Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Timski rad, psihopatologija sistema, sagorevanje osoblja 24.ppt by 3TGsB50a

VIEWS: 83 PAGES: 24

									HR, drugi deo


 Timski rad
 Psihopatologija sistema
 Sagorevanje osoblja
Timski rad
 Pojedinac postaje nebitan – ključno je
 dobro funkcionisanje u timu
 Formiranje tima: prirodno (spontano)
 ili veštačkno (usled potreba)
 Razvoj tima i odnosa
 Vođa i ostali članovi tima
Tipovi vođa
  VELIKI DIKTATOR: čvrst i
  dosledan, sve najbolje zna,
  voli da kontroliše, netoleran,
  “red-rad-disciplina” model,
  nedodirljiv, ne meša privatno i
  poslovno

  VELIKI TATA: međuljudski
  odnosi važniji od cilja, čvrst,
  ali pažljiv, toleriše lične krize i
  slobode, podmeće leđa za
  druge, integriše privatno i
  poslovno, štedi saradnike,
  svakom daje šansu...
Tipovi vođa
  HODAJUĆI KOMPJUTER: ceni
  nove ideje, distancira se od
  svojih i tuđih problema,
  probleme shvata kao izazov,
  puno čita i usavršava se, brzo
  i efikasno pronalazi rešenja,
  saradnici ga niti vole niti
  mrze, u privatnim prilikama
  priča o poslu

  TATIN SIN: infantilan,
  rukovodi osećanjima i
  intuicijom, menja
  raspolženja, uvredljiv je i
  vređa druge, eksperimentiše,
  ulazi u nove poduhvate
  rizične po firmu, meša
  privatno i poslovno
Tipovi vođa
 KREATOR:
 nekonvencionalan,
 originalan, neuobičajen,
 maštovit, ambiciozan,
 sklon avanturi i
 istraživanju, inspiriše
 druge, nije mu važan
 samo cilj, već i uživanje u
 postizanju cilja, pouzdan,
 sklon komplikovanim
 rešenjima
Vrste članova tima
 DOBAR SARADNIK: radi za
 viziju i ciljeve tima, kritičan
 prema saradnicima, ali ne i
 rukovodstvu, voli da
 pomogne i okuplja tim,
 odbija rukovodeću ulogu, ne
 voli da krši pravila, drugi ga
 nekad doživljavaju kao
 uskogrudog, ali je on ustvari
 vrlo društven, entuzijasta i
 duhovit
Vrste članova tima
 IZAZIVAČ: postavlja direktna
 pitanja, konfrontira se sa
 vođom, stalno preispituje
 ciljeve i metode, voli izazove,
 ne voli lenje i inertne
 saradnike, veruje da samo
 teška i nezgodna pitanja
 rešavaju stvar, ne učestvuje
 u akcijama koje ne
 podržava, iskren je i često
 percepiran kao cepidlaka
Vrste članova tima
 ISTRAŽIVAČ: orijentisan ka
 cilju, barata sa mnogo
 informacija, pouzdan,
 završava sve na vreme, u
 konfliktu se povlači, barata
 činjenicama, ali ga drugi
 doživljavaju kao kratkovidog
 i emotivno rigidnog, nema
 razumevanja za privatne
 probleme saradnika, “jasno
 definisan cilj – dokazi –
 izvršenje”
Vrste članova tima
 DOBRA VILA: umetnik u
 slušanju i rešavanju
 konflikata, povezuje tim i
 stvara atmosferu, lako
 prihvata nove članove tima,
 predstavlja sivu eminenciju
 tima, lako se bori sa stresom
 kroz humor i dobro
 raspoloženje, kritikuje kroz
 osmeh, za druge ponekad
 previše opuštena
Vrste članova tima
 BUNTOVNIK BEZ RAZLOGA:
 rival sa vođama tima, često
 smeta i deluje destruktivno,
 uvek napada prvi, pri sukobu
 u timu potpiruje obe strane,
 ostali ga vide kao huškača i
 podmuklu osobu, ne oseća
 se prijatno kad tim dobro
 funkcioniše, zalaže se za
 anarhiju
Vrste članova tima
 ŽRTVENI JARAC: važan za
 integraciju tima, socijalno –
 žrtva za pražnjenje
 negativne energije drugih
 članova tima, psihološki –
 ventil za druge članove tima,
 egzistencijalno – omogućava
 da tim preživi, poput deteta
 koje čuva brak roditeljima
Psihopatologija sistema
  Začarani krug iz koga se teško izlazi
  Uzroci: unutrašnji i spoljni
  Posledice: stagnacija ili uništenje
  Posrednik – medijator
  Paralela sa porodicom
Sagorevanje osoblja
 Karakteristično za profesije sa
 visokim stepenosm stresa: lekari,
 vatrogasci, vojnici, policajci...
 Sada sve više u menadžerskom
 okruženju “modernih” profesija
 (marketing, PR, berza,
 telekomunikacije...)
Sagorevanje osoblja
 Uzroci: predug radni dan, previše
 obaveza, administrativne obaveze,
 raspodela posla, rang, godine staža,
 populacija s kojom se radi...
Sagorevanje osoblja
 Simptomi: gubtak posvećenosti i
 ličnog sjaja, sumnja u sposobnosti,
 razdražljivost, strah od odlaska na
 posao, hronični premor, depresija,
 cinizam, gađenje nad samim sobom,
 razočaranja, neobjašnjiva ljutnja,
 povećanje paranoidnosti, česte
 glavobolje, apatija, konfuzija,
 doživljaj praznine i besmisla
Sagorevanje osoblja
 Tri faze: pre katastrofe,
 transkatastrofična i postkatastrofična
 Rano otkrivanje: plačljivost,
 ismejavanje kolega i klijenata,
 odbrambenost (da ostali ne primete),
 nesanice, prolivi, kapriciozno
 ponašanje, neurednost...
 Case Study 1           Tatin sin  i  Veliki tata
Dobar saradnik  Dobra vila      Žrtveni jarac  Buntovnik bez razloga
 Case Study 1           Tatin sin
Dobar saradnik  Dobra vila    Žrtveni jarac  Buntovnik bez razloga
 Case Study 1           Tatin sin
Dobar saradnik  Dobra vila    Žrtveni jarac  Buntovnik bez razloga
 Case Study 1           Tatin sin
Dobar saradnik  Dobra vila    Žrtveni jarac  Buntovnik bez razloga
 Case Study 2               Veliki diktator
Dobar saradnik  Istraživač        Žrtveni jarac  Buntovnik bez razloga
 Case Study 2               Veliki diktator
Dobar saradnik  Istraživač        Žrtveni jarac  Buntovnik bez razloga
 Case Study 2               Veliki diktator
                              OTKAZ

Dobar saradnik  Istraživač        Žrtveni jarac  Buntovnik bez razloga
Literatura
 Televizija, Dejvid Mek Kvin, Clio
 2000.
 Moć medija, Fransis Bal, Clio 1997.
 Masovne komunikacije, Rolend
 Lorimer, Clio 1998
 Komunikologija, Tijana Mandić, Clio
 2003.
 Internet izvori

								
To top