erkent ziek zijn geworden te helpen? Ze beperken de ene maar negeren de andere kant van een
toch wel erg groot probleem. Is dit nu het beroemde "paard dat achter de wagen gespannen wordt"
of "de gedempte put terwijl het kalf (nog niet) verzopen is?" Echt, ik kan dit niet begrijpen. Wie
kan me hierover uitleg geven?


NIET DE ENIGE
..... Vorig jaar werd TON uitgezonden, waar ik ook een aandeel in had. Ik vond het wel eng om
mezelf zo te zien. Niet veel mensen wisten dat ik op TV kwam, maar ik heb me daar toch veel
reacties op gehad, alleen maar positief!! Vrienden en kennissen wisten wel dat ik een gestoorde
wondgenezing had, maar dat het er zo uitzag, dat hadden ze toch niet verwacht. In ons dorp was
een meisje die kampte met dezelfde problemen als ik toen ik 16 was (ongelijke borsten). Haar
moeder had mij op TV gezien en sprak mij enige tijd later "of ik en videoband had, want dat
wilde ze graag aan haar dochter laten zien". Haar huisarts had al geadviseerd haar ongelijke
borsten zo te laten, maar mede door mijn TV optreden ziet ze er nu definitief vanaf om zich te
laten opereren. Ik vond het geweldig om dit te horen! Ik heb dus iemand kunnen helpen!!!

Sinds mijn hersteloperatie heb ik geen gevoel meer in mijn borsten, wel in de tepels. Maar deze
zijn ook vaak geïrriteerd. Thuis loop ik vaak zonder BH. Eventjes een stukje hardlopen is er niet
meer bij, mijn borsten voelen dan aan als "een slapend been". Met vrijen mis ik het fijne gevoel
wat ik voor de operatie wel had. In de zomer ben ik geopereerd, maar toen het winter werd kreeg
ik problemen met m'n armspieren. Het leek wel of ze bevroren, zo'n stijf gevoel. Op dit moment
ben ik onder behandeling bij de fysiotherapeut voor m'n rechterarm, die schijnt overbelast te zijn.
Ik, mijn moeder, zus, vriendinnen en collega's lezen met veel "plezier" het contactblad. Door de
verhalen van andere vrouwen omtrent hun problemen ondervind ik heel veel steun door te weten
dat ik helaas niet de enige ben .Ga zo door!!
Vriendelijke groet,
R.
ACCUUT MISSELIJK
..... Hierbij een artikel van de Volkskrant waar ik accuut misselijk van werd en dat bedoel ik
letterlijk! Net zoals van die papieren uit Amerika waar je je in alle bochten mag wringen en als je
dan alles ingevuld hebt, zoals zij willen (alsof ze God zijn!) ... en opgestuurd, en ze misschien
óók vinden datje een 100% wrak bent of bijna dood, krijg je hooguit 750,- dollar. Hoe durven
ze!!! SCHANDE! Ik vind het bloedgeld. Bovendien is het zo ingewikkeld gemaakt dat ik met
mijn siliconen hersens helemaal niet begrijp wat ze willen. Ik word letterlijk misselijk, tot
overgeven toe als ik alleen maar die papieren inzie. Het liefst frommel ik ze in de vuilnisbak. En
schrijf die lui een brief waarin staat hoe ik over ze denk. Zijn er meer vrouwen die hier zo'n
moeite mee hebben? Wat doen die met die ingewikkelde formulieren? Of ben ik de enige die
aangetaste hersenen heeft?

Als ik griep heb of moe ben, "te veel" gedaan bijv., dan reageer ik volkomen onvoorspelbaar. Dat
weet ik niet meer wat links of rechts is. Vergeet ALLES! Zes keer naar het postkantoor om wat te
kopiëren en op te sturen!. Ik probeer er met alle macht "bij" te zijn, helpt niets! Vergeet het adres
op te schrijven of mee te nemen, vergeet de belangrijkste papieren in te sluiten, neem de
verkeerde envelop mee, vergeet m'n portemonnee en ga zo maar door. En dat duurt dan daaaaaa-
gen!
Nog zoiets. Ik ga naar de internist en ben alles vergeten. "Hoe gaat het'" "Goed", zeg ik en verder
niets. Echt waar!

Gelukkig heb ik nog gevoel voor humor als het zo uit de hand loopt, want ik voel me gewoon een
clown en kom in malle situaties. Regelmatig loop ik in een stad die me volkomen onbekend en
nieuw voorkomt, ook al woon ik er al meer dan 50 jaar en dan de weg vragen in de Jellinek-
kliniek (afkickcentrum voor verslaafden). In de vorige stille Kracht stond in "Mijn Verhaal" alle
symptomen die ik had en de laatste tijd toch weer óók heb, gelukkig niet altijd. Ondertussen heb
ik wel allerlei mensen moeten inlichten omdat ik onvoorspelbaar heel onlogisch kan reageren,
terwijl ik het zelf wel logisch vind, ook al ben ik zo langzaam als een slak of volkomen
gedesoriënteerd. Er is méér dan alleen maar een lichaam of geld, heren doktoren, ook voor jullie
en voor de zakkenvullende politici die met hun "normen en waarden " (wormen en maden) over
alles en iedereen heen walsen. Deze zieke maatschappij zal niets doen voor de siliconen vrouwen,
tenzij gedwongen of als er geld aan te verdienen valt.
Clowntje
************


VERLOST
Beste SVS,
Tot mijn schrik ontdekte ik dat mijn accept girokaart ergens russen was blijven liggen, mijn
excuses. Ik heb hem meteen naar de bank gebracht. Ongeveer een jaar geleden heb ik met jullie
een gesprek gehad over het laten verwijderen van mijn siliconen implantaten. Nu ben ik op 28
maart geopereerd en mijn borsten zien er weer prima uit. Ik ben blij dat ik van die kleverige
lekkende dingen verlost ben (17 jaar). De rechterkant lekte en was blijkbaar nogal veel werk,
want die kant deed meer pijn dan links. Ik denk dat die dokter in Haarlem voor anderen een
aanrader is. Hij maakt de borsten volgens zijn zeggen goed schoon en je moet wel drie dagen
blijven. Hij is voorzichtig! Bedankt voor alle advies en goede werk voor de vrouwen.
J. J.GEVAARLIJK
Hoi...
Dit berichtje kwam uit de Alkmaarse Courant. Een bericht dat 40 jaar te laat verschijnt! Té laat,
helemaal voor de werkers van het eerste uur. Velen van ons, zowel mannen als vrouwen, zijn
helaas al overleden aan de gevolgen van deze zogenaamde onschuldige siliconen, of zijn nu
ernstig ziek. In de medische wereld wordt dit "het tussen de oren syndroom" genoemd. Dit artikel
is weer zoals gewoonlijk incompleet! Men had beter en totaal verbod kunnen stellen en niet
alléén voor meisjes onder de 18 jaar. Toch is dit bericht ook een tikkeltje positief.
Volksgezondheid geeft n.I. niet direct, maar indirect toe dat siliconen wel degelijk gevaarlijk zijn,
na jarenlang het tegendeel verkondigt te hebben. Misschien is er nog een gaatje om dit berichtje te
plaatsen.
I.


HET IMMUUNSYSTEEM
( bron - Beyond Medicine, nummer l, februari 2003 )

HET VERSCHIL TUSSEN EIGEN EN VREEMD
Essentieel voor het functioneren van het immuunsysteem is dat het onderscheid moet kunnen
maken tussen wat "eigen" is en wat "vreemd". Het immuunsysteem moet op alle indringers
reageren (vreemd), maar juist niet op moleculen van het lichaam zelf (eigen). Bij auto-
immuunziekten spelen genetische, hormonale en omgevingsfactoren (waaronder
ziekteverwekkers als virussen en bacteriën) een rol. Ze komen voor bij tenminste 5% van de
bevolking in een groot aantal verschijningsvormen. Vrijwel ieder orgaan kan door een auto-
immuunziekte aangedaan worden. Het blijkt dat het immuunsysteem de lichaamsvreemde
elementen meestal adequaat uitschakelt en zich doorgaans niet richt tegen lichaamseigen
bestanddelen maar deze juist tolereert: het immuunsysteem is tolerant voor het lichaam.

Wanneer het tolerantiesysteem faalt kan dit leiden tot het ontstaan van een auto-immuunziekte
onder invloed van reeds gevormde auto-antilichamen gericht tegen lichaamseigen bestanddelen.
Men spreekt van auto-immuniteit wanneer een immunologische reactie optreedt tegen
lichaamseigen bestanddelen. Als hierdoor processen op gang komen die leiden tot
weefselbeschadiging of functie vermindering, spreekt men van auto-immuunziekten. Auto-
immuunziekten kunnen worden onder verdeeld in orgaanspecifieke en systemische (niet-
orgaanspecifieke) auto-immuunziekten. Orgaanspecifieke auto-immuunziekten worden
gekarakteriseerd door auto-antistoffen in het bloed die gericht zijn tegen één orgaan of organen
met gemeenschappelijke eigenschappen. Systemische auto-immuunziekten worden gekenmerkt
door enerzijds betrokkenheid met meerdere orgaansystemen bij het ziekteproces, anderzijds door
het voorkomen van auto-antistoffen tegen antigenen die niet specifiek zijn voor één bepaald
orgaan.

Verschil tussen eigen en vreemd
Chronische ziekte is auto-immuunziekte. Van steeds meer chronische ziekten wordt aangenomen
dat auto-immuniteit er een rol bij speelt. De belangrijkste hiervan zijn o.a.: juveniele diabetes
mellitus, reuma artritis, psoriasis, SLE, de ziekte van Crohn, MS. Het afweersysteem neemt een
zeer belangrijke plaats in bij het functioneren van ons lichaam. Het beschermt ons namelijk tegen
aanvallen van bacteriën, virussen, parasieten (antigenen), het voorkomt allergieën, verwijdert
ongewenste, onverteerde voedselresten en ruimt kankercellen op. Ons immuunsysteem biedt een
natuurlijke bescherming tegen antigenen (lichaamsvijandige eiwitten) door antistoffen te maken.
Cellen met ongewenste receptoren kunnen worden gekoppeld aan bepaalde eiwitten tot
zogenaamde immuun-complexen. Dit zijn auto-antigenen die ons lichaam zélf aanmaakt. Ze
kunnen T-cellen activeren en zo een auto-immuunziekte doen ontstaan. T-cellen kunnen na een
virale- of bacteriële infectie gaan reageren op een bepaald auto-antigeen dat ze vóór het
doormaken van die infectie steeds hebben genegeerd. Ze zijn dus a.h.w. gestimuleerd door een
van buitenaf komend antigeen (virus, bacterie, schimmel, parasiet).

Het ontstaan van een auto-immuunziekte na het doormaken van een infectie is in de medische
praktijk algemeen bekend. In zeldzame gevallen is dit een aangeboren probleem, namelijk door
het niet aangelegd zijn of het slecht functioneren van de thymus, met als gevolg een stoornis in de
ontwikkeling van T-cellen. De kans daarop is des te groter als de bacteriële, virale, of parasitaire
infectie niet op eigen kracht is overwonnen, maar met medicijnen (bijv. antibiotica) is onderdrukt.
Immuundefi-ciëntie kan ook ontstaan door toediening van bijnierschors-hormonen,
chemotherapie en door immunosuppressoren die worden gebruikt tegen afstotingsverschijnselen
na orgaantransplantatie en om ontstekingsreacties te onderdrukken. Immuundeficiëntie kan echter
ook op latere leeftijd ontstaan door verschillende oorzaken. Bij oude of zeer zwakke mensen
komt dat voor. Die mensen kunnen dus bijvoorbeeld bacteriën of virussen in hun lichaam
herbergen, zonder dat het lichaam daartegen optreedt. Het optreden van kanker op oudere leeftijd
is hierdoor ook verklaarbaar.


WAAROM ZIJN ENZYMEN ZO BELANGRIJK ?

Het werkingsmechanisme van enzymen.
Ons lichaam bestaat uit cellen. In iedere cel zit een kern die DNA bevat. Op het DNA ligt alle
informatie vast over het maken van stoffen die ons lichaam nodig heeft. Elke cel is te
beschouwen als een soort fabriek die voedsel opneemt, voedsel omzet in andere stoffen en
afbraakproducten uitscheidt. Dat omzetten van stoffen wordt gedaan door enzymen. Enzymen
zijn eiwitmoleculen, die ervoor zorgen dat het omzetten snel en efficiënt gebeurt.

Enzymen zijn producten van de levende cel. Het unieke van een levende cel is, dat deze in staat is
een grote verscheidenheid aan reacties met grote efficiëntie en specificiteit te laten verlopen. De
belangrijkste stoffen die zorgdragen voor de processen in de cel zijn dus de enzymen. De
verbindingen die door de enzymen worden omgezet helpen de metabolische processen op gang
houden en hun aan- of afwezigheid is bepalend voor de te volgen metabolische weg. Ze zijn
eiwitten die meestal door het lichaam zelf worden aangemaakt uit deeltjes van eiwit afkomstig uit
de voeding. Meestal is een enzym een zogenaamd samengesteld eiwit, dat wil zeggen een eiwit
chemisch verbonden met een niet-eiwit, dat als co-enzym of als activator kan optreden. Een
enzym is een splitsings- of ontledingsstof, die een bepaald scheikundig proces in het organisme
veroorzaakt of bevordert, zonder zelf te veranderen. Met andere woorden, enzymen zijn als het
ware biochemische katalysatoren in ons lichaam die onmisbaar zijn voor de werking van onze
stofwisseling en spijsvertering.

In het lichaam zijn drie soorten enzymen te onderscheiden:
- (1) - Metabole enzymen die de stofwisselingsprocessen beïnvloeden
- (2) - Spijsverteringsenzymen die het voedsel verteren en
- (3) - Intracellulaire enzymen die cel-enzymen (de werkers in de cellen) in werking brengen en
die van belang zijn bij alle stofwisselingsfuncties als transport van voedingsstoffen in het bloed,
urineproductie, afvalverwijdering uit het lichaam, de zuurgraad en nog veel meer.

Er zijn ontelbare verschillende enzymen die allen hun eigen taak hebben in ons lichaam.
De meeste Spijsverteringsenzymen worden door de pancreas (alvleesklier) geproduceerd. Zij zijn
noodzakelijk voor de vertering van vetten (lipase), eiwitten (protease) en koolhydraten (amylase)
in het voedsel. De honderden gepubliceerde resultaten van klinische en epidemiologische studies
over de toepassing van enzymen (bromelaïne, papaïne en pancreatine) zijn indrukwekkend. De
Europese medische literatuur spreekt over de volgende eigenschappen van proteasen:
-(a) - Ze remmen de fibrine vorm ing (niet oplosbaar eiwit).
-(b) - Ze bevorderen de vorming van fagocyten en lymfocyten
-(c) - Ze remmen de bloedplaatjesaggregatie
-(d) - Ze breken ontstekingsmediatoren en ontstekings brokstukken af.

In recent onderzoek werd het immunologisch effect van bromelaïne bij vrouwen met borstkanker
onderzocht. De resultaten suggereren, dat orale toediening van bromelaïne en papaïne, de
monocyten-cytotoxiciteit verbetert. In vele publicaties is gebleken dat suppletie met enzymen het
immuunsysteem sterk verbetert bij kanker patiënten, die een operatie ondergaan of chemo- of
radiotherapie krijgen. Enzymsuppletie reduceert niet alleen de bijwerkingen van bestraling en
chemotherapie, maar zorgt voor een verbetering van de algemene gezondheid en levenskwaliteit.


EEN BLOEMENTJE .......
voor onze DONATEURS, Met dank namens St. SVS. Dankzij uw gaven kunnen wij door blijven
werken. Maar ook een bloemetje als "hart onder de riem stekertje" voor al die moedige vrouwen
die voor de moeilijke beslissing staan of die al genomen hebben om de implantaten te laten
verwijderen en/of misschien nu in het ziekenhuis liggen. STERKTE.......!

Onze dappere Coby, trouw SVS-oortje van het eerste uur, bekend van TV (bij Ton) en de
Telegraaf, is in de nacht van l op 2 juni door de engelen opgehaald.
Lieve Coby, rust in vrede !
WAAROM VINDT ER BLOEDONDERZOEK PLAATS ?
Bloed stroomt in een netwerk van bloedvaten door het hele lichaam. Het vervoert allerlei
voedingstoffen, bouwstoffen en afvalproducten. Ook brengt het werkzame bestanddelen als
eiwitten en hormonen naar hun plaats van bestemming in ons lichaam. Bloed bevat ook
bloedcellen die belangrijke functies hebben.

- (1) Witte bloedlichaampjes (leukocyten) zorgen voor afweer tegen ziekteverwekkers als
bacteriën en virussen.
- (2) Rode bloedlichaampjes (erytrocyten) zorgen voor vervoer van zuurstof en koolzuurgas. Bij
bloedcellen-telling worden het aantal, de grootte en de vorm van rode en witte bloedcellen en
bloedplaatjes gemeten. De resultaten kunnen duiden op o.a. bloedarmoede, infecties of een
bloedziekte.
- (3) Bloedplaatjes (trombocyten) zorgen voor de bloed stelping, bijvoorbeeld na een verwonding.

Aan de hand van laboratoriumonderzoek van bloed of urine kan gekeken worden of er een
oorzaak te vinden is voor uw klachten of ziekte. Uw arts beslist, eventueel na overleg met de
klinisch chemicus, welke van de vele mogelijke onderzoeken bij u nodig zijn. Alleen datgene
wordt onderzocht waar uw arts om vraagt. Het laboratorium kan verschillende typen
bloedonderzoek doen.

ALGEMEEN KLINISCH CHEMISCH ONDERZOEK
Dit richt zich met name op bepalingen van een grote verscheidenheid aan chemische stoffen in
lichaamsvloeistoffen. De resultaten van deze analyses geven inzicht in bijvoorbeeld water- en
zoutbalans, nierfunctie, leverfunctie, cardiale (hart) situatie en vetstofwisseling.
HEMATOLOGISCH ONDERZOEK
Het onderzoek aan bloedcellen vormt een van de belangrijkste aspecten van het hematologisch
onderzoek. Naast celtellingen met automatische celtelapparatuur worden cellen met behulp van
lichtmicroscopie beoordeeld en wordt informatie verkregen over het bestaan van hematologische
afwijkingen. Verder kennen we het bloedstollings- en bloedgroepserolo-gisch onderzoek (ten
behoefte van bloedtransfusies).
IMMUNOLOGISCH ONDERZOEK
Hiertoe worden onder meer gerekend de diagnostiek van allergieën, auto-immuunziekten (zoals
reumatoïde artritis) en immuun-globulinen (eiwitten die veelal bij de afweer tegen infecties
betrokken zijn).
ENDOCRINOLOGISCH ONDERZOEK
Dit type onderzoek richt zich op de hormoonhuishouding. Via bepaalde analyse technieken is het
mogelijk concentraties van de hormonen nauwkeurig te meten. Verschillende ziektebeelden zoals
schildklierafwijkingen worden nu beter gediagnosticeerd en therapie kan rationeel worden
ingesteld en vervolgd.
LABORATORIUM ONDERZOEK
Een laboratoriumonderzoek begint in principe met voorlichting aan de patiënt en monsterafname.
Vele factoren zoals tijdstip van de dag, voedingsstatus van de patiënt (wel of niet nuchter), stress,
roken, lichaamshouding en medicatie kunnen van belang zijn bij de interpretatie van de resultaten
van onderzoek. De monsterafname wordt uitgevoerd of begeleid door laboratoriumpersoneel,
onder verantwoordelijkheid en supervisie van de klinisch chemicus. Computerondersteuning
heeft de afgelopen tien jaren een grote bijdrage geleverd aan de procesgang in het laboratorium
waardoor sneller, beter en efficiënter kan worden gewerkt. "We kunnen wel meer meten dan
vroeger" aldus een laboratoriumdokter, "maar we kunnen helaas lang niet alle ziektes en
afwijkingen meer /beter behandelen. De diagnostische mogelijkheden nemen toe, maar de directe
betekenis voor de patiënt is beperkt omdat de therapeutische mogelijkheden achtergebleven zijn".


HET BELANG VAN WATER.
( Bron - Coalition of silicone Survivors, COSS, febr. 2003 )

DRINKT U WEL GENOEG ?
We weten allemaal dat water belangrijk is, maar ik heb dit nog nooit eerder zo beschreven gezien
zoals nu in dit artikel. 75% van de Amerikanen hebben te maken met chronische
uitdrogingsverschijnselen. Bij 37% van hen is het dorstmechanisme zo zwak / verzwakt, dat het
vaak vertaald wordt als honger. Zelfs een gering watertekort verlaagt de stofwisseling al met 3%.
Een glas water verkleint het middennacht honger gevoel met bijna 100%, aldus diëtisten in een
Washington studie. Watertekort is de grootste boosdoener van dagelijkse vermoeidheid.
Vooronderzoek toont aan dat 8-10 glazen water per dag een aanmerkelijke verlichting brengt van
wel 80% bij rug en gewrichtspijnen. Zelfs 2% watertekort in het lichaam kan al 'n kort geheugen
probleem veroorzaken en "zicht" problemen met bijvoorbeeld gedrukte tekst lezen van krant en
computer scherm.
Dagelijks 5 glazen water drinken verkleint de kans op darmkanker met 45%, blaas- en
borstkanker met ongeveer 50%. Drinkt u elke dag genoeg water? Geen bubbeltjes, maar "plat"
water. Water regelt onze lichaamstemperatuur, helpt voedingsstoffen te transporteren, verwijdert
afvalstoffen en beschermt onze organen.

ONMISBAAR VOOR DE NIEREN
Als je bedenkt dat de mens voor tweederde uit water bestaat, is het begrijpelijk waarom water zo
belangrijk is. Nadat water door de maag is gestroomd en de ingewanden heeft bereikt, komt het
direct in de bloedsomloop terecht. Het bloed wordt voortdurend gefilterd door de nieren, die de
waterige vloeistof urine uitscheiden. De nieren zorgen dus voor een zo constant mogelijke
samenstelling van de lichaamsvloeistoffen en houden de hoeveelheid vocht in het lichaam op
peil. Zo zorgen de nieren ervoor dat het lichaam onder wisselende omstandigheden goed kan
functioneren: bij warm en koud weer, bij veel en weinig transpireren, en bij veel en weinig
drinken. Tevens verwijderen de nieren afvalstoffen en stoffen waaraan het lichaam niets meer
heeft, zoals overtollige zouten en zuren.

HOE LANG KUNNEN WE ZONDER ?
Water is van levensbelang. Kan een mens soms wel veertig dagen zonder voedsel, te weinig
drinken is veel sneller fataal: na maximaal vijf dagen zonder vocht houden onze lichaamsfuncties
ermee od.
ontspannend bad. Mensen die veel last hebben van hun spieren en gewrichten maar toch
oefeningen willen doen, kunnen dit uitstekend in een warm bad doen. De warmte beschermt
namelijk tegen blessures, doordat de spieren versoepelen. Ook stress kan met een ontspannend
bad worden verjaagd: warm water laat de spanningen van je afglijden, terwijl lauw of koud water
juist voor nieuwe energie zorgt.

SLAPEN OP WATER
Een waterbed geeft een ideale ondersteuning, in welke houding je ook ligt. De volkomen
gelijkmatige drukverdeling op het lichaam zorgt ervoor dat je minder hoeft te gaan verliggen om
bloedvaten te ontlasten, en spieren kunnen zich volledig ontspannen. Ook bedlegerige mensen
(het voorkomt doorliggen) en mensen met rugklachten (die in bed maar moeilijk een ontspannen
houding aan kunnen nemen) hebben baat bij een waterbed. En doordat het bed verwarmd is, is het
ideaal voor mensen met spier- en gewrichtsproblemen. Een waterbed is tot slot volledig
afwasbaar, waardoor stofmijt weinig kans krijgt om zich te nestelen. Ideaal voor mensen met een
allergie.

WATERGEHALTE IN HET LICHAAM - :
- (1) Hersenen    - 90% -
- (2) Hart en longen - 79% -
- (3) Spieren    - 76% -
- (4) Lever     - 70% -
- (5) Huid      - 70% -
- (6) Botten     - 22% -
- (7) Tanden     - 10% -


UIT DE ALTERNATIEVE HOEK:
DE BEVINDINGEN VAN JOLANDA
Mijn verhaal begint zo'n acht jaar geleden toen ik vanwege schoonheidsoverwegingen mijn
borsten liet vergroten. Ik had al veel twijfels, maar besloot uiteindelijk toch het te laten doen.
Aanvankelijk was alles fijn en leek het in orde, maar de 3e maand al begonnen de klachten:
duizeligheid, hoofdpijn, huiduitslag, maagklachten, grieperig gevoel en heel moe. Instinctief
voelde ik dat de siliconen implantaten de boosdoener moesten zijn. Het waren zulke vreemde
klachten die ik nooit eerder op die manier heb gehad. Vanaf die maand is mijn gezondheid nooit
meer als voorheen geweest. Ik besloot ze weer te laten verwijderen, vooral na contacten met SVS,
waar ik steeds goede ondersteuning heb gekregen.

Ik was inmiddels getrouwd en zwanger van mijn eerste kind. Dat maakte de ingreep onmogelijk.
Nov.'96 is onze dochter geboren, (ik was 40 jaar oud) en heb haar borstvoeding gegeven na
verzekerd te zijn dat dat geen schadelijke effecten zou hebben voor de baby. In de zomer van '97
zijn de prothesen verwijderd en voelde ik me enigszins beter, maar veel van de klachten bleven.
Zo ben ik jaren voortgesukkeld, tal van dokters gezien en kuren gevolgd, maar niets hielp. Mijn
werk kon ik niet meer doen, ik lag heel vaak op m'n bed of bank. Toch hebben we juni 2001 nog
een dochtertje gekregen waar we erg blij mee zijn.

Inmiddels was ik 45 jaar en het herstel na de zwangerschap en geboorte verliep zeer traag. De
maag- en darmklachten waren verschrikkelijk, altijd een opgeblazen gevoel en altijd pijn. Een
spastische darm, volgens de huisarts en de vraag of ik wel gezond at! Ik vond van wel; brood,
groente en fruit. Suiker vermeed ik zoveel mogelijk omdat ik had gemerkt dat ik daar last van
kreeg. Na de zomervakantie van 2002 was ik ook nog veel dikker geworden. Nadien is mijn leven
radicaal veranderd. Ik heb nu een heel andere, echt gezonde manier van eten ontdekt. Daarmee
krijg ik erg veel energie, mijn klachten zijn na 8 jaar ellende over en, ik ben als cadeautje, ook
nog eens 13 kilo afgevallen (op de goede plaatsen). Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar het
is toch echt zo.

Het bedrijf dat die gezonde voedingsproducten maakt (Herbalife) bestaat al 23 jaar en is
vertegenwoordigd in 58 landen en ongeveer 35 miljoen mensen wereldwijd gebruiken deze
producten naar volle tevredenheid. Het is voor iedereen goed, zeker voor vrouwen met dezelfde
klachten als ik had. Ik spring weer in het rond en dans met mijn kinderen. Zij hebben hun moeder
terug en ik mijn leven. Als je jezelf herkent in dit verhaal, dan mag je altijd contact met mij
opnemen. Ik help graag iedereen om ook van deze gezondheidsklachten af te komen. Door alle
trainingen die ik inmiddels heb gevolgd, én door mijn eigen ervaringen met aandoeningen door
siliconen prothesen, heb ik de benodigde kennis voor deze specifieke groep vrouwen. Afstand is
geen bezwaar.

ORTHOMOLECULAIRE VOEDING
Belangrijk is te vermelden dat Herbalife beslist geen geneesmiddel is. Het gaat hier "gewoon" om
Orthomoleculaire voeding. Deze voedingsleer is erop gericht de gezondheid te bevorderen door
de lichaamscellen (de fundamentele bouwstenen van het organisme) te voorzien van optimale
hoeveelheden van alle vitamines, mineralen en andere noodzakelijke voedingsstoffen in de juiste
onderlinge verhoudingen. Gevolg is onder meer dat het lichaam zijn eigen afweersysteem goed op
orde krijgt/heeft. Bijkomend voordeel is dat alle (veel van de) lichamelijke klachten, als gevolg
van die gezonde voeding, als vanzelf verdwijnen. Ons lichaam is namelijk heel goed in staat
allerlei problemen aan te pakken, maar dan moet het wel de juiste munitie (lees voeding) krijgen.
De Formule l is een poeder dat wordt opgelost in (soja)melk of vruchtensap en dient als
maaltijdvervanger. Er zitten 52 elementaire voedingsstoffen in (en die staan allemaal op de
verpakking vermeld). Bij deze "shake" horen tabletten F3, voor vetafbraak en F2 voor reiniging
van de darmen. Veel baat heb ik ook gehad bij de z.g. NRG-tabletten waarin guarana zit, een
natuurlijke cafeïne die de nodige energie geeft.

Herbalifeline, een visolie-capsule met de noodzakelijke omega 3-vetzuren, heeft mijn gewrichten
soepeler gemaakt. Herbalife beschikt over nog veel meer voedingsproducten en —supplementen,
maar is niet in de winkel te koop doch via onafhankelijke distributeurs. Persoonlijke begeleiding,
die gratis is, hoort bij de Herbalife producten. Voor iedereen, afhankelijk van zijn/haar eigen
situatie en wensen, wordt een persoonlijk programma opgesteld. Enkele van mijn klachten
verergerden bijvoorbeeld in het begin. Dan is het goed te weten datje contact kan opnemen met
een distributeur die zelf het antwoord weet vanuit eigen ervaring en de vele trainingen en die kan
beschikken over de kennis die binnen de wereldwijde organisatie aanwezig is. Meer weten? Bel
of schrijf naar -
Jolanda Molenaar
Smaragdhof l
1339 HR Almere
VOOR U GELEZEN: GEKNIPT - VERKNIPT

BORSTVERGROTING SCHAADT GEZONDHEID
STRAATSBURG — Advertenties voor borstvergrotingen moeten worden voorzien van een
vetgedrukte gezondheidswaarschuwing, vindt het Europees parlement. Het heeft de EU-landen
opgeroepen meer aandacht te schenken aan de risico's van dergelijke ingrepen. Als het aan het
Europarlement ligt, worden verder 'voor-' en 'na-foto's' verbonden, moeten plastisch chirurgen
hun patiënten beter voorlichten over de risico's en mogen minderjarige meisjes alleen nog op
medische gronden hun borsten laten vergroten. Dé resolutie van het Europarlement is niet
bindend. De Europese Commissie, die meer macht heeft, werkt ook aan voorstellen voor
strengere regels voor borstvergroting.


WEDUWE BESCHULDIGD
Van onze correspondent - BERLIJN, donderdag - De Duitse justitie heeft gisteren de weduwe van
de rijkste plastische chirurg in Duitsland er officieel van beschuldigd de moord op haar man te
hebben georganiseerd. Franz Gsell (76) had ruim tien miljoen euro verdiend met borst-
vergrotingen. Ook zijn vrouw Tatjana (31) had hij 'verbouwd'. Gsell werkte niet alleen met
siliconen, hij verplaatste ook vet van te dikke buiken naar de borsten. Vlak na de jaarwisseling
werd bij hem ingebroken en sloegen de daders sloegen zijn hersenpan in. Justitie zegt bewijzen te
hebben dat de roofoverval geënsceneerd was door Tatjana om Franz kopje kleiner te maken.


GOD GENEEST, EN DE DOKTER STRIJKT HET HONORARIUM OP
Benjamin Franklin.

AMSTERDAM, zaterdag „Het midden-en kleinbedrijf is veel machtiger dan het denkt. Het is de
hoogste tijd dat we een echte vuist maken richting Den Haag. -Als we tijdens de kabinetsformatie
niet sterk opkomen voor ons belang, tsja, dan weet ik het ook niet meer. De overheid denkt
tegenwoordig dat alles onder het ondernemersrisico valt. Het is bij« voorbeeld toch belachelijk
dat je als ondernemer moet opdraaien voor een werkneemster die zich ziek meldt omdat zij zo
nodig haar borsten moet laten vergroten? Of een piercing Iaat zetten op een plek waar de zon
nooit schijnt?''

DOW Chemical verdubbelde de nettowinst in het derde kwartaal tot $ 128 miljoen ten opzichte
van vorig jaar toen een bijzondere last van $ 93 miljoen genomen werd. De omzet steeg met 4,6%
naar $ 6,73 miljoen. Ik ben ook geen voorstander van reclamecampagnes, waarin protheses
worden aangeprezen 'met 20 jaar garantie!'. Wie garandeert dat die fabrikant er over 20 jaar nog
is? En is men er zich wel van bewust dat zo'n prothese slechts een klein deel uitmaakt van de
totale kosten van een borstvergrotende operatie? (de rest moet je zelf bijpassen als de prothese
kapot gaat). Een fabrikant kan met een inferieur product zo tóch ten succes behalen; kortdurend
weliswaar, maar wie dan leeft, dan zorgt! Ik raad u aan: wees een bewuste en kritische
consument, ook als het om emotionele zaken als uw uiterlijk gaat!
                     Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
             10e Jaargang, September 2003 , Nummer 3


INHOUD -
- In memoriam, Coby uit Zoeterwoude
- De Lastige Luis in de (medische)Pels
- Brievenbus: Ingezonden reacties
- In the Picture ! Ooggetuigeverslag, SBS6, 'Bij Ton'
- Wetenswaardigheden: AWBZ - PGB
- 9 Invloeden op de functies van maag en darmen
- Cholesterol: Wat moeten we daarvan weten
- Uit de Alternatieve Hoek: Hernieuwde kennismaking Joke Dubbeld, Vita therapeute.


IN MEMORIAM, COBY UIT ZOETERWOUDE

Onze dappere Coby,

Trouw SVS -oortje van het eerst uur, bekend van TV (bij Ton) en de Telegraaf, is in de nacht van
l op 2 juni door de engelen opgehaald. Lieve Coby, rust in vrede! Weer is een moedig mens te
vroeg vertrokken na een ongelijke strijd. Jacoba Maria Johanna van der Kaay; mijn vriendinnetje
Coby.
Sinds bijna 10 jaar een van mijn lieve SVS -vriendinnen. Ik ben een stukje van mijn hart
verloren.Net zoals haar familie, Tony, Arnold en de (klein)kinderen.Wat zal ook ik haar missen!
Wat mis ik haar!

Moed, hoop. vertrouwen, humor; liefde, warmte, begrip en vechtlust zijn slechts woorden, maar
is Coby ten voeten uit. Jarenlang heeft Coby zich voor SVS ingezet, als "OORTJE". Tot ze té
ziek was en er echt de kracht niet meer voor had. Zelfs toen voelde ze zich schuldig omdat ze er
niet meer voor "de andere vrouwen" kon zijn. Niet meer kon delen en steun, beken en troosten.
Zo ziek als ze al was heeft ze toch nog de energie op kunnen brengen om, samen met dochter
Tony, op de TV (bij Ton) haar verhaal te vertellen als waarschuwing voor vrouwen die
implantaten overwegen. Heel indrukwekkend vond ik deze uitzending. Wat was ik trots op "mijn"
Coby En wat ben ik dat nog steeds. Voor altijd in mijn hart

Marlou
LASTIGE LUIS IN DE (MEDISCHE) PELS
WARM HE ?
"T'is weer voorbij die hete zomer ....." en wat hebben we met z'n allen weer heerlijk Hollands
lopen mopperen "WARM HÈ" Ach, zolang 'n Hollander klaagt gaat het eigenlijk goed. Pas als ze
zwijgen is er reden om je zorgen te maken. Dat is/was een van oma's wijsheden
REGEN EN WIND
Niet om het een of het ander maar, die paar slechte weken met veel regen, kou en wind waren
precies tijdens onze vakantie in het voorseizoen. Zo gauw we weer op huis aangingen brak de zon
door en bleef de zon ook schijnen.
BELGISCHE VENTILATOR
In deze tijd heb ik DE ONTDEKKING van de eeuw gedaan. De Belgische ventilator. Ideaal!!
Echt waar hoor, onze zuiderburen zijn bijzonder clever. Gewoon de vin de andere kant opzetten,
naar open deur of raam toe en er durft geen mug of vlieg meer naar binnen te vliegen. Miljoenen
van die krengen hingen weer in en om het huis rond.
WEER WEG.... !
Misschien een beetje laat in het seizoen dit keer, maar .....! We gaan heerlijk toch weer 'n paar
weken met de sleurhut weg! Zalig luieren, niets doen, bijkomen en slapen. De "normale"
werkzaamheden blijven zo veel mogelijk doorgaan hoor, we komen regelmatig 'n paar dagen naar
huis.
OH, OH, DEN HAAG.....
Een van die werkzaamheden zijn de regelmatige brieven naar de overheid (waar niet of
nauwelijks op gereageerd wordt). Ook onze nieuwe minister van volksgezondheid heeft onze
brief van eind mei nog steeds niet beantwoord. Een nieuwe brief, als herinnering, zit in de pen.
Daarin maak ik ook melding van de inconsequente houding van Den Haag in verband met de
nieuwe extreme bezuini: gen in de gezondheidszorg. Op bejaarden- en gehandicaptenzorg wordt
gekort, maar vrouwen kunnen wel "nieuwe borstjes kopen" of gratis krijgen via Reality TV (Net
5), maar als er iets fout gaat zijn de financiële consequenties rekening verzekering.
Gemeenschapsgeld dus ofte wel onze belastingcenten! Dat ten koste van mensen die Zorg zo hard
nodig hebben. Daar ga ik me steeds bozer over maken.
LUSTEN EN LASTEN
Als je vandaag de dag (met kennis van zaken) iets koopt, dan koop je niet alleen de lusten, maar
ook de lasten. Dus zou je ook moeten weten dat er vervolgkosten aan zitten, vaak koopt men er
een garantieverzekering bij. Dat gebeurt bij bijna elke aankoop. Denk maar aan 'n auto of
wasmachine bijv. Onderhoud, reparatie, keuring! Allemaal eigen kosten. En zo zou het ook
moeten zijn na de "aankoop" van siliconen borsten.
GELDVERSPILLENDE CONSEQUENTIES
Voor ons, de zieke vrouwen van nu, ligt dat natuurlijk anders. Wij waren niet op de hoogte!
Als er al voorlichting was, was dat heel summier, zonder enige waarschuwing over mogelijke
ziekmakende (en geldverslindende) consequenties. Van elke 100 vrouwen uit het verleden zijn
er 99 misleid over deze materialen. Siliconen gaan niet levenslang mee ,Ze kunnen zweten,
lekken en/of kapot gaan. Ze kunnen ziek maken. Daarom hebben wij recht op elke vorm van
medische
zorg, zonder eigen kosten.
TENNISBAL
Tja, misschien 'n troost voor iedereen, maar mijn lichaam reageert precies hetzelfde met gekke,
vreemde en vervelende klachten, goede en slechte dagen. Omdat ik een beetje "vleugellam" ben
gaat alles nu in een vertraagd tempo. Anderen krijgen 'n voetbalknie of tenniselleboog bijv. Ik
kreeg nu "zomaar" een tennisbal onder m'n elleboog die operatief verwijderd moest worden.
Lekker hoor, zit je tegen de deadline, kan je niet typen! Trouwens, een heleboel andere dingen
gingen ook niet. BALEN! Uit pure verveling heb ik een heleboel soaps op de TV gezien Wat een
rotzooi!!


BRIEVENBUS: INGEZONDEN REACTIES

NATUURLIJK
..... Ik heb wat vraagjes naar aanleiding van het Aktueel artikel over Sylvia Millecam. Ik ben zelf
aan het overwegen om siliconen borsten te nemen. Ik wist al dat je er ziek van kunt worden als ze
gaan lekken en daarom hield dat me zeker ook wel tegen. Nu kan ik uit dat artikel helemaal niet
opmaken of alleen die siliconen-soort schadelijk zijn, of alle soorten siliconen. Ik wil natuurlijk
uitziende (siliconen)borsten! Nu vertelde iemand mij dat je dan "geruwde ronde siliconen" moet
nemen. Weet u toevallig ook of die kunnen gaan lekken / zweten? En maakt het echt niet uit of je
nu naar een plastisch chirurg in het ziekenhuis gaat of naar een privé kliniek? Graag wil ik
informatie voordat ik eraan begin. Ik vind het leuk om grotere borsten te hebben, maar natuurlijk
niet ten koste van alles! Omdat ik chronisch vermoeid ben en weinig informatie op kan nemen, is
het fijn om alles op papier te hebben. Hopelijk is het voor u geen probleem om wat op te sturen.

WEER EEN OPERATIE
..... In april 2001 heb ik een borstvergroting gehad. De rechterborst was meteen prima, links kreeg
ik een ontsteking en na 7 weken is de prothese verwijderd i.v.m. afstoting. In oktober heb in een
nieuwe prothese gekregen. Deze zakte naar rechts en de tepel ging naar buiten staan. In maan en
april 2002 ben ik hieraan 2x geopereerd. Het is wel beter dan eerst, maar de prothese zakt nog
steeds naar het midden toe. Nu is er weer een nieuwe operatie voorgesteld, de 6e dus in 14
maanden. Wat kan ik verwachten?

GEEN VOORLICHTING
..... De Stille Kracht geeft mij een zekere troost dat ik niet de enige ben die ellende heeft of had
van siliconen implantaten. Bedankt voor alle steun en goede adviezen die ertoe geleid hebben dat
ik mijn implantaten heb laten verwijderen. Nu, 3 jaar later heb ik daar nog steeds geen spijt van.
al was het (vooral in het begin) heel moeilijk voor mij om mijn lichaam te accepteren zoals het nu
is. Het idee dat ik mezelf verweet hoe ik ooit zo stom kon zijn, zet ik van me af want hoe kon ik
weten wat de gevolgen konden zijn. Behoorlijk voorgelicht ben ik niet.

..... Ik heb de implantaten laten verwijderen en heb, tegen alle adviezen in, toch weer nieuwe laten
terug plaatsen. Helaas moeten ze er weer uitgehaald worden. Niet omdat ik er klachten van heb,
maar omdat de prothesen te hoog geplaatst zijn waardoor de vorm van de borsten niet echt mooi
is. Ze gaan de prothesen lager plaatsen. Ondanks dat heb ik er geen spijt van dat ik nieuwe heb
laten plaatsen. Ik hou mijn gezondheid goed in de gaten.
..... Hiermee wil ik mijn abonnement opzeggen. Verleden jaar heb ik de laatste prothesen
definitief laten verwijderen en wil nu een punt zetten achter deze episode. Ik ga me op de
toekomst richten. Vergeten kan niet, ik blijf alert en pak de draad opnieuw op, samen met mijn
gezin. Mijn dank voor alles wat door jullie gedaan is om ons in te lichten, voor te lichten en
weerbaarder te maken. Helaas is jullie werk nog steeds nodig.


IN THE PICTURE ! (SBS 6, bij TON)
Ooggetuigeverslag van filmster in spe, ons oortje JIKKE. (en partner Piet)

Hierbij een verslagje van onze filmdag. Nou, ik kan jullie wel vertellen dat dat niet mis was! Het
was een ware uitputtingsslag. Als je bedenkt dat van ongeveer 6 uur filmen en maar ongeveer 10
minuten na montage overblijft voor uitzending, vraag jeje af: "was dit al die moeite waard?" En
dan zeg ik tegen mezelf hartgrondig JA!!! Ik heb dit voor mezelf gedaan, maar ook voor jullie!

Al mijn (ons) leed doet pijn, want mijn man Piet, de lieverd, is er ook veel bij betrokken. Ik wou
dat iedereen zo'n lieve partner had! Mede hierdoor hebben wij "ons verhaal" naar buiten kunnen
brengen.
Ik vond het al met al best eng hoor, ze vragen het hemd van je lijf! Het ergste (en moeilijkste)
vond ik de opname van m'n blote borsten maar ja, daar draait het tenslotte om. Die kunst tieten!
Die rottige siliconen ballonnen die helemaal niet bij je horen en die zoveel verdriet en pijn
veroorzaken, ook geestelijk. Ik heb daar zelf niet om gevraagd hoor, het is me 26 jaar geleden
gewoon opgedrongen. Ik had zogenaamd kans op borstkanker omdat ik een paar knobbeltjes in
mijn borsten had, toen moest mijn eigen weefsel verwijderd worden en vervangen door siliconen
implantaten. Ik zou prachtige borsten krijgen! Nou, dat heb ik geweten! Elke keer weer
inkapseling, in totaal ben ik wel 10 keer geopereerd.

De ellende is zo'n 12 jaar terug begonnen. Ik werd ziek en wist niet waarvan, totdat ik een van
mijn operatieverslagen in handen kreeg. Ik vond er 2 verslagen bij waarin ik las dat: "ÉÉN
implantaat geheel verdwenen was en dat er bij een andere sprake was van een ernstige lekkage".

Toen wist ik waar ik ziek van was geworden. Van die rotzooi die in mijn lichaam zit! Dat weet ik
zeker, al wordt het van alle kanten ontkend. Maar, ik wijk af! Ik wil jullie vertellen dat de ploeg
van SBS 6 SCHATTEN van mensen zijn. Het was wel zenuwslopend, hoor, we zaten maar te
wachten. Toen belde Janne-Marije ook nog eens om te zeggen dat het een uurtje later werd. Nou,
toen had ik het niet meer! Nou, ik kan jullie wel vertellen, ik stond stijf toen de ploeg eindelijk
voor me stond en TON in levende lijve. Even dacht ik dat ik onderuit zou gaan maar dat gevoel
was gauw over hoor. Ze wisten ons gauw en goed op ons gemak te stellen. Als jullie eens wisten
met hoeveel liefde en geduld ze ons de dag hebben doorgeholpen! Dat kun je je niet voorstellen,
dat moetje eerst zelf meemaken.

Lieve mensen, dit was het zo'n beetje. We weten nog niet precies wanneer het wordt uitgezonden,
zal waarschijnlijk ergens in november of zelfs december zijn, maar dat zouden we op tijd te horen
krijgen. Allemaal kijken! Liefs en sterkte voor iedereen
JIKKE en PIET

PS - De Consumentenbond heb ik ook een schop onder hun kont gegeven, die laten ons ook maar
barsten.


AWBZ EN PGB
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Persoons Gebonden Budget)
( Bron - Nieuwsbrief ZGB, juli 2003 )

Al jaren is "modernisering" van de AWBZ onderwerp van gesprek. Per l april 2003 was het dan
zover! De modernisering ging van start, met een nieuwe manier van indiceren en een PGB
nieuwe stijl. Zorg kiezen die bij je past. Het uiteindelijke doel van de modernisering is een
zorgaanbod dat aansluit bij de vraag van de klant. Zorgvragers moeten meer zeggenschap,
keuzevrijheid en keuzemogelijkheden krijgen. De zorg kunnen kiezen die bij hen past. Doel is
bovendien de samenhang tussen wonen, zorg en welzijn te versterken. Ofwel; de scheiding tussen
de sectoren te verbreden. Huidige AWBZ-sectoren zijn: gehandicaptenzorg, GGZ, thuiszorg en
verpleeg- en verzorgingshuizen.

WAT IS ER VERANDERD ?
Op l april 2003 ging de modernisering van de AWBZ van start. De belangrijkste veranderingen
zijn:
- (1) De modernisering geldt sectorbreed.
- (2) De Regionale Indicatie Organen (RIO's) zijn verantwoordelijk voor de indicatiestelling, ook
voor de gehandicaptenzorg. De manier om bijv. een PGB te krijgen is nu voor iedere sector
gelijk.
- (3) Indicatiestelling gebeurt met behulp van 7 functies. Gevolg: formulering volgens hetzelfde
systeem voor alle sectoren. Voorheen kon dat per sector verschillen.
- (4) Keuze tussen Zorg In Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB) nieuwe stijl.

INDICATIESTELLING
Om in aanmerking te komen voor AWBZ-zorg heeft u een indicatie nodig. Het RIO verzorgt de
indicatiestelling. Dat houdt in dat het RIO vaststelt of u zorg nodig heeft, wat voor zorg en
hoeveel. Het is belangrijk dat u het RIO goed informeert over uw situatie. Het indicatieorgaan
stelt uw zorgbehoefte vast aan de hand van de volgende functies:
1 - Huishoudelijke verzorging
2 - Persoonlijke verzorging
3 - Verpleging
4 - Ondersteunende begeleiding
5 - Activerende begeleiding
6 - Behandeling
7 - Verblijf

Binnen 6 weken na de indicatiestelling ontvangt u een indicatiebesluit. Daarin staat:
* Voor welke functies u bent geïndiceerd
* Op hoeveel uren / dagdelen u recht heeft
* Hoelang u recht heeft op de zorg.

Zorg in natura (ZIN) of PGB nieuwe stijl ?
Gaat u akkoord met het indicatie-besluit ?
Dan bepaalt u vervolgens hoe u de zorg wilt.

ZIN
Bij deze mogelijkheid gaat het geld voor de verleende zorg rechtstreeks naar de zorgaanbieder. U
kiest zelf van welke zorgaanbieder u zorg en / of ondersteuning wenst. Dat kunnen overigens
meerdere zorgaanbieders zijn. Dat bepaalt u zelf. U kunt ook aanbieders buiten uw regio
benaderen.
Met uw zorgaanbieder(s) bespreekt u uw ondersteuningsvragen. U maakt gezamenlijk afspraken
over de dienstverlening. Uw vragen, wensen en mogelijkheden horen daarbij het uitgangspunt te
zijn.

PGB nieuwe stijl
Hiermee koopt u zelf zorg en / of ondersteuning in. U krijgt rechtstreeks een bepaalde
hoeveelheid geld, een budget om de zorg van te betalen.

Als PGB -houder regelt u veel zelf, maar heeft u ook de nodige verplichtingen. U moet bijv. de
administratie goed bijhouden en sluit zelf overeenkomsten met uw zorgverleners. En u legt
verantwoording af aan het zorgkantoor over uw uitgaven. Geld dat over is, betaalt u terug aan het
zorgkantoor.

COMBINATIE ZIN en PGB
Misschien wilt u sommige functies "in natura" ontvangen en andere functies zelf regelen? Dat
kan! Voor de functies die u zelf gaat regelen vraagt u dan een PGB aan. Voor alle 7 functies geldt
dat zorg in natura mogelijk is. Voor de functies behandeling en verblijf (6-7 ) kunt u geen PGB
krijgen. Een PGB is overigens wél mogelijk bij tijdelijk gebruik.

GARANTIEREGELING PGB
Het kan voorkomen dat uw budget in de nieuwe regeling lager uitvalt dan uw oude budget. U
kunt dan gebruik maken van een garantieregeling.

MEER INFORMATIE....

* www.ggzbeleid.nl:
'GGZ direct' of tel: 030 - 287 33 33

* www.pharbase.nl
College voor Zorgverzekeringen, Postbus 396, 1180 BD Amstelveen

* www.kopzorg.nl
Website van ministerie VWS, tel: 070 - 340 78 90
* www.Ivio.nl
Website landelijke vereniging indicatieorganen,
tel: 070-311 8090

* www.svb.nl
Servicecentrum PGB i.v.m. brochure,
tel: 030 - 264 82 00

* www.pgb.nl
Website Per Saldo, belangenvereniging PGB,
tel: 030 230 40 66


9 INVLOEDEN OP DE FUNCTIES VAN MAAG EN DARMEN
Wie van ons heeft daar géén problemen mee? Hoe we dit zelf (een beetje) onder controle kunnen
houden ? Hoe blijven maag en darmen in evenwicht ?

REIZEN - Door het eten van andere of anders bereide voedingsmiddelen en/of het nuttigen van
koude dranken of ijs.
EETPATROON - Onregelmatig eten; te snel, te heet, te koud, teveel, te vet, te laat,...
STRESS - Situaties van stress door o.a. een hoge werkdruk, bij innerlijke onrust en/of een zwaar
examen.
DRUKTE - Rusteloos en onregelmatig leven.
ROKEN - Het roken van sigaretten als "bliksemafleider" en/of ter "ontsponning".
* Verhoogde alcoholconsumptie
MEDICIJNEN - Geneesmiddelen die een invloed hebben op de maag- en darmfunctie (bv.
pijnstillers en antireumatica, medicijnen met cortison en antibiotica).
BEDORVEN LEVENSMIDDELEN
ZUURVORMERS - Zoals bijvoorbeeld koffie, thee, alcohol, nicotine en citrusvruchten.

Het is belangrijk om maag en darmen in evenwicht te houden. Niet alleen wat je eet is daarbij van
belang. Vaak speelt ook een hoge geestelijke druk en inspanning, bijvoorbeeld in situaties van
stress en drukte, een belangrijke rol. Verder kunnen ook o.a. een drukke, onregelmatige stijl van
leven, weinig slaap, onregelmatig eten, veel sigaretten en een verhoogde alcoholconsumptie
invloed hebben op de balans. Door bovengenoemde situaties te ver mijden kun je je lichaam
ondersteunen om maag en darmen in balans te houden. Zij kunnen namelijk invloed hebben op de
functie van de maag endarmen.


CHOLESTEROL, WAT IS DAT ?
( Bron - De Nederlandse Hartstichting )

WAT IS CHOLESTEROL EN WAAR GEBRUIKEN WE HET VOOR ?
Cholesterol is een vetachtige stof die het lichaam nodig heeft als bouwstof voor lichaamscellen
en hormonen. Zonder cholesterol kan het lichaam niet goed functioneren. Maar een teveel ervan
is schadelijk. Het meeste cholesterol maakt het lichaam zelf in de lever, een klein gedeelte neemt
het rechtstreeks op uit de voeding. Normaal gesproken maakt het lichaam precies voldoende
cholesterol om goed te kunnen functioneren. Cholesterol is dus een nuttige stof, sterker nog,
zonder cholesterol kunnen mensen en dieren niet leven. Het lichaam krijgt langs twee wegen
cholesterol; het wordt door de darm uit voedsel opgenomen en door de lever zelf gemaakt uit
andere vetachtige stoffen.

GOED EN SLECHT CHOLESTEROL
Olie en vetten lossen niet op in water. Omdat cholesterol een vettige stof is, kan het niet oplossen
in een waterige vloeistof als bloed. Om cholesterol in het bloed te kunnen vervoeren wordt het,
samen met andere vetten, in bolletjes verpakt. Deze bolletjes worden daarom omgeven door een
laagje eiwit en op die manier vervoerd door het bloed. De twee belangrijkste eiwit- en
cholesteroldeeltjes zijn LDL (Low Density Lipoproteïne) en HDL (High Density Lipoproteïne) .
Het LDL vervoert het cholesterol naar de verschillende delen van het lichaam. Onderweg kan
cholesterol zich gemakkelijk in de wanden van slagaders nestelen en zo een vernauwing
veroorzaken. LDL - cholesterol wordt daarom ook wel slecht cholesterol genoemd. Het HDL
voert het teveel aan cholesterol juist af naar de lever. De lever zorgt ervoor dat het cholesterol in
de darmen komt en vervolgens via de ontlasting wordt uitgescheiden. HDL - cholesterol wordt
daarom ook wel goed cholesterol genoemd.

WANNEER IS UW CHOLESTEROLGEHALTE TE HOOG ?
Het cholesterolgehalte wordt gemeten met een bloedonderzoek. Van nature kan het gehalte sterk
schommelen, een hoge waarde kan een uitschieter zijn. Daarom is het wenselijk om twee a drie
bloedonderzoeken te doen, met minimaal één week ertussen. Het cholesterolgehalte in het bloed
wordt uitgedrukt in millimol per liter (mmolA)

De cholesterolwaarden in het bloed
Uitslag
Bloedcholesterol
gehalte In mmol/liter

Lager dan 5,0 Normaal
5,0-6,4 - licht verhoogd
6,5-7,9 Verhoogd
Hoger dan 8,0 Sterk verhoogd

Bij het tweede en eventuele derde onderzoek wordt ook het HDL- en triglyceriden- gehalte
bepaald.
(Triglyceriden zijn een soort vet) Voor dit onderzoek moet men nuchter zijn.

De arts berekent de totaal - cholesterol / HDL - cholesterol verhouding.Een HDL -
cholesterolgehalte dat lager is dan 0,9 mmol / liter is aan de lage kant. Het HDL - gehalte komt
zelden uit boven de 2,0 mmol / liter. Het normale triglyceride - gehalte is lager dan 2,2 mmol /
liter. Hoe lager het gehalte, hoe beter.


UIT DE ALTERNATIEVE HOEK
Hernieuwde kennismaking met Joke Dubbeld, Vita therapeute.

In de Stille Kracht van december 2001 heb ik mij reeds voorgesteld. Inmiddels zijn wij weer een
paar jaar verder en ik wil nu graag over de ervaringen in m'n praktijk vertellen van vrouwen met
een siliconen belasting, waarmee ik inmiddels meer ervaring heb opgedaan en over de producten
die ik daarbij ingezet heb. Er komen vrouwen met uiteenlopende klachten, zowel lichamelijk als
geestelijk.

Ik begin altijd met een gesprek en een uitgebreide test met de bio-tensor (de matrix van de bio-
energetica) waarmee we een goed overzicht krijgen m.b.t. de gezondheid. Tevens werk ik met een
nieuwe methode genaamd "methodus", waarbij ook goede resultaten behaald worden en die
duidelijkheid schept in de gezondheidsituatie. Ik test ook altijd hoe hoog de siliconenbelasting is.
(In de meeste gevallen is dat zeer hoog!) De behandelmethode bestaat uit o.a. het inzetten van
hoogwaardige producten die werken op verschillende niveaus in het lichaam en geven goede
resultaten.
* Chlorofyl bijv. wordt ingezet om het lichaam te ontgiften van alle toxische stoffen en
* Silicon om siliconen uit het lichaam te verdrijven.

Verder komen ook vaak ontstekingen voor en een verzwakt afweersysteem waarbij ik andere
Vita- producten inzet om het lichaam te versterken en de weerstand op te bouwen. Ik onderhoud
regelmatig contact met de cliënten en door gesprekken probeer ik hen tevens te ondersteunen.
Ik ben dankbaar dat ik in mijn praktijk over deze problematiek veel kennis en ervaring heb mogen
opdoen en ook voor meer vrouwen iets kan en mag betekenen. Gezien de klachten die deze
vrouwen hebben wil ik mijn steentje bijdragen en mijn werk hierin voortzetten.

Nu wil ik graag een cliënte haar ervaringen laten vertellen.

Eerst wil ik wel nog even duidelijk vermelden dat mijn klachten niet alleen veroorzaakt werden
door de prothesen, maar ook door een verkeerd uitgevallen narcose. Nadat ik een operatie had
ondergaan kreeg ik allerlei klachten zoals: zwakte aanvallen, hartkloppingen, droge mond,
misselijkheid, kortademig, onregelmatige menstruatie, dunner wordend haar, etc. etc. Ik voelde
me zo ontzettend beroerd dat ik tot niets meer in staat was en stond echt doodsangsten uit. Mijn
huisarts kon de klachten niet traceren. Op een gegeven moment kreeg ik ook klachten onder mijn
oksel en aan de zijkant van mijn linker borst. Ik moest meteen aan m'n borstimplantaten denken,
dus weer terug naar m'n huisarts. Toen ik vroeg of mijn klachten misschien veroorzaakt konden
worden door lekkende implantaten, kreeg ik als antwoord dat dat onzin was! Omdat mijn
implantaten er al bijna 15 jaar inzaten stond ik erop dat er een echo gemaakt zou worden. Deze
wees uit dat de implantaten aan het verschuiven waren. Er werd me verteld dat ze niet lek waren
en gevraagd of ik ze al eens had laten bijvullen ?!.
Op mijn vraag waarom ik ze bij zou moeten laten vullen als ze niet lek zijn, kreeg ik geen reactie.
De chirurg die ze geplaatst had wilde op geen enkele vraag van mij antwoord geven. Het enige
wat ik te horen kreeg was "dat hij niet met mij in discussie ging". Toen ik hem vertelde dat ik niet
kwam om over implantaten te discussiëren, maar dat ik wilde weten wat mij te wachten stond als
ik de implantaten wilde laten verwijderen, werd mij door dat heerschap verteld dat, als ik me
bang voelde ik ze niet moest laten verwijderen. Kortom, hij had vrouwen lopen die al 30 jaar lang
met dezelfde implantaten rondliepen, werd me op arrogante toon verteld.

Via Internet kwam ik in contact met SVS en zo aan het tel. nummer van de praktijk van Joke
Dubbeld, waarmee ik meteen een afspraak maakte. Bij doormeten bleek dat ik wel degelijk over
een
siliconen belasting beschikte. Ook stonden mijn immuun- systeem en weerstand erg laag. Ik ben
nu 9 maanden verder en voel me (dankzij de Vita-producten) weer zo goed dat ik weer alles kan.
Mijn siliconenbelasting is door deze medicatie bijna verdwenen. Ik hou mijn gezondheid goed in
de gaten en laat me regelmatig bij Joke doormeten. Voor alle implantaat- draagsters heb ik het
advies "hou je lichaam goed in de gaten en zoek zo snel mogelijk hulp als er onverklaarbare
klachten optreden, klachten die niet te traceren zijn".

                     Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
             10e Jaargang , december 2003, Nummer 4

INHOUD - 10e Jaargang , december 2003, Nummer 4
- Redactioneel
- De Lastige Luis in de (medische) Pels
- Onderzoek: Scheuren van Implantaten en Symptomen van pijn en vermoeidheid
- Wetenswaardigheden: Groente, Weerstand en WAO
- Briefwisseling van en naar Den Haag / minister van VWS H. Hoogervorst
- Verdwenen Prothesen
- Het gevaar van Cholesterol
- Medisch Archief / Patientendossier
- Mijn Verhaal , Artikel uit België: 'Voor altijd verminkt door plastische chirurgie'
- Uit de Alternatieve Hoek: Voet reflexologie

REDACTIONEEL
Alweer bijna Kerst en alweer het gevoel dat er bijna niets verbeterd veranderd is dit afgelopen
jaar.
Toch is dat niet helemaal zo. Een hele positieve verandering is het feit dat de vrouwen
weerbaarder, (lees kritischer) mondiger zijn geworden. Ze stellen méér vragen en accepteren niet
alles meer klakkeloos van hun behandelend arts. lieve mensen, Ga zo dóór. In 2004 gaan we er
voor ! Het begrip siliconen, of beter gezegd chemische / toxische belasting en/of
overgevoeligheid voor bepaalde polymere stoffen, wordt op steeds grotere schaal geaccepteerd.
Als dat geen goede start voor het nieuwe jaar is, weet ik het ook niet meer. FIJNE
FEESTDAGEN !


LASTIGE LUIS IN DE (MEDISCHE) PELS

EVEN ZEUREN !
Zoals de laatste tijd eerder normaal dan zeldzaam schijnt te zijn, heb ik steeds meer moeite . het
blad vol te krijgen. Er is genoeg kopij, daar ligt het niet aan. Stapels artikelen, knipsels en
verhalen liggen er. Over elk onderwerp die er maar te bedenken valt en waar wij mee te maken
zouden kunnen hebben, ligt er wel iets op de beroemde stapel op m'n bureau. Ik heb gewoon geen
energie en/of inspiratie. Hartstikke lastig! Voeg daarbij zere handen en ontstoken polsen en je
begrijpt dat ik mezelf 'n beetje zielig vind en even wil zeuren. He, gelukkig, dat ben ik kwijt !
OPHEFFEN SILICONEN VERBOD
In Amerika is ontzettend veel commotie ontstaan in verband met het mogelijke vrijgeven door de
FDA van silicone gel gevulde borstimplantaten, Met andere woorden: Amerika wil het verbod
opheffen, zodat iedereen weer onbeperkt nieuwe borstjes kan kopen sinds 1992 toen de ban werd
uitgesproken. Na een uitgebreide lobby van - en paniekerige beloftes door de industrie bleek na
afloop van de tweedaagse hoorzitting de stemming onder de panelleden zodanig gewijzigd te zijn
dat de meerderheid vóór stemde, voor vrijgeven dus.
PROTEST !
De Steungroepen over de hele wereld hebben uiteraard acuut en krachtig hiertegen geprotesteerd,
ook St. SVS, helemaal nadat onderzoekscijfers vanuit de industrie gepubliceerd werden met een
zéér hoge risico percentage voor met name amputatie patiënten. Dat onderzoek had slechts 3 jaar
geduurd (met recentelijk geplaatste implantaten) en een groot gedeelte van de betrokken vrouwen
had al na eenjaar afgehaakt. Uiteraard waren er geen gezondheidsproblemen geconstateerd zoals
wij allemaal aangeven en ervaren, omdat die "pas" gemiddeld na 8 jaar optreden.
NAIEF !
De conclusie werd: Siliconen borstimplantaten hebben dan wel 'n zeker risico qua duurzaamheid,
maar leveren geen gevaar op voor de gezondheid! De artsen moeten goede voorlichting geven en
de vrouwen hebben recht van vrije keus. HOE NAIEF!!! Ooit een bakker gehoord die zijn eigen
brood als slecht verkoopt? Wel, het laatste woord hierover is nog niet gevallen en het kan nog
weken tot maanden duren voor de FDA de definitieve beslissing meedeelt. We blijven hoop
houden EN met elkaar aan de bel trekken.
WERELDWIJD BEROEMD !
In 2 Amerikaanse kranten is deze foto verschenen, "me and my collectlon ", vorig jaar in Brussel
gemaakt bij het Europees Parlement. Ik vond dat wel een "leuke" verrassing en waarschijnlijk
gaat ie vaker gebruikt worden.
PERFECT TEAM
Wij (= Europese Steungroepen) hebben vanuit Amerika het verzoek gekregen om te reageren op
deze - voor ons -gevaarlijke ontwikkeling. Hoe wij deze berichten ervaren hebben, wilden ze ook
graag weten. Na overleg met Cosima (Zwitserland) en Rosalind (Engeland) hebben we, als
perfect samenwerkend team, ieder onze eigen impressie opgestuurd die samen een compleet beeld
geven.
We blijven positief en vertrouwen op een GOED NIEUW JAAR. Fijne Feestdagen voor iedereen
en een voorspoedig 2004


SCHEUREN VAN SILICONE GEL IMPLANTATEN EN
SYMPTOMEN VAN PIJN EN VERMOEIDHEID
Auteurs - Dr. R.C.W. Vermeulen en Prof. H.R. Scholte
[ Vermeulen and Scholte: Silicone Implant Complaints, Journal of Rheumatology 2003: 30: l O ,
Rupture of Silicone Gel Breast Implants and Symptoms of Pain and Fatigue ]

SAMENVATTING;

DOEL - Het vergelijken van symptomen van vrouwen met siliconen gel borstimplantaten met
vrouwen met het chronisch vermoeidheid syndroom (CVS) en het bestuderen van het effect van
lekkage van de implantaten.

METHODE - 500 Lezeressen van het tijdschrift van de Nederlandse siliconen borstimplantaten
steungroep werden (1998) gevraagd om te reageren als zij door de chirurg bij een tweede of
volgende operatie waren geïnformeerd over de toestand van hun implantaat. Hun werd gevraagd
om vragen te beantwoorden over de symptomen van CVS. De gegevens werden vergeleken met
110 vrouwen met CVS en 40 controles.

RESULTATEN - De vragenlijsten werden teruggestuurd door 319 vrouwen. Van deze 319
vrouwen hadden 227 klachten van ernstige vermoeidheid. De symptomen waren niet gelijk aan
die van de CVS patiënten. Bij de vrouwen met siliconen implantaten stond de pijn meer op de
voorgrond. Van 176 vrouwen kon vastgesteld worden of de prothesen bij operatie intact waren.
Bij 74% van deze bleek de prothese gescheurd.
- Van de vrouwen met intacte prothesen was 51% moe en 75% in de groep met defecte prothesen.
- De percentages voor de symptomen langdurige moeheid na inspanning waren resp. 51% en
77%.
- Problemen met het korte termijn geheugen resp. 38% en 58%
- Pijn in de gewrichten 60% en 77%

CONCLUSIE - Vrouwen met siliconen borstprothesen hebben vaak klachten van ernstige pijn
en chronische vermoeidheid. Bij lekkage van de prothesen wordt een toename van de symptomen
pijn en vermoeidheid gevonden.


WETENSWAARDIGHEDEN

GROENTE
Als u pot- of blikgroente wilt eten. Kook het niet in het eigen vocht. Spoel de groente uitgebreid
af tot er geen schuim meer op ligt voor u verder gaat met het verwerken. Vermijdt ook scherpe
kruiden en specerijen, die kunnen voor een onrustige nacht zorgen

WAT IS WEERSTAND ?
( Bron - Apotheek & Gezondheid )
U heeft ongetwijfeld al vaak gelezen dat een goede weerstand onontbeerlijk is voor het behoud
van een goede gezondheid. Helaas wordt er zelden bij verteld wat weerstand nu eigenlijk is. Het
is dan ook niet makkelijk uit te leggen. In de medische wereld wordt met weerstand het
functioneren van het immuunsysteem bedoeld. Het immuunsysteem bestaat uit een heel leger van
witte bloedcellen en antistoffen die het lichaam verdedigen tegen vijanden van buiten (zoals
virussen) of van binnen (zoals kankercellen). Een goed functionerende weerstand is dus essentieel
voor een goede gezondheid. Desondanks kan het immuunsysteem voor problemen zorgen,
doordat het overactief te werk gaat. De weerstand bindt dan bijvoorbeeld de strijd aan met
getransplanteerde organen (of implantaten), omdat het lichaamsvreemde weefsel of materiaal
voor een kwaadwillende indringer wordt aangezien. Ook bij allergieën is er sprake van een
overactieve weerstand. Ons lichaam gaat dan hevig in de verdediging tegen een substantie die in
feite helemaal niet gevaarlijk is. De klachten worden in zo'n geval veroorzaakt door het
immuunsysteem en niet door de vermeende aanvaller. Beter geen griepinjectïe voor siliconen
belaste vrouwen. Er kunnen stoffen inzitten waar wij verkeerd op reageren, :waardoor het middel
erger is dan de kwaal.

HOE ONTWIJK JE WAO ?
Acht tips om aan het werk te blijven.
( Bron - Stichting: Mindat Work )

(1) Luister naar signalen van je lichaam. Wissel in- en ontspanning af, laspauzes is, wees zuinig
op jezelf.
(2) Probeer positief te zijn: Zet op een rijtje watje wél kunt. Maak een lijstje van behaalde
successen.
(3) Sta open voor suggesties van anderen. Geef toe dat een ander gelijk kan hebben.
(4) Verwen jezelf regelmatig en neem de tijd van dingen te genieten, dat maakt herstel mogelijk.
(5) Probeer de relatie met de werkgever goed te houden. Vraag en luister naar de feedback van
anderen over je taak / gedrag.
(6) Zoek nieuwe vrienden onder lotgenoten. Onderhoud je hobby's en contacten met familie.
(7) Overdenk regelmatig watje precies wilt en hoever je daarin gevorderd bent.
(8) Maak gebruik van subsidiegelden, bijvoorbeeld via de Wet Reïntegratie
Arbeidsgehandicapten (REA)BRIEFWISSELING VAN EN NAAR DEN HAAG.

Ons kenmerk - GMT/MT 2407523
Inlichtingen bij - drs. J.M. Puiman
Doorkiesnummer - 070-3405357

Onderwerp - siliconen borstimplantaten
Uw brief - 31/5 en 20/8
                                 Den Haag , 22 september 2003

Geachte mevrouw Boots,

Allereerst bied ik u mijn verontschuldigingen aan voor het feit dat de beantwoording van uw brief
van 31 mei 2003 vertraging heeft opgelopen. In uw brieven vraagt u aandacht voor de
siliconenproblematiek en de (ontwerp)resolutie van het Europees Parlement. Voor wat betreft de
siliconenproblematiek vind ik het, zozeer als mijn voorgangers,belangrijk dat vrouwen die
problemen ondervinden door hun siliconen-borstimplantatenserieus worden genomen en op een
goede en volledige manier worden voorgelicht en geïnformeerd.

In uw brief verwijst u naar de "richtlijnen" van het Europees Parlement inzake borstimplantaten.
Echter, het gaat hier niet om een richtlijn maar om een resolutie. Eerder hebben de Commissie
van de Europese Gemeenschappen, het Europees Parlement en de nationale autoriteiten besloten
het juridische kader voor borstimplantaten te handhaven. Wel diende er een aanscherping van het
beoordelingsregime plaats te vinden. Er is ook brede overeenstemming in de Europese Unie over
de noodzaak om specifieke maatregelen in ie voeren voor bepaalde, in het verslag genoemde,
problemen zoals het geven van meer en betere voorlichting aan vrouwen die een borstimplantatie
overwegen. Naar aanleiding hiervan verscheen het document van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen: ' Mededeling van de commissie inzake communautaire en nationale
maatregelen in verband met borstimplantaten', Brussel, 15 november 2001. De door de commissie
voorgestelde maatregelen en de Nederlandse aanpak sluiten op elkaar aan.

De aanscherping van het beoordelingsregime heeft inmiddels plaatsgevonden, ingevolge richtlijn
2003/12/EG van de Commissie van 3 februari 2003 worden borstimplantaten ondergebracht in
risicoklasse III. Borstimplantaten dienen aan de meest strenge conformiteitbeoordelingsprocedure
behorende bij hoogrisico middelen te worden onderworpen. Dit is ingegaan per 1 september
2003.
Eerder werd al in het standpunt van mijn ambtsvoorganger op het advies van de Gezondheidsraad
('Gezondheidsrisico's van siliconen-borstimplantaten'199/16) aangegeven dat goede voorlichting
vrouwen kan ondersteunen om een zorgvuldige weloverwogen beslissing te nemen om zich al
dan niet te laten opereren. Om tot deze beslissing te komen hebben deze vrouwen adequate
informatie nodig. Juist bij niet noodzakelijke medische ingrepen, zoals bij cosmetische operaties
vaak het geval is, dienen aan de informatieverstrekking hogere eisen te worden gesteld dan bij
andere medische behandelingen. Een voorlichtingsfolder kan de voorlichting aan vrouwen die
overwegen om een borstimplantaat te implanteren ondersteunen.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de totstandkoming van de voorlichtingsfolder. Uw steunpunt
heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Binnen afzienbare tijd zal deze folder worden
uitgebracht. Vanzelfsprekend wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Ik wens u veel succes met
uw werkzaamheden ten behoeve van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten.
Hoogachtend,
de Minister vav VWS
H. Hoogervorst


REACTIE SVS
Ministerie van VWS
T.a.v. Dhr. H. Hoogervorst
Onderwerp - Silicone-Gate
Betreft - Uw brief, 22-9-2003
Uw Kenmerk - GMT/MT 2407523

                                     Lelystad, 2 oktober 2003
Geachte meneer Hoogervorst,

Mijn dank voor uw goede wens in verband met mijn werkzaamheden voor het Siliconen
Steunpunt. Ik kan u verzekeren dat het mij niet makkelijk gemaakt wordt om voor de vele zieke
vrouwen te blijven knokken. De tegenwerking en ontkenning van o.a. "de Mammon" is bijzonder
groot, maar de waarheid zal zegevieren. Het valt mij op dat u in uw schrijven van 22/9 compleet
voorbij bent gegaan aan de ernst van de problematiek en aan het feit dat juist de bijdrage en grote
inzet van de samenwerkende Europese Siliconen Steungroepen (sinds 1998), deze Europese
Resolutie heeft bevorderd. U bied met dit antwoord een (verboden) sigaar uit eigen doos of, met
andere woorden, uw antwoord op de eerste brief van St. S VS van 31/5 is bijzonder nietszeggend
en teleurstellend. De 2e brief (20/8) met daarin o.a. vragen betreffende de lange termijn
consequenties voor het ziektekostenbudget, is compleet genegeerd.

Er is geen aandacht gewaagd voor de Resolutie vanuit Brussel en de aangescherpte Richtlijnen. Ik
attendeerde u slechts hierop omdat hiermee in de praktijk zo ernstig de hand wordt gelicht. St.
SVS probeerde uw aandacht te vestigen op het feit dat er nog steeds niets veranderd is. De
misleidende advertenties voor borstvergroting binnen een week met voor-na foto's, verschijnen
nog steeds in dag- en weekbladen. Ook de informatie verstrekking is nog steeds zéér summier en
eenzijdig. Alleen "het mooie plaatje", geen problemen of risico's. Ook op TV verschijnen steeds
meer reality programma's over de "schitterende verbouwing's mogelijkheden" van cosmetische
chirurgie, creatief gesponsorde reclames met gratis operatieve ingreep voor "de gelukkige".

Bij het door u aangehaalde Advies van de Gezondheidsraad kan ik u meedelen dat het daaraan
voorafgaande onderzoek in samenwerking met het RIVM bij voorbaat al achterhaald was. Dat
was toendertijd door onze vertrouwensarts al duidelijk aangegeven tijdens het oriënterende
voorgesprek, met adviezen voor een beter resultaat. Helaas werd het protocol niet gewijzigd en
werden de vrouwen wederom met een kluitje het riet ingestuurd.

Dat de overheidsbrochure binnenkort uitkomt, is een grote verrassing voor me. Het 2e concept
schoot ernstig te kort, een vernieuwde versie met de noodzakelijke aanvullingen, heb ik nog niet
ter aanvulling en correctie mogen ontvangen. Totnogtoe is "onze belangrijke bijdrage" zoals u dat
noemt praktisch volledig genegeerd, terwijl juist bij St. SVS de meeste kennis voorradig is over
de risico's door — en gevolgen van - lekkende en/of gescheurde borst implantaten.

Het gaat om mensenlevens, meneer Hoogervorst! Duizenden mensen, voornamelijk vrouwen
maar óók mannen en onschuldige kinderen die een onleefbare toekomst tegemoet gaan dankzij de
ziekmakende chemische stoffen van siliconen implantaten. Misleide mensen die vaak
onmenselijk zwaar lijden voordat ze uitgeput sterven. In de hoop dat u de ernst van de
problematiek in kunt zien vertrouw ik op een serieuze aanpak van uw kant.

Uitkijkend naar uw antwoord, met vriendelijke groet namens ST. SVS
Marlou Boots,
Secretaris / Coördinator St. SVS,
Member United European Silicone Supportgroup


VERDWENEN PROTHESEN
Borstimplantaties worden onvoldoende geregistreerd
( Steven Klein, Chantal van der Horst )

De recente problemen met siliconen borstimplantaties, gevolgd door terugroepacties,
onderstrepen het belang van een zorgvuldige registratie. Die is dan ook verplicht. Maar wat blijkt:
de ziekenhuizen melden slechts een fractie van de uitgevoerde implantaties. Vanaf 1963 worden
er borstimplantaten toegepast bij borst -reconstructie na amputatie en voor cosmetische
doeleinden.' Sindsdien zijn er diverse implantaten op de markt gebracht met verschillende soorten
vullingen: siliconen (vast en vloeibaar), zout water, lucht, sojaolie, carboxy-methylcel-lulose,
polypropyleen en hydrogel. Niet alle vullingen bleken even veilig. In 1992 verbood de Food and
Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten het gebruik van siliconen borstimplantaten
(SBI).6 Als reactie hierop is men ook in Nederland meer aandacht gaan schenken aan de
complicaties en bijwerkingen van siliconen borstimplantaten. Om controle te kunnen uitoefenen
is in 1995 via de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) in 1995 de Dutch
Registry of Implants in Plastic Surgery (DRIPS) opgericht. Elk lid van de NVPC wordt geacht bij
het plaatsen van een borstprothese een standaardformulier op te sturen naar Prismant, dat de
DRIPS-gegevens verwerkt.

ZONDER REGISTRATIE ZIJN GEDUPEERDEN MOEILIJK TE ACHTERHALEN

De vrij recente onrust rond de soja-olie-prothesen (1999) de hydrogel-prothesen (2000) en de
opnieuw gesteriliseerde Franse prothesen (2001)', gevolgd door terugroepacties, onderstreepte
nog eens de absolute noodzaak van een goed functionerend nationaal register. Bij problemen met
implantaten zijn eventuele gedupeerden anders moeilijk te achterhalen. Ook het Europees
Parlement heeft dit opgepikt en in juni 2001 'is voor alle Europese landen een nationaal plastisch-
implantaten-register verplicht gesteld." Om de registratie en de markt van siliconen
borstimplantaten in kaart te brengen is een onderzoek ingesteld. Hiertoe zijn Prismant en de in
Nederland aanwezige bedrijven die de implantaten verkopen benaderd om respectievelijk
registratiegegevens en verkoopcijfers te verschaffen.
GEGEVENS
Naar aanleiding van het verzoek om de aantallen geregistreerde ingebrachte borstimplantaten van
de afgelopen jaren te verstrekken, leverde Prismant de cumulatieve getallen uit de jaren 1995-
1998 en de separate getallen voor de jaren 1999 en 2000. Er werd een onderverdeling gemaakt
naar lokalisatie (ziekenhuis of privé-kliniek) en indicatiecategorie (cosmetische of reconstructieve
indicatie, enkelzijdige of dubbelzijdige implantatie, en primaire of revisie-implantaten). Door
middel van een enquête is de leveranciers van siliconen implantaten gevraagd naar de
verkoopgetallen over het jaar 1999 en aan welke klinieken zij hebben geleverd: privé-klinieken,
academische ziekenhuizen of overige ziekenhuizen. Tevens is verzocht het doel van de levering:
borstreconstructie na amputatie of cosmetische correctie, te vermelden.

De tabel geeft een overzicht van de door Prismant en zes bedrijven verstrekte gegevens. Volgens
de gegevens van Prismant zouden in de periode 1995-1998 in totaal 8333 borstimplantaties zijn
verricht, dat is 2083 per jaar. In 1999 werden 1354 en in 2000 934 implantaties geregistreerd. Uit
de verkoopgetallen van de bedrijven blijkt evenwel dat er in 1999 in totaal 11.966 siliconen
borstimplantaten aan privé-klinieken en ziekenhuizen zijn verkocht. Hiervan werden 1.047 aan
academische ziekenhuizen geleverd, waar vooral reconstructieve operaties worden uitgevoerd. De
bedrijven gaan uit van een jaarlijkse stijging van de markt rond de 8,5 procent. Dit betekent dat
men voor het jaar 2002 moet rekenen met een totaal van 15.285 geleverde siliconen
borstimplantaten.

ONBETROUWBAAR
Als het zo is dat van de 12.000 verkochte siliconen borstimplantaten minder dan 15 procent wordt
geregistreerd, is er sprake van een onbetrouwbare registratie. In de jaren 1999 en 2000 liep het
aantal geregistreerde implantaties zelfs terug, terwijl de implantatenverkoop stijgt. De verlaagde
melding door chirurgen berust waarschijnlijk voor een deel op de onzekerheid over het
voortbestaan van DRIPS. Van de implantaties is 84,4 procent op cosmetische indicatie verricht.
Meestal vinden deze operaties plaats in privé-klinieken waar ze worden verricht door artsen met
diverse achtergronden. De adviezen van de NVPC bereiken slechts een deel van de behandelaars,
namelijk alleen de leden van de NVPC.

Over nut en noodzaak van vervanging van een borstprothese na een X aantal jaren zijn de
meningen verdeeld, maar er vinden regelmatig prothesewissels plaats. Tot nu toe bestaat geen
inzicht in het aantal patiënten bij wie revisieoperaties worden uitgevoerd. Uit de in dit onderzoek
gepresenteerde getallen over de verdeling 'primair-revisie' blijkt dat 10 procent van de in het
verleden ingebrachte siliconen borstimplantaten wordt vervangen. Bij een betere kwaliteit van de
implantaten zal het percentage revisies in de toekomst lager kunnen worden.

GEEN TWIJFEL
Aangezien registers bronnen van informatie zijn voor wetenschap, volksgezondheid,
screeningsprogramma's en markt-peilingen, zijn de hier gepubliceerde getallen niet alleen van
belang voor de markt, maar ook voor wetenschappers en beleidsmakers. Hoe completer het
register des te beter de post-marketing surveillance voor de patiënten en des te valider de
conclusies. Het onderzoek wijst echter uit dat de registratie tot en met het jaar 2000 allesbehalve
volledig is en wegens het ontbreken van financiering is de registratie van siliconen
borstimplantaties sinds augustus 2002 zelfs helemaal gestopt.

De registratie van het aanbrengen van heupprothesen door orthopeden en hartklepprothesen door
cardiochirurgen is geen punt van discussie. Waarom dan wel bij borstprothesen? In het belang
van de patiënten met borstprothesen zullen leveranciers, privé-klinieken, NVPC en overheid
nieuwe initiatieven moeten ontplooien om een verplichte en betrouwbare registratie te realiseren.
Zekerheid omtrent de continuïteit van financiering van de registratie zal de bereidwilligheid van
de plastisch chirurgen om mee te werken bevorderen.

VERKOOP EN REGISTRATIE
De door Nederlandse bedrijven verstrekte verkoopcijfers van siliconen borstimplantaten (SBI's)
over het jaar 1999 en de bij DRIPS geregistreerde aantallen implantaties met siliconenprothesen
over de periode 1995-2000, geselecteerd naar lokalisatie en indicatiecategorie

VERKOCHTE SBI's - PERIODE 1999 - aantal ( totaal 11.966 = 100%)

# GELEVERD AAN:
- Academische ziekenhuizen - 8,7% - 1047
- Privé-klinieken - 37,9% - 4528
- Overige ziekenhuizen - 53,4% - 6391

# SOORT OPERATIE:
- Cosmetisch - 84,4% - 10.102
- Reconstructief - 15,6% - 1864
- Enkelzijdig - 12,7% - 1516
- Dubbelzijdig - 87,3% - 10.450
- Primair - 90%* - 10.800*
- Revisie - 10%* - 1200*
*ontstaan door een grove extrapolatie op basis van de schattingen

GEREGISTREERDE SBI'S:

# PERIODE 1995-1998 aantal 100% 2083 per jr
 -Academische ziekenhuizen - geen gegevens
- Privé-klinieken - geen gegevens
- Overige ziekenhuizen - geen gegevens
- Cosmetisch - 85,7%
- Reconstructief - 12,2%
- Enkelzijdig - 3,8%
- Dubbelzijdig - 96,2%
- Primair - 56,7%
- Revisie - 43,3%

# PERIODE 1999 aantal 100% 1354
 -Academische ziekenhuizen - geen gegevens
- Privé-klinieken - geen gegevens
- Overige ziekenhuizen - geen gegevens
- Cosmetisch - 83,6%
- Reconstructief - 15,4%
- Enkelzijdig - 15,1%
- Dubbelzijdig - 84,9%
- Primair - 64,7%
- Revisie - 35,3%

# PERIODE 2000 aantal 100% 934
 -Academische ziekenhuizen - geen gegevens
- Privé-klinieken - geen gegevens
- Overige ziekenhuizen - geen gegevens
- Cosmetisch - 83,9%
- Reconstructief - 14,3%
- Enkelzijdig - 13,9%
- Dubbelzijdig - 86,1%
- Primair - 64,5%
- Revisie - 35,5%

[ 58 nr. l, 3 Januari 2003, Medisch Contact ]

De door Nederlandse bedrijven verstrekte verkoopcijfers van siliconen borstimplantaten (SBI's)
over het jaar 1999 en de bij DRIPS geregistreerde aantallen implantaties met siliconenprothesen
over de periode 1995-2000, geselecteerd naar lokalisatie en indicatiecategorie.

Onze dank gaat uit naar: - prof. dr. J.P.A. Nicolai, Prismant en de bedrijven, drs. S; Klein, student
geneeskunde , prof. dr. C.M.A.M. van der Horst, hoogleraar plastische chirurgie, lid NVPC ,
afdeling Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie, Academisch Medisch Centrum te
Amsterdam (Correspondentieadres: Academisch Medisch Centrum C4-226, Postbus 22660,1100
DD Amsterdam)

HET GEVAAR VAN CHOLESTEROL
Het is moeilijk om één enkele boosdoener voor hart- en vaatziekten aan te wijzen/ maar dat
cholesterol een belangrijke rol speelt, staat vast. Bij enkelen is het te hoge cholesterolgehalte
erfelijk bepaald, meestal wordt het echter veroorzaakt door verkeerde voeding en te weinig
beweging. Hoog tijd dus om ons dieet onder de loep te nemen.

Doordat er zoveel aandacht wordt besteed aan cholesterol in de voeding, vergeten we haast dat
we 70% van alle cholesterol in ons bloed zelf aanmaken. Bij de overgrote meerderheid van de
mensen is een te hoog cholesterolgehalte een rechtstreeks gevolg van verkeerde voeding. Om er
achter te komen wat precies de oorzaak is van de verhoogde cholesterolspiegel, worden mensen
soms door de huisarts doorverwezen naar een diëtist. "Door middel van een dieet beoordelen we
in hoeverre voeding een rol speelt," zegt diëtist Antoinette Pieters van de Kennemer Thuiszorg.
"Daalt de cholesterolwaarde niet nadat mensen gezonder zijn gaan eten, dan kun je ervan uitgaan
dat de problemen worden veroorzaakt door een andere oorzaak dan voeding. Die mensen moeten
medicijnen gaan slikken. Bij de meerderheid van mijn cliënten is dit echter niet het geval. Als zij
beter gaan eten, daalt hun cholesterolgehalte. Na drie a vier afspraken zijn deze mensen in staat
om zelf gezonde voeding samen te stellen en zo hun cholesterolgehalte met 20 tot 30% te
verlagen,"
uw hart

Hart- en vaatziekten ontstaan doordat zogenaamde 'plaques' de bloedvaten in het lichaam gaan
verstoppen. Deze plaques bestaan uit cellen, vetten én cho-lesterol Een te hoog cholesterolgehalte
in het bloed verhoogt de kans op plaques en dus op harten vaatziekten. We kunnen echter niet al
het cholesterol over één kam scheren. Eenmaal in het bloed aangekomen, gaat cholesterol
namelijk een verbinding aan met het lichaamseigen eiwit lipo-proteïne. Er ontstaan dan twee
soorten aan lipopro-teïne gebonden cholesterol: LDL (low density lipoproteïne} en HDL (high
den-sity lipoproteïne). LDL slaat in de aderen neer en veroorzaakt de beruchte plaques. HDL
voert juist schadelijk cholesterol af. LDL is dus potentieel gevaarlijk en moet zoveel mogelijk,
worden beperkt, terwijl HDL goed werk doet en een hoog HDL-gehalte wenselijk is. "Iemand kan
dus een verhoogd cholesterolgehalte hebben zonder dat dit gevaar oplevert. Als die hoge waarde
bestaat uit hoog HDL-gehalte en laag LDL-waarde, zijn er immers minder schadelijke gevolgen
te verwachten. Helaas is de HDL waarde niet met de voeding te beïnvloeden. Meer bewegen heeft
wel een gunstig effect op het gehalte aan goed cholesterol.

TIPS VAN DIETISTE:
Ei(dooiers) orgaanvlees, paling, garnalen hom, kuit en schelvislever bevatten veel cholesterol,
"vertelt diëtiste Antoinette Pieters. "Dit zijn producten die men niet iedere dag eet en het is
dusook niet zo moeilijk om cholesterol-innamete beperken. Het vermijden van verzadigde vetten,
die ook voor een verhoogd tholesterol zorgen, is veel problematischer. Roomboter en margarine
vormen bijvoorbeeld al 23% van onzedagelijkse vetconsumptie. op de voet gevolgddoor vlees en
vleeswaren (20%), kaas (14%),melk en melkproducten (14%) en koek(9%) en snacks (6%), Ik
raad mijn cliënten altijdaan om van deze producten de halfvolle, magere of minder vette varianten
te nemen. Bovendien zijn er hele goede vervangers die onverza-digde vetten bevatten. Denk maar
eens aanplantaardige oliën, dieetproducten (bak- enbraadvet, margarine en halvarine), noten,
vettevis (makreel, haring, forel en /a/m) en hartigesauzen op basis van plantaardige olie.

(ON) VERZADIGD:
De Voedingsraad adviseert een maximum cholesterol tot 300 mg pet dag. De meeste
Nederlanders voldoen hieraan, want gemiddeld krijgen we 246 mg per dag binnen. Op het eerste
gezicht lijken we dus gezond te eten. Een 'slecht' dieet bestaat echter niet alleen uit cholesterolrijk
eten. Ook door voeding met veel verzadigde vetten (zoals dierlijke vetten) stijgt het
cholesterolgehalte in ons bloed, 9lk krijg soms mensen op het spreekuur die hier zo van schrikken
dat ze al het vet uit hun dieet hebben geschrapt," zegt Antoinette Pieters. "Dat is nu ook weer niet
de bedoeling. Ons lichaam heeft een bepaalde dosis vet nodig om goed te functioneren." Volgens
de Voedingsraad mag maximaal 30 tot 35% van de dagelijkse calorie-inname uit vetten bestaan.
Maximaal 10% hiervan mag verzadigd vet zijn. De rest moet bestaan uit meervoudig of
enkelvoudig onverzadigde vetten, die hebben namelijk een gunstig effect op het
cholesterolgehalte. Deze vetten vindt u in vis en plantaardig , voedsel. Verzadigde vetten krijgen
we, zoals gezegd, vooral binnen via dierlijke producten. Er zijn echter ook plantaardige
verzadigde vetten. Deze zitten bijvoorbeeld in kokos, cacao en palmolie.


MEDISCH ARCHIEF / PATIENTENDOSSIER
Het aanvragen van een kopie van - of inzage in een patiëntendossier.

U, uw behandelaar en andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw
dossier inzien. Verder mag niemand dat, behalve als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
Natuurlijk heeft u zelf het recht om te mogen zien wat er over u is vastgelegd. Een patiënt kan een
ander machtigen zijn dossier in te zien of een kopie op te vragen. De schriftelijke machtiging
moet worden bijgesloten in de aanvraag.
HOE VRAAGT U EEN KOPIE AAN ?
U vult het aanvraagformulier in en sluit daarbij een kopie van een geldig legitimatiebewijs en
stuurt dit ter attentie van het Medisch Archief van uw ziekenhuis.
HET MEDISCH ARCHIEF
Het Medisch archief heeft niet altijd elk dossier in zijn bezit. Een dossier kan bijv. op de
polikliniek zijn of bij het secretariaat van de specialist. Bovendien is het ook niet zo dat daags na
uw ontslag uit het ziekenhuis er al direct een compleet medisch dossier in het archief hangt met
de gegevens van de meest recente opname(s) of behandeling. Het kan een geruime tijd duren
voordat het archief alle gegevens heeft ontvangen. Daarna kan er contact met u worden
opgenomen over de kosten en het afhalen van de kopieën. Bij opsturen worden ook de kosten van
het aangetekend verzenden in rekening gebracht. Als u met spoed bepaalde medische gegevens
nodig heeft, neem dan contact op met het secretariaat van het desbetreffende specialisme.
HOE VRAAGT U INZAGE AAN ?
Inzage vraagt u rechtstreeks aan degene die u behandelt als u hem of haar spreekt op de
polikliniek of de verpleegafdeling. Omdat inzage (bij voorkeur) onder begeleiding plaatsvindt,
kunnen ook hiervoor kosten in rekening gebracht worden. Hoeveel u moet betalen bepaalt de
hulpverlener die voor het dossier verantwoordelijk is.

[ Note SVS - Dit zijn algemene richtlijnen die per ziekenhuis of regio kunnen verschillen. Vraag
informatie bij de balie over de gang van zaken bij uw behandelaar ]


VANUIT BELGIE: MIJN VERHAAL
J. (56) is voor altijd verminkt door plastische chirurgie

Mijn huisarts begreep niet waar die littekens vandaan kwamen en in de pijnkliniek vroegen ze of
ik door een slager geopereerd was. Enkele jaren geleden, zo rond mijn vijftigste, bleek ik de
ziekte van Reclus te hebben: ik had een aantal gezwelleties in mijn borsten, die zich tot een
druiventros aan elkaar gevoegd hadden. De gezwellen waren goedaardig, maar konden wel
kwaadaardig worden. Mijn gynaecoloog, een man die ik blindelings vertrouwde, vertelde me dat
de bindweefsels verwijderd moesten worden. Hjj opereerde me en behield de huid en de tepels.
Onderhuids plaatste hij siliconenprotheses.

Alles leek goed gelukt en ik was dankbaar dat er uiterlijk niets aan me te zien was. Maar na een
paar maanden kreeg ik kapselvorming in beide borsten. Mijn gynaecoloog raadde me aan naar een
plastisch chirurg te gaan. De informeerde overal en vond er één, die onmiddellijk constateerde dat
de protheses die ik had, niet deugden. Hij plaatste tweemaal twee andere protheses, maar telkens
deed die kapselvorming zich al snel voor. Mijn borsten waren zeer pijnlijk, keihard en gespannen.
De plastisch chirurg kwam toen met een nieuw voorstel: mj zou voor de correctie van mijn
borsten zogenaamde buik-flappen gebruiken. Het vetweefsel van de buik, aan weerszijden van de
navel, wordt dan inwendig omhoog gestuwd en aan de schouderspieren vastgehecht.

Het grote voordeel van deze ingreep was volgens hem, dat er gebruik wordt gemaakt van je eigen
weefsel, zodat afstoting en kapselvorming uitgesloten zijn. Hij vertelde dat hij dat jaar al dertig
gelijkaardige gevallen onder handen had gehad, en dat het altijd goed was gegaan. De vroeg hem
om adressen van vrouwen, want ik wilde zo graag praten met iemand die hetzelfde had
meegemaakt Maar door zijn beroepsgeheim kon hij die natuurlijk niet doorgeven. Die plastisch
chirurg kon zo goed praten, dat ik soms dacht dat hij zijn roeping als verkoper gemist had. Maar
omdat ik zo niet verder kon, heb ik me uiteindelijk laten overhalen: ik heb toegestemd in de
zware operatie. In een snikhete periode werd ik met bloedingen in de borsten veel te vroeg naar
huis gestuurd: ik heb lang gedacht dat ik het niet zou overleven, zo ziek voelde ik me.

Ik ging verschillende keren op controle en telkens riep die plastisch chirurg bewonderend dat ik
nu toch wel heel mooie beha's kon dragen. Maar ik kwam helemaal niet om dat te horen: ik kwam
voor klachten die ik absoluut niet voorzien had. Zo kon ik zelfs bijna niet meer op eigen krachten
uit bed komen. Doordat de buikspieren zijn weggenomen, kun je nog nauwelijks uit. een lig- in
een zithouding komen. De moest 's morgens letterlijk vat mijn bed rollen. De pijn was het ergste:
ik had zulke ondraaglijke pijn in mijn borsten en buik, dat ik nu nog steeds maandelijks naar de
pijnkliniek ga. Mijn huisarts had me bij het zien van mijn littekens al eens gezegd dat het
onverantwoord was wat er met mij was gebeurd, en de artsen in de pijnkliniek vroegen zonder
omhaal of ik misschien door een slager was geopereerd. Zoiets hadden ze nog nooit gezien! De
plastisch chirurg bleef beweren dat de operatie gelukt was, en als ik pijn had, moest ik maar
spierontspanners vragen aan mijn huisarts. Of naar een kinesist gaan.

Ik ben zelfs een tijdje naar een zelfhulpgroep Vrouwen helpen elkaar" gegaan, waar vrouwen met
borstkanker of met problemen zoals de mijne, elkaar helpen en steunen. Er worden in die groepen
ook regelmatig plastisch chirurgen uitgenodigd die dia's van borstcorrecties laten zien. Maar ik
ben er ondertussen van overtuigd dat deze artsen alleen hun geslaagde operaties laten zien, en
over gevallen als het mijne liever zwijgen. Een tijd geleden heb ik een vrouw ontmoet die een
gelijksoortige operatie heeft ondergaan bij dezelfde plastisch chirurg. Zij is echt verminkt en heeft
net als ik dag en nacht ondraaglijke pijn aan buik en borsten. Haar relatie is er zelfs door stuk
gelopen. Deze vrouw heeft een proces tegen die arts aangespannen. Ze heeft het niet alleen
verloren, maar ze moest in de rechtszaal de vreselijkste vernederingen ondergaan. Door de slecht
uitgevoerde borstcorrectie met bieflappen heeft ze een gat in de onderbuik
Een van de dokters van de Orde der Geneesheren zei lachend tegen haar, waar iedereen bijzat
Wel, mevrouw, iemand die buiten met u vrijt zal in ieder geval niet nat worden...' Ze kwam
huilend thuis en zei dat ze voor geen miljoen meer wilde procederen. De heb het gevoel dat die
plastisch chirurgen elkaar allemaal de hand boven het hoofd houden en een clan vormen, waar je
toch niets tegen kunt beginnen. In ieder geval heeft dit incident me doen besluiten zelf niet te
procederen. Maar het blijft verschrikkelijk dat ik op mijn leeftijd een aantal eenvoudige dingen
niet meer kan doen. Zwemmen, bijvoorbeeld, uit een stoel opstaan, uit mijn bed komen: het kost
me ontstellend veel moeite. Om over de pijn die ik altijd heb nog maar niet te spreken.

De vraag me af of zo'n plastisch chirurg beseft wat hij een vrouw aandoet De operatie heeft me
zo'n honderdduizend frank gekost De had het geld beter aan iets anders kunnen besteden. De
hoop in ieder geval dat mijn verhaal een waarschuwing is voor vrouwen die overwegen om een
plastische operatie te laten uitvoeren. Ze moeten zich goed laten voorlichten en •tien keer
nadenken voor ze in zee gaan met praatjesmakers, die het er blijkbaar alleen om te doen is hun
zakken te vullen. Natuurlijk bestaan er ook integere plastisch chirurgen, maar jammer genoeg
hebben die mijn pad nog niet gekruist.


UIT DE ALTERNATIEVE HOEK: VOET REFLEXOLOGIE

WAT IS VOETREFLEXOLOGOE ?
(En ...... is dat wat voor ons?) Voetreflexologie werd reeds toegepast in het oude China, Egypte
en bij de Indianen van Noord- en Zuid Amerika en is gebaseerd op de gedachte dat lichaam en
geest harmonisch met elkaar verbonden zijn en één geheel vormen. Net als bij acupunctuur gaat
men er in de voetreflexologie van uit dat door het lichaam energiebanen lopen die o.a. in de
voeten eindigen. De reflexzones in de voeten corresponderen met organen, spieren, botten en
weefsel. Door ziekte kan geleidelijk een blokkade of breuk ontstaan in die energiebanen naar de
verschillende organen.

Door deze reflexzones te behandelen gaan er impulsen naar de betreffende organen, waardoor
blokkades kunnen worden opgeheven en de energie weer vrij kan stromen. Het evenwicht tussen
lichaam en geest wordt hersteld door verbetering van de circulatie van bloed en lymfen en de
prikkels naar de hersens. Deze talloze minuscule lijnen in het lichaam kunnen door niet
afgevoerde afvalstoffen worden geblokkeerd. De therapeut zorgt door te drukken op de juiste
reflex-punten op de voet dat de afvalstoffen het lichaam kunnen/gaan verlaten. De therapie kan
helpen bij verschillende pijnklachten, o.a. gewrichts- klachten, nekpijn, rugpijn, stijfheid in de
gewrichten, hoofdpijn, maag- en darmklachten, stress, soms ook allergieën en slapeloosheid. Met
andere woorden, "het is het proberen waard", zeker als je altijd pijn hebt zoals veel siliconen
belaste vrouwen.

"Voetreflexologie is een succesvolle strijd tegen de pijn. De cliënten hoeven mij nooit te zeggen
waar ze pijn hebben, want tijdens de behandeling kom ik er vanzelf achter", aldus therapeute
Winnie Gaus van de Reflexzone Therapiepraktijk in Almere. Ik heb "als proefkonijn" een paar
behandelingen ondergaan. Uiteraard was Winnie op de hoogte van mijn siliconen achtergrond,
(is/heeft ze zelf ook) en ze wist dat 't niet echt lekker met me ging. Maar over het hoe en wat heb
ik niet echt iets gezegd. Hoeft ook niet bij voetreflex massage. Tijdens de behandeling komt ze
daar vanzelf wel achter, zei
ze. En inderdaad!

Sommige drukpunten in mijn voeten reageerden gevoelig. Op mijn vraag waar dat punt voor
stond, kreeg ik een exact antwoord. "Je nek, onderrug, lever, bronchiën, hand, etc". Precies die
plaatsen die bij mij pijnklachten opleverden. Plaatsen die alleen ik wist. Na de behandeling (van +
l uur) kon ik, hoera!, zonder pijn op mijn voeten staan en lopen. Zalig ontspannen en hoopvol
gestemd. Een paar uur later ging dat wel weer slechter maar, wat verwacht ik eigenlijk na één
behandeling!

Iets waar je al jaren last van hebt, krijg je niet in een behandeling weg, aldus Winnie, dat moet als
het ware stukje voor stukje afgepelt worden. Na de 2e behandeling, een week later, duurde de
verbetering al langer. Ik had een paar dagen minder pijn en méér energie. Ook keek ik weer
"helderder" uit mijn ogen volgens mijn man. Mijn persoonlijke mening is: Voetreflex-zone
massage geeft verlichting en is een prettige ontspanning voor het lichaam.
Marlou


                     Silicone-Gate
                Silicone Breast Implants
               BRON - Tijdschrift De stille kracht
              'De Lastige Luis in de (medische) Pels'
     Kontaktblad van het Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen-implantaten (SVS)
              Secretariaat / Coördinatie - Marlou Boots
               11e Jaargang, Maart 2004 , Nummer 1

INHOUD -
- Redactioneel
- De Lastige Luis in de (medische) Pels
- Bericht uit Amerika: Complicaties van Siliconen borstprothesen. FDA - Industrie.
- Antidepressiva: Stoppen kan niet zomaar !
- Brievenbus: Ingezonden reacties
- Psychosomatic Medicine: Van schade tot Fobieën, door Marlou Boots, secr. SVS
- Wetenswaardigheden: Bloedstolling.
- Uw nieren zijn van levensbelang. DONOR Codicil
- Uit de Media: Geknipt - Verknipt.

REDACTIONEEL
Hoera, hoera !!!! Op 8 januari, om 11 uur 's avonds, kreeg ik het bericht binnen dat alle siliconen
gel borstimplantaten NOT APPROVED (=niet toegestaan) worden in Amerika voor vrij
(=cosmetisch) gebruik. Met andere woorden: Het verbod sinds 1992 blijft van kracht! De
fabrikant heeft de veiligheid niet kunnen bewijzen/aantonen. Een hart onder de riem voor
duizenden zieke vrouwen over de hele wereld. Nogmaals HOERA.
LASTIGE LUIS IN DE (MEDISCHE) PELS
SLODDERVOSSEN
Vorig jaar viel mijn oog toevallig (of viel dat me toe?) op een kranten -knipseltje dat mij echt uit
het hart gegrepen was, n.l.: Het ideale (= positieve) nieuws voor sloddervossen. Geen rommel!
Volgens een Amerikaanse psychologe zijn stapels papier op je bureau geen rommel! Stapels
vertegenwoordigen het proces van continue denken. Een bureaublad is bedoeld om ideeën vast te
houden, waarvan nog niet duidelijk is wat er mee moet gebeuren. Het is daarom geen teken van
slechte organisatie, maar van complexiteit.
NIET ZEUREN
Dus, lieve mensen, ik zal niet meer zeuren over die torenhoge stapels papier op mijn bureau, doch
hier regelmatig trots melding van maken! (Ha, ha!) Goed nieuws hè?
MEER GOED NIEUWS
Ander goed nieuws is dat ik na de bouwvak- vakantie (weer) ga verhuizen en mijn
telefoonnummers mee kan nemen. Het nieuwe adres zal ik tijdig doorgeven, maar
adreswijzigingen (+ 5.000 x) ga ik niet versturen. Geen SVS-geld verspillen, maar ook geen
"project" subsidie hiervoor aanvragen!
MINISTER PRESIDENT
Het slechte nieuws kwam uit Den Haag, van onze Minister President. Daarom was ik zo vreselijk
"blij" met Dunya's schitterende cartoon. Ondanks het feit dat er al binnen twee weken een
antwoord in mijn brievenbus lag, getuigde de inhoud van die brief niet bepaald van enige
misteriele betrokkenheid. Ergo, elke verantwoordelijkheid werd afgewezen !
WAARDEVOLLE FATSOENNORM
Volgens het schrijven van meneer Balkenende is hij de Minister van Algemene Zaken en, als IK
ontevreden ben over de wijze waarop het ministerie van VWS tot nog toe met onze problematiek
is om gegaan, moet ik me toch echt tot minister Hoogervorst wenden. Ik had n.l. aan de bel
getrokken over de ernst van de siliconen problematiek en mijn onvrede uitgesproken over het
gebrek aan reacties terug van VWS. Brieven beantwoorden, binnen een bepaalde tijd, is in mijn
ogen een fatsoensnorm waar juist "de overheid" zich aan dient te houden. Dat is mijn invulling
van waardevol !
BIG BOSS
En ik maar denken dat de Minister President DE Big Boss is, met de eindverantwoording over
ALLE ministeries. Helemaal als het om de veel besproken voorbeeldfunctie gaat. Oh oh, wat
moet ik nog veel leren !
MINI STER
Leuke woordspeling trouwens: minister - mini ster! Geef mij maar een SUPER ster! Wie weet er
nog meer leuke woorden om mee te "spelen"?
AFBLAZEN
Wat heerlijk toch om zo even "stoom" af te blazen. Papier is zo geduldig: je kan er alles aan kwijt
en het geeft je nooit een verkeerd antwoord.


SYMPTOMEN EN COMPLICATIES VAN
SILICONEN-GEL BORSTIMPLANTATEN
2003.11 Inamed Research - Symtoms and Complications.doc
Samenvatting van onderzoek op implantaten van Inamed.
FDA, oktober 2003
Door Diana Zuckerman, Ph.D. http://www.center4research.org/who1.html , Elizabeth Santoro,
R.N., M.P.H. en Nicole Hudak

Op 14-15 oktober 2003 hield de FDA (Food & Drug Administration = Amerikaanse keuringswet
van waren ) een openbare vergadering om te discussieren over Inamed's nieuwe onderzoek op hun
siliconen gel gevulde implantaten. Het bedrijf vraagt de FDA hun implantaten goed te keuren als
zijnde veilig en effectief, maar het eigen onderzoek toont een aanzienlijk complicatie gemiddelde
aan en 'n zorgwekkende toename van symptomen bij vrouwen die hun implantaten gebruiken.
Deze beknopte editie van de FDA-analyse is gebaseerd op onderzoek van Inamed.

COMPLICATIES, door patienten met borstvergroting ervaren, binnen 3 jaar.
Er waren 494 patienten met borstvergroting opgenomen in Inamed's "Core-study" van siliconen
borst implantaten. 90% van deze 494 patienten namen deel aan de follow-up na 2 jaar en 81%
voltooide de follow-up na 3 jaar.

Complicaties binnen 3 jaar - Percentages
- Her-operatie        - 21%
- Kapselvorming, Baker 3-4 * - 8%
- Littekenvorming      - 8%
- Verwijdering / Vernieuwing - 8%
- Pijnlijke borst      - 6%
- Verandering gevoeligheid tepels - 3%
- Gescheurd implantaat    - 1%
- Infecties         - 1%
( bron - FDA, dia #39)
* Baker 3-4 kapselvorming is een pijnlijke verharing van het weefsel rond de implantaten,
waardoor de borsten hard en vervormd worden.

GEZONDHEIDSSYMPTOMEN, gerapporteerd door patienten met borstvergroting
Deze groep patienten werd in de "Core-study" gevraagd naar verschillende
gezondheidssymptomen van voor en 2 jaar na de siliconen borsten. In het algemeen waren er
aanzienlijke stijgingen bij het aantal borstvergroting patienten die vermoeidheid, pijn,
gewrichtsproblemen en andere symtpomen aangaven. In sommige gevallen waren de cijfers van
voor de operatie 2 jaar later verdriedubbeld.

Symptomen       - Voor implantatie  - 2 jaar later
- Spierklachten    - 75 (20%)      - 108 (28%)
- Gewrichtsklachten - 50 (13%)       - 85 (22%)
- Neurologische klachten - 158 (41%)        - 180 (47%)
- Spierpijn      - 34 (9%)       - 57 (15%)
- Gewrichtspijn        - 10 (3%)       - 26 (7%)
- Morgen stijfheid  - 39 (10%)      - 70 (18%)
- Vermoeidheid       - 33 (9%)       - 101 (26%)
- Algemene Pijn   - 8 (2%)        - 19 (5%)
(bron - FDA dia #45)

COMPLICATIES, ervaren door reconstructie patienten binnen 3 jaar
Er waren 221 borstkanker reconstructie patienten opgenomen in de "Core-study" van siliconen
gel gevulde borst implantaten. 95% van deze 221 patienten namen deel aan de follow-up na 2
jaar, maar velen hadden de 3 jaar nog niet vol afgemaakt toen de analyses voltooid werden.

Complicaties binnen 3 jaar - percentage
- Her-operatie         - 46%
- Verwijdering / Vernieuwing - 25%
- Kapselvorming, Baker 3-4 * - 16%
- Gescheurd implantaat        - 6%
- Necrose van weefsel/huid **    - 6%
- Littekenvorming       - 6%
- Pijnlijke borst          - 6%
- Infecties          - 2%
( bron - FDA, dia #49)
** Necrose is een pijnlijke en misvormede lichaamsreactie waardoor huid en weefsel afsterft

GEZONDHEIDSKLACHTEN, gerapporteerd door reconstructie patienten.
De reconstructie patienten in de "Core-study" werden gevraagd naar verschillende
gezondheidssymptomen van voor ze geimplanteerd werden en 2 jaar na de siliconen borsten. In
het algemeen waren er aanzienlijke stijgingen bij het aantal reconstructie patienten die
gewrichtspijn, neurologische klachten, haar verlies, huiduitslag en ochtend stijfheid aangaven.
Symptomen       - Voor implantatie - 2 jaar later
- Huidproblemen incl.
haarverlies en uitslag - 20 (12%)      - 35 (22%)
- Spierklachten    - 56 (35%)      - 65 (40%)
- Gewrichtsklachten - 69 (43%)        - 94 (60%)
- Neurologische klachten - 78 (48%)     - 97 (60%)
- Gewrichtspijn        - 17 (11%)      - 31 (19%)
- Morgen stijfheid   - 39 (10%)      - 70 (18%)
(bron - FDA dia #55)

COMPLICATIES, ervaren door "herstel" patienten na 3 jaar
Er waren 225 herstel patienten opgenomen in de "Core-study" van siliconen gel gevulde borst
implantaten. Deze vrouwen hadden nieuwe borstimplantaten gekregen als vervanging van
"probleem" implantaten. Hun complicatie gemiddelde was in het algemeen hoger dan bij
borstvergroting patienten, maar lager dan bij reconstructie patienten. 87% van deze 225 patienten
namen deel aan de follow-up na 2 jaar, en 83% voltooiden de follow-up na 3 jaar.

Complicaties binnen 3 jaar - percentage
- Her-operatie       - 33%
- Verwijdering / Vernieuwing - 13%
- Kapselvorming, Baker 3-4 * - 10%
- Littekenvorming      - 9%
- Pijnlijke borst         - 7%
- Kreukelen, plooien     - 5%
- Gescheurd implantaat       - 4%
- Infecties         - 3%
( bron - FDA, dia #59)

GEZONDHEIDSKLACHTEN door "herstel" patienten gerapporteerd.
De "herstel" patienten in de "Core-study" werden gevraagd naar verschillende
gezondheidssymptomen, voor en nadat ze geimplanteerd waren, en na 2 jaar met siliconen gel
gevulde borst implantaten. Ook hier rapporteerden aanzienlijk meer patienten verergering van
huid-, spier-, gewrichts- en neurologische symptomen.
Symptomen       - Voor implantatie - 2 jaar later
- Huidproblemen incl.
haarverlies en uitslag - 13 (8%)       - 24 (19%)
- Spieren       - 46 (29%)      - 62 (40%)
- Gewrichten      - 41 (26%)      - 56 (36%)
- Neurologische klachten - 59 (38%)     - 78 (50%)
- Algemene klachten - 55 (35%)        - 66 (42%)
(bron - FDA dia #65)

KORTE SAMENVATTING HOOFDPUNTEN: Complicaties en Symptomen
(1) - De meest voorkomende complicatie is her-operatie. Dat betekent dat de meeste vrouwen die
borst implantaten krijgen, meer dan een operatie nodig hebben en vaker de dokter bezoekt.
(2) - De meeste implantaten verwijderd worden om complicaties te behandelen. De meest
voorkomende reden voor her-operatie is kapselvorming. Dat is de meest voorkomende
complicatie en kan erg pijnlijk en misvormend zijn.
(3) - Auto immuun ziektes, signalen en symptomen, nemen in de loop der jaren toe
( bron - FDA dia #69)

VERHOGEN BORSTIMPLANTATEN DE LEEFKWALITEIT ?
Inamed gebruikt ook verschillende maatstaven over lichamelijke en geestelijke gezondheid om
leefkwaliteit van implant-patienten te evalueren, voor en na de implantatie. Gemiddeld
rapporteren de vrouwen een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid na de implantatie.
(1) Bijna elke vorm van emotionele en lichamelijke gezondheid, inclusief sociale relatie en
eigenwaarde, namen af na het krijgen van borst implantaten. De enige verbeteringen waren zelf-
gerapporteerde seksuele activiteiten.
(2) De meeste patienten die bestudeerd waren 2 jaar na het krijgen van borst implantaten,
vermeldden tevreden te zijn met hun siliconen borsten. Echter, ze waren meer tevreden meteen
NA het krijgen van de implantaten, dan 2 jaar later.


ANTIDEPRESSIVA: STOPPEN KAN NIET ZOMAAR
Informatie en begeleiding nodig bij stoppen met antidepressiva.
( Bron - Wewi Magazijn, dec. 2003 )

In Nederland gebruiken ruim 800.000 mensen. Van degenen die ermee stoppen, heeft ruim de
helft last van ontwenning verschijnselen. Deze verschijnselen, waarvan angst, prikkelbaarheid,
huilerigheid en duizeligheid de belangrijkste zijn, leiden tot problemen in het dagelijkse leven.
Veel gebruikers stoppen abrupt, zonder begeleiding van een arts of apotheker. Dat is een van de
redenen dat ze vaak niet weten dat deze symptomen kunnen optreden. Een betere voorlichting
over en begeleiding bij het stoppen is daarom dringend gewenst.

ANTIDEPRESSIVA EN SEROTONEVE
Een depressie is een aandoening waarvan de pathologische achtergronden nog niet helemaal zijn
opgehelderd. Wel is duidelijk dat de stof serotonine hierbij een belangrijke functie vervult.
Serotonine is betrokken bij veel processen in de hersenen, zoals de cyclus van slapen en waken en
de controle van emoties. Bij een depressie is er te weinig serotonine in de hersenen werkzaam.
Ook is het mogelijk dat het aantal serotonine - receptoren , een soort ontvangers van informatie
van serotonine in het lichaam, tekortschiet.

Antidepressiva zorgen ervoor dat meer serotonine beschikbaar is in de hersenen. Dit zorgt voor
het normaliseren van de stemming en andere kenmerken van een depressie, zoals interesseverlies
en
schuldgevoelens. Er bestaan verschillende typen antidepressiva die net iets anders werken.
Tegenwoordig worden de zogenaamde S SRI's (Selective Serotonine Re-uptake Inhibitors), steeds
vaker voorgeschreven bij een depressie. De beschikbaarheid van meer serotonine heeft tot gevolg
dat de serotonine- receptoren , als gevolg van gewenning aan die hogere concentratie, in aantal
zullen afnemen. Toch is er balans door de hogere serotonineconcentratie.

Als er opeens gestopt wordt met het gebruik van antidepressiva kunnen klachten optreden die
lijken op een depressie, maar het niet zijn. Het zijn ontwenningsverschijnselen die meestal binnen
twee weken verdwijnen en niet duiden op een nieuwe episode van depressie. Deze verschijnselen
treden op doordat er opeens minder serotonine is en het aantal receptoren zich nog niet heeft
kunnen aanpassen. Wanneer er echter langzaam wordt afgebouwd, daalt de
serotonineconcentratie langzaam en kunnen de receptoren zich hieraan aanpassen. De kans op
ontwennings -verschijnselen neemt dan af. Ontwenningsverschijnselen na stoppen met SSRTs:

- Evenwichtsstoornissen zoals duizeligheid en coördinatiestoor nissen
- Maag - darmproblemen, o.a. diarree en overgeven
- Moeilijkheden met slapen
- Koortsachtige symptomen als moeheid, zweten, spierpijn en hoofdpijn
- Psychische verschijnselen als geprikkeld zijn, angst, huilbuien
- Sensorische stoornissen als spraakproblemen, ongewoon gevoelig zijn voor licht en geluid.

[ Note SVS - NOOIT op eigen houtje acuut stoppen met welk medicijn dan ook. Altijd héél
langzaam afbouwen, het beste in overleg met de behandelend arts. Maar ook: Slik of gebruik
nooit iets iets tegen je gevoel in. Vertrouw op je intuïtie! ]
BRIEVENBUS: INGEZONDEN REACTIES

B(R)OZE BORSTEN BOEK: "De 3e foto".
. . . Graatmager en derhalve borst- en billoos heb ik, op mijn 28ste, implantaten genomen en ik
ben er mijn leven lang reuze blij mee geweest. Althans met het uiterlijk vertoon! Na 20 jaar zijn
ze zo hard als stenen en heb ik de moed gevonden ze te laten verwijderen en nieuwe te nemen. De
nieuwe werden na een paar jaar eveneens keihard en meerdere malen heb ik ze op zeer pijnlijke
wijze moeten laten breken. Weer een paar jaar later kreeg ik ondragelijke pijn Tussen mijn
schouderbladen en bleken de implantaten lek. Nog steeds was ik gehecht aan mijn "ijdele"
vrouwelijke schoonheid en liet ik ze vervangen door Monobloc prothesen. De pijn in mijn
schouder ging over, maar de volgende pijnen kondigden zich aan.

Op den duur kon ik niets meer door de zich verspreidende pijnen. Ik werd dodelijk vermoeid, kon
niet meer lopen en lag dagelijks uren op de bank of in bed, terwijl ik toch altijd zo actief was
geweest. Nog steeds wilde ik mijn "kwellers" niet kwijt omdat ik dacht dat het daar niet aan kon
liggen. Toen ik 2 jaar geleden weer eens een artikel had gelezen, raakte ik (toch) overtuigd en
nam de beslissing de implantaten definitief te laten verwijderen in de hoop op beterschap. De
dokter in het ziekenhuis vertelde me dat de meeste vrouwen met implantaten deze klachten
hadden en begon de messen al te slijpen ! Ik heb nu mijn oude platte borstjes terug. Ze zijn niet
mooi, maar wel natuurlijk en zacht. Er zitten een paar gemene littekens op en ik draag nu een
voorgevormde BH in plaats van een kanten niemendalletje. Ik ben nu 59 jaar en het moet maar
zo! Ik heb nog steeds fibromyalgie en ME, maar hoop er toch het beste van zo. Aan de
implantaten kan het niet meer liggen.
J.

ONWIL
... Ik was 43 jaar toen ik hoorde dat het borstkanker was in de ergste vorm. "Als we niet meteen
opereren, lig je over 3 maanden tussen 6 plankjes'", werd er even bij gezegd. Na alle onderzoeken
bleek het "alleen" een grote cyste en veel kankerachtige klieren te zijn die toch maar het best
verwijderd moesten worden. Dus: Troep erin, na 9 jaar nog grotere troep eruit en MOOI klaar ben
je dan ! Is het onbegrip of ONWIL van de heren doktoren??
B.

ONDER DRUK ZETTEN
... Na het verwijderen van de siliconen prothesen in verband met veel pijn en alles geprobeerd te
hebben, ziehier het eindresultaat ! Door de plastische specialist onder druk te zetten heeft hij me
eindelijk doorgestuurd naar een academisch ziekenhuis. Conclusie: - Lekkage opgetreden, met
alle gevolgen van dien. Resultaat: - Tot nu toe veel pijn, geen houding weten te vinden, met name
nek en armen (fibromyalgie). Ik ga nu al jaren 2 keer in de week naar fysiotherapie om een en
ander een beetje te verlichten.
T.

'MOOIE' FOTO
. . . Ziehier mijn operatie verslag en 'n "mooie" foto van mijn implantaten, na 23 jaar gebruik
ogenschijnlijk intact. Die ene ziet er wel raar uit hè ? Operatie:
- Capsulotomie en verwijdering van de prothesen. Indicatie:
- 23 Jaar oude siliconen prothesen met pijnklachten. Verslag :
- Hoewel de prothesen beiderzijds intact waren was er toch sprake van uitzweten van siliconen
aan het oppervlak. Rechts wordt de prothese met een dun kapsel eromheen verwijderd. Links
wordt het kapsel geopend. Het blijkt hier dat de prothese weliswaar aan de linkerkant ook intact
is, doch dat de siliconen al aan het uitzweten zijn. De wond wordt gespoeld met fysiologisch zout.
Vervolgens controle op hemostase. En sluiten van de wond. We zullen haar verder poliklinisch
controleren.
Is het allemaal goed gegaan / gedaan zo, denk je? En kan ik er zo ook op vertrouwen dat alles
goed is schoongemaakt ?
I.

MISLEIDING ARTSEN
... In 1991 heb ik een borstvergrotende operatie gedaan. Dat was op eigen verzoek. Hoe het toen
gebracht werd was van: "Dat zit als je 80 bent nog goed". Ik ben er altijd erg blij mee geweest.
Tot ca. 1999, toen zag ik verschil in mijn borsten, de ene voelde meer omlijnd aan dan de andere.
Ik ben
naar mijn huisarts gegaan en heb me laten afschepen. In de jaren daarna kreeg ik wat vage
klachten en een innerlijk gevoel van weten (instinctief) dat mijn prothesen niet meer in orde
waren. Ik ben toen de molen van onderzoeken ingegaan en door alle wachttijden heeft dat alles
bijna een jaar geduurd. De uitslag was, dat l prothese gelekt heeft, maar dat "het" ingekapseld zit.
Intussen ben ik aan jullie adres gekomen en heb informatie aangevraagd. Daar ben ik natuurlijk
heel erg van geschrokken!!!
Op dat moment voelde ik van alles en had stellig het idee dat, als zou blijken dat ze lek waren, ik
ze eruit wilde laten halen en geen nieuwe wilde .. .om te zien hoe mijn gezondheid zich zou
ontwikkelen.
Ik moest terugkomen voor de uitslag van de MRI en had daarvoor een afspraak gemaakt bij een
vrouwelijke arts. Voordien was ik bij een assistent-arts geweest die ik een balletje vond. Toen ze
zei dat mijn prothese lek was, was dat een bevestiging van mijn innerlijk weten. Het was dus geen
verrassing. Ze bekeek mijn borsten en vroeg naar de klachten.
I.


PSYCHOSOMATIC MEDICINE
SYMPOSIUM: VAN SCHADE TOT FOBIEEN, 26 maart 2004 te Haarlem
Door Marlou Boots, Secretaris St. SVS

Deze verhandeling bevat 3 kernpunten, te weten:
- Besef problematiek
- Onbegrip en/of onwil
- Houding omgeving
Mijn naam is Marlou Boots. Ik ben de naïeve oprichtster en secretaris van St. SVS, het Steunpunt
voor Vrouwen met (vragen over en/of problemen door) Siliconen implantaten, kortweg SVS of
Het (siliconen) Steunpunt. Naïef, omdat ik indertijd dacht een uitzondering te zijn met negatieve
ervaringen door siliconen borst implantaten. Het was toch zo'n schitterende uitvinding! "Dat heb
ik nog nooit meegemaakt in mijn jarenlange praktijk", klinkt me nog in de oren toen ik met
klachten en twijfels terugkwam. En ik, naïeveling, geloofde dat en voelde me erg schuldig. De
dokter deed zo zijn best!
In de periode 1972 -1981 heb ik zo'n 16x een borstoperatie ondergaan, 16 keer narcose, hoop,
pijn, angst, verdriet en wanhoop.

Ik klampte me vast aan de belofte van de specialist om me weer compleet te maken nadat ik door
een verwaarloosde, chronisch geworden borstontsteking een borst was kwijtgeraakt. Ik ging nota
bene vol optimisme voor een kijkoperatie naar het ziekenhuis. Dat was begin 1972, ik was 28 jaar
en had thuis 3 jonge kinderen. Dit was het begin van een hele lange lijdensweg met, binnen 3
jaar, ernstige stoornissen van het afweer- systeem, waaronder reuma, die niet echt traceerbaar
waren.
Hierover ga ik NIET verder uitweiden, is ook niet van relevant belang. Ik wil hiermee alleen maar
aangeven dat ik uit eigen ervaring weet waarover ik praat. In november 1991 is mijn laatste
implantaat radicaal verwijderd en sindsdien ga ik als Amazone door het leven, een strijdbare,
strijdende één-borst vrouw.

Via oproepen in dagbladen ging ik op zoek naar lotgenoten en was verbijsterd over de overdosis
aan reacties. Begin mei 1992 zijn de statuten van St. SVS ondertekend bij de notaris en was "Het
Siliconen Steunpunt" een feit. Het Steunpunt vertegenwoordigt nu ongeveer 5000 vrouwen, maar
ook diverse mannen en kinderen, waarvan de meeste aangegeven hebben schade te hebben
opgelopen door siliconen bevattende implantaten, zowel lichamelijk als geestelijk. Op de
gevolgen voor kinderen kom ik zo terug. Ik zal me beperken tot de borstimplantaten, gekregen of
gekocht om medische, esthetische of psychische redenen. Er zijn n.l. ook andere implantaten van
hetzelfde materiaal met dezelfde lange termijn gevolgen. Op zich een prachtige mogelijkheid, de
vrouwen van SVS zijn in het algemeen, in eerste instantie zéér gelukkig met het behaalde
resultaat, maar ..... helaas, elke medaille heeft een keerzijde!

Over deze keerzijde wordt niets vermeld in de schitterende werf-advertenties op TV en in dag- en
weekbladen met mooie voor - na foto's. In het geval van borstprothesen wordt de 3e foto, het
eindresultaat na vaak vele jaren verdriet en pijn, NOOIT getoond. Dit, terwijl er volgens
wetenschappelijke onderzoeksgegevens één op de vier vrouwen binnen 5 jaar al dusdanige
complicaties heeft ontwikkeld dat een her - operatie noodzakelijk is geworden. Meestal zijn dat
locale klachten als verharding, de zogenaamde kapselvorming, dislocatie, infectie of afstoting.
Hoe dan ook, een traumatische ervaring! Mede omdat de ingreep, het plaatsen van een
borstimplantaat om welke reden dan ook, als praktisch probleemloos werd en nog steeds wordt
voorgesteld.

Slechts een hele kleine kans op kapselvorming wordt vermeld als een te verwaarlozen risico.
Daarom is er ook nauwelijks begrip, opvang of ondersteuning voor pijn en verdriet om het (soms
weer) afscheid moeten nemen van een geliefd stukje lichaam. Dat het verdriet, een rouwproces,
heel zwaar is, heb ikzelf diverse malen aan den lijve ondervonden. Overal stoot je je hoofd!
Overal word je voor gek verklaard en aan je lot over gelaten. "Ach, die hysterische vrouwtjes!" en
"Kijk toch eens liefje,
hoe mooi ik je gemaakt heb!", zijn nog steeds veel gebezigde opmerkingen.

Triest genoeg tonen de meest recente cijfers, vanuit "de industrie" nota bene, een hoger risico-
percentage aan, al binnen 3 jaar (Core-study, van Inamed naar FDA, de Amerikaanse
Keuringsdienst van Waren, okt. 2003). In deze 3 jaar durende studie zijn de vrouwen
onderverdeeld in 3 groepen, t.w.: reconstructie patiënten, vrouwen die puur borstvergroting
wilden en vrouwen bij wie "probleem implantaten" verwijderd c.q. vernieuwd moesten worden.

Diverse gezondheidsproblemen, zoals spier- en gewrichtsklachten, vermoeidheid, neurologische
klachten en chronische pijn, voor en na de implantatie, zijn in deze studie vermeld en ook hier
was de toename van het klachtenpercentage schrikbarend. Maar, siliconen zijn veilig, wordt al
jarenlang algemeen beweerd !

De vrouw heeft recht op "acceptabele" borsten en op een vrije keuze, aldus de Europese
Commissie van volksgezondheid. De gemiddelde tijd dat er stoornissen aan het afweersysteem
optreden waarmee de vrouw bij de (huis)arts terechtkomt is + 8 jaar. Als er dan simpelweg wordt
gesteld dat mevrouw niets mankeert en het beslist niet aan het implantaat ligt dat ze zich niet
goed voelt, begint het grote probleem van ontkenning, het "tussen de oren syndroom". De eigen
integriteit wordt hiermee ernstig in twijfel getrokken, met alle psychische gevolgen van dien.

Veel van de aangegeven symptomen lijken op een bekende kwaal, maar zijn het niet. De
verschijnselen zijn zoals dat genoemd wordt A-typisch. Traditioneel medisch onderzoek toont
meestal een 100% gezond persoon aan, ondanks een veelvoud aan gezondheidsklachten. Het feit
dat onderzoek via andere wetenschapsmethodes wel laat zien dat er een aanduiding is, wordt
stelselmatig onder de tafel geveegd. "WAAROM?", vragen steeds meer mensen zich af! Zal het
zijn omdat de Mammon hoger staat aangeschreven dan de mens? Hopelijk is dat niet het geval.
Nog steeds wordt er hier bij rotte appelen naar perenrot gezocht !

Silicone Releated Disease, SRD, is een recent onderkend gezondheidsprobleem die niet in de
studieboeken voorkomt, maar wel steeds meer in de literatuur beschreven staat. En wat een dokter
niet geleerd heeft, zit bij de patiënt tussen de oren, dus maar "dumpen" in de psychische hoek!
Meestal gaat hier eerst een "slooptocht" naar bijna alle specialismen aan vooraf, wat de patiënt
nog vermoeider en gefrustreerder maakt.

De geestelijke nood onder deze vrouwen is dan ook bijzonder groot. De twijfel aan zichzelf, angst
en onzekerheid, de valse schaamte en natuurlijk het schuldgevoel als hun nadien geboren kindje
ook "vreemde" klachten heeft, leggen een grote psychische druk op het dagelijkse functioneren.
Wetenschappelijk onderzoek heeft al in 1975 aangetoond dat zwerfsiliconen door de placenta-
barrière heendringen en de foetus kan belasten. Dit rapport werd pas in 1995 openbaar gemaakt.
Omdat dat een grote rel zou kunnen veroorzaken is er praktisch geen aandacht aan geschonken.
St. SVS is dan ook heel blij met de aangescherpte Europese richtlijnen van begin 2003 (A5-
0008/2003), die onder punt 12 extra waarschuwt voor genotoxische gevaren in geval van
zwangerschap en borstvoeding. Maar ook de "eigen schuld" reactie van buitenaf maakt het
probleem onbespreekbaar. "Wat zeuren ze nou, ze hebben toch zelf nieuwe barstjes
gewildl" Want: wie "mooi" wil zijn ....... moet tenslotte pijn lijden !

Om die reden wordt vaak al niet eens meer vermeld dat ze borstprothesen hebben, zelfs niet als
dit na amputatie gebeurd is, wat bij een meerderheid van de vrouwen het geval is. Een
goedwillende arts wordt hierdoor op een verkeerd spoor gezet, helaas, met vaak het risico van een
verkeerde diagnose en behandeling tot gevolg. De vrouwen die, met bloedend hart, de zware
keuze hebben gemaakt om de implantaten definitief te laten verwijderen zitten letterlijk en
figuurlijk met blijvende littekens in een
verminkt lijf, een verstoorde gezondheid en een onzekere toekomst.

Vaak zijn er ook financiële- en relatieproblemen ontstaan in de loop der jaren. Tegen dit verdriet
bestaat geen pilletje! Ophouden met verstoppertje spelen, negeren of alles "onder de pet willen
houden", lijkt mij de enige mogelijkheid om voor de vrouwen van nu en de toekomt, openheid =
hulp te creëren, om zo onnodig leed te voorkomen, lichamelijk en geestelijk. Erkennen DAT er
door siliconen implantaten gezondheidsproblemen zijn, zou al een grote stap in de goede richting
zijn. Pas dan is echte gerichte opvang, ondersteuning en medicatie mogelijk. St. SVS probeert dit
op elke denkbare manier te bevorderen.

Mijn indruk is dat, mede door gebrek aan kennis van de artsen, de her- en erkenning van de
siliconen problematiek zolang onbespreekbaar en daardoor onbehandelbaar is geweest. Maar ook
onwil speelt een rol omdat de artsen in feite siliconen borst- implantaten zo goed bruikbaar
vinden; snel een "mooi" optisch resultaat. Ook aan het verbeteren van het eigen zelfbeeld van
vrouwen: "uniek zoals je bent" zou gewerkt moeten / kunnen worden. Dat zou veel leed (kunnen)
besparen. LIEVER PLAT DAN PLANT .... is mijn persoonlijke slogan geworden.


WETENSWAARDIGHEDEN: BLOEDSTOLLING
Wat u persé moet weten.
Door Dr. Felix van der Meer, internist , afdeling Itematologie.

BLOEDSTOLING
Bij een verwonding of operatie zorgt de bloedstolling er voor dat het bloeden snel stopt. De
bloedstolling is een heel nauwkeurig gereguleerd proces. Een niet goed afgestemde bloedstolling
kan leiden tot bloedingen, maar ook tot trombose. Trombose betekent eigenlijk een bloedstolsel
(een trombus) op een plaats waar het niet hoort. De bloedstolling wordt ingedeeld in drie fasen.
Bloedstolling is een samenspel van bloedplaatjes (trombocyten), stollingsfactoren in het
bloedplasma en de bloedvatwand. Bij een verwonding komt het bloed in contact met bindweefsel
dat zich direct buiten het bloedvat bevindt.

De trombocyten uit het bloed gaan vervolgens aan elkaar vastplakken en samenklonteren. Er
vormt zich een stolsel dat het kapotte bloedvat afsluit. Dit is de eerste fase van de bloedstolling.
Dit stolsel kan echter op den duur onvoldoende weerstand bieden tegen de hoge druk van het
stromende bloed. Het moet versterkt worden met een fibrine-netwerk dat in de tweede fase van de
bloedstolling rondom de trombocyten wordt aangelegd. Fibrine ontstaat uit de stollingsfactoren
die in het bloedplasma aanwezig zijn.

In de derde fase, de fibrinolyse, wordt het stolsel weer langzaam opgelost en wordt het bloedvat
weer toegankelijk. Er kan van alles misgaan met de bloedstolling. Bij een tekort aan trombocyten
of als deze niet goed functioneren, blijft een wond langer doorbloeden. Bij een probleem in de
tweede fase van de bloedstolling wordt het stolsel eerst wel goed gevormd, maar is het niet sterk
genoeg waardoor na enkele uren een nabloeding ontstaat. Is er iets mis met de derde fase, de
fibrinolyse, dan ontstaan na langere tijd nabloedingen.

Als de bloedstolling niet goed wordt afgeremd, is eer een grotere kans op het ontstaan van
trombose. Trombose kan ontstaan in de aderen (trombosebeen, longembolie) of in de slagaderen
(hart- herseninfarct). Trombose ontstaat door een samenspel van factoren. De kans op trombose
in de aderen (vcaeBze trombose) kan vergroot zijn door afwijkingen in de stollingsfactoren die de
stolling afremmen. Trombose in de slagaderen (arteriBe trombose) hangt meestal samen met
aitherosclerose.
Antistollings-medicijnen (245. bloedverdunners) remmen de bloedstolling en helpen zo trombose
te voorkomen.


DONOR CODICIL: UW NIEREN ZIJN VAN LEVENSBELANG

Het lichaam is een wonder van techniek. Elke dag opnieuw maakt het nuttige stoffen aan en
verwijdert het afValstofifen. Hiervoor is een fijn evenwicht nodig. Als dat evenwicht verstoord is,
ontstaan er problemen. De nieren spelen hierbij een belangrijke rol. Ze zijn méér dan zomaar "een
filter"! Ze houden niet alleen het bloed schoon, maar ze zorgen ook voor de juiste vochtbalans in
het lichaam. De nieren maken ook hormonen die betrokken zijn bij het regelen van de bloeddruk,
bij de productie van rode bloedlichaampjes en bij het in stand houden van het kalkgehalte van de
botten.
Wanneer de nieren niet goed werken en daar geen behandeling op volgt, kan men ernstig ziek
worden en uiteindelijk daaraan sterven. De nieren zijn dus van levensbelang.

Bij tienduizenden Nederlanders werken de nieren niet goed. Dit kan het gevolg zijn van een
aangeboren afwijking, een ontsteking of een nierbeschadiging door een ziekte, bijvoorbeeld hoge
bloeddruk of suikerziekte. Sommige nierziekten genezen gelukkig zonder dat de werking van de
nier blijvend is aangetast. Als dit niet gebeurt en de nierfunctie steeds minder wordt, spreekt met
van chronische niersufficiëntie. Met medicijnen en een dieet wordt dan geprobeerd de nierfunctie
stabiel te houden.

In het kader van de wervingsactie voor donororganen op radio, TV en schrijvende media. Een
hele goede actie vanuit de overheid onder het motto: "Weet uw familie en/of partner wat u wilt?
En weet u hoe uw geliefde (familielid) over orgaandonatie denkt?"

DONOR CODICIL
Vanuit Amerika zijn er diverse malen de volgende ernstige waarschuwing binnen gekomen: Het
doneren van bloed, weefsel, organen, moedermelk, e.d., door vrouwen met implantaten wordt ten
sterkste afgeraden. Ook als de implantaten reeds verwijderd zijn. Hoe graag we het ook zouden
willen, de risico's voor "de nieuwe eigenaar" zijn té groot. Deze persoon is reeds ziek en ernstig
verzwakt, vandaar transplantatie noodzaak. Hij/zij zit echt niet op nieuwe problemen te wachten.
Helemaal niet op de problemen die door zwervende siliconen ons leven en lichaam zo verstoord
hebben! Geef uw NEE ook duidelijk aan de "belanghebbende" instanties door! Vermeldt op uw
codicil: NIET geschikt voor "hergebruik, bevat siliconen


UIT DE MEDIA: GEKNIPT - VERKNIPT

NETTOWINST
Bristol-Myers Squibb meldt over het derde kwartaal een nettowinst van $ 884 miljoen, meer dan
een verdubbeling van de winst van $ 357 miljoen in 2002, toen een last van $ 569 miljoen
genomen werd om klanten die getroffen waren door bijverschijnselen van geneesmiddelen
schadeloos te stellen. De omzet steeg 18%.

SP.A VEROORDEELT MISLEIDENDE RECLAME VOOR BORSTVERGROTING
Hugo Olaerts

Kamerlid Magda de Meyer en europarlementslid Kathleen van Brempt (SP.A) dringen aan op een
Europees verbod op reclame voor borstvergrotingen én op meer objectieve informatie over
borstvergrotingen. Zij vragen een betere opvolging van de patiënten en strengere regels voor de
kwaliteit van de implantaten. Zij pleiten bovendien voor het invoeren van een minimumleeftijd
van 18 jaar. Van 1999 tot 2001 lieten naar schatting 10.000 vrouwen in België een implantaat
inbrengen. Volgens Amerikaanse cijfers moet 1 op 4 vrouwen het implantaat na drie jaar laten
verwijderen wegens complicaties. Na tien jaar wordt dat 3 op 4. Het gaat meestal om lekken of
scheuren. De politiek is de kunst zich van de mensen te toedienen door hen te doen geloven dat
men hen dient.
BORSTVERKLEINING
Vooral dankzij haar met siliconen gevulde borsten is ex-Baywatch-ster PAMELA ANDERSON
een Hollywood-fenomeen geworden. Groot is dus de verbazing nu Pam haar voorgevel zou
hebben laten verkleinen. 'Ze denkt zeker dat ze dan serieuzer wordt genomen.' aldus een valse
Hollywoodtong.
49% WAARHEIDSGEHALTE
Pamela's borsten zgn tn; zin Inderdaad verkleind,. Pam sierde onlangs de cover van de
Amerikaanse Cosmopolitan. Omdat haar handelsmerken van de voorplaat dreigden af te vallen,
zijn deze met de computer voor deze ene keer een paar maatjes kleiner gemaakt. Gezondheid is
niette koop, enkel de geneesmiddelen.

AANSTAANDE ARTSEN GETOETST OP GEDRAG
Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam gaat studenten die medicijnen studeren niet
alleen op medische kennis en vaardigheden toetsen, maar ook op de attitude en het gedrag
tegenover patiënten. Studenten die zakken voor de 'gedragstoets' die zij aan het eind van hun
eerste co-schap moeten afleggen, worden niet toegelaten tot het artsexamen. De medische
faculteit zal degenen die ook na een herkansing nog niet slagen, helpen met het vinden van een
baan waarbij ze niet in contact komen met patiënten. Andere universiteiten hebben grote
belangstelling voor het Amsterdamse model volgens een van de opleiders.

" Iedereen hoort alleen datgene, wat hij begrijpt "
< Goethe >


         This word document was downloaded from http://www.worddocx.com/
         please remain this link information when you reproduce , copy, or use it.
           <a href='http://www.wordwendang.com/en'>word documents</a>

								
To top